ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)"

Transcript

1 Σελίδα 1 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συµβούλων και Συνεργατών , Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραµµατέα , , , Τακτικές αποδοχές Ιδιαίτερου Γραµµατέα 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Γενικού Γραµµατέα 2.293, , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ιδιαίτερου Γραµµατέα Ερογοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Αντιδηµάρχων - Προέδρου.Σ Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ Ε ειδικών συνεργατών 3.131, , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβή παράστασης πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση αποζηµείωσης REDS ΑΕ , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ,

2 Σελίδα 2 από Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , Αµοιβή Ιατρού εργασίας Αµοιβή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά µε τη µηχανογραφική λειτουργία και το δίκτυο δεδοµένων του ήµου , Αµοιβή Τεχνικού ασφαλείας απάνες αιρετών , , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , , , , Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 140 ΚΚ) Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης Αποδοχές άµισθης αντιδηµάρχου ηµοσίου υπαλλήλου αορίστου χρόνου , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων Έξοδα κηδείας ηµάρχων και και εν ενεργεία δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ ) , Εργοδοτικές εισφορές επί εξόδων παράστασης & λοιπών παροχών σε αιρετούς , , , , Εργοδοτικές εισφορές Τ.Π..Υ. ηµάρχου,αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου Εργοδοτικές εισφορές ηµάρχου,κλπ υπέρ Ταµείου Ασφάλισης Νοµικών , Εργοδοτικές εισφορές ηµάρχου,κλπ υπέρ ΟΑΕ Ταµείου Ασφάλισης Νοµικών Εργοδοτικές εισφορές ηµάρχου,κλπ υπέρ τοµέα επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων , Εργοδοτικές εισφορές ηµάρχου,κλπ υπέρ τοµέα Υγείας-Πρόνοιας δικηγόρων , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ηµάρχου,αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ άµισθης Αντιδηµάρχου ηµοσίου υπαλλήλου αορίστου χρόνου 5.348, , Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων Αµοιβές ΚΕΠ ήµου 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών 6134 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , , Αµοιβές τήρησης πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου (2013) , ,94

3 Σελίδα 3 από Αµοιβές τήρησης πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου (2014) Αµοιβές για προετοιµασία φακέλου επικαιροποίησης διαχειριστικής επάρκειας Αµοιβές τήρησης πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου (2012) 8.208, , Αµοιβή για δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού για τη ηµόσια ιαβούλευση του Επιχειρησιακού προγράµµατος(2012) Αµοιβή οπτικοακουστικού υλικού για την ηµόσια ιαβούλευση του επιχειρησιακού προγράµµατος(2012) 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας , , Εξοδα κίνησης ηµοτικών εισπρακτόρων 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , Επικοινωνίες , , , , Ταχυδροµικά Τέλη , Αµοιβή για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης (2013) , Ταχυδροµικά Τέλη Αµοιβή για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης (2014) Αµοιβή ΕΛΤΑ για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης (2012) 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή τηλεφωνία , Κινητή τηλεφωνία , Λοιπές Επικοινωνίες ,08 913, , , Ταχυµεταφορές ( διακίνηση επιστολών και µικροδεµάτων ) (2013) , , , Ταχυµεταφορές ( διακίνηση επιστολών και µικροδεµάτων ) (2012) ,08 842, Ταχυµεταφορές ( διακίνηση επιστολών και µικροδεµάτων ) (2014) Φόροι - Τέλη , Φόροι , Φόροι τόκων ,23

4 Σελίδα 4 από ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Φόρος δωρεάς Λοιπά γενικά έξοδα , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολή δραστηριοτήτων του ήµου , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Συνέδρια και εορτές , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδροµές 7.853, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.353, Συνδροµές internet Συνδροµές internet Συνδροµή INTERNET για άδεια χρήσης προγράµµατος δηµοσίων έργων " ΕΡΓΑ" Λοιπές συνδροµές Συνδροµή στο ιαδηµοτικό ίκτυο οµών Υγείας ΟΤΑ Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων απάνη για την προµήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης σε απόρους δηµότες (άρθρο 202 παρ.2 ΚΚ) ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , ,

5 Σελίδα 5 από ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , ικαστικά έξοδα , Αποζηµειώσεις πολιτών για φθορές οχηµάτων , Αποζηµειώσεις πολιτών για µη εµπρόθεσµη διεκπεραίωση υποθέσεων Αποζηµείωση πολιτών για ηθική βλάβη Αποζηµείωση πολιτών για θετική ζηµιά 2.238, , Αποζηµίωση πολιτών για αποθετική ζηµία 6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.102, Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.102, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,27 351, Παράβολο για άδεια ηµοτικών Ιατρείων.Ε. Παλλήνης Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 4.198,78 151, Έντυπο διαβούλευσης επιχειρησιακού προγράµµατος Έξοδα για έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από κτηµατολογικά γραφεία 5.133, Τροποποίηση επωνυµίας αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων του ήµου απάνη από οφειλές στο ΙΚΑ Μαραθωνείου Αναπτυξιακής Α.Ε.(ν.4071/2012) , Κοινόχρηστα ηµοτικών Ιατρείων ηµοτικής Ενότητας Γέρακα Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , Τόκοι δανείων εσωτερικού , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Προµήθειες Τ.Π , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Προµήθεια για Ε/Ε διακανονισµού παλαιών οφειλών προς ΕΥ ΑΠ , Αµοιβή για υπηρεσίες είσπραξης εσόδων µέσω Τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δ 6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ,64

6 Σελίδα 6 από Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της αποζηµίωσης των σχολικών τροχονόµων , , , Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης , , , , Απόδοση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης , , , , Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές από προγραµµατικές συµβάσεις Ο.Σ.Κ. Α.Ε Απόδοση σε σχολική επιτροπή Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Απόδοση σε σχολική επιτροπή ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Επιχορήγηση Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Παλλήνης 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Συµµετοχή στη δαπάνη µισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Eκλογική αποζηµείωση υπαλλήλων Νοµαρχίας 672 Υποχρεωτικές εισφορές , , , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων ( ΕΣ ΝΑ,ΣΠΑΠ, κλπ) , , , , Εισφορά υπέρ ΦΟ ΣΑ / ΕΣ ΚΝΑ (άρθρο 104, Ν.3852/2010) (2012) , , Εισφορά υπέρ ιαβαθµιδικού Συνδέσµου (άρθρο 211, Ν.3852/2010) Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ Εισφορά υπέρ ΦΟ ΣΑ / ΕΣ ΚΝΑ (άρθρο 104, Ν.3852/2010) (2013) , , , , Εισφορά υπέρ ΦΟ ΣΑ / ΕΣ ΚΝΑ (άρθρο 104, Ν.3852/2010) (2014) , , Κράτηση 0,50% υπερ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , , Απόδοση ποσοστού 15% στον ειδικό λογαριασµό του ΤΠ (Άρθρο 24,παρ.19 Ν.2130/93) , , Εισφορά 0,5 % υπερ ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ καυσίµων κίνησης ( Ν.4071/ αρ.6 παρ.15) , , , Εισφορά 1,5 % υπερ ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ καυσίµων κίνησης ( Ν.4071/ αρ.6 παρ.15) , , , Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠ Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , Καταβολή βοηθήµατος ένδειας από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ ,

7 Σελίδα 7 από Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Καταβολή βοηθήµατος ένδειας από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορήγηση στον Όµιλο ανάπτυξης & προβολής της Ανθούσας για έκδοση ιστορικού βιβλίου για τις 3 ηµ.ενότ.( Ανθούσα,Γέρακα,Παλλήνη) του ήµου Παλλήνης 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Προγρ.σύµβ.µε Α.Π.Θ.γιαΕπιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτ.τοπικής διαχείρ. αξιοποίησης των παραγόµ.οργαν. στερεών αποβλήτων.παλλήνης&σχεδ.πράσινωνσηµείων Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Γέρακα (άρθρο 259 παρ.1 ΚΚ) , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Παλλήνης , Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 68 Λοιπά έξοδα , Έκτακτα έξοδα , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , Οφειλές της ηµοτικής Επιχείρησης προς το Ελληνικό ηµόσιο και το ΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Προµήθειες παγίων Έπιπλα - Σκεύη Προµήθεια επίπλων και σκευών γραφείου ηµοτικών Παρατάξεων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου ηµοτικών Παρατάξεων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού γραφείου ηµοτικών Παρατάξεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,29 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,08 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , ,04

8 Σελίδα 8 από Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων οικονοµικών & διοικητικών υπηρεσίων , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 9.292, , , , Εκλογική αποζηµείωση υπαλλήλων Νοµαρχίας 1.396,36 388, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για ληξιάρχους 1.379,00 984, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφους 2.909,00 820, , , Αποζηµείωση υπερωριακής εργασίας ληξίαρχου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Επίδοµα υπαλλήλων εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής υπηλόων τρίτων χωρών έτους Εκλογική αποζηµείωση µονίµων υπαλλήλων Οικονοµικών & ιοικητικών υπηρεσιών 3.608, , , , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Τακτικές αποδοχές ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές Σχολικών φυλάκων , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 7.741, , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Σχολικών φυλάκων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφο µε σύµβαση αορίστου χρόνου Αποζηµείωση υπερωριακής εργασίας ληξίαρχου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , Εκλογική αποζηµείωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονοµικών & ιοικητικών υπηρεσιών 989,45 485,40 504,05 504, Εκλογική αποζηµείωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Σχολικών Φυλάκων 252,00 252,00 252, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδόχές-αποζηµείωση ασκούµενων Φοιτητών ΤΕΙ , Τακτικές αποδοχές-αποζηµείωση ασκούµενων µαθητών ΕΠΑ.Σ , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , ,00

9 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονοµικής περίθαλψης προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 72,00 19, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 37,00 8, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Κοινοτικών υπαλλήλων (0822) 1.267,00 837, , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 8.105, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ-ΤΕΑ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 48,00 23,00 23, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ Σχολικών φυλάκων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούµενων Φοιτητών ΤΕΙ 10 60, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούµενων µαθητών ΕΠΑ.Σ , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 2.185,20 595,20 595, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχή γάλακτος Σχολικών φυλάκων ( συνεχιζόµενο) Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 595,20 595,20 595, Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (2013) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (2012) 295,20 295,20 295,20 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 6115 Αµοιβές λογιστών 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , Αµοιβή Ε ΗΕ για παροχές ηλεκτροδότησης, συνδέσεις, επεκτάσεις, µεταφορές καλωδίων, κλπ ηµοτικών κτιρίων Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2013.Παλλήνης Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2011.Παλλήνης Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο απογραφής έναρξης.παλλήνης ( συνεχιζόµενο ) Αµοιβή για ανάπτυξη ιστοσελίδας.παλλήνης Χρήση 2014 Σελίδα 9 από 92

10 Σελίδα 10 από Αµοιβή για ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων.παλλήνης Υπηρεσία ανάπτυξης και εγκατάστασης µηχανογραφικού συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών Ηλεκτρολογικές εργασίες νέων χώρων ηµαρχείου (2012) Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Γέρακα Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Ανθούσας Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Παλλήνης Αµοιβή για την ανάπτυξη έκδοσης της ιστοσελίδας που να υποστηρίζεται από τα έξυπνα τηλέφωνα Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών σε θέµατα υποστήριξης ενεργειακής αποδοτικότητας (2013) ,00 185, ,00 419,00 185,00 185, Αµοιβή για την καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ήµου Αµοιβή για την υποστήριξη του δικτύου δεδοµένων και της δικτυακής ασφάλειας Εργασίες τοποθέτησης µικροφωνικής στο χώρο του ηµοτικού Συµβουλίου Αµοιβή ΕΛΤΑ για την παραγωγή και εµφακέλωση επιστολής σε δικαιούχους για την απογραφή Αµοιβή έκδοσης αδειών-πιστοποιητικών περιοδικών ελέγχων αναλκυστήρων Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισµού και προσαρµογή συνεδριακού συστήµατος Αµοιβή για υπηρεσία ψηφιοποίησης αρχείου πολεοδοµίας Υπηρεσία τοποθέτησης ηλεκτρονικών και ηχητικών µηχανηµάτων Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2012.Παλλήνης Αµοιβή γιά συµβουλευτική υποστήριξη ταµειακής διαχείρησης Υπηρεσία αναγνώρισης ιδιοκτησιών-ιδιοκτητών πρός επιβολή εισφοράς σε χρήµα στήν εντός σχεδίου περιοχή της.ε Γέρακα Υπηρεσία καταγραφής καί επιµέτρηση ακάλυπτων χώρων υποκείµενων σε ηµοτικά Τέλη Αµοιβή για τον έλεγχο και την διασταύρωση οικονοµικών στοιχείων ετών της πρώην Κοινότητας Ανθούσας λόγω µη ύπαρξης διπλογραφικού συστήµατος Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών σε θέµατα υποστήριξης ενεργειακής αποδοτικότητας (2014) Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων , , , , Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

11 Μισθώµατα κτιρίων ηµοτικής ενότητας Παλλήνης ( Κτίριο για Οικονοµικές και ιοικητές υπηρεσίες) Μισθώµατα κτιρίων για στέγαση γραφείων ηµοτικών παρατάξεων Μισθώµατα ακινήτου για αποθήκη υλικών ύδρευσης 6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Λοιπά µισθώµατα Ενοικιάσεις κάδων για µπάζα Ενοικίαση θυρίδων ήµου Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Ασφάλιστρα , , Ασφάλιστρα ακινήτων 8.845, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµου 6255 Λοιπά ασφάλιστρα Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , ιαµόρφωση χώρου αποθήκης ιαµόρφωση χώρου γραφείων οδού Φειδιππίδου Μόνωση ηµοτικών κτιρίων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , , Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων ( συνεχιζόµενο) Επέκταση, αναβάθµιση και συντήρηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ηµαρχιακού Μεγάρου ( συνεχιζόµενο) Προµήθεια και εγκατάσταση σιδηράς περίφραξης για ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου του χρηµατοκιβωτίου Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Υδραυλικά,Κλιµατισµός, Αποχέτευση, κ.λ.π.) ηµοτικών κτιρίων ( 2014 ) Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων (2012) 984,00 492, Εργασίες επέκτασης ηλεκτρολογικών στο ηµαρχείο (2012) , Συντήρηση συστήµατος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης ηµαρχείου κλπ Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Υδραυλικά,Κλιµατισµός,Αποχέτευση,κλπ) ηµοτικών κτιρίων(2013) , ,53 Χρήση 2014 Σελίδα 11 από 92

12 Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων (2013) , , Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών µονάδων ηµαρχείου (Μέση τάση,υποσταθµός,κεντρικός Κλιµατισµός, Πυρόσβεση κ.λ.π) , Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων (2014) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µικρών αυτοκινήτων (2014) Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων - µοτοποδηλάτων ( 2014 ) Εργασίες φανοποιϊας - βαφές µικρών αυτοκινήτων ( 2014 ) Επισκευή ελαστικών µικρών αυτοκινήτων (2014) Συντήρηση και επισκευή µικρών αυτοκινήτων (2012) , Συντήρηση και επισκευή µοτοποδηλάτων (2012) , Συντήρηση και επισκευή µικρών αυτοκινήτων (2013) Συντήρηση και επισκευή τρικύκλων - µοτοποδηλάτων ( 2013 ) Εργασίες φανοποιϊας - βαφές µικρών αυτοκινήτων ( 2013 ) Επισκευή ελαστικών µικρών αυτοκινήτων (2013) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,08 787, Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (2013) Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (2014) Συντήρηση επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών FAX Αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή διαφόρων συσκευών ( παρουσίας προσωπικού, µηχανών ταχυδροµικής σήµανσης, κλπ) Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών Συντήρηση και επισκευή ατοµικών σταθεροποιητών τάσης Συντήρηση και επισκευή κεντρικής µονάδας σταθεροποίησης τάσης ηµαρχείου Συντήρηση και επισκευή συναγερµού , Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (2012) 8.974, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , Υπηρεσία συντήρησης Πληροφοριακού Συστήµατος Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Χρήση 2014 Σελίδα 12 από 92

13 Υπηρεσία συντήρησης εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης Υπηρεσία συντήρησης λογισµικού διαχείρισης προσωπικού Υπηρεσία συντήρησης λοιπών λογισµικών (2012) , Υπηρεσία συντήρησης εφαρµογής οικονοµικών δεικτών Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού προστασίας Η/Υ από ιούς και κακόβουλους χρήστες Υπηρεσία συντήρησης λοιπών εφαρµογών Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων 50 42, απάνες καθαρισµού γραφείων , , , , απάνες καθαρισµού γραφείων (2014) απάνες καθαρισµού γραφείων (2013) , , , απάνες καθαρισµού γραφείων (2012) , , απάνες εκκένωσης βόθρων 5.900, απάνες εκκένωσης βόθρων (2012) 2.900, απάνες εκκένωσης βόθρων (2013) απάνες εκκένωσης βόθρων (2014) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 6278 απάνες φύλαξης κτιρίων ( άρθρ.21.παρ.11 ν.3731/2008) 63 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Τέλη οχηµάτων για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λπ..) Λοιπά γενικά έξοδα , , , , Έξοδα µεταφορών , , , , Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων 6414 Μεταφορές εν γένει , , , , Μεταφορές εν γένει ( Χρηµαταποστολές ) ( 2012 ) 9.752, ,18 Χρήση 2014 Σελίδα 13 από 92

14 Μεταφορές χρηµάτων ( Χρηµαταποστολές ) (2014) Μεταφορές χρηµάτων ( Χρηµαταποστολές ) (2013) , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων και εντύπων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ, µελάνια,κλπ) (2013) Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ, µελάνια,κλπ) (2014) Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ, µελάνια,κλπ) (2012) 559, Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Προµήθεια διπλοτύπων και γραµµατίων είσπραξης Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , Προµήθεια σταντς τοποθέτησης ενηµερωτικού υλικού Προµήθεια σφραγίδων , Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας , Προµήθεια καρτών προσωπικού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις φωτοαντιγράφων Λοιπές εκδόσεις Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.245, , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 745,43 745,43 745, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 50 Χρήση 2014 Σελίδα 14 από 92

15 Σελίδα 15 από Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 664 Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (2013) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( 2014 ) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (2012) , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (2013) Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( 2014 ) Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (2012) , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (2012) 2.076, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (2013) , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (2014) Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών µοτοποδηλάτων Ελαστικά και ζάντες µεταφορικών µέσων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 668 Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού (2013) Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 669 Λοιπές προµήθειες ,99 98, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10

16 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,99 98, Προµήθεια µπαταριών 50 98, Προµήθεια πινακίδων σήµανσης - πληροφόρησης για χώρους ηµαρχείου Λοιπές προµήθειες 1.975, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,21 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Προµήθειες παγίων , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 7132 Μεταφορικά µέσα 7133 Έπιπλα σκεύη , Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου VolP και συσκευών Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και πολυµηχανηµάτων , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών Προµήθεια εκτυπωτών - FAX Προµήθεια καταµετρητή χρηµάτων Προµήθεια επίπλων ηµαρχείου Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού (2013) Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών (2013) Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών (2012) 7.687, Λοιπός εξοπλισµός , , Προµήθεια συστήµατος κυλιόµενων αρχειοθηκών Επέκταση συστήµατος τηλεµατικής ( ελέγχου οχηµάτων) Προµήθεια οπτικοακουστικού συστήµατος ηµαρχείου Προµήθεια συστηµάτων καταγραφής παρουσιών προσωπικού Προµήθεια θυρίδων για τα µέλη ηµοτικού Συµβουλίου και Τοπικών Συµβουλίων , Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρασφάλειας αρχείου ηµαρχείου Σύστηµα διαχείρισης στοιχείων Ύδρευσης & ηµοτικής αστυνοµίας µε τη χρήση φορητού εξοπλισµού (2012) 8.154, Προµήθεια διαχωριστικών για τη δηµιουργία γραφείων Προµήθεια ψυκτικής & αφυγραντικής µονάδας στο χώρο των ιακοµιστών , Προµήθεια και τοποθέτηση αντλιών στο υπόγειο του Κεντρικού ηµαρχείου Χρήση 2014 Σελίδα 16 από 92

17 Σελίδα 17 από Έργα , , , , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , , , , απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , , , , Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήµατος (συνεχιζόµενο) (πρώην ΚΑ ) ηµοτικής ενότητας Ανθούσας 1, ιαµόρφωση χώρου Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πολιτών ηµ. Καταστήµατος , , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , Συντήρηση και Επισκευή δηµοτικών κτιρίων ηµου Παλλήνης Επισκευή και συντήρηση ηµοτικού Καταστήµατος ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας Αντικατάσταση στέγης τακτοποιηµένου τµήµατος ηµοτικού Καταστήµατος Παλλήνης και διαµόρφωση χώρου WC ΑΜΕΑ Στατική ενίσχυση στοιχείων Φ.Ο. και µερική ανακατασκευή ηµοτικού καταστήµατος.ε. Παλλήνης ( φάση β ) , , ,06 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Τοπογραφική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Φυτοτεχνική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Στατική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ιοικητικών,κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Τοπογραφική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Φυτοτεχνική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Στατική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Αρχιτεκτονική µελέτη κτηρίου ιοικητικών,κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας

18 Σελίδα 18 από Λοιπές µελέτες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 751 Συµµετοχές σε ηµοτικές Επιχειρήσεις 7511 Συµµετοχή σε κοινωφελείς δηµοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 Κ Κ) Συµµετοχή στην Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Παλλήνης (ΚΕ Π) 752 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα 7521 Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,36 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,92 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ , , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων κοινωνικής πολιτικής , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 4.230,18 194, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων ιεύθυνσης Υγιεινής Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 3.784, , , Εκλογική αποζηµείωση µονίµων υπαλλήλων Κοινωνικών υπηρεσιών 446,18 194,16 252,02 252, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κοινωνικής Πολιτικής µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης Καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.085,18 194,16 891,02 891, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ηµοτικών ιατρείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 387,00 387,00 387, Εκλογική αποζηµείωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Κοινωνικών υπηρεσιών 698,18 194,16 504,02 504, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

19 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για πυρασφάλεια Μισθοδοσία και οδοιπορικά επιµορφωτών ΝΕΛΕ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) εκτάκτων υπαλλήλων πολιτικής προστασίας 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6.912, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για νυχτερινά εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για πυρασφάλεια 6.912, , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ιεύθυνσης Υγιεινής 1.935, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ - ΤΕΑ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ιεύθυνσης Υγιεινής 464,00 464, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 8.449, , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ - ΤΕΑ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 2.088, , Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ µονίµων υπαλλήλων ιεύθυνσης Υγιεινής 154,80 154, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου γραφείου κοινωνικής πολιτικής 4.944, , , , Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου γραφείου κοινωνικής πολιτικής 38,00 38,00 38, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου κοινωνικής πολιτικής , , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση έργου Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για πυρασφάλεια 8.219, , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ επιµορφωτών ΝΕΛΕ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού Πολιτικής Προστασίας 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχή γάλακτος (2012) Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου (2013) Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου (2014) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 8.140, , , Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (2013) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (2012) 1.340, , ,70 Χρήση 2014 Σελίδα 19 από 92

20 Σελίδα 20 από Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (2014) Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών Αµοιβές καλλιτεχνών 6115 Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για το συντονισµό και τη υποστήριξη των κοινωνικών δράσεων του ήµου 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή για αναβάθµιση συστήµατος διάθεσης προϊόντων Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων Αµοιβή καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση έργου Αµοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. ήµου Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , , Αµοιβή για αποσυναρµολόγηση,επανασυναρµολόγηση και µεταφορά προκατασκευασµένων αιθουσών Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2013) , , Αµοιβή για υλοποίηση προγράµµατος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ηµοτικής ενότητας Γέρακα Αµοιβή για υλοποίηση προγράµµατος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ηµοτικής ενότητας Παλλήνης Υπηρεσίες συµβούλου για την προετοιµασία και υποβολή του φακέλου αίτησης στο πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Αµοιβή για υπηρεσίες εκπαίδευσης προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλήνης Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργιάς εφαρµογών προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλή Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων έτους (2014) Αµοιβή για εργασίες βάσεων προκατασκευασµένων αιθουσών ( συνεχιζόµενο ) Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων Κ.Ε.Π. ήµου Παλλήνης Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων Ιατρείων ήµου Παλλήνης 318,00 318,00 318, Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων (2012) , Αµοιβή για ενέργειες προετοιµασίας και υποβολής σχεδίου δράσης προγράµµατος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " (κτηριακές αναβαθµίσεις σχολείων) Αµοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση προγράµµατος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " (κτηριακές αναβαθµίσεις σχολείων).ε.παλλήνης-χρηµατοδ.εσπα 7.378, Αµοιβή για δράσεις διάδ/σης.,δικτ/σης και διαχ/σης ενέργειας στα 5 δηµοτικά κτίρια προγράµµατος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ "(κτηρ. αναβαθµ.σχολείων).ε.παλλήνης-εσπα ,00

21 Σελίδα 21 από Αµοιβή για οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης - Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου προγράµµατος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " (κτηριακές αναβαθµ. σχολείων).ε.παλλήνης-εσπα , Αµοιβή ΕΛΤΑ για την παραγωγή και εµφακέλωση επιστολής σε δικαιούχους για την απογραφή προνοιακών επιδοµάτων Αµοιβή για υπηρεσία σχεδίασης και ανάπτυξης µηχανογραφικού συστήµατος τράπεζας χρόνου Αµοιβή για δράσεις διάδοσης ( ΕΠΠΕΡΑΑ) Αµοιβή για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο του Κολυµβητηρίου ( ΕΠΠΕΡΑΑ) Αµοιβή για εργασίες διαµόρφωσης χώρου Κοινωνικού Παντοπωλείου Αµοιβή για αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων σε κινητά µέσω εφαρµογών διαδικτύου Αµοιβή υπηρεσιών συµβούλου για ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών δράσεων (2012) Ανάπτυξη υπηρεσιών (εφαρµογές, παραµετροποίηση, κλπ) προγρ ΕΣΠΑ για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας δήµου Παλλήνης Αµοιβή για οργάνωση,συντονισµό,προβολή&ανάπτυξη προγραµµάτων εθελοντισµού & κοινωνικής αλληλεγγύης(ν.3463/2006 αρ.75 παρ.ε6) Αµοιβή Ε ΗΕ για επαύξηση της ισχύος ρεύµατος στο 2ο Βρεφονηπιακό σταθµό Παλλήνης 3.424, , Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων Μεταφορά µαθητών Αθµιας & Βθµιας εκπαίδευσης.παλλήνης για το σχολικό έτος Παροχές τρίτων , , , , Επικοινωνίες 6221 Ταχυδροµικά Τέλη Ταχυδροµικά Τέλη προνοιακών επιδοµάτων Αµοιβή ΕΛΤΑ για την αποστολή επιστολής σε δικαιούχους για την απογραφή προνοιακών επιδοµάτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ - ηµοτικών ιατρείων ηµοτικής ενότητας Γέρακα , , , , Μισθώµατα κτιρίων ηµοτικών ιατρείων ηµοτικής ενότητας Παλλήνης , , , , Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ ηµοτικής ενότητας Παλλήνης Μίσθωση ακινήτου για Κέντρο νεότητας ηµοτικής ενότητας Ανθούσας 4.067, , , , Μισθώµατα κτιρίων για υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας Μίσθωση ακινήτου για Κοινωνικό Παντοπωλείο , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα