Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS"

Transcript

1 Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS GK8549 v3 Κος/Κα/Δίδα : Τηλεφωνικός Αριθμός: Διεύθυνση: Ημερομηνία Αγοράς / / (ΗΜ/ΜΗ/ΕΤΟΣ) Επωνυμία Μεταπωλητή: Τηλ. Αριθμός Μεταπωλητή: Διεύθυνση Μεταπωλητή: Σειριακός Αριθμός Σημαντικό : Παρακαλώ αποθηκεύστε αυτήν την κάρτα σε μία ασφαλή τοποθεσία για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. Η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει το έγγραφο αυτό προτού αποδεχτεί τις απαιτήσεις επιδιόρθωσης. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd1 1 10/20/13 9:43:48 AM

2 Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή ASUS (η εγγύηση ) παρέχεται από την ASUSTeK Computer Inc. Taiwan ( ASUS ) στον πελάτη, ως αγοραστή μιας καινούργιας ηλεκτρονικής συσκευής ASUS (το Προϊόν ). Η παρούσα εγγύηση έχει συμπεριληφθεί στη συσκευασία του προϊόντος και υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται από κέντρα επισκευής ή αντιπροσώπους εξουσιοδοτημένους από την ASUS, ειδικευμένοι στην επισκευή και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων ASUS. Περίοδος εγγύησης του προϊόντος: Η εγγύηση ισχύει για την περίοδο που ορίζεται στο αυτοκόλλητο, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος ( Περίοδος Εγγύησης ). Για παράδειγμα, 24M σημαίνει 24 μήνες και 36Μ σημαίνει 36 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς από έναν τελικό χρήστη. Ελλείψει της απόδειξης αγοράς, θα θεωρείται ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, όπως έχει καταγραφεί από την ASUS. Περίοδος Εγγύησης της μπαταρίας 12 μήνες εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Νομική εγγύηση Η παρούσα εγγύηση παρέχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μη εξαιρούμενη νομική εγγύηση ή σχετική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα της αγοράς, και δεν θα επηρεάσει ή περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή. 1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Το προϊόν είναι εγγυημένο, για την ποιότητα κατασκευής και των υλικών, για την διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρελκόμενα που παραδίδονται με το προϊόν, όπως: καλώδια, τσάντα, ποντίκι ή άλλα. Αν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, υπό κανονικές συνθήκες και ορθή χρήση, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, η ASUS θα εξετάσει την δυνατότητα επισκευής ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων του προϊόντος ή του ίδιου του προϊόντος, με νέα η επισκευασμένα προϊόντα η εξαρτήματα, τα οποία, από λειτουργική άποψη, είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αρχικά ή ανώτερα. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd2 2 10/20/13 9:43:49 AM

3 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόν που ήταν εντελώς καινούργιο κατά την ημερομηνία της αγοράς και το οποίο δεν πωλήθηκε ως μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο ή προϊόν δεύτερης διαλογής. Παρακαλούμε κρατήστε το τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς, σε συνδυασμό με την εγγύηση, θα χρειαστεί στην περίπτωση αίτησης για παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή καθαρισμό, ατύχημα, βλάβη, ακατάλληλη η καταχρηστική χρήση, μετατροπές του προϊόντος που δεν έγιναν από την ASUS, προγράμματα λογισμικού, φυσιολογική φθορά ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, πράξη, αθέτηση ή παράλειψη που δεν ωφείλονται στην ASUS. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην παράγραφο 6 της παρούσας εγγύησης. Όλα τα ανταλλακτικά, επισκευασμένα η αντικατεστημένα από ένα κέντρο επισκευής εξουσιοδοτημένο από την ASUS, θα καλύπτονται από την εγγύηση για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της ίδιας της εγγύησης ή για ένα χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τρεις μήνες. Το κέντρο επισκευής, αν χρειαστεί, θα επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος, προεγκατεστημένο στο προϊόν, στις εργοστασιακές κατά την πώληση ρυθμίσεις. Η ASUS δεν θα ανακτήσει και δεν θα αντιγράψει κανένα δεδομένο/α η θα αποκαταστήσει οποιοδήποτε λογισμικό που υπάρχει στο μέσο αποθήκευσης που δεν περιέχονταν αρχικά στο προϊόν κατά την αγορά. Για την επισκευή του προϊόντος, μπορεί να χρειαστεί να διαγραφούν οριστικά όλα τα δεδομένα που ανήκουν στον χρήστη. Εάν το προϊόν βρίσκεται υπό την εγγύηση, η ιδιοκτησία των αντικατεστημένων ανταλλακτικών, θα μεταφερθεί αυτόματα στην ASUS. 2. Υποστήριξη Λογισμικού Κάθε λογισμικό που παραδίδεται με το προϊόν παρέχεται ως έχει. Η ASUS δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού που παρέχεται με το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει για τα υλικά μέρη του προϊόντος. Η ASUS παρέχει τεχνική υποστήριξη για το λογισμικό που είναι προεγκατεστημένο στο προϊόν, στο μέτρο που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του υλικού. Όσον αφορά οποιαδήποτε άλλα προβλήματα λογισμικού, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS και / ή άλλο υλικό που διατίθεται στο Διαδίκτυο. Το λογισμικό τρίτων ενδέχεται να απαιτήσει την υποστήριξη των προμηθευτών τους. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd3 3 10/20/13 9:43:49 AM

4 3. Κανονισμοί ελαττωματικών κουκίδων (πίξελ) οθονών LCD TFT Παρ όλες τις υψηλές προδιαγραφές, η περίπλοκη κατασκευή των οθονών LCD (Liquid Crystal Display) TFT (Thin-Film Transistor) είναι πιθανόν να προκαλέσει μικρές οπτικές ατέλειες. Αυτές οι ατέλειες δεν επηρεάζουν τις αποδόσεις του προϊόντος. Παρ όλα αυτά, η ASUS παρέχει την υπηρεσία εγγύησης για την ΤFT LCD οθόνη του πρϊόντος ASUS, στις παρακάτω περιπτώσεις: 3 φωτεινές κουκίδες, 5 σκοτεινές κουκίδες η 8 κουκίδες φωτεινές και / η σκοτεινές συνολικά 2 παρακείμενες φωτεινές κουκίδες η 2 παρακείμενες σκοτεινές κουκίδες 3 κουκίδες φωτεινές και / η σκοτεινές σε μια περιοχή διαμέτρου 15 χιλιοστών (Σημείωση: μια φωτεινή κουκίδα είναι ένα πίξελ άσπρου χρώματος η ένα υπόπίξελ μόνιμα αναμμένο σε ΜΑΥΡΟ φόντο). Μια σκοτεινή κουκίδα είναι ένα μαύρο πίξελ η ένα υπό-πίξελ μόνιμα σκοτεινό σε έγχρωμο φόντο, διαφορετικό από μαύρο) Ο έλεγχος πρέπει να γίνει υπό τις ακόλουθες συνθήκες: απόσταση όχι μικρότερη των 30 cm, σε ευθεία γραμμή, από την οθόνη Θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 20 C και 40 C Φωτισμός μεταξύ 300 και 500 lux 4. Ευθύνες του Πελάτη - Πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Προϊόντος: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Μην αφήνετε αφύλακτο το προϊόν όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα και κατά την διάρκεια φόρτισης. Μερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να μένουν συνδεδεμένα με την πηγή ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πραγματοποιήστε περιοδικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν. Κρατήστε την αρχική συσκευασία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν προς επισκευή, η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να παρέχει καλύτερη προστασία κατά τη μεταφορά. Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης και επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS για να βρείτε τις τυποποιημένες λύσεις σε κοινά προβλήματα. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd4 4 10/20/13 9:43:49 AM

5 Εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τη λειτουργία TPM (Trusted Platform Module), αποθηκεύστε τον κωδικό πρόσβασης της προ-εκκίνησης του τσιπ σε ασφαλές μέρος. (Σημείωση: Λόγω της ιδιαίτερης σχεδίασης του λειτουργίας TPM, η ASUS δεν είναι σε θέση να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης και, σε περίπτωση απώλειας του, το προϊόν μπορεί να επισκευαστεί μόνο με την αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας εκτός εγγύησης). Όταν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της ASUS Πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της ASUS, βεβαιωθείτε ότι έχετε δίπλα σας το προϊόν, ενδεχομένως αναμμένο. Βεβαιωθήτε ότι έχετε μαζί σας το σειριακό αριθμό, το όνομα του μοντέλου και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Ο αριθμός της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα Η ενέργειες που μπορεί να ζητηθούν εκ μέρους της ASUS, για την επίλυση του προβλήματος του προϊόντος, θα μπορούσε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων στο προϊόν ( όσον αφορά στο λειτουργικό, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό),επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εγκατάσταση ενημερώσεων, patches, ή service packs. Εκτέλεση προγραμμάτων και διαγνωστικών εργαλείων στο προϊόν. Τη συγκατάθεση για πρόσβαση στο προϊόν με εργαλεία τηλεδιάγνωσης (όταν είναι διαθέσιμα) από το τεχνικό προσωπικό της ASUS. Εκτέλεση άλλων δοκιμών, που προτείνονται από την ASUS, εντός των ορίων του δυνατού, για τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως, ο πελάτης θα κληθεί να επιστρέψει το προϊόν σε ένα κέντρο επισκευής της ASUS (η διαδικασία αυτή ονομάζεται RMA ). Η ASUS θα δημιουργήσει για το προϊόν ένα αριθμό RMA. Σημειώστε τον αριθμό RMA, για να τον βρίσκετε εύκολα όποτε είναι αναγκαίο. Περιγράψτε το πρόβλημα, στην φόρμα αίτησης RMA, με σαφή και πλήρη τρόπο Επισυνάψτε ένα αντίγραφο της εγγύησης, ή ένα αντίγραφο του τιμολογίου / λιανικής απόδειξης, όπου υπάρχουν τα στοιχεία σχετικά με την αγορά του προϊόντος (παρακαλούμε σημειώστε ότι η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα πρωτότυπα έγγραφα). Ελλείψει τέτοιων εγγράφων, για την επικύρωση της εγγύησης, θα θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, που έχει καταγραφεί από την ASUS. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd5 5 10/20/13 9:43:50 AM

6 Πριν την έναρξη οποιασδήποτε υπηρεσίας βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει, σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης, όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και αφαιρέστε τυχόν προσωπικές πληροφορίες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες από τη συσκευή. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η ASUS μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα, ή τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στο προϊόν, χωρίς στη συνέχεια να τα επαναφέρει. Η ASUS δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή μόνιμη απώλεια ή κατάχρηση των πληροφοριών που περιέχονται στη συσκευή. Συσκευάστε το προϊόν σε μια ανθεκτική και ασφαλή συσκευασία. Η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την προστασία της συσκευής, κατά τη μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Χρησιμοποιήστε ένα άκαμπτο κουτί από σκληρό χαρτόνι Αφαίρεστε / καλύψτε κάθε ετικέτα που δείχνει τη φύση του περιεχομένου του κουτιού. Τυλίξτε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά Χρησιμοποιείστε κατάλληλο προστατευτικό υλικό Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ειδικά σχεδιασμένη για τις συσκευασίες μεταφοράς Μη χρησιμοποιείτε σχοινί ή χαρτί συσκευασίας Χρησιμοποιείστε μόνο μία ετικέτα με την διεύθυνση αποστολής γραμμένη με τρόπο σαφή και κατανοητό Εσωκλείστε στο πακέτο ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της αποστολής. Μην αποστέλλετε οποιοδήποτε υλικό πλην του προϊόντος, εκτός αν ζητηθεί από την ASUS. Αφαιρέστε από το προϊόν όλα τα παρελκόμενα και τις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων όπως κάρτες μνήμης, δίσκους, flash drives, κτλ. Η ASUS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια, βλάβη ή καταστροφή των εξαρτημάτων ή των αποσπώμενων συσκευών αποθήκευσης, εκτός αν προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια από την πλευρά της ASUS. Αφαιρέστε η δώστε στην ASUS όλους τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την προστασία του προϊόντος. Εάν η πρόσβαση στο προϊόν είναι κλειδωμένη με κωδικό πρόσβασης, η ASUS ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανιχνεύσει όλες τις αιτίες της δυσλειτουργίας του προϊόντος και να επισκευάσει το προϊόν. Εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί με τη λειτουργία TPM (Trusted Platform Module), πρέπει να παρέχετε τον κωδικό πρόσβασης της προ-εκκίνησης του τσιπ ασφαλείας. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd6 6 10/20/13 9:43:50 AM

7 5. Διαδικασία RMA Σε περίπτωση έκδοσης αριθμoύ RMA, το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της ASUS. Η ASUS θα μπορούσε να εξετάσει την απλούστευση της διαδικασίας επισκευής, εξουσιοδοτώντας τον πελάτη να παραδώσει το προϊόν στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασε ή να προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία αποστολής και επιστροφής του προϊόντος προς και από το κέντρο επισκευής. 6. Εξαιρέσεις από την Υπηρεσία Περιορισμένης Εγγύησης Η ASUS δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία ή χωρίς σφάλματα του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις βλάβες ή δυσλειτουργίες του υλικού, που εμφανίζονται εντός της περιόδου εγγύησης υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και ορθής χρήσης. Η εγγύηση δεν ισχύει στην περίπτωση προβλημάτων λογισμικού ή για βλάβες που προκλήθηκαν από τον πελάτη, καθώς και σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις (αν και δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές): (a) Επέμβαση, επισκευή και/ή μετατροπή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (b) Παραβίαση, σβήσιμο ή αφαίρεση του σειριακού αριθμού του προϊόντος, των τμημάτων του ή των εξαρτημάτων. (c) Παραβίαση ή αφαίρεση των σφραγίδων εγγύησης. (d) Απαρχαίωση. (e) Επιφανειακές βλάβες (τυχαίες ή άλλης φύσης ), χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των: σκουριά, αλλαγή χρώματος, υφή ή φινίρισμα, φυσιολογική φθορά, σταδιακή παλαίωση. (f) Βλάβες που προκλήθηκαν από πόλεμο, τρομοκρατία, πυρκαγιά, ατύχημα, φυσική καταστροφή, κακή χρήση ή κατάχρηση εκούσια ή ακούσια, αμέλεια ή ακατάλληλη συντήρηση ή χρήση σε ανώμαλες συνθήκες. (g) Βλάβες που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση ή σύνδεση με περιφερειακά όπως εκτυπωτές, οπτικών δίσκων, κάρτες δικτύου, USB ή άλλες συσκευές. (h) Βλάβες που προκλήθηκαν από μια ηλεκτρική βλάβη ή από οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό ατύχημα. (i) Βλάβη στο προϊόν προερχόμενη από χρήση πέραν των συνθηκών λειτουργίας, συνθηκών αποθήκευσης του προιόντος ή συνθήκων περιβάλλοντος που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη. (j) Βλάβη στο προϊόν που προκλήθηκε από λογισμικό τρίτων ή ιό(-ούς) ή ύπαρξη απώλειας λογισμικού ή απώλειας δεδομένων, που μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της επισκευής ή αντικατάστασης. (k) Μη χρηστικότητα του προϊόντος, λόγω της απώλειας ή επειδή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης προστασίας. (l) Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης του προϊόντος, που προκύπτει από την έκθεση σε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, παράσιτα, ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. (m) Απάτη, κλοπή, αδικαιολόγητη εξαφάνιση, θεληματική πράξη. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd7 7 10/20/13 9:43:50 AM

8 (n) Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης του προϊόντος που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση και τη χρήση του Unlock Device App, ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ξεκλειδώνει τον boot loader του προϊόντος, αλλά ακυρώνει την εγγύηση. Πέραν απ ότι προβλέπεται από αυτή την εγγύηση και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η ASUS δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά άμεση, ιδιαίτερη, τυχαία ή επακόλουθη, που προκύπτει από την παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιόριζεται σ αυτή: μή χρήση του προϊόντος, Απώλεια κερδών η διαφυγόντα κέρδη (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών βάσει σύμβασης), απώλεια χρημάτων, απώλεια κεφαλαίων ή αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλεια ευκαιριών, απώλεια πελατών, απώλεια ή ζημία φήμης, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, Έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την αιτία που την δημιούργησε, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης εξοπλισμού και ιδιοκτησίας, του κόστους για την ανάκτηση ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τύπου δεδομένων αποθηκευμένα ή χρησιμοποιούμενα στο προϊόν. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης για θάνατο ή σωματική βλάβη ή ευθύνη για πράξεις εκ προθέσεως, βαρεία αμέλεια και / ή παραλείψεις εκ μέρους της ASUS. Ορισμένες νομοθεσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών. Στην περίπτωση που μια τέτοια νομοθεσία ρυθμίζει την παρούσα εγγύηση, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για εσάς. 7. Προστασία προσωπικών δεδομένων Ο Πελάτης συμφωνεί και κατανοεί ότι, για να διευκολυνθούν οι αιτήσεις για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ASUS θα πρέπει να συλλέγει, μεταφέρει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία των πελατών μπορεί να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και εκτός της Κοινότητας, όπου υπάρχουν γραφεία της ASUS ή των θυγατρικών της, των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει την διαχείρηση προστασίας δεδομένων με τρόπο ισοδύναμο με εκείνο που προσφέρεται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται και προστατεύεται από την πολιτική απορρήτου της ASUS (ASUS Privacy Policy), διαθέσιμο στη διεύθυνση: 8. Επισκευή εκτός εγγύησης Η επιστροφή του προϊόντος σε ένα κέντρο επισκευής της ASUS, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το προϊόν θα επισκευαστεί, χωρίς χρέωση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, το κέντρο επισκευής της ASUS διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εγκυρότητα της εγγύησης και το είδος της ζητούμενης υπηρεσίας. Αν η εγγύηση έχει λήξει ή εάν ισχύει μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος εγγράφου, η αίτηση τεχνικής υποστήριξης θα θεωρηθεί εκτός εγγύησης. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd8 8 10/20/13 9:43:50 AM

9 Εάν η επισκευή είναι εκτός εγγύησης, θα αποσταλεί στον πελάτης η λίστα με το κόστος των ανταλλακτικών και το κόστος της υπηρεσίας επισκευής την οποία μπορεί να αποδεχτεί η να απορρίψει. Αν η προσφορά κόστους επισκευής γίνει αποδεκτή, η ASUS θα στείλει στον πελάτη το τιμολόγιο, που θα συμπεριλαμβάνει το κόστος εργασίας, ανταλλακτικών και άλλων κόστων. Ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το τιμολόγιο εντός 4 (τεσσάρων) εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσής του. Η επισκευή θα γίνει μόνο μετά το διακανονισμό του τιμολογίου. Σε περίπτωση άρνησης των υπηρεσιών ή προμηθειών για την εκτέλεση της επισκευής, η ASUS μπορεί να χρεώσει στον πελάτη το κόστος για την διάγνωση του προβλήματος του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς), με ανώτατο όριο των 100 US$ (ή ισοδύναμο ποσό σε τοπικό νόμισμα), στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 9. Αποποίηση ιδιοκτησίας Μετά την επισκευή του προϊόντος, ή σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς κόστους επισκευής, η ASUS θα επιστρέψει το προϊόν σύμφωνα με την διαδικασία RMA, που συμφωνήθηκε εκ των προτέρων. Αν ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν, ή αν δεν μπορεί να παραδωθεί το προϊόν στη διεύθυνση που είχε δηλώσει ο πελάτης, Η ASUS θα σας στείλει μια ειδοποίηση στην διεύθυνση που είχατε δηλώσει κατά την αίτηση επισκευής. Αν ο πελάτης εξακολουθεί να αρνείται να αποσύρει το προϊόν εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, η ASUS διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης του προϊόντος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το προϊόν σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, και να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πίστωσης που επιτρέπεται από το νόμο, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν πληρώθηκαν από τον πελάτη. 10. Τεχνική Υποστήριξη και Διεθνής Εγγύηση Αυτή η εγγύηση ισχύει στη χώρα αγοράς του προϊόντος. Επιπλέον, αυτή η εγγύηση δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να χρησιμοποιεί τη διεθνή υπηρεσία της τεχνικής Υποστήριξης με εγγύηση της ASUS στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό), την Ασία, Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής και την Αυστραλία / Ωκεανία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, υπό τους ακόλουθους πρόσθετους περιορισμούς: Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης μπορεί να διαφέρει ανά χώρα. Ορισμένες από τις υπηρεσίες ή / και ανταλλακτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Ανταλλακτικά, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα διανομής του προϊόντος (όπως ένα πληκτρολόγιο και αριθμητικό πληκτρολόγιο), μπορεί να αντικατασταθεί με την έκδοση που διατίθεται στον τόπο όπου ζητήθηκε η επισκευή. GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd9 9 10/20/13 9:43:50 AM

10 Σε ορισμένες χώρες, για την επισκευή του προϊόντος μπορεί να υπάρξει κόστος η και περιορισμοί. Πριν από την πραγματοποίηση της τεχνικής υποστήριξης/επισκευής, σε ορισμένες χώρες μπορεί ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα, όπως η απόδειξη της αγοράς ή η απόδειξη εισαγωγής του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Asus ανά τον κόσμο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Στοιχεία Επικοινωνίας ASUS Αυτή η εγγύηση παρέχεται από: ASUSTeK Computer Inc. 4F, Nr. 15 Li-Te Road, Peitou Taipei 112, Taiwan Phone: GK8549_EPAD_WarrantyCard_v3.indd /20/13 9:43:51 AM

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 2 Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 1. Γενικά Οι σαρωτές εγγράφων της Fujitsu σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προωθούνται και υποστηρίζονται από την PFU Limited

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Στρώματα ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα στρώματα και στις βάσεις στρωμάτων. Τα στρώματα και οι βάσεις στρωμάτων ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι πώλησης. I. Εισαγωγή II. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών III. Επιστροφή IV. Εγγυησεισ Προϊοντων. Εισαγωγή. Επιστροφή

Γενικοί όροι πώλησης. I. Εισαγωγή II. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών III. Επιστροφή IV. Εγγυησεισ Προϊοντων. Εισαγωγή. Επιστροφή Γενικοί όροι πώλησης Εισαγωγή Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Επιστροφή Εγγυησεισ Προϊοντων Συµβολαιο Εγγυηµενησ Αγορασ Παράταση Εγγύησης ιαφορές και ευθύνες Προστασία των προσωπικών δεδοµένων Πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz REV.12122010 Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας / πληροφορίες ασφάλειας σελίδα 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ. 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ MARKUS Περιστρεφόμενες καρέκλες ΔΩΡΕΑΝ 10 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι και την εργασία θέτει υψηλές απαιτήσεις στις καρέκλες μας. Η περιστρεφόμενη καρέκλα MARKUS έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee δροσερής τέντας ηλίου

bugaboo bee δροσερής τέντας ηλίου bugaboo bee δροσερής τέντας ηλίου source of translation: Z80055 rv01 Copyright 2008 Z80144 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς bugaboo cameon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς eλληνικά 2 source of translation: Z26008 rv02 Copyright 2008 Z50214 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Talk&Drive 510

MLS Destinator Talk&Drive 510 MLS Destinator Talk&Drive 510 3 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 4 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας με Ηλεκτρονικό Τρόπο Διαφύλαξης Αντιγράφων Εκδιδομένων Δελτίων: IBM 4610 Suremark model KB3 με σύνδεση USB Αριθμός Έγκρισης : 15 ΔΛΣ 470

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 1.0 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της εξωτερικής θήκης Super-speed USB 3.0 για σκληρούς δίσκους. Η θήκη αυτή σας παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης.

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης. Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF USB νάνο δέκτης 2 x Μπαταρίες ΑΑ Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων Turbo-X.

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο: LM401. Πλαστικοποιητής A4. Οδηγίες Χρήσης LED. Είσοδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Πλήκτρο ABS. Διακόπτης ενεργοποίησης

Μοντέλο: LM401. Πλαστικοποιητής A4. Οδηγίες Χρήσης LED. Είσοδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Πλήκτρο ABS. Διακόπτης ενεργοποίησης Πλαστικοποιητής A4 μέγεθος από επαγγελματική κάρτα έως A4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Οδηγίες Χρήσης LED Πλήκτρο ABS Είσοδος Διακόπτης ενεργοποίησης Μοντέλο: LM401 Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200

Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200 Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200 GM 200 Gaming Mouse Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του Gaming Mouse. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και να τις φυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος bugaboo bee bugaboo cameon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος χρήση του παρόντος οδηγού Η επένδυση καθίσματος μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα Bugaboo απλά και σε ελάχιστο χρόνο. Σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Talk&Drive 35SLA-43SLA-50SLA

MLS Destinator Talk&Drive 35SLA-43SLA-50SLA MLS Destinator Talk&Drive 35SLA-43SLA-50SLA 3 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line / Μηνύματα ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Excel Ex 205 Carbon Film

Excel Ex 205 Carbon Film Excel Ex 205 Carbon Film ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 17ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου, Τ.Κ. 57003 Τηλ.: 2310778955-6, 2310722028 Email: megi@protopsaltis.gr, website: www.agmrecruit.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα