ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας. Στη Νέα Καλλικράτεια και στα γραφεία της.ε.υ.α.κ., σήµερα την 18η εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το.σ. της.ε.υ.α. της.ε. Καλλικράτειας του ήµου Νέας Προποντίδας, µετά την επίδοση της 12ης / έγγραφης πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069 / 1980, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη αυτής της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τα τρία ( 3 ) µέλη ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιορδανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος 1. Τσούλος Κωνσταντίνος, µέλος 2. Μουστάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 2. Τσοµπανάκης Κωνσταντίνος, µέλος 3. Μπράτζος Μιχαήλ, µέλος Αρ. θέµατος : 1 / 2013 ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του προϋπολογισµού της. Ε. Υ. Α. Κ. Αρ. Απόφασης : 139 / 2013 οικονοµικού έτους 2014.». Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός ντής Πασπάτης Αθανάσιος για την εισήγηση των θεµάτων και η υπάλληλος Σελεµενάκη Άννα για την τήρηση των πρακτικών. Ο Γενικός ντής εισηγούµενος το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Σύµβουλοι έχοντας υπόψη: 1). Τις διατάξεις του Ν / 80 όπως ισχύει σήµερα. Α). Σύµφωνα µε το άρθρ. 5, παρ. 2 και 3, περ. δ), του Ν. 1069/80 ( περί Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ) «το ιοικητικό Συµβούλιο ιδία ψηφίζει ένα µήνα τουλάχιστον προ της ενάρξεως εκάστου οικονοµικού έτους, τον ετήσιον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επιχειρήσεως,.». Β). Σύµφωνα µε το άρθρ. 25, παρ. 2, του Ν. 1069/80 ( περί Τιµολογίου ), «Άρθρο 25 Ν. 1069/80 : Τιµολόγια 2. Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων. 3. " Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγουµένης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε το σκοπό της επιχείρησης µετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 και 12 του νόµου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο " ( αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α' ).». Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Σύµβουλοι. Σας υποβάλλουµε την εισηγητική έκθεση και τον προϋπολογισµό του έτους 2014 σε ευρώ, ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, καθώς επίσης και σύµφωνα µε την ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης όπως παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Ε.Υ.Α.Κ. 18η εκεµβρίου του έτους Από τον Πρόεδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ. για τον προϋπολογισµό εσόδων εξόδων της οικονοµικού έτους ΠΡΟΣ: Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ. κ. Σύµβουλοι. Σας υποβάλλουµε τον προϋπολογισµό του έτους 2014, ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, καθώς επίσης και σύµφωνα µε την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την 179/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και τέθηκε σε ισχύ από µετά την έγκρισή της από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Νέας Προποντίδας. 1

2 Ο προϋπολογισµός αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από έως Είναι κατανοητός, σαφής και απλός, έτσι ώστε να δίνει πλήρεις απαντήσεις στα ερωτήµατα που γεννώνται. Υποδιαιρείται σε επί µέρους προϋπολογισµούς πράγµα που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της αρχής της αποκέντρωσης σαν συστήµατος ευθύνης της επιχείρησης και των υπευθύνων εφαρµογής του. Είναι εναρµονισµένος στους επί µέρους αντικειµενικούς στόχους της επιχείρησης. Οι στόχοι που θέτει είναι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης σήµερα και ενισχύει τη διάθεση των υπευθύνων για την επιτυχία των στόχων του. Είναι εύκαµπτος και ελαστικός, δηλαδή µπορεί να προσαρµόζεται στις µεταβολές των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης. Καταρτίσθηκε µε βάση: 1). Την υπάρχουσα οργανωτική διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της επιχείρησης. 2). Τη στενή συνεργασία των στελεχών της επιχείρησης. 3). Τη ρεαλιστική εκτίµηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που αναφέρονται τόσο στο ανθρώπινο δυναµικό όσο και στον εξοπλισµό και την οργάνωση της επιχείρησης σε µηχανολογικό υλικό, αξιοποιώντας τη µέχρι σήµερα εµπειρία αλλά και τους δείκτες των προηγουµένων χρήσεων. 4). Την ένταξη έργων και χρηµατοδότηση για την εκτέλεσή τους στο Ε.Σ.Π.Α. 5). Την εκτέλεση έργων µε χρηµατοδότηση της εκτέλεσής τους µε δανεισµό από το Τ.Π.& ανείων ή ακόµη και νέες δανειοδοτήσεις για την εκτέλεση νέων έργων. 6). Την εξεύρεση πόρων ή προγραµµάτων για ένταξη έργων και χρηµατοδότηση για την εκτέλεσή τους από προγράµµατα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης ( Π.Κ.Μ. ), ή ηµοσίων επενδύσεων. Τέλος ο προϋπολογισµός είναι µια ποσοτική έκφραση του προγράµµατος δράσης για το οικονοµικό έτος 2014 και ένα εργαλείο στο συντονισµό και την εφαρµογή του προγράµµατος. Γίνεται δε χρήσιµος και αποτελεσµατικός εφόσον επηρεάζει τη σκέψη και την ενέργεια των ανθρώπων που εργάζονται σε υπεύθυνες και µη θέσεις στην επιχείρηση και τους καθοδηγεί µέσα στους περιορισµούς και τα περιθώρια που Θέτει, ώστε να προσπαθήσουν µε κάθε τρόπο να εξοικονοµήσουν ή να µη σπαταλήσουν άσκοπα τους διάφορους παραγωγικούς συντελεστές και πόρους της επιχείρησης, που είναι περιορισµένοι και πολύτιµοι. Σκοπός του προϋπολογισµού είναι να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο στη λήψη των αποφάσεων για τη συνέχιση και βελτίωση αφενός µεν της ίδιας της επιχείρησης, αφετέρου δε των παρερχοµένων υπηρεσιών της αλλά και των επενδυτικών της προγραµµάτων υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Νόµος 1069/80. Ως βασική αρχή για την κατάρτιση του προϋπολογισµού ( πρέπει να τονίσουµε ), θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Ν / 80 που αναφέρει: «... Τα εκ των τελών των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων». Στόχοι του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 είναι οι εξής: Α). Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρερχοµένων υπηρεσιών στους ηµότες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους. Β). Η εξοικονόµηση των λειτουργικών δαπανών. Γ). Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης, για την κάλυψη των τοκοχρεωλυτικών δόσεων και της ίδιας συµµετοχής του 20% στα ποσά των δανείων για τα έργα που εκτελούνται. ). Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της.ε.υ.α.κ. µε στόχο την ικανοποίηση των έργων της ύδρευσης αποχέτευσης στη ηµοτική Ενότητα Καλλικράτειας του ήµου Νέας Προποντίδας, που για το έτος 2014 θα είναι περιορισµένη λόγω του ύψους των εσόδων µας, αλλά και λόγω του ότι η πρόταση για νέα τιµολογιακή πολιτική που θα εξασφάλιζε νέους πόρους και που ψηφίσθηκε µε την 94/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ., δεν εγκρίθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο. Ε). Η δηµιουργία αποθεµατικού κεφαλαίου. Βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων οι οποίοι έχουν συνυπολογισθεί στην κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2014, είναι αφενός η διατήρηση µιας σταθερής πορείας, που εξαιτίας της µείωσης του τιµολογίου µας κατά 40% περίπου ( όπως προέκυψε από την ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική της.ε.υ.α.κ.) και αφετέρου να έχουµε συγκράτηση και περαιτέρω συµπίεση των δαπανών, ώστε να πετύχουµε τη βέλτιστη λειτουργία µας µε την υπάρχουσα οικονοµική δυνατότητα. Η µείωση των εσόδων µας που πραγµατοποιήθηκε µε την 179/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ. και εγκρίθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο ( µε σκοπό την εξίσωση των τελών ύδρευσης αποχέτευσης, σε όλες τις ηµοτικές Ενότητες του ήµου Νέας Προποντίδας, βάσει της ισονοµίας και ισοπολιτείας όπως τέθηκε από το ήµο ), αποτελεί το στοίχηµα που πρέπει να αγωνιστεί για να κερδίσει η.ε.υ.α.κ., ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στην εκπλήρωση των στόχων της. Στην πορεία όµως αποδείχθηκε ότι τα έσοδα της.ε.υ.α.κ. έχουν µειωθεί δραµατικά και εξάγεται το συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να προηγηθεί οικονοµοτεχνική µελέτη σχετικά µε το ποσοστό που θα έπρεπε να µειωθεί το τιµολόγιό µας. 2

3 Στην ουσία µε τα σηµερινά δεδοµένα οι στόχοι µας µπορούν να επιτευχθούν µε: 1). Την αύξηση των πελατών της επιχείρησης ( νέες συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης ). 2). Τον περιορισµό των παράνοµων υδροδοτήσεων ( που αποτελούν πληγή αφαίµαξης χωρίς εισροή εσόδων και την επιβολή προστίµων στους παρανοµούντες ), τον περιορισµό των απωλειών λόγω βλαβών µε την άµεση επέµβαση των συνεργείων αποκατάστασης, την καταγραφή των συνολικών κυβικών άντλησης και των συνολικών καταναλώσεων ( µε σκοπό τον περιορισµό της σπατάλης νερού σε παροχές που δεν επιφέρουν έσοδα στην επιχείρηση ). Η συγκράτηση των δαπανών επιτυγχάνεται µε: 1). Τη συνέχιση της στελέχωσης της επιχείρησης µε το υπάρχον προσωπικό. Αυτό απαιτεί ελάχιστες προσλήψεις σε αντικατάσταση όσων έχουν αποχωρήσει λόγω λήξης των συµβάσεών τους αφενός και περιορισµό των νέων προσλήψεων µόνο σε αναγκαίες θέσεις και µετά από εισήγηση της υπηρεσίας αφετέρου. 2). Την εσωτερική µετακίνηση και µετάταξη των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τη σύγχρονη και αναγκαία δοµή της επιχείρησης, ( µετά την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας που έγινε µε την υπ. Αριθµ. 145/2005 απόφασή µας ), σε πλήρη συνεργασία µε την ιδία την υπηρεσία, η οποία είναι η µόνη που γνωρίζει πραγµατικά τις ανάγκες της καθώς και τις δυνατότητες που διαθέτει το στελεχιακό και επιστηµονικό προσωπικό της, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. 3). Τη µείωση των ελαστικών δαπανών διοίκησης διάθεσης. 4). Τη µείωση του κόστους λειτουργίας των δικτύων µε καλύτερη οργάνωση και προγραµµατισµό από την Τεχνική Υπηρεσία και την έναρξη λειτουργίας της αποθήκης του γραφείου προµηθειών σε συνδυασµό µε την Τ.Υ. 5). Την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και του µηχανολογικού εξοπλισµού µε τη βελτίωση ( άριστη παροχή υπηρεσίας µε το µικρότερο δυνατό κόστος ) των παρερχοµένων υπηρεσιών προς τρίτους. Προς το σκοπό αυτό το σχέδιο προϋπολογισµού που καταθέτουµε λαµβάνει υπόψη: 1). Τη λειτουργία της επιχείρησης µε δέκα τέσσερα ( 14 ) άτοµα προσωπικό ( συµπεριλαµβανοµένου και του ιευθυντού ), σχήµα το οποίο όµως θεωρείται ότι δεν είναι λειτουργικό ( λόγω της µεγάλης µείωσης του προσωπικού, µετά την αποχώρηση δέκα τριών ατόµων λόγω λήξεως συµβάσεων το Νοέµβριο του 2010, το οποίο ακόµα δεν αντικαταστάθηκε έστω και εν µέρει ). Από άποψη λειτουργίας της επιχείρησης απαιτείται πρόσληψη επιστηµονικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. 2). Την καταγραφή και τιµολόγηση κατανάλωσης κατ ελάχιστο στα Μ3 νερού περίπου σε ετήσια βάση µέσα στο 2014, δεδοµένου ότι αντλούνται περί τα Μ3 νερού ετησίως ( από τα οποία θα πρέπει να αφαιρέσουµε τις αφανείς διαρροές που σε ποσοστό αγγίζουν το 40% περίπου ). 3). Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης από τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80. 4). Την πληρωµή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων της επιχείρησης προς το Τ.Π. &. µε παράλληλη αίτηση για ένταξη στο νόµο περί επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής των δανείων µας. 5). Την κατάργηση της συµµετοχή της επιχείρησης και του Φ.Π.Α. στις επενδύσεις που πραγµατοποιεί η επιχείρηση µέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ανάλυση των µεγεθών του νέου προϋπολογισµού για το 2014 ώστε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι σε συνάφεια µε την οµαλή πορεία και την εκτέλεση των έργων ύδρευσης της πόλης µας. Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακάτω θα προχωρήσουµε στην ανάλυση όλων των θετικών και αρνητικών σηµείων που πιθανόν προκύπτουν: Η όλη εργασία, καθώς και η λογική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο διαχωρισµό τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, σε έσοδα για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αναγκών της υπηρεσίας και σε έσοδα για κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της ( που για φέτος είναι ιδιαίτερα περιορισµένη λόγω δυσµενών οικονοµικών µεγεθών ), για την εκτέλεση των έργων της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλικράτειας. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται το γεγονός όπως τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης να καλύπτουν υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων συντηρήσεις, φόρους τέλη, διάφορα έξοδα, τόκους δανείων και αποσβέσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80. Θεωρώντας ότι όλοι οι στόχοι που θέτουµε και αναφέρουµε είναι επιτεύξιµοι σας παρουσιάζουµε κατωτέρω το σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων εξόδων της.ε.υ.α.κ. για το οικονοµικό έτος Ε Σ Ο Α Ε Τ Ο Υ Σ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος 3

4 08 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟ ΩΝ ΛOΓΑΡΙΑΣMOI IAXEIPIΣEΩΣ ΠPOKATABOΛΩΝ ΚΑΙ ΠIΣTΩΣΕΩΝ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 0,00 0, ,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ,00 0, ,00 0, ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, XPHMATIKA IAΘEΣIMA ,00 0, ,00 0, ΤΑΜΕΙΟ 4.000,00 0, ,00 0, ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 4.000,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ EUROBANK ΑΡΙΘ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΤΕ ( ) 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 0, ,00 0, (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 0, ,00 0, (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΟΨΕΩΣ Τ.Π.. 14/776/ ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , , ,00 0, ΕΠΙΧ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. ΗΜΟΣΙΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ , , ,00 0, ΠIΣTΩTEΣ IAΦOPOI 0, , ,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ Π Ε 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 778,73 800,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 778,73 800,00 0, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & OΓA ΤΟΚΩΝ 0,00 778,73 800,00 0, EΣO A AΠO ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) , , ,00 0, ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) , , ,00 0, ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0,00 0,00 369,00 500,00 0, ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 500,00 18,45 200,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2.000, , ,00 0,00 4

5 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 3.000,00 0, ,00 0, ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ -ΦΠΑ 21% , , ,00 0,00 0,00 11,84 0,00 0, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00-0,11 0,00 0, ΠΑΓΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΠΑΓΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΕΙΟΥ-ΦΠΑ 21% ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ 0,00 129,79 0,00 0, , ,86 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ (&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ (ΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΠΕ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 5.000, , ,00 0,00 0,00 35,70 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,00 369, ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,00 0, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΚΡΑΤ ΠΡΟΥΠ ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ , ,75 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΕΚΤΑΚΤΕΣ) , ,75 0,00 0, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 0,00 64,38 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 0,00 64,38 0,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΠΟΕ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 500,00 93,86 200,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 500,00 93,86 200,00 0, ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΜΤΦ ΣΕ , , ,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , , ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00-9,86 200,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 0,00-9,86 200,00 0, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 0,00-9,86 100,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΤΑ ΚΤΛ 0,00 0,00 100,00 0,00 5

6 08.82 ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 80% ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΕΙΟΥ Κωδικός Αριθµός Περιγραφή 04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ ΩΝ Ε Ξ Ο Α Ε Τ Ο Υ Σ 2014 ιαµορφωµένο ς Προηγ. Χρήσης 6 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος , , ,00 0, ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ , , ,49 0, ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , ,49 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,63 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,88 0,00 0,00 0, ,32 0, ,32 0, ,05 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,17 0,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΣΤΑ.. ΤΗΣ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΤΡ ΚΑΡΒΟΥΝΟ - ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΥΛΟΣ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 24 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ο ΟΣ ΓΑΓΑΛΗ Κ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 1.000,00 0, ,00 0, ,57 0, ,57 0, ,02 0, ,02 0, ,61 0, ,61 0, ,05 0, ,05 0, ,86 0, ,86 0,00 927,80 0,00 1,00 0, ,19 0, ,19 0,00

7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ.K. NEΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΑΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΥΟ ΕΦΕ ΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΤΡ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΞΜΝ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ- ΚΑΛΛΙΜΑΝΕΙΚΑ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΕΙ ΟΥΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΡΟΜΟΥΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΡΑΤΖΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡ 33 Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡ 818 Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΜΑ - ΕΞΑΜΕΝΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΣΕ Α ΚΛΕ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΜΑ Τ.Κ. Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕΛ 1060/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ EΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛ 1170/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ Ρ/ΣΗΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΤΟΥ 67 ΟΤ (ΑΓΡΟΣ 1156) Τ.Κ. Ν. ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ Ρ/ΣΗΣ ΣΤΗ ΞΜΝ ΜΥΛΟΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ,44 0, ,05 0, , , ,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 7

8 ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΑΓΩΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Ε ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤ/ΣΙΑ ΜΠΟΥΣΤΕΡ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ,ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ & ΜΥΛΟΣ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓ ΞΜ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΞΜ - ΑΝΤ/ΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΩΝ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΕΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ,58 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0, ,49 0,00 0,00 0, ,03 0, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0, ,00 0, ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. - ΛΟΙΠ. ΜΗΧ. 3,00 0, ,00 0, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1,00 0, ,00 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΤΛ 1,00 0, ,00 0, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 1,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1,00 0, ,00 0,00 8

9 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 1,00 0, ,00 0, EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ 1,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,00 0, ,00 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ AΣΩMATEΣ AKINΗΤΟΠΟΙΗΣEIΣ ΚΑΙ EΞO A ΠOΛYETΟΥΣ AΠOΣBΕΣΕΩΣ 1,00 0, ,00 0, , , ,13 0, ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ , , ,13 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ,00 1,00 0, " ΑΚΤΥΛΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ" ΜΕΛ 1063/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Σ ΕΠ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ " ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ " ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Ν. ΓΩΝΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ,00 0,00 1,00 0, ,00 0, ,13 0, ,00 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ANAΛΩΣIMA YΛIKA , , ,95 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, , , ,95 0,00 ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.000,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3.000, , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ ,00 0, ,99 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ 1.000,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00 0, ,00 0, , , ,96 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΛ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΙ ΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ , , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ Ρ.(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΚΤΛ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΛΩΡΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ) 2.500,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΙΚΤΥΩΝ , , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΚΡΟΚΑΛΑΣ ΚΤΛ ΓΙΑ ΙΑΣΤΡΩΣΗ Ο ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΚΑΥΣΙΜΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ Ε.Ε.Λ. (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΛOΓΑΡΙΑΣMOI IAXEIPIΣEΩΣ ΠPOKATABOΛΩΝ ΚΑΙ ΠIΣTΩΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ , , ,00 0, ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΑΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ , ,00 0,00 0, ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ , ,00 0,00 0, ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ , ,00 0,00 0, AMOIBEΣ KAI EΞO A ΠPOΣΩΠIKOY , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΛ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΤΛ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΧ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Ε.Λ , , ,00 0, ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΞΟ Α 2.000,00 360, ,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0% 2.000,00 360, ,00 0,00 10

11 04.61 AMOIBEΣ KAI EΞO A ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ , , ,00 0, ΕΞΟ Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Σ ,00 596,83 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ.Σ. 500,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.000, , ,00 0, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0, ,00 0, ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.000, , ,00 0, ΠAPOXEΣ TPITΩN , , ,54 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ , , ,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 3.000,00 305, ,00 0,00 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Ε.Λ , , ,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΩΡΙΣ 2.000,00 508, ,00 0,00 ΦΠΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ,00 0, ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.300,00 590, ,00 0, TΗΛΕΦ-TΗΛΕΓΡ-TΗΛΕΤΥΠΙΚΑ EΣΩΤΕΡ ΙΟΙΚ. 500,00 304,00 500,00 0, ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 7.000, , ,00 0, ΤΗΛΕΦ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡ. Υ ΡΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡ. Ε.Ε.Λ , , ,00 0,00 620,00 160,00 700,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 0,00 0, ,00 0, ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.000, , ,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ 3.000, , ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , , ,54 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( ΙΟΙΚΗΣΗΣ) 3.000,00 528, ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.000,00 0, ,00 0,00

12 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4.682, , ,00 0,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ 500,00 0,00 500,00 0, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ 5.000,00 0, ,88 0, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ , , ,74 0,00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 5.000,00 0, ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ) ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.500, , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 0, ,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 1,00 0, ,50 0, ,75 0, ,00 0, ,67 0, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ,00 0,00 1,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΟΥ Ε.Ε.Λ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΦOPOI - TEΛH 2.600,00 210, ,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟΣ 500,00 0,00 500,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 500,00 0,00 500,00 0, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 210, ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.000,00 210, ,00 0, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 100,00 0,00 100,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 0,00 100,00 0, IAΦOPA EΞO A , , ,00 0, ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000,00 0, ,00 0, EΠΙ - ΕΞΙΩΣ. ΕΟΡΤΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ ,00 0, ,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.860,00 221, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 12

13 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛ. ΟΡΓΑΝΩΣ. Ε ΕΥΑ ΚΤΛ 2.360,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 500,00 0,00 300,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ & ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 500,00 221,40 500,00 0, ΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 0,00 500,00 0, ΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 0,00 500,00 0, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , , ,00 0, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 3.000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 411, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 0,00 ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΕΩΝ ΦΩΤΩΤΥΠΙΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΩΝ ΚΤΛ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.500,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.500,00 0, ,00 0, ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.500,00 0, ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΤΛ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΚΟΙΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΧ/ΣΗ-ΕΚ ΟΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1.000,00 350, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, TOKOI KAI ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ,79 169, ,00 0, TOKOI KAI ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0, ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 400,79 0, ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 400,79 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ TΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 500,00 169,06 500,00 0,00 500,00 169,06 500,00 0, ,00 221, ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 4.400,00 221, ,00 0, ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 200,00 0,00 200,00 0, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 221, ,00 0, ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΤΑ 200,00 0,00 200,00 0, ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0,00 13

14 ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Όλα τα ποσά που εµφανίζονται στον προϋπολογισµό είναι µε τον Φ.Π.Α , , ,00 0,00 Οι κωδικοί του Προϋπολογισµού που εµφανίζονται µε χρέωση 1,00, είναι όπως εγκρίθηκαν από την ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος και συµπεριλαµβάνονται ενεργοί µ αυτόν τον τρόπο, µέχρι να ενισχυθούν µε την εξεύρεση χρηµατοδότησης. Καλείται το ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική νοµοθεσία. Την Εισηγητική Έκθεση του Προέδρου και τη πρόταση του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος Αποφασίζει οµόφωνα 1). Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό της.ε.υ.α.κ. για το οικονοµικό έτος 2014 όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω και ο οποίος παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω συνοπτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα: Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Σ Ο Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 08 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,00 0,00 ΕΣΟ ΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ XPHMATIKA IAΘEΣIMA ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , , ,00 0, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 778,73 800,00 0, ΕΣO A AΠO ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , ,00 0,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, ΈΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00-9,86 200,00 0, , , ,00 0,00 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ξ Ο Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης 14 Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ , , ,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ ΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , ,49 0,00 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3,00 0, ,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 1,00 0, , EΠΙΠΛΑ KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 1,00 0, ,00 0, , , ,13 0,00

15 EΞO A ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΝΑΛΩΣIMA YΛIKA , , ,95 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,00 0,00 ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 0, , ΦΟΡΟΙ , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ KAI EΞO A , , ,00 0,00 ΠPOΣΩΠIKOY ΑΜΟΙΒΕΣ KAI EΞO A , , ,00 0,00 ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠAPOXEΣ TPITΩN , , ,54 0, ΦOPOI - TEΛH 2.600,00 210, ,00 0, IAΦOPA EΞO A , , ,00 0, TOKOI KAI ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,79 169, ,00 0, ,00 221, ,00 0, , , ,00 0,00 2). Η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης για έλεγχο - έγκριση, στο Λογιστήριο και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 139 / 2013 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Ιορδανίδης Ιωάννης 15

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 18ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3: «Οδηγός συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων ΟΤΑ και Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας των κοινωφελών επιχειρήσεων»

Υποέργο 3: «Οδηγός συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων ΟΤΑ και Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας των κοινωφελών επιχειρήσεων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγός προσαρµογής των ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 12ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2012 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Κ. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Επί της Οικονοµικής ιαχείρισης της «ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (.ΕΠ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 20 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Οικονομική Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα