Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 298 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Εκκλησία 1 Κοινωνική Ασφάλιση 2-5 Νόμος-νομοθετική εξουσία 6 Στεγαστική αποκατάσταση 7 Σύνταγμα 8-11 Φάρμακα 12 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αθλητισμός 13 Αίτηση αναιρέσεως Ακαδημία 17 Αποκαταστατική νομοθεσία 18 Αρχαιότητες 19-20

2 - 2 - Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστικός Κώδικας 24 Βιομηχανία 25 Δάση Δήμοι-Κοινότητες Δημόσια Έργα Δημόσιο Λογιστικό 35 Διαγωνισμοί 36 Διεθνείς Συμβάσεις 37 Δικαστικοί Λειτουργοί 38 Διοίκηση Διοικητικά Δικαστήρια Διοικητική Πράξη Εκπαίδευση 49 Εταιρείες 50 Εκπαίδευση 51 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Έφεση Καταστήματα 59 ΚΕΔΕ 60 ΚΙΝΔ 61 Κοινωνική Ασφάλιση Κοινωνική Πρόνοια 70 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 74 Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 77 Νόμος-νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι 80 Περιβάλλον Συμβάσεις διοικητικές 84 Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα 87-95

3 - 3 - Σχέδια πόλεων-οικοδομές Υπάλληλοι Διοικητικοί Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 106 Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας 107 Φάρμακα 108 Φορολογία 109 Φορολογία εισοδήματος Φόρος κύκλου εργασιών 113 Φόρος προστιθέμενης αξίας 114 Χαρτόσημο IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α 1885/ Ε 2797/ Α 3653/ Δ 93/ Β 193/ , 61 Δ 801/ Α 1077/ , 62, 91 Α 1304/ , 43, 22, 84 Β 1340/ Γ 1396/ Β 1561/ , 75, 114 Γ 1589/ Γ 1591/ Δ 1652/ , 18 Β 1727/ , 29, 77 Δ 1791/ , 92, 110 ΣΤ 1798/ , 37, 54, 89 ΣΤ 1801/ , 48 Γ 1870/ , 40 Γ 1948/ Γ 1948/ , 70

4 - 4 - Γ 2013/ , 55, 90 Γ 2021/ Γ 2029/ , 78 Ε 2052/ , 25 Ε 2065/ , 13, 79 Ε 2066/ , 28, 53 Δ 2110/ , 8-9 Γ 2244/ , 39, 80 Γ 2248/ Α 2284/ Α 2312/2003 2, 10 Α 2315/ Β 2353/ , 71, 72 Ολομ. 2525/ , 109 Γ 2665/ , 21 Β 2692/ , 76 Α 2728/ , 23 Α 2734/ , 67 ΣΤ 2872/ Α 2951/ Α 2955/ Α 2970/ Α 2972/2003 5, 6 Α 2985/ ΣΤ 3219/ , 24, 45, 60 Ε 3262/ Ε 3265/ , 46 Γ 3318/ Γ 3339/ Γ 3411/ , 88 Ε 3487/ , 49 Ε 3488/ , 98 Γ 3533/ Ολομ. 3541/ , 95, 38, 93, 94

5 - 5 - Ολομ. 3542/ , 14 Ε 3635/ , 87 Γ 3639/ ΣΤ 3697/ , 33 ΣΤ 3710/2003 1, 11 Α 3763/ Ι. AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ Eκκλησία ιερείς αποδοχές παραπέμπεται κατ άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος στην Ολομέλεια το ζήτημα της αντιθέσεως προς την αρχή της ισότητας του άρθρου 11 του Ν. 1810/88 κατά το μέρος που περικόπτει τις αποδοχές από τη θέση του εφημέριου ειδικά για τους εφημέριους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ΣΤ 3710/2003 πενταμ. (παρ. εις Ολομ.) Εισηγητής: Α. Χλαμπέα 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές επίδομα Εθνικής Αντιστάσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση, καθώς και της υπάρξεως νομολογίας του Τμήματος που δέχεται τη νομιμότητα της ρυθμίσεως του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1976/1991, το ζήτημα αν η περικοπή με το άρθρο αυτό του επιδόματος του άρθρου 14 του Ν. 1648/1986 είναι αντίθετη προς την αρχή της ισότητας, όταν το επίδομα αυτό δεν συντρέχει σωρευτικά με άλλη μορφή αποκατάστασης Α 2312/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε. παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εννοίας του άρθρου 15 παρ. 1 περ. β του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε., εάν δηλαδή δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος ο ασφαλισμένος όταν απολύεται για πειθαρχικό παράπτωμα Α 3763/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Χ. Σιταρά 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της ερμηνείας του όρου χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού του Ταμείου ως προϋποθέσεως για την περικοπή χορηγουμένης συντάξεως σε άγαμη θυγατέρα συνταξιούχου του ταμείου Α 2315/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ε εδ. γ του Κανονισμού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ έχει θεσπισθεί εγκύρως εν όψει του ότι συνδέεται αρρήκτως προς τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως ε της παρ. 1 του άρθρου 7, το οποίο εκρίθη ότι στερείται εξουσιοδοτικού ερείσματος Α 2972/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Π. Μπραΐμη

7 ΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νόμος-νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση Βλ. ανωτ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στεγαστική αποκατάσταση Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εννοίας του άρθρου 15 του ν. 1849/89, ως προς το δικαίωμα στεγαστικής αποκαταστάσεως από τον ΟΕΚ των μονιμοποιηθέντων υπαλλήλων ΝΠΔΔ Α 2955/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 8. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχή αναλογικότητας Βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία Βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα Βλ. ανωτ. 1

8 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Φαρμακεία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα της αντιθέσεως προς το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και προς την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1963/1991, το οποίο επανέφερε την πληθυσμιακή προϋπόθεση για την ίδρυση φαρμακείων Δ 2110/2003 επταμ. (παρ. Ολομ.) Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλητισμός Αρμοδιότητες Βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως αναίρεση υπέρ του νόμου Βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως παρέμβαση το άρθρο 55 του ΠΔ 18/89 απαγορεύει απολύτως την παρέμβαση σε δίκη ανοιγείσα με άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας/η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και δίκη ανοιγείσα με αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου/το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/97 παρέχει τη δυνατότητα ασκήσεως παρεμβάσεως ενώπιον του ΑΕΔ, της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού

9 - 9 - Συνεδρίου, μόνον όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι Ολομ. 3542/2003 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2944/2001 κατ' άρθρ. 53 παρ. 3 του π.δ. 18/89, ως προσαύξηση, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό της διαφοράς, από το ύψος του οποίου εξαρτάται η κατάργηση ή μη της δίκης, νοείται και το επιβαλλόμενο με ιδιαίτερη πράξη του οικονομικού εφόρου πρόστιμο του Ν. 820/1978, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα/στην περίπτωση, συνεπώς, κατά την οποία έχει ασκηθεί κοινή προσφυγή κατά της πράξεως επιβολής του κυρίου φόρου και της πράξεως επιβολής προστίμου του ν. 820/78 και τα διοικητικά δικαστήρια έχουν εκδόσει κοινή απόφαση, το πρόστιμο δεν λαμβάνεται καταρχήν υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς/κατ' εξαίρεση, όμως, το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη και προστίθεται στο ποσό του κυρίου φόρου, αν με την αίτηση προβάλλονται λόγοι αναγόμενοι σε αυτοτελείς πλημμέλειες της πράξεως επιβολής του προστίμου, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση, αντικείμενο της διαφοράς αποτελεί το σύνολο των ποσών που αμφισβητούνται με την αίτηση αναιρέσεως/(μειοψ.) Ολομ. 2525/2003 (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Συγγούνα 2975/2002 Γ Τμήμα) 17. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ακαδημία Κέντρα Ερεύνης από το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 1894/1990 συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν αξιώνει να έχει ο εκπρόσωπος των ερευνητών τα ίδια προσόντα με τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου, δηλαδή προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας, χωρίς να παραβιάζεται για το λόγο αυτό η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας, η

10 οποία διασφαλίζεται με τη συγκρότηση της επταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από έξι ακαδημαϊκούς και με την ανάθεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου στη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών Γ 3411/2003 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 18. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία για τον χαρακτηρισμό ωρισμένης εκτάσεως ως αρχαιολογικού χώρου κατά το άρθρο 50 ν. 5351/32 δεν απαιτείται να υπάρχουν εντός αυτής αρχαιολογικά ευρήματα αλλά επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός ευρύτερης περιοχής εφ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία και ανάδειξη των ήδη ευρεθεισών αρχαιοτήτων αλλά και των κατά πιθανολόγηση ευρεθησομένων διά της επεκτάσεως της αρχαιολογικής ερεύνης Ε 2797/2002 Εισηγητής: Δ. Αλεξανδρής 20. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία το άρθρο 50 του ΚΝ 5351/1932 έχει την έννοια ότι η διατήρηση ενός πολιτιστικού αγαθού με επίχωση και η επιχείρηση εργασιών επί του χώρου, στον οποίο πραγματοποιείται η επίχωση επιτρέπεται ύστερα από αιτιολογημένη κρίση περί του ότι : α) η άμεση ανάδειξη, εν όψει της σημασίας του αγαθού δεν είναι αναγκαία και β) η ακολουθουμένη μέθοδος επιχώσεως και εκτελέσεως των εργασιών δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή, την αλλοίωση ή κάθε άλλη άμεση ή έμμεση βλάβη που τόσο κατά το στάδιο της υλοποιήσεώς της όσο και κατά το στάδιο της προσβάσεως, μεταγενεστέρως, στο

11 επιχωμένο αγαθό ώστε να τύχη τούτο εκ νέου μελέτης ή για πρώτη φορά αναδείξεως Ε 3487/2003 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 21. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. κατωτ AΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Αστικός Κώδικας μεταβίβαση επιχειρήσεως Βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία εγκατάσταση Βλ. κατ ΔΑΣΗ Δάση παραχώρηση η πρόβλεψη από το ν. 1734/1987 της δυνατότητας παραχωρήσεως δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων δεν δύναται να θεωρηθή ως αντικειμένη στις προστατευτικές του δάσους διατάξεις του Συντάγματος, δεδομένου αφ ενός ότι η ανάπτυξη χειμερινού αθλητισμού και η λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων συνιστούν λόγο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί κατ αρχήν την αναγνώριση από το νομοθέτη δυνατότητος επεμβάσεως σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρος και αφ ετέρου ότι, κατά την κοινή πείρα, χιονοδρομικά κέντρα δύνανται εκ των πραγμάτων να δημιουργηθούν μόνο σε περιοχές υψηλών ορέων,

12 όπου και μόνον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της δραστηριότητος αυτής/ εξ άλλου, οι επίμαχες διατάξεις του ν. 1734/87 δεν προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 174 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, οι οποίες επιβάλλουν, μεταξύ των άλλων, την προστασία του περιβάλλοντος στον χώρο της Κοινότητος και την βελτίωση της ποιότητός του καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων/ διότι, στις διατάξεις αυτές ναι, μεν διατυπώνονται δεσμευτικές αρχές γενικής ισχύος, από τις οποίες όμως δεν δύναται να συναχθή ειδική ρύθμιση για το θέμα της προκειμένης υποθέσεως, και δη απαγόρευση δημιουργίας εντός δασών και δασικών εκτάσεων χιονοδρομικών κέντρων, των οποίων, εξ άλλου, η κατασκευή και λειτουργία δεν έρχεται σε αντίθεση προς τις ανωτέρω αρχές Ε 2066/2003 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 27. ΔΑΣΗ Δάση παραχώρηση η παραχώρηση δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων για την εκπλήρωση σκοπών που περιγράφει το άρθρο 13 παρ. 2 β του ν. 1734/1987 γίνεται αποκλειστικά κατά τις διατάξεις του τελευταίου νόμου, και δη τόσον ως προς τα αρμόδια όργανα που αποφασίζουν για την παραχώρηση όσο και ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία/τούτο δε, διότι οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές, αποσκοπούσες κυρίως στην προστασία των δασών και προβλέπουσες δυνατότητα παραχωρήσεως δασικών εκτάσεων για συγκεκριμένους σκοπούς και με ειδικώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις, ενώ οι διατάξεις του ν. 423/1976 αφορούν εκτάσεις οιασδήποτε φύσεως για τη δημιουργία γυμναστηρίων ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων/συνεπώς, προκειμένης παραχωρήσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως για την εκπλήρωση σκοπών του άρθρου 13 παρ. 2 β του ν. 1734/1987, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, δεν απαιτείται η κατά το ν. 423/76 αποδοχή της παραχωρήσεως με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού Αθλητισμού

13 Ε 2065/ ΔΑΣΗ Δάση συνταγματική προστασία Βλ. ανωτ. 26 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 29. ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι-Κοινότητες δημοτικές επιχειρήσεις Βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι-κοινότητες εκλογές διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 55 ΔΚΚ η μεταβολή της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας λόγω παραίτησης υποψηφίου που μετέχει σε συνδυασμό αποτελεί μεν παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 παρ. 4 δεν συνεπάγεται όμως καθ' εαυτή το απαράδεκτο της δήλωσης και την περαιτέρω παρανομία της ανακήρυξης/η παρέκκλιση αυτή μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί παράβαση νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής και να οδηγεί σε ακύρωση της εκλογής, μόνον εφόσον ο ενιστάμενος προβάλλει ότι είναι δυνατό να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα Γ 3639/2003 επταμ. Εισηγητής: Μ. Πικραμένος 31. ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι-κοινότητες έσοδα τέλη υδρεύσεως από τα άρθρα ΔΚΚ συνάγεται ότι τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν τη σύσταση δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών υδρεύσεως εντός της περιφερείας τους/οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο/το διοικητικό

14 συμβούλιο των εν λόγω επιχειρήσεων έχει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων που τις αφορούν, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο είναι το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο/επομένως, το διοικητικό συμβούλιο των ανωτέρω επιχειρήσεων δεν έχει την αρμοδιότητα επιβολής τελών υδρεύσεως, η οποία ανήκει στο δήμο ή την κοινότητα Β 1727/2003 Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου 32. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημόσια έργα διαδικασία αίτηση θεραπείας κατ άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1418/84, η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου στην προϊσταμένη αρχή να αποφανθεί επί της ασκηθείσης ενστάσεως του αναδόχου είναι ανατρεπτική, και συνεπώς, η μετά την πάροδο του ανωτέρω διμήνου άσκηση από τον τελευταίο (ανάδοχο) αιτήσεως θεραπείας ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, όταν έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες από την τεκμαιρόμενη λόγω παρόδου του ανωτέρω διμήνου απόρριψη της ενστάσεως, είναι εκπρόθεσμη και επομένως ασκείται απαραδέκτως/ (μειοψ.)/ ΣΤ 1801/2003 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Ε. Αντωνόπουλος 270/2003 πεντ.) 33. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημόσια έργα προθεσμίες παράταση Βλ. κατωτ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημόσια έργα πρόσθετες παροχές από το άρθρο 37 του π.δ. 609/85 συνάγεται ότι, η χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης παροχής (πριμ), λόγω ταχύτερης περάτωσης του έργου ή τμήματος αυτού, πρέπει να προβλέπεται στην οικεία σύμβαση και ότι, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας περατώσεως του έργου, πρέπει η σχετική απόφαση να

15 ρυθμίζει και κάθε θέμα που σχετίζεται με την προβλεπόμενη στη σύμβαση πρόσθετη αυτή παροχή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερική ή ολικά ο κρίσιμος για την καταβολή της χρόνος ΣΤ 3697/2003 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 35. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Δημόσιο λογιστικό παραγραφή κατ άρθρ. 91 παρ. 1 και 93 του ΝΔ 321/1969 η αξίωση αποζημιώσεως από παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη τέτοιας ενέργειας οργάνων του Δημοσίου υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη/ αν οι επιζήμιες συνέπειες επέρχονται εξακολουθητικώς με την πάροδο του χρόνου και η επέλευσή τους είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, δεν γεννάται νέα αξίωση αποζημιώσεως και, επομένως, δεν αρχίζει νέα παραγραφή/ αν, όμως, μεταγενεστέρως επήλθαν επιζήμιες συνέπειες, τις οποίες ο ζημιωθείς δεν μπορούσε να προβλέψει κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρχίζει νέα αυτοτελής παραγραφή για την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο ανεφάνησαν οι συνέπειες αυτές Α 2728/2003 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 36. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμοί δημόσια έργα διαδικασία δεν είναι, συνεπώς, κατ αρχήν υποχρεωτική, κατά την έννοιαν του άρθρου 7 Π.Δ. 609/95 προκειμένου περί του συστήματος προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως η αναγραφή ολογράφως των προσφερομένων ποσοστών εκπτώσεως/ και ναι μεν εις το άρθρον 3 της Δ17α/07/37/ ΦΝ402/3/ αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προβλέπεται η αναγραφή, αναλόγως και του επιλεγομένου

16 συστήματος προσφοράς, ολογράφως εις την προσφοράν του ποσού της συνολικής προσφερομένης δαπάνης εργασιών, τούτο όμως δεν έχει την έννοιαν ότι η αναγραφή ολογράφως των σχετικών ποσών τάσσεται γενικώς και άνευ ετέρου επί ποινή ακυρότητος, αλλ ότι επακολουθεί απλώς έλεγχος και επέρχονται τυχόν διορθώσεις από την Διοίκησιν εις τα πλαίσια του ελέγχου ομαλότητος Δ 93/2003 Εισηγητής: Ο. Ζύγουρα 37. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διεθνείς συμβάσεις Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα Βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί σύνταξη φορολόγηση Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ΑΣΕΠ Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία απόδειξη από καμμία διάταξη δεν υποχρεούται ο εισηγητής της υπόθεσης να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ισχυρισμών των διαδίκων στοιχεία

17 Α 2951/2003 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 42. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 702/1977 αποκαταστατική νομοθεσία αιτήσεις ακυρώσεως στρεφόμενες κατά αρνήσεως τροποποιήσεως παραχωρητηρίου εκδοθέντος κατ εφαρμογήν του ΝΔ 2934/1954 και του Ν. 129/1975, πρέπει να παραπεμφθούν στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εφόσον αφορούν πράξεις παραχωρήσεως δικαιώματος κατ εφαρμογήν της νομοθεσίας περί προστασίας των σεισμοπαθών, κατ άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του ν. 702/1977 Δ 1652/2003 Εισηγητής: Η. Μάζος 43. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 δικαιοδοσία εκ των διατάξεων του Ν. 1406/1983 συνάγεται ότι η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επί των υπό του νόμου τούτου προβλεπομένων προσφυγών ουσίας συναρτάται αποκλειστικώς προς τον αντικειμενικόν παράγοντα του χρόνου, κατά τον οποίον εγεννήθη η αξίωσις και κατέστη δυνατή η δικαστική επιδίωξις ταύτης/ επομένως, το γεγονός ότι η αναιρεσίβλητος εταιρεία κατά το χρονικόν διάστημα από του έτους 1977 έως το έτος 1988 ετέλει υπό αναγκαστικήν διαχείρισιν, κατά το Ν.Δ. 3562/1956, ως και αι εντεύθεν συνέπειαι, ως και το γεγονός ότι κατά το αυτό χρονικόν διάστημα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής και ο Διευθύνων ταύτης είχον εγκλεισθή εις τας φυλακάς, επί των οποίων το δικάσαν δικαστήριον εστήριξε την κρίσιν του περί συνδρομής εν προκειμένω δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συνιστώντα μόνον υποκειμενικούς παράγοντας και, ως εκ τούτου, μη συνδεόμενα προς τον ανωτέρω αντικειμενικόν παράγοντα του χρόνου, δεν δύνανται, κατά τον νόμον, ως νόμω βασίμως υποστηρίζει το αναιρεσείον Ελληνικόν

18 Δημόσιον, να μεταβάλλουν τον χρόνον, κατά τον οποίον εγεννήθησαν αι ένδικοι αξιώσεις της αναιρεσιβλήτου εταιρείας και κατέστη δυνατή η δικαστική επιδίωξις των αξιώσεων αυτών Α 1304/2003 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 44. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 διοικητικές συμβάσεις προσφυγή μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2479/97, προκειμένου να χωρήσει συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ενδίκου μέσου που φέρει τον χαρακτήρα προσφυγής και περιέχει καταψηφιστικό αίτημα, απαιτείται η καταβολή από τον προσφεύγοντα του προβλεπομένου δικαστικού ενσήμου, το οποίο δύναται να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα μέχρι και δύο ημερών μετά την πρώτη συζήτηση επ' ακροατηρίου/ η ρύθμιση δε αυτή καταλαμβάνει όλες τις προσφυγές που περιέχουν καταψηφιστικό αίτημα, είτε αυτές ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος της διατάξεως, είτε είχαν ασκηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος της και εκκρεμούν/περαιτέρω, εφόσον με την ανωτέρω διάταξη θεσπίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του δικαστικού ενσήμου επί προσφυγών με καταψηφιστικό αίτημα (η ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως), το άρθρο αυτό δεν αντίκεται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ΣΤ 1798/2003 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 45. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια Διοικητική Δικονομία ΚΕΔΕ ανακοπή όρια ελέγχου Βλ. κατωτ. 50

19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη αιτιολογία Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη διαδικασία δημοσιότητα Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη προθεσμίες ανατρεπτικές Βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση σχολικές επιτροπές κατ άρθρ. 5 Ν. 1894/1990 οι αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν την μέριμνα για την κατασκευή σχολικών κτιρίων, αλλά περιορίζονται στη διαχείριση πιστώσεων που αφορούν την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και την εκτέλεση έργων επί ήδη υφισταμένων σχολικών κτιρίων Ε 3487/2003 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 50. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου για χρέη για να προκύψει ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ, κατ άρθρο. 479 Α.Κ., θα έπρεπε, προηγουμένως, να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου αυτού, δηλαδή, μεταβίβαση της περιουσίας ή επιχειρήσεως από την ΕΠΕ στην ΑΕ, καθώς και το ύψος της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων, ώστε να καθίσταται επακριβής η ύπαρξη και το ύψος της ευθύνης της ΑΕ/ τη διαπίστωση αυτή θα έπρεπε να περιέχει η εις βάρος της ΑΕ ή του διευθύνοντος συμβούλου εκδοθείσα καταλογιστική πράξη, ή η έγγραφη παραγγελία προς τον δικαστικό επιμελητή, που προέβη στην ένδικη αναγκαστική κατάσχεση/ τούτο δε

20 διότι, για να αποκτήσει ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ την, κατ άρθρο 36 παρ. 2 του ΚΕΔΕ, ιδιότητα του οφειλέτη, θα έπρεπε να διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή, εκτός από την ιδιότητα αυτού ως διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕ, και η ευθύνη αυτού, απέναντι στο ΙΚΑ, μέχρι της αξίας των μεταβιβασθέντων από την ΕΠΕ στην ΑΕ στοιχείων, για τα χρέη της πρώτης/ το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν είχε, κατά το νόμο, την εξουσία να συμπληρώσει την έλλειψη αυτή, αλλ έπρεπε, κατ αυτεπάγγελτο έλεγχο, να ακυρώσει την προσβληθείσα με την ανακοπή πράξη, ως νομικώς πλημμελή, ώστε η υπόθεση να καταστεί εκ νέου εκκρεμής ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ/(μειοψ.) ΣΤ 3219/2003 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 51. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανώτερη ΤΕΙ διδακτικό προσωπικό προσόντα από το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 1566/85 συνάγεται ότι το προσόν της αξιόλογης εμπειρίας στην εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων κατάλληλου επιπέδου και αντίστοιχης ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί, σε επταετή τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα, που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος, διαζευκτικώς με το αξιόλογο επιστημονικό έργο, για να εκλεγεί σε θέση επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι., μπορεί να αποκτηθεί με την άσκηση του οικείου επαγγέλματος είτε ελευθέρως σε ιδιωτικό γραφείο, ιατρείο κ.λπ. είτε, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα/για την απόκτηση όμως του προσόντος αυτού δεν αρκεί η απλή άσκηση του οικείου επαγγέλματος επί επτά τουλάχιστον έτη, αλλά απαιτείται να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος άσκησε με τέτοιο τρόπο το επάγγελμά του ώστε η εμπειρία που απέκτησε από την άσκησή του να μπορεί να χαρακτηριστεί αξιόλογη/ πρέπει, δηλαδή, να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα στοιχεία (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) ότι ο υποψήφιος, κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματός του, παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και τις στηριζόμενες σε αυτές νέες ή πρωτότυπες μεθόδους, όργανα, θεραπείες, τις οποίες εφαρμόζει

21 κατά το χρόνο αυτό/ εξάλλου από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι, για την απόκτηση του προσόντος της διετούς τουλάχιστον διδακτικής πείρας σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν απαιτείται να έχει ο υποψήφιος αυτοδύναμο διδακτικό έργο με ανάθεση συγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας Γ 3318/2003 Εισηγητής: Π.Ν. Φλώρος 52. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή γεωργική πολιτική επιδότηση εξαγωγής ναι μεν, κατά τον νόμον, αι Τελωνειακαί Αρχαί δεν δύνανται να χορηγήσουν, κατά το άρθρ. 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 3665/87 της Επιτροπής, εν συνδυασμώ προς το άρθρ. 19 του Π.Δ. 402/1988, παράτασιν της προθεσμίας διά την εξαγωγήν γεωργικών προϊόντων εις τρίτας χώρας, πλην, εν όψει του ότι εις την διαγραφομένην υπό του Κανονισμού τούτου διαδικασίαν εμπλέκονται και αι Τελωνειακαί Αρχαί και, ως εκ τούτου, ο Κανονισμός ούτος, κατά την διατύπωσίν του, περιέχει ορολογίαν, προσιδιάζουσαν προς τελωνειακήν νομοθεσίαν, είναι δυνατόν να δημιουργηθή εις τον μέσης αντιλήψεως διοικούμενον και, ειδικώτερον, εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων σύγχυσις, ως προς το αρμόδιον διά την χορήγησιν παρατάσεως της εν λόγω προθεσμίας όργανον Α 2284/2003 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 53. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση περιβάλλον Βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα σε δίκαιη δίκη Βλ. ανωτ. 44

22 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαστική προστασία Βλ. κατωτ ΕΦΕΣΗ Έφεση παραδεκτό Ν. 2944/2001 το παραδεκτό της άσκησης έφεσης επί των κατηγοριών υποθέσεων, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 του Ν. 2944/2001 κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης δικαστικής αποφάσεως Γ 1591/2003 Εισηγητής: Π. Καρλή 57. ΕΦΕΣΗ Έφεση κατάργηση δίκης λόγω λήξεως ισχύος πράξεως η έγερση αγωγής κατά του Δημοσίου εκ μέρους του εφεσιβλήτου του οποίου η τοποθέτηση ακυρώθηκε ως παράνομη με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και της οποίας έληξε η ισχύς, παρίσταται ως μία ενδεχόμενη δυνατότητα και δεν δύναται να θεμελιώσει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για την εκδίκαση της εφέσεως Γ 2665/2003 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 58. ΕΦΕΣΗ Έφεση κατάργηση δίκης λόγω λήξεως ισχύος πράξεως και σε περιπτώσεις που είχε λήξει η ισχύς της πράξης που είχε προσβληθεί στο διοικητικό εφετείο, παρέχεται δικαστική προστασία, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που συνίσταται στην αποτροπή δυσμενών για το μέλλον συνεπειών από την πράξη αυτή που δεν μπορούν να αρθούν παρά μόνο με την αποδοχή της έφεσης και την έκδοση ακυρωτικής απόφασης

23 Γ 2013/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 59. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Καταστήματα κατ άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 2224/1994, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, με τις οποίες ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, αποκτούν νόμιμη υπόσταση από τη δημοσίευσή τους στον ημερήσιο και τοπικό τύπο Δ 801/2003 επταμ. Εισηγητής: Κ. Ευστρατίου 60. ΚΕΔΕ ΚΕΔΕ αναγκαστική κατάσχεση Βλ. ανωτ Κ.Ι.Ν.Δ. Κ.Ι.Ν.Δ. πλοίο Βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική Ασφάλιση γενικά γενικές αρχές αρχή ισοδύναμης ασφαλιστικής προστασίας Βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, ο κοινός νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δεν κωλύονται να μεταβάλουν το σύστημα συνταξιοδοτήσεως κατηγοριών ασφαλισμένων, ιδίως δε το ύψος των ασφαλιστικών παροχών και διά μειώσεως ακόμη για τον εφεξής χρόνο, ή διά θεσπίσεως ανωτάτου ορίου των χορηγουμένων ήδη παροχών, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη, σε αναλογία προς τη σύνταξη

24 που θα χορηγηθεί, οικονομική επιβάρυνση εκείνων από τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει περισσότερες εισφορές/εξ άλλου, υπό το κρατούν στην Ελλάδα σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως σε πλείονες ασφαλιστικούς φορείς, η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας κατά την ρύθμιση των ασφαλιστικών παροχών, προϋποθέτει άνιση μεταχείριση ομοειδών κατηγοριών ασφαλισμένων μέσα στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό/προκειμένου όμως περί ασφαλισμένων σε διαφόρους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση της αρχής της ισότητας ελέγχεται μόνον καθόσον αφορά στην εξασφάλιση ελαχίστου καθεστώτος ισοδύναμης ασφαλιστικής προστασίας Α 1077/2003 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 64. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ σχέση με ειδικά Ταμεία Τ.Ε.Α.Μ. το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 1759/88 καταλαμβάνει μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι οποίοι θα υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά δηλαδή την και δεν εφαρμόζεται στους ήδη προ της έχοντες υπαχθεί στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου συνταξιούχους, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και μετά την Α 3653/2002 Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου 65. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική Ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 του Ν. 1085/1980, προκειμένου να κριθεί εάν πληρούνται οι, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις παροχής της ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας, πρέπει να ερευνάται, κατ αρχήν, εάν το τριπλάσιο της εκάστοτε πραγματοποιηθείσης πραγματικής ναυτικής

25 υπηρεσίας χρονικό διάστημα έχει διανυθεί εντός των ανωτέρω απωτάτων χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος αυτός, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα από την προαναφερθείσα διάταξη του εν λόγω νόμου χρονικά διαστήματα/ εάν δεν συντρέχουν τα ανωτέρωδηλαδή, εάν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ως άνω απωτάτων χρονικών ορίων (από την πρώτη ναυτολόγηση έως-επί θανάτου-το θάνατο του ναυτικού), αφαιρουμένων των χρονικών διαστημάτων που προβλέπει ο νόμος, είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της πραγματοποιηθείσης πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας-έχει δε πραγματοποιηθεί συνολική πραγματική ναυτική υπηρεσία άνω των πέντε ετών, τότε ερευνάται εάν πέντε τουλάχιστον έτη από τη συνολική πραγματική ναυτική υπηρεσία έχουν πραγματοποιηθεί εντός δεκαπενταετίας, περιλαμβανομένης εντός των ως άνω απωτάτων χρονικών ορίων, μετά από αφαίρεση τυχόν παρεμβαλλομένων χρονικών διαστημάτων, τα οποία προβλέπονται από το νόμο, ως ανωτέρω, και μπορούν να μην λαμβάνονται υπ όψιν κατά τον υπολογισμό του εν λόγω τριπλασίου ορίου (μειοψ.) Α 1885/2002 επταμ. (κατά παρ. Εισηγητής: Τ. Κόμβου 1885/2000 πενταμ.) 66. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Νομικών για να λάβουν επικουρική παροχή από τον ΚΕΑΔ, οι έγγαμες ασφαλισμένες του Ταμείου Νομικών πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεώς τους στον ΚΕΑΔ, να έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής ασφαλίσεως δεκαπέντε ετών στο Ταμείο Νομικών/ για τη συμπλήρωση δε του πιο πάνω χρόνου δεν συνυπολογίζεται χρόνος πλασματικής υπηρεσίας, όπως είναι ο χρόνος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του αν.ν. 1022/1946, η ευνοϊκή ρύθμιση της οποίας, όπως έχει εκτεθεί, δεν ισχύει για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος Α 2970/2003 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη

26 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική Ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤΜΓΤ) Βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνιτών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ) η εξαίρεση της περιπτώσεως ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω Καταστατικού του αναιρεσιβλήτου Ταμείου (άρθρο 3 παρ. 1 περ. ε ν.δ. 3752/1956) καλύπτει την περίπτωση ασφαλισμένων άλλου ασφαλιστικού οργανισμού πλην του Τ.Α.Τ.Μ.Γ.Τ. και του Τ.Α.Τ.Τ.Α., οι οποίοι προσκαίρως παρείχαν εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του Τ.Α.Τ.Τ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο είχαν υπαχθεί για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση του άλλου ασφαλιστικού οργανισμού/ δεν καλύπτει, όμως, και την περίπτωση ασφαλισμένου, ο οποίος ήταν κυρίως ασφαλισμένος του Τ.Α.Τ.Τ.Α. αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η απασχόλησή του ήταν ασφαλιστέα στο Τ.Α.Τ.Τ.Α., αυτός είχε ασφαλισθεί στο Τ.Α.Τ.Μ.Γ.Τ., γιατί η υπαγωγή στην ασφάλιση των δύο αυτών ασφαλιστικών οργανισμών είναι αποκλειστική Α 2734/2003 Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου 69. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΤΣΜΕΔΕ για να χορηγηθεί στους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. πρόσθετη σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα από τον Ε.Λ.Π.Π., απαιτείται οι ασφαλισμένοι αυτοί να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κλάδο Συντάξεων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και να μη συνταξιοδοτούνται από άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο/ περαιτέρω, ως ασφαλιστικός φορέας κύριας ασφάλισης, η συνταξιοδότηση από τον οποίον αποκλείει τη χορήγηση των πιο πάνω πρόσθετων παροχών, νοείται ασφαλιστικός φορέας κύριας ασφάλισης μόνο της ημεδαπής όχι δε και της αλλοδαπής

27 Α 2985/2003 Εισηγητής: Χ. Σιταρά 70. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Κοινωνική πρόνοια παιδικοί σταθμοί Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων δελτίο αποστολής Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων τιμολόγιο Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων κυρώσεις σε περίπτωση που η παράβαση μη έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση πωληθέντων αγαθών διαπιστώνεται, κατά τη διάρκεια ελέγχου που γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία μετά τη διακίνηση των οικείων αγαθών, από το σχετικό τιμολόγιο πώλησης που έχει εκδοθεί, δεν υπάρχει απόκρυψη συναλλαγής και επομένως δεν επιβάλλεται για την παράβαση αυτή πρόστιμο ισόποσο προς την αξία της αποκρυβείσης συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΒΣ Β 2353/2003 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 74. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογικές διαφορές Ο.Τ.Α. παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 255 παρ. 1 και 3 του ΚΔΔ, δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση του αντικειμένου της εκλογικής δίκης διά του δικογράφου της παρεμβάσεως, διά της οποίας, ως εκ τούτου, δεν είναι

28 επιτρεπτή η αμφισβήτηση του κύρους ψηφοδελτίων διαφόρων εκείνων, τα οποία διά της ενστάσεως ή αντενστάσεώς του αμφισβήτησε ο υπέρ ου η παρέμβαση διάδικος Γ 3339/2003 Εισηγητής: Π. Τσούκας 75. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων απόδειξη αγοράς Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων Βλ. κατωτ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δημοτικές επιχειρήσεις υδρεύσεως Βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νόμος-νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση Βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νόμος-νομοθετική εξουσία σχέση ειδικού προς γενικό Βλ. ανωτ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Οργανισμοί διάφοροι ΟΑΕΔ Βλ. κατωτ. 102

29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/85 πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων περιβαλλοντικοί όροι, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον, πάντως, δεν παρακωλύουν υπέρμετρα την άσκηση της επίδικης επιχειρηματικής δραστηριότητας Ε 3635/2003 Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου 82. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/85 πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων πράξη με την οποία εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας έργου δεν είναι νόμιμη αν περιέχει περιβαλλοντικούς όρους επί ουσιωδών ζητημάτων, τα οποία όμως, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερεύνης από τη συνταγείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλ εξετάσθηκαν το πρώτον μετά την υποβολή της, χωρίς να τηρηθεί αντίστοιχη διαδικασία, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν έχει παρασχεθεί νομίμως στο αρμόδιο για την έγκριση όργανο η δυνατότητα της επακριβούς αξιολογήσεως των συνεπειών από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου στο περιβάλλον Ε 3262/2003 Εισηγητής: Α. Ράντος 83. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον έργα αεροδρόμιο κατά την έννοια των ρητρών του χωροταξικού σχεδίου της νήσου, οι οποίες αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου πρέπει να σχεδιάζεται κάθε νέο έργο, και με τις οποίες, πλην άλλων, προβλέπεται η διατήρηση, βελτίωση και επέκταση του υφισταμένου αεροδρομίου, επιτρέπεται μεν η επέκταση των

30 διαδρόμων προσγειώσεως απογειώσεως και η κατασκευή νέων με ορθό προσανατολισμό, στο χώρο του αεροδρομίου αυτού όχι όμως και η δημιουργία σε άλλη τοποθεσία νέου αεροδρομίου ή διαδρόμου προσγειώσεως απογειώσεως/ εξ άλλου, η κατά τ ανωτέρω επέκταση του υφισταμένου αεροδρομίου τελεί υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το έργο δεν αποβλέπει σε μεταβολή της προβλεπόμενης από τις προαναφερόμενες ρήτρες του χωροταξικού σχεδίου μορφής τουριστικής αναπτύξεως της νήσου με τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των τουριστών και την εντεύθεν αλλαγή της φυσιογνωμίας της νήσου, όπως αυτή διαγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο/(μειοψ.) Ε 3488/2003 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 84. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Βλ. κατωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητα Τμημάτων Α Τμήμα αίτησις, διά της οποίας ήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διαφορά, η οποία ανέκυψε κατόπιν ασκήσεως εκ μέρους της αναιρεσιβλήτου εταιρείας αγωγής προς αποκατάστασιν ζημίας της, προκληθείσης εκ πράξεων και παραλείψεων του Ελληνικού Δημοσίου, υπάγεται, ανεξαρτήτως αν η σύμβασις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της αναιρεσιβλήτου εταιρείας έχει ή μη τον χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως, εις την αρμοδιότητα του Α Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφ όσον η διαφορά αύτη προέκυψεν εκ της ασκήσεως εκ μέρους της αναιρεσιβλήτου εταιρείας αγωγής αποζημιώσεως προς αποκατάστασιν της ζημίας της εταιρείας ταύτης, την οποίαν αύτη είχεν υποστή εκ της όλης, ως άνω, συμπεριφοράς του Δημοσίου Α 1304/2003 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος

31 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητα Τμημάτων Α Τμήμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α Τμήματος η εκδίκαση εφέσεως κατ αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κρατικού Παιδικού Σταθμού απορριπτική αιτήματος για εγγραφή τέκνου στο Σταθμό, γιατί αφορά διαφορά που προέκυψε από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την κοινωνική προστασία και όχι διαφορά η οποία αναφέρεται σε εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας Γ 1948/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 87. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχή αναλογικότητας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχές αρχή αξιοκρατίας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα δικαστικής προστασίας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα δικαστικής προστασίας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα Βλ. ανωτ. 63

32 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα φορολογική Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση Βλ. κατωτ. 95, ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα δικαιοσύνη Βλ. κατωτ. 95, ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα δικαιοσύνη ειδικό δικαστήριο άρθρο 88 Συντάγματος το προβλεπόμενο από το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος ειδικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί των διαφορών που αναφύονται από ένδικα βοηθήματα, τα οποία ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3038/2002, δηλαδή μετά την /επομένως, εκκρεμείς, κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποθέσεις, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού ή του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 3038/2002 και συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής των υποθέσεων αυτών στο ειδικό δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος Ολομ. 3541/2003 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 96. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων-οικοδομές διαρρύθμιση Ν. 1337/83 πράξη εφαρμογής από τα άρθρα 8 παρ. 1, 3, 4, 6,8, και 12 παρ. 1-5, 7 και 7 του ν. 1337/1983 συνάγεται ότι είτε η πράξη εφαρμογής είτε η κυρωτική αυτής απόφαση του Νομάρχη πρέπει να περιέχουν αιτιολογία εκ της οποίας να προκύπτει σαφώς η τήρηση της τασσομένης στην παρ. 8

33 άρθρου 8 ν. 1337/83 σειράς προτεραιότητας κατά την διάθεση των εδαφικών τμημάτων, των προελθόντων από τις εισφορές σε γη σε δεδομένη πολεοδομική ενότητα/ ειδικότερα από την αιτιολογία αυτή πρέπει να συνάγεται σαφώς εάν τα συγκεντρωθέντα εκ των εισφορών σε γη εδαφικά τμήματα επαρκούν ή μη για την δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων/ περαιτέρω δε, να αναφέρονται επακριβώς ποίων ιδιοκτητών τα ακίνητα ρυμοτομούνται και δη εξ ολοκλήρου ή μη, για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και ποίων για την δημιουργία κοινωφελών χώρων, αναγραφομένης και της ακριβούς εκτάσεως αυτών/ τούτο δε προκειμένου να διακριβώνεται εκάστοτε η ορθή τήρηση της σειράς προτεραιότητας, η οποία τάσσεται στις ανωτέρω διατάξεις, κατά την διάθεση των εδαφικών τμημάτων στους βλαπτόμενους ιδιοκτήτες και να μην αφήνεται ανέλεγκτη η Διοίκηση κατά την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας/ ιδίως η αιτιολογία αυτή καθίσταται αναγκαία όταν ιδιοκτήτης προέβαλε με ένστασή του κατά της πράξεως εφαρμογής ότι απώλεσε λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησία μεγαλύτερη σε ποσοστό από εκείνη την οποία υπεχρεούτο να εισφέρει και ότι εδικαιούτο να λάβει οικόπεδο αντί της χρηματικής αποζημιώσεως Ε 3265/2003 Εισηγητής: Κ. Κουσούλης 97. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων-οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 κατ' άρθρο 100 και 106 του ΚΒΠΝ, εντός των οικισμών που υφίστανται προ του έτους 1923 και εκτός αυτών, σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων περιμετρικώς από τα όριά τους, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, και μάλιστα ανεξαρτήτως του βαθμού οχλήσεως που προκαλούν στο περιβάλλον/σε περίπτωση δε που δεν έχει εκδοθεί απόφαση για τον καθορισμό των ορίων των οικισμών, η κρίση για τη διαπίστωση της υπάρξεως και τον προσδιορισμό των ορίων τους, προκειμένου να εξετασθεί περαιτέρω το επιτρεπτό της λειτουργίας παρόμοιων εγκαταστάσεων, απόκειται στην αρμόδια για την έκδοση της

34 οικείας αδείας αρχής, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό ανάγεται στις προϋποθέσεις χορηγήσεως της αδείας, αρμόδια δε, προκειμένου για τη χορήγηση οικοδομικής αδείας αρχή, είναι η κατά τόπο αρμοδία πολεοδομική υπηρεσία/εξ άλλου, η κρίση της αρμόδιας αρχής για την ύπαρξη και την ακριβή θέση των ορίων του οικισμού πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη με βεβαίωση της συνδρομής των κατά νόμο κριτηρίων και την επίκληση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, όπως τα ενδεικτικά αναφερόμενα στο νόμο/το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών πρέπει να ανάγεται στο προ του έτους 1923 χρονικό διάστημα, από αυτά δε πρέπει να προκύπτει τόσο η ύπαρξη του οικισμού ως συγκεκριμένου λειτουργικού οικιστικού συνόλου, με οικοδομές, κοινοχρήστους χώρους και χώρους κοινωφελών εγκαταστάσεων, όσο και τα ακριβή όριά του Ε 2052/2003 Εισηγητής: Α. Ράντος 98. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων-οικοδομές χωροταξικό σχέδιο Βλ. ανωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί διορισμός προσόντα κατά την έννοια του άρθρου 21 παρ. 6 του Ν. 2738/1999, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση μπορεί να καθορίζει τα προσόντα των διοριζόμενων στο δημόσιο τομέα με γνώμονα τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και το αντικείμενο των μονάδων που θα στελεχωθούν, χωρίς να δεσμεύεται από προϋποθέσεις που τίθενται από άλλες διατάξεις για διαφορετικούς σκοπούς Γ 2029/2003 Εισηγητής: Α. Γκότσης 100. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποκατάσταση Ν. 2190/1994 αρμόδια να επιληφθεί αιτήσεως επαναπροσλήψεως απολυθέντος εμπίπτοντος στο

35 άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 2190/94 είναι η κατ άρθρο 26 παρ. 4 του ίδιου νόμου Τριμελής Επιτροπή εκείνου του Υπουργείου, από υπηρεσία του οποίου εκδόθηκε η πράξη απολύσεως Γ 1589/2003 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 101. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί γενικοί διευθυντές προαγωγή διαδικασία από το άρθρο 82 παρ. 7 του Υ.Κ. (Ν. 2683/99) ούτε προβλέπεται ούτε συνάγεται δημόσια συνέντευξη των υποψηφίων για τη θέση Γενικού Διευθυντή Γ 1396/2003 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 102. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί έκτακτοι πρόσληψη Ν. 2190/94 κατ' άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 2190/1994 ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ υποβάλλεται μόνο κατά των αρχικώς συνταγέντων (προσωρινών) πινάκων κατάταξης υποψηφίων και όχι κατά των τυχόν αναμορφωμένων πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων η οποία εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς κατ' άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 2190/94, το πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ δεσμεύει την υπηρεσία που το ζήτησε ως προς όσα αναφέρονται σε αυτό σχετικά με την απασχόληση του υποψηφίου, η κρίση όμως ως προς το εάν ο υποψήφιος που δηλώνει ιδιότητα ανέργου, είναι ή όχι άνεργος σύμφωνα με το ν. 2190/94, ανήκει στις υπηρεσίες του οικείου φορέα που είναι ο αρμόδιος για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και κατάταξης υποψηφίων, και, τελικώς, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, οι οποίες, εν όψει του ελέγχου των προσλήψεων τον οποίο είναι υποχρεωμένο να ενεργεί το ΑΣΕΠ, δεν δεσμεύονται από την κρίση που περιέχεται για το ζήτημα αυτό στο πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ

36 Γ 2244/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 103. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία παραπεμπτήριο έγγραφο η παράλειψη κοινοποιήσεως του παραπεμπτηρίου εγγράφου στην προσφεύγουσα δεν καλύφθηκε με την παράστασή της στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, αφού κατ αυτήν, αποφασίσθηκε μεν η κοινοποίηση σ αυτήν διαφόρων αποδεικτικών στοιχείων, πλην δεν προκύπτει ότι έλαβε χώρα η κοινοποίηση και του εν λόγω εγγράφου κατά παράβαση του άρθρου 225 παρ. 5 του Υ.Κ. ΣΤ 2872/2003 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 359/2001 πεντ.) 104. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πρόσληψη Ν. 2190/94 διαδικασία το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται για την κατάταξη υποψηφίων στο διαγωνισμό, εφόσον ο υποψήφιος αυτός επικαλείται και επιδιώκει με αυτό να αποδείξει συγκεκριμένη ιδιότητα βάσει της οποίας αποκτά δικαίωμα προτεραιότητας στη σειρά κατάταξης έναντι των λοιπών υποψηφίων/εάν όμως, ο υποψήφιος δεν επικαλείται καμμία από τις πιο πάνω ιδιότητες, προς απόδειξη της οποίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, η παράλειψη υποβολής του πιστοποιητικού αυτού και η υποβολή αντί αυτού πιστοποιητικού γέννησης δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό, αλλά η κατάταξή του γίνεται στην περίπτωση αυτή με βάση το υποβληθέν πιστοποιητικό γέννησης Γ 2248/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας

37 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί ειδικώς Υπουργείο Εξωτερικών προαγωγές εν όψει της ακυρώσεως με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της παραλείψεως της Διοικήσεως να αποφανθεί επί αιτήματος διαγραφής δυσμενών φράσεων από φύλλο αξιολογήσεως, τα αρμόδια κατ άρθρο 79 του ν. 2594/98 όργανα, όφειλαν, στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, να αναβάλλουν την κρίση για προαγωγή Γ 1870/2003 Εισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου 106. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι στρατιωτικοί αξιωματικοί κρίσεις διαγραφή δυσμενών στοιχείων στην περίπτωση που αξιωματικός κρίθηκε για συγκεκριμένη ετήσια κρίση δυσμενώς από το πρωτοβάθμιο συμβούλιο και μετά από ενδικοφανή του προσφυγή, ευμενώς από το δευτεροβάθμιο, δεν διαγράφονται τα δυσμενή στοιχεία της πρωτοβάθμιας κρίσης, διότι στην περίπτωση αυτή, που δεν υπάρχει, τελικά, δυσμενής κρίση, δεν παρέχεται δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας διαγραφής δυσμενών στοιχείων από τα ατομικά έγγραφα αξιωματικού Γ 3533/2003 Εισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου 107. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας πειθαρχικό δίκαιο ποινές από τα άρθρα 11 παρ. 1 εδ. στ του π.δ. 22/96 και 60 του π.δ. 141/91 συνάγεται ότι ως φυλακισμένος η ελευθέρωση του οποίου από ελαφρά αμέλεια επισύρει την ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, νοείται το πρόσωπο το οποίο κρατείται υπό τη φύλαξη αστυνομικών οργάνων, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία κρατείται, αν δηλαδή κρατείται κατόπιν ποινικής αποφάσεως με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης ή κράτησης ή δυνάμει εντάλματος ή κατόπιν συλλήψεώς του στα πλαίσια

38 αυτόφωρης διαδικασίας για να προσαχθεί στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές/(μειοψ.) Γ 2021/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 108. ΦΑΡΜΑΚΑ Φάρμακα ανεξαρτήτως του ότι η ρύθμιση του άρθρου 49 του Ν. 2519/1997 δεν εισάγει φορολογική ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πάντως δεν υπάρχει από της εξεταζομένης απόψεως ταυτότητα συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων εν γένει και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εφόσον οι τελευταίες διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τις υπόλοιπες, καθ ότι έχουν ως αντικείμενο της εμπορίας τους το φάρμακο, δηλαδή εξαιρετικής σπουδαιότητος κοινωνικό αγαθό δημοσίου ενδιαφέροντος, για τον λόγο δε αυτό θεμιτώς από συνταγματικής απόψεως υφίστανται περιορισμούς στην όλη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους, όπως είναι ο επίδικος περιορισμός των δαπανών προωθήσεως των προϊόντων τους Δ 1791/2003 Εισηγητής: Χ. Ράμμος 109. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογία γενικά κυρώσεις πρόστιμο Ν. 820/78 Βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Δ πηγή έκπτωση δαπανών διαφημίσεως Βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος ΣΤ πηγή αυτοτελής φορολόγηση τα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί δεν

39 αθροίζονται με τη, φορολογούμενη αυτοτελώς, σύνταξή τους από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος/ειδικότερα, οι ασφαλιστικές παροχές που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι δικαστές λόγω της ασφαλίσεώς τους κατά τη διάρκεια της δικαστικής τους υπηρεσίας σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση μαζί με τη σύνταξή τους από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά φορολογούνται κατά τις γενικές διατάξεις, αθροιζόμενες με τυχόν άλλα εισοδήματά τους/τούτο δε, ενόψει και της διαφορετικής φύσεως των δύο αυτών κατηγοριών εισοδημάτων/πράγματι, η συνταξιοδότηση των δικαστικών λειτουργών, διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές διατάξεις, καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο και εξυπηρετεί τελικά, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ενώ η καταβολή των ως άνω ασφαλιστικών παροχών, εμπίπτουσα στην έννοια της κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος κοινωνικής ασφαλίσεως, γίνεται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς που καλύπτουν τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο διακοπής της συγκεκριμένης απασχόλησης/(μειοψ.) Ολομ. 3541/2003 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 112. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Ζ Πηγή τεκμήρια βιωσιμότητας κατά την έννοια του άρθρου 51 παρ. 6 στοιχ. Α περ. β υποπερ. αα του ν. 2238/94 και των αμίσθων επικούρων καθηγητών ο τίτλος, ανεξάρτητα από το ζήτημα της αντιστοιχίας του με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά έργα, συνιστά, πάντως, - κατά κοινή πείρα παράγοντα προσελκύσεως αυξημένης πελατείας σε σχέση με όσους δεν διαθέτουν τίτλο καθηγητή Β 1340/2003 Εισηγητής: Ι. Γράβαρης

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟ Ζ ΤΟΥ Ν.4093/2012 Μετάταξη- Μεταφορά Με την υποπαράγραφο Ζ1 εισάγεται η δυνατότητα μετάταξης μόνίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού από και προς κεντρικές και περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. (m) Αριθμός 29/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες, 9/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 2558 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Τμήμα 29 ο Μονομελές Αριθμός απόφασης 4441/2001 Περίληψη Φορολογία επιδομάτων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. - Τόσο η πάγια μηνιαία αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Αντίκειται στα άρθρα 78 και 4 του Συντάγματος το άρθρο 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002 που ορίζει

Περίληψη. Αντίκειται στα άρθρα 78 και 4 του Συντάγματος το άρθρο 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002 που ορίζει ΣτΕ 29/2014 Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά Τμήμα 9 Τριμελές Αριθμός απόφασης 3422/2012 Περίληψη Φορολόγηση επιδομάτων μελών ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα