Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία"

Transcript

1 Θεματική ενότητα:εκπαιδευτικά προγράμματα Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Τίτλος εισήγησης: Καινοτομία και πειραματικό σχολείο. Βίοι παράλληλοι; Η αποτίμηση μιας δράσης στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Συγγραφείς: Μαρία Νέζη (Νεόφρονος 2, Αθήνα 16121, , ), Αλέξανδρος Καΐρης (Αηδόνων 16, Αθήνα 11475, , Έφη Λαλιώτου (Πελοποννήσου 46, Αγία Παρασκευή 15341, , Διονύσης Λαμπρινίδης (Κίου 6, Καματερό 13451, , Χαρά Νάτσινα (Ταγιαπέρα 1 & Ουράνη 4, Ν. Ψυχικό, , Κατερίνα Τρίμη-Κύρου (Ρίζου Νερουλού 5, Αθήνα 11141, , 0

2 Περίληψη Η παρούσα εργασία επιχειρεί αφενός να παρουσιάσει μια καινοτόμο δράση που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά ( ) στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, αφετέρου να συμβάλει στον ευρύτερο προβληματισμό που αναπτύσσεται στην επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή διδακτικών πρακτικών στο πλαίσιο τόσο του τυπικού όσο και μορφών μη τυπικού γραμματισμού. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η θεωρία και η έρευνα εστιάζουν στον ενεργητικό ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτή τη συνεχή διαδικασία νοηματοδοτήσεων που ονομάζουμε εκπαίδευση, σε αντίθεση με αντιλήψεις εδραιωμένες στη νεωτερική εκπαιδευτική σκέψη που του αναγνωρίζουν ρόλο διεκπεραιωτικόρυθμιστικό. 1 Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό τα πειραματικά σχολεία, τα οποία εκ του θεσμικού τους ρόλου συνδέονται με την εκπαιδευτική έρευνα και πειραματική εφαρμογή, διασφαλίζουν στους εκπαιδευτικούς τους τη δυνατότητα να δοκιμάζουν νέους τρόπους θεώρησης και νέες πρακτικές, να κρίνουν, να ανατρέπουν τα αυτονόητα και να αναστοχάζονται με θεωρητικά εργαλεία πάνω σε ό,τι αποκαλείται διδακτική πράξη. Με αυτή την εισήγηση καταθέτουμε τη δική μας εμπειρία. Πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος της εργασίας μας θα εκθέσουμε συνοπτικά παραδοχές νεωτερικού και μετανεωτερικού επιστημονικού προβληματισμού που μας επιτρέπουν αφενός να αναστοχαστούμε πάνω στην ταυτότητα του πειραματικού σχολείου σήμερα και αφετέρου να αναδείξουμε τις διαστάσεις της καινοτομίας που συνιστούν ζητούμενο. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησής μας θα περιγράψουμε την καινοτόμο δράση που εφαρμόσαμε αξιοποιώντας το web 2.0. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού σε περιβάλλον wiki. Θα παρουσιάσουμε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από τη δοκιμαστική εφαρμογή της καινοτομίας σε μια προσπάθεια κριτικής αποτίμησης της ανταπόκρισης σε αυτήν από μαθητές και από εκπαιδευτικούς. Τέλος, αξιοποιώντας τα εργαλεία του θεωρητικού μέρους θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τα εμπειρικά δεδομένα σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε στο κατευθυντήριο ερώτημά μας, το οποίο σχετίζεται με τις συνθήκες που διασφαλίζει για καινοτόμο δράση το πειραματικό σχολείο στους διδάσκοντες σε αυτό. Λέξεις-κλειδιά: καινοτομία, πειραματικά σχολεία, εκπαιδευτικός. 1 Φρυδάκη, Ε. (2009).Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης, Αθήνα, Κριτική. 1

3 Καινοτομία και πειραματικό σχολείο. Βίοι παράλληλοι; Η αποτίμηση μιας δράσης στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Εισαγωγή Τα τελευταία είκοσι χρόνια η θεωρία και η έρευνα εστιάζουν στον ενεργητικό ρόλο του εκπαιδευτικού σε αυτή τη συνεχή διαδικασία νοηματοδοτήσεων που ονομάζουμε εκπαίδευση, σε αντίθεση με αντιλήψεις εδραιωμένες στη νεωτερική εκπαιδευτική σκέψη που του αναγνωρίζουν ρόλο διεκπεραιωτικό-ρυθμιστικό (Φρυδάκη 2009:448). Το ερώτημα που ανακύπτει είναι σε ποιο βαθμό τα πειραματικά σχολεία διασφαλίζουν στους εκπαιδευτικούς τους τη δυνατότητα να δοκιμάζουν νέους τρόπους θεώρησης και νέες πρακτικές, να κρίνουν, να ανατρέπουν τα αυτονόητα και να αναστοχάζονται με θεωρητικά εργαλεία πάνω σε ό,τι αποκαλείται διδακτική πράξη. Με αυτή την εισήγηση καταθέτουμε τη δική μας εμπειρία από την εφαρμογή μιας καινοτόμου δραστηριότητας στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας μας θα εκθέσουμε συνοπτικά παραδοχές νεωτερικού και μετανεωτερικού επιστημονικού προβληματισμού που μας επιτρέπουν αφενός να αναστοχαστούμε πάνω στην ταυτότητα του πειραματικού σχολείου σήμερα και αφετέρου να αναδείξουμε τις διαστάσεις της καινοτομίας που συνιστούν ζητούμενο. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησής μας θα περιγράψουμε την καινοτόμο δράση που εφαρμόσαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά ( ) στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο, στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας, αξιοποιώντας το web 2.0: τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού σε περιβάλλον wiki. Θα παρουσιάσουμε δεδομένα από τη δοκιμαστική εφαρμογή της καινοτομίας σε μια προσπάθεια κριτικής αποτίμησης της ανταπόκρισης σε αυτήν εκπαιδευτικών και μαθητών. Τέλος, αξιοποιώντας τα εργαλεία του θεωρητικού μέρους θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τα εμπειρικά δεδομένα, σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε στο κατευθυντήριο ερώτημά μας που σχετίζεται με τις συνθήκες καινοτόμου δράσης που διασφαλίζει το πειραματικό σχολείο στους διδάσκοντες σε αυτό. Θεωρητικές παραδοχές Για να κατανοήσουμε την ταυτότητα του πειραματικού σχολείου και τη θέση του εκπαιδευτικού σε αυτό δεν αρκεί να ανατρέξουμε σε νομικά κείμενα που θεμελιώνουν το θεσμό, αλλά χρειάζεται να ανιχνεύσουμε και τις υποκείμενες εκπαιδευτικές θεωρίες. Η πολιτεία με το νόμο 1566/85 χαρακτηρίζει πειραματικά σχολεία εκείνα τα σχολεία που επιλέγονται στις έδρες των Π.Ε.Κ. με σκοπό την «πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού», την «πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας», καθώς και την «πειραματική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας» (ν.1566/85, αρ. 31, παρ. 1) πριν τη γενίκευσή τους. Με τον ίδιο νόμο 1566/85 μετατρέπονται σε πειραματικά σχολεία και τα λεγόμενα «Πρότυπα Σχολεία», όπως το Βαρβάκειο, ενώ ζητήματα διοικητικής φύσης των Πειραματικών των Πανεπιστημίων υπάγονται στις διατάξεις που αφορούν και τα άλλα Πειραματικά (αρ. 31, παρ.5-7). Η σύντομη αυτή αναδρομή στη νομοθεσία που υποστηρίζει την ίδρυση και λειτουργία των πειραματικών σχολείων αποκαλύπτει διαφορετικούς τύπους και χρήσεις σχολείων που έχουν συμπεριληφθεί σε ό,τι συλλήβδην αποκαλείται πειραματικό σχολείο (Μαρκαντώνης, 2002). Ωστόσο, αυτό που φαίνεται ότι απασχολεί το νομοθέτη σε κάθε περίπτωση είναι η διασφάλιση συνθηκών δοκιμαστικής εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας στα πειραματικά σχολεία, προτού γενικευθεί η εφαρμογή τους στα σχολεία της επικράτειας και η ανάγκη επιμόρφωσης και κατάρτισης του γενικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Η διδασκαλία φαίνεται να εκλαμβάνεται ως εφαρμοσμένη επιστήμη 2. Πρόκειται για αντίληψη που προμηθεύει την 2 Η αντίληψη της διδασκαλίας ως εφαρμοσμένης επιστήμης επισημοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60,με τη δημοσίευση του πρώτου Handbook of Research on Teaching (Gage,1963). Το εγχειρίδιο αυτό, σύμφωνα με τον εκδότη του, αποσκοπούσε να φέρει την έρευνα για τη διδασκαλία σε μια πιο γόνιμη επαφή με τις συμπεριφοριστικές επιστήμες. (Φρυδάκη, 2009: 93) 2

4 εκπαιδευτική έρευνα με εργαλεία και εγγυήσεις από το εννοιολογικό σύστημα του θετικισμού για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της αποτελεσματικότητας και του ελέγχου του προϊόντος και επιτρέπει τη θεωρητικοποίηση των εμπειρικών δεδομένων κατά τρόπο επαγωγικό.(φρυδάκη, 2009). Οι γνώσεις της εκπαιδευτικής έρευνας μετασχηματίζονται σε κανονιστικές αρχές μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας, με την έννοια της κατασκευής μαθησιακών στόχων που εστιάζουν στην εμφάνιση συγκεκριμένων μαθησιακών συμπεριφορών με ποσοτικά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος κάθε φορά. Μια τέτοια αντίληψη για τη διδασκαλία επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της επενέργειας προσωπικών χαρακτηριστικών και οπτικών του διδάσκοντα κατά την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος στη διδακτική πράξη. Ο εκπαιδευτικός διεκπεραιώνει σχέδια μαθημάτων με προδιατυπωμένους και ιεραρχημένους στόχους και ελέγχει το βαθμό επίτευξής τους σε ένα μαθησιακό περιβάλλον αποπλαισιωμένο και αξιακά ουδέτερο. Καθώς φαίνεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα πειραματικά σχολεία, το εκπαιδευτικό προσωπικό τους στελεχώνεται από καταρτισμένους στο γνωστικό τους αντικείμενο εκπαιδευτικούς, με αυξημένα τυπικά προσόντα, επειδή προφανώς θεωρούνται έμπειροι, ειδικοί, ικανοί να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος σε ένα τυχαίο δείγμα μαθητών, προϊόν κλήρωσης, και να εκπαιδεύσουν το διδακτικό προσωπικό μιας περιφέρειας σε αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Η νεωτερική εκπαιδευτική σκέψη που διαποτίζεται από απεριόριστη εμπιστοσύνη στην πολιτισμική και, αργότερα, στην επιστημονική γνώση, στη μετρήσιμη αποτελεσματικότητα και στον διεκπεραιωτικό- ρυθμιστικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ενώ, αντίθετα, και παρά τις διακηρυκτικές αρχές της, υποτιμά τον μαθητή ως «ίσο», καθώς και τη βαρύτητα του μαθησιακού περιβάλλοντος (Φρυδάκη, 2009), φαίνεται να συνιστά το επιστημολογικό πεδίο στο οποίο, σε γενικές γραμμές, κινείται το νομοθετικό πλαίσιο για τα πειραματικά σχολεία. Τις τελευταίες δεκαετίες, η διευρυμένη χρήση των ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό καθημερινές κοινωνικές πρακτικές και επιβάλλει την ανάπτυξη νέου τύπου δεξιοτήτων γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2005, Μητσικοπούλου, 2008). Τα νέα δεδομένα επηρεάζουν και το χώρο της εκπαιδευτικής επιστημονικής σκέψης, καθώς αναπτύσσονται και εφαρμόζονται κονστρουκτιβιστικά μοντέλα στη διδασκαλία 3. Πιο αναλυτικά, ο σκοπός της διδασκαλίας μετακινείται από την απόκτηση νέων συμπεριφορών ή δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της σκέψης και στην κατανόηση σε βάθος του κόσμου (Fosnot, 1996,) μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες οικοδόμησης της γνώσης, επαναδιαπραγμάτευσης του νοήματος και αναστοχασμού στην κοινότητα μάθησης. Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβεί ανάμεσα στο μαθητή και στο υπό μάθηση αντικείμενο με τρόπο που σταδιακά τον οδηγεί να περάσει από την υποβοηθούμενη στην αυτόνομη μάθηση και να αποδώσει νόημα στη μαθησιακή του εμπειρία. Επιλέγει και προσφέρει μαθησιακές εμπειρίες που υποστηρίζουν το μαθητή στην οικοδόμηση νοητικών δομών και στη γέννηση κριτικής συνείδησης εκ μέρους του μέσα σε περιβάλλοντα κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ως κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός αναγνωρίζει εκείνο τον τόπο όπου η «κοινή γνώση» συγκροτείται μέσα από την αλληλεπίδραση, την πολυφωνία και το σεβασμό της υποκειμενικότητας. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ανοικτά και υποστηρικτικά συστήματα, όπου ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διασταυρώσει τη φωνή του με άλλες φωνές και να αναπτυχθεί γνωστικά και κοινωνικά ως ατομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υποκείμενο. Εντός του πεδίου του κονστρουκτιβισμού η εκπαιδευτική σκέψη στρέφεται από τη ρυθμιστική διδασκαλία στη μάθηση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι το επιστημολογικό παράδειγμα του κονστρουκτιβισμού μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα περισσότερο ως πρόθεση και ιδεολογική τοποθέτηση κάποιων εκπαιδευτικών θεωριών, Αναλυτικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών και λιγότερο ως πράξη καθαυτή (Φρυδάκη, 2009). 3 Λέξεις κλειδιά που σηματοδοτούν βασικές εκπαιδευτικές έννοιες και θεωρίες που αναπτύσσονται εντός του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος είναι: η θεμελιώδης δομή των γνωστικών αντικειμένων, οι προϋπάρχουσες γνώσεις/ ιδέες του μαθητή, η γνωστική σύγκρουση, η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, τα μαθησιακά στυλ και οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης, η νέα νοηματοδότηση της κουλτούρας και η επάνοδος της αφήγησης ιστοριών (Φρυδάκη, 2009: 256) 3

5 Ωστόσο, δεν λείπουν απόπειρες καινοτόμων δοκιμών που υιοθετούν αρχές του κονστρουκτιβισμού και οι οποίες συνδέονται με τους νέους γραμματισμούς που η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα απαιτεί. Συχνά τέτοιου είδους καινοτομικές πρωτοβουλίες σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο σχολικής μονάδας, εφόσον το σύστημα προσφέρει ελευθερία στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους τους 4. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία 5 καινοτόμες θεωρούνται δραστηριότητες που διασφαλίζουν: δικτύωση σχολείου-κοινωνίας (άνοιγμα του σχολείου στο κοινωνικό περιβάλλον, ενασχόληση με θέματα πέρα από το συμβατικό αναλυτικό πρόγραμμα), ενδο-σχολική επικοινωνία και συνεργασία (διαδραστικότητα και επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων), αλληλεπίδραση μέσα από τη συνεργασία και την ομαδική εργασία (δι-υποκειμενική διάσταση), ανάπτυξη ικανοτήτων για τη μάθηση και την κοινωνική συμμετοχή (διεύρυνση μαθησιακών στόχων, ανάδειξη σύνθετων δεξιοτήτων, καλλιέργεια στάσεων και αξιών), εναλλαγή ρόλων εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων (θεσμική διάσταση), αξιοποίηση σχολικών και εξωσχολικών γνώσεων και εμπειριών των μαθητών/τριών (κοινωνικοπολιτισμική διάσταση ), ψυχοκοινωνική ανάπτυξηπροαγωγή θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον (συναισθηματική και κοινωνική επάρκειαπρόληψη και προαγωγή κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ συλλόγου διδασκόντων και μαθητών/τριών), επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν, αλλά και συνολική ανάπτυξη της σχολικής μονάδας (αναπτυξιακή διάσταση). Αν θέλουμε να περιγράψουμε με όρους επιστημονικούς την εκπαιδευτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται, όταν επιχειρείται η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, δανειζόμαστε το «παράδειγμα» της ιδιόρρυθμης επιστήμης(extraordinary science) που εισηγείται ο Kuhn (1987). Στο καθεστώς της ιδιόρρυθμης επιστήμης δεν επικρατεί ένα «παράδειγμα» αλλά μια κατάσταση σύγκρουσης μεταξύ ασύμβατων ή αντιθετικών «παραδειγμάτων», πράγμα το οποίο συνεπάγεται κάποια σύγχυση αλλά παράγει και μια νέα δυναμική. Όσον αφορά το θέμα μας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που συγκρούονται με τον εργαλειακό και αποπροσωποποιημένο ορθολογισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών, με τον κατακερματισμό των γνώσεων και της σκέψης, με την αμυντική προσήλωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων σε οικείες σχολικές ρουτίνες συχνά προκαλεί σύγχυση και αμφιθυμία στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν πιο σύνθετους ρόλους και βιώνουν πιο έντονα την ανάγκη αναστοχασμού και αυτοπροσδιορισμού. Καθώς, δε, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που σε επίπεδο πράξης εφαρμόζουν αποφάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, Αναλυτικά Προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, οδηγίες διδασκαλίας, τρόπους αξιολόγησης που συχνά ενσωματώνουν διαφορετικές και, κάποιες φορές, αντιφατικές επιστημολογικές επιρροές, μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας αφιερώνεται τελευταία στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι επιλογές τους 6 (Φρυδάκη, 2009).Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή για καινοτόμο δράση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε πειραματικά σχολεία, τα οποία όχι μόνο εκλαμβάνονται από τον νομοθέτη, σύμφωνα με τις αρχές της Εφαρμοσμένης Επιστήμης, ως αποπλαισιωμένο περιβάλλον όπου εφαρμόζονται εργαλειακά διδακτικές μέθοδοι για την επίτευξη μετρήσιμων συμπεριφορών αλλά, επιπλέον, βαρύνονται από αναπαραστάσεις και προσδοκίες γονέων για υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα που οδηγούν σε εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Γκίκα κ.ά., 2008). Σε αυτό το περιβάλλον η απόφαση για καινοτόμες δοκιμές και η αποτίμησή τους συνιστούν πεδίο έρευνας, ικανής να συμβάλει στον ευρύτερο προβληματισμό για την ταυτότητα και το ρόλο των πειραματικών σχολείων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 4 Για την καινοτομία και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό στη Γαλλία ενδεικτικά οι εξής ιστοχώροι: (τελευταία πρόσβαση: 27/1/2009) 5 Ιντζίδης, Β., Κάβουρας, Π., Καραντζόλα, Ε., Κολέζα, Ε., Κουζέλης, Γ., Ρεπούση, Μ.,(2008). Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομίες στον ιστοχώρο ( τελευταία πρόσβαση 25/1/2009) 6 Σύμφωνα με μια θεμελιώδη αρχή του κονστρουκτιβιστικού παραδείγματος (Ernest,1995 ) οι επιλογές τους απορρέουν σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική τους θεωρία για το γνωστικό αντικείμενο, τη διδασκαλία και τη μάθηση. (Φρυδάκη, 2009: 449). 4

6 Περιγραφή της Καινοτομίας Η πρότασή που περιγράφουμε στη συνέχεια συνιστά τη συμμετοχή του σχολείου μας, για την χρονιά , στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των μη τυπικών μορφών γραμματισμού. Πρόκειται για ένα μαθητικό περιοδικό σε περιβάλλον wiki (εφαρμογή του Web2.0), που επιτρέπει την αλληλεπίδραση μαθητών εκπαιδευτικών σε περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας, συμβάλλει στη διαμόρφωση συνθηκών κοινότητας μάθησης, ευνοεί τη συνεργατική παραγωγή λόγου, παρέχει τη δυνατότητα αλλεπάλληλων διορθώσεων, συμπληρώσεων, αλλαγών στο αρχικό κείμενο, όχι μόνο από τον διδάσκοντα, αλλά και από τους συμμαθητές στην ομάδα εργασίας, και αναδεικνύει την ατομική συμβολή των μαθητών στην παραγωγή του συλλογικού προϊόντος με ταυτόχρονη ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων για ενεργή συμμετοχή στη σχολική ζωή. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2009 σε τέσσερις φάσεις: α) οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί απευθύνουν προς τους μαθητές και τις μαθήτριες γραπτές προσκλήσεις με τις οποίες καλούνται αφενός να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο εγχείρημα ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού και αφετέρου να δηλώσουν το είδος των θεματικών ενοτήτων που θα επιθυμούσαν να περιλαμβάνονται σε αυτό β) ακολουθεί αποδελτίωση του γραπτού καταιγισμού ιδεών και ορισμός των θεματικών ενοτήτων, που βέβαια παραμένουν ανοικτές σε πιθανή συμπλήρωση, διαχωρισμό κτλ. 7 γ) γίνεται το «στήσιμο» του wiki από τους εκπαιδευτικούς δ) ακολουθεί συνάντηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και των ενδιαφερόμενων μαθητών/τριών., επικύρωση «συμφώνου συνεργασίας» στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντα, το πλαίσιο συνεργασίας, καθώς και οι κανόνες «δημοσιογραφικής δεοντολογίας» που καθορίζουν πλέον την σχέση των ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικών και μαθητών) με το ηλεκτρονικό περιοδικό και μεταξύ τους 8. Ολοκληρώνοντας τη συνοπτική περιγραφή του ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού, επισημαίνουμε ότι τόσο οι θεματικές ενότητες που έχουν διαμορφωθεί όσο και η τελική εκδοχή κάθε σελίδας συνιστούν προϊόν αλληλεπίδρασης, συνεχών αναθεωρήσεων και αναστοχασμού μέσα από την επικοινωνία του δικτύου μαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι και ο ίδιος ο τίτλος του περιοδικού αλλά και οι τίτλοι των επιμέρους σελίδωνενοτήτων έχουν προκύψει μετά από ανταλλαγή ιδεών και αποτελούν αντικείμενο διαρκούς διαπραγμάτευσης. Τα ευρήματα από την αποτίμηση της καινοτομίας Α) Η αποτίμηση της δραστηριότητας εκ μέρους των εκπαιδευτικών Η απόφαση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη καινοτομία και όσα συνυπογράφουν στην έκθεση σχεδιασμού της δηλώνουν πως η ομάδα θεωρεί ως καινοτομία στη δεδομένη σχολική πραγματικότητα τη δημιουργία ανοικτού μαθησιακού περιβάλλοντος που δίνει στους μαθητές ευκαιρίες για ελεύθερη επιλογή τόσο των θεματικών όσο και του τρόπου έκφρασής τους στο πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων νέου γραμματισμού. προωθεί την ανάληψη διαφορετικού ρόλου στην κοινότητα μάθησης τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. Ζητούμενο της έρευνάς μας είναι πώς αποτιμούν την απόπειρα εφαρμογής της καινοτομίας που σχεδίασαν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ηλεκτρονικού περιοδικού. Γι αυτό το λόγο έγινε ανάλυση περιεχομένου: α) των ατομικών δελτίων αυτοαξιολόγησης 9 που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί στο τέλος της σχολικής χρονιάς και β) των απαντήσεών τους σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου που δόθηκαν φέτος συμπληρωματικά για τις ανάγκες αυτής της ανακοίνωσης και έχουν 7 Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκαν οι εξής θεματικές: α) εφηβικοί προβληματισμοί, β) σχολική ζωή, γ) οικολογία, δ) επιστήμη, ε) καλλιτεχνικές δημιουργίες, στ) προτάσεις για βιβλία, θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, εκθέσεις, ζ) ψυχαγωγία, η) forum-επικοινωνία. 8 Έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων των μαθητών και έχει εξασφαλιστεί η έγκριση της συμμετοχής τους. 9 Οι αυτοαξιολογήσεις συμπληρώθηκαν σε έτοιμες φόρμες που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αποτίμησης της καινοτομίας, η οποία προβλεπόταν από το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας. 5

7 περισσότερο το χαρακτήρα αναστοχασμού, καθώς είναι μεγαλύτερη η χρονική απόσταση από το πέρας της εφαρμογής. Οι άξονες που κατευθύνουν την επεξεργασία του υλικού είναι: 1. Θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι συμβάλλει η δραστηριότητα στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξή τους; 2. Θεωρούν ότι συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων και ότι προωθεί την έννοια της σχολικής κοινότητας; 3. Εκλαμβάνουν τη συμμετοχή των μαθητών /τριών στο περιοδικό ως ευκαιρία για μαθησιακές εμπειρίες και κοινωνική αλληλεπίδραση; 4. Εμπλέκουν τη συμμετοχή στο περιοδικό στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία/ διδασκαλία; 5. Είναι ικανοποιημένοι από το βαθμό εμπλοκής τους στο ηλεκτρονικό περιοδικό; 6. Θεωρούν τον τεχνολογικό γραμματισμό τους παράγοντα σημαντικό για την ανάπτυξη της δραστηριότητας; 7. Ποιους λόγους αναφέρουν ως ανασταλτικούς παράγοντες στο βαθμό συμμετοχής τους; 8. Ποιους λόγους θεωρούν ανασταλτικούς για το βαθμό συμμετοχής των μαθητών/τριών; 9. Αναστοχάζονται για το πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους και τη δραστηριότητα συνολικά; Πιο συγκεκριμένα, από τη μελέτη των κειμένων που προαναφέρθηκαν προκύπτουν τα εξής ευρήματα: 1) Η δηλωμένη πρόθεση των εκπαιδευτικών να εμπλακούν και την επόμενη σχολική χρονιά στο περιοδικό 10 προφανώς, έμμεσα, χαρακτηρίζει ως θετική την εμπειρία της συμμετοχής τους σε αυτό. Οι έξι από τους οκτώ παραθέτουν μεταξύ άλλων λόγους που συνυφαίνονται με την προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη. Κάποιοι γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη τις παιδαγωγικές δυνατότητες των ΤΠΕ για τις οποίες είχαν επιμορφωθεί, άλλοι γιατί διαπίστωσαν την ελκυστικότητα που έχουν για τους μαθητές οι ΤΠΕ και γιατί ενδυναμώθηκε η διάθεσή τους για καινοτομική δράση, άλλοι γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να εξοικειωθούν με ένα νέο εργαλείο. 2) Το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγνωρίζουν ότι αυτή η δράση βελτίωσε τη συνεργασία τους με τους συναδέλφους και ότι προώθησε την έννοια της σχολικής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο ερώτημα στο οποίο να απαιτείται να ανταποκριθούν, όλοι/ες στο κείμενο αυτοαξιολόγησης αναφέρονται σε αυτήν την παράμετρο, υπογραμμίζοντας πως η δράση έδωσε ευκαιρίες συνεργασίας, διευκόλυνε την επικοινωνία και τη συνειδητοποίηση κοινών παιδαγωγικών αντιλήψεων, την ανταλλαγή απόψεων. Κάποιος μάλιστα χαρακτηρίζει αυτό το στοιχείο ως το θετικότερο της συνολικής εμπειρίας από τη συμμετοχή του. 3) Μολονότι οι διατυπώσεις ποικίλλουν, αρκετοί συμμετέχοντες αποδίδουν στη δραστηριότητα θετικό ρόλο ως προς τις μαθησιακές εμπειρίες και την κοινωνική αλληλεπίδραση, εκτιμώντας ότι διασφαλίζει την ενεργοποίηση των μαθητών στην κοινότητα. Χαρακτηρίζουν το περιοδικό «τόπο επικοινωνίας, ελεύθερης έκφρασης», «συμβάλλει στην ενίσχυση του πνεύματος συλλογικότητας», «εστιασμένο στα ενδιαφέροντα των μαθητών», «ευκαιρία για ενημέρωση και ενεργοποίησή τους σε θέματα που τους απασχολούν». Αναγνωρίζουν στη συμμετοχή των μαθητών «αυθεντικότητα, πρωτοτυπία, ενδιαφέρον, διάθεση για συνεργασία». Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση συναδέλφου μαθηματικού ότι η συμμετοχή στο περιοδικό τού έχει αποκαλύψει πλευρές των μαθητών του που, λόγω του γνωστικού του αντικειμένου, δεν είναι εύκολο να διερευνήσει μέσα στην τάξη. Τέλος, σε μια περίπτωση το περιοδικό αξιοποιείται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και εντάσσεται στη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλισθούν αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, όπως η διδακτική του μαθήματος επιτάσσει. 10 Η μία και μοναδική εκπαιδευτικός που δηλώνει πως δε θα συνεχίσει εξηγεί πως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την επόμενη χρονιά δε θα υπηρετεί πλέον στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο. 6

8 4) Οι εκπαιδευτικοί σχεδόν στο σύνολό τους περιορίζονται στο να παροτρύνουν τους μαθητές τους να δημοσιεύουν τις σχολικές εργασίες τους ή άρθρα για άλλα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Μονάχα μια εκπαιδευτικός έχει αποπειραθεί να εντάξει το περιοδικό στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς προσφέρεται το γνωστικό αντικείμενο της νεοελληνικής γλώσσας που διδάσκει και το επιτρέπει το επίπεδο του τεχνολογικού γραμματισμού των μαθητών/ τριών του συγκεκριμένου τμήματος. 5) Εκτός από μια συνάδελφο, οι υπόλοιποι δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους, την οποία άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο την θεωρούν ανεπαρκή ή κατώτερη των προσδοκιών τους. 6) Τρεις από τους εκπαιδευτικούς αποδίδουν τη μη ικανοποιητική συμμετοχή τους, μεταξύ άλλων, και στο γεγονός ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι με το εργαλείο ή στο ότι αντιμετώπισαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Το εύρημα ότι ο τεχνολογικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών επηρεάζει σημαντικά το βαθμό εμπλοκής τους σε καινοτομίες αυτού του είδους επιβεβαιώνεται έμμεσα από το γεγονός ότι η μοναδική εκπαιδευτικός που εκτιμά ως ικανοποιητική την ενασχόλησή της με το περιοδικό είναι και η μόνη απολύτως εξοικειωμένη με το εργαλείο (καθότι είχε μεγάλης διάρκειας επιμόρφωση στις ΤΠΕ). 7) Παράγοντας που συνομολογείται από όλους τους εκπαιδευτικούς ως ανασταλτικός για την ικανοποιητική συμμετοχή τους είναι η έλλειψη επαρκούς χρόνου. Μάλιστα τρεις από τις εκπαιδευτικούς κάνουν λόγο για ανεπάρκεια: α) του διδακτικού χρόνου, με την έννοια ότι είναι μεγάλη η ύλη που οφείλουν να καλύψουν και δεν είναι εύκολο να αφιερωθεί χρόνος μέσα στην τάξη για το περιοδικό και β) προσωπικού χρόνου για την παρακολούθηση, τη διόρθωση και γενικά τον σχολιασμό των δημοσιευμάτων. Άλλος παράγοντας που εντοπίζεται από τα μισά μέλη της ομάδας είναι η δύναμη της αδράνειας, που εμποδίζει τους εκπαιδευτικούς να απεγκλωβιστούν από τις συνήθεις διδακτικές πρακτικές και να αναλάβουν διαφορετικού τύπου ρόλο απέναντι στους διδασκόμενους. Τρεις εκπαιδευτικοί αποδίδουν ευθύνη στην πίεση που έμμεσα ασκείται από τις προσδοκίες των γονέων για προσηλωμένη εστίαση του σχολείου στο στόχο των υψηλών επιδόσεων στις εξετάσεις. Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί δηλώνουν τη δυσκολία να συμβιβάσουν την επιθυμία ένταξης του περιοδικού στην καθημερινή μαθησιακή διδασκαλία και την ανάγκη να προετοιμαστούν οι μαθητές/τριες για συγκεκριμένες απαιτήσεις του συστήματος αξιολόγησης στις εξετάσεις του τέλους της χρονιάς και, κατ επέκταση, για τις εξετάσεις των εισαγωγικών. 8) Όσον αφορά τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν στην εκτίμηση ότι το σχολικό και το εξωσχολικό πρόγραμμά τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται, αφήνουν ελάχιστο χρόνο στους μαθητές για ενασχόληση με μια επιπλέον δραστηριότητα, ουσιαστικά εξωσχολική, όσο ελκυστική και αν είναι αυτή 11. Οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι προφανώς κάποιοι/ες μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, λόγω μη εξοικείωσης με το εργαλείο ή ίσως εμποδίζονται να συμμετάσχουν, επειδή το σπίτι τους δε διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο ή επειδή οι γονείς τους είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο διαδίκτυο ή εν γένει στη χρήση των υπολογιστών. Επίσης, σχεδόν όλοι εκφράζουν την άποψη ότι η ιεράρχηση που επιβάλλει το εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν αποδεχθεί οι γονείς (σύμφωνα με την οποία προηγείται ό,τι μακροπρόθεσμα προετοιμάζει για τη δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ) έχει αφομοιωθεί και από τους μαθητές, οπότε το περιοδικό βρίσκεται πολύ χαμηλά στη λίστα προτεραιοτήτων τους. Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί υποπτεύονται ότι το περιοδικό δεν αγκαλιάστηκε ως βήμα ελεύθερης έκφρασης, όπως ανέμεναν, επειδή το εργαλείο από τη φύση του ίσως έχει πολλούς περιορισμούς σε σχέση με άλλες εναλλακτικές (msn, facebook ).με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές/ τριες. 9) Κοινό εύρημα στις απαντήσεις των συναδέλφων είναι η συνειδητοποίηση ότι η τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία δεν επαρκεί για την οικοδόμηση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο απαιτεί ένα εγχείρημα διαδραστικού περιοδικού. 11 Η εκτίμηση αυτή των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας για τους μαθητές. 7

9 Εκφράζουν την ανάγκη να καθοριστεί σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση συνάντηση των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών για ενίσχυση της ομαδικότητας και της αίσθησης συλλογικότητας, για τόνωση του ενδιαφέροντος όλων των εμπλεκομένων, για αποτίμηση και επανασχεδιασμό των δράσεων. Πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση δική τους, αλλά και των μαθητών. Τρεις εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κομβικής σημασίας είναι η ένταξη του περιοδικού στην καθημερινότητα της τάξης, ιδίως σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα. Δύο εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως είναι σημαντικό να ασκήσουν τους μαθητές στη χρήση του εργαλείου, γιατί έχουν αντιληφθεί ότι δεν είναι αυτονόητη η εξοικείωση των μαθητών με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Τέλος, κάποιοι αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται να αφιερώνουν περισσότερο προσωπικό χρόνο στο περιοδικό. Β)Η αποτίμηση της δραστηριότητας εκ μέρους των μαθητών Είναι προφανές πως, εφόσον η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο ηλεκτρονικό περιοδικό είναι εθελοντική, η διάθεση όσων παιδιών ζήτησαν να λάβουν κωδικό πρόσβασης ήταν καταρχήν θετική απέναντι στο νέο εγχείρημα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο στους/στις μαθητές/τριες που είχαν κωδικό για το ηλεκτρονικό περιοδικό, ανεξάρτητα από το βαθμό εμπλοκής τους που είχαν τελικά. Συγκεντρώθηκαν 33 απαντημένα ερωτηματολόγια. Τα ευρήματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των παιδιών είναι τα εξής: Από τις απαντήσεις στις δύο πρώτες ερωτήσεις α) ποιες σελίδες θεωρείς πιο ενδιαφέρουσες και β) τι θα άλλαζες, ώστε να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες οι σελίδες του περιοδικού, συνάγεται έμμεσα η θετική αξιολόγηση των μαθητών/τριών για τη δραστηριότητα, καθώς αφενός καθένας/καθεμιά βρίσκει ενδιαφέρουσες περισσότερες από μια σελίδες, αφετέρου οι αλλαγές που προτείνει αφορούν ουσιαστικά την εμφάνιση και όχι το περιεχόμενο των σελίδων-θεμάτων του περιοδικού. Γράφημα1 Ποιες σελίδες του περιοδικού θεωρείς πιο ενδιαφέρουσες; 8

10 Γράφημα 2 Τι θα άλλαζες, ώστε να γίνουν πιο ενδιαφέρουσες οι σελίδες του; Αλλαγή σε 9% 17% 3% 26% 45% Εμφάνιση,φόντο Εικόνες,φωτό Χρώμα Τίποτα Λοιπά (συνεντεύξεις) Παρότι η αξιολόγηση του περιοδικού εμφανίζεται θετική, οι μαθητές/τριες δεν κρίνουν τη συμμετοχή τους σε αυτό ικανοποιητική, όπως φαίνεται στο γράφημα 3. Γράφημα 3 Πώς εκτιμάς τη συμμετοχή σου στο περιοδικό; Το ένα τέταρτο περίπου των μαθητών προφανώς συναντούν κάποιες δυσκολίες στη χρήση του εργαλείου (γράφημα 4). Οι μη ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους, όμως, είναι σαφώς περισσότεροι. 9

11 Γράφημα 4 Αντιμετώπισες δυσκολίες στη χρήση του εργαλείου; Οι απαντήσεις στην ερώτηση «τι νομίζεις ότι θα σε βοηθούσε ώστε να γίνει πιο ενεργή η συμμετοχή σου;» αποκαλύπτει ότι το κύριο εμπόδιο είναι η έλλειψη χρόνου, αφού και η απάντηση ότι «θα βοηθούσε να είχα λιγότερες σχολικές υποχρεώσεις» ουσιαστικά παραπέμπει επίσης στον ανεπαρκή χρόνο. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η παραδοχή αρκετών ότι δεν τους είναι εύκολο να λειτουργήσουν χωρίς κάποια βοήθεια από τους διδάσκοντες και άλλων χωρίς τη συνεργασία με συμμαθητές τους. Γράφημα 5 Τι νομίζεις ότι θα σε βοηθούσε, ώστε να γίνει πιο ενεργή η συμμετοχή σου; Συνοψίζοντας τα ευρήματα της αποτίμησης της καινοτομίας εκ μέρους των εμπλεκόμενων μαθητών /τριών διαπιστώνει εύκολα κάθε καλοπροαίρετος παρατηρητής τα στενά περιθώρια για συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες καινοτομικές, ακόμα και στα πειραματικά σχολεία. Για 10

12 να ασχοληθούν με οποιαδήποτε δραστηριότητα που δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως στην προκειμένη περίπτωση το περιοδικό, είτε θα πρέπει να μηδενίσουν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τους είτε να παραμελήσουν κάποια από τις σχολικές υποχρεώσεις τους, υποχρεώσεις που και οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί αλλά και το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα τις προβάλλουν ως αδιαμφισβήτητες προτεραιότητες. Οι επιδόσεις τους, δηλαδή ουσιαστικά οι βαθμοί τους, εξαρτώνται από την προετοιμασία τους για την προφορική εξέταση, τα τεστ και για τα τριμηνιαία διαγωνίσματα και από την παράδοση γραπτών εργασιών, που είθισται να είναι περισσότερες και συχνά απαιτητικότερες στα πειραματικά σχολεία, τουλάχιστον σε εκείνα με «βαρύ» ιστορικό παρελθόν. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος που αφιερώνουν οι μαθητές/τριες για την εκμάθηση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών εκτός σχολείου. Κατά συνέπεια, για να συμμετάσχουν οι μαθητές/τριες στο περιοδικό, είναι αναγκαίο να ενταχθεί η δραστηριότητά τους αυτή στο πλαίσιο του μαθήματος. Συμπεράσματα Το κατευθυντήριο ερώτημα της εισήγησής μας σχετίζεται με τις συνθήκες καινοτόμου δράσης που διασφαλίζει το πειραματικό σχολείο στους διδάσκοντες σε αυτό. Τα ευρήματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των απαντήσεων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου, που ενεπλάκησαν στην πιλοτική λειτουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού μαθητικού περιοδικού, αποκαλύπτουν τα στενά περιθώρια για οποιαδήποτε καινοτόμο πρωτοβουλία. Θα μπορούσε εύκολα κάποιος να ισχυριστεί ότι αναγνωρίζονται στα πειραματικά σχολεία τα ίδια εμπόδια και δυσκολίες που χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε δοκιμαστική εφαρμογή και που αναπαράγονται και στα άλλα δημόσια σχολεία της επικράτειας: ασφυκτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, απαιτητικό και συχνά αντιφατικό αναλυτικό πρόγραμμα, ανελαστικός τρόπος αξιολόγησης, ελλείψεις στον τεχνολογικό γραμματισμό εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, εξετασιοκεντρικός προσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος με απώτερο στόχο την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά η επιτυχία στις εξετάσεις για την Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση φαίνεται να κυριαρχεί στις αναπαραστάσεις και προσδοκίες των γονέων για τα πειραματικά σχολεία 12. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο ρόλος του εκπαιδευτικού φαίνεται περισσότερο ρυθμιστικόςδιεκπεραιωτικός. Το μοντέλο διδασκαλίας παραμένει δασκαλοκεντρικό και ο ρόλος των μαθητών περιορίζεται στην παθητική αναπαραγωγή γνώσεων. Ειδικά στα πειραματικά σχολεία, ο εκπαιδευτικός με τα αυξημένα τυπικά προσόντα φαίνεται να εκλαμβάνεται τόσο από το νομοθέτη όσο και από τις συλλογικές αναπαραστάσεις ως αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη μετρήσιμων μαθησιακών συμπεριφορών σε ένα αποπλαισιωμένο περιβάλλον που εξασφαλίζει η τυχαιότητα του δείγματος των μαθητών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα και όχι η μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται για μια οπτική που μπορεί να γίνει κατανοητή στο πλαίσιο της νεωτερικής εκπαιδευτικής σκέψης και, πιο συγκεκριμένα, εντός της θεωρίας της διδασκαλίας ως εφαρμοσμένης επιστήμης. Φαίνεται δε να διαπερνά την υποκείμενη προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών και να τους καθηλώνει σε καθιερωμένες από τη ρουτίνα διδακτικές μεθόδους και εφαρμογές. Πρόκειται για μια δύναμη αδράνειας που εγκλωβίζει τους εκπαιδευτικούς σε αντιλήψεις όπως: οφείλει να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριες για τον τρόπο αξιολόγησης που προβλέπεται, ιδίως για τις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, που τα θέματα οφείλουν να είναι κοινά σε όλα τα τμήματα αλλά και να έχουν πολύ συγκεκριμένα είδη ερωτήσεων, που απαιτούν τελικά πολύ συγκεκριμένα σημεία εστίασης στη διδασκαλία, οφείλει να καλύψει μια εκτεταμένη διδακτέα 12 Στην έρευνα των Γκίκα κ.ά (2008) διαβάζουμε: Συνοψίζοντας τις προσδοκίες υποκειμένων της έρευνας φαίνεται καθαρά η έντονη επιθυμία τους, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου, για εισαγωγή των παιδιών τους στα ΑΕΙ. Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ο μονοδιάστατος ρόλος που φαίνεται να αποδίδουν στο σχολείο, ο οποίος ταυτίζεται με την παροχή γνώσεων που έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο: ταυτίζονται με την ύλη των γενικών εξετάσεων και θα οδηγήσουν στην επιτυχία των παιδιών τους στα πανεπιστήμια. Οι ίδιοι οι γονείς φαίνεται να υποβαθμίζουν τους άλλους ρόλους που θα μπορούσε να παίξει το σχολείο στην αγωγή των παιδιών τους. Το πειραματικό σχολείο μπορεί να υποκαταστήσει ένα καλό φροντιστήριο; Οι γονείς αυτό φαίνεται να προσδοκούν! 11

13 ύλη, την οποία δεν μπορεί εύκολα να αγνοήσει ούτε και στο Γυμνάσιο (πόσο μάλλον στο Λύκειο), όχι μόνο γιατί υπάρχει η πίεση από την πλευρά των γονιών, αλλά και γιατί συναισθάνεται την ευθύνη για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών/ τριών για την τελική ώρα της κρίσης, δηλαδή τις εξετάσεις τις εισαγωγικές στα ανώτατα ιδρύματα! Τι γίνεται όμως όταν ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλία και να καινοτομήσει, να μετακινηθεί από τη θέση της αυθεντίας στο ρόλο του διαμεσολαβητή της γνώσης, να διαμορφώσει συνθήκες κοινότητας μάθησης με τους μαθητές του και να τους οδηγήσει από την παθητική πρόσληψη της γνώσης στην αυτόνομη δράση για τη διερεύνηση και οικοδόμησή της; Στην περίπτωσή μας φαίνεται να επιβεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά που επικρατούν στο καθεστώς της ιδιόρρυθμης επιστήμης που εισηγείται ο Kuhn: από τη μια διαμορφώνεται μια νέα δυναμική και από την άλλη επικρατεί σύγχυση και αμφιθυμία. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές με ενθουσιασμό ανταποκρίνονται στην πρόταση για μια δραστηριότητα που ξεφεύγει από τα όρια του τυπικού γραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειονότητα δηλώνουν την πρόθεσή τους να επεκτείνουν την πιλοτική εφαρμογή του διαδραστικού περιοδικού και την επόμενη σχολική χρονιά και εκφράζονται θετικά για την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους, τόσο σε επίπεδο προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης με την ομάδα των συναδέλφων όσο και σε επίπεδο ευκαιριών μαθησιακής εμπειρίας των μαθητών. Οι μαθητές, επίσης, είτε ως δημιουργοί κειμένων είτε ως αναγνώστες του ηλεκτρονικού περιοδικού όχι μόνο ανταποκρίνονται θετικά αλλά και εκφέρουν προσωπικό κριτικό λόγο προκειμένου να βελτιωθεί η ύλη και η μορφή του περιοδικού. Η εισαγωγή της καινοτομίας φέρνει μια νέα δυναμική στη σχολική κοινότητα. Μπορεί όμως να ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη; Τα ευρήματα απαντούν αρνητικά. Οι μαθητές εγκλωβισμένοι στον παραδοσιακό παθητικό ρόλο τους χρειάζονται πολύ χρόνο και υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς για να προχωρήσουν στην απαιτητική πορεία της σταδιακής χειραφέτησής τους (Τσάφος, 2004). Δραστηριότητες μη τυπικού γραμματισμού, αν δεν ενταχθούν στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, λειτουργούν στο περιθώριο της καθημερινότητας των παιδιών. Το οικογενειακό περιβάλλον, ο βαθμός τεχνολογικού γραμματισμού των μαθητών, η εξοικείωσή τους με κοινωνικοπολιτισμικά προσδιορισμένες πρακτικές επικοινωνίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα στο web2.0, συνιστούν παραμέτρους που διαφοροποιούν το βαθμό συμμετοχής των παιδιών στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ωστόσο, κοινός παράγοντας που δρα καταλυτικά στη συμπεριφορά τους είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου σε συνδυασμό με το βάρος των σχολικών υποχρεώσεων. Τα παιδιά βιώνουν έντονα την αμφιθυμία ανάμεσα στο «θέλω να συμμετέχω σε κάτι που διαφοροποιεί τη σχολική μου καθημερινότητα» και στο «πρέπει να ανταποκριθώ σε ένα πλήθος σχολικών και εξωσχολικών υποχρεώσεων που μου στερούν τον ελεύθερο χρόνο», ανάμεσα στο «θέλω να μιλήσω» αλλά στο «δεν ξέρω τι και πώς να το κάνω». Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται ευαίσθητοι δέκτες αυτής της αμφιθυμίας των μαθητών τους, αλλά και οι ίδιοι δείχνουν παγιδευμένοι. Βιώνουν μια έντονη αντίφαση: η απόφασή τους να εμπλακούν σε καινοτόμες πρακτικές κονστρουκτιβιστικού μοντέλου μάθησης, που απαιτούν συνάμα και εξοικείωση με εργαλεία του web2.0 και προϋποθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης-αποτίμησης, αποκαλύπτει προθέσεις ανθρώπων έτοιμων να δοκιμάσουν, να στοχαστούν και να αποτιμήσουν κριτικά τις επιλογές και τις δράσεις τους. Η επιλογή όχι μόνο του περιεχομένου αλλά και του τρόπου της καινοτομίας αναδεικνύει στάσεις ανθρώπων έτοιμων να διακινδυνεύσουν νέους τρόπους εργασίας, νέους ρόλους στην κοινότητα μάθησης, νέες νοηματοδοτήσεις σε ό,τι αποκαλούμε εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι έκδηλη η επιθυμία τους για επιμόρφωση, για συνεργασία, για ανεύρεση νέου παιδαγωγικού ήθους και ύφους, για αλλαγή ρόλου. Φαίνεται να συνειδητοποιούν την απόσταση του σχολείου από τα νέα δεδομένα της κοινωνίας και το αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί, δεν επαναπαύονται, θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους, να ανταλλάξουν απόψεις, να επικοινωνήσουν, παρά τον αδυσώπητο χρόνο που πιέζει. Ωστόσο η κριτική αποτίμηση της συμμετοχής τους στη δράση αφήνει μια πικρή γεύση. Κανείς δεν δηλώνει ικανοποιημένος από το βαθμό δραστηριοποίησής του σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες του και στην συντριπτική πλειονότητά τους εκφράζουν την αδυναμία τους να εντάξουν τη δραστηριότητα στην καθημερινή πρακτική τους. Μολονότι η υποκείμενη προσωπική τους θεωρία για τη μάθηση και διδασκαλία 12

14 φαίνεται να ενσωματώνει και νέα μοντέλα εκπαιδευτικής σκέψης, η πρακτική τους παραμένει εγκλωβισμένη σε έτοιμα σχήματα. Στην περίπτωσή μας δεν επιβεβαιώνεται το εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί με περιορισμένη γνώση του αντικειμένου τους έχουν και λιγότερη ευελιξία στις διδακτικές τους επιλογές και καταφεύγουν πιο συχνά στην παραδοσιακή διδασκαλία(φρυδάκη, 2009). Επανερχόμενοι λοιπόν στο αρχικό ερώτημα σχετικά με τις συνθήκες καινοτόμου δράσης που εξασφαλίζουν τα πειραματικά σχολεία στους διδάσκοντες σε αυτά, διαπιστώνουμε ότι δεν διαφοροποιούνται οι συνθήκες σε σχέση με τα άλλα δημόσια σχολεία της χώρας. Τότε γιατί να χαρακτηρίζονται πειραματικά, αν η στοχαστική και δοκιμαστική δράση δεν είναι ο κανόνας αλλά το περιθωριακό στοιχείο σε ένα πειραματικό σχολείο; Αυτό που ίσως τα διαφοροποιεί είναι η ένταση της αντίφασης και της σύγχυσης που χαρακτηρίζει τις αναπαραστάσεις μας για το ρόλο τους στη δημόσια εκπαίδευση. Οι προσδοκίες για καινοτομία που έχουμε από τα πειραματικά σχολεία έρχονται σε σύγκρουση με τις προσδοκίες για υψηλές επιδόσεις και αποτελεσματικότητα, όπως ορίζονται από τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις και τις επιδιώξεις του συστήματος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο στοχαστικοκριτικός εκπαιδευτικός συνθλίβεται. Πώς να καινοτομήσει με τόσα βαρίδια; Βιβλιογραφία Γκίκα, E. Μάντζος, Λ. Νέζη, Μ. (2008). Στάσεις και προσδοκίες των γονιών που επιλέγουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε πειραματικά σχολεία. Το παράδειγμα του Βαρβακείου Πειραματικού Γυμνασίου. Στη Νέα Παιδεία, τχ.128, Ernest, P. (1995). The one and the many. Στο L.Steffe &J. Gale (eds), Constructivism in education ( ). New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.inc. Fosnot, C. (1996). Constructivism: A Psychological theory of learning. Στο C Fosnot (ed.), Constructivism:Theory, perspectives, and practices.new York, Teachers College Press. Gage,N. (1963). Paradigms for research on teaching. Στο N. Gage (ed.), Handbook of Research on Teaching.Chicago,Rand MNally. Ιντζίδης, Β., Κάβουρας, Π., Καραντζόλα, Ε., Κολέζα, Ε., Κουζέλης, Γ., Ρεπούση, Μ.,(2008). Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομίες στον ιστοχώρο ( τελευταία πρόσβαση 25/1/2009) Κουτσογιάννης, Δ. (2005). Ο μύθος του νέου γραμματισμού. Στο Κουζέλης, Γ., Πουρνάρη, Μ. & Τσελφές, Β. (επιμ.) Γνώση χρήσης και Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Νήσος, Kuhn,T.S. (1987). Η δομή των επιστημονικών επανασττάσεων. Εισαγ. & Επιμ. Β. Κάλφας, Μτφρ. Γ. Γεωργακόπουλος, Β. Κάλφας. 2 η έκδ. Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα. Μαρκαντώνης,Ι. (2002). Τύποι και χρήσεις των πειραματικών σχολείων: δομολειτουργική διαφοροποίηση και δυναμική κατά τους όρους της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής σκοποθεσίας. Στο Ζ. Μπέλλα, (επιμ.)το σχολείο στην τρίτη χιλιετία, Πρακτικά Διημερίδας Οκτωβρίου 2000, Αθήνα, Μητσικοπούλου, Β. (2008). Γραμματισμός. Στον τόμο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ανακτήθηκε στο Τσάφος, Β. (2004). Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και Γλώσσας. Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική. 13

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου

Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου Ημερίδες Επιμόρφωσης/Ενημέρωσης για τα επιλεγέντα Στελέχη Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια του Έργου με τίτλο: «Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα