Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS"

Transcript

1 Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS GK8549 v3 Κος/Κα/Δίδα : Τηλεφωνικός Αριθμός: Διεύθυνση: Ημερομηνία Αγοράς / / (ΗΜ/ΜΗ/ΕΤΟΣ) Επωνυμία Μεταπωλητή: Τηλ. Αριθμός Μεταπωλητή: Διεύθυνση Μεταπωλητή: Σειριακός Αριθμός Σημαντικό : Παρακαλώ αποθηκεύστε αυτήν την κάρτα σε μία ασφαλή τοποθεσία για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. Η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει το έγγραφο αυτό προτού αποδεχτεί τις απαιτήσεις επιδιόρθωσης. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd1 1 10/20/13 9:43:48 AM

2 Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή ASUS (η εγγύηση ) παρέχεται από την ASUSTeK Computer Inc. Taiwan ( ASUS ) στον πελάτη, ως αγοραστή μιας καινούργιας ηλεκτρονικής συσκευής ASUS (το Προϊόν ). Η παρούσα εγγύηση έχει συμπεριληφθεί στη συσκευασία του προϊόντος και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται από κέντρα επισκευής ή αντιπροσώπους εξουσιοδοτημένους από την ASUS, ειδικευμένοι στην επισκευή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων ASUS. Περίοδος εγγύησης του προϊόντος: Η εγγύηση ισχύει για την περίοδο που ορίζεται στο αυτοκόλλητο, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος ( Περίοδος Εγγύησης ). Για παράδειγμα, 24M σημαίνει 24 μήνες και 36Μ σημαίνει 36 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς από έναν τελικό χρήστη. Ελλείψει της απόδειξης αγοράς, θα θεωρείται ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, όπως έχει καταγραφεί από την ASUS. Περίοδος Εγγύησης της μπαταρίας 12 μήνες εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Νομική εγγύηση Η παρούσα εγγύηση παρέχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μη εξαιρούμενη νομική εγγύηση ή σχετική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα της αγοράς, και δεν θα επηρεάσει ή περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή. 1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Το προϊόν είναι εγγυημένο, για την ποιότητα κατασκευής και των υλικών, για την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρελκόμενα που παραδίδονται με το προϊόν, όπως: καλώδια, τσάντα, ποντίκι ή άλλα. Αν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, υπό κανονικές συνθήκες και ορθή χρήση, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η ASUS θα εξετάσει την δυνατότητα επισκευής ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων του προϊόντος ή του ίδιου του προϊόντος, με νέα η επισκευασμένα προϊόντα η εξαρτήματα, τα οποία, από λειτουργική άποψη, είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αρχικά ή ανώτερα. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd2 2 10/20/13 9:43:49 AM

3 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόν που ήταν εντελώς καινούργιο κατά την ημερομηνία της αγοράς και το οποίο δεν πωλήθηκε ως μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο ή προϊόν δεύτερης διαλογής. Παρακαλούμε κρατήστε το τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς, σε συνδυασμό με την εγγύηση, θα χρειαστεί στην περίπτωση αίτησης για παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή καθαρισμό, ατύχημα, βλάβη, ακατάλληλη η καταχρηστική χρήση, μετατροπές του προϊόντος που δεν έγιναν από την ASUS, προγράμματα λογισμικού, φυσιολογική φθορά ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, πράξη, αθέτηση ή παράλειψη που δεν ωφείλονται στην ASUS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο 6 της παρούσας εγγύησης. Όλα τα ανταλλακτικά, επισκευασμένα η αντικατεστημένα από ένα κέντρο επισκευής εξουσιοδοτημένο από την ASUS, θα καλύπτονται από την εγγύηση για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της ίδιας της εγγύησης ή για ένα χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τρεις μήνες. Το κέντρο επισκευής, αν χρειαστεί, θα επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος, προεγκατεστημένο στο προϊόν, στις εργοστασιακές κατά την πώληση ρυθμίσεις. Η ASUS δεν θα ανακτήσει και δεν θα αντιγράψει κανένα δεδομένο/α η θα αποκαταστήσει οποιοδήποτε λογισμικό που υπάρχει στο μέσο αποθήκευσης που δεν περιέχονταν αρχικά στο προϊόν κατά την αγορά. Για την επισκευή του προϊόντος, μπορεί να χρειαστεί να διαγραφούν οριστικά όλα τα δεδομένα που ανήκουν στον χρήστη. Εάν το προϊόν βρίσκεται υπό την εγγύηση, η ιδιοκτησία των αντικατεστημένων ανταλλακτικών, θα μεταφερθεί αυτόματα στην ASUS. 2. Υποστήριξη Λογισμικού Κάθε λογισμικό που παραδίδεται με το προϊόν παρέχεται ως έχει. Η ASUS δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού που παρέχεται με το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει για τα υλικά μέρη του προϊόντος. Η ASUS παρέχει τεχνική υποστήριξη για το λογισμικό που είναι προεγκατεστημένο στο προϊόν, στο μέτρο που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του υλικού. Όσον αφορά οποιαδήποτε άλλα προβλήματα λογισμικού, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS και / ή άλλο υλικό που διατίθεται στο Διαδίκτυο. Το λογισμικό τρίτων ενδέχεται να απαιτήσει την υποστήριξη των προμηθευτών τους. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd3 3 10/20/13 9:43:49 AM

4 3. Κανονισμοί ελαττωματικών κουκίδων (πίξελ) οθονών LCD TFT Παρ όλες τις υψηλές προδιαγραφές, η περίπλοκη κατασκευή των οθονών LCD (Liquid Crystal Display) TFT (Thin-Film Transistor) είναι πιθανόν να προκαλέσει μικρές οπτικές ατέλειες. Αυτές οι ατέλειες δεν επηρεάζουν τις αποδόσεις του προϊόντος. Παρ όλα αυτά, η ASUS παρέχει την υπηρεσία εγγύησης για την ΤFT LCD οθόνη του πρϊόντος ASUS, στις παρακάτω περιπτώσεις: 3 φωτεινές κουκίδες, 5 σκοτεινές κουκίδες η 8 κουκίδες φωτεινές και / η σκοτεινές συνολικά 2 παρακείμενες φωτεινές κουκίδες η 2 παρακείμενες σκοτεινές κουκίδες 3 κουκίδες φωτεινές και / η σκοτεινές σε μια περιοχή διαμέτρου 15 χιλιοστών (Σημείωση: μια φωτεινή κουκίδα είναι ένα πίξελ άσπρου χρώματος η ένα υπόπίξελ μόνιμα αναμμένο σε ΜΑΥΡΟ φόντο). Μια σκοτεινή κουκίδα είναι ένα μαύρο πίξελ η ένα υπό-πίξελ μόνιμα σκοτεινό σε έγχρωμο φόντο, διαφορετικό από μαύρο) Ο έλεγχος πρέπει να γίνει υπό τις ακόλουθες συνθήκες: απόσταση όχι μικρότερη των 30 cm, σε ευθεία γραμμή, από την οθόνη Θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 20 C και 40 C Φωτισμός μεταξύ 300 και 500 lux 4. Ευθύνες του Πελάτη - Πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Προϊόντος: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Μην αφήνετε αφύλακτο το προϊόν όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα και κατά την διάρκεια φόρτισης. Μερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να μένουν συνδεδεμένα με την πηγή ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματοποιήστε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν. Κρατήστε την αρχική συσκευασία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν προς επισκευή, η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να παρέχει καλύτερη προστασία κατά τη μεταφορά. Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης και επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS για να βρείτε τις τυποποιημένες λύσεις σε κοινά προβλήματα. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd4 4 10/20/13 9:43:49 AM

5 Εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τη λειτουργία TPM (Trusted Platform Module), αποθηκεύστε τον κωδικό πρόσβασης της προ-εκκίνησης του τσιπ σε ασφαλές μέρος. (Σημείωση: Λόγω της ιδιαίτερης σχεδίασης του λειτουργίας TPM, η ASUS δεν είναι σε θέση να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης και, σε περίπτωση απώλειας του, το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνο με την αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας εκτός εγγύησης). Όταν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της ASUS Πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της ASUS, βεβαιωθείτε ότι έχετε δίπλα σας το προϊόν, ενδεχομένως αναμμένο. Βεβαιωθήτε ότι έχετε μαζί σας το σειριακό αριθμό, το όνομα του μοντέλου και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Ο αριθμός της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα Η ενέργειες που μπορεί να ζητηθούν εκ μέρους της ASUS, για την επίλυση του προβλήματος του προϊόντος, θα μπορούσε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων στο προϊόν ( όσον αφορά στο λειτουργικό, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό),επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εγκατάσταση ενημερώσεων, patches, ή service packs. Εκτέλεση προγραμμάτων και διαγνωστικών εργαλείων στο προϊόν. Τη συγκατάθεση για πρόσβαση στο προϊόν με εργαλεία τηλεδιάγνωσης (όταν είναι διαθέσιμα) από το τεχνικό προσωπικό της ASUS. Εκτέλεση άλλων δοκιμών, που προτείνονται από την ASUS, εντός των ορίων του δυνατού, για τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως, ο πελάτης θα κληθεί να επιστρέψει το προϊόν σε ένα κέντρο επισκευής της ASUS (η διαδικασία αυτή ονομάζεται RMA ). Η ASUS θα δημιουργήσει για το προϊόν ένα αριθμό RMA. Σημειώστε τον αριθμό RMA, για να τον βρίσκετε εύκολα όποτε είναι αναγκαίο. Περιγράψτε το πρόβλημα, στην φόρμα αίτησης RMA, με σαφή και πλήρη τρόπο Επισυνάψτε ένα αντίγραφο της εγγύησης, ή ένα αντίγραφο του τιμολογίου / λιανικής απόδειξης, όπου υπάρχουν τα στοιχεία σχετικά με την αγορά του προϊόντος (παρακαλούμε σημειώστε ότι η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα πρωτότυπα έγγραφα). Ελλείψει τέτοιων εγγράφων, για την επικύρωση της εγγύησης, θα θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, που έχει καταγραφεί από την ASUS. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd5 5 10/20/13 9:43:50 AM

6 Πριν την έναρξη οποιασδήποτε υπηρεσίας βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει, σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και αφαιρέστε τυχόν προσωπικές πληροφορίες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από τη συσκευή. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η ASUS μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα, ή τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στο προϊόν, χωρίς στη συνέχεια να τα επαναφέρει. Η ASUS δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή μόνιμη απώλεια ή κατάχρηση των πληροφοριών που περιέχονται στη συσκευή. Συσκευάστε το προϊόν σε μια ανθεκτική και ασφαλή συσκευασία. Η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την προστασία της συσκευής, κατά τη μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Χρησιμοποιήστε ένα άκαμπτο κουτί από σκληρό χαρτόνι Αφαίρεστε / καλύψτε κάθε ετικέτα που δείχνει τη φύση του περιεχομένου του κουτιού. Τυλίξτε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά Χρησιμοποιείστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ειδικά σχεδιασμένη για τις συσκευασίες μεταφοράς Μη χρησιμοποιείτε σχοινί ή χαρτί συσκευασίας Χρησιμοποιείστε μόνο μία ετικέτα με την διεύθυνση αποστολής γραμμένη με τρόπο σαφή και κατανοητό Εσωκλείστε στο πακέτο ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της αποστολής. Μην αποστέλλετε οποιοδήποτε υλικό πλην του προϊόντος, εκτός αν ζητηθεί από την ASUS. Αφαιρέστε από το προϊόν όλα τα παρελκόμενα και τις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων όπως κάρτες μνήμης, δίσκους, flash drives, κτλ. Η ASUS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια, βλάβη ή καταστροφή των εξαρτημάτων ή των αποσπώμενων συσκευών αποθήκευσης, εκτός αν προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια από την πλευρά της ASUS. Αφαιρέστε η δώστε στην ASUS όλους τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την προστασία του προϊόντος. Εάν η πρόσβαση στο προϊόν είναι κλειδωμένη με κωδικό πρόσβασης, η ASUS ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει όλες τις αιτίες της δυσλειτουργίας του προϊόντος και να επισκευάσει το προϊόν. Εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τη λειτουργία TPM (Trusted Platform Module), πρέπει να παρέχετε τον κωδικό πρόσβασης της προ-εκκίνησης του τσιπ ασφαλείας. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd6 6 10/20/13 9:43:50 AM

7 5. Διαδικασία RMA Σε περίπτωση έκδοσης αριθμoύ RMA, το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της ASUS. Η ASUS θα μπορούσε να εξετάσει την απλούστευση της διαδικασίας επισκευής, εξουσιοδοτώντας τον πελάτη να παραδώσει το προϊόν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασε ή να προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία αποστολής και επιστροφής του προϊόντος προς και από το κέντρο επισκευής. 6. Εξαιρέσεις από την Υπηρεσία Περιορισμένης Εγγύησης Η ASUS δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία ή χωρίς σφάλματα του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις βλάβες ή δυσλειτουργίες του υλικού, που εμφανίζονται εντός της περιόδου εγγύησης υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και ορθής χρήσης. Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση προβλημάτων λογισμικού ή για βλάβες που προκλήθηκαν από τον πελάτη, καθώς και σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (αν και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές): (a) Επέμβαση, επισκευή και/ή μετατροπή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (b) Παραβίαση, σβήσιμο ή αφαίρεση του σειριακού αριθμού του προϊόντος, των τμημάτων του ή των εξαρτημάτων. (c) Παραβίαση ή αφαίρεση των σφραγίδων εγγύησης. (d) Απαρχαίωση. (e) Επιφανειακές βλάβες (τυχαίες ή άλλης φύσης ), χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των: σκουριά, αλλαγή χρώματος, υφή ή φινίρισμα, φυσιολογική φθορά, σταδιακή παλαίωση. (f) Βλάβες που προκλήθηκαν από πόλεμο, τρομοκρατία, πυρκαγιά, ατύχημα, φυσική καταστροφή, κακή χρήση ή κατάχρηση εκούσια ή ακούσια, αμέλεια ή ακατάλληλη συντήρηση ή χρήση σε ανώμαλες συνθήκες. (g) Βλάβες που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση ή σύνδεση με περιφερειακά όπως εκτυπωτές, οπτικών δίσκων, κάρτες δικτύου, USB ή άλλες συσκευές. (h) Βλάβες που προκλήθηκαν από μια ηλεκτρική βλάβη ή από οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό ατύχημα. (i) Βλάβη στο προϊόν προερχόμενη από χρήση πέραν των συνθηκών λειτουργίας, συνθηκών αποθήκευσης του προιόντος ή συνθήκων περιβάλλοντος που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη. (j) Βλάβη στο προϊόν που προκλήθηκε από λογισμικό τρίτων ή ιό(-ούς) ή ύπαρξη απώλειας λογισμικού ή απώλειας δεδομένων, που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της επισκευής ή αντικατάστασης. (k) Μη χρηστικότητα του προϊόντος, λόγω της απώλειας ή επειδή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης προστασίας. (l) Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης του προϊόντος, που προκύπτει από την έκθεση σε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, παράσιτα, ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. (m) Απάτη, κλοπή, αδικαιολόγητη εξαφάνιση, θεληματική πράξη. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd7 7 10/20/13 9:43:50 AM

8 (n) Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης του προϊόντος που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση και τη χρήση του Unlock Device App, ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ξεκλειδώνει τον boot loader του προϊόντος, αλλά ακυρώνει την εγγύηση. Πέραν απ ότι προβλέπεται από αυτή την εγγύηση και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ASUS δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά άμεση, ιδιαίτερη, τυχαία ή επακόλουθη, που προκύπτει από την παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιόριζεται σ αυτή: μή χρήση του προϊόντος, Απώλεια κερδών η διαφυγόντα κέρδη (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών βάσει σύμβασης), απώλεια χρημάτων, απώλεια κεφαλαίων ή αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια ευκαιριών, απώλεια πελατών, απώλεια ή ζημία φήμης, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, Έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την αιτία που την δημιούργησε, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης εξοπλισμού και ιδιοκτησίας, του κόστους για την ανάκτηση ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τύπου δεδομένων αποθηκευμένα ή χρησιμοποιούμενα στο προϊόν. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης για θάνατο ή σωματική βλάβη ή ευθύνη για πράξεις εκ προθέσεως, βαρεία αμέλεια και / ή παραλείψεις εκ μέρους της ASUS. Ορισμένες νομοθεσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών. Στην περίπτωση που μια τέτοια νομοθεσία ρυθμίζει την παρούσα εγγύηση, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς. 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων Ο Πελάτης συμφωνεί και κατανοεί ότι, για να διευκολυνθούν οι αιτήσεις για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ASUS θα πρέπει να συλλέγει, μεταφέρει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία των πελατών μπορεί να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και εκτός της Κοινότητας, όπου υπάρχουν γραφεία της ASUS ή των θυγατρικών της, των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει την διαχείρηση προστασίας δεδομένων με τρόπο ισοδύναμο με εκείνο που προσφέρεται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται και προστατεύεται από την πολιτική απορρήτου της ASUS (ASUS Privacy Policy), διαθέσιμο στη διεύθυνση: 8. Επισκευή εκτός εγγύησης Η επιστροφή του προϊόντος σε ένα κέντρο επισκευής της ASUS, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το προϊόν θα επισκευαστεί, χωρίς χρέωση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, το κέντρο επισκευής της ASUS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εγκυρότητα της εγγύησης και το είδος της ζητούμενης υπηρεσίας. Αν η εγγύηση έχει λήξει ή εάν ισχύει μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος εγγράφου, η αίτηση τεχνικής υποστήριξης θα θεωρηθεί εκτός εγγύησης. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd8 8 10/20/13 9:43:50 AM

9 Εάν η επισκευή είναι εκτός εγγύησης, θα αποσταλεί στον πελάτης η λίστα με το κόστος των ανταλλακτικών και το κόστος της υπηρεσίας επισκευής την οποία μπορεί να αποδεχτεί η να απορρίψει. Αν η προσφορά κόστους επισκευής γίνει αποδεκτή, η ASUS θα στείλει στον πελάτη το τιμολόγιο, που θα συμπεριλαμβάνει το κόστος εργασίας, ανταλλακτικών και άλλων κόστων. Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το τιμολόγιο εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσής του. Η επισκευή θα γίνει μόνο μετά το διακανονισμό του τιμολογίου. Σε περίπτωση άρνησης των υπηρεσιών ή προμηθειών για την εκτέλεση της επισκευής, η ASUS μπορεί να χρεώσει στον πελάτη το κόστος για την διάγνωση του προβλήματος του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς), με ανώτατο όριο των 100 US$ (ή ισοδύναμο ποσό σε τοπικό νόμισμα), στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 9. Αποποίηση ιδιοκτησίας Μετά την επισκευή του προϊόντος, ή σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς κόστους επισκευής, η ASUS θα επιστρέψει το προϊόν σύμφωνα με την διαδικασία RMA, που συμφωνήθηκε εκ των προτέρων. Αν ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν, ή αν δεν μπορεί να παραδωθεί το προϊόν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ο πελάτης, Η ASUS θα σας στείλει μια ειδοποίηση στην διεύθυνση που είχατε δηλώσει κατά την αίτηση επισκευής. Αν ο πελάτης εξακολουθεί να αρνείται να αποσύρει το προϊόν εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης του προϊόντος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το προϊόν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, και να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πίστωσης που επιτρέπεται από το νόμο, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν πληρώθηκαν από τον πελάτη. 10. Τεχνική Υποστήριξη και Διεθνής Εγγύηση Αυτή η εγγύηση ισχύει στη χώρα αγοράς του προϊόντος. Επιπλέον, αυτή η εγγύηση δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να χρησιμοποιεί τη διεθνή υπηρεσία της τεχνικής Υποστήριξης με εγγύηση της ASUS στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό), την Ασία, Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και την Αυστραλία / Ωκεανία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό τους ακόλουθους πρόσθετους περιορισμούς: Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης μπορεί να διαφέρει ανά χώρα. Ορισμένες από τις υπηρεσίες ή / και ανταλλακτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Ανταλλακτικά, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα διανομής του προϊόντος (όπως ένα πληκτρολόγιο και αριθμητικό πληκτρολόγιο), μπορεί να αντικατασταθεί με την έκδοση που διατίθεται στον τόπο όπου ζητήθηκε η επισκευή. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd9 9 10/20/13 9:43:50 AM

10 Σε ορισμένες χώρες, για την επισκευή του προϊόντος μπορεί να υπάρξει κόστος η και περιορισμοί. Πριν από την πραγματοποίηση της τεχνικής υποστήριξης/επισκευής, σε ορισμένες χώρες μπορεί ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα, όπως η απόδειξη της αγοράς ή η απόδειξη εισαγωγής του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Asus ανά τον κόσμο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Στοιχεία Επικοινωνίας ASUS Αυτή η εγγύηση παρέχεται από: ASUSTeK Computer Inc. 4F, Nr. 15 Li-Te Road, Peitou Taipei 112, Taiwan Phone: GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd /20/13 9:43:51 AM

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Turbo-x powerpack

Οδηγίες Χρήσης. Turbo-x powerpack 1.1Χαρακτηριστικά Οδηγίες Χρήσης Turbo-x powerpack Αυτό το Powerpack είναι μια μοδάτη, λεπτή, πλαστική θήκη, που προστατεύει το SAMSUNG S4, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζει το χρόνο ομιλίας του! Το Powerpack

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

(Για Eee PC με Λειτουργικό Σύστημα Linux)

(Για Eee PC με Λειτουργικό Σύστημα Linux) U3000/U3100 Mini (Για Eee PC με Λειτουργικό Σύστημα Linux) Γρήγορος Οδηγός ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:56:58 PM GK3656 Πρώτη Έκδοση Ιανουάριος 2008 Κοπιράιτ 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι και την εργασία θέτει υψηλές απαιτήσεις στις καρέκλες μας. Η περιστρεφόμενη καρέκλα MARKUS έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα στρώματα και στις βάσεις στρωμάτων. Τα στρώματα και οι βάσεις στρωμάτων ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Power Case για iphone 5

Power Case για iphone 5 Power Case για iphone 5 Οδηγίες Χρήσης * Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση Χαρακτηριστικά Αντικείμενο Διαστάσεις Είσοδος Έξοδος Βάρος Χρόνος φόρτισης Θερμοκρασία χρήσης Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς bugaboo cameon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς eλληνικά 2 source of translation: Z26008 rv02 Copyright 2008 Z50214 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος bugaboo bee bugaboo cameon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος χρήση του παρόντος οδηγού Η επένδυση καθίσματος μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα Bugaboo απλά και σε ελάχιστο χρόνο. Σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης NEXT MAIN VOL+

Οδηγίες Χρήσης NEXT MAIN VOL+ Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Σελίδα 1 από 20 Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες α Εκτυπώστε μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειρών για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-600 Ασύρματο Laser Ποντίκι

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-600 Ασύρματο Laser Ποντίκι Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-600 Ασύρματο Laser Ποντίκι ΠΡΟΣΟΧΗ: Για σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Τοποθέτηση των μπαταριών Αυτό το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο Διαφύλαξης Αντιγράφων Εκδιδομένων Δελτίων: IBM 4610 Suremark model KB3 με σύνδεση USB Αριθμός Έγκρισης : 15 ΔΛΣ 470

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 2 Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 1. Γενικά Οι σαρωτές εγγράφων της Fujitsu σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προωθούνται και υποστηρίζονται από την PFU Limited

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΝΗΣΗΣ VIBRATION TRAINER VX 200 Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος. Για να το

Διαβάστε περισσότερα

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης.

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης. Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF USB νάνο δέκτης 2 x Μπαταρίες ΑΑ Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων Turbo-X.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Συνδέσεις. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

GODMORGON. Έπιπλα μπάνιου. Νιπτήρες GODMORGON. ODENSVIK, TÖRNVIKEN, BRÅVIKEN και EDEBOVIKEN

GODMORGON. Έπιπλα μπάνιου. Νιπτήρες GODMORGON. ODENSVIK, TÖRNVIKEN, BRÅVIKEN και EDEBOVIKEN GODMORGON Έπιπλα μπάνιου GODMORGON Νιπτήρες ODENSVIK, TÖRNVIKEN, BRÅVIKEN και EDEBOVIKEN Τα έπιπλα και οι μονάδες αποθήκευσης GODMORGON, καθώς και οι νιπτήρες ODENSVIK, BRÅVIKEN, EDEBOVIKEN και TÖRNVIKEN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κουζίνα IKEA. Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα. Μείκτες. Ηλεκτρικές συσκευές

Κουζίνα IKEA. Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα. Μείκτες. Ηλεκτρικές συσκευές Κουζίνα IKEA Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα Μείκτες Ηλεκτρικές συσκευές Οι κουζίνες μας περνούν από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αντοχής σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο σειριακές θύρες στον Η/Υ σας.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz REV.12122010 Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας / πληροφορίες ασφάλειας σελίδα 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μείκτες μπάνιου ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Μείκτες μπάνιου ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Μείκτες μπάνιου ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στους μείκτες του μπάνιου. Για να είμαστε σίγουροι ότι οι μείκτες μπάνιου μας είναι σύμφωνοι με τις υψηλές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα