ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ Δημήτριος Μενδρινός, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κωνσταντίνος Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με περισσότερα από ένα εκατομμύριο εγκατεστημένα συστήματα στη Ευρώπη, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αποτελούν καθιερωμένη τεχνολογία θέρμανσης-κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης, που κερδίζει συνεχώς έδαφος. Το Ευρωπαϊκό έργο Ground-Med αποβλέπει στο να αναπτύξει και να επιδείξει τη νέα γενιά συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης, εγκατεστημένα σε κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές με Μεσογειακό κλίμα. Στα πλαίσια του έργου Ground-Med έχουν αναπτυχθεί 8 πρωτότυπες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ισχύος kw(th), οι οποίες θα παρέχουν θέρμανση και κλιματισμό σε 8 κτήρια. Στόχος του έργου είναι να αποδείξει ότι είναι εφικτή η παροχή ωφέλιμης θερμότητας και ψύξης στα κτήρια τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ηλεκτρική κατανάλωση. Καθώς η ενεργειακή αυτή απόδοση εξαρτάται τόσο από την τεχνολογία της αντλίας θερμότητας, όσο και από τις παραμέτρους λειτουργίας της, οι οποίες της επιβάλλονται από τον γεωεναλλάκτη και το σύστημα θέρμανσης-ψύξης του κτηρίου, αναπτύσσονται κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις σε ολοκληρωμένα συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, με έμφαση στα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του γεωεναλλάκτη, την ανάπτυξη και χρήση εξοπλισμού ενεργειακής τάξης Α, και τη συνεχή ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας. Σε όλα τα συστήματα θα εγκατασταθεί εξοπλισμός μετρήσεων και καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας, ενώ θα γίνεται ταυτόχρονη απευθείας παρουσίαση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) είναι συστήματα που παρέχουν θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό σε κτήρια. Αποτελούνται από τρία υποσυστήματα: α) τον γεωεναλλάκτη που είναι τοποθετημένος εντός του εδάφους αποτελούμενος είτε από οριζόντιους σωλήνες, είτε από κατακόρυφους εντός γεωτρήσεων, β) την αντλία θερμότητας και γ) το εντός του κτηρίου σύστημα παροχής θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης. Με περισσότερες από 1 εκατομμύριο εγκατεστημένες μονάδες συνολικής ισχύος 11 GWth, και με ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε μονάδες αυξανόμενες με ετήσιο ρυθμό 10%, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αποτελούν ήδη καθιερωμένη και ώριμη τεχνολογία, που συνεχώς κερδίζει μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, με πρωτοπόρες χώρες τις Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία και Αυστρία. Πρόσφατα έχουν διεισδύσει και στην αγορά της Νότιας Ευρώπης για παροχή ψύξης. Αποτελούν την πιο ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία από τις αντλίες θερμότητας, με μετρημένο βαθμό απόδοσης βελτιωμένο κατά 40% σε σχέση με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, όπως μετρήθηκε επί σειρά ετών στην επιδεικτική μονάδα του Πολυτεχνείου της Βαλένσια της Ισπανίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου GeoCool. (Mendrinos 2010)

2 Αναγνωρίζονται ως τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 2. ΤΟ ΕΡΓΟ GROUND-MED Το έργο «Advanced Ground Source Heat Pump Systems for Heating and Cooling in Mediterranean Climate» (GROUND-MED) με αριθμό συμβολαίου TREN/FP7EN/218895/, εξετάζει τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ως ένα ολοκληρωμένο σύνολο το οποίο περιλαμβάνει πεδίο γεωεναλλακτών, υδρόψυκτη αντλία θερμότητας και εσωτερικό σύστημα θέρμανσης-ψύξης του κτηρίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης. Η τεχνολογία γεωθερμικών αντλιών θερμότητας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου εφαρμόζεται σε οκτώ επιδεικτικά κτήρια (Εικόνα 1), όπου κατασκευάζονται προηγμένα συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση και ψύξη (και παροχή ζεστού νερού χρήσης σε μια περίπτωση), τα οποία θα λειτουργήσουν δοκιμαστικά για τουλάχιστον 24 μήνες στα πλαίσια του έργου προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της τεχνολογίας. Ο στόχος είναι να αποδειχτεί η δυνατότητα λειτουργίας των συστημάτων αυτών με μετρημένο εποχιακό βαθμό απόδοσης SPF τουλάχιστον 5,0. Ως SPF ορίζεται το πηλίκο της αποδιδόμενης στο κτήριο θέρμανσης και ψύξης δια της αντίστοιχης ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το έργο Ground-Med, άρχισε στις 1 Ιανουαρίου 2009, έχει διάρκεια 5 έτη και προϋπολογισμό περί τα 7,25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περιλαμβάνει 25% έρευνα και 75% δράσεις επίδειξης και διάδοσης της τεχνολογίας. Συγχρηματοδοτείται κατά 60% ή ~4,3 εκατομμύρια ευρώ από το 7 ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο (FP7). Εικόνα 1. Γεωγραφική θέση των επιδεικτικών κτηρίων του έργου GROUND-MED Το έργο Ground-Med υλοποιείται από εταιρική συνεργασία 24 φορέων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από τη Νότια Ευρώπη, περιλαμβάνοντας Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες παραγωγής αντλιών θερμότητας, Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς συνδέσμους βιομηχανιών, ενεργειακούς συμβούλους και τεχνικές εταιρείες. Αυτοί είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ, (Ελλάδα) συντονιστής του έργου, οι βιομηχανίες παραγωγής αντλιών θερμότητας Compagnie Industrielle d'applications Thermiques (CIAT), HIREF Spa και OCHSNER Wärmepumpen GmbH, οι φορείς οι οποίοι κατασκευάζουν και θα λειτουργήσουν τα επιδεικτικά συστήματα του έργου Institute of Systems and Robotics - University of Coimbra,

3 University of Oradea, Gejzir Consulting, Ecoserveis, Έδραση-Χ.Ψαλλίδας ΑΤΕ, και Eneren, τα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα University College Dublin, Università degli Studi di Padova, Universidad Politécnica de Valencia, Commissariat à l'énergie Atomique, Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques (GRETh), Instituto Politecnico de Setubal και KTH Royal Institute of Technology, oι εταιρείες Geoteam GmbH, και Groenholland BV, οι φορείς υπεύθυνοι για την καταγραφή μετρήσεων και αξιολόγηση της τεχνολογίας του έργου Besel S.A., και Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermique (CETIAT), καθώς και οι φορείς που έχουν αναλάβει την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου Fachinformationszentrum Karlsruhe GmbH (FIZ), European Heat Pump Association (EHPA), και European Geothermal Energy Council (EGEC). Αναλυτικές πληροφορίες και νέα για το έργο GROUNDMED αλλά και για εφαρμογές γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του έργου 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3.1 Ελαχιστοποίηση της διαφοράς θερμοκρασίας Όπως προκύπτει από τη θερμοδυναμική του ψυκτικού κύκλου, αλλά και όπως έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά, μείωση της διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στην πηγή και απαγωγή θερμότητας οδηγεί σε αύξηση του ενεργειακού βαθμού απόδοσης COP της αντλίας θερμότητας. Ειδικότερα για τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, μείωση της διαφοράς αυτής θερμοκρασίας κατά 1 ºC προκαλεί βελτίωση του COP κατά 2-4% (Mendrinos et al 2011). Αναλυτικότερη περιγραφή της σχέσης βαθμού απόδοσης και θερμοκρασίας τροφοδοσίας γεωθερμικών αντλιών θερμότητας παρουσιάζεται στην Εικόνα 2, όπως αυτή έχει προκύψει από σειρά εργαστηριακών μετρήσεων σε μηχανές ΓΑΘ διαθέσιμες στην αγορά (Sanner et al 2003). Εικόνα 2. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (COP) γεωθερμικών αντλιών θερμότητας σε σχέση με την παρεχόμενη θερμοκρασία ρευστού από τον γεωεναλλάκτη για ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης (αριστερά) και για θέρμανση με σώματα καλοριφέρ ή παροχή ζεστού νερού χρήσης (δεξιά). Η έντονη γραμμή στο μέσον αντιστοιχεί στη μέση τιμή των μετρήσεων, ενώ η σκιασμένη περιοχή περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα μηχανών ΓΑΘ διαθέσιμες στην αγορά κατά τα έτη

4 Προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερη προσέγγιση της θερμοκρασίας παροχής του γεωεναλλάκτη με εκείνη του εδάφους, στις επιδεικτικές μονάδες του έργου δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον σχεδιασμό και την κατασκευή του γεωεναλλάκτη. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλοι οι γεωεναλλάκτες έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με νερό ως μέσον μεταφοράς θερμότητας από το έδαφος στην αντλία θερμότητας το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικές ιδιότητες μετάδοσης θερμότητας. Μοναδική εξαίρεση παρουσιάζει ο γεωεναλλάκτης του Πανεπιστημίου της Οράντεα (Ρουμανία), όπου έχει προστεθεί 10% αντιψυκτικό για αντιπαγετική προστασία, λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής. Λειτουργία του γεωεναλλάκτη με νερό σημαίνει ότι η θερμοκρασία παροχής νερού στην αντλία θερμότητας θα είναι περί τους 10ºC για θέρμανση, αντί για τους -3 ºC που είναι ο συνήθης σχεδιασμός, πράγμα που οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του SPF του συστήματος. Παράλληλα λόγω της μεγαλύτερης δυναμικότητας του γεωεναλλάκτη που απαιτείται, αντίστοιχη βελτίωση προκύπτει και κατά τη λειτουργία σε ψύξη. Περαιτέρω βελτίωση του SPF της αντλίας θερμότητας επιτυγχάνεται με το να έχουμε το νερό και το ψυκτικό ρευστό και στους δύο εναλλάκτες της αντλίας θερμότητας (εξατμιστή και συμπυκνωτή) συνεχώς σε αντιρροή, τόσο κατά τη θέρμανση τον χειμώνα, όσο και κατά τη ψύξη το καλοκαίρι. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο μεθόδους. Κατά τη πρώτη μέθοδο η αντιστροφή της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας από θέρμανση σε ψύξη γίνεται με εναλλαγή της ροής του νερού με διάταξη από 4 τρίοδες βαλβίδες έτσι ώστε κατά τη λειτουργία σε θέρμανση το κύκλωμα του κτηρίου να τροφοδοτείται από τον συμπυκνωτή της αντλίας θερμότητας, ενώ κατά τη λειτουργία σε ψύξη από τον εξατμιστή. Η ροή του ψυκτικού ρευστού εντός της αντλίας θερμότητας έχει πάντα σταθερή κατεύθυνση έτσι ώστε ο εξατμιστής και ο συμπυκνωτής να λειτουργούν σε αντιρροή. Η εξωτερική αυτή αντιστροφή της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας εφαρμόζεται στις μονάδες που εγκαθιστώνται στο δημοτικό πολιτιστικό κέντρο της Βενεδικτίνης και στα γραφεία της τεχνικής εταιρείας ΕΔΡΑΣΗ. Σε όλα τα άλλα επιδεικτικά συστήματα του έργου, η αντιστροφή της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας από θέρμανση σε ψύξη γίνεται με αναστροφή του ψυκτικού κύκλου. Εκεί, προκειμένου να έχουμε συνεχώς αντιρροή, κατά την αλλαγή μεταξύ χειμερινής και θερινής περιόδου γίνεται και αναστροφή της ροής του νερού τόσο στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη όσο και στο κύκλωμα του κτηρίου. Η αναστροφή αυτή της ροής του νερού γίνεται με τη βοήθεια τετράοδης ή τρίοδων βαλβίδων, οι οποίες παρέχονται ως τυποποιημένο εξάρτημα που συνοδεύει τις αντλίες θερμότητας (flow switch kit). Σημαντική βελτίωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης SPF του συστήματος επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας συνεχώς τη θερμοκρασία παροχής νερού θέρμανσης από την αντλία θερμότητας κατά τη χειμερινή περίοδο και αντίστοιχα μεγιστοποιώντας τη θερμοκρασία παροχής νερού ψύξης κατά τη θερινή περίοδο. Συγκεκριμένα αρχικά σχεδιάζουμε το σύστημα ώστε να παρέχει φορτίο αιχμής θέρμανσης με όσο το δυνατότερο χαμηλότερη θερμοκρασία και φορτίο αιχμής ψύξης με όσο το δυνατό υψηλότερη θερμοκρασία. Τυπικές τιμές της θερμοκρασίας του νερού στις επιδεικτικές μονάδες του έργου είναι 40ºC για θέρμανση με φαν-κόιλ, μειωμένη κατά 5 ºC από τον συνήθη σχεδιασμό, και 10ºC για ψύξη, δηλαδή αυξημένη κατά 3ºC. Μελέτες που έγιναν, έδειξαν ότι είναι δυνατή η επίτευξη ικανοποιητικής θερμικής άνεσης ακόμη και για θέρμανση με παροχή νερού 35ºC αρκεί να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τύπος φαν-κόιλ. Η αντλία θερμότητας παρέχει φορτίο αιχμής συνήθως όταν εξωτερικά επικρατούν ακραίες συνθήκες, ενώ κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λειτουργεί με μειωμένο φορτίο. Η παροχή θέρμανσης με μειωμένο φορτίο μπορεί να γίνει σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης / ψύξης ανάλογα με το φορτίο που παρέχει η αντλία θερμότητας στο κτήριο, επιτυγχάνεται μείωση του ΔΤ του συστήματος και συνεπώς βελτίωση του SPF, η οποία είναι σημαντική, δεδομένου ότι η αντλία θερμότητας λειτουργεί με μειωμένο φορτίο τον περισσότερο χρόνο. 3.2 Βαθμός απόδοσης συμπιεστή

5 Ο συμπιεστής αποτελεί την «καρδιά» μιας αντλίας θερμότητας και είναι το στοιχείο εκείνο που καταναλώνει και την περισσότερη ενέργεια σε ένα σύστημα ψύξης-θέρμανσης. Η ηλεκτρική κατανάλωση ενός συμπιεστή εξαρτάται άμεσα από τον βαθμό ισεντροπικής απόδοσής του. Ο βαθμός ισεντροπικής απόδοσης ενός συμπιεστή εξαρτάται από τον τύπο του συμπιεστή και από το πηλίκο των πιέσεων κατάθλιψης-αναρρόφησης. Η σχέση αυτή για διαφορετικούς τύπους συμπιεστών απεικονίζεται στην Εικόνα 3, όπως έχει προκύψει από πειραματικές μετρήσεις (Corberan et al 2008). Από την Εικόνα 3 γίνεται φανερό ότι οι συμπιεστές τύπου σκρόλ (σπειροειδής) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη απόδοση, και αυτό όμως συμβαίνει σε μικρό εύρος των λόγων πίεσης, στο διάστημα 2 3,5. Εικόνα 3. Πειραματικές μετρήσεις βαθμού ισεντροπικής απόδοσης συμπιεστών, ως συνάρτηση του λόγου πιέσεων του συμπιεστή, για διαφορετικούς τύπους συμπιεστών. Στο έργο Ground-Med επιλέγουμε συμπιεστές σπειροειδούς τύπου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ισεντροπικό βαθμό απόδοσης για τις πρωτότυπες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Τα ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται είναι το R407C σε τρεις πρωτότυπες αντλίες θερμότητας και R410A στις υπόλοιπες πέντε. Για τις αναμενόμενες παραμέτρους λειτουργίας των αντλιών θερμότητας, όπως αυτές επιβάλλονται από το θερμοκρασιακό εύρος των κυκλωμάτων νερού του γεωεναλλάκτη και της θέρμανσης-ψύξης του κτηρίου, για το μεν R407C αναμένονται λόγοι πιέσεων συμπιεστή 2,4 το καλοκαίρι και 3,4 το χειμώνα, ενώ για το R410A λόγοι πιέσεων 2,2 το καλοκαίρι και 3,1 το χειμώνα, με αναμενόμενο βαθμό ισεντροπικής απόδοσης συμπιεστών ίσο με 70-75%. 3.3 Ρύθμιση ισχύος Δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3.1 το σύστημα θέρμανσης-ψύξης κτηρίου λειτουργεί περισσότερο σε μειωμένη παρά σε πλήρη ισχύ, ο τρόπος ρύθμισης της αποδιδόμενης ισχύος από την αντλία θερμότητας είναι σημαντικός παράγοντας για την ενεργειακή συμπεριφορά του συστήματος.

6 Στις πρωτότυπες μηχανές του έργου GROUND-MED χρησιμοποιούνται οι εξής τρόποι ρύθμισης της ισχύος: ON-OFF, με μετατροπέα συχνοτήτων Ινβέρτερ και με ζεύγος συμπιεστών. Σε αντίθεση με τα αερόψυκτα συστήματα η ρύθμιση ON-OFF είναι ικανοποιητική για τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, επειδή η μεγάλη θερμική αδράνεια του νερού περιορίζει τον αριθμό εκκινήσεων του συμπιεστή, όπου έχουμε και τις περισσότερες ενεργειακές απώλειες, και επειδή στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί συμπιεστές σταθερής ισχύος με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση. Οι πρωτότυπες αντλίες θερμότητας που είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στα επιδεικτικά κτήρια του Πανεπιστημίου της Οράντεα, της Βενεδικτίνης και της ΕΔΡΑΣΗ ρυθμίζονται σε ON-OFF λειτουργία. Συμπιεστής με μετατροπέα συχνοτήτων (ινβέρτερ) για ρύθμιση των στροφών του κινητήρα του, χρησιμοποιείται στην πρωτότυπη γεωθερμική αντλία θερμότητας του έργου που είναι εγκατεστημένη στο εργοστάσιο της HIREF στο Τριμπάνο. Παρόλο που η χρήση ινβέρτερ θεωρητικά θα έπρεπε να οδηγεί σε αυξημένο βαθμό ενεργειακής απόδοσης SPF λόγω των μειωμένων εκκινήσεων του συμπιεστή και λόγω καλύτερης θερμοκρασιακής προσέγγισης, αφενός οι πειραματικές μετρήσεις έδειξαν μεγάλες ηλεκτρικές απώλειες στον ινβέρτερ ιδίως σε περιόδους λειτουργίας σε πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες συχνότητας, και αφετέρου δεν είναι διαθέσιμοι στην αγορά συμπιεστές με ινβέρτερ που να έχουν ικανοποιητική ενεργειακή απόδοση. Η διάταξη ρύθμισης ισχύος που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης SPF, όπως αυτός μετρήθηκε πειραματικά στο εργαστήριο, είναι η χρήση ζεύγους συμπιεστών. Με αυτή τη διάταξη αξιοποιούμε συμπιεστές σταθερής ισχύος εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης που είναι διαθέσιμοι στην αγορά, επιτυγχάνουμε μειωμένο αριθμό εκκινήσεων του συμπιεστή δεδομένου ότι τον περισσότερο χρόνο λειτουργεί μόνον ο ένας από τους δύο συμπιεστές, ενώ παράλληλα αποφεύγουμε τις ηλεκτρικές απώλειες στον Ινβέρτερ. 3.4 Απόδοση λοιπών στοιχείων του συστήματος Με βάση την εμπειρία από το έργο GeoCool το επιδεικτικό σύστημα του οποίου στην Πολυτεχνειούπολη της Βαλένσια χρησιμοποιείται και στο έργο GroundMed αλλά με νέα αντλία θερμότητας, γνωρίζουμε ότι σημαντικό μέρος των ενεργειακών καταναλώσεων σε ένα σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας γίνεται στους κυκλοφορητές και στα φαν-κόιλ. Αυτό επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες μετρήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην Εικόνα 4. Γι αυτό το λόγο η τεχνολογία που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου GroundMed περιλαμβάνει τόσο αντλίες θερμότητας, όσο και φαν-κόιλ, κεντρικές μονάδες κλιματισμού (air handling units) και συστήματα θερμικής αποθήκευσης (PCM). Συγκεκριμένα αναπτύσσεται από τη CIAT νέος τύπος φαν-κόιλ με ηλεκτρική κατανάλωση 4 φορές μικρότερη από συμβατικές μονάδες, νέος τύπος κεντρικής μονάδας κλιματισμού που τροφοδοτείται με θερμότητα από τον συμπυκνωτή αντλίας θερμότητας, και νέα προϊόντα θερμικής αποθήκευσης (PCM) για ψύξη ή θέρμανση, τα οποία θα εγκατασταθούν στο επιδεικτικό κτήριο των γραφείων της CIAT κοντά στη Μασσαλία. Στα υπόλοιπα επιδεικτικά κτήρια, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στους κυκλοφορητές, όσο και στα φαν-κόιλ, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ενεργειακά αποδοτικές μονάδες, κατά προτίμηση πιστοποιημένες με επισήμανση ενεργειακής τάξης Α. Για την αξιολόγηση των παραπάνω τεχνολογιών και τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος του έργου, υπολογίζονται τέσσερις συντελεστές βαθμών απόδοσης τόσο για το COP (στιγμιαία τιμή), όσο και το SPF (μέση εποχική τιμή) λαμβάνοντας υπόψιν στους υπολογισμούς α) μόνον τον συμπιεστή της αντλίας θερμότητας (COP1, SPF1), β) τον συμπιεστή και τον κυκλοφορητή του γεωεναλλάκτη (COP2, SPF2), γ) τον συμπιεστή και τους κυκλοφορητές του γεωεναλλάκτη και του κτηρίου (COP3, SPF3) και δ) το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων δηλαδή στον συμπιεστή, τους κυκλοφορητές και τα φαν-κόιλ (COP4, SPF4). Ως σημείο αναφοράς των τιμών COP και SPF χρησιμοποιούνται οι μετρήσεις στην επιδεικτική μονάδα της Βαλένσια πριν από την εγκατάσταση της νέας πρωτότυπης γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, ενδεικτικές τιμές από τις οποίες παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.

7 Εικόνα 4. Ενεργειακός βαθμός απόδοσης COP για λειτουργία σε θέρμανση όπως μετρήθηκε στην επιδεικτική μονάδα της Πολυτεχνειούπολης της Βαλένσια προτού εγκατασταθεί η πρωτότυπη αντλία θερμότητας του Ground-Med. Γίνεται φανερό ότι οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στους κυκλοφορητές και τα φαν-κόιλ είναι σημαντικές και αντιστοιχούν περίπου στο 30% του συνόλου. Χρήση Θέση Ισχύς Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Γραφεία CIAT Προάστιο της Μασσαλίας, Γαλλία 26 kw th 27 kw c Αντλία θερμότητας CIAT Σύστημα θερμικής αποθήκευσης Κεντρική κλιματιστική μονάδα Φαν-Κόιλ χαμηλής κατανάλωσης Αίθουσες διδασκαλίας Γραφεία Περιφερειακής Διοίκησης Δημοτικό Πολιτιστικό κέντρο Γραφεία, αίθουσα Η/Υ Γραφεία, Μουσείο ΑΠΕ Εργοστάσιο HIREF Πανεπιστημιούπολη, Οράντεα, Ρουμανία Κοΐμπρα, Πορτογαλία Βενεδικτίνη, Σλοβενία Πολυτεχνειούπολη, Βαλένσια, Ισπανία Βαρκελώνη, Ισπανία Τριμπάνο, Ιταλία 38 kw th 31 kw c 74 kw th 61 kw c 20 kw th 19 kw c 19 kw th 17 kw c 56 kw th 61 kw c 19 kw th 17 kw c Κτήριο γραφείων ΕΔΡΑΣΗ Ε. Βενιζέλος, Αττική, Ελλάδα 55 kw th 45 kw c Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά επιδεικτικών μονάδων του έργου Ground-Med Αντλία θερμότητας OCHSNER Ενδοτοίχιο σύστημα θέρμανσης-ψύξης Ρύθμιση ON-OFF Αντλία θερμότητας CIAT Σύστημα θερμικής αποθήκευσης Φαν-Κόιλ χαμηλής κατανάλωσης Αντλία θερμότητας OCHSNER Σώματα καλοριφέρ Κεντρική κλιματιστική μονάδα Αντλία θερμότητας HIREF Ζεύγος συμπιεστών Αντλία θερμότητας CIAT Ζεύγος συμπιεστών Αντλία θερμότητας HIREF Παροχή ζεστού νερού χρήσης Ρύθμιση με Ινβέρτερ Αντλία θερμότητας OCHSNER Καλύπτει φορτίο βάσης κτηρίου

8 Θέση Γεωεναλλάκτη Είδος Ρευστό Αριθμός Βάθος Ρευστοκονίαμα γεωτρήσεων Γραφεία CIAT, Μασσαλία Διπλό - U νερό m Μπεντονιτικό Κτήριο Πανεπιστημιούπολης, Οράντεα Μονό - U 10% γλυκόλη m Άμμος (χονδρόκοκκη) Άνω: μπετονιτικό Γραφεία Περιφερειακής Διοίκησης Κοΐμπρα Διπλό - U νερό m Άμμος (διαβαθμισμένη) Δημοτικό Πολιτιστικό κέντρο, Βενεδικτίνη Μονό - U νερό 3 98 m 125 m 166 m Άμμος (χαλαζιακή) Μονό - U νερό 6 50 m Μπεντονιτικό Γραφεία, αίθουσα Η/Υ, Πολυτεχνειούπολη Βαλένσια Ηλιακό εργοστάσιο Βαρκελώνης Μονό - U νερό m Άμμος (χονδρόκοκκη) Εργοστάσιο HIREF, Τριμπάνο Μονό - U νερό 4 80 m Άμμος Διπλό - U Κτήριο γραφείων ΕΔΡΑΣΗ Διπλό - U νερό m Κάτω: ψηφίδα m Άνω: μπετονιτικό m Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά γεωεναλλακτών Ground-Med 4. ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ Τα επιδεικτικά συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας του έργου Ground-Med συνοψίζονται στον Πίνακα 1, ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά των αντίστοιχων γεωεναλλακτών στον Πίνακα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια του έργου Ground-Med αναπτύσσονται πρωτότυπες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φαν-κόιλ χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες τροφοδοτούμενες από τον συμπυκνωτή αντλίας θερμότητας, βελτιωμένα συστήματα αποθήκευσης θερμότητας, καινοτόμες μεθοδολογίες ρύθμισης και ελέγχου λειτουργίας, βελτιωμένοι γεωεναλλάκτες και άλλα. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται σε οκτώ επιδεικτικά κτήρια κυρίως για θέρμανση και ψύξη, όπου θα εγκατασταθεί μετρητικός εξοπλισμός και σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας μετρήσεων με στόχο τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης SPF και την αξιολόγηση της τεχνολογίας. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Corberán J. M., Gonzálvez, J., Martínez, I. O., Radulescu, C. (2008). Development and performance characterisation of a water to water reversible heat pump working with propane. 8th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, Copenhagen. Mendrinos D., Corberan J.M., Da Riva E., Del Col D., Montagud C. (2011). Ground Source Heat Pumps for Heating and Cooling in the Mediterranean Countries. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Sources/Sinks alternative to the outside Air for Heat Pump and Air-Conditioning Techniques (Alternative Sources - AS)», Πάδοβα, Ιταλία 5-7 Απριλίου: Mendrinos D. (2010). Ground source heat pumps: latest technology and advancement through European projects. Energy Bulletin No 1 [8], international sustainable Energy development centre under the auspices of UNESCO (ISEDC), Moscow, Russia: Sanner, B., Karystas, C., Mendrinos, D., Rybach, L. (2003). Current status of ground source heat pumps and underground thermal storage in Europe. Geothermics, Vol. 32:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας ENNEREG, Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Παρέχουν θέρμανση, κλιματισμό & ζεστό νερό Ώριμη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ REACH ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και το ΕΡΓΟ GROUND-REACH REACH Δ. Μενδρινός, Κ. Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ref: http://www.groundreach.eu/ Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας αξιοποιούν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

4η Εβδοµάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Επιχειρηµατική Συνάντηση «ΙΕΝΕ B2B» Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής 25-27 Νοεµβρίου 2010 Αξιοποίηση Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον A. Μπένου, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο )

Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο ) 1 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) στην Ελλάδα: οφέλη, υποστηρικτικές δράσεις, εφαρμογές και μετρήσεις Αθήνα 14 Μαΐου 2012 Μετρήσεις επιλεγμένων εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (Μέρος 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση τους ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον 1 Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Οικονομικά & περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Air Source Heat Pumps

Air Source Heat Pumps Air Source Heat Pumps ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος -Εισαγωγή στην νέα εποχή των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και της θέρμανσης -Διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας ΗΜΕΡΙΔΑ Ευρωπαϊκού Έργου REGEOCITIES Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Τεχνολογία Αιχμής για το παρόν & το μέλλον Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης & δροσισμού στα δημοτικά κτίρια με συστήματα γεωθερμίας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα. Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. www.geopower-i4c.eu

Παραδείγματα. Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. www.geopower-i4c.eu Παραδείγματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας www.geopower-i4c.eu Ο έλεγχος του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων όπου κατοικούμε, δραστηριοποιούμαστε ή εργαζόμαστε αποτελεί μία από τις βασικές μας ανάγκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Ανάλυση Έργων Μάθημα Έργου Καθαρής Ενέργειας Κέντρο Eπιχειρήσεων Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ 28 ΓΑΘ για ψύξη - Θέρμανση Αναφορά φωτογραφίας: Geothermal Heat Pump Consortium (NREL PIX)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ.

Κεφάλαιο 13. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 311. Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. Logatherm WPL - Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Κεφάλαιο 3 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας αέρα - νερού WPL Σελ. 3 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 34 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων Κλιματισμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Συστήματα και Νομοθετικό Πλαίσιο Γεωθερμικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw

30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 40-160 kw Αυξήστε την άνεσή σας Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία

30RB/RQ. Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία 30RB/RQ Αερόψυκτοι Ψύκτες Νερού και Αντλίες Θερμότητας ψυκτικής ισχύος 17-33 kw Γρήγορη εγκατάσταση Αποδοτικότερη Λειτουργία Η μεγαλύτερη εικόνα Η αποστολή της Carrier είναι να συμβάλλει στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NEW TIMES Τώρα η θέρμανση είναι για όλους H NanoDomi έχοντας μακροχρόνια πείρα στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας

Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής. Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Δημήτρης Μπόζης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Εφαρμογές ρηχής γεωθερμίας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων- Τμήμα Μακεδονίας Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προιόντων& Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT)

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) ΕυτυχίαΜαύρου, ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης εκµέρουςτου... Thomas Nowak, EHPA thomas.nowak@ehpa.org O Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Γεωθερμική Ενέργεια Γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια, υπό μορφή θερμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις

Οικονομική Θέρμανση AGENDA. Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Οικονομική Θέρμανση Οικονομική Θέρμανση AGENDA Οικονομική Θέρμανση Υπολογιστής Εξοικονόμησης Ενέργειας & Btu Calculator Ερωτήσεις Αντλίες Θερμότητας DC Inverter Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος!

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO2. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Heating

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Heating ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υδρόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Heating Νεα μονάδα από την Carrier σχεδιασμένη για θέρμανση Εμπιστευτείτε την πείρα της Carrier για τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου σας Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ - RAUGEO www.rehau.de Bau Automotive Industrie ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Τι είναι Γεωθερµία Η Γεωθερµία είναι η θερµική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη κάτω από τον φλοιό της γης. Η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τεύχος 71 Ιούλιος 2014 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση αντλίας θερμότητας σε σχέση με τη χρήση λεβήτα: Στις μέρες μας, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων

Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων 6o Πρόγραμμα Πλαίσιο Λέσχη Οικολογικών Κτιρίων Συμβόλαιο No TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496 Εταίροι Νο. Συμμετέχοντες Ακρώνυμο Χώρα 1 Ente per le Nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Coordinator) ENEA

Διαβάστε περισσότερα

γιατί εμείς γνωρίζουμε!!! τεχνογνωσία & υποστήριξη

γιατί εμείς γνωρίζουμε!!! τεχνογνωσία & υποστήριξη ΘΕΡΜΑΝΣΗ για σώματα και ζεστά νερά χρήσης γιατί εμείς γνωρίζουμε!!! τεχνογνωσία & υποστήριξη Η πιο δημοφιλής πρόταση είναι αυτή που εφαρμόζεται σε κατοικίες που ήδη έχουν σώματα καλοριφέρ και κάποιο boiler

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ P Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ADVANCE Απόδοση από το περιβάλλον >> Με σεβασμό στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΠΕ Δημήτριος Μενδρινός 1 Κωνσταντίνος Καρύτσας 2 Γεωθερμική ενέργεια είναι η θερμότητα της γης. Περιλαμβάνει: θερμά ξηρά πετρώματα, γεωθερμικά πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου

Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Μείωσης Απωλειών Σε Συστήματα Μεταβλητής Ροής Ψυκτικού Μέσου Eισαγωγή Λόγω των κλιματικών αλλαγών, η εξοικονόμηση ενέργειας έιναι πλέον ένα απο τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΦΥΓΡΑΝΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Πρόγραμμα αντλιών θερμότητας REMKO ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2. Πρόγραμμα καταλόγου HIDROS ΙΤΑΛΙΑΣ 1. Αντλίες Θερμότητας 2. Αφυγραντές ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Building Green 2012 Δόμηση Ενέργεια - Περιβάλλον Πράσινη Γειτονιά, η Ελληνική Πιλοτική Εφαρμογή «Καινοτόμες Πράσινη Γειτονιά,

Διαβάστε περισσότερα

Conveni-Pack. Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 50%!

Conveni-Pack. Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 50%! Conveni-Pack Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής ψύξης, θέρμανσης και κλιματισμού Μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 50%! Χαμηλότερες ισοδύναμες εκπομπές CO 2 Κατάλληλο για μικρού ή μεσαίου μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ Η/Υ Γιάννης Νικολάου Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος σχεδιασμού και εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμοί σε χώρους IT. 31 / 05 / 2014 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ PRECISION VS COMFORT

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions

Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF. LG Business Solutions 01 τεύχος Τεχνική Ενημέρωση ΣΥΓΚΡΙΣΗ ENEΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΩΝ με LG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRF Air Conditioning I Heating I Hotel TV I Lighting I Signage I Photovoltaic ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C

AQUASNAPTM. Ψυκτική απόδοση kw 19 24,4 28,2 37,8 43,5 54 67 76 87 102 117 134 143 150 171 198 226 264 291 R407C ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΟΛΑ SA ΕNΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ Με νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό ο υδρόψυκτος ψύκτης νερού Aquasnap περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα και διατάξεις ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά.

1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά. 1952 - η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιματισμού που εισήχθη στην Ελληνική αγορά. 1996 δημιουργείται η Carrier Ελλάς Κλιματισμού Α.Ε 2009 η επωνυμία της εταιρείας μετατρέπεται σε Carrier Νότιας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού -M Χαρακτηριστικά και Ωφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki, που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα