ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.Φ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπρόσωπος των ΜΚΟ στο.σ. του «ιαχειριστικού Φορέα ρυµού Οίτης, και εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ) ε θα σας κουράσω πολύ & θα είµαι σύντοµη καθώς όλοι έχουν κουραστεί από την πολύωρη διαδικασία. Η περιοχή της Natura του Σπερχειού Μαλιακού, εφάπτεται ουσιαστικά της Natura του Εθνικού ρυµού Οίτης, όπως αντίστοιχα εφάπτεται και στην περιοχή του Natura της περιοχής του Γοργοποτάµου. Έτσι λοιπόν δηµιουργείται ένα τριγωνικό cluster, µια ενιαία περιοχή, και αυτό βοηθάει σε µια συντονισµένη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, αν εφαρµοστούν οι προβλεπόµενες διατάξεις της διαχείρισης και αν συνεργήσουν σε αυτό οι διοικητικοί παράγοντες, οι τοπικές κοινωνίες και οι επιχειρήσεις µε τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο Εθνικός ρυµός Οίτης είναι για την ώρα ο µόνος φορέας που έχει διαχειριστικό ιοικητικό Συµβούλιο και, µε την έννοια αυτή, έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη για την συνεργασία, µε όλους τους εµπλεκόµενους για την προώθηση της περιοχής Natura στον Σπερχειό Μαλιακό, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιµη ανάπτυξη. Έχει επίσης έναν αυξηµένο ρόλο καθώς φαίνεται ότι δεν είναι πιθανόν να υπάρξουν διαχειριστικοί φορείς για όµορες περιοχές, µε δεδοµένο ότι προβλέπεται αντί για νέους διαχειριστικούς φορείς αφενός µεν να υπαχθούν οι άλλες προστατευόµενες περιοχές στους ήδη υφιστάµενους διαχειριστικούς φορείς, και αφετέρου να συνεργάζονται οι υφιστάµενοι φορείς. Το κύριο βέβαια ζήτηµα δεν είναι η ύπαρξη διαχειριστικών φορέων αλλά η ίδια 232

2 αυτή καθαυτή η διαχείριση. Η έννοια της διαχείρισης συνδέει την εφαρµογή των προστατευτικών διατάξεων µε τους κανόνες και τους όρους της βιώσιµης ανάπτυξης, έτσι ώστε όπως έχει επανειληµµένα και από πολλούς λεχθεί, οι προστατευόµενες περιοχές να µη θεωρούνται περιοχές κλεισµένες σε γυάλα, αλλά περιοχές που µπορούν να συνδυάσουν την προστασία του περιβάλλοντος µε την ποιοτική ανάπτυξη, την βιώσιµη ανάπτυξη και ιδιαίτερα την οικοανάπτυξη. Υπό την έννοια αυτή, καθώς κινούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τα ζητήµατα της διαχείρισης του Εθνικού ρυµού Οίτης, θα λέγαµε ότι οι εξελίξεις στον Εθνικό ρυµό Οίτης. θα αποτελούν και ένα πρόκριµα για τις εξελίξεις και στις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου Natura, τις όµορες περιοχές. Το κρίσιµο θέµα για την διαχείριση είναι αφενός µεν η εφαρµογή των νόµων και αφετέρου η διαµόρφωση συναίνεσης αλλά και ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγωγής και της κατανάλωσης στις περιοχές αυτές. Η συναίνεση θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες σε έναν νέο προσανατολισµό της ανάπτυξης και θα ενεργοποιήσει νέα ποιοτικά εργαλεία για το σχεδιασµό της ανάπτυξης αλλά και για την εφαρµογή της. Το βασικό στοιχείο είναι σίγουρα η συναίνεση. Για την συναίνεση όµως απαιτείται πληροφόρηση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, και η συναίνεση ολοκληρώνεται µε την συµµετοχή. Έτσι λοιπόν, φτάνουµε στο ρόλο των ΜΚΟ, µέσα σε αυτό το σύστηµα προστατευτικής και βιώσιµης διαχείρισης. Από την δική µου πλευρά ως εκπροσώπου των ΜΚΟ, η πρόθεσή είναι να απελευθερώσουµε τις επικοινωνίες από οποιαδήποτε στεγανά, να φέρουµε σε άµεση και συγκριτική επαφή την περιοχή µε άλλα παραδείγµατα και να λειτουργήσουµε µε την µέγιστη δυνατή λογική διαφάνειας και ευαισθητοποίησης, ώστε να φτάσουµε στη συναίνεση. Η διαχείριση είναι ένα βήµα πιο µπροστά από το νοµικό καθεστώς, µε τον όρο ότι το νοµικό καθεστώς λειτουργεί 233

3 αποτελεσµατικά και ενεργητικά. Η διαχείριση είναι µια ενεργητική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και σαν τέτοια απαιτεί ιδέες, πρακτικές ιδέες. Απαιτεί να ξεφύγουµε από την ρητορία ή την απλή κριτική και να δώσουµε λύσεις, ώστε οι προστατευόµενες περιοχές, αντί να θεωρούνται περιοχές αναστολής ανάπτυξης, να θεωρούνται παραδείγµατα για την βιώσιµη ανάπτυξη και για την ποιότητα της ζωής των τοπικών κοινωνιών. Οι ΜΚΟ καλούνται να αναπτύξουν συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους της διαχείρισης και να συµβάλουν στο τελικό όραµα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης. 234

4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΡΙΖΟΥ (Εκπρόσωπος των κυνηγών) Κυρίες και κύριοι, Η πολιτεία πρέπει να εκπονήσει σχέδια ή µέτρα διαχείρισης για την κοιλάδα και τις εκβολές του Σπερχειού. Όλοι συµφωνούµε ότι οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 χρειάζονται προστασία και επενδύσεις για έργα περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Συµφωνούµε επίσης ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται «ορθολογική διαχείριση». Φοβάµαι όµως ότι την «ορθολογική διαχείριση» πολλοί θα την ερµηνεύσουν ως «ολική απαγόρευση» για πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Και έχω δίκαιο να φοβάµαι επειδή ουδέποτε η πολιτεία έδειξε σεβασµό προς τους ανθρώπους της υπαίθρου. Ουδέποτε θεώρησε π.χ. τους κτηνοτρόφους, υλοτόµους, κυνηγούς, ψαράδες, κλπ., συνυπεύθυνους για την προστασία και τη βελτίωση των οικοσυστηµάτων και ουδέποτε εκµεταλλεύθηκε την ευαισθησία τους και κατανόησε τις ανάγκες τους. Για την ορθολογική διαχείριση µιας περιοχής, προηγείται εκτεταµένη έρευνα της υφιστάµενης κατάστασης για να προσδιορισθεί η πληθυσµιακή κατάσταση, η αναπαραγωγική ικανότητα και οι περιοριστικοί παράγοντες. Για τα αποτελέσµατα της έρευνας ενηµερώνονται η κοινή γνώµη και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στη συνέχεια προτείνονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε αρµονία πάντα µε τις άλλες χρήσεις γης και τις ανθρώπινες ανάγκες του ντόπιου πληθυσµού. Τα µέτρα που θα προταθούν δεν πρέπει να έχουν την έννοια της απόλυτης προστασίας µε τον περιορισµό και την αποµάκρυνση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάθε διαχειριστικό σχέδιο µιας προστατευόµενης περιοχής, πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του 235

5 ντόπιου πληθυσµού και των οµάδων που δραστηριοποιούνται µέσα στην περιοχή. Να προβλέπει ικανοποιητικές αποζηµιώσεις από πιθανές αλλαγές χρήσεις γης και από αναστολή οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η διαχειριστική αρχή οφείλει να επιδιώκει τη συλλογική προσπάθεια, τη συναίνεση και τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην προστατευόµενη περιοχή. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η βιωσιµότητα και η βελτίωση του οικοσυστήµατος, στις προστατευόµενες περιοχές (και όχι µόνο), θα διαφυλαχθεί µε την αγάπη για τη φύση, την ανάπτυξη της παιδείας και την περιβαλλοντική αγωγή όλων µας. Οι διάφορες οµάδες που δραστηριοποιούνται στη φύση να µην αλληλοσυγκρούονται, αλλά να αλληλοσυµπληρώνονται. Χρειάζεται να δηµιουργηθεί «περιβάλλον» συναίνεσης, µοίρασµα ευθύνης και αρµονικής συνεργασίας της διαχειριστικής αρχής, της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών. 236

6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΩΤΗ ΜΑΥΡΙΚΑ (Εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Όµιλος Φίλων του άσους») Μαυρίκας: ήθελα να πω και είχα σχεδιάσει να κάνω µια παρέµβαση προµελετηµένη αλλά άφησα εκεί κάτω τα χαρτιά µου, για να σας πω πολύ λίγα πράγµατα για το τι έχει κάνει ο όµιλος φίλων του δάσους, για το Σπερχειό ποταµό και για τον υδροβιότοπο του Μαλιακού και επίσης να σας πω την εµπειρία που απέκτησα από το 1985, όπου µαζί µε κάποιους άλλους ευαισθητοποιηµένους πολίτες, κάναµε την οικολογική κίνηση Λαµίας. Φυσικά εγώ συνέχισα τη δράση µου τα τελευταία 12 χρόνια στον όµιλο Φίλων του άσους. Το ερέθισµα που µας έδωσε για να συστήσουµε την οικολογική κίνηση τότε, το 1985, που η οικολογία και όσοι ασχολούνταν µε αυτή ήταν µια λοιδορία κοινωνική, δηλαδή σε ονόµαζε τότε η κοινωνία ιδιόρρυθµο έως τρελό, προβληµατικό, επειδή ασχολείσαι µε τα περιβαλλοντικά θέµατα του τόπου σου ή γενικά τα παγκόσµια περιβαλλοντικά θέµατα. εν µας πτόησε η κοινωνική κατακραυγή γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά το ερέθισµα που κάναµε εµείς αυτή την κίνηση τότε, ήταν ο Μαλιακός κόλπος και η αξία του. Ο υδροβιότοπος ειδικότερα του Μαλιακού κόλπου, που σχηµατίζεται από τη θάλασσα και το Σπερχειό. Είχαµε µια έντονη παρέµβαση και δραστηριοποίηση τότε για το θέµα του υδροβιότοπου, γιατί αντιδρούσε στη νέα ιδέα, αντιδρούσαν οι τοπικές κοινωνίες. Αν µιλούσες για προστασία του υδροβιότοπου από το κυνήγι και την παράνοµη αλιεία, στις περιοχές Ανθήλης και Ροδίτσας, µπορούσαν να σε σκοτώσουν οι κάτοικοι, γιατί παραδοσιακά κυνηγούσαν και ψάρευαν σε αυτές τις περιοχές, ανεξέλεγκτα και επιτρέπονταν και το ψάρεµα και το κυνήγι και η προστασία ήταν ασήµαντη έως ανύπαρκτη. Σιγά σιγά προχωρούσε η ευαισθητοποίηση του κόσµου όταν γνώρισε την αξία που έχει, 237

7 αξία αισθητική, αξία βιοποικιλότητας, αξία ως ένα κέντρο όπου µετανάστευαν χιλιάδες πουλιά από το βορρά κατεβαίνοντας νότια για να µπορέσουν να ξεχειµωνιάσουν και έβρισκαν τη δική µας περιοχή, που εγώ τη θεωρώ ευλογηµένη περιοχή, για να µπορέσουν να ξεχειµωνιάσουν, να ζήσουν. Ήταν ένα σηµαντικότατο στην µετακίνηση των πουλιών κυρίως, ενδιαίτηµα ο Μαλιακός κόλπος, οι εκβολές του Σπερχειού, γενικά ο υδροβιότοπος του Μαλιακού. Αυτή η αξία άρχισε να γίνεται κατανοητή και από την κοινωνία και από τους φορείς και άρχισε η ευαισθητοποίηση. Θα περίµενε κανείς ό,τι αυτή η ευαισθητοποίηση θα ήταν πιο µεγάλη, πιο ουσιαστική και όχι απλώς για το θεαθήναι και υποκριτική µερικές φορές. Πιστεύω ότι µέχρι σήµερα, παρόλο που έχουµε ακούσει, παρόλο που έχουµε κατανοήσει, ότι οι καιροί δεν περιµένουν και ότι το περιβάλλον σαν αξία έχει απόλυτης προστασίας ανάγκη, παρόλα αυτά η δική µου προσωπική άποψη, την οποία εκφράζω και στον όµιλο πάρα πολλές φορές, είναι ότι δεν γίνονται ουσιαστικά και σηµαντικά πράγµατα για την προστασία, επειδή οι ταγοί της αυτοδιοίκησης τοπικής και νοµαρχιακής αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες µε τους αδιάφορους υπαλλήλους, δεν ενδιαφέρονται για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Θα σας πω δυο µόνο παραδείγµατα, για να δείτε ότι έχει προβλήµατα ο Σπερχειός, ο Μαλιακός, ο υδροβιότοπος, επειδή το κράτος σχεδόν αδιαφορεί και δυστυχώς η αυτοδιοίκηση, ασχολείται για να ασχολείται, για να δείχνει ότι ασχολείται. Θα σας πω για το παράνοµο κυνήγι που γίνεται στην περιοχή. Τρεις φορές µε κάποια οµάδα από τον όµιλο, έχουµε ζητήσει από τρεις διαφορετικούς νοµάρχες ή την νοµαρχία µε πρωτοβουλία, όχι ο ΣΟΛΩΝ, όχι ο όµιλος φίλων του δάσους, όχι ΜΚΟ, αλλά το ίδιο το κράτος να οργανώνει ηµερίδες, να οργανώσει µια συγκέντρωση για να προτείνουµε µερικά µέτρα προστασίας για δυο πράγµατα. Για την παράνοµη αλιεία και το παράνοµο κυνήγι. Μας υποσχέθηκαν τρεις διαφορετικοί νοµάρχες, ότι θα κάνουν αυτές τις συγκεντρώσεις, ακόµα τις περιµένουµε. Από 238

8 10 χρόνια τα προτείνουµε αυτά, καµία πρωτοβουλία για την προστασία, διότι από ποιους γίνεται η προστασία του υδροβιότοπου από το παράνοµο κυνήγι; Επειδή γνωρίζω λόγω εµπειρίας πάρα πολλών χρόνων και παρακολούθησης του θέµατος, υπάρχουν 5-6 παράνοµοι κυνηγοί που είναι αδίστακτοι. Μπαίνουνε νύχτα, µπαίνουνε χειµώνα, µπαίνουνε µε βάρκες, κρισκράφτ, ταχύπλοα, από την παραλία µε µεγάλους προβολής της νύχτας και πυροβολούν ανεξέλεγκτα ότι βρουν στην ακροθαλασσιά. Τους γνωρίζουµε, τους έχουµε δει αλλά όµως αδιαφορούν να ασχοληθούν νοµάρχες, κρατικοί υπηρεσιακοί παράγοντες µε αυτά τα πέντε άτοµα; Τι κάνουν όµως αυτά τα πέντε άτοµα; Όταν µπαίνει ένα ταχύπλοο στην ακροθαλασσιά και πυροβολεί τη νύχτα, σαστίζει τα πουλιά τα πουλιά για να ζήσουν θέλουν ησυχία όταν ακούν πυροβολισµούς φεύγουν από εδώ δηλαδή τι γίνεται; Φεύγουν και µεταναστεύουν νοτιότερα, όπου βρουν περισσότερη ησυχία. Έτσι αποκλείουµε την δυνατότητα να έρχονται και να εγκαθίστανται πουλιά, πουλιά που έρχονται επειδή είναι και δακτυλιωµένα και τα παρακολουθούµε µέσω του κέντρου περίθαλψης αγρίων πουλιών και ζώων που είναι στην εγκατεστηµένο στην Αίγινα, δακτυλιώνονται πουλιά που συλλαµβάνονται όταν πυροβολούνται, τραυµατισµένα και βλέπουµε ότι έρχονται από την Γροιλανδία, από τη Σιβηρία, από το Αφγανιστάν, από την Ολλανδία φανταστείτε λοιπόν τι τιµή µας κάνουν αυτά τα πουλιά όταν έρχονται εδώ στο Μαλιακό και το κράτος να επιτρέπει σε 5 εγκληµατίες να τα πυροβολούν και να τα διώχνουν Φανταστείτε στον κύκλο αυτό της ζωής που είναι αρχέγονος, γιατί αυτή τη µετανάστευση δεν την κάνουν στα 5 χρόνια στα 10 χρόνια, την κάνουν αιώνες. Αυτή λοιπόν τη ζηµιά που κάνουν αυτοί οι 5, αφήνει αδιάφορους τους κακούς της πολιτείας µας και ενώ τους είπαµε να πάρουν θυροφύλακες οι οποίοι τους προτείναµε να µην είναι µόνο δυο θυροφύλακες. Γιατί δυο θυροφύλακες ή ένας θυροφύλακας, όταν εµφανιστεί ο αδίστακτος αυτός λαθροκυνηγός, µπορεί να φοβηθεί ότι θα τον 239

9 πυροβολήσει. Είναι αδίστακτοι 5 είναι αυτοί, µπορεί να τον πυροβολήσει τη νύχτα και να τον αφήσει τον δασοφύλακα, το θυροφύλακα µέσα σε µια αυλακιά. Και τους είπαµε να µην είναι ένας, να κάνετε µικτό περίπολο, από αστυνοµικούς, από λιµενικούς, από δασοφύλακες, από θηροφύλακες του κυνηγετικού συλλόγου ώστε, όταν είναι 4-5 άτοµα µπορούν να κάνουν πιο εύκολα τον έλεγχο και να συλλάβουν τον λαθροκυνηγό, τον λαθροαλιέα. Γιατί αυτό επικαλούνται δεν µπορούµε να φυλάξουµε, δεν µας δίνουν υπερωρίες το βράδυ. Μα το βράδυ γίνεται η παράνοµη αλιεία, η παράνοµη θήρευση. Τις Κυριακές δεν φυλάγεται ο τόπος, είναι ο υδροβιότοπος πάρα πολύ µεγάλος. Που να φυλαχθεί από ένα δύο άτοµα; Φυλάσσεται ελλειπέστατα και κατεβαίνουν Ανθηλιώτες, κατεβαίνουν Ροδιτσιώτες, κατεβαίνουν οργανωµένοι από άλλες περιοχές, από Καρπενήσι έρχονται, Αθηναίοι έρχονται, Τρικαλινοί, Καρδιτσιώτες έρχονται και πυροβολούν ότι βρουν µπροστά και κάνουν τεράστια ζηµιά στην ορνιθοπανίδα που υπάρχει. Παρόλα αυτά για αυτούς είναι κάτι αδιάφορο. εύτερον οι αλιείς µπαίνουν µέσα στο λιβάρι. Είναι µια εσοχή θαλάσσια όπου εκεί σχηµατίζεται, επειδή είναι αβαθή τα νερά, τεράστιοι πληθυσµοί από πλαγκτόν, από θαλάσσιους οργανισµούς που τρέφονται τα µικρά ψαράκια τα οποία πηγαίνουν εκεί µέσα για να βρουν τροφή, αναπτύσσονται. Είναι ιχθυοπαραγωγικός σταθµός, αναπτύσσονται εκεί τα αλιεύµατα, τεράστια η αξία για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Γίνεται λαθραλιεία. Παρόλα αυτά όµως, αδιαφορία. Πέρα από αυτό, όσον αφορά τα αισθητικά δάση, τα παραποτάµια, το κράτος έχει µια πολιτική της αφασίας. Ενώ πρέπει να προστατέψει αυτά τα αισθητικά δάση, τα έχει πετσοκόψει τα έχει αφανίσει σε πάρα πολλά σηµεία κατά µήκος του Σπερχειού, εκεί που έκανε τη διεύρυνση της κοίτης. Άνοιγε την κοίτη µε χώµατα, δηλαδή αφαιρούσε χώµα από µέσα, ύψωνε τις κοίτες δεξιά, αριστερά, διεύρυνε την κοίτη και µας στοίχισε σε αντιπληµµυρικά έργα 7,5 δις! εν ξέρω πόσα άλλα προγράµµατα υπάρχουν για 240

10 εργολαβίες, δηλαδή βγάζουν αυτά το χώµα, το βάζουν δεξιά αριστερά, αλλά όµως για έργα ορεινής υδρονοµίας δεν πάνε να σπάσουν τα µηχανήµατα οι εργολάβοι, για να κάνουν φράγµατα για να µην κατεβαίνουν οι φερτές ύλες, το χώµα δηλαδή από τα βουνά που αποπλένεται από την βροχή. εν κάνουν δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις, όσες έπρεπε να κάνουν, κάνουν φυσικά αλλά πολύ λίγες. εν κάνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις µε έργα ορεινής υλοτοµίας, υδρονοµίας στους ορεινούς όγκους από όπου απορρέουν 65 χείµαρροι παραποτάµιοι και χύνονται στο Σπερχειό. Κουβαλάνε χώµα και αυτό το χώµα εναποτίθεται στον πυθµένα και αυτό γίνεται αενάως, δεν σταµατάει ποτέ. Κάθε χρόνο δίνουν δις για να βγάζουν το χώµα για να µην, λέει, πληµµυρίζουν τα διπλανά χωράφια. Μα εσείς τα δώσατε δίπλα στα ποτάµια τα χωράφια αυτά, πως δεν θα πληµµυρίσουν εφόσον έρχεται συνέχεια χώµα, έρχεται ανεβαίνει η στάθµη του ποταµού, χύνονται τα νερά όταν είναι πολλά. Εποµένως, έχουµε έναν φαύλο κύκλο που µας στοιχίζει δισεκατοµµύρια. Κανένας όµως δεν λέει ότι αυτά τα έργα είναι σχεδόν άχρηστα γιατί ενώ έγιναν αυτά τα έργα και πάλι πληµµύρες είχανε. απανήθηκαν δις και πάλι είχαµε πληµµύρες και τέλος πάντων οι πληµµύρες, όπως έλεγε κάποιος εδώ, είναι κατάρα ή ευλογία διότι οι φερτές ύλες ανανεώνουν το γόνιµο έδαφος των χωραφιών και γίνονται παντού πληµµύρες τέτοιες. Πρέπει να προστατέψουµε την γεωργική παραγωγή, πρέπει επειδή οι αγρότες έχουνε ισχυρή φωνή και ψήφο, δεν θα ακούσουµε τους λιγοστούς ελάχιστους που φωνάζουν «αφήστε να λειτουργήσουν φυσικά τα πράγµατα». Φυσικά θα προστατέψουµε έναν οικισµό, να µην πληµµυρίσουν σπίτια που είναι παρυδάτιος, αλλά δεν θα προστατέψουµε µετατρέποντας την κοίτη σε παραγωγικά χωράφια, και µετά αφού τους δίνουµε τσάµπα τα χωράφια να τους δώσουµε και αποζηµιώσεις επειδή πληµµύρισαν. Κάνουµε και αντιπληµµυρικά έργα, πληρώνει το κράτος, συνέχεια ένας φαύλος κύκλος. Όλα αυτά µπορεί να µην είναι και σωστά αυτά που λέµε. Όλα αυτά όµως δεν έχουν 241

11 συζητηθεί σε δηµόσιο διάλογο. εν έχουν παρθεί αποφάσεις και εκεί που παίρνονται, παίρνονται για τεράστια έργα που υπάρχει η οικονόµα. ιότι τα άλλα έργα όπως σας είπα ορεινής υδρονοµίας είναι δευτερεύοντα και εκτός αυτού, η κατάργηση των µαιανδρισµών σηµαίνει καταστροφή των παρυδάτιων δασών, αυτών δηλαδή των δέντρων που είναι αριστερά και δεξιά. Μιλάµε δηλαδή ότι κάποιοι τεχνοκράτες και αυτοί επιλέγονται δυστυχώς από τις υπηρεσίες, σκέφτονται µόνο το ποτάµι υδραυλικά, µε υδραυλικές µελέτες. εν σκέφτονται ούτε περιβαλλοντικά, ούτε γεωλογικά, ούτε αισθητικά. Τους ενδιαφέρει πως θα αντιµετωπίσουν το θέµα της πληµµυρογένεσης. Αλλά για όλα αυτά τα προβλήµατα, υπάρχουν µελέτες από παλιά για το Σπερχειό, ανακυκλώνονται, τα έχουµε πει σε ηµερίδες, αλλά συµπέρασµα κανένα. Αν δείτε σε γέφυρες που κάνουν, κόβουν περίπου ένα χιλιόµετρο δέντρα αριστερά και δεξιά να διευρύνουν και βλέπεται αποδεκατίζουν και ενώ στις εργολαβίες υπάρχει ειδικός όρος να ξαναφυτέψουνε δέντρα εκεί που κάνουν τις όχθες, δυστυχώς δεν τηρούν αυτόν τον όρο. Υπήρχε συγκεκριµένη δέσµευση. Αν θα δείτε δηλαδή, για να σας πω συγκεκριµένο παράδειγµα, στην Αλαµάνα στη γέφυρα εκεί που είναι το µνηµείο του ιάκου, εκεί είναι η κυρίως κοίτη του Σπερχειού αν θα δείτε αριστερά και δεξιά από την γέφυρα, 1χιλ από εδώ και 1χιλ από εκεί, δεν υπάρχει δάσος, υπάρχουν καλαµώνες και ίσως αναπτύσσονται µερικά δέντρα. Σε αυτό το κοµµάτι που έγινε παρέµβαση και διευρύνθηκε η κοίτη, η µελέτη προέβλεπε αναδάσωση, να ξανασχηµατιστεί το παρυδάτιο δάσος την οποία δεν τήρησαν οι εργολάβοι. Ποιος έλεγξε αρµόδια, οι δασικές υπηρεσίες, οι δασικές υπηρεσίες, οι νοµαρχιακές υπηρεσίες ήλεγξε κανέναν και ακούσατε τίποτα; Τι συγκεκριµένα µέτρα έλαβε που δεν τηρήθηκαν οι όροι της εργολαβίας; Αυτών που έσκαψαν το ποτάµι; Και τέλος πάντων να δείτε το τραγικό, πριν 3-4 χρόνια που έγινε αυτή η παρέµβαση και καθαρίστηκε η κοίτη, βάθυνε, µεγάλωσε πηγαίνετε και σταθείτε πάνω από τη γέφυρα της 242

12 Αλαµάνας. Θα δείτε ότι έχει µέσα σχηµατιστεί στην κοίτη, βουναλάκια, λοφίσκοι από άµµο και γεµάτη από καλαµώνες. Έκλεισε πάλι το εύρος της κοίτης και υπάρχει ένα ποταµάκι που είναι 3-4 µέτρα ο Σπερχειός, όταν φυσικά δεν έχουµε πολλές βροχές θα δείτε λοιπόν 4 µέτρα ένα ποτάµι το οποίο έχει σκαφτεί 40 µέτρα, τόσο είναι από τη µία µέχρι την άλλη και από τις κορυφές των αναχωµάτων, προβλέπονταν και έγιναν 8 µέτρα. Η µια όχθη από την άλλη 80 µέτρα και η κοίτη 40. Πηγαίνετε να την δείτε, έχει, µπαζωθεί όλη διότι δεν υπάρχει προοπτική, γιατί δεν µπορεί να σκάβεις, να ανοίγεις κάτω στο κάµπο και να αφήνεις απείραχτο το βουνό που κατεβάζει χώµατα. Όλα αυτά τα επισηµαίναµε και καταλήγουµε στο συµπέρασµα ό,τι δυστυχώς οι ταγοί που δίνουν εντολές και παίρνουν αποφάσεις, γιατί εµείς κουβεντιάζουµε, προτείνουµε αλλά δεν αποφασίζουµε, αυτοί λοιπόν που παίρνουν αποφάσεις είναι κουφοί σε αυτά που τους προτείνουµε, κουφοί η εξουσία είναι κουφή σχεδόν σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και ευαισθησίας. Εκεί εµείς έχουµε καταλήξει και τώρα τι γίνεται; Αυτό που µας λες, θα µου πείτε, είναι τελείως απαισιόδοξο, αν δεν ακούν αυτοί που αποφασίζουν και διακινούν το χρήµα και τις εργολαβίες και τα έργα, θα µένει η Ελλάδα, θα µένει η Φθιώτιδα, θα µένει η Λαµία, στα ίδια. Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση; Βεβαίως και µπορεί! Η µόνη αισιοδοξία είναι η δυνατές φωνές των λίγων ανθρώπων και ειδικότερα οι φωνές αυτών των ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων που βρίσκονται στις ΜΚΟ. Όσο περισσότερο φωνάξουµε τόσο µπορούµε να κάνουµε ρήγµατα στην αφασία την πολιτειακή, την κρατική, αυτοδιοικητική. Όσο οργανωνόµαστε, όσο πιέζουµε µε τον κάθε τρόπο, φυσικά δεν προτείνω επανάσταση µε όπλα, αλλά µε τον τρόπο µπορεί να αλλάξει και να γίνουν έργα πραγµατικής προστασίας, έργα που θα έχουν σαν κορωνίδα και στόχευση την βιοποικιλότητα, την διαβίωση της βιοποικιλότητας, την βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτή που λέµε αειφορία και τι είναι αυτή η βιώσιµη ανάπτυξη και η 243

13 αειφορία δεν είναι περισσότερη καλλιεργηµένη γη στους αγρότες µε φυτοφάρµακα µε χηµική γεωργία, δεν είναι αυτή ανάπτυξη. Είναι να εκµεταλλευτούµε το αισθητικό παρυδάτιο δάσος, µε χώρους αναψυχής, µε παρυδάτιες διαδροµές, µε κέντρισµα της περιβαλλοντικής φυσικής συνείδησης του ανθρώπου να τον οδηγήσουµε από τα καφενεία και τα γήπεδα σε µια βόλτα την Κυριακή στο παρυδάτιο δάσος για να ακούσει το αηδόνι, για να δει το βατράχι, για να δει το γεράκι πως ορµάει για να επιβιώσει, για να δει ότι φυσικό υπάρχει σε αυτό το φυσικό οικοσύστηµα. Θυµάµαι και θα µου µείνει αξέχαστο γιατί λίγοι είχαν την ευκαιρία και όταν λέω λίγοι εννοώ καµιά εκατοστή άτοµα, που πήγαµε πέρυσι σε µια περιοχή κοντά στο ποτάµι τη νύχτα, σχεδόν σούρουπο ήταν, στην Βάρα, έτσι λέγεται µια τοποθεσία είναι στον ιππικό όµιλο ευθεία κάτω είναι µια περιοχή δίπλα στο ποτάµι όπου καθήσαµε να γιορτάσουµε την ύπαρξη ενός ευλογηµένου ποταµιού στην περιοχή µας και καθήσαµε εκεί συνδιοργανώσαµε µε την πρώην κοινότητα Σταυρού µια εκδήλωση µε τον όµιλο φίλων του δάσους, πήγαµε και λιγοστό κολατσιό, πήραµε και λίγο κρασί, πήραµε και κάτι κιθάρες και µαζεύτηκαν καµιά εκατοστή άτοµα σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε τι έζησα; Ότι ήτανε από το σούρουπο µέχρι τις δέκα η ώρα το βράδυ δισεκατοµµύρια κουνούπια, σκνίπες, έντοµα µικρά, τα οποία όµως δεν µας πείραξαν καθόλου. Είµασταν σε ένα νέφος από τέτοια έντοµα, δεν είχα καταλάβει ούτε είχα δει ποτέ ότι θα µπορούσαν στο ποτάµι το καλοκαίρι να ζήσουν δισεκατοµµύρια τα οποία όµως δεν µας τσιµπούσαν. Μπορεί να µας ενοχλούσαν, µπορεί τέλος πάντων, δεν ήταν η ίδια ατµόσφαιρα µε κάποια άλλη περιοχή, αλλά όµως το έζησα και είδα αυτά φύγανε µετά από κάποια ώρα και πήγαν για βοσκή, δεν ξέρω που πήγανε αυτό δεν είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον να το γνωρίσει; Να ακούσεις τη νύχτα το αηδόνι από το να ακούσεις στην Πλ. Ελευθερίας το συνεχές βουητό των αυτοκινήτων; Αυτή την ανθρώπινη αξία την σκέφτονται οι από πάνω να την αξιοποιήσουν προς όφελος των δηµοτών των 244

14 πολιτών; Πιστεύω ότι δεν την ξέρουνε, κυνηγάν την ψήφο, κυνηγάν το ρουσφέτι, οτιδήποτε άλλο αλλά τέτοιες αξίες τις θεωρούν υποδεέστερες. Αυτές τις αξίες ευρωπαϊκά κράτη τις αναδεικνύουν, τις διαχειρίζονται, τις προστατεύουν. Έχουµε έναν εθνικό δρυµό, πηγαίνετε όποιοι τέλος πάντων µπορούν να πάνε στον εθνικό δρυµό του Αµπρούζου της Ιταλίας, να δείτε οργάνωση που δεν έχει τέτοια σηµαντική οµορφιά, αξία, όπως ο εθνικός δρυµός Οίτης. Πώς τον έχουν οργανώσει, πως τον προστατεύουν, πως τον διαχειρίζονται εδώ είµαστε ακόµη σχεδόν τριτοκοσµική χώρα! Παρόλο που βλέπουµε από τηλεόραση, από έντυπα, από διαδίκτυα, από σεµινάρια, ότι αυτά πρέπει να τα αναδείξουµε, είναι το µέλλον, είναι η µελλοντική ζωή, είναι η ζωή των παιδιών µας. Πώς µπορούµε λοιπόν αυτά να τα αναδείξουµε και να κάνουµε πρακτικές εφαρµογές όχι λόγια συµπεράσµατα υπάρχουν πάρα πολλά, µελέτες υπάρχουνε, όρεξη υπάρχει Γι αυτό λοιπόν εµείς σαν όµιλος, ΜΚΟ, είµαστε εθελοντική οργάνωση, από την τσέπη µας βάζουµε για να κάνουµε κάτι δεν έχουµε υποστήριξη ούτε θέλουµε να έχουµε γιατί αυτό που κάνουµε το κάνουµε από µεράκι, από πιστεύω, από ευαισθησία, είναι τρόπος ζωής, δεν είναι µόνο λόγια παχιά και αεράτα. Είναι και βίωµα το να περπατάς στο Σπερχειό, τότε θα καταλάβεις την αξία του, όχι από τέτοια συνέδρια µόνο µπορεί να έχετε περπατήσει, µπορεί να έχετε πάει στο βουνό, µπορεί να έχετε διασχίσει τόσους ωραίους καταρράκτες. Αυτό που έδειξε ο Βασίλης, τα καθαρά νερά, είναι πάνω από τον Γοργοπόταµο, µετά από κάποια βοστάσια αριστερά µπαίνουµε µέσα και εκεί βλέπουµε κάποια δεξαµενή τρέχει κατακόρυφα το νερό και γίνεται συµπληρωµατική υδροληψία. Αν θα πάτε σε αυτό το µέρος, εγώ πήγα πέρυσι για να δείτε φυσικές αξίες, πήγα πέρυσι τον Αύγουστο που είχαµε εδώ στη Λαµία βαθµούς. Και πήγα και κάθησα εκεί και έπρεπε να έχω αυτό το µπουφάν για να αντέξω το κρύο. Γιατί; Γιατί το νερό δηµιουργεί µια ανακούφιση στην ατµόσφαιρα. εν έχει µόνο υδατική αξία, 245

15 δηλαδή για πότισµα και καλλιέργεια ο Σπερχειός, δεν έχει µόνο να ζουν τα ψάρια, όσα ζουν εκεί µέσα, µόνο για να είναι τόπος ενδιαίτησης των υδρόβιων πουλιών. Έχει µια αξία ότι ανακουφίζει θερµοκρασιακά, το καλοκαίρι τουλάχιστον, ολη τη λεκάνη του Σπερχειού, ακούσατε κανέναν να σας πει ότι αυτός είναι ο Σπερχειός είναι θερµοκρασιακός ρυθµιστής της ατµόσφαιρας της λεκάνης του Σπερχειού; Αν δεν είχαµε αυτό το ποτάµι µπορεί να είχαµε περισσότερη ζέστη τα καλοκαίρια στη Λαµία! Σε όλη τη λεκάνη του Σπερχειού, αυτός ανακουφίζει, δίνει υγρασία, δίνει µια άλλη θερµοκρασία στο περιβάλλον, την οποία µπορείς να απολαύσεις. Αυτή δεν θέλει προστασία; Πρέπει να αφήσουµε ελαιοτριβεία µε το πρόσχηµα ότι δεν έχει εφευρεθεί ακόµη η τεχνολογία για να µην ρίχνουν τα βοθρολύµατα, τα ελαιοτριβεία όλα τα απόβλητα χαρτοποιία αµάστας, ξέρουν ποιοι ρίχνουν, χοιροτροφεία, χοιροστάσια, ρίχνουν µέσα απόβλητα, βρωµάει ο τόπος, άλλα βοθρατζίδικα αν βρουν ευκαιρία ρίχνουν µέσα, ψοφάνε χιλιάδες ψάρια, βρωµίζει το νερό, µειώνεται η οικολογική αξία του ποταµού. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει εκείνοι που παίρνουν αποφάσεις; Εµείς θα φωνάζουµε, θα τους κατηγορούµε, γιατί τέτοιες φθορές είναι λίγες αλλά είναι δυνατές και η απόκριση στην κοινωνία, είναι πολλαπλάσια από την αριθµητική δύναµη των ΜΚΟ. Εµείς θα φωνάζουµε, θα το τονίζουµε γιατί δεν θέλω να πω το τετριµµένο, ότι αυτό το περιβάλλον είναι δανεικό από τις επόµενες γενιές δεν θέλω να το πω αυτό αλλά θα πω ότι σε αυτό το περιβάλλον όσοι το έχουν καταλάβει, και θέλουν να το ζήσουν είναι υποχρέωσή τους, είναι δικαίωµά τους να φωνάζουν για να το προστατεύουν. Και επειδή για να το πω έτσι σχηµατικά, δεν είναι και εδώ ο ιερέας αν και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, ότι είναι θείο δώρο ότι είναι ένα ευεργέτηµα στον τόπο µας της φύσης, εποµένως αξίζει να το προστατεύσουµε, αξίζει κάθε θυσία, κάθε φωνή και κάθε προσωπικό κόστος για τον καθένα και να µην χαρίζεται κανένας στους από πάνω. Να φωνάζετε, να ενεργείτε, ο κάθε ένας µας να ενεργεί 246

16 προκειµένου να σώσουµε, γιατί όπως είπε και η Πόλυ, πρέπει να ευχαριστιόµαστε την υπανάπτυξή µας. Άλλες χώρες µε βαριές βιοµηχανίες, µε επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευχέρεια που έχουµε εµείς, να τα βρούµε όλα φυσικά χωρίς επεµβάσεις. Ακόµα υπάρχουν αλλά πόσο θα αντέξουν; Η ανάπτυξη, ο µοντέρνος καπιταλισµός, όλα αυτά θα τα δει σαν οικονοµικό αντάλλαγµα και θα µας τα δίνει εφόσον έχουµε χρήµατα να τα απολαύσουµε, αλλά για να µην γίνει αυτό πρέπει να τα προστατέψουµε, να υπάρχουνε, να τα ζούµε, ώστε να ζούµε και πιο ανθρώπινα. Το τόσο δα µικρό είπε κάποιος, το ελάχιστο, το λίγο, µπορεί να προσφέρει ευτυχία, µπορεί να προσφέρει ηρεµία, ψυχική ισορροπία. ιότι το κέρδος, το συνεχές κέρδος, το καπιταλιστικό εκείνο κέρδος, σκοτώνει ενώ αντίθετα το ελάχιστο το µικρό, όταν το ζεις, όταν το ανακαλύπτεις αυτό σου οµορφαίνει και τη ζωή Ευχαριστώ. 247

17 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΧΟΡΤΑΡΙΑ ( ιευθυντής περιβάλλοντος και πρασίνου ήµου Λαµίας) Γεια σας είµαι ο Χορταριάς Βασίλης: διευθυντής περιβάλλοντος και πρασίνου ήµου Λαµίας, αρµοδιότητά µου είναι η καθαριότητα και το πράσινο, είµαι οικονοµολόγος, και πιστεύω ότι θα σας ήταν χρήσιµα να ακούσετε συγκεκριµένα νούµερα, πίσω από κάθε δράση. Ο ήµος Λαµίας, πιστεύουµε ότι η Λαµία είναι καθαρή πόλη, προσπαθούµε για το καλύτερο, αυτό τουλάχιστον µας λένε οι επισκέπτες όσοι έρχονται στη Λαµία, ότι η Λαµία είναι καθαρή πόλη, ο ήµος όµως προσπαθεί για το περισσότερο για το καλύτερο ακόµα. Χρησιµοποιούµε για το σκοπό αυτό, πάνω από 100 εργάτες, απορριµµατοφόρα, 4χ4 και κάποια άλλα µηχανήµατα. Όλα αυτά µας κάνουν, δεν ξέρω αν σας είναι χρήσιµο το νούµερο, δρχ. το χρόνο. Και επειδή η υπηρεσία καθαριότητας είναι ανταποδοτική υπηρεσία, σηµαίνει ότι τα αυτά τα λεφτά τα εισπράττει ο ήµος από τους δηµότες Όσο και αν είµαι καινούργιος στην υπηρεσία, διαπίστωσα ότι όσα λεφτά και να βάλει ο ήµος, όσα λεφτά και να πληρώσει ο ηµότης, δεν πρόκειται να καθαριστεί η πόλη, αν η κάθε κυρία δεν ανοίξει το καπάκι του κάδου να ρίξει την σακούλα µέσα στον κάδο, αν ο φτωχός µεροκαµατιάρης για να κερδίσει χρόνο, δεν ξέρω για ποιους λόγους για να µην πληρώσει το ΧΥΤΑ δεν ξέρω γιατί, πάει και ρίχνει τα µπάζα του στο Σπερχειό, ή στο ΙΣΑ ΑΚΙ περιαστικό δάσος και σε άλλους όπου βρίσκει χώρο εύκαιρο για να ρίξει τα µπάζα του. Το µόνο που έχω να σηµειώσω είναι ότι πρέπει να αλλάξουµε την νοοτροπία και να καυτηριάσουµε αυτές τις πρακτικές που λέω. Η σκέψη µου είναι ότι πώς να το πω να υπάρχει µια κοινωνική καταδίκη, βλέπουµε δηλαδή έναν ο οποίος δεν τηρεί τον κανονισµό καθαριότητας του ήµου, πρέπει να τον 248

18 προσβάλλουµε. εν είναι δυνατόν η µισή Λαµία να φυλάει την άλλη µισή Να πάµε σε ένα 2ο κεφάλαιο που είναι η ανακύκλωση. Να πω ότι ο ήµος Λαµίας κάνει ανακύκλωση; Να µου πείτε εσείς µετά γιατί το λέω αυτό. Πράγµατι ο ήµος Λαµίας εκ των ενόντων κάνει ανακύκλωση, αυτή τη στιγµή, χαρτιού. Έχει αναπτύξει γύρω στους 70 κάδους, φυσικά χρησιµοποιεί της καθαριότητας τα απορριµµατοφόρα και τους εργάτες, σε αυτό υπάρχει ένα κόστος. Σε άλλη ανακύκλωση χαρτιού και σε λίγες µέρες θα πάµε και σε ανακύκλωση αλουµινίου. Γιατί ρώτησα αν κάνουµε ανακύκλωση ή όχι; Γιατί πιστεύω ότι άλλοι δήµοι ή άλλοι φορείς και αν κάνανε αυτό, θα υπερηφανευότανε. Εµείς όµως, ότι αυτό είναι το ελάχιστο. Ανακοινώθηκε το µεσηµέρι νοµίζω ή εχθές από τον κο Σκορδίλη, ότι ο ήµος Λαµίας είναι από τους πρώτους ήµους που θα µπει στο νέο σύστηµα ανακύκλωσης, σε συνεργασία µε την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης και αξιοποίησης, θα γίνει. Έτσι µόνο µπορούµε να µιλάµε σοβαρά για ανακύκλωση. Οι δράσεις ανακύκλωσης χαρτιού, αλουµινίου, είναι soft δράσεις, πολύ απλές, αλλά και αυτές στοιχίζουν Να σας πω πριν ότι ο ήµος Λαµίας στην καθαριότητα χρησιµοποιεί κάδους νοµίζω ότι αν συνειδητοποιήσουµε αυτό το νούµερο Φυσικά συνεχίζει να προµηθεύεται ο ήµος κάδους, έχει δύο σκούπες καθαρισµού των δρόµων και προµηθεύεται εντός των ηµερών και τρίτη σκούπα. Αυτό το είπα για αυτούς που θέλουν να κάνουν πραγµατικά ανακύκλωση µε µια µέθοδο που λέγεται µέθοδος στην πηγή, πρέπει να αναπτυχθούν για κάθε υλικό κανονικά. Άλλος ένας κάδος άρα και για τα 4 υλικά που ανακυκλώνονται πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι κάδοι κάδοι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να δείξω ότι πίσω από κάθε ιδέα υπάρχει κόστος, ποιος το πληρώνει όµως; Επειδή το σκουπίδι έχει ταυτότητα, µε έφερε η µοίρα µου αυτές τις µέρες να το ψάχνω το σκουπίδι. ιαπίστωσα ότι σκουπίδια στο Σπερχειό και στα περιαστικά άλση πετάνε όλοι, το κάνουν όλοι και µορφωµένοι 249

19 και αµόρφωτοι και πλούσιοι και φτωχοί. Το ξέρω αυτό γιατί πράγµατι στις όχθες του Σπερχειού, βρήκα πεταµένα βιβλία που τα διαβάζουν όχι η µάνα µου αλλά επιστηµονικά βιβλία θέλω να σας πω πόσο βαθύ είναι το πρόβληµα. Εν πάση περιπτώσει, είστε κουρασµένοι και να φύγουµε από την ανακύκλωση, και να πάµε σε ερωτήσεις ή ότι άλλο θέλετε Ξέροντας ότι από κάτω εσείς, είστε πολύ πιο µορφωµένοι σε θέµατα και ανακύκλωσης και περιβάλλοντος από εµένα. Φεύγω από την αρµοδιότητά µου στο ήµο και θέλω να πω κάτι προσωπικό άλλο. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα στη γεωργία για µένα σηµαίνει βιοκαλλιέργεια. Επειδή έτυχε τα προηγούµενα χρόνια να είµαι βιοκαλλιεργητής, αυτό θα το πω µόνο για να καυτηριάσω την υποκριτικότητα κάποιων και τα πιράνχας που συνοδεύουν την κάθε ιδέα, πολλοί φίλοι µε καλή ψυχή και κατάθεση αίµατος που λένε, παλεύουν για τις ιδέες, αλλά πρέπει να βγάλουµε απέξω κάποια πιράνχας. Ήµουν λοιπόν βιοκαλλιεργητής από τα πρώτα µέλη που ξεκίνησαν στην Φθιώτιδα. Είχα 5 στρέµµατα ελιές. Έκανα βιοκαλλιέργεια, η επιχορήγηση που έπαιρνα ήταν το στρέµµα δηλαδή Ο πιστοποιητικός οργανισµός, για να µου δώσει αυτή την επιδότηση, έπαιρνε το ελάχιστο , πάει αυτό. Στην πορεία το υπουργείο έβαλε και δικαίως έχει το λόγο του, πρέπει να χτυπηθεί και η ανεργία κτλ., είναι ότι σε κάθε αίτηση επιχορήγησης κάθε έτος, πρέπει να υπογράψει γεωπόνος. Ξέρω καταλαβαίνω εγώ γιατί το έκανε για να βοηθήσει τους γεωπόνους. Αλλά αυτό σηµαίνει δρχ. για την υπογραφή, αυτό σηµαίνει ότι µόνο για τα χαρτιά πλήρωνα δρχ. και η επιχορήγηση ήταν δρχ. γιατί λοιπόν να µπω στο πρόγραµµα της βιοκαλλιέργειας; εύτερον: είµαι από ένα κοντινό χωριό, Μοσχοκαρυά το λένε, εκεί το χειµώνα βρέχει πολύ και το καλοκαίρι σπανίως βρέχει. εν µπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος µας είπε για διαχείριση για το νερό, ωραία πράγµατα, δεν λέω όλα καλά, αλλά γιατί να µην κάνουµε δίπλα σε κάθε πηγή και µια δεξαµενή ρε γαµώτο; Μπορεί να γίνει µε λίγα λεφτά η οποία ζητάει δυνατότητα σε 250

20 εµένα και σε άλλους να ασχολούµαστε στη φύση. εν είναι αυτό προστασία του περιβάλλοντος; Τέλος πάντων, µε αυτά εγώ τελειώνω, αν θέλετε κάτι να µε ρωτήσετε στην διάθεσή σας. 251

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Kεφάλαιο 11 Θα επαναλάβουµε αυτά που είχαµε πει την προηγούµενη φορά. Παραστατικά αν έχουµε το εξής παίγνιο όπου οι δύο παίχτες παίρνουν ταυτόχρονα τις αποφάσεις τους αφού αποφασίσει ο Ι, θα δούµε πόσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04 ΕΙΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙΗΜΕΡΡΙΙ ΑΣ Η περιοχή Natura Σπερχειού Μαλιακού, έχει µελετηθεί µέχρι τώρα από διαφορετικούς φορείς µεταξύ των οποίων η ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & η ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ PREVENTION OF DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES IN GREECE: BUILDING PARTNERSHIPS TO MITIGATE THE EFFECTS OF FOREST FIRES

ΗΜΕΡΙΔΑ PREVENTION OF DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES IN GREECE: BUILDING PARTNERSHIPS TO MITIGATE THE EFFECTS OF FOREST FIRES ΗΜΕΡΙΔΑ PREVENTION OF DISASTERS AND THEIR CONSEQUENCES IN GREECE: BUILDING PARTNERSHIPS TO MITIGATE THE EFFECTS OF FOREST FIRES Κατ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιµή που

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΧΑΡΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΧΑΡΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΧΑΡΗ ΚΥΡΙΑΖΗ στο συνέδριο του Economist µε θέµα: SOCIAL SECURITY REFORM IN GREECE Reality-Obstacles-Decisions for the Pension System Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2008 Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-σενάρια. Β) Τους παρακινείτε και τους στηρίζετε να παράγουν ποιοτικότερο προϊόν εφαρμόζοντας τη μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας;

Ερωτήσεις-σενάρια. Β) Τους παρακινείτε και τους στηρίζετε να παράγουν ποιοτικότερο προϊόν εφαρμόζοντας τη μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας; 86 1 Την πρώτη μέρα στην εργασία σας πληροφορήστε ότι τα φασόλια Πρεσπών περνάνε μεγάλη κρίση η τιμή τους πέφτει στην αγορά κι οι παραγωγοί, που είναι πολύ δυσαρεστημένοι, ζητούν τη βοήθειά σας. Τι επιλέγετε;

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική 5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική Στα συρτάρια το Προεδρικό Διάταγμα που θα έλυνε το πρόβλημα της διαχείρισής το Καμπανάκια κινδύνου χτυπά στην Αττική, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός!

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων Συμπεριφορά ο μύθος Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο υπερβολικό γάβγισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10. Πόσα υποπαίγνια υπάρχουν εδώ πέρα; 2 υποπαίγνια.

Kεφάλαιο 10. Πόσα υποπαίγνια υπάρχουν εδώ πέρα; 2 υποπαίγνια. Kεφάλαιο 10 Θα δούµε ένα δύο παραδείγµατα να ορίσουµε/ µετρήσουµε τα υποπαίγνια και µετά θα λύσουµε και να βρούµε αυτό που λέγεται τέλεια κατά Nash ισορροπία. Εδώ θα δούµε ένα παίγνιο όπου έχουµε µια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μείναμε και λιγότεροι τώρα και ίσως είναι καλύτερο ή όχι, θα δούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο την παρουσίαση από

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μείναμε και λιγότεροι τώρα και ίσως είναι καλύτερο ή όχι, θα δούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο την παρουσίαση από Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μείναμε και λιγότεροι τώρα και ίσως είναι καλύτερο ή όχι, θα δούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο την παρουσίαση από την αρχή. Παράλληλα με την ομιλία θα βλέπετε ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. , Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Τα Συνέδρια αποτελούν την κορυφαία διαδικασία για όλα τα κόµµατα. Μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πέστροφα. Χέλι. Τσιρόνι

Πέστροφα. Χέλι. Τσιρόνι Πέστροφα Χέλι Τσιρόνι «Θεέ µου, πρώτη φορά στη ζωή µου τρόµαξα τόσο! Τραβούσα κουπί στην ελληνική πλευρά της Μεγάλης Πρέσπας, και ενώ ήµουν αρκετά µακριά από την ακτή ένα µεγάλο ψάρι πήδηξε ξαφνικά από

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ και μαθαίνω για τα ζώα

Ερευνώ και μαθαίνω για τα ζώα Ερευνώ και μαθαίνω για τα ζώα Στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών και με αφορμή κείμενα του βιβλίου που είχαν σχέση με ζώα, φέραμε από το σπίτι μας βιβλία με ζώα. Μέσα από τα βιβλία και μέσα από πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε;

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε; Ανακύκλωση Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; Γιατί ανακυκλώνουμε; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Περιφερειολόγος, πολιτικός µηχανικός, γενικός διευθυντής ΚΕΤΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) 1. Ο Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5 ο ηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Έβρου Οµάδες 2355(Β)-2356(Β) «Σώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» Εισήγηση ΠΑΝΔΟΙΚΟ Θέμα: Η Κυκλική Οικονομία με την Πολυγωνική Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση -καταγγελία

Ανακοίνωση -καταγγελία Αυτόνομη Δημοτική Παρέμβαση Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας Κυνουρίας γη Ανακοίνωση -καταγγελία Τάνος: το ποτάμι που αίρει όλες τις «αμαρτίες» της Βόρειας Κυνουρίας. Τι παρατηρήσαμε σε πρόσφατη επίσκεψή μας

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «FLASH» ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ Γ. ΚΥΡΤΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και

Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Δυστυχώς κι εγώ, για τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Τάσεις & ελπίδες περιβαλλοντικής Αρχιτεκτονικής στο Oλυµπιακό Κέντρο Κανώ Slalom στο Ελληνικό»

«Τάσεις & ελπίδες περιβαλλοντικής Αρχιτεκτονικής στο Oλυµπιακό Κέντρο Κανώ Slalom στο Ελληνικό» «Τάσεις & ελπίδες περιβαλλοντικής Αρχιτεκτονικής στο Oλυµπιακό Κέντρο Κανώ Slalom στο Ελληνικό» Ν. Φυντικάκης, ΑΜ, Μελετητής Oλυµπιακού Κέντρου Κανώ Slalom Θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Απεργιακές κινητοποιήσεις. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, πριν ένα τέταρτο βγήκαµε µε κοινή δήλωση στα κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα