ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ"

Transcript

1 Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη απόφασης έκδοσης άδειας λειτουργίας µουσική µουσικών οργάνων και τώρα σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν. 3463/06 από τη ηµαρχιακή Επιτροπή µε αποτέλεσµα να βεβαιώνονται παραβάσεις στους ενδιαφερόµενους, χωρίς καν οι ίδιοι να είναι υπαίτιοι. Βλέποντας αυτή την αδυναµία, το ΥΠΕΣ Α, µε την υπ αρ / εγκύκλιο του, παρέχει την δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. στις σχετικές αποφάσεις που εκδίδουν, να αναφέρουν ότι, η άδεια λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων να ισχύει µέχρι την έκδοση της νέας απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής, την οποία θα πρέπει να κοινοποιούν στις αστυνοµικές αρχές ή να τις εκδίδουν το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου µε λήξης Βέβαια έρχεται εδώ η ισοπεδωτική Κ.Υ.Α. 1551/2007 και µε την ερµηνευτική της 26/07 και αναφέρει στο άρθρο 5 παρ.2 ότι θεσπίζεται τεκµήριο νοµιµότητας λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων µέχρι την ανανέωση της άδειας. Κατ αρχάς το αστυνοµικό όργανο εφ όσον δεν κατέχει άδεια είναι υποχρεωµένο να βεβαιώσει παράβαση. Κατά δεύτερο και κυρίαρχο λόγο εάν ο ενδιαφερόµενος έχει ληξιπρόθεσµη οφειλή προς το ήµο, δεν θα ανανεώσει την άδεια διότι σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν.3463/06 (Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων) για οποιαδήποτε ληξιπρόθεσµη οφειλή υπάρχει, δεν µπορεί να αδειοδοτηθεί ο ενδιαφερόµενος. Άρα που είναι το τεκµήριο νοµιµότητας που θεσπίζει η Κ.Υ.Α. 1551/07; Βέβαια αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγµατα που αποδεικνύουν το πόσο επιδερµικά και ισοπεδωτικά έπιασαν το θέµα οι δηµιουργοί αυτής της Κ.Υ.Α. και πόσο εκτός πραγµατικότητας ευρίσκονται. Στο βωµό της απλοποίησης ξέχασαν 1

2 να λάβουν υπ όψιν τους, πολλά πρακτικά και θεσµοθετηµένα πράγµατα. Κατά τη συνήθη πρακτική χορηγείται για ένα έτος, είτε ηµερολογιακό είτε όχι ή ακόµη µπορεί να δοθεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο ή µικρότερο αυτού που έχει προσδιορίσει ο ήµος ή η Κοινότητα, σύµφωνα µε το αρ. 5 της Κ.Υ.Α /2007. Να γιατί όµως πρέπει να είναι ετήσια η άδεια, για το προηγούµενο ακριβώς παράδειγµα της ληξιπρόθεσµης οφειλής. ηλαδή αν χορηγήσουµε την άδεια για τρία (3) επί παραδείγµατι έτη και εν τω µεταξύ έχει δηµιουργήσει ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν µπορεί να του ανακαλέσει την άδεια, όπως στην περίπτωση που αναφέρει η υπ αρ.57904/ εγκύκλιος του ΥΠΕΣ Α για την βεβαίωση της Α.Ε.Π.Ι. ηλαδή ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει βεβαίωση της Α.Ε.Π.Ι. για ένα χρόνο, ο ήµος του χορηγεί άδεια µουσικής-µουσικών οργάνων για τρία (3) έτη, αν τον επόµενο χρόνο δεν προσκοµίζει βεβαίωση ανακαλείται η άδεια.. Σε περίπτωση δηµιουργίας ληξιπρόθεσµης οφειλής; δηλαδή δεν έλαβαν υπ όψιν τους το µεγάλο ατού που ορθά θεσµοθέτησε ο Ν.3463/06 δια του άρθρου 285. Για όλα τα προαναφερθέντα, ορθό θα είναι οι άδειες να είναι ετήσιες. Επίσης, σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης ή αντικατάστασης της άδειας χρήσης και λειτουργίας, αντικαθίσταται η άδεια µουσικής χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας και µέχρι το διάστηµα που είχε χορηγηθεί. Ευνόητο είναι ότι, η σχετική αίτηση στον οικείο ήµο ή Κοινότητα υποβάλλεται πριν από την λήξη της προηγούµενης. Σύµφωνα µε τις ως άνω εγκυκλίους, στα καταστήµατα που παίζει ραδιόφωνο ή τηλεόραση, δεν απαιτείται άδεια. Β. Η µεγάλη αλλαγή, η οποία έχει γίνει, είναι ο τρόπος βεβαίωσης των παραβάσεων για διατάραξη. ηλαδή, ενώ παλιά ίσχυε η υπ αρ. 16 του 1989 γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλ. στοιχειοθετείτο παράβαση για διατάραξη ακουστική κατά την κρίση του βεβαιώσαντος την παράβαση Αστυνοµικού οργάνου, 2

3 όχι βέβαια µε την έννοια της Α5/3010/86 Υγειονοµικής ιάταξης αλλά, αυτή της προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 417 του Π. Κ., που έχει ως προστατευτέο έννοµο αγαθό, τις ασχολίες, τις τέρψεις ή τη νυχτερινή ησυχία των κατοίκων. Είχε κάνει δε, αυτή τη γνωµοδότηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, περισσότερο για να προστατεύσει τους κατοίκους της επαρχίας και των πόλεων κατά δεύτερο λόγο διότι, τα αρµόδια Υγειονοµικά όργανα δεν ήταν δυνατό την ώρα που εκτελούνται αυτές οι παραβάσεις, να βρίσκονται εκεί και να στοιχειοθετούν παράβαση, κατά την έννοια της Α5/3010/86 υγειονοµικής διάταξης µε τη χρήση των ηχοµέτρων που µόνον εκείνοι είχαν τότε το δικαίωµα χρήσης. Βέβαια, οι ως άνω παραβάσεις που βεβαιώνονται από τα αστυνοµικά όργανα προσµετρούνται κανονικά για διοικητικές ποινές. Στην πορεία, το Κράτος βλέποντας ότι µε αυτή τη γνωµοδότηση εγίνετο στην πράξη υπέρβαση του καθήκοντος από το πλείστον των Αστυνοµικών οργάνων, έρχεται µε την υπ αρ. 17 από γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και παύει την προηγούµενη γνωµοδότηση και γνωµοδοτεί τα ακόλουθα: Στα κέντρα διασκέδασης και λοιπά κέντρα µε µουσική κανείς άλλος τρόπος παράβασης για ηχορύπανση δεν υπάρχει πλέον, µετά την Α5/3010/86 υγειονοµική διάταξη. Υποχρεωτικώς η παράβαση διαπιστώνεται µόνο µε ηχοµετρήσεις. Άλλος τρόπος ακουστικής διαπίστωσης του αδικήµατος δεν προβλέπεται. Κατόπιν έρχεται το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την υπ αρ.501/2000 γνωµοδότηση και γνωµοδοτεί ότι τα Αστυνοµικά όργανα µπορούν να διαπιστώσουν ή να βεβαιώσουν ή να µηνύσουν παραβάσεις αυτεπάγγελτα, µε τη χρήση ηχοµέτρων στην περίπτωση που οι υγειονοµικές υπηρεσίες αδυνατούν να συνδράµουν. Ο τρόπος βεβαίωσης της παράβασης αλλάζει σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. υπ αρ. Υ2/ΟΙΚ (Φ.Ε.Κ. Β ) που τροποποιεί το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 9 της υπ αρ. Α5/3010/86(Φ.Ε.Κ.593Β ) Υγειονοµικής ιάταξης. 3

4 ηλαδή τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα συντάσσουν ένα φύλλο ελέγχου µε πλήρη στοιχεία του κατ/τος και των αποτελεσµάτων των µετρήσεων. Βέβαια αν υπάρχει καταγγελία για ηχορύπανση θα πρέπει να γίνει µέτρηση από τον χώρο του καταγγέλλοντος. Αναµένουµε βέβαια και το Προεδρικό διάταγµα µε το οποίο θα ανατεθεί στην ηµοτική αστυνοµία την χρήση ηχοµέτρων και την βεβαίωση των παραβάσεων. Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής ποινής επί της άδειας µουσικής σύµφωνα µε το υπ αρ.7617/ έγγραφο του ΥΠΕΣ Α. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της ηµαρχιακής επιτροπής εφ όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής και σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά. Η διαπίστωση της παράβασης γίνεται από τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα και κατόπιν από την δηµοτική αστυνοµία όπου λειτουργεί, σύµφωνα µε το Ν.2647/98 (αφού προηγηθεί Π.. το οποίο θα ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής). Οι µέρες της προσωρινής αφαίρεσης καθώς και ο αριθµός των παραβάσεων καθορίζεται από την 3/96 αστυνοµική διάταξη, εποµένως αρµόδιο να τα καθορίσει είναι η οικεία ηµαρχιακή επιτροπή. Οι διοικητικές ποινές επιβάλλονται κατά τις διατάξεις Π.. 180/79 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 231/89 και Π.. 457/90, είναι ανεξάρτητες από τις διοικητικές ποινές που επιβάλλονται κατά την ανωτέρω αστυνοµική διάταξη και αφορούν τις άδειες λειτουργίας µουσικής, δηλαδή στην πρώτη περίπτωση οι Ο.Τ.Α. είναι υποχρεωµένοι να επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρου διατάγµατος, στην δεύτερη περίπτωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας µουσικής- µουσικών οργάνων επιβάλλεται από τον οικείο Ο.Τ.Α. κατά την κρίση του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις βάση των οποίων επιβάλλονται αυτές οι ποινές µπορούν να προβλεφθούν στις κανονικές αποφάσεις που εκδίδονται από τους Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Π /06 4

5 (.Κ.Κ.) προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση όλων των κατόχων αυτών των αδειών. Νέα δεδοµένα, εµφανίστηκαν µε την 501/2000 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και στο ερώτηµα εάν αποτελούν «ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας ενός λοιπού καταστήµατος», οπότε απαιτείται η έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, η χρησιµοποίηση της µουσική χωρίς την απαραίτητη άδεια µουσικής µουσικών οργάνων η οποία και ανανεώνεται κάθε χρόνο καθώς και η παραβίαση των συνθηκών λειτουργίας ενός καταστήµατος (υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόµενης ηχοστάθµης, άνοιγµα πόρτας, παραθύρων, κ. τ. λ.), το οποίο γνωµοδοτεί ότι, το πότε υπάρχει «ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας ενός λοιπού καταστήµατος» θα κρίνεται κάθε φορά, κατά περίπτωση, από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Υπηρεσίες. Επίσης, για διοικητική ποινή δεν πρέπει να ξεχνάµε και το Π.. 257/01 το οποίο στο άρθρο 3 αναφέρει τα εξής: Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.. 180/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.. 457/90 αντικαθίσταται ως εξής: Α. Βεβαιώθηκαν, από αστυνοµικούς ή άλλα αρµόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονοµικών διατάξεων που καθορίζουν µέτρα προστασίας της ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών καταστηµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία µουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της κατεχόµενης άδειας λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων και το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος. 5

6 Β. Ο προσδιορισµός των χρονικών ορίων της λειτουργίας µουσικής µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, τα οποία πρέπει να αναγράφονται στις ως άνω άδειες που χορηγούν οι ΟΤΑ, προσδιορίζονται από τις κατά τόπους ισχύουσες αστυνοµικές διατάξεις. Όλοι οι ΟΤΑ πρέπει να λάβουν γνώση αυτών των αστυνοµικών διατάξεων που ισχύουν για την περιοχή τους σύµφωνα µε το υπ αρ / έγγραφο του ΥΠΕΣ Α. Η ηµαρχιακή επιτροπή ως αρµόδιο όργανο χορήγησης αδειών µουσικών οργάνων (αρ. 103 του Ν. 3463/06) έχουν την δυνατότητα, όταν χορηγούν τις ανωτέρω άδειες, να προσδιορίζουν τα χρονικά όρια για κάθε περίπτωση, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν (πυκνοκατοικηµένη περιοχή, ηχοµόνωση καταστήµατος, προηγούµενη συµπεριφορά αιτούντος, κ.τ.λ.) και πάντα µέσα στα χρονικά πλαίσια που προσδιορίζονται από τις κατά τόπους αστυνοµικές διατάξεις. Σύµφωνα µε την Α.. 3/96 οι άδειες µουσικής-µουσικών οργάνων χορηγούνται κατά την χειµερινή περίοδο µέχρι 22 η ώρα και µέχρι 23 ης τη θερινή περίοδο, δύναται δε ο ενδιαφερόµενος να ζητήσει παράταση ωραρίου. Το ύψος της παράτασης από που ισχύουν όλα τα άρθρα του Ν.3463/06 πρέπει να προβλεφθεί µέσα από µια κανονιστική διάταξη σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.3463/06, αφού λάβει τις ως άνω προϋποθέσεις και αυτές που ορίζει η 3/96 Αστυνοµική ιάταξη. Γ. Υπόχρεοι απόκτησης άδειας µουσικής µουσικών οργάνων είναι τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38, 39 και 40 της ΑΙ β/8577/33 υγειονοµικής διάταξης (καφενείο, καφετέρια, µπαρ, κυλικείο, εστιατόριο, ψαροταβέρνα, ψητοπωλείο, οβελιστήριο, πιτσαρία, σνακ-µπαρ, ζαχαροπλαστείο και αναψυκτήριο). Τα κέντρα διασκέδασης του άρθρου 41 της ΑΙ β/8577/83 υγειονοµικής διάταξης δεν υποχρεούται στην απόκτηση της ανωτέρω αδείας. Αλλά είναι υποχρεωµένα να καταθέτουν βεβαίωση της Α.Ε.Π.Ι. κάθε χρόνο αλλιώς 6

7 ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Οι ιδιοκτήτες των ως άνω καταστηµάτων θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι εφόσον κατέχουν άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων (κιθάρα, πιάνο, βιολί, κ.τ.λ. χωρίς ενισχυτή, ή µε ενισχυτή χαµηλής ισχύος) στο κατάστηµα, κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως µουσικού προγράµµατος, σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητών ή ποτών (ως µουσική για την περίπτωση των χορευτικών κέντρων νοείται όχι µόνο η ζωντανή µουσική αλλά και η παραγόµενη από συστήµατα αναπαραγωγής ήχου δεδοµένου ότι δεν γίνεται διάκριση από το νόµο) δηλαδή υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής εισιτηρίου σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών /513/ΠΟΛ/1159/ (Φ.Ε.Κ. Β506/94) ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίηση των καταστηµάτων αυτών µε βάση την ΑΙ β/8577/83 υγειονοµική διάταξη και άσχετα µε το πόσες µέρες παρέχουν πρόγραµµα υπόκεινται στο τέλος 5%, ενώ υποχρεούντο σε 2% σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.2539/97 και την αρ.πρωτ / εγκύκλιο31 του ΥΠΕΣ Α. Ε. εν πρέπει όµως να µας διαφεύγει η υπ αρ. 655/02 ερ. 75/01 (συνεδρίαση ) Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του κράτους η οποία λέει τα εξής: 1) Αν ο καθορισµός ορίου ηχοστάθµισης από την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ αρ. Α5/3010/86 Υγειονοµικής διατάξεως έρχεται σε αντίθεση µε την οριζόµενη µικρή ισχύ του στερεοφωνικού µηχανήµατος του άρθρου 41 της υπ αρ. ΑΙ β/8577/83 Υγειονοµικής διατάξεως και έτσι καταργείται η αντίστοιχη διάταξη (εδαφ. β, παρ. 1) του τελευταίου άρθρου, ή αν οι διατάξεις αυτές ισχύουν συµπληρωµατικά και εποµένως πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζουν αυτές, ως προς τα λοιπά καταστήµατα τω άρθρων 37,38 και 39 της τελευταίας, ως άνω, Υγειονοµικής διατάξεως. 7

8 2) Αν η ύπαρξη χωριστού χώρου δισκοθήκης και κονσόλας ήχου σε ειδικό διαµορφωµένο χώρο, καθώς και η απασχόληση ειδικού χειριστή του µηχανήµατος (D.J.) και η χρήση χωριστών ενισχυτών, ικουαλάιζερ, CD players, ενισχυµένων ηχείων ή ενσωµατωµένου συγκροτήµατος, κατατάσσουν το κατάστηµα στα Κέντρα ιασκεδάσεως και όχι στα λοιπά καταστήµατα των άρθρων37,38 και 39 της ως άνω Υ../τάξεως και 3) Αν οι αρµόδιες Υπηρεσίες προκειµένου να χορηγήσουν τις άδειες λειτουργίας και χρήσεως µουσικών οργάνων ενός λοιπού καταστήµατος, µπορούν να κρίνουν κατά περίπτωση κάθε κατάστηµα, τόσο ως προς την ισχύ του στερεοφωνικού συγκροτήµατος, όσο και ως προς τη συγκρότησή του. Εν όψει των ως άνω προαναφερθέντων ερωτηµάτων αρµόζουν οι κάτωθι απαντήσεις. Α) Ότι στα καταστήµατα του δευτέρου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 41 της υπ αρ. ΑΙ β/8577/1983 Υγειονοµικής ιατάξεως µπορεί να δοθεί άδεια χρήσεως µουσικής, όταν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου αυτού (εάν χρησιµοποιείται στερεοφωνικό συγκρότηµα πρέπει να είναι µικρής ισχύος ανάλογο µε το χώρο) και αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν καθ όλο το διάστηµα της ισχύος της άδειας χρήσεως µουσικής και συγχρόνως και συµπληρωµατικά, κατά την µέτρηση της µέγιστης Α-ηχοστάθµισης θα πρέπει, κάθε φορά, να διαπιστώνεται από τα αρµόδια για τον σχετικό έλεγχο όργανα, ότι µέσα στα καταστήµατα αυτά, αυτή δεν ξεπερνά τα 80db (Α). Β) εν έχει εκ του νόµου σηµασία ο χώρος τοποθετήσεως και η συγκρότηση του τυχόν υπάρχοντος στερεοφωνικού µηχανήµατος στα ως άνω λοιπά καταστήµατα, αλλά κάθε φορά, τα αρµόδια προς έλεγχο όργανα θα κρίνουν κατά περίπτωση, αν το µηχάνηµα αυτό είναι µικρής ισχύος, ανάλογα µε το χώρο και αν υπάρχει ή όχι υπέρβαση του επιτρεπόµενου νοµίµου ορίου (80db) της µέγιστης Α-ηχητικής 8

9 στάθµης λειτουργίας, όπως απαιτείται στα καταστήµατα των άρθρων 37,38 και 39 της άνω υπ αρ. ΑΙ β/8577/1983 Υγειονοµικής ιατάξεως που δεν θεωρούνται κέντρα διασκεδάσεως. ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΤΗΛ FAX

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα