ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ-NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ -04"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.Φ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ NATURA ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπρόσωπος των ΜΚΟ στο.σ. του «ιαχειριστικού Φορέα ρυµού Οίτης, και εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ) ε θα σας κουράσω πολύ & θα είµαι σύντοµη καθώς όλοι έχουν κουραστεί από την πολύωρη διαδικασία. Η περιοχή της Natura του Σπερχειού Μαλιακού, εφάπτεται ουσιαστικά της Natura του Εθνικού ρυµού Οίτης, όπως αντίστοιχα εφάπτεται και στην περιοχή του Natura της περιοχής του Γοργοποτάµου. Έτσι λοιπόν δηµιουργείται ένα τριγωνικό cluster, µια ενιαία περιοχή, και αυτό βοηθάει σε µια συντονισµένη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, αν εφαρµοστούν οι προβλεπόµενες διατάξεις της διαχείρισης και αν συνεργήσουν σε αυτό οι διοικητικοί παράγοντες, οι τοπικές κοινωνίες και οι επιχειρήσεις µε τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο Εθνικός ρυµός Οίτης είναι για την ώρα ο µόνος φορέας που έχει διαχειριστικό ιοικητικό Συµβούλιο και, µε την έννοια αυτή, έχει µια ιδιαίτερη ευθύνη για την συνεργασία, µε όλους τους εµπλεκόµενους για την προώθηση της περιοχής Natura στον Σπερχειό Μαλιακό, σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιµη ανάπτυξη. Έχει επίσης έναν αυξηµένο ρόλο καθώς φαίνεται ότι δεν είναι πιθανόν να υπάρξουν διαχειριστικοί φορείς για όµορες περιοχές, µε δεδοµένο ότι προβλέπεται αντί για νέους διαχειριστικούς φορείς αφενός µεν να υπαχθούν οι άλλες προστατευόµενες περιοχές στους ήδη υφιστάµενους διαχειριστικούς φορείς, και αφετέρου να συνεργάζονται οι υφιστάµενοι φορείς. Το κύριο βέβαια ζήτηµα δεν είναι η ύπαρξη διαχειριστικών φορέων αλλά η ίδια 232

2 αυτή καθαυτή η διαχείριση. Η έννοια της διαχείρισης συνδέει την εφαρµογή των προστατευτικών διατάξεων µε τους κανόνες και τους όρους της βιώσιµης ανάπτυξης, έτσι ώστε όπως έχει επανειληµµένα και από πολλούς λεχθεί, οι προστατευόµενες περιοχές να µη θεωρούνται περιοχές κλεισµένες σε γυάλα, αλλά περιοχές που µπορούν να συνδυάσουν την προστασία του περιβάλλοντος µε την ποιοτική ανάπτυξη, την βιώσιµη ανάπτυξη και ιδιαίτερα την οικοανάπτυξη. Υπό την έννοια αυτή, καθώς κινούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τα ζητήµατα της διαχείρισης του Εθνικού ρυµού Οίτης, θα λέγαµε ότι οι εξελίξεις στον Εθνικό ρυµό Οίτης. θα αποτελούν και ένα πρόκριµα για τις εξελίξεις και στις υπόλοιπες περιοχές του δικτύου Natura, τις όµορες περιοχές. Το κρίσιµο θέµα για την διαχείριση είναι αφενός µεν η εφαρµογή των νόµων και αφετέρου η διαµόρφωση συναίνεσης αλλά και ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγωγής και της κατανάλωσης στις περιοχές αυτές. Η συναίνεση θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες σε έναν νέο προσανατολισµό της ανάπτυξης και θα ενεργοποιήσει νέα ποιοτικά εργαλεία για το σχεδιασµό της ανάπτυξης αλλά και για την εφαρµογή της. Το βασικό στοιχείο είναι σίγουρα η συναίνεση. Για την συναίνεση όµως απαιτείται πληροφόρηση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, και η συναίνεση ολοκληρώνεται µε την συµµετοχή. Έτσι λοιπόν, φτάνουµε στο ρόλο των ΜΚΟ, µέσα σε αυτό το σύστηµα προστατευτικής και βιώσιµης διαχείρισης. Από την δική µου πλευρά ως εκπροσώπου των ΜΚΟ, η πρόθεσή είναι να απελευθερώσουµε τις επικοινωνίες από οποιαδήποτε στεγανά, να φέρουµε σε άµεση και συγκριτική επαφή την περιοχή µε άλλα παραδείγµατα και να λειτουργήσουµε µε την µέγιστη δυνατή λογική διαφάνειας και ευαισθητοποίησης, ώστε να φτάσουµε στη συναίνεση. Η διαχείριση είναι ένα βήµα πιο µπροστά από το νοµικό καθεστώς, µε τον όρο ότι το νοµικό καθεστώς λειτουργεί 233

3 αποτελεσµατικά και ενεργητικά. Η διαχείριση είναι µια ενεργητική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και σαν τέτοια απαιτεί ιδέες, πρακτικές ιδέες. Απαιτεί να ξεφύγουµε από την ρητορία ή την απλή κριτική και να δώσουµε λύσεις, ώστε οι προστατευόµενες περιοχές, αντί να θεωρούνται περιοχές αναστολής ανάπτυξης, να θεωρούνται παραδείγµατα για την βιώσιµη ανάπτυξη και για την ποιότητα της ζωής των τοπικών κοινωνιών. Οι ΜΚΟ καλούνται να αναπτύξουν συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους της διαχείρισης και να συµβάλουν στο τελικό όραµα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης. 234

4 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΥΝΗΓΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΡΙΖΟΥ (Εκπρόσωπος των κυνηγών) Κυρίες και κύριοι, Η πολιτεία πρέπει να εκπονήσει σχέδια ή µέτρα διαχείρισης για την κοιλάδα και τις εκβολές του Σπερχειού. Όλοι συµφωνούµε ότι οι περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 χρειάζονται προστασία και επενδύσεις για έργα περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Συµφωνούµε επίσης ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται «ορθολογική διαχείριση». Φοβάµαι όµως ότι την «ορθολογική διαχείριση» πολλοί θα την ερµηνεύσουν ως «ολική απαγόρευση» για πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Και έχω δίκαιο να φοβάµαι επειδή ουδέποτε η πολιτεία έδειξε σεβασµό προς τους ανθρώπους της υπαίθρου. Ουδέποτε θεώρησε π.χ. τους κτηνοτρόφους, υλοτόµους, κυνηγούς, ψαράδες, κλπ., συνυπεύθυνους για την προστασία και τη βελτίωση των οικοσυστηµάτων και ουδέποτε εκµεταλλεύθηκε την ευαισθησία τους και κατανόησε τις ανάγκες τους. Για την ορθολογική διαχείριση µιας περιοχής, προηγείται εκτεταµένη έρευνα της υφιστάµενης κατάστασης για να προσδιορισθεί η πληθυσµιακή κατάσταση, η αναπαραγωγική ικανότητα και οι περιοριστικοί παράγοντες. Για τα αποτελέσµατα της έρευνας ενηµερώνονται η κοινή γνώµη και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στη συνέχεια προτείνονται τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε αρµονία πάντα µε τις άλλες χρήσεις γης και τις ανθρώπινες ανάγκες του ντόπιου πληθυσµού. Τα µέτρα που θα προταθούν δεν πρέπει να έχουν την έννοια της απόλυτης προστασίας µε τον περιορισµό και την αποµάκρυνση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάθε διαχειριστικό σχέδιο µιας προστατευόµενης περιοχής, πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του 235

5 ντόπιου πληθυσµού και των οµάδων που δραστηριοποιούνται µέσα στην περιοχή. Να προβλέπει ικανοποιητικές αποζηµιώσεις από πιθανές αλλαγές χρήσεις γης και από αναστολή οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η διαχειριστική αρχή οφείλει να επιδιώκει τη συλλογική προσπάθεια, τη συναίνεση και τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην προστατευόµενη περιοχή. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η βιωσιµότητα και η βελτίωση του οικοσυστήµατος, στις προστατευόµενες περιοχές (και όχι µόνο), θα διαφυλαχθεί µε την αγάπη για τη φύση, την ανάπτυξη της παιδείας και την περιβαλλοντική αγωγή όλων µας. Οι διάφορες οµάδες που δραστηριοποιούνται στη φύση να µην αλληλοσυγκρούονται, αλλά να αλληλοσυµπληρώνονται. Χρειάζεται να δηµιουργηθεί «περιβάλλον» συναίνεσης, µοίρασµα ευθύνης και αρµονικής συνεργασίας της διαχειριστικής αρχής, της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών. 236

6 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΦΩΤΗ ΜΑΥΡΙΚΑ (Εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Όµιλος Φίλων του άσους») Μαυρίκας: ήθελα να πω και είχα σχεδιάσει να κάνω µια παρέµβαση προµελετηµένη αλλά άφησα εκεί κάτω τα χαρτιά µου, για να σας πω πολύ λίγα πράγµατα για το τι έχει κάνει ο όµιλος φίλων του δάσους, για το Σπερχειό ποταµό και για τον υδροβιότοπο του Μαλιακού και επίσης να σας πω την εµπειρία που απέκτησα από το 1985, όπου µαζί µε κάποιους άλλους ευαισθητοποιηµένους πολίτες, κάναµε την οικολογική κίνηση Λαµίας. Φυσικά εγώ συνέχισα τη δράση µου τα τελευταία 12 χρόνια στον όµιλο Φίλων του άσους. Το ερέθισµα που µας έδωσε για να συστήσουµε την οικολογική κίνηση τότε, το 1985, που η οικολογία και όσοι ασχολούνταν µε αυτή ήταν µια λοιδορία κοινωνική, δηλαδή σε ονόµαζε τότε η κοινωνία ιδιόρρυθµο έως τρελό, προβληµατικό, επειδή ασχολείσαι µε τα περιβαλλοντικά θέµατα του τόπου σου ή γενικά τα παγκόσµια περιβαλλοντικά θέµατα. εν µας πτόησε η κοινωνική κατακραυγή γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας, αλλά το ερέθισµα που κάναµε εµείς αυτή την κίνηση τότε, ήταν ο Μαλιακός κόλπος και η αξία του. Ο υδροβιότοπος ειδικότερα του Μαλιακού κόλπου, που σχηµατίζεται από τη θάλασσα και το Σπερχειό. Είχαµε µια έντονη παρέµβαση και δραστηριοποίηση τότε για το θέµα του υδροβιότοπου, γιατί αντιδρούσε στη νέα ιδέα, αντιδρούσαν οι τοπικές κοινωνίες. Αν µιλούσες για προστασία του υδροβιότοπου από το κυνήγι και την παράνοµη αλιεία, στις περιοχές Ανθήλης και Ροδίτσας, µπορούσαν να σε σκοτώσουν οι κάτοικοι, γιατί παραδοσιακά κυνηγούσαν και ψάρευαν σε αυτές τις περιοχές, ανεξέλεγκτα και επιτρέπονταν και το ψάρεµα και το κυνήγι και η προστασία ήταν ασήµαντη έως ανύπαρκτη. Σιγά σιγά προχωρούσε η ευαισθητοποίηση του κόσµου όταν γνώρισε την αξία που έχει, 237

7 αξία αισθητική, αξία βιοποικιλότητας, αξία ως ένα κέντρο όπου µετανάστευαν χιλιάδες πουλιά από το βορρά κατεβαίνοντας νότια για να µπορέσουν να ξεχειµωνιάσουν και έβρισκαν τη δική µας περιοχή, που εγώ τη θεωρώ ευλογηµένη περιοχή, για να µπορέσουν να ξεχειµωνιάσουν, να ζήσουν. Ήταν ένα σηµαντικότατο στην µετακίνηση των πουλιών κυρίως, ενδιαίτηµα ο Μαλιακός κόλπος, οι εκβολές του Σπερχειού, γενικά ο υδροβιότοπος του Μαλιακού. Αυτή η αξία άρχισε να γίνεται κατανοητή και από την κοινωνία και από τους φορείς και άρχισε η ευαισθητοποίηση. Θα περίµενε κανείς ό,τι αυτή η ευαισθητοποίηση θα ήταν πιο µεγάλη, πιο ουσιαστική και όχι απλώς για το θεαθήναι και υποκριτική µερικές φορές. Πιστεύω ότι µέχρι σήµερα, παρόλο που έχουµε ακούσει, παρόλο που έχουµε κατανοήσει, ότι οι καιροί δεν περιµένουν και ότι το περιβάλλον σαν αξία έχει απόλυτης προστασίας ανάγκη, παρόλα αυτά η δική µου προσωπική άποψη, την οποία εκφράζω και στον όµιλο πάρα πολλές φορές, είναι ότι δεν γίνονται ουσιαστικά και σηµαντικά πράγµατα για την προστασία, επειδή οι ταγοί της αυτοδιοίκησης τοπικής και νοµαρχιακής αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες µε τους αδιάφορους υπαλλήλους, δεν ενδιαφέρονται για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Θα σας πω δυο µόνο παραδείγµατα, για να δείτε ότι έχει προβλήµατα ο Σπερχειός, ο Μαλιακός, ο υδροβιότοπος, επειδή το κράτος σχεδόν αδιαφορεί και δυστυχώς η αυτοδιοίκηση, ασχολείται για να ασχολείται, για να δείχνει ότι ασχολείται. Θα σας πω για το παράνοµο κυνήγι που γίνεται στην περιοχή. Τρεις φορές µε κάποια οµάδα από τον όµιλο, έχουµε ζητήσει από τρεις διαφορετικούς νοµάρχες ή την νοµαρχία µε πρωτοβουλία, όχι ο ΣΟΛΩΝ, όχι ο όµιλος φίλων του δάσους, όχι ΜΚΟ, αλλά το ίδιο το κράτος να οργανώνει ηµερίδες, να οργανώσει µια συγκέντρωση για να προτείνουµε µερικά µέτρα προστασίας για δυο πράγµατα. Για την παράνοµη αλιεία και το παράνοµο κυνήγι. Μας υποσχέθηκαν τρεις διαφορετικοί νοµάρχες, ότι θα κάνουν αυτές τις συγκεντρώσεις, ακόµα τις περιµένουµε. Από 238

8 10 χρόνια τα προτείνουµε αυτά, καµία πρωτοβουλία για την προστασία, διότι από ποιους γίνεται η προστασία του υδροβιότοπου από το παράνοµο κυνήγι; Επειδή γνωρίζω λόγω εµπειρίας πάρα πολλών χρόνων και παρακολούθησης του θέµατος, υπάρχουν 5-6 παράνοµοι κυνηγοί που είναι αδίστακτοι. Μπαίνουνε νύχτα, µπαίνουνε χειµώνα, µπαίνουνε µε βάρκες, κρισκράφτ, ταχύπλοα, από την παραλία µε µεγάλους προβολής της νύχτας και πυροβολούν ανεξέλεγκτα ότι βρουν στην ακροθαλασσιά. Τους γνωρίζουµε, τους έχουµε δει αλλά όµως αδιαφορούν να ασχοληθούν νοµάρχες, κρατικοί υπηρεσιακοί παράγοντες µε αυτά τα πέντε άτοµα; Τι κάνουν όµως αυτά τα πέντε άτοµα; Όταν µπαίνει ένα ταχύπλοο στην ακροθαλασσιά και πυροβολεί τη νύχτα, σαστίζει τα πουλιά τα πουλιά για να ζήσουν θέλουν ησυχία όταν ακούν πυροβολισµούς φεύγουν από εδώ δηλαδή τι γίνεται; Φεύγουν και µεταναστεύουν νοτιότερα, όπου βρουν περισσότερη ησυχία. Έτσι αποκλείουµε την δυνατότητα να έρχονται και να εγκαθίστανται πουλιά, πουλιά που έρχονται επειδή είναι και δακτυλιωµένα και τα παρακολουθούµε µέσω του κέντρου περίθαλψης αγρίων πουλιών και ζώων που είναι στην εγκατεστηµένο στην Αίγινα, δακτυλιώνονται πουλιά που συλλαµβάνονται όταν πυροβολούνται, τραυµατισµένα και βλέπουµε ότι έρχονται από την Γροιλανδία, από τη Σιβηρία, από το Αφγανιστάν, από την Ολλανδία φανταστείτε λοιπόν τι τιµή µας κάνουν αυτά τα πουλιά όταν έρχονται εδώ στο Μαλιακό και το κράτος να επιτρέπει σε 5 εγκληµατίες να τα πυροβολούν και να τα διώχνουν Φανταστείτε στον κύκλο αυτό της ζωής που είναι αρχέγονος, γιατί αυτή τη µετανάστευση δεν την κάνουν στα 5 χρόνια στα 10 χρόνια, την κάνουν αιώνες. Αυτή λοιπόν τη ζηµιά που κάνουν αυτοί οι 5, αφήνει αδιάφορους τους κακούς της πολιτείας µας και ενώ τους είπαµε να πάρουν θυροφύλακες οι οποίοι τους προτείναµε να µην είναι µόνο δυο θυροφύλακες. Γιατί δυο θυροφύλακες ή ένας θυροφύλακας, όταν εµφανιστεί ο αδίστακτος αυτός λαθροκυνηγός, µπορεί να φοβηθεί ότι θα τον 239

9 πυροβολήσει. Είναι αδίστακτοι 5 είναι αυτοί, µπορεί να τον πυροβολήσει τη νύχτα και να τον αφήσει τον δασοφύλακα, το θυροφύλακα µέσα σε µια αυλακιά. Και τους είπαµε να µην είναι ένας, να κάνετε µικτό περίπολο, από αστυνοµικούς, από λιµενικούς, από δασοφύλακες, από θηροφύλακες του κυνηγετικού συλλόγου ώστε, όταν είναι 4-5 άτοµα µπορούν να κάνουν πιο εύκολα τον έλεγχο και να συλλάβουν τον λαθροκυνηγό, τον λαθροαλιέα. Γιατί αυτό επικαλούνται δεν µπορούµε να φυλάξουµε, δεν µας δίνουν υπερωρίες το βράδυ. Μα το βράδυ γίνεται η παράνοµη αλιεία, η παράνοµη θήρευση. Τις Κυριακές δεν φυλάγεται ο τόπος, είναι ο υδροβιότοπος πάρα πολύ µεγάλος. Που να φυλαχθεί από ένα δύο άτοµα; Φυλάσσεται ελλειπέστατα και κατεβαίνουν Ανθηλιώτες, κατεβαίνουν Ροδιτσιώτες, κατεβαίνουν οργανωµένοι από άλλες περιοχές, από Καρπενήσι έρχονται, Αθηναίοι έρχονται, Τρικαλινοί, Καρδιτσιώτες έρχονται και πυροβολούν ότι βρουν µπροστά και κάνουν τεράστια ζηµιά στην ορνιθοπανίδα που υπάρχει. Παρόλα αυτά για αυτούς είναι κάτι αδιάφορο. εύτερον οι αλιείς µπαίνουν µέσα στο λιβάρι. Είναι µια εσοχή θαλάσσια όπου εκεί σχηµατίζεται, επειδή είναι αβαθή τα νερά, τεράστιοι πληθυσµοί από πλαγκτόν, από θαλάσσιους οργανισµούς που τρέφονται τα µικρά ψαράκια τα οποία πηγαίνουν εκεί µέσα για να βρουν τροφή, αναπτύσσονται. Είναι ιχθυοπαραγωγικός σταθµός, αναπτύσσονται εκεί τα αλιεύµατα, τεράστια η αξία για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Γίνεται λαθραλιεία. Παρόλα αυτά όµως, αδιαφορία. Πέρα από αυτό, όσον αφορά τα αισθητικά δάση, τα παραποτάµια, το κράτος έχει µια πολιτική της αφασίας. Ενώ πρέπει να προστατέψει αυτά τα αισθητικά δάση, τα έχει πετσοκόψει τα έχει αφανίσει σε πάρα πολλά σηµεία κατά µήκος του Σπερχειού, εκεί που έκανε τη διεύρυνση της κοίτης. Άνοιγε την κοίτη µε χώµατα, δηλαδή αφαιρούσε χώµα από µέσα, ύψωνε τις κοίτες δεξιά, αριστερά, διεύρυνε την κοίτη και µας στοίχισε σε αντιπληµµυρικά έργα 7,5 δις! εν ξέρω πόσα άλλα προγράµµατα υπάρχουν για 240

10 εργολαβίες, δηλαδή βγάζουν αυτά το χώµα, το βάζουν δεξιά αριστερά, αλλά όµως για έργα ορεινής υδρονοµίας δεν πάνε να σπάσουν τα µηχανήµατα οι εργολάβοι, για να κάνουν φράγµατα για να µην κατεβαίνουν οι φερτές ύλες, το χώµα δηλαδή από τα βουνά που αποπλένεται από την βροχή. εν κάνουν δενδροφυτεύσεις και αναδασώσεις, όσες έπρεπε να κάνουν, κάνουν φυσικά αλλά πολύ λίγες. εν κάνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις µε έργα ορεινής υλοτοµίας, υδρονοµίας στους ορεινούς όγκους από όπου απορρέουν 65 χείµαρροι παραποτάµιοι και χύνονται στο Σπερχειό. Κουβαλάνε χώµα και αυτό το χώµα εναποτίθεται στον πυθµένα και αυτό γίνεται αενάως, δεν σταµατάει ποτέ. Κάθε χρόνο δίνουν δις για να βγάζουν το χώµα για να µην, λέει, πληµµυρίζουν τα διπλανά χωράφια. Μα εσείς τα δώσατε δίπλα στα ποτάµια τα χωράφια αυτά, πως δεν θα πληµµυρίσουν εφόσον έρχεται συνέχεια χώµα, έρχεται ανεβαίνει η στάθµη του ποταµού, χύνονται τα νερά όταν είναι πολλά. Εποµένως, έχουµε έναν φαύλο κύκλο που µας στοιχίζει δισεκατοµµύρια. Κανένας όµως δεν λέει ότι αυτά τα έργα είναι σχεδόν άχρηστα γιατί ενώ έγιναν αυτά τα έργα και πάλι πληµµύρες είχανε. απανήθηκαν δις και πάλι είχαµε πληµµύρες και τέλος πάντων οι πληµµύρες, όπως έλεγε κάποιος εδώ, είναι κατάρα ή ευλογία διότι οι φερτές ύλες ανανεώνουν το γόνιµο έδαφος των χωραφιών και γίνονται παντού πληµµύρες τέτοιες. Πρέπει να προστατέψουµε την γεωργική παραγωγή, πρέπει επειδή οι αγρότες έχουνε ισχυρή φωνή και ψήφο, δεν θα ακούσουµε τους λιγοστούς ελάχιστους που φωνάζουν «αφήστε να λειτουργήσουν φυσικά τα πράγµατα». Φυσικά θα προστατέψουµε έναν οικισµό, να µην πληµµυρίσουν σπίτια που είναι παρυδάτιος, αλλά δεν θα προστατέψουµε µετατρέποντας την κοίτη σε παραγωγικά χωράφια, και µετά αφού τους δίνουµε τσάµπα τα χωράφια να τους δώσουµε και αποζηµιώσεις επειδή πληµµύρισαν. Κάνουµε και αντιπληµµυρικά έργα, πληρώνει το κράτος, συνέχεια ένας φαύλος κύκλος. Όλα αυτά µπορεί να µην είναι και σωστά αυτά που λέµε. Όλα αυτά όµως δεν έχουν 241

11 συζητηθεί σε δηµόσιο διάλογο. εν έχουν παρθεί αποφάσεις και εκεί που παίρνονται, παίρνονται για τεράστια έργα που υπάρχει η οικονόµα. ιότι τα άλλα έργα όπως σας είπα ορεινής υδρονοµίας είναι δευτερεύοντα και εκτός αυτού, η κατάργηση των µαιανδρισµών σηµαίνει καταστροφή των παρυδάτιων δασών, αυτών δηλαδή των δέντρων που είναι αριστερά και δεξιά. Μιλάµε δηλαδή ότι κάποιοι τεχνοκράτες και αυτοί επιλέγονται δυστυχώς από τις υπηρεσίες, σκέφτονται µόνο το ποτάµι υδραυλικά, µε υδραυλικές µελέτες. εν σκέφτονται ούτε περιβαλλοντικά, ούτε γεωλογικά, ούτε αισθητικά. Τους ενδιαφέρει πως θα αντιµετωπίσουν το θέµα της πληµµυρογένεσης. Αλλά για όλα αυτά τα προβλήµατα, υπάρχουν µελέτες από παλιά για το Σπερχειό, ανακυκλώνονται, τα έχουµε πει σε ηµερίδες, αλλά συµπέρασµα κανένα. Αν δείτε σε γέφυρες που κάνουν, κόβουν περίπου ένα χιλιόµετρο δέντρα αριστερά και δεξιά να διευρύνουν και βλέπεται αποδεκατίζουν και ενώ στις εργολαβίες υπάρχει ειδικός όρος να ξαναφυτέψουνε δέντρα εκεί που κάνουν τις όχθες, δυστυχώς δεν τηρούν αυτόν τον όρο. Υπήρχε συγκεκριµένη δέσµευση. Αν θα δείτε δηλαδή, για να σας πω συγκεκριµένο παράδειγµα, στην Αλαµάνα στη γέφυρα εκεί που είναι το µνηµείο του ιάκου, εκεί είναι η κυρίως κοίτη του Σπερχειού αν θα δείτε αριστερά και δεξιά από την γέφυρα, 1χιλ από εδώ και 1χιλ από εκεί, δεν υπάρχει δάσος, υπάρχουν καλαµώνες και ίσως αναπτύσσονται µερικά δέντρα. Σε αυτό το κοµµάτι που έγινε παρέµβαση και διευρύνθηκε η κοίτη, η µελέτη προέβλεπε αναδάσωση, να ξανασχηµατιστεί το παρυδάτιο δάσος την οποία δεν τήρησαν οι εργολάβοι. Ποιος έλεγξε αρµόδια, οι δασικές υπηρεσίες, οι δασικές υπηρεσίες, οι νοµαρχιακές υπηρεσίες ήλεγξε κανέναν και ακούσατε τίποτα; Τι συγκεκριµένα µέτρα έλαβε που δεν τηρήθηκαν οι όροι της εργολαβίας; Αυτών που έσκαψαν το ποτάµι; Και τέλος πάντων να δείτε το τραγικό, πριν 3-4 χρόνια που έγινε αυτή η παρέµβαση και καθαρίστηκε η κοίτη, βάθυνε, µεγάλωσε πηγαίνετε και σταθείτε πάνω από τη γέφυρα της 242

12 Αλαµάνας. Θα δείτε ότι έχει µέσα σχηµατιστεί στην κοίτη, βουναλάκια, λοφίσκοι από άµµο και γεµάτη από καλαµώνες. Έκλεισε πάλι το εύρος της κοίτης και υπάρχει ένα ποταµάκι που είναι 3-4 µέτρα ο Σπερχειός, όταν φυσικά δεν έχουµε πολλές βροχές θα δείτε λοιπόν 4 µέτρα ένα ποτάµι το οποίο έχει σκαφτεί 40 µέτρα, τόσο είναι από τη µία µέχρι την άλλη και από τις κορυφές των αναχωµάτων, προβλέπονταν και έγιναν 8 µέτρα. Η µια όχθη από την άλλη 80 µέτρα και η κοίτη 40. Πηγαίνετε να την δείτε, έχει, µπαζωθεί όλη διότι δεν υπάρχει προοπτική, γιατί δεν µπορεί να σκάβεις, να ανοίγεις κάτω στο κάµπο και να αφήνεις απείραχτο το βουνό που κατεβάζει χώµατα. Όλα αυτά τα επισηµαίναµε και καταλήγουµε στο συµπέρασµα ό,τι δυστυχώς οι ταγοί που δίνουν εντολές και παίρνουν αποφάσεις, γιατί εµείς κουβεντιάζουµε, προτείνουµε αλλά δεν αποφασίζουµε, αυτοί λοιπόν που παίρνουν αποφάσεις είναι κουφοί σε αυτά που τους προτείνουµε, κουφοί η εξουσία είναι κουφή σχεδόν σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και ευαισθησίας. Εκεί εµείς έχουµε καταλήξει και τώρα τι γίνεται; Αυτό που µας λες, θα µου πείτε, είναι τελείως απαισιόδοξο, αν δεν ακούν αυτοί που αποφασίζουν και διακινούν το χρήµα και τις εργολαβίες και τα έργα, θα µένει η Ελλάδα, θα µένει η Φθιώτιδα, θα µένει η Λαµία, στα ίδια. Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση; Βεβαίως και µπορεί! Η µόνη αισιοδοξία είναι η δυνατές φωνές των λίγων ανθρώπων και ειδικότερα οι φωνές αυτών των ευαισθητοποιηµένων ανθρώπων που βρίσκονται στις ΜΚΟ. Όσο περισσότερο φωνάξουµε τόσο µπορούµε να κάνουµε ρήγµατα στην αφασία την πολιτειακή, την κρατική, αυτοδιοικητική. Όσο οργανωνόµαστε, όσο πιέζουµε µε τον κάθε τρόπο, φυσικά δεν προτείνω επανάσταση µε όπλα, αλλά µε τον τρόπο µπορεί να αλλάξει και να γίνουν έργα πραγµατικής προστασίας, έργα που θα έχουν σαν κορωνίδα και στόχευση την βιοποικιλότητα, την διαβίωση της βιοποικιλότητας, την βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτή που λέµε αειφορία και τι είναι αυτή η βιώσιµη ανάπτυξη και η 243

13 αειφορία δεν είναι περισσότερη καλλιεργηµένη γη στους αγρότες µε φυτοφάρµακα µε χηµική γεωργία, δεν είναι αυτή ανάπτυξη. Είναι να εκµεταλλευτούµε το αισθητικό παρυδάτιο δάσος, µε χώρους αναψυχής, µε παρυδάτιες διαδροµές, µε κέντρισµα της περιβαλλοντικής φυσικής συνείδησης του ανθρώπου να τον οδηγήσουµε από τα καφενεία και τα γήπεδα σε µια βόλτα την Κυριακή στο παρυδάτιο δάσος για να ακούσει το αηδόνι, για να δει το βατράχι, για να δει το γεράκι πως ορµάει για να επιβιώσει, για να δει ότι φυσικό υπάρχει σε αυτό το φυσικό οικοσύστηµα. Θυµάµαι και θα µου µείνει αξέχαστο γιατί λίγοι είχαν την ευκαιρία και όταν λέω λίγοι εννοώ καµιά εκατοστή άτοµα, που πήγαµε πέρυσι σε µια περιοχή κοντά στο ποτάµι τη νύχτα, σχεδόν σούρουπο ήταν, στην Βάρα, έτσι λέγεται µια τοποθεσία είναι στον ιππικό όµιλο ευθεία κάτω είναι µια περιοχή δίπλα στο ποτάµι όπου καθήσαµε να γιορτάσουµε την ύπαρξη ενός ευλογηµένου ποταµιού στην περιοχή µας και καθήσαµε εκεί συνδιοργανώσαµε µε την πρώην κοινότητα Σταυρού µια εκδήλωση µε τον όµιλο φίλων του δάσους, πήγαµε και λιγοστό κολατσιό, πήραµε και λίγο κρασί, πήραµε και κάτι κιθάρες και µαζεύτηκαν καµιά εκατοστή άτοµα σε αυτή την περιοχή. Ξέρετε τι έζησα; Ότι ήτανε από το σούρουπο µέχρι τις δέκα η ώρα το βράδυ δισεκατοµµύρια κουνούπια, σκνίπες, έντοµα µικρά, τα οποία όµως δεν µας πείραξαν καθόλου. Είµασταν σε ένα νέφος από τέτοια έντοµα, δεν είχα καταλάβει ούτε είχα δει ποτέ ότι θα µπορούσαν στο ποτάµι το καλοκαίρι να ζήσουν δισεκατοµµύρια τα οποία όµως δεν µας τσιµπούσαν. Μπορεί να µας ενοχλούσαν, µπορεί τέλος πάντων, δεν ήταν η ίδια ατµόσφαιρα µε κάποια άλλη περιοχή, αλλά όµως το έζησα και είδα αυτά φύγανε µετά από κάποια ώρα και πήγαν για βοσκή, δεν ξέρω που πήγανε αυτό δεν είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον να το γνωρίσει; Να ακούσεις τη νύχτα το αηδόνι από το να ακούσεις στην Πλ. Ελευθερίας το συνεχές βουητό των αυτοκινήτων; Αυτή την ανθρώπινη αξία την σκέφτονται οι από πάνω να την αξιοποιήσουν προς όφελος των δηµοτών των 244

14 πολιτών; Πιστεύω ότι δεν την ξέρουνε, κυνηγάν την ψήφο, κυνηγάν το ρουσφέτι, οτιδήποτε άλλο αλλά τέτοιες αξίες τις θεωρούν υποδεέστερες. Αυτές τις αξίες ευρωπαϊκά κράτη τις αναδεικνύουν, τις διαχειρίζονται, τις προστατεύουν. Έχουµε έναν εθνικό δρυµό, πηγαίνετε όποιοι τέλος πάντων µπορούν να πάνε στον εθνικό δρυµό του Αµπρούζου της Ιταλίας, να δείτε οργάνωση που δεν έχει τέτοια σηµαντική οµορφιά, αξία, όπως ο εθνικός δρυµός Οίτης. Πώς τον έχουν οργανώσει, πως τον προστατεύουν, πως τον διαχειρίζονται εδώ είµαστε ακόµη σχεδόν τριτοκοσµική χώρα! Παρόλο που βλέπουµε από τηλεόραση, από έντυπα, από διαδίκτυα, από σεµινάρια, ότι αυτά πρέπει να τα αναδείξουµε, είναι το µέλλον, είναι η µελλοντική ζωή, είναι η ζωή των παιδιών µας. Πώς µπορούµε λοιπόν αυτά να τα αναδείξουµε και να κάνουµε πρακτικές εφαρµογές όχι λόγια συµπεράσµατα υπάρχουν πάρα πολλά, µελέτες υπάρχουνε, όρεξη υπάρχει Γι αυτό λοιπόν εµείς σαν όµιλος, ΜΚΟ, είµαστε εθελοντική οργάνωση, από την τσέπη µας βάζουµε για να κάνουµε κάτι δεν έχουµε υποστήριξη ούτε θέλουµε να έχουµε γιατί αυτό που κάνουµε το κάνουµε από µεράκι, από πιστεύω, από ευαισθησία, είναι τρόπος ζωής, δεν είναι µόνο λόγια παχιά και αεράτα. Είναι και βίωµα το να περπατάς στο Σπερχειό, τότε θα καταλάβεις την αξία του, όχι από τέτοια συνέδρια µόνο µπορεί να έχετε περπατήσει, µπορεί να έχετε πάει στο βουνό, µπορεί να έχετε διασχίσει τόσους ωραίους καταρράκτες. Αυτό που έδειξε ο Βασίλης, τα καθαρά νερά, είναι πάνω από τον Γοργοπόταµο, µετά από κάποια βοστάσια αριστερά µπαίνουµε µέσα και εκεί βλέπουµε κάποια δεξαµενή τρέχει κατακόρυφα το νερό και γίνεται συµπληρωµατική υδροληψία. Αν θα πάτε σε αυτό το µέρος, εγώ πήγα πέρυσι για να δείτε φυσικές αξίες, πήγα πέρυσι τον Αύγουστο που είχαµε εδώ στη Λαµία βαθµούς. Και πήγα και κάθησα εκεί και έπρεπε να έχω αυτό το µπουφάν για να αντέξω το κρύο. Γιατί; Γιατί το νερό δηµιουργεί µια ανακούφιση στην ατµόσφαιρα. εν έχει µόνο υδατική αξία, 245

15 δηλαδή για πότισµα και καλλιέργεια ο Σπερχειός, δεν έχει µόνο να ζουν τα ψάρια, όσα ζουν εκεί µέσα, µόνο για να είναι τόπος ενδιαίτησης των υδρόβιων πουλιών. Έχει µια αξία ότι ανακουφίζει θερµοκρασιακά, το καλοκαίρι τουλάχιστον, ολη τη λεκάνη του Σπερχειού, ακούσατε κανέναν να σας πει ότι αυτός είναι ο Σπερχειός είναι θερµοκρασιακός ρυθµιστής της ατµόσφαιρας της λεκάνης του Σπερχειού; Αν δεν είχαµε αυτό το ποτάµι µπορεί να είχαµε περισσότερη ζέστη τα καλοκαίρια στη Λαµία! Σε όλη τη λεκάνη του Σπερχειού, αυτός ανακουφίζει, δίνει υγρασία, δίνει µια άλλη θερµοκρασία στο περιβάλλον, την οποία µπορείς να απολαύσεις. Αυτή δεν θέλει προστασία; Πρέπει να αφήσουµε ελαιοτριβεία µε το πρόσχηµα ότι δεν έχει εφευρεθεί ακόµη η τεχνολογία για να µην ρίχνουν τα βοθρολύµατα, τα ελαιοτριβεία όλα τα απόβλητα χαρτοποιία αµάστας, ξέρουν ποιοι ρίχνουν, χοιροτροφεία, χοιροστάσια, ρίχνουν µέσα απόβλητα, βρωµάει ο τόπος, άλλα βοθρατζίδικα αν βρουν ευκαιρία ρίχνουν µέσα, ψοφάνε χιλιάδες ψάρια, βρωµίζει το νερό, µειώνεται η οικολογική αξία του ποταµού. Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει εκείνοι που παίρνουν αποφάσεις; Εµείς θα φωνάζουµε, θα τους κατηγορούµε, γιατί τέτοιες φθορές είναι λίγες αλλά είναι δυνατές και η απόκριση στην κοινωνία, είναι πολλαπλάσια από την αριθµητική δύναµη των ΜΚΟ. Εµείς θα φωνάζουµε, θα το τονίζουµε γιατί δεν θέλω να πω το τετριµµένο, ότι αυτό το περιβάλλον είναι δανεικό από τις επόµενες γενιές δεν θέλω να το πω αυτό αλλά θα πω ότι σε αυτό το περιβάλλον όσοι το έχουν καταλάβει, και θέλουν να το ζήσουν είναι υποχρέωσή τους, είναι δικαίωµά τους να φωνάζουν για να το προστατεύουν. Και επειδή για να το πω έτσι σχηµατικά, δεν είναι και εδώ ο ιερέας αν και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, ότι είναι θείο δώρο ότι είναι ένα ευεργέτηµα στον τόπο µας της φύσης, εποµένως αξίζει να το προστατεύσουµε, αξίζει κάθε θυσία, κάθε φωνή και κάθε προσωπικό κόστος για τον καθένα και να µην χαρίζεται κανένας στους από πάνω. Να φωνάζετε, να ενεργείτε, ο κάθε ένας µας να ενεργεί 246

16 προκειµένου να σώσουµε, γιατί όπως είπε και η Πόλυ, πρέπει να ευχαριστιόµαστε την υπανάπτυξή µας. Άλλες χώρες µε βαριές βιοµηχανίες, µε επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευχέρεια που έχουµε εµείς, να τα βρούµε όλα φυσικά χωρίς επεµβάσεις. Ακόµα υπάρχουν αλλά πόσο θα αντέξουν; Η ανάπτυξη, ο µοντέρνος καπιταλισµός, όλα αυτά θα τα δει σαν οικονοµικό αντάλλαγµα και θα µας τα δίνει εφόσον έχουµε χρήµατα να τα απολαύσουµε, αλλά για να µην γίνει αυτό πρέπει να τα προστατέψουµε, να υπάρχουνε, να τα ζούµε, ώστε να ζούµε και πιο ανθρώπινα. Το τόσο δα µικρό είπε κάποιος, το ελάχιστο, το λίγο, µπορεί να προσφέρει ευτυχία, µπορεί να προσφέρει ηρεµία, ψυχική ισορροπία. ιότι το κέρδος, το συνεχές κέρδος, το καπιταλιστικό εκείνο κέρδος, σκοτώνει ενώ αντίθετα το ελάχιστο το µικρό, όταν το ζεις, όταν το ανακαλύπτεις αυτό σου οµορφαίνει και τη ζωή Ευχαριστώ. 247

17 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΧΟΡΤΑΡΙΑ ( ιευθυντής περιβάλλοντος και πρασίνου ήµου Λαµίας) Γεια σας είµαι ο Χορταριάς Βασίλης: διευθυντής περιβάλλοντος και πρασίνου ήµου Λαµίας, αρµοδιότητά µου είναι η καθαριότητα και το πράσινο, είµαι οικονοµολόγος, και πιστεύω ότι θα σας ήταν χρήσιµα να ακούσετε συγκεκριµένα νούµερα, πίσω από κάθε δράση. Ο ήµος Λαµίας, πιστεύουµε ότι η Λαµία είναι καθαρή πόλη, προσπαθούµε για το καλύτερο, αυτό τουλάχιστον µας λένε οι επισκέπτες όσοι έρχονται στη Λαµία, ότι η Λαµία είναι καθαρή πόλη, ο ήµος όµως προσπαθεί για το περισσότερο για το καλύτερο ακόµα. Χρησιµοποιούµε για το σκοπό αυτό, πάνω από 100 εργάτες, απορριµµατοφόρα, 4χ4 και κάποια άλλα µηχανήµατα. Όλα αυτά µας κάνουν, δεν ξέρω αν σας είναι χρήσιµο το νούµερο, δρχ. το χρόνο. Και επειδή η υπηρεσία καθαριότητας είναι ανταποδοτική υπηρεσία, σηµαίνει ότι τα αυτά τα λεφτά τα εισπράττει ο ήµος από τους δηµότες Όσο και αν είµαι καινούργιος στην υπηρεσία, διαπίστωσα ότι όσα λεφτά και να βάλει ο ήµος, όσα λεφτά και να πληρώσει ο ηµότης, δεν πρόκειται να καθαριστεί η πόλη, αν η κάθε κυρία δεν ανοίξει το καπάκι του κάδου να ρίξει την σακούλα µέσα στον κάδο, αν ο φτωχός µεροκαµατιάρης για να κερδίσει χρόνο, δεν ξέρω για ποιους λόγους για να µην πληρώσει το ΧΥΤΑ δεν ξέρω γιατί, πάει και ρίχνει τα µπάζα του στο Σπερχειό, ή στο ΙΣΑ ΑΚΙ περιαστικό δάσος και σε άλλους όπου βρίσκει χώρο εύκαιρο για να ρίξει τα µπάζα του. Το µόνο που έχω να σηµειώσω είναι ότι πρέπει να αλλάξουµε την νοοτροπία και να καυτηριάσουµε αυτές τις πρακτικές που λέω. Η σκέψη µου είναι ότι πώς να το πω να υπάρχει µια κοινωνική καταδίκη, βλέπουµε δηλαδή έναν ο οποίος δεν τηρεί τον κανονισµό καθαριότητας του ήµου, πρέπει να τον 248

18 προσβάλλουµε. εν είναι δυνατόν η µισή Λαµία να φυλάει την άλλη µισή Να πάµε σε ένα 2ο κεφάλαιο που είναι η ανακύκλωση. Να πω ότι ο ήµος Λαµίας κάνει ανακύκλωση; Να µου πείτε εσείς µετά γιατί το λέω αυτό. Πράγµατι ο ήµος Λαµίας εκ των ενόντων κάνει ανακύκλωση, αυτή τη στιγµή, χαρτιού. Έχει αναπτύξει γύρω στους 70 κάδους, φυσικά χρησιµοποιεί της καθαριότητας τα απορριµµατοφόρα και τους εργάτες, σε αυτό υπάρχει ένα κόστος. Σε άλλη ανακύκλωση χαρτιού και σε λίγες µέρες θα πάµε και σε ανακύκλωση αλουµινίου. Γιατί ρώτησα αν κάνουµε ανακύκλωση ή όχι; Γιατί πιστεύω ότι άλλοι δήµοι ή άλλοι φορείς και αν κάνανε αυτό, θα υπερηφανευότανε. Εµείς όµως, ότι αυτό είναι το ελάχιστο. Ανακοινώθηκε το µεσηµέρι νοµίζω ή εχθές από τον κο Σκορδίλη, ότι ο ήµος Λαµίας είναι από τους πρώτους ήµους που θα µπει στο νέο σύστηµα ανακύκλωσης, σε συνεργασία µε την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης και αξιοποίησης, θα γίνει. Έτσι µόνο µπορούµε να µιλάµε σοβαρά για ανακύκλωση. Οι δράσεις ανακύκλωσης χαρτιού, αλουµινίου, είναι soft δράσεις, πολύ απλές, αλλά και αυτές στοιχίζουν Να σας πω πριν ότι ο ήµος Λαµίας στην καθαριότητα χρησιµοποιεί κάδους νοµίζω ότι αν συνειδητοποιήσουµε αυτό το νούµερο Φυσικά συνεχίζει να προµηθεύεται ο ήµος κάδους, έχει δύο σκούπες καθαρισµού των δρόµων και προµηθεύεται εντός των ηµερών και τρίτη σκούπα. Αυτό το είπα για αυτούς που θέλουν να κάνουν πραγµατικά ανακύκλωση µε µια µέθοδο που λέγεται µέθοδος στην πηγή, πρέπει να αναπτυχθούν για κάθε υλικό κανονικά. Άλλος ένας κάδος άρα και για τα 4 υλικά που ανακυκλώνονται πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι κάδοι κάδοι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να δείξω ότι πίσω από κάθε ιδέα υπάρχει κόστος, ποιος το πληρώνει όµως; Επειδή το σκουπίδι έχει ταυτότητα, µε έφερε η µοίρα µου αυτές τις µέρες να το ψάχνω το σκουπίδι. ιαπίστωσα ότι σκουπίδια στο Σπερχειό και στα περιαστικά άλση πετάνε όλοι, το κάνουν όλοι και µορφωµένοι 249

19 και αµόρφωτοι και πλούσιοι και φτωχοί. Το ξέρω αυτό γιατί πράγµατι στις όχθες του Σπερχειού, βρήκα πεταµένα βιβλία που τα διαβάζουν όχι η µάνα µου αλλά επιστηµονικά βιβλία θέλω να σας πω πόσο βαθύ είναι το πρόβληµα. Εν πάση περιπτώσει, είστε κουρασµένοι και να φύγουµε από την ανακύκλωση, και να πάµε σε ερωτήσεις ή ότι άλλο θέλετε Ξέροντας ότι από κάτω εσείς, είστε πολύ πιο µορφωµένοι σε θέµατα και ανακύκλωσης και περιβάλλοντος από εµένα. Φεύγω από την αρµοδιότητά µου στο ήµο και θέλω να πω κάτι προσωπικό άλλο. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα στη γεωργία για µένα σηµαίνει βιοκαλλιέργεια. Επειδή έτυχε τα προηγούµενα χρόνια να είµαι βιοκαλλιεργητής, αυτό θα το πω µόνο για να καυτηριάσω την υποκριτικότητα κάποιων και τα πιράνχας που συνοδεύουν την κάθε ιδέα, πολλοί φίλοι µε καλή ψυχή και κατάθεση αίµατος που λένε, παλεύουν για τις ιδέες, αλλά πρέπει να βγάλουµε απέξω κάποια πιράνχας. Ήµουν λοιπόν βιοκαλλιεργητής από τα πρώτα µέλη που ξεκίνησαν στην Φθιώτιδα. Είχα 5 στρέµµατα ελιές. Έκανα βιοκαλλιέργεια, η επιχορήγηση που έπαιρνα ήταν το στρέµµα δηλαδή Ο πιστοποιητικός οργανισµός, για να µου δώσει αυτή την επιδότηση, έπαιρνε το ελάχιστο , πάει αυτό. Στην πορεία το υπουργείο έβαλε και δικαίως έχει το λόγο του, πρέπει να χτυπηθεί και η ανεργία κτλ., είναι ότι σε κάθε αίτηση επιχορήγησης κάθε έτος, πρέπει να υπογράψει γεωπόνος. Ξέρω καταλαβαίνω εγώ γιατί το έκανε για να βοηθήσει τους γεωπόνους. Αλλά αυτό σηµαίνει δρχ. για την υπογραφή, αυτό σηµαίνει ότι µόνο για τα χαρτιά πλήρωνα δρχ. και η επιχορήγηση ήταν δρχ. γιατί λοιπόν να µπω στο πρόγραµµα της βιοκαλλιέργειας; εύτερον: είµαι από ένα κοντινό χωριό, Μοσχοκαρυά το λένε, εκεί το χειµώνα βρέχει πολύ και το καλοκαίρι σπανίως βρέχει. εν µπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος µας είπε για διαχείριση για το νερό, ωραία πράγµατα, δεν λέω όλα καλά, αλλά γιατί να µην κάνουµε δίπλα σε κάθε πηγή και µια δεξαµενή ρε γαµώτο; Μπορεί να γίνει µε λίγα λεφτά η οποία ζητάει δυνατότητα σε 250

20 εµένα και σε άλλους να ασχολούµαστε στη φύση. εν είναι αυτό προστασία του περιβάλλοντος; Τέλος πάντων, µε αυτά εγώ τελειώνω, αν θέλετε κάτι να µε ρωτήσετε στην διάθεσή σας. 251

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ (Περιφερειολόγος, πολιτικός µηχανικός, γενικός διευθυντής ΚΕΤΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) 1. Ο Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός!

Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων. Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Οι «μύθοι» της κυριαρχίας των σκύλων Συμπεριφορά ο μύθος Ο σκύλος, σας γαβγίζει, για να σας δείξει ποιος είναι ο αρχηγός! Υπάρχουν πολύ κρυμμένοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στο υπερβολικό γάβγισμα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ Μηνύµατα Οµάδων Προγράµµατος «Παιδική HELMEPA» για τις Παγκόσµιες Ηµέρες Περιβάλλοντος και Ωκεανών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5 ο ηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Έβρου Οµάδες 2355(Β)-2356(Β) «Σώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 4 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Απεργιακές κινητοποιήσεις. Ν.Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, πριν ένα τέταρτο βγήκαµε µε κοινή δήλωση στα κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα;

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση Αυτό είναι το συµπέρασµα των 15 µελών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Χειροποιήµατα. 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι

Χειροποιήµατα. 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι Κώστας Μάρκου Γκλίτσες για αγανακτισµένους! Ενας συνταξιούχος του ΟΤΕ, µε καταγωγή από την ορεινή Κορινθία, από τη στιγµή που πήρε τη σύνταξή του είχε δύο επιλογές: Ή να αποβλακωθεί

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Mr. KING: Καλημέρα. Καταρχήν, τους χαιρετισμούς μου από την κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη μας, τον Tim Kaine. Τα συγχαρητήριά μου στο

Mr. KING: Καλημέρα. Καταρχήν, τους χαιρετισμούς μου από την κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη μας, τον Tim Kaine. Τα συγχαρητήριά μου στο Mr. KING: Καλημέρα. Καταρχήν, τους χαιρετισμούς μου από την κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη μας, τον Tim Kaine. Τα συγχαρητήριά μου στο οργανωτικό προσωπικό σας, ιδιαίτερα στην κυρία Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι. Βιβλίο: Η χαµένη πόλη. Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα. Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - Μια εφηµερίδα για όλους Ιούλιος 2011 Τεύχος 11 3 Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι Βιβλίο: Η χαµένη πόλη Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία

ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος σε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό «Business Partners»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα

Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου. Χ. Κουτόβα Χαρά Κουτόβα, Ειρήνη Μαυροκεφαλίδου Ηµαθία: Η κατάσταση τρία χρόνια µετά Χ. Κουτόβα Ξεκινώντας θα ήθελα ν αναφερθώ στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009

ΣΚΑΪ TV. Φεβρουάριος 2009 Έρευνα για τον Ασωπό ΣΚΑΪ TV Φεβρουάριος 009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών

Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών π π ø π 2 03-10-07 23:22 Page 1 π π øσ π À π ª π π Η Οργάνωσή µας συνέχισε και φέτος το θεσµό της διοργάνωσης παιδικών Κατασκηνώσεων στην Κύπρο για τα παιδιά των συναδέλφων. Η κατασκήνωση από φέτος αναβαθµίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρι, έντρα, Παιδιά

Αστέρι, έντρα, Παιδιά , έντρα, Παιδιά Άννα Σοφού Εκπαιδευτικός ΠΕ 5 - Π/θµια Εκπαίδευση Γαλλικής Φιλολογίας email: ann_sofou@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο εργαστήριο αυτό µε τίτλο «, δέντρα, παιδιά» η Άννα Σοφού θα παρουσιάσει µία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ περιιηγήσειις µε τον οίίνο οδηγό Κ ος ΛΕΛΕΚΑΣ: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι µεγάλη χαρά που βρίσκοµαι ανάµεσά σας σήµερα, σε αυτό το Συνέδριο Οινοτουρισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Πρώτα απ όλα εύχοµαι καλή και δηµιουργική χρονιά σε όλους. Η καινούργια χρονιά είναι µια χρονιά προκλήσεων αλλά και συνεχούς προσπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας κάλοι µου φίλοι! Είµαι η χαρουπιά και ζω στο χερσόνησο του Ακάµα. Είµαι 400 χρονών. Πριν δυο εκατοντάδες χρόνια γεννήθηκα από ένα σπόρο που

Γεια σας κάλοι µου φίλοι! Είµαι η χαρουπιά και ζω στο χερσόνησο του Ακάµα. Είµαι 400 χρονών. Πριν δυο εκατοντάδες χρόνια γεννήθηκα από ένα σπόρο που Φαντάζοµαι ότι είµαι ένα δέντρο που µιλά και προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους να προστατέψουν το δάσος Γεια σας καλοί µου φίλοι.το ξέρετε ότι είµαι ένα Πεύκο στο δάσος της Πυκνής;Είµαι 200 χρονών.πριν

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο A2 Πώς να επικοινωνείτε στην καθημερινότητα σας στην Ελλάδα Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Το θέµα που θα αναπτύξω έχει σχέση µε τα οχήµατα µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ συνοπτική ιστορική αναδροµή. Καταρχήν, όταν λέµε όχηµα εννοούµε το πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ:

ΤΙΤΛΟΣ: «Κι εμείς με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΠΡΟΣΩΠΑ: ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1 ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ 3 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 1 ΚΟΝΣΕΡΒΑ 2 ΚΟΥΤΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 2 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα