ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΦΑΣΗ 1: ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οµάδα Έρευνας Μπόζης ηµήτρης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Παλπάνα Στέλλα ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Μοσχοπούλου Φωτεινή ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλιάδης ηµήτριος ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αποστολίδου Παναγιώτα ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βούλγαρη Βασιλική ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κανονισµοί Γενικά Το κτίριο, οι θερµικές ζώνες του και τα συστήµατα κλιµατισµού Kλιµατιστικές Μονάδες Γενικά Συγκρότηση των µονάδων Τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων ίκτυο Αεραγωγών και Στόµια Αέρα Μονάδες Ανεµιστήρα Στοιχείου ίκτυα σωληνώσεων θερµού και ψυχρού νερού ιάταξη Σωληνώσεις - Εξαρτήµατα και Όργανα Μονώσεις σωληνώσεων Ρυθµίσεις απόδοσης των στοιχείων Αντλίες ίκτυο συµπυκνωµάτων Σύστηµα Ελέγχου Γενικά Κλιµατιστικές Μονάδες Μονάδες Ανεµιστήρα - Στοιχείου Τερµατικό Μηχανοστάσιο Μονάδα Επίβλεψης και Επικοινωνίας Προβλεπόµενες Εργασίες... 20

3 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Κανονισµοί Η εγκατάσταση µελετήθηκε σύµφωνα µε τους παρακάτω κανονισµούς : 1. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ). 2. Κτιριοδοµικός Κανονισµός. 3. Κανονισµός για τη θερµοµόνωση των κτιρίων. 4. ΤΟΤΕΕ 2421/86-ΜΕΡΟΣ 1: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: ίκτυα διανοµής ζεστού νερού γιά θέρµανση κτιριακών χώρων. 5. ΤΟΤΕΕ 2423/86: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιµατισµός κτιριακών χώρων. 6. ΤΟΤΕΕ 2425/86: Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτιριακών χώρων. 7. Οδηγίες, µέθοδοι υπολογισµών και πρότυπα ASHRAE. 8. Πρότυπα ΕΛΟΤ. 2. Γενικά Η περιγραφή αυτή αναφέρεται στα δίκτυα διανοµής της εγκατάστασης θέρ- µανσης-κλιµατισµού και εξαερισµού της Πτέρυγας και περιλαµβάνει: 1. Τις επιλογές σχεδίασης και διαστασιολόγησης του συστήµατος κλιµατισµού. 2. Τον βασικό εξοπλισµό (µηχανήµατα, συσκευές και δίκτυα) διανοµής 4. Τα δίκτυα διανοµής ψυχρού και θερµού νερού. 5. Τις διατάξεις τοπικού εξαερισµού. 3. Το κτίριο, οι θερµικές ζώνες του και τα συστήµατα κλιµατισµού Από άποψη ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας αλλά και θερµικής συµπεριφοράς διακρίνονται στο κτίριο τέσσερις ενότητες θερµικών ζωνών µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους:

4 4 Ενότητα 1: Αίθουσες - περιοδική λειτουργία και απαίτηση για διατήρηση µειωµένων συνθηκών τις ώρες µη κανονικής λειτουργίας - απαίτηση για ρύθµιση συνθηκών θερµοκρασίας (21 C /26 C) τις ώρες κανονικής λειτουργίας. - υψηλές απαιτήσεις αερισµού και εξαερισµού (αποφασίστηκε να µην καλύπτονται µε µηχανικά µέσα προς το παρόν). - µεγάλα εξωτερικά φορτία και σχετικά µικρά εσωτερικά φορτία φωτισµού και συσκευών. - µεγάλα φορτία από την παρουσία ατόµων. - τυπική καθαρότητα αέρα. Ενότητα 2: ιάδροµοι Αιθουσών - συνεχής λειτουργία στο ωράριο λειτουργίας της πτέρυγας - απαίτηση για ρύθµιση συνθηκών θερµοκρασίας (20 C /27 C) τις ώρες λειτουργίας. - υψηλές απαιτήσεις αερισµού και εξαερισµού. - µικρά εξωτερικά φορτία µε εξαίρεση τον διάδροµο του τελευταίου ορόφου. µικρά εσωτερικά φορτία φωτισµού και συσκευών. - µεγάλα σχετικά φορτία από την παρουσία ατόµων. - τυπική καθαρότητα αέρα. Ενότητα 3: Περιοχές Κλιµακοστασίων Περιοχές µε µεγάλα ανοίγµατα και µεγάλο ύψος που λειτουργούν συνεχώς στο ωράριο λειτουργίας της πτέρυγας. ιακρίνονται από µεγάλα εξωτερικά φορτία και σχετικά µικρά εσωτερικά φορτία φωτισµού, συσκευών και ατόµων. Ενότητα 4: Οµαδικοί Χώροι Υγιεινής Συνεχής λειτουργία, απαίτηση θέρµανσης µόνον των χώρων, συνεχής υποπίεση ως προς το υπόλοιπο κτίριο, ιδιαίτερος εξαερισµός για την αποφυγή µεταφοράς οσµών στο κτίριο και σχετικά χαµηλές στάθµες θορύβου. Για τις Ενότητες 3 και 4 (Περιοχές Κλιµακοστασίων και Οµαδικών Χώρων Υγιεινής) δεν προτείνονται στη φάση αυτή επεµβάσεις. Στους χώρους αυτούς παραµένει η εγκατάσταση θέρµανσης ως έχει. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι στις περιοχές των κλιµακοστασίων θα µπορούσαν µελλοντικά να εγκατασταθούν συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού µε διανοµή αέρα. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα µπορούσαν να µελετηθούν παράλληλα µε µελέτες ανακατασκευών στις όψεις των κτιρίων και στο εσωτερικό τους. Τότε θα µπορούσαν να εγκατασταθούν και διατάξεις µηχανικού εξαερισµού στους χώρους υγιεινής. Για τον κλιµατισµό των ιαδρόµων των αιθουσών του παλαιού κτιρίου προτείνεται η εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων και δικτύων αεραγωγών και στο- µίων. Στους διαδρόµους των Αιθουσών της επέκτασης προτείνεται να εγκατασταθούν µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (Fan Coils). Στις αίθουσες αποφασίστηκε να εγκατασταθούν µονάδες Fan Coils. ύο τύποι µονάδων θα χρησιµοποιηθούν : µονάδες οριζόντιες, οροφής, εµφανείς και µο-

5 5 νάδες κρυφές, κατακόρυφες για τοποθέτηση µέσα στις ειδικές εσοχές από την πλευρά των διαδρόµων που η αρχική Αρχιτεκτονική Μελέτη του κτιρίου προέβλεπε. Οι κλιµατιστικές µονάδες των διαδρόµων και τα Fan Coils θα έχουν από ένα στοιχείο (κοινό για θέρµανση και ψύξη). Το δίκτυο τροφοδοσίας τους θα είναι δισωλήνιο, δηλαδή κοινό δίκτυο για τη διανοµή ψυχρού νερού κατά τη θερινή και θερµού κατά τη χειµερινή περίοδο. Η διανοµή ψυχρού και θερµού νερού στο κτίριο θα γίνεται κεντρικά για την πτέρυγα από τερµατικό σταθµό διανοµής νερού που θα κατασκευαστεί στο δώµα, στη θέση του υπάρχοντος Ψυχροστασίου. Ο τερµατικός αυτός σταθµός θα τροφοδοτηθεί από το κεντρικό δίκτυο διανοµής ψυχρού και θερµού νερού της Σχολής. Τα υπάρχοντα θερµαντικά σώµατα στην πτέρυγα και το δίκτυο τροφοδοσίας τους θα µπορούσαν να αποξηλωθούν και να αντικατασταθούν από µια πολύ µικρότερης ισχύος εγκατάσταση θερµαντικών σωµάτων χαµηλού ύψους τοποθετηµένων µόνον κάτω από τα υαλοστάσια των όψεων. Η εγκατάσταση αυτή θα είναι ανεξάρτητη από το νέο δίκτυο διανοµής της πτέρυγας που προτείνεται σε αυτή τη φάση. 4. Kλιµατιστικές Μονάδες 4.1 Γενικά Τοποθετούνται τρεις κλιµατιστικές µονάδες για τον κλιµατισµό των διαδρόµων των αιθουσών. Οι µονάδες τοποθετούνται έξω από τους διαδρόµους, αναρτη- µένες από την οροφή στην περιοχή του ΝΑ κλιµακοστασίου. Τα τοιχώµατα των µονάδων θα είναι από φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας κατάλληλου πάχους µε προστατευτική αντιδιαβρωτική επίστρωση, µονωµένα µε πολυουρεθάνη (σάντουιτς) πάχους τουλάχιστον 40mm. 4.2 Συγκρότηση των µονάδων Κάθε µονάδα θα είναι οριζόντια µίας ζώνης, χαµηλής πιέσεως, κατάλληλη για ανάρτηση από την οροφή και θα έχει : - ανεµιστήρα προσαγωγής - κοινό στοιχείο νερού για θέρµανσης και ψύκτη και σταγονοσυλλέκτη - απλό κιβώτιο µίξης µε πλενόµενα µεταλλικά προφίλτρα zig-zag κλάσης G3/EN779 Ο συµπληρωµατικός εξοπλισµός κάθε µονάδας θα αποτελείται από ηλεκτροκίνητο ΟΝ/OFF πολύφυλλο διάφραγµα στην αναρρόφηση νωπού αέρα. Οι ανεµιστήρες των µονάδων θα είναι φυγοκεντρικοί κατάλληλης παροχής µε πτερύγια κεκλιµένα προς τα εµπρός (FC). Οι ανεµιστήρες και οι κινητήρες τους θα εδράζονται σε ειδικά αντικραδασµικά. Οι κινητήρες θα είναι ασύγχρονοι µε δροµέα βραχυκυκλωµένου κλωβού, τετραπολικοί µε µηχανισµό προέ-

6 6 ντασης των ιµάντων. Στις µονάδες µπορούν να έχουν κινητήρες απευθείας συζευγµένους µε τους ανεµιστήρες (DD). Η επιλογή των ανεµιστήρων και των κινητήρων των κλιµατιστικών µονάδων γίνεται µε βάση την ονοµαστική παροχή τους και τη συνολική πίεση που προκύπτει από την άθροιση της απαραίτητης εξωτερικής στατικής πίεσης του δικτύου, της εσωτερικής στατικής πίεσης της κλιµατιστικής µονάδας και της δυναµικής πίεσης. Η εκτίµηση της ισχύος των κινητήρων έγινε λοιπόν για δια- µόρφωση των δικτύων των αεραγωγών όπως στα σχέδια (εξωτερικές στατικές πιέσεις) και στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών της επόµενης παραγράφου. Η ισχύς του κινητήρα κάθε ανεµιστήρα επιλέγεται µε βάση την απορροφούµενη ισχύ του ανεµιστήρα, τον προεκτιµούµενο βαθµό απόδοσης του ανεµιστήρα και του κινητήρα και µε προσαύξηση επί της απαιτούµενης ισχύος του κινητήρα της τάξης του 25%. Θα πρέπει κατά την κατασκευή να επανυπολογιστούν οι απαραίτητες εξωτερικές στατικές πιέσεις των ανεµιστήρων, µε βάση την τελική διαµόρφωση των δικτύων και να επιλεγούν οι αντίστοιχοι α- νεµιστήρες µε βάση και τα τελικά χαρακτηριστικά και την εσωτερική πτώση πίεσης των µονάδων. Τα στοιχεία των µονάδων (ψύξης και θέρµανσης) θα είναι στοιχεία νερού µε πτερύγια αλουµινίου και σωλήνες χαλκού, κοινά για θέρµανση και ψύξη, η δε µετωπική τους επιφάνεια θα είναι τέτοια ώστε η µετωπική ταχύτητα αέρα σε αυτά να µην υπερβαίνει τα 2,6 m/s. Τα στοιχεία των µονάδων θα προσεγγίζουν κατά το δυνατόν τα θερµικά χαρακτηριστικά τους στους πίνακες που ακολουθούν. Θα επιλεγούν στοιχεία που θα καλύπτουν και τις δύο απαιτήσεις (σε θέρµανση και σε ψύξη). Τα στοιχεία αναλαµβάνουν τη θερινή περίοδο την ψύξη και την αφύγρανση του αέρα. Κατά τη χειµερινή περίοδο αναλαµβάνουν τη θέρµανσή του. Η διαστασιολόγηση κάθε στοιχείου σε ψύξης θα γίνει µε βάση: - Την απαραίτητη παροχή αέρα στο στοιχείο. - Τη θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου στην είσοδο του στοιχείου (Entering Dry Bulb Temperature EDB). - Τη θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου στην είσοδο του στοιχείου (Entering Wet Bulb Temperature EWB). - Την επιθυµητή θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου στην έξοδο του στοιχείου (Leaving Dry Bulb Temperature LDB). - Την επιθυµητή θερµοκρασία υγρού θερµοµέτρου στην έξοδο του στοιχείου (Leaving Wet Bulb Temperature LWB). - Τον τύπο υγρού στα στοιχεία. - Tην επιθυµητή θερµοκρασία εισόδου του υγρού στο στοιχείο (Entering Water Temperature EWT) και την µέγιστη διαφορά θερµοκρασίας εξόδου-εισόδου του υγρού ( Tw). - Τη µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση πίεσης του ρεύµατος αέρα στο στοιχείο ( Pa). - Τη µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση πίεσης του ρεύµατος υγρού στο στοιχείο ( Pw).

7 7 Οι µεταβλητές αυτές δίνονται στους καταλόγους των τεχνικών χαρακτηριστικών των µονάδων. Η επιλογή του στοιχείου κάθε µονάδας θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις µεταβλητές αυτές όπως δίνονται στους καταλόγους (Παροχή Αέρα, EDB, EWB, LDB, LWB, EWT, Τw, pa, Pw). Υγρό σε όλες τις µονάδες είναι το νερό. Κατά την επιλογή του στοιχείου προκύπτουν οι απαραίτητες παροχές νερού στο στοιχείο. Η θερµοκρασία εισόδου νερού στο στοιχείο θεωρείται για όλα τα στοιχεία ίση µε 7 C και η µέγιστη διαφορά θερµοκρασίας ε- ξόδου-εισόδου νερού από το στοιχείο 5 C. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση πίεσης του αέρα για τα στοιχεία ψύξης είναι 200 Pa και του νερού 3 mwg (αφορά στους υπολογισµούς ανεµιστήρων των µονάδων, βαλβίδων και αντλιών των υδραυλικών δικτύων). Στη συνέχεια ελέγχεται εάν η επιλογή του συγκεκριµένου στοιχείου καλύπτει τις απαιτήσεις σε θέρµανση των στοιχείων σε θέρµανση. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση: - Την απαραίτητη παροχή αέρα στο στοιχείο. - Τη θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου στην είσοδο του στοιχείου (Entering Dry Bulb Temperature EDB). - Την επιθυµητή θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου στην έξοδο του στοιχείου (Leaving Dry Bulb Temperature LDB). - Την παροχή νερού όπως προκύπτει από την επιλογή του στοιχείου σε ψύξη. Η κάλυψη των απαιτήσεων σε θέρµανση θα πρέπει να γίνεται για µια ανώτερη επιθυµητή θερµοκρασία νερού στην είσοδο (EWT). Αναλυτικά οι µεταβλητές αυτές δίνονται στους καταλόγους των τεχνικών χαρακτηριστικών των µονάδων. Η θερµοκρασία εισόδου νερού στα στοιχεία κατά τη θέρµανση δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 65 C. Τα φίλτρα καθαρισµού θα εισάγονται στο κιβώτιο µε ολίσθηση (συρταρωτά) µέσα σε κατάλληλους οδηγούς µέσω θυρίδων που φέρουν σκέπασµα που κλείνεται στεγανά από όλες τις πλευρές του κιβωτίου. Η συνολική µετωπική επιφάνεια των φίλτρων θα είναι αρκετή ώστε να περνά µέσα από αυτήν η προδιαγραφόµενη παροχή αέρα κλιµατιστικής µονάδος µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 1,6 m/s. Τα φίλτρα που θα εγκατασταθούν στις µονάδες είναι προφίλτρα από µεταλλικά φίλτρα πλενόµενα κλάσης EΝ 779 /G4. Ο έλεγχος των κλιµατιστικών µονάδων θα γίνεται από τοπικούς προγραµµατιζόµενους ελεγκτές που θα δικτυωθούν µε το σύστηµα ελέγχου και διαχείρησης των Fan Coils (βλ. Σύστηµα Ελέγχου και Αυτοµατισµών).

8 4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων 8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά AHU 2.1 και AHU 2.2 Παροχή Αέρα Ανεµιστήρα Απαραίτητη Εξωτερική Πίεση : 2500 m³/h : 140 Pa Νωπός Aέρας : 1500 m³/h (60%) σταθερά κατά τη λειτουργία Συνθήκες Υπολογισµού Στοιχείου σε Ψύξη Παροχή Αέρα : 2500 m³/h Θερµοκρασία Αέρα Εισόδου (EDB) : 30,0 C Θερµοκρασία Αέρα Εισόδου (EWB) : 20,1 C Θερµοκρασία Αέρα Εξόδου (LDB) : 19,0 C Θερµοκρασία Αέρα Εξόδου (LWB) : 15,5 C Θερµοκρασία Εισόδου Νερού (ΕWT) : 7,0 C ιαφορά Θερµοκρασίας Νερού ( Τw) : 5,0 C Αναµενόµενη Παροχή Νερού (WF) : 0,56 L/s Συνθήκες Υπολογισµού Στοιχείου σε Θέρµανση Παροχή Αέρα : 2500 m³/h Θερµοκρασία Αέρα Εισόδου (EDB) : 12,0 C Θερµοκρασία Αέρα Εξόδου (LDB) : 29,2 C Θερµοκρασία Εισόδου Νερού (EWT) : όχι µεγαλύτερη από 65 C Τεχνικά Χαρακτηριστικά AHU 2.3 Παροχή Αέρα Ανεµιστήρα Απαραίτητη Εξωτερική Πίεση : 3200 m³/h : 150 Pa Νωπός Aέρας : 1500 m³/h (47%) σταθερά κατά τη λειτουργία Συνθήκες Υπολογισµού Στοιχείου σε Ψύξη Παροχή Αέρα : 3200 m³/h Θερµοκρασία Αέρα Εισόδου (EDB) : 29,8 C Θερµοκρασία Αέρα Εισόδου (EWB) : 20,3 C Θερµοκρασία Αέρα Εξόδου (LDB) : 18,5 C Θερµοκρασία Αέρα Εξόδου (LWB) : 16,2 C Θερµοκρασία Εισόδου Νερού (ΕWT) : 7,0 C ιαφορά Θερµοκρασίας Νερού ( Τw) : 5,0 C Αναµενόµενη Παροχή Νερού (WF) : 0,66 L/s Συνθήκες Υπολογισµού Στοιχείου σε Θέρµανση Παροχή Αέρα : 3200 m³/h Θερµοκρασία Αέρα Εισόδου (EDB) : 14,2 C Θερµοκρασία Αέρα Εξόδου (LDB) : 31,8 C Θερµοκρασία Εισόδου Νερού (EWT) : όχι µεγαλύτερη από 65 C

9 5. ίκτυο Αεραγωγών και Στόµια Αέρα 9 Οι αεραγωγοί κλιµατισµού θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής και θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα, όπως φαίνεται στα σχέδια. Το πάχος των αεραγωγών καθορίζεται από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής κάθε τµήµατος αεραγωγού όπως παρακάτω. Εφόσον δεν υπάρχει στο εµπόριο το προδιαγραφόµενο πάχος λαµαρίνας θα επιλέγεται το αµέσως µεγαλύτερο. Μεγαλύτερη διάσταση δια- Ελάχιστο επιτρεπόµενο τοµής αεραγωγού (mm) πάχος ελάσµατος (mm) έως 600 0,60 από 650 έως ,80 από 1050 έως ,00 από 2050 έως ,20 Η κατασκευή και η διαµόρφωση των ειδικών εξαρτηµάτων των αεραγωγών θα είναι σύµφωνη µε την TOTEE2423/86, το SMACNA "HVAC DUCT CON- STRUCTION STANDARDS". Οι εγκάρσιες συνδέσεις όλων των τµηµάτων των αεραγωγών θα γίνεται µε φλάντζες από σιδηρογωνίες και κοχλίες. Οι αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής στους διαδρόµους των Αιθουσών, θα είναι ορατοί, κυκλικοί µε συνεχή ραφή και συνδέσεις µε µούφες. Οι αεραγωγοί δε θα θερµοµονωθούν. Θα βαφούν εξωτερικά µε δύο στρώσεις φελλοπολτού σε χρωµατισµό που θα καθοριστεί από την επίβλεψη. Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί κατά την κατασκευή στην εγκατάσταση επί των αεραγωγών στεγανών θυρίδων επίσκεψης για τον καθαρισµό των δικτύων. Η ανάρτηση των αεραγωγών θα γίνει µε γαλβανισµένα αναδιπλωµένα χαλυβδοελάσµατα και ράβδους ανάρτησης και θα είναι σύµφωνη µε την ΤΟΤΕΕ 2423/86 ( ), το SMACNA "HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS - Chapter 4", αλλά και τις οδηγίες που περιέχονται στο SMACNA: "SEISMIC RESTRAINT MANUAL - GUIDELINES FOR MECHANICAL SYSTEMS" και για επίπεδο σεισµικού κινδύνου (SHL) A. Οι διαστάσεις και οι οδεύσεις των αεραγωγών φαίνονται στα σχέδια. Για τον έλεγχο της ροής του αέρα στους αεραγωγούς προβλέπεται η εγκατάσταση χειροκίνητων πολύφυλλων ρυθµιστικών διαφραγµάτων και δια-

10 10 φραγµάτων κατεύθυνσης στις διακλαδώσεις στις θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια. Τα ρυθµιστικά διαφράγµατα θα είναι από γαλβανισµένα ελάσµατα, ρυθµιζόµενης θέσης, µε µοχλούς και σήµανση θέσης (Ανοιχτό -Κλειστό). Επί του αεραγωγού απόρριψης του ανεµιστήρα εξαερισµού στο δώµα, εγκαθίσταται διάφραγµα βαρύτητας. Xρησιµοποιούνται τα παρακάτω στόµια: Π1: Στόµιο προσαγωγής αέρα, επίτοιχο, αλουµινίου, ορθογωνικό, µε δύο σειρές κινητά πτερύγια, η εξωτερική σειρά παράλληλα στη µεγάλη διάσταση, µε εσωτερικό λοξό διάφραγµα (HIT & MISS DAMPER), µε ειδική διαµόρφωση για απευθείας τοποθέτηση σε κυκλικό αεραγωγό Φ280/Φ315 χωρίς λαιµό. Ε.1: Στόµιο επιστροφής αέρα, επίτοιχο ή οροφής, αλουµινίου, ορθογωνικό µε µία σειρά σταθερά πτερύγια παράλληλα στη µεγάλη διάσταση, που τοποθετείται µε λαιµό σε κυκλικό αεραγωγό. Ε.2: Στόµιο λήψης νωπού αέρα ή απόρριψης αέρα, επίτοιχο ή οροφής, α- λουµινίου, ορθογωνικό µε ειδική διαµόρφωση για προστασία από τη βροχή και πλέγµα. 6. Μονάδες Ανεµιστήρα Στοιχείου Εγκαθίστανται τέσσερις τύποι µονάδων ανεµιστήρα στοιχείου (Fan Coils). Οι δύο πρώτοι τύποι είναι µονάδες εµφανείς οριζόντιες (οροφής) και εγκαθίστανται ορατές, αναρτηµένες από την οροφή. Οι άλλοι δύο τύποι είναι κρυφές µονάδες κατακόρυφες µε οριζόντια (προς τα εµπρός) έξοδο αέρα και λήψη αέρα από κάτω. Οι µονάδες αυτές θα εγκατασταθούν σε κάποιες αίθουσες, σε επαφή µε το τοιχείο του εσωτερικού διαδρόµου, στην προβλεπόµενη από την αρχική Αρχιτεκτονική Μελέτη του κτιρίου εσοχή. Για τις µονάδες αυτές θα κατασκευαστούν στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη λαιµοί αεραγωγοί από γαλβανισµένη λαµαρίνα, επάνω στους οποίους θα τοποθετηθούν στόµια α- λουµινίου γραµµικά, βαµµένα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης που θα έρθουν «πρόσωπο» µε την επένδυση που θα προταθεί. Πίσω από τα στόµια αναρρόφησης θα υπάρχει αφαιρούµενο και πλενόµενο συνθετικό φίλτρο. Τα Fan Coils επιλέγονται µε βάση το αισθητό ψυκτικό φορτίο του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν και ελέγχονται ως προς την κάλυψη του θερµικού φορτίου του χώρου. Η απόδοση ισχύος (θερµικής και ψυκτικής) των µονάδων στις συνθήκες επιλογής τους (όπως αυτές δίνονται παρακάτω) δεν πρέπει να είναι εκτός της περιοχής που αναφέρεται παρακάτω. Κατά την επιλογή των µονάδων επιλέγεται και η απαραίτητη παροχή νερού ή υγρού ψύξης και θέρ- µανσης για κάθε µία από αυτές. Οι µονάδες θα επιλεγούν ώστε να καλύπτουν το απαιτούµενο φορτίο στις επιλεγµένες παροχές αέρα που επίσης δίνονται.

11 11 Όλες οι µονάδες θα έχουν ένα στοιχείο νερού µε σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουµινίου, κοινό για ψύξη και θέρµανση, θα συνδεθούν δηλαδή σε δισωλήνιο δίκτυο νερού. Οι µονάδες θα έχουν ανεµιστήρες φυγοκεντρικούς, χαµηλής στάθµης θορύβου µε κινητήρες απευθείας συζευγµένους, λεκάνες συµπυκνωµάτων µε αντλίες συµπυκνωµάτων εάν απαιτείται και βαλβίδες εξαερισµού. Θα συνοδεύονται δε από τους εύκαµπτους σωλήνες, διακόπτες ορειχάλκινους και ρακόρ για τη σύνδεσή τους µε τα υδραυλικά δίκτυα. Οι απαραίτητες αποδόσεις των Fan Coils είναι : Τύπος 1 : Μονάδα εµφανής οροφής Απόδοση σε ψύξη (αισθητή) : 3,2 3,4 kw σε παροχή αέρα (m 3 /h) που θα επιτυγχάνεται σε µεσαία ταχύτητα του ανεµιστήρα. Τύπος 2 : Μονάδα εµφανής οροφής Απόδοση σε ψύξη (αισθητή) : 3,7 3,9 kw σε παροχή αέρα (m 3 /h) που θα επιτυγχάνεται σε µεσαία ταχύτητα του ανεµιστήρα. Τύπος 3 : Μονάδα κρυφής τοποθέτησης κατακόρυφη Απόδοση σε ψύξη (αισθητή) : 3,2 3,4 kw σε παροχή αέρα (m 3 /h) που θα επιτυγχάνεται σε µεσαία ταχύτητα του ανεµιστήρα. Τύπος 4 : Μονάδα κρυφής τοποθέτησης κατακόρυφη Απόδοση σε ψύξη (αισθητή) : 3,7 3,9 kw σε παροχή αέρα (m 3 /h) που θα επιτυγχάνεται σε µεσαία ταχύτητα του ανεµιστήρα. Οι συνθήκες επιλογής των Fan Coils είναι: 1. Ψύξη Θερµοκρασία εισόδου νερού : tv = 7 C Θερµοκρασία εισόδου αέρα : 26,0 C DB / 19 C WB 2. Θέρµανση Θερµοκρασία εισόδου νερού : tv < 65 C Θερµοκρασία εισόδου αέρα : 21 C Η στάθµη θορύβου στην κατάσταση λειτουργίας (παροχή αέρα) των µονάδων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 58 db(a). Η απόδοση και τα χαρακτηριστικά των µονάδων θα είναι πιστοποιηµένα κατά EUROVENT.

12 12 Κρίσιµο στοιχείο για την επιλογή των ορατών Fan Coils οροφής είναι η αισθητικής τους. Κρίσιµο στοιχείο για την επιλογή των Fan Coils κρυφής τοποθέτησης είναι οι διαστάσεις τους, κύρια το ύψος του, ώστε να µπορούν να εγκατασταθούν στην υπάρχουσα εσοχή. Για τον έλεγχο της απόδοσης των Fan Coils θα εγκατασταθούν κατ οµάδες δίοδες βαλβίδες αναλογικές, επίτοιχα χειριστήρια - θερµοστάτες χώρου και προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές που θα δικτυωθούν µεταξύ τους. Οι ελεγκτές θα επενεργούν στις δίοδες βαλβίδες και στους ανεµιστήρες των µονάδων. εν προβλέπεται εναλλαγή ταχυτήτων περιστροφής των ανεµιστήρων. Σε τέσσερα Fan Coils στους διαδρόµους της επέκτασης εγκαθίστανται µεµονωµένες σε κάθε µονάδα δίοδες βαλβίδες ON/FF ελεγχόµενες επίσης από επίτοιχους θερµοστάτες µέσω επίσης ελεγκτών. Για τον τύπο των βαλβίδων γίνεται λόγος στην παράγραφο 6.4 και για τους ελεγκτές στην παράγραφο 8. Ο τύπος, η θέση και η σύνδεση των Fan Coils µε αεραγωγούς και στόµια φαίνονται στα σχέδια. 7. ίκτυα σωληνώσεων θερµού και ψυχρού νερού 7.1 ιάταξη Το δίκτυο διανοµής νερού στο κτίριο θα είναι δισωλήνιο, κοινό δηλαδή για θέρµανση και ψύξη. Η τροφοδότησή του µε ψυχρό ή θερµό νερό κατά τη θερινή ή χειµερινή περίοδο αντίστοιχα θα γίνεται από κεντρικό δίκτυο µέσω τερµατικού σταθµού που θα εγκατασταθεί στο υπάρχον ψυχροστάσιο του δώµατος που στο σύνολό του απηξηλώνεται και επανακατασκευάζεται. Τα δύο δίκτυα, το εσωτερικό της πτέρυγας και το εξωτερικό της κεντρικής διανοµής, επικοινωνούν υδραυλικά. Έτσι η ασφάλιση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου, ο καθαρισµός του (φίλτρα νερού) και η απαέρωσή του θα γίνεται µέσω των εγκαταστάσεων του κεντρικού δικτύου. Και τα δύο δίκτυα, εσωτερικό και κεντρικό, θα έχουν µεταβαλλόµενη παροχή νερού ανάλογα µε τη ζήτηση φορτίου. Για το λόγο αυτό υιοθετείται η αρχή της ρύθµισης µέσω της µεταβολής των στροφών στις αντλίες κυκλοφορίας και της ρύθµισης της θερµοκρασίας νερού στις επιστροφές σε σταθερή τιµή. Κατασκευάζονται τρεις επιµέρους κλάδοι διανοµής νερού µε ιδιαίτερες µονάδες κυκλοφορίας. Κατασκευάζονται ο Συλλέκτης και ο ιανοµέας Νερού και οι διασυνδέσεις τους µε τους κεντρικούς αγωγούς τροφοδοσίας του τερµατικού µηχανοστασίου από το κεντρικό δίκτυο. Το δίκτυο αναπτύσσεται σε κανονική διάταξη δισωλήνιου σε κάθε πτέρυγα, µε τοπικές διατάξεις reverse return σε κάθε αίθουσα. Όλο το δίκτυο θα είναι ορατό, στο δώµα, στις όψεις του κτιρίου και στις οροφές του εσωτερικά, είτε µέσα στις αίθουσες είτε στους διαδρόµους. Το δίκτυο

13 13 των διαδρόµων µπορεί να κατασκευαστεί και µέσα στην ψευδοροφή του διαδρόµου, εφόσον αυτή αποφασιστεί να ανακατασκευαστεί. Το δίκτυο θα είναι κατασκευασµένο ώστε να µπορεί να συντηρηθεί εύκολα, να δίνει άριστη εντύπωση από τεχνικής πλευράς και θα σηµανθεί όπως θα προβλεφθεί. Η διάταξη και οι οδεύσεις των δικτύων δίνονται στα σχέδια. 7.2 Σωληνώσεις - Εξαρτήµατα και Όργανα Οι σωληνώσεις του δικτύου διανοµής ψυχρού/θερµού νερού και οι κατακόρυφες στήλες θα κατασκευαστούν για διαµέτρους έως και DN 50 (2") µε χαλυβοσωλήνες µαύρους µε ραφή, µέσου βάρους κατά DIN 2440, µε εξαρτήµατα από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο µε σπείρωµα και ενισχυµένα χείλη. Για τις µεγαλύτερες διαµέτρους οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από χαλυβοσωλήνα χωρίς ραφή κατά DIN 2448 ή 2449, µε συνδέσεις φλαντζωτές. Σε όλο το µήκος του δικτύου οι συνδέσεις µε βάνες, διακόπτες, φίλτρα, συσκευές, αντλίες κ.λ.π. θα γίνουν είτε µε φλάντζες (διάµετρος DN65 και άνω), είτε µε ρακόρ (διάµετροι έως και DN50), ώστε να είναι δυνατή η αποσύνδεσή τους. Τα µεγάλα οριζόντια τµήµατα των δικτύων θα οδεύουν µε µικρή κλίση ώστε να είναι εύκολο το άδειασµά τους. Η ανάρτηση των δικτύων µέσα στο κτίριο θα γίνει µε τυποποιηµένα αναδιπλωµένα γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα και ράβδους ανάρτησης και θα είναι σύµφωνη την ΤΟΤΕΕ 2423/86 (ΣΧ ). Θα εφαρµοστούν επίσης οι οδηγίες που περιέχονται στο SMACNA: "SEISMIC RESTRAINT MANUAL - GUIDELINES FOR MECHANICAL SYSTEMS" και για επίπεδο σεισµικού κινδύνου (SHL) A. Η σύνδεση των Fan Coils µε τα δίκτυα θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των συσκευών. H εγκατάσταση των δικτύων στο δώµα θα γίνει µε ειδικές στηρίξεις σε σχήµα Π που θα εδράζονται επάνω σε σώµατα από σκυρόδεµα που µε τη σειρά τους θα εδράζονται στο δώµα, επάνω από τη στεγάνωσή του, µε την παρεµβολή, στρώσης ελαστοµερούς κατάλληλου πάχους και σύνθεσης ώστε να µην τραυµατίζεται η στεγάνωση του δώµατος. Πριν από την έναρξη της κατασκευής των σωληνώσεων στο δώµα και στις όψεις του κτιρίου, θα υποβληθεί λεπτοµερής µελέτη αναρτήσεων, αγκυρώσεων και έδρασης των δικτύων. Ο συλλέκτης και ο διανοµέας κατασκευάζονται από χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή µε άκρα φλαντζωτά, µε κόλληση. Όλα τα τµήµατα του δικτύου, σε όλο τους το µήκος αφού καθαριστούν, θα βαφούν µε δύο στρώσεις αντισκωριακού. Στα υψηλά σηµεία του δικτύου, αλλά και σε θέσεις καθόδων και ανόδων και όπου µπορεί να εγκλωβιστεί αέρας θα εγκατασταθούν αυτόµατα εξαεριστικά ορειχάλκινα, διαµέτρου DN20, µε πλωτήρα, ενδεικτικού τύπου SPIROTECH SPIROTOP.

14 14 Θα τοποθετηθούν επίσης, όπου απαιτείται (συνήθως σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες των 25m), διαστολικά εξαρτήµατα για την παραλαβή των συστολοδιαστολών του δικτύου. Θα χρησιµοποιηθούν διαστολικά εξαρτήµατα αξονικά, µορφής σωληνωτού ελατηρίου από χρωµιονικελιούχο χάλυβα, τα οποία και θα συνδεθούν στο δίκτυο µε φλάντζες. Τα αντικραδασµικά εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αξονικά, συµπαγή, φλαντζωτά, από καουτσούκ, µορφής κυλίνδρου. Η στήριξη των σωληνώσεων στα οικοδοµικά στοιχεία πριν από τη συσκευή θα γίνεται µε τη βοήθεια µεταλλικών στηριγµάτων µε ελαστικό παρέµβυσµα. Μετά το αντικραδασµικό η σωλήνωση θα πακτώνεται στα οικοδοµικά στοιχεία. ικλίδες διακοπής : για διαµέτρους έως και DN50 θα χρησιµοποιηθούν ορειχάλκινες σφαιρικές βαλβίδες ολικής διατοµής ροής. Για τις µεγαλύτερες διαµέτρους, µέσα στο κτίριο θα χρησιµοποιηθούν χυτοσιδηρές δικλίδες τύπου σύρτη. Οι δικλίδες µέσα στο Τερµατικό Μηχανοστάσιο θα είναι χυτοσιδηρές, εγκαθιστούµενες στο δίκτυο µέσω φλαντζών, τύπου πεταλούδας, µε παρεµβύσµατα από EPDM και ανοξείδωτους δίσκους. Σε κάποια σηµεία του δικτύου προβλέπεται να εγκατασταθούν βαλβίδες ρύθ- µισης (regulating valves). Οι βαλβίδες αυτές θα είναι ορειχάλκινες µε σπείρω- µα για ονοµαστικές διαµέτρους έως DN50 και χυτοσιδηρές, φλαντζωτές για τις µεγαλύτερες διαµέτρους. Θα είναι βαλβίδες έδρας, τύπου Y µε βαθµονοµη- µένο χειροτροχό και δυνατότητα ρύθµισης και κλειδώµατος της ανώτερης θέσης. Η επιλογή των ονοµαστικών διαµέτρων των βαλβίδων ρύθµισης γίνεται µε βάση την ονοµαστική παροχή και τον απαραίτητο στραγγαλισµό πίεσης στους κλάδους Στις θέσεις που προβλέπονται στα σχέδια θα τοποθετηθούν µανόµετρα και θερµόµετρα. Όλα τα εξαρτήµατα του δικτύου θα είναι ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 10atm. 7.3 Μονώσεις σωληνώσεων Για την αποφυγή συµπυκνωµάτων και την εξοικονόµηση ενέργειας όλο το δίκτυο των σωληνώσεων θα είναι θερµοµονωµένο µε µονωτικούς σωλήνες από εύκαµπο ελαστοµερές υλικό µε κλειστές κυψέλες, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX AF πάχους 13mm για διαµέτρους σωληνώσεων έως και DN50, πάχους 19 mm για διαµέτρους σωληνώσεων από DN65 έως και DN100, και πάχους 32 mm για µεγαλύτερες διαµέτρους. Προβλέπεται επίσης η θερµοµόνωση µε τα αντίστοιχα υλικά των συλλεκτών και των διανοµέων καθώς και όλων των εξαρτηµάτων των δικτύων. Η µόνωση όλων των τµηµάτων των δικτύων θα είναι συνεχής και δεν θα διακόπτεται από αµόνωτα εξαρτήµατα ή από πιθανές διελεύσεις από δοµικά στοιχεία.

15 15 Όλες ανεξαιρέτως οι µονώσεις των δικτύων, µέσα στο κτίριο, θα επενδυθούν µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,6 0,8 mm ανάλογα µε τη διάµετρο της σωλήνωσης. Οι µονώσεις των σωληνώσεων που οδεύουν εξωτερικά (δώµα, κατακόρυφες στήλες και µηχανοστάσιο) θα προστατευθούν όπως παρακάτω : - η µόνωση του σωλήνα από συνθετικό καουτσούκ θα περιτυλιχθεί µε διπλή στρώση από υαλούφασµα τυχαίας διασποράς ινών και θα ε- µποτιστεί µε πέντε τουλάχιστον στρώσεις πολυµερικής βαφής τύπου ARMAFINISH PAINT, µε εξαιρετική επιµέλεια. - τελικά οι σωλήνες που οδεύουν εξωτερικά θα επενδυθούν µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,8 mm. - οι σωληνώσεις µέσα στο µηχανοστάσιο δε θα επενδυθούν µε φύλλο αλουµινίου. 7.4 Ρυθµίσεις απόδοσης των στοιχείων Η ρύθµιση της ισχύος των στοιχείων των κλιµατιστικών µονάδων σε σχέση µε τις απαιτήσεις γίνεται µε ρύθµιση της παροχής νερού σε αυτά µέσω αναλογικών δίοδων αναλογικών βαλβίδων που τοποθετούνται στην έξοδο των στοιχείων. Η ίδια αρχή εφαρµόζεται και για τον έλεγχο της απόδοσης των µονάδων ανεµιστήρα στοιχείου κατά κλάδο. Κεντρικά γίνεται ρύθµιση της θερµοκρασίας στον κεντρικό αγωγό επιστροφών σταθερά στους 12 C τη θερινή περίοδο και στους C κατά τη χειµερινή. Η ρύθµιση γίνεται µέσω δίοδης βαλβίδας ανάµιξης που τοποθετείται στη σύνδεση του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου µε το κεντρικό δίκτυο διανοµής. Η επιλογή των αναλογικών δίοδων βαλβίδων γίνεται µε βάση την ονοµαστική πίεση του δικτύου, την ονοµαστική παροχή στο στοιχείο ή στον κλάδο, την πτώση πίεσης του στοιχείου για την ονοµαστική παροχή και τα επιθυµητά χαρακτηριστικά ρύθµισης. Η επιλογή θα γίνει ώστε η πτώση πίεσης στη βαλβίδα για την ονοµαστική παροχή να είναι ίση και µεγαλύτερη από αυτήν του στοιχείου, έτσι ώστε ο παράγοντας "Αuthority" της βαλβίδας να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερος. Τα χαρακτηριστικά ρύθµισης όλων των αναλογικών δίοδων βαλβίδων θα είναι της µορφής "Iσου ποσοστού" (Equal Percentage). Η πτώση πίεσης των βαλβίδων σε ανοιχτή θέση θα είναι στην περιοχή kpa και θα επιλεγούν, ώστε αυτή και οι κινητήρες τους να αντέχουν σε διαφορική πίεση τουλάχιστον 600 kpa. Οι δίοδες βαλβίδες θέσης (ΟΝ/ΟFF) που τοποθετούνται στα µεµονωµένα Fan Coils θα είναι του τύπου "Quick Opening". Η επιλογή των ηλεκτροµαγνητικών δίοδων βαλβίδων θα γίνει µε βάση τη διάµετρο σύνδεσης, την επιθυµητή παροχή και τον επιθυµητό χρόνο ανοίγµατος-κλεισίµατος. Κατά τα λοιπά και σε αυτές τις βαλβίδες τα χαρακτηριστικά επιλογής είναι όπως παραπάνω.

16 16 Όλες οι βαλβίδες θα είναι ορειχάλκινες µε σπείρωµα για ονοµαστικές διαµέτρους µέχρι DN50 και χυτοσιδηρές, φλαντζωτές για µεγαλύτερες διαµέτρους. H ονοµαστική πίεση λειτουργίας των βαλβίδων θα είναι 10atm. Οι βαλβίδες θα φέρουν ενεργοποιητές V ή άλλης τάσης εάν αυτό απαιτηθεί. Για την εξισορρόπηση του δικτύου στους επί µέρους κλάδους των δικτύων προβλέπεται θα εγκατασταθούν βαλβίδες ρύθµισης και µέτρησης της παροχής νερού (balancing valves). Η επιλογή των ονοµαστικών διαµέτρων των βαλβίδων αυτών γίνεται µε βάση την ονοµαστική παροχή και τον απαραίτητο στραγγαλισµό πίεσης. Για το λόγο αυτό πριν από την επιλογή των βαλβίδων αυτών θα πρέπει να γίνει αναλυτικός υπολογισµός των πιέσεων σε όλα τα ση- µεία του δικτύου, και προσδιορισµός του απαραίτητου στραγγαλισµού των κλάδων µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία του υδραυλικού δικτύου (µετά την επιλογή κατασκευαστή και τύπου στοιχείων, βαλβίδων ανάµιξης, αντλιών κλπ). Όλες οι βαλβίδες θα είναι ορειχάλκινες µε σπείρωµα για ονοµαστικές διαµέτρους µέχρι και DN50 και χυτοσιδηρές, φλαντζωτές για µεγαλύτερες διαµέτρους. H ονοµαστική πίεση λειτουργίας των βαλβίδων θα είναι 10atm. Η πτώση πίεσης των βαλβίδων σε ανοιχτή θέση θα είναι στην περιοχή kpa. 7.5 Αντλίες Οι αντλίες κυκλοφορίας θερµού/ψυχρού νερού θα είναι οριζόντιες αντλίες µονοµπλόκ, κατάλληλες για χρήση σε εγκαταστάσεις κλιµατισµού. Μπορούν να τοποθετηθούν και αντλίες Inline µονοµπλόκ. Οι τύποι των αντλιών θα επιλεγούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εργάζονται µε τη ζητούµενη παροχή και πίεση στη βέλτιστη ζώνη των χαρακτηριστικών καµπυλών τους. Οι αντλίες θα είναι µονοβάθµιες, φυγοκεντρικές, µονοµπλόκ, µε τριφασικούς, διπολικούς κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα που θα έχουν στο σώµα τους προσαρµοσµένο µετατροπέα συχνότητας (INVERTER). Οι συνδέσεις των αντλιών µε το δίκτυο σωληνώσεων θα γίνουν µε φλάντζες και θα περιλαµβάνουν τα παρακάτω όργανα: - αντικραδασµικούς συνδέσµους στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη. - µία βαλβίδα διακοπής πριν και µετά την αντλία. - µία βαλβίδα αντεπιστροφής µετά την αντλία, για να εµποδίζεται η αντίστροφη ροή του νερού. - µία βαλβίδα διακοπής µετά την αντλία. Oι αντλίες-κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν και τα τεχνικά τους στοιχεία είναι: 1. Τροφοδοσία Κλάδου Α (PU. 1) Παροχή 16,35 L/s Mανοµετρικό 21 mwg

17 17 Τύπος AΝΤΛΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Ή INLINE, ΜΕ INVERTER 2. Τροφοδοσία Κλάδου B (PU. 2) Παροχή 12,76 L/s Mανοµετρικό 23 mwg Τύπος AΝΤΛΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Ή INLINE, ΜΕ INVERTER 3. Τροφοδοσία Κλάδου Γ (PU. 3) Παροχή 14,38 L/s Mανοµετρικό 22 mwg Τύπος AΝΤΛΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Ή INLINE, ΜΕ INVERTER Τα χαρακτηριστικά των αντλιών και των κυκλοφορητών θα πρέπει να ελεγχθούν µετά την τελική επιλογή στοιχείων, βαλβίδων και µετά την τελική δια- µόρφωση των δικτύων ώστε να µην προκύψει υπερδιαστασιολόγηση ή υποδιαστασιολόγησή τους. 8. ίκτυο συµπυκνωµάτων Για την απορροή των συµπυκνωµάτων των µονάδων ανεµιστήρα στοιχείου και των κλιµατιστικών µονάδων κατασκευάζεται ένα εκτεταµένο δίκτυο που κατά τόπους καταλήγει είτε στο εξωτερικό δίκτυο οµβρίων µέσω κατακόρυφων στηλών, είτε στο υπάρχον δίκτυο ακαθάρτων µέσω των σιφωνιών των νιπτήρων που είναι εγκατεστηµένοι στις αίθουσες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών το σύνολο των απορροών των νιπτήρων και των σιφωνιών τους να έχουν ήδη ανακατασκευαστεί (τουλάχιστον νέα σιφώνια στους νιπτήρες και ανακατασκευή των κατεστραµµένων σωληνώσεων). Το δίκτυο συµπυκνωµάτων θα είναι σε όλη του την έκταση ορατό και θα κατασκευαστεί µε χαλυβοσωλήνες µε σπείρωµα µέσου βάρους κατά DIN2440, γαλβανισµένους, µε εξαρτήµατα επίσης γαλβανισµένα µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) από µαλακτοποιηµένο χυτοσίδηρο. Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνονται µε µούφες και ρακόρ. Όλοι οι χαλυβοσωλήνες θα βαφούν µε µίνιο. Το δίκτυο απορροής της λεκάνης συµπυκνωµάτων των µονάδων, από κάθε Fan Coil µέχρι τη σύνδεσή του µε τον συλλεκτήριο οριζόντιο αγωγό ή τη στήλη θα θερµοµονωθεί µε µονωτικούς σωλήνες από εύκαµπτο ελαστοµερές υλικό µε κλειστές κυψέλες, ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX AF πάχους 9mm. Οι µονώσεις αυτές θα επενδυθούν µε φύλλο αλουµινίου πάχους 0,3 mm. Τα τµήµατα των δικτύων που ο- δεύουν ορατά στο κτίριο και δε θερµοµονώνονται θα βαφούν εκτός από το µίνιο και µε ελαιόχρωµα καθ υπόδειξη της επίβλεψης.

18 18 9. Σύστηµα Ελέγχου 9.1 Γενικά Για τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης κλιµατισµού θα εγκατασταθούν αυτόνοµοι τοπικοί ελεγκτές που θα δικτυωθούν µεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η επιτήρηση της εγκατάστασης από ένα σηµείο εκτός της πτέρυγας µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Παρακάτω δίνονται στοιχεία σχετικά µε τα σηµεία ελέγχου των επί µέρους διατάξεων του συστήµατος κλιµατισµού. Το σύνολο των σηµείων ελέγχου και η διάταξη του Συστήµατος δίνονται στα σχέδια. 9.2 Κλιµατιστικές Μονάδες Για κάθε µονάδα εγκαθίσταται σε Ηλεκτρικό Πίνακα Τοπικός Ελεγκτής. Κάθε µονάδα τίθεται σε λειτουργία ή παύση µε βάση χρονοπρόγραµµα (κεντρικά µέσω του συστήµατος). Μέσω του κεντρικού συστήµατος δίνονται πληροφορίες στον ελεγκτή για την εγκατάσταση λειτουργίας της µονάδας (σε θέρµανση/ψύξη). Η λειτουργία του ανεµιστήρα επιβεβαιώνεται από αισθητή διαφορικής πίεσης αέρα. Ένας δεύτερος αισθητής διαφορικής πίεσης εγκαθίσταται για τη διαπίστωση της κατάστασης των φίλτρων. Το διάφραγµα στη λήψη νωπού της µονάδας ανοίγει πριν την έναρξη λειτουργίας του ανεµιστήρα και κλείνει αµέσως µετά την παύση του. Ο έλεγχος της θερµοκρασίας του αέρα του χώρου που εξυπηρετεί κάθε µονάδα γίνεται µέσω της αναλογικής δίοδης βαλβίδας του στοιχείου της µονάδας και αισθητή θερµοκρασίας αέρα, εποίτοιχο τοποθετηµένο στο διάδροµο. Ο έ- λεγχος της απόδοσης του στοιχείου απαιτεί και αισθητή θερµοκρασίας αέρα στην προσαγωγή της µονάδας. 9.3 Μονάδες Ανεµιστήρα - Στοιχείου Για τον έλεγχο κάθε οµάδας Fan Coils όπως φαίνεται στα σχέδια εγκαθίσταται Τοπικός Ελεγκτής. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει ένας ή το πολύ δύο Τοπικοί Ελεγκτές ανάλογα µε την οµαδοποίηση των Fan Coils στην Αίθουσα. Στον ελεγκτή συνδέονται η γραµµή ηλεκτροδότησης της οµάδας των Fan Coils που ελέγχονται από αυτόν, η αντίστοιχη δίοδη αναλογική βαλβίδα, αισθητής θερµοκρασίας χώρου επίτοιχος και ένα χειριστήριο ελέγχου. Μέσω του χειριστηρίου : o ενεργοποιείται επί τόπου η οµάδα των Fan Coils για κανονική λειτουργία (ενεργοποίηση µε εισαγωγή κάρτας - µαγνητική επαφή µέσω καρταναγνώστη ). o γίνεται µικρορύθµιση ±3 o C της επιθυµητής θερµοκρασίας του χώρου o δίνεται ένδειξη της επικρατούσας θερµοκρασίας στο χώρο σε οθόνη υγρών κρυστάλλων.

19 19 o µετράται η θερµοκρασία του αέρα του χώρου (αισθητής θερµοκρασίας αέρα). Στις περιπτώσεις που σε ένα χώρο υπάρχουν δύο κυκλώµατα µε ιδαίτερους Τοπικούς ελεγκτές αυτοί ενώ θα είναι ιδιαίτερες µονάδες µε ιδιαίτερους αισθητές θερµοκρασίας αέρα, δίοδες βαλβίδες και έλεγχο ανεµιστήρων, θα έχουν ένα κοινό και για τις δύο µονάδες χειριστήριο). Μέσω του κεντρικού δικτύου επικοινωνίας των τοπικών ελεγκτών µε κεντρική µονάδα επιτήρησης θα δίνεται η πληροφορία στους τοπικούς ελεγκτές για την κατάσταση λειτουργίας (σε ψύξη ή θέρµανση). Θα είναι επίσης δυνατή η ενεργοποίηση των Fan Coils της οµάδας είτε για κανονική είτε για µειωµένη λειτουργία σε χρονοπρόγραµµα. Με την τοπική επαφή έναρξης λειτουργίας θα πρέπει να υπερπηδάται η λειτουργία αυτή και η οµάδα των Fan Coils να λειτουργεί µε βάση τους χειρισµούς επιτόπου. Με την κλήση σε παύση από το επί τόπου χειριστήριο η οµάδα επανέρχεται στην κατάσταση λειτουργίας που προβλέπεται από το δίκτυο. Οι ελεγκτές των Fan Coils θα εγκατασταθούν σε πίνακες µέσα στις αίθουσες. 9.4 Τερµατικό Μηχανοστάσιο Ο έλεγχος των στροφών των αντλιών του εσωτερικού δικτύου του κτιρίου είναι αυτόνοµος, εκτός δηλαδή του συστήµατος. Οι αντλίες δηλαδή έχουν τους δικούς τους αισθητές διαφορικής πίεσης που τοποθετούνται στα ακραία σηµεία των κλάδων διανοµής και τους δικούς τους ελεγκτές. Στο Μηχανοστάσιο προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση αισθητή διαφορικής πίεσης νερού στους κεντρικούς αγωγούς τροφοδοσίας που θα είναι απαραίτητος για τον έλεγχο του κεντρικού συστήµατος διανοµής. 9.5 Μονάδα Επίβλεψης και Επικοινωνίας Είναι προγραµµατιζόµενη µονάδα για τον έλεγχο των κεντρικών παραµέτρων, την επίβλεψη των τοπικών ελεγκτών και τη δικτύωσή τους. Σε αυτήν θα συνδεθούν όλοι οι τοπικοί ελεγκτές και από αυτούς θα γίνεται µελλοντικά η διασύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης και µε µονάδα ή µονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών. 9.6 Προβλεπόµενες Εργασίες Προβλέπεται η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού, δηλαδή των χειριστηρίων, των αισθητών, των ελεγκτών, των µονάδων επίβλεψης, των τοπικών καλωδιώσεων, της καλωδίωσης του δικτύου και του λογισµικού σε πλήρη και κανονική λειτουργία, µετά από την εξέλιξη πλήρους διαδικασίας δοκιµών, ρυθµίσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα υποδείξει ο κύριος του έργου.

20 20

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΦΑΣΗ 2: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΦΑΣΗ 4: ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Κ. ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΠΟΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΤΕΝΙΑ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ...5. 2. Εξοπλισμός δικτύων σωληνώσεων...7. 3. Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων...11

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ...5. 2. Εξοπλισμός δικτύων σωληνώσεων...7. 3. Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων...11 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ...5 1. Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού...5 1.1 Μαύροι σιδηροσωλήνες (Φ-1/2" μέχρι Φ-2")...5 1.2 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες...5 1.3. Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΥ LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ Α.Σ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2011 ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ Σελ. 1 από 92 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Ολοκλήρωση Α Φάσης κτηρίου φυτικής αραγωγής στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 1 ΑΠΟ 184

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 1 ΑΠΟ 184 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά... 6 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 7 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 8 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 8 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, Κλεισόβης 18, 18538 Πειραιάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, Κλεισόβης 18, 18538 Πειραιάς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 7700 / ΕΚΤΈΛΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ... 5 1.2 Ν 8999.700 / ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ... 7 1.3 Ν 8999.750 / ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, εκέµβριος 2012-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δηµοτικού σχολείου Βάσκινας», στο.. Λεωνιδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα