Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ PHASE I ΚΑΙ PHASE II ΑΠΟ 3 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 11: Εφαρμογή του ΕΔΡΕ σε συγκεκριμένη περιοχή Τίτλος παραδοτέου Αποτελέσματα Περιβαλλοντικών ελέγχων Phase I και Phase II από 3 επιλεγμένα πεδία Δρ. Χρήστος Βατσέρης: Τεχνικός Διευθυντής Μελετητική Ομάδα Δρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος: Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Κωστόπουλος: Υπεύθυνος έργων Λάζαρος Πατρέλης: Υπεύθυνος έργων Δρ. Θωμάς Τσατσαρέλης: Υπεύθυνος έργων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Περιβαλλοντικός έλεγχος Φάσης Ι και ΙΙ στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου Δήμου Θέρμης

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... A-2 SUMMARY... A-4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... A-6 2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Ι... A Τοποθεσία πεδίου... A Περιγραφή πεδίου... A Γεωμορφολογικά Φυσικό περιβάλλον... A Χρήση πεδίου - Ιστορικό... A Γύρω περιοχή... A Γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα... A Συμπεράσματα και προτάσεις για τον περιβαλλοντικό έλεγχο Φάσης Ι... A ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΦΑΣΗ ΙΙ... A ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... A Γεωτρήσεις εδάφους μικρού βάθους... A Δειγματοληψία εδάφους... A Επιτόπου μετρήσεις οργανικών πτητικών ουσιών (VOC)... A ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔΙΟΥ... A ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ... A ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ... A Βαρέα Μέταλλα... A Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ)... A Ολικοί Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών... A Επιτόπου μετρήσεις οργανικών πτητικών ουσιών (VOC)... A ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.... A-22 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α: Σχήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Χημικές αναλύσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Λιθολογικές τομές γεωτρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Φωτογραφίες X:\PROJECTS\E.U\G1770- Soil Sustainability\REPORT\DELIVERABLE - Εργοτάξιο Δήμου Θέρμης\G εργοτάξιο Θέρμης.doc

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού περιβαλλοντικού ελέγχου (Φάση Ι) και του διατρητικού περιβαλλοντικού ελέγχου (Φάση ΙΙ) στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου Δήμου Θέρμης. Ο προκαταρτικός έλεγχος (Φάση Ι) επικεντρώθηκε στην αρχική διερεύνηση του χώρου, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό του διατρητικού περιβαλλοντικού ελέγχου (Φάση ΙΙ). Έτσι επιλέχθηκαν οι περιοχές ενδιαφέροντος εντός της εγκατάστασης, στις οποίες κρίθηκε ότι απαιτείται να ανορυχθούν διερευνητικές γεωτρήσεις κατά τη Φάση ΙΙ και οι οποίες είναι οι εξής: Ο χώρος της πρώην υπόγειας δεξαμενής καυσίμων Η ράμπα συντήρησης και αλλαγής λαδιών Κατά το διατρητικό περιβαλλοντικό έλεγχο (Φάση ΙΙ) εκτελέστηκαν δέκα (10) γεωτρήσεις δειγματοληψίας (soil borings) για το έδαφος και τον υπόγειο αέρα έως το μέγιστο βάθος 6,6m από την επιφάνεια του εδάφους. Από κάθε γεώτρηση έγινε συλλογή δύο δειγμάτων εδάφους από διαφορετικά βάθη. Επιπλέον συλλέχθηκε ένα (1) επιφανειακό δείγμα (βάθους 0,0 έως 0,20 m) από επιφανειακό έδαφος στο χώρο πίσω από τους κάδους απορριμμάτων του εργοταξίου. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων αξιολογήθηκαν με βάση τα πρότυπα της Νέας Ολλανδικής Λίστας, λόγω απουσίας αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων για Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών (TPH) στο έδαφος, σε τέσσερα (4) από τα είκοσι (20) δείγματα εδάφους, οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ξεπέρασαν την ιδανική τιμή της Νέας Ολλανδικής λίστας (50 mg/kg). Υπέρβαση της τιμής δράσης της Νέας Ολλανδικής λίστας (5.000 mg/kg) καταγράφηκε στο δείγμα επιφανειακής δειγματοληψίας ( mg/kg). Η επιβάρυνση του εδάφους από υδρογονάνθρακες πετρελαιοειδών καταγράφηκε κυρίως στο χώρο παραπλεύρως των κάδων απορριμμάτων του εργοταξίου. Το όριο των 500 mg/kg (η οποία είναι το κριτήριο για την διάθεση αδρανών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, για τη μέθοδο χαρακτηρισμού των αποβλήτων), ξεπεράστηκε σε δύο θέσεις δειγματοληψίας (Bh4 και δείγμα επιφανειακής δειγματοληψίας). A-2

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα, η περιοχή έρευνας δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική επιβάρυνση, αφού όλες οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ανιχνεύτηκαν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές Δράσης και στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτω από τις Ιδανικές τιμές της Νέας Ολλανδικής Λίστας. Οι συγκεντρώσεις των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) που εξετάστηκαν δεν ξεπέρασαν το όριο δράσης της Νέας Ολλανδικής Λίστας (40 mg/kg). Όσον αφορά τον υπόγειο αέρα, το όριο των 50 mg/m 3 για τους πτητικούς αρωματικούς, αλειφατικούς και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες που ισχύει στη Κεντρική Ευρώπη δεν ξεπεράστηκε σε καμία από θέσεις δειγματοληψίας. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταγράφηκε μια περιορισμένης έκτασης επιβάρυνση του εδάφους σε μια συγκεκριμένη θέση εντός του πεδίου έρευνας. Η επιβάρυνση του εδάφους καταγράφηκε από υδρογονάνθρακες πετρελαιοειδών στο χώρο παραπλεύρως των κάδων απορριμμάτων του εργοταξίου. Η συνολική ποσότητα του επιβαρυμένου εδάφους από πετρελαιοειδή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 m 3. Η περιοχή έρευνας δεν παρουσιάζει καμία σημαντική επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα, αφού όλες οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που ανιχνεύτηκαν μετρήθηκαν κάτω από την τιμή Δράσης και στις περισσότερες περιπτώσεις κάτω από την Ιδανική τιμή της Νέας Ολλανδικής Λίστας. Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης πεδίου οι πιθανοί αποδέκτες ρύπων από εν δυνάμει διασπορά της επιβάρυνσης που ανιχνεύτηκε, είναι ο (πρώτος ρηχός) υδροφόρος ορίζοντας, το γειτονικό ρέμα «Βαθύλακκος», όπως και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο. Συνοψίζοντας, ο γενικός περιβαλλοντικός κίνδυνος που προκύπτει από την καταγεγραμμένη κατάσταση του εδάφους στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας κρίνεται ως μέτριος, αφού η γεωλογική δομή του πεδίου κάτω από την επιφανειακή επιβάρυνση του εδάφους παρουσιάζει μικρή υδροπερατότητα που περιορίζει την κατακόρυφη διασπορά των ρύπων. Επίσης η έκταση της επιφανειακής επιβάρυνσης είναι σχετικά μικρή για να επηρεάσει αρνητικά το σύνολο της επιφανειακής απορροής και περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο A-3

6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ επιβάρυνσης των εργαζομένων μέσω δερματικής επαφής και τυχόν εισπνοής επιβαρημένων σωματιδίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, προτείνεται η εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης του εδάφους μικρής έκτασης στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να εξαλειφθεί πλήρως κάθε υφιστάμενος περιβαλλοντικός κίνδυνος. Τα μέτρα εξυγίανσης που προτείνονται περιγράφονται σε επόμενο παραδοτέο. SUMMARY This technical report presents the results of the preliminary site investigation (Phase I) and of the intrusive site investigation (Phase II) which took place at the premises of the maintenance and storage facility of Municipality of Thermi. The preliminary site investigation (Phase I) focused on an initial inspection of the site, in order to plan the following intrusive site investigation (Phase II). Thus, areas of interest in the facility, which were finally selected for drillings were: The site of the former underground fuel tank The maintenance and oil change ramp. After the intrusive site investigation, ten (10) soil borings were executed for soil and soilgas sampling, with a drilling depth up to 6.6 m. Two soil samples were collected from each borehole from deferent depths. Furthermore (1) one surface sample (depth 0.0 to 0.20 m) was collected from the surface soil in the area behind the waste bins at the site. The results of the chemical analysis were compared to the standards of the New Dutch List, due to lack of relative Greek legislation. According to the results of the chemical analysis for Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) in soil, in four (4) out of the twenty (20) soil samples, concentrations exceeded the optimum value of the New Dutch list (50 mg/kg). These concentrations were mainly detected in the area adjacent to the waste bins. The action value of the New Dutch (5,000 mg/kg) was exceeded in the surface sample (10,000 mg/kg). The limit of 500 mg/kg (which is the criterion for the disposal of inert waste landfill as defined by the European A-4

7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Directive 1999/31/EC and Council Decision 2003/33/EC on waste characterization was exceeded in two sampling positions (Bh4 and surface samples). All heavy metal concentrations were detected lower than the action value and in most cases lower than the optimum value of the New Dutch List. The concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) of examined samples did not exceed the action value of the New Dutch List (40 mg/kg). Soil-gas air measurements did not exceed the limit of 50 mg/m 3 aliphatic and chlorinated hydrocarbons at the sampling locations. for volatile aromatic, The total amount of contaminated soil does not exceed 2 m 3. Generally, soil deterioration was only detected by petroleum hydrocarbons, mainly in the area adjacent to the waste bins. In this area plastic containers with oily residues are deposited, resulting in a superficial stain on the ground extending in the area around the waste bins. As time passes the surface spot pollutants infiltrate in the ground resulting to the spreading of the pollution. Soil remediation is regarded necessary for the site, in order to eliminate the environmental risk of potential contamination diffusion. A-5

8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του υποέργου LIFE07 ENV/GR/000278, η INTERGEO ΕΠΕ ανέλαβε τη διεξαγωγή περιβαλλοντικού ελέγχου Φάσης Ι και ΙΙ σε τρία (3) πεδία που ανήκουν στον (πρώην Καποδιστριακό) Δήμο Θέρμης. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος Φάσης Ι, ή όπως ονομάζεται αλλιώς ο προκαταρτικός περιβαλλοντικός έλεγχος, περιλαμβάνει μια αρχική διερεύνηση του πεδίου με στόχο τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των ιστορικών στοιχείων που αφορούν το πεδίο και την ευρύτερη περιοχή. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος Φάσης ΙΙ, δηλαδή ο περιβαλλοντικός έλεγχος που περιλαμβάνει διατρητική διερεύνηση πεδίου, αποτελεί συνέχεια της Φάσης Ι και περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του υπεδάφους σε όλη την έκταση της περιοχής ελέγχου, με διατρητικές εργασίες μικρής διαμέτρου και δειγματοληψίες. Στην παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού ελέγχου Φάσης Ι και Φάσης ΙΙ στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης. 2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗ Ι Ο προκαταρκτικός περιβαλλοντικός έλεγχος Φάσης Ι διενεργήθηκε σε δυο περιόδους. Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 23/9/2010 για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος και στις 19/11/2010, όπου έγινε επίσκεψη στον χώρο για να συλλεχθούν επιπλέον στοιχεία που απαιτούνταν για τη διενέργεια του περιβαλλοντικού ελέγχου Φάσης ΙΙ. Η επίσκεψη στο πεδίο έλαβε χώρα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας της INTERGEO και περιλάμβανε: Ενημερωτική συνάντηση και συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντίνο Χρυσοχόου, στις 23/9/2010, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης. Ενημερωτική συνάντηση και συνέντευξη με τον κ. Γιάννη Λάμπουρα, στις 19/11/2010, υπεύθυνο έργων του εργοταξίου. Μια από κοινού επίσκεψη στον ευρύτερο χώρο της εγκατάστασης. Οι σχετικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν αφορούσαν το ιστορικό του πεδίου ως προς τις χρήσεις που λάμβαναν χώρα στο παρελθόν, τη λειτουργία, τις διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων και τις χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου του πεδίου. A-6

9 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Η επί τόπου διερεύνηση έγινε με σκοπό να εξεταστεί το πεδίο και οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα, όπως επίσης και να ληφθούν φωτογραφίες σε διάφορους χώρους της περιοχής Τοποθεσία πεδίου Το εργοτάξιο Δήμου Θέρμης βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Θέρμης (εικόνα 1), με κύρια είσοδο επί της οδού Κατεπάν Χάψα (πρώην Χαλκιδικής) (εικόνα 2) και σε οικόπεδο, το οποίο περικλείεται από τα σημεία με συντεταγμένες: Χ Ψ Α , ,52 Β , ,54 Γ , ,22 Δ , ,17 Ε , ,34 Σύστημα προβολής ΕΓΣΑ87 Εικόνα 1: Χάρτης περιοχής Δήμου Θέρμης όπου διακρίνεται η θέση του εργοταξίου A-7

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Εικόνα 2: Κεντρική είσοδος στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης Η ακριβής γεωγραφική θέση της περιοχής απεικονίζεται στα σχέδια 1 και 2 στο Παράρτημα Α Περιγραφή πεδίου Το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης εγκαταστάθηκε στο οικόπεδο στα μέσα της δεκαετίας του 80. Όλο το πεδίο καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 2 στρεμμάτων και περιλαμβάνει διάφορες κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως συνεργείο αυτοκινήτων, μηχανουργείο, γραφεία και αντλιοστάσιο πόσιμου νερού για την ύδρευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων Θέρμης και Τριαδίου (σχέδιο 3, Παράρτημα Α). Η υπόλοιπη έκταση του εργοταξίου χρησιμοποιείται για τη στάθμευση την μηχανημάτων και των οχημάτων του Δήμου Θέρμης. Στο χώρο του εργοταξίου εντοπίστηκε εγκατάσταση για την αλλαγή λαδιών των διάφορων οχημάτων, αλλά δεν ανιχνεύτηκε ειδικός χώρος για την αποθήκευση των βαρελιών που περιέχουν χρησιμοποιημένα έλαια. Επίσης στο εργοτάξιο δεν έχει εγκατασταθεί ελαιοδιαχωριστής, ενώ η αποστράγγιση των όμβριων υδάτων γίνεται χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου δικτύου αποστράγγισης Γεωμορφολογικά Φυσικό περιβάλλον A-8

11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Η περιοχή του πεδίου εντοπίζεται στο χαμηλό κατάντη τμήμα της κοιλάδας του Ανθεμούντα. Ολόκληρη η περιοχή παρουσιάζει μικρές υψομετρικές διαφορές και το ανάγλυφό της είναι ομαλό. Η μορφολογία χαρακτηρίζεται από το ανοιχτό τοπίο που περιλαμβάνει όλη την έκταση ανατολικά και δυτικά του οικισμού Θέρμης. Κοντά στην περιοχή μελέτης και ειδικότερα στην περιοχή του ρέματος Βαθύλακκος η περιοχή ήταν παλαιότερα τελείως γυμνή από κάθε είδος δασικής βλάστησης, ενώ για προστατευτικούς λόγους έγιναν αναδασώσεις με κωνοφόρα είδη. Σήμερα η κατάσταση της βλάστησης χαρακτηρίζεται από μέτρια έως κακή λόγω ξηρασίας και προσβολών. Γενικά η γεωλογική δομή της περιοχής, σύμφωνα με δεδομένα αντίστοιχων γεωλογικών χαρτών αποτελείται από ερυθρού ερυθροκάστανου χρώματος μαργαϊκές ιλυώδεις αργίλους με μαρμαρυγία, λεπτά χαλίκια και ασβεστιτικά συγκρίμματα. Πρόκειται για θαλάσσια απόθεση (βάση του Νεογενούς), η οποία, λόγω της γεωλογικής της ηλικίας και της προφόρτισης που έχει υποστεί εμφανίζει αξιόλογες αντοχές και πολύ καλή μηχανική συμπεριφορά. Εξαιρείται το ανώτερο αποσαθρωμένο κάλυμμά της περιορισμένου πάχους, το οποίο έχοντας υποστεί την επίδραση των μεταβολών υγρασίας/ξηρασίας (slaking) και των λοιπών αποσαθρωτικών διεργασιών, παρουσιάζει πτωχότερα μηχανικά χαρακτηριστικά Χρήση πεδίου - Ιστορικό Το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης ξεκίνησε τη λειτουργία του στα μέσα της δεκαετίας του 80. Έκτοτε ο αστικός ιστός αυξήθηκε πλησιάζοντας το πεδίο, ενώ σήμερα γειτνιάζει με κατοικίες. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται η μεταφορά του εργοταξίου σε οικόπεδο επί της οδού Θέρμης Τριαδίου, ενώ στο παρόν οικόπεδο σχεδιάζεται η ανέγερση πολιτιστικού κέντρου. Στην περιοχή έρευνας δεν έχει καταγραφεί κατά το παρελθόν κανένα σημαντικό περιβαλλοντικό ατύχημα είτε κάποια μεγάλη διαρροή πετρελαιοειδούς προϊόντος ή καταλοίπου στο υπέδαφος Γύρω περιοχή A-9

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης βρίσκεται στον αστικό ιστό του Δημοτικού Διαμερίσματος Θέρμης, στα όρια με το Βιομηχανικό Πάρκο της Θέρμης. Σε απόσταση περίπου 200 m δυτικά από το πεδίο βρίσκεται το 1 ο Δημοτικό Θέρμης. Η περιοχή παρουσιάζει επίσης αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς εντοπίστηκε αρχαίος οικισμός και ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο νεκροταφείο. Σε 50 m από το πεδίο διέρχεται το ρέμα «Βαθύλακκος» το οποίο είναι εποχιακής ροής. Μέσα στο εργοτάξιο βρίσκεται το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού για την ύδρευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων Θέρμης και Τριαδίου, ενώ η γεώτρηση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σε ύψωμα έναντι της οδού Καπετάν Χάψα Γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα Η περιοχή του Δήμου Θέρμης βρίσκεται εντός της λεκάνης του Ανθεμούντα. Η περιοχή της λεκάνης του Ανθεμούντα ανήκει γεωλογικά κυρίως στην Περιροδοπική Ζώνη και μερικώς στη Σερβομακεδονική Μάζα. Πιο συγκεκριμένα από την Περιροδοπική εμφανίζονται οι ενότητες Άσπρης Βρύσης Χορτιάτη με την μαγματική σειρά Χορτιάτη και Μελισσοχωρίου Χολομώντα. Από την Σερβομακεδονική ζώνη εμφανίζεται ο σχηματισμός Βερτίσκου. Παράλληλα στο νότιο τμήμα της λεκάνης εμφανίζεται η ενότητα Παιονίας. Το υπόβαθρο καλύπτουν νεογενείς με τεταρτογενείς αποθέσεις. Η διάταξη των ζωνών και των πετρωμάτων υποβάθρου ακολουθεί τη ΒΔ ΝΑ διεύθυνση και εμφανίζεται σε μεγαλύτερη έκταση στην βόρεια περιοχή της λεκάνης, ενώ σε πολύ μικρότερη εμφανίζεται στην νότια (Εικόνα 3). A-10

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Εικόνα 3: Γεωλογικός χάρτης της ευρύτερης λεκάνης του Ανθεμούντα (Ζερβοπούλου, 2010) Τα πετρώματα της λεκάνης του Ανθεμούντα, τα οποία και καλύπτουν το υπόβαθρο με έκταση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταλαμβάνουν τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι τα Άνω Μειοκαινικά Κάτω Πλειοκαινικά ιζήματα, τα οποία αποτελούνται από τη σειρά των ερυθρών αργίλων βαθύτερα και από την ψαμμιτομαργαϊκή σειρά στα ανώτερα στρώματα. Ακολουθούν οι Πλειστοκαινικές σειρές αναβαθμίδων και τα Ολοκαινικά ιζήματα (άμμοι, άργιλοι, ιλύες, χαλαρές αποθέσεις και αλλουβιακά), κατά μήκος των αναβαθμίδων παρατηρείται σειρά κώνων κορημάτων των χειμάρρων και πλευρικών ριπιδίων. Ειδικότερα η λεκάνη της Θέρμης (εικόνα 4) η οποία αποτελεί υπολεκάνη της λεκάνης του Ανθεμούντα καλύπτεται κατά το ήμισυ από τα πετρώματα υποβάθρου στο βόρειο τμήμα της ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό του νότιου τμήματος εμφανίζονται τα Νεογενή ιζήματα. Σε ένα μικρό ποσοστό στο νότιο πεδινό τμήμα της και κοντά τον Θερμαϊκό κόλπο κάνουν την εμφάνιση τους και τα πιο πρόσφατα τεταρτογενή ιζήματα (Ζερβοπούλου, 2010). A-11

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Εικόνα 4: Γεωλογικός χάρτης της λεκάνης Θέρμης (Ζερβοπούλου, 2010) Ως προς τα υδρογεωλογικά δεδομένα, την ευρύτερη λεκάνη του Ανθεμούντα ποταμού αποτελούν η λεκάνη του Ανθεμούντα, η λεκάνη του ρέματος της Θέρμης και οι υπολεκάνες των ρεμάτων του Δήμου Θερμαϊκού. Η λεκάνη του Ανθεμούντα έχει έκταση 318 km 2 και ανάπτυξη ΒΔ-ΝΑ. Η υδρολογική λεκάνη του Δήμου Θερμαϊκού με έκταση 54,5 km 2, αποτελείται από μικρότερες λεκάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα ρέματα των περιοχών από Ν. Ρύσιο έως Αγγελοχώρι. Η διεύθυνση των υπολεκανών αυτών είναι Β-Ν. Τέλος η λεκάνη του ρέματος της Θέρμης με έκταση 58,3 km 2 έχει γενική διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και βρίσκεται βορειότερα της λεκάνης του Ανθεμούντα (Ζερβοπούλου, 2010). A-12

15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Εικόνα 5: Η υδρολογική λεκάνη του ρέματος Θέρμης (Ζερβοπούλου, 2010) Η υδρολογική λεκάνη της Θέρμης εμφανίζεται με παραλληλόγραμμο σχήμα (εικόνα 5) μέσο μήκος τα 12 km και ανάπτυξη ΒΑ-ΝΔ. Το υδρογραφικό δίκτυο της υδρολογικής λεκάνης της Θέρμης είναι 5 ης τάξεως κατά Strahler και καταλαμβάνει περιοχή 58,3 km 2. Το μήκος του κύριου ρέματος είναι 18,5 km. Η μορφή του χαρακτηρίζεται ως δενδριτική στο βόρειο τμήμα της, ενώ στο κεντρικό και νότιο παρουσιάζονται μορφές παράλληλων και ορθογώνιων κλάδων. Η γενική διεύθυνση της λεκάνης είναι ΒΑ-ΝΔ. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι κλάδοι έχουν διεύθυνση Β-Ν έως ΒΒΑ-ΝΝΔ, ενώ δύο κύριοι κλάδοι εμφανίζονται προσανατολισμένοι Α-Δ. Οι υδροφόροι ορίζοντες που συναντώνται στη λεκάνη του Ανθεμούντα είναι: Εκτεταμένος επιφανειακός υδροφόρος: Ξεκινάει από την ακτή (δυτικό τµήµα) και εκτείνεται προς τα ανατολικά καταλαμβάνοντας το κεντρικό τµήµα της λεκάνης το οποίο είναι πληρωμένο µε ιζηµατογενείς αποθέσεις (άµµο, άργιλο και χαλίκια). Στην κατακόρυφη έννοια ο υδροφόρος αυτός εκτείνεται από την επιφάνεια μέχρι λίγες δεκάδες μέτρα βάθος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πακέτο υδροφόρων σχηµατισµών, η υδραυλική συνέχεια των οποίων διακόπτεται κατά θέσεις από αργιλικές ενστρώσεις. Βαθύτερος υδροφόρος: Σε βάθη μεγαλύτερα των µέτρων εντοπίζεται ένα διαφορετικό πακέτο υδροφόρων σχηµατισµών. Τα οριζόντια όρια του εκτείνονται από A-13

16 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ το δυτικό άκρο της λεκάνης (ακτή Θερµαϊκού κόλπου) έως τα ανατολικά όρια αυτής (Γαλάτιστα) και καταλαµβάνουν επίσης τα κεντρικά τµήµατα της λεκάνης. Υπό πίεση υδροφόρος νότια του άξονα Ταγαράδες Σουρωτή και νότια του κρασπεδικού ρήγµατος, ο οποίος εντοπίζεται από γεωτρήσεις μέσα στα Νεογενή ιζήματα και στον ασβεστόλιθο Συμπεράσματα και προτάσεις για τον περιβαλλοντικό έλεγχο Φάσης Ι Ο προκαταρτικός έλεγχος (Φάση Ι) επικεντρώθηκε στην αρχική διερεύνηση του χώρου, συλλέγοντας και αξιολογώντας όλα τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν τόσο το συγκεκριμένο χώρο του εργοταξίου, όσο και την ευρύτερη περιοχή, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό του περιβαλλοντικού ελέγχου (Φάση ΙΙ). Καταγράφηκαν όλες οι πιθανές θέσεις εμφάνισης ρύπανσης του υπεδάφους, όπως και οι πιθανοί αποδέκτες της ρύπανσης αυτής. Επίσης βασιζόμενοι στα στοιχεία που συλλέχθηκαν και στις παρατηρήσεις από την επίσκεψη στο πεδίο επιλέχθηκαν οι περιοχές ενδιαφέροντος εντός της εγκατάστασης, πολύ σημαντικές για την ανόρυξη των διερευνητικών γεωτρήσεων κατά τη Φάση ΙΙ. Οι περιοχές ενδιαφέροντος εντός του εργοταξίου είναι εξής: Ο χώρος της πρώην υπόγειας δεξαμενής καυσίμων Η ράμπα συντήρησης και αλλαγής λαδιών Με βάση τα παραπάνω δεδομένα σχεδιάστηκε η επόμενη φάση του περιβαλλοντικού ελέγχου δειγματοληψίας (Φάση ΙΙ διατρητική διερεύνηση πεδίου) 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΦΑΣΗ ΙΙ Οι εργασίες πεδίου της Φάσης ΙΙ διεξήχθησαν στις 23/11/2010. Ο περιβαλλοντικός έλεγχος (Φάση ΙΙ) περιελάμβανε τις ακόλουθες ενέργειες: 1. Εργασίες πεδίου: Ανόρυξη δέκα (10) δειγματοληπτικών γεωτρήσεων εδάφους (soil borings) με τις αντίστοιχες δειγματοληψίες του εδάφους και του υπογείου αέρα, Συλλογή ενός (1) επιφανειακού δείγματος. A-14

17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 2. Πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων σε δείγματα εδάφους από ειδικό εργαστήριο για την μέτρηση διαφόρων οργανικών και ανόργανων παραμέτρων. 3. Επιτόπου μετρήσεις πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) κάθε δείγματος εδάφους και κατά τη διάρκεια ανόρυξης των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. 4. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προτάσεις παρέμβασης 5. Σύνταξη της τελικής έκθεσης Όλα τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων αξιολογήθηκαν με βάση τα πρότυπα της Νέας Ολλανδικής Λίστας λόγω απουσίας αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας αλλά και τη συνήθη πρακτική των Ελληνικών Αρχών να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη λίστα όταν κληθούν να αξιολογήσουν κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 4.1. Γεωτρήσεις εδάφους μικρού βάθους Σύμφωνα με το «Στρατηγικό πλάνο δράσης για την εφαρμογή ελέγχου ρύπανσης υπεδάφους Φάσης Ι και Φάσης ΙΙ» μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ακολουθεί η διατρητική διερεύνηση πεδίου. Η προσέγγιση για την επιλογή των θέσεων δειγματοληψίας έγινε με τη μέθοδο της στοχευμένης δειγματοληψίας κατά την οποία οι θέσεις προσδιορίζονται στο Μοντέλο Αξιολόγησης Πεδίου και επιλέγονται βάσει επαγγελματικής εμπειρίας. Εντός του εργοταξίου εκτελέστηκαν δέκα (10) γεωτρήσεις δειγματοληψίας (soil borings) για το έδαφος και τον υπόγειο αέρα. Οι γεωτρήσεις αυτές έγιναν με τη βοήθεια φορητού γεωτρητικού εξοπλισμού και είχαν διάμετρο διάτρησης 32mm. Το μέγιστο βάθος διάτρησης των γεωτρήσεων δειγματοληψίας ήταν 6,6 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Επιπλέον συλλέχθηκε ένα (1) επιφανειακό δείγμα (βάθους 0,0 έως 0,20 m) από επιφανειακό έδαφος στο χώρο πίσω από τους κάδους απορριμμάτων του εργοταξίου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η θέση επιφανειακής δειγματοληψίας είχε αρχικά επιλεγεί ως θέση δειγματοληπτικής γεώτρησης αλλά καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τον υπόγειο A-15

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ αγωγό ύδρευσης που διέρχεται από το εργοτάξιο αποφασίστηκε να γίνει μόνο επιφανειακή δειγματοληψία εδάφους. Σε κάθε γεώτρηση έγινε πλήρης γεωλογική καταγραφή και συλλέχθηκαν γεωλογικά και οργανοληπτικά στοιχεία. Συνημμένα παρουσιάζονται οι λιθολογικές τομές κάθε γεώτρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Οι ακριβείς θέσεις των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και της επιφανειακής δειγματοληψίας παρουσιάζονται στο σχέδιο 4 στο Παράρτημα Α και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες στο Παράρτημα Δ Δειγματοληψία εδάφους Από κάθε γεώτρηση έγινε συλλογή δύο δειγμάτων εδάφους. Όλα τα δείγματα εδάφους συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε ψυχρό περιβάλλον. Στη συνέχεια τα δείγματα προσκομίσθηκαν στο εργαστήριο για περαιτέρω χημικές αναλύσεις. Αναλυτικά, η ποσότητα των δειγμάτων εδάφους που ερευνήθηκαν σε διάφορες παραμέτρους παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Τα δείγματα εδάφους που συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε μία σειρά χημικών αναλύσεων, που καταγράφονται παρακάτω: - Συγκέντρωση ολικών υδρογονανθράκων πετρελαιοειδών (TPH) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΡΑ Επιλεγμένα μέταλλα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO και EN 1483-E12-4 : (Αs, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn). - Επιλεγμένες οργανικές ενώσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO (ΡΑΗ - Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες ). Η επιλογή των παραπάνω παραμέτρων έγινε με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σχετικά με τη χρήση του πεδίου και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός των δειγμάτων εδάφους ανά χημική ανάλυση. A-16

19 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Πίνακας 1: Αριθμός δειγμάτων εδάφους στα οποία εκτελέστηκαν χημικές αναλύσεις. No Παράμετροι δειγμάτων 7 Μέταλλα (Αs, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn) 10 ΡΑΗ (Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες) Συγκέντρωση ολικών υδρογονανθράκων 21 πετρελαιοειδών (TPH) Επιτόπου μετρήσεις οργανικών πτητικών ουσιών (VOC) Σε κάθε δείγμα εδάφους πραγματοποιήθηκαν επιτόπου μετρήσεις, με σκοπό την ανίχνευση οργανικών πτητικών ουσιών (VOC). Οι μετρήσεις έγιναν με χρήση ειδικού οργάνου PID (Photo Ionizer Detector) εντός των σάκων δειγματοληψίας κάθε δείγματος. Επίσης, επιτόπου μετρήσεις ανίχνευσης οργανικών πτητικών ουσιών (VOC) πραγματοποιήθηκαν εντός των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων κατά τη διάρκεια ανόρυξης σε διάφορα βάθη, έτσι ώστε να γίνει μία επιπλέον εκτίμηση της αντιπροσωπευτικής συγκέντρωσης των πτητικών οργανικών ουσιών στο ακόρεστο έδαφος. 5. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΔΙΟΥ Στο συγκεκριμένο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Θέρμης ανιχνεύθηκαν διάφοροι γεωλογικοί σχηματισμοί αποτελούμενοι κυρίως από άργιλο με τη συμμετοχή χαλικιών και άμμου. Το μισό τμήμα της πλατείας του εργοταξίου καλύπτεται επιφανειακά από αμμοχάλικο και το υπόλοιπο από άσφαλτο. Με τσιμέντο είναι καλυμμένο ένα μικρό τμήμα μπροστά από τα γραφεία και τη ράμπα του εργοταξίου. Το επιφανειακό στρώμα που ανιχνεύθηκε κάτω από το δάπεδο του εργοταξίου, αποτελείται από χάλικες και άργιλο με πάχος από 0,30 m έως 0,70 m και αντιπροσωπεύει το αλλόχθονο υπόβαθρο της πλατείας του εργοταξίου. Ο γεωλογικός σχηματισμός που εντοπίστηκε σε όλες σχεδόν τις γεωτρήσεις αποτελείται από άργιλο με τη συμμετοχή κατά θέσεων χαλικιών και άμμου. Οι γεωτρήσεις πλησίον των A-17

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ κτηρίων του εργοταξίου επηρεάστηκαν από τα ανάμεικτα εδαφικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τη κατασκευή των κτηρίων (μπάζα). Μέχρι το μέγιστο βάθος διάτρησης (6,6 m) δεν ανιχνεύθηκε υδροφόρος ορίζοντας. Το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα σύμφωνα με πληροφορίες από σχετικές γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή είναι μεγαλύτερο των 15m. Τα γεωλογικά δεδομένα της περιοχής διερεύνησης απεικονίζονται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες λιθολογικές τομές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Μετά από την ολοκλήρωση των διερευνητικών εργασιών στο πεδίο, τα δείγματα εδάφους, τα οποία λήφθηκαν, παραδόθηκαν σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά EN ISO Όλα τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος Β. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα σχετική με τα αποδεκτά όρια συγκέντρωσης ρύπων στο έδαφος ή τα υπόγεια νερά. Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές για την περιβαλλοντική νομοθεσία και προστασία, σχεδιάζουν στο προσεχές μέλλον, να θέσουν συγκεκριμένα όρια για διάφορες χρήσεις γης, βασισμένα στο εύρος των ποιοτικών παραμέτρων του εδάφους. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα με ιδιαίτερη εκτίμηση στη Νέα Ολλανδική Λίστα (ΝΟΛ) με στόχο να εκτιμηθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος στις περιπτώσεις που προκύπτει ρύπανση του εδάφους ή του υπόγειου νερού από ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων ουσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μία πληθώρα τοπικών κανονισμών, που θέτει όρια για τους ρύπους του εδάφους και του υπόγειου νερού. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο έχει τη δική του λίστα για την αποδεκτή συγκέντρωση των διαφόρων ρύπων σε έδαφος και υπόγεια νερά. Σύμφωνα με τη Νέα Ολλανδική Λίστα (ΝΟΛ), η οποία είναι αποδεκτή στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, διακρίνονται δύο κρίσιμες τιμές συγκέντρωσης για ένα ρύπο. Ιδανική τιμή (Optimum value) : Η συνήθης φυσική, συγκέντρωση του ρύπου A-18

21 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Τιμή δράσης (Action value) : στο έδαφος η στα υπόγεια νερά. Η συγκέντρωση που με την υπέρβαση της απαιτείται απορρύπανση του εδάφους η των υπόγειων νερών. Επίσης, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων ως προς τη συγκέντρωση Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών χρησιμοποιήθηκε η τιμή των 500 mg/kg. Η τιμή των 500 mg/kg είναι το κριτήριο για την διάθεση αδρανών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, για τη μέθοδο χαρακτηρισμού των αποβλήτων. 7. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 7.1. Βαρέα Μέταλλα Επτά (7) δείγματα εδάφους που λήφθηκαν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους ΕΝ ISO και DIN για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των Αs, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb και Zn. Οι Πρότυπες μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για τον καθορισμό του κάθε μετάλλου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. Σύμφωνα με τη Νέα Ολλανδική Λίστα, οι οριακές τιμές για τα μέταλλα στο έδαφος, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2: Πίνακας 2: Οριακές τιμές (Νέα Ολλανδική Λίστα) για βαρέα μέταλλα στο έδαφος. Εύρος των Pυπαντής Ιδανική Τιμή Τιμή δράσης συγκεντρώσεων (mg/kg) (mg/kg) στα δείγματα εδάφους (mg/kg) Αρσενικό (As) ,4 0,6 Κάδμιο(Cd) 0,8 12 δ.α. Χρώμιο (Cr) Χαλκός (Cu) ,64 0,94 Υδράργυρος (Hg) 0,3 10 δ.α. Νικέλιο (Ni) Μόλυβδος (Pb) ,76-22,3 Ψευδάργυρος (Zn) δ.α : δεν ανιχνεύτηκε A-19

22 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γενικά η περιοχή έρευνας δεν παρουσιάζει σημαντική επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα, αφού όλες οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που ανιχνεύτηκαν μετρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις κάτω από την Ιδανική τιμή της Νέας Ολλανδικής Λίστας. 7.2 Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) Δέκα (10) δείγματα εδάφους που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν στο εργαστήριο σύμφωνα με τις Πρότυπες Μεθόδους US EPA 8270 για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης τους σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH). Σύμφωνα με τη Νέα Ολλανδική Λίστα οι οριακές τιμές για πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες του εδάφους, δίνονται στον πίνακα 3: Πίνακας 3: Οριακές τιμές (Νέα Ολλανδική Λίστα) για πολυκυκλικούς αρωματικούς Παράμετρος υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) στο έδαφος Ιδανική Τιμή (mg/kg) Τιμή δράσης (mg/kg) Εύρος των συγκεντρώσεων στα δείγματα εδάφους (mg/kg) PAH δ.α : δεν ανιχνεύτηκε 1 40 δ.α. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων οι συγκεντρώσεις των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) που εξετάστηκαν παρέμειναν σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β Ολικοί Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών Τα δείγματα εδάφους αναλύθηκαν ως προς την παράμετρο συγκέντρωσης Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH) index με τη μέθοδο GC-FID σύμφωνα με το ISO Η μέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού της ολικής συγκέντρωσης υδρογονανθράκων πετρελαιοειδών από C10 έως C40 και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του ρύπου από ένα χρωματογράφημα. A-20

23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Σύμφωνα με τη Νέα Ολλανδική Λίστα, οι οριακές τιμές συγκέντρωσης Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH) στο έδαφος της Ιδανικής και της τιμής Δράσης είναι τα 50 και τα mg/kg αντίστοιχα. Επίσης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/ΕΚ και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, η τιμή των 500 mg/kg είναι το κριτήριο για την διάθεση αδρανών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων οι συγκεντρώσεις Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH) στο έδαφος σε τέσσερα (4) από τα είκοσι (20) δείγματα εδάφους, οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ξεπέρασαν την ιδανική τιμή της Νέας Ολλανδικής λίστας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Υπέρβαση της τιμής δράσης της Νέας Ολλανδικής λίστας καταγράφηκε στο δείγμα επιφανειακής δειγματοληψίας ( mg/kg). Το όριο των 500 mg/kg ξεπεράστηκε σε δύο θέσεις δειγματοληψίας (Bh4 και δείγμα επιφανειακής δειγματοληψίας). Η κατανομή της μέγιστης συγκέντρωσης Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH) στο έδαφος παρουσιάζεται στο σχέδιο 5 (Παράρτημα Α) Επιτόπου μετρήσεις οργανικών πτητικών ουσιών (VOC) Επιτόπου μετρήσεις ανίχνευσης οργανικών πτητικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν σε κάθε δείγμα εδάφους (συνολικά 21 δείγματα) με χρήση ανιχνευτή PID (Photo Ionizer Detector). Επιπλέoν, μετρήσεις ανίχνευσης πτητικών οργανικών ουσιών πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε δειγματοληπτικής γεώτρησης σε διάφορα βάθη. Η τοπική οδηγία του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας του Μονάχου (από τις ), η οποία είναι η πιο αναγνωρισμένη ευρύτερα μέχρι τώρα, θέτει την τιμή των 50 mg/m 3 ως τη μέγιστη αποδεκτή τιμή συγκέντρωσης πτητικών αρωματικών, αλειφατικών και χλωριωμένων υδρογονανθράκων στον υπόγειο αέρα. Οι επιτόπου μετρήσεις οργανικών πτητικών ουσιών (VOC) σε δείγματα εδάφους δίνονται στον πίνακα 4: Πίνακας 4: Επιτόπου μετρήσεις PID για συγκεντρώσεις VOC A-21

24 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Δείγμα Μετρήσεις PID σε ppm Μετρήσεις PID σε mg/m 3 ΒΗ1 (0,0-0,5) 4 19 ΒΗ1 (3,5-4,0) 0 0 ΒΗ2 (0,0-0,6) 0 0 ΒΗ2 (2,8-3,2) 0 0 ΒΗ3 (1,3-1,8) 0 0 ΒΗ3 (2,7-3,2) 0 0 ΒΗ4 (0,3-0,6) 0 0 ΒΗ4 (2,0-2,3) 0 0 ΒΗ5 (0,0-0,4) 0 0 ΒΗ5 (3,3-3,6) 0 0 ΒΗ6 (0,2-0,5) 0 0 ΒΗ6 (2,4-2,6) 0 0 ΒΗ7 (0,8-1,2) 0 0 ΒΗ7 (2,8-3,2) 0 0 ΒΗ8 (0,0-0,5) 0 0 ΒΗ8 (3,0-3,5) 0 0 ΒΗ9 (0,8-1,2) 0 0 ΒΗ9 (3,5-3,9) 0 0 ΒΗ10(0,3-0,8) 0 0 ΒΗ10(3,2-3,6) 0 0 ΕΠΙΦ.ΔΕΙΓΜΑ 1 5 Το όριο των 50 mg/m 3 για τους πτητικούς αρωματικούς, αλειφατικούς και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες δεν ξεπεράστηκε σε καμία από θέσεις δειγματοληψίας. Οι επι τόπου μετρήσεις ανίχνευσης πτητικών οργανικών ουσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε δειγματοληπτικής γεώτρησης σε διάφορα βάθη παρουσιάζονται στις λιθολογικές τομές στο Παράρτημα Γ. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθεσία στην Ελλάδα σχετική με τα αποδεκτά όρια συγκέντρωσης ρύπων στο έδαφος ή τα υπόγεια νερά. Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές για την περιβαλλοντική νομοθεσία και προστασία σχεδιάζουν στο προσεχές μέλλον να θέσουν συγκεκριμένα όρια για διάφορες χρήσεις γης, βασισμένα στο εύρος των ποιοτικών παραμέτρων του εδάφους. Πάντως, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές χρησιμοποιούν διεθνή πρότυπα με ιδιαίτερη εκτίμηση στη Νέα Ολλανδική Λίστα (ΝΟΛ) με A-22

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ στόχο να εκτιμηθεί ο περιβαλλοντικός κίνδυνος στις περιπτώσεις που προκύπτει ρύπανση του εδάφους ή του υπόγειου νερού από ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων ουσιών. Έτσι, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων αξιολογήθηκαν με βάση τα πρότυπα της Νέας Ολλανδικής Λίστας λόγω απουσίας αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας αλλά και τη συνήθη πρακτική των Ελληνικών Αρχών να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη λίστα όταν κληθούν να αξιολογήσουν κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταγράφηκε μια περιορισμένης έκτασης επιβάρυνση του εδάφους σε μια συγκεκριμένη θέση εντός του πεδίου έρευνας. Η επιβάρυνση του εδάφους καταγράφηκε από υδρογονάνθρακες πετρελαιοειδών στο χώρο παραπλεύρως των κάδων απορριμμάτων του εργοταξίου (εικόνα 6). Εικόνα 6: Άποψη του χώρου παραπλεύρως των κάδων απορριμμάτων του εργοταξίου Θέρμης Οι συγκεντρώσεις Ολικών Υδρογονανθράκων Πετρελαιοειδών (TPH, Total Petroleum Hydrocarbons) στο έδαφος ξεπέρασαν την ιδανική τιμή (50 mg/kg) της Νέας Ολλανδικής λίστας σε τέσσερα (4) από τα είκοσι (20) συνολικά δείγματα εδάφους (Παράρτημα Β). Υπέρβαση της τιμής δράσης της Νέας Ολλανδικής λίστας (5.000 mg/kg) καταγράφηκε στο A-23

26 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ δείγμα επιφανειακής δειγματοληψίας ( mg/kg). Το όριο των 500 mg/kg (Απόφαση 2003/33) ξεπεράστηκε σε δύο θέσεις δειγματοληψίας (Bh4 και δείγμα επιφανειακής δειγματοληψίας). Η περιοχή έρευνας δεν παρουσιάζει καμία σημαντική επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα, αφού όλες οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που ανιχνεύτηκαν μετρήθηκαν κάτω από την τιμή Δράσης και στις περισσότερες περιπτώσεις κάτω από την Ιδανική τιμή της Νέας Ολλανδικής Λίστας. Οι συγκεντρώσεις των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) στα δείγματα που εξετάστηκαν δεν ξεπέρασαν το όριο δράσης της Νέας Ολλανδικής Λίστας. Όσον αφορά τον υπόγειο αέρα, το όριο των 50 mg/m 3 για τους πτητικούς αρωματικούς, αλειφατικούς και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες (σύμφωνα με τη τοπική οδηγία του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας του Μονάχου), δεν ξεπεράστηκε σε καμία από θέσεις δειγματοληψίας. Στο χώρο παραπλεύρως των κάδων απορριμμάτων, γίνεται απόθεση πλαστικών δοχείων που περιείχαν ελαιώδεις ουσίες και σχετίζονται με τις αλλαγές λαδιών σε διάφορα μηχανήματα. Η ανεξέλεγκτη απόθεση έχει δημιουργήσει επιφανειακή κηλίδα στο έδαφος που εκτείνεται στο χώρο πέριξ των κάδων απορριμμάτων. Η συνολική ποσότητα του επιβαρυμένου εδάφους εκτιμάται σε 2 m 3. Σύμφωνα με το μοντέλο αξιολόγησης πεδίου οι πιθανοί αποδέκτες ρύπων από εν δυνάμει διασπορά της επιβάρυνσης που ανιχνεύτηκε είναι ο (πρώτος ρηχός) υδροφόρος ορίζοντας, το γειτονικό ρέμα «Βαθύλακκος», όπως και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο. Στην εικόνα 7 παρουσιάζεται γραφικά το διάγραμμα ροής σεναρίου έκθεσης για το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης και στο σχέδιο 7 του Παραρτήματος Α το μοντέλο αξιολόγησης του πεδίου A-24

27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Εικόνα 7: Μοντέλο Αξιολόγησης Πεδίου διάγραμμα ροής σεναρίου έκθεσης για το εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης A-25

28 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Το πρώτο πιθανό σενάριο έκθεσης από την εντοπισμένη επιφανειακή κηλίδα από πετρελαιοειδή είναι μέσω της διαδικασίας σταδιακής κατείσδυσης των ρύπων προς στον υδροφόρο ορίζοντα και στη συνέχεια μέσω της μεταφοράς τους με την ροή του υπόγειου νερού (σχέδιο 6, Παράρτημα Α). Όμως λόγω των αργιλικών εδαφών (μικρή υδροπερατότητα) που καταγράφηκαν στο χώρο του εργοταξίου έως το βάθος διάτηρσης, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος έκθεσης του υδροφόρου ορίζοντα σε ρύπανση προερχόμενη από την επιφανειακή κηλίδα χαρακτηρίζεται ως χαμηλός. Ο δεύτερος πιθανός αποδέκτης (το επιφανειακό ρέμα «Βαθύλακκος»), μπορεί εκτεθεί σε ρύπους μέσω των όμβριων υδάτων που απορρέουν από το εργοτάξιο (εικόνα 7). Στο χώρο του εργοταξίου δεν έχει εγκατασταθεί αποστραγγιστικό σύστημα όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να απορρέουν εκτός του εργοταξίου προς τους φυσικούς αποδέκτες ανεξέλεγκτα. Η κοντινότερη απόσταση του εργοταξίου από το ρέμα είναι περίπου 50 μέτρα, ενώ η απόσταση αυτή κατά τη διεύθυνση ροής των επιφανειακών υδάτων είναι περίπου 200 μέτρα, με συνέπεια ο περιβαλλοντικός κίνδυνος έκθεσης του ρέματος την χρονική στιγμή της διερεύνησης να χαρακτηρίζεται ως μέτριος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε κάποια εκτεταμένη επιφανειακή επιβάρυνση εντός του πεδίου έρευνας. Το τρίτο πιθανό σενάριο έκθεσης είναι να υπάρχει δερματική επαφή (απορρόφηση) του ρύπου από εργάτες του εργοταξίου, που πιθανώς να προσεγγίσουν την συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης έκτασης της επιβάρυνσης και του είδους του ρύπου, ο συγκεκριμένος περιβαλλοντικός κίνδυνος κρίνεται ως μέτριος. Συνοψίζοντας, ο γενικός περιβαλλοντικός κίνδυνος που προκύπτει από την καταγεγραμμένη κατάσταση του εδάφους στο συγκεκριμένο πεδίο έρευνας κρίνεται ως μέτριος, αφού η γεωλογική δομή του πεδίου κάτω από την επιφανειακή επιβάρυνση του εδάφους παρουσιάζει μικρή υδροπερατότητα που περιορίζει την κατακόρυφη διασπορά των ρύπων. Επίσης η έκταση της επιφανειακής επιβάρυνσης είναι σχετικά μικρή για να επηρεάσει αρνητικά το σύνολο της επιφανειακής απορροής και περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των εργαζομένων μέσω δερματικής επαφής και τυχόν εισπνοής επιβαρημένων σωματιδίων. A-26

29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΣΗΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Σε κάθε περίπτωση όμως, προτείνεται η εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης του εδάφους μικρής έκτασης στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να εξαλειφθεί πλήρως κάθε υφιστάμενος περιβαλλοντικός κίνδυνος. Τα μέτρα εξυγίανσης που προτείνονται περιγράφονται σε επόμενο παραδοτέο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Φίκος Η., Ζιάνκας Γ., Παυλίδου Ε. και Φάμελλος Σ. (2005), Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικού δυναμικού λεκάνης Ανθεμούντα, Heleco 05, TEE, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου. Βαργεμέζης Γ. (2006), Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικές- ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 04/ENV/GR/ WATER AGENDA, ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Νοέμβριος. Ζερβοπούλου Α. (2010), Νεοτεκτονικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εδάφη θεμελίωσης, διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, τμήμα Γεωλογίας. A-27

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

31 G1770-Ergotaxio D.Thermis fig1.cdr1 Σχέδιο 1 : Γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων του εργοταξίου Δήμου Θέρμης

32 Σχέδιο 2 : Δορυφορική εικόνα των εγκαταστάσεων του εργοταξίου Δήμου Θέρμης G1770-Ergotaxio D.Thermis fig2.cdr

33 Σχέδιο 3 : Σκαρίφημα εγκαταστάσεων και περιοχές ενδιαφέροντος στο χώρο του εργοταξίου Δήμου Θέρμης Είσοδος Ν N Οικία Υπόγειος Αγωγός Ύδρευσης Περιοχές Ενδιαφέροντος Συνεργείο Υπηρεσία Ύδρευσης Αντλιοστάσιο Ράμπα Γραφεία Χωματόδρομος Αποθήκη Οικία Σιδηρουργείο 0m 10m 20m G1770-Ergotaxio D.Thermis fig3.cdr

34 Σχέδιο 4 : Θέσεις των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στο χώρο του εργοταξίου Δήμου Θέρμης Υπόμνημα Ν Είσοδος Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Σημείο επιφανειακής δειγματοληψίας N Bh1 Οικία Bh8 Bh10 Bh9 S1 Bh3 Bh2 Bh5 Bh6 Αντλιοστάσιο Χωματόδρομος Συνεργείο Bh4 Γραφεία Υπηρεσία Ύδρευσης Bh7 Ράμπα Αποθήκη Οικία Σιδηρουργείο 0m 10m 20m G1770-Ergotaxio D.Thermis fig4.cdr

35 Σχέδιο 5 : Κατανομή της μέγιστης συγκέντρωσης των ολικών υδρογονανθράκων πετρελαιοειδών (TPH) στο χώρο του εργοταξίου Δήμου Θέρμης Ν Είσοδος Υπόμνημα Δειγματοληπτικές γ εωτρήσεις Σημείο επιφανειακής δειγματοληψίας TPH σε mg/kg 0 to to to N Bh1 Οικία Bh8 Bh9 Bh10 S1 Bh3 Bh2 Bh5 Bh6 Αντλιοστάσιο Χωματόδρομος Συνεργείο Bh4 Γραφεία Υπηρεσία Ύδρευσης Bh7 Ράμπα Αποθήκη Οικία Σιδηρουργείο G1770 TPH.srf

36 Σχέδιο 6: Γεωλογική τομή Α- Α στο χώρο του εργοταξίου Δήμου Θέρμης Α 60μ Α 0.0 Bh8 S1 Bh3 Bh2 Bh6 Bh7 1.0 ρύπανση υπεδάφους Ακόρεστη ζώνη υπεδάφους Βάθος σε μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους Οικία Ν ABh8 Bh10 Bh9 N S1 Είσοδος Bh1 Bh3 Bh2 Υπόμνημα Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Σημείο επιφανειακής δειγματοληψίας Ακόρεστη ζώνη υπεδάφους ΥΠΟΜΝΗΜΑ Χάλικες Άργιλος Bh5 Bh6 Αντλιοστάσιο Συνεργείο Bh4 Αποθήκη Γραφεία Υπηρεσία Ύδρευσης Bh7 Ράμπα Α Χωματόδρομος Οικία Σιδηρουργείο 0m 10m 20m G1770-cs-AA -geo.cdr

37 Σχέδιο 7 :Μοντέλο Αξιολόγησης Πεδίου του εργοταξίου Δήμου Θέρμης 650μ 200μ Χώρος Εργοταξίου Δ. Θέρμης 340μ Ακόρεστη ζώνη υπεδάφους Εδαφικοί σχηματισμοί: Άργιλος, κυρίως αργιλο-αμμώδης αποθέσεις ρύπανση υπεδάφους Πρώτος ρηχός υδροφόρος ορίζοντας Υδρογεώτρηση Βάθος σε μ κάτω από την επιφάνεια του εδάφους Κορεσμένη ζώνη υπεδάφους Ακόρεστη ζώνη υπεδάφους Βαθύτερος υδροφόρος ορίζοντας Κορεσμένη ζώνη υπεδάφους 50.0 G1770- CSM.cdr

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

39 INTERGEO Environmental Technology Πίνακας 1 : Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων σε δείγματα εδάφους Μονάδα μέτρησης Όριο ανίχνευσης Bh1 (0,0-0,5) Bh1 (3,5-4,0) Bh2 (0,0-0,6) Bh2 (2,8-3,2) Bh3 (1,3-1,8) Παράμετρος Μέθοδος ανάλυσης metals Mercury (Hg) DIN EN 1483 E12-4 mg/kg 0,05 δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. Chromium total (Cr) EN ISO mg/kg Lead (Pb) EN ISO mg/kg 2 3,76 18,4 17,8 6,7 22,3 18,8 7,8 Nickel (Ni) EN ISO mg/kg 0, Cadmium (Cd) EN ISO mg/kg 0,1 δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. Zinc (Zn) EN ISO mg/kg Copper (Cu) EN ISO mg/kg 0,4 0,8 δ.α. 0,94 0,84 δ.α. 0,64 δ.α. Arsenic (As) EN ISO mg/kg 0,2 δ.α. δ.α. 0,4 0,6 δ.α. δ.α. 0,4 PAH mg/kg 0,1 δ.α δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α δ.α. δ.α. δ.α. TPH index ISO mg/kg δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. δ.α. 340 δ.α. δ.α. Bh3 (2,7-3,2) Bh4 (0,3-0,6) Bh4 (2,0-2,3) Bh5 (0,0-0,4) Bh5 (3,3-3,6) Bh6 (0,2-0,5) Bh6 (2,4-2,6) Bh7 (0,8-1,2) Bh7 (2,8-3,2) Bh8 (0,0-0,5) Bh8 (3,0-3,5) Bh9 (0,8-1,2) Bh9 (3,5-3,9) δ.α. δεν ανιχνεύτηκε

40 INTERGEO Environmental Technology Πίνακας 1 : Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων σε δείγματα εδάφους Μονάδα μέτρησης Όριο ανίχνευσης Παράμετρος Μέθοδος ανάλυσης metals Mercury (Hg) DIN EN 1483 E12-4 mg/kg 0,05 Chromium total (Cr) EN ISO mg/kg 1 Lead (Pb) EN ISO mg/kg 2 Nickel (Ni) EN ISO mg/kg 0,2 Cadmium (Cd) EN ISO mg/kg 0,1 Zinc (Zn) EN ISO mg/kg 1 Copper (Cu) EN ISO mg/kg 0,4 Arsenic (As) EN ISO mg/kg 0,2 Bh10 (0,3-0,8) Bh10 (3,2-3,6) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΔΕΙΓΜΑ S1 PAH mg/kg 0,1 TPH index ISO mg/kg 10 δ.α. δ.α δ.α. δεν ανιχνεύτηκε

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

42 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γεώτρηση BH1 Λιθολογική περιγραφή Χαλίκια και άργιλος Βάθος Γεώτρησης (m) Λιθολογία Πάχος (m) Χρώμα Δείγμα Χώματος Δείγμα Υπόγειου Αέρα Δείγμα Υπόγειου Νερού Ανάλυση Χώματος σε Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών σε mg/kg Επιτόπου μέτρηση υπογείου αέρα (Draeger tubes) σε ppm Επιτόπου μέτρηση VOC στον υπογείο αέρα (PID) σε ppm Εγκατάσταση Πιεζομέτρου Πιεζομετρική επιφάνεια Υπόγειου Νερού από έδαφος 0,0 32 0,5 0,3 Παρατηρήσεις καμμία οσμή Διάμετρος Γεώτρησης (mm) Άργιλος κατά θέσεις μικρά χαλίκια 1,0 1,5 καστανή 2,0 καμμία οσμή Άργιλος 2,5 3,0 δ.α. καμμία οσμή Άργιλος 3,5 καστανή 0 4,0 4,5 5,0 : δείγμα δ.α. : δεν ανιχνεύτηκε Γεώτρηση BH9 (συν.) G1770 drills.gr.xls

43 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γεώτρηση BH2 Λιθολογική περιγραφή Βάθος Γεώτρησης (m) Λιθολογία Πάχος (m) Χρώμα Δείγμα Χώματος Δείγμα Υπόγειου Αέρα Δείγμα Υπόγειου Νερού Ανάλυση Χώματος σε Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών σε mg/kg Επιτόπυ μέτρηση υπογείου αέρα (Draeger tubes) σε ppm Επιτόπου μέτρηση VOC στον υπογείο αέρα (PID) σε ppm Εγκατάσταση Πιεζομέτρου Πιεζομετρική επιφάνεια Υπόγειου Νερού από έδαφος 0,0 32 Παρατηρήσεις Διάμετρος Γεώτρησης (mm) Χαλίκια και άργιλος 0,5 0,5 δ.α. 0 καμμία οσμή Άργιλος 1,0 κατά θέσεις μικρά χαλίκια 1,5 καστανή 2,0 καμμία οσμή Άργιλος κατά θέσεις 2,5 μικρά χαλίκια καστανή 3,0 δ.α. 0 καμμία οσμή 3,5 4,0 4,5 5,0 : δείγμα δ.α. : δεν ανιχνεύτηκε G1770 drills.gr.xls

44 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γεώτρηση BH3 Λιθολογική περιγραφή Βάθος Γεώτρησης (m) Λιθολογία Πάχος (m) Χρώμα Δείγμα Χώματος Δείγμα Υπόγειου Αέρα Δείγμα Υπόγειου Νερού Ανάλυση Χώματος σε Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών σε mg/kg Επιτόπυ μέτρηση υπογείου αέρα (Draeger tubes) σε ppm Επιτόπου μέτρηση VOC στον υπογείο αέρα (PID) σε ppm Εγκατάσταση Πιεζομέτρου Πιεζομετρική επιφάνεια Υπόγειου Νερού από έδαφος 0,0 32 Παρατηρήσεις Διάμετρος Γεώτρησης (mm) Χαλίκια και άργιλος 0,3 0,5 καστανή καμμία οσμή Άργιλος 1,0 1,5 σκούρη δ.α. 0 καστανή 2,0 καμμία οσμή Άργιλος 2,5 3,0 δ.α. 0 3,5 4,0 4,5 5,0 : δείγμα δ.α. : δεν ανιχνεύτηκε G1770 drills.gr.xls

45 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γεώτρηση BH4 Λιθολογική περιγραφή Βάθος Γεώτρησης (m) Λιθολογία Πάχος (m) Χρώμα Δείγμα Χώματος Δείγμα Υπόγειου Αέρα Δείγμα Υπόγειου Νερού Ανάλυση Χώματος σε Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών σε mg/kg Επιτόπυ μέτρηση υπογείου αέρα (Draeger tubes) σε ppm Επιτόπου μέτρηση VOC στον υπογείο αέρα (PID) σε ppm Εγκατάσταση Πιεζομέτρου Πιεζομετρική επιφάνεια Υπόγειου Νερού από έδαφος 0,0 32 Άσφαλτος 0,03 Παρατηρήσεις Διάμετρος Γεώτρησης (mm) Χαλίκια με άμμο και άργιλο 0, καμμία οσμή 1,0 φερτά υλικά Χαλίκια με άμμο και άργιλο 1,5 2,0 καμμία οσμή ,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 : δείγμα δ.α. : δεν ανιχνεύτηκε G1770 drills.gr.xls

46 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γεώτρηση BH5 Λιθολογική περιγραφή Βάθος Γεώτρησης (m) Λιθολογία Πάχος (m) Χρώμα Δείγμα Χώματος Δείγμα Υπόγειου Αέρα Δείγμα Υπόγειου Νερού Ανάλυση Χώματος σε Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών σε mg/kg Επιτόπυ μέτρηση υπογείου αέρα (Draeger tubes) σε ppm Επιτόπου μέτρηση VOC στον υπογείο αέρα (PID) σε ppm Εγκατάσταση Πιεζομέτρου Πιεζομετρική επιφάνεια Υπόγειου Νερού από έδαφος 0,0 32 Παρατηρήσεις Διάμετρος Γεώτρησης (mm) Χαλίκια με δ.α. 0 φερτά άμμο και άργιλο καστανή υλικά 0,5 0,7 Άργιλος 1,0 1,5 καστανή 2,0 καμμία οσμή Άργιλος 2,5 3,0 δ.α. 0 καμμία οσμή 3,5 Άργιλος καστανή 4,0 4,5 5,0 : δείγμα δ.α. : δεν ανιχνεύτηκε G1770 drills.gr.xls

47 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Γεώτρηση BH6 Λιθολογική περιγραφή Βάθος Γεώτρησης (m) Λιθολογία Πάχος (m) Χρώμα Δείγμα Χώματος Δείγμα Υπόγειου Αέρα Δείγμα Υπόγειου Νερού Ανάλυση Χώματος σε Ολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαιοειδών σε mg/kg Επιτόπυ μέτρηση υπογείου αέρα (Draeger tubes) σε ppm Επιτόπου μέτρηση VOC στον υπογείο αέρα (PID) σε ppm Εγκατάσταση Πιεζομέτρου Πιεζομετρική επιφάνεια Υπόγειου Νερού από έδαφος 0,0 32 Παρατηρήσεις Διάμετρος Γεώτρησης (mm) Χαλίκια με άμμο και άργιλο 0,5 0,5 δ.α. 0 καμμία οσμή Άργιλος κατά θέσεις 1,0 μικρά χαλίκια 1,5 1,2 Χαλίκια με άργιλο και άμμο 2,0 καμμία οσμή 2,5 0,8 δ.α. 0 3,0 Άργιλος καμμία οσμή 3,5 καστανή 4,0 4,5 5,0 : δείγμα δ.α. : δεν ανιχνεύτηκε G1770 drills.gr.xls

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 10: Ανάπτυξη Εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ & ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT MATRIX FOR A HOTEL

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT MATRIX FOR A HOTEL Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT MATRIX FOR A HOTEL Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Μελετητής: FOSTER WHEELER ITALIANA (FWI) Via S. Caboto 1 20094 Corsico Milano, Italy Μετάφραση / όµηση Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΜΑΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας

Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας Έρευνες και προτάσεις διαχείρισης εμπλουτισμού των υπόγειων νερών σε πεδινές περιοχές της Αν. Μακεδονίας με έμφαση στα παράκτια πεδία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ Ν Δ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90012000/ISO 9001:2000 Αρ. 02.35.05/851 Λίμνη Δοϊράνη Επισκόπηση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα