ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012"

Transcript

1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών αποβλήτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 219 /2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 05 Απριλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπόζου Ιωάννη, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 37 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Μπόζος Ιωάννης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2. Σταμάτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 3. Πεπόνης Γεώργιος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου 4. Ταλούμης Κωνσταντίνος 5. Κοσκινάς Δημήτριος 6. Τασιγιαννάκης Δημήτριος 7. Καλτεζιώτης Πέτρος 8. Ζαμπαθά Χριστίνα 9. Σαμπράκος Ιωάννης 10. Καρλής Γεώργιος 11. Μπούρας Ανδρέας 12. Σαββάκης Σάββας 13. Κοκκινάκος Μιλτιάδης 14. Κουκάκης Σταύρος 15. Παλιογιάννης Θεόδωρος 16. Κάρλος Γεώργιος 17. Τρίκολας Κωνσταντίνος 18. Κατσίρης Ιωάννης 19. Εικοσιδέκα Μαρία 20. Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα 21. Παπαδημητρίου Γεώργιος

2 22. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 23. Μπισιούλης Ζαφείριος 24. Συνοδινού Λυγερή 25. Παυλής Δημήτριος 26. Τσιαμούλος Νικόλαος 27. Κακλαμάνος Αναστάσιος 28. Βόσνος Δημήτριος 29. Κοσκολός Γεώργιος 30. Καρώνης Γεώργιος 31. Δελφάκης Νικόλαος 32. Τζιούμης Κωνσταντίνος 33. Αλεξάκης Βασίλειος 34. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 35. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος 36. Νικολάου Δημήτριος 37. Γιόκαρης Βασίλειος 2 Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Σκοπής κ. Ζώης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεστάνης κ. Καραλής Νικόλαος και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μάναρη κ. Τσουμπρής Χρήστος. Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1.Σαμαρτζής Γεώργιος, 2.Τζανής Ηλίας, 3. Λουμπαρδιάς Στυλιανός και 4.Καλαμούτσος Ηλίας αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος κ. Μπόρα Ανδρομάχη για την τήρηση των πρακτικών Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος αυτού. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπόζος Ιωάννης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση : Σας υποβάλλουμε συνημμένα πρόταση για την υλοποίηση Δράσεων με στόχο την Υποστήριξη της Εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης, που υπεβλήθη από το Εργαστήριο Διαχείρισης Στερών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και αντίγραφο Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας και Ανάθεσης Ερευνητικού και Αναπτυξιακού Έργου μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και Τ.Ε.Ι. Κρήτης, προκειμένου να διερευνήσουμε την σύναψη αντίστοιχης προγραμματικής σύμβασης για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010, για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Πρόταση για την Υλοποίηση Δράσεων με Στόχο την Υποστήριξη της Εφαρμογής της Ολοκληρωμένη Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Τρίπολης.

3 3 1. Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η περιγραφή ενός ερευνητικού αλλά και αναπτυξιακού προγράμματος, διετούς διάρκειας (24 μήνες), που έχει ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων και υποδομών, την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών αλλά και τη συλλογή πρωτογενών πληροφοριών και δεδομένων, που θα βοηθήσουν την εφαρμογή στο άμεσο μέλλον ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Τρίπολης, όπως αυτή ορίζεται από την Εθνική και κυρίως από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με απλά λόγια στόχος του έργου είναι να συλλέξει όλες εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Τρίπολης (έρευνα) και να βοηθήσει το Δήμο να αναπτύξει τις διαφορετικές δομές που απαιτούνται για την επιτάχυνση της εφαρμογής της (ανάπτυξη). Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μια σειρά από δράσεις οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι παρακάτω: i. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση ενός συστήματος αποκομιδής του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος που παράγεται στο Δήμο της Τρίπολης, κυρίως από τους χώρους μαζικής εστίασης όπως τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, φοιτητικές λέσχες και στρατόπεδα της πόλης. ii. Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός συστήματος χαμηλού κόστους για την κομποστοποίηση του κλάσματος αυτού και η παραγωγή μιας ικανοποιητικής ποσότητας κόμποστ για χρήση στην αποκατάσταση τοπίου. Μέρος της διαδικασία θα είναι και η ανάπτυξη ενός συστήματος διάθεση του παραγόμενου κόμποστ, στοιχείο απαραίτητο για την επιτυχή λειτουργία ενός συστήματος μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης που θα κατασκευαστεί και λειτουργήσει, ως τμήμα του περιφερειακού σχεδιασμού, στην Τρίπολη. iii. Η αναλυτική και συστηματική καταγραφή της σύνθεσης των απορριμμάτων που παράγονται στην πόλη της Τρίπολης στη διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους με στόχο την παροχή αναλυτικών δεδομένων για τον πληρέστερο σχεδιασμό των συστημάτων που σχεδιάζει να αναπτύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην περιοχή, αλλά και τη βέλτιστη λειτουργία όταν αυτό θα υλοποιηθεί. iv. Η απομάκρυνση από τα γενικά απορρίμματα, ειδικών κλασμάτων όπως τα υπολείμματα κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών από ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους χώρους πρασίνου και η παραγωγή εδαφοβελτιωτικών (κόμποστ) υψηλής προστιθέμενης αξίας από αυτά. v. Η υποστήριξη δράσεων οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Τρίπολης που σχεδιάζει να μοιράσει σχετικούς κάδους (κομποστοποιητές) σε περισσότερα από νοικοκυριά της Τρίπολης. vi. Η ανάπτυξη ενός συστήματος προώθησης των δράσεων μείωσης του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων και αύξησης / εντατικοποίηση της διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, στοχεύοντας στη συμμετοχή του απλού πολίτη, όσο και των επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι μέσα στα δύο έτη της υλοποίησης του συνόλου των παραπάνω δράσεων, πέρα τα οφέλη που αφορούν το μέλλον της πόλης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ που αυτή παράγει, θα εκτραπούν περισσότεροι από τόνοι, που σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Δήμος Τρίπολης.

4 4 2. Βασικά Παραδοτέα Καθώς η χρηματοδότηση του προτεινόμενου προγράμματος, θα προέρχεται από δημόσιους πόρους και δη τους οικείους πόρους του Δήμου Τρίπολης, είναι απαραίτητο τα βασικά τουλάχιστον παραδοτέα να είναι σαφώς προσδιορισμένα. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι δράσεις και τα παραδοτέα αφορούν μια περίοδο τουλάχιστον 24 μηνών, από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας. 1. Η συλλογή του προδιαλεγμένου κλάσματος. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: o Εντοπισμός των σημείων που παράγουν διαχωρισμένο / προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, στρατόπεδα κοκ). o Εισαγωγή τους σε ένα σύστημα GPS / GIS o Ανάπτυξη σε αυτά τα σημεία ξεχωριστών κάδων για τη συλλογή του προδιαλεγμένου. o Ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής από ένα ξεχωριστό δρομολόγιο που θα εκτελεί συγκεκριμένο απορριμματοφόρο. o Παρακολούθηση της καθαρότητας του υλικού που θα συλλέγεται. 2. Η διαχείριση του προδιαλεγμένου κλάσματος. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από τις παρακάτω δράσεις: o Τεμαχισμό των υπολειμμάτων που εκτιμάται ότι θα φτάνουν τους με tn στη διάρκεια του έργου (πιθανόν και περισσότερους εάν συμμετέχουν ενεργά οι υπεύθυνοι / ιδιοκτήτες των χώρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. o Ανάμιξη με κλαδοκάθαρα σε περίπτωση που είναι πολύ υδαρή ή με υπολείμματα χαρτιού (βλέπε δράση εκτίμησης σύνθεσης ΑΣΑ). o Διαμόρφωση σειραδίων σε δάπεδο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (βλέπε περιγραφή του παρακάτω) o Αναστροφή σε τακτά χρονικά διαστήματα των σειράδίων. o Κοσκίνισμα του τελικού προϊόντος για παραγωγή καθαρού κόμποστ. Αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών θα είναι η παραγωγή περίπου με tn κόμποστ. Η εκτίμηση της ποιότητας του κόμποστ που θα παραχθεί περιλαμβάνεται στη δράση αυτή, όπως και γενικότερες περιβαλλοντικές (life cycle analysis) και οικονομικές (cost benefit analysis) αναλύσεις και αξιολογήσεις. 3. Η κομποστοποίηση των κλαδοκάθαρων (υπολείμματα κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών). Εκτιμάται ότι ο Δήμος Τρίπολης από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους πρασίνου παράγει περίπου 750 me tn φυτικά υπολείμματα (γνωστά ως κλαδοκάθαρα) κόμποστ. Η πλειονότητα αυτών των εξαιρετικών υλικών υποβιβάζεται αναμιγνυόμενη με τα γενικά σύμμεικτα υπολείμματα, ενώ θα μπορούσε να επεξεργάζεται χωριστά και να οδηγεί στην παραγωγή μιας πολύ καλής ποιότητας προϊόντος, δηλαδή κόμποστ. Όπως και με το προδιαλεγμένο οργανικό πριν την παραγωγή του τελικού προϊόντος θα προηγείται κοσκίνισμα. Το υπερκείμενο του κοσκινίσματος θα χρησιμοποιείται στην κομποστοποίηση του προδιαλεγμένου οργανικού, με στόχο να μειώσει την υγρασία των υλικών. 4. Η διάθεση των παραγόμενων κόμποστ. Καθώς η πλέον αναμενόμενη λύση για την Τρίπολη αναμένεται να είναι αυτή της μονάδας Μηχανικής Διαλογής και

5 5 Κομποστοποίησης (ΜΔΚ), η ανάπτυξη ενός συστήματος διάθεσης κόμποστ από το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ, θα αποτελέσει εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο επιτυχημένης λειτουργίας. Η διάθεση της εξαιρετικής ποιότητας κόμποστ από τα κλαδοκάθαρα αναμένεται να είναι εύκολη και θα χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο συμμετοχής των πολιτών σε ποικιλία δράσεων. Σε ότι αφορά το κόμποστ του προδιαλεγμένου, η διάθεση του θα πρέπει να μελετηθεί με μεγαλύτερη προσοχή. Χρήσεις όπως ανάκτηση λατομείων και ΧΑΔΑ, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εκτάσεων αλλά και περιοχών αναδάσωσης ή δημοτικού πρασίνου που δεν υπάρχει επαφή των πολιτών με το χώμα (πχ διαχωριστικά εθνικών οδών), θα αποτελέσουν σημεία δοκιμών με πλειάδα αναλύσεων για την αξιολόγηση και την περιβαλλοντική επίπτωση. 5. Η ανάλυση της σύνθεση των σύμμεικτων ΑΣΑ της Τρίπολης. Όπως αναφέρθηκε ο σχεδιασμός και η επιτυχημένη λειτουργία μιας μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από τη σύνθεση των απορριμμάτων που θα κληθεί να διαχειριστεί. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι από τη μια να συλλέξει την πρωτογενή αυτή πληροφορία μέσα από αναλύσεις σύνθεσης των κλασμάτων των ΑΣΑ, όσο και να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση και διαλογή στη πηγή σε αυτή. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: o Διαχωρισμός της πόλης σε τμήματα / περιοχές με στόχο την αντικειμενική αντιπροσώπευση του συνόλου του αστικού ιστού. o Συλλογή τουλάχιστον με tn σύμμεικτων ΑΣΑ από τις διαφορετικές περιοχές της πόλης μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. o Διάθεση τους σε ένα σύστημα ανοίγματος σακουλών (bag opener) o Ελαφρύς τεμαχισμός o Διάθεση τους σε ταινιόδρομους o Χειροδιαλογή πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού και χαρτιού. o Περαιτέρω διαλογή πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού σε επιμέρους κλάσματα. o Ζύγιση των διαφορετικών κλασμάτων Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα οδηγούνται τα υλικά συσκευασίας προς ανακύκλωση, το χαρτί και το οργανικό θα κομποστοποιείται με παρόμοιο τρόπο με το προδιαλεγμένο οργανικό, στο δάπεδο κομποστοποίησης που θα αναπτύξει ο Δήμο Τρίπολης. Η παραγωγή και η διάθεση του κόμποτ θα αποτελούν βασικά στοιχεία των ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται με τις δράσεις αυτές, όπως περιγράφηκαν και στην προηγούμενη παράγραφο. 6. Την ανάπτυξη δράσεων οικιακής κομποστοποίησης σε επίπεδο κατοικιών. Καθώ ο Δήμο Τρίπολης ετοιμάζεται να αποκτήσει και να διανέμει περισσότερους από οικιακούς κομποστοποιητές, προτείνεται η ανάπτυξη ενός καλά σχεδιασμένου και εφαρμοσμένο προγράμματος ενημέρωσης των πολιτών και παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης. Και πάλι ο στόχος είναι να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων που θα κληθεί να διαχειριστεί ο Δήμος. Εκτιμάται ότι η επιτυχή «εγκατάσταση» των αυτών κομποστοποιητών θα οδηγήσει στην εκτροπή από τους κάδους, μέσα στην περίοδο του έργου, μιας ποσότητας οργανικών της τάξης των 750 με tn.

6 6 7. Την ανάπτυξη ενός συστήματος ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τη διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Η εύκολη και επιτυχημένη η μετάβαση και λειτουργία στο σύστημα των διπλών κάδων (μπλε / πράσινος κάδος υλικά συσκευασίας / άλλα απορρίμματα και ζυμώσιμα) μέσα από: o Φυλλάδια. Ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση, σε διαφορετικές γλώσσες και με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. o Ιστοσελίδα. Ανάπτυξη ιστοσελίδας του Δήμου Τρίπολης σχετικά με την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση. o Help line. Τηλεφωνική γραμμή για την παροχή οδηγιών τόσο για την ανακύκλωση όσο και την κομποστοποίηση. o Περιοδική έκδοση. Με στόχο τη συνεχή ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα διαλογής στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Σημαντικό στοιχείο να ενημερώνονται για τις ποσότητες που κάθε γειτονιά ανακυκλώνει. 8. Την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών του Δήμου στην ανακύκλωση. Η ανάπτυξη των υποδομών που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους θα επιτρέψει την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μαθητών της Τρίπολης σε θέματα ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης. Στόχος η ενημέρωση / εκπαίδευση τουλάχιστον μαθητών διαφορετικών ηλικιών μέσα στους 24 μήνες του έργου. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, πέρα από τα άμεσα οφέλη του Δήμου Τρίπολης από την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, θα εκτραπούν προς αξιοποίηση και ανακύκλωση περισσότεροι από tn στη διάρκεια του έργου. 3. Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός Σε ότι αφορά όμως το κόστος στην υλοποίηση των παραπάνω δράσεων υπάρχουν κόστη που αφορούν το Δήμο Τρίπολης και θα πρέπει επίσης να εκτιμηθούν. Αυτά είναι: Κόστος υποδομής της ανοικτής μονάδας κομποστοποίησης επιφάνειας m 2. Το δάπεδο θα διαθέτει μια κλίση της τάξης του 1 % που θα επιτρέπει τη συγκέντρωση των υδάτινων απορροών σε μια ανοιχτή δεξαμενή από μεμβράνη, και την ανακύκλωση τους στα σειράδια της κομποστοποίησης. Παροχή νερού στο χώρο και πάλι για τη ρύθμιση της υγρασίας των σειραδίων κομποστοποίησης. Κόστος εξοπλισμού όπως κάδοι για συλλογή προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης κοκ. Κόστος δράσεων δημοσιότητας όπως εκτύπωση φυλλαδίων και περιοδικών, ενημερωτικές εκδηλώσεις κοκ Σε ότι αφορά το κόστος της εμπλοκής του ΤΕΙ Κρήτη αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και αφορά εκτίμηση κόστους των επιμέρους δράσεων όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο 1, του παρόντος κειμένους. Επίσης στο ίδιο Πίνακα σημειώνεται και η εκτιμούμενη χρονική έναρξη και ολοκλήρωση των δράσεων σε σχέση με την έναρξη του έργου. Σημειώνεται ότι ένα ποσό θα διατεθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πληροφορικής, για την υποστήριξη των δράσεων που σχετίζονται με τη ιστοσελίδα του έργου, το σύστημα αποστολής SMS κοκ.

7 7 Πίνακας 1. Εκτίμηση Κόστους Δραστηριότητα Μήνας Μήνας Έναρξης Λήξης Κόστος Σύστημα Αποκομιδής Προδιαλεγμένου Κλάσματος Κομποστοποίηση Προδιαλεγμένου Κλάσματος Κομποστοποίηση Κλαδοκάθαρων Ανάλυση Σύνθεσης Απορριμμάτων Διάθεση Διαφορετικών Ποιοτήτων Κόμποστ Δράσεις Οικιακής Κομποστοποίησης Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Πολιτών ΣΥΝΟΛΟ Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο ΦΠΑ Σ ημει ών εται ότι απευθεί ας πρ ογρ αμματι κ ές συ μβάσει ς συν ερ γασί ας γι α ερ ευν ητι κά κ αι αναπτυξι ακ ά έρ γα μεταξύ Δή μων κ αι ΑΕΙ ε πι τρ έπονται σύμφ ωνα με το Άρ θρ ο 100 του 3852 / 2010 (Κ αλ λι κρ άτης) Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε: Το σημερινό συμβούλιο είναι έκτακτο, το είχαμε συζητήσει εξάλλου την προηγούμενη φορά που είχαμε Δημοτικό συμβούλιο. Καταρχήν να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε και τον Καθηγητή κ. Θρασύβουλο Μανιό, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΙ Κρήτης, ο οποίος έχει έρθει να μας διαφωτίσει σε σχέση με το βασικό θέμα της έκτακτης σημερινής συνεδρίασης και να σας παρακαλέσουμε εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη να προσέλθετε στο Προεδρείο. Ακολούθησε η παρακάτω συζήτηση: Ο κ. Καρώνης: Πρόεδρε πριν συνεχίσετε θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Δήμαρχο και να μας ενημερώσει για το θέμα των τριών οικοπέδων που έχουν προκηρυχθεί και έχουν κλείσει προσφορές και αν έχουν ανοίξει και ποια είναι η διαδικασία. Ο κ. Δήμαρχος: Προχθές έγινε ο έλεγχος των προσφορών, παρελήφθησαν ουσιαστικά οι προσφορές. Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Τα συγκεκριμένα τρία γήπεδα που προσφέρθηκαν αφενός εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες αρχαιολογίες και λοιπά που δεν είχαμε δυνατότητα εμείς να ξέρουμε αν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αφετέρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προχωρήσουμε τις διαδικασίες αφενός των εγκρίσεων και αφετέρου της προέγκρισης χωροθέτησης, ώστε μετά να προχωρήσουμε αν κάποιο από αυτά πληροί τις προϋποθέσεις ένα δύο τρία- και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση σχετικά με την οικονομική προσφορά για μίσθωση ή για αγορά. Ο κ. Καρώνης: Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει και πρόταση από τον ίδιο το Δήμο για χώρο Ο κ. Δήμαρχος: Όχι δεν υπάρχει από τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν καλύπτουν τις προυποθέσεις τα συγκεκριμένα γήπεδα, δεν υπάρχει ακόμα πρόταση εξάλλου αυτό

8 8 έλεγε και η προκήρυξη. Σήμερα η συζήτηση έχει αποκλειστικό θέμα τη συνεργασία με το εργαστήρι διαχείρισης στερεών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων του ΤΕΙ Κρήτης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με τον πλέον επιστημονικό τρόπο και οικονομικότερα το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκληρωμένη διαχείριση που προχωρεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα είναι ένα πρόγραμμα όπως διαβάζετε στην εισήγηση και στην πρόταση, το οποίο θα καλύπτει αρκετές δράσεις. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα μεγάλο ποσοστό των παραγόμενων αστικών αποβλήτων στο Δήμο μας, προκειμένου και ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί και να πετύχουμε καλύτερη αντιμετώπιση του πολίτη στο συγκεκριμένο θέμα ώστε αν είναι δυνατόν να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση από το σπίτι μέχρι την τελική διάθεση των απορριμμάτων. Να καλωσορίσω και εγώ τον κ. Θρασύβουλο Μανιό και να του δώσω το λόγο. Ο Καθηγητής κ. Θρασύβουλος Μανιός: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να βρίσκομαι στην Τρίπολη. Το αντικείμενο της πρότασης που εμείς κάνουμε στο Δήμο Τρίπολης, το βασικό αντικείμενο είναι να μπορέσει να διαχειριστεί το μεγαλύτερο δυνατό, ένα μεγάλο δυνατό μέρος των απορριμμάτων που παράγει μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση οριστική λύση και να ξεκινήσει να ισχύει από την Περιφέρεια έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το συνολικό πρόβλημα των απορριμμάτων που όχι μόνο για το Δήμο Τρίπολης αλλά για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, είναι το μείζον πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν. Κάποιοι έχουν προχωρήσει περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Αλλά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και εμείς κάναμε μια πρόταση η οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει το Δήμο να το διαχειριστεί τουλάχιστον μέχρι να υπάρχει μια μόνιμη και οριστική λύση. Έχετε ένα κείμενο μπροστά σας. Εγώ δεν ξέρω τι θα θέλατε θα προτιμούσα να απαντήσω σε ερωτήσεις που έχετε έτσι ώστε να υπάρξει ένας διάλογος και από εκεί να γεννηθούν τα οποιαδήποτε θέματα. Οι δράσεις οι οποίες προτείνουμε ουσιαστικά θα μπορούσα να πούμε ότι χωρίζονται σε δύο τμήματα. Εμείς τις ονομάζουμε οι δράσεις εντός των τειχών και οι δράσεις εκτός των τειχών της Πόλης. Για μένα είναι και οι δύο εξίσου σημαντικές. Οι εντός των τειχών της Πόλης ουσιαστικά αφορούν δράσεις όπως είναι η οικιακή κομποστοποίηση που υποψιάζομαι ότι την έχετε ακούσει κατά κόρον σε όλη την Ελλάδα, έχουν να κάνουν με την εντατικοποίηση της ανακύκλωσης έχουν να κάνουν που για μένα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο να μπορέσουμε να εντοπίσουμε εκείνα τα σημεία που παράγουν καθαρό οργανικό υλικό δηλαδή καθαρά υπολείμματα τροφίμων και πιστέψτε με υπάρχουν αρκετά μέσα στην Πόλη σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι όλα τα ξενοδοχεία που έχουν επισιτιστικό χώρο, όλοι γενικά οι χώροι που έχουν σίτιση εστιατόριο και τα λοιπά έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν το οργανικό υπόλειμμά ξεχωριστά από τα υπόλοιπά υλικά τους. Άρα ο εντοπισμός η διαχείριση αυτού του προγράμματος εντός της Πόλης, η ενημέρωση των κατοίκων, η εκπαίδευση των κατοίκων γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά όπως σας είπα και στην αρχή η εντατικοποίηση της δράσης της οικιακής κομποστοποίησης που με πολύ χαμηλό κόστος και με μια πολύ ευχάριστη διαδικασία που έχει πολλά παράπλευρα θετικά στοιχεία να μπορέσουμε να μειώσουμε την ποσότητα των υπολειμμάτων που εξάγουμε έξω από την Πόλη, έξω από τα τείχη. Οι δράσεις τώρα που προτείνουμε εκτός των τειχών είναι ουσιαστικά μια σειρά από χειροδιαλογή και μηχανική διαλογή η οποία γίνεται με φερόμενο και μεταφερόμενο εξοπλισμό και στη συνέχεια δράσεις κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος που θα έχει διαχωριστεί στο βέλτιστο δυνατό βαθμό γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς το βέλτιστο δυνατό βαθμό θα έχει διαχωριστεί από τα υπόλοιπα απόβλητα. Και η κομποστοποίηση αυτή θα οδηγεί στη βιοσταθεροποίηση ενός

9 9 υλικού το οποίο έχει και μπορούμε να βρούμε αρκετές εφαρμογές του στην περιοχή της Τρίπολης. Αρκεί να σας πω ότι επειδή γνωρίζω την τάση η γενικότερη τάση αυτή τη στιγμή είναι να πάμε σε δεματοποίηση μέχρι να υπάρχει μια οριστική λύση. Ο σκοπός είναι να υπάρχει μια διαδικασία διαλογής διαχωρισμού και τα λοιπά έτσι ώστε ότι εμείς αφήνουμε προς δεματοποίηση να είναι πλέον υπόλειμμα, να μην έχει οργανικά, να μην έχει υλικά τα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν ζυμώσεις μέσα στα δέματα και τα λοιπά, δηλαδή ο στόχος είναι να αφήσουμε πίσω τη μικρότερη δυνατή ποσότητα του λιγότερου του πιο άχρηστου υλικού που βεβαίως δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Και ανακύκλωση να κάνουμε μέσα από το σύμμικτο, να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερα υλικά και κομποστοποίση από το οργανικό κλάσμα που βρίσκεται μες στο σύμμικτο και αυτό που θα μείνει στο τέλος της διαδικασίας να είναι πολύ λιγότερο από αυτό που είναι στην αρχή και πολύ πιο ασφαλές να δεματοποιηθεί μέχρι να βρεθεί και η οριστική λύση και η οριστική διάθεση. Αυτά είναι σε βασικές γραμμές. Προφανώς ένα τέτοιο σύστημα χρειάζεται τη συμμετοχή των πολιτών, εμείς τη θεωρούμε ότι είναι το άλφα και το ωμέγα αλλά μεταξύ μας όποιο σύστημα και να επιλέξετε για να λειτουργήσετε στην Πόλη σας χρειάζεται πλέον τους πολίτες. Το πιο εξελιγμένο σύστημα μηχανικής διαλογής να εφαρμόσετε με κάποιο μαγικό τρόπο την επόμενη μέρα πάλι ο πολίτης είναι κλειδί της όλης ιστορίας. Άρα προσπαθούμε να τον εκπαιδεύσουμε να τον μάθουμε τι σημαίνει διαλογή και να τον βάλουμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία και μέσα από αυτά τα πράγματα να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο εύκολη διαδικασία εμείς διαχείρισης στο τέλος. Τα κέρδη για το Δήμο πέρα από την προσωρινή σε μεγάλο βαθμό σε ένα μεγάλο ποσό διαχείρισης των απορριμμάτων για μένα είναι τα εξής: πρώτα πρώτα αφήνουμε υποδομές και όταν λέω υποδομές εννοώ την εκπαίδευση των πολιτών. Σε μερικά χρόνια σε κάποια χρόνια και πολύ σύντομα εύχομαι ότι θα έχετε οριστικό σύστημα διαχείρισης σας είπα ότι αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο απ όλα. Άρα ξεκινάμε από τώρα. Τώρα ξεκινάμε να διαμορφώνουμε συνειδήσεις, να εκπαιδεύουμε έτσι ώστε όταν θα υπάρχει το τελικό σύστημα διαχείρισης, αυτά τα πράγματα να απλοποιηθούν και να είναι πιο αποτελεσματικά. Το άλλο στοιχείο το οποίο προφανώς θα κερδίσουμε εδώ ως Πόλη είναι το γεγονός ότι θα έχετε απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος απορριμμάτων που αυτή τη στιγμή είναι σε αδιέξοδη κατάσταση. Είναι μια περίπτωση που προσπαθούμε να συνεισφέρουμε όσο γίνεται περισσότερο στην επίλυση του προβλήματος. Τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι ένα από τα παραδοτέα της όλης δουλειάς είναι μια πολύ καλή ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των απορριμμάτων που παρέχει η Πόλη της Τρίπολης, που αυτό είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε θα έρθει να κάνει την τελική διαχείριση, αλλά πολύ περισσότερο απαραίτητο για τον οποιονδήποτε θα ελέγχει αυτόν που κάνει την τελική διαχείριση, διότι πλέον θα έχετε στα χέρια σας μια πλήρη ανάλυση των απορριμμάτων, άρα θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγχετε οποιονδήποτε είτε είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αυτό δεν αφορά δεν είναι της παρούσης, οποιοσδήποτε και αν είναι θα μπορεί να ελέγχεται τι αποδόσεις έχει, τι παράγει, πως το κάνει, τι κάνει και αυτό είναι νομίζω ένα ακόμη μεγάλο κέρδος για το Δήμο της Τρίπολης. Αυτά ελπίζω να σας κάλυψα στα βασικά στοιχεία και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση. Ο κ.παυλής: Θέλω κ. Μανιό δύο τρία ερωτήματα να σας θέσω το ένα είναι εμείς κάνουμε κάποια ανακύκλωση αυτή τη στιγμή με κάποιους κάδους αυτά θα συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν σήμερα ή και αυτά θα έρχονται.. Ο κ. Θρασύβουλος Μανιός: Ο μπλε κάδος είναι μπλε κάδος δεν αφορά εμείς πάμε στο σύμμικτο το πρόβλημα σας το μεγάλο όχι το δικό σας μην το παίρνετε

10 10 προσωπικά σαν Πόλη είναι σε Πανελλαδική κλίμακα- το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που λέμε πράσινος κάδος με το σύμμικτο απόβλητο. Όχι εμείς θα διαχειριστούμε το σύμμικτο. Το άλλο είναι ήδη διαχωρισμένο από τους κατοίκους και πρέπει να πάει στα όποια συστήματα συλλογικά συστήματα διαχείρισης, δεν αφορά αυτή την προσπάθεια. Ο κ.παυλής: Το υπόλειμμα που είπατε που θα δεματοποιείται φαντάζομαι, μπορείτε να μας πείτε σε τι ποσοστό είναι στο σύνολο των απορριμμάτων, στο σύνολο τους..εάν..θα υπάρχουν στοιχεία φαντάζομαι έτσι και από εκεί και πέρα πως θα γίνεται η διαχείριση αυτού δηλαδή θα τα εναποθέσουμε σε ένα σημείο και θα ψάξουμε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι άλλο; θα το αφήσουμε εκεί και θα το μεταφέρουμε ενδεχομένως στα Λιόσια; Λέω ένα παράδειγμα. Έτσι ; Και το άλλο ερώτημα έχει σχέση με το οικόπεδο προφανώς εσείς θα θέλετε οικόπεδο φαντάζομαι να σας υποδείξει ο Δήμος απ ότι αντιλαμβάνομαι και σε ποιο χρόνο μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα ; δώστε μας και ένα χρονοδιάγραμμα. Ο κ. Θρασύβουλος Μανιός: Πολύ σαφείς οι ερωτήσεις και θα σας απαντήσω με πολλή σαφήνεια. Τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν σε όλη την Ευρώπη είναι ότι το υπόλειμμα ποικίλλει με βάση τη δραστηριοποίηση των πολιτών από 10% μέχρι και 30%. Το υπόλειμμα αυτό που μένει από οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης, έτσι. Εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε κάτω από το είκοσι. Γιατί; Διότι ούτως ή άλλως σας είπα ένα μεγάλο μέρος στις ποσότητες που θέλουμε να διαχειριστούμε είναι τα προδιαλεγμένα, δηλαδή υλικά που είναι σχετικά καθαρά, άρα δεν αφήνουν υπόλειμμα, κομποστοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Στόχος μας λοιπόν είναι να πέσει η ποσότητα του υπολείμματος κάτω από το είκοσι. Αυτό το υπόλειμμα ίσως το έχετε ακούσει έχει τον όρο rdf, ουσιαστικά κάποιοι τον χρησιμοποιούν και σαν καύσιμο. Όποια είναι η λύση η οποία θα δίνεται για τα σύμμικτα προσωρινά και όποια θα είναι η λύση που θα δοθεί για τα σύμμικτα τελικά για την περιοχή θα είναι θα ακολουθήσουν και αυτά τα δέματα που θα είναι του υπολείμματος. Θέλω όμως να γίνει κατανοητό και νομίζω ότι εσείς το καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο σταθερό υλικό πλέον αυτό, σε ένα δέμα μέσα δεν υπάρχουν ζυμώσεις, δεν υπάρχει ζυμώσιμο υλικό δηλαδή να προκαλεί ζυμώσεις μες στο δέμα, δεν έχετε πρόβλημα από συγκέντρωση μεθανίου, από εκρήξεις από φωτιές και τα λοιπά. Είναι ένα σχετικά αδρανές υλικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο αδρανές, δηλαδή να γίνεται όσο γίνεται καλύτερη διαλογή για να είναι πραγματικά αδρανές να είναι άχρηστο να μην μπορεί να πάει για τίποτα άλλο. Όταν κάποια στιγμή έχετε λύσει συνολικά και το θέμα των υπόλοιπων σύμμικτων που θα έχουν δεματοποιηθεί, τότε και αυτό θα ακολουθήσει το δρόμο που θα ακολουθήσουν τα υλικά. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, διότι θέσατε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Εμείς χρειαζόμαστε οτιδήποτε από δεκαπέντε μέχρι τριάντα ημέρες για να είμαστε λειτουργικοί στο χώρο που θα μας υποδείξετε. Γιατί λέω οτιδήποτε. Διότι εξαρτάται από το τι υποδομές θα υπάρχουν στο χώρο και πόσο γρήγορα θα κινηθεί και ο Δήμος να συμπληρώσει αυτές τις υποδομές, όσο πιο γρήγορα τις συμπληρώσει εμείς είμαστε έτοιμοι γιατί ο εξοπλισμός σας είπα είναι φερόμενος, είναι διαθέσιμος σε μεγάλο μέρος, σε μεγάλο τμήμα του είναι διαθέσιμος και απλώς θα πρέπει να έρθει εδώ και να εγκατασταθεί. Υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα που προφανώς δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά εξαρτάται πολύ περισσότερο νομίζω από το πόσο γρήγορος θα είναι ο Δήμος να τελειώσει τις υποδομές που υπάρχουν να τις διευθετήσει, να μπει να γίνει και μια χωροθέτηση καλή γιατί θα πρέπει να υπάρχει και παράλληλα και το σύστημα της δεματοποίησης, να τοποθετηθούν αυτά τα πράγματα εν σειρά και νομίζω ότι μέσα σ αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε έτοιμοι.

11 11 Ο κ.παυλής: Και να κάνω και την τελευταία μου ερώτηση. Παρατηρείται ότι μερικές φορές σε κάδους και όχι μόνο στην Πόλη μας αλλά και γενικά γιατί εμείς πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε μια αστική Πόλη την Τρίπολη και έχουμε και πάρα πολλά χωριά, επτά πρώην Δήμους αγροτικούς. Πολλοί κάδοι στα σύμμικτα μέσα έχουν στοιχεία από μπάζα μέχρι οτιδήποτε, έτσι ένα είναι αυτό, τι θα γίνει με αυτά και βέβαια περιμένω να ακούσω κάτι. Και το δεύτερο επειδή ακριβώς εδώ έχουμε μια βιομηχανική περιοχή, που παράγει βιομηχανικά απόβλητα και βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί εκεί πέρα και γίνεται ένας πόλεμος, πανικός δηλαδή. Θέλω να ξέρω εάν στο σχεδιασμό σας περιλαμβάνει και τη διαχείριση κάποιων τέτοιων από τη βιομηχανική περιοχή, δεν ξέρω αν πρέπει να μπουν άλλοι κάδοι να πέφτουν κάποια σε κάποιους κάποια άλλα αλλού ή οτιδήποτε, αλλά μιλάω γενικότερα για ότι παράγει, βέβαια η φυσιογνωμία της βιομηχανικής και των επιχειρήσεων θα σας δοθεί και πιστεύω θα το συζητήσετε και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά τι σχεδιασμός υπάρχει για αυτό, αν υπάρχει στο δικό σας σχεδιασμό. Ο κ. Θρασύβουλος Μανιός: Προσωπικά με ρωτάτε. Θα ήθελα να αποφύγω να έχω οποιαδήποτε υλικά που προέρχονται από τη βιομηχανική περιοχή, εκτός και αν είναι πράσινοι κάδοι. Προφανώς στη βιομηχανική περιοχή που υπάρχει μια ανθρώπινη δραστηριότητα, υπάρχουν και πράσινοι κάδοι που έχουν τα γενικά σύμμικτα απορρίμματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαχειριστούμε βιομηχανικά απόβλητα γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το βιομηχανικό απόβλητο, δεν ξέρω τις βιομηχανίες της περιοχής γενικά όμως αυτές οι μονάδες ακόμα και η πλήρης μονάδα που θα έχετε δύσκολα θα διαχειριστεί θα δεχτεί να διαχειριστεί βιομηχανικά απόβλητα έτσι ανεξέλεγκτα, πολύ δε εμείς. Εγώ είμαι παρά πολύ διστακτικός σε αυτό και είμαι πολύ ειλικρινής, δεν το έχουμε περιλάβει στο σχεδιασμό μας. Αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια οργανικά υλικά που παράγονται σε βιομηχανίες της περιοχής παραδείγματος χάριν έχετε μια βιομηχανία τροφίμων, η οποία όντως παράγει τι να σας πω υπόλειμμα από κάποια φυτά, προφανώς αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό να το κομποστοποιήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να κομποστοποιήσουμε μια βιομηχανίας τετραπάκ ή οτιδήποτε που μπορεί να παράγει υλικά που δεν είναι, δεν συνάδουν με τον αστικό χαρακτήρα που πάμε εμείς να διαχειριστούμε. Το πρόβλημα τώρα στους οικισμούς που λέτε τι πετάμε ο καθένας στο σύμμικτο, εμείς δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε δυστυχώς άμεσα τουλάχιστον το σύνολο της ποσότητας που παράγει η Πόλη της Τρίπολης. Αυτό είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε και το λέω με πολύ φιλικό τρόπο, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας στο μέλλον. Ένας από τους λόγους που προτείνουμε την παρουσία αυτού του προγράμματος είναι να ενημερώσουμε τους κατοίκους γιατί αυτό πλέον δεν είναι σωστή πρακτική ότι δεν είναι δεν μπορούν πλέον να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διαχωρισμού και να βάζουν στον πράσινο κάδο αυτά που πρέπει να μπαίνουν στον πράσινο κάδο. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους πράσινους κάδους προφανέστατα, είναι τεράστιες οι ποσότητες για να τις διαχειριστούμε εμείς. Αλλά το ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι άνθρωποι να μην κάνουν μια λάθος πρακτική, αυτό είναι ένα κομμάτι του έργου και για μένα αν θέλετε, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του έργου, διότι σας επαναλαμβάνω χωρίς ενημέρωση κανένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης δεν πρόκειται να περπατήσει. Αν δεν μάθουμε να κάνουμε διαχωρισμό διαλογή και τα λοιπά δεν θα προχωρήσει κανένα σύστημα επεξεργασίας. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ο κ.τσιαμούλος: Εγώ θα ήθελα να μου πείτε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε τα νοσοκομειακά απόβλητα ή τη λυματολάσπη που πιθανώς να παράγουμε και επίσης

12 12 είπατε ότι χρειάζεστε κάποιες υποδομές από το Δήμο τι εννοείτε τι υποδομές και αν σ αυτές τις υποδομές θεωρείτε εσείς αναγκαίο ότι θα είναι και ο δεματοποιητής. Ο κ. Θρασύβουλος Μανιός: Όχι για εμάς αναγκαίος ο δεματοποιητής δεν είναι, έτσι. Είναι ένα πρόσθετο θετικό στοιχείο όμως. Δεν είναι απαραίτητος, αλλά είναι ένα εξαιρετικά πρόσθετο θετικό στοιχείο. Εγώ είμαι ειλικρινής. Σας λέω είναι πάρα πολύ θετικό να μπορείς να συμπιέσεις το τελικό σου υπόλειμμα και να το διαχειριστείς με όποιο τρόπο βρεις. Εμείς νοσοκομειακά δεν θα αγγίξουμε. Τα νοσοκομειακά είναι ειδική κατηγορία αποβλήτων τοξικά χαρακτηρισμένα με συγκεκριμένο τρόπο και απαιτούν συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αυτό είναι δεν μπορώ να το πω με πιο ξεκάθαρο τρόπο, έτσι. Δεν το συζητάμε καθόλου. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν πλησιάζουμε δεν συζητάμε. Να πάρουμε από την κουζίνα του νοσοκομείου το υπόλειμμα το τροφικό που όντως έχει ενδιαφέρον ναι, αλλά δεν παίρνουμε υλικά που θεωρούνται τοξικά για όνομα του Θεού ούτε να περάσει από το μυαλό, ούτε ως υπονοούμενο να το συζητήσουμε καθόλου, ποτέ. Όσο αφορά τη λυματολάσπη, θίξατε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Προσωπικά που είμαι οπαδός της κομποστοποίησης δεν ξέρω ποιοι από εσάς είστε οπαδοί της κομποστοποίησης- θεωρώ ότι η κομποστοποίηση της λάσπης είναι μια πάρα πολύ καλή τεχνική. Θα μπορούσαμε να δούμε και την κομποστοποίηση της λάσπης σε ένα επίπεδο από τη στιγμή μάλιστα που ξέρω ότι η Τρίπολη παράγει σημαντική ποσότητα από κλαδέματα από τα πάρκα τους κήπους και τις δεντροστοιχίες της και φυσικά από τα γεωργικά υπολείμματα της γύρω περιοχής. Είναι αν θέλετε να σας το βαθμονομήσω αν η διαχείριση του οργανικού πλέον σκουπιδιών είναι με βαθμό πέντε δηλαδή καλό, η λάσπη είναι στο οκτώ, είναι πολύ καλύτερο υλικό, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και μπορούμε να το δούμε έστω και δοκιμαστικά για να εξοικειωθείτε και εσείς ως κοινωνία και η ΔΕΥΑΤ ως Υπηρεσία με το τι σημαίνει κομποστοποίηση της λάσπης. Και επίσης για να κλείσω να εξοικειωθεί και ο πιθανός αποδέκτης της κομποστοποιημένης λάσπης με το τι σημαίνει κομποστοποιημένη λάσπη, την οποία γνωρίζοντας την περιοχή σας, νομίζω ότι θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να κάνει μια πολύ καλή ποιότητας κόμποστ που θα βγαίνει δηλαδή από τη λάσπη, με μεγάλη μου χαρά να το κοιτάξουμε το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο Ο κ.παυλής: Το κομπόστ που μένει τι σχεδιασμός υπάρχει αυτό που θα βγάλετε;. Ο κ. Μανιός:Υπάρχουν πάρα πολλές χρήσεις. Για μένα η καλύτερη χρήση, αν θέλετε την άποψή μου είναι όταν θα αρχίσετε να μου αποκαταστήσετε το ΧΑΔΑ σας, γιατί θα πρέπει να μου αποκαταστήσετε το ΧΑΔΑ που έχει κλείσει είναι το κομποστ που παράγεται είναι το καλύτερο υλικό κάλυψης. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες απόσμησης και απομάκρυνσης του μεθανίου. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν δείξει ότι πάνω από στρώματα παλιού ΧΑΔΑ βάζανε κόμποστ και κόμποστ περίπου στα είκοσι με τριάντα εκατοστά είχε πάνω από 80% απομάκρυνσης του μεθανίου που παρήγαγαν από κάτω στο ΧΥΤΑ. Και μόνο αυτό μακάρι να είμαστε καλά να παράγουμε κόμποστ και μόνο αυτό όταν θα ξεκινήσει η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και μόνο αυτό δηλαδή το κόμποστ που θα παράγουμε είναι αρκετό για να πάει εκεί. Υπάρχουν λατομεία που θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε, παρόδιο πράσινο δηλαδή εθνικών οδών και τα λοιπά και φυσικά θα κάνουμε και κάποιες δοκιμές με τη σύμφωνη γνώμη ανθρώπων για να μπορούμε να δούμε και λίγο και στη γεωργία με παρακολούθηση φυσικά πάντα με όλες τις απαραίτητες χημικές μετρήσεις που μπορεί να γίνουν αλλά όχι δεν θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα θα έλεγα ότι είναι μάλλον δευτερεύουσα να μην τρομάξει και ο κόσμος. Πρέπει να έρθει ο κόσμος σε επαφή με το υλικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κ. Κακλαμάνος: Να μην το φοβηθεί ο κόσμος.

13 13 Ο κ. Μανιός:Θα πρέπει να ξέρετε το εξής θα σας πω μια ιστορία. Στη μονάδα βιομηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης υπάρχει στη ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά Διαδημοτική Επιχείρηση στερεών αποβλήτων των Χανίων- εδώ και δέκα περίπου χρόνια παράγουν κόμποστ. Δεν ξεκινήσανε να εξοικειωθεί ο κόσμος με το παραγόμενο κόμποστ και το έχουν συσσωρευμένο και είναι πρόβλημα. Εδώ ξεκινάμε μια διαδικασία και λέμε, σίγουρα έχουμε κάπου να το πάμε στο ΧΥΤΑ, στο ΧΑΔΑ, στα λατομεία αλλά σιγά σιγά ας φέρουμε και τον κόσμο σε επαφή. Πρώτα πρώτα ο κόσμος να έρθει να δει εμάς η μονάδα θα είναι ανοιχτή. Εμείς ένα από τα πράγματα που αναφέρουμε στην πρόταση είναι να έρθει κόσμος να εξοικειωθεί με αυτό που θα γίνεται. Θα είναι μια ανοιχτή μονάδα ας πάρουμε μια ποσότητα να τη δοκιμάσουνε όχι στην ντοματιά τους, μην τρελαθούμε τώρα αλλά στη γλάστρα τους, σε ένα δέντρο, σε ένα κήπο, σε μια γωνιά, σιγά σιγά, αυτό θέλει χρόνο. Εάν εσείς ξαφνικά βρεθείτε με μια πλήρη μονάδα βιομηχανική διαλογής και κομποστοποίησης και πετάξτε πέντε χιλιάδες τόνους κόμποστ από τη μια μέρα στην άλλη δεν θα μπορέσετε να τους διαθέσετε γιατί θα έχετε το μεγάλο άγχος τι να κάνω πέντε χιλιάδες τόνους και δεν θα έχετε την ηρεμία και την ψυχραιμία να φτιάξετε ένα σύστημα διάθεσης. Ξεκινώντας μαζί εγώ θεωρώ σε τρία σε τέσσερα σε όποιο χρονικό διάστημα έχετε τη μονάδα έτοιμη πλέον θα έχει κυλήσει νερό στο ποτάμι, θα έχει γίνει αποδεκτό αυτό και θα υπάρχει το σύστημα διάθεσης με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Ένα από τα θετικά στοιχεία να ξεκινάει κάποιος με μικρά πραγματάκια και να προχωράει στο μεγαλύτερο. Ο κ. Τζιούμης: Μια ερώτηση κ. Καθηγητά καταρχάς μπορεί και να είναι και άστοχη γιατί δεν ήμουν από την αρχή και μπορεί να το έχετε καλύψει, όχι μπορεί να το έχετε καλύψει γιατί δεν ήμουν από την αρχή. Εσείς μιλάτε αποκλειστικά και μόνο για οργανικό κλάσμα και τίποτα άλλο. Ο κ. Μανιός:Να σας απαντήσω εμείς μιλάμε για αυτό που ονομάζεται σύμμικτο. Δεν μιλάμε για ανακυκλώσιμο. Στο σύμμικτο δυστυχώς πάμε όλοι μας και πετάμε πολλές φορές ήδη καθαρό οργανικό και σας είπα το νοσοκομείο που αναφέρθηκε προηγουμένως και είμαι σίγουρος ότι στην κουζίνα του έχει μια πάρα πολύ ωραία ποσότητα από υπολείμματα τροφίμων τα οποία τι κάνει μόλις τελειώσει αντί να τα πετάξει σε έναν κίτρινο κάδο και να πάει να τα πάρει το απορριμμάτοφόρο ως καθαρό οργανικό τα πετάει στον πράσινο κάδο που έχει πετάξει και χαρτιά άρα υποβιβάζει και την ποιότητα του οργανικού που θα μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε ξεχωριστά και την ίδια στιγμή υποβιβάζει ότι ανακυκλώσιμο έχει στον κάδο. Άρα κάνει διπλή ζημιά. Εμάς λοιπόν η πρώτη μας πρόταση είναι το σύμμικτο όσο μπορούμε και το οργανικό το καθαρό οργανικό επίσης όσο μπορούμε να το εντοπίσουμε να το βγάλουμε να το ξετρυπώσουμε και να το διαχειριστούμε. Ο κ. Τζιούμης: Δηλαδή πρακτικά από τον κάδο τον πράσινο που έχουμε που πέφτουν και τα οργανικά και τα σύμμικτα εκτός των ανακυκλώσιμων για τα οποία έχουμε ξεχωριστούς κάδους, αυτό το παίρνει το απορριμματοφόρο, το φέρνει στη δική σας μονάδα όλο όπως είναι σύμμικτο; Ο κ. Μανιός:Όπως είναι. Ο κ. Τζιούμης: Και εσείς εκεί ξεχωρίζετε Ο κ. Μανιός: Όχι αυτό που γίνεται είναι έρχεται στη μονάδα, μπαίνει σε ένα αυτό που λέμε μπακ όπενερ δηλαδή στην ουσία ένα σύστημα που ανοίγει τις τσάντες διότι έχουμε και τη συνήθεια στα σούπερ μάρκετ να πετάμε την τσαντούλα τσαντούλα τσαντούλα μεγάλο πρόβλημα αυτό και θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή με ηρεμία υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες πάνω σ αυτό το θέμα ανοίγει η τσάντα, περνάει από μια δονούμενη τράπεζα που ουσιαστικά σκορπίζει ανοίγει το υλικό και περνάει μπροστά από δύο συστήματα χειροδιαλογής. Γίνεται μια πρώτη χειροδιαλογή,

14 14 περνάει από δύο μαγνητικούς διαχωριστήρες, ένας είναι για αλουμίνιο, ένας είναι για σίδηρο δηλαδή μη σιδηρούχα και σιδηρούχα, περνάει από ένα κόσκινο μένει το οργανικό το υπόλειμμα φεύγει και πάει και γίνεται δεματοποίηση ευελπιστώ μαζί με το σύστημα και το οργανικό υλικό πάει στην πίστα κομποστοποίησης που κοστοποιείται. Τα υλικά που έχουν διαχωριστεί που είναι πλαστικό γυαλί μέταλλο, εμείς δεν διαχωρίζουμε το χαρτί να ξεκαθαρίσω γιατί, γιατί το χαρτί όταν έχει μπει στο τρόφιμο έχει απορροφήσει όλο το ζουμί, όλο το τρόφιμο το έχει απορροφήσει σαν σφουγγάρι. Άρα δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίσεις το χαρτί, διότι είναι ήδη υποβαθμισμένο. Εμείς θα διαχωρίζουμε γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, το χαρτί θα το ζυγίζουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια εκτίμηση της συγκέντρωσης του χαρτιού και στη συνέχεια και το χαρτί θα πηγαίνει στην κομποστοποίηση. Τα τρία άλλα υλικά θα οδηγούνται προς τις κατάλληλες διαδικασίες ανακύκλωσης. Ο κ. Τζιούμης: Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα ΚΔΑΥ, ας το πούμε έτσι. Ο κ. Μανιός: Ουσιαστικά μιλάμε για μια μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης απλώς φερόμενοι μεταφερόμενοι και ευέλικτοι. Ο κ. Τζιούμης: Η δική σας πρόταση προυποθέτει και κάδο όχι μες στο σπίτι που είπατε προυποθέτει και ξεχωριστό κάδο για το οργανικό για να το κάνει ο πολίτης; Ο κ. Μανιός: Όχι προυποθέτει όμως ότι στα σημεία που θα βρούμε και θα συμφωνήσουμε με τους διαχειριστές των σημείων ότι έχουν καθαρό οργανικό να βάλουμε ένα ξεχωριστό κάδο και ένα ξεχωριστό δρομολόγιο του απορριμματοφόρου για να παίρνει το οργανικό, γλιτώνει κόπο, χρόνο και χρήμα και δημιουργεί καλές συνήθειες, στρατόπεδα, νοσοκομεία, φοιτητική εστία, που υπάρχει εδώ, κάποιο μεγάλο εστιατόριο, τα μεγάλα σας ξενοδοχεία, που έχουν επισιτιστικές δραστηριότητες. Θέλω να καταλάβετε ότι τα σκουπίδια έχουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν όλα μαζί τα σκουπίδια έρχονται σε επαφή και αναμειγνύονται. Όταν είναι διαχωρισμένα τα θέματα είναι πολύ πιο απλά. Και θα το δείτε και μπροστά σας όταν πλέον έχετε μεγάλες μονάδες, μεγάλη μονάδα θα το καταλάβετε στην καθημερινότητά σας. Ο κ. Γιόκαρης: Τρία ερωτήματα θέλω να κάνω στον κ. Καθηγητή. Τοποθέτηση στη συνέχεια ακολούθως. Προσπάθειες διαχείρισης σύμμικτων στην Πελοπόννησο γίνανε περίτρανα κατά τη δική μου την εκτίμηση στο Δήμο της Καλαμάτας. Δύο φορές με οικτρή αποτυχία. Μια το 1997 με την περιβόητη μονάδα την ΜΟΛΑΚ λιπασματοποίησης και μία όχι με περισσότερη επιτυχία προ διετίας με τις μονάδες του κ. Σούκου. Τι είναι αυτό το διαφορετικό στο οποίο στηρίζεται η πρόταση του ΤΕΙ Κρήτης για να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Ο κ. Μανιός: Να σας πω ποιο είναι το κλειδί της όλης ιστορίας. Το κλειδί της όλης ιστορίας είναι στον τρόπο που θα κάνεις την κομποστοποίηση. Η κομποστοποίηση δεν είναι μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη αλλά δεν είναι μια διαδικασία και εξαιρετικά απλή ή μαγική. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κυκλοφορούν διάφορες διαδικασίες που λένε ότι κάνουμε κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος σε δύο σε τρεις σε τέσσερις εβδομάδες. Προσωπικά δουλεύω κομποστοποίηση από το 1995 που έκανα το διδακτορικό μου. Εγώ δεν έχω δει κανένα υλικό που να μην περνάει θερμό φίλινγκ φας τουλάχιστον σε οκτώ με δέκα εβδομάδες εμείς θα κάνουμε κομποστοποίηση του οργανικού θα μειώσουμε τον όγκο του οργανικού κατά 60%, γιατί θα γίνει σωστή ολοκληρωμένη διαδικασία με αναστρεφόμενα συρράδια με διαβροχή όπως πρέπει με ανακάτεμα όπως πρέπει και με χρήση κατάλληλων υλικών. Το γεγονός ότι θα κάνουμε χειροδιαλογή πριν, είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται κατά κόρον σε όλες τις μονάδες μηχανικής διαλογής. Το πρόβλημα και εκεί ήταν η αποτυχία των άλλων συστημάτων και εκεί απέτυχε και η Καλαμάτα είναι ότι προσπάθησαν να κάνουν μια μαγική κομποστοποίηση. Δεν υπάρχουν μαγικές

15 15 κομποστοποιήσεις. Ξέρετε τι είναι η κομποστοποίηση; είναι μια βιολογική διεργασία, είναι σαν να θες να φτιάξεις κρασί και τυρί. Έχει το χρόνο του, δεν μπορεί να το πιέσεις το σύστημα να του βάλεις το γκάζι πατημένο και να λες ήταν τέσσερις εβδομάδες εντάξει είμαι έτοιμος. Δεν είσαι έτοιμος, θέλει το χρόνο του. Ο κ. Γιόκαρης: Δεύτερο ερώτημα. Στην εισήγηση που πήραμε αναφέρεται κόστος για λογαριασμό του ΤΕΙ ,00 για τα δύο έτη της σύμβασης. Εκεί όμως γίνεται αναφορά αποκλειστικά σε ρεύματα οργανικού κλάσματος δεν γίνεται κανένας λόγος για σύμμικτο Ο κ. Μανιός: Αν είναι μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος Ο κ. Γιόκαρης: Υπάρχουν κάποιες ασαφείς κανα δύο φορές διατυπώσεις Ο κ. Μανιός: Αναφέρω ότι στη σελίδα τέσσερα «όπως αναφέρεται νωρίτερα πέρα από την άμεση ωφέλεια του Δήμου Τρίπολης από την υλοποίηση των δράσεων θα εκτραπούν από ανακύκλωση και αξιοποίηση περισσότεροι από εννιά χιλιάδες τόνοι στη διάρκεια του έτους του έργου. Εάν υπάρχουν εννιά χιλιάδες τόνοι οργανικού στηντρίπολη θα ήσασταν πολύ τυχεροί. Εάν σε ένα χρόνο ή σε δώδεκα σε δεκατέσσερις μήνες παράγατε εννιά χιλιάδες τόνους. Εννιά χιλιάδες σύμμικτου. Λέμε όμως ότι είναι περίπου δύο με τρεις χιλιάδες το καθαρό οργανικό που ευελπιστούμε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και πέντε με έξι χιλιάδες το σύμμικτο. Προσέξτε να δείτε όσο περισσότερο οργανικό καταφέρουμε να εντοπίσουμε, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε, δηλαδή το εννιά χιλιάδες είναι το πλαφόν είναι η βάση. Αν εμείς καταφέρουμε και βρούμε ακόμα περισσότερο οργανικό, διότι πήγαμε στα ξενοδοχεία και τα λοιπά και κάναμε μια καλή δουλειά αυτό είναι εύκολο να το διαχειριστείς το δύσκολο είναι το υπόλοιπο. Άρα λοιπόν οι εννιά χιλιάδες τόνοι μπορούμε να τους υπερβούμε εύκολα. Μιλάμε όμως για αυτό που πάει στον πράσινο κάδο. Αυτή τη στιγμή όλα σας τα μη ανακυκλώσιμα υλικά πάνε στον πράσινο κάδο. Εμείς αυτός είναι ο στόχος μας. Ο πράσινος κάδος, των συμμίκτων. Αν τώρα καταφέρουμε πριν καταλήξει κάτι στον πράσινο κάδο να κάνουμε μια συζήτηση με τον παραγωγό και να το βγάλουμε αυτό έξω από έναν πράσινο κάδο και να τον βάλουμε σε ένα κίτρινο, που θα έχει ένα δικό του σύστημα ανακύκλωσης αυτό είναι κέρδος το οποίο θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε και την ποσότητα των υλικών που τελικά θα διαχειριστούμε. Ο κ. Γιόκαρης: Ένα τρίτο ερώτημα μπορώ να κάνω στον κ. Δήμαρχο. Για να ξεκινήσει να δουλέψει μια τέτοια σύμβαση χρειάζεται χώρος, χωροθέτηση, αδειοδότηση και λοιπά αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, κάποιες εβδομάδες, δεν ξέρω τι θα χρειαστεί. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα εμφανιστεί και κάποιος άλλος φορέας επιστημονικός, πανεπιστημιακός, επιχειρηματικός, δεν μιλάω για διαμετρήματος Πανελληνίου, οποιοσδήποτε, μικρός ή μεγάλος, ο οποίος να θελήσει να χτυπήσει την πόρτα του Δήμου και να πει και αυτός μάλιστα το ΤΕΙ της Κρήτης θέλει να δουλέψει με δύο ρεύματα κλαδεμάτων ένα προδιαλεγμένων οργανικού κυρίως από μεγάλες μονάδες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, στρατόπεδα και λοιπά, από εκεί και μετά υπάρχει ένα σύμμικτο. Εάν λοιπόν έρθει κάποιος άλλος και στο διάστημα αυτό ή αν θέλετε ακόμα ακόμα και όταν ξεκινήσει η εργασία αυτή με τις δράσεις που θα υλοποιούνται από το ΤΕΙ και πει ότι εδώ θέλουμε να παρέμβουμε και εμείς στη διαχείριση στη βάση της εναλλακτικής διαχείρισης δηλαδή διαχείριση προδιαλεγμένου του καθενός είτε ανακυκλώσιμο είτε οργανικό ή του υπολείμματος, όχι σε επίπεδο δεματοποίησης για να το φυλάξουμε για την επόμενη δεκαετία. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Δήμος έχει ανοικτές τις πόρτες του να συζήτησει;

16 16 Ο κ. Δήμαρχος: Βεβαίως πρόκειται για μια προγραμματική σύμβαση που διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις με ακαδημαϊκό φορέα και υπάρχουν διαδικασίες ή μπορεί να διακοπεί ή μπορεί να κινηθεί παράλληλα και μια άλλη διαδικασία. Ο κ. Γιόκαρης: Ή να υπάρξουν και συνεργασίες τριμερείς. Ο κ. Δήμαρχος: Ή και συνεργασίες, βέβαια. Και κάτι άλλο, βρισκόμαστε σε ένα το έχουμε πει επανειλημμένως σε ένα διέξοδο τουλάχιστον σε μεταβατικό στάδιο και νομίζω μέσα και από αυτή τη διαδικασία αλλά και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μπορεί να γίνει δεν ξέρω τι έχετε υπόψη σας στόχος είναι αφενός να κάνουμε μια περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση και αφετέρου να μειώσουμε και το κόστος που έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Και νομίζω ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες ότι η διαδικασία με το ΤΕΙ είτε οποιαδήποτε άλλη προταθεί στόχος είναι αυτός και μπορούμε να το συνδυάσουμε. Ο κ. Μανιός: Εκπροσωπώντας και το Ίδρυμα το οποίο προέρχομαι να σας πω ότι εμείς γενικά σε όλες τις συμβάσεις συνεργασίας σε τέτοια αντικείμενα βάζουμε έναν όρο ότι ο Δήμος μπορεί τριάντα εξήντα ημέρες πριν από τη στιγμή που θα έχει την εναλλακτική λύση θα έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία, οτιδήποτε θέλει μπορεί να διακόψει τη σύμβαση δεν υπάρχει κανένα θέμα μας για αυτό. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι μακάρι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε αθροιστικά οι όποιες δυνάμεις να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη συνολική ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει η Τρίπολη. Πάντως για εμάς δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ο κ. Κακλαμάνος: Εμένα θα μου επιτρέψετε κ. Καθηγητά κ. Δήμαρχε να απλοποιήσω το θέμα και να το πω όπως εγώ το νιώθω και όπως θα ήθελα να πιστεύω και πάρα πολλοί συμπολίτες μας και όχι μονάχα οι συμπολίτες της Πόλης, αλλά και του νέου Καλλικρατικού Δήμου. Εμείς αναζητούμε ένα γήπεδο στο οποίο θα κληθούμε αύριο το πρωί να υλοποιήσουμε θα έλεγα αυτή τη θεάρεστη πρόταση εντάξει του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ερώτημα απλό. Υλοποιούνται όλα αυτά κ.καθηγητά, υλοποιούνται όλα αυτά στο τέλος θα υπάρχει κάποιο υπόλειμμα το οποίο θα μπαλοποιείται θα δεματοποιείται και θα παραμένει στο γήπεδο; Ο κ. Μανιός: Από τη δικιά μας διαδικασία ή από τη γενικά διαδικασία δεματοποίησης που θα υπάρχει, διότι θα υπάρχει μια διαδικασία δεματοποίησης από ότι γνωρίζω για το σύνολο των ποσοτήτων εκτός ότι μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς και υπάρχει και μια άλλη γραμμή, μισό λεπτό εμείς παράγουμε ένα υπόλειμμα θέλω να γίνει κατανοητό το υπόλειμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σύμμικτο καμία,το σύμμικτο απ ότι ξέρω θα υπάρχει μια διαδικασία του σύμμικτου στην Τρίπολη κάποια στιγμή έτσι ; Ο κ. Κακλαμάνος: Πιστεύω ότι έχει δαιμονοποιηθεί η μπάλα έχει δαιμονοποιηθεί. Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Και επειδή λοιπόν σε αναζήτηση των γηπέδων ο κόσμος και ο φόβος των συμπολιτών μας είναι ότι σε κάποια στιγμή θα κάνουμε στο σημείο του γηπέδου ένα νέο σκουπιδότοπο, εντάξει, ενώ στην ουσία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο κ. Μανιός: Όχι όσον αφορά εμάς με τίποτα. Ο κ. Κακλαμάνος: Και μου θυμίζει επιτρέψτε μου ότι εγώ δεν είμαι αραποσίτι το ξέρουν οι κότες ότι δεν είμαι αραποσίτι; Καταλάβετε τώρα. Λοιπόν εδώ λοιπόν είναι πως θα υπάρχει η εγγύηση στους συμπολίτες και στις περιοχές που θα επιλέξουμε για το γήπεδο ότι τελικά αυτή η παρέμβαση που θα γίνει η υλοποίηση θα είναι άκακη. Αυτό πως θα μας το εγγυηθείτε; πως θα εγγυηθούμε στους συμπολίτες που θα γειτνιάζουν με το γήπεδο; ότι δεν θα έχουν μια νέα χωματερή; Ο κ. Μανιός: Eπαναλαμβάνω σ ότι αφορά αυτά που εμείς θα διαχειριστούμε είναι ανοιχτή μονάδα. Τι σημαίνει ανοιχτή μονάδα. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει να

Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ.

Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΘΕΜΑ : Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 965/2012 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 28 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης κου Τασουλή Θεόδωρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση» 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση είκοσι συνδέσεων cosmote internet on the go 2GB, που θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 138β εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/2/2012 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/2/2012 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 17/2/2012 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 3 Απριλίου 2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 Ώρα: 16:00 Τόπος: (Αίθουσα συνεδριάσεων Β.Ε.Α.) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ---------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2014».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2014». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης έτους 2014». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012 Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 12 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 12 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, συνεδρίασε. στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής η

Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, συνεδρίασε. στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής η ΡΟΥΣΣΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ 12.7.11 BADY0712.SR1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 12 Ιουλίου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Μηχανικών Αυτοκινήτων Επί τάπητος. τα προβλήματα του κλάδου. Συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε λίγα

2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Μηχανικών Αυτοκινήτων Επί τάπητος. τα προβλήματα του κλάδου. Συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε λίγα 2η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Μηχανικών Αυτοκινήτων Επί τάπητος τα προβλήματα του κλάδου Συμφώνησαν σε πολλά, διαφώνησαν σε λίγα Τα παράνομα... συνεργεία και οι εργασίες που εκτελούνται από άλλες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα.

Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Τα σκουπίδια μας δεν είναι για πέταμα. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.Ε. Κορινθίας Δύναμη πρωτοπορίας www.onned-korinthias.gr info@onned-korinthias.gr Η παρούσα εργασία αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δημοτική Περίοδος 2012. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δημοτική Περίοδος 2012 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 16 ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012 Διαχείριση Πρακτικών 16 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ...ΣΟΚ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΉΣ ΜΠΑΛΟΠΟΙΗΤΉΣ Η «ΛΎΣΗ» ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΆΣ... ΓΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΥΣ, ΦΙΛΙΑΤΡΆ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ

ΕΡΕΥΝΑ...ΣΟΚ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΉΣ ΜΠΑΛΟΠΟΙΗΤΉΣ Η «ΛΎΣΗ» ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΆΣ... ΓΙΑ ΓΑΡΓΑΛΙΆΝΟΥΣ, ΦΙΛΙΑΤΡΆ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ H ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑΤΙ Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ... Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α T H Σ Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ TEYΧΟΣ 2 - ΜΑΪΟΣ 2009 ΙSSN: 1791-9657 ΕΡΕΥΝΑ...ΣΟΚ! ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα