Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ του Συμβουλίου της Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 298 Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Εκκλησία 1 Κοινωνική Ασφάλιση 2-5 Νόμος-νομοθετική εξουσία 6 Στεγαστική αποκατάσταση 7 Σύνταγμα 8-11 Φάρμακα 12 ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αθλητισμός 13 Αίτηση αναιρέσεως Ακαδημία 17 Αποκαταστατική νομοθεσία 18 Αρχαιότητες 19-20

2 - 2 - Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστικός Κώδικας 24 Βιομηχανία 25 Δάση Δήμοι-Κοινότητες Δημόσια Έργα Δημόσιο Λογιστικό 35 Διαγωνισμοί 36 Διεθνείς Συμβάσεις 37 Δικαστικοί Λειτουργοί 38 Διοίκηση Διοικητικά Δικαστήρια Διοικητική Πράξη Εκπαίδευση 49 Εταιρείες 50 Εκπαίδευση 51 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Έφεση Καταστήματα 59 ΚΕΔΕ 60 ΚΙΝΔ 61 Κοινωνική Ασφάλιση Κοινωνική Πρόνοια 70 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 74 Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 77 Νόμος-νομοθετική εξουσία Οργανισμοί διάφοροι 80 Περιβάλλον Συμβάσεις διοικητικές 84 Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα 87-95

3 - 3 - Σχέδια πόλεων-οικοδομές Υπάλληλοι Διοικητικοί Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 106 Υπάλληλοι Σωμάτων Ασφαλείας 107 Φάρμακα 108 Φορολογία 109 Φορολογία εισοδήματος Φόρος κύκλου εργασιών 113 Φόρος προστιθέμενης αξίας 114 Χαρτόσημο IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Α 1885/ Ε 2797/ Α 3653/ Δ 93/ Β 193/ , 61 Δ 801/ Α 1077/ , 62, 91 Α 1304/ , 43, 22, 84 Β 1340/ Γ 1396/ Β 1561/ , 75, 114 Γ 1589/ Γ 1591/ Δ 1652/ , 18 Β 1727/ , 29, 77 Δ 1791/ , 92, 110 ΣΤ 1798/ , 37, 54, 89 ΣΤ 1801/ , 48 Γ 1870/ , 40 Γ 1948/ Γ 1948/ , 70

4 - 4 - Γ 2013/ , 55, 90 Γ 2021/ Γ 2029/ , 78 Ε 2052/ , 25 Ε 2065/ , 13, 79 Ε 2066/ , 28, 53 Δ 2110/ , 8-9 Γ 2244/ , 39, 80 Γ 2248/ Α 2284/ Α 2312/2003 2, 10 Α 2315/ Β 2353/ , 71, 72 Ολομ. 2525/ , 109 Γ 2665/ , 21 Β 2692/ , 76 Α 2728/ , 23 Α 2734/ , 67 ΣΤ 2872/ Α 2951/ Α 2955/ Α 2970/ Α 2972/2003 5, 6 Α 2985/ ΣΤ 3219/ , 24, 45, 60 Ε 3262/ Ε 3265/ , 46 Γ 3318/ Γ 3339/ Γ 3411/ , 88 Ε 3487/ , 49 Ε 3488/ , 98 Γ 3533/ Ολομ. 3541/ , 95, 38, 93, 94

5 - 5 - Ολομ. 3542/ , 14 Ε 3635/ , 87 Γ 3639/ ΣΤ 3697/ , 33 ΣΤ 3710/2003 1, 11 Α 3763/ Ι. AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ Eκκλησία ιερείς αποδοχές παραπέμπεται κατ άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος στην Ολομέλεια το ζήτημα της αντιθέσεως προς την αρχή της ισότητας του άρθρου 11 του Ν. 1810/88 κατά το μέρος που περικόπτει τις αποδοχές από τη θέση του εφημέριου ειδικά για τους εφημέριους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ΣΤ 3710/2003 πενταμ. (παρ. εις Ολομ.) Εισηγητής: Α. Χλαμπέα 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές επίδομα Εθνικής Αντιστάσεως παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση, καθώς και της υπάρξεως νομολογίας του Τμήματος που δέχεται τη νομιμότητα της ρυθμίσεως του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1976/1991, το ζήτημα αν η περικοπή με το άρθρο αυτό του επιδόματος του άρθρου 14 του Ν. 1648/1986 είναι αντίθετη προς την αρχή της ισότητας, όταν το επίδομα αυτό δεν συντρέχει σωρευτικά με άλλη μορφή αποκατάστασης Α 2312/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε. παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εννοίας του άρθρου 15 παρ. 1 περ. β του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού Α.Τ.Ε., εάν δηλαδή δικαιούται συντάξεως λόγω γήρατος ο ασφαλισμένος όταν απολύεται για πειθαρχικό παράπτωμα Α 3763/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Χ. Σιταρά 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της ερμηνείας του όρου χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού του Ταμείου ως προϋποθέσεως για την περικοπή χορηγουμένης συντάξεως σε άγαμη θυγατέρα συνταξιούχου του ταμείου Α 2315/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Δ. Σκαλτσούνης 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν το άρθρο 7 παρ. 1 περ. ε εδ. γ του Κανονισμού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΕΤΕ έχει θεσπισθεί εγκύρως εν όψει του ότι συνδέεται αρρήκτως προς τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περιπτώσεως ε της παρ. 1 του άρθρου 7, το οποίο εκρίθη ότι στερείται εξουσιοδοτικού ερείσματος Α 2972/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Π. Μπραΐμη

7 ΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νόμος-νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση Βλ. ανωτ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στεγαστική αποκατάσταση Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα της εννοίας του άρθρου 15 του ν. 1849/89, ως προς το δικαίωμα στεγαστικής αποκαταστάσεως από τον ΟΕΚ των μονιμοποιηθέντων υπαλλήλων ΝΠΔΔ Α 2955/2003 πενταμ. (παρ. εις επταμ.) Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 8. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχή αναλογικότητας Βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα επαγγελματική ελευθερία Βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα Βλ. ανωτ. 1

8 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Φαρμακεία παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια το ζήτημα της αντιθέσεως προς το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και προς την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1963/1991, το οποίο επανέφερε την πληθυσμιακή προϋπόθεση για την ίδρυση φαρμακείων Δ 2110/2003 επταμ. (παρ. Ολομ.) Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Αθλητισμός Αρμοδιότητες Βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως αναίρεση υπέρ του νόμου Βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως παρέμβαση το άρθρο 55 του ΠΔ 18/89 απαγορεύει απολύτως την παρέμβαση σε δίκη ανοιγείσα με άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας/η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και δίκη ανοιγείσα με αίτηση αναιρέσεως υπέρ του νόμου/το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2479/97 παρέχει τη δυνατότητα ασκήσεως παρεμβάσεως ενώπιον του ΑΕΔ, της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού

9 - 9 - Συνεδρίου, μόνον όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι Ολομ. 3542/2003 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης Ν. 2944/2001 κατ' άρθρ. 53 παρ. 3 του π.δ. 18/89, ως προσαύξηση, η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό της διαφοράς, από το ύψος του οποίου εξαρτάται η κατάργηση ή μη της δίκης, νοείται και το επιβαλλόμενο με ιδιαίτερη πράξη του οικονομικού εφόρου πρόστιμο του Ν. 820/1978, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα/στην περίπτωση, συνεπώς, κατά την οποία έχει ασκηθεί κοινή προσφυγή κατά της πράξεως επιβολής του κυρίου φόρου και της πράξεως επιβολής προστίμου του ν. 820/78 και τα διοικητικά δικαστήρια έχουν εκδόσει κοινή απόφαση, το πρόστιμο δεν λαμβάνεται καταρχήν υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς/κατ' εξαίρεση, όμως, το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη και προστίθεται στο ποσό του κυρίου φόρου, αν με την αίτηση προβάλλονται λόγοι αναγόμενοι σε αυτοτελείς πλημμέλειες της πράξεως επιβολής του προστίμου, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση, αντικείμενο της διαφοράς αποτελεί το σύνολο των ποσών που αμφισβητούνται με την αίτηση αναιρέσεως/(μειοψ.) Ολομ. 2525/2003 (κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Συγγούνα 2975/2002 Γ Τμήμα) 17. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ακαδημία Κέντρα Ερεύνης από το άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 1894/1990 συνάγεται ότι ο νομοθέτης δεν αξιώνει να έχει ο εκπρόσωπος των ερευνητών τα ίδια προσόντα με τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου, δηλαδή προσόντα ερευνητή Α βαθμίδας, χωρίς να παραβιάζεται για το λόγο αυτό η συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας, η

10 οποία διασφαλίζεται με τη συγκρότηση της επταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από έξι ακαδημαϊκούς και με την ανάθεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου στη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών Γ 3411/2003 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 18. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βλ. κατωτ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία για τον χαρακτηρισμό ωρισμένης εκτάσεως ως αρχαιολογικού χώρου κατά το άρθρο 50 ν. 5351/32 δεν απαιτείται να υπάρχουν εντός αυτής αρχαιολογικά ευρήματα αλλά επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός ευρύτερης περιοχής εφ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία και ανάδειξη των ήδη ευρεθεισών αρχαιοτήτων αλλά και των κατά πιθανολόγηση ευρεθησομένων διά της επεκτάσεως της αρχαιολογικής ερεύνης Ε 2797/2002 Εισηγητής: Δ. Αλεξανδρής 20. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία το άρθρο 50 του ΚΝ 5351/1932 έχει την έννοια ότι η διατήρηση ενός πολιτιστικού αγαθού με επίχωση και η επιχείρηση εργασιών επί του χώρου, στον οποίο πραγματοποιείται η επίχωση επιτρέπεται ύστερα από αιτιολογημένη κρίση περί του ότι : α) η άμεση ανάδειξη, εν όψει της σημασίας του αγαθού δεν είναι αναγκαία και β) η ακολουθουμένη μέθοδος επιχώσεως και εκτελέσεως των εργασιών δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή, την αλλοίωση ή κάθε άλλη άμεση ή έμμεση βλάβη που τόσο κατά το στάδιο της υλοποιήσεώς της όσο και κατά το στάδιο της προσβάσεως, μεταγενεστέρως, στο

11 επιχωμένο αγαθό ώστε να τύχη τούτο εκ νέου μελέτης ή για πρώτη φορά αναδείξεως Ε 3487/2003 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 21. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. κατωτ AΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Αστικός Κώδικας μεταβίβαση επιχειρήσεως Βλ. κατωτ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Βιομηχανία εγκατάσταση Βλ. κατ ΔΑΣΗ Δάση παραχώρηση η πρόβλεψη από το ν. 1734/1987 της δυνατότητας παραχωρήσεως δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων δεν δύναται να θεωρηθή ως αντικειμένη στις προστατευτικές του δάσους διατάξεις του Συντάγματος, δεδομένου αφ ενός ότι η ανάπτυξη χειμερινού αθλητισμού και η λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων συνιστούν λόγο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί κατ αρχήν την αναγνώριση από το νομοθέτη δυνατότητος επεμβάσεως σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρος και αφ ετέρου ότι, κατά την κοινή πείρα, χιονοδρομικά κέντρα δύνανται εκ των πραγμάτων να δημιουργηθούν μόνο σε περιοχές υψηλών ορέων,

12 όπου και μόνον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της δραστηριότητος αυτής/ εξ άλλου, οι επίμαχες διατάξεις του ν. 1734/87 δεν προσκρούουν στις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 174 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, οι οποίες επιβάλλουν, μεταξύ των άλλων, την προστασία του περιβάλλοντος στον χώρο της Κοινότητος και την βελτίωση της ποιότητός του καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων/ διότι, στις διατάξεις αυτές ναι, μεν διατυπώνονται δεσμευτικές αρχές γενικής ισχύος, από τις οποίες όμως δεν δύναται να συναχθή ειδική ρύθμιση για το θέμα της προκειμένης υποθέσεως, και δη απαγόρευση δημιουργίας εντός δασών και δασικών εκτάσεων χιονοδρομικών κέντρων, των οποίων, εξ άλλου, η κατασκευή και λειτουργία δεν έρχεται σε αντίθεση προς τις ανωτέρω αρχές Ε 2066/2003 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 27. ΔΑΣΗ Δάση παραχώρηση η παραχώρηση δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων για την εκπλήρωση σκοπών που περιγράφει το άρθρο 13 παρ. 2 β του ν. 1734/1987 γίνεται αποκλειστικά κατά τις διατάξεις του τελευταίου νόμου, και δη τόσον ως προς τα αρμόδια όργανα που αποφασίζουν για την παραχώρηση όσο και ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία/τούτο δε, διότι οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές, αποσκοπούσες κυρίως στην προστασία των δασών και προβλέπουσες δυνατότητα παραχωρήσεως δασικών εκτάσεων για συγκεκριμένους σκοπούς και με ειδικώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις, ενώ οι διατάξεις του ν. 423/1976 αφορούν εκτάσεις οιασδήποτε φύσεως για τη δημιουργία γυμναστηρίων ή άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων/συνεπώς, προκειμένης παραχωρήσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως για την εκπλήρωση σκοπών του άρθρου 13 παρ. 2 β του ν. 1734/1987, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, δεν απαιτείται η κατά το ν. 423/76 αποδοχή της παραχωρήσεως με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού Αθλητισμού

13 Ε 2065/ ΔΑΣΗ Δάση συνταγματική προστασία Βλ. ανωτ. 26 Εισηγητής: Σ. Ρίζος 29. ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι-Κοινότητες δημοτικές επιχειρήσεις Βλ. κατωτ ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι-κοινότητες εκλογές διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 55 ΔΚΚ η μεταβολή της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας λόγω παραίτησης υποψηφίου που μετέχει σε συνδυασμό αποτελεί μεν παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 παρ. 4 δεν συνεπάγεται όμως καθ' εαυτή το απαράδεκτο της δήλωσης και την περαιτέρω παρανομία της ανακήρυξης/η παρέκκλιση αυτή μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί παράβαση νόμου ή πλημμέλεια της εκλογής και να οδηγεί σε ακύρωση της εκλογής, μόνον εφόσον ο ενιστάμενος προβάλλει ότι είναι δυνατό να άσκησε επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα Γ 3639/2003 επταμ. Εισηγητής: Μ. Πικραμένος 31. ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι-κοινότητες έσοδα τέλη υδρεύσεως από τα άρθρα ΔΚΚ συνάγεται ότι τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια έχουν την ευχέρεια να αποφασίζουν τη σύσταση δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παροχή υπηρεσιών υδρεύσεως εντός της περιφερείας τους/οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο/το διοικητικό

14 συμβούλιο των εν λόγω επιχειρήσεων έχει τις αρμοδιότητες διοικήσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων που τις αφορούν, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο είναι το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο/επομένως, το διοικητικό συμβούλιο των ανωτέρω επιχειρήσεων δεν έχει την αρμοδιότητα επιβολής τελών υδρεύσεως, η οποία ανήκει στο δήμο ή την κοινότητα Β 1727/2003 Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου 32. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημόσια έργα διαδικασία αίτηση θεραπείας κατ άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1418/84, η προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου στην προϊσταμένη αρχή να αποφανθεί επί της ασκηθείσης ενστάσεως του αναδόχου είναι ανατρεπτική, και συνεπώς, η μετά την πάροδο του ανωτέρω διμήνου άσκηση από τον τελευταίο (ανάδοχο) αιτήσεως θεραπείας ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού, όταν έχουν ήδη παρέλθει τρεις μήνες από την τεκμαιρόμενη λόγω παρόδου του ανωτέρω διμήνου απόρριψη της ενστάσεως, είναι εκπρόθεσμη και επομένως ασκείται απαραδέκτως/ (μειοψ.)/ ΣΤ 1801/2003 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Ε. Αντωνόπουλος 270/2003 πεντ.) 33. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημόσια έργα προθεσμίες παράταση Βλ. κατωτ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Δημόσια έργα πρόσθετες παροχές από το άρθρο 37 του π.δ. 609/85 συνάγεται ότι, η χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης παροχής (πριμ), λόγω ταχύτερης περάτωσης του έργου ή τμήματος αυτού, πρέπει να προβλέπεται στην οικεία σύμβαση και ότι, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας περατώσεως του έργου, πρέπει η σχετική απόφαση να

15 ρυθμίζει και κάθε θέμα που σχετίζεται με την προβλεπόμενη στη σύμβαση πρόσθετη αυτή παροχή και ιδιαίτερα αν μετατίθεται μερική ή ολικά ο κρίσιμος για την καταβολή της χρόνος ΣΤ 3697/2003 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 35. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Δημόσιο λογιστικό παραγραφή κατ άρθρ. 91 παρ. 1 και 93 του ΝΔ 321/1969 η αξίωση αποζημιώσεως από παράνομη πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή παράλειψη τέτοιας ενέργειας οργάνων του Δημοσίου υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη/ αν οι επιζήμιες συνέπειες επέρχονται εξακολουθητικώς με την πάροδο του χρόνου και η επέλευσή τους είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, δεν γεννάται νέα αξίωση αποζημιώσεως και, επομένως, δεν αρχίζει νέα παραγραφή/ αν, όμως, μεταγενεστέρως επήλθαν επιζήμιες συνέπειες, τις οποίες ο ζημιωθείς δεν μπορούσε να προβλέψει κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρχίζει νέα αυτοτελής παραγραφή για την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών από το τέλος του οικονομικού έτους, κατά το οποίο ανεφάνησαν οι συνέπειες αυτές Α 2728/2003 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 36. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Διαγωνισμοί δημόσια έργα διαδικασία δεν είναι, συνεπώς, κατ αρχήν υποχρεωτική, κατά την έννοιαν του άρθρου 7 Π.Δ. 609/95 προκειμένου περί του συστήματος προσφοράς επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως η αναγραφή ολογράφως των προσφερομένων ποσοστών εκπτώσεως/ και ναι μεν εις το άρθρον 3 της Δ17α/07/37/ ΦΝ402/3/ αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προβλέπεται η αναγραφή, αναλόγως και του επιλεγομένου

16 συστήματος προσφοράς, ολογράφως εις την προσφοράν του ποσού της συνολικής προσφερομένης δαπάνης εργασιών, τούτο όμως δεν έχει την έννοιαν ότι η αναγραφή ολογράφως των σχετικών ποσών τάσσεται γενικώς και άνευ ετέρου επί ποινή ακυρότητος, αλλ ότι επακολουθεί απλώς έλεγχος και επέρχονται τυχόν διορθώσεις από την Διοίκησιν εις τα πλαίσια του ελέγχου ομαλότητος Δ 93/2003 Εισηγητής: Ο. Ζύγουρα 37. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διεθνείς συμβάσεις Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα Βλ. κατωτ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί σύνταξη φορολόγηση Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ΑΣΕΠ Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή χρηστής διοικήσεως Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία απόδειξη από καμμία διάταξη δεν υποχρεούται ο εισηγητής της υπόθεσης να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα για την απόδειξη των ισχυρισμών των διαδίκων στοιχεία

17 Α 2951/2003 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 42. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 702/1977 αποκαταστατική νομοθεσία αιτήσεις ακυρώσεως στρεφόμενες κατά αρνήσεως τροποποιήσεως παραχωρητηρίου εκδοθέντος κατ εφαρμογήν του ΝΔ 2934/1954 και του Ν. 129/1975, πρέπει να παραπεμφθούν στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εφόσον αφορούν πράξεις παραχωρήσεως δικαιώματος κατ εφαρμογήν της νομοθεσίας περί προστασίας των σεισμοπαθών, κατ άρθρο 7 παρ. 1 περ. β του ν. 702/1977 Δ 1652/2003 Εισηγητής: Η. Μάζος 43. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 δικαιοδοσία εκ των διατάξεων του Ν. 1406/1983 συνάγεται ότι η δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων επί των υπό του νόμου τούτου προβλεπομένων προσφυγών ουσίας συναρτάται αποκλειστικώς προς τον αντικειμενικόν παράγοντα του χρόνου, κατά τον οποίον εγεννήθη η αξίωσις και κατέστη δυνατή η δικαστική επιδίωξις ταύτης/ επομένως, το γεγονός ότι η αναιρεσίβλητος εταιρεία κατά το χρονικόν διάστημα από του έτους 1977 έως το έτος 1988 ετέλει υπό αναγκαστικήν διαχείρισιν, κατά το Ν.Δ. 3562/1956, ως και αι εντεύθεν συνέπειαι, ως και το γεγονός ότι κατά το αυτό χρονικόν διάστημα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής και ο Διευθύνων ταύτης είχον εγκλεισθή εις τας φυλακάς, επί των οποίων το δικάσαν δικαστήριον εστήριξε την κρίσιν του περί συνδρομής εν προκειμένω δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συνιστώντα μόνον υποκειμενικούς παράγοντας και, ως εκ τούτου, μη συνδεόμενα προς τον ανωτέρω αντικειμενικόν παράγοντα του χρόνου, δεν δύνανται, κατά τον νόμον, ως νόμω βασίμως υποστηρίζει το αναιρεσείον Ελληνικόν

18 Δημόσιον, να μεταβάλλουν τον χρόνον, κατά τον οποίον εγεννήθησαν αι ένδικοι αξιώσεις της αναιρεσιβλήτου εταιρείας και κατέστη δυνατή η δικαστική επιδίωξις των αξιώσεων αυτών Α 1304/2003 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 44. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 1406/1983 διοικητικές συμβάσεις προσφυγή μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2479/97, προκειμένου να χωρήσει συζήτηση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ενδίκου μέσου που φέρει τον χαρακτήρα προσφυγής και περιέχει καταψηφιστικό αίτημα, απαιτείται η καταβολή από τον προσφεύγοντα του προβλεπομένου δικαστικού ενσήμου, το οποίο δύναται να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα μέχρι και δύο ημερών μετά την πρώτη συζήτηση επ' ακροατηρίου/ η ρύθμιση δε αυτή καταλαμβάνει όλες τις προσφυγές που περιέχουν καταψηφιστικό αίτημα, είτε αυτές ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος της διατάξεως, είτε είχαν ασκηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος της και εκκρεμούν/περαιτέρω, εφόσον με την ανωτέρω διάταξη θεσπίζεται με αντικειμενικό τρόπο το κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο υφίσταται η υποχρέωση καταβολής του δικαστικού ενσήμου επί προσφυγών με καταψηφιστικό αίτημα (η ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως), το άρθρο αυτό δεν αντίκεται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ΣΤ 1798/2003 Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος 45. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Διοικητικά δικαστήρια Διοικητική Δικονομία ΚΕΔΕ ανακοπή όρια ελέγχου Βλ. κατωτ. 50

19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη αιτιολογία Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη διαδικασία δημοσιότητα Βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Διοικητική πράξη προθεσμίες ανατρεπτικές Βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση σχολικές επιτροπές κατ άρθρ. 5 Ν. 1894/1990 οι αρμοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν την μέριμνα για την κατασκευή σχολικών κτιρίων, αλλά περιορίζονται στη διαχείριση πιστώσεων που αφορούν την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και την εκτέλεση έργων επί ήδη υφισταμένων σχολικών κτιρίων Ε 3487/2003 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 50. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρείες ανώνυμες ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου για χρέη για να προκύψει ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ, κατ άρθρο. 479 Α.Κ., θα έπρεπε, προηγουμένως, να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου αυτού, δηλαδή, μεταβίβαση της περιουσίας ή επιχειρήσεως από την ΕΠΕ στην ΑΕ, καθώς και το ύψος της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων, ώστε να καθίσταται επακριβής η ύπαρξη και το ύψος της ευθύνης της ΑΕ/ τη διαπίστωση αυτή θα έπρεπε να περιέχει η εις βάρος της ΑΕ ή του διευθύνοντος συμβούλου εκδοθείσα καταλογιστική πράξη, ή η έγγραφη παραγγελία προς τον δικαστικό επιμελητή, που προέβη στην ένδικη αναγκαστική κατάσχεση/ τούτο δε

20 διότι, για να αποκτήσει ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ την, κατ άρθρο 36 παρ. 2 του ΚΕΔΕ, ιδιότητα του οφειλέτη, θα έπρεπε να διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή, εκτός από την ιδιότητα αυτού ως διευθύνοντος συμβούλου της ΑΕ, και η ευθύνη αυτού, απέναντι στο ΙΚΑ, μέχρι της αξίας των μεταβιβασθέντων από την ΕΠΕ στην ΑΕ στοιχείων, για τα χρέη της πρώτης/ το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν είχε, κατά το νόμο, την εξουσία να συμπληρώσει την έλλειψη αυτή, αλλ έπρεπε, κατ αυτεπάγγελτο έλεγχο, να ακυρώσει την προσβληθείσα με την ανακοπή πράξη, ως νομικώς πλημμελή, ώστε η υπόθεση να καταστεί εκ νέου εκκρεμής ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ/(μειοψ.) ΣΤ 3219/2003 Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 51. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανώτερη ΤΕΙ διδακτικό προσωπικό προσόντα από το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 1566/85 συνάγεται ότι το προσόν της αξιόλογης εμπειρίας στην εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων κατάλληλου επιπέδου και αντίστοιχης ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί, σε επταετή τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα, που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος, διαζευκτικώς με το αξιόλογο επιστημονικό έργο, για να εκλεγεί σε θέση επίκουρου καθηγητή Τ.Ε.Ι., μπορεί να αποκτηθεί με την άσκηση του οικείου επαγγέλματος είτε ελευθέρως σε ιδιωτικό γραφείο, ιατρείο κ.λπ. είτε, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα/για την απόκτηση όμως του προσόντος αυτού δεν αρκεί η απλή άσκηση του οικείου επαγγέλματος επί επτά τουλάχιστον έτη, αλλά απαιτείται να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος άσκησε με τέτοιο τρόπο το επάγγελμά του ώστε η εμπειρία που απέκτησε από την άσκησή του να μπορεί να χαρακτηριστεί αξιόλογη/ πρέπει, δηλαδή, να αποδεικνύεται με συγκεκριμένα στοιχεία (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.) ότι ο υποψήφιος, κατά το χρόνο άσκησης του επαγγέλματός του, παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης και τις στηριζόμενες σε αυτές νέες ή πρωτότυπες μεθόδους, όργανα, θεραπείες, τις οποίες εφαρμόζει

21 κατά το χρόνο αυτό/ εξάλλου από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι, για την απόκτηση του προσόντος της διετούς τουλάχιστον διδακτικής πείρας σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν απαιτείται να έχει ο υποψήφιος αυτοδύναμο διδακτικό έργο με ανάθεση συγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας Γ 3318/2003 Εισηγητής: Π.Ν. Φλώρος 52. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή γεωργική πολιτική επιδότηση εξαγωγής ναι μεν, κατά τον νόμον, αι Τελωνειακαί Αρχαί δεν δύνανται να χορηγήσουν, κατά το άρθρ. 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 3665/87 της Επιτροπής, εν συνδυασμώ προς το άρθρ. 19 του Π.Δ. 402/1988, παράτασιν της προθεσμίας διά την εξαγωγήν γεωργικών προϊόντων εις τρίτας χώρας, πλην, εν όψει του ότι εις την διαγραφομένην υπό του Κανονισμού τούτου διαδικασίαν εμπλέκονται και αι Τελωνειακαί Αρχαί και, ως εκ τούτου, ο Κανονισμός ούτος, κατά την διατύπωσίν του, περιέχει ορολογίαν, προσιδιάζουσαν προς τελωνειακήν νομοθεσίαν, είναι δυνατόν να δημιουργηθή εις τον μέσης αντιλήψεως διοικούμενον και, ειδικώτερον, εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων σύγχυσις, ως προς το αρμόδιον διά την χορήγησιν παρατάσεως της εν λόγω προθεσμίας όργανον Α 2284/2003 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος 53. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση περιβάλλον Βλ. ανωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαίωμα σε δίκαιη δίκη Βλ. ανωτ. 44

22 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου δικαστική προστασία Βλ. κατωτ ΕΦΕΣΗ Έφεση παραδεκτό Ν. 2944/2001 το παραδεκτό της άσκησης έφεσης επί των κατηγοριών υποθέσεων, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3 του Ν. 2944/2001 κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης δικαστικής αποφάσεως Γ 1591/2003 Εισηγητής: Π. Καρλή 57. ΕΦΕΣΗ Έφεση κατάργηση δίκης λόγω λήξεως ισχύος πράξεως η έγερση αγωγής κατά του Δημοσίου εκ μέρους του εφεσιβλήτου του οποίου η τοποθέτηση ακυρώθηκε ως παράνομη με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και της οποίας έληξε η ισχύς, παρίσταται ως μία ενδεχόμενη δυνατότητα και δεν δύναται να θεμελιώσει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για την εκδίκαση της εφέσεως Γ 2665/2003 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 58. ΕΦΕΣΗ Έφεση κατάργηση δίκης λόγω λήξεως ισχύος πράξεως και σε περιπτώσεις που είχε λήξει η ισχύς της πράξης που είχε προσβληθεί στο διοικητικό εφετείο, παρέχεται δικαστική προστασία, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που συνίσταται στην αποτροπή δυσμενών για το μέλλον συνεπειών από την πράξη αυτή που δεν μπορούν να αρθούν παρά μόνο με την αποδοχή της έφεσης και την έκδοση ακυρωτικής απόφασης

23 Γ 2013/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 59. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Καταστήματα κατ άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 2224/1994, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων, με τις οποίες ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, αποκτούν νόμιμη υπόσταση από τη δημοσίευσή τους στον ημερήσιο και τοπικό τύπο Δ 801/2003 επταμ. Εισηγητής: Κ. Ευστρατίου 60. ΚΕΔΕ ΚΕΔΕ αναγκαστική κατάσχεση Βλ. ανωτ Κ.Ι.Ν.Δ. Κ.Ι.Ν.Δ. πλοίο Βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική Ασφάλιση γενικά γενικές αρχές αρχή ισοδύναμης ασφαλιστικής προστασίας Βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση γενικά παροχές από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, ο κοινός νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δεν κωλύονται να μεταβάλουν το σύστημα συνταξιοδοτήσεως κατηγοριών ασφαλισμένων, ιδίως δε το ύψος των ασφαλιστικών παροχών και διά μειώσεως ακόμη για τον εφεξής χρόνο, ή διά θεσπίσεως ανωτάτου ορίου των χορηγουμένων ήδη παροχών, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη, σε αναλογία προς τη σύνταξη

24 που θα χορηγηθεί, οικονομική επιβάρυνση εκείνων από τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει περισσότερες εισφορές/εξ άλλου, υπό το κρατούν στην Ελλάδα σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως σε πλείονες ασφαλιστικούς φορείς, η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας κατά την ρύθμιση των ασφαλιστικών παροχών, προϋποθέτει άνιση μεταχείριση ομοειδών κατηγοριών ασφαλισμένων μέσα στον ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό/προκειμένου όμως περί ασφαλισμένων σε διαφόρους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τήρηση της αρχής της ισότητας ελέγχεται μόνον καθόσον αφορά στην εξασφάλιση ελαχίστου καθεστώτος ισοδύναμης ασφαλιστικής προστασίας Α 1077/2003 επταμ. Εισηγητής: Δ. Μπριόλας 64. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ σχέση με ειδικά Ταμεία Τ.Ε.Α.Μ. το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 1759/88 καταλαμβάνει μόνο τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, οι οποίοι θα υπήγοντο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά δηλαδή την και δεν εφαρμόζεται στους ήδη προ της έχοντες υπαχθεί στην ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου συνταξιούχους, οι οποίοι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και μετά την Α 3653/2002 Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου 65. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική Ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΝΑΤ κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 του Ν. 1085/1980, προκειμένου να κριθεί εάν πληρούνται οι, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις παροχής της ελαχίστης ασφαλιστικής προστασίας, πρέπει να ερευνάται, κατ αρχήν, εάν το τριπλάσιο της εκάστοτε πραγματοποιηθείσης πραγματικής ναυτικής

25 υπηρεσίας χρονικό διάστημα έχει διανυθεί εντός των ανωτέρω απωτάτων χρονικών ορίων που ορίζει ο νόμος αυτός, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα από την προαναφερθείσα διάταξη του εν λόγω νόμου χρονικά διαστήματα/ εάν δεν συντρέχουν τα ανωτέρωδηλαδή, εάν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ως άνω απωτάτων χρονικών ορίων (από την πρώτη ναυτολόγηση έως-επί θανάτου-το θάνατο του ναυτικού), αφαιρουμένων των χρονικών διαστημάτων που προβλέπει ο νόμος, είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της πραγματοποιηθείσης πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας-έχει δε πραγματοποιηθεί συνολική πραγματική ναυτική υπηρεσία άνω των πέντε ετών, τότε ερευνάται εάν πέντε τουλάχιστον έτη από τη συνολική πραγματική ναυτική υπηρεσία έχουν πραγματοποιηθεί εντός δεκαπενταετίας, περιλαμβανομένης εντός των ως άνω απωτάτων χρονικών ορίων, μετά από αφαίρεση τυχόν παρεμβαλλομένων χρονικών διαστημάτων, τα οποία προβλέπονται από το νόμο, ως ανωτέρω, και μπορούν να μην λαμβάνονται υπ όψιν κατά τον υπολογισμό του εν λόγω τριπλασίου ορίου (μειοψ.) Α 1885/2002 επταμ. (κατά παρ. Εισηγητής: Τ. Κόμβου 1885/2000 πενταμ.) 66. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Νομικών για να λάβουν επικουρική παροχή από τον ΚΕΑΔ, οι έγγαμες ασφαλισμένες του Ταμείου Νομικών πρέπει, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεώς τους στον ΚΕΑΔ, να έχουν συμπληρώσει χρόνο πραγματικής ασφαλίσεως δεκαπέντε ετών στο Ταμείο Νομικών/ για τη συμπλήρωση δε του πιο πάνω χρόνου δεν συνυπολογίζεται χρόνος πλασματικής υπηρεσίας, όπως είναι ο χρόνος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του αν.ν. 1022/1946, η ευνοϊκή ρύθμιση της οποίας, όπως έχει εκτεθεί, δεν ισχύει για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος Α 2970/2003 Εισηγητής: Π. Μπραΐμη

26 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική Ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (ΤΑΤΜΓΤ) Βλ. κατωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνιτών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ) η εξαίρεση της περιπτώσεως ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω Καταστατικού του αναιρεσιβλήτου Ταμείου (άρθρο 3 παρ. 1 περ. ε ν.δ. 3752/1956) καλύπτει την περίπτωση ασφαλισμένων άλλου ασφαλιστικού οργανισμού πλην του Τ.Α.Τ.Μ.Γ.Τ. και του Τ.Α.Τ.Τ.Α., οι οποίοι προσκαίρως παρείχαν εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του Τ.Α.Τ.Τ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο είχαν υπαχθεί για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση του άλλου ασφαλιστικού οργανισμού/ δεν καλύπτει, όμως, και την περίπτωση ασφαλισμένου, ο οποίος ήταν κυρίως ασφαλισμένος του Τ.Α.Τ.Τ.Α. αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ η απασχόλησή του ήταν ασφαλιστέα στο Τ.Α.Τ.Τ.Α., αυτός είχε ασφαλισθεί στο Τ.Α.Τ.Μ.Γ.Τ., γιατί η υπαγωγή στην ασφάλιση των δύο αυτών ασφαλιστικών οργανισμών είναι αποκλειστική Α 2734/2003 Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου 69. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κοινωνική ασφάλιση υπόλοιποι οργανισμοί ΤΣΜΕΔΕ για να χορηγηθεί στους ασφαλισμένους του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. πρόσθετη σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα από τον Ε.Λ.Π.Π., απαιτείται οι ασφαλισμένοι αυτοί να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κλάδο Συντάξεων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και να μη συνταξιοδοτούνται από άλλον ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο/ περαιτέρω, ως ασφαλιστικός φορέας κύριας ασφάλισης, η συνταξιοδότηση από τον οποίον αποκλείει τη χορήγηση των πιο πάνω πρόσθετων παροχών, νοείται ασφαλιστικός φορέας κύριας ασφάλισης μόνο της ημεδαπής όχι δε και της αλλοδαπής

27 Α 2985/2003 Εισηγητής: Χ. Σιταρά 70. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Κοινωνική πρόνοια παιδικοί σταθμοί Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων δελτίο αποστολής Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων τιμολόγιο Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων κυρώσεις σε περίπτωση που η παράβαση μη έκδοσης δελτίου αποστολής για τη διακίνηση πωληθέντων αγαθών διαπιστώνεται, κατά τη διάρκεια ελέγχου που γίνεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία μετά τη διακίνηση των οικείων αγαθών, από το σχετικό τιμολόγιο πώλησης που έχει εκδοθεί, δεν υπάρχει απόκρυψη συναλλαγής και επομένως δεν επιβάλλεται για την παράβαση αυτή πρόστιμο ισόποσο προς την αξία της αποκρυβείσης συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΒΣ Β 2353/2003 επταμ. Εισηγητής: Ε. Γαλανού 74. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας εκλογικές διαφορές Ο.Τ.Α. παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 255 παρ. 1 και 3 του ΚΔΔ, δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση του αντικειμένου της εκλογικής δίκης διά του δικογράφου της παρεμβάσεως, διά της οποίας, ως εκ τούτου, δεν είναι

28 επιτρεπτή η αμφισβήτηση του κύρους ψηφοδελτίων διαφόρων εκείνων, τα οποία διά της ενστάσεως ή αντενστάσεώς του αμφισβήτησε ο υπέρ ου η παρέμβαση διάδικος Γ 3339/2003 Εισηγητής: Π. Τσούκας 75. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων απόδειξη αγοράς Βλ. κατωτ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων υποχρέωση τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων Βλ. κατωτ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου δημοτικές επιχειρήσεις υδρεύσεως Βλ. ανωτ ΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νόμος-νομοθετική εξουσία νομοθετική εξουσιοδότηση Βλ. κατωτ ΝΟΜΟΣ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Νόμος-νομοθετική εξουσία σχέση ειδικού προς γενικό Βλ. ανωτ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Οργανισμοί διάφοροι ΟΑΕΔ Βλ. κατωτ. 102

29 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/85 πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων περιβαλλοντικοί όροι, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής, δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον, πάντως, δεν παρακωλύουν υπέρμετρα την άσκηση της επίδικης επιχειρηματικής δραστηριότητας Ε 3635/2003 Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου 82. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον Ν. 1650/85 πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων πράξη με την οποία εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας έργου δεν είναι νόμιμη αν περιέχει περιβαλλοντικούς όρους επί ουσιωδών ζητημάτων, τα οποία όμως, δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερεύνης από τη συνταγείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλ εξετάσθηκαν το πρώτον μετά την υποβολή της, χωρίς να τηρηθεί αντίστοιχη διαδικασία, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, δεν έχει παρασχεθεί νομίμως στο αρμόδιο για την έγκριση όργανο η δυνατότητα της επακριβούς αξιολογήσεως των συνεπειών από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου στο περιβάλλον Ε 3262/2003 Εισηγητής: Α. Ράντος 83. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιβάλλον έργα αεροδρόμιο κατά την έννοια των ρητρών του χωροταξικού σχεδίου της νήσου, οι οποίες αποτελούν δεσμευτικό πλαίσιο, εντός του οποίου πρέπει να σχεδιάζεται κάθε νέο έργο, και με τις οποίες, πλην άλλων, προβλέπεται η διατήρηση, βελτίωση και επέκταση του υφισταμένου αεροδρομίου, επιτρέπεται μεν η επέκταση των

30 διαδρόμων προσγειώσεως απογειώσεως και η κατασκευή νέων με ορθό προσανατολισμό, στο χώρο του αεροδρομίου αυτού όχι όμως και η δημιουργία σε άλλη τοποθεσία νέου αεροδρομίου ή διαδρόμου προσγειώσεως απογειώσεως/ εξ άλλου, η κατά τ ανωτέρω επέκταση του υφισταμένου αεροδρομίου τελεί υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το έργο δεν αποβλέπει σε μεταβολή της προβλεπόμενης από τις προαναφερόμενες ρήτρες του χωροταξικού σχεδίου μορφής τουριστικής αναπτύξεως της νήσου με τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των τουριστών και την εντεύθεν αλλαγή της φυσιογνωμίας της νήσου, όπως αυτή διαγράφεται στο χωροταξικό σχέδιο/(μειοψ.) Ε 3488/2003 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 84. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Βλ. κατωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητα Τμημάτων Α Τμήμα αίτησις, διά της οποίας ήχθη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διαφορά, η οποία ανέκυψε κατόπιν ασκήσεως εκ μέρους της αναιρεσιβλήτου εταιρείας αγωγής προς αποκατάστασιν ζημίας της, προκληθείσης εκ πράξεων και παραλείψεων του Ελληνικού Δημοσίου, υπάγεται, ανεξαρτήτως αν η σύμβασις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της αναιρεσιβλήτου εταιρείας έχει ή μη τον χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως, εις την αρμοδιότητα του Α Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφ όσον η διαφορά αύτη προέκυψεν εκ της ασκήσεως εκ μέρους της αναιρεσιβλήτου εταιρείας αγωγής αποζημιώσεως προς αποκατάστασιν της ζημίας της εταιρείας ταύτης, την οποίαν αύτη είχεν υποστή εκ της όλης, ως άνω, συμπεριφοράς του Δημοσίου Α 1304/2003 Εισηγητής: Γ. Παναγιωτόπουλος

31 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας αρμοδιότητα Τμημάτων Α Τμήμα υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α Τμήματος η εκδίκαση εφέσεως κατ αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου, με την οποία ακυρώθηκε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κρατικού Παιδικού Σταθμού απορριπτική αιτήματος για εγγραφή τέκνου στο Σταθμό, γιατί αφορά διαφορά που προέκυψε από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την κοινωνική προστασία και όχι διαφορά η οποία αναφέρεται σε εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας Γ 1948/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 87. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχή αναλογικότητας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα αρχές αρχή αξιοκρατίας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα δικαστικής προστασίας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα δικαίωμα δικαστικής προστασίας Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα Βλ. ανωτ. 63

32 ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ισότητα φορολογική Βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα κοινωνική ασφάλιση Βλ. κατωτ. 95, ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα δικαιοσύνη Βλ. κατωτ. 95, ΣΥΝΤΑΓΜΑ Σύνταγμα δικαιοσύνη ειδικό δικαστήριο άρθρο 88 Συντάγματος το προβλεπόμενο από το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος ειδικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί των διαφορών που αναφύονται από ένδικα βοηθήματα, τα οποία ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3038/2002, δηλαδή μετά την /επομένως, εκκρεμείς, κατά την ανωτέρω ημερομηνία υποθέσεις, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού ή του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν. 3038/2002 και συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα παραπομπής των υποθέσεων αυτών στο ειδικό δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος Ολομ. 3541/2003 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 96. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων-οικοδομές διαρρύθμιση Ν. 1337/83 πράξη εφαρμογής από τα άρθρα 8 παρ. 1, 3, 4, 6,8, και 12 παρ. 1-5, 7 και 7 του ν. 1337/1983 συνάγεται ότι είτε η πράξη εφαρμογής είτε η κυρωτική αυτής απόφαση του Νομάρχη πρέπει να περιέχουν αιτιολογία εκ της οποίας να προκύπτει σαφώς η τήρηση της τασσομένης στην παρ. 8

33 άρθρου 8 ν. 1337/83 σειράς προτεραιότητας κατά την διάθεση των εδαφικών τμημάτων, των προελθόντων από τις εισφορές σε γη σε δεδομένη πολεοδομική ενότητα/ ειδικότερα από την αιτιολογία αυτή πρέπει να συνάγεται σαφώς εάν τα συγκεντρωθέντα εκ των εισφορών σε γη εδαφικά τμήματα επαρκούν ή μη για την δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων/ περαιτέρω δε, να αναφέρονται επακριβώς ποίων ιδιοκτητών τα ακίνητα ρυμοτομούνται και δη εξ ολοκλήρου ή μη, για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και ποίων για την δημιουργία κοινωφελών χώρων, αναγραφομένης και της ακριβούς εκτάσεως αυτών/ τούτο δε προκειμένου να διακριβώνεται εκάστοτε η ορθή τήρηση της σειράς προτεραιότητας, η οποία τάσσεται στις ανωτέρω διατάξεις, κατά την διάθεση των εδαφικών τμημάτων στους βλαπτόμενους ιδιοκτήτες και να μην αφήνεται ανέλεγκτη η Διοίκηση κατά την άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας/ ιδίως η αιτιολογία αυτή καθίσταται αναγκαία όταν ιδιοκτήτης προέβαλε με ένστασή του κατά της πράξεως εφαρμογής ότι απώλεσε λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησία μεγαλύτερη σε ποσοστό από εκείνη την οποία υπεχρεούτο να εισφέρει και ότι εδικαιούτο να λάβει οικόπεδο αντί της χρηματικής αποζημιώσεως Ε 3265/2003 Εισηγητής: Κ. Κουσούλης 97. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων-οικοδομές όροι και περιορισμοί δομήσεως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 κατ' άρθρο 100 και 106 του ΚΒΠΝ, εντός των οικισμών που υφίστανται προ του έτους 1923 και εκτός αυτών, σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων περιμετρικώς από τα όριά τους, απαγορεύεται η ανέγερση οχλουσών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, και μάλιστα ανεξαρτήτως του βαθμού οχλήσεως που προκαλούν στο περιβάλλον/σε περίπτωση δε που δεν έχει εκδοθεί απόφαση για τον καθορισμό των ορίων των οικισμών, η κρίση για τη διαπίστωση της υπάρξεως και τον προσδιορισμό των ορίων τους, προκειμένου να εξετασθεί περαιτέρω το επιτρεπτό της λειτουργίας παρόμοιων εγκαταστάσεων, απόκειται στην αρμόδια για την έκδοση της

34 οικείας αδείας αρχής, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό ανάγεται στις προϋποθέσεις χορηγήσεως της αδείας, αρμόδια δε, προκειμένου για τη χορήγηση οικοδομικής αδείας αρχή, είναι η κατά τόπο αρμοδία πολεοδομική υπηρεσία/εξ άλλου, η κρίση της αρμόδιας αρχής για την ύπαρξη και την ακριβή θέση των ορίων του οικισμού πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη με βεβαίωση της συνδρομής των κατά νόμο κριτηρίων και την επίκληση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, όπως τα ενδεικτικά αναφερόμενα στο νόμο/το περιεχόμενο των στοιχείων αυτών πρέπει να ανάγεται στο προ του έτους 1923 χρονικό διάστημα, από αυτά δε πρέπει να προκύπτει τόσο η ύπαρξη του οικισμού ως συγκεκριμένου λειτουργικού οικιστικού συνόλου, με οικοδομές, κοινοχρήστους χώρους και χώρους κοινωφελών εγκαταστάσεων, όσο και τα ακριβή όριά του Ε 2052/2003 Εισηγητής: Α. Ράντος 98. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Σχέδια πόλεων-οικοδομές χωροταξικό σχέδιο Βλ. ανωτ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί διορισμός προσόντα κατά την έννοια του άρθρου 21 παρ. 6 του Ν. 2738/1999, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση μπορεί να καθορίζει τα προσόντα των διοριζόμενων στο δημόσιο τομέα με γνώμονα τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και το αντικείμενο των μονάδων που θα στελεχωθούν, χωρίς να δεσμεύεται από προϋποθέσεις που τίθενται από άλλες διατάξεις για διαφορετικούς σκοπούς Γ 2029/2003 Εισηγητής: Α. Γκότσης 100. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί αποκατάσταση Ν. 2190/1994 αρμόδια να επιληφθεί αιτήσεως επαναπροσλήψεως απολυθέντος εμπίπτοντος στο

35 άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 2190/94 είναι η κατ άρθρο 26 παρ. 4 του ίδιου νόμου Τριμελής Επιτροπή εκείνου του Υπουργείου, από υπηρεσία του οποίου εκδόθηκε η πράξη απολύσεως Γ 1589/2003 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 101. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί γενικοί διευθυντές προαγωγή διαδικασία από το άρθρο 82 παρ. 7 του Υ.Κ. (Ν. 2683/99) ούτε προβλέπεται ούτε συνάγεται δημόσια συνέντευξη των υποψηφίων για τη θέση Γενικού Διευθυντή Γ 1396/2003 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 102. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί έκτακτοι πρόσληψη Ν. 2190/94 κατ' άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 2190/1994 ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ υποβάλλεται μόνο κατά των αρχικώς συνταγέντων (προσωρινών) πινάκων κατάταξης υποψηφίων και όχι κατά των τυχόν αναμορφωμένων πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων η οποία εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς κατ' άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 2190/94, το πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ δεσμεύει την υπηρεσία που το ζήτησε ως προς όσα αναφέρονται σε αυτό σχετικά με την απασχόληση του υποψηφίου, η κρίση όμως ως προς το εάν ο υποψήφιος που δηλώνει ιδιότητα ανέργου, είναι ή όχι άνεργος σύμφωνα με το ν. 2190/94, ανήκει στις υπηρεσίες του οικείου φορέα που είναι ο αρμόδιος για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και κατάταξης υποψηφίων, και, τελικώς, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, οι οποίες, εν όψει του ελέγχου των προσλήψεων τον οποίο είναι υποχρεωμένο να ενεργεί το ΑΣΕΠ, δεν δεσμεύονται από την κρίση που περιέχεται για το ζήτημα αυτό στο πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ

36 Γ 2244/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 103. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία παραπεμπτήριο έγγραφο η παράλειψη κοινοποιήσεως του παραπεμπτηρίου εγγράφου στην προσφεύγουσα δεν καλύφθηκε με την παράστασή της στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, αφού κατ αυτήν, αποφασίσθηκε μεν η κοινοποίηση σ αυτήν διαφόρων αποδεικτικών στοιχείων, πλην δεν προκύπτει ότι έλαβε χώρα η κοινοποίηση και του εν λόγω εγγράφου κατά παράβαση του άρθρου 225 παρ. 5 του Υ.Κ. ΣΤ 2872/2003 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Θ. Παπαευαγγέλου 359/2001 πεντ.) 104. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί πρόσληψη Ν. 2190/94 διαδικασία το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται για την κατάταξη υποψηφίων στο διαγωνισμό, εφόσον ο υποψήφιος αυτός επικαλείται και επιδιώκει με αυτό να αποδείξει συγκεκριμένη ιδιότητα βάσει της οποίας αποκτά δικαίωμα προτεραιότητας στη σειρά κατάταξης έναντι των λοιπών υποψηφίων/εάν όμως, ο υποψήφιος δεν επικαλείται καμμία από τις πιο πάνω ιδιότητες, προς απόδειξη της οποίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, η παράλειψη υποβολής του πιστοποιητικού αυτού και η υποβολή αντί αυτού πιστοποιητικού γέννησης δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό, αλλά η κατάταξή του γίνεται στην περίπτωση αυτή με βάση το υποβληθέν πιστοποιητικό γέννησης Γ 2248/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας

37 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι διοικητικοί ειδικώς Υπουργείο Εξωτερικών προαγωγές εν όψει της ακυρώσεως με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της παραλείψεως της Διοικήσεως να αποφανθεί επί αιτήματος διαγραφής δυσμενών φράσεων από φύλλο αξιολογήσεως, τα αρμόδια κατ άρθρο 79 του ν. 2594/98 όργανα, όφειλαν, στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης, να αναβάλλουν την κρίση για προαγωγή Γ 1870/2003 Εισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου 106. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ Υπάλληλοι στρατιωτικοί αξιωματικοί κρίσεις διαγραφή δυσμενών στοιχείων στην περίπτωση που αξιωματικός κρίθηκε για συγκεκριμένη ετήσια κρίση δυσμενώς από το πρωτοβάθμιο συμβούλιο και μετά από ενδικοφανή του προσφυγή, ευμενώς από το δευτεροβάθμιο, δεν διαγράφονται τα δυσμενή στοιχεία της πρωτοβάθμιας κρίσης, διότι στην περίπτωση αυτή, που δεν υπάρχει, τελικά, δυσμενής κρίση, δεν παρέχεται δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας διαγραφής δυσμενών στοιχείων από τα ατομικά έγγραφα αξιωματικού Γ 3533/2003 Εισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου 107. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπάλληλοι σωμάτων ασφαλείας πειθαρχικό δίκαιο ποινές από τα άρθρα 11 παρ. 1 εδ. στ του π.δ. 22/96 και 60 του π.δ. 141/91 συνάγεται ότι ως φυλακισμένος η ελευθέρωση του οποίου από ελαφρά αμέλεια επισύρει την ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, νοείται το πρόσωπο το οποίο κρατείται υπό τη φύλαξη αστυνομικών οργάνων, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία κρατείται, αν δηλαδή κρατείται κατόπιν ποινικής αποφάσεως με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης ή κράτησης ή δυνάμει εντάλματος ή κατόπιν συλλήψεώς του στα πλαίσια

38 αυτόφωρης διαδικασίας για να προσαχθεί στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές/(μειοψ.) Γ 2021/2003 Εισηγητής: Γ. Τσιμέκας 108. ΦΑΡΜΑΚΑ Φάρμακα ανεξαρτήτως του ότι η ρύθμιση του άρθρου 49 του Ν. 2519/1997 δεν εισάγει φορολογική ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά απόκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πάντως δεν υπάρχει από της εξεταζομένης απόψεως ταυτότητα συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων εν γένει και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, εφόσον οι τελευταίες διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τις υπόλοιπες, καθ ότι έχουν ως αντικείμενο της εμπορίας τους το φάρμακο, δηλαδή εξαιρετικής σπουδαιότητος κοινωνικό αγαθό δημοσίου ενδιαφέροντος, για τον λόγο δε αυτό θεμιτώς από συνταγματικής απόψεως υφίστανται περιορισμούς στην όλη οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους, όπως είναι ο επίδικος περιορισμός των δαπανών προωθήσεως των προϊόντων τους Δ 1791/2003 Εισηγητής: Χ. Ράμμος 109. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φορολογία γενικά κυρώσεις πρόστιμο Ν. 820/78 Βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Δ πηγή έκπτωση δαπανών διαφημίσεως Βλ. ανωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος ΣΤ πηγή αυτοτελής φορολόγηση τα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί δεν

39 αθροίζονται με τη, φορολογούμενη αυτοτελώς, σύνταξή τους από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος/ειδικότερα, οι ασφαλιστικές παροχές που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι δικαστές λόγω της ασφαλίσεώς τους κατά τη διάρκεια της δικαστικής τους υπηρεσίας σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία δεν υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση μαζί με τη σύνταξή τους από το Δημόσιο Ταμείο, αλλά φορολογούνται κατά τις γενικές διατάξεις, αθροιζόμενες με τυχόν άλλα εισοδήματά τους/τούτο δε, ενόψει και της διαφορετικής φύσεως των δύο αυτών κατηγοριών εισοδημάτων/πράγματι, η συνταξιοδότηση των δικαστικών λειτουργών, διεπόμενη από ιδιαίτερες συνταγματικές διατάξεις, καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο και εξυπηρετεί τελικά, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ενώ η καταβολή των ως άνω ασφαλιστικών παροχών, εμπίπτουσα στην έννοια της κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος κοινωνικής ασφαλίσεως, γίνεται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς που καλύπτουν τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο διακοπής της συγκεκριμένης απασχόλησης/(μειοψ.) Ολομ. 3541/2003 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 112. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος Ζ Πηγή τεκμήρια βιωσιμότητας κατά την έννοια του άρθρου 51 παρ. 6 στοιχ. Α περ. β υποπερ. αα του ν. 2238/94 και των αμίσθων επικούρων καθηγητών ο τίτλος, ανεξάρτητα από το ζήτημα της αντιστοιχίας του με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά έργα, συνιστά, πάντως, - κατά κοινή πείρα παράγοντα προσελκύσεως αυξημένης πελατείας σε σχέση με όσους δεν διαθέτουν τίτλο καθηγητή Β 1340/2003 Εισηγητής: Ι. Γράβαρης

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 306 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος Επικρατείας Γ. ΖΙΑΜΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 300 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ. Σύμβουλος Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επικρατείας Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 303 Έτη 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 1858 Ετος: 2015 Περίληψη Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων Αναστολή επιβολής κυρώσεων Οριστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος

Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Γεώργιος ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Τεύχος 12ο Νοέµβριος 2004 Αποφάσεις έτους 2002 σε φορολογικές υποθέσεις ΕΚ ΟΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 Το παρόν δελτίο επιµελήθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων.

Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Φεβρουαρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Κων. Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) Αριθμός 3341/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 3341/2013 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος. «Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και διαδικασία υπαγωγής στο ν. 4014/2011. Οι αιτούντες

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το Συµβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 166 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014 Oι ονομασίες και οι αρμοδιότητες των Υπουργείων αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 15 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 6/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Σκαλιώτης, Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 3456 Έτος: 2009 Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1111 Έτος: 2010 - Ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα