ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab PSACHNA EVIA ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 5-1 ΑΣΚΗΣΗ 5 η " ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΝΣΗ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΑ " ΣΚΟΠΟΣ

3 5-2 Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν µε τα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου της υγρασίας του αέρα κατά την θέρµανση του και µε βάση τα µετρούµενα στοιχεία, θα µάθουν να προσδιορίζουν : 1.Tην απαιτούµενη ικανότητα του θερµαντικού στοιχείου.q o σε watt Σ ( Kcal/h ή BTU/h) 2.Την απαιτούµενη ικανότητα του υγραντήρα. V o W σε m 3 /s ( m 3 /h ή ft 3 /h) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μια ολοκληρωµένη κεντρική εγκατάσταση χειµερινού κλιµατισµού (θέρµανσης), είναι πάντα εφοδιασµένη µε σύστηµα ύγρανσης του θερµαινόµενου αέρα. Το σύστηµα ύγρανσης είναι αναγκαίο γιατί ο αέρας του περιβάλλοντος κατά τις ψυχρές µέρες του χειµώνα είναι πολύ ξηρός, δηλαδή έχει µικρή ειδική υγρασία παρόλη τη µεγάλη σχετική του υγρασία. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να παρουσιάζει σχετική υγρασία 100%. Όταν ο αέρας διέλθει από το στοιχείο θέρµανσης και θερµανθεί (αυξηθεί η θερµοκρασία του) η σχετική υγρασία του µειώνεται. Η µείωση της σχετικής υγρασίας του θερµαινόµενου αέρα φθάνει συχνά σε ανεπίτρεπτα χαµηλά επίπεδα για την υγεία και την άνεση των ανθρώπων που ζουν στον κλιµατιζόµενο χώρο. Για να αποφεύγονται τα ανεπιθύµητα αποτελέσµατα της χαµηλής σχετικής υγρασίας του θερµαινόµενου αέρα τοποθετείται µετά το στοιχείο θέρµανσης ένας, τουλάχιστον, υγραντήρας (σχήµα 1). Υγραντήρας Υγροστάτες σχήµα 1 Ο υγραντήρας συνδέεται συνήθως µε το δίκτυο νερού και ελέγχεται από τον υγροστάτη χώρου (σχήµα 1) µέσω µιας ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας V 1 (σχήµα 2).

4 5-3 Σχήµα 2 " Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα " Ο υγροστάτης χώρου ρυθµίζεται έτσι, ώστε να διατηρείται στο χώρο σχετική υγρασία 45-55%. Αν η σχετική υγρασία πέσει κάτω από τα όρια στα οποία έχει ρυθµιστεί ο υγροστάτης, τότε ο υγραντήρας παίρνει εντολή από τον υγροστάτη, ανοίγει την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα και ψεκάζει νερό στο θερµαινόµενο αέρα σε µορφή πολύ λεπτών σταγονιδίων (νέφους). Όταν η σχετική υγρασία του θερµαινό- µενου χώρου ικανοποιηθεί (φθάσει το 45-55%) ο υγροστάτης δίνει εντολή στον υγραντήρα να σταµατήσει τον ψεκασµό νερού. Οι παραπάνω ενέργειες επαναλαµβάνονται αυτόµατα, µε αποτέλεσµα να διατηρείται η σχετική υγρασία του θερµαινόµενου χώρου στα επιθυµητά όρια. Σχήµα 3 " Τύποι υγραντήρων " Στο εµπόριο κυκλοφορούν πολλοί τύποι υγραντήρων (σχήµα 3). Κάθε τύπος παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας και µεγάλη διαφορά κόστους. Για τις ανάγκες των πειραµάτων στο σχολικό

5 5-4 εργαστήριο, καλό θα είναι να χρησιµοποιείται ένας υγραντήρας που συναντάται συχνά στις εγκαταστάσεις κλιµατισµού για θέρµανση. Απαραίτητη είναι η ικανότητα προσδιορισµού της παροχής νερού από τον υγραντήρα στον αέρα που καθορίζει ταυτόχρονα και την συχνότητα λειτουργίας της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ψυχροµετρικός χάρτης. Ψυχρόµετρο (2 τεµ.). Ανεµόµετρο (ταχύµετρο αέρα) - Κανόνας. Πειραµατικός αεραγωγός µε ανεµιστήρα, ηλεκτρική αντίσταση και ψεκαστήρα (υγραντήρα) νερού σχήµα 4 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Θέσατε σε λειτουργία τη µονάδα για δέκα λεπτά τουλάχιστον πριν µετρήσετε (ανεµιστήρα, αντίσταση, υγραντήρα) ώστε να σταθεροποιηθούν τα µεγέθη µετρήσεων (θερµοκρασία ξηρού και υγρού θερ- µοµέτρου). 2.Πάρτε µετρήσεις µε το ψυχρόµετρο στην είσοδο του πειραµατικού αεραγωγού (θέση 1) και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 α/α M.O o C M.O o F T DB T WB 3. Τροφοδοτήστε µε ηλεκτρικό ρεύµα την ηλεκτρική αντίσταση β του πειραµατικού αεραγωγού. 4. Βάλτε σε λειτουργία το σύστηµα ψεκασµού νερού α (υγραντήρα). 5. Πάρτε µετρήσεις µε το ψυχρόµετρο και το ανεµόµετρο στην έξοδο του πειραµατικού αεραγωγού (θέση 2) και συµπληρώστε τον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2

6 5-5 α/α Μ.Ο ο C M.O o F T DB T WB C 6. Μετρήστε τη διατοµή Α του αεραγωγού στη θέση 2. Α = b h = 7. Με βάση τα στοιχεία των πινάκων 1 και 2 χαράξτε την µεταβολή 1-2 στον ψυχροµετρικό χάρτη. 8. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 3. Πίνακας 3 " ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ " α/α ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ 2 T DB T WB φ Τ Dp Qs Q L U 9. Υπολογίστε το ποσό θερµότητας ανά µονάδα µάζας (ενθαλπίας) που έλαβε ο αέρας κατά τη διαδροµή 1-2, από αρχική σε τελική κατάσταση. h = h 2 -h 1 KJ/kg (Kcal/kg, Btu/lb) 10. Υπολογίστε το συνολικό ποσό θερµότητας που έλαβε ο αέρας κατά τη διαδροµή 1-2, από αρχική σε τελική κατάσταση Q o Τ = h m o watt 11. Υπολογίστε την ωριαία µεταβολή της υγρασίας του αέρα. w = w 2 -w 1 gr water/kg d.a. (grains w./kg d.a. ή lb w./kg d.a.) 12. Υπολογίστε την ισχύ της αντίστασης β. Q o Τ = h m o προσεγγιστικά Q o Τ = V o h watt

7 5-6 Επισηµαίνεται ότι εφόσον χρησιµοποιηθεί άλλη πειραµατική µονάδα εκτός της παραπάνω, θα ακολουθηθεί η κατάλληλη αντίστοιχη πορεία. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ T DB : T WB : Θερµοκρασία ξηρού βολβού (K, 0 C, 0 F). Θερµοκρασία υγρού βολβού (K, 0 C, 0 F). W : Περιεκτικότητα σε υγρασία (Kg(H 2 O)/Kg(da), (LB(H 2 O)/L da). Q S : Αισθητή θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Q L : BTU/da). Λανθάνουσα θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kg da,kcal/kgda, Q T : Συνολική θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Φ : Σχετική υγρασία. T dp : Θερµοκρασία σηµείου δρόσου (K, 0 C, 0 F). U : Ειδικός όγκος αέρα (m 3 / Kg(DA), (FT 3 / LB(DA)).

8 5-7 ΑΣΚΗΣΗ 6 η " ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ "

9 5-8 ΣΚΟΠΟΣ Οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία ψύξης του αέρα κλιµατιστικής µονάδας, όταν ταυτόχρονα γίνεται και αφαίρεση υγρασίας (αφύγρανση). ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όταν ο αέρας ψύχεται σε θερµοκρασία µικρότερη από τη θερµοκρασία κορεσµού (ή σηµείο δρόσου), παρατηρείται στο στοιχείο ψύξης της κλιµατιστικής µονάδας η παρουσία σταγόνων νερού. Οι σταγόνες αυτές του νερού προέρχονται από τη συµπύκνωση µέρους των υδρατµών που περιέχει ο αέρας και ονοµάζονται συµπυκνώµατα. Το βάρος του νερού που αφαιρείται από κάθε κιλό κλιµατιζόµενου αέρα (που ψύχεται), εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος της ειδικής υγρασίας του αέρα (W) και από τη θερµοκρασία στην οποία ψύχεται ο αέρας. Θεωρητικά, ο αέρας ψύχεται πρώτα χωρίς αφύγρανση (έχουµε δηλαδή αισθητή ψύξη, σηµείο Α στο σχήµα 1), µέχρι η θερµοκρασία του ξηρού θερµοµέτρου (T DB ) γίνει ίση µε τη θερµοκρασία κορεσµού (ση- µείο δρόσου, σηµείο Β στο σχήµα 1). Από τη στιγµή που ο αέρας θα κορεσθεί, αρχίζει και η εµφάνιση των πρώτων συµπυκνωµάτων (ση- µείο Β στο σχήµα 1). Η αφύγρανση συνεχίζεται όσο ελαττώνεται η θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου (T DB ). Τελικά ο αέρας αναχωρεί από το στοιχείο ψύξης στην κατάσταση που αντιστοιχεί στο σηµείο Γ του σχήµατος 1.. Σχήµα 1 " ιεργασία ψύξεως του αέρα µε αφύγρανση " Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η ψυχροµετρική αλλαγή κατά την πορεία ΑΒΓ (σχήµα 1) είναι εντελώς θεωρητική και προϋποθέτει την απευθείας επαφή όλης της ποσότητας του αέρα µε την ψυχρή επιφάνεια του στοιχείου ψύξεως. Όµως στην πράξη, όπως είναι γνωστό, ένα µέρος του αέρα περνά χωρίς να έρθει σε επαφή µε τη µεταλλική επιφάνεια του ψυκτικού στοιχείου (αέρας παρακάµψεως ). Το ποσοστό του αέρα παρακάµψεως (by-pass) µπορεί να κυµαίνεται από 10%

10 5-9 έως και 40% ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του στοιχείου ψύξεως και την ταχύτητα µε την οποία περνά ο αέρας. Γι αυτό και στην πράξη η πορεία της ψυχροµετρικής αλλαγής δεν είναι η ΑΒΓ, αλλά εκείνη της διακοπτόµενης γραµµής ΑΓ. Η τελική κατάσταση του αέρα θα βρίσκεται πάνω στην ευθεία που ενώνει τα σηµεία Α και Γ και µεταξύ αυτών των σηµείων. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω µεταβολής ο αέρας δεν θ ακολουθεί την ευθεία ΑΓ αλλά προσεγγιστικά τη σχεδιασµένη καµπύλη A-e. Αυτή προκύπτει από τη συνεχή ανάµιξη του αέρα, που ψύχεται από την ψυχρή επιφάνεια του ψυκτικού στοιχείου, µε τον αέρα που παρακάµπτει το ψυκτικό στοιχείο και µεταβάλλει την κατάσταση. Όµως στους υπολογισµούς, για λόγους ευκολίας, εχόµαστε ότι η µεταβολή απεικονίζεται από την ευθεία Α-e και η τελική κατάσταση του αέρα προκύπτει σαν αποτέλεσµα της ανάµιξης του αέρα που δεν έχει παρακάµψει την ψυχρή επιφάνεια και δεν έχει µεταβάλλει καθόλου την κατάσταση, µε τον αέρα που έχει ψυχθεί µέχρι τη µέση θερµοκρασία της ψυχρής επιφάνειας. Το ποσό της υγρασίας το οποίο απάγεται από τον αέρα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε µεταβολής αφυγράνσεως µπορεί να προσδιορισθεί από τη διαφορά της ειδικής υγρασίας µεταξύ της κατάστασης εισόδου και εξόδου αντίστοιχα. Άρα και η απαγόµενη λανθάνουσα θερµότητα µπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: ( Για αέρα θερµοκρασίας 70 ο FDB µε πυκνότητα 0,075 lb/ft 3 ) Q e = ( 0, ) ( 1076 ) (CFM) ( W) 7000 Q e = 0,68 CFM W (BTU/h) όπου 0,075 είναι η πυκνότητα σε lb DA/ft 3 10,76 η θερµότητα συµπυκνώσεως σε BTU/lb ύδατος W= λόγος υγρότητας σε grains/lb 1 lb = 7000 grains. Το αισθητό ποσό θερµότητας το οποίο αφαιρείται κατά τη διάρκεια της ψύξης είναι όπως και προηγουµένως: Q s = 1,08 CFM W σε BTU/h Ενώ το ολικό ποσό θερµότητας που αφαιρείται κατά τη διάρκεια της ψύξης είναι: Q t = Q s + Q i ή Q t = (0,075) (60) (CFM) ( i) = 4,5 CFM i σε BTU/h. i = ιαφορά ενθαλπίας µεταξύ κατάστασης εισόδου και εξόδου του αέρα. Οι παραπάνω εξισώσεις προϋποθέτουν σταθερή πυκνότητα (0,075 lb/ft 3 ), σταθερή λανθάνουσα θερµότητα (0,24 BTU/lb-f) και εφαρµόζονται στις περισσότερες περιπτώσεις του κλιµατισµού που δεν ενδιαφερόµαστε για απόλυτη ακρίβεια.

11 5-10 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ψυχροµετρικός χάρτης Ψυχρόµετρο Ψυκτική συσκευή Ανεµόµετρο - κανόνας ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βάλτε σε λειτουργία το ψυκτικό µηχάνηµα. 2. Πάρτε µετρήσεις στην είσοδο του αέρα του εξατµιστή του ψυκτικού µηχανήµατος µε το ψυχρόµετρο και ανεµόµετρο και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α/Α TDB TWB C M.O o C M.O o F 3. Πάρτε µετρήσεις στην έξοδο του αέρα του εξατµιστή του ψυκτικού µηχανήµατος µε το ψυχρόµετρο και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α M.O o C TDB TWB M.O o F Με βάση τα στοιχεία των πινάκων 1 και 2 χαράξτε τη µεταβολή 1-2 στον ψυχροµετρικό χάρτη. 1. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α/Α ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ 2 TDB TWB RH DP Q s Q l Q t V

12 Υπολογίστε την ψυκτική ικανότητα του εξατµιστή. 7. Υπολογίστε το ποσό της υγρασίας που αφαιρείται από τον αέρα σε µία ώρα. 8. ικαιολογήστε το φαινόµενο της αφύγρανσης. Επισηµαίνεται ότι εφόσον χρησιµοποιηθεί άλλη πειραµατική µονάδα, εκτός της παραπάνω, θα ακολουθηθεί αντίστοιχη πορεία. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ T DB : T WB : Θερµοκρασία ξηρού βολβού (K, 0 C, 0 F). Θερµοκρασία υγρού βολβού (K, 0 C, 0 F). W : Περιεκτικότητα σε υγρασία (Kg(H 2 O)/Kg(da), (LB(H 2 O)/L da). Q S : Αισθητή θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Q L : BTU/da). Λανθάνουσα θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kg da,kcal/kgda, Q T : Συνολική θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Φ : Σχετική υγρασία. T dp : Θερµοκρασία σηµείου δρόσου (K, 0 C, 0 F). U : Ειδικός όγκος αέρα (m 3 / Kg(DA), (FT 3 / LB(DA)).

13 5-12 ΑΣΚΗΣΗ 7 η " ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ "

14 5-13 ΣΚΟΠΟΣ Η εφαρµογή της κλιµατιστικής θεωρίας, ιδιαίτερα η χρήση ψυχροµετρικού χάρτη στη ροή διαµέσου της µονάδας αναθέρµανσης και έτσι να επαληθευτεί η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ψύξη - Αφύγρανση Ο αέρας του περιβάλλοντος στο σηµείο (1) έχει θερµοκρασία (Τ 1 ) και σχετική υγρασία (φ 1 ). Χωρίς τη χρήση προθέρµανσης και ύγρανσης ο αέρας εισέρχεται στο ψυγείο σ' αυτή την κατάσταση, όπου ψύχεται στην θερµοκρασία Τ 4. Από το διάγραµµα διακρίνεται ότι η θερµοκρασία Τ 4α είναι το σηµείο υγροποίησης (δρόσου) σε πίεση ατµών Ps 1. Έτσι η ψύξη από το σηµείο 4α στο 4 προκαλεί συµπύκνωση του νερού. Τότε ο ατµός είναι κορεσµένος σε θερµοκρασία Τ 4 και πίεση ατµών Ps 4. O αέρας τότε θερµαίνεται από τον αναθερµαντήρα(q 45 ) και µεταβάλλεται η θερµοκρασία του στην επιθυµητή τιµή Τ 5. Έτσι ρυθµίζοντας το ποσό θερµότητας της µεταβολής 3-4 Q 34 δίνεται η επιθυµητή θερµοκρασία Τ 4 και το ποσό θερµότητας της µεταβολής 4-5 Q 45 η θερµοκρασία Τ 5. Θέρµανση και Ύγρανση Η µεταβολή 1-2 αντιπροσωπεύει τη θέρµανση στον προθερµαντήρα κατά την οποία η περιεκτικότητα υγρασίας είναι σταθερή. Στη 2-3 τόσο η θερµοκρασία όσο και η περιεκτικότητα υγρασίας αυξάνουν 1. Αυτό φαίνεται στο σχήµα 3. Αισθητή - Ολική θερµική αναλογία Το φορτίο κλιµατισµού σ' ένα χώρο χωρίζεται σε δύο µέρη : α) Το αισθητό θερµικό φορτίο, που αποτελεί την ενέργεια που προστίθεται και τείνει να ανεβάσει τη θερµοκρασία ξηρού βολβού, στη µονάδα του χρόνου. β) Το λανθάνον θερµικό φορτίο, που αποτελεί την ενέργεια που προστίθεται, στη µονάδα του χρόνου, εξ' αιτίας της ενθαλπίας(ενέργειας που περιέχεται) της υγρασίας που προστίθεται και της θερµότητας που απαιτείται για να ατµοποιηθεί αυτή. 1

15 5-14 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Από τη θεωρία ισχύει : Q 4-5 = m (h4 - h5) όπου : m = PV / RT = V/v m και V είναι αντίστοιχα το ποσοστό ροής µάζας και όγκου για τον ξηρό αέρα. Τ = Τ 3 και P = ατµοσφαιρική πίεση ( περίπου 1013 mbar ) και οι τιµές της ενθαλπίας λαµβάνονται από τον ψυχροµετρικό χάρτη. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων : Ποσοστό ροής αέρα = 0.13 g/gr d.a στους 20.5 ο C T 12 = 7.8 o C, T 13 = 6.7 o C, T 14 = 14.5 o C, T 15 = 10.0 o C Από το χάρτη έχουµε : h 5 = 22.5 KJ/Kg (ξηρού αέρα) h 1 = 29.0 KJ/Kg (ξηρού αέρα) υ 5 = m 3 /kg (ξηρού αέρα) V 5 = V ( ) ( ) =0.13 ( / ) = m3 /sec m = V 5 / υ 5 = 0.129/ = kg/sec Q 1-5 = ( ) = 1.02 kw Μετρούµενη ισχύς στην είσοδο, µετά τη διόρθωση τάσης = 1.02 kw ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συγκρίνετε την τιµή της Q 4-5 που υπολογίσθηκε µε την µετρούµενη τιµή. Έχει επαληθευτεί η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας ; Συζητήστε τις πιθανές πηγές σφάλµατος.

16 5-15 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Πειραµατική µονάδα κλιµατισµού - Ψυχρόµετρο - Ψυχροµετρικός χάρτης ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Θέσατε σε λειτουργία την πειραµατική µονάδα κλιµατισµού. 2.Πάρτε µετρήσεις µε το ψυχρόµετρο στην είσοδο του αέρα στην πειραµατική µονάδα ( θέση 1 ) καθώς επίσης και αµέσως µετά την έξοδο του από τον ατµοποιητή του ψυκτικού µηχανήµατος ( θέση 2 ). 3.Βάλτε σε λειτουργία τις αντιστάσεις αναθέρµανσης του αέρα της πειραµατικής µονάδας και πάρτε µετρήσεις µε το ψυχρόµετρο στην έξοδο του αέρα από αυτή ( θέση 3 ). 4.Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 1. Πίνακας 1 α/α ΘΕΣΗ 1 ΘΕΣΗ 2 ΘΕΣΗ 3 Τ ο db C T o wb C Μ.Ο Μ. Ο Με βάση τις ανωτέρω µετρήσεις Χαράξτε σε ψυχροµετρικό χάρτη την ψυχροµετρική µεταβολή του αέρα κατά τη δίοδο του µέσω της πειραµατικής µονάδας κλιµατισµού. Υπολογίστε την ψυκτική ικανότητα του ενσωµατωµένου στην πειρα- µατική µονάδα ψυκτικού µηχανήµατος, καθώς επίσης και των αντιστάσεων αναθέρµανσης του αέρα.

17 5-16 ικαιολογήστε την µεταβολή της σχετικής υγρασίας του αέρα δια µέσου της πειραµατικής µονάδας κλιµατισµού. Υπολογίστε το συντελεστή βραχυκύκλωσης του µηχανήµατος (bypass factor). ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ T DB : T WB : Θερµοκρασία ξηρού βολβού (K, 0 C, 0 F). Θερµοκρασία υγρού βολβού (K, 0 C, 0 F). W : Περιεκτικότητα σε υγρασία (Kg(H 2 O)/Kg(da), (LB(H 2 O)/L da). Q S : Αισθητή θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Q L : BTU/da). Λανθάνουσα θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kg da,kcal/kgda, Q T : Συνολική θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Φ : Σχετική υγρασία. T dp : Θερµοκρασία σηµείου δρόσου (K, 0 C, 0 F). U : Ειδικός όγκος αέρα (m 3 / Kg(DA), (FT 3 / LB(DA)).

18 5-17 ΑΣΚΗΣΗ 8 η " ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ "

19 5-18 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πειραµατικός αεραγωγός Ψυχρόµετρο Ανεµόµετρο Set µανοµέτρων ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέσατε σε λειτουργία την πειραµατική εγκατάσταση του αεραγωγού. 2. Περιµένετε µέχρι να αποκατασταθούν οι συνθήκες ισορροπίας. 3. Πάρτε µετρήσεις µε το ψυχρόµετρο και το ανεµόµετρο στα στόµια προσαγωγής και απαγωγής και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 1. Πίνακας 1 α/α M.O. O C T DB ΕΙΣΟ ΟΣ T WB C 1 T DB ΕΞΟ ΟΣ T WB C 2 4. Mετρήστε τις θερµοκρασίες Τ 1 και Τ 2 στην είσοδο και έξοδο του συµπυκνωτή του ψυκτικού µηχανήµατος αντίστοιχα και συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2 Ρ 1 Τ 1 Ρ 2 Τ 2 Τ 3 Ζητούνται : α) Το ποσό θερµότητας που αφαιρείται από τον αέρα (αισθητό και λανθάνον).

20 5-19 β) Ο λόγος υγρασίας του αέρα στην είσοδο και στην έξοδο καθώς και η διαφορά τους. γ) Η ποσότητα του συναλλασσόµενου νερού. δ) Η παροχή του ψυκτικού µέσου και η παροχή αέρα. ε) Η ψυκτική ισχύς του µηχανήµατος. στ) Ο συντελεστής παράκαµψης BF. ζ) Οι απώλειες µάζας του αεραγωγού. η) Οι συντελεστές ESHF, RSHF, GSHF. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ T DB : T WB : Θερµοκρασία ξηρού βολβού (K, 0 C, 0 F). Θερµοκρασία υγρού βολβού (K, 0 C, 0 F). W : Περιεκτικότητα σε υγρασία (Kg(H 2 O)/Kg(da), (LB(H 2 O)/L da). Q S : Αισθητή θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Q L : BTU/da). Λανθάνουσα θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kg da,kcal/kgda, Q T : Συνολική θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Φ : Σχετική υγρασία. T dp : Θερµοκρασία σηµείου δρόσου (K, 0 C, 0 F). U : Ειδικός όγκος αέρα (m 3 / Kg(DA), (FT 3 / LB(DA)). ESHF : Ενεργός συντελεστής αισθητής θερµότητας RSHF : Συντελεστής αισθητής θερµότητας χώρου GSHF : Συντελεστής αισθητής θερµότητας µηχανήµατος BF : Συντελεστής παράκαµψης

21 5-20 ΑΣΚΗΣΗ 9 η " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α "

22 5-21 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Πειραµατική συσκευή Ψυχρόµετρο Ανεµόµετρο Ψυχροµετρικός χάρτης ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Θέσατε σε λειτουργία την πειραµατική συσκευή κλιµατισµού 2.Λειτουργήστε τις αντιστάσεις προθέρµανσης και αναθέρµανσης του αέρα, το ψυκτικό µηχάνηµα που είναι ενσωµατωµένο στη µονάδα καθώς επίσης και τη συσκευή ύγρανσης του αέρα. 3.Περιµένετε µέχρι την αποκατάσταση συνθηκών ισορροπίας. 4.Πάρτε µετρήσεις µε το ψυχρόµετρο στις θέσεις : α) Εισόδου του αέρα στη µονάδα T DB,1, T WB,1 β) Μετά την προθέρµανση του T DB,2, T WB,2 γ) Μετά την ύγρανση του T DB,3, T WB,3 δ) Μετά την ψύξη του T DB,4, T WB,4 ε) Μετά την αναθέρµανση του T DB,5, T WB,5 5.Πάρτε µετρήσεις της πίεσης αναρρόφησης Ρ 1, κατάθλιψης Ρ 2, καθώς και της παροχής m o του ψυκτικού µέσου του µηχανήµατος. 6.Με βάση τις παραπάνω µετρήσεις συµπληρώστε τον πίνακα 1. Πίνακας 1 T DB, 1 T WB, 1 T DB,2 T WB,2 T DB,3 T WB,3 T DB,4 T WB,4 T DB,5 T WB,5 P 1 P 2 m c F

23 Με βάση τις µετρήσεις αυτές υπολογίστε : α) Το ποσό της θερµότητας που δίδεται στον αέρα από τις αντιστάσεις προθέρµανσης. β) Το ποσό της υγρασίας και θερµότητας που δίδεται στον αέρα από τη συσκευή ύγρανσης. γ) Το ποσό της θερµότητας και υγρασίας που αφαιρείται από τον αέρα του ατµοποιητή του ψυκτικού µηχανήµατος. δ) Το ποσό της θερµότητας που δίδεται στον αέρα από τις αντιστάσεις αναθέρµανσης. ε) Το ποσό της θερµότητας και υγρασίας που αθροιστικά (µε βάση τα παραπάνω υπολογισθέντα ποσά) δίνονται στον αέρα κατά τη δίοδο του από την πειραµατική συσκευή. στ) Το ποσό της θερµότητας και υγρασίας που δίνεται στον αέρα µε βάση την αρχική και τελική θερµοκρασία του. ζ) Το συντελεστή BF του ψυκτικού µηχανήµατος καθώς επίσης και της πειραµατικής συσκευής. η) Το ποσό της θερµότητας που απάγεται από το νερό ψύξης του συµπυκνωτή του ψυκτικού µηχανήµατος της πειραµατικής συσκευής. 8. θεωρείστε : Βαθµό απόδοσης συναλλαγής θερµότητας µεταξύ στοιχείου ψύξης και αέρα καθώς και συµπυκνωτή και νερού ψύξης 0,95. Οτι δεν υπάρχει υπόψυξη.

24 5-23 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ T DB : T WB : Θερµοκρασία ξηρού βολβού (K, 0 C, 0 F). Θερµοκρασία υγρού βολβού (K, 0 C, 0 F). W : Περιεκτικότητα σε υγρασία (Kg(H 2 O)/Kg(da), (LB(H 2 O)/L da). Q S : Αισθητή θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Q L : BTU/da). Λανθάνουσα θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kg da,kcal/kgda, Q T : Συνολική θερµότητα υγρού αέρα (Kj/Kgda, Kcal/Kgda, BTU/LBda). Φ : Σχετική υγρασία. T dp : Θερµοκρασία σηµείου δρόσου (K, 0 C, 0 F). U : Ειδικός όγκος αέρα (m 3 / Kg(DA), (FT 3 / LB(DA)). ESHF : Ενεργός συντελεστής αισθητής θερµότητας RSHF : Συντελεστής αισθητής θερµότητας χώρου GSHF : Συντελεστής αισθητής θερµότητας µηχανήµατος BF : Συντελεστής παράκαµψης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ: Ψύξη-Κλιµατισµός-Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αυτό το επαναληπτικό φυλλάδιο δίνεται με σκοπό να σας βοηθήσει για μια πρόχειρη και άμεση επανάληψη σε όλα τα θέματα που θα εξεταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 303/2008/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 303/2008/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 303/2008/ΕΚ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επιθεωρητές συστημάτων Κλιματισμού, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Air Conditioning Systems) Ioannis Michaelides, Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών υπολογιστών Διπλωματική εργασία με θέμα: Βελτιστοποίηση απόδοσης Ψυκτικών Συμπιεστών Δαλαβούρας Κωνσταντίνος Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός του κλιματισμού του αυτοκινήτου 2. Κόστος λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους Του φοιτητή Βαλωμένου Ευάγγελου, του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕΜ: 5021 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα