Yachting. Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος / Περιγραφή Καλύψεις /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Yachting. Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος / Περιγραφή Καλύψεις /"

Transcript

1 Yachting Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος / Η ΑΧΑ, χρησιµοποιώντας την τεχνογνωσία της, σχεδίασε το πρόγραµµα Yachting µε βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλισης σκαφών. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και σε επαγγελµατίες ιδιοκτήτες σκαφών, των οποίων τα σκάφη χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης µε ολική ναύλωση. Περιγραφή Καλύψεις / Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων σύµφωνα µε τα όρια που ορίζει ο Ν.2743/99: 1. Θάνατος και σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία: Ευρώ Υλικές ζηµιές επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία: Ευρώ Πρόκληση θαλάσσιας ρυπάνσεως: Ευρώ Αστική ευθύνη από και προς συρόµενο σκιέρ (προαιρετική): µέχρι το ποσό των ευρώ και είναι µε επασφάλιστρο. (Με το όρο «οποιαδήποτε άλλη αιτία» νοείται ότι αφορά αποκλειστικά και µόνο θαλάσσιο ατύχηµα) Η ανωτέρω κάλυψη ισχύει για όλα τα σκάφη αναψυχής µε ελληνική ή ξένη σηµαία, ιδιωτικά ή επαγγελµατικά µε πλήρωµα, ιστιοπλοϊκά, ή µηχανοκίνητα. Αναφορικά µε τα σκάφη που φέρουν ξένη σηµαία και ανήκουν σε εταιρία µε έδρα το εξωτερικό, απαραίτητη προϋπόθεση να δηλώνονται και τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας στην Ελλάδα. Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και επιπλέον καλύψεις Εκτός από την υποχρεωτική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης, µπορούν να δοθούν καλύψεις, σύµφωνα µε τις ρήτρες του Institute Yacht Clauses 1/11/85. Συνοπτικά παρουσιάζονται οι ακόλουθες καλύψεις: Θαλάσσιοι κίνδυνοι, κίνδυνοι ποταµών λιµνών ή άλλων πλεύσιµων υδάτων. Μερική / ολική ζηµία λόγω πυρκαϊάς. Μερική / ολική κλοπή εφόσον έχουν τηρηθεί τα απαραίτητα µέτρα φύλαξης και προστασίας. Εκβολή (απόρριψη αντικειµένων). Σεισµός, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνός. Πειρατεία

2 Σύγκρουση µε άλλο πλοίο, προκυµαία, προβλήτα. Προσάραξη. Ρυµούλκηση. Ναυαγιαίρεση. Στάσεις, απεργίες και κακόβουλες ενέργειες. Πτώση της εξωλέµβιας µηχανής στη θάλασσα (χωρίς επασφάλιστρο, εφόσον έχει δηλωθεί το s.n και η αξία της). Με επασφάλιστρο και υπό προϋποθέσεις καλύπτονται: Αστική ευθύνη από και προς συρόµενο σκιέρ έως Ευρώ Κάλυψη ζηµιάς στο ίδιο το σκάφος (και µόνο )κατά τη χερσαία µεταφορά του µε trailer. Κάλυψη προσωπικών αντικειµένων / βοηθητικού εξοπλισµού υπό τον όρο ότι έχει δηλωθεί αναλυτικά το είδος και οι αξίες τους. Κάλυψη ιστιοπλοϊκών αγώνων (καλύπτονται µε ειδική ρήτρα και µε επασφάλιστρο, αφού δηλωθεί η αξία για το κατάρτι, ξάρτια, συρµατόσχοινα και τα τυχόν ανεβασµένα πανιά). Minimum ασφαλιζόµενο κεφάλαιο είναι το 15-20% της αξίας του σκάφους. Κίνδυνοι πολέµου απεργίες πολιτικές ταραχές. Μηχανικές βλάβες σε σκάφη έως 6 ετών και εφόσον οι µηχανές είναι εσωλέµβιες ή εσω/εξωλέµβιες. Καλυπτόµενα και µη καλυπτόµενα σκάφη Σκάφη που καλύπτονται Ιστιοπλοϊκά: Ιδιωτικής χρήσεως ή ενοικιαζόµενα - επαγγελµατικά µε µόνιµο πλήρωµα / skipper. Motor Cruiser: Ιδιωτικά ή επαγγελµατικά µε πλήρωµα. Μικρά ταχύπλοα: Πολυεστερικά ή φουσκωτά µε εξωλέµβια µηχανή, βενζινοκίνητα. Μη µηχανοκίνητα: wind surf, θαλάσσια ποδήλατα, canoe kayak. Σκάφη που δεν καλύπτονται Αλιευτικά επαγγελµατικά (ψαράδικα). Σκάφη άνω των 20 ετών. Σκάφη ξύλινα. Jet ski. Bare boat. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση Πλήρως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη πρόταση ασφάλισης από τον πλοιοκτήτη Φωτοτυπία άδειας σκάφους (για σκάφη µε ερασιτεχνική χρήση) Φωτοτυπία εγγράφου εθνικότητας (για σκάφη µε επαγγελµατική χρήση) Πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης (για σκάφη µε επαγγελµατική χρήση) Έκθεση πραγµατογνωµοσύνης εφόσον ζητηθεί µε έξοδα του ιδιοκτήτη Καλό είναι επίσης να έχουµε φωτογραφίες σκάφους µηχανών

3 Τιµολόγηση / Τιµολόγιο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων Μηχανοκίνητων ή µη θαλασσίων µέσων αναψυχής 1. Μηχανοκίνητα Όρια ευθύνης (σε ευρώ) Σωµατικές βλάβες / Απώλεια Ζωής Υλικές ζηµιές Θαλάσσια ρύπανση Ιπποδύναµη Ετήσια ολικά ασφάλιστρα (σε ευρώ) Προσωπικής Αναψυχής Επαγγελµατικών Από 15 ΗΡ έως 50 ΗΡ 120,00 155,00 Από 51 ΗΡ έως 75 ΗΡ 145,00 185,00 Από 76 ΗΡ έως 100 ΗΡ 155,00 200,00 Από 101ΗΡ έως 150 ΗΡ 165,00 215,00 Από 151 ΗΡ µέχρι 250ΗΡ 185,00 240,00 Από 251ΗΡ και άνω 220,00 285,00 Για κάλυψη Αστικής Ευθύνης Σκιέρ έως Ευρώ ,00 40,00 2. Μη Μηχανοκίνητα Όρια ευθύνης (σε ευρώ) Σωµατικές βλάβες / Απώλεια Ζωής Υλικές ζηµιές Ετήσια ολικά ασφάλιστρα (σε ευρώ) - Wind surf 30,00 - Canoe, Aqua scooter, kayak, ποδήλατα θαλάσσης 20,00 Σηµείωση: - Τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης ακυρώνονται µόνο λόγω πωλήσεως του σκάφους. - Σε περίπτωση ακυρώσεως, ελάχιστη χρέωση 75% επί των ως άνω ασφαλίστρων για κάλυψη έως 3 µήνες. - Εξαιρούνται τα επαγγελµατικά σκάφη αλιείας, jet ski και σκάφη άνω των 20 ετών. - Η άµεση εξόφληση των ασφαλίστρων στην Εταιρία, είναι προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης και του ασφαλιστηρίου. - Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποιήσεως του τιµολογίου Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων.

4 Όροι Προγράµµατος / Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 1. Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίσθηκε και ισχύει µε βάση την αίτηση ασφαλίσεως που έχει υποβάλει στην AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (που στο εξής θα αποκαλείται Εταιρία ) ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος, συµπληρωµένη πλήρως και µε ακρίβεια, καθώς και, µε βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συµπληρωµατική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα. Ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει µε ακρίβεια όλα τα στοιχεία του προς ασφάλιση σκάφους, καθώς επίσης και τα προσωπικά του στοιχεία ή την επωνυµία της πλοιοκτήτριας εταιρίας, εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που κάποιο αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο δεν δηλώθηκε ή δηλώθηκε πληµµελώς, εφαρµογή έχει το άρθρο 3 του ν.2496/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 2. Η ασφάλιση καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κυρίου και/ή νοµέα του ασφαλιζόµενου σκάφους, καθώς και του κατόχου και/ ή χειριστή αυτού. Η Εταιρία συµφωνεί να αποζηµιώσει τον Ασφαλιζόµενο για οποιοδήποτε ποσό ή ποσά, τα οποία µπορεί να καταστεί κατά νόµο υπόχρεος να καταβάλει και θα καταβάλει προς επιβαίνοντες και τρίτους, εξ αιτίας πράξεων ή παραλείψεών του, λόγω του εννόµου συµφέροντος που έχει στο ασφαλισµένο πλοίο συνεπεία συµβάντων τα οποία λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της παρούσας ασφαλίσεως, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Για θανάτους και σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συµπεριλαµβανοµένων των καταβολών που πραγµατοποιήθηκαν για διάσωση ζωής και που έλαβαν χώρα κοντά στο σκάφος ή σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος. β) Για υλικές ζηµίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. γ) Για πρόκληση θαλάσσιας ρυπάνσεως σύµφωνα µε το παρακάτω Άρθρο 3 του παρόντος. Τ ρ ί τ ο ς Ασφαλιζόµενο. θεωρείται κάθε πρόσωπο µη έχον συµβατική ή εργασιακή σχέση µε τον Ε π ι β α ί ν ο ν τ ε ς θεωρούνται ο πλοίαρχος και το πλήρωµα ή ο κυβερνήτης, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2743/ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 3. Ως ρ ύ π α ν σ η ορίζεται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 στοιχ. ιδ) του π. δ/τος 55/75 (ΦΕΚ 58/τ.Α/ ) περί Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, η παρουσία στη θάλασσα κάθε ουσίας, η οποία αλλοιώνει τη φυσική κατάσταση του θαλασσινού

5 νερού ή το καθιστά επιβλαβές, στην υγεία του ανθρώπου ή στην πανίδα και χλωρίδα των βυθών και γενικά ακατάλληλο για τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση χρήσεις του. Με το παρόν ασφαλιστήριο καλύπτεται η αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρυπάνσεως από το ασφαλισµένο σκάφος, συνεπεία ατυχήµατος, σχετικά µε το κόστος της απορρυπάνσεως µόνο και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η ρύπανση είναι το άµεσο αποτέλεσµα αιφνίδιας διαρροής ή διαφυγής συγκεκριµένης και προσδιορισµένης ουσίας, γίνεται δε αντιληπτή κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. β) Η ρύπανση δεν είναι αποτέλεσµα της µη συµµορφώσεως των ασφαλισµένων µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και κανονισµούς περί προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος. 4. ΟΡΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ ΑΡΘΡΟ 4. Βοηθητική λέµβος ή άλλο θαλάσσιο µέσο αναψυχής που θεωρείται ταχύπλοο σύµφωνα µε τον ισχύοντα εκάστοτε Κανονισµό Λιµένα, εφόσον ανήκει στο ασφαλισµένο (µητρικό) σκάφος, φέρει το όνοµα αυτού µε ανεξίτηλο τρόπο, έχει δηλωθεί στην Εταιρία και έχει εισπραχθεί το σχετικό πρόσθετο ασφάλιστρο, καλύπτεται για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων περιλαµβανοµένης της προκλήσεως θαλάσσιας ρυπάνσεως. 5. ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΗ. ΑΡΘΡΟ 5. Η Εταιρία θα καταβάλλει επίσης, εφόσον έχει ληφθεί προηγούµενα η έγγραφη συναίνεσή της, τη δικαστική δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ο Ασφαλιζόµενος ή την οποία µπορεί ο Ασφαλιζόµενος να υποχρεωθεί να καταβάλει, όταν αµφισβητεί την ευθύνη του ή σε περίπτωση που προβαίνει σε δικαστικό αγώνα προκειµένου να περιορίσει την ευθύνη του περιλαµβανοµένης της δαπάνης παραστάσεως σε οποιαδήποτε ιατροδικαστική έρευνα ή έρευνα στην περίπτωση θανατηφόρου ατυχήµατος. 6. ΟΡΟΣ Α ΕΛΦΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 6. Σε περίπτωση που το ασφαλιζόµενο σκάφος συγκρουσθεί µε άλλο σκάφος που ανήκει ολικά ή µερικά στους ίδιους ιδιοκτήτες ή τελεί κάτω από την ίδια διαχείριση, ο Ασφαλιζόµενος θα διαθέτει µε την παρούσα ασφάλιση τα ίδια δικαιώµατα, τα οποία θα είχε εάν το σκάφος ανήκε εξ ολοκλήρου σε ιδιόκτητες που δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωµα στο ασφαλιζόµενο σκάφος. 7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΡΘΡΟ 7. Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη του Ασφαλιζοµένου για ζηµίες που προξενούνται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Για την κάλυψη της ευθύνης εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της Εταιρίας, κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αιτήσεως του Ασφαλιζοµένου, µε την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 8. ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΑΡΘΡΟ Το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή ανά γεγονός και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο ανεξαρτήτως αριθµού θυµάτων και ατυχηµάτων, στο οποίο περιλαµβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και κάθε φύσεως λοιπά έξοδα καλυπτόµενα από την παρούσα ασφάλιση, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόµενο στο ασφαλιστήριο ποσό για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται µε αυτό. Εάν ο ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως πέραν του ανωτέρω ασφαλιστικού ποσού, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του Ασφαλιζοµένου. Σε περίπτωση ζηµίας το όριο καλύψεως µειώνεται αυτοµάτως κατά το ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει ο ασφαλιστής.

6 8.2 Συµφωνείται όµως ότι, σε περίπτωση µειώσεως του ορίου καλύψεως κατά τα ανωτέρω, τα όρια της παραγράφου 8.1 θα ισχύουν εξ ολοκλήρου για ατυχήµατα που τυχόν θα συµβούν την υπόλοιπη ασφαλιστική περίοδο µε την προϋπόθεση καταβολής πρόσθετου ασφαλίστρου υπολογιζοµένου αναλογικά σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Εταιρίας. 9. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται µε βάση τη χρήση, την ιπποδύναµη της µηχανής, τα καύσιµα, την ταχύτητα, τον αριθµό επιβατών, την ηλικία του σκάφους, το µήκος και ιστορικό ζηµιών, όπως ισχύουν κάθε φορά τα τιµολόγια της Εταιρίας. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφαλίσεως από την Πολιτεία ή του τιµολογίου από την Εταιρία, καθώς και σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων του σκάφους όταν αυτά επιδρούν στον καθορισµό του ασφαλίστρου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος δεν αποδέχεται τη µεταβολή που επέρχεται µε τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην Εταιρία και λύεται αµέσως η ασφαλιστική σύµβαση για το υπόλοιπο διάστηµα. Η καταβολή όµως των ασφαλίστρων µετά την ανωτέρω αναπροσαρµογή από µέρους του Λήπτη της ασφαλίσεως ή/και του Ασφαλιζοµένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων της συµβάσεως. 10. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 10. Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της ασφαλίσεως ή/και του Ασφαλιζοµένου καθορίζονται από : - την Αίτηση Ασφαλίσεως - το Ασφαλιστήριο - τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους - τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται µε βάση τις συµφωνηθείσες και από τα δύο µέρη τροποποιήσεις της Ασφαλιστικής Συµβάσεως. Όρος που δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τµήµατα της συµβάσεως δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών. Το Ασφαλιστήριο, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Αποδείξεις εξοφλήσεως ασφαλίστρων δεν ισχύουν, εάν δε φέρουν τη χειρόγραφη ή τη µηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόµιµα την Εταιρία, σύµφωνα µε το καταστατικό της ή µε αποφάσεις του ιοικητικού της Συµβουλίου. Σε περίπτωση µη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσεως, εφόσον έχει συµφωνηθεί η πληρωµή των ασφαλίστρων σε δόσεις κατά το χρόνο συνάψεως της ασφαλίσεως, η Ασφαλιστική Σύµβαση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς δεν παράγει δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Η καθυστέρηση καταβολής µεταγενέστερης ληξιπρόθεσµης δόσεως δίνει το δικαίωµα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύµβαση, εφόσον ειδοποιηθεί εγγράφως ο Ασφαλιζόµενος πριν από τριάντα (30) ηµέρες. 11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 11. Η παρούσα κάλυψη θα ισχύει υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό Λιµένα και το νόµο 2743/99 (ΦΕΚ 211/Α/ ) Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις και ότι θα τηρείται εν γένει η ισχύουσα Νοµοθεσία και οι διατάξεις που αφορούν στην άδεια του σκάφους. 12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 12. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής συµβάσεως ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου σε βαθµό που αν η Εταιρία το εγνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύµβαση ή δε θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Σε µία τέτοια περίπτωση η Εταιρία, µόλις λάβει γνώση της επιτάσεως του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει τη τροποποίησή της.

7 Σε περίπτωση παραλείψεως της γνωστοποιήσεως εφαρµόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 του ν.2496/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη οποτεδήποτε και ελευθέρως ή να λυθεί µετά από κοινή συµφωνία. Όταν η ακύρωση γίνεται από την εταιρία θα πρέπει να ειδοποιείται ο Ασφαλιζόµενος εγγράφως τριάντα (30) ηµέρες πριν Σε περίπτωση ακυρώσεως της ασφαλίσεως για συµβόλαιο σκάφους αναψυχής (πακέτο καλύψεων) δίδεται αναλογική ηµερήσια επιστροφή του καθαρού ασφαλίστρου υπολογιζοµένη επί των ασφαλίστρων που έχουν χρεωθεί για την περίοδο πλεύσεως ή/ και παροπλισµού. Σε περίπτωση ακυρώσεως της ασφαλίσεως για συµβόλαιο αστικής ευθύνης και µόνο εφαρµόζεται ελάχιστη χρέωση 75% επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο, τα οποία έχουν υπολογιστεί µόνο για την περίοδο πλεύσεως, ήτοι 1 η Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου. Ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, λαµβάνοντας σχετική απόδειξη Μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία καθώς και ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της συµβάσεως. Σε µία τέτοια περίπτωση, τα ασφάλιστρα θα οφείλονται µέχρι τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου. 14. ΙΑ ΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 14. Στην περίπτωση που το σκάφος πωληθεί ή µεταβιβασθεί, ή εφόσον αυτό ανήκει σε εταιρία και θα υπάρξει αλλαγή της ελέγχουσας την εταιρία πλειοψηφίας, τότε, εκτός εάν η Εταιρία συµφωνεί εγγράφως τη συνέχιση της ασφαλίσεως, η παρούσα ασφάλιση θα ακυρωθεί από το χρόνο της πωλήσεως, της µεταβιβάσεως ή της αλλαγής, θα πραγµατοποιηθεί δε αναλογική ηµερήσια επιστροφή του καθαρού ασφαλίστρου, υπολογιζοµένη επί των ασφαλίστρων που έχουν χρεωθεί για την περίοδο πλεύσεως ή και παροπλισµού. Εφόσον όµως το σκάφος θα έχει εγκαταλείψει το αγκυροβόλιό του ή θα ευρίσκεται στο πέλαγος κατά το χρόνο της πωλήσεως ή µεταβιβάσεως, η ακύρωση της ασφαλίσεως και εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Ασφαλιζόµενο, θα ανασταλεί µέχρι την άφιξη στο λιµάνι ή στον τόπο προορισµού. 15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15. εν καλύπτονται ζηµίες ή απώλειες που έχουν προξενηθεί άµεσα ή έµµεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από τα κατωτέρω: Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του Λήπτη της ασφαλίσεως ή του Ασφαλιζοµένου ή των προσώπων που έχουν προστηθεί από αυτούς Πόλεµο, εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, εξέγερση, ανταρσία ή πολιτικές ταραχές που απορρέουν από αυτά ή από οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια που προέρχεται από εµπόλεµη δύναµη ή εκδηλώνεται εναντίον αυτής, σύλληψη, κατάληψη, κατάσχεση, κράτηση ή παρεµπόδιση πλου (εξαιρουµένης της πειρατείας) και των συνεπειών τους ή οποιασδήποτε απόπειρας αυτών, από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής, εγκαταλελειµµένες νάρκες, τορπίλες, βόµβες ή άλλα εγκαταλειµµένα πολεµικά όπλα Από απεργούς, ανταπεργούς ή άτοµα που συµµετέχουν σε εργατικές ταραχές, στάσεις ή λαϊκές εξεγέρσεις, από οποιονδήποτε τροµοκράτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί µε βάση τα πολιτικά κίνητρα Από οποιοδήποτε πολεµικό όπλο που κάνει χρήση ατοµικής ή πυρηνικής σχάσεως ή/ και τήξεως ή παρόµοιας αντιδράσεως ή ραδιενεργούς ενέργειας ή ύλης, από ιονίζουσα

8 ακτινοβολία ή µόλυνση από ραδιενέργεια που προέρχεται από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιµο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο από τήξη πυρηνικών καυσίµων, από ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες, οποιουδήποτε εκρηκτικού µηχανισµού ή πυρηνικού συστατικού αυτού Από και κατά τη διάρκεια γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία εν καλύπτεται οποιαδήποτε ευθύνη, κόστος ή δαπάνη προκαλούµενη από οποιαδήποτε λέµβο ή άλλο θαλάσσιο µέσο αναψυχής που θεωρούνται ταχύπλοα, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Λιµένα και που ανήκουν στο ασφαλιζόµενο (µητρικό) σκάφος, εφόσον δεν δηλώθηκαν στην Εταιρία και δεν φέρουν το όνοµα του µητρικού σκάφους µε ανεξίτηλο τρόπο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συµφωνηθεί η κάλυψη αυτών µε πρόσθετο ασφάλιστρο, υποκειµένης της ασφαλίσεως στους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου Καµία απαίτηση δεν θα γίνει δεκτή σχετικά µε ευθύνη προς οποιονδήποτε τρίτο ή προς οποιαδήποτε υπηρεσία επιθαλάσσιας αρωγής προκαλουµένη ή προξενουµένη συνεπεία προσαράξεως, βυθίσεως, πλυµµήρας ή επικαλύψεως από νερά ή όταν το σκάφος καθίσταται έρµαιο των κυµάτων, κατά το χρόνο που αφέθηκε προσδεδεµένο ή αγκυροβοληµένο χωρίς παρακολούθηση στα ανοιχτά µιας εκτεθειµένης ακτής ή παραλίας Αν το σκάφος διαθέτει εσωλέµβιο µηχανικό εξοπλισµό και η ταχύτητα αυτού ξεπερνά τους 17 κόµβους την ώρα, καµία ευθύνη δεν θα δηµιουργείται από την παρούσα ασφάλιση αναφορικά µε οποιαδήποτε απαίτηση που προκαλείται ή προκύπτει από πυρκαϊά ή έκρηξη, εκτός εάν το σκάφος είναι εφοδιασµένο στο µηχανοστάσιο (ή στο χώρο των µηχανών), στο χώρο των καυσίµων και του µαγειρείου, µε σύστηµα πυροσβέσεως που λειτουργεί αυτόµατα ή διαθέτει σύστηµα ελέγχου στη θέση οδηγήσεως και το οποίο είναι κατάλληλα εγκατεστηµένο και συντηρείται σε κατάσταση αποτελεσµατικής λειτουργίας εν καλύπτονται ζηµίες σε προσωπικά αντικείµενα του Λήπτη της ασφαλίσεως ή /και του Ασφαλιζοµένου, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί ασφάλιση και αυτού του ιδίου του σκάφους εν καλύπτονται ζηµίες που τυχόν θα συµβούν από το ή τα ασφαλιζόµενα σκάφη κατά τη διάρκεια ρυµουλκήσεως και χερσαίας µεταφοράς µε οποιονδήποτε τρόπο εν καλύπτονται έξοδα ή/ και πρόστιµα για αποµάκρυνση, ανέλκυση κλπ. για αµέλεια ή παράλειψη αποµακρύνσεως ή ανελκύσεως ναυαγίων. Σε περίπτωση, όµως, που έχει συµφωνηθεί ασφάλιση και αυτού του ιδίου του σκάφους, αυτή καλύπτει την καταβολή εξόδων, µετά την αφαίρεση των προσόδων της ναυαγιαιρέσεως, για την αποµάκρυνση του ναυαγίου του ασφαλιζοµένου σκάφους από οποιοδήποτε χώρο που ανήκει, είναι µισθωµένος ή κατέχεται από τον Ασφαλιζόµενο εν καλύπτονται τα πρόστιµα οποιασδήποτε αιτιολογίας και προελεύσεως εν καλύπτονται σώστρα, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί ασφάλιση και αυτού του ιδίου του σκάφους Εξαιρούνται από την κάλυψη σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές που οφείλονται σε ελαττώµατα του σκάφους, για τα οποία υπεύθυνος είναι ο κατασκευαστής (Αστική Ευθύνη Προϊόντος) εν καλύπτονται ζηµίες που προκαλούνται σε τρίτους από τις εγκληµατικές πράξεις του Ασφαλιζοµένου εν καλύπτονται ατυχήµατα που προκαλούνται από χρήση του σκάφους διαφορετική από εκείνη που έχει δηλωθεί και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο εν καλύπτονται νοµικά έξοδα τα οποία ο Ασφαλιζόµενος κατέβαλε χωρίς την έγκριση της Εταιρίας εν καλύπτονται ζηµίες που προκλήθηκαν εξ αιτίας χειριστή του σκάφους, ο οποίος είτε δεν έχει νόµιµη και ισχύουσα άδεια είτε δεν έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του εν καλύπτονται ζηµίες που προκλήθηκαν εάν κατά το ατύχηµα ο χειριστής του σκάφους βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύµατος ή άλλων τοξικών ουσιών εν καλύπτονται ατυχήµατα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σχολής εκµαθήσεως θαλασσίων σπορ, εκτός εάν συµφωνήσει προς τούτο εγγράφως η Εταιρία και εισπράξει το σχετικό επασφάλιστρο εν καλύπτονται ζηµίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγώνων και δοκιµών εν καλύπτεται οποιαδήποτε ευθύνη που αναλήφθηκε προς κάποιο άτοµο που ασχολείται µε θαλάσσιο σκι ή υδρολίσθηση και ενώ ρυµουλκείται από το

9 ασφαλιζόµενο σκάφος ή ετοιµάζεται να ρυµουλκηθεί ή µετά τη ρυµούλκηση και µέχρι να βρεθεί ασφαλώς επί του σκάφους ή στη ξηρά εκτός εάν έχει συµφωνήσει προς τούτο εγγράφως η Εταιρία και εισπράξει το σχετικό επασφάλιστρο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν η Εταιρία υποχρεωθεί µε βάση νόµο ή µετά από δικαστική απόφαση να πληρώσει σε τρίτους αποζηµίωση, έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του Ασφαλιζοµένου ή/και αντισυµβαλλοµένου 16. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Η/ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 16. Σε περίπτωση επελεύσεως ζηµίας, ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος υποχρεούται : Να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρία, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζηµιογόνο γεγονός και να συµπληρώσει και παραδώσει στην Εταιρία γραπτή έκθεση (δήλωση ζηµίας), που να περιλαµβάνει : - την αιτία της ζηµίας ή απώλειας, - λεπτοµερή περιγραφή των ζηµιών ή απωλειών που προκλήθηκαν - τα ονοµατεπώνυµα και τις διευθύνσεις αυτών που προξένησαν τη ζηµιά, των παθόντων και των µαρτύρων, το ιστορικό καθώς και τα γεγονότα που επακολούθησαν Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως µόλις µάθει το ζηµιογόνο γεγονός, να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα έκανε για το συµφέρον του, µε σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισµό της ζηµίας, καθώς και σε κάθε πράξη σύµφωνα µε την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιµελούς προσώπου, ως να µην ήταν ασφαλισµένος. Τα σχετικά έξοδα, εφόσον δικαιολογούνται από τις περιστάσεις, βαρύνουν την Εταιρία χωρίς να δύνανται σε καµία περίπτωση να υπερβούν το αναγραφόµενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγµατογνώµονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήµατος, την εκτίµηση των ζηµιών, τα αίτια των ζηµιώς και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγιναν αυτές. Να προσκοµίσει στα Γραφεία της Εταιρίας ή στους πραγµατογνώµονές της, κάθε αποδεικτικό µέσο που θα του ζητηθεί και το οποίο είναι απαραίτητο ή και χρήσιµο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζηµίας Να γνωστοποιήσει α µ έ σ ω ς στην Εταιρία, οποιοδήποτε συµβάν ή οποιαδήποτε απαίτηση αποζηµιώσεως τρίτου ή οποιοδήποτε περιστατικό συνεπάγεται έγερση απαιτήσεως. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει, εγγράφως, όλες τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για τον προσδιορισµό της ευθύνης και του ύψους της τυχόν απαιτήσεως, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θα ζητήσει η Εταιρία Να προωθεί, αµέσως, στην Εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό Να µην προβεί σε οποιασδήποτε µορφής ενέργεια, που θα σηµαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συµβιβασµό ή διακανονισµό του καλυπτοµένου κινδύνου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά τη ανάληψη διεξαγωγής οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων στο όνοµα του Ασφαλιζοµένου ή το διακανονισµό οποιασδήποτε απαιτήσεως. Ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Η υπαίτια παράβαση από το Λήπτη της ασφαλίσεως ή/και τον Ασφαλιζόµενο των ως άνω υποχρεώσεών τους παρέχει στην Εταιρία το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζηµίας της. 17. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΡΘΡΟ Σε περίπτωση καλυπτόµενης ζηµίας η Εταιρία έχει το δικαίωµα: α) Είτε να αποζηµιώσει το Λήπτη της ασφαλίσεως ή/και τον Ασφαλιζόµενο, απαλλασσόµενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι των τρίτων, β) είτε να αποζηµιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους.

10 17.2. Η αποζηµίωση (µερική ή ολική) θα καταβάλλεται, στα Γραφεία της Εταιρίας Η αποζηµίωση υπολογίζεται και καθορίζεται µε βάση την αξία που έχουν τα ζηµιωθέντα τυχόν αντικείµενα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία των ζηµιωθέντων αντικειµένων λαµβάνεται η τρέχουσα (πραγµατική) ή, αν αυτή δεν υπάρχει, η συνηθισµένη αξία αυτών (αγοράς). 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ. ΑΡΘΡΟ 18. Αν το ασφαλισµένο έννοµο συµφέρον έχει ασφαλισθεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές µέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζηµίας. Σε περίπτωση µη γνωστοποιήσεως της υπάρξεως άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο συνάψεως της συµβάσεως, το ασφάλισµα θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση µη γνωστοποιήσεως των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, παρακρατώντας τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Κάθε ζηµία που τυχόν θα συµβεί στη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής συµβάσεως, θα κατανέµεται σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος παραλείψει τη γνωστοποίηση µε δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύµφωνα µε το άρθρο 15 Ν. 2496/97. Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισµένου σε αυτή ποσοστού ( συνασφάλιση ). 19. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 19. Η Εταιρία, αποζηµιώνοντας το Λήπτη της ασφαλίσεως ή/και τον Ασφαλιζόµενο, αποκτά όλα τα δικαιώµατα που αυτός έχει εναντίον τρίτου που τυχόν είναι υπαίτιος της ζηµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 Ν. 2496/97. Παράλληλα ο Λήπτης της ασφαλίσεως ή/και ο Ασφαλιζόµενος εκχωρεί από τώρα στην Εταιρία κάθε παρόµοιο δικαίωµά του καθώς επίσης το δικαίωµα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργήσει εξωδίκως ή δικαστικώς, στο όνοµά της ή και στο όνοµά του, για αποζηµίωσή της από τον τρίτο. Η Εταιρία δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση της ζηµίας της στο µέτρο που από υπαιτιότητα τους µαταιώθηκε η άσκηση του αναγωγικού της δικαιώµατος. 20. ΩΣΙ ΙΚΙΑ- ΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 20. Για κάθε αγωγή που σχετίζεται µε την ασφαλιστική σύµβαση, συµφωνείται ότι αρµόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια του Πειραιά. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 21. Καµία τροποποίηση της παρούσας ασφαλιστικής συµβάσεως δεν ισχύει, αν δεν έχει γίνει µε έγγραφο που να υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της Εταιρίας.

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής. Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής. Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα Αντικείμενο Ασφάλισης 2 Ως σκάφη αναψυχής, θεωρούνται τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναψυχή των ιδιοκτητών τους, αλλά και εκείνα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 211/13.10.99, η ασφάλιση της αστικής ευθύνης των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

1/11/85 INSTITUTE YACHT CLAUSES (ΡΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ) Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στο Αγγλικό Δίκαιο και πρακτική.

1/11/85 INSTITUTE YACHT CLAUSES (ΡΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ) Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στο Αγγλικό Δίκαιο και πρακτική. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου θα υπερισχύει το Αγγλικό) 1/11/85 INSTITUTE YACHT CLAUSES (ΡΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Κλάδου Σκαφών Αναψυχής

Τεχνικό Εγχειρίδιο Κλάδου Σκαφών Αναψυχής Τεχνικό Εγχειρίδιο Κλάδου Σκαφών Αναψυχής Yacht Secure Yacht Exclusive Ισχύουν από την 5 η Μαρτίου 2012 και µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση 1/27 Αντικείµενο Ασφάλισης Αντικείµενο Ασφάλισης του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. 1. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ασφάλιση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12.

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12. Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συµβολαίου Σκάφους Αναψυχής ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 15.21/8.6.2011 ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

- 11 (01.11.85) CL.328

- 11 (01.11.85) CL.328 Γλυφάδα, 30 Νοεµβρίου 2010 Προς: Όλους τους κ. κ. Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Όλοι γνωρίζουµε ότι η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής για κινδύνους Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών 05.2008 1/37 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Ιούλιος 2014 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας για την ασφάλιση του σκάφους σας. Η INTERLIFE, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας για την ασφάλιση του σκάφους σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο.

Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο. Το παρόν παραδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχημάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και ένα ενιαίο σύνολο. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α Ημερομηνία έκδοσης: Ιανουάριος 2015 Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Γενικοί Ασφαλιστικοί Όροι ισχύουν για όλες ανεξαιρέτως τις καλύψεις που παρέχονται με αυτήν την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός και εάν τροποποιούνται από κάποιον αντίθετο

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΣΦΑΛΙ ΙΣΣΤΤΗΡΡΙ ΙΟ ΣΣΥΥΜΒΒΟΛΑΙ ΙΟ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΑΣΣΤΤΙ ΙΚΚΗΣΣ ΕΕΥΥΘΥΥΝΗΣΣ ΛΟΓΓΙ ΙΣΣΤΤΩΝ ΕΕΛΕΕΥΥΘΕΕΡΡΟΙ Ι ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΕΕΣΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Σύμφωνα με τους όρους, τα Όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία.

γ. Την Πρόταση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 01/07/2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΓΟ 301) (Σύνολο Άρθρων 19) ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Με την Ασφαλιστική Σύμβαση αυτή ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφάλισης. Αστικής Ευθύνης

Γενικοί όροι ασφάλισης. Αστικής Ευθύνης Γενικοί όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Τι πρέπει να γνωρίζετε Μάιος 2016 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόμενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαμβάνουν Γενικοι όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 2 2 2 4 7 Εισαγωγή Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα