ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1Προδιαγραφή Συστήματος Κλιματισμού Νέων Γραφείων Νομαρχίας Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιματισμό ( ψύξη - θέρμανση ) του έργου: "Εκτέλεση εργασιών για τη στέγαση υπηρεσιών πρωτογενούς τομέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων στις εγκαταστάσεις της περιφερειακής αγοράς στην Αγυια" Σύστημα Κλιματισμού VRV INVERTER Γενικά Το σύστημα κλιματισμού θα είναι απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Το σύστημα θα αποτελείται από τις παρακάτω εξωτερικές μονάδες ενδεικτικής ισχύος: Ζώνη Κλιματισμού 1: Δύο εξωτερικές μονάδες ενδεικτικής ισχύος 18 HP σε μια συστοιχία (μια μονάδα των 28 KW και μια των 22,5 KW) ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ζώνη Κλιματισμού 2: Εξωτερική μονάδα ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h και ενδεικτικής ισχύος 10 HP. Ζώνη Κλιματισμού 3: Δύο εξωτερικές μονάδες ενδεικτικής ισχύος 14 HP σε μια συστοιχία (μια μονάδα των 22,5 KW και μια μονάδα των 16 KW) ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ζώνη Κλιματισμού 4: Τρείς εξωτερικές μονάδες ενδεικτικής ισχύος 30 HP σε μια συστοιχία (3 μονάδες των 28 KW η κάθε μια) ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ζώνη Κλιματισμού 5: Εξωτερική μονάδα ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h και ενδεικτικής ισχύος 10 HP. Ζώνη Κλιματισμού 6: Τρεις εξωτερικές μονάδες ενδεικτικής ισχύος 28 HP σε μια συστοιχία (δύο μονάδες των 28 KW η κάθε μία και μία 22,4KW) ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ζώνη Κλιματισμού 7: Εξωτερική μονάδα ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h και ενδεικτικής ισχύος 10 HP. 1 /13

2 Κάθε μια από τις εσωτερικές μονάδες θα έχει την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων. Η προσαγωγή του νωπού αέρα θα γίνεται στα plenum επιστροφής των εσωτερικών μονάδων τύπου ψευδοροφής, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από το 20% της ονομαστικής τους παροχής, ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ο νωπός θα προσάγεται απ' ευθείας στο χώρο, ενώ ο εξαερισμός θα πραγματοποιείται με ανεξάρτητο δίκτυο αεραγωγών και αντίστοιχα Fan-section. Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη χρήση δύο (2) πιεζοστατών για το ψυκτικό μέσο (ένας για τη χαμηλή και ένας για την υψηλή πίεση), ώστε να ελέγχεται η λειτουργία των συμπιεστών και η παροχή ψυκτικού μέσου προς τις εσωτερικές μονάδες. Η κάθε εξωτερική μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί με έως και 8, εσωτερικές μονάδες αντίστοιχα, διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα. Η κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει απαραίτητα δύο (2) ανεξάρτητους συμπιεστές ερμητικού τύπου INVERTER για μεγαλύτερη ευελιξία και οικονομία κατα την λειτουργία και κατά την συντήρηση ή βλάβη. Ικανόι να μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής τους γραμμικά με ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε χώρο. Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μιάς μόνο εσωτερικής μονάδας (με μικρότερη απόδοση Btu/h) η επιλεγόμενη εξωτερική μονάδα θα έχει δυνατότητα ελέγχου απόδοσης: Για ισχύ 8 HP, 16 HP, 18 HP, 14 HP, 12 HP, 28 HP: θα έχουμε Capacity Control 8-100% Η δυνατότητα σύνδεσης όμως, της κάθε εξωτερικής μονάδας, θα πρέπει να μπορεί να ανέλθει στο 130% της ονομαστικής απόδοσης της. Τα ανωτέρω θεωρούνται απαραίτητα και για την επίτευξη ιδιαίτερα χαμηλού ρεύματος εκκίνησης. Σε περίπτωση λειτουργίας μιας μόνο εσωτερικής μονάδας (ή στο 8% της συνολικής απόδοσης) ανά σύστημα, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίας ελέγχου απόδοσης με αποτέλεσμα το πάγωμα του στοιχείου. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς κάθε σύστημα πρέπει να επανέρχεται αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (auto power failure restart). Το πραγματικό μήκος σωλήνωσης θα έχει την δυνατότητα να φτάσει μέχρι 100 μέτρα (απόσταση εξωτερικής μονάδας με την πιο απομακρυσμένη εσωτερική), χωρίς όμως κανέναν περιορισμό στο συνολικό μήκος σωλήνωσης όλου του κυκλώματος. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων θα είναι μέχρι 50 μέτρα, χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης ελαιοπαγίδων. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων ενός κυκλώματος θα είναι μέχρι 15m. Κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών μονάδων με επίτοιχο τοπικό χειριστήριο σε απόσταση μέχρι 500m. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης και παρακολούθησης λειτουργίας έως και 64 εσωτερικών μονάδων, ενώ για ομαδικό έλεγχο (group control) το σύστημα θα μπορεί να παρακολουθήσει τη λειτουργία έως και 1024 εσωτερικών μονάδων (maximum 16 εσωτερικές μονάδες ανά group). Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. 2 /13

3 Εξωτερικές Μονάδες. Η εξωτερικές μονάδες θα είναι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α, προσυναρμολογημένες στο εργοστάσιο, μέσα σε ένα ενισχυμένο περίβλημα παντός καιρού, κατασκευασμένο από ελαφριά χαλυβδοελάσματα με ειδική αντισκωριακή προστασία και φινίρισμα βαφής, ψημένο σε ειδικό φούρνο. Η εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) θα είναι κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση, και θα έχει δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας τουλάχιστον για τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος: ΨΥΞΗ: Από -5 C DB έως +43 C DB ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Από -15 CWB έως +15 CWB Θα αποτελείται από δύο μεμονωμένους ανεξάρτητους και όχι στο ίδιο κέλυφος συμπιεστές INVERTER, ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να μή χρειάζεται αντικατάσταση και των δύο μαζί, αξονικούς ανεμιστήρες, εναλλάκτη θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς. H εξωτερική μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί ακόμη κι αν ο ένας συμπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι δύο συμπιεστές θα ρυθμίζουν την απόδοσή τους με γραμμικό έλεγχο λειτουργίας μέσω INVERTER.Οι συμπιεστές INVERTER θα ρυθμίζουν συνεχώς τις στροφές τους μεταβάλλοντας την συχνότητα και την τάση. Η συχνότητα θα μεταβάλλεται από 30 έως 116 Hz Το ρεύμα εκκίνησης του INVERTER δεν θα ξεπερνά τα 10Α. Στον συμπιεστή θα υπάρχει πρόσθετο έλασμα συγκράτησης των ελατηρίων στήριξής του, για ταχύτητες περιστροφής μεγαλύτερες των 50 Ηz. Επίσης, τα τυλίγματα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και ομαλή λειτουργία και η αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης συχνότητας και τάσης. Οι συμπιεστές θα περιλαμβάνουν ηλεκτρικό θερμαντήρα για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα μεγέθη των εσωτερικών μονάδων που θα μπορούν να συνδεθούν περιλαμβάνουν όλη τη γκάμα αποδόσεων, από έως Btu/h, για τον τύπο της εξωτερικής μονάδας που θα επιλεχθεί. Αποφεύγεται έτσι η υπερδιαστασιολόγηση μονάδων σε χώρους με μικρές απώλειες της τάξης των Btu/h ή και μικρότερες. Η αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 400 V, 50Hz, ενώ η στάθμη θορύβου της δεν θα ξεπερνά τα 60 db(a) και σε εργαστηριακές συνθήκες και σε απόσταση ενός μέτρου από την μονάδα και 1.5 μέτρου ύψους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω μείωση στη στάθμη θορύβου κατά 3 dba επιπλέον τουλάχιστον μέσω κάποιας εντολής (night set-back). Προκειμένου να επιλεχτούν οι κατάλληλες μονάδες δίδοντα τα εξής δεδομένα φορτία χώρων : Πινάκας 2.31 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΩΝ Α/Α ΖΩΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΖΩΝΗ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ kwt btu/h kcal/h kwt btu/h kcal/h Ο.Α.ΔΥ.Κ. (1) 14, ,29 Ο.Α.ΔΥ.Κ. (2) 14, ,29 Ο.Α.ΔΥ.Κ. (3) 11, ,91 41, , ,48 3 /13

4 ΖΩΝΗ 2 Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ(1) 1, ,15 Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ(2) 1, ,19 Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ(3) 11, ,42 Υ.Ε.Β. 11, ,91 26, , , ΖΩΝΗ 3 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(1) 6, ,45 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(2) 5, ,53 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(3) 5, ,80 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(4) 7, ,62 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(5) 5, ,98 ΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 4, ,75 34, , , ΖΩΝΗ 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ(1) 6, ,13 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ(2) 6, ,85 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ(1) 6, ,61 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ(2) 6, ,17 ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜ. 10, ,63 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(1) 2, ,07 ΤΜ ΠΡΟΓΡ.ΜΕΛΕΤ.(1) 4, ,26 ΤΜ ΠΡΟΓΡ.ΜΕΛΕΤ.(2) 6, ,53 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(2) 6, ,34 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(3) 6, ,41 ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΟΔΓΕ(1) 5, ,09 ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΟΔΓΕ(2) 5, ,38 ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΟΔΓΕ(3) 1, ,29 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ(1) 1, ,55 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ(2) 1, ,63 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ(3) 1, ,59 81, , , ΖΩΝΗ 5 ΓΡ.ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 4, ,17 ΕΡΓ.ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 4, ,77 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ(3) 16, ,03 25, , , ΖΩΝΗ 6 ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3, ,38 ΟΣΔΕ(1) 2, ,81 ΟΣΔΕ(2) 2, ,65 Μ.Ε.Ε. 5, ,31 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 5, ,95 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5, ,68 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(1) 2, ,59 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(2) 2, ,59 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(3) 2, ,43 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(4) 2, ,58 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(1) 5, ,06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(2) 6, ,85 ΧΩΡΟΣ 1 2, ,05 ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1, ,15 ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΩΠΟΝΟΙ(1) 1, ,59 ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΩΠΟΝΟΙ(2) 1, ,27 55, , , ΖΩΝΗ 7 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (1) 10, ,29 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (2) 11, ,33 22, , ,62 ΣΥΝΟΛΟ 287, ,3 6 ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΩΡΩΝ Α/Α ΖΩΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ kwt btu/h kcal/h kwt btu/h kcal/h 4 /13

5 1 2 ΖΩΝΗ 1 Ο.Α.ΔΥ.Κ. (1) 5, , Ο.Α.ΔΥ.Κ. (2) 5, , , , ,00 3 Ο.Α.ΔΥ.Κ. (3) 9, , ΖΩΝΗ 2 Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ(1) 2, , Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ(2) 1, , Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ(3) 4, , , , ,00 7 Υ.Ε.Β. 9, , ΖΩΝΗ 3 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(1) 4, , Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(2) 4, , Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(3) 4, , Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(4) 4, , Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ(5) 3, , , , ,00 13 ΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 5, , ΖΩΝΗ 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ(1) 5, , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ(2) 4, , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ(1) 5, , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ(2) 5, , ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜ. 4, , ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(1) 3, , ΤΜ ΠΡΟΓΡ.ΜΕΛΕΤ.(1) 4, , ΤΜ ΠΡΟΓΡ.ΜΕΛΕΤ.(2) 4, , ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(2) 4, , ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(3) 4, , ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΟΔΓΕ(1) 2, , ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΟΔΓΕ(2) 4, , ΤΜ.ΕΦΑΡΜ.ΟΔΓΕ(3) 1, , ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ(1) 3, , ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ(2) 2, , ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ(3) 3, , , , , ΖΩΝΗ 5 ΓΡ.ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 4, , ΕΡΓ.ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 3, , ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ(3) 20, , , , , ΖΩΝΗ 6 ΤΜ.ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4, , ΟΣΔΕ(1) 1, , ΟΣΔΕ(2) 2, , Μ.Ε.Ε. 4, , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 5, , ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7, , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(1) 2, , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(2) 3, , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(3) 3, , ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ(4) 3, , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(1) 4, , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(2) 4, , ΧΩΡΟΣ 1 1, , ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΩΛΟΓΟΙ 3, , ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΩΠΟΝΟΙ(1) 3, , ΕΚΠΑΙΔ.ΓΕΩΠΟΝΟΙ(2) 3, , , , , ΖΩΝΗ 7 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (1) 14, , ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (2) 8, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 238, , στις εξής συνθήκες: 5 /13

6 Ψύξη: - Θερμοκρασία περιβάλλοντος = 35 C - Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου = 27 CDB/19.5 CWB Θέρμανση: - Θερμοκρασία περιβάλλοντος = 7 CDB/6 CWB - Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου = 21 C Η λειτουργία των εξωτερικών μονάδων σε χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα, θα είναι απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς, ενώ η πτώση απόδοσης των μηχανημάτων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 0 C εξωτερική θερμοκρασία: πτώση απόδοσης 7% -5 C εξωτερική θερμοκρασία: πτώση απόδοσης 16.5% -10 C εξωτερική θερμοκρασία: πτώση απόδοσης 22% Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι : Εσωτερικές Μονάδες Για την ζώνη κλιματισμού 1: Τρείς εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 5 HP η κάθε μια Τρείς εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 1 HP η κάθε μια Για την ζώνη κλιματισμού 2: Δύο εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 5 HP η κάθε μια Για την ζώνη κλιματισμού 3: Δύο εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h η κάθε μια. Ενδεικτικής ισχύος 5 HP η κάθε μια Μία εσωτερική μονάδα τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 4 HP Για την ζώνη κλιματισμού 4: Πέντε εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h η κάθε μια. Ενδεικτικής ισχύος 5 HP η κάθε μια. 6 /13

7 Μία εσωτερική μονάδα τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 4 HP Τρείς εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 1 HP η κάθε μια Για την ζώνη κλιματισμού 5: Δύο εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h η κάθε μια. Ενδεικτικής ισχύος 4 HP η κάθε μια. w ) Μια εσωτερική μονάδα τύπου ψευδοροφής αεραγωγών ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 2,5 HP Για την ζώνη κλιματισμού 6: Πέντε εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h η κάθε μια. Ενδεικτικής ισχύος 4 HP η κάθε μια. w ) Μια εσωτερική μονάδα τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 5 HP Τρείς εσωτερικές μονάδες τύπου δαπέδου ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 1 HP η κάθε μια Για την ζώνη κλιματισμού 7: Δύο εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής αεραγωγών υψηλής στατικής πίεσης ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h. Ενδεικτικής ισχύος 5 HP η κάθε μια SERVER ROOM Ειδικά για το χώρο του Server room θα χρησιμοποιηθούν δύο μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) INVERTER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α ψυκτικής απόδοσης Btu/h και θερμικής απόδοσης Btu/h η κάθε μία. Ενδεικτικής ισχύος 1 HP η κάθε μία. 7 /13

8 Η απόδοση των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να επιτυγχάνεται βάσει των ονομαστικών συνθηκών λειτουργίας και παροχών ανεμιστήρα κι όχι με αύξηση της παροχής σε μικρότερου μεγέθους μονάδες, πράγμα το οποίο θα έχει επίπτωση στη στάθμη θορύβου και στην ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία εξόδου αέρα με αποτέλεσμα τα κρύα ρεύματα. Ο ανεμιστήρας θα είναι εφοδιασμένος με inverter και θα είναι διπλής αναρρόφησης, πολλαπλών πτερυγίων, και στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος, εξασφαλίζοντας χαμηλή στάθμη θορύβου και λειτουργία χωρίς ταλάντωση. Κάθε μονάδα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο (remote controller) και με κεντρικό πίνακα ελέγχου ή με σύστημα ελέγχου μέσω PC computer. Η διεύθυνση (address) κάθε εσωτερικής μονάδας θα τίθεται αυτόματα σε περίπτωση ανεξάρτητου ή ομαδικού (group) ελέγχου, ενώ στην περίπτωση κεντρικού ελέγχου θα τίθεται μέσω του τηλεχειριστηρίου υγρού κρυστάλλου. Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονική εκτονωτικής βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.οι εσωτερικές μονάδες ψευδοροφής θα έχουν κρέμαση που δε θα υπερβαίνει τα 30 cm, ενώ θα διαθέτουν αντλία συμπυκνωμάτων με μανομετρικό τουλάχιστον 0.5 m. Επίσης ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να έχει δυνατότητα εξωτερικής στατικής πίεσης 10 mmσυ κατ ελάχιστο, για την αντιμετώπιση εκτεταμένου δικτύου αεραγωγών. Η στάθμη θορύβου των εσωτερικών μονάδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα κάτωθι dba, σε 1 μέτρο απόσταση από την μονάδα οριζόντια και 1.5 μέτρο κατακόρυφα: Πινάκας Έλεγχος εσωτερικών μονάδων και επίτοιχο χειριστήριο (REMOTE CONTROLLER) Η επιθυμητή θερμοκρασία θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής, θερμοκρασίες αέριου και υγρού ψυκτικού, επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κλπ.) και οι διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα-κλείσιμο εκτονωτικής, ταχύτητα ανεμιστήρα) θα γίνονται 8 /13

9 με τη μέθοδο αναλογικής -διαφορικής ρύθμισης (P.I.D.C : Proportional Integral Derivative Control). Η κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης για εύκολη και γρήγορη συντήρηση ή επισκευή σε περίπτωση βλάβης. Kάθε εσωτερική μονάδα θα συνδεθεί με δικό της επίτοιχο χειριστήριο, το οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση μέχρι 50 μέτρα από την εσωτερική μονάδα και μέσω του οποίου θα ελέγχεται πλήρως ο κλιματισμός του χώρου. Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας του χώρου για καλύτερη αίσθηση και παρακολούθηση από τη μονάδα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησής του σε περίπτωση που το χειριστήριο τοποθετηθεί σε χώρο διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται η μονάδα. Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης, διακόπτη ON/OFF και πλήκτρα προγραμματισμού, ενώ θα μπορεί να ελέγχει έως και 16 εσωτερικές μονάδες. Οι δυνατότητες του remote controller θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες : - Δυνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας του εξωτερικού μηχανήματος (ψύξη/θέρμανση), σε περίπτωση που αποφασιστεί το χειριστήριο αυτό να είναι χειριστήριο πιλότος. - Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης). - Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή-χαμηλή). - Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1 C. - Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά ώρα και δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 72 ώρες. - Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου. - Διακόπτη ελέγχου-δοκιμών. - Ένδειξη βλάβης με κωδικό αριθμό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της. - Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου και αντίστοιχη ένδειξη εφ' όσον υπάρχει κεντρική σύνδεση. Στην περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου θα πρέπει εκτός των άλλων να υπάρχει η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού για κάθε εσωτερική μονάδα ξεχωριστά. - Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης παραμέτρων λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας καθώς και της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου. Όλα τα συστήματα κλιματισμού θα πρέπει να διασυνδεθούν με κεντρικό χειριστήριο ελέγχου το οποίο θα βρίσκεται σε σημείο που θα καθοριστεί επ ακριβώς από τον επιβλέποντα του έργου Ψυκτικό κύκλωμα Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει : accumulator, ηλεκτρικές εκτονωτικές βαλβίδες, έναν ειδικά σχεδιασμένο διαχωριστή λαδιού, συλλέκτη υγρού και όλες τις απαραίτητες βάνες και φίλτρα Περιεκτικότητα σε ψυκτικό μέσο Το κάθε σύστημα θα πρέπει να περιέχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό του οικολογικού μέσου R-410A για λόγους μείωσης της ποσότητας κατά την αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης, αλλά και για λόγους περιβαλλοντολογικούς. 9 /13

10 Ψυκτικές σωληνώσεις Οι ψυκτικές σωλήνες θα πρέπει να είναι χαλκού άνευ ραφής- υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120 C για τις γραμμές αερίου και 70 C για τις γραμμές υγρού, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία. Το δίκτυο δε των εξωτερικών χώρων θα πρέπει να είναι μονωμένο επιπλέον με λινάτσα εμποτισμένη σε ακρυλικό. Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν διακλαδωτήρες του αυτού τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints), τα οποία θα προμηθεύσει ο ίδιος προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής κατασκευάστριας εταιρείας. Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα θα περιλαμβάνει τη μόνωσή του, καπάκια και ειδική στεγανοποιητική και σταθεροποιητική ταινία. Παράλληλα με την εγκατάσταση των ψυκτικών σωληνώσεων θα οδεύσει και καλώδιο αυτοματισμού, δηλαδή το καλώδιο επικοινωνίας των εσωτερικών με το εξωτερικό μηχάνημα, το οποίο θα βρίσκεται εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού σωλήνα και θα είναι διατομής 2 x 1mm² σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οίκου κατασκευής των μηχανημάτων. Η στήριξη των σωληνώσεων και των καλωδίων θα γίνει ως κάτωθι: Τα κατακόρυφα στηρίγματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από βέργα γαλβανισμένη, στηριγμένη με ντίζες στον τοίχο των φρεατίων πάνω στην οποία θα προσαρμοστούν στηρίγματα χαλκοσωλήνα. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα είναι αλφαδιασμένες ως προς την κατακόρυφο. Για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί σωλήνα ευθύγραμμου τύπου και ψυκτικά εξαρτήματα όπως γωνίες, καμπύλες κ.λπ. μόνο για τις κάθετες διαδρομές και για την σωλήνα του αερίου (χοντρή διατομή). Η όδευση των σωληνώσεων εντός της ψευδοροφής των χώρων θα γίνεται στο ψηλότερο σημεία αυτής (πλησίον του ταβανιού), προκειμένου να μην ενοχλεί τις λοιπές εγκαταστάσεις όπως φωτιστικά, κανάλια κ.τ.λ. και θα στηρίζονται με στηρίγματα χαλκοσωλήνας. Σε κάθε στήριγμα κατακόρυφο ή οριζόντιο θα προσαρμόζεται η σωλήνα του αερίου. Η δε σωλήνα του υγρού (ψιλή σωλήνα), καθώς και το καλώδιο του αυτοματισμού θα στηρίζεται δεμένο πάνω στην σωλήνα του αερίου. Τα οριζόντια τμήματα όδευσης των σωληνώσεων στην ταράτσα του κτιρίου θα γίνουν όπως και τα υπόλοιπα σε ότι αφορά τις προδιαγραφές, με τη διαφορά ότι η όδευση αυτών θα γίνει επί μεταλλικής σχάρας η οποία θα φέρει καπάκι εύκολα αφαιρούμενο για πιθανή επέμβαση Ασφαλιστικές διατάξεις Η εξωτερική μονάδα θα έχει τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: διακόπτης υψηλής πίεσης, θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου, τηκτική βαλβίδα ασφαλείας, θερμικό προστασίας συμπιεστή, θερμικό προστασίας ανεμιστήρων, προστασία από υπερένταση για τον συμπιεστή inverter, προστασία έναντι συχνών εκκινήσεων κ.λ.π. Η προστασία από υπερένταση θα επιτυγχάνεται με μείωση της συχνότητας του inverter στα 40Hz. Επίσης θα υπάρχει ασφαλιστική διάταξη έτσι ώστε όταν σταματά ο συμπιεστής να μην επανεκκινεί αν δεν περάσουν 5 λεπτά, για να επιτευχθεί η εξισορρόπηση πιέσεων. Το ίδιο θα ισχύει και μετά από απώλεια ισχύος και αυτόματη επανεκκίνηση μετά την αποκατάσταση, ανεξάρτητα από το διάστημα που κράτησε η διακοπή Σύστημα ανάκτησης λαδιού 10 /13

11 Λόγω της λειτουργίας του συστήματος χωρίς ελαιοπαγίδες, θα υπάρχει ειδικός μηχανισμός για ανάκτηση του λαδιού στους συμπιεστές. Η επιστροφή λαδιού θα πραγματοποιείται μία ώρα μετά την πρώτη εκκίνηση και κάθε 8 ώρες λειτουργίας Λειτουργία εξισορρόπησης λαδιού Για την σωστή λειτουργία του συστήματος και την εξισορρόπηση του λαδιού στους δύο συμπιεστές, θα πραγματοποιείται κάθε δύο ώρες λειτουργίας εξίσωσης λαδιού για 2 λεπτά, καθώς επίσης και κάθε φορά που εκκινεί ο δεύτερος συμπιεστής Λειτουργία απόψυξης Η απόψυξη (defrost) θα γίνεται με ειδικό πρόγραμμα, όπου η θερμοκρασία εκκίνησης του defrost (θερμοκρασία στοιχείου) θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εφ' όσον δημιουργηθεί πάγος, για την αποφυγή άσκοπων αποψύξεων Η εγκατάσταση των μηχανημάτων Θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και για την εγκατάσταση του θα χρησιμοποιηθούν υλικά που θα εξασφαλίζουν τόσο το αισθητικό όσο και το λειτουργικό αποτέλεσμα. Στην αξία εγκατάσταση των μηχανημάτων περιλαμβάνεται η σύνδεση αυτών με τις ψυκτικές σωληνώσεις, τις αποχετεύσεις, τα καλώδια αυτοματισμού, το καλώδιο παροχής ρεύματος καθώς και τα χειριστήρια των εσωτερικών μονάδων. Στην αξία εγκατάστασης των μονάδων συμπεριλαμβάνεται η εκκίνηση αυτών και η θέση σε λειτουργία. Η εκκίνηση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων, περιλαμβάνει τη δημιουργία κενού, τον έλεγχο πιθανόν διαρροών από κολλήσεις, την πλήρωση των κυκλωμάτων με ψυκτικό υγρό, την σύνδεση των παροχών ρεύματος, την ρύθμιση και παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία Εγκαταστάσεις αεραγωγών 1. Προμήθεια και εγκατάσταση μονωμένων αεραγωγών διαφόρων διατομών με τύπο μόνωσης σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 2. Προμήθεια και εγκατάσταση plenum προσαγωγής ή απαγωγής στομίων, μονωμένα. 3. Προμήθεια και εγκατάσταση των στομίων προσαγωγής ή απαγωγής κλιματισμού από ανοδιομένο αλουμίνιο, διαστάσεων όπως ορίζεται στα σχέδια. 4. Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών και μικρούλικων (damper fire, damper, στηρίγματα κτλ.) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε και με τις προδιαγραφές που καθορίζει το έργο. Οι αεραγωγοί θα είναι χαμηλής πίεσης,θα γίνουν με εύκαμπτο αεραγωγό θερμομωνομένο και στην επιστροφή του αέρα προς την μονάδα θα υπάρχει φίλτρο καθαρισμού του αέρα. Οι εύκαμπτοι (flexible) αεραγωγοί θα είναι διπλών τοιχωμάτων από φύλλα αλουμινίου, εγγυημένης ζωής άνω των 15-ετών, και θα συγκολληθούν στους λαιμούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδικές συνθετικές ύλες. Οι αεραγωγοί θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές ΝFΡΑ /13

12 Τα εσωτερικό διπλό φύλλο αλουμινίου θα στερεώνεται σε χαλύβδινο συρμάτινο ελατήριο ("σπιράλ") κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το ένα φύλλο να βρίσκεται εσωτερικά της σπείρας του ελατηρίου, το δε άλλο εξωτερικά. Το διπλό εσωτερικό φύλλο αλουμινίου θα περιβάλλεται από μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 25mm και εξωτερικά θα υπάρχει μανδύας από φύλλο αλουμινίου με ενισχύσεις από ίνες γυαλιού. Όλα τα στόμια κλιματισμού θα είναι κατασκευασμένα από ανοδειωμένο προφίλ αλουμινίου. Οι τελικές θέσεις των εσωτερικών μονάδων θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης μαζί σας. Όλες οι εσωτερικές μονάδες θα συνδεθούν ψυκτικά και ηλεκτρικά με τις εξωτερικές μονάδες. Από τις εσωτερικές μονάδες θα ξεκινήσει το δίκτυο των αεραγωγών προσαγωγής απαγωγής αέρα, το οποίο θα διανέμει εντός των χώρων τον κλιματιζόμενο αέρα μέσω κατάλληλων στομίων προσαγωγής αέρα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κατασκευή του δικτύου προκειμένου αφ ενός να μας εξασφαλίσει την απαιτούμενη παροχή αέρα σε όλο το δίκτυο και αφ ετέρου την αθόρυβη λειτουργία του δικτύου κλιματισμού Στόμια προσαγωγής: Στόμια προσαγωγής οροφής πολλαπλών κατευθύνσεων και στροβιλισμού αέρα με αυτορύθμηση με θερμικό μηχανισμό για οροφές μεγάλου ύψους μέχρι και 6m Στόμια επιστροφής : Τα στόμια επιστροφής θα είναι γραμμικά επισκέψιμα με φιλτροθέσιο και φίλτρο Δοκιμαστική λειτουργία: Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα γίνει η διαδικασία της εκκίνησης και παράδοσης των μηχανημάτων, που περιλαμβάνει την δημιουργία κενού στο ψυκτικό κύκλωμα, την πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματισμό και τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας, την εκκίνηση και την δοκιμαστική λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση καθώς και την παροχή οδηγιών στον χρηστή για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων Εμπειρία εγκαταστάσεων συστήματος VRV Θα πρέπει να αποδειχθεί εμπειρία σε εγκαταστάσεις συστημάτων VRV τουλάχιστον 3 χρόνων στην Ελλάδα με περισσότερα από 5 εγκατεστημένα και εν λειτουργία συστήματα καθώς και η άρτια οργάνωση της εταιρείας για υποστήριξη στο service με δικά της εξειδικευμένα συνεργεία και η ύπαρξη πλήρους παρακαταθήκης ανταλλακτικών. 12 /13

13 ΕΓΓΥΗΣΗ Από τον οίκο κατασκευής των μηχανημάτων κλιματισμού θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για (3) χρόνια κατ ελάχιστο. Χανιά 15/06/2009 Οι μελετητές Ο Δ/ντης Τ.Υ. Ο.Α.ΔΥ.Κ. Γιώργος Δραμηλαράκης Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. Μάρκος Πατρελάκης Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Τζουγανάκης Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε. 13 /13

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF

DC Inverter Multi VRF Toyotomi TTY series DC Inverter Multi VRF Σεπτέμβριος 2010 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF... 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, εκέµβριος 2012-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου παλαιού δηµοτικού σχολείου Βάσκινας», στο.. Λεωνιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΣΗ: ΕΡΓΟ:.Κ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ...5. 2. Εξοπλισμός δικτύων σωληνώσεων...7. 3. Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων...11

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ...5. 2. Εξοπλισμός δικτύων σωληνώσεων...7. 3. Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων...11 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ...5 1. Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού...5 1.1 Μαύροι σιδηροσωλήνες (Φ-1/2" μέχρι Φ-2")...5 1.2 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες...5 1.3. Γαλβανισμένοι χαλυβδοσωλήνες...5

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής θερμότητας και ψύξης στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής θερμότητας και ψύξης στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ. 06A40-2014-M021

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan για ένα πιο πράσινο αύριο Συστήματα αντλιών θερμότητας αέρανερού Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με το ecodan Συνεχίζοντας την εξέλιξη! uto daptation ΣΥΣΤΗΜΑ ECODN Το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα κλιματισμού DC inverter VRF

Συστήματα κλιματισμού DC inverter VRF Συστήματα κλιματισμού DC inverter VRF ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 H 1916,,..,.., 3. Η υψηλή κατασκευαστική τεχνολογία των κλιματιστικών προσφέρει υψηλή ενεργειακή κλάση, εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, πετυχαίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΠΟΡΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΤΕΝΙΑ ΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα