ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/18-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3025/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας. Στη Νέα Καλλικράτεια και στα γραφεία της.ε.υ.α.κ., σήµερα την 18η εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το.σ. της.ε.υ.α. της.ε. Καλλικράτειας του ήµου Νέας Προποντίδας, µετά την επίδοση της 12ης / έγγραφης πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069 / 1980, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη αυτής της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τα τρία ( 3 ) µέλη ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιορδανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος 1. Τσούλος Κωνσταντίνος, µέλος 2. Μουστάκας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 2. Τσοµπανάκης Κωνσταντίνος, µέλος 3. Μπράτζος Μιχαήλ, µέλος Αρ. θέµατος : 1 / 2013 ΘΕΜΑ: «Ψήφιση του προϋπολογισµού της. Ε. Υ. Α. Κ. Αρ. Απόφασης : 139 / 2013 οικονοµικού έτους 2014.». Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός ντής Πασπάτης Αθανάσιος για την εισήγηση των θεµάτων και η υπάλληλος Σελεµενάκη Άννα για την τήρηση των πρακτικών. Ο Γενικός ντής εισηγούµενος το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Σύµβουλοι έχοντας υπόψη: 1). Τις διατάξεις του Ν / 80 όπως ισχύει σήµερα. Α). Σύµφωνα µε το άρθρ. 5, παρ. 2 και 3, περ. δ), του Ν. 1069/80 ( περί Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ) «το ιοικητικό Συµβούλιο ιδία ψηφίζει ένα µήνα τουλάχιστον προ της ενάρξεως εκάστου οικονοµικού έτους, τον ετήσιον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επιχειρήσεως,.». Β). Σύµφωνα µε το άρθρ. 25, παρ. 2, του Ν. 1069/80 ( περί Τιµολογίου ), «Άρθρο 25 Ν. 1069/80 : Τιµολόγια 2. Τα εκ των τελών των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων. 3. " Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγουµένης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύµφωνα µε το σκοπό της επιχείρησης µετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στο άρθρο 11 και 12 του νόµου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο " ( αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α' ).». Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Σύµβουλοι. Σας υποβάλλουµε την εισηγητική έκθεση και τον προϋπολογισµό του έτους 2014 σε ευρώ, ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, καθώς επίσης και σύµφωνα µε την ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης όπως παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Ε.Υ.Α.Κ. 18η εκεµβρίου του έτους Από τον Πρόεδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ. για τον προϋπολογισµό εσόδων εξόδων της οικονοµικού έτους ΠΡΟΣ: Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ. κ. Σύµβουλοι. Σας υποβάλλουµε τον προϋπολογισµό του έτους 2014, ο οποίος έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης, καθώς επίσης και σύµφωνα µε την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την 179/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και τέθηκε σε ισχύ από µετά την έγκρισή της από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Νέας Προποντίδας. 1

2 Ο προϋπολογισµός αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από έως Είναι κατανοητός, σαφής και απλός, έτσι ώστε να δίνει πλήρεις απαντήσεις στα ερωτήµατα που γεννώνται. Υποδιαιρείται σε επί µέρους προϋπολογισµούς πράγµα που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της αρχής της αποκέντρωσης σαν συστήµατος ευθύνης της επιχείρησης και των υπευθύνων εφαρµογής του. Είναι εναρµονισµένος στους επί µέρους αντικειµενικούς στόχους της επιχείρησης. Οι στόχοι που θέτει είναι ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης σήµερα και ενισχύει τη διάθεση των υπευθύνων για την επιτυχία των στόχων του. Είναι εύκαµπτος και ελαστικός, δηλαδή µπορεί να προσαρµόζεται στις µεταβολές των συνθηκών λειτουργίας της επιχείρησης. Καταρτίσθηκε µε βάση: 1). Την υπάρχουσα οργανωτική διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της επιχείρησης. 2). Τη στενή συνεργασία των στελεχών της επιχείρησης. 3). Τη ρεαλιστική εκτίµηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που αναφέρονται τόσο στο ανθρώπινο δυναµικό όσο και στον εξοπλισµό και την οργάνωση της επιχείρησης σε µηχανολογικό υλικό, αξιοποιώντας τη µέχρι σήµερα εµπειρία αλλά και τους δείκτες των προηγουµένων χρήσεων. 4). Την ένταξη έργων και χρηµατοδότηση για την εκτέλεσή τους στο Ε.Σ.Π.Α. 5). Την εκτέλεση έργων µε χρηµατοδότηση της εκτέλεσής τους µε δανεισµό από το Τ.Π.& ανείων ή ακόµη και νέες δανειοδοτήσεις για την εκτέλεση νέων έργων. 6). Την εξεύρεση πόρων ή προγραµµάτων για ένταξη έργων και χρηµατοδότηση για την εκτέλεσή τους από προγράµµατα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης ( Π.Κ.Μ. ), ή ηµοσίων επενδύσεων. Τέλος ο προϋπολογισµός είναι µια ποσοτική έκφραση του προγράµµατος δράσης για το οικονοµικό έτος 2014 και ένα εργαλείο στο συντονισµό και την εφαρµογή του προγράµµατος. Γίνεται δε χρήσιµος και αποτελεσµατικός εφόσον επηρεάζει τη σκέψη και την ενέργεια των ανθρώπων που εργάζονται σε υπεύθυνες και µη θέσεις στην επιχείρηση και τους καθοδηγεί µέσα στους περιορισµούς και τα περιθώρια που Θέτει, ώστε να προσπαθήσουν µε κάθε τρόπο να εξοικονοµήσουν ή να µη σπαταλήσουν άσκοπα τους διάφορους παραγωγικούς συντελεστές και πόρους της επιχείρησης, που είναι περιορισµένοι και πολύτιµοι. Σκοπός του προϋπολογισµού είναι να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο στη λήψη των αποφάσεων για τη συνέχιση και βελτίωση αφενός µεν της ίδιας της επιχείρησης, αφετέρου δε των παρερχοµένων υπηρεσιών της αλλά και των επενδυτικών της προγραµµάτων υπό το καθεστώς της ανταποδοτικότητας που ορίζει ο Νόµος 1069/80. Ως βασική αρχή για την κατάρτιση του προϋπολογισµού ( πρέπει να τονίσουµε ), θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Ν / 80 που αναφέρει: «... Τα εκ των τελών των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεολυσίων συναφθέντων δανείων». Στόχοι του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2014 είναι οι εξής: Α). Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρερχοµένων υπηρεσιών στους ηµότες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους. Β). Η εξοικονόµηση των λειτουργικών δαπανών. Γ). Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης, για την κάλυψη των τοκοχρεωλυτικών δόσεων και της ίδιας συµµετοχής του 20% στα ποσά των δανείων για τα έργα που εκτελούνται. ). Η συνέχιση του επενδυτικού έργου της.ε.υ.α.κ. µε στόχο την ικανοποίηση των έργων της ύδρευσης αποχέτευσης στη ηµοτική Ενότητα Καλλικράτειας του ήµου Νέας Προποντίδας, που για το έτος 2014 θα είναι περιορισµένη λόγω του ύψους των εσόδων µας, αλλά και λόγω του ότι η πρόταση για νέα τιµολογιακή πολιτική που θα εξασφάλιζε νέους πόρους και που ψηφίσθηκε µε την 94/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ., δεν εγκρίθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο. Ε). Η δηµιουργία αποθεµατικού κεφαλαίου. Βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ανωτέρω στόχων οι οποίοι έχουν συνυπολογισθεί στην κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2014, είναι αφενός η διατήρηση µιας σταθερής πορείας, που εξαιτίας της µείωσης του τιµολογίου µας κατά 40% περίπου ( όπως προέκυψε από την ισχύουσα τιµολογιακή πολιτική της.ε.υ.α.κ.) και αφετέρου να έχουµε συγκράτηση και περαιτέρω συµπίεση των δαπανών, ώστε να πετύχουµε τη βέλτιστη λειτουργία µας µε την υπάρχουσα οικονοµική δυνατότητα. Η µείωση των εσόδων µας που πραγµατοποιήθηκε µε την 179/ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.κ. και εγκρίθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο ( µε σκοπό την εξίσωση των τελών ύδρευσης αποχέτευσης, σε όλες τις ηµοτικές Ενότητες του ήµου Νέας Προποντίδας, βάσει της ισονοµίας και ισοπολιτείας όπως τέθηκε από το ήµο ), αποτελεί το στοίχηµα που πρέπει να αγωνιστεί για να κερδίσει η.ε.υ.α.κ., ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στην εκπλήρωση των στόχων της. Στην πορεία όµως αποδείχθηκε ότι τα έσοδα της.ε.υ.α.κ. έχουν µειωθεί δραµατικά και εξάγεται το συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να προηγηθεί οικονοµοτεχνική µελέτη σχετικά µε το ποσοστό που θα έπρεπε να µειωθεί το τιµολόγιό µας. 2

3 Στην ουσία µε τα σηµερινά δεδοµένα οι στόχοι µας µπορούν να επιτευχθούν µε: 1). Την αύξηση των πελατών της επιχείρησης ( νέες συνδέσεις ύδρευσης αποχέτευσης ). 2). Τον περιορισµό των παράνοµων υδροδοτήσεων ( που αποτελούν πληγή αφαίµαξης χωρίς εισροή εσόδων και την επιβολή προστίµων στους παρανοµούντες ), τον περιορισµό των απωλειών λόγω βλαβών µε την άµεση επέµβαση των συνεργείων αποκατάστασης, την καταγραφή των συνολικών κυβικών άντλησης και των συνολικών καταναλώσεων ( µε σκοπό τον περιορισµό της σπατάλης νερού σε παροχές που δεν επιφέρουν έσοδα στην επιχείρηση ). Η συγκράτηση των δαπανών επιτυγχάνεται µε: 1). Τη συνέχιση της στελέχωσης της επιχείρησης µε το υπάρχον προσωπικό. Αυτό απαιτεί ελάχιστες προσλήψεις σε αντικατάσταση όσων έχουν αποχωρήσει λόγω λήξης των συµβάσεών τους αφενός και περιορισµό των νέων προσλήψεων µόνο σε αναγκαίες θέσεις και µετά από εισήγηση της υπηρεσίας αφετέρου. 2). Την εσωτερική µετακίνηση και µετάταξη των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τη σύγχρονη και αναγκαία δοµή της επιχείρησης, ( µετά την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας που έγινε µε την υπ. Αριθµ. 145/2005 απόφασή µας ), σε πλήρη συνεργασία µε την ιδία την υπηρεσία, η οποία είναι η µόνη που γνωρίζει πραγµατικά τις ανάγκες της καθώς και τις δυνατότητες που διαθέτει το στελεχιακό και επιστηµονικό προσωπικό της, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. 3). Τη µείωση των ελαστικών δαπανών διοίκησης διάθεσης. 4). Τη µείωση του κόστους λειτουργίας των δικτύων µε καλύτερη οργάνωση και προγραµµατισµό από την Τεχνική Υπηρεσία και την έναρξη λειτουργίας της αποθήκης του γραφείου προµηθειών σε συνδυασµό µε την Τ.Υ. 5). Την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και του µηχανολογικού εξοπλισµού µε τη βελτίωση ( άριστη παροχή υπηρεσίας µε το µικρότερο δυνατό κόστος ) των παρερχοµένων υπηρεσιών προς τρίτους. Προς το σκοπό αυτό το σχέδιο προϋπολογισµού που καταθέτουµε λαµβάνει υπόψη: 1). Τη λειτουργία της επιχείρησης µε δέκα τέσσερα ( 14 ) άτοµα προσωπικό ( συµπεριλαµβανοµένου και του ιευθυντού ), σχήµα το οποίο όµως θεωρείται ότι δεν είναι λειτουργικό ( λόγω της µεγάλης µείωσης του προσωπικού, µετά την αποχώρηση δέκα τριών ατόµων λόγω λήξεως συµβάσεων το Νοέµβριο του 2010, το οποίο ακόµα δεν αντικαταστάθηκε έστω και εν µέρει ). Από άποψη λειτουργίας της επιχείρησης απαιτείται πρόσληψη επιστηµονικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. 2). Την καταγραφή και τιµολόγηση κατανάλωσης κατ ελάχιστο στα Μ3 νερού περίπου σε ετήσια βάση µέσα στο 2014, δεδοµένου ότι αντλούνται περί τα Μ3 νερού ετησίως ( από τα οποία θα πρέπει να αφαιρέσουµε τις αφανείς διαρροές που σε ποσοστό αγγίζουν το 40% περίπου ). 3). Την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης από τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80. 4). Την πληρωµή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων της επιχείρησης προς το Τ.Π. &. µε παράλληλη αίτηση για ένταξη στο νόµο περί επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής των δανείων µας. 5). Την κατάργηση της συµµετοχή της επιχείρησης και του Φ.Π.Α. στις επενδύσεις που πραγµατοποιεί η επιχείρηση µέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ανάλυση των µεγεθών του νέου προϋπολογισµού για το 2014 ώστε η στρατηγική που θα ακολουθηθεί να είναι σε συνάφεια µε την οµαλή πορεία και την εκτέλεση των έργων ύδρευσης της πόλης µας. Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακάτω θα προχωρήσουµε στην ανάλυση όλων των θετικών και αρνητικών σηµείων που πιθανόν προκύπτουν: Η όλη εργασία, καθώς και η λογική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο διαχωρισµό τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, σε έσοδα για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων αναγκών της υπηρεσίας και σε έσοδα για κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της ( που για φέτος είναι ιδιαίτερα περιορισµένη λόγω δυσµενών οικονοµικών µεγεθών ), για την εκτέλεση των έργων της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλλικράτειας. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται το γεγονός όπως τα έσοδα ύδρευσης αποχέτευσης να καλύπτουν υποχρεωτικά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας που αφορούν, αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων συντηρήσεις, φόρους τέλη, διάφορα έξοδα, τόκους δανείων και αποσβέσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Ν. 1069/80. Θεωρώντας ότι όλοι οι στόχοι που θέτουµε και αναφέρουµε είναι επιτεύξιµοι σας παρουσιάζουµε κατωτέρω το σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων εξόδων της.ε.υ.α.κ. για το οικονοµικό έτος Ε Σ Ο Α Ε Τ Ο Υ Σ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος 3

4 08 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟ ΩΝ ΛOΓΑΡΙΑΣMOI IAXEIPIΣEΩΣ ΠPOKATABOΛΩΝ ΚΑΙ ΠIΣTΩΣΕΩΝ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 0,00 0, ,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΣΟ Α ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ,00 0, ,00 0, ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, XPHMATIKA IAΘEΣIMA ,00 0, ,00 0, ΤΑΜΕΙΟ 4.000,00 0, ,00 0, ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 4.000,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ EUROBANK ΑΡΙΘ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΤΕ ( ) 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 0, ,00 0, (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 0, ,00 0, (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΟΨΕΩΣ Τ.Π.. 14/776/ ,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , , ,00 0, ΕΠΙΧ. ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡ. ΗΜΟΣΙΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ , , ,00 0, ΠIΣTΩTEΣ IAΦOPOI 0, , ,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ Π Ε 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 778,73 800,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 778,73 800,00 0, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & OΓA ΤΟΚΩΝ 0,00 778,73 800,00 0, EΣO A AΠO ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) , , ,00 0, ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) , , ,00 0, ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0,00 0,00 369,00 500,00 0, ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 500,00 18,45 200,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2.000, , ,00 0,00 4

5 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 3.000,00 0, ,00 0, ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ -ΦΠΑ 21% , , ,00 0,00 0,00 11,84 0,00 0, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 0,00-0,11 0,00 0, ΠΑΓΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΠΑΓΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΕΙΟΥ-ΦΠΑ 21% ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ 0,00 129,79 0,00 0, , ,86 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ (&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ (ΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΟΙΚΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΠΕ) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 5.000, , ,00 0,00 0,00 35,70 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ,00 369, ,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,00 0, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΚΡΑΤ ΠΡΟΥΠ ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ , ,75 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΕΚΤΑΚΤΕΣ) , ,75 0,00 0, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 0,00 64,38 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) 0,00 64,38 0,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α ΠΟΕ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 500,00 93,86 200,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 500,00 93,86 200,00 0, ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΜΤΦ ΣΕ , , ,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ , , ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00-9,86 200,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 0,00-9,86 200,00 0, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 0,00-9,86 100,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΤΑ ΚΤΛ 0,00 0,00 100,00 0,00 5

6 08.82 ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 80% ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΕΙΟΥ Κωδικός Αριθµός Περιγραφή 04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ ΩΝ Ε Ξ Ο Α Ε Τ Ο Υ Σ 2014 ιαµορφωµένο ς Προηγ. Χρήσης 6 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος , , ,00 0, ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ , , ,49 0, ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ , , ,49 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ,63 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,88 0,00 0,00 0, ,32 0, ,32 0, ,05 0,00 0,00 0, ,42 0, ,42 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,17 0,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΣΤΑ.. ΤΗΣ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΤΡ ΚΑΡΒΟΥΝΟ - ΕΞΑΜΕΝΗ ΜΥΛΟΣ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 24 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Ο ΟΣ ΓΑΓΑΛΗ Κ ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΪΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 1.000,00 0, ,00 0, ,57 0, ,57 0, ,02 0, ,02 0, ,61 0, ,61 0, ,05 0, ,05 0, ,86 0, ,86 0,00 927,80 0,00 1,00 0, ,19 0, ,19 0,00

7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ.K. NEΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΑΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΥΟ ΕΦΕ ΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΤΡ ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΞΜΝ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ- ΚΑΛΛΙΜΑΝΕΙΚΑ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΕΙ ΟΥΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΡΟΜΟΥΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΡΑΤΖΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡ 33 Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡ 818 Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΜΑ - ΕΞΑΜΕΝΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΥΣΕ Α ΚΛΕ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΕΜΑ Τ.Κ. Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΜΕΛ 1060/ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ EΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΕΛ 1170/ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ Ρ/ΣΗΣ ΓΙΑ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΤΟΥ 67 ΟΤ (ΑΓΡΟΣ 1156) Τ.Κ. Ν. ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ Ρ/ΣΗΣ ΣΤΗ ΞΜΝ ΜΥΛΟΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗ Υ ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ,44 0, ,05 0, , , ,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0,00 7

8 ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ε ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΑΓΩΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ Ε ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤ/ΣΙΑ ΜΠΟΥΣΤΕΡ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ,ΡΕΜΑ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ & ΜΥΛΟΣ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓ ΞΜ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ & ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΞΜ - ΑΝΤ/ΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΩΝ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ.Κ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΥΛΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΕΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΩΖΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ,58 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0, ,49 0,00 0,00 0, ,03 0, ,00 0, ,00 0, ,40 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0, ,00 0, ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. - ΛΟΙΠ. ΜΗΧ. 3,00 0, ,00 0, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 1,00 0, ,00 0, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΤΛ 1,00 0, ,00 0, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 1,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 1,00 0, ,00 0,00 8

9 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 9 1,00 0, ,00 0, EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ 1,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,00 0, ,00 0, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ AΣΩMATEΣ AKINΗΤΟΠΟΙΗΣEIΣ ΚΑΙ EΞO A ΠOΛYETΟΥΣ AΠOΣBΕΣΕΩΣ 1,00 0, ,00 0, , , ,13 0, ΕΞΟ Α ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ , , ,13 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ , ,00 1,00 0, " ΑΚΤΥΛΙΟΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ" ΜΕΛ 1063/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Σ ΕΠ ΤΗΣ.Ε.Υ.Α.Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ " ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ " ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Ν. ΓΩΝΙΑΣ " ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ,00 0,00 1,00 0, ,00 0, ,13 0, ,00 0,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 0, ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ANAΛΩΣIMA YΛIKA , , ,95 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ, , , ,95 0,00 ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.000,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3.000, , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ ,00 0, ,99 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΜΕΤΡΩΝ 1.000,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ,00 0, ,00 0, , , ,96 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΛ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΕΙ ΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ , , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ Ρ.(ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΚΤΛ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΛΩΡΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ) 2.500,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΙΚΤΥΩΝ , , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΚΡΟΚΑΛΑΣ ΚΤΛ ΓΙΑ ΙΑΣΤΡΩΣΗ Ο ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΚΑΥΣΙΜΑ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ Ε.Ε.Λ. (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΛOΓΑΡΙΑΣMOI IAXEIPIΣEΩΣ ΠPOKATABOΛΩΝ ΚΑΙ ΠIΣTΩΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ , , ,00 0, ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΑΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 0, ,00 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΦΟΡΟΙ , ,00 0,00 0, ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ , ,00 0,00 0, ΦΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ , ,00 0,00 0, AMOIBEΣ KAI EΞO A ΠPOΣΩΠIKOY , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΕΛ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΤΛ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΧ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ε.Ε.Λ , , ,00 0, ΠΑΡΕΠ. ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΞΟ Α 2.000,00 360, ,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0% 2.000,00 360, ,00 0,00 10

11 04.61 AMOIBEΣ KAI EΞO A ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ , , ,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ , , ,00 0, ΕΞΟ Α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Σ ,00 596,83 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ.Σ. 500,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.000,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.000, , ,00 0, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0, ,00 0, ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 5.000, , ,00 0, ΠAPOXEΣ TPITΩN , , ,54 0, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ , , ,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 3.000,00 305, ,00 0,00 ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Ε.Λ , , ,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΩΡΙΣ 2.000,00 508, ,00 0,00 ΦΠΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ,00 0, ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.300,00 590, ,00 0, TΗΛΕΦ-TΗΛΕΓΡ-TΗΛΕΤΥΠΙΚΑ EΣΩΤΕΡ ΙΟΙΚ. 500,00 304,00 500,00 0, ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 7.000, , ,00 0, ΤΗΛΕΦ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡ. Υ ΡΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡ. Ε.Ε.Λ , , ,00 0,00 620,00 160,00 700,00 0, ΕΝΟΙΚΙΑ 0,00 0, ,00 0, ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 0, ,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3.000, , ,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ 3.000, , ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , , ,54 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ( ΙΟΙΚΗΣΗΣ) 3.000,00 528, ,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.000,00 0, ,00 0,00

12 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4.682, , ,00 0,00 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ 500,00 0,00 500,00 0, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ 5.000,00 0, ,88 0, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ , , ,74 0,00 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Κ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 5.000,00 0, ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ) ,00 0, ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.500, , ,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000,00 0, ,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 500,00 0,00 500,00 0, ,00 0, ,00 0, ,10 0,00 1,00 0, ,50 0, ,75 0, ,00 0, ,67 0, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ,00 0,00 1,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΟΥ Ε.Ε.Λ ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΦOPOI - TEΛH 2.600,00 210, ,00 0, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟΣ 500,00 0,00 500,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 500,00 0,00 500,00 0, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 210, ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.000,00 210, ,00 0, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 100,00 0,00 100,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 0,00 100,00 0, IAΦOPA EΞO A , , ,00 0, ΕΞΟ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2.000,00 0, ,00 0, EΠΙ - ΕΞΙΩΣ. ΕΟΡΤΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ ,00 0, ,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.860,00 221, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 500,00 0,00 0,00 0,00 12

13 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛ. ΟΡΓΑΝΩΣ. Ε ΕΥΑ ΚΤΛ 2.360,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 500,00 0,00 300,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ & ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 500,00 221,40 500,00 0, ΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 0,00 500,00 0, ΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 0,00 500,00 0, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , , ,00 0, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 3.000, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 411, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 0,00 ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΕΩΝ ΦΩΤΩΤΥΠΙΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΦΩΤΩΓΡΑΦΙΩΝ ΚΤΛ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 1.500,00 0, ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0, ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.500,00 0, ,00 0, ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.500,00 0, ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , , ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΤΛ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Υ ΡΕΥΣΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΚΟΙΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΜΗΧ/ΣΗ-ΕΚ ΟΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1.000,00 350, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, TOKOI KAI ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ,79 169, ,00 0, TOKOI KAI ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0, ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 400,79 0, ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 400,79 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ TΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 500,00 169,06 500,00 0,00 500,00 169,06 500,00 0, ,00 221, ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 4.400,00 221, ,00 0, ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 200,00 0,00 200,00 0, ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 221, ,00 0, ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΤΑ 200,00 0,00 200,00 0, ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0,00 13

14 ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , ,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Όλα τα ποσά που εµφανίζονται στον προϋπολογισµό είναι µε τον Φ.Π.Α , , ,00 0,00 Οι κωδικοί του Προϋπολογισµού που εµφανίζονται µε χρέωση 1,00, είναι όπως εγκρίθηκαν από την ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος και συµπεριλαµβάνονται ενεργοί µ αυτόν τον τρόπο, µέχρι να ενισχυθούν µε την εξεύρεση χρηµατοδότησης. Καλείται το ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική νοµοθεσία. Την Εισηγητική Έκθεση του Προέδρου και τη πρόταση του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος Αποφασίζει οµόφωνα 1). Εγκρίνει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό της.ε.υ.α.κ. για το οικονοµικό έτος 2014 όπως αυτός αναφέρεται παραπάνω και ο οποίος παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω συνοπτικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα: Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Σ Ο Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 08 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,00 0,00 ΕΣΟ ΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ XPHMATIKA IAΘEΣIMA ,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ , , ,00 0, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0, , ,00 0, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 778,73 800,00 0, ΕΣO A AΠO ΤΕΛΗ ΚΑΙ , , ,00 0,00 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ) ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, ΈΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00-9,86 200,00 0, , , ,00 0,00 Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ξ Ο Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης 14 Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 04 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ , , ,00 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ ΩΝ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , ,49 0,00 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3,00 0, ,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 1,00 0, , EΠΙΠΛΑ KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 1,00 0, ,00 0, , , ,13 0,00

15 EΞO A ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΝΑΛΩΣIMA YΛIKA , , ,95 0, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , , ,00 0,00 ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,01 0, ,89 0, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 0, , ΦΟΡΟΙ , ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ KAI EΞO A , , ,00 0,00 ΠPOΣΩΠIKOY ΑΜΟΙΒΕΣ KAI EΞO A , , ,00 0,00 ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠAPOXEΣ TPITΩN , , ,54 0, ΦOPOI - TEΛH 2.600,00 210, ,00 0, IAΦOPA EΞO A , , ,00 0, TOKOI KAI ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ,79 169, ,00 0, ,00 221, ,00 0, , , ,00 0,00 2). Η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης για έλεγχο - έγκριση, στο Λογιστήριο και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 139 / 2013 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Ιορδανίδης Ιωάννης 15

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΕΦ8ΟΡΥΑ-4ΗΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 1/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 1/2013 Στην Κοζάνη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) µέλη ήτοι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισµού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΙ6ΝΟΡΥΑ-ΦΞΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 24/2013 συνεδρίασης του.σ. της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 291/2013 Στην Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr

---------------------- FAX: 22853-60650 info@naxoshospital.gr Νάξος 06/7/2015 Αριθ. Πρωτ. 3624 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ---------------------- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. /νση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ.: 84300 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5 .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 1 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47

Στον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό 415.100,00 Εισπράχθηκε έως 31/12/14 ποσό 196.855,47 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΧΑΪΜΑΝΤΑ 17 - ΧΑΛΑΝ ΡΙ 15234 Α.Φ.Μ. 090191183-.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ & ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Α' - ΕΣΟ A 2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1 Εκ μισθωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 1/16-01-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 13/2012 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05/12/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη Λαύριο - 195 00 Τηλέφωνο: 2292 0 26570 Fax: 2292 0 26512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαύριο 06.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3,

1-2 0 m 0, 1 0 / m 3, 2 1-3 0 m 0, 4 6 / m 3, 3 1-6 0 m 0, 4 8 / m 3, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθ. 4 Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας. Αριθµός απόφασης 2 2 / 2 0 1 2 ΘΕΜΑ: Καθορισµός τιµολογίου, τελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ 2/05-02-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ Απόφ 12/2014 Θέμα:«Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρκόπουλο, 17 Μαρτίου 2015 Προς τα Σωματεία Μέλη της ΕΟΙ Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ της 23.3.2015 και ώρα 12.00, σας αποστέλλονται τα Οικονομικά στοιχεία. Είμαστε στη διάθεση σας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00

Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ. Ε. Υ. Α. Λ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς ΘΕΣ/ΚΗΣ 4 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 321 00 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 1 Π ε ρ ί λ η ψ η Αναπροσαρμογή τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε))

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε)) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ04. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Μ. 926ΕΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ.

ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 11 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015. 2.-Κατά τη συζήτηση του 16 ου θέµατος και πριν την λήψη απόφασης αποχώρησε ο ηµ. ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ./--0 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /11-6-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 579/2012 ΘΕΜΑ: 83 ο Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των /νσεων της Π.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα