ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Ι. Λαβασάς Πολιτικός Μηχανικός Π. Ζέρβας ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γ. Νικολαΐδης Πολιτικός Μηχανικός Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος Dr.-Ing. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στη µελέτη και στις εργασίες επισκευής µεταλλικής δεξαµενής αποθήκευσης αργού πετρελαίου. Ειδικότερα, αντικείµενο της µελέτης αυτής αποτελεί η διερεύνηση της απόκρισης των στοιχείων της δεξαµενής και η διαστασιολόγηση των προσωρινών κατασκευών που απαιτούνται για την ασφαλή προσωρινή ανύψωση της δεξαµενής κατά 2m ώστε να καταστεί δυνατή η εξυγίανση του υπεδάφους. Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της θεωρίας β τάξης λόγω της ύπαρξης λεπτότοιχων στοιχείων, καλωδίων (συρµατόσχοινων), επιφανειών µονόπλευρης επαφής και εµφάνισης γεωµετρικών ατελειών.

2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην επισκευή της µεταλλικής δεξαµενής [ΤΚ-17] αποθήκευσης αργού πετρελαίου που χωροθετείται στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή έχει διάµετρο 43.94m, ύψος κελύφους 10.72m και πλωτή οροφή διπλού καταστρώµατος, µέσου ύψους 0.69m. Τα πάχη των ελασµάτων κυµαίνονται από 8 έως 20mm στο κέλυφος, ενώ στον πυθµένα και στην πλωτή οροφή είναι ενιαία, 10mm και 5mm αντίστοιχα. Η τελευταία στο άνω κατάστρωµα φέρει ακτινικές νευρώσεις για την παραλαβή των επιβεβληµένων φορτίων και του χιονιού. Στο ύψος των 9.4 m η δεξαµενή διαθέτει εξωτερικό αντιανέµιο δακτύλιο πλάτους 1.10m από στραντζαριστό έλασµα πάχους 5mm, ο οποίος χρησιµεύει και ως διάδροµος κυκλοφορίας. Το συνολικό βάρος της κενής δεξαµενής είναι περίπου 4500kN. Η δεξαµενή έχει ανεγερθεί το 1983 και έχει σχεδιαστεί βάσει των Αµερικανικών Κανονισµών και ειδικότερα του [API]. Εδράζεται άµεσα στο έδαφος, χωρίς όµως κάποια ιδιαίτερη πρόνοια για την αντιµετώπιση της ιδιαίτερα µεγάλης συµπιεστότητάς του, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ολικών και διαφορικών καθιζήσεων, οι οποίες αναπόφευκτα οδήγησαν σε εκτεταµένες, αν και εντός των ορίων επισκευασιµότητας σύµφωνα µε τα κριτήρια του κυρίου του έργου, παραµορφώσεις στο φορέα. Για την αποκατάσταση της γεωµετρίας της δεξαµενής και της βάσης έδρασής της προγραµµατίστηκε η υπερύψωσή της κατά 2.00m, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, λαµβανοµένων υπ' όψη και των βυθίσεων του φορέα, ένα επαρκές περιθώριο κυκλοφορίας κάτω από τον πυθµένα. Το αντικείµενο της µελέτης αποτελεί ακριβώς η διερεύνηση της απόκρισης των στοιχείων της δεξαµενής και η διαστασιολόγηση των προσωρινών κατασκευών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της ανύψωσης µε ασφάλεια. Αναφορικά µε τα γεωτεχνικά δεδοµένα, οι σχετικές έρευνες έχουν καταδείξει ότι η δεξαµενή βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα, σε µία περιοχή µε µηδενική και κατά καιρούς αρνητική στάθµη υδάτινου ορίζοντα. Το έδαφος αποτελείται από αλουβιανές αποθέσεις µικρής αντοχής και µεγάλης συµπιεστότητας. Η µέτρια ποιότητά του δικαιολογεί απόλυτα τις µεγάλες καθιζήσεις της δεξαµενής, τις συνέπειες των οποίων κλήθηκε να αποκαταστήσει η υπ' όψη επέµβαση. Εν τούτοις, για τις νέες διατάξεις υποστήριξης το έδαφος πρακτικά συµπεριφέρεται ως απαραµόρφωτο, επειδή η δεξαµενή έχει επί είκοσι χρόνια προφορτίσει την εν λόγω έκταση µε µία µέση τάση περί τα 70 kpa, ενώ η επιφόρτιση κατά τη διάρκεια των επισκευών, προερχόµενη αποκλειστικά από τα ίδια βάρη της κατασκευής, συνοδεύεται από αµελητέα µεταβολή του πεδίου τάσεων, συνιστώντας ουσιαστικά κύκλο αποφόρτισης φόρτισης. Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε πλήρως και κατά το πρώτο, διερευνητικό, στάδιο του έργου, όπου σε κανένα γρύλο δεν καταγράφηκαν µετρήσιµες καθιζήσεις, αν και ορισµένοι από αυτούς δέχθηκαν σκόπιµα φορτία πολύ µεγαλύτερα των προβλεπόµενων, της τάξης των 300kN. 3. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Η βασική φόρτιση για την οποία διερευνάται η επάρκεια τόσο της ίδιας της δεξαµενής, όσο και των διατάξεων στήριξής της κατά τη διάρκεια των εργασιών, συνίσταται από τα µόνιµα φορτία των µεταλλικών στοιχείων που την συνθέτουν. Πιέσεις αποθηκευµένου προϊόντος δεν υπάρχουν εν προκειµένω, όπως φυσικά και επιφόρτιση λόγω χιονιού, εφ' όσον η επέµβαση εκτελέστηκε το καλοκαίρι. Οι θερµοκρασιακές µεταβολές του περιβάλλοντος δεν δηµιουργούν πρακτικά καµία ένταση, λόγω της δυνατότητας ελεύθερης παραµόρφωσης του κελύφους τόσο καθ' ύψος, όσο και ακτινικά. Τα ωφέλιµα φορτία,

3 προερχόµενα από το προσωπικό των συνεργείων και τη διακίνηση των υλικών, είναι αµελητέα σε σύγκριση µε το ίδιο βάρος της κατασκευής, και δεν λήφθηκαν υπ όψη. Εξ άλλου, η ένταση της σεισµικής διέγερσης που αντιστοιχεί στην περιορισµένη διάρκεια των εργασιών επισκευής είναι αναλογικά µικρή και δεν απετέλεσε παράµετρο σχεδιασµού Η οριακή αντοχή της δεξαµενής σε ανεµοπίεση δεν εξετάστηκε, επειδή τα φορτία σχεδιασµού πρακτικά δεν διαφοροποιούνται µε την υπερύψωσή της και θεωρείται δεδοµένο ότι ο σχετικός έλεγχος απετέλεσε αντικείµενο της αρχικής µελέτης. Αυτό όµως δεν ισχύει και για τη στατική της ισορροπία και ειδικότερα την επάρκειά της σε ολίσθηση, επειδή εν προκειµένω η έδραση δεν είναι πλέον επιφανειακή, αλλά κατανεµηµένη σε 36 θέσεις περιφερειακά του κελύφους. Μετά τη σχετική διερεύνηση και αφού επιβλήθηκαν τα κατανεµηµένα φορτία του ανέµου στο κέλυφος, στην πλωτή οροφή και στον πυθµένα σύµφωνα µε την ακριβή µέθοδο του [EC 1-2-4] [1], το συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι η κατασκευή είναι ασφαλής για ταχύτητα αναφοράς v ref =18m/s, την µισή δηλαδή που προβλέπει ο Ευρωκώδικας για τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Από τον εργοδότη καθορίστηκε ότι η όλη φιλοσοφία της επέµβασης θα πρέπει να είναι συµβατή µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που όµως στην ουσία αποτελούν ένα γενικό οδηγό βασιζόµενο σε εµπειρικά στοιχεία ενός αριθµού εκτελεσθέντων ανάλογων εργασιών και δεν έχει θέση, όπως ρητά αναφέρεται, επίσηµου Κανονισµού [2]. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί, κάποιος άλλος ανάλογος Κανονισµός ή βιβλιογραφία, παρά τη σχετική έρευνα t=5 mm t=5 mm t=10 mm Συρµατόσχοινα O18mm % 1% 63 Αντιανέµιος δακτύλιος t=5 mm t=20-8 mm 750 Σχ. 1: ιάταξη ανύψωσης της δεξαµενής 540 Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Προδιαγραφές, η ανύψωση της δεξαµενής επιτυγχάνεται µε τη χρήση 18 υδραυλικών αντλιών (γρύλλων) µέγιστης διαδροµής 10cm, τοποθετηµένων πάνω σε ξύλινα υποθέµατα (τακαρίες) σε ισαπέχουσες θέσεις περιφερειακά του κελύφους. Σε 18 ενδιάµεσες θέσεις τοποθετούνται πρόσθετες τακαρίες για την στήριξη της δεξαµενής µετά από κάθε φάση ανύψωσης, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: Ανυψώνεται η δεξαµενή κατά 10cm µε χρήση των γρύλλων Στις ενδιάµεσες θέσεις προστίθεται µια σειρά ξύλινων τάκων. Οι υδραυλικοί γρύλλοι µαζεύονται προς τα επάνω, και κάτω από αυτούς προστίθεται µια σειρά ξύλινων τάκων

4 Φωτ. 1, 2: Λεπτοµέρειες των διατάξεων ανύψωσης, στήριξης και ανάρτησης εδοµένου ότι η δεξαµενή είναι κενή, η πλωτή οροφή βρίσκεται στη θέση συντήρησης, εδραζόµενη επί του πυθµένα µέσω τεσσάρων σειρών ορθοστατών µέσου ύψους 1.8m. Για τη σύνδεση του πυθµένα και της οροφής µε το όλο σύστηµα ανάρτησης προβλέπονται οι εξής διατάξεις: Εγκαθίστανται στη συναρµογή κελύφους και πυθµένα 18 τριγωνικά δικτυώµατα, συνδεδεµένα µεταξύ τους µε τετραγωνικές κοιλοδοκούς, µε το άνω οριζόντιο σκέλος τους να στηρίζει ακτινικά την πλωτή οροφή, µη δεσµεύοντας όµως τις οριζόντιες µετακινήσεις. Συγκολλώνται τα ελάσµατα έδρασης των ορθοστατών της πλωτής οροφής στον πυθµένα, µετατρεπόµενα έτσι σε αναρτήρες του τελευταίου. Στερεώνονται 18 συρµατόσχοινα κατά µήκος της περιφέρειας του κεντρικού εγκάρσιου δακτυλίου της πλωτής οροφής και οδηγούνται στις ισάριθµες κονσόλες των θέσεων έδρασης των αντλιών, αφού διέλθουν από τη στέψη του κελύφους. ιευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της µελέτης και της εκτέλεσης του έργου κατέστη αναγκαίο οι ως άνω διατάξεις που βασίζονται στις Προδιαγραφές να διαφοροποιηθούν, όπως αναλυτικότερα αναπτύσσεται στα επόµενα κεφάλαια. 4. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Για την ανάλυση της δεξαµενής και του συστήµατος ανύψωσης καταστρώθηκε ένα προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων, που αφορούσε το 1/9 της όλης κατασκευής δηλαδή έναν τυπικό εµβάτη, ώστε µε την παράλληλη περιγραφή των κατάλληλων συνοριακών συνθηκών κυκλικής συµµετρίας να αποδίδεται χωρίς απώλεια της ακρίβειας το σύνολο του φορέα. Στο µοντέλο, που περιλάµβανε 9125 επιφανειακά και 730 γραµµικά στοιχεία, εφαρµόστηκε η θεωρία των µεγάλων παραµορφώσεων και εισήχθησαν οι γεωµετρικές ατέλειες, βάσει των σχετικών µετρήσεων του κυρίου του έργου, καθώς και οι µη γραµµικοί καταστατικοί νόµοι των υλικών (GΜNIA). Βασικό κριτήριο για την ανάλυση τµήµατος και όχι ολόκληρης της δεξαµενής αποτέλεσε ο απαιτούµενος χρόνος επίλυσης, καθώς η µεγάλη ευκαµψία του συστήµατος σε συνδυασµό µε τη θεωρία των µεγάλων παραµορφώσεων οδηγούσε στη χρήση υπερβολικού αριθµού επαναλήψεων µέχρι να επιτευχθεί αξιόπιστη σύγκλιση.

5 Σχ. 2: Προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων (µερικώς παραµορφωµένο και πλήρως απαραµόρφωτο) Συµπληρωµατικά του µερικού στατικού προσοµοιώµατος δηµιουργήθηκε και ένα πλήρες για ολόκληρη την δεξαµενή µε επιφανειακά και 6570 γραµµικά στοιχεία, το οποίο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά στον έλεγχο της γενικής ισορροπίας του συστήµατος, όπου η γραµµική ανάλυση (LA) ήταν επαρκής. Λόγω της ιδιαιτερότητας της σχεδιαζόµενης επέµβασης κατέστη αναγκαία η συγκρότηση έξι στατικών προσοµοιωµάτων για την περιγραφή των διαφόρων καταστάσεων επιπόνησης του φορέα. Συγκεκριµένα, έπρεπε να διακριθούν οι περιπτώσεις έδρασης στις αντλίες [a] ή στις τακαρίες [b], καθώς και να καλυφθούν οι πιθανότητες τα συρµατόσχοινα να είναι ελαφρώς προεντεταµένα [1] ή ελαφρώς χαλαρά [2], µε περιθώριο ανοχής ±30 mm ( 2 του θεωρητικού µήκους). Περαιτέρω, ελέγχθηκε ιδιαίτερα η γενική στατική ισορροπία [4], καθώς και µία ενδιάµεση κατάσταση [3] κατά την οποία η µεν οροφή έχει αναρτηθεί, χωρίς όµως να φέρει ακόµη τον πυθµένα. Η περίπτωση αυτή απέδειξε σε ένα πρώτο στάδιο την επάρκεια της στατικής προσοµοίωσης, εφ' όσον η βύθιση της πλωτής οροφής στο κέντρο της µετρήθηκε ίση µε 280mm, ταυτιζόµενη πρακτικά µε την υπολογισθείσα θεωρητική των 270mm. Τελικά επιλύθηκαν τα εξής µορφώµατα: [1a] : Έδραση στις αντλίες - προεντεταµένα συρµατόσχοινα [1b] : Έδραση στις τακαρίες - προεντεταµένα συρµατόσχοινα [2a] : Έδραση στις αντλίες - χαλαρά συρµατόσχοινα [2b] : Έδραση στις τακαρίες - χαλαρά συρµατόσχοινα [3a] : Έδραση στις αντλίες - ανάρτηση µόνον της οροφής [4b] : Έδραση στις τακαρίες - προεντεταµένα συρµατόσχοινα - γενική ισορροπία Τα πεπερασµένα στοιχεία του κελύφους, του πυθµένα, της οροφής και γενικά των επιπέδων µελών είναι κατά κύριο λόγο τετράπλευρα, µε τα τριγωνικά να περιορίζονται σε µεταβατικές ζώνες, όπως γύρω από τις ενισχύσεις. Η διάταξή τους πραγµατοποιήθηκε µε τρόπο ώστε να περιγράφονται µε επαρκή λεπτοµέρεια οι θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος (στηρίξεις και αναρτήσεις, ζώνες αλλαγής πάχους ελασµάτων κτλ.). Τα ποδαρικά, οι αναρτήρες και τα profiles της πλωτής οροφής προσοµοιώθηκαν ως γραµµικά µέλη, ενώ τα συρµατόσχοινα αποδόθηκαν ως στοιχεία καλωδίου. Στις στηρίξεις της δεξαµενής επί των αντλιών και της πλωτής οροφής επί των τριγωνικών δικτυωµάτων χρησιµοποιήθηκαν σύνδεσµοι µονόπλευρης επαφής, ενεργοί µόνο σε θλίψη. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΙ Στο αρχικό υπολογιστικό προσοµοίωµα τα συρµατόσχοινα ανάρτησης της οροφής

6 Φωτ. 3: ιάταξη συρµατόσχοινων στο εσωτερικό της δεξαµενής αναδιπλωνόταν, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοδότη, στη στέψη του κελύφους και κατέληγαν στις εξωτερικές κονσόλες των αντλιών. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της µη γραµµικής ανάλυσης παρατηρήθηκε ότι οι οριζόντιες µετακινήσεις του κελύφους στις θέσεις των συρµατόσχοινων ήταν µεν ανεκτές, της τάξης των 40mm, καταγραφόταν όµως µία σαφής ευαισθησία τους σε σχέση µε το µέγεθος των γεωµετρικών ατελειών που εισήγοντο στην ανάλυση. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε επί τόπου έλεγχος µε την εγκατάσταση ενός συρµατόσχοινου και άσκηση σταδιακά της δύναµης προέντασης, όπου αποδείχθηκε ότι στις περιοχές µε τοπικά αυξηµένη καµπυλότητα του κελύφους λόγω παραµορφώσεων (ovalization), το σύστηµα κατέληγε γρήγορα σε απώλεια της ευστάθειας. Έτσι αποφασίστηκε η µεταφορά της θέσης αγκύρωσης των συρµατόσχοινων εσωτερικά του κελύφους, στο ύψος του αντιανέµιου δακτυλίου, η µεγάλη ακαµψία του οποίου πρακτικά µηδένιζε τις επιπτώσεις των όποιων τοπικών παραµορφώσεων. Η µέγιστη βύθιση του πυθµένα της δεξαµενής υπολογίστηκε περί τα 340mm, µε µία τυπική απόκλιση ±25mm εξαρτώµενη από το ποσοστό προέντασης των συρµατόσχοινων. Οι οριζόντιες µετακινήσεις των στοιχείων του φορέα βρέθηκαν κατά κανόνα περιορισµένες, µε τις εντονότερες, της τάξης των 12mm, να καταγράφονται στην περιφέρεια της πλωτής οροφής, οφειλόµενες κύρια στη στροφή της ως στερεού σώµατος. Το κέλυφος παραµορφώνεται στη στάθµη του αντιανέµιου δακτυλίου ελάχιστα, λιγότερο από 3 mm. Oι πρόσθετες κατασκευές (κονσόλες, τριγωνικά δικτυώµατα κτλ.) διαστασιολογήθηκαν σύµφωνα µε τον [EC 3-1], ενώ τα καλώδια διατοµής Ø18, που χρησιµοποιήθηκαν ως συρµατόσχοινα, διέθεταν συντελεστή ασφαλείας περίπου Με λευκό χρώµα αποτυπώνονται οι πλαστικοποιηµένες περιοχές Σχ. 3: Κάτω κατάστρωµα πλωτής οροφής διάγραµµα τάσεων Αναφορικά µε τα ελάσµατα και τα profiles της ίδιας της δεξαµενής, οι αναπτυσσόµενες τάσεις αποδείχθηκαν κατά κανόνα περιορισµένες και µόνο σε ορισµένες χαρακτηριστικές περιοχές εµφανίστηκαν αιχµές που πλησίαζαν τα όρια διαρροής (βλ. Σχ. 3).

7 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρχικά από τα συρµατόσχοινα αναρτήθηκε η πλωτή οροφή µε την δεξαµενή επί εδάφους, προκειµένου να γίνουν οι εργασίες µετατροπής της γεωµετρίας του πυθµένα σε µορφή cone-up. Στη συνέχεια συγκολλήθηκαν στον πυθµένα οι ορθοστάτες της οροφής (πλην της εξωτερικής σειράς) και οι πρόσθετοι αναρτήρες και ξεκίνησε η διαδικασία ανύψωσης η οποία δεν αντιµετώπισε ιδιαίτερα προβλήµατα µέχρι και του ύψους 1.50m Από εκεί και µετά άρχισε να παρατηρείται µια µικρή µετάπτωση της δεξαµενής από την αρχική θέση κατά λίγα χιλιοστά ανά βήµα, η οποία καταγραφόταν µόνο κατά τη διάρκεια της ανύψωσης, ενώ στην κατάσταση ηρεµίας (στήριξη στις τακαρίες) η δεξαµενή ήταν απόλυτα σταθερή. Η δεξαµενή παρέµεινε στη θέση ανύψωσης για διάστηµα περίπου 2 µηνών, µέχρις ότου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αµµοβολής και βαφής του πυθµένα και της εξυγίανσης του εδάφους της υπόβασης µε συµπιεσµένο αµµοχάλικο. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η επισκευή του κελύφους και τέλος ακολούθησαν οι διάφοροι έλεγχοι (ραδιογραφίες συγκολλήσεων, υδραυλικές δοκιµές κτλ.). Φωτ. 4: Η δεξαµενή [ΤΚ-17] στην τελική θέση ανύψωσης 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρόλο που η αναλυτική προσέγγιση δεν αποτελεί ακόµη κοινή πρακτική στις επισκευές των δεξαµενών, γεγονός τουλάχιστον ασυνήθιστο για τέτοιας κλίµακας επεµβάσεις, αποδείχτηκε πως αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να σχεδιαστεί µε ασφάλεια η όλη επιχείρηση της ανέγερση. Εκτελώντας τις εργασίες µόνον εµπειρικά και δεδοµένης της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου, υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούµε σε αστοχίες ή πλαστικές παραµορφώσεις τµηµάτων της κατασκευής, οι οποίες δεν είναι πάντα έγκαιρα ανιχνεύσιµες. Η προσφυγή σε µη γραµµική ανάλυση, λόγω της ύπαρξης λεπτότοιχων στοιχείων και συρµατόσχοινων, παράλληλα µε την εισαγωγή γεωµετρικών ατελειών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επίλυση του υπ' όψη συστήµατος βάσει της θεωρίας 1 ης τάξης κατέληξε σε µέγιστη βύθιση του πυθµένα περί το 1.00m, κάτι που απείχε πολύ από την πραγµατικότητα. 8. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] ENV 1991, Actions on structures, CEN, Brussels, [2] EXXON, Tank maintenance guide, Exxon Research Co, 1983.

8 REPAIRING OF A HIGHLY DEFORMED OIL STORAGE STEEL TANK DAMAGED DUE TO EXTENSIVE SOIL SETTLEMENTS Ι. Lavassas Dipl. Civil Engineer P. Zervas Dr. Civil Engineer G. Nikolaidis Dipl. Civil Engineer C.C. Baniotopoulos Dr.-Ing. Civil Engineer, Professor A.U.Th., Institute of Steel Structures Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki, Greece ABSTRACT The present paper concerns the repairing of a highly deformed oil storage steel tank, in Kalohori-Thessaloniki, owned by Hellenic Petroleum, which was damaged due to extensive soil settlements. The tank that was initially constructed 20 years ago, has a diameter of m and a height of m. Using hydraulic jacks, tank was lifted in steps of 10 cm to a final height of 2.0 m above ground, obtaining sufficient space to work below for soil improvement. At every step, tank was supported by ascending wooden chock stacks, 18 in raise position below the jacks, and 18 in support position. The bottom of the tank, as well as the floating roof, were suspended from the shell, by 18 steel cables along the circumference. Empirical specifications were given by the tank owner and the EXXON tank maintenance guide. Although tank repair is a common practice in oil industry, no sophisticated computational approach has been found in the international bibliography. For the analysis, six detailed FE models were prepared; geometric and material non-linearity laws (GMNA) together with frictional unilateral contact conditions to determine structure behavior and to design all temporary structures required to achieve the erection safely have been included to the latter models. Analysis was performed for the tank self-weight and for the wind loading. During each step of the repairing work, FE model results were compared with ad loc measurements and tests. The initial employer s suggestion for the suspension of the bottom has been changed due to in situ test results before starting tank erection. Final in situ measurements certified a high degree of approach to the results of the non-linear model, in contrast, to those obtained by the linear analysis (LA) testing, which produced irrational results. Worksite experience showed empirical specification weaknesses and proved the necessity of using highly advanced FE models in similar cases.

ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΕΑ ΜΟΝΑ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A. Κωτσιόπουλος Αρχιτέκτων, Καθηγητής Α.Π.Θ. Τοµέας Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 54624 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατηρητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα αντιστηρίξεων 02 Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ματίνα ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ 1, Βασιλική ΔΕΛΗΖΗΣΗ 2, Ιωάννης ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 3, Xρήστος ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ 4

Ματίνα ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ 1, Βασιλική ΔΕΛΗΖΗΣΗ 2, Ιωάννης ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 3, Xρήστος ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1949 Πύργος Τριγωνίου στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Αρχικές διαπιστώσεις ελέγχου στατικής επάρκειας και απoτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Κεφάλαιο 1 ο. Εισαγωγή. 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας Η ανταγωνιστικότητα των δομικών έργων σε οικονομικό επίπεδο αποτελεί πάγιο στόχο, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο ιδιωτικά, όσο και δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου 1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου Οι χαλύβδινες κατασκευές αποτελούν εκείνο το είδος των φορέων οι οποίοι όλο και συχνότερα ανεγείρονται τις τελευταίες δεκαετίες τόσο παγκοσμίως, όσο τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Φωτογραφία εξώφυλλου: Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Αρχιτεκτονική μελέτη: Α. Μ. Κωτσιόπουλος & συνεργάτες αρχιτέκτονες Στατική μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα