ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αθήνα, Νοέμβριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αθήνα, Νοέμβριος 2014"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Περιγραφή Εργασιών για την συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση και κάλυψη με έλασμα και ελαστικό δάπεδο ασφαλείας των δύο (2) κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας πεζών (μεταλλικές ράμπες) του Νηπιαγωγείου της Βουλής, στο κτίριο Θρασύλλου 18. Α. ΓΕΝΙΚΑ Στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου της Βουλής των Ελλήνων, στο κτίριο επί της οδού Θρασύλλου 18 στην Πλάκα, υπάρχουν δύο (2) κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) κυκλοφορίας πεζών, η ράμπα εισόδου και η ράμπα 1 ου ορόφου, όπως σχηματικά περιγράφονται στα συνημμένα Σχέδια 1 και 2. Οι ράμπες αποτελούνται από πλέγμα κυρίων μεταλλικών δοκών και δευτερευουσών μεταλλικών διαδοκίδων και δάπεδο από αντικολλητή ξυλεία - κόντρα πλακέ θαλάσσης και αντιολισθητικό ελαστικό τάπητα. Λόγω παλαιότητας της κατασκευής και υγρασίας του προαύλιου χώρου, τμήματα του ξύλινου δαπέδου και του ελαστικού τάπητα έχουν φθαρεί και καταστραφεί. Η ράμπα εισόδου, όπως σχηματικά περιγράφεται στο συνημμένο Σχέδιο 1, είναι κατασκευασμένη με φορείς από UNP 120 και RHS 100x60x4 και πλέγμα με κύριους δοκούς από IPE 120 και δευτερεύουσες διαδοκίδες από L 50x50x4 και RHS 80x40x4. Το επίπεδο κυκλοφορίας της ράμπας εδράζεται σε έξι (6) υποστυλώματα δύο (2) από RHS 80x40x4 και τέσσερα (4) από RHS100x100x4, έκαστο ύψους περίπου 0,60 m. Η ράμπα 1ου ορόφου, όπως σχηματικά περιγράφεται στο συνημμένο Σχέδιο 2, είναι κατασκευασμένη με φορείς από UNP 120 και πλέγμα με κύριους δοκούς από RHS100x100x4. Το επίπεδο κυκλοφορίας της ράμπας εδράζεται στα οριζόντια τμήματα αλλαγής κατεύθυνσής της, σε συνολικά τέσσερα (4) υποστυλώματα από RHS100x100x4 ύψους περίπου 2,80 m, 2,30 m, 1,20 m και 0,60 m. Σκοπός των κατασκευών και εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι η συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση του μεταλλικού σκελετού των δύο (2) ραμπών καθώς και η αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου με έλασμα και ελαστικό δάπεδο ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN «Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Απαιτήσεις ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμής», για την προφανή και αυτονόητη αναγκαιότητα παροχής ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας πρόσβασης των νηπίων στους χώρους του Νηπιαγωγείου. Σελίδα 1 / 8

2 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση των δύο (2) ραμπών, τοποθέτηση ελάσματος και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας : 1. Αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου (κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30 mm και αντιολισθητικός ελαστικός τάπητας πάχους 5 mm), απομάκρυνση με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου των φθαρμένων και κατεστραμμένων ξύλων και πλαστικών, μεταφορά και αποθήκευση τυχόν υγιών τμημάτων ξύλου σε αποθηκευτικό χώρο του Μεγάρου της Βουλής. 2. Καθαρισμός με μηχανικά (σβουράκι, τροχός, κλπ) ή χειρονακτικά μέσα (υαλόχαρτο, συρματόβουρτσα, κλπ) των μεταλλικών στοιχείων για την αφαίρεση ενδεχόμενης σκουριάς αλλά και κάθε άλλου ξένου σώματος από την επιφάνεια του χάλυβα. 3. Βαφή των μεταλλικών στοιχείων με τελικό - καλυπτικό χρώμα ίδιας απόχρωσης και ποιότητας με το υφιστάμενο. Στα σημεία τα οποία έχει καταστραφεί η βαφή, πριν την εφαρμογή του τελικού χρώματος, θα εφαρμοσθεί αντισκωριακό αστάρι συμβατό με το τελικό καλυπτικό χρώμα. 4. Προμήθεια, βαφή, κοπή, τοποθέτηση και συγκόλληση σιδηρών δοκών UNP 80 στην ράμπα του 1 ου ορόφου και L 50 x 50 x 4 και RHS 80 x 40 x 4 στην ράμπα εισόδου, για την μείωση κατά το ήμισυ των υφιστάμενων ανοιγμάτων εδράσεως και στήριξης του ελάσματος της βάσης του νέου ελαστικού δαπέδου ασφαλείας των ραμπών. (ενδεικτικά 12 τεμάχια UNP 80 x 1,20 m, 4 τεμάχια UNP 80 x 0,80 m, 4 τεμάχια L 50 x 50 x 4 1,00 m, 4 τεμάχια RHS 80 x 40 x 4 1,20 m) 5. Προμήθεια, κοπή - διαμόρφωση, βαφή, τοποθέτηση και στήριξη με αυτοδιάτρητους κοχλίες (φρεζάτες λαμαρινόβιδες) και διακοπτόμενη εξωραφή πλήρους διείσδυσης όπου απαιτείται, ελάσματος τύπου Κριθαράκι πάχους 3/5 mm στις δύο (2) ράμπες, για την κατασκευή βάσης τοποθέτησης του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (ενδεικτικά 50 m 2 έλασμα και στις δύο ράμπες). Για την μη συγκράτηση νερού στην επιφάνεια του ελάσματος, το έλασμα θα τοποθετηθεί με ελαφρά ρήση στα οριζόντια τμήματα των ραμπών και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και στήριξής του και σε όλη την επιφάνεια των ραμπών, θα διανοιχθούν 5 x 8 mm οπές / m 2 σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. 6. Προμήθεια, κοπή, βαφή, τοποθέτηση και στήριξη με μεταλλικά εκτονούμενα αγκύρια Μ 16 στο δάπεδο και με συγκόλληση στους υφιστάμενους μεταλλικούς δοκούς, συνολικά τριών (3) υποστυλωμάτων από RHS 100 x 100 x 4 (Υ1.1 με ύψος περίπου 2,80 m και Υ2.1 και Υ2.2 με ύψος περίπου 2,30 m) με κατασκευή πλέγματος από δοκούς ιδίας διατομής και διαγώνια από L 50 x 50 x 4, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 3, για την ενίσχυση της υποστύλωσης της ράμπας 1 ου ορόφου. 7. Τελικός έλεγχος της βαφής (τσεκάρισμα) όλων των μεταλλικών στοιχείων των ραμπών που έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί ο τελικός χρωματισμός. 8. Προμήθεια και τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ελαστικού δαπέδου ασφαλείας τύπου safety mat, πάχους 30 mm (ενδεικτικά 50 m 2 δάπεδο ασφαλέιας και στις δύο ράμπες). 9. Προμήθεια, κοπή - διαμόρφωση, βαφή, τοποθέτηση και στήριξη με αυτοδιάτρητους κοχλίες (φρεζάτες λαμαρινόβιδες), ειδικού τεμαχίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 mm γωνιακής μορφής διαστάσεων 100 x 30 mm, στις ακμές των ραμπών για την οριοθέτηση και συγκράτηση του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (ενδεικτικά 70 m μήκος ειδικό τεμάχιο και στις δύο ράμπες). 10. Τελικός έλεγχος και φινίρισμα του συνόλου της κατασκευής. Σελίδα 2 / 8

3 Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ I. Γενικά Η συντήρηση, επισκευή και ενίσχυση των δύο (2) ραμπών καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση του ελάσματος και ελαστικού δαπέδου ασφαλείας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό, μικροϋλικά, εξαρτήματα, μικροεξαρτήματα, αναλώσιμα, ειδικά τεμάχια κλπ, καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις επί τόπου οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Εργασιών και τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα για μεταλλικές κατασκευές. Ευθύνη του Αναδόχου είναι η επί τόπου μέτρηση για την ακριβή διαστασιολόγηση, κοπή, διαμόρφωση, τοποθέτηση, εγκατάσταση και στήριξη όλων των στοιχείων, υλικών και κατασκευών που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Όλα τα υλικά και τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, θα είναι καινούρια και αρίστης ποιότητας, τυποποιημένα προϊόντα χωρίς ελαττώματα, κακώσεις και παραμορφώσεις, με ποιότητα, διαστάσεις και βάρη που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και τα Πρότυπα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα προέρχονται από ένα κατασκευαστικό οίκο / εταιρεία ανά ομάδα ομοειδών εργασιών και κατασκευών. Ο χρωματισμός και η μορφή του δαπέδου ασφαλείας, ειδικών τεμαχίων κλπ, θα επιλεγεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, μετά από επίδειξη σχετικών δειγματολογίων και χρωματολογίων. Κατά την εκτέλεση των εργασιών βαφής ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να παίρνει όλα τα μέτρα (π.χ. επικαλύψεις με πλαστικά φύλλα κ.λπ.) για την προστασία εξαρτημάτων, εξοπλισμού, οικοδομικών στοιχείων κλπ που είναι ενδεχόμενο να λερωθούν από τα χρώματα. II. Μεταλλικές κατασκευές Οι μεταλλικές κατασκευές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 με ποιότητα χάλυβα S235 ή S275 κατά EN10025 (RSt 37 ή RSt 44 κατά DIN 17100). Οι συγκολλήσεις θα γίνονται δια χειρός με τόξο και με ηλεκτρόδια με προστατευτική επικάλυψη (Shielded metal arc welding process), Τα μήκη των αυτοτελών στοιχείων (ελάσματα, δοκοί UNP, RHS και L) πρέπει να είναι μονοκόμματα. Συνδέσεις (ματίσματα) με ηλεκτροσυγκόλληση μικρότερων μηκών για τον σχηματισμό του ολικού μήκους ενός αυτοτελούς στοιχείου δεν επιτρέπονται. Το συνδετικό υλικό (κοχλίες, εκτονούμενα αγκύρια κλπ) θα είναι υψηλής αντοχής, ποιότητας 8.8 σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3, γαλβανισμένο εν θερμώ, με μετρικό σπείρωμα κατά ISO. Οι αυτοδιάτρητοι κοχλίες (Self - Drilling Screws) θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητα σκληρυμένο χάλυβα κατά DIN 7504, με ποιότητα υλικού κατά SAE 1018 SGZ με ενδεικτικές τάσεις εφελκυσμού 17 kn και διάτμησης 13 kn, με ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 10 μmm και θα εξασφαλίζουν ικανοποιητική διείσδυση χωρίς να σχίζουν τα μεταλλικά στοιχεία του σκελετού. Σελίδα 3 / 8

4 III. Επιφανειακή προστασία Βαφή Οι μεταλλικές κατασκευές θα προστατευτούν με κατάλληλες αντιδιαβρωτικές - αντισκωριακές στρώσεις ασταριού και τελικού καλυπτικού χρώματος. Οι βαφές θα γίνονται σε επιφάνειες απόλυτα ομαλές, καθαρές και στεγνές. Καμιά στρώση δεν θα εφαρμόζεται χωρίς να έχει στεγνώσει τελείως η προηγούμενη. Η αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών στοιχείων (ελάσματα, γαλβανισμένα ειδικά τεμάχια και δοκοί) περιλαμβάνει την εφαρμογή : Αντισκωριακού ασταριού συμβατού με το τελικό καλυπτικό χρώμα, συνολικού πάχους ξηρού υμένα d.f.t μm. Τελικού - καλυπτικού αντισκωριακού χρώματος ίδιας απόχρωσης και ποιότητας με το υφιστάμενο, πάχους ξηρού υμένα d.f.t μm. Η επί τόπου βαφή των υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων του σκελετού των ραμπών θα γίνει αποκλειστικά με βούρτσα (πινέλο) ή ρολό και όχι με ψεκασμό (airless spray). Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση βαφών σε καιρικές συνθήκες που προκαλούν συμπύκνωση υδρατμών ή δεν επιτρέπουν την εξάτμιση (βροχή, ομίχλη, σχετική υγρασία > 80%, κλπ). IV. Δάπεδο ασφαλείας Εξειδικευμένο δάπεδο ασφαλείας ομογενούς υφής, βιομηχανικά κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ΕΝ 1177, αποτελούμενο από ελαστικές πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων, τύπου safety mat ή ισοδύναμου. Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο επάνω σε μεταλλική επιφάνεια. Πάχους 30 mm και ελάχιστης πυκνότητας 650 kg / m 3. Φιλικό προς το περιβάλλον, κατασκευασμένο από κόκκους ανακυκλούμενου ελαστικού και μίγμα έγχρωμης πολυουρεθάνης (αναλογία 90% - 10% περίπου). Με ελάχιστο ανεκτό ύψος πτώσης 1 m κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και αντίστοιχο πιστοποιητικό Κρίσιμου Ύψους Πτώσης, με μεγάλη αντίσταση ολίσθησης (στεγνό ή βρεγμένο) και μεγάλη προστασία από πτώσεις και τραυματισμούς. Με αντίσταση κατά της φωτιάς class B κατά DIN 4102, θερμική αγωγιμότητα περίπου 0,08 W / mk, αντοχή σε εφελκυσμό και αντίσταση κατά χημικών. Μη τοξικό, χωρίς ερεθιστικές, επιβλαβείς ή τοξικές ουσίες πάνω από τα επιτρεπτά όρια, με αποτελέσματα εξέτασης δείγματος Γ.Χ.Κ.. Αδιάβροχο, με ειδικά αυλάκια στο κάτω μέρος για υδατοπερατότητα. Με επεξεργασμένη επιφάνεια για μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Στιβαρό και ανθεκτικό, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της : ελαστικότητας και αντοχής σε κρούση, αντίστασης στη θερμότητα, υγρασία, ηλιακό φως και υπέρυθρη ακτινοβολία επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων. Με απαιτήσεις ελάχιστης συντήρησης και δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. Εύκολο στην κοπή (εάν απαιτηθεί), προσαρμογή, διαμόρφωση, τοποθέτηση και στερέωση στον χώρο εγκατάστασης. Με στρογγυλεμένες ακμές και δυνατότητα χρήσης περιμετρικών ή και γωνιακών τελειωμάτων - ειδικών τεμαχίων απόληξης - για αυξημένη ασφάλεια στις γωνίες και στις ακμές. Με δυνατότητα άμεσης, γρήγορης και οικονομικής επισκευής σε περίπτωση τοπικής φθοράς ή καταστροφής με αντικατάσταση μεμονωμένων πλακών. Σελίδα 4 / 8

5 Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών αυτών. 2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά, και ο μόνος υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό των εργασιών, φροντίζοντας να μην προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Νηπιαγωγείου καθώς και στην απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Νηπιαγωγείου. 3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού, συνεργατών, βοηθών κλπ) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. 4. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την κρίση της ως ακατάλληλο. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 8. Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών. 9. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών όπως αυτές αναγράφονται στα έντυπα τεχνικών χαρακτηριστικών και λοιπά τεύχη. 10. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων, με πιστοποίηση ISO και σήμανση CE και θα προσκομίζονται στον χώρο εγκατάστασης μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Σελίδα 5 / 8

6 Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών, θα αντικατασταθεί ή επιδιορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στους χώρους εγκατάστασης, όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Όλα τα υλικά υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού του οποίου η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή. 11. Στα σημεία του κτιρίου όπου προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Σε περίπτωση πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή των. 12. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου κάθε βράδυ. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες. 13. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβο, σκόνη, ρύπανση κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. 14. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν από την παραλαβή αυτών, θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. 15. Ως συνολικός χρόνος της προμήθειας των υλικών και της εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι δεκαέξι (16) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών πέραν του παραπάνω ορισμένου συνολικού χρόνου, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100,00 ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Όλες οι επί τόπου εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. Για την έγκαιρη παράδοση των εργασιών και για να μην προκληθεί ουδεμία όχληση του προσωπικού και μαθητών του Νηπιαγωγείου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία σε βάρδιες, Σάββατα, Κυριακές, Εορτές και Αργίες, η δαπάνη των οποίων θα έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση εκτέλεσης νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Αργίες και Εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια, όπως ο νόμος ορίζει, και δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει επαρκές προσωπικό ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εργασιών. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου όπως περιγράφονται στην παρούσα, μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες της Βουλής σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών. Σελίδα 6 / 8

7 16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ με την υποβολή του Πρακτικού Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου. 17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών. Εάν κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υποστούν μερική ή ολική καταστροφή, που θα προκύψει από υγρασία, από κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης, συνδεσμολογίας κλπ, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή. 18. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ αποκοπή τίμημα με ανάλυση του κόστους σε κόστος υλικών και κόστος εργασιών. Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική κατά αποκοπή τιμή. Στο κατ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι μικροεργασίες και λοιπά υλικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. 19. Το κατ αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τις συνθήκες του έργου. Η οικονομική προσφορά στο υπόδειγμα έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. 20. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού : να δηλώσουν τον κατασκευαστικό οίκο εργοστάσιο και τον τύπο του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, να προσκομίσουν τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια παρουσίασης προϊόντος ή άλλου είδους επίσημο έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, να προσκομίσουν το πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας 21. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός του οριζομένου από την απόφαση ανάθεσης χρονικού διαστήματος, θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις. 22. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή της να προχωρήσει στη ματαίωση της παρούσας προμήθειας - εγκατάστασης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. Ο συντάξας Δημήτρης Πορίχης Μηχανολόγος Μηχανικός Συνημμένα : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Τρία (3) Σχέδια Σελίδα 7 / 8

8 Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Προς την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση και κάλυψη με έλασμα και ελαστικό δάπεδο ασφαλείας των δύο (2) κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας πεζών (μεταλλικές ράμπες) του Νηπιαγωγείου της Βουλής, στο κτίριο Θρασύλλου 18. Ο υπογράφων..... νόμιμος εκπρόσωπος της.... οδός. ΑΦΜ..... αφού έλαβα γνώση της από Νοεμβρίου 2014 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το αντικείμενο της προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για την συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση και κάλυψη με έλασμα και ελαστικό δάπεδο ασφαλείας των δύο (2) κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας πεζών (μεταλλικές ράμπες) του Νηπιαγωγείου της Βουλής, στο κτίριο Θρασύλλου 18, ως επίσης και των Γενικών Όρων Υποχρεώσεις Αναδόχου της Τεχνικής Περιγραφής, των τριών (3) σχεδίων, των επί τόπου συνθηκών εργασίας, ωραρίου εργασίας κλπ, δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την ανάληψη της υπόψη προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις οδηγίες και εντολές της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών έναντι του κατ αποκοπή τιμήματος των ΕΥΡΩ : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Προμήθεια υλικών Εγκατάσταση ΣΥΝΟΛΟ το οποία υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Βουλή. Αθήνα / / 2014 Ο προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα εταιρείας) Σελίδα 8 / 8

Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευή διαχωριστικού στο γραφειακό χώρο 505 στον 5 ο όροφο του κτιρίου επί της οδού B.Σοφίας 11. Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι οικοδομικές εργασίες σε κτίριο επί της πλατείας Α Εθνικής Συνέλευσης στην Νέα Επίδαυρο.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι οικοδομικές εργασίες σε κτίριο επί της πλατείας Α Εθνικής Συνέλευσης στην Νέα Επίδαυρο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαμόρφωση συνεδριακού χώρου σε κτίριο επί της πλατείας Α Εθνικής Συνέλευσης στην Νέα Επίδαυρο. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης της στεγάνωσης του ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο). ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Διαμόρφωση ισογείου χώρου του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν 216-218 (πρώην Καπνεργοστάσιο).»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση χώρων βιβλιοστασίoυ, στο ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος».

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:137/2015 Α.Δ.Α:ΩΩΥΝ46906Ψ-Ξ4Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3727 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. A.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Αθήνα 05-03 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. : 33336 / 07-03-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172 ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα