ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1999-2003 -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- Υποβλείσα στην Καθηγήτρια ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ από τον σπουδαστή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ από (Θερμοπυλών 11, Αλεξανδρούπολη) Έναρξη : Παράδοση :

2 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΗ Ή ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΣΥΓΚΡΙΤΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒ.Ε.Ε ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.32

3 - 3 - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 5.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.53

4 - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 8.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΩΝ 61 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 67

5 - 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 11. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 77 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..78

6 - 6 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Α.Ε Α.Χ.Δ Ε.Γ.Λ.Σ Κ.Τ.Λ Μ.Λ.Ε Μ.Λ.Π Π.Χ L.I.F.O F.I.F.O Ανώνυμη Εταιρία Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τα λοιπά Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού παραδείγματος χάρη Last In-First Out (Μέθοδος αποτίμησης: τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή) First In-First Out (Μέθοδος αποτίμησης: πρώτη εισαγωγή-τελευταία εξαγωγή)

7 - 7 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διαγράμματα Σελίδα 1 Γενική Ρευστότητα 36 2 Καθαρού Κέρδους 48 3 Καθαρού και Μεικτού Κέρδους 50 4 Κεφάλαιο Κίνησης 66

8 - 8 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και ενδιαφέροντες κλάδους της επιστήμης της Λογιστικής. Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας επέλεξα ώς θέμα ενασχόλησης την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε για την 5ετία Το περιεχόμενο και η δομή αυτής της πτυχιακής εργασίας καθρεπτίζουν την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την όσο πιο ισορροπημένη παρουσίαση του αντικειμένου της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται σε 11 κεφάλαια, τα οποία διαιρούνται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν την ανάλυση αλλά και στοιχεία της εξεταζόμενης οικονομικής μονάδας. Στο δεύτερο μέρος έχουμε την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες σε 5 κεφάλαια στα οποία αναφέρεται αρχικά η έννοια και ο σκοπός της κάθε ομάδας αριθμοδεικτών. Κατόπιν έχουμε την παρουσίαση της πορείας του δείκτη μέσα στην 5ετία, ακολουθεί το πρότυπο και η ανάλυση. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι έννοιες του κεφαλαίου κίνησης και της χρηματοοικονομικής ισορροπίας με εφαρμογή στην ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε καθώς και συγκεντρωτικοί πίνακες των αριθμοδεικτών που εξετάσθηκαν. Οι λογαριασμοί στις δημοσιευμένες καταστάσεις για τα έτη 1999 έως και 2001 είναι σε δραχμές, για τον υπολογισμό όμως των σχέσεων έγινε η μετατροπή σε Ευρώ. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και τον Γιάννη των οποίων η βοήθεια υπήρξε καταλητική για το κλείσιμο και την παράδοση της πτυχιακής μου εργασίας.

9 - 9-1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο όρος ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σημαίνει την σύγκριση κατά αξία των διαφόρων ομαδοποιημένων στοιχείων που περιέχουν προς το σύνολο τους ή προς την αξία ορισμένης ομάδας στοιχείων και ακόμη προς τα στοιχεία άλλου ή άλλων ισολογισμού της ίδιας ή ομοειδούς οικονομικής μονάδας με σκοπό τη μελέτη της οικονομικής κατάσταση της 1. Σκοπός της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων που περιέχουν 2. Η μελέτη των σχέσεων και των τάσεων των στοιχείων που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις βοηθάει στη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων. Η οικονομική ανάλυση εξυπηρετεί στη μετατροπή των απλών στοιχείων σε χρήσιμες, για τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, πληροφορίες. Με την οικονομική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώνεται η δυνατότητα: ανταπόκρισης της οικονομικής μονάδας στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν και το μέλλον εκμετάλλευσης ευκαιριών, αποδοτικότητας και η τάση βελτίωσης πληρωμής μερισμάτων. 1.2 ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΆΛΥΣΗ Αυτοί που ενδιαφέρονται και χρησιμοποιούν την τεχνική της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες 3 : διοίκηση της μονάδας επενδυτές μέτοχοι δανειστές της οικονομικής μονάδας οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές, στελέχη τραπεζών, επενδυτικών και χρηματιστηριακών εταιριών αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων ελεγκτές χρηματοοικονομικών καταστάσεων λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Λ. ΑΡΓΥΡΗΣ, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998, Σελ ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάεσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ 20 και 22-23

10 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανάλυση αναφέρεται στη μελέτη των οικονομικών μεγεθών των στοιχείων που αναγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών. Επομένως με συντομία θα αναφέρουμε τα είδη και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι καταρτιζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες : τις υποχρεωτικά και προαιρετικά καταρτιζόμενες. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Έννοια Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (80.00) είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τα καθαρά τακτικά και οργανικά αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας.

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έννοια Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (86.00) είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έννοια Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (88.00) είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων, της χρήσης που κλείνει, από το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας.

12 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια Ισολογισμός (89.00) είναι μια συνοπτική λογιστική απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο ή εταιρική χρήση, κατά είδος και αξία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έννοια Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες.

13 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Έννοια Με την παροχή της καταστάσεως ταμειακής ροής έχουμε πληροφόρηση όσον αφορά τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, συνήθως της λογιστικής χρήσεως. Πέραν αυτού παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές και τις καθαρές ταμειακές ροές που απορρέουν από τις καθημερινές εργασίες, καθώς και τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ κ.ά. ( π.χ. Ετήσιοι απολογισμοί, εξωλογιστικά δεδομένα) 4. Παγκοσμια Εγκυκλοπαίδεια τόμος 8 ος, σελ ΚΟΝΤΑΚΟΥ Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Πεμπτη έκδοση, Εκδόσεις <<ΕΛΛΗΝ>>, Αθήνα 1997, σελ 44 6 ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάεσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ 264

14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ

15 - 15 -

16 - 16 -

17 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικά, όλες οι μέθοδοι ανάλυσης περιλαμβάνουν συγκρίσεις μεταξύ του τι πράγματι συμβαίνει με το τι θα έπρεπε να συμβαίνει, λαμβάνοντας σαν μέτρο σύγκρισης κάποιο αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος. Αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος είναι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει κάτω από τις επικρατούσες τη στιγμή της ανάλυσης συνθήκες. Πέραν αυτού, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της αναλύσεως πρέπει να γίνονται συγκρίσεις, εκτός από το αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος, και με: άλλες οικονομικές μονάδες του ιδίου κλάδου ( ανταγωνισμός) τους μέσους όρους του κλάδου στον οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα. Για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων οι σημαντικότερες μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι: 1. Η Κάθετη ή Διαστρωματική μέθοδος 2. Η Οριζόντια ή Συγκριτική μέθοδος 3. Η Μέθοδος ανάλυσης των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσης 4. Άλλες Εξειδικευμένες μέθοδοι, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση μεταβολών της οικονομικής θέσης Ανάλυση του νεκρού σημείου Και άλλες ειδικότερες κατά περίπτωση 2.1 ΚΑΘΕΤΗ H ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετατρέπονται σε καταστάσεις κοινού μεγέθους. Η διαδικασία της μετατροπής των κανονικών καταστάσεων σε κοινού μεγέθους είναι η έκφραση των απολύτων οικονομικών μεγεθών που περιέχουν σε ποσοστά επί τοις εκατό. Στον Ισολογισμό κάθε ένα οικονομικό μέγεθος των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, διαιρείται με το σύνολο του ενεργητικού ή παθητικού αντίστοιχα ενώ στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης κάθε οικονομικό μέγεθος διαιρείται με το σύνολο των πωλήσεων. Παρακάτω έχουμε ένα παράδειγμα μετατροπής των κανονικών καταστάσεων του ενεργητικού σε κοινού μεγέθους για την κλειόμενη χρήση Παρατηρούμε ότι το πάγιο ενεργητικό καταλαμβάνει περίπου το 30% του γενικού συνόλου ενεργητικού και ειδικότερα οι λογαριασμοί των Γηπέδων(10.00) -Κτιρίων (11.00) Μηχανημάτων (12.00) το 20%. Το υπόλοιπο 70% ανήκει στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό.

18 Αξία Aποσβέσεις Αναπόσβεστη Κοινό 2003 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Kτήσεως Αξία 1.Εξοδα Ιδρυσεως & Πρώτης Εγκ/σεως , ,20 0,01 0,00 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , ,21 0, , , ,22 0,90 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα Οικόπεδα ,65 0, ,65 10,68 3. Κτίρια και Τεχνικά 'Έργα , , ,28 4,67 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις και Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός , , ,15 6,51 5. Μεταφορικά Μέσα , , ,59 0,38 6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός , , ,68 2,02 7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων ,60 0, ,60 0, , , ,95 24,51 Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) , , ,95 24,51 ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,97 4,46 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ,07 0, ,04 4,72 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓΙΙ+ΓΙΙΙ ) ,99 29,23 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ,25 3,99 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -υποπροϊόντα και υπολείμματα ,27 7,63 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά ,05 11,57 5.Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων ,01 8,49 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες , ,58 31,68 Μείον : Προβλέψεις , ,42 24,88 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα Στις Τράπεζες για Εισπραξη 3α. Επιταγές Εισπρακτέες ,31 9, Χρεώστες Διάφοροι ,39 3, Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων 7.185,62 0,02 IV.Διαθέσιμα ,74 1. Ταμείο ,86 0,20 3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 8.062,18 0, ,04 0,23 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV ) ,36 69,67 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων ,29 0,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε ) ,86 100,00

19 Παρόμοιες ενέργειες γίνονται και στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, όπου βασικό σημείο αναφοράς για μετατροπή των οικονομικών μεγεθών σε ποσοστά, κοινό μέγεθος, αποτελεί το <<αποτέλεσμα προς διάθεση>>. Χρήση 2003 Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως ,09 144% Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων - Συμψηφισμός ζημιών με υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των Οικοπέδων & Κτιρίων με βάση τον ν.2065/92 Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου - προηγουμένων χρήσεων Σύνολο ,09 144% ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος Εισοδήματος ,28 44% Κέρδη προς Διάθεση , Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό ,29 5% 2. Πρώτο Μέρισμα ,08 33% 6. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2601/ ,43 32% 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 2.560,58 3.3% 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου 5.000, % 7α. Διανομή κερδών στο προσωπικό ,91 27% 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον % ,81 100% Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας, για μια σειρά ετών, όπως επίσης και οι συγκρίσεις μεταξύ ομοειδών μονάδων, του ιδίου κλάδου, με διαφορετικό όμως οικονομικό μέγεθος. 2.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων συντελείται με την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων, μιας οικονομικής μονάδας, για μια σειρά ετών, για αυτό ονομάζεται και διαχρονική μέθοδος ανάλυσης. Η αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών γίνεται σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη: των προηγούμενων ετών της ίδιας οικονομικής μονάδας άλλων ομοειδών μονάδων του μέσου όρου των αντιπροσωπευτικών μεγεθών του κλάδου ή συγκεκριμένων Πρότυπων μεγεθών.

20 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , , , , ,2 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις , , , , ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις , , , , Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,

21 ΠΑΘΗΤΙΚΟ % 2001 % 2002 % 2003 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο Ι. ΙΙΙ. Αποθέματα Διαφορές , , , , , , , % , , ,5% , ,59 αναπροσαρμογής- 2 5 ΙΙ. Επιχορηγήσεις Απαιτήσεις , , Επενδύσεων IV.Διαθέσιμα , , , , ,04 IV. Αποθεματικά , ,6 +3, Σύνολο Κεφάλαια Κυκλοφ/ντος ,7 +4, , , , Ενεργητικού 4 V. Αποτελέσματα εις Ε. Νέο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Ιδίων , ,7 +5,1 +0, , , -8,5 0, , , -3,7 +5, , , +24,4 +1, , , Κεφαλαίων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,7 +2, , 4 2, , 43 +2, , 86

22 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Τα έξοδα εγκατάστασης και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά την διάρκεια της 5ετίας που εξετάζουμε μειώθηκαν σχεδόν κατά 50% και 11,5% αντίστοιχα. Γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της αξίας κτήσης που σημαίνει την αύξηση των αποσβέσεων άρα την μείωση της αναπόσβεστης αξίας. Οι συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις τα έτη μειώθηκαν κατά 63,4% λόγω της μείωσης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις δηλαδή του κόστους κτήσεως σε μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Την επόμενη χρήση οι συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 87%. Τα επόμενα έτη ο συγκεκριμένος λογαριασμός έμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Εκτός από τις συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες έμειναν αμετάβλητες καθόλη την διάρκεια της 5ετίας.

23 Η αξία των αποθεμάτων παρουσίασε ανοδική πορεία κατά 45% καθώς η οικονομική μονάδα αύξησε τις προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων, πιθανόν αλλαγή χρηματοοικονομικής στρατηγικής λόγω αυξημένων χρηματικών διαθεσίμων. Τα υπόλοιπα στοιχεία των αποθεμάτων παρουσίασαν αμελητέες μεταβολές. Τα διαθέσιμα της επιχείρησης παρουσίασαν μεγάλη άνοδο κατά 120% για τα έτη , οφείλεται στην αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων (κέρδη) για αυτά τα έτη. Την τελευταία χρονιά μειώθηκαν τα διαθέσιμα κατά 21% λόγω της μείωσης των καθαρών αποτελεσμάτων (κέρδη). Οι διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων μειώθηκαν σχεδόν κατά 150% λόγω της μείωσης των επιχορηγήσεων του πάγιου ενεργητικού μειώνοντας ταυτόχρονα και το παθητικό της επιχείρησης. Οι διαφορές αναπροσαρμογής παρέμειναν αμετάβλητες και για τα 5 χρόνια. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (έξοδα χρήσης δεδουλευμένα) παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Για την 5ετία μειώθηκαν κατά 90%, εξέλιξη που μπορεί να οφείλεται σε μείωση των εξόδων λόγω απολύσεων ή σε μείωση των λειτουργικών εξόδων (αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος) 2.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Η μέθοδος αυτή αποτελεί τμήμα της οριζόντιας ή συγκριτικής μεθόδου ανάλυσης. Χρονολογική σειρά είναι η διάταξη των οικονομικών μεγεθών των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις για μια σειρά ετών, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα. Από τη χρονολογική σειρά υπολογίζονται οι δείκτες τάσης που μας ενδιαφέρουν και εκφράζονται σε σχέσεις εξέλιξης, ξεκινώντας με ένα έτος βάσης (παλαιότερο) ίσο με 100. Οι επόμενες χρήσεις διαιρούνται με το οικονομικό μέγεθος του έτους βάσης. Όταν ο αριθμοδείκτης τάσης είναι μικρότερος του 100 σημαίνει μείωση της απόλυτης τιμής για το έτος αυτό, σε σύγκριση με το έτος βάσης. Εάν η απόλυτη τιμή του είναι μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στο έτος βάσης, τότε ο αριθμοδείκτης θα είναι μεγαλύτερος του 100. Χαρακτηριστικό των δεικτών τάσεις είναι η ανάγλυφη απεικόνιση της πορείας του συγκεκριμένου οικονομικού μεγέθους 7.

24 ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια ,9 101,8 85,6 86,1 Αποθέματα ,8 124,3 138,7 153,8 Απαιτήσεις ,3 104,8 102,1 101,5 Διαθέσιμα ,9 197,2 264,9 209,7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια ,06 100,5 106,5 108 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,9 113,2 99,8 104 ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων ,5 101, ,3 Λειτουργικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Κέρδη προς διάθεση ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Σε αυτές περιλαμβάνονται: Ανάλυση των μεταβολών της οικονομικής θέσης(τμήμα της οριζόντιας μεθόδου) Υπολογισμός και ανάλυση του νεκρού σημείου Ανάλυση ανάλογα με το ενδιαφέρον του αναλυτή και το σκοπό της ανάλυσης 8.

25 ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ.53 62&63 3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η εταιρία που παράγει τα μακαρόνια ΜΕΛΙΣΣΑ ιδρύθηκε το 1949 και έχει την έδρα της στη Αθήνα. Το εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών βρίσκεται στη Λάρισα. Είναι μία ελληνική μοντέρνα εταιρία που προμηθεύει την ελληνική και διεθνή αγορά με υγιεινά, αρίστης ποιότητας προϊόντα και είναι εξοπλισμένη με ότι πιο σύγχρονο από άποψη τεχνολογίας. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της εργάζεται σε χώρους ευχάριστους και άνετους, οι δε εργοστασιακές της μονάδες αποτελούν κόσμημα για την περιοχή που βρίσκονται και λόγω καθαριότητας, αλλά και καλαισθησίας και περιβάλλοντος χώρου. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ παράγει τα γνωστά ζυμαρικά ΜΕΛΙΣΣΑ, ΝΤΕΒΕΤΑ, PRIMO GUSTO και ΣΤΕΛΛΑ. Η εταιρία εγκατέστησε πριν 22 χρόνια στη Λάρισα έναν υπερσύγχρονο Μύλο αλέσεως σκληρού σίτου. Ο Μύλος αυτός προμήθευε με σιμιγδάλια την

26 Μακαροβιομηχανία, η οποία σύντομα μετεγκαταστάθηκε από την Αθήνα στη Λάρισα. Έκτοτε οι εγκαταστάσεις της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ επαυξάνονται σχεδόν κάθε χρόνο με συνεχείς επενδύσεις, διατηρώντας το κάθετο συγκρότημα Μύλου- Μακαρονοποιείου, το πλέον σύγχρονο του είδους του στην Ελλάδα. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται μέσα στις μεγαλύτερες και υγιέστερες εταιρίες τροφίμων της χώρας μας. Είναι άρτια οργανωμένη με στελέχη ικανά και εξειδικευμένα και εξοπλισμένη με ότι καλύτερο υπάρχει από μηχανολογικής και τεχνολογικής απόψεως. Η εταιρία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ διαθέτει 2 εργοστάσια: Μακαρονοποιείο και Μύλο αλέσεως σκληρού σιταριού στη Λάρισα, παραγωγής ημερησίως 170 τόνων σιμιγδαλιού ο οποίος συνδέεται με υπέργειες και υπόγειες σωληνώσεις με το Μακαρονοποιείο και έτσι η προμήθεια του σε σιμιγδάλι γίνεται αυτομάτως. Ο Μύλος είναι υπεραυτόματος και απασχολεί 25 άτομα προσωπικό. Το Μακαρονοποιείο είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και απασχολεί 130 άτομα προσωπικό. Τα μηχανήματα της εταιρίας είναι τελειότατου τύπου (το παλαιότερο έχει ηλικία 15 ετών), η τελευταία λοιπόν τεχνολογία λέει ότι τίποτα δεν έρχεται σε επαφή με ανθρώπινα χέρια και όλα γίνονται βάση προγραμματισμού σε computer. Ακόμα και το σύστημα αποθήκευσης στη Λάρισα γίνεται με computer. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν έρχονται σε επαφή με τα μηχανήματα. Και στα δύο εργοστάσια λειτουργούν Χημεία και Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου. Ανά μία ώρα οι Υπεύθυνοι του Ποιοτικού Ελέγχου είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν δείγματα από κάθε μηχάνημα παραγωγής και να το εξετάζουν. Το κεντρικό τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου βρίσκεται στην Αθήνα, όπου βρίσκονται τα Κεντρικά Γραφεία και η Διανομή της εταιρίας.

27 Εδώ ο υπεύθυνος του Ποιοτικού Ελέγχου ελέγχει καθημερινά τυχαία δείγματα που παραλαμβάνει από την Αποθήκη. Τα Χημεία είναι μεγάλα και μοντέρνα και απασχολούν: Το Χημείο του Μύλου Το Χημείο του Μακαρονοποιείου Το Χημείο των Αθηνών 1 άτομο 5 άτομα 1 μόνιμο άτομο και 1 έκτακτο άτομο Βγαίνοντας από το συγκρότημα της Λάρισας, τα προϊόντα της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, έτοιμα πια, οδηγούνται στις τρεις Αποθήκες που λειτουργούν σαν κέντρα Διανομής της εταιρίας στην Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί τα προϊόντα αυτά φθάνουν ταχύτατα στον τελικό καταναλωτή σημεία πωλήσεων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τροφοδοτούνται καθημερινά με αυτά. Για τις ανάγκες του Δικτύου Διανομής της η εταιρία διαθέτει μεγάλο στόλο ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων, που ξεκινούν από τα τρία Κέντρα και φθάνουν μέχρι και τα πιο μικρά χωρία της εκστρατείας. Η εξυπηρέτηση είναι άμεση και όλα τα προϊόντα της εταιρίας τοποθετούνται πάντα φρέσκα στα ράφια των super markets. Οι κλάδοι των εργαζομένων στην εταιρία μας είναι οι εξής: Ανειδίκευτοι εργάτες που φορτώνουν στις αποθήκες και είναι βοηθοί οδηγού στα φορτηγά μας. Ειδικευμένοι εργάτες που έχουν τελειώσει τεχνικές σχολές. Μηχανικοί-ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ. Οδηγοί με επαγγελματικό δίπλωμα για τα φορτηγά μας. Εργάτριες συσκευασίας. Μηχανοδηγοί που είναι προϊστάμενοι των ειδικευμένων εργατών και έχουν τελειώσει ΤΕΙ. Διευθυντές των εργοστασίων που είναι Μηχανολόγοι του Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

28 Διευθυντές παραγωγής που είναι Χημικοί-Μηχανικοί του Πολυτεχνείου. Στα Χημεία μας απασχολούμε Χημικούς, Χημικούς Τεχνολογίας Τροφίμων, οι περισσότεροι με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και Γεωπόνους. Στα γραφεία: Οι ιδιαίτερες Γραμματείς των Διευθυντών που έχουν τελειώσει σχολές γραμματέων και μιλούν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες η κάθε μία. Στο τμήμα Μηχανογράφησης ο Διευθυντής έχει πτυχίο Μαθηματικού με μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και οι τρεις βοηθοί του έχουν τελειώσει το Τμήμα Προγραμματιστών Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Οι Χειρίστριες των computers έχουν τελειώσει Μέση Εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα Πωλήσεων οι Πωλητές που έχουν τελειώσει διάφορα ΤΕΙ ή ΑΕΙ και έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια πωλήσεων. Οι Υπεύθυνοι του τμήματος MARKETING και Πωλήσεων έχουν τελειώσει ανώτατες σχολές MARKETING και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο διευθυντής Πωλήσεων και ο διευθυντής MARKETING έχουν πτυχία MARKETING και Οικονομικών με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Εξαγωγών, ο Διευθυντής Προμηθειών και Logistics, η Υπεύθυνη Πιστωτικού Ελέγχου, καθώς επίσης και 10 άτομα Υπεύθυνοι Οικονομικών Τομέων έχουν σπουδάσει οικονομικά. Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακά στην ψυχολογία προσωπικού. 3.1 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Μακριά ζυμαρικά Πάστες μικρές για σούπες Πάστες μεγάλες (πέννες, φιογκάκι κ.τ.λ. ) Σπέσιαλ ζυμαρικά ( με σπανάκι, φιδές, κανελλόνια, τορτελίνι, ταλιατέλλες, λαζάνια κ.τ.λ. ) Ζυμαρικά με αυγά. Ημιέτοιμα γεύματα <<Italian menu>> ( ζυμαρικά με 4 τυριά, καρμπονάρα, ζυμαρικά με μανιτάρια, ζυμαρικά με μπρόκολο, ζυμαρικά με γαρίδες )

29 Νωπά γεμιστά ζυμαρικά <<Pasta Fresca>> ( νωπά ζυμαρικά που διατηρούνται εκτός ψυγείου με 4 τυριά, με τυρί ricotta & σπανάκι, με προσούτο, με μανιτάρια ) Τα παραπάνω είδη κυκλοφορούν με τις φίρμες ΜΕΛΊΣΣΑ, ΝΤΕΒΕΤΑ, PRIMO GUSTO και ΣΤΕΛΛΑ. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ Χονδρό Ψιλό Με τις φίρμες ΜΕΛΙΣΣΑ και ΣΤΕΛΛΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ CATERING Ποικιλία διαφόρων ειδών από ζυμαρικά μέχρι deserts που απευθύνονται σε Ξενοδοχεία, Εταιρίες Ναυλώσεων Πλοίων, Εστιατόρια, Νοσοκομεία κ.τ.λ. και είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες των 10 κιλών. 3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Οικογένεια Κίκιζα ξεκίνησε το εμπόριο τροφίμων στις αρχές του αιώνα μας, από ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου, το Ελαιοχώρι Αρκαδίας. Το 1925 τα πέντε αδέλφια του Γιώργου Κίκιζα ανοίγουν ένα κατάστημα τροφίμων στην Αθήνα, στην περιοχή Μεταξουργείου. Το κατάστημα εκείνο έμελλε να εξελιχθεί σε ένα υπέρ-κατάστημα της εποχής με 35 υπαλλήλους.

30 Εισαγωγές, παραγωγή προϊόντων με την φίρμα <<ΚΙΚΙΖΑ >>, κατ οίκον και άλλες καινοτομίες που το έκανα να είναι γνωστό σε όλη την πρωτεύουσα. Το 1935 οι αδελφοί Κίκιζα συνεταιρίζονται με το μακαρονοποιείο <<ΔΗΜΗΤΡΑ>> που βρισκόταν στην Λ.Συγγρού. Ο νεαρός αδελφός Αλέξανδρος μυείται στα μυστικά της μακαρονοποιείας και μετά τον πόλεμο, το 1949, ιδρύει το δικό του εργοστάσιο. Έτσι αρχίζει η 50χρονη ιστορία της εταιρίας ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ.

31 Το 1965 ο Αλέξανδρος Κίκιζας πεθαίνει πρόωρα και για μια δεκαετία την επιχείρηση διευθύνει η γυναίκα του Κωνσταντίνα, ώσπου το 1975 αναλαμβάνει την διοίκηση η νέα γενιά. Το 1979 μεταφέρεται το εργοστάσιο ζυμαρικών από την Αθήνα στη Λάρισα και δημιουργείται ένα καθετοποιημένο σύγχρονο συγκρότημα Μύλου και Μακαρονοποιείου.

32 Την δεκαετία του 1980 αρχίζει η εξαγωγική δραστηριότητα και παράλληλα η εταιρία αντιπροσωπεύει στη Ελλάδα ξένους Οίκους τροφίμων. Λανσάρονται με μεγάλη επιτυχία τα τοματικά προϊόντα PUMARO-MELISSA. Την δεκαετία του 1990 η εταιρία κατατάσσεται από πλευράς τζίρου και κερδών στις 20 μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων της χώρας. Το 1998 η εταιρία κάνοντας αναδιάρθρωση του πορτοφολίου των προϊόντων της, πωλεί το εργοστάσιο τοματικών στην εταιρία ΕΛΛΑΪΣ Α.Ε., ενώ ισχυροποιεί την θέση της στα ζυμαρικά και το σιμιγδάλι με την εξαγορά της βιομηχανίας ΣΤΕΛΛΑ Α.Ε. 3.3 Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

33 Η πρώτη βιομηχανία ζυμαρικών στην Ελλάδα. Η πραγματική παραγωγή ζυμαρικών το 2000 φθάνει τους τόνους. Το μερίδιο αγοράς των ζυμαρικών της εταιρίας ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. ανάμεσα στα <<επώνυμα προϊόντα>> φθάνει το 40%. Οι μάρκες με τις οποίες κυκλοφορεί τα προϊόντα της είναι: ΜΕΛΙΣΣΑ Η κύρια μάρκα της εταιρίας, γνωστή ήδη από την δεκαετία του 50 ΣΤΕΛΛΑ Πρώην ιδιοκτησία ΜΥΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αγοράσθηκε πρόσφατα από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ και κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά. PRIMO GUSTO επιτυχία το Η Al Dente σειρά της ΜΕΛΙΣΣΑ, η οποία λανσαρίστηκε με ΝΤΕΒΕΤΑ Η γνωστή παλιά βολιώτικη φίρμα, η οποία έχει εξαγορασθεί από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ από το Η ΜΕΛΙΣΣΑ κατέχει επίσης το πρώτο μερίδιο στην αγορά του σιμιγδαλιού. 3.4 ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

34 Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. είναι πρωτοπόρος στον τομέα των εξαγωγών ζυμαρικών, αφού εξάγει ετησίως ποσότητες άνω των τόνων, περισσότερες από κάθε άλλη βιομηχανία. Τα προϊόντα της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ εξάγονται σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ιαπωνία, τη Νότιο Αφρική και την Αυστραλία. 3.5 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Είναι το μεγαλύτερο-με διαφορά-καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου- Μακαρονοποιείου της χώρας μας και ένα από τα σημαντικότερα του είδους στην Ευρώπη. Από την επεξεργασία και άλεση του σκληρού σίτου και την παραγωγή σιμιγδαλιού, έως την παραγωγή, ξήρανση και συσκευασία των ζυμαρικών, υπάρχει πλήρης αυτοματοποίηση. Η δυναμικότητα του συγκροτήματος είναι τόνοι ζυμαρικών ετησίως. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. είναι σήμερα ίσως ο μεγαλύτερος αγοραστής σκληρού σίτου στην Θεσσαλία, αφού απορροφά τουλάχιστον τόνους σκληρού σίτου, δηλαδή το 1/5 της συνολικής παραγωγής του Θεσσαλικού κάμπου. Κάθε χρόνο η εταιρία πραγματοποιεί πειραματικές καλλιέργειες σίτου σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξελίσσει νέες ποικιλίες σπόρων.

35 Στο Μακαρονοποιείο είναι εγκατεστημένες 7 σύγχρονες γραμμές παραγωγής, Ιταλικής και Ελβετικής κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόμενες από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα 3/4 του Μηχανολογικού Εξοπλισμού έχουν εγκατασταθεί την τελευταία τριετία. Στο Μακαρονοποιείο παράγονται καθημερινά: 90 τόνοι μακαρονιών (σπαγγέτι, κ.τ.λ.) 75 τόνοι παστών (κριθαράκι, κοφτό, πέννες, αχιβάδα, κ.τ.λ.) και 5 τόνοι ειδικών ζυμαρικών, όπως φιδές, κανελλόνια, ταλλιατέλες τόνοι συνολικά Παράγονται 100 είδη ζυμαρικών και 350 διαφορετικές συσκευασίες. Η ταχύτητα των μηχανημάτων συσκευασίας φθάνει τα 120 πακέτα ζυμαρικών το λεπτό.

36 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RATIOS) Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης όσο και της ικανότητας της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, δηλαδή αυτές που η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Η ρευστότητα επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων σε πωλήσεις, τις πωλήσεις με πίστωση σε απαιτήσεις και τις απαιτήσεις σε μετρητά. Γενικά, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζουν τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση της μονάδας, που ενδιαφέρει τη διοίκηση, τους πιστωτές και τους μετόχους της. Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας επιδιώκεται να εξακριβωθεί εάν: Υπάρχει επάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων καθώς και διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της και την εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζομένων ευκαιριών. Υπάρχει συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Υπάρχουν υπερβολικά αποθέματα. Χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις στους πελάτες της. Οι απαιτήσεις είναι υπέρογκες.

37 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.+M.Λ.E) / (ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ+ Μ.Λ.Π) 1,53 1,44 1,30 1,27 0,65 Σημασία Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το μέτρο της ρευστότητας μιας επιχειρήσεως αλλά και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως 9. Πρότυπο 1,7-2,2 για τις βιομηχανικές μονάδες, 1,2-2 για τις εμπορικές και τις παροχής υπηρεσιών. Ανάλυση To 1999 η οικονομική μονάδα βρισκόταν πολύ μακριά (0,65) από τα επιθυμητά επίπεδα (1,7-2,2). Μπορούμε να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της επιχείρησης δεν θεωρείται ικανοποιητική. Τα επόμενα χρόνια παρατηρείται έντονα ανοδική τάση προς το πρότυπο μέγεθος (1,53 για το 2003).Εάν η επιχείρηση φτάσει το πρότυπο τα επόμενα χρόνια, τότε θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αλλά και κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στο κεφάλαιο κίνησης. Βραχυχρόνια υποχρέωση έχουμε όταν η επιχείρηση δεν καταβάλει μετρητοίς τις οφειλές προς τους προμηθευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των υποχρεώσεων αλλά και των διαθεσίμων. Η συγκεκριμένη πορεία παρατηρήθηκε μόνο για το έτος 2001, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 9 ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ55

38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , , , , ,21 ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΟΤΗΤΑΣ 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Σειρά1 0,6 0,4 0,

39 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ / (ΥΠΟΧ ΑΠΌ Φ-Τ+ΑΣΦΑΛ/ΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ) 0, , Σημασία Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας δίνει την εικόνα της επάρκειας ή όχι μετρητών στην εξεταζόμενη μονάδα σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει τη ικανότητα μιας επιχειρήσεως για τη εξόφληση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της με μετρητά που διαθέτει 10. Πρότυπο Πρακτικά το επίπεδο του αριθμοδεικτη μπορεί να είναι κάτω της μονάδας, ειδικότερα όταν υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση. Ανάλυση Το 1999 ο αριθμοδεικτης βρισκόταν στο 0,087 πολύ μακριά από το επιθυμητό επίπεδο της μονάδας (1),αυτό σημαίνει ότι οι ληκτές υποχρεώσεις της εξεταζόμενης μονάδας δεν καλύπτονται από τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Την επόμενη χρονιά ο δείκτης μειώθηκε κατά 40%(0,034), γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την ήδη δύσκολη θέση της οικονομικής μονάδας. Τα 3 επόμενα χρόνια παρατηρείτε μια έντονα ανοδική πορεία του δείκτη (0,066-0,07-0,102), βελτιώνοντας την ικανότητα της μονάδας να ανταποκρίνεται στις ληκτές υποχρεώσεις της. Παρά την άνοδο της των τελευταίων ετών ο αριθμοδείκτης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 10. ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ55

40 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ+Μ.Λ.Ε.) / (ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ+Μ.Λ.Π.) Σημασία Αποτελεί ένδειξη της ικανότητας μιας οικονομικής μονάδας να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία (απαιτήσεις, χρεόγραφα, διαθέσιμα) της οικονομικής μονάδας καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 11. Πρότυπο Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας όταν είναι >1 θεωρείται ικανοποιητικός. Ανάλυση Για το 1999 ο δείκτης υπολείπεται 0,58 από το γενικό πρότυπο. Μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Πιο συγκεκριμένα η ικανότητα της μονάδας δεν είναι επαρκής έτσι ώστε να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Την επόμενη χρονιά είχαμε σημαντική αύξηση του δείκτη στο 0,84. Το επίπεδο αυτό δεν θεωρείται ικανοποιητικό αλλά σίγουρα είναι βελτιωμένο και πιο κοντά στο πρότυπο. Το 2001 σημειώθηκε μια πολύ μικρή πτώση του δείκτη. Τα δύο επόμενα εξεταζόμενα έτη ο δείκτης σταθεροποιήθηκε στο 0,83 και 0,84. Το γεγονός ότι το επίπεδο του δείκτη κυμαίνεται κάτω της μονάδας σημαίνει ότι τα αποθέματα χρηματοδοτούνται μερικώς από ότι βραχυχρόνια δάνεια. Δείχνει ότι τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα 11. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ90

41 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ+ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΛΕΙΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ Σημασία Θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος δείκτης του βαθμού ρευστότητας της επιχείρησης. Εκφράζει μια πιο δυναμική εικόνα του βαθμού ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αποτελεί μέτρο του βαθμού ικανότητας της επιχείρησης να καταβάλλει τις λειτουργικές της δαπάνες χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της έσοδα. Λειτουργικά έσοδα θεωρούνται:ο κύκλος εργασιών, οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Γενικά, όσο πιο μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα που μια οικονομική μονάδα μπορεί να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών της περιουσιακών στοιχείων, τόσο το καλύτερο, με την παραδοχή ότι το πλεόνασμα των αμυντικών στοιχείων χρησιμοποιείται αποδοτικά και η ποιότητα των στοιχείων αυτών είναι ικανοποιητική. Το μόνο επιθυμητό επίπεδο που μπορούμε να θέσουμε για τον συγκεκριμένο δείκτη είναι να βρίσκετε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτόν της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (σε ημέρες), τότε μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός 12. Ανάλυση Το 1999 ο δείκτης βρισκόταν στις 99 ημέρες και παράλληλα μικρότερος από της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (146). Η επόμενη χρονιά μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλή καθώς οι ημέρες αυξήθηκαν στις 108, μεταβολή η οποία σημαίνει ότι η οικονομική μονάδα μπορεί να λειτουργεί περισσότερες μέρες (108) με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών της περιουσιακών στοιχείων χωρίς να χρησιμοποιεί τα έσοδα των λειτουργικών της στοιχείων. Τέλος για το 2000 ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος είναι μεγαλύτερος σε ημέρες από τον κυκλοφορίας αποθεμάτων. Το 2001 η γενική εικόνα του αριθμοδείκτη Α.Χ.Δ παρέμεινε θετική καθώς το επίπεδο των ημερών δεν μεταβλήθηκε και παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα της κυκλοφορίας αποθεμάτων παρά την αύξηση αυτών στις 102 ημέρες. Την επόμενη χρονιά αντιστράφηκε η καλή εικόνα της μονάδας καθώς όχι μόνο μειώθηκαν οι ημέρες (102) του Α.Χ.Δ αλλά και η ταχύτητα αποθεμάτων έγινε μεγαλύτερη από του Α.Χ.Δ. Αυτή η μείωση του δείκτη Α.Χ.Δ. σημαίνει και την μείωση του χρονικού διαστήματος που μπορεί η μονάδα να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών στοιχείων. Κατά το τελευταίο εξεταζόμενο έτος σημειώθηκε μια μικρή αύξηση των ημερών σε 104 η οποία δεν φάνηκε αρκετή για να ξεπεραστεί η ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων που έφτασε στις 144 ημέρες. 12. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ97

42 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS) Οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν την παραγωγικότητα και τον βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Με την μελέτη των δεικτών αυτών προσδιορίζεται ο βαθμός μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων(αποθεμάτων, απαιτήσεων) σε ρευστά. Με τη βοήθεια των δεικτών δραστηριότητας εξετάζεται αν υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποθεμάτων, καθώς πρέπει το ύψος των αποθεμάτων να συσχετίζεται με το ύψος των πωλήσεων. Επίσης βοηθούν στην χρηματοοικονομική πολιτική διατήρησης του δυνατόν άριστου ύψους χρηματικών διαθεσίμων και χρεογράφων, τα οποία επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας. Τέλος, προσδιορίζεται το ποσοστό απαιτήσεων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την πιστωτική πολιτική της εταιρίας Παγκοσμια Εγκυκλοπαίδεια τόμος 8 ος, σελ 199

43 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ+ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ) / Μ.Ο ΑΠΑΙΤ , , Σημασία Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε φορές ή και σε μέρες το μέσο όρο προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες. Δείχνει πόσες φορές,κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης 14. Επίσης, μετρά την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της οικονομικής μονάδας στην είσπραξη των λειτουργικών της απαιτήσεων και εκφράζει την πιστωτική της πολιτική. Τέλος παρέχει ένδειξη της ποιότητας και του βαθμού ρευστότητας των απαιτήσεων μιας οικονομικής μονάδας 15. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Συγκρίνουμε το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη και του αριθμοδεικτη ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων μιας οικονομικής μονάδας τόσο καλύτερη είναι η θέση της. Ανάλυση Κατά την πρώτη εξεταζόμενη χρονιά έχουμε την μεγαλύτερη παρατηρούμενη τιμή του δείκτη μέσα στην 5ετία (2,98) καθώς και το μεγαλύτερο περιθώριο σε σύγκριση με τον δείκτη ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων (2,03). Αυτά τα επίπεδα μας επιτρέπουν να πούμε ότι μέσα στην εξεταζόμενη χρήση η οικονομική μονάδα εισπράττει κάθε 122 ημέρες τις παρεχόμενες πιστώσεις προς τους πελάτες. Το 2000 είχαμε μια πτώση της ταχύτητας εξόφλησης απαιτήσεων (2,92) συνεπώς αύξηση των ημερών(125). Μεγάλη πτώση της ταχύτητας είχαμε την επόμενη χρονιά στο 2,82 γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες καθυστερούν την εξόφληση των υποχρεώσεων τους προς την μονάδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μη είσπραξης των. Αυτή η καθοδική πορεία των τελευταίων ετών οφείλεται στην μεγαλύτερη αναλογικά μείωση των πωλήσεων από την μείωση των απαιτήσεων. Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων βελτιώνεται για το 2002 (2,94) και υπολείπεται κατά 0,04 του υψηλότερου επιπέδου που είχε σημειωθεί το 1999.Με αυτή την αύξηση η μονάδα εισπράττει ταχύτερα τις χορηγημένες απαιτήσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο μη είσπραξης των. Την τελευταία χρονιά ο δείκτης μειωμένος στο 2,86 κυμαίνεται στα μέσα επίπεδα της 5ετίας, η πτώση είναι πολύ μικρή και μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 14 ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ100 & ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ55

44 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧ/ΝΙΩΝ ΥΠΟΧ/ΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧ.ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Κ.ΠΩΛ- ΕΝΣ.ΑΠΟΣΒ) / Μ.Ο ΒΡΑΧ.ΥΠΟ , , Σημασία Δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από τους προμηθευτές πιστώσεις, ή πόσες φορές το κόστος πωλήσεων καλύπτει τις αγορές με πίστωση. Διαχρονικά δείχνει την πολιτική της οικονομικής μονάδας ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης των αγορών. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε φορές ή και σε μέρες το μέσο όρο προθεσμίας εξόφλησης των οφειλών της οικονομικής μονάδας. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο, στην περίπτωση αυτή θα τον συγκρίνουμε διαχρονικά, με τον αντίστοιχο του κλάδου και των ομοειδών επιχειρήσεων. Συγκρίνουμε το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη και του αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων. Ανάλυση Αρχικά ο δείκτης βρίσκετε στο 0,95 ή 347 ημέρες, που σημαίνει ότι είτε κατά μέσο όρο 0,95 εξοφλούνται οι οφειλές προς τους προμηθευτές είτε κάθε 347 ημέρες. Την επόμενη χρονιά ο δείκτης αυξήθηκε στο 1,16, γεγονός που σημαίνει ότι οι προμηθευτές αύξησαν την παροχή πιστώσεων προς την μονάδα άρα οι ημέρες εξόφλησης αυξήθηκαν στις 423.Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2001 όπου ο δείκτης έφτασε το 1,55 ή 566 ημέρες. Αυτή η ανοδική πορεία της ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων που σημειώθηκε τα τρία τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο του συνόλου των χρηματικών διαθεσίμων της μονάδας. Το 2002 παρατηρήθηκε μια πολύ μικρή πτώση στο 1,51.Την επόμενη χρονιά συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών και ο δείκτης έφτασε το 1,61 ή 588 ημέρες. Συγκριτικά με τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων παρατηρείται αύξηση της διαφοράς τους από έτος σε έτος και αποτελεί ένα ακόμα θετικό στοιχείο. Γενικά η πορεία του αριθμοδείκτη μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλή αφού μέσα στην εξεταζόμενη 5ετία αυξήθηκε κατά 0,66 ή 241 ημέρες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι προμηθευτές δείχνουν εμπιστοσύνη προς την εταιρεία όσον αφορά την φερεγγυότητα της.

45 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΤΥΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / Μ.Ο ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σημασία Αποτελεί ένα ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Ο αριθμοδεικτης αυτός δείχνει : Πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα μέσα στη χρήση. Το χρόνο που παρέμειναν τα αποθέματα στην οικονομική μονάδα μέχρι να πωληθούν. το βαθμό ανακύκλωσης των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρακολουθείται ο ορθός προγραμματισμός των παραγγελιών αποθεμάτων και ελέγχεται αν υπάρχει τυχόν υπεραποθεματοποιηση. Τέλος παρακολουθείται η υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με τη δέσμευση του απασχολούμενου κεφαλαίου. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα και ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προμήθειες ή η παραγωγή των αποθεμάτων, επιθυμητό είναι ένα μέσο πρότυπο γύρω στο 10. Μελετάται η εξέλιξη του διαχρονικά και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο των ανταγωνιστικών μονάδων και τον μέσο όρο του κλάδου. Ανάλυση Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο συνεπώς είναι αδύνατο να συγκριθεί με το επίπεδο του δείκτη. Ο δείκτης παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Πιο συγκεκριμένα για την πρώτη χρονιά βρισκόταν στο 2,49, δηλαδή τα αποθέματα ανανεώθηκαν ή και παρέμειναν μέχρι να πωληθούν 2,49 φορές ή 146 ημέρες μέσα στην χρήση. Κατά την επόμενη χρήση ο δείκτης αυξήθηκε στο 4,11. Μετά από αυτή την μεγάλη άνοδο είχαμε μια πτωτική πορεία στο 3,53-2,84-2,54 για τα 3 επόμενα χρόνια. Συγκριτικά με τον μέσο όρο του κλάδου η οικονομική μονάδα κυμαίνετε σε χαμηλά επίπεδα. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλετε σε διαφορετικό τρόπο αποτίμησης των αποθεμάτων, διαφορετική πολιτική πωλήσεων και μεθόδου ελέγχου των αποθεμάτων.

46 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛ ΠΑΓΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ+ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ) / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημασία Προσδιορίζει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις πωλήσεις. Παρέχει ένδειξη του αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με το ύψος πωλήσεων. Επίσης, δείχνει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας να χρησιμοποιεί μικρή ή μεγάλη αξία παγίων και να επιτυγχάνει ορισμένο όγκο πωλήσεων 16. Τέλος, επιτρέπει την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική μονάδα αξιοποιεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Πρότυπο Δεν υπάρχει, καταρχήν, άμεση σχέση μεταξύ πωλήσεων και πάγιων, που θα μπορούσε να αξιολογηθεί με αυτόν τον δείκτη. Για πληρέστερη πληροφόρηση και μεγαλύτερη αξιοπιστία συσχετίζεται με τους αντίστοιχους των προηγούμενων χρήσεων και άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων 17. Ανάλυση Ο εξεταζόμενος δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 1999 βρισκόταν στο 3,27 και το 2000 παρουσίασε μια μικρή πτώση στο 3,23. Την επόμενη χρονιά ο δείκτης έφτασε το 3,36 και το 2002 το 3,94 αυξημένος δηλαδή κατά 0,58. Τέλος την τελευταία χρονιά υποχώρησε στο 3,77. Η οικονομική μονάδα βρίσκετε σε υψηλότερά επίπεδα του κλαδικού μέσου όρου γεγονός που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται πιο εντατικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 16 ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ118

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε., ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013.

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σταύρακα Αναστασία. Επόπτης Καθηγητής: Σεπτέμβριος 2013. ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.

Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Παρουσίαση & χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων της εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Αναστασία Φανούλη ΑΕΜ 9319 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Συμεών Κελετζής ΚΑΒΑΛΑ, Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα: «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Στον Κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας» Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α ΚΛΑΔΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Παρουσίαση Κλάδου Βιομηχανίας Καλλυντικών... 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α ΚΛΑΔΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Παρουσίαση Κλάδου Βιομηχανίας Καλλυντικών... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α ΚΛΑΔΙΚΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Παρουσίαση Κλάδου Βιομηχανίας Καλλυντικών... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ανάπτυξη Κλάδου... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανταγωνισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ RILKEN A.E.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΤΡΙΑΝΤΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ROMA PIZZA"

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ROMA PIZZA ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ROMA PIZZA" ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΠΟΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.10042) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Μ.10299)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ. ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:9793 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1.1 Έννοια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Σοφία Π. Κεφαλά ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Σοφία Π. Κεφαλά Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Total Quality Management «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: καθ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.» (2008 ΕΩΣ 2010) ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα