ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1999-2003 -ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- Υποβλείσα στην Καθηγήτρια ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ από τον σπουδαστή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ από (Θερμοπυλών 11, Αλεξανδρούπολη) Έναρξη : Παράδοση :

2 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ...14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΕΤΗ Ή ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΣΥΓΚΡΙΤΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒ.Ε.Ε ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.32

3 - 3 - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 5.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ..46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.53

4 - 4 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 8.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΩΝ 61 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 67

5 - 5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 11. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 77 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..07 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..78

6 - 6 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Α.Ε Α.Χ.Δ Ε.Γ.Λ.Σ Κ.Τ.Λ Μ.Λ.Ε Μ.Λ.Π Π.Χ L.I.F.O F.I.F.O Ανώνυμη Εταιρία Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τα λοιπά Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού παραδείγματος χάρη Last In-First Out (Μέθοδος αποτίμησης: τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή) First In-First Out (Μέθοδος αποτίμησης: πρώτη εισαγωγή-τελευταία εξαγωγή)

7 - 7 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διαγράμματα Σελίδα 1 Γενική Ρευστότητα 36 2 Καθαρού Κέρδους 48 3 Καθαρού και Μεικτού Κέρδους 50 4 Κεφάλαιο Κίνησης 66

8 - 8 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και ενδιαφέροντες κλάδους της επιστήμης της Λογιστικής. Στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας επέλεξα ώς θέμα ενασχόλησης την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε για την 5ετία Το περιεχόμενο και η δομή αυτής της πτυχιακής εργασίας καθρεπτίζουν την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την όσο πιο ισορροπημένη παρουσίαση του αντικειμένου της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται σε 11 κεφάλαια, τα οποία διαιρούνται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν την ανάλυση αλλά και στοιχεία της εξεταζόμενης οικονομικής μονάδας. Στο δεύτερο μέρος έχουμε την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες σε 5 κεφάλαια στα οποία αναφέρεται αρχικά η έννοια και ο σκοπός της κάθε ομάδας αριθμοδεικτών. Κατόπιν έχουμε την παρουσίαση της πορείας του δείκτη μέσα στην 5ετία, ακολουθεί το πρότυπο και η ανάλυση. Στο τρίτο μέρος αναλύονται οι έννοιες του κεφαλαίου κίνησης και της χρηματοοικονομικής ισορροπίας με εφαρμογή στην ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε καθώς και συγκεντρωτικοί πίνακες των αριθμοδεικτών που εξετάσθηκαν. Οι λογαριασμοί στις δημοσιευμένες καταστάσεις για τα έτη 1999 έως και 2001 είναι σε δραχμές, για τον υπολογισμό όμως των σχέσεων έγινε η μετατροπή σε Ευρώ. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και τον Γιάννη των οποίων η βοήθεια υπήρξε καταλητική για το κλείσιμο και την παράδοση της πτυχιακής μου εργασίας.

9 - 9-1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο όρος ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σημαίνει την σύγκριση κατά αξία των διαφόρων ομαδοποιημένων στοιχείων που περιέχουν προς το σύνολο τους ή προς την αξία ορισμένης ομάδας στοιχείων και ακόμη προς τα στοιχεία άλλου ή άλλων ισολογισμού της ίδιας ή ομοειδούς οικονομικής μονάδας με σκοπό τη μελέτη της οικονομικής κατάσταση της 1. Σκοπός της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων που περιέχουν 2. Η μελέτη των σχέσεων και των τάσεων των στοιχείων που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις βοηθάει στη λήψη ορθολογικότερων αποφάσεων. Η οικονομική ανάλυση εξυπηρετεί στη μετατροπή των απλών στοιχείων σε χρήσιμες, για τη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, πληροφορίες. Με την οικονομική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώνεται η δυνατότητα: ανταπόκρισης της οικονομικής μονάδας στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν και το μέλλον εκμετάλλευσης ευκαιριών, αποδοτικότητας και η τάση βελτίωσης πληρωμής μερισμάτων. 1.2 ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΆΛΥΣΗ Αυτοί που ενδιαφέρονται και χρησιμοποιούν την τεχνική της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων μπορούν να καταταγούν στις παρακάτω βασικές κατηγορίες 3 : διοίκηση της μονάδας επενδυτές μέτοχοι δανειστές της οικονομικής μονάδας οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές, στελέχη τραπεζών, επενδυτικών και χρηματιστηριακών εταιριών αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων ελεγκτές χρηματοοικονομικών καταστάσεων λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Λ. ΑΡΓΥΡΗΣ, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1998, Σελ ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάεσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ 20 και 22-23

10 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανάλυση αναφέρεται στη μελέτη των οικονομικών μεγεθών των στοιχείων που αναγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών. Επομένως με συντομία θα αναφέρουμε τα είδη και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι καταρτιζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες : τις υποχρεωτικά και προαιρετικά καταρτιζόμενες. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Έννοια Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (80.00) είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τα καθαρά τακτικά και οργανικά αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από την εκμετάλλευση των διαφόρων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας.

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έννοια Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης (86.00) είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα τα οποία πραγματοποιούνται, μέσα στη χρήση που κλείνει, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Έννοια Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (88.00) είναι η οικονομική κατάσταση που εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων, της χρήσης που κλείνει, από το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας οικονομικής μονάδας.

12 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια Ισολογισμός (89.00) είναι μια συνοπτική λογιστική απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο ή εταιρική χρήση, κατά είδος και αξία ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έννοια Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες.

13 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Έννοια Με την παροχή της καταστάσεως ταμειακής ροής έχουμε πληροφόρηση όσον αφορά τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, συνήθως της λογιστικής χρήσεως. Πέραν αυτού παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές και τις καθαρές ταμειακές ροές που απορρέουν από τις καθημερινές εργασίες, καθώς και τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ κ.ά. ( π.χ. Ετήσιοι απολογισμοί, εξωλογιστικά δεδομένα) 4. Παγκοσμια Εγκυκλοπαίδεια τόμος 8 ος, σελ ΚΟΝΤΑΚΟΥ Γ.Α., ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, Πεμπτη έκδοση, Εκδόσεις <<ΕΛΛΗΝ>>, Αθήνα 1997, σελ 44 6 ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάεσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ 264

14 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ

15 - 15 -

16 - 16 -

17 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικά, όλες οι μέθοδοι ανάλυσης περιλαμβάνουν συγκρίσεις μεταξύ του τι πράγματι συμβαίνει με το τι θα έπρεπε να συμβαίνει, λαμβάνοντας σαν μέτρο σύγκρισης κάποιο αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος. Αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος είναι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει κάτω από τις επικρατούσες τη στιγμή της ανάλυσης συνθήκες. Πέραν αυτού, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της αναλύσεως πρέπει να γίνονται συγκρίσεις, εκτός από το αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος, και με: άλλες οικονομικές μονάδες του ιδίου κλάδου ( ανταγωνισμός) τους μέσους όρους του κλάδου στον οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα. Για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οικονομικών μονάδων οι σημαντικότερες μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι: 1. Η Κάθετη ή Διαστρωματική μέθοδος 2. Η Οριζόντια ή Συγκριτική μέθοδος 3. Η Μέθοδος ανάλυσης των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσης 4. Άλλες Εξειδικευμένες μέθοδοι, που περιλαμβάνουν: Ανάλυση μεταβολών της οικονομικής θέσης Ανάλυση του νεκρού σημείου Και άλλες ειδικότερες κατά περίπτωση 2.1 ΚΑΘΕΤΗ H ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετατρέπονται σε καταστάσεις κοινού μεγέθους. Η διαδικασία της μετατροπής των κανονικών καταστάσεων σε κοινού μεγέθους είναι η έκφραση των απολύτων οικονομικών μεγεθών που περιέχουν σε ποσοστά επί τοις εκατό. Στον Ισολογισμό κάθε ένα οικονομικό μέγεθος των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, διαιρείται με το σύνολο του ενεργητικού ή παθητικού αντίστοιχα ενώ στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης κάθε οικονομικό μέγεθος διαιρείται με το σύνολο των πωλήσεων. Παρακάτω έχουμε ένα παράδειγμα μετατροπής των κανονικών καταστάσεων του ενεργητικού σε κοινού μεγέθους για την κλειόμενη χρήση Παρατηρούμε ότι το πάγιο ενεργητικό καταλαμβάνει περίπου το 30% του γενικού συνόλου ενεργητικού και ειδικότερα οι λογαριασμοί των Γηπέδων(10.00) -Κτιρίων (11.00) Μηχανημάτων (12.00) το 20%. Το υπόλοιπο 70% ανήκει στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό.

18 Αξία Aποσβέσεις Αναπόσβεστη Κοινό 2003 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Kτήσεως Αξία 1.Εξοδα Ιδρυσεως & Πρώτης Εγκ/σεως , ,20 0,01 0,00 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , ,21 0, , , ,22 0,90 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα Οικόπεδα ,65 0, ,65 10,68 3. Κτίρια και Τεχνικά 'Έργα , , ,28 4,67 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις και Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός , , ,15 6,51 5. Μεταφορικά Μέσα , , ,59 0,38 6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός , , ,68 2,02 7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων ,60 0, ,60 0, , , ,95 24,51 Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙΙ ) , , ,95 24,51 ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,97 4,46 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ,07 0, ,04 4,72 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ( ΓΙΙ+ΓΙΙΙ ) ,99 29,23 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα ,25 3,99 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -υποπροϊόντα και υπολείμματα ,27 7,63 4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά ,05 11,57 5.Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων ,01 8,49 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες , ,58 31,68 Μείον : Προβλέψεις , ,42 24,88 2. Γραμμάτια Εισπρακτέα Στις Τράπεζες για Εισπραξη 3α. Επιταγές Εισπρακτέες ,31 9, Χρεώστες Διάφοροι ,39 3, Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων 7.185,62 0,02 IV.Διαθέσιμα ,74 1. Ταμείο ,86 0,20 3. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 8.062,18 0, ,04 0,23 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV ) ,36 69,67 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων ,29 0,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε ) ,86 100,00

19 Παρόμοιες ενέργειες γίνονται και στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, όπου βασικό σημείο αναφοράς για μετατροπή των οικονομικών μεγεθών σε ποσοστά, κοινό μέγεθος, αποτελεί το <<αποτέλεσμα προς διάθεση>>. Χρήση 2003 Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως ,09 144% Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων Υπόλοιπο Κερδών Προηγουμένων Χρήσεων - Συμψηφισμός ζημιών με υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των Οικοπέδων & Κτιρίων με βάση τον ν.2065/92 Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου - προηγουμένων χρήσεων Σύνολο ,09 144% ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος Εισοδήματος ,28 44% Κέρδη προς Διάθεση , Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό Αποθεματικό ,29 5% 2. Πρώτο Μέρισμα ,08 33% 6. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν. 2601/ ,43 32% 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 2.560,58 3.3% 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου 5.000, % 7α. Διανομή κερδών στο προσωπικό ,91 27% 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον % ,81 100% Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας, για μια σειρά ετών, όπως επίσης και οι συγκρίσεις μεταξύ ομοειδών μονάδων, του ιδίου κλάδου, με διαφορετικό όμως οικονομικό μέγεθος. 2.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων συντελείται με την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων, μιας οικονομικής μονάδας, για μια σειρά ετών, για αυτό ονομάζεται και διαχρονική μέθοδος ανάλυσης. Η αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών γίνεται σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη: των προηγούμενων ετών της ίδιας οικονομικής μονάδας άλλων ομοειδών μονάδων του μέσου όρου των αντιπροσωπευτικών μεγεθών του κλάδου ή συγκεκριμένων Πρότυπων μεγεθών.

20 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , , , , ,2 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις , , , , ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις , , , , Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,

21 ΠΑΘΗΤΙΚΟ % 2001 % 2002 % 2003 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο Ι. ΙΙΙ. Αποθέματα Διαφορές , , , , , , , % , , ,5% , ,59 αναπροσαρμογής- 2 5 ΙΙ. Επιχορηγήσεις Απαιτήσεις , , Επενδύσεων IV.Διαθέσιμα , , , , ,04 IV. Αποθεματικά , ,6 +3, Σύνολο Κεφάλαια Κυκλοφ/ντος ,7 +4, , , , Ενεργητικού 4 V. Αποτελέσματα εις Ε. Νέο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο Ιδίων , ,7 +5,1 +0, , , -8,5 0, , , -3,7 +5, , , +24,4 +1, , , Κεφαλαίων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,7 +2, , 4 2, , 43 +2, , 86

22 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Τα έξοδα εγκατάστασης και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά την διάρκεια της 5ετίας που εξετάζουμε μειώθηκαν σχεδόν κατά 50% και 11,5% αντίστοιχα. Γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της αξίας κτήσης που σημαίνει την αύξηση των αποσβέσεων άρα την μείωση της αναπόσβεστης αξίας. Οι συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις τα έτη μειώθηκαν κατά 63,4% λόγω της μείωσης των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις δηλαδή του κόστους κτήσεως σε μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Την επόμενη χρήση οι συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 87%. Τα επόμενα έτη ο συγκεκριμένος λογαριασμός έμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Εκτός από τις συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες έμειναν αμετάβλητες καθόλη την διάρκεια της 5ετίας.

23 Η αξία των αποθεμάτων παρουσίασε ανοδική πορεία κατά 45% καθώς η οικονομική μονάδα αύξησε τις προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων, πιθανόν αλλαγή χρηματοοικονομικής στρατηγικής λόγω αυξημένων χρηματικών διαθεσίμων. Τα υπόλοιπα στοιχεία των αποθεμάτων παρουσίασαν αμελητέες μεταβολές. Τα διαθέσιμα της επιχείρησης παρουσίασαν μεγάλη άνοδο κατά 120% για τα έτη , οφείλεται στην αύξηση των καθαρών αποτελεσμάτων (κέρδη) για αυτά τα έτη. Την τελευταία χρονιά μειώθηκαν τα διαθέσιμα κατά 21% λόγω της μείωσης των καθαρών αποτελεσμάτων (κέρδη). Οι διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων μειώθηκαν σχεδόν κατά 150% λόγω της μείωσης των επιχορηγήσεων του πάγιου ενεργητικού μειώνοντας ταυτόχρονα και το παθητικό της επιχείρησης. Οι διαφορές αναπροσαρμογής παρέμειναν αμετάβλητες και για τα 5 χρόνια. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (έξοδα χρήσης δεδουλευμένα) παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Για την 5ετία μειώθηκαν κατά 90%, εξέλιξη που μπορεί να οφείλεται σε μείωση των εξόδων λόγω απολύσεων ή σε μείωση των λειτουργικών εξόδων (αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος) 2.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Η μέθοδος αυτή αποτελεί τμήμα της οριζόντιας ή συγκριτικής μεθόδου ανάλυσης. Χρονολογική σειρά είναι η διάταξη των οικονομικών μεγεθών των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις για μια σειρά ετών, από την παλαιότερη προς την τρέχουσα. Από τη χρονολογική σειρά υπολογίζονται οι δείκτες τάσης που μας ενδιαφέρουν και εκφράζονται σε σχέσεις εξέλιξης, ξεκινώντας με ένα έτος βάσης (παλαιότερο) ίσο με 100. Οι επόμενες χρήσεις διαιρούνται με το οικονομικό μέγεθος του έτους βάσης. Όταν ο αριθμοδείκτης τάσης είναι μικρότερος του 100 σημαίνει μείωση της απόλυτης τιμής για το έτος αυτό, σε σύγκριση με το έτος βάσης. Εάν η απόλυτη τιμή του είναι μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται στο έτος βάσης, τότε ο αριθμοδείκτης θα είναι μεγαλύτερος του 100. Χαρακτηριστικό των δεικτών τάσεις είναι η ανάγλυφη απεικόνιση της πορείας του συγκεκριμένου οικονομικού μεγέθους 7.

24 ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια ,9 101,8 85,6 86,1 Αποθέματα ,8 124,3 138,7 153,8 Απαιτήσεις ,3 104,8 102,1 101,5 Διαθέσιμα ,9 197,2 264,9 209,7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια ,06 100,5 106,5 108 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,9 113,2 99,8 104 ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων ,5 101, ,3 Λειτουργικά έξοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα χρήσης Κέρδη προς διάθεση ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Σε αυτές περιλαμβάνονται: Ανάλυση των μεταβολών της οικονομικής θέσης(τμήμα της οριζόντιας μεθόδου) Υπολογισμός και ανάλυση του νεκρού σημείου Ανάλυση ανάλογα με το ενδιαφέρον του αναλυτή και το σκοπό της ανάλυσης 8.

25 ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ.53 62&63 3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η εταιρία που παράγει τα μακαρόνια ΜΕΛΙΣΣΑ ιδρύθηκε το 1949 και έχει την έδρα της στη Αθήνα. Το εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών βρίσκεται στη Λάρισα. Είναι μία ελληνική μοντέρνα εταιρία που προμηθεύει την ελληνική και διεθνή αγορά με υγιεινά, αρίστης ποιότητας προϊόντα και είναι εξοπλισμένη με ότι πιο σύγχρονο από άποψη τεχνολογίας. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της εργάζεται σε χώρους ευχάριστους και άνετους, οι δε εργοστασιακές της μονάδες αποτελούν κόσμημα για την περιοχή που βρίσκονται και λόγω καθαριότητας, αλλά και καλαισθησίας και περιβάλλοντος χώρου. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ παράγει τα γνωστά ζυμαρικά ΜΕΛΙΣΣΑ, ΝΤΕΒΕΤΑ, PRIMO GUSTO και ΣΤΕΛΛΑ. Η εταιρία εγκατέστησε πριν 22 χρόνια στη Λάρισα έναν υπερσύγχρονο Μύλο αλέσεως σκληρού σίτου. Ο Μύλος αυτός προμήθευε με σιμιγδάλια την

26 Μακαροβιομηχανία, η οποία σύντομα μετεγκαταστάθηκε από την Αθήνα στη Λάρισα. Έκτοτε οι εγκαταστάσεις της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ επαυξάνονται σχεδόν κάθε χρόνο με συνεχείς επενδύσεις, διατηρώντας το κάθετο συγκρότημα Μύλου- Μακαρονοποιείου, το πλέον σύγχρονο του είδους του στην Ελλάδα. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται μέσα στις μεγαλύτερες και υγιέστερες εταιρίες τροφίμων της χώρας μας. Είναι άρτια οργανωμένη με στελέχη ικανά και εξειδικευμένα και εξοπλισμένη με ότι καλύτερο υπάρχει από μηχανολογικής και τεχνολογικής απόψεως. Η εταιρία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ διαθέτει 2 εργοστάσια: Μακαρονοποιείο και Μύλο αλέσεως σκληρού σιταριού στη Λάρισα, παραγωγής ημερησίως 170 τόνων σιμιγδαλιού ο οποίος συνδέεται με υπέργειες και υπόγειες σωληνώσεις με το Μακαρονοποιείο και έτσι η προμήθεια του σε σιμιγδάλι γίνεται αυτομάτως. Ο Μύλος είναι υπεραυτόματος και απασχολεί 25 άτομα προσωπικό. Το Μακαρονοποιείο είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και απασχολεί 130 άτομα προσωπικό. Τα μηχανήματα της εταιρίας είναι τελειότατου τύπου (το παλαιότερο έχει ηλικία 15 ετών), η τελευταία λοιπόν τεχνολογία λέει ότι τίποτα δεν έρχεται σε επαφή με ανθρώπινα χέρια και όλα γίνονται βάση προγραμματισμού σε computer. Ακόμα και το σύστημα αποθήκευσης στη Λάρισα γίνεται με computer. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν έρχονται σε επαφή με τα μηχανήματα. Και στα δύο εργοστάσια λειτουργούν Χημεία και Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου. Ανά μία ώρα οι Υπεύθυνοι του Ποιοτικού Ελέγχου είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν δείγματα από κάθε μηχάνημα παραγωγής και να το εξετάζουν. Το κεντρικό τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου βρίσκεται στην Αθήνα, όπου βρίσκονται τα Κεντρικά Γραφεία και η Διανομή της εταιρίας.

27 Εδώ ο υπεύθυνος του Ποιοτικού Ελέγχου ελέγχει καθημερινά τυχαία δείγματα που παραλαμβάνει από την Αποθήκη. Τα Χημεία είναι μεγάλα και μοντέρνα και απασχολούν: Το Χημείο του Μύλου Το Χημείο του Μακαρονοποιείου Το Χημείο των Αθηνών 1 άτομο 5 άτομα 1 μόνιμο άτομο και 1 έκτακτο άτομο Βγαίνοντας από το συγκρότημα της Λάρισας, τα προϊόντα της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, έτοιμα πια, οδηγούνται στις τρεις Αποθήκες που λειτουργούν σαν κέντρα Διανομής της εταιρίας στην Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί τα προϊόντα αυτά φθάνουν ταχύτατα στον τελικό καταναλωτή σημεία πωλήσεων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τροφοδοτούνται καθημερινά με αυτά. Για τις ανάγκες του Δικτύου Διανομής της η εταιρία διαθέτει μεγάλο στόλο ιδιόκτητων φορτηγών αυτοκινήτων, που ξεκινούν από τα τρία Κέντρα και φθάνουν μέχρι και τα πιο μικρά χωρία της εκστρατείας. Η εξυπηρέτηση είναι άμεση και όλα τα προϊόντα της εταιρίας τοποθετούνται πάντα φρέσκα στα ράφια των super markets. Οι κλάδοι των εργαζομένων στην εταιρία μας είναι οι εξής: Ανειδίκευτοι εργάτες που φορτώνουν στις αποθήκες και είναι βοηθοί οδηγού στα φορτηγά μας. Ειδικευμένοι εργάτες που έχουν τελειώσει τεχνικές σχολές. Μηχανικοί-ηλεκτρολόγοι κ.τ.λ. Οδηγοί με επαγγελματικό δίπλωμα για τα φορτηγά μας. Εργάτριες συσκευασίας. Μηχανοδηγοί που είναι προϊστάμενοι των ειδικευμένων εργατών και έχουν τελειώσει ΤΕΙ. Διευθυντές των εργοστασίων που είναι Μηχανολόγοι του Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

28 Διευθυντές παραγωγής που είναι Χημικοί-Μηχανικοί του Πολυτεχνείου. Στα Χημεία μας απασχολούμε Χημικούς, Χημικούς Τεχνολογίας Τροφίμων, οι περισσότεροι με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και Γεωπόνους. Στα γραφεία: Οι ιδιαίτερες Γραμματείς των Διευθυντών που έχουν τελειώσει σχολές γραμματέων και μιλούν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες η κάθε μία. Στο τμήμα Μηχανογράφησης ο Διευθυντής έχει πτυχίο Μαθηματικού με μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και οι τρεις βοηθοί του έχουν τελειώσει το Τμήμα Προγραμματιστών Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Οι Χειρίστριες των computers έχουν τελειώσει Μέση Εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα Πωλήσεων οι Πωλητές που έχουν τελειώσει διάφορα ΤΕΙ ή ΑΕΙ και έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια πωλήσεων. Οι Υπεύθυνοι του τμήματος MARKETING και Πωλήσεων έχουν τελειώσει ανώτατες σχολές MARKETING και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο διευθυντής Πωλήσεων και ο διευθυντής MARKETING έχουν πτυχία MARKETING και Οικονομικών με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Ο Οικονομικός Διευθυντής, ο Διευθυντής Εξαγωγών, ο Διευθυντής Προμηθειών και Logistics, η Υπεύθυνη Πιστωτικού Ελέγχου, καθώς επίσης και 10 άτομα Υπεύθυνοι Οικονομικών Τομέων έχουν σπουδάσει οικονομικά. Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακά στην ψυχολογία προσωπικού. 3.1 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Μακριά ζυμαρικά Πάστες μικρές για σούπες Πάστες μεγάλες (πέννες, φιογκάκι κ.τ.λ. ) Σπέσιαλ ζυμαρικά ( με σπανάκι, φιδές, κανελλόνια, τορτελίνι, ταλιατέλλες, λαζάνια κ.τ.λ. ) Ζυμαρικά με αυγά. Ημιέτοιμα γεύματα <<Italian menu>> ( ζυμαρικά με 4 τυριά, καρμπονάρα, ζυμαρικά με μανιτάρια, ζυμαρικά με μπρόκολο, ζυμαρικά με γαρίδες )

29 Νωπά γεμιστά ζυμαρικά <<Pasta Fresca>> ( νωπά ζυμαρικά που διατηρούνται εκτός ψυγείου με 4 τυριά, με τυρί ricotta & σπανάκι, με προσούτο, με μανιτάρια ) Τα παραπάνω είδη κυκλοφορούν με τις φίρμες ΜΕΛΊΣΣΑ, ΝΤΕΒΕΤΑ, PRIMO GUSTO και ΣΤΕΛΛΑ. ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ Χονδρό Ψιλό Με τις φίρμες ΜΕΛΙΣΣΑ και ΣΤΕΛΛΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ CATERING Ποικιλία διαφόρων ειδών από ζυμαρικά μέχρι deserts που απευθύνονται σε Ξενοδοχεία, Εταιρίες Ναυλώσεων Πλοίων, Εστιατόρια, Νοσοκομεία κ.τ.λ. και είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες των 10 κιλών. 3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Οικογένεια Κίκιζα ξεκίνησε το εμπόριο τροφίμων στις αρχές του αιώνα μας, από ένα μικρό χωριό της Πελοποννήσου, το Ελαιοχώρι Αρκαδίας. Το 1925 τα πέντε αδέλφια του Γιώργου Κίκιζα ανοίγουν ένα κατάστημα τροφίμων στην Αθήνα, στην περιοχή Μεταξουργείου. Το κατάστημα εκείνο έμελλε να εξελιχθεί σε ένα υπέρ-κατάστημα της εποχής με 35 υπαλλήλους.

30 Εισαγωγές, παραγωγή προϊόντων με την φίρμα <<ΚΙΚΙΖΑ >>, κατ οίκον και άλλες καινοτομίες που το έκανα να είναι γνωστό σε όλη την πρωτεύουσα. Το 1935 οι αδελφοί Κίκιζα συνεταιρίζονται με το μακαρονοποιείο <<ΔΗΜΗΤΡΑ>> που βρισκόταν στην Λ.Συγγρού. Ο νεαρός αδελφός Αλέξανδρος μυείται στα μυστικά της μακαρονοποιείας και μετά τον πόλεμο, το 1949, ιδρύει το δικό του εργοστάσιο. Έτσι αρχίζει η 50χρονη ιστορία της εταιρίας ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ.

31 Το 1965 ο Αλέξανδρος Κίκιζας πεθαίνει πρόωρα και για μια δεκαετία την επιχείρηση διευθύνει η γυναίκα του Κωνσταντίνα, ώσπου το 1975 αναλαμβάνει την διοίκηση η νέα γενιά. Το 1979 μεταφέρεται το εργοστάσιο ζυμαρικών από την Αθήνα στη Λάρισα και δημιουργείται ένα καθετοποιημένο σύγχρονο συγκρότημα Μύλου και Μακαρονοποιείου.

32 Την δεκαετία του 1980 αρχίζει η εξαγωγική δραστηριότητα και παράλληλα η εταιρία αντιπροσωπεύει στη Ελλάδα ξένους Οίκους τροφίμων. Λανσάρονται με μεγάλη επιτυχία τα τοματικά προϊόντα PUMARO-MELISSA. Την δεκαετία του 1990 η εταιρία κατατάσσεται από πλευράς τζίρου και κερδών στις 20 μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων της χώρας. Το 1998 η εταιρία κάνοντας αναδιάρθρωση του πορτοφολίου των προϊόντων της, πωλεί το εργοστάσιο τοματικών στην εταιρία ΕΛΛΑΪΣ Α.Ε., ενώ ισχυροποιεί την θέση της στα ζυμαρικά και το σιμιγδάλι με την εξαγορά της βιομηχανίας ΣΤΕΛΛΑ Α.Ε. 3.3 Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

33 Η πρώτη βιομηχανία ζυμαρικών στην Ελλάδα. Η πραγματική παραγωγή ζυμαρικών το 2000 φθάνει τους τόνους. Το μερίδιο αγοράς των ζυμαρικών της εταιρίας ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. ανάμεσα στα <<επώνυμα προϊόντα>> φθάνει το 40%. Οι μάρκες με τις οποίες κυκλοφορεί τα προϊόντα της είναι: ΜΕΛΙΣΣΑ Η κύρια μάρκα της εταιρίας, γνωστή ήδη από την δεκαετία του 50 ΣΤΕΛΛΑ Πρώην ιδιοκτησία ΜΥΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αγοράσθηκε πρόσφατα από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ και κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά. PRIMO GUSTO επιτυχία το Η Al Dente σειρά της ΜΕΛΙΣΣΑ, η οποία λανσαρίστηκε με ΝΤΕΒΕΤΑ Η γνωστή παλιά βολιώτικη φίρμα, η οποία έχει εξαγορασθεί από την ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ από το Η ΜΕΛΙΣΣΑ κατέχει επίσης το πρώτο μερίδιο στην αγορά του σιμιγδαλιού. 3.4 ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

34 Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. είναι πρωτοπόρος στον τομέα των εξαγωγών ζυμαρικών, αφού εξάγει ετησίως ποσότητες άνω των τόνων, περισσότερες από κάθε άλλη βιομηχανία. Τα προϊόντα της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ εξάγονται σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ιαπωνία, τη Νότιο Αφρική και την Αυστραλία. 3.5 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Είναι το μεγαλύτερο-με διαφορά-καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου- Μακαρονοποιείου της χώρας μας και ένα από τα σημαντικότερα του είδους στην Ευρώπη. Από την επεξεργασία και άλεση του σκληρού σίτου και την παραγωγή σιμιγδαλιού, έως την παραγωγή, ξήρανση και συσκευασία των ζυμαρικών, υπάρχει πλήρης αυτοματοποίηση. Η δυναμικότητα του συγκροτήματος είναι τόνοι ζυμαρικών ετησίως. Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. είναι σήμερα ίσως ο μεγαλύτερος αγοραστής σκληρού σίτου στην Θεσσαλία, αφού απορροφά τουλάχιστον τόνους σκληρού σίτου, δηλαδή το 1/5 της συνολικής παραγωγής του Θεσσαλικού κάμπου. Κάθε χρόνο η εταιρία πραγματοποιεί πειραματικές καλλιέργειες σίτου σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξελίσσει νέες ποικιλίες σπόρων.

35 Στο Μακαρονοποιείο είναι εγκατεστημένες 7 σύγχρονες γραμμές παραγωγής, Ιταλικής και Ελβετικής κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας, ελεγχόμενες από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα 3/4 του Μηχανολογικού Εξοπλισμού έχουν εγκατασταθεί την τελευταία τριετία. Στο Μακαρονοποιείο παράγονται καθημερινά: 90 τόνοι μακαρονιών (σπαγγέτι, κ.τ.λ.) 75 τόνοι παστών (κριθαράκι, κοφτό, πέννες, αχιβάδα, κ.τ.λ.) και 5 τόνοι ειδικών ζυμαρικών, όπως φιδές, κανελλόνια, ταλλιατέλες τόνοι συνολικά Παράγονται 100 είδη ζυμαρικών και 350 διαφορετικές συσκευασίες. Η ταχύτητα των μηχανημάτων συσκευασίας φθάνει τα 120 πακέτα ζυμαρικών το λεπτό.

36 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RATIOS) Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης όσο και της ικανότητας της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, δηλαδή αυτές που η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Η ρευστότητα επιτυγχάνεται μέσω της καθημερινής μετατροπής των αποθεμάτων σε πωλήσεις, τις πωλήσεις με πίστωση σε απαιτήσεις και τις απαιτήσεις σε μετρητά. Γενικά, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας προσδιορίζουν τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση της μονάδας, που ενδιαφέρει τη διοίκηση, τους πιστωτές και τους μετόχους της. Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας επιδιώκεται να εξακριβωθεί εάν: Υπάρχει επάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων καθώς και διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της και την εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζομένων ευκαιριών. Υπάρχει συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Υπάρχουν υπερβολικά αποθέματα. Χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις στους πελάτες της. Οι απαιτήσεις είναι υπέρογκες.

37 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.+M.Λ.E) / (ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ+ Μ.Λ.Π) 1,53 1,44 1,30 1,27 0,65 Σημασία Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το μέτρο της ρευστότητας μιας επιχειρήσεως αλλά και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως 9. Πρότυπο 1,7-2,2 για τις βιομηχανικές μονάδες, 1,2-2 για τις εμπορικές και τις παροχής υπηρεσιών. Ανάλυση To 1999 η οικονομική μονάδα βρισκόταν πολύ μακριά (0,65) από τα επιθυμητά επίπεδα (1,7-2,2). Μπορούμε να πούμε ότι η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα της επιχείρησης δεν θεωρείται ικανοποιητική. Τα επόμενα χρόνια παρατηρείται έντονα ανοδική τάση προς το πρότυπο μέγεθος (1,53 για το 2003).Εάν η επιχείρηση φτάσει το πρότυπο τα επόμενα χρόνια, τότε θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αλλά και κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στο κεφάλαιο κίνησης. Βραχυχρόνια υποχρέωση έχουμε όταν η επιχείρηση δεν καταβάλει μετρητοίς τις οφειλές προς τους προμηθευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των υποχρεώσεων αλλά και των διαθεσίμων. Η συγκεκριμένη πορεία παρατηρήθηκε μόνο για το έτος 2001, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 9 ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ55

38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , , , , ,21 ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΟΤΗΤΑΣ 1,6 1,4 1,2 1 0,8 Σειρά1 0,6 0,4 0,

39 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ / (ΥΠΟΧ ΑΠΌ Φ-Τ+ΑΣΦΑΛ/ΚΟΙ ΟΡΓ/ΜΟΙ) 0, , Σημασία Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας δίνει την εικόνα της επάρκειας ή όχι μετρητών στην εξεταζόμενη μονάδα σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει τη ικανότητα μιας επιχειρήσεως για τη εξόφληση των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της με μετρητά που διαθέτει 10. Πρότυπο Πρακτικά το επίπεδο του αριθμοδεικτη μπορεί να είναι κάτω της μονάδας, ειδικότερα όταν υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση. Ανάλυση Το 1999 ο αριθμοδεικτης βρισκόταν στο 0,087 πολύ μακριά από το επιθυμητό επίπεδο της μονάδας (1),αυτό σημαίνει ότι οι ληκτές υποχρεώσεις της εξεταζόμενης μονάδας δεν καλύπτονται από τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Την επόμενη χρονιά ο δείκτης μειώθηκε κατά 40%(0,034), γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την ήδη δύσκολη θέση της οικονομικής μονάδας. Τα 3 επόμενα χρόνια παρατηρείτε μια έντονα ανοδική πορεία του δείκτη (0,066-0,07-0,102), βελτιώνοντας την ικανότητα της μονάδας να ανταποκρίνεται στις ληκτές υποχρεώσεις της. Παρά την άνοδο της των τελευταίων ετών ο αριθμοδείκτης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 10. ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ55

40 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ+Μ.Λ.Ε.) / (ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ+Μ.Λ.Π.) Σημασία Αποτελεί ένδειξη της ικανότητας μιας οικονομικής μονάδας να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία (απαιτήσεις, χρεόγραφα, διαθέσιμα) της οικονομικής μονάδας καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 11. Πρότυπο Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας όταν είναι >1 θεωρείται ικανοποιητικός. Ανάλυση Για το 1999 ο δείκτης υπολείπεται 0,58 από το γενικό πρότυπο. Μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι δεν είναι ικανοποιητικός. Πιο συγκεκριμένα η ικανότητα της μονάδας δεν είναι επαρκής έτσι ώστε να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Την επόμενη χρονιά είχαμε σημαντική αύξηση του δείκτη στο 0,84. Το επίπεδο αυτό δεν θεωρείται ικανοποιητικό αλλά σίγουρα είναι βελτιωμένο και πιο κοντά στο πρότυπο. Το 2001 σημειώθηκε μια πολύ μικρή πτώση του δείκτη. Τα δύο επόμενα εξεταζόμενα έτη ο δείκτης σταθεροποιήθηκε στο 0,83 και 0,84. Το γεγονός ότι το επίπεδο του δείκτη κυμαίνεται κάτω της μονάδας σημαίνει ότι τα αποθέματα χρηματοδοτούνται μερικώς από ότι βραχυχρόνια δάνεια. Δείχνει ότι τα γρήγορα ρευστοποιήσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και εξαρτάται από τις μελλοντικές πωλήσεις για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα 11. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ90

41 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ+ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΛΕΙΤ.ΔΑΠΑΝΕΣ Σημασία Θεωρείται ότι είναι ο καλύτερος δείκτης του βαθμού ρευστότητας της επιχείρησης. Εκφράζει μια πιο δυναμική εικόνα του βαθμού ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αποτελεί μέτρο του βαθμού ικανότητας της επιχείρησης να καταβάλλει τις λειτουργικές της δαπάνες χωρίς να βασίζεται στα λειτουργικά της έσοδα. Λειτουργικά έσοδα θεωρούνται:ο κύκλος εργασιών, οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Γενικά, όσο πιο μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα που μια οικονομική μονάδα μπορεί να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών της περιουσιακών στοιχείων, τόσο το καλύτερο, με την παραδοχή ότι το πλεόνασμα των αμυντικών στοιχείων χρησιμοποιείται αποδοτικά και η ποιότητα των στοιχείων αυτών είναι ικανοποιητική. Το μόνο επιθυμητό επίπεδο που μπορούμε να θέσουμε για τον συγκεκριμένο δείκτη είναι να βρίσκετε σε υψηλότερα επίπεδα από αυτόν της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (σε ημέρες), τότε μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός 12. Ανάλυση Το 1999 ο δείκτης βρισκόταν στις 99 ημέρες και παράλληλα μικρότερος από της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (146). Η επόμενη χρονιά μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλή καθώς οι ημέρες αυξήθηκαν στις 108, μεταβολή η οποία σημαίνει ότι η οικονομική μονάδα μπορεί να λειτουργεί περισσότερες μέρες (108) με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών της περιουσιακών στοιχείων χωρίς να χρησιμοποιεί τα έσοδα των λειτουργικών της στοιχείων. Τέλος για το 2000 ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος είναι μεγαλύτερος σε ημέρες από τον κυκλοφορίας αποθεμάτων. Το 2001 η γενική εικόνα του αριθμοδείκτη Α.Χ.Δ παρέμεινε θετική καθώς το επίπεδο των ημερών δεν μεταβλήθηκε και παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα της κυκλοφορίας αποθεμάτων παρά την αύξηση αυτών στις 102 ημέρες. Την επόμενη χρονιά αντιστράφηκε η καλή εικόνα της μονάδας καθώς όχι μόνο μειώθηκαν οι ημέρες (102) του Α.Χ.Δ αλλά και η ταχύτητα αποθεμάτων έγινε μεγαλύτερη από του Α.Χ.Δ. Αυτή η μείωση του δείκτη Α.Χ.Δ. σημαίνει και την μείωση του χρονικού διαστήματος που μπορεί η μονάδα να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών στοιχείων. Κατά το τελευταίο εξεταζόμενο έτος σημειώθηκε μια μικρή αύξηση των ημερών σε 104 η οποία δεν φάνηκε αρκετή για να ξεπεραστεί η ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων που έφτασε στις 144 ημέρες. 12. ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ97

42 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS) Οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν την παραγωγικότητα και τον βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Με την μελέτη των δεικτών αυτών προσδιορίζεται ο βαθμός μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων(αποθεμάτων, απαιτήσεων) σε ρευστά. Με τη βοήθεια των δεικτών δραστηριότητας εξετάζεται αν υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποθεμάτων, καθώς πρέπει το ύψος των αποθεμάτων να συσχετίζεται με το ύψος των πωλήσεων. Επίσης βοηθούν στην χρηματοοικονομική πολιτική διατήρησης του δυνατόν άριστου ύψους χρηματικών διαθεσίμων και χρεογράφων, τα οποία επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας. Τέλος, προσδιορίζεται το ποσοστό απαιτήσεων που εξετάζεται σε συνδυασμό με την πιστωτική πολιτική της εταιρίας Παγκοσμια Εγκυκλοπαίδεια τόμος 8 ος, σελ 199

43 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.ΕΙΣΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ+ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ) / Μ.Ο ΑΠΑΙΤ , , Σημασία Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε φορές ή και σε μέρες το μέσο όρο προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες. Δείχνει πόσες φορές,κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης 14. Επίσης, μετρά την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της οικονομικής μονάδας στην είσπραξη των λειτουργικών της απαιτήσεων και εκφράζει την πιστωτική της πολιτική. Τέλος παρέχει ένδειξη της ποιότητας και του βαθμού ρευστότητας των απαιτήσεων μιας οικονομικής μονάδας 15. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Συγκρίνουμε το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη και του αριθμοδεικτη ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων μιας οικονομικής μονάδας τόσο καλύτερη είναι η θέση της. Ανάλυση Κατά την πρώτη εξεταζόμενη χρονιά έχουμε την μεγαλύτερη παρατηρούμενη τιμή του δείκτη μέσα στην 5ετία (2,98) καθώς και το μεγαλύτερο περιθώριο σε σύγκριση με τον δείκτη ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων (2,03). Αυτά τα επίπεδα μας επιτρέπουν να πούμε ότι μέσα στην εξεταζόμενη χρήση η οικονομική μονάδα εισπράττει κάθε 122 ημέρες τις παρεχόμενες πιστώσεις προς τους πελάτες. Το 2000 είχαμε μια πτώση της ταχύτητας εξόφλησης απαιτήσεων (2,92) συνεπώς αύξηση των ημερών(125). Μεγάλη πτώση της ταχύτητας είχαμε την επόμενη χρονιά στο 2,82 γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες καθυστερούν την εξόφληση των υποχρεώσεων τους προς την μονάδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μη είσπραξης των. Αυτή η καθοδική πορεία των τελευταίων ετών οφείλεται στην μεγαλύτερη αναλογικά μείωση των πωλήσεων από την μείωση των απαιτήσεων. Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων βελτιώνεται για το 2002 (2,94) και υπολείπεται κατά 0,04 του υψηλότερου επιπέδου που είχε σημειωθεί το 1999.Με αυτή την αύξηση η μονάδα εισπράττει ταχύτερα τις χορηγημένες απαιτήσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο μη είσπραξης των. Την τελευταία χρονιά ο δείκτης μειωμένος στο 2,86 κυμαίνεται στα μέσα επίπεδα της 5ετίας, η πτώση είναι πολύ μικρή και μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 14 ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ100 & ΝΙΑΡΧΟΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, Έβδομη έκδοση, Εκδόσεις Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αθήνα 2004 σελ55

44 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧ/ΝΙΩΝ ΥΠΟΧ/ΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧ.ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Κ.ΠΩΛ- ΕΝΣ.ΑΠΟΣΒ) / Μ.Ο ΒΡΑΧ.ΥΠΟ , , Σημασία Δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από τους προμηθευτές πιστώσεις, ή πόσες φορές το κόστος πωλήσεων καλύπτει τις αγορές με πίστωση. Διαχρονικά δείχνει την πολιτική της οικονομικής μονάδας ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης των αγορών. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει σε φορές ή και σε μέρες το μέσο όρο προθεσμίας εξόφλησης των οφειλών της οικονομικής μονάδας. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο, στην περίπτωση αυτή θα τον συγκρίνουμε διαχρονικά, με τον αντίστοιχο του κλάδου και των ομοειδών επιχειρήσεων. Συγκρίνουμε το περιθώριο που υπάρχει μεταξύ του συγκεκριμένου δείκτη και του αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων. Ανάλυση Αρχικά ο δείκτης βρίσκετε στο 0,95 ή 347 ημέρες, που σημαίνει ότι είτε κατά μέσο όρο 0,95 εξοφλούνται οι οφειλές προς τους προμηθευτές είτε κάθε 347 ημέρες. Την επόμενη χρονιά ο δείκτης αυξήθηκε στο 1,16, γεγονός που σημαίνει ότι οι προμηθευτές αύξησαν την παροχή πιστώσεων προς την μονάδα άρα οι ημέρες εξόφλησης αυξήθηκαν στις 423.Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2001 όπου ο δείκτης έφτασε το 1,55 ή 566 ημέρες. Αυτή η ανοδική πορεία της ταχύτητας εξόφλησης βραχυχρόνιων υποχρεώσεων που σημειώθηκε τα τρία τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο του συνόλου των χρηματικών διαθεσίμων της μονάδας. Το 2002 παρατηρήθηκε μια πολύ μικρή πτώση στο 1,51.Την επόμενη χρονιά συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών και ο δείκτης έφτασε το 1,61 ή 588 ημέρες. Συγκριτικά με τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων παρατηρείται αύξηση της διαφοράς τους από έτος σε έτος και αποτελεί ένα ακόμα θετικό στοιχείο. Γενικά η πορεία του αριθμοδείκτη μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλή αφού μέσα στην εξεταζόμενη 5ετία αυξήθηκε κατά 0,66 ή 241 ημέρες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι προμηθευτές δείχνουν εμπιστοσύνη προς την εταιρεία όσον αφορά την φερεγγυότητα της.

45 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΤΥΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / Μ.Ο ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σημασία Αποτελεί ένα ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας. Ο αριθμοδεικτης αυτός δείχνει : Πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα μέσα στη χρήση. Το χρόνο που παρέμειναν τα αποθέματα στην οικονομική μονάδα μέχρι να πωληθούν. το βαθμό ανακύκλωσης των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρακολουθείται ο ορθός προγραμματισμός των παραγγελιών αποθεμάτων και ελέγχεται αν υπάρχει τυχόν υπεραποθεματοποιηση. Τέλος παρακολουθείται η υλοποίηση των αποφάσεων της διοίκησης σχετικά με τη δέσμευση του απασχολούμενου κεφαλαίου. Πρότυπο Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό μέγεθος. Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα και ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προμήθειες ή η παραγωγή των αποθεμάτων, επιθυμητό είναι ένα μέσο πρότυπο γύρω στο 10. Μελετάται η εξέλιξη του διαχρονικά και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο των ανταγωνιστικών μονάδων και τον μέσο όρο του κλάδου. Ανάλυση Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρότυπο συνεπώς είναι αδύνατο να συγκριθεί με το επίπεδο του δείκτη. Ο δείκτης παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Πιο συγκεκριμένα για την πρώτη χρονιά βρισκόταν στο 2,49, δηλαδή τα αποθέματα ανανεώθηκαν ή και παρέμειναν μέχρι να πωληθούν 2,49 φορές ή 146 ημέρες μέσα στην χρήση. Κατά την επόμενη χρήση ο δείκτης αυξήθηκε στο 4,11. Μετά από αυτή την μεγάλη άνοδο είχαμε μια πτωτική πορεία στο 3,53-2,84-2,54 για τα 3 επόμενα χρόνια. Συγκριτικά με τον μέσο όρο του κλάδου η οικονομική μονάδα κυμαίνετε σε χαμηλά επίπεδα. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλετε σε διαφορετικό τρόπο αποτίμησης των αποθεμάτων, διαφορετική πολιτική πωλήσεων και μεθόδου ελέγχου των αποθεμάτων.

46 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛ ΠΑΓΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ+ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ) / ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημασία Προσδιορίζει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις πωλήσεις. Παρέχει ένδειξη του αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση με το ύψος πωλήσεων. Επίσης, δείχνει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας να χρησιμοποιεί μικρή ή μεγάλη αξία παγίων και να επιτυγχάνει ορισμένο όγκο πωλήσεων 16. Τέλος, επιτρέπει την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η οικονομική μονάδα αξιοποιεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Πρότυπο Δεν υπάρχει, καταρχήν, άμεση σχέση μεταξύ πωλήσεων και πάγιων, που θα μπορούσε να αξιολογηθεί με αυτόν τον δείκτη. Για πληρέστερη πληροφόρηση και μεγαλύτερη αξιοπιστία συσχετίζεται με τους αντίστοιχους των προηγούμενων χρήσεων και άλλων ομοειδών οικονομικών μονάδων 17. Ανάλυση Ο εξεταζόμενος δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 1999 βρισκόταν στο 3,27 και το 2000 παρουσίασε μια μικρή πτώση στο 3,23. Την επόμενη χρονιά ο δείκτης έφτασε το 3,36 και το 2002 το 3,94 αυξημένος δηλαδή κατά 0,58. Τέλος την τελευταία χρονιά υποχώρησε στο 3,77. Η οικονομική μονάδα βρίσκετε σε υψηλότερά επίπεδα του κλαδικού μέσου όρου γεγονός που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται πιο εντατικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 16 ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ ΜΠΑΛΤΣΗΣ Ε. ΚΩΣΤΑΣ Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Καβάλα 2003 σελ118

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε., ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε., ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:9793 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1.1 Έννοια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα