Θεωρία Αλγόριθμοι Γραμμικής Βελτιστοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρία Αλγόριθμοι Γραμμικής Βελτιστοποίησης"

Transcript

1 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ανακοινώσεις 1. Θεωρία και Εργαστήριο (Εργαστήριο του 1 ου ορόφου Κέντρο Πληροφορικής) 2. Προαιρετικές εργασίες (Μέγιστος βαθμός από εργασίες: 3 μονάδες) Μετά από κάθε μάθημα, θεωρία ή εργαστήριο, διαφάνειες, κώδικες και υποστηρικτικό υλικό θα ανακοινώνονται στην διεύθυνση Γραφείο 223, 2ος όροφος, τμήμα Ε.Π., τηλ Ορισμός Επιχειρησιακής Έρευνας Επιχειρησιακή Έρευνα Έρευνα Πολεμικών Επιχειρήσεων Η Επιστήμη της 3 Lecture01 1

2 Ιστορική Αναδρομή (1) (εκδοχή Μ. Βρετανίας) Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 4 Ιστορική Αναδρομή (2) (εκδοχή Μ. Βρετανίας) Η Μάχη της Αγγλίας. Οι πρώτες εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας 5 Ιστορική Αναδρομή (3) (εκδοχή H.Π.Α) Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, Απόβαση Νορμανδίας (D-Day), Day), 06/06/ Lecture01 2

3 Ιστορική Αναδρομή (4) (εκδοχή H.Π.Α) Πρωτοπόροι Επιχειρησιακοί ερευνητές: George B. Dantzig (Πατέρας της Ε.Ε) T. C. Coopmans P. Wolfe 7 Ιστορική Αναδρομή (5) (Ε.Σ.Σ.Δ) Πρωτοπόροι Επιχειρησιακοί ερευνητές: L. Kantorovich (Nobel Οικονομίας 1975) I. I. Dikin 8 Ιστορική Αναδρομή (6) Operations Research (USA) Operational Research (Αγγλία) Επιχειρησιακή Έρευνα: H μελέτη και επίλυση των προβλημάτων των σημερινών επιχειρήσεων. Αλγόριθμος simplex (1947) ημοσίευση σε περιοδικό (1949) Dantzig, B.G. Programming in a linear structure, Econometrica, Vol. 17, (1949), pp Lecture01 3

4 Ιστορική Αναδρομή (7) Simplex Method for Linear Programming 10 Ιστορική Αναδρομή (8) εκαετίες 50 και 60: δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων με υπολογιστικά αποτελέσματα. Πρακτική αποτελεσματικότητα αλγορίθμου simplex. Αλγόριθμος simplex: προβλήματα χρόνου στην επίλυση μεγάλων προβλημάτων. Ανάλυση πολυπλοκότητας αλγορίθμου simplex? Klee-Minty (1972): Εκθετική συμπεριφορά Έρευνα Ανάπτυξη πολυωνυμικού αλγορίθμου 11 Ιστορική Αναδρομή (9) Κύβοι Klee-Minty 12 Lecture01 4

5 Ιστορική Αναδρομή (10) Khachian (1979): Ελλειψοειδής ή ρωσικός αλγόριθμος 13 Ιστορική Αναδρομή (11) Πρακτική αναποτελεσματικότητα Αλγόριθμος simplex καλύτερος του Ελλειψοειδούς Karmarkar (1984): πολυωνυμικός Αλγόριθμος Εσωτερικών Σημείων (ΑΕΣ). Περίπου 50 φορές ταχύτερος του αλγορίθμου simplex. (ΑΕΣ) ταχύτεροι του αλγορίθμου simplex σε προβλήματα μεγάλης διάστασης. Bell Labs (1989) υλοποίησαν τον (ΑΕΣ) στο λύτη KORBX. ($ US Navy, US Air Force, US Delta Airlines). 14 Ιστορική Αναδρομή (12) Karmarkar (1984): Αλγόριθμος Εσωτερικών Σημείων Βέλτιστη Κορυφή A x 4 x 3 x 1 2 x 15 Lecture01 5

6 Ιστορική Αναδρομή (13) 16 Ιστορική Αναδρομή (14) 17 Ιστορική Αναδρομή (15) Αλγόριθμος simplex: Κακή θεωρητική πολυπλοκότητα Καλή υπολογιστική συμπεριφορά. Borgwardt (1982): Πολυπλοκότητα μέσης περίπτωσης Ο(n 2 ) Πολυπλοκότητα Αλγόριθμος Χειρότερης ρης Μέσης Περίπτωσης Περίπτωσης Simplex O(2 n -1) O(n 2 ) Ελλειψοειδής Εσωτερικών Σημείων O(n 4 L) O(n 4 L) O(n 3. 5 L) O(n 3. 5 L) 18 Lecture01 6

7 Ιστορική Αναδρομή (16) α/α Θεωρητική ανακάλυψη 1 Πρωτεύων Αλγόριθμος Simplex (Primal Simplex Algorithm) 2 Δυϊκή θεωρία και Δυϊκός αλγόριθμος Simplex (Duality Theory and Dual Simplex Algrorithm) 3 α. Εκφυλισμός και κύκλωση στο Γ.Π. (Degeneracy and Cycling in L.P.) β. Λεξικογραφικοί κανόνες αντικύκλω-σης (Lexicographic Rules for Anticycling) Κύριος ερευνητής Έτος G. B. Dantzig 1947 C. E. Lemke 1954 E. M. L. Beale K.T. Marshall, J. W. Suurballe G. B. Dantzig, A. Orden, P. Wolfe P. Wolfe Ιστορική Αναδρομή (17) α/α Θεωρητική ανακάλυψη γ. Κανόνας αντικύκλωσης του Bland (Bland s Anticycling Rule) 4 α. Πολυπλοκότητα αλγορίθμου simplex και συμπεριφορά χειρότερης περίπτωσης. Complexity of Simplex Algorithm and Worst-Case behaviour) β. Πιθανοτική / Μέση συμπεριφορά (Probabilistic bili i / Average behaviour) 5 Πρωτεύων αλγόριθμος εξωτερικών σημείων (Primal exterior point simplex algorithm) 6 Άνω όριο επαναλήψεων σε μη εκφυλισμένο γραμμικό πρόβλημα του αλγορίθμου Simplex (n m( m(γ/δ) γ/δ)log(m( m(γ/δ)) γ/δ)) ) Κύριος ερευνητής Έτος R. G. Bland 1977 V. Klee, G.J. Minty R. G. Jeroslow K. H. Borgwardt 1982 S. Smale 1983 K. Paparrizos 1991 T. Kitahara S. Mizuno Βιβλιογραφία (Βιβλία) 1. Bazaraa, S.M., Jarvis, J.J., Sherali, D.H. (1990). Linear programming and network flows, 2nd ed., J. Wiley & Sons, Inc., New York, N.Y. 2. Bertsimas, D., Tsitsiklis, N.J. (1997). Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific Press, Belmont, Massachusetts. 3. Dantzig, B.G., Thapa, N.M. (1997). Linear programming 1: Introduction, Springer-Verlag, New York, NY. 4. Gass, I.S. (1990). An illustrated guide to linear programming, Dover Publications, New York. 5. Hillier, S.F., Lieberman, J.G. (1995). Introduction to operation research, 6th ed., McGraw-Hill, Inc., NY. 21 Lecture01 7

8 Βιβλιογραφία (Papers) 1. Albers, D.J., Reid, C. (1986). An interview with George B. Dantzig: The father of linear programming, The College Mathematics Journal, Vol. 17(4), pp Bixby, E.R. (1994). Progress in linear programming, ORSA Journal on Computing, Vol. 6(1), pp Bland, G.R. (1977). New finite pivoting rules for the simplex method, Mathematics of Operations Research, Vol. 2, pp Borgwardt, H.K. (1982). The average number of the pivot steps required by the simplex method is polynomial, Zeitschrift fur Operational Research, Series A: Theory, Vol. 26(5), pp Βιβλιογραφία (Papers) 5. Dobkin, D.P., Reiss, P.S. (1980). The complexity of linear programming, Theoretical Computer Science, Vol. 11, pp Karmarkar, K.N. (1984). A new polynomial time algorithm for linear programming, Combinatorica, vol. 4, pp Khachian, L.G. (1979). A polynomial algorithm in linear programming, Soviet Mathematics Doklady, Vol. 20, pp Klee, V., Minty, G. (1972). How good is the simplex algorithm?, In Inequalities III, Shisha, O. (Ed.), Academic Press, New York, pp Web Resources (γλωσσάρι όρων μαθηματικού προγραμματισμού) (γενικές πληροφορίες και χρήσιμα links για μαθηματικό προγραμματισμό) p (οδηγός ς για software μαθηματικού προγραμματισμού) (portal για βελτιστοποίηση) (Case- Studies στην Επιχειρησιακή Έρευνα) (Optimization Packages) 24 Lecture01 8

9 Η Φύση του Μαθηματικού Προγραμματισμού (1) Βελτίωση του επιστημονικού τρόπου λήψης δύσκολων και πολύπλοκων οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων. Πρακτικά και εφαρμοσμένα προβλήματα είναι μεγάλα σε μέγεθος. Ο Μαθηματικός Προγραμματισμός (Mathematical Programming) ασχολείται με τη βελτιστοποίηση (ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση) μιας συνάρτησης κάτω από ορισμένους (ισοτικούς ή ανισοτικούς) περιορισμούς. 25 Η Φύση του Μαθηματικού Προγραμματισμού (2) Assignment problem Traveling salesman problem Transportation problem Minimum cost problem Generated minimum cost flow problem Mathematical programming Shortest path problem Specialized applications 0 Generalized applications 26 Optimization Tree 27 Lecture01 9

10 Εφαρμογές Μαθηματικού Προγραμματισμού 1. Στρατιωτικές εφαρμογές (Military Applications). 2. Βιομηχανικές εφαρμογές (Industrial Applications). 3. Οικονομικές εφαρμογές (Economic Applications). 4. Εφαρμογές Πληροφορικής (Computer Applications). 28 Στάδια Πρακτικής Εφαρμογής Μεθόδων Επιχειρησιακής Έρευνας Προσδιορισμός του προβλήματος Κατασκευή του υποδείγματος Υλοποίηση αλγορίθμων Επίλυση του υποδείγματος Εγκυρότητα του υποδείγματος Ερμηνεία του υποδείγματος 29 Λεκτική περιγραφή (1) Κάποτε στο μέλλον ο κύριος Χρηματιστής πήρε το υπερπολυτελές διαστημόπλοιό του για ένα ολιγοήμερο ταξίδι αναψυχής στον έναστρο ουρανό. Μετά από λίγες μέρες καθώς περιπλανιόταν ανάμεσα στους αστεροειδείς και τους γαλαξίες του διαστήματος μερικά κόκκινα φωτάκια των υπερσύγχρονων οργάνων του διαστημοπλοίου του άρχισαν να αναβοσβήνουν προειδοποιώντας τον ότι υπάρχουν μικροπροβλήματα στους προωθητικούς πυραύλους. Αναγκάστηκε τότε να προγαλαξιώσει το διαστημόπλοιό του στον κοντινότερο γαλαξία. Αφού έκανε τις απαραίτητες μικροεπισκευές έριξε μια ματιά τριγύρω του για να απολαύσει τη θέα του διαστημικού τοπίου. 30 Lecture01 10

11 Λεκτική περιγραφή (2) Προς μεγάλη του έκπληξη και ευχαρίστηση βέβαια διαπίστωσε ότι ο γαλαξίας ήταν γεμάτος από πολύτιμα ορυκτά μέταλλα, κυρίως, χρυσό και ασήμι. Φυσικά, ο κύριος Χρηματιστής ήθελε να πάρει όλη την ποσότητα των πολύτιμων μετάλλων πίσω στη γη, τεχνικοί όμως λόγοι δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Ο διαθέσιμος χώρος για έξτρα φορτίο στο διαστημόπλοιο ήταν ελάχιστος και το διαστημόπλοιο λόγω της μεγάλης βαρύτητας του γαλαξία δεν μπορούσε να απογαλαξιωθεί αν το έξτρα βάρος ξεπερνούσε ένα όριο. εν θυμόταν απ' έξω τα όρια αντοχής του διαστημοπλοίου του αλλά τα υπερακριβή όργανα τον προειδοποίησαν αυστηρά. 31 Λεκτική περιγραφή (3) Το έξτρα φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει ούτε τις διαθέσιμες 24 διαστημικές μονάδες χώρου (δμχ) ούτε το μέγιστο όριο των 3 διαστημικών μονάδων βάρους (δμβ). Ήξερε ότι ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσει τις πιο πρόσφατες τιμές του χρυσού και ασημιού. υστυχώς όμως πίσω στην γη την ημέρα εκείνη ήταν αργία και ως εκ τούτου ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει τιμές που ίσχυαν όταν απογειώθηκε, μια βδομάδα περίπου πριν. Οι τιμές εκείνες ήταν 7 και 13 διαστημικές λογιστικές μονάδες (δλμ) για κάθε δμβ χρυσού και ασημιού αντίστοιχα. Αναγκασμένος να αποφασίσει με αυτές τις τιμές χρησιμοποίησε αμέσως τα όργανα του διαστημοπλοίου του και βρήκε ότι 1 δμβ χρυσού καταλαμβάνει 6 δμχ, ενώ 1 δμβ ασημιού Λεκτική περιγραφή (4) Ποιες ποσότητες χρυσού και ασημιού πρέπει να φορτώσει ο χρηματιστής για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του όταν επιστρέψει στη γη; Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του διαστημοπλοίου ήταν εφοδιασμένος με ένα πολύ σύγχρονο Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) βασισμένο στα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα και στους ταχύτερους αλγορίθμους. Τροφοδότησε αμέσως τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε κλάσματα του δευτερολέπτου το Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων (Σ.Σ.Α.), έδωσε έτοιμη τη βέλτιστη λύση την οποία ετοιμαζόταν γρήγορα-γρήγορα να υλοποιήσει. Ποιο ήταν το γραμμικό πρόβλημα το οποίο επιλύθηκε; 33 Lecture01 11

12 Μαθηματική Μορφοποίηση (1) x 1 δμβ χρυσού x 2 δμβ ασημιού Αντικειμενικός σκοπός του χρηματιστή: 7x 1 κέρδος δλμ χρυσού 13x 2 κέρδος δλμ ασημιού max 7x x 2 x 1 x 2 Φυσικές ποσότητες x 1 0 x 2 0 Φυσικοί περιορισμοί ή περιορισμοί μη αρνητικότητας 34 Μαθηματική Μορφοποίηση (2) Περιορισμός x 1 βάρους x 2 3 δμβ x 1 + x 2 3 Περιορισμός 6x 1 χώρου 13x 2 24 δμχ 6x x 2 24 Τεχνολογικο οί περιορισμοί 35 Μαθηματική Μορφοποίηση (3) max 7x x 2 περιορισμοί x 1 + x 2 3 6x 1 +13x 2 24 x 1, x Lecture01 12

13 Επίλυση Έστω η λύση που υπολόγισε ο Η/Υ του διαστημόπλοιου είναι x 1 =15/7 δμβ και x 2 = 6/7 δμβ Το μέγιστο κέρδος: 7*15/7 + 13*6/7 = 183/7 Εναλλακτική πρόταση: Μέγιστο κέρδος 189/7 Συμφέρει να πουλήσει? Η βέλτιστη λύση παραμένει βέλτιστη: εν πουλάει 37 Παράδειγμα: Κατανομή Πόρων (1) Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει πόρτες, παράθυρα, τραπέζια και καρέκλες από αλουμίνιο και πλαστικό. Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των προϊόντων αυτών σε πλαστικό, αλουμίνιο και εργατοώρες φαίνονται στον επόμενο Πίνακα. Τα στοιχεία του Πίνακα ερμηνεύονται ως εξής. Για παράδειγμα, οι αριθμοί της πρώτης στήλης δηλώνουν ότι για την κατασκευή μιας πόρτας απαιτούνται 15 dm 3 αλουμινίου, 12 κιλά πλαστικού υλικού και 150 εργατοώρες. Πόρτα Παράθυρο Τραπέζι Καρέκλα Αλουμίνιο (dm 3 ) Πλαστικό (κιλά) Εργατοώρες Παράδειγμα: Κατανομή Πόρων (2) Η επιχείρηση έχει ήδη παραγγελίες για 150 πόρτες, 270 παράθυρα, 310 τραπέζια και 450 καρέκλες, αλλά γνωρίζει ότι, οποιαδήποτε ποσότητα των προϊόντων και αν κατασκευάσει με τους πόρους που διαθέτει, θα πουληθεί στην αγορά. Οι τιμές πώλησης είναι 540 για κάθε πόρτα, 205 για κάθε παράθυρο, 175 για κάθε τραπέζι και 90 για κάθε καρέκλα. Το εργοστάσιο διαθέτει dm 3 αλουμινίου, κιλά πλαστικού και μπορεί να διαθέσει για την παραγωγή των παραπάνω προϊόντων το πολύ εργατοώρες. Ποιο πρόβλημα πρέπει να λύσει η επιχείρηση για να προσδιορίσει το σχέδιο παραγωγής το οποίο θα μεγιστοποιήσει τα έσοδά της; 39 Lecture01 13

14 Παράδειγμα: Κατανομή Πόρων (3) x 1 = αριθμός από πόρτες που θα κατασκευαστούν x 2 = αριθμός παραθύρων που θα κατασκευαστούν x 3 = αριθμός τραπεζιών που θα κατασκευαστούν x 4 = αριθμός καρεκλών που θα κατασκευαστούν Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης: 540x 1 κέρδος από πώληση από πόρτες σε 205x 2 κέρδος από πώληση παραθύρων σε 175x 3 κέρδος από πώληση τραπεζιών σε 90x 4 κέρδος από πώληση καρεκλών σε max 540x x x x 4 40 Παράδειγμα: Κατανομή Πόρων (4) x 1 x 2 x 3 x 4 Φυσικές ποσότητες x 1 0 x 2 0 x 3 0 x 4 0 Φυσικοί ή περιορισμοί περιορισμοί μη αρνητικότητας 41 Παράδειγμα: Κατανομή Πόρων (5) 15x 1 4x Περιορισμός dm αλουμινίου 5x 3 3 3x 4 15x 1 + 4x 2 + 5x 3 + 3x Περιορισμός πλαστικού 12x 1 + 6x 2 + 3x 3 + 3x Περιορισμός εργατοωρών 150x x x x Lecture01 14

15 Παράδειγμα: Κατανομή Πόρων (6) Ικανοποίηση παραγγελίας x 1 150, x 2 270, x 3 310, x max 540x x x x 4 περιορισμοί 15x 1 + 4x 2 + 5x 3 + 3x x 1 + 6x 2 + 3x 3 + 3x x x x x x 1 150, x 2 270, x 3 310, x Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (1) Σε μια ειδική δίαιτα αδυνατίσματος έχει αποφασιστεί ότι η ημερήσια διατροφή πρέπει να αποτελείται από ψωμί, κρέας, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και φρούτα. Η δίαιτα πρέπει να επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο ρυθμό ελάττωσης βάρους. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού η ποσότητα τροφής που καταναλώνεται ημερησίως δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες από 1200 θερμίδες, περισσότερα από 100 mgr ζαχάρου και περισσότερα από 30 mgr λιπαρών ουσιών. Επίσης, η δίαιτα πρέπει να ικανοποιεί ορισμένα ελάχιστα όρια υγιεινής διατροφής. Ημερησίως πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον 100 mgr πρωτεϊνών και 25 mgr βιταμινών. 44 Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (2) Οι περιεκτικότητες σε θερμίδες, ζάχαρο, λιπαρά, πρωτεΐνες και βιταμίνες ανά μονάδα μέτρησης των διαφόρων ειδών διατροφής φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα. Είδος Τροφής Ψωμί (Τεμάχια) Κρέας (Κιλά) Λαχανικά (Κιλά) Γαλακτοκομικά (Τεμάχια) Θερμίδες ζάχαρο Λιπαρά Kcal mgr mgr Πρωτεΐνες mgr Βιταμίνες Mgr Φρούτα (Τεμάχια) Lecture01 15

16 Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (3) Αντικειμενικός σκοπός του ατόμου που θέλει να εφαρμόσει τη δίαιτα, είναι ο προσδιορισμός των ποσοτήτων των διαφόρων τροφών που πρέπει να καταναλώνονται ημερησίως έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι δυο επιδιώξεις του (ρυθμός ελάττωσης βάρους και ικανοποίηση ελαχίστων ορίων υγιεινής διατροφής) και να ελαχιστοποιείται το κόστος. Γνωρίζοντας ότι οι τιμές του ψωμιού, του κρέατος, των λαχανικών, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των φρούτων είναι 0,7 /τεμάχιο, 5,6 /κιλό, 0,4 /κιλό, 1 /τεμάχιο και 0,2 / τεμάχιο αντίστοιχα, να βρεθεί το πρόβλημα εκείνο του οποίου η λύση θα επιτυγχάνει το ελάχιστο κόστος. 46 Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (4) x 1 = τεμάχια ψωμιού που καταναλώνονται ημερησίως x 2 = κιλά κρέατος που καταναλώνονται ημερησίως x 3 = κιλά λαχανικών που καταναλώνονται ημερησίως x 4 = τεμάχια γαλακτοκομικών προϊόντων που καταναλώνονται ημερησίως x 5 = τεμάχια φρούτων που καταναλώνονται ημερησίως Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης: 0,7x 1 κόστος από κατανάλωση ψωμιού σε 5,6x 2 κόστος από κατανάλωση κρέατος σε 0,4x 3 κόστος από κατανάλωση λαχανικών σε 1,0x 4 κόστος από κατανάλωση γαλακ/κών σε 0,2x 5 κόστος από κατανάλωση φρούτων σε 47 Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (5) Συνολικό ημερήσιο κόστος της δίαιτας είναι min 0,7x 1 + 5,6x 2 + 0,4x 3 + 1,0x 4 + 0,2x 5 x 1 x 2 x 1 0 x 2 0 Φυσικές x 3 ποσότητες x 3 0 x 4 x 4 0 x 5 x 5 0 Φυσικοί περιορισμοί ή περιορισμοί μη αρνητικότητας 48 Lecture01 16

17 Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (6) 400x x 2 Περιορισμός 90x Kcal θερμίδων 600x 4 400x x x x x 5 150x Περιορισμός για ζάχαρο 35x x x Περιορισμός για λιπαρές ουσίες 10x x x Παράδειγμα: Το πρόβλημα της δίαιτας (7) Περιορισμός για πρωτεΐνες 5x x x Περιορισμός για βιταμίνες 3x x 3 + 5x x 5 25 min 07 0,7x ,6x ,4x ,0x ,2x 5 μ.π. 400x x x x x x x x x x x x x x x x 3 + 5x x 5 25 x j 0, (j = 1, 2, 3, 4, 5) 50 Lecture01 17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Περίληψη Ο Γραμμικός Προγραμματισμός (Linear Programming) ή Γραμμική Βελτιστοποίηση (Linear Optimization) μελετάει ένα από τα πιο εφαρμοσμένα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Προσεγγιστικές ισορροπίες Nash Πειραµατική και Θεωρητική εργασία για εύρεση αποδοτικών αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αριστοποίησης

Τεχνικές αριστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τεχνικές αριστοποίησης Εισαγωγή Τα µοντέλα αριστοποίησης, ευρέως γνωστά ως µοντέλα µαθηµατικού προγραµµατισµού, είναι αναµφίβολα η δηµοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 1 Άγγελος Σιφαλέρας sifalera@uom.gr 4 η Διάλεξη Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας 2 Knapsack Problem, (1/9) Ένας επενδυτής διαθέτει ένα χρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.1. ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ . ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ( Linear Programming ) Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που επιτρέπει την κατανομή των περιορισμένων πόρων μιας επιχείρησης με τον πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση»

Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Διδάσκων: Ε. Χαρμανδάρης Θέμα: «Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, ακριβείς, ευριστικές και ενδιαφέρουσες λύσεις» Φώτογλου Ιωακείμ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΕΟ- Ποσοτικές Μέθοδοι Σηµειώσεις Γραµµικού Προγραµµατισµού Ακαδηµαϊκό Έτος: 005-006 Πρόλογος Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS By Charalampos Papamanthou SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων

Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διπλωματική Εργασία Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων Συγγραφέας: Ανδρέας Καμπιανάκης Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) Χ. Τζιμόπουλος 1, Β. Μπαλιώτη 1, Χ. Ευαγγελίδης 1 και Σ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΒΑΪΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΪΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Γραφική λύση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού Πρόγραμμα Γενικό γραμμικό πρόβλημα με πολύγωνη περιοχή εφικτών λύσεων Να λυθεί το παρακάτω γραμμικό πρόγραμμα: ma z μ. π. 4

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Παίγνια δύο παικτών Υπολογιστικά Θέματα και Αλγόριθμοι. Δελιγκάς Αργύρης

Διπλωματική Εργασία. Παίγνια δύο παικτών Υπολογιστικά Θέματα και Αλγόριθμοι. Δελιγκάς Αργύρης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μαθηματικών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων". Διπλωματική Εργασία Παίγνια δύο παικτών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΠΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΠΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΠΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:3619

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτός ακέραιος διεπίπεδος προγραμματισμός για βέλτιστη υποβολή προσφορών σε αγορές ημερήσιου προγραμματισμού ηλεκτρικής αδιαιρετότητες

Μεικτός ακέραιος διεπίπεδος προγραμματισμός για βέλτιστη υποβολή προσφορών σε αγορές ημερήσιου προγραμματισμού ηλεκτρικής αδιαιρετότητες Μεικτός ακέραιος διεπίπεδος προγραμματισμός για βέλτιστη υποβολή προσφορών σε αγορές ημερήσιου προγραμματισμού ηλεκτρικής αδιαιρετότητες Γιώργος Κοζανίδης Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Συστημάτων Τμήμα Μηχ/γων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλγόριϑµος Buchberger

Ο Αλγόριϑµος Buchberger ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Εργασία για το µάθηµα: «Αλγόριϑµοι & Πολυπλοϰότητα» ιδάσκων: Ηλίας Κουτσουπιάς Χειµερινό Εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝΔΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΕΝΔΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΝΔΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Διδακτορική Διατριβή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Σεπτέμβριος 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη θεωρία προγραμματισμού εργασιών και εφαρμογές της στην παραγωγή και στο περιβάλλον

Συμβολή στη θεωρία προγραμματισμού εργασιών και εφαρμογές της στην παραγωγή και στο περιβάλλον Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Συμβολή στη θεωρία προγραμματισμού εργασιών και εφαρμογές της στην παραγωγή και στο περιβάλλον Διδακτορική Διατριβή του Νικόλαου Π. Ραχανιώτη

Διαβάστε περισσότερα