Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου. Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου. Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική"

Transcript

1 Παρουσίαση Εννοιών στη Φυσική της Β Λυκείου Κεφάλαιο Πρώτο Ενότητα: Θερμοδυναμική

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

3 Εισαγωγή Η θερμοδυναμική μελετά τη συμπεριφορά ενός συστήματος με βάση τα πειραματικά δεδομένα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δομή του συστήματος.

4 Θερμοδυναμικό σύστημα είναι ένα κομμάτι του υλικού κόσμου του οποίου η συμπεριφορά μελετάται. Θερμοδυναμικό σύστημα αποτελεί π.χ. ένα αέριο ή ένας κρύσταλλος. Περιβάλλον είναι ο υπόλοιπος υλικός κόσμος. Για να περιγράψουμε ένα (θερμοδυναμικό) σύστημα πρέπει να χρησιμοποιούμε μεταβλητές που να μπορούν να μετρηθούν πειραματικά. Οι μεταβλητές αυτές ονομάζονται θερμοδυναμικές μεταβλητές και στην περίπτωση που το σύστημα είναι ένα αέριο αυτές είναι: ηπίεσηρ, ο όγκος V, ηθερμοκρασίαt και η πυκνότητα ρ.

5 Ένα σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας όταν οι μεταβλητές (P, T, ρ), έχουν η κάθε μία σταθερή τιμή, σε όλο τον όγκο που καταλαμβάνει το σύστημα. Μια κατάσταση Α θερμοδυναμικής ισορροπίας παριστάνεται σε διάγραμμα P-V ή P-T ή V-T από ένα σημείο. (,, T) AP V A A A Οι θερμοδυναμικές μεταβλητές στην κατάσταση ισορροπίας, αποδεικνύεται ότι δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται με μία σχέση της μορφής: P= f V, T ( ) Η σχέση αυτή ονομάζεται καταστατική εξίσωση του συστήματος (π.χ. PV=nRT ) και έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η γνώση όλων των θερμοδυναμικών μεταβλητών για να περιγράψουμε το σύστημα. Έτσι αν είναι γνωστά τα V και T, τότε μέσω της καταστατικής εξίσωσης γνωρίζουμε και το P

6 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Όταν ένα σύστημα μεταβαίνει από μια κατάσταση ισορροπίας A P, V, T σε μια άλλη BP (, V, T ),τότε ( ) A A A υφίσταται μεταβολή. B B B P V T A A A,, P, V, T B B B (Α) (Β)

7 Οι μεταβολές διακρίνονται σε: αντιστρεπτές μη αντιστρεπτές α) όταν γίνονται αργά και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι ενδιάμεσες καταστάσεις είναι και αυτές καταστάσεις (σχεδόν) ισορροπίας. β) όταν μπορούν να γίνουν και κατά την αντίστροφη κατεύθυνση, αν ακολουθήσουμε αντίστροφη διαδικασία, καιτοσύστημακαιτοπεριβάλλον να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Σε διάγραμμα P-V (ή Ρ-Τ ή V-T) μια αντιστρεπτή μεταβολή παριστάνεται με συνεχή γραμμή. α) όταν γίνονται απότομα οπότε οι ενδιάμεσες καταστάσεις δεν είναι καταστάσεις ισορροπίας. β) όταν γίνονται κατά την αντίστροφη κατεύθυνση, αν ακολουθήσουμε αντίστροφη διαδικασία, το σύστημα και το περιβάλλον δεν επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση. Σε διάγραμμα P-V (ή Ρ-Τ ήv-t) μια μη αντιστρεπτή μεταβολή παριστάνεται μόνο απ τα σημεία της αρχικής και τελικής της κατάστασης.

8 αντιστρεπτή μη αντιστρεπτή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στην περίπτωση των αντιστρεπτών μεταβολών η καταστατική εξίσωση του συστήματος ισχύει για όλα τα σημεία της καμπύλης ΑΒ, ενώ στην περίπτωση των μη αντιστρεπτών μεταβολών η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνογιατασημείαακαιβ.

9 Όταν ένα σύστημα μεταβαίνει αντιστρεπτά από μια αρχική σε μια τελική κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να μεταβάλλονται όλες οι θερμοδυναμικές του μεταβλητές. Πάντα όμως θα ισχύει η καταστατική εξίσωση του συστήματος. Υπάρχει περίπτωση όμως κατά τη μετάβαση του συστήματος μια θερμοδυναμική μεταβλητή να παραμένει σταθερή. Τότε θα ισχύει ακόμα μία σχέση (π.χ. Τ=σταθ) πέρα απ την καταστατική εξίσωση.

10 Περιπτώσεις που μια θερμοδυναμική μεταβλητή παραμένει σταθερή Η μεταβολή χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις. Η πρώτηλέξη αναφέρεται στη μεταβλητή που παραμένει σταθερή στη διάρκεια της μεταβολής ενώ η δεύτερη λέξη χαρακτηρίζει τη μεταβολή του όγκου ή, στην περίπτωση που ο όγκος είναι σταθερός, χαρακτηρίζει τη μεταβολή της θερμοκρασίας.

11 Α. Ισόθερμη (Τ=σταθ) εκτόνωση (ΔV>0) συμπίεση (ΔV<0) Β. Ισοβαρής (P=σταθ) εκτόνωση (ΔV>0) ή θέρμανση (ΔΤ>0) συμπίεση (ΔV<0) ή ψύξη (ΔΤ<0) Γ. Ισόχωρη (V=σταθ) θέρμανση (ΔΤ>0) ψύξη (ΔΤ<0)

12 Περιπτώσεις που όλες οι θερμοδυναμικές μεταβλητές μεταβάλλονται Οι περιπτώσεις αυτές είναι άπειρες. Όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν: Α. Αδιαβατική μεταβολή Είναι η μεταβολή που το σύστημα δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον (Q=0). Σ αυτή την περίπτωση για ένα αέριο ισχύει ο νόμος του Poisson (νόμος της αδιαβατικής μεταβολής): PV γ = σταθ. με γ= C C P V όπου γ>1

13 Αδιαβατική(Q=0) εκτόνωση (ΔV>0) ή ψύξη (ΔΤ<0) εκτόνωση (ΔV>0) ή ψύξη (ΔΤ<0) συμπίεση (ΔV<0) ή θέρμανση (ΔΤ>0) συμπίεση (ΔV<0) ή θέρμανση (ΔΤ>0)

14 Β. Κυκλική μεταβολή Είναι η μεταβολή που η αρχική και η τελική κατάσταση του συστήματος συμπίπτουν.

15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ P-V Συνήθως για να απεικονίσουμε μια αντιστρεπτή μεταβολή χρησιμοποιούμε διάγραμμα που έχει άξονες πίεση Ρ και όγκο V. Ένα τέτοιο διάγραμμα καλείται διάγραμμα P-V.

16 Όταν κινούμαστε παράλληλα στον άξονα V τότε η πίεση του συστήματος παραμένει σταθερή και η μεταβολή είναι ισοβαρής. Όταν κινούμαστε παράλληλα στον άξονα Ρ τότε ο όγκος του συστήματος παραμένει σταθερός και η μεταβολή είναι ισόχωρη. Ηισόθερμημεταβολή σ ένα διάγραμμα P-V παριστάνεται γενικά από μία καμπύλη (στην περίπτωση ιδανικού αερίου η καμπύλη είναι υπερβολή). Όταν κινούμαστε πάνωσεμιατέτοιακαμπύληηθερμοκρασία είναι σταθερή. Κάθε θερμοκρασία T αντιπροσωπεύεται από μια τέτοια καμπύλη. Οι ισόθερμες καμπύλες, όπως λέγονται, δεν τέμνονται και καθώς απομακρυνόμαστε απ την αρχή των αξόνων, αντιπροσωπεύουν υψηλότερες θερμοκρασίες.

17 Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται διάφορες μεταβολές. Μεταβολή ΑΒ: Ισόθερμη εκτόνωση Μεταβολή ΑΓ: Ισοβαρής θέρμανση ή ισοβαρής εκτόνωση Μεταβολή ΑΔ: Ισόχωρη θέρμανση Μεταβολή ΑΕ: Ισοβαρής συμπίεση ήισοβαρήςψύξη Μεταβολή ΑΖ: ισόχωρη ψύξη Μεταβολή ΑΗ: Αδιαβατική εκτόνωση ή αδιαβατική ψύξη

18

19 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Γενικά Η ενέργεια μπορεί να καταταγεί σε δύο βασικές κατηγορίες: α) αποθηκευμένη ενέργεια σ ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων). β) ενέργεια που ανταλλάσσει ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων) με κάποιο άλλο.

20 Η αποθηκευμένη ενέργεια διακρίνεται κυρίως στις εξής μορφές: δυναμική κινητική ηλεκτρική χημική πυρηνική εσωτερική Η ενέργεια που ανταλλάσσεται διακρίνεται στις εξής μορφές: έργο θερμότητα

21 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εσωτερική ενέργεια συστήματος ονομάζεται το άθροισμα των ενεργειών των δομικών λίθων του συστήματος λόγω της κίνησής τους ή λόγω της αλληλεπίδρασής τους. Η εσωτερική ενέργεια ενός συστήματος τις εξής ιδιότητες:

22 α) Μόνο οι μεταβολές της είναι μετρήσιμες (στα πλαίσια της θερμοδυναμικής). β) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας μεταξύ δυο καταστάσεων ισορροπίας Α και Β, εξαρτάται μόνο από τις καταστάσεις Α και Β και όχι απ τον τρόπο που το σύστημα μεταβαίνει απ την κατάσταση Α στην κατάσταση Β. ΔU α = ΔU β Η εσωτερική ενέργεια αποτελεί ιδιότητα του συστήματος και χαρακτηρίζει την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται (γι αυτό αποτελεί καταστατικό μέγεθος).

23 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στα πλαίσια της κινητικής θεωρίας η εσωτερική ενέργεια ενός συστήματος είναι μετρήσιμη. Έτσι στην περίπτωση του ιδανικού αερίου η εσωτερική του ενέργεια είναι: U = NEK U = NkT U = PV U = nrt 2 2 2

24 ΕΡΓΟ Θεωρούμε ένα αέριο μέσα σ ένα δοχείο το οποίο κλείνεται με έμβολο εμβαδού S. Τότε το αέριο ασκεί δύναμη F στοέμβολοκαιμπορείνα προκαλέσει μικρή μετατόπιση σ αυτό κατά Δx (θεωρούμε ότι στη διάρκεια αυτής της μετατόπισης η δύναμη F δεν αλλάζει). Η ανταλλαγή ενέργειας του αερίου με το περιβάλλον μπορεί τότε να εκφραστεί με το έργο που παράγει αυτή η δύναμη κατά τη διάρκεια της (μικρής) μετατόπισης. Το αέριο παράγει στοιχειώδες έργο: ΔW=F Δx

25 Στη θερμοδυναμική το έργο πρέπει να εκφραστεί σε συνάρτηση με θερμοδυναμικές μεταβλητές, δηλαδή πίεση Ρ, όγκος V, θερμοκρασία Τ. Απ τη σχέση P F = F= P S S έχουμε: ΔW= P S Δx ΔW= P ΔV S Δx= ΔV (στοιχειώδες έργο που παράγει το σύστημα) όπου Ρ η πίεση και ΔV η μικρή μεταβολή του όγκου του συστήματος στη διάρκεια της οποίας η πίεση θεωρείται σταθερή. Όταν ένα σύστημα μεταβαίνει αντιστρεπτά από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β τότε για να βρούμε το συνολικό έργο που παράγει, αθροίζουμε τα έργα που παράγει σε κάθε μικρή μεταβολή του όγκου του.

26 WA B = Σ Ρ ΔV Στο διπλανό διάγραμμα P-V η μεταβολή Α Β παριστάνεται απ την καμπύλη ΑΒ. Το γινόμενο Ρ ΔV είναι ίσο με το εμβαδόν γραμμοσκιασμένης λωρίδας, οπότε το έργο ΔW είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν γραμμοσκιασμένης λωρίδας. Άρα το ολικό έργο κατά τη μεταβολή Α Β είναι αριθμητικά ίσο με το εμβαδόν κάτω απ την καμπύλη ΑΒ.

27 W A B = εμβαδόν κάτω απ την καμπύλη ΑΒ Επειδή το σύστημα μπορεί να μεταβαίνει απ την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με διαφορετικό τρόπο, η καμπύλη ΑΒ θα είναι διαφορετική κάθε φορά. Άρα το εμβαδόν κάτω απ την καμπύλη ΑΒ θα είναι και αυτό διαφορετικό. Επομένως: Το έργο εξαρτάται απ τη μεταβολή που υφίσταται το σύστημα

28 Σύμβαση για το πρόσημο του έργου Το έργο είναι θετικό όταν δίνεται (παράγεται) απ τοσύστημαστοπεριβάλλον. Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα εκτονώνεται (V ΤΕΛ >V AΡΧ ). W<0 W>0 Το έργο είναι αρνητικό όταν δίνεται (παράγεται) απ το περιβάλλον στο σύστημα. Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα συμπιέζεται (V ΤΕΛ <V AΡΧ ).

29 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανταλλαγή ενέργειας με τη μορφή έργου μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος έχουμε στην περίπτωση που η μεταβολή που υφίσταται το σύστημα συνοδεύεται από μεταβολή του όγκου του (π.χ. μετακινείται ένα έμβολο). Η ανταλλαγή ενέργειας με τη μορφή έργου σταματά όταν εξισωθούν οι πιέσεις συστήματος και περιβάλλοντος (οπότε παύει η μεταβολή του όγκου του συστήματος).

30 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Θερμότητα Q ονομάζεται η μορφή ενέργειας που ανταλλάσσει ένα σύστημα με το περιβάλλον και η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να εκφραστεί ως γινόμενο μιας δύναμης επί μια μετατόπιση (έργο). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μόρια που βρίσκονται στα όρια του συστήματος ανταλλάσσουν ξεχωριστά το καθένα ενέργεια με τα μόρια του περιβάλλοντος (υπό μορφή έργου). Είναι όμως αδύνατον να αθροίσουμε αυτές τις στοιχειώδεις ανταλλαγές ενέργειας (επειδή ο αριθμός των μορίων είναι πάρα πολύ μεγάλος) και να πάρουμε κάποια σχέση. Απλώς ονομάζουμε το άθροισμα αυτών των στοιχειωδών ενεργειακών ανταλλαγών θερμότητα. Έστω ένα σύστημα μεταβαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β. Επειδή οι στοιχειώδεις ανταλλαγές ενέργειας με το περιβάλλον (υπό μορφή έργου) εξαρτώνται από τη μεταβολή συμπεραίνουμε:

31 Η θερμότητα εξαρτάται απ την μεταβολή που υφίσταται το σύστημα Σύμβαση για το πρόσημο της θερμότητας Η θερμότητα είναι θετική όταν δίνεται απ το περιβάλλον στο σύστημα. Q>0 Q<0 Η θερμότητα είναι αρνητική όταν δίνεται απ το σύστημα στο περιβάλλον.

32 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ανταλλαγή ενέργειας με τη μορφή θερμότητας μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος έχουμε στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσά τους. Η θερμότητα μεταφέρεται απ το θερμότερο στο ψυχρότερο μέσο και η μεταφορά σταματά όταν εξισωθούν οι θερμοκρασίες συστήματος και περιβάλλοντος.

33 ΕΙ ΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αν ένα σύστημα απορροφήσει θερμότητα Q, τότε η θερμοκρασία του θα αυξηθεί κατά ΔΤ. Σύμφωνα με το νόμο της θερμιδομετρίας ισχύει: Q= c m ΔT όπου m η μάζα του συστήματος και c ηειδικήθερμότητα τουυλικούτουσυστήματος(μονάδα μέτρησης J 1 ) kg K Αν Μ η γραμμομοριακή μάζα του υλικού τότε: Q c M m 1 Q = ΔΤ Q = n C ΔT C = M n ΔΤ

34 όπου n ο αριθμός των mol και η γραμμομοριακή ειδική J θερμότητα του υλικού (μονάδα μέτρησης 1 ) mol K Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα C εξαρτάται απ τη μεταβολή που υφίσταται το σύστημα όταν αυτό απορροφά θερμότητα. Έτσι ανάλογα με τη μεταβολή έχουμε τις περιπτώσεις:

35 Ισόχωρη μεταβολή (V = σταθ) C V 1 n Q ΔΤ = V= στ. Cv: γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο Ισοβαρής μεταβολή (Ρ = σταθ) C P 1 n Q ΔΤ = P= στ. C p : γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση Αποδεικνύεται ότι: C P > C γ= C V C P Άρα >1 V

36 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έστω ένα σύστημα απορροφά από το περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή θερμότητας Q. Τότε γενικά η εσωτερική ενέργεια του συστήματος μεταβάλλεται κατά ΔU ενώ ταυτόχρονα το σύστημα παρέχει ενέργεια στο περιβάλλον υπό μορφή έργου W. Q ΔU W Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας θα ισχύει ησχέση: Q=ΔU+W

37 όπου: Q: η ενέργεια που ανταλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον υπό μορφή θερμότητας W: η ενέργεια που ανταλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον υπό μορφή έργου ΔU: η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως Α θερμοδυναμικό αξίωμα (νόμος) και αποτελεί έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας στα πλαίσια της θερμοδυναμικής.

38 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ισχύς του Α θερμοδυναμικού αξιώματος είναι γενική είτε το σύστημα υφίσταται αντιστρεπτή ή μη μεταβολή (αφού η αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει πάντα). Τα Q και W που εμφανίζονται στο Α θερμοδυναμικό αξίωμα είναι οι αλγεβρικές τιμές των μεγεθών και μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει γίνει για τα πρόσημα της θερμότητας και του έργου.

39 Γενικά ΜΕΛΕΤΗ Ι ΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Στα πλαίσια της θερμοδυναμικής ως ιδανικό αέριο ορίζεται το σύστημα που: α. έχει καταστατική εξίσωση: β. η εσωτερική του ενέργεια εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία, δηλαδή: U=f (T) Ο παραπάνω ορισμός αποτελεί τον μακροσκοπικό ορισμό τουιδανικούαερίου. Ένα αέριο για να είναι ιδανικό πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες. Τα πραγματικά αέρια που υπάρχουν στη φύση ικανοποιούν αυτές τις συνθήκες όταν η πυκνότητά τους είναι πολύ μικρή.

40 ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ Ι ΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1. Για ένα ιδανικό αέριο το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας ισχύει η σχέση PV = nrt 2. Η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο δίνεται γενικά από τη σχέση: C V 1 n Q ΔΤ = V= στ.

41 Σύμφωνα με το Α θερμοδυναμικό αξίωμα αν ο όγκος ενός συστήματος είναι σταθερός έχουμε: Άρα Q= ΔU+ P ΔV Q= ΔU C V 1 Q = n ΔΤ Q = ΔU V= στ C V = ΔU n ΔΤ V= στ

42 Στην περίπτωση του ιδανικού αερίου επειδή η εσωτερική ενέργεια δεν εξαρτάται απ τον όγκο δεν μας ενδιαφέρει αν αυτός διατηρείται σταθερός ή όχι προκειμένου να ισχύει η σχέση ΔU CV = V= στ n ΔΤ Άρα δεν είναι απαραίτητος ο περιορισμός V=σταθ. Επομένως για ένα ιδανικό αέριο μπορούμε να γράψουμε C V = n ΔU ΔΤ Έτσι σ ένα ιδανικό αέριο, για οποιαδήποτε μεταβολή κι αν υφίσταται, η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας θα δίνεται απ τη σχέση ΔU= nc ΔT v

43 3. Αν θεωρήσουμε μια ισοβαρή μεταβολή ενός συστήματος τότε Q C P = 1 n ΔΤ Στην περίπτωση που το σύστημα είναι ιδανικό αέριο από την καταστατική του εξίσωση θα έχουμε P V = n R T P V = n R T (1) PV ( 2 V1) = n RT ( 2 T1) PV ( 2 V1) = n R ΔΤ Από το Α θερμοδυναμικό αξίωμα θα έχουμε = + = V + = V + Q ΔU W Q n C ΔΤ P ΔV Q n C ΔΤ P ΔV Q= n C ΔΤ + P( V V) Q= n C ΔΤ + n R ΔT Q= n ΔΤ( C + R) V 2 1 V V Από (1) και (2) προκύπτει C P n CV R = ΔΤ( + ) n ΔΤ C = C + R P V

44 Άραγιαέναιδανικόαέριοισχύειπάνταησχέση: C C = R p V Παρατηρούμε ότι CP > CV (μπορείτε ποιοτικά να εξηγήσετε γιατί;) Αν συμβολίσουμε με το γράμμα γ το λόγο προς CV, τότε γ C C P P = με γ>1 CV Από τις σχέσεις γ= α. β. C C P V και CP -CV=R προκύπτει: C C R CP CV = R P V C C = C γ-1= R V V V C V R C C R C R C R R P V = P = P = + γ-1 γ-1 C C V = P = R γ-1 γ γ-1 R

45 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ι ΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ισόθερμη μεταβολή Ισόθερμη μεταβολή, ονομάζεται η μεταβολή της κατάστασης που υφίσταται ορισμένη μάζα ενός συστήματος και στη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή, δηλαδή Τ=σταθ Στην περίπτωση που το σύστημα είναι ιδανικό αέριο έχουμε: PV = nrt nrt = σταθ PV = σταθ (νόμος του Boyle)

46 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Η μαθηματική εξίσωση της ισόθερμης μεταβολής είναι: Τ=σταθ όταν ο ένας από τους άξονες είναι αυτός των θερμοκρασιών Τ Επίσης: P = σταθ V (υπερβολή) όταν έχουμε διάγραμμα P-V (P-T) (V-T) (P-V)

47 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επειδή για το ιδανικό αέριο ΔU=nCV ΔΤ ΔU=0 ΔΤ=0 ΕΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Σε διάγραμμα P-V το σκιασμένο εμβαδόν ισούται με το έργο που παράγει το σύστημα. Στην περίπτωση του ιδανικού αερίου αποδεικνύεται με ανώτερα μαθηματικά ότι το σκιασμένο εμβαδόν, άρα και το έργο δίνεται από τη σχέση: W=nRT ln V o V B A

48 Από το Α θερμοδυναμικό αξίωμα έχουμε: Q=ΔU+W ΔU=0 Q=W Οπότε Q=nRT ln V V o B A

49 Ισόχωρη μεταβολή Ισόχωρη μεταβολή, ονομάζεται η μεταβολή της κατάστασης που υφίσταται ορισμένη μάζα ενός συστήματος και στη διάρκεια της οποίας o όγκος του διατηρείται σταθερός, δηλαδή V=σταθ Στην περίπτωση που το σύστημα είναι ιδανικό αέριο έχουμε: PV P = nrt = T nr = σταθ V nr V P = T σταθ (νόμος του Charles)

50 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Η μαθηματική εξίσωση της ισόχωρης μεταβολής είναι: V 1. V=σταθ όταν ο ένας από τους άξονες είναι αυτός των όγκων P = (σταθ) Τ 2. (ευθεία) όταν έχουμε διάγραμμα P-T (P-T) (V-T) (P-V)

51 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επειδή το αέριο είναι ιδανικό η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας θα δίνεται από τη σχέση: ΔU= nc ΔT v ΕΡΓΟ Από τον ορισμό του έργου έχουμε: W= P ΔV ΔV=0 W =0

52 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Από το Α θερμοδυναμικό αξίωμα έχουμε: Q=ΔU+W W=0 Q=ΔU ΔU= nc ΔT οπότε v

53 Ισoβαρής μεταβολή Ισοβαρής μεταβολή, ονομάζεται η μεταβολή της κατάστασης που υφίσταται ορισμένη μάζα ενός συστήματος και στη διάρκεια της οποίας η πίεσή του διατηρείται σταθερή, δηλαδή P=σταθ Στην περίπτωση που το σύστημα είναι ιδανικό αέριο έχουμε: PV V = nrt = T nr = σταθ P nr P V = T σταθ (νόμος του Gay-Lussac Lussac)

54 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Η μαθηματική εξίσωση της ισοβαρούς μεταβολής είναι: 1. P=σταθ όταν ο ένας από τους άξονες είναι αυτός των πιέσεων Ρ V = (σταθ) Τ 2. (ευθεία) όταν έχουμε διάγραμμα V-T (P-T) (V-T) (P-V)

55 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επειδή το αέριο είναι ιδανικό η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας θα δίνεται από τη σχέση: ΕΡΓΟ ΔU= nc ΔT v Από τον ορισμό του έργου έχουμε: W= P ΔV P=σταθ W=P (V 2 -V 1 )

56 Επίσης P V = n R T 1 1 P V = n R T 2 2 PV ( 2 V1) = n RT ( 2 T1) PV ( 2 V1) = n R ΔΤ οπότε: W=n n R ΔΤ Άρα για το έργο στην ισοβαρή μεταβολή ισχύει W= P( V V) = nr T 2 1 Δ

57 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Από τον ορισμό της γραμμομοριακής ειδικής θερμότητας υπό σταθερή πίεση έχουμε: C P 1 Q = P= n ΔΤ στ. Q= nc ΔT p

58 Αδιαβατική μεταβολή Αδιαβατική μεταβολή, ονομάζεται η μεταβολή της κατάστασης που υφίσταται ορισμένη μάζα ενός συστήματος και στη διάρκεια της οποίας το σύστημα δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον. Στην περίπτωση που το σύστημα είναι ιδανικό αέριο αποδεικνύεται ότι σε μια αδιαβατική μεταβολή ισχύει η σχέση: γ PV = σταθ (νόμος του Poisson με παραμέτρους P και V)

59 PV γ = σταθ PV=nRT P=nR T V P=(σταθ) Τ V TV -1 γ = σταθ (νόμος του Poisson με παραμέτρους T και V)

60 PV PV=nRT V=nR T P γ = σταθ γ V =(σταθ) Τ P γ γ T γ P 1-γ = σταθ (νόμος του Poisson με παραμέτρους T και P) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ P-V Οι αδιαβατικές μεταβολές παριστάνονται με καμπύλες που είναι πιο απότομες από τις ισόθερμες.

61 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Από τον ορισμό της αδιαβατικής μεταβολής είναι Q =0 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επειδή το αέριο είναι ιδανικό η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας θα δίνεται από τη σχέση: ΕΡΓΟ ΔU= nc ΔT v Από το Α θερμοδυναμικό αξίωμα έχουμε: Q=ΔU+W Q=0 R W = -ΔU = -ncv ΔT = -n ΔΤ (1) γ -1

62 Επίσης αν θεωρήσουμε μια αδιαβατική μεταβολή ιδανικού αερίου από μια κατάσταση 1 σε μια κατάσταση 2, θα έχουμε από την καταστατική εξίσωση P V = n R T P V = n R T P2V2 PV 1 1 nrt2 T1 P2V2 PV 1 1 nr = ( ) = ΔΤ ΔT = P2V2 P1 V nr 1 (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε: W = -n R γ -1 P2V2 P1 V1 P2V2 P1 V W = nr 1- γ 1

63 Οπότε για το έργο στην αδιαβατική μεταβολή μπορούμε να γράψουμε: P V P V W = -ΔU = -nc ΔΤ = V 1- γ

64 Κυκλική μεταβολή (ή κύκλος) Κυκλική μεταβολή, ονομάζεται η μεταβολή της κατάστασης που υφίσταται ορισμένη μάζα ενός συστήματος και στο τέλος της οποίας το σύστημα επανέρχεται στη αρχική του κατάσταση. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ P-V

65 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επειδή το σύστημα σε μια κυκλική μεταβολή επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση, αποκτά πάλι την ίδια πίεση, τον ίδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία. Συνεπώς αποκτά την ίδια εσωτερική ενέργεια. Άρα ΔU =0 ΕΡΓΟ Στην περίπτωση κυκλικής μεταβολής το έργο θα ισούται αριθμητικά με το εμβαδόν που περικλείεται από την καμπύλη ΑΓΒΔΑ. W=E (ΚΥΚΛΟΥ)

66 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έργο της κυκλικής μεταβολής θα είναι θετικό αν ο κύκλος διαγράφεται δεξιόστροφα (ΑΓΒΔΑ) Το έργο της κυκλικής μεταβολής θα είναι αρνητικό αν ο κύκλος διαγράφεται αριστερόστροφα (ΑΔΒΓΑ)

67 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Από το Α θερμοδυναμικό αξίωμα έχουμε: Q=ΔU+W ΔU=0 Q=W Δηλαδή σε μια κυκλική μεταβολή, η προσφερόμενη θερμότητα στο σύστημα, γίνεται τελικά έργο και αποδίδεται στο περιβάλλον.

68 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ

69

70

71

72 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

73

74

75

76

77

78

79

80

81 ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

82

83

84

85

86 Προσομοιώσεις Αδιαβατική εκτόνωση Ισοβαρής θερμανση Ισόθερμη συμπίεση Πως θερμαίνεται ένα αέριο

87 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Β ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Θερμική μηχανή είναι μια διάταξη που μετατρέπει μέρος της προσφερόμενης σ αυτή θερμότητας σε μηχανική ενέργεια. Τα κύρια μέρη μιας θερμικής μηχανής είναι: i) Ένα θερμό σώμα που ονομάζεται θερμή δεξαμενή ii) iii) Ένα ψυχρό σώμα που ονομάζεται ψυχρή δεξαμενή Ένα μέσον, συνήθως αέριο, το οποίο υποβάλλεται σε κυκλική μεταβολή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δεξαμενή ονομάζεται ένα σώμα του οποίου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή όταν αυτό απορροφά ή αποβάλλει θερμότητα.

88 ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το μέσον σε κάποιο στάδιο (ή κάποια στάδια) της κυκλικής μεταβολής που υποβάλλεται, απορροφά συνολικά Q h ποσό θερμότητας από τη θερμή δεξαμενή, ηοποία βρίσκεται σε υψηλότερη θερμοκρασία T h.

89 Σε κάποιο στάδιο (ή κάποια στάδια) της κυκλικής του μεταβολής το μέσον αποδίδει συνολικά θερμότητα ψυχρή δεξαμενή, της οποίας η θερμοκρασία T T χαμηλότερη ( h > c ). T c Q c είναι στην Σε κάποιο στάδιο (ή κάποια στάδια) τηςκυκλικήςτου μεταβολής το μέσον ανταλλάσσει συνολικά με το περιβάλλον ενέργεια με τη μορφή μηχανικού έργου W (το οποίο συνδέεται με την κίνηση εμβόλων). Επειδή το μέσον εκτελεί κυκλική μεταβολή, επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση, οπότε όταν συμπληρωθεί ο κύκλος ΔU=0. Από το Α θερμοδυναμικό αξίωμα για την κυκλική μεταβολή έχουμε: Qκύκλου = W Qh + Q c = W

90 Επειδή η θερμότητα Q h απορροφάται από το μέσον είναι. Επειδή η θερμότητα Q αποδίδεται από Q h > 0 το μέσον είναι Q c < 0 Q c = Q c c. Επομένως W = Q h Q c ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Γενικά ως συντελεστής απόδοσης e μιας οποιασδήποτε μηχανής ορίζεται το πηλίκο της ωφέλιμης ενέργειας που μας δίνει η μηχανή προς την ενέργεια που δαπανάμε για να λειτουργήσει η μηχανή, δηλαδή e = Ε E ωφέλιμη δαπανώμενη

91 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ e = W Q h Επειδή W = Q h + Q μπορούμε να γράψουμε: Q + Q e= h Q h c c ή e =1+ Q Q c h Επειδή Q = c Q c μπορούμε επίσης να γράψουμε: e = Q h Q h Q c ή e = 1 Q Q c h

92 Β ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ Διατύπωση Kelvin - Planck «Είναι αδύνατον να κατασκευαστεί θερμική μηχανή που να μετατρέπει εξ ολοκλήρου τη θερμότητα σε ωφέλιμη μηχανική ενέργεια». Διατύπωση Clausius «Είναι αδύνατον να κατασκευαστεί ψυκτική μηχανή που να μεταφέρει θερμότητα από ένα ψυχρό σ ένα θερμό σώμα χωρίς δαπάνη ενέργειας».

93 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ψυκτικές μηχανές είναι διατάξεις που μεταφέρουν θερμότητα από ένα ψυχρό σ ένα θερμό σώμα δαπανώντας ενέργεια. Οι δύο διατυπώσεις του Β θερμοδυναμικού αξιώματος είναι μεταξύ τους ισοδύναμες. Αν ισχύει η μία απ αυτές θα ισχύει και η άλλη ή αν η μία απ αυτές είναι λανθασμένη θα είναι και η άλλη. Σύμφωνα με το Β θερμοδυναμικό αξίωμα, η θερμότητα είναι μια υποβαθμισμένη μορφή ενέργειας αφού δεν μπορεί να μετασχηματιστεί εξ ολοκλήρου σε μηχανική ενέργεια. Επίσης το γεγονός ότι η θερμότητα μεταφέρεται αυθόρμητα από ένα θερμό σ ένα ψυχρό σώμα καθορίζει την κατεύθυνση προς την οποία τα φαινόμενα συμβαίνουν αυθόρμητα στη φύση. Γενικά μια αυθόρμητη μεταβολή στη φύση γίνεται κατά την κατεύθυνση κατά την οποία υποβαθμίζεται η ενέργεια. Σύμφωνα με τη διατύπωση Kelvin - Planck, για μια θερμική μηχανή θα ισχύει Q Q c 0 c 0 Q h

94 Q Επομένως e = 1 < 1 Q c h Δηλαδή για μια οποιαδήποτε θερμική μηχανή e <1

95 ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ CARNOT Κύκλος Carnot ονομάζεται η αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή που αποτελείται από δυο ισόθερμες και δυο αδιαβατικές μεταβολές. ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

96 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ CARNOT Η κυκλική διαδικασία αρχίζει απ την κατάσταση Α. Το μέσο εκτελεί διαδοχικά τις εξής επιμέρους μεταβολές: Α Β: ισόθερμη εκτόνωση με θερμοκρασία, στη διάρκεια της οποίας το μέσο απορροφά από τη θερμή δεξαμενή θερμότητα. αδιαβατική εκτόνωση μέχρι η θερμοκρασία του μέσου να γίνει. Β Γ: Γ Δ: ισόθερμη συμπίεση με θερμοκρασία, στη διάρκεια της οποίας το μέσο αποδίδει στην ψυχρή δεξαμενή θερμότητα. Δ Α: αδιαβατική συμπίεση μέχρι η θερμοκρασία του μέσου να γίνει και αυτό να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

97 Μηχανή Carnot ονομάζεται η μηχανή της οποίας το μέσο εκτελεί τον κύκλο Carnot

98 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ CARNOT Αποδεικνύεται ότι στον κύκλο Carnot ισχύει η σχέση: Qc Q h = T Τ c h Άρα ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot θα δίνεται από τη σχέση: e =1 T Τ c h ή e = Th T Τ h c

99 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Μπορεί να δειχθεί ότι κάθε άλλη θερμική μηχανή που λειτουργεί μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών που λειτουργεί η μηχανή Carnot, έχει συντελεστή απόδοσης μικρότερο από τη μηχανή Carnot.

100

101

102

103

104 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

126 2. Η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής μιας μηχανής Carnot είναι 500Κ και της ψυχρής δεξαμενής 300Κ. Το αέριο σε κάθε κύκλο απορροφά από την θερμή δεξαμενή 600J. Να υπολογίσετε:: α. το συντελεστής απόδοσης της μηχανής β. τη θερμότητα που αποβάλλει το αέριο σε κάθε κύκλο του στην ψυχρή δεξαμενή γ. την ισχύς της μηχανής, αν εκτελεί 600 κύκλους το λεπτό. [Aπ: α.. 0,4 β.. 360J γ W]

127 3. Μια θερμική μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ θερμοκρασιών 300Κ και 1200Κ. Κατά την ισόθερμη εκτόνωση του κύκλου της η μηχανή απορροφά θερμότητα 1000J. Να υπολογίσετε: α. την απόδοση της μηχανής β. το έργο που παράγει η μηχανή κατά ισόθερμη εκτόνωση του κύκλου της γ. το έργο που καταναλώνει η μηχανή κατά την ισόθερμη συμπίεση του κύκλου της δ. το συνολικό έργο που παράγει η μηχανή στη διάρκεια ενός κύκλου. [Aπ: α.. 0,75 β J γ.. 250J δ. 750J]

128 4. Μια μηχανή Carnot απορροφά θερμότητα από δεξαμενή θερμοκρασίας 1200Κ και αποδίδει θερμότητα σε δεξαμενή θερμοκρασίας 300Κ. Αν η ισχύς της μηχανής είναι 45kW kw, να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο αποδίδει θερμότητα στη δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας. [Απ:: 15000J/s]

129 5. Να βρεθεί η απόδοση της μηχανής της οποίας το αέριο εκτελεί τον κύκλο του σχήματος. Είναι γνωστό ότι η απόδοση της μηχανής Carnot που λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών Τ1 και Τ2 είναι 0,5. R Cv = 3 2 Δίνονται, ln2= 0, 7 [Απ: 0,24]

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Κυλινδρικό δοχείο με αδιαβατικά τοιχώματα έχει τον άξονά του κατακόρυφο, και κλείνει στο επάνω του μέρος με αδιαβατικό έμβολο εμβαδού κύλινδρος περιέχει ιδανικό εξωτερική πίεση είναι 2 S=10cm και μάζας m=10kg. Ο ιδανικό αέριο και βρίσκεται σε χώρο όπου η.μέσω μιας αντίστασης που βρίσκεται στο εσωτερικό του δοχείου, το αέριο θερμαίνεται αργά. Αν το ποσό θερμότητας που προσφέρεται μέσω της αντίστασης είναι Q=50J, να υπολογίσετε: α. Τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. β. Το έργο που παράγει το αέριο. γ. Την ανύψωση του εμβόλου. 2 P ατμ R v = 3 2 =10 5 N/ m 2 Δίνονται g =10m/ s, C [Απ[ Απ: α.. 30J β.. 20J γ.. 0,1m]

146 2. Ποσότητα ιδανικού αερίου ίση με mol (R η παγκόσμια σταθερά των αερίων), βρίσκεται στην κατάσταση Α και έχει θερμοκρασία T A = 300K. Το αέριο εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του, φτάνοντας στην κατάσταση Β. Να υπολογίσετε: α. τη θερμοκρασία του αερίου στην κατάσταση Β. β. τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. γ. το έργο που παρήγαγε το αέριο. δ. τη θερμότητα που προσφέρθηκε στο αέριο. Δίνεται C V = 3R 2 [Απ: α.. 600Κ β.. 900J γ.. 600J δ J] 2 R

147

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου Κεφάλαιο 2 ο. Σύντομη Θεωρία Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 05-06 Κεφάλαιο ο Σύντομη Θεωρία Θερμοδυναμικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο για να το περιγράψουμε χρησιμοποιούμε και θερμοδυναμικά μεγέθη, όπως τη θερμοκρασία, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α. Χρησιμοποιώντας τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο έχουμε : J J J ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 ος θερμοδυναμικός νόμος 1. α. Αέριο απορροφά θερμότητα 2500 και παράγει έργο 1500. Να υπολογισθεί η μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας. β. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα και αποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 16111 Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών μεταβολών τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΕΡΙΟΥ Κατά την εκτόνωση ενός αερίου, το έρο του είναι θετικό ( δηλαδή παραόμενο). Κατά την συμπίεση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική

Προσανατολισμού Θερμοδυναμική ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 60 Ον/μο:.. Β Λυκείου Ύλη: Κινητική θεωρία αερίων Προσανατολισμού Θερμοδυναμική 8-2-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η απόλυτη θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερό όγκο.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Ζήτημα 1 0. Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 1/3/2015 Ζήτημα 1 0 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1) Η θερμότητα που ανταλλάσει ένα αέριο με το περιβάλλον θεωρείται θετική : α) όταν προσφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Θερμικες μηχανες 1. Το ωφελιμο εργο μπορει να υπολογιστει με ένα από τους παρακατω τροπους: Α.Υπολογιζουμε το αλγεβρικο αθροισμα των εργων ( μαζι με τα προσημα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01-03-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA.

V (β) Αν κατά τη μεταβολή ΓΑ μεταφέρεται θερμότητα 22J από το αέριο στο περιβάλλον, να βρεθεί το έργο W ΓA. Άσκηση 1 Ιδανικό αέριο εκτελεί διαδοχικά τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ που παριστάνονται στο διάγραμμα p V του σχήματος. (α) Αν δίνονται Q ΑΒΓ = 30J και W BΓ = 20J, να βρεθεί η μεταβολή της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/12 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A Σελίδα 1 από 6 ΛΥΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης

β) Ένα αέριο μπορεί να απορροφά θερμότητα και να μην αυξάνεται η γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της απόλυτης Κριτήριο Αξιολόγησης - 26 Ερωτήσεις Θεωρίας Κεφ. 4 ο ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΦΥΣΙΚΗ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β Λυκείου επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς ΦΥΣΙΚΟΣ 1. Σε μια αδιαβατική εκτόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 4 ΘΕΜΑ 4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 15984 Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α (ρ0, V0, To). Το αέριο εκτελεί αρχικά ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 Ονοματεπώνυμο.., τμήμα:. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκαραγκουνούλης Ι., Κοέν Ρ., Κυριτσάκας Β. B ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ >

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1 Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί ισοβαρή ϑέρµανση κατά την διάρκεια της οποίας η ϑερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β Λυκείου 1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. και d B οι πυκνότητα του αερίου στις καταστάσεις Α και Β αντίστοιχα, τότε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων, η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT

ΕΝΤΡΟΠΙΑ-2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNOT ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΣ CARNO Η εντροπία είναι το φυσικό µέγεθος το οποίο εκφράζει ποσοτικά το βαθµό αταξίας µιας κατάστασης ενός θερµοδυναµικού συστήµατος. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η εντροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων.

ΘΕΜΑ A. 4. Η πρόταση «Δε μπορεί να κατασκευαστεί θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης = 1» ισοδυναμεί με. α. Την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Ποιο από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά μπορεί να αποδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Θερμοδυναμική. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Θερμοδυναμική 1. Η εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου α) Είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του αερίου. β) Είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ - ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ - ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ -ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ - ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Τι γνωρίζετε για την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων; Η καταστατική εξίσωση των αερίων είναι µια σχέση που συνδέει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

PV=nRT : (p), ) ) ) : :

PV=nRT  : (p), ) ) ) :     : Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 1 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.Τι ονοµάζουµε σύστηµα και τι περιβάλλον ενός φυσικού συστήµατος; Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται από τον υπόλοιπο κόσµο µε πραγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω

2. Ορισµένη µάζα ενός ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις παρακάτω Θ Ε Ρ Μ Ο Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1. Ένα αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α (P 0,V 0,T 0 ) και παθαίνει τις εξής διαδοχικές µεταβολές: Α Β :ισόθερµη εκτόνωση µέχρι τριπλασιασµού του όγκου του, Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το «φρεσκάρισμα» των γνώσεων από τη Θερμοδυναμική με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια

3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια 3ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 2 Μάρτη 2015 Θερµοδυναµική/Ιδανικά Αέρια Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αναφέρονται στο έργο αερίου, είναι σωστές; α. Όταν το αέριο εκτονώνεται, το έργο του είναι θετικό.

Διαβάστε περισσότερα

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac;

: Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση. 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει γραφικά το νόμο του Gay-Lussac; Τάξη : Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εξεταστέα Ύλη : Μιγαδικοί Συναρτήσεις έως και αντίστροφη συνάρτηση Καθηγητής : Mάρθα Μπαμπαλιούτα Ημερομηνία : 14/10/2012 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας.

- 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. Κεφάλαιο 1 ο :ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Επιμέλεια ύλης: Γ.Φ.ΣΙΩΡΗΣ- Φυσικός - 31 Ερωτήσεις Αξιολόγησης για ΤΕΣΤ Θεωρίας. 1. Να διατυπώσετε το νόμο του Robert Boyle και να κάνετε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4

β) διπλασιάζεται. γ) υποδιπλασιάζεται. δ) υποτετραπλασιάζεται. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού όγκου.η ενεργός ταχύτητα των μορίων του: α) διπλασιάζεται. β) παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 31-10-10 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. 2.1 Εισαγωγή

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. 2.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1 2 2.1 Εισαγωγή ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Σύστημα: Ένα σύνολο σωματιδίων που τα ξεχωρίζουμε από τα υπόλοιπα για να τα μελετήσουμε ονομάζεται σύστημα. Οτιδήποτε δεν ανήκει στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ημερομηνία: 15/2/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 18 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 23-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «Κινητική Θεωρία των Αερίων» ο κεφάλαιο: «O 1 ος θερµοδυναµικός νόµος» ΘΕΜΑ 1 Ο 1Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Σηµειώστε τη σωστή από τις προτάσεις που ακολουθούν. 1) Κατά την

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNTΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΕNΡΟΠΙΑ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα. O ος Θερμοδυναμικός Νόμος. Η Εντροπία 3. Εντροπία και αταξία 4. Υπολογισμός Εντροπίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ T 1 <T 2 A

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ T 1 <T 2 A ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ OYLE-MRIOTTE = σταθ. (όταν Τ = σταθ.) (1) Ο νόμος των oyle Mariotte εφαρμόζεται σε ισόθερμη μεταβολή (Τ = σταθ.) π.χ. στην μεταβολή Α T 1

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία και Μεθοδολογία

Θεωρία και Μεθοδολογία Θεωρία και Μεθοδολογία Εισαγωγή/Προαπαιτούμενες γνώσεις (κάθετη δύναμη) Πίεση p: p = F A (εμβαδόν επιφάνειας) Μονάδα μέτρησης πίεσης στο S.I. είναι το 1 Ν m2, που ονομάζεται και Pascal (Pa). Συνήθως χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ-ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αέριος κατάσταση είναι μία από τις τρείς καταστάσεις της ύλης. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται, όπως γνωρίζετε, από το γεγονός ότι τα σώματα σε αυτήν δεν έχουν σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1

8 2.ΘΕΜΑ B 2-16138 Β.1 1 ΘΕΜΑ B Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων 1.ΘΕΜΑ Β 2-16146 Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, καταλαμβάνει όγκο V, έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0- ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04

Τμήμα: Γοχημάτων ΑΘ.ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΠΕ 12.04 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου, προκαλώντας την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα. α) ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Θερμοδυναμική Ενότητα 3: Ασκήσεις στη Θερμοδυναμική Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για τη μεταβολή που παθαίνει ένα ιδανικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Θερµοδυναµική Φυσική Θετικής & εχνολοικής Κατεύθυνσης Λυκείου ο Κεφάλαιο Θερµοδυναµική. Θερµοδυναµικό σύστηµα ντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ενιαίου Λυκείου

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ενιαίου Λυκείου MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Ενιαίου Λυκείου Φυσική Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Περιεχόμενα * ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Κινητική Θεωρία Αέριων ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8

1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Τι είναι οι ΜΕΚ και πώς παράγουν το μηχανικό έργο ; 8 Είναι θερμικές μηχανές που μετατρέπουν την χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμική και μέρος αυτής για την παραγωγή μηχανικού έργου,

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Κυριακή 10 Μάη 2015 Βολή/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στην άκρη ενός τραπεζιού ϐρίσκονται δύο σφαίρες Σ 1 και Σ 2. Κάποια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΜΑ Α

ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 28-2-2015 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Να αποδείξετε ότι δυο ισόθερμες καμπύλες δεν είναι δυνατό να τέμνονται.

2. Να αποδείξετε ότι δυο ισόθερμες καμπύλες δεν είναι δυνατό να τέμνονται. Λυμένα παραδείγματα 1.Οι ισόθερμες καμπύλες σε δυο ποσοτήτων ιδανικού αερίου, n 1 και n 2 mol, στην ίδια θερμοκρασία Τ φαίνονται στο διπλανό διάγραμμα. Να αποδείξετε ότι είναι n 2 > n 1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παίρνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέµα 1 ο. α. Το σύστηµα των ηλεκτρικών φορτίων έχει δυναµική ενέργεια

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Θέµα 1 ο. α. Το σύστηµα των ηλεκτρικών φορτίων έχει δυναµική ενέργεια Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΙΚΗΣ & ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να ράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το ράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Φυσική Θετικών σπουδών Β Τάξης ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΕΣ στη ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μέγεθος το οποίο επινοήσαμε για να βαθμολογήσουμε αντικειμενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση αυτή εκφράζει μια σχέση μεταξύ της πίεσης, της θερμοκρασίας και του ειδικού όγκου. P v = R Όπου P = πίεση σε Pascal v = Ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚAMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 5/1/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚMΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΡΜΗ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο 5/1/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο.

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Μονάδες - Τάξεις μεγέθους Μονάδες ενέργειας 1 cal = 4,19 J Πυκνότητα νερού 1 g/cm 3 = 1000 Kg/m 3. Ειδική θερμότητα νερού c = 4190 J/Kg.K = 1Kcal/Kg.K = 1 cal/g.k

Διαβάστε περισσότερα

PHYSICS SOLVER. ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

PHYSICS SOLVER. ιδιαιτεραμαθηματα.gr ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ PHYSICS SOLVER ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Νόμος του Boyle ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ Οι νόμοι των αερίων Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Θερμοδυναμική. Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θερμοδυναμική Μη Αντιστρεπτότητα και ο 2ος Θ.ν. Διδάσκων : Καθηγητής Γ. Φλούδας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Κυριακή 13 Μάρτη 2016.

Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Κυριακή 13 Μάρτη 2016. Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 90 min Κυριακή 13 Μάρτη 2016 Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη F F=m*a kgm/s 2. N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W. 1 PS ~ 75 kp*m / s ~ 736 W. 1 τεχνική ατμόσφαιρα 1 at

Δύναμη F F=m*a kgm/s 2. N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W. 1 PS ~ 75 kp*m / s ~ 736 W. 1 τεχνική ατμόσφαιρα 1 at Δύναμη F F=m*a kgm/s 2 1 kg*m/s 2 ~ 1 N 1 N ~ 10 5 dyn Ισχύς Ν = Έργο / χρόνος W = F*l 1 N*m = 1 Joule ( J ) N = W / t 1 J / s = 1 Watt ( W ) 1 1 kp*m / s 1 HP ~ 76 kp*m / s ~ 746 W 1 PS ~ 75 kp*m / s

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Σχολικό Έτος 016-017 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ 1. Σχετικές Ατομικές και Μοριακές Μάζες Σχετική Ατομική Μάζα (Α r) του ατόμου ενός στοιχείου, ονομάζεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Α1. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και όταν φτάνει στο μέγιστο ύψος διασπάται σε

ΘΕΜΑ Α. Α1. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω και όταν φτάνει στο μέγιστο ύψος διασπάται σε ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ( πολλαπλής επιλογής) ερωτήσεις Α-Α4, να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά του το γράμμα που αντιστοιχεί στη (μία και μοναδική) σωστή απάντηση. Α. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία. Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία. Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι Ενότητα 8: Θερμοχωρητικότητα Χημικό δυναμικό και ισορροπία Σογομών Μπογοσιάν Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάπτυξη μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

& τεχνολογική. Συνοπτική θεωρία των παραγράφων 2.1 μέχρι 2.13

& τεχνολογική. Συνοπτική θεωρία των παραγράφων 2.1 μέχρι 2.13 èåôéêþ êáôåýèõíóç & τεχνολοική ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνοπτική θεωρία των παραράφων. μέχρι.3 Θερμοδυναμικό σύστημα λέεται το σύστημα ια την περιραφή του οποίου χρησιμοποιούνται εκτός από νωστά μεέθη της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΜΑ 2 1. Β.2 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27 C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 30 Μαΐου 2013

Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 30 Μαΐου 2013 Σχολικό έτος 0-03 Πελόπιο, 30 Μαΐου 03 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡIΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 03 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤ. ΚΑΙ ΤΕΧ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΧΙΩΤΕΛΗΣ Ι. ΘΕΜΑ. Να σημειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1 1 IΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Θα αρχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων της Φυσικοχημείας με τη μελέτη της αέριας κατάστασης της ύλης. Η μελέτη της φύσης των αερίων αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις

Περι - Φυσικής. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο. Θέµα Α. Ενδεικτικές Λύσεις Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου Παρασκευή 15 Μάη 2015 Μηχανική/Θερµοδυναµική/Ηλεκτρικό Πεδίο Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Στην άκρη ενός τραπεζιού ϐρίσκονται δύο σφαίρες Σ 1 και Σ 2. Κάποια χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις Α, Β, Γ και, να επιλέξετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση Α. Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια Χαρακτηριστικά Θερμοδυναμικών Νόμων 0 ος Νόμος Εισάγει την έννοια της θερμοκρασίας Αν Α Γ και Β Γ τότε Α Β, όπου : θερμική ισορροπία ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Μεταβολή Έργο W Θερμότητα Q Μεταβολή Εσωτερικής Ενέργειας Ισόθερμη. Νόμοι των Αερίων Ισόθερμη Μεταβολή Ισόχωρη Μεταβολή Νόμος Boyle (n,=σταθ.) Νόμος arles =σταθ. (n,=σταθ.) /=σταθ. Σχέση Πίεσης με ταχύτητες μορίων = 1 3 ρ Σχέση Μέσης Κινητικής Ενέργειας μορίων με θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων η σχέση που συνδέει την πίεση του αερίου µε τις ταχύτητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Λεωφ. Κηφισίας 56, Αμπελόκηποι, Αθήνα Τηλ.: ,

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Λεωφ. Κηφισίας 56, Αμπελόκηποι, Αθήνα Τηλ.: , ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Τηλ.: 69 97 985, www.edlag.gr ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τηλ.: 69 97 985, e-mail: edlag@otenet.gr, www.edlag.gr ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, MSC, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΜΠ KENTΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 004 ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ΘΕΜΑ Α Εξεταστέα ύλη: ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΜΗ ΑΕΡΙΑ Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Όταν η πίεση ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Φυσική Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Φυσική Θετικής & Τεχν/κής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Από

Διαβάστε περισσότερα