Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS"

Transcript

1 Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS GK8549 v3 Κος/Κα/Δίδα : Τηλεφωνικός Αριθμός: Διεύθυνση: Ημερομηνία Αγοράς / / (ΗΜ/ΜΗ/ΕΤΟΣ) Επωνυμία Μεταπωλητή: Τηλ. Αριθμός Μεταπωλητή: Διεύθυνση Μεταπωλητή: Σειριακός Αριθμός Σημαντικό : Παρακαλώ αποθηκεύστε αυτήν την κάρτα σε μία ασφαλή τοποθεσία για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. Η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει το έγγραφο αυτό προτού αποδεχτεί τις απαιτήσεις επιδιόρθωσης. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd1 1 10/20/13 9:43:48 AM

2 Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή ASUS (η εγγύηση ) παρέχεται από την ASUSTeK Computer Inc. Taiwan ( ASUS ) στον πελάτη, ως αγοραστή μιας καινούργιας ηλεκτρονικής συσκευής ASUS (το Προϊόν ). Η παρούσα εγγύηση έχει συμπεριληφθεί στη συσκευασία του προϊόντος και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται από κέντρα επισκευής ή αντιπροσώπους εξουσιοδοτημένους από την ASUS, ειδικευμένοι στην επισκευή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων ASUS. Περίοδος εγγύησης του προϊόντος: Η εγγύηση ισχύει για την περίοδο που ορίζεται στο αυτοκόλλητο, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος ( Περίοδος Εγγύησης ). Για παράδειγμα, 24M σημαίνει 24 μήνες και 36Μ σημαίνει 36 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς από έναν τελικό χρήστη. Ελλείψει της απόδειξης αγοράς, θα θεωρείται ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, όπως έχει καταγραφεί από την ASUS. Περίοδος Εγγύησης της μπαταρίας 12 μήνες εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Νομική εγγύηση Η παρούσα εγγύηση παρέχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μη εξαιρούμενη νομική εγγύηση ή σχετική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα της αγοράς, και δεν θα επηρεάσει ή περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή. 1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Το προϊόν είναι εγγυημένο, για την ποιότητα κατασκευής και των υλικών, για την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρελκόμενα που παραδίδονται με το προϊόν, όπως: καλώδια, τσάντα, ποντίκι ή άλλα. Αν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, υπό κανονικές συνθήκες και ορθή χρήση, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η ASUS θα εξετάσει την δυνατότητα επισκευής ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων του προϊόντος ή του ίδιου του προϊόντος, με νέα η επισκευασμένα προϊόντα η εξαρτήματα, τα οποία, από λειτουργική άποψη, είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αρχικά ή ανώτερα. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd2 2 10/20/13 9:43:49 AM

3 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόν που ήταν εντελώς καινούργιο κατά την ημερομηνία της αγοράς και το οποίο δεν πωλήθηκε ως μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο ή προϊόν δεύτερης διαλογής. Παρακαλούμε κρατήστε το τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς, σε συνδυασμό με την εγγύηση, θα χρειαστεί στην περίπτωση αίτησης για παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή καθαρισμό, ατύχημα, βλάβη, ακατάλληλη η καταχρηστική χρήση, μετατροπές του προϊόντος που δεν έγιναν από την ASUS, προγράμματα λογισμικού, φυσιολογική φθορά ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, πράξη, αθέτηση ή παράλειψη που δεν ωφείλονται στην ASUS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο 6 της παρούσας εγγύησης. Όλα τα ανταλλακτικά, επισκευασμένα η αντικατεστημένα από ένα κέντρο επισκευής εξουσιοδοτημένο από την ASUS, θα καλύπτονται από την εγγύηση για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της ίδιας της εγγύησης ή για ένα χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τρεις μήνες. Το κέντρο επισκευής, αν χρειαστεί, θα επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος, προεγκατεστημένο στο προϊόν, στις εργοστασιακές κατά την πώληση ρυθμίσεις. Η ASUS δεν θα ανακτήσει και δεν θα αντιγράψει κανένα δεδομένο/α η θα αποκαταστήσει οποιοδήποτε λογισμικό που υπάρχει στο μέσο αποθήκευσης που δεν περιέχονταν αρχικά στο προϊόν κατά την αγορά. Για την επισκευή του προϊόντος, μπορεί να χρειαστεί να διαγραφούν οριστικά όλα τα δεδομένα που ανήκουν στον χρήστη. Εάν το προϊόν βρίσκεται υπό την εγγύηση, η ιδιοκτησία των αντικατεστημένων ανταλλακτικών, θα μεταφερθεί αυτόματα στην ASUS. 2. Υποστήριξη Λογισμικού Κάθε λογισμικό που παραδίδεται με το προϊόν παρέχεται ως έχει. Η ASUS δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού που παρέχεται με το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει για τα υλικά μέρη του προϊόντος. Η ASUS παρέχει τεχνική υποστήριξη για το λογισμικό που είναι προεγκατεστημένο στο προϊόν, στο μέτρο που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του υλικού. Όσον αφορά οποιαδήποτε άλλα προβλήματα λογισμικού, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS και / ή άλλο υλικό που διατίθεται στο Διαδίκτυο. Το λογισμικό τρίτων ενδέχεται να απαιτήσει την υποστήριξη των προμηθευτών τους. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd3 3 10/20/13 9:43:49 AM

4 3. Κανονισμοί ελαττωματικών κουκίδων (πίξελ) οθονών LCD TFT Παρ όλες τις υψηλές προδιαγραφές, η περίπλοκη κατασκευή των οθονών LCD (Liquid Crystal Display) TFT (Thin-Film Transistor) είναι πιθανόν να προκαλέσει μικρές οπτικές ατέλειες. Αυτές οι ατέλειες δεν επηρεάζουν τις αποδόσεις του προϊόντος. Παρ όλα αυτά, η ASUS παρέχει την υπηρεσία εγγύησης για την ΤFT LCD οθόνη του πρϊόντος ASUS, στις παρακάτω περιπτώσεις: 3 φωτεινές κουκίδες, 5 σκοτεινές κουκίδες η 8 κουκίδες φωτεινές και / η σκοτεινές συνολικά 2 παρακείμενες φωτεινές κουκίδες η 2 παρακείμενες σκοτεινές κουκίδες 3 κουκίδες φωτεινές και / η σκοτεινές σε μια περιοχή διαμέτρου 15 χιλιοστών (Σημείωση: μια φωτεινή κουκίδα είναι ένα πίξελ άσπρου χρώματος η ένα υπόπίξελ μόνιμα αναμμένο σε ΜΑΥΡΟ φόντο). Μια σκοτεινή κουκίδα είναι ένα μαύρο πίξελ η ένα υπό-πίξελ μόνιμα σκοτεινό σε έγχρωμο φόντο, διαφορετικό από μαύρο) Ο έλεγχος πρέπει να γίνει υπό τις ακόλουθες συνθήκες: απόσταση όχι μικρότερη των 30 cm, σε ευθεία γραμμή, από την οθόνη Θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 20 C και 40 C Φωτισμός μεταξύ 300 και 500 lux 4. Ευθύνες του Πελάτη - Πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Προϊόντος: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Μην αφήνετε αφύλακτο το προϊόν όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα και κατά την διάρκεια φόρτισης. Μερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να μένουν συνδεδεμένα με την πηγή ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματοποιήστε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν. Κρατήστε την αρχική συσκευασία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν προς επισκευή, η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να παρέχει καλύτερη προστασία κατά τη μεταφορά. Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης και επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS για να βρείτε τις τυποποιημένες λύσεις σε κοινά προβλήματα. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd4 4 10/20/13 9:43:49 AM

5 Εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τη λειτουργία TPM (Trusted Platform Module), αποθηκεύστε τον κωδικό πρόσβασης της προ-εκκίνησης του τσιπ σε ασφαλές μέρος. (Σημείωση: Λόγω της ιδιαίτερης σχεδίασης του λειτουργίας TPM, η ASUS δεν είναι σε θέση να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης και, σε περίπτωση απώλειας του, το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνο με την αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας εκτός εγγύησης). Όταν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της ASUS Πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της ASUS, βεβαιωθείτε ότι έχετε δίπλα σας το προϊόν, ενδεχομένως αναμμένο. Βεβαιωθήτε ότι έχετε μαζί σας το σειριακό αριθμό, το όνομα του μοντέλου και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Ο αριθμός της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα Η ενέργειες που μπορεί να ζητηθούν εκ μέρους της ASUS, για την επίλυση του προβλήματος του προϊόντος, θα μπορούσε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων στο προϊόν ( όσον αφορά στο λειτουργικό, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό),επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εγκατάσταση ενημερώσεων, patches, ή service packs. Εκτέλεση προγραμμάτων και διαγνωστικών εργαλείων στο προϊόν. Τη συγκατάθεση για πρόσβαση στο προϊόν με εργαλεία τηλεδιάγνωσης (όταν είναι διαθέσιμα) από το τεχνικό προσωπικό της ASUS. Εκτέλεση άλλων δοκιμών, που προτείνονται από την ASUS, εντός των ορίων του δυνατού, για τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως, ο πελάτης θα κληθεί να επιστρέψει το προϊόν σε ένα κέντρο επισκευής της ASUS (η διαδικασία αυτή ονομάζεται RMA ). Η ASUS θα δημιουργήσει για το προϊόν ένα αριθμό RMA. Σημειώστε τον αριθμό RMA, για να τον βρίσκετε εύκολα όποτε είναι αναγκαίο. Περιγράψτε το πρόβλημα, στην φόρμα αίτησης RMA, με σαφή και πλήρη τρόπο Επισυνάψτε ένα αντίγραφο της εγγύησης, ή ένα αντίγραφο του τιμολογίου / λιανικής απόδειξης, όπου υπάρχουν τα στοιχεία σχετικά με την αγορά του προϊόντος (παρακαλούμε σημειώστε ότι η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα πρωτότυπα έγγραφα). Ελλείψει τέτοιων εγγράφων, για την επικύρωση της εγγύησης, θα θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, που έχει καταγραφεί από την ASUS. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd5 5 10/20/13 9:43:50 AM

6 Πριν την έναρξη οποιασδήποτε υπηρεσίας βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει, σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και αφαιρέστε τυχόν προσωπικές πληροφορίες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από τη συσκευή. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η ASUS μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα, ή τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στο προϊόν, χωρίς στη συνέχεια να τα επαναφέρει. Η ASUS δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή μόνιμη απώλεια ή κατάχρηση των πληροφοριών που περιέχονται στη συσκευή. Συσκευάστε το προϊόν σε μια ανθεκτική και ασφαλή συσκευασία. Η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την προστασία της συσκευής, κατά τη μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Χρησιμοποιήστε ένα άκαμπτο κουτί από σκληρό χαρτόνι Αφαίρεστε / καλύψτε κάθε ετικέτα που δείχνει τη φύση του περιεχομένου του κουτιού. Τυλίξτε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά Χρησιμοποιείστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ειδικά σχεδιασμένη για τις συσκευασίες μεταφοράς Μη χρησιμοποιείτε σχοινί ή χαρτί συσκευασίας Χρησιμοποιείστε μόνο μία ετικέτα με την διεύθυνση αποστολής γραμμένη με τρόπο σαφή και κατανοητό Εσωκλείστε στο πακέτο ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της αποστολής. Μην αποστέλλετε οποιοδήποτε υλικό πλην του προϊόντος, εκτός αν ζητηθεί από την ASUS. Αφαιρέστε από το προϊόν όλα τα παρελκόμενα και τις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων όπως κάρτες μνήμης, δίσκους, flash drives, κτλ. Η ASUS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια, βλάβη ή καταστροφή των εξαρτημάτων ή των αποσπώμενων συσκευών αποθήκευσης, εκτός αν προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια από την πλευρά της ASUS. Αφαιρέστε η δώστε στην ASUS όλους τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την προστασία του προϊόντος. Εάν η πρόσβαση στο προϊόν είναι κλειδωμένη με κωδικό πρόσβασης, η ASUS ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει όλες τις αιτίες της δυσλειτουργίας του προϊόντος και να επισκευάσει το προϊόν. Εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τη λειτουργία TPM (Trusted Platform Module), πρέπει να παρέχετε τον κωδικό πρόσβασης της προ-εκκίνησης του τσιπ ασφαλείας. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd6 6 10/20/13 9:43:50 AM

7 5. Διαδικασία RMA Σε περίπτωση έκδοσης αριθμoύ RMA, το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της ASUS. Η ASUS θα μπορούσε να εξετάσει την απλούστευση της διαδικασίας επισκευής, εξουσιοδοτώντας τον πελάτη να παραδώσει το προϊόν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασε ή να προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία αποστολής και επιστροφής του προϊόντος προς και από το κέντρο επισκευής. 6. Εξαιρέσεις από την Υπηρεσία Περιορισμένης Εγγύησης Η ASUS δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία ή χωρίς σφάλματα του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις βλάβες ή δυσλειτουργίες του υλικού, που εμφανίζονται εντός της περιόδου εγγύησης υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και ορθής χρήσης. Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση προβλημάτων λογισμικού ή για βλάβες που προκλήθηκαν από τον πελάτη, καθώς και σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (αν και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές): (a) Επέμβαση, επισκευή και/ή μετατροπή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (b) Παραβίαση, σβήσιμο ή αφαίρεση του σειριακού αριθμού του προϊόντος, των τμημάτων του ή των εξαρτημάτων. (c) Παραβίαση ή αφαίρεση των σφραγίδων εγγύησης. (d) Απαρχαίωση. (e) Επιφανειακές βλάβες (τυχαίες ή άλλης φύσης ), χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των: σκουριά, αλλαγή χρώματος, υφή ή φινίρισμα, φυσιολογική φθορά, σταδιακή παλαίωση. (f) Βλάβες που προκλήθηκαν από πόλεμο, τρομοκρατία, πυρκαγιά, ατύχημα, φυσική καταστροφή, κακή χρήση ή κατάχρηση εκούσια ή ακούσια, αμέλεια ή ακατάλληλη συντήρηση ή χρήση σε ανώμαλες συνθήκες. (g) Βλάβες που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση ή σύνδεση με περιφερειακά όπως εκτυπωτές, οπτικών δίσκων, κάρτες δικτύου, USB ή άλλες συσκευές. (h) Βλάβες που προκλήθηκαν από μια ηλεκτρική βλάβη ή από οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό ατύχημα. (i) Βλάβη στο προϊόν προερχόμενη από χρήση πέραν των συνθηκών λειτουργίας, συνθηκών αποθήκευσης του προιόντος ή συνθήκων περιβάλλοντος που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη. (j) Βλάβη στο προϊόν που προκλήθηκε από λογισμικό τρίτων ή ιό(-ούς) ή ύπαρξη απώλειας λογισμικού ή απώλειας δεδομένων, που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της επισκευής ή αντικατάστασης. (k) Μη χρηστικότητα του προϊόντος, λόγω της απώλειας ή επειδή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης προστασίας. (l) Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης του προϊόντος, που προκύπτει από την έκθεση σε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, παράσιτα, ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. (m) Απάτη, κλοπή, αδικαιολόγητη εξαφάνιση, θεληματική πράξη. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd7 7 10/20/13 9:43:50 AM

8 (n) Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης του προϊόντος που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση και τη χρήση του Unlock Device App, ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ξεκλειδώνει τον boot loader του προϊόντος, αλλά ακυρώνει την εγγύηση. Πέραν απ ότι προβλέπεται από αυτή την εγγύηση και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ASUS δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά άμεση, ιδιαίτερη, τυχαία ή επακόλουθη, που προκύπτει από την παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιόριζεται σ αυτή: μή χρήση του προϊόντος, Απώλεια κερδών η διαφυγόντα κέρδη (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών βάσει σύμβασης), απώλεια χρημάτων, απώλεια κεφαλαίων ή αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια ευκαιριών, απώλεια πελατών, απώλεια ή ζημία φήμης, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, Έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την αιτία που την δημιούργησε, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης εξοπλισμού και ιδιοκτησίας, του κόστους για την ανάκτηση ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τύπου δεδομένων αποθηκευμένα ή χρησιμοποιούμενα στο προϊόν. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης για θάνατο ή σωματική βλάβη ή ευθύνη για πράξεις εκ προθέσεως, βαρεία αμέλεια και / ή παραλείψεις εκ μέρους της ASUS. Ορισμένες νομοθεσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών. Στην περίπτωση που μια τέτοια νομοθεσία ρυθμίζει την παρούσα εγγύηση, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς. 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων Ο Πελάτης συμφωνεί και κατανοεί ότι, για να διευκολυνθούν οι αιτήσεις για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ASUS θα πρέπει να συλλέγει, μεταφέρει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία των πελατών μπορεί να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και εκτός της Κοινότητας, όπου υπάρχουν γραφεία της ASUS ή των θυγατρικών της, των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει την διαχείρηση προστασίας δεδομένων με τρόπο ισοδύναμο με εκείνο που προσφέρεται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται και προστατεύεται από την πολιτική απορρήτου της ASUS (ASUS Privacy Policy), διαθέσιμο στη διεύθυνση: 8. Επισκευή εκτός εγγύησης Η επιστροφή του προϊόντος σε ένα κέντρο επισκευής της ASUS, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το προϊόν θα επισκευαστεί, χωρίς χρέωση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, το κέντρο επισκευής της ASUS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εγκυρότητα της εγγύησης και το είδος της ζητούμενης υπηρεσίας. Αν η εγγύηση έχει λήξει ή εάν ισχύει μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος εγγράφου, η αίτηση τεχνικής υποστήριξης θα θεωρηθεί εκτός εγγύησης. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd8 8 10/20/13 9:43:50 AM

9 Εάν η επισκευή είναι εκτός εγγύησης, θα αποσταλεί στον πελάτης η λίστα με το κόστος των ανταλλακτικών και το κόστος της υπηρεσίας επισκευής την οποία μπορεί να αποδεχτεί η να απορρίψει. Αν η προσφορά κόστους επισκευής γίνει αποδεκτή, η ASUS θα στείλει στον πελάτη το τιμολόγιο, που θα συμπεριλαμβάνει το κόστος εργασίας, ανταλλακτικών και άλλων κόστων. Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το τιμολόγιο εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσής του. Η επισκευή θα γίνει μόνο μετά το διακανονισμό του τιμολογίου. Σε περίπτωση άρνησης των υπηρεσιών ή προμηθειών για την εκτέλεση της επισκευής, η ASUS μπορεί να χρεώσει στον πελάτη το κόστος για την διάγνωση του προβλήματος του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς), με ανώτατο όριο των 100 US$ (ή ισοδύναμο ποσό σε τοπικό νόμισμα), στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 9. Αποποίηση ιδιοκτησίας Μετά την επισκευή του προϊόντος, ή σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς κόστους επισκευής, η ASUS θα επιστρέψει το προϊόν σύμφωνα με την διαδικασία RMA, που συμφωνήθηκε εκ των προτέρων. Αν ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν, ή αν δεν μπορεί να παραδωθεί το προϊόν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ο πελάτης, Η ASUS θα σας στείλει μια ειδοποίηση στην διεύθυνση που είχατε δηλώσει κατά την αίτηση επισκευής. Αν ο πελάτης εξακολουθεί να αρνείται να αποσύρει το προϊόν εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης του προϊόντος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το προϊόν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, και να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πίστωσης που επιτρέπεται από το νόμο, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν πληρώθηκαν από τον πελάτη. 10. Τεχνική Υποστήριξη και Διεθνής Εγγύηση Αυτή η εγγύηση ισχύει στη χώρα αγοράς του προϊόντος. Επιπλέον, αυτή η εγγύηση δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να χρησιμοποιεί τη διεθνή υπηρεσία της τεχνικής Υποστήριξης με εγγύηση της ASUS στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό), την Ασία, Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και την Αυστραλία / Ωκεανία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό τους ακόλουθους πρόσθετους περιορισμούς: Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης μπορεί να διαφέρει ανά χώρα. Ορισμένες από τις υπηρεσίες ή / και ανταλλακτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Ανταλλακτικά, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα διανομής του προϊόντος (όπως ένα πληκτρολόγιο και αριθμητικό πληκτρολόγιο), μπορεί να αντικατασταθεί με την έκδοση που διατίθεται στον τόπο όπου ζητήθηκε η επισκευή. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd9 9 10/20/13 9:43:50 AM

10 Σε ορισμένες χώρες, για την επισκευή του προϊόντος μπορεί να υπάρξει κόστος η και περιορισμοί. Πριν από την πραγματοποίηση της τεχνικής υποστήριξης/επισκευής, σε ορισμένες χώρες μπορεί ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα, όπως η απόδειξη της αγοράς ή η απόδειξη εισαγωγής του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Asus ανά τον κόσμο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Στοιχεία Επικοινωνίας ASUS Αυτή η εγγύηση παρέχεται από: ASUSTeK Computer Inc. 4F, Nr. 15 Li-Te Road, Peitou Taipei 112, Taiwan Phone: GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd /20/13 9:43:51 AM

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης

Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Toshiba Global Commerce Solutions Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης Μέρος 1 - Γενικοί Όροι Αυτή η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει τα Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, Μέρος 2 - Όροι για Συγκεκριμένες Χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστήριο για τυχαίες ζημιές ή για τυχαίες ζημιές με προστασία έναντι κλοπής Όροι και Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: Η London General Insurance Company Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 5 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ... 7

Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 5 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ... 7 Smartphone α1 1 Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя ViewSonic VOT550 PC Mini - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) دليل المستخدم - Model No. : VS12663

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Hybrid Tablet Έκδ. 1.0

Οδηγίες Χρήσης Hybrid Tablet Έκδ. 1.0 Οδηγίες Χρήσης Hybrid Tablet Έκδ. 1.0 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Για να γνωρίσετε τη συσκευή Πρόσοψη... 3 Αριστερή όψη... 7 Δεξιά όψη... 7 Κάτω όψη... 8 Κεφάλαιο 2 Βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση Επιδείξτε υπευθυνότητα. Διαβάστε πριν τη χρήση όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας προκειμένου να αποφύγετε τον τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 1.0 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της εξωτερικής θήκης Super-speed USB 3.0 για σκληρούς δίσκους. Η θήκη αυτή σας παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI. O!Play MINI. Εγχειρίδιο Χρήστη

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI. O!Play MINI. Εγχειρίδιο Χρήστη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI O!Play MINI Εγχειρίδιο Χρήστη GK6072 Πρώτη έκδοση Ιούλιος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 155

Οδηγός χρήσης Vodafone 155 Ελληνικά - CJB24A3VDAKA Όμιλος Vodafone Group 2011. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone Group. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Φυλλάδιο οδηγιών 253107577-A_ELL Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200

Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200 Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200 GM 200 Gaming Mouse Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του Gaming Mouse. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και να τις φυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα