ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. Νοέµβριος 2003"

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003

2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ S unday, N ovember 16, 2003 ΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝ ΑΜ ΙΚΟ Υ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ι ΕΥΘΥΝ ΣΗ ΕΠ ΙΘ ΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩ ΝΟ ΠΟ ΥΛΟΣ ΑΛ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΝΟ Μ ΙΚΩ Ν ΣΥΜΒΟ ΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙ ΟΠ ΟΥΛ ΟΣ Γ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ. Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟ ΥΛΟ Σ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΣΧ Ε ΙΑ Σ ΜΟ Υ & ΟΙ ΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ ΑΝ ΑΛΥΣΗΣ ΓΚΙΩ ΚΑΣ. ΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ Π ΑΡΑΚ Ο ΛΟΥΘ ΗΣΗ Σ & ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙ Ν Υ ΝΩ Ν ΜΑΡΑΝ ΤΟ Σ Ν. ΙΕ ΥΘΥΝ ΣΗ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΟ Υ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ ΓΡΑ ΜΜΑ ΤΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΥ ΣΙ ΚΟΣ ΓΡ. ΟΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΟ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ. ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ ΣΧΕΣΕΩ Ν ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠ ΕΝ ΥΤΕΣ & Α ΝΑ ΛΥΤΕΣ ΓΕ ΩΡΓ ΑΝΤ ΕΛΗ Σ Σ. ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ Μ Ο ΝΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ M AR KET IN G & ΕΝΑΛ ΛΑΚΤΙ ΚΩ Ν ΙΚΤΥΩΝ JACOUES C. ΑΝ ΑΠΛ ΗΡΩΤΗΣ ΓΕ ΝΙΚΟΣ ΙΕΥ ΘΥΝ ΤΗΣ Ι ΕΥΘΥ ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ. Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΚΑ ΘΥ ΣΤΕΡΗ ΣΕΩΝ ΣΥ ΡΡΗΣ Κ. ΜΙΧ ΕΛΗ Σ Γ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑ ΠΕΖΙΚ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ ΙΚΟΣ ΙΕΥΘ ΥΝΤΗ Σ ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ & ΠΛ ΗΡΟ Φ ΟΡΙ ΚΗΣ ΒΟΜΒΟΡΙ Η Ο. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΙ ΣΤΩ ΤΙΚ ΗΣ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠ ΙΧΕΙΡ ΗΣΕΩ Ν & Ι ΙΩ Τ ΩΝ Ε Ο ΥΣΗΣ Κ. ΑΝΑ ΠΛ ΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ ΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Υ ΠΟ ΣΤ Η ΡΙΞ ΗΣ ΧΑΤΖΗΣ Γ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΠΕΡ ΙΟΥ ΣΙ ΑΣ ΝΑΖΟ Σ Ι. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩ Ν ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΩΝ ΚΑΜΠΑΝ ΗΣ. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗ ΓΙΚΟΥ M A RKE TI NG ΛΑΪΝΙΩΤΗ Ι. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν ΚΟΥΛ ΗΣ Ι. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΣΑΜΗ Σ Α. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Π ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟ Υ Σ. ΤΡ ΑΠΕΖΙ ΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Γ. ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ Μ Ο ΝΑ Α ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑ ΙΡΙΩΝ ΣΩ ΠΑΣΑ ΚΗΣ Ι. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Π ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕ ΝΙΚ ΟΣ Ι ΕΥ Θ ΥΝ Τ ΗΣ ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΕΝΑΛ ΛΑΚΤΙ ΚΩ Ν ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ Η ΜΟ ΣΙΟ Υ ΓΡΙ ΒΑΣ Γ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΠΛΗ ΡΟΦ Ο ΡΙΚ ΗΣ ΠΛΑ ΤΣΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜ. Ι Ι ΩΤ Ω Ν ΒΛ ΑΧΑΚΗΣ Γ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΕΡΓΩ Ν & ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ω Ν ΙΕ ΥΘΥΝ ΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΟΚΚΟ ΛΗ Σ Ε. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΚ ΑΦΙ ΑΣ Α. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ ΜΑΡΜΑΡΑ Α. N ΕΤΑΙΡΙΩ Ν ΤΑΚ ΟΣ Α. ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ Ι ΑΤΡΑΠ ΕΖΙΚΩ Ν ΣΧΕΣΕΩ Ν ΣΤΑΜΑΤΙΑ Η Σ ΑΘ. ΕΡΓΑΣΙΩ Ν ΛΙΤΣΑΣ Π. ΓΡΑ ΦΕ ΙΟ ΠΡΟ ΫΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜ Ο Υ & ΕΡΓΩ Ν ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩ Ν Ι ΚΤΥΟ Υ ΤΣΑΓΓΑΡ ΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ ΑΠΕΖΟ ΑΣΦ ΑΛΕ ΙΩ Ν Φ ΡΑΓΓΟ Σ Ν. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΥΓ Α Τ ΡΙΚΩ Ν ΛΑ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ Λ. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ε ΣΩ ΤΕΡΙΚΟ Υ ΜΠΕΡΙ ΤΣΗ Κ. W E ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΝΑ ΥΤΙΛΙ ΑΣ ΚΡΙΕΜΠ ΑΡ ΗΣ Σ. ΙΕΥΘ ΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡ ΕΙΑΣ S Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 2

3 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Sunday, November 16, 2003 ΣΤΟ ΥΡ ΝΑΡ ΑΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΟ Υ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Καθηγητής Π αν ε π ισ τη μ ίο υ - Ο ικ ον ομο λό γο ς ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Ο ικ ονομολ όγος - Τραπεζικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Γενικός ιευθυντής, Τραπεζικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Οικονοµολόγος - Τραπεζικός Υπάλληλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ιατρός - ιοικητής Οργανισµού Γεωργικώ ν Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΟΥ Τραπεζικός Υπάλληλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ικηγόρος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ LE MASSON MICHEL ΤΟΥ JEAN FRANCOIS Τρ απεζ ικό Στέλε χο ς - Credit Agricole S.A. Division Manager International Affiliates ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ N ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οικονοµολόγος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οικονοµολόγος - ιοικητής Ο.Α.Ε.Δ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ PERRON JEAN-LUK ΤΟΥ HENRY Τρ απεζ ικό Στέλε χο ς - Credit Agricole S.A. Special Advisor - Division Manager ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ W S E ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΡΗΓ ΟΡΙ ΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 3

4 Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας! Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας είναι από τους πλέον δυναµικούς Χρηµατοπιστωτικούς Οµίλους της Χώρας µε σηµαντική παρουσία σε όλους τους τοµείς! Επιδίωξή του είναι η µετεξέλιξη σε σύγχρονο & ευέλικτο πελατοκεντρικό Όµιλο! Βασικοί στόχοι του Οµίλου είναι η σταθερή άνοδος της κερδοφορίας από οργανικές πηγές, η βελτίωση της απόδοσης του κεφαλαίου στο οποίο έχουν επενδύσει οι µέτοχοι και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 4

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ! Η αύξηση της διείσδυσης στη λιανική τραπεζική! Η αξιοποίηση της συµµαχίας µε την Crédit Agricole! Η εκµετάλλευση των συνεργιών ανάµεσα στην Τράπεζα και στις θυγατρικές εταιρίες Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 5

6 Α1. Η Τράπεζα έχει ένα πολύπλευρο στρατηγικό σχέδιο Αύξηση της διείσδυσης στη λιανική τραπεζική, κυρίως µεσω του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος µε την κωδική ονοµασία «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΒΗΜΑΤΑ: 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών µας 2. Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 6

7 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών µας " Τµηµατοποίηση της πελατείας " Ανάπτυξη εξειδικευµένου επιχειρηµατικού µοντέλου " Αναδιάρθρωση των καταστηµάτων " Αύξηση του αριθµού των υπευθύνων πελατείας " Επέκταση των εναλλακτικών δικτύων (ATMs, τηλεφωνική τραπεζική, e-banking) " Εµπλουτισµός των προσφεροµένων προϊόντων (π.χ. Easy Business, καταθετικά), και συνεχής ανανέωση και προσαρµογή αυτών στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών " Προώθηση σταυροειδών πωλήσεων Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 7

8 Μετασχηµατισµός της Λιανικής Τραπεζικής Στόχοι µετασχηµατισµού Βελτίωση οικονοµικού αποτελέσµατος µέσω: # Αυξηµένης αποτελεσµατικότητας προώθησης προϊόντων # Ανάπτυξης πελατοκεντρικής αντίληψης # Ενίσχυσης αποδοτικότητας υποστηρικτικών διαδικασιών Βασικές πρωτοβουλίες µετασχηµατισµού # Νέο επιχειρηµατικό και λειτουργικό µοντέλο µε ενισχυµένες δυνατότητες προώθησης και διαχείρισης # Φυσικός µετασχηµατισµός του δικτύου στη βάση του νέου µοντέλου # Πειστική επικοινωνία της αλλαγής µέσω της νέας εταιρικής ταυτότητας Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 8

9 2. Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου " Επέκταση της χρήσης τυποποιηµένων και κεντρικοποιηµένων διαδικασιών για την εγκυρότερη και ταχύτερη λήψη πιστωτικών αποφάσεων " Βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης των καθυστερήσεων στις αποπληρωµές των δανείων " Επιτάχυνση των διαδικασιών για την οµαλή αποπληρωµή των δανείων που είναι σε καθυστέρηση Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 9

10 Α2. Η στρατηγική συµφωνία µε την Crédit Agricole " Η Crédit Agricole συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε ποσοστό περίπου 11,00% " Συµβάλλει στην εξέλιξη του Οµίλου της Emporiki Bank Αυτό επιτυγχάνεται:! Με θυγατρικές εταιρίες που έχουν δηµιουργηθεί από κοινού σε καίριους τοµείς του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, όπως τραπεζοασφάλειες, διαχείριση διαθεσίµων, καταναλωτική πίστη, κ.ά.! Με την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισµό του Οµίλου Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 10

11 Α3. Έµφαση στην αξιοποίηση συνεργιών µεταξύ των εταιριών του Οµίλου Η κοινή εταιρική ταυτότητα των εταιριών του Οµίλου δίνει το µήνυµα ότι η Emporiki Bank είναι ένας Όµιλος µε κοινά οράµατα και στόχους:! Εντατικοποίηση της προώθησης προϊόντων των θυγατρικών από το ίκτυο της Τράπεζας! Προώθηση συνεργασίας µεταξύ θυγατρικών και Τράπεζας για εκµετάλλευση συνεργιών Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 11

12 Η Emporiki Bank έχει εκτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων: Εσωτερικό: " 373 καταστήµατα " 611 ATM s " 21 AEMs " 12 ανταλλακτήρια " 82 κιόσκια, εκ των οποίων τα 7 έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν και ως ανταλλακτήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: : η λειτουργία 4 ακόµη νέων καταστηµάτων Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 12

13 Η παρουσία της Emporiki Bank στο εξωτερικό: " Παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε 6 θυγατρικές Τράπεζες και ειδικότερα:! Commercial Bank of Greece (Albania) S.A στην Αλβανία µε 1 κατάστηµα,! Commercial Bank of Greece (Bulgaria) A.D στη Βουλγαρία µε 7 καταστήµατα,! Commercial Bank of Greece (Romania) S.A στη Ρουµανία µε 4 καταστήµατα, και! Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. στην Κύπρο µε 5 καταστήµατα! Commercial Bank of Greece (Armenia) C.J.S.C. στην Αρµενία µε 1 κατάστηµα,! Commercial Bank of Greece (Georgia) S.A στη Γεωργία µε 1 κατάστηµα, " Η Εµπορική Τράπεζα έχει παρουσία και στη Γερµανία µέσω της θυγατρικής της Commercial Bank of Greece (Germany) GmbH, η οποία διαθέτει 6 καταστήµατα " Ένα κατάστηµα στο ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Λονδίνου ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: η επέκταση των εργασιών των θυγατρικών της και η επιλεκτική ίδρυση νέων καταστηµάτων µε έµφαση στη λιανική τραπεζική Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 13

14 Θετικός ο απολογισµός της Emporiki Bank για το Α Εννιάµηνο του 2003 Νοέµβριος 2003

15 ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ Σηµαντική αύξηση των κερδών του Οµίλου (προ φόρων και µετά την πληρωµή των κερδών µειοψηφίας) κατά 15,20% στο Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 Κέρδη Οµίλου (εκατ. Ευρώ) 85,00 80,00 ΑΥΞΗΣΗ 15,20% 83,70 75,00 70,00 72,70 65,00 Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2002 Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 15

16 Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αυξηµένα κατά 31,70% εµφανίζονται τα καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου το Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 (δεν περιλαµβάνονται τα έκτακτα έσοδα) Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (εκατ. Ευρώ) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ 31,70% 65,50 86,20 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 16

17 Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων Η απόδοση των µέσων ιδίων κεφαλαίων (ROAE) βελτιώθηκε στο Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων (%) 10,00% 8,00% 9,00% 6,00% 4,00% 5,00% 2,00% 0,00% Α ΕΝΝΙΑ ΜΗΝΟ 2002 Α ΕΝΝΙΑ ΜΗΝΟ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 17

18 Αναλυτικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του Οµίλου της Emporiki Bank για το Α Εννιάµηνο του 2003 Νοέµβριος 2003

19 Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης του Οµίλου κατά 10,60% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) ΑΥΞΗΣΗ 10,60% 610, , Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 19

20 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τα έσοδα από οργανικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προµήθειες) αυξήθηκαν κατά 9,00% στο Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Α Εννιάµηνο ,36 446,34 115,00 ΑΥΞΗΣΗ 8,30% ΑΥΞΗΣΗ 10,20% 412,17 104,40 3,58 8,74 5,76 12,48 8,08 100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από χρ ηµατοοικονοµικές πράξεις Άλλα έσοδα Έσοδα από προµήθειες Έσοδα από τίτλους Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 20

21 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Βελτιωµένο σηµαντικά είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου και από τα υψηλότερα του κλάδου Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου (%) 3,60% 3,40% 3,60% 3,20% 3,00% 2,80% 3,00% 3,10% 2,60% Α Εννιάµηνο 2001 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 21

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α Υπάρχει συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων (γενικά έξοδα διοίκησης και λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης), και σχεδιασµός ενεργειών για περαιτέρω περιορισµό τους. Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων, ως προς τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, παρουσιάζεται µειωµένος. Έξοδα προσωπικού & άλλα έξοδα διοίκησης (σε εκατ. Ευρώ) Ποσοστό των λειτ ουργικών εξόδων προς τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (%) ΑΥΞΗΣΗ 4,80% ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ 10,60% 64% 62% 60% 58% 62,80% 59,50% % % ,50 367,72 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο % 50% Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 22

23 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα δάνεια, που αποτελούν κύρια πηγή οργανικών εσόδων, καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό του ενεργητικού του Οµίλου, που αυξάνεται συνεχώς ΤΑΜΕΙΟ & ΙΑΘ ΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4,00% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩ Ν 5,00% ΜΕΤΟΧΕΣ 2,00% ΛΟΙΠΑ 3,00% ΕΝΣΩΜΑΤΑ & ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ 3,00% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 12,00% ΧΟ ΡΗΓΗΣΕΙΣ 70,00% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1,00% ΑΠΟ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 23

24 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Αύξηση των δανείων κατά 19,00% στο Α Εννιάµηνο του 2003 έναντι του Α Εννιαµήνου του Ταυτόχρονα βελτιώνεται η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου άνεια (σε δις Ευρώ) Ποσοστό των µη εξυπηρετούµ ενων δανείων στο σύνολο των δανείων (αφαιρουµ ένων των προβλέψεων) (%) 12,0 2,0% 11,5 11,0 10,5 10,0 ΑΥΞΗΣΗ 19,00% 11,70 1,5% 1,0% 1,70% 1,70% 1,30% 9,5 9,0 9,82 0,5% 8,5 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο ,0% εκέµβριος 2002 Α Εξάµηνο 2003 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 24

25 ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ Τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν 26,60% περίπου σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 και αποτελούν το 28,00% περίπου του χαρτοφυλακίου των δανείων. Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 15,70% και αποτελούν το 7,23% του χαρτοφυλακίου των δανείων. Τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 30,90%, και αποτελούν το 20,86% του χαρτοφυλακίου των δανείων, έναντι του 19,44% που αποτελούσαν το Α εννιάµηνο του Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 25

26 ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 ΑΥΞΗΣΗ 30,90% 1.835, ,57 719,49 ΑΥΞΗΣΗ 15,70% 832,52 Στεγαστικά Καταναλωτικά Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 26

27 άνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις Αύξηση των δανείων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά 22,00% περίπου στο Α Εννιάµηνο του 2003 έναντι του Α Εννιαµήνου του Προώθηση νέων προϊόντων (easy business σε διάφορες µορφές κ.ά.) και σηµαντικός αριθµός νέων συνεργασιών, συνέβαλαν ώστε τα δάνεια στις Μ.Μ.Ε. να αποτελούν το 34,00% των δανείων της Τράπεζας και οι προοπτικές τους κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές. άνεια σε Μ.Μ.Ε. (σε εκατ. Ευρώ) ,00 ΑΥΞΗΣΗ 22,00% 3.916,00 0 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 27

28 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων αντανακλά την έµφαση που δίνει η Τράπεζα στην ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 95,64% ΛΟΙΠΕΣ 20,88% ΗΜ ΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4,36% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ 0,46% ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 18,28% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 4,36% Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 95,64% ΕΜΠΟΡΙΟ 19,66% ΟΙΚΙΣΜΟΣ 20,86% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤ Η 7,23% ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4,84% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3,43% ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕNNIΑΜΗΝΟΥ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 28

29 Καταθέσεις και Repos Αύξηση κατά 1,60% παρου- σίασαν οι καταθέσεις και Repos στο Α Εννιάµηνο του Ειδικότερα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 24,00% έναντι του Α Εννιαµήνου του 2002 και αυτό οφείλεται στις συντο- νισµένες ενέργειες του δικτύου και του Οµίλου της Emporiki Bank µέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και της βελτιωµένης πελατοκεντρικής αντίληψης της Τράπεζας. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Καταθέσεις & Repos της Τράπεζας (σε δις Ευρώ) 3,37 9,12 Α Εννιάµηνο 2002 Καταθέσεις 1,40 11,34 Α Εννιάµηνο 2003 Repos Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 29

30 ιάρθρωση των υποχρεώσεων προς πελάτες Έµφαση στις καταθέσεις προθεσµίας και ταµιευτηρίου. Συνολικό ποσοστό 77,00% στο Α Εννιάµηνο του 2003, έναντι 61,00% στο Α Εννιάµηνο του Όψεως 12,00% Repos 11,00% Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας 77,00% Ταµιευτηρίου 52,00% Προθεσµίας 25,00% Υποχρεώσεις της Τράπεζας προς πελάτες Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 30

31 ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωµένος εµφανίζεται ο συντελεστής εκµετάλλευσης ενεργητικού (έσοδα προς ενεργητικό), της Emporiki Bank, σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του ,50% 4,00% ΑΥΞΗΣΗ 33,00% 3,50% 4,00% 3,00% 2,50% 3,00% Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Οι δείκτες υποδηλώνουν ότι Τράπεζα και Όµιλος διαθέτουν υγιή Κεφαλαιακή Βάση, η οποία καθιστά δυνατή τη µελλοντική ανάπτυξη των εργασιών Για την Εµπορική Τράπεζα ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) εκτιµάται ότι είναι 9,80% Για τον Όµιλο της Εµπορικής Tράπεζας ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) είναι 9,50% έναντι 10,30% που ήταν στο τέλος του 2002 είκτης Kεφαλαιακής Eπάρκειας (%) 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 10,80% 10,30% 9,80% 9,50% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2003 Τράπεζα Όµιλος Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 32

33 Πορεία µετοχής Σηµαντική αύξηση περουσίασε η µετοχή της Emporiki Bank από το Μάρτιο του ,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6, Μάρτιος Απρίλιος Μαϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 33

34 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ALPHA BANK. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ALPHA BANK ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Αθήναι, Μάρτιος 2006 Περιεχόµενα 1. 2. Ενοποιηµένη Έκθεση διαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ..

..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Α. Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μαυρίδης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ..Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.. Νάκου Δαφνίτσα Σκουμπρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή

Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 National Bank of Greece May 2006 Ανάπτυξη, Αναδιάρθρωση, Ενσωµάτωση: Πορεία προς την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην περιοχή Επιτεύγµατα, Στρατηγική και Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δήλωση Προέδρου Δ. Σ... Δήλωση Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου... Όρια της Έκθεσης...01 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

Περιεχόμενα. Δήλωση Προέδρου Δ. Σ... Δήλωση Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου... Όρια της Έκθεσης...01 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... Περιεχόμενα Δήλωση Προέδρου Δ. Σ............................... Δήλωση Αντιπροέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου.... Όρια της Έκθεσης.............................01 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ............02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Investments Ltd. Group.

Investments Ltd. Group. Ηλίας Λιανός ιευθύνων Σύµβουλος Αθανάσιος Παϖασϖηλίου Γενικός ιευθυντής 17Αϖριλίου 2007 1 Περιεχόµενα Συνοϖτικό Ιστορικό ΗΝέα Εϖοχή Βασικά Στρατηγικά Σηµεία 2006 Συνοϖτικός Αϖολογισµός της Χρονιάς Οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ.

Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την απόφαση Νο.5/204/14.11.2000 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 Ικανοποιητικoí εγχώριοι ρυθµοί ανάπτυξης σε αντίξοο διεθνές περιβάλλον 5 4 3

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 5.3 ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) 5.4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)

5.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 5.3 ΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ) 5.4 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΕ BANK 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα