(6) ιευθύνουσα Υπηρεσία. (7) Κατάσταση εργολαβίας. (8) Στοιχεία διαγωνισµού. (8.1) Απόφαση έγκρισης. (8.2) Προϋπολογισµός.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(6) ιευθύνουσα Υπηρεσία. (7) Κατάσταση εργολαβίας. (8) Στοιχεία διαγωνισµού. (8.1) Απόφαση έγκρισης. (8.2) Προϋπολογισµός."

Transcript

1 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 8 9 ' Κατασκευή Παραϊόνιας Οδού: Οδικές Συνδέσεις Σήραγγας Αγίου Ηλία Κατασκευή Παραϊόνιας Οδού: Οδικές Συνδέσεις Σήραγγας Αγίου Ηλία Κατασκευή της Παραϊόνιας οδού στο τµήµα από υφιστάµενη επί του ποταµού Αχελώου γέφυρα Γουριάς έως κόµβο επαρχιακής οδού Αιτωλικού-Αγγελοκάστρου-Καλυβίων- Αγρινίου. Το συνολικό µήκος της επέµβασης ανέρχεται σε ~ 6, χλµ. ΣΑΕ 7/3 3ΣΑΕ7 5 & 5ΣΑΕ73 6 ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ / ΤΚΕ Πάτρας Σε εξέλιξη 6.., 4/9/7 6//7 ΟΜΟΚΑΤ 3.44., 6,% 6// ,63 3/8/ 6 9 ' ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4,7Χ6 m3 ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΡ ΕΥΣΗ ΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 7.5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΑΕ ΣΕ73 ΕΥ Ε ΟΣΥΕ ΕΥ Ε- ΟΣΥΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Σε εξέλιξη 35.., 8//6 3/5/7 ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε..3.84,5 39,5% 3/5/ ,4 7 9 ' Κατασκευή παράκαµψης Κατασκευή παράκαµψης Εθνικής οδού Πάτρας - Εθνικής οδού Πάτρας - Τρίπολης στο τµήµα που Τρίπολης στο τµήµα που κατακλύζεται από το κατακλύζεται από το φράγµα Πείρου - φράγµα Πείρου - Παραπείρου Παραπείρου ) Κατασκευή παράκαµψης 4.86 χιλιόµετρα της Εθνικής οδού Πάτρας -Τρίπολης στο τµήµα που κατακλύζεται από τα νερά του ταµιευτήρα που θα δηµιουργηθεί µε το φράγµα Αστερίου ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της υφισταµένης Ε.Ο. Ε (Πατρών - Τριπόλεως) ) κατασκευή δύο ισόπεδων κόµβων σχήµατος Τ που θα εξασφαλίσουν τη σύνδεση του οικισµού Αστερίου και του διϋλιστηρίου του φράγµατος µε τη νέα οδό ΣΑΕ 76 / 3 5ΣΕ763 ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ΕΥ Ε- ΟΣΥΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ Σε εξέλιξη 3.., 8/7/8 //9 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε. - ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε ,47 33,93% /7/ , ' Σήραγγα Γκρόπας επί της επαρχιακής οδού Πύλη Στουρναρέικα Μεσοχώρα του Ν. Τρικάλων Σήραγγα Γκρόπας επί της επαρχιακής οδού Πύλη Στουρναρέικα Μεσοχώρα του Ν. Τρικάλων Πλήρης Κατασκευή Σήραγγας 5µ & κατασκευή οδικών προσβάσεων µ. περίπου ΣΑΕ 7 3ΣΕ7 9 Της ΣΑΕ 7 EY E ΟΣΥΕ ΕΥ Ε-ΟΣΥΕ, ΤΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σε εξέλιξη 7.., /3/5 /8/5 ΕΤΕΘ ,68 4,59% // ,6 3/5/ 9 9 ' 3 9 ' Κατασκευή Φράγµατος Τριανταφυλλιάς Ν. Φλώρινας Κατασκευή Φράγµατος Τριανταφυλλιάς Ν. Φλώρινας Κατασκευή δικτύων Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το άρδευσης από το φράγµα φράγµα Σµοκόβου-Φάση Σµοκόβου-Φάση Α Α Λιθόρριπτο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα όγκου,7εκ.µ3 µε µέγιστο ύψος 75µ από τη θεµελίωση του πυρήνα, στέψη σε υψόµετρο ονοµαστικό 844µ, µήκος στέψης 5µ και πλάτος 6µ. Κατασκευάζονται τα αρδευτικά δίκτυα των ζωνών Σ3 και Σ4 (3. στρέµµατα ), καθώς και ο ανατολικός αγωγός ΣΑΕ7 7, 7/3 ΣΕ 7 994ΣΕ7, 6ΣΕ73, 7ΣΕ73 6 ΕΥ Ε-ΟΣΥΕ ΕΓΤΠΕ ΕΥ Ε-ΟΣΥΕ ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ, ΤΚΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ Τµήµα Κατασκευής Έργων Καρδίτσας Σε εξέλιξη 45.., //5 //5 Κ.ΚΟΥΡΤΙ ΗΣ ΑΕ , 34,59% /7/.84.,5 Σε εξέλιξη 35.., 3/3/4 7/4/5 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ,8 3,% 7// ,48 3/6/ 3 9 ' Κατασκευή δικτύων Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το άρδευσης από το φράγµα φράγµα Σµοκόβου-Φάση Σµοκόβου-Φάση Β Β Επέκταση των µεταλλικών τροφοδοτικών αγωγών στις ζώνες Σ, Σ3, Σ4 καθώς και τα προσωρινά έργα εκφόρτισης 7/3 5ΣΕ73 ΕΓΤΠΕ ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ ΕΥ Ε/ΟΣΥΕ-Τµήµα κατασκευής έργων Καρδίτσας Βεβαίωση Περαίωσης 9.., //5 7//6 ΟΜΟΚΑΤ ,4 39,8% 7// ,9 3// ' Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα Η παρούσα εργολαβία αφορά στην κατασκευή των πρόσθετων έργων Συµπληρωµατικά που απαιτούνται για τον αυτοµατισµό Ηλεκτροµηχανολογικά έργα της ρύθµισης παροχής και τη Ύδρευσης βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου ύδρευσης Θεσσαλονίκης από τον ποταµό Αλιάκµονα ΣΑΕ 76/3 ΣΕ763 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥ Ε /ΥΑΕΛΜΠΘ ΤΚ. ΤΚΕ ΕΥ Ε /ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη.., 7//5 5/3/6 ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.888.4,47,9% 5/9/.84.39, 36 9 ' ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥ Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικός καθαρισµός και συντήρηση των χειµάρρων καθώς και την κατασκευή µικρών τεχνικών έργων για την προστασία κοίτης και πρανών των χειµάρρων και ρεµάτων. ΣΑΕ 76 3ΣΕ76 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ ΤΚΕ/ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη 98. 3//8 9//8 ΜΠΟΥΓΑΪ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε Ε 55.4,55 43,75% 8// 46.55, 37 9 ' 3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κατασκευή των κύριων έργων νερού χρήσης ΕΕΛΘ (αντλ. Υδροληψίας, δεξαµενή και αντλιοστάσιο νερού, φίλτρα, σωληνώσεις) του 3ου Χωνευτή µε το Η/Μ εξοπλισµό του, συµπιεστές βιοαερίου, σωληνώσεις ιλύος, αντλιοστάσιο παχυµένης ιλύος, µηχανικοί παχυντές ιλύος, σύνταξη µελέτης εφαρµογής, 3µηνη δοκιµαστική λειτουργία ΣΑΕ 76 7ΣΕ76 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥ Ε ΥΑΕΛΜΠΘ Το Τµήµα Κατασκευής Έργων της ΕΥ Ε ΥΑΕΛΜΠΘ Περαιωθείσα αλλά µη εκκαθαρισθείσα 4.., //5 3//6 ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3..8,,6% 3/6/ , 38 9 ' ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ιευθέτηση χειµάρρου Κρυονερίου (µήκος 8m) ίκτυα οµβρίων στους.πολίχνης και Συκεών ΣΑΕ 76 3ΣΕ76 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥ Ε ΥΑΕΛΜΠΘ ΤΚΕ/ΕΥ Ε ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη 6.. 8/9/6 //7 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ,% // /8

2 39 9 ' 4 9 ' () Τίτλος 3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ () Στο αντικείµενο της περιλαµβάνεται :ι ) Η σύνδεση υφιστάµενης εγκατάστασης νερού χρήσης µε αντλιοστάσιο δευτεροβάθµιων εκροών και δίκτυο σωληνώσεων βιοµηχανικού νερού της Ε. Ε. Λ. Θ. και δοκιµαστική λειτουργία ) Η σύνδεση υφιστάµενου αντλιοστασίου µηχανικής πάχυνσης 3ος Χωνευτής και Συναφή ιλύος µε δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτροµηχανολογικά έργα -χωνευτών Ολοκλήρωση συστηµάτων και δοκιµαστική λειτουργία µηχανικής πάχυνσης και 3) Η κατασκευή κτηρίου συµπιεστών νερού χρήσης στην ΕΕΛΘ βιοαερίου σωληνώσεων βιοαερίου προµήθεια και εγκατάσταση και δοκιµή πέντε συµπιεστών βιοαερίου 4) Η πλήρης κατασκευή 3ου Χωνευτή και τοποθέτηση τεσσάρων υφιστάµενων Heatamix σύµφωνα µε τη διαθέσιµη εγκεκριµένη µελέτη της υπηρεσίας 5) Η κατασκευή κλιµακοστασίου και ανελκυστήρα εξυπηρέτησης ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ Υποβιβασµός στάθµης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή των δεξαµενών τελικής καθίζησης 4.3 και 4.4 στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΚ4.3 ΚΑΙ. ΤΚ4.4 ΣΤΗΝ Αποκατάσταση των βλαβών των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δεξαµενών τελικής καθίζησης.τ.κ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 4.3 και 4.4 στην Εγκατάσταση ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Τοποθέτηση του συµβατικά ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ προβλεπόµενου πλήρους συστήµατος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ήτοι των γεφυρών δεξαµενών τελικής καθίζησης της Λ.Θ. (4.) Συλλ. ΣΑΕ 76 ΣΑΕ 76 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) 7ΣΕ76 7ΣΕ76 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Το Τµήµα Κατασκευής Έργων της ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ (8.) / (8.) Υπό δηµοπράτηση 4.9., (9.) (9.) ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη.555., 3//9 /6/9 ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε ,6 4,64% 5// (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 4 9 ' ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ (Σ) α) Η κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων ορθογωνικής διατοµής από τη θάλασσα και την οδό Θερµαϊκού στον ήµο Θερµαϊκού (επί της οδού Μακεδονίας).β) Η επανακατασκευή του αγωγού ακάθαρτων και η κατασκευή αγωγού όµβριων υδάτων στην οδό Μακεδονίας γ) Η κατασκευή ορθογωνικής ανοικτής τάφρου από την οδό Θερµαϊκού την οδό Κρήτης. δ) Η κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων κάτω από τις οδούς Ιωνίας και Ρωµανού ε) Η κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων κάτω από τις οδούς Ιωνίας και Ρωµανού. στ) Η κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων κάτω από την οδό Αµπελοκήπων ζ) Η κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών από λιθοπληρούµενα συρµατοκιβώτια (σαρζανέτ) ανάντη της Ε.Ο. Θεσ/νίκης Ν.Μηχανιώνας ΣΑΕ 76 3ΣΕ76 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Τµήµα Κατασκευής Έργων της ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Σε εξέλιξη.85., //7 9/4/8 ΡΟΒΕΡΤΟΣ Γ.ΠΑΤΡΙΚΙ ΗΣ Ε..Ε..7., 8,% 9/4/ 9.98,4 4 9 ' ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ- ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΩΝ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ α) Η κατασκευή κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων ορθογωνικής διατοµής κατά µήκος της οδού Λατοµείου στον ήµο Πολίχνης β) Η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων εκατέρωθεν του ανωτέρω κλειστού αγωγού στην οδό Λατοµείου στον ήµο Πολίχνης γ) Η κατασκευή οδοποιίας πάνω από τον κλειστό αγωγό στην οδό Λατοµείου στον ήµο Πολίχνης δ) Η διαµόρφωση ανοιχτού ρέµατος κλάδου V στο ρέµα Πολίχνης µε σύγχρονη κατασκευή εκατέρωθεν δικτύου ακαθάρτων ε) Η κατασκευή δικτύου όµβριων υδάτων σε δρόµους του ήµου Πολίχνης(οδοί Μεσσήνης, Βουλγαροκτόνου, Κωλέττη, Φλωρίνης, Β. Όλγας, Καλαβρύτων, Αττάλου, Θεολόγου, Ζωγράφου, Μεγ. Αλεξάνδρου και Κυριακοπούλου). Συµπληρωµατικά µε τον ο Α.Π.Ε. και την η Σ.Σ.Ε εγκρίθηκαν:.η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης µήκους 485,µ. στην οδό Μεσσήνης.Η αλλαγή των διατοµών του δικτύου υπονόµων ακαθάρτων, εκατέρωθεν του ορθογωνικού κλειστού αγωγού όµβριων υδάτων στην οδό Λατοµείου και προς το ανοικτό ρέµα την πλατεία Μετεώρων, από ø σε ø63 και Φ355 συνολικού µήκους.46 µ ΣΑΕ 76 3ΣΕ76 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Τµήµα Κατασκευής Έργων της ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Περαιωθείσα αλλά µη εκκαθαρισθείσα.8., 9/8/5 //5 ΙΝΤΕΡΤΟΠ ΑΕ ,55 4,5% /5/ , ,4 /3/9 /8

3 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 5 9 ' EΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνταξη της οριστικής µελέτης- µελέτης εφαρµογής και κατασκευή των έργων επεξεργασίας του σταδίου ΙΙ (Βιολογικοί αντιδραστήρες, εξαµενές τελικής καθίζησης, αντλιοστάσιο ανύψωσηςανακυκλοφορίας διπλασιασµός έργων προεπεξεργασίας- σχάρες, αµµοσυλλέκτες, Venturi-storm tanks, µεταπάχυνση ιλύος, δεξαµενές οµογενοποίησης ιλύος, σωληνώσεις ιλύος, διώρυγες λυµάτων κ.λ.π.) και 4µηνη δοκιµαστική λειτουργία του συνόλου της ΕΕΛΘ. ΣΑΕ 76/ Συνοχής ΙΙ Συνοχής ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Τµήµα Κατασκευής Έργων της ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Περαιωθείσα αλλά µη παραληφθείσα , 3//995 9//995 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,3 43,85% , ,9 5 9 ' 53 9 ' ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ Κατασκευή Μονάδας Θερµικής Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Λ.Θ.) ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ Μελέτη Κατασκευή Μονάδας Θερµικής Ξήρανσης Αφυδατωµένης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (Λ.Θ.) Το έργο είναι ενταγµένο στο συνολικό έργο της Π.Κ.Μ. για την «Προστασία και αναβάθµιση του Περιαστικού δάσους Θεσ/νίκης (Σειχ- Σου)» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Συνοχής ΙΙ. Αντικείµενο της αποτελεί η διαµόρφωση του Ελαιορέµατος µε συρµατόπλεκτα κιβώτια από την διατοµή Ε έως Ε39 σύµφωνα µετη σύµβαση και την εγκεκριµένη µελέτη της και η κατασκευή του τεχνικού διάβασης στη συµβολή του Ελαιορέµατος µε την υπό διάνοιξη οδού Βεροίας του ήµου Πυλαίας καθώς και οι αναγκαίες εργασίες προστασίας του Ελαιορέµατος στην εν λόγω περιοχή σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. Αντικείµενο της είναι η µελέτη (οριστική και µελέτη εφαρµογής), η κατασκευή, η θέση σε αποδοτική λειτουργία και η λειτουργία και συντήρηση για διάστηµα 5 µηνών (δοκιµαστική λειτουργία) της µονάδας θερµικής ξήρανσης. Η µονάδα θερµικής ξήρανσης ιλύος θα απαρτίζεται από δύο () παράλληλες γραµµές ξήρανσης µε περιστρεφόµενα τύµπανα, ονοµαστικής ικανότητας εξάτµισης (ανά γραµµή) 4. χγρ. νερού την ώρα σε συνεχή λειτουργία (ξηρότητα τελικού προϊόντος 9%) και µέγιστης δυνατότητας εξάτµισης (ανά γραµµή) 4.6 χγρ. Νερού την ώρα (για συνεχή λειτουργία 7 ηµερών). Η µονάδα θα είναι επεκτάσιµη, µε πρόβλεψη αναµονών και χώρου για τη µελλοντική εγκατάσταση µιας επιπλέον ίδιας γραµµής ξήρανσης µε τον αναγκαίο περιφερειακό εξοπλισµό ΣΑΕΠ 8/3 ΣΑΕ 76/3 4 ΕΠ8358 7ΣΕ763 Συνοχής ΙΙ Συνοχής ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Συνοχής ΙΙ ΙΙ ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Τ.Κ.Ε. της ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Τ.Κ.Ε. της ΕΥ Ε/ΥΑΕΛΜΠΘ Βεβαίωση.93. 4/4/8 3/7/8 Κ/Ξ Μ.ΠΡΑΖΙΟΥΤΗ-CANDIA ΜΟΝ ΕΠΕ-ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ ,98 8,% 3/7/ ,3 Σε εξέλιξη 7.7., //8 6/8/9 Τ.Ε. ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΙ ΗΣ Α.Ε ,56 3,49% 6/7/ , 56 9 ' 58 9 ' 59 9 ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Επέκταση του κτιρίου αεροσταθµού, επέκταση δαπέδου στάθµευσης αεροσκαφών, νέου συνδετηρίου τροχοδρόµου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον αερολιµένα και επέκταση διαµόρφωσης χώρων στάθµευσης οχηµάτων στον Κρατικό Αερολιµένα Ιωαννίνων ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ Επέκταση διαδρόµου προσαπογειώσεων αεροσκαφών -8 (µετά παραλλήλου τροχοδρόµου) Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ" ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Επέκταση του κτιρίου αεροσταθµού, επέκταση δαπέδου στάθµευσης αεροσκαφών, νέου συνδετηρίου τροχοδρόµου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον αερολιµένα και επέκταση διαµόρφωσης χώρων στάθµευσης οχηµάτων στον Κρατικό Αερολιµένα Ιωαννίνων ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ (Κ.Α.ΙΩ.Π.) Επέκταση διαδρόµου προσαπογειώσεων αεροσκαφών -8 (µετά παραλλήλου τροχοδρόµου) Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ" Κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθµού, αναδιαρρύθµιση και βελτίωση του κτιρίου του Μηχανοστασίου, κατασκευή νέου αµαξοστασίου, διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Κατεδάφιση του υπάρχοντος κτηρίου αεροσταθµού και στην θέση του κατασκευή νέου συνολικής επιφάνειας.465, τ.µ.,. Νέο δάπεδο στάθµευσης αεροσκαφών µε 5 θέσεις στάθµευσης αεροσκαφών µεγάλου µεγέθους συνολικής επιφάνειας 43.5 τ.µ., 3. ύο νέους συνδετήριους τροχοδρόµους µήκους 5, µ. ο νότιος και περίπου 4, µ. ο βόρειος, 4. Πύργο Ελέγχου και Αµαξοστάσιο συνολικής επιφάνειας 8, τ.µ., 5. Εµπορευµατικό σταθµό συνολικής επιφάνειας 7, τ.µ., 6. Κόµβο εισόδου στο αεροδρόµιο και περιµετρική υπηρεσιακή οδό µήκους 98, µ., 7. Χώρο στάθµευσης οχηµάτων συνολικής επιφάνειας 85 τ µ Η σύµβαση αφορά την επέκταση του διαδρόµου -8, και του παράλληλου τροχοδρόµου του, από το άκρο προς τη θάλασσα κατά µ., ώστε να αποκτήσουν συνολικό µήκος 344µ. Η κατασκευή γίνεται µε εκτεταµένη επίχωση, µέσου µήκους 96µ και πλάτους 4 45µ, η οποία θωρακίζεται µε περιµετρικό τοίχο εδραζόµενο σε λιθορριπές. Ο διάδροµος θα έχει πλάτος 5µ, ενώ ο τροχόδροµος θα έχει πλάτος 3µ. Η αξονική απόσταση µεταξύ διαδρόµου τροχοδρόµου θα είναι 8,5µ. Ο νέος εκτεταµένος διάδροµος θα διαθέτει σύστηµα ενόργανης προσέγγισης ILS II. ΣΑE77 ΣΑE77/3 ΣΑΕ 77 ΣΑΕ 77/3 998ΣΕ ΣΕ77 9 ΣΕ773 ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Γ ΚΠΣ Εθνικό ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα Κατασκευών της ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα Κατασκευών της ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα Κατασκευών της ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Σε εξέλιξη , 3/3/4 9//4 Κ/Ξ ΕΛΙΚΑ Α.Τ. - ΑΤΕΣΕ ,6,5% 8// , ,43 3/3/ Σε εξέλιξη 5.., 9/6/6 //6 ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,3 5,8% /5/ , ,38 9/3/ Σε εξέλιξη 46.., 3/6/5 3//5 ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , 48,% 7/7/ , 3/8

4 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 6 9 ' ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθµού, κτιρίου Πυροσβεστικού Σταθµού, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πλήρεις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στον Κρατικό Αερολιµένα Νέας Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) που βρίσκεται στο Νοµό Μαγνησίας. Συνοπτικά το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει:- Νέο κτίριο αεροσταθµού που αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και πατάρι σε τµήµα του ισογείου προς την πλευρά της πίστας. - Κτίριο Πυροσβεστικού σταθµού που είναι ισόγειο κτίριο ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 3,8 m Χ 6,6 m από οπλισµένο σκυρόδεµα, συνολικού εµβαδού 497 m. - Ο περιβάλλων χώρος 35. m ΣΑΕ 77 ΣΕ77 ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ Σε εξέλιξη , //5 3/8/6 Κ/Ξ ΤΕ ΡΑ ΑΤΕ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ ,54 43,4% 3// , 3/4/ 6 9 ' Ανάπτυξη αεροδροµίου Αράξου Ανάπτυξη αεροδροµίου Αράξου Κατασκευή νέου ισογείου κτιρίου αναχωρήσεων, ανακατασκευή υπάρχοντος ισογείου σε κτίριο αφίξεων, κατασκευή νέου κτιρίου ηλεκτρικού υποσταθµού, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλευρά πίστας πλευρά πόλης, κατασκευή νέου δαπέδου στάθµευσης αεροσκαφών και ανακατασκευή κάθετου τροχόδροµου ΣΑΕ 77 ΣΕ77 Εθνικό ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ Σε εξέλιξη 7.7., 4/6/3 /3/4 Κ/Ξ ΕΡΚΑΤ ΑΕ-EDRACO ΑΤΕ , 4,5% 6// ,7 8// 6 9 ' 63 9 ' 64 9 ' ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθµού αποτελούµενου από υπόγειο, ισόγειο και ηµιόροφο σε τµήµα του ισογείου. Το συνολικό εµβαδόν του κτιρίου είναι 7.65 τετρ. µέτρα περίπου. ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας, χώροι στάθµευσης οχηµάτων, χώροι επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών), περιφράξεις κλπ. Πλήρεις Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. Κατασκευή κτιρίων (αφίξεωναναχωρήσεων- ιοίκησης και εξυπηρέτησης) µε διάδροµο κυκλοφορίας και σύνδεσης αυτών, συνολικής επιφάνειας.7 τ.µ. αναλύεται δε σε: κτίριο αφίξεων.τ.µ, κτίριο αναχωρήσεων.7 τ.µ. και υπόγειο 3. τ.µ., διάδροµο σύνδεσης ( ισόγειο-όροφος) συνολικού εµβαδού 8 τ.µ., κτίριο διοίκησης (ισόγειο-όροφος) εµβαδού.46τ.µ, στέγαστρα 35τ.µ., ηµιυπαιθρίου χώρου.7 τ.µ. και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου 9.6 τ.µ. Κατασκευή αµαξοστασίου Πυροσβεστικού Σταθµού. Κατασκευή Νέου κτιρίου Αεροσταθµού αποτελούµενου από υπόγειο, ισόγειο και ηµιόροφο σε τµήµα του ισογείου. Το συνολικό εµβαδόν του κτιρίου είναι 7.65 τετρ. µέτρα περίπου. ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας, χώροι στάθµευσης οχηµάτων, χώροι επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών), περιφράξεις κλπ. Πλήρεις Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. ΣΑΕ 77 ΣΑΕ 77/3 ΣΑΕ ΣΕ77 997ΣΕ ΣΕ77 Εθνικό ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ - Τµήµα Β ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΥ Ε Α/ Ν. ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα κατασκευών (β) ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ - Τµήµα ΕΥ Ε ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥ Ε Α/ Ν. ΕΛΛΑ ΟΣ Τµήµα κατασκευής έργων (δ) Σε εξέλιξη 8.., //6 8//6 Σε εξέλιξη , 5//5 3//5 Σε εξέλιξη 8.., //6 8//6 Κ/Ξ ΕΡΚΑΤ - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε Κ/Ξ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΙΣΜΑ ΟΜΗ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ Κ/Ξ ΕΡΚΑΤ - ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε ,7 4,64% 5//9 96.,73 4/4/ ,94 8,95% 3// ,33 3// ,7 4,64% 5//9 96.,73 4/4/ 67 9 ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ Η µελέτη, κατασκευή των τριών ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων της ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :. παραγράφου καθώς και οι Ο ΟΥ ΙΟΧΑΡΟΥΣ, ΣΤΟ αντίστοιχες διαµορφώσεις των ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ισόγειων επιφανειών τους. ΠΛΑΤΕΙΑ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ( Ο ΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ) ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ 3. Ο ΟΥ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. ΣΑΕ ΣΕ 73 Εθνικό ΝΑΙ ΕΥ ΕΚ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ / ΕΥ ΕΚ Σε εξέλιξη ( εν έγινε έναρξη των εργασιών του τεχνικού αντικειµένου των εκ των 3 υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων α) οδού ιοχάρους και β) Α Νεκροταφείου, λόγω δικαστικών προσφυγών). Το έργο δηµοπρατήθηκε µε ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 6.., για τον καθορισµό των εγγυητικών επιστολών, των κατηγοριών των εργοληπτικών και µελετητικών πτυχίων. 3//3 «3/6/6» και η θέσης σε ισχύ η οποία αποτελεί την αφετηρία όλων των προθεσµιών της παραχώρησης για κάθε Υ.Σ είναι: α) Υ.Σ οδού ιοχάρους «5//7» β) Υ.Σ πλατείας Α Νεκροταφείου «3/8/7» γ) Υ.Σ. οδού ηµητρακοπούλο υ στο δήµο Καλλιθέας «//8». «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ METROPOLITAN ATHENS PARK Α.Ε Το της συµβολής του ηµοσίου είναι 4.9, ( ) ανά θέση στάθµευσης ήτοι συνολικά: 88 (προσφερόµενος αριθµός θέσεων στάθµευσης) * 4.9, = Η έκπτωση της συνίσταται: Α) Στην προσφερόµενη µερική χρηµατοδότηση 4.9, ανά θέση στάθµευσης < 4.,( συµβολή του ηµοσίου). Β) Στο προσφερόµενο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 3% ³ 3% της µελέτης α) Υ.Σ. οδού ιοχάρους 7-4-9, β) πλατεία Α Νεκροταφείο υ --, γ) οδού ηµητρακοπού λου /8/9. 4/8

5 68 9 ' 69 9 ' () Τίτλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανέγερση Κτιριακών Εγκαταστάσεων α) για τη στέγαση Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε β) άλλων χρήσεων γ) διαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, κ.λ.π. επί του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 66, ήµου Ταύρου () Μελέτη Κατασκευή Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση της εκµετάλλευσης δύο () Υπογείων Σταθµών Αυτοκινήτων στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα:. Μεγ. Αλεξάνδρου Γ. Παπανδρέου (Ανθέων). Παπαναστασίου Κ. Καραµανλή (Ν. Εγνατία) Κλεάνθους στο ήµο Θεσσαλονίκης Ανέγερση Κτιριακών Εγκαταστάσεων α) για τη στέγαση Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ Ε β) άλλων χρήσεων γ) διαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, κ.λ.π. επί του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 66, ήµου Ταύρου Μελέτη Κατασκευή Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση της εκµετάλλευσης δύο () Υπογείων Σταθµών Αυτοκινήτων στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριµένα επί των οδών που αναφέρονται στον τίτλο του έργου α) Η κατασκευή νέου κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕ Ε σε οικόπεδο του ηµοσίου µε το σύστηµα της αντιπαροχής, β) η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δ) η κατασκευή του τµήµατος που θα παραµείνει στην κυριότητα του αναδόχου (4.) Συλλ. ΣΑΕ7/3 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) ΣΕ73 Εθνικό ΝΑΙ ΕΥ ΕΚ ΝΑΙ ΕΥ ΕΚ ΕΚΕ / Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας ΕΥ ΕΚ/ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Σε εξέλιξη Σε εξέλιξη (8.) / (8.) Το έργο δηµοπρατήθηκε µε ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 5.., για τον καθορισµό των εγγυητικών επιστολών, των κατηγοριών των εργοληπτικών και µελετητικών πτυχίων. Το έργο δηµοπρατήθηκε µε ενδεικτικό προϋπολογισµό για τον καθορισµό των εγγυητικών επιστολών, των κατηγοριών εργοληπτικών και µελετητικών πτυχίων κ.λπ. (9.) 5/9/ 6//4 6//7 (9.) ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ "//8" και η ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΝΙΑ της θέσης σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ισχύ της ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, ορίζεται η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, της ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, έκδοσης της ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ προβλεπόµενης ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οικοδοµικής άδειας. : «Το της συµβολής του ηµοσίου είναι 4.8, ( ) ανά θέση στάθµευσης, ήτοι συνολικά ( προσφερόµενος αριθµός θέσεων στάθµευσης) * 4.8, = 4.8., Η έκπτωση της συνίσταται: α) Στην προσφερόµενη µερική χρηµατοδότηση 4.8, ανά θέση στάθµευσης < 4.,( συµβολή του ηµοσίου). β) Στο προσφερόµενο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 3% ³ 3% της µελέτης α) Γίνεται διαβούλευση για την αντικατάσταση του χώρου εκτέλεσης του Υ.Σ.Α Μεγ. Αλεξάνδρου Γ. Παπανδρέου (Ανθέων) σε γειτονική θέση λόγω αδυναµίας υλοποίησης αυτού στην αρχική θέση από προβλήµατα που προκύπτουν από τα προβλεπόµενα έργα της υποθαλάσσια αρτηρίας και αναπλάσεων στην περιοχή. β) Υ.Σ.Α Παπαναστασίο υ Κ. Καραµανλή (Ν. Εγνατία) Κλεάνθους: ύο έτη από την έκδοση της προβλεπόµενης οικοδοµικής αδείας (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.).7.96, (.3) (.4) 7 9 ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΦΝΗΣ ΣΑΕ73 996ΣΕ73 Εθνικό ΕΥ ΕΚ ΕΥ ΕΚ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Προς δηµοπράτηση 7 9 ' ΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ανάθεση Επειγουσών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργασιών επισκευής Επείγουσες Εργασίες επισκευής ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ισόγειων χώρων, Στοάς και ισόγειων χώρων, Στοάς και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθαρισµός εξωτερικών καθαρισµός εξωτερικών όψεων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε., όψεων στο κεντρικό κτίριο κεντρικό κτίριο του ΥΠΕΧΩ Ε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ του ΥΠΕΧΩ Ε επί της οδού ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ Κ.Λ.Π Χαρ. Τρικούπη 8 ΣΑΕ 73 98ΣΕ73 Ε.Π. ΕΥ ΕΚ ΕΥ ΕΚ / ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Περαιωθείσα αλλά µη παραληφθείσα 54.7, 9//8 ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε 6.87,5 8,% 3//9 7 9 ' 73 9 ' 87 9 ' 9 9 ' 97 9 ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΚΕΣ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΛΑ ΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Μελέτη-κατασκευήχρηµατοδότηση και παραχώρηση εκµετάλλευσης του ΥΣΑ στην Πλατεία Καρύλου στην Ν. Σµύρνη Συντήρηση και Επισκευή του κτιρίου της Γραµµατείας της Προεδρίας της ηµοκρατίας επί της οδού Στησιχόρου 7 ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΛΑ ΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ Μελέτη και κατασκευή τριώροφου υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στην πλατεία Καρύλου στην Ν.Σµύρνη (η διαµόρφωση της ισογείου επιφανείας δεν προβλέπεται στο αντικείµενο της και θα υλοποιηθεί από τον ήµο Νέας Σµύρνης) Συντήρηση και επισκευή των κτισµάτων Α και Β του κτιριακού συγκροτήµατος επί της οδού Στησιχόρου της Προεδρίας της ηµοκρατίας Αντικείµενο αυτής της είναι η πλήρη κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδροµου πλάτους οδοστρώµατος 4.5µ. µήκους χλµ., στο τµήµα Αγγελόκαστρο - Κουβαράς του υτικού Οδικού Άξονα Β-Ν (ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ), καθώς και σύνταξη οριστικών µελετών των πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Αντικείµενο αυτής της είναι η πλήρη κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδροµου πλάτους οδοστρώµατος 4.5µ., Χ(+ΛΕΑ) λωρίδων µε διαχωριστική νησίδα, µήκους 8χλµ., στην περιοχή της πόλεως Άρτας, του υτικού Οδικού Άξονα Β-Ν (ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ), από τον Αγ. ηµήτριο τις Σελλάδες, καθώς και σύνταξη των µελετών που αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Περιλαµβάνονται στην εργολαβία ο ανισόπεδος κόµβος εισόδου της Άρτας και ο ισόπεδος κόµβος Σελλάδων ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΙΑΤΟΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΣΑΕ73 ΣΑΕ 73 ΣΑΕ 7/3 ΣΑΕ 7/3 7/3 996ΣΕ73 985ΣΕ73 ΣΕ73 ΣΕ73 6ΣΕ73 Εθνικό ΝΑΙ ΕΥ ΕΚ Εθνικό ΕΥ ΕΚ Συνοχής ΙΙ ΕΥ Ε / ΜΕ Ε Συνοχής ΙΙ ΕΥ Ε / ΜΕ Ε Γ ΚΠΣ ΕΥ Ε/ΜΕ Ε ΕΥ ΕΚ / Τµήµα Κατασκευής Έργων ΕΥ ΕΚ / Τµήµα Κατασκευής Έργων ΕΥ Ε / ΜΕ Ε / Τµήµα Κατασκευής Έργων Πρέβεζας ΕΥ Ε / ΜΕ Ε / Τµήµα Κατασκευής Έργων Πρέβεζας ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Περαιωθείσα αλλά µη εκκαθαρισθείσα Το έργο δηµοπρατήθηκε µε ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 9.5., για τον καθορισµό των εγγυητικών επιστολών, των κατηγοριών των εργοληπτικών και µελετητικών πτυχίων. /7/ 6/9/4 (η θέσης σε ισχύ της παραχώρησης είναι ) Σε εξέλιξη.375., /9/8 3//8 Σε εξέλιξη.., /7/3 /3/5 Σε εξέλιξη 43.., 8/7/5 5//5 Το της συµβολής του ηµοσίου είναι 4.8, ( ) ανά θέση στάθµευσης, Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ Α.Ε-ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε ήτοι συνολικά 668(προσφερόµενος ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ Κ/Ξ : ΤΕΡΝΑ Α.Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ. Κ./Ξ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΙΝΤΡΑΚΑΤ αριθµός θέσεων στάθµευσης) * 4.8, =.75.44, Η έκπτωση της συνίσταται: Α) Στην προσφερόµενη µερική χρηµατοδότηση 4.8, ανά θέση στάθµευσης <4.,( συµβολή του ηµοσίου). Β) Στο προσφερόµενο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 3% ³ 3% της µελέτης 4//6.88.8, 4/7/ , 6,7% 3//9.73,5 3/7/ ,58,6% /3/ ,3 3/5/ 5..67, 4,55% 5// ,3 3// Σε εξέλιξη 6.. //3 5/7/5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ,36 6,7% // ,5 3/5/ 5/8

6 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) Συνοπτικά περιλαµβάνει: «Τις υπολειπόµενες εργασίες των λιµενικών έργων του ου τµήµατος του Ν.Λ.Π., που περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση της τρίτης νηοδόχου µε µήκος κατασκευής 47,µ. (το συνολικό µήκος της 9µ. περίπου), την εξ ολοκλήρου κατασκευή της τέταρτης νηοδόχου, συνολικού µήκους 9µ. περίπου, και την διαµόρφωσης των αντίστοιχων χερσαίων χώρων, καθώς και την ολοκλήρωση τµηµάτων του κυµατοθραύστη, µε την τοποθέτηση ' Ολοκλήρωση λιµενικών Ολοκλήρωση λιµενικών έργων ου τµήµατος και έργων ου τµήµατος και έργα επιδοµής Ν. Λ. έργα επιδοµής Ν. Λ. Πατρών Πατρών κυψελωτών κιβωτίων. Όλα τα κυψελωτα κιβώτια που αφορούν στα εν λόγω έργα έχουν κατασκευασθεί από την περαιωθείσα εργολαβία και βρίσκονται τοποθετηµένα «προσωρινά» σε παρακείµενο θαλάσσιο χώρο. Τα συµπληρωµατικά Λιµενικά έργα των Έργων Επιδοµής, που αφορούν στην επέκταση των χερσαίων χώρων του λιµένα, βορείως του ήδη περαιωµένου ου τµήµατος και έµπροσθεν της εκβολής του ποταµού ιακονιάρη για τη διαµόρφωση χώρου για τη Βόρεια Είσοδο του Λιµένα, και στην προεκβολή του παραλιακού µετώπου νότια του ου τµήµατος για τη δηµιουργία της οδού πρόσβασης προς τη Νότια και Κεντρική Είσοδο του Λιµένα. Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου. Έργα οδ 7/3 «6ΣΕ73 4 και «ΣΕ73» ΕΥ Ε/ΜΕ Ε ΕΥ Ε/ΜΕ Ε Τµήµα Κατασκευών Πάτρας Σε εξέλιξη 5.. 8/5/7 3/5/8 Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. ΚΑΣΤΩΡ ,44 3,84% 3/5/ ,67 9 ' 8 9 ' 3 9 ' 57 9 ' 58 9 ' 64 9 ' 66 9 ' ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Β ΦΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Β ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Σύνδεση της Ε.Π.Π. µε το Νέο Λιµάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών Πύργου µε την κατασκευή Παραγλαύκιων Αρτηριών και λοιπών εργασιών της Ε.Π.Π. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ & 3 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Περιλαµβάνει την σύνδεση της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών µε την πόλη της Πάτρας και το νέο λιµάνι και τη διευθέτηση του ποταµού Γλαύκου µε την κατασκευή αρτηρίας του ποταµού Γλαύκου, τριών ισόπεδων κόµβων και των σχετικών τεχνικών. Ακόµα στο έργο περιλαµβάνονται οι υπολειπόµενες εργασίες κατασκευής κόµβου Κ5 και οι συµπληρωµατικές εργασίες της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών και πρώτης φάσης έργων διευθέτησης του ποταµού Γλαύκου.Τέλος περιλαµβάνονται οι υπολειπόµενες εργασίες για την κατασκευή κόµβου Κ της Ευρείας Παράκαµψης Πατρών και των συνδέσεων αυτού µε ΝΕΟ και ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών και οι υπολειπόµενες εργασίες της ΕΠΠ από χθ +5 έως 8+6 Αντικείµενο του έργου είναι η βελτίωση της σύνδεσης του Βελεστίνου µε τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου. Στο αντικείµενο του προς κατασκευήν έργου περιλαµβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωµατουργικών εργασιών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης των οδικών έργων, αποχέτευσης αποστράγγισης των οδικών έργων, οδοφωτισµού, παραλλαγών δικτύων ΟΚΩ κλπ. Το αντικείµενο του περιλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης Εφαρµογής και την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία του Η/Μ Εξοπλισµού Υποδοµής και Επιδοµής των Επεκτάσεων από Σεπόλια έως Άγιο Αντώνιο, από άφνη έως Άγιο ηµήτριο, από Εθνική Άµυνα έως Σταυρό και από Μοναστηράκι έως Αιγάλεω. Στον Η/Μ Εξοπλισµό Υποδοµής και Επιδοµής περιλαµβάνονται συστήµατα όπως, µετασχηµατιστές, συστήµατα Θέρµανσης, Αερισµού και Κλιµατισµού, ανελκυστήρες, κυλιόµενες κλίµακες, πυρανίχνευση, πυροπροστασία, αποστράγγιση σήραγγας, κ.α. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, Μελέτη, προµήθεια, θέση σε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ λειτουργία συστήµατος παροχής ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ισχύος, ρεύµατος έλξης και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ επικοινωνιών στις Επεκτάσεις ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΞΗΣ Γραµµών & 3από Εθν. Άµυνα έως ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΩΝ Σταυρό, από άφνη έως Άγιο ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ηµήτριο, από Ασωµάτων έως ΓΡΑΜΜΩΝ & 3 ΤΟΥ Αιγάλεω και από Σεπόλια έως Άγιο ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» Αντώνιο. (CON /4) Στο αντικείµενο περιλαµβάνονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, όλα τα αρχιτεκτονικά τελειώµατα, καθώς και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ τα Ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ για την κατασκευή υπόγειου χώρου «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (CONστάθµευσης αποτελούµενη από πέντε 7/) υπόγειους ορόφους. Επίσης περιλαµβάνεται και η διαµόρφωση της επιφάνειας. Το τµήµα της επέκτασης της Γραµµής 3 από το τερµατικό φρέαρ Άλσους ΕΠΕΚΤΑΣΗ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, στον (υπό κατασκευή) επίσταθµο του ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ Σταθµού Αιγάλεω έως και λίγο µετά ΤΜΗΜΑ «ΑΙΓΑΛΕΩ- 3 ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ- το φρέαρ Βενιζέλου, τον Σταθµό ΧΑΪ ΑΡΙ», ΧΑΪ ΑΡΙ, ΣΤΑΘΜΟΣ Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» µε ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΪ ΑΡΙ, χωρητικότητα 383 θέσεων «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ στάθµευσης, µε έναν υπόγειο όροφο, ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ»(CON6/) έναν ισόγειο και 3 ορόφους, που «ΧΑΪ ΑΡΙ χωροθετείται στην περιοχή του Σταθµού του Μετρό «Χαϊδάρι» και το Αµαξοστάσιο του «Ελαιώνα»». ΟΙΚ. 5/ΚΕ /8-7ΣΕ ΣΑΕ 7/3 ΣΑΕ7/3 ΣΑΕ7/8 65/7 65/7 65/7 65/7 5ΣΕ73 8, ΣΕ73 9/ΣΕ78 ΣΕ657 ΣΕ657 6ΣΕ657 6ΣΕ657 Τ.Σ. Ε.Υ..Ε./Μ.Ε..Ε ΕΥ Ε-ΜΕ Ε ΕΠ-ΕΠ ΕΠ-ΕΠ ΕΥ Ε Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ Ε-ΜΕ Ε, ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ ΕΥ Ε Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ, ΤΚΕ ΛΑΜΙΑΣ Σε εξέλιξη 66.5., 8/8/7 /3/8 ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε ,6 33,84% /9/ ,5 Σε εξέλιξη 8.., 9//5 5/3/6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ,58 38,38% 9// // Προς ανάθεση 4.., //9 ΘΕΚΑΤ Α.Τ.Ε ,8 39,55% ιεύθυνση Εργων 3 Σε εξέλιξη.3.8, 9// /3/ ιεύθυνση Εργων 3 Σε εξέλιξη , 3// 7/7/ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Κοινοπραξία N.Y TRANSURB TECHNIRAIL S.A.- VOLKERRAIL DEUTSIHLAND GmbH-X.I. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Α.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ «Κοινοπραξία L.M. CHAPEAUX INTERNATIONAL S.A.-Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ -BEVAC CONSULTING ENGINEERS S.A , 7,64.% 7/6/ , , 5,8% 9/8/ , ,7 «7/8/» (Αφορά µόνο εργασίες Αµαξοστασίου και Συνδετήριας Σήραγγας) 7/8/ (Αφορά µόνο εργασίες Αµαξοστασίου και συνδετήριας σήραγγας) ιεύθυνση Εργων 3 Σε εξέλιξη ,34 //7 /9/7 Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ..9.6,86,5% 9/9/ ,34 8/9/ ιεύθυνση Έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Σε εξέλιξη , Α Στάδιο «//5», Β Στάδιο «/9/5» //6 «Κ/Ξ ΑLPINE MAYREDER BAU GmbH-TΕΡΝΑ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ POWELL ELECTRICAL SYSTEMS Ιnc ,44 5,3% 8/3/ ,73 // 6/8

7 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 68 9 ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ Αντικείµενο της είναι η εκπόνηση της Μελέτης εφαρµογής του έργου, η κατασκευή και η θέση σε λειτουργία των Σταθµών Περιστέρι και Ανθούπολη της υτικής ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ επέκτασης της Γραµµής του Μετρό ΤΜΗΜΑ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - καθώς και των απαιτούµενων ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» φρεάτων αερισµού των σταθµών, (CON6/5) του Τερµατικού φρέατος και των υπολειπόµενων τµηµάτων σήραγγας, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επέκτασης από το Φρέαρ Φλέµιγκ το Τερµατικό Φρέαρ 65/7 6ΣΕ657 Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ιεύθυνση Έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Σε εξέλιξη ,8 Α Στάδιο «//5», Β Στάδιο «3//6» 9/6/6 J & P - ΑΒΑΞ A.E. - F.C.C. CONSTRUCCION S.A.46.64,56 5,% 5/3/ ,79 3/3/ 7 9 ' 75 9 ' 77 9 ' 8 9 ' 8 9 ' 83 9 ' ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ Το φυσικό αντικείµενο του έργου για περιλαµβάνει: µελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης περιλαµβάνει στο σύνολό του έρευνες και µελέτες, προκαταρκτικές εργασίες αρχαιολογικές εργασίες, έργα πολιτικού µηχανικού (ΠΜ), ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ αρχιτεκτονικές εργασίες, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ηλεκτροµηχανολογικά και ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ» (CON σιδηροδροµικά συστήµατα, µελέτη, 6/4) προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή και θέση σε λειτουργία όλων των ηλεκτροµηχανολογικών και σιδηροδροµικών συστηµάτων, τροχαίο υλικό, εξοπλισµός αµαξοστασίου, δοκιµές για τη θέση σε λειτουργία όλων των συστηµάτων, συντήρηση κατά την περίοδο της εγγύησης και ανταλλακτικά Αντικείµενο της είναι η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής, η κατασκευή, η προµήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισµού, οι δοκιµές σε διάφορες φάσεις ως και η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση του και η προµήθεια των ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ 3 ανταλλακτικών των Σταθµών της ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, Γραµµής 3 του Μετρό, «Χολαργός», ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ «Νοµισµατοκοπείο» και «Αγία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (CON7/) Παρασκευή» καθώς και του Σταθµού Μετεπιβίβασης στο χώρο του Σταθµού «Νοµισµατοκοπείο». Στο αντικείµενο περιλαµβάνονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, όλα τα αρχιτεκτονικά τελειώµατα, καθώς και τα Ηλεκτροµηχανολογικά και σιδηροδροµικά συστήµατα Η σύµβαση περιλαµβάνει τα έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) και τα ηλεκτροµηχανολογικά και ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ σιδηροδροµικά (Η/Μ) συστήµατα, 4, ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ νέους σταθµούς: Ηλιούπολη, Άλιµος, ΕΛΛΗΝΙΚΟ» (CON- 6/3) Αργυρούπολη, Ελληνικό, ένα αµαξοστάσιο υπό την οδό που οδηγεί στο παλαιό Ανατολικό Αεροδρόµιο και επτά φρέατα Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή νέου 6όροφου κτιρίου κατ επέκταση του Νοσοκοµείου, συνολικής επιφάνειας 6.τ.µ. Επέκταση - περίπου και αναδιαρρυθµίσεις στο Επέκταση - Αναδιαρρύθµιση Αναδιαρρύθµιση του Γ.Ν.- υφιστάµενο Νοσοκοµείο Κ.Υ. 7 του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών Κ.Υ. Φιλιατών κλινών. Επίσης στο αντικείµενο της περιλαµβάνεται η έκδοση των απαιτούµενων αδειών καθώς επίσης και η εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Επέκταση και Αναδιαρρύθµιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας Επέκταση και Αναδιαρρύθµιση του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή οικοδοµικών -Η/Μ εργασιών για την ανέγερση του Κέντρου Υγείας αστικού τύπου συνολικής επιφάνειας 3.696,75 τ.µ. και η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Αντικείµενο του έργου είναι η Επέκταση και η Αναδιαρρύθµιση υφιστάµενου κτιρίου του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας. Το υφιστάµενο κτίριο αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Επίσης στο αντικείµενο της περιλαµβάνεται η έκδοση των απαιτούµενων αδειών καθώς επίσης και η εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής 65/7 65/7 65/7 ΣΑΕ 9/5 ΣΑΕ 9/7 ΣΑΕΠ/568 6ΣΕ657 ΣΕ657 4ΣΕ657 3ΣΕ95 6ΣΕ97 7 9ΕΠ Εθνικό Ε.Π. ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ - 6 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ της ΕΠΑΝΟΜ της ΕΠΑΝΟΜ της ΕΠΑΝΟΜ ιεύθυνση Έργων Μετρό Θεσσαλονίκης ιεύθυνση Έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Σε εξέλιξη , Σε εξέλιξη , ιεύθυνση Έργων Σε εξέλιξη , ιεύθυνση Έργων της ΕΠΑΝΟΜ ιεύθυνση Έργων της ΕΠΑΝΟΜ ιεύθυνση Έργων της ΕΠΑΝΟΜ Εκδήλωση Ενδιαφ. (Α Στάδιο) /6/4, Υποβολή Προσφ. (Β Στάδιο) /5/5 Α Στάδιο «8/3/5», Β Στάδιο «6//6» Α Στάδιο 4/4/5 & Β Στάδιο 8/9/5 7/4/6 6/3/7 7/3/6 Σε εξέλιξη 3.. 9//8 3/3/9 Βεβαίωση , 7//7 /7/7 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ IMPREGILO SpA - ALSTOM TRANSPORT S.A ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ SIEMENS AG VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ Α.Τ.Ο. µε δ.τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» Σε εξέλιξη.77., 5//8 9/6/9 ΟΜΟΣΠΟΡΤ ,9 3,% 9/8/ ,99,54% // , ,56 3,7% /9/ , /8/ ,3 4,4% 5// ,6 5//.89.7, 6,% 3/3/.9.578, ,4,7% /5/ , ,99 Η διατοµή που εφαρµόζεται στα τµήµατα είναι τετράϊχνη, πλάτους 4,5 µ. [(Χ+ΛΕΑ)]. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: A. Οδικός άξονας από Α/Κ Ιωαννίνων έως ροσοχώρι και Σήραγγα ρίσκου Υπολειπόµενες εργασίες ολοκλήρωσης του άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και της Σήραγγας του ρίσκου Β. υτική (3,6 χλµ) και Ανατολική (,7χλµ) πρόσβαση σήραγγας ρίσκου Στο αντικείµενο περιλαµβάνονται δίδυµες 85 9 ' ΕΡΓΟ. : Υπολειπόµενες εργασίες από Α/Κ Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ Άραχθο και σήραγγα Τ8 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ( ΕΟΑΕ 7) ΠΑΝΑΓΙΑ σήραγγες Cut & Cover συνολικού µήκους,35 χλµ. (διπλού κλάδου) και δίδυµες γέφυρες συνολικού µήκους,65 χλµ. (διπλού κλάδου). Επίσης περιλαµβάνονται οι εργασίες εξοπλισµού, Η/Μ, πρασίνου και κατασκευής κτιρίου εξυπηρέτησης σηράγγων. Γ. Ολοκλήρωση σήραγγας Τ8 Περιλαµβάνονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του δεξιού κλάδου της σήραγγαςτ8 σε µήκος περίπου 45 µ., οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του αριστερού κλάδου της σήραγγας µήκους 65 µ. και οι εργασίες κατασκευής της υδατοστεγάνωσης και της τελικής επένδυσης και των δύο κλάδων της σήραγγας. Επίσης περιλαµβάνεται η κατασκευή του ανατολικού κτιρίου εξυπηρέτησης της σήραγγας» 7/7 4ΣΕ77, ΣΕ77 Ο ΟΣ «7.9.3,97» µε Σε εξέλιξη 9.. 8/6/3 9/7/4 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ,94 9,8% 8/7/ ,4 αναθεώρηση 3//9 7/8

8 86 9 ' () Τίτλος ΕΡΓΟ. : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ () Κατασκευή γεφυρών Γ7 και Γ8» (κωδ. ΕΟΑΕ ) Αφορά στην κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο τµήµα ανατολικά της σήραγγας Μετσόβου έως τη σήραγγα Μαλακασίου Γ. Αναλυτικότερα το τεχνικό αντικείµενο ανά γέφυρα έχει ως εξής : Γέφυρα Γ7 Η γέφυρα Γ7 βρίσκεται µεταξύ των σηράγγων Κωσταράκου και Μαλακασίου Β. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατοµή καθαρού πλάτους οδοστρώµατος,45µ και εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους,5µ. Το µήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 7µ και του δεξιού κλάδου 3µ. Γέφυρα Γ8 Η γέφυρα Γ8 βρίσκεται πριν από το στόµιο εισόδου της σήραγγας Μαλακασίου Γ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατοµή καθαρού πλάτους οδοστρώµατος,µ και εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους,5µ. Το µήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 79, και του δεξιού κλάδου 86µ. Η µέθοδος κατασκευής του φορέα ανωδοµής είναι η προβολοδόµηση. (4.) Συλλ. 7/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) ΣΕ77 Ο ΟΣ (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.).7.99,9» µε Σε Eξέλιξη 7/6/5 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 7.., 9/7/ ,6 αναθεώρηση (.3) 3/6/9 (.4) 87 9 ' : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Εργασίες υδατοστεγάνωσης και τελικής επένδυσης του φρέατος εκκαπνισµού της σήραγγας ρίσκου, Κατασκευή του Μηχανοστασίου Εκκαπνισµού, Εργασίες ολοκλήρωσης Κατασκευή του Κτιρίου Ελέγχου φρέατος εκκαπνισµού της (Υποσταθµού) του φρέατος σήραγγας ρίσκου» (κωδ. ΕΟΑΕ 73) εκκαπνισµού, Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Μηχανοστάσιο Εκκαπνισµού στο Κτίριο Ελέγχου και στο φρέαρ εκκαπνισµού, Κατασκευή των δρόµων πρόσβασης στο φρέαρ εκκαπνισµού και τα κτίρια. 7/7 ΣΕ77 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη /3/9 9/5/9 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ,36 7,34% 9//9 9/4/ 88 9 ' 89 9 ' : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την αποκατάσταση της υδραυλικής λειτουργίας του ποταµού, στην ιευθέτηση κοίτης ποταµού περιοχή της γέφυρας Αράχθου και στην περιοχή της γέφυρας συγκεκριµένα, εργασίες κατασκευής Αράχθου» (κωδ. ΕΟΑΕ συρµατοκιβωτίων σε συνολικό µήκος 7).97µ. διάνοιξης κοίτης, εργασίες κατασκευής οπλισµένου επιχώµατος, διαµόρφωσης των πρανών και φυτεύσεων. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Ολοκλήρωση της σήραγγας εκκαπνισµού της σήραγγας Μετσόβου, Ενίσχυση και βελτίωση του κελύφους τελικής επένδυσης των Υπολειπόµενες εργασίες παλαιών υφισταµένων, Ολοκλήρωση από Σήραγγα Μετσόβου των απαραίτητων γεωτεχνικών έως Ανισόπεδο Κόµβο εργασιών στην περιοχή του µεγάλου Παναγιάς» (κωδ. ΕΟΑΕ Ορύγµατος, Εργασίες βαφών των 49) σηράγγων, Ανακαινίσεις των παλιών υφισταµένων κτιρίων των σηράγγων, και παλαιού υφιστάµενου κτιρίου σταθµού διοδίων, Eργασιών πρασίνου, Ολοκλήρωση Η/Μ εργασιών. 7/7 7/7 ΣΕ77 ΣΕ77 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο ΟΣ Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη /3/9 7/5/9 ΙΟΝΙΟΣ % 7// µε αναθεώρηση Σε Eξέλιξη /8/8 //8 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,% 9/4/ //9 9 9 ' 9 9 ' : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: έργα αποκατάστασης της κατολίσθησης της περιοχής της σήραγγας Σ, ήτοι ανάσχεση βαθιάς κατολίσθησης, ενίσχυση της περιβάλλουσας βραχόµαζας της σήραγγας Σ και άρση επιφανειακής κατολίσθησης, στην περιοχή της Κουµαριάς, κατασκευή και αποπεράτωση όλων των απαιτούµενων εργασιών Υπολειπόµενες εργασίες οδοποιίας, γεωτεχνικών, τεχνικών, από ανισόπεδο κόµβο σηράγγων, υδραυλικών, από τον Σελλών έως σήραγγα κόµβο Αράχθου έως τον κόµβο Μετσόβου» (κωδ. ΕΟΑΕ 48) Περιστερίου, κατασκευή και αποπεράτωση όλων των απαιτούµενων εργασιών οδοποιίας, τεχνικών, σηράγγων, υδραυλικών, γεωτεχνικών από τον κόµβο Μετσόβου έως την σήραγγα Μετσόβου. Στα παραπάνω αναφερόµενα τµήµατα, επιπροσθέτως, όπου απαιτείται, περιλαµβάνεται ολοκλήρωση Η/Μ εργασιών. Tο φυσικό αντικείµενο του έργου είναι: Ολοκλήρωση του τµήµατος από Α/Κ Αράχθου (ΧΘ +), έως την είσοδο της Σήραγγας Τ6 περί τη ΧΘ 3+ µήκους,χλµ περίπου, Ολοκλήρωση της κατασκευής της Σήραγγας Τ6 από ΧΘ 3+ έως ΧΘ 3+4 µήκους 3µ περίπου, Τµήµα Άραχθος- Μέτσοβο: Κατασκευή του τµήµατος από την Υπολειπόµενες εργασίες στη έξοδο της Σήραγγας Τ6 ΧΘ 3+4 σήραγγα Τ8» (κωδ. ΕΟΑΕ 8) έως την είσοδο της Σήραγγας Τ8 ΧΘ µήκους 34µ περίπου, Ολοκλήρωση της κατασκευής της σήραγγας Τ8 από ΧΘ έως ΧΘ µήκους.633µ. περίπου, Κατασκευή συστηµάτων SCADA/TMS, από την έξοδο του C&C Τ6 του τµήµατος (.3) έως και τον Α/Κ Μετσόβου 7/7 7/7 ΣΕ77 4ΣΕ77, ΣΕ77 -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ο ΟΣ Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη /8/8 //8 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,8% 9/4/ //9 Σε Eξέλιξη //7 5/5/7 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,8 5,7% 4/4/ , //9 8/8

9 9 9 ' () Τίτλος : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ () Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή του δεύτερου κλάδου (δεξιού κατά τη χιλιοµέτρηση) του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας οδού στο τµήµα από την έξοδο της σήραγγας Ανηλίου περί τη Χ.Θ.3+6 την έξοδο της σήραγγας Μαλακασίου Β περί τη Χ.Θ.+, και η συναρµογή του µε τα εκατέρωθεν υπό κατασκευή τµήµατα. Ο δεύτερος κλάδος έχει µήκος 7,6 χλµ. περίπου και διατοµή πλάτους,75 µ. µε δυο λωρίδες κυκλοφορίας και µια λωρίδα έκτακτης Κατασκευή δεξιού κλάδου ανάγκης (ΛΕΑ). Στο τµήµα αυτό από έξοδο σήραγγας περιλαµβάνονται σηµαντικά τεχνικά Ανηλίου έως έξοδο έργα όπως τρεις σήραγγες Μετσόβου, σήραγγας Μαλακασίου Β» Κωσταράκου και Μαλακασίου Β (κωδ. ΕΟΑΕ) συνολικού µήκους 4,6 χλµ. περίπου σταθεροποιητικά γεωτεχνικά έργα (µεγάλου ύψους επιχώµατα και οπλισµένα εδάφη), η ολοκλήρωση της γέφυρας Γ µήκους 7µ., η ολοκλήρωση στοµίων, αποχέτευσης, οδοστρωµάτων και εξοπλισµού της σήραγγας Μαλακασίου Α, η σύνδεση µε τα Κτίρια ιοίκησης Αυτοκινητοδρόµου Μετσόβου και Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ανηλίου περί τη Χ.Θ.3+8 και τέλος η κατασκευή Σταθµού ιοδίων περί τη Χ.Θ.+3. (4.) Συλλ. 7/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) ΣΕ77 Ο ΟΣ (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) Σε Eξέλιξη /4/6 /7/6 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,3 37,77% //8.87.3, ,6 3/6/9 (.4) 93 9 ' : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή του τµήµατος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο τµήµα λόγω κυρίως των γεωτεχνικών Κατασκευή τµήµατος από προβληµάτων της περιοχής, µήκους έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ 4,5 χλµ µε διατοµή [Χ(+ΛΕΑ)] και Περιστερίου» (κωδ. ΕΟΑΕ κεντρική διαχωριστική νησίδα. Αρχίζει ) από την έξοδο της σήραγγας Τ8 και εκτείνεται βορείως του Μετσοβίτικου ποταµού, γεφυρώνει τον Μετσοβίτικο ποταµό, συνεχίζει νότια και καταλήγει στον υπό κατασκευή Ανισόπεδο Κόµβο του Περιστερίου. 7/7 ΣΕ77 Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη 4.. 7/4/6 3/6/6 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,3% 9// , ,46 3/3/ 94 9 ' 95 9 ' : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ Κατασκευή γεφυρών Γ7 και Γ8» (κωδ. ΕΟΑΕ ) Αφορά στην κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο τµήµα ανατολικά της σήραγγας Μετσόβου έως τη σήραγγα Μαλακασίου Γ. Αναλυτικότερα το τεχνικό αντικείµενο ανά γέφυρα έχει ως εξής : Γέφυρα Γ7: Η γέφυρα Γ7 βρίσκεται µεταξύ των σηράγγων Κωσταράκου και Μαλακασίου Β. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατοµή καθαρού πλάτους οδοστρώµατος,45µ και εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους,5µ. Το µήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 7µ και του δεξιού κλάδου 3µ. Γέφυρα Γ8: Η γέφυρα Γ8 βρίσκεται πριν από το στόµιο εισόδου της σήραγγας Μαλακασίου Γ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους, έναν για κάθε κατεύθυνση. Ο κάθε ανεξάρτητος κλάδος έχει διατοµή καθαρού πλάτους οδοστρώµατος,µ και εκατέρωθεν πεζοδρόµια πλάτους,5µ. Το µήκος του αριστερού κλάδου της γέφυρας είναι 79, και του δεξιού κλάδου 86µ. Η µέθοδος κατασκευής του φορέα ανωδοµής είναι η προβολοδόµηση. Η συγκεκριµένη εργολαβία κατασκευής αφορά στην εκτέλεση υπολειποµένων εργασιών για την κατασκευή και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού από τον κόµβο Μετσόβου έως τον κόµβο Παναγιάς. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει: Γέφυρα Μετσόβου Μετσοβίτικου: Πλήρης κατασκευή, Σήραγγα Ανηλίου : Ολοκλήρωση κατασκευής, Έξοδος Σήραγγας Ανηλίου-Σήραγγα Μετσόβου: Πλήρης κατασκευή της αρτηρίας, Σήραγγα Μετσόβου (δεξιός Υπολειπόµενες εργασίες κλάδος): ολοκλήρωση εργασιών Η/Μ, ολοκλήρωσης της οδού στο αποχέτευσης-αποστράγγισης και τµήµα από κόµβο κατασκευής της τελικής στρώσης του Μετσόβου έως Παναγιά» ( ΕΟΑΕ 35) ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας. Κατασκευή συνδετήριων σηράγγων, Τµήµα από έξοδο σήραγγας Μετσόβου έως τη σύνδεση µε την Εθνική Οδό στη θέση Παναγιά: Κατασκευή και αποπεράτωση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής, καθώς και τα απαραίτητα µέτρα για την άρση της κατολίσθησης στην περιοχή της γέφυρας Γ8, Κτίρια: Περιλαµβάνεται η κατασκευή και αναβάθµιση όλων των απαραίτητων κτιρίων 7/7 7/7 ΣΕ77 ΣΕ77 Συνοχής Ο ΟΣ Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη 7.. 7/6/5 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε /7/ ,6.7.99,9 3/6/9 Σε Eξέλιξη 7.. 8/6/3 9/7/4 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,6,% 8/7/ , ,9 3/6/9 9/8

10 96 9 ' 97 9 ' 98 9 ' () Τίτλος : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ : ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ () Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Α. υτική (3,6 χλµ) και Ανατολική (,7χλµ) πρόσβαση σήραγγας ρίσκου: Η διατοµή που εφαρµόζεται στα δύο παραπάνω τµήµατα είναι τετράϊχνη, πλάτους 4,5 µ. ((Χ+ΛΕΑ)). Στο αντικείµενο περιλαµβάνονται δίδυµες σήραγγες Cut & Cover συνολικού µήκους,35 χλµ. (διπλού κλάδου) και δίδυµες γέφυρες συνολικού µήκους,65 χλµ. (διπλού κλάδου). Επίσης περιλαµβάνονται οι εργασίες Υπολειπόµενες εργασίες εξοπλισµού, Η/Μ, πρασίνου και από Α/Κ Ιωαννίνων κατασκευής κτιρίου εξυπηρέτησης Άραχθο και σήραγγα Τ8 ( ΕΟΑΕ 7) σηράγγων. Β. Ολοκλήρωση σήραγγας Τ8: Περιλαµβάνονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του δεξιού κλάδου της σήραγγαςτ8 σε µήκος περίπου 45 µ., οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του αριστερού κλάδου της σήραγγας µήκους 65 µ. και οι εργασίες κατασκευής της υδατοστεγάνωσης και της τελικής επένδυσης και των δύο κλάδων της σήραγγας. Επίσης περιλαµβάνεται η κατασκευή του ανατολικού κτιρίου εξυπηρέτησης της Αντικείµενο της είναι η κατασκευή της γέφυρας του Αράχθου και των προσβάσεών της µήκους,5 χλµ. περίπου. H γέφυρα αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους πλάτους 3,4µ, µε µεταξύ τους κενό Κατασκευή Γέφυρας,µ.. Κάθε κλάδος της γέφυρας έχει ποταµού Αράχθου µε µήκος.36 µ. και αποτελείται από 6 συνοδά έργα» ( ενδιάµεσα ανοίγµατα µήκους 4 και ΕΟΑΕ ) Εγνατία Οδός: Ανάπτυξη κεντρικών συστηµάτων : ΤΜΗΜΑ SCADA/TMS στο τµήµα ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Παναγιά - Γρεβενά (κωδ. ΕΟΑΕ79) δύο ακραία µήκους 9 µέτρων. Η ανωδοµή της γέφυρας είναι από προεντεταµένο σκυρόδεµα κιβωτοειδούς µονοκυψελωτής διατοµής. Ως µέθοδος κατασκευής εφαρµόζεται η µέθοδος της προβολοδόµησης». Το Έργο αυτό περιλαµβάνει εργασίες που αφορούν στην υλοποίηση κεντρικών Η/Μ συστηµάτων επιτήρησης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων και της κυκλοφορίας (SCADA/TMS) του τµήµατος της Εγνατίας οδού από Α/Κ Παναγιάς έως υτικό Α/Κ Γρεβενών, µέσω των οποίων θα γίνεται η επιτήρηση και έλεγχος του αντίστοιχου εξοπλισµού πεδίου που βρίσκεται υπό εγκατάσταση από υφιστάµενες εργολαβίες. (4.) Συλλ. 7/7 7/7 7/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) 4ΣΕ77, ΣΕ77 4ΣΕ77, ΣΕ77 4ΣΕ77 -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕTΠA Ο ΟΣ Ο ΟΣ Ο ΟΣ (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) Σε Eξέλιξη 9.. 8/6/3 9/7/4 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ,94 9,8% 8/7/ , ,97 (.3) Σε Eξέλιξη //5 8/4/5 ΑΕΓΕΚ ΑΤΕ ,93 8,% 8/8/ , /5/9 Σε Eξέλιξη /4/9 5/6/9 ΕΝΕΤ ΑΕ ,% 5/9/ ,67 (.4) Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόµβου Ταξιάρχη στην Χ. Θ +54,9 του τµήµατος 4.. της Εγνατίας Οδού από Γρεβενά προς Κοζάνη, µετά των συνοδών έργων αποκατάστασης των προσβάσεων. Στο τεχνικό αντικείµενο του υπόψη έργου προβλέπεται η πλήρης κατασκευή του Ανισόπεδου Κόµβου επί της Εγνατίας οδού στο. Ταξιάρχη του ήµου Ηρακλεωτών του Ν. Γρεβενών. Ο Α/Κ Ταξιάρχη, ο οποίος χωροθετείται περί τη Χ.Θ. +54,9 της Εγνατίας Οδού από 99 9 ' Γρεβενά προς Κοζάνη, δηµιουργείται για την Εγνατία Οδός: Κατασκευή διαχείριση των προσβάσεων από τον : ΤΜΗΜΑ Α/Κ Ταξιάρχη» (κωδ. οικισµό του Ταξιάρχη προς τα Γρεβενά και ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΟΑΕ7) την Κοζάνη και αντίστροφα, µέσω της Εγνατίας Οδού, µε ταυτόχρονη δηµιουργία σύνδεσης µε την υφιστάµενη παλαιά Ε.Ο. Κοζάνης - Γρεβενών.Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται κατά περίπτωση τα απαραίτητα µικρά τεχνικά έργα, οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης, οι εργασίες σήµανσηςασφάλειας, οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβου, γεφυρών, οι εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων αναµονής καλωδιώσεων εκατέρωθεν της οδού, οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη κα 7/7 ΣΕ77 Εθνικοί Πόροι Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη //9 8/5/9 ΤΡΙΚΑΤ Κ.Τ.Ε ,% 8/9/9 « » µε αναθεώρηση 8//9 9 ' : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Στο αντικείµενο της παρόντος έργου περιλαµβάνονται : Εργασίες απάλυνσης των πρανών των ορυγµάτων Ο6, Ο7, Ο και Ο, Εργασίες ολοκλήρωσης της σήραγγας Ζίγκρα (Cut & Cover στην είσοδο της σήραγγας),κατασκευή τοίχου οπλισµένου εδάφους στη γέφυρα Γ,Κατασκευή των οπλισµένων επιχωµάτων Ε και Ε, Εργασίες τελικής διαµόρφωσης των πρανών στις γέφυρες Γ και Γ3 καθώς και µέτρων ευστάθειας στη γέφυρα Γ3, Εγνατία Οδός: Εργασίες ιευθέτηση των επιφανειακών ολοκλήρωσης του υδάτων στην περιοχή της γέφυρας τµήµατος Παναγιά - Γ, των ρεµάτων των δύο γεφυρών Γρεβενά από Χ.Θ. 6+3 Γ και Γ3 καθώς και διευθέτηση της έως υτικό Α/Κ Γρεβενών» κοίτης του Βενέτικου ποταµού, (κωδ. ΕΟΑΕ 54) Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα πάχους 5 χλστ. σε όλο το µήκος, Εργασίες ολοκλήρωσης Η/Μ εγκαταστάσεων στις σήραγγες Νίκα, Λαγκαδίων, Ζίγκρα, Κοιλώµατος, Καρατζά και Βενέτικου, Εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών πρασίνου, Αποκαταστάσεις προσβάσεων ιδιοκτησιών, Σύνδεση του Α/Κ Βενέτικου µε την Επαρχιακή Οδό Γρεβενών Χ/Κ Βασιλίτσας, µήκους 3, χλµ. περίπου, µε τις απαραίτητες εργασίες οδοφωτισµού και σήµανσης. 7/7 4ΣΕ77 Ο ΟΣ Σε Eξέλιξη 4.4. /8/8 6//8 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ,9% 5/4/ ,7 /8

11 9 ' () Τίτλος : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ () Το Έργο αυτό περιλαµβάνει: Εργασίες ολοκλήρωσης του Α/Κ Παναγιάς, της σήραγγας Παναγιάς και της σήραγγας Αγ. Τριάδας, Εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή κατολίσθησης, στην έξοδο της σήραγγας Συρτού, Εργασίες απάλυνσης των πρανών των Εγνατία Οδός: Εργασίες ορυγµάτων Ο3, Ο5 και της περιοχής ολοκλήρωσης του µετά την έξοδο της σήραγγας Αγ. τµήµατος Παναγιά - Τριάδας καθώς και κατασκευή των Γρεβενά από Α/Κ Παναγιάς αντίστοιχων αντιβάρων, έως ΧΘ 6+3» (κωδ. Επανασχεδιασµός και ανακατασκευή ΕΟΑΕ 53) του επιχώµατος Ε6, Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα πάχους 5 χλστ. σε όλο το µήκος του άξονα, Κατασκευή των προσβάσεων στο ακρόβαθρο της γέφυρας Γ, του τµήµατος 4..s, Εργασίες ολοκλήρωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων, Εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών (4.) Συλλ. 7/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) 4ΣΕ77 Ο ΟΣ (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) Σε Eξέλιξη /8/8 //8 ΤΕΡΝΑ ,% 9/4/ ,3 3/3/ (.4) Αντικείµενο της παρούσης αποτελεί η πλήρης κατασκευή: (α) Του υποτµήµατος της Εγνατίας οδού από Χ.Θ.4+54 του αριστερού κλάδου έως το πέρας στη Χ.Θ.35+45,9, µήκους,8χλµ. περίπου, µε διατοµή αυτοκινητοδρόµου ανεξαρτήτων κλάδων µε κεντρική νησίδα, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κλάδο. Σ αυτό περιλαµβάνονται δύο γέφυρες µε δυο ανεξάρτητους κλάδους και µία δίδυµη σήραγγα (Σήραγγα Βενέτικου) 9 ' µήκους περίπου,7χλµ., (β) Τµήµατος του Τµήµα Παναγιά-Γρεβενά δυτικού κόµβου Α/Κ Γρεβενών συνολικού : ΤΜΗΜΑ από ΧΘ 4+54 έως υτικό µήκους 46,9µ που αποτελείται από ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ Α/Κ Γρεβενών» (κωδ. ΕΟΑΕ τµήµα της αρτηρίας µήκους 7 περίπου 99) µέτρων, τέσσερις µονούς κλάδους, δύο συνδετήριους κλάδους διπλής κατεύθυνσης και τα τεχνικά του κόµβου (Άνω ιάβαση 4 και διάφορα µικρά τεχνικά).η κατασκευή περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω: έργα οδοποιίας της αρτηρίας. παράπλευρες και εγκάρσιες οδούς, µε τις οποιεσδήποτε ανισόπεδες διασταυρώσεις, µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα. Την ολοκλήρωση του δυτικού Α/Κ Γρεβενών, εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης, εργασίες σταθεροποίησης της κοίτης των τεµνοµένων ρεµάτων, κατασκευή της δίδυµη 7/7 4ΣΕ77 Ο ΟΣ Βεβαίωση Περαίωσης 9.. 3//5 /4/5 CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE ScaRL ,94,75% /4/ , ,37 //8 3 9 ' Τµήµα Παναγιά - Γρεβενά : ΤΜΗΜΑ από ΧΘ 6+3 έως ΧΘ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 4+54» (κωδ. ΕΟΑΕ 98) Αντικείµενο της παρούσης αποτελεί η πλήρης κατασκευή τµήµατος της Εγνατίας οδού µήκους 8,4 χλµ. από το τέλος της γέφυρας Γ στη Χ.Θ.6+3 το τέλος της γέφυρας Γ-Βενέτικου στη Χ.Θ Στο τµήµα αυτό εντάσσονται πέντε δίδυµες σήραγγες συνολικού µήκους 3,χλµ περίπου και τέσσερις γέφυρες µε δυο ανεξάρτητους κλάδους συνολικού µήκους.χλµ. περίπου.στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας και των µεγάλων τεχνικών περιλαµβάνονται:µικρά Τεχνικά έργα, εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης, σταθεροποίησης της κοίτης των τεµνοµένων ρεµάτων, εργασίες σήµανσης- ασφάλισης και οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης, εργασίες ηλεκτροφωτισµού και οι λοιπές ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες σηράγγων, εργασίες κατασκευής των κτιρίων εξυπηρέτησης των σηράγγων και εγκατάστασης των απαραίτητων συστηµάτων ελέγχου, εργασίες κατασκευής προσβάσεων παρόδιων ιδιοκτησιών και εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσπορά. 7/7 4ΣΕ77 Ο ΟΣ Βεβαίωση Περαίωσης //5 7/5/5 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ , µε.5.388,6 5,3% 7/5/ ,8 αναθεώρηση 3/3/9 Αντικείµενο της παρούσης αποτελεί η πλήρης κατασκευή µέρους του τµήµατος Παναγιά - Γρεβενά της Εγνατίας οδού από τη Χ.Θ.6+3 τη Χ.Θ.6+3 µε συνολικό µήκος χλµ. Σ αυτό εντάσσεται η κατασκευή πέντε δίδυµων σηράγγων και δύο () µεγάλων κοιλαδογεφυρών δύο κλάδων. Σε όλο το υποτµήµα και επειδή προβλέπεται εναλλαγή σηράγγων κοιλαδογεφυρών, εφαρµόζεται διατοµή διαχωρισµένων κλάδων µε µέγιστη αξονική απόσταση 5µ. Στις εργασίες 4 9 ' κατασκευής του έργου εκτός από τις Τµήµα Παναγιά - Γρεβενά, εργασίες οδοποίας και των µεγάλων : ΤΜΗΜΑ από ΧΘ 6+3 έως ΧΘ τεχνικών και σηράγγων περιλαµβάνονται: ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ 6+3» (κωδ. ΕΟΑΕ97) µικρά τεχνικά έργα, εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης, εργασίες σταθεροποίησης της κοίτης των τεµνοµένων ρεµάτων, εργασίες σήµανσης ασφάλισης και οριοθέτησης της απαλλοτριωµένης ζώνης, εργασίες ηλεκτροφωτισµού και οι λοιπές ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες σηράγγων, εργασίες κατασκευής των κτιρίων εξυπηρέτησης των σηράγγων και εγκατάστασης των απαραίτητων συστηµάτων ελέγχου, κατασκευή ισόπεδων κόµβων, προσβάσεων παρόδιων ιδιοκτησιών και επένδυση πρανών µε φυτική γη και υδροσπορά. 7/7 4ΣΕ77 Ο ΟΣ Βεβαίωση Περαίωσης 6.. 3//5 8/4/5 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε...5,3 5,7% 8/4/ , , 3/5/9 /8

12 5 9 ' 6 9 ' 7 9 ' 8 9 ' 9 9 ' () Τίτλος : ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ () Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή : (α) µέρους του υποτµήµατος που εκτείνεται από την αρχή της σήραγγας Παναγιάς Χ.Θ. +6, έως το τέλος της σήραγγας Συρτού Χ.Θ. 6+3, µήκους 4,7χλµ. περίπου. Σ αυτό εντάσσονται δυο µεγάλες δίδυµες σήραγγες -Παναγιάς «Τµήµα Παναγιά - και Συρτού- συνολικού µήκους Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς 4,χλµ (8,4χλµ. σε µονό κλάδο) και έως ΧΘ 6+3» (κωδ. µια κοιλαδογέφυρα (Γ) δύο κλάδων, ΕΟΑΕ 96) µήκους,3χλµ. περίπου ανά κλάδο, (β) και τµήµατος του Ανισόπεδου κόµβου Παναγιάς που αποτελείται από την αρτηρία µήκους,3χλµ., τρεις κλάδους και τα τεχνικά του κόµβου (γέφυρα Γ της αρτηρίας µήκους,3χλµ. και δυο γέφυρες στους κλάδους του κόµβου µήκους 35µ. και 9µ.). Αντικείµενο της είναι η κατασκευή γεωτρήσεων άρδευσης και γεωτρήσεων ύδρευσης, η Εργασίες ανόρυξης κατασκευή των οικίσκων των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων µε πλήρη µετατόπισης δικτύων ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς άρδευσης - ύδρευσης στο και η παραλλαγή δικτύων άρδευσης τµήµα από Α/Κ Στρυµόνα και ύδρευσης - αποχέτευσης, που έως σήραγγα Συµβόλου εµπλέκονται µε τα έργα ολοκλήρωσης ( ΕΟΑΕ 68) της Εγνατίας οδού στην περιοχή των τµηµάτων της Μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας οδού από Α/Κ Στρυµόνα ως σήραγγα Συµβόλου. Κατασκευή γεφυρών επί Αντικείµενο της είναι η του χειµάρρου Μαρµαρά πλήρης κατασκευή δύο γεφυρών στο για την αποκατάσταση ρέµα Μαρµαρά, περί τις Χ.Θ καθέτων οδών και εργασίες και του τµήµατος της : ΤΜΗΜΑ προστασίας επιχώµατος Μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. από ΧΘ + έως ΧΘ Οδού, από Α/Κ Στρυµόνα έως την ΠΕΡΑΜΟΣ +5 στο τµήµα από Α/Κ σήραγγα Συµβόλου, καθώς και έργα Στρυµόνα ως σήραγγα προστασίας της αρτηρίας, από Χ.Θ. Συµβόλου ( ΕΟΑΕ + έως Χ.Θ. +5 περίπου, 67) στο ίδιο τµήµα. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή του τµήµατος της Μεσόγειας χάραξης Στρυµόνας Αγ. Ανδρέας της Εγνατίας Οδού από το ανατολικό στόµιο της Σήραγγας Συµβόλου έως το πέρας του ανισόπεδου κόµβου (Α/Κ) Αγ. Ανδρέα, συνολικού µήκους 5 χλµ. Κατασκευή τµήµατος περίπου. Το τµήµα κατασκευάζεται Εγνατίας Οδού της ως αυτοκινητόδροµος, τετράϊχνης "Μεσόγειας Χάραξης : ΤΜΗΜΑ διατοµής, µε δύο () λωρίδες Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας", ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. κυκλοφορίας και µία () Λωρίδα από έξοδο σήραγγας ΠΕΡΑΜΟΣ Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά Συµβόλου έως Α/Κ Άγιου κλάδο και διαχωρισµό των κλάδων µε Ανδρέα ( ΕΟΑΕ στηθαία τύπου New Jersey, 3) συνολικού πλάτους 4,5µ. στο µεγαλύτερο µήκος του. Πρόκειται για την αναβάθµιση του Α/Κ Αγ. Ανδρέα που συνδέει την Εγνατία οδό µε την παραλιακή οδό Θεσσ/κης Καβάλας, Άνω ιαβάσεις, Κάτω ιαβάσεις και µικρά τεχνικά ( οχετοί κλπ.) και το παράπλευρο και κάθετο δίκτυο. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την κατασκευή του τµήµατος της Μεσόγειας χάραξης Στρυµόνας Αγ. Ανδρέας της Εγνατίας Οδού, από τον Ανισόπεδο Κόµβο (Α/Κ) Μουσθένης το ανατολικό στόµιο της Σήραγγας Συµβόλου, συνολικού µήκους 4 χλµ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται µεταξύ των ορεινών Κατασκευή τµήµατος όγκων του Παγγαίου και του Εγνατίας Οδού της Συµβόλου. Το τµήµα κατασκευάζεται "Μεσόγειας Χάραξης ως αυτοκινητόδροµος, τετράϊχνης : ΤΜΗΜΑ Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας" διατοµής, µε δύο () λωρίδες ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. από Α/Κ Μουσθένης (Χ.Θ. κυκλοφορίας και µία () Λωρίδα ΠΕΡΑΜΟΣ 3+4) έως την έξοδο της Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά σήραγγας Συµβόλου (Χ.Θ. κλάδο και διαχωρισµό των κλάδων µε 36+9) ( ΕΟΑΕ στηθαία τύπου New Jersey συνολικού 8) πλάτους 4,5µ. στο µεγαλύτερο µήκος του. Πρόκειται για την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόµβων (Α/Κ Μουσθένης και Α/Κ Ελευθερούπολης), της δίδυµης σήραγγας Συµβόλου, µεγάλων και µικρών τεχνικών, την κατασκευή του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και ενός αµφίπλευρου Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων. (4.) Συλλ. 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) 4ΣΕ77 6ΣΕ77 6ΣΕ77 6ΣΕ77 6ΣΕ77 Εθνικοί Πόροι Εθνικοί Πόροι Ο ΟΣ Ο ΟΣ Ο ΟΣ Ο ΟΣ Ο ΟΣ Βεβαίωση Περαίωσης Βεβαίωση Περαίωσης (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) 5.. 3//5 8/4/5 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε ,7 3,75% 8/4/ , ,9 3/5/ /3/9 /6/9 J&P ΑΒΑΞ ,55% // Σε Εξέλιξη //9 5/5/9 J&P ΑΒΑΞ ,% 5// µε αναθεώρηση ,8 µε Σε Εξέλιξη //6 8//6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E ,9 33,% 8// ,67 αναθεώρηση Σε Εξέλιξη //6 7/3/6 J&P ΑΒΑΞ ,6% 6/9/ , //9 3//9 3/7/9 (.4) /8

13 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 9 ' : ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή του τµήµατος της Μεσόγειας χάραξης Στρυµόνας Αγ. Ανδρέας της Εγνατίας Οδού, από τον Ανισόπεδο Κόµβο (Α/Κ) Στρυµόνα την αρχή του Ανισόπεδου Κόµβου (Α/Κ) Μουσθένης συνολικού µήκους 5 χλµ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται µεταξύ των ορεινών όγκων του Παγγαίου και του Συµβόλου όρους. Το τµήµα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδροµος, τετράϊχνης Κατασκευή τµήµατος διατοµής, µε δύο () λωρίδες Εγνατίας Οδού της κυκλοφορίας και µία () Λωρίδα «Μεσόγειας χάραξης Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) ανά Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας» κλάδο και διαχωρισµό των κλάδων µε από Α/Κ Στρυµόνα έως Α/Κ στηθαία τύπου New Jersey, Μουσθένης Χ.Θ ( ΕΟΑΕ 7). συνολικού πλάτους 4,5 µ. στο µεγαλύτερο µέρος του. Πρόκειται για την αναβάθµιση του ανισόπεδου κόµβου Στρυµόνα, την κατασκευή των τεχνικών, το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο από Α/Κ Στρυµόνα έως Χ.Θ 3+4 και ενός αµφίπλευρου Χώρου Στάθµευσης Αυτοκινήτων, καθώς και τη διαµόρφωση σε επίπεδο χωµατουργικών των χώρων Σταθµού ιοδίων και των χώρων Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών. 7/7 6ΣΕ77 Ο ΟΣ ,5 µε Σε Εξέλιξη 6.. 6//6 7/3/6 J&P ΑΒΑΞ ,86% 6/9/ ,39 αναθεώρηση 3//9 9 ' Αντικείµενο του είναι η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση των έργων Κάθετος άξονας Εγνατίας αποχέτευσης των εξωτερικών Οδού Σιάτιστα - λεκανών του Α/Κ Σιάτιστας, η ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Κρυσταλλοπηγή: ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών ΣΙΑΤΙΣΤΑ- Κατασκευή έργων πρόσβασης για εξυπηρέτηση των ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: αποχέτευσης στον Α/Κ όµορων προς τον Α/Κ Σιάτιστας Σιάτιστας και ιδιοκτησιών, καθώς και την ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ αποκατάστασης του αποκατάσταση της αγροτικής ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ - τοπικού δικτύου και των οδοποιίας µε παράλληλη υψοµετρική Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ προσβάσεων των προσαρµογή εξαιτίας των απαιτήσεων ιδιοκτησιών» ( υδραυλικού σχεδιασµού. ΕΟΑΕ 755) Περιλαµβάνει επίσης την κατασκευή µικρών τεχνικών καθώς και εργασίες για την διατήρηση και λειτουργία υφιστάµενων δικτύων (έργα Ο.Κ.Ω.). 7/7 6ΣΕ77 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ιεύθυνση Εποπτείας Έργων υτικής Μακεδονίας Ο ΟΣ Σε Εξέλιξη //9 /6/9 ΑΕΓΕΚ Α.Ε ,3% // ' 3 9 ' 4 9 ' 5 9 ' ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ- ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ : ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ - Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ- ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ - Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου του Κάθετου Άξονα Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή από τον Α/Κ Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. Κωσταράζι Κάθετος άξονας Εγνατίας και η αποκατάσταση των Οδού Σιάτιστα - προσβάσεων των ιδιοκτησιών που Κρυσταλλοπηγή: αποκόπηκαν µε την κατασκευή της Ολοκλήρωση παράπλευρου αρτηρίας. Το συνολικό µήκος του δικτύου από Α/Κ Σιάτιστας παράπλευρου αυτού δικτύου είναι 7 έως Ν. Κωσταράζι» χλµ. Προβλέπονται χωµατουργικές ( ΕΑΟΕ 754) εργασίες, µικρά τεχνικά έργα καθώς και εργασίες οδοστρωσίας ασφαλτικών, έτσι ώστε το παράπλευρο αυτό δίκτυο να είναι λειτουργικό προς τις ιδιοκτησίες και τις υφιστάµενες επαρχιακές οδούς. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του τµήµατος από υτικό Α/Κ Σιάτιστας έως το Ν. Κωσταράζι του Νοµού Καστοριάς συνολικού µήκους περίπου 3 χλµ. Προβλέπεται να κατασκευασθεί µε δύο κλάδους (τετράιχνος µε διατοµή µ.). Στο τεχνικό αντικείµενο του έργου Κάθετος Άξονας Εγνατίας περιλαµβάνονται η κατασκευή του Οδού Σιάτιστα - Α/Κ Μικροκάστρου και της σύνδεσης Κρυσταλλοπηγή: Εργασίες του Α/Κ Αλιάκµονα µε το ήµο ολοκλήρωσης από υτικό Νεάπολης, εργασίες απάλυνσης και Α/Κ Σιάτιστας έως Ν. αντιστήριξης πρανών ορυγµάτων, Κωσταράζι» ( ΕΟΑΕ 75) Κατασκευή επιχωµάτων µε όπλιση εδάφους, διευθέτηση κοίτης ποταµών και επιφανειακών υδάτων, εργασίες αποκατάστασης υφιστάµενων τεχνικών και προσβάσεων ιδιοκτησιών, Μετατόπιση και αποκατάσταση δικτύων άρδευσης, κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα και εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών πρασίνου. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή του τµήµατος «Αλιάκµων - Ν. Κωσταράζι» που αρχίζει από τη Χ.Θ. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Κάθετος άξονας Εγνατίας +3 αυτού και τελειώνει στη Χ.Θ. ΣΙΑΤΙΣΤΑ - Οδού "Σιάτιστα Προβλέπεται να ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: Κρυσταλλοπηγή: Τµήµα κατασκευασθεί µε δύο κλάδους Αλιάκµων - Νέο Κωσταράζι" (τετράιχνος µε διατοµή µ.). Το ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ (45..3)» ( ΕΟΑΕ τµήµα συνδέεται µε την Εθνική οδό ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΑΛΙΑΚΜΩΝ - 738) Κοζάνης Νεάπολης - Καστοριάς, Ν. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ µέσω του Α/Κ Αλιάκµονα περί την Χ.Θ. +8 και µέσω του Α/Κ Βογατσικού περί την Χ.Θ Το Έργο αυτό περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την Κάθετος άξονας Εγνατίας ανισόπεδη σύνδεση του Κάθετου Οδού ερβένι - Σέρρες - Άξονα «ερβένι Σέρρες- ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Προµαχώνας: Προµαχώνας» µε την οδό σύνδεσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΣΕΡΡΕΣ- ΠΡΟΜΑΧΩΝ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ Συµπληρωµατικές εργασίες του Α/Κ Λαγκαδά της Εγνατίας οδού σύνδεσης µε τον Α/Κ µε τις Eθνικές Oδούς Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά και κατασκευή Α/Κ Σερρών, Θεσσαλονίκης-Κιλκίς και την Ξυλόπολης» ( ΕΟΑΕ Λητή, καθώς και τη πλήρη κατασκευή 753) του Ανισόπεδου κόµβου Ξυλόπολης που βρίσκεται στο τµήµα ορκάδα Ριζιανά (6..) 7/7 6ΣΕ77 7/7 7/7 6ΣΕ77 6ΣΕ77-6ΣΕ77 ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ιεύθυνση Εποπτείας Έργων υτικής Μακεδονίας ιεύθυνση Εποπτείας Έργων υτικής Μακεδονίας ιεύθυνση Εποπτείας Έργων υτικής Μακεδονίας. Ο ΟΣ Ο ΟΣ Ο ΟΣ /νση Εποπτείας Έργων Κεντρικής & Ανατ. Μακεδονίας Ο ΟΣ Σε Εξέλιξη //9 /6/9 ΙΟΝΙΟΣ ,5% //9.45. Σε Εξέλιξη /8/8 4//8 CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE ScaRL ,8% 3/5/ µε αναθεώρηση ,5 µε Σε Εξέλιξη 5.. 6//6 /4/6 ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε , 33,8% /8/ ,7 αναθεώρηση Σε Εξέλιξη /3/9 8/5/9 ALPINE BAU GmbH ,% 8/9/ ,7 3/3/ 4//9 3/8

14 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 6 9 ' 7 9 ' 8 9 ' Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος «Στρυµονικό Α/Κ Λευκώνα - Α/Κ Χριστού», µήκους χλµ. περίπου του Κάθετου Άξονα «Θεσσαλονίκη Σέρρες Προµαχώνας». Το τµήµα αρχίζει από το τέλος του κατασκευασµένου Κάθετος άξονας Εγνατίας τµήµατος, που συµπίπτει µε το 57ο ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Οδού ερβένι - Σέρρες - χλµ. της υφιστάµενης Εθνικής Οδού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ - Προµαχώνας: Τµήµα Θεσσαλονίκης Σερρών, και τελειώνει ΠΡΟΜΑΧΩΝ : ΤΜΗΜΑ Στρυµονικό - A/K Λευκώνα -στον Α/Κ Χριστού. Πρόκειται για Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ Α/Κ Χριστού» ( αυτοκινητόδροµο διπλού κλάδου ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΕΟΑΕ 743) (4ιχνου) µε πλάτος,µ για το δυσχερές τµήµα των πρώτων 4 χλµ. περίπου και 4,5µ. για τα υπόλοιπα 8 χλµ. Το φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τρεις ανισόπεδους κόµβους, µεγάλα και µικρά τεχνικά, το παράπλευρο και κάθετο δίκτυο συνολικού µήκους 5 χλµ. περίπου. Το Έργο αυτό περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του β κλάδου του τµήµατος «Α/Κ Λαχανά- Ριζιανά» µήκους 5,6 χλµ. και της αναβάθµισης του τµήµατος «Ριζιανά- Στρυµονικό» µήκους 7 χλµ. του κάθετου άξονα «Θεσσαλονίκη-Σέρρες- Προµαχώνας». Το συνολικό φυσικό αντικείµενο περιλαµβάνει την Κάθετος άξονας Εγνατίας κατασκευή του β κλάδου του ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Οδού ερβένι - Σέρρες - τµήµατος «Α/Κ Λαχανά-Ριζιανά» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ -Προµαχώνας: Τµήµα Α/Κ µήκους 5,6 χλµ. ώστε το τµήµα να ΠΡΟΜΑΧΩΝ : ΤΜΗΜΑ Λαχανά - Ριζιανά - αποκτήσει τετράιχνη διατοµή Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ Στρυµονικό (6..- αυτοκινητοδρόµου, πλάτους µ., ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 6..)» ( ΕΟΑΕ την κατασκευή της δίδυµης σήραγγας 74) ορκάδος, µε µήκος κάθε κλάδου,48χλµ. περίπου, την κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου αριστερά της αρτηρίας, καθώς και µικρά Τεχνικά. Τέλος περιλαµβάνει παρεµβάσεις στο τµήµα «Ριζιανά-Στρυµονικό» µήκους 7 χλµ. περίπου που είναι κατασκευασµένο ως διπλός αυτοκινητόδροµος, διατοµής πλάτους 6µ. Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος «Κάτω Αµπέλα Α/Κ Πετριτσίου» (κωδ. ΕΟΑΕ 6.3.3), µήκους 9,5 χλµ. περίπου (Χ.Θ. +- Χ.Θ. 9+44,4).Το τµήµα αρχίζει από το τέλος του ήδη κατασκευασµένου τµήµατος «Λευκώνας Κάθετος άξονας Εγνατίας ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Σιδηρόκαστρο» και τελειώνει στον Οδού ερβένι - Σέρρες - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ- Ανισόπεδο Κόµβο Πετριτσίου, Το Προµαχώνας: Τµήµα Κάτω ΠΡΟΜΑΧΩΝ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ τµήµα προβλέπεται να κατασκευασθεί Αµπέλια - Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ - Α/Κ ως αυτοκινητόδροµος, διατοµής Πετριτσίου»( ΕΟΑΕ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ διπλού κλάδου (4ιχνου) µε πλάτος 74) 4,5µ. Το συνολικό φυσικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τον ανισόπεδο κόµβο Σιδηροκάστρου, µε συνολικό µήκος κλάδων,45 χλµ,µεγάλα και µικρά τεχνικά, και το παράπλευρο και εγκάρσιο δίκτυο συνολικού µήκους 4 χλµ. περίπου 7/7-7/9 7/7-7/9 7/7-7/9 6ΣΕ77 6ΣΕ77 6ΣΕ77 ιεύθυνση Εποπτείας Έργων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ιεύθυνση Εποπτείας Έργων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ιεύθυνση Εποπτείας Έργων Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ο ΟΣ Ο ΟΣ Ο ΟΣ Σε Εξέλιξη /4/6 /7/6 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε ,% 9// ,9 //9 Σε Εξέλιξη /3/6 /6/6 ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ ,67% /6/ , , 3/8/9 Σε Εξέλιξη 5.. 7/3/6 5/5/6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ,% 4/7/ , ,7 5/8/9 Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής της αρτηρίας του κάθετου άξονα Κοµοτηνή Νυµφαία Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, µήκους,5 χλµ. περίπου, δηλαδή του τµήµατος από τον κόµβο σύνδεσης µε την παλαιά Εθνική οδό Κοµοτηνής-Αλεξανδρούπολης έως τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη περιοχή της Νυµφαίας. Περιλαµβάνει την κατασκευή της αρτηρίας, µήκους,5 χλµ., δίιχνης διατοµής, συνολικού πλάτους 7,5 /,5 9 9 ' Κάθετος Άξονας 75 µ., µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75 µ και έρεισµα Εγνατίας Οδού: Τµήµα ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ πλάτους,5 εκατέρωθεν. Πιο αναλυτικά Κοµοτηνή-Νυµφαία- ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΥΜΦΑΙΑ περιλαµβάνεται η κατασκευή ύο () Ελληνοβουλγαρικά σύνορα Γεφυρών, πέντε οδικών σηράγγων, (75.)»(744) πέντε Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ), επτά Ισόπεδων Κόµβων σύνδεσης, µικρών τεχνικών, εργασιών αποχέτευσης - αποστράγγισης, σήµανσης ασφάλειας, επένδυσης πρανών, ηλεκτροφωτισµού κόµβων γεφυρών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων, χώρων στάθµευσης (ένας () αµφίπλευρος και δύο () µονόπλευροι) και παράπλευρου οδικού δικτύου, συνολικού µήκους 5,5 χλµ. 7/7-7/9 6ΣΕ77 ιεύθυνση Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων. Ο ΟΣ Σε Εξέλιξη //7 /7/7 CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE ScaRL ,6 µε ,79% 9/7/ ,3 αναθεώρηση Το Έργο αυτό αφορά τη βελτίωση της βατότητας του τοπικού οδικού δικτύου Πανδρόσου-Νυµφαίας και περιλαµβάνει 9 ' επεµβάσεις σε τµήµατα του υφιστάµενου Κάθετος Άξονας 75 τοπικού και δασικού οδικού δικτύου Εγνατίας Οδού "Κοµοτηνή - συνολικού µήκους 8,8 χλµ., µε σκοπό αφ Νυµφαία - ενός µεν την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας των κατοίκων της περιοχής, Ελληνοβουλγαρικά ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ αφ ετέρου δε τη σύνδεσή του µε τον Σύνορα": Βελτίωση ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΝΥΜΦΑΙΑ Κάθετο Άξονα 75, ώστε να λειτουργήσει ως βατότητας τοπικού οδικού παρκαµπτήρια οδός οδός διαφυγής σε δικτύου Πανδρόσου - περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας στο Νυµφαίας»( ΕΟΑΕ ορεινό τµήµα του άξονα. Περιλαµβάνονται 436) χωµατουργικές εργασίες διαπλάτυνσης, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς και οι απαιτούµενες εργασίες αποχέτευσης - αποστράγγισης και σήµανσης ασφάλειας. /νση Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων Ο ΟΣ Σε Εξέλιξη /6/9 7/8/9 ΙΟΝΙΟΣ ,4.% 7// ,45 4/8

15 9 ' 9 ' 3 9 ' 5 9 ' () Τίτλος ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡ ΑΝΙΟ- ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ ΡΑ- ΨΑΘΑ ΕΣ 6ος ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ () Το Έργο αυτό αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του οδικού έργου, µήκους 4 χλµ. οδού, ταχείας κυκλοφορίας, δίιχνης διατοµής, µετά του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και των Κάθετος Άξονας Εγνατίας Ανισόπεδων Κόµβων Αµορίου και οδού Αρδάνιο - Ορµένιο Λαβάρων Κισσαρίου. Η τυπική.τµήµατα Μάνδρα - διατοµή της οδού θα έχει πλάτος Ψαθάδες» ( ΕΑΟΕ ασφαλτικού,µ. µε λωρίδα 75) κυκλοφορίας 3,5µ. και Λ.Ε.Α.,5µ. ανά κατεύθυνση. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή σιδηροδροµικού έργου, µήκους 3,5µ., διατοµής µονής γραµµής, από τον οικισµό της Μάνδρας τον οικισµό των Ν. Ψαθάδων µήκους 3,5χλµ. περίπου. Ησύνδεση του 6ου προβλήτα µε το κύριο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ / Εγνατία έχει συνολικό µήκος 3,5χλµ. περίπου. Το έργο κατασκευάζεται στο µεγαλύτερο µέρος του πάνω σε τεχνικό οδογέφυρα, µε διατοµή µονού κλάδου πλάτους 4,6µ. συµπεριλαµβανοµένων των Κάθετος άξονας 56 πεζοδροµίων. Με το προτεινόµενο Εγνατίας Οδού: έργο ολοκληρώνεται η σύνδεση του Ολοκλήρωση εργασιών ΠΑΘΕ/ ΕΓΝΑΤΙΑ µε τον 6ο προβλήτα σύνδεσης του 6ου µε την κατασκευή του ου Προβλήτα Λιµένα υποτµήµατος. Συνολικά Θεσσαλονίκης µε τον κατασκευάζονται, χλµ., από τα αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ και οποία τα,4 χλµ. περίπου την Εγνατία Οδό (ο κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό υποτµήµα)» ( οδογέφυρα πλάτους 4,6 µ., ενώ τα ΕΟΑΕ 73) υπόλοιπα,8 χλµ. στις δύο συναρµογές των κλάδων µε τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζονται πάνω σε επίχωµα. Επίσης περιλαµβάνεται το δίκτυο παράπλευρων οδών σε µήκος περίπου.5 µ. µε τις αναγκαίες διαµορφώσεις στα σηµεία συναρµογής µε το οδικό δίκτυο της περιοχής. Αντικείµενο της είναι η Εργασίες αντιµετώπισης αντιµετώπιση των προβληµάτων που κατολισθήσεων - προέκυψαν από τις συνεχείς ασταθειών πρανών κατολισθήσεις και τις αστάθειες ορυγµάτων στο τµήµα της πρανών ορυγµάτων στο τµήµα της : ΤΜΗΜΑ Εγνατίας Οδού «Μεσόγεια Μεσόγειας χάραξης από την έξοδο της ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ - Ν. Χάραξη Στρυµόνας - Αγ. σήραγγας Συµβόλου έως τον Α/Κ Αγ. ΠΕΡΑΜΟΣ Ανδρέας», από έξοδο Ανδρέα. Προβλέπονται εργασίες σήραγγας Συµβόλου έως απάλυνσης πρανών, τοποθέτηση Α/Κ Αγίου Ανδρέα ( φρακτών απορρόφησης ενέργειας και ΕΟΑΕ 63) επέκταση υφιστάµενου τεχνικού κάτω διάβασης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΟΙΝΟΗΣ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Με το έργο προβλέπεται η εξυγίανση και επισκευή της υποδοµής, κατασκευή νέου δικτύου απορροής οµβρίων, µετατροπή Ισόπεδων ιαβάσεων σε Ανισόπεδες, κατασκευή νέων κρηπιδωµάτων σε σταθµούς και στάσεις, κατασκευή κάτω διαβάσεων πεζών. Επίσης προβλέπεται στρώση νέας επιδοµής µε σιδηροτροχιές UIC 6 και ολόσωµους στρωτήρες από σκυρόδεµα. (4.) Συλλ. 7/7-7/9 7/7 7/7 78/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) 4ΣΕ77 6ΣΕ77 6ΣΕ77 8ΣΕ787 4 Εθνικοί Πόροι ιεύθυνση Εποπτείας Έργων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ο ΟΣ /νση Εποπτείας Έργων Κεντρικής & Ανατ. Μακεδονίας Ο ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) Σε Εξέλιξη 6.. 4/5/3 9//4 ΒΙΟΤΕΡ ,7 5,33% 9// , ,86 3/9/9 Σε Εξέλιξη //6 7//6 ΒΙΟΤΕΡ ,8 6,83% 7// ,67 8// Σε Εξέλιξη //9 9/3/9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E ,% 8/7/ ,4 Σε Εξέλιξη /9/6 3/6/7 Κ/Ξ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ ΕΤΕΘ , 38,67% 3// ,48 3/3/ (.4) 6 9 ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 5+ ΕΩΣ 89+ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 5+ ΕΩΣ 89+ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ Το έργο αφορά σε επεµβάσεις που θα γίνουν Τµήµα Γραµµής από το Σ.Σ. αύλειας το Σ.Σ. οµοκού (µήκος κυρίας γραµµής 38 χιλιοµέτρων περίπου) και περιλαµβάνεται στο τµήµα της σιδηροδροµικής γραµµής Πειραιώς Πλατέως. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 5.5., 8/8/6 9//7 ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ,9,% 9// ,9 9/7/9 7 9 ' 8 9 ' 9 9 ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙ /ΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α ΤMΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (Α.. Α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.. 53) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙ /ΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Α ΤMΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»(Α.. A) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ Το έργο περιλαµβάνει εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης της σιδηροδροµικής γραµµής από τον Σ.Σταθµό Πειραιά έως τον Σ.Σταθµό Οινόης και µικρής έκτασης τακτικές και έκτακτες εργασίες στις γραµµές δικαιοδοσίας του Α τµήµατος γραµµής Αθηνών και πέραν του Σ.Σ. Οινόης. Η συντήρηση περιλαµβάνει τις κύριες γραµµές καθώς και τις παρακαµπτήριες (Υπηρεσιακές γραµµές) των σταθµών, υπό κυκλοφορία. Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της περιστροφικής πλάκας καθώς και εργασίες συντήρησης, επέκτασης και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων στο µηχανοστάσιο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (ΜΑΙ) του ΟΣΕ Ε ΙΣΥ. Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να γίνει ανακαίνιση της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης µεταξύ Σ.Σ. οϊράνης Σ.Σ. Καστανούσας µε εξυγίανση της υποδοµής και αντικατάσταση της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - επιδοµής (έρµατος, σιδηροτροχιών, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.. στρωτήρων και συνδέσµων) σε 53) εντοπισµένα τµήµατα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή περίφραξης, ανακατασκευή µικρών οχετών και αποβαθρών των σιδ. Σταθµών κλπ 78/7 8ΣΕ787 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 5.6., 9/5/7 6//7 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,99 4% 6// ,53 6/5/ Σε Εξέλιξη.646., 6/9/8 6/5/9 ΟΣΙΡΙΣ ,7 46,3% 6// /4/ Σε Εξέλιξη.85., 6/7/6 /4/7 ΤΕΣ.85.6,57 46,7% /4/ ,9 8// 5/8

16 3 9 ' 3 9 ' 3 9 ' 33 9 ' () Τίτλος () ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ - ΑΥΛΩΝΑ - ΘΗΒΑΣ (Α.Σ. 76/7) ΘΗΒΑΣ (Α.Σ. 76/7) Κατασκευή, αναβάθµιση, αντικατάσταση, προσαρµογή σε νέες ταχύτητες ΑΣΙ ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας - Θράκης (Σ. 6/6) ΣΤΡΩΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΑΜΜΟΒΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΜΚ) ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ (A.Σ.43A/9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ ΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ (Α.Σ.44/6) Κατασκευή, αναβάθµιση, αντικατάσταση, προσαρµογή σε νέες ταχύτητες ΑΣΙ ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας - Θράκης (Σ. 6/6) ΣΤΡΩΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΦΕΙΟΥ - ΑΜΜΟΒΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΜΚ) ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ (A.Σ.43A/9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΛΑΤΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ Χ.Θ ΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ (Α.Σ.44/6) Σε γενικές γραµµές θα εκτελεστούν εργασίες αναβάθµισης της λειτουργικότητας και της εικόνας των υφισταµένων κτιρίων εγκαταστάσεις µε την προσθήκη σήµανσης, στεγάστρων, εξοπλισµού κλπ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Εργασίες αναβάθµισης θα γίνουν και στις αποβάθρες επιβίβασης και αποβίβασης έτσι ώστε αυτές να αποκτήσουν τις απαιτούµενες διαστάσεις µήκος, πλάτος και ύψος από κεφαλής σιδηροτροχιάς. Αντικατάσταση παλαιών ΑΣΙ, εγκατάσταση νέων και προσαρµογή στις νέες ταχύτητες λόγω αναβάθµισης γραµµής Το έργο αφορά εργασίες της σιδ/κης υποδοµής και επιδοµής για τη σύνδεση της γραµµής του προαστιακού µε το κτίριο και το κτίριο του ΤΜΚ στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Θριάσιο. Η κατασκευή των εν λόγω γραµµών είναι απαραίτητη προκειµένου να εξυπηρετήσουν την λειτουργική σύνδεση του κτιρίου στις νέες εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο Θριάσιο, µε τη γραµµή του προαστιακού, για µηχανοστασιακή χρήση. Σύµφωνα µε τη µελέτη χάραξης των γραµµών, προβλέπεται η κατασκευή 6 γραµµών και η τοποθέτηση 5 αλλαγών. Όσον αφορά τα Η/Μ έργα πρόκειται α) για συµπληρωµατικές εργασίες για την λειτουργία του Τµήµατος Μεταλλικών Κατασκευών(Τ.Μ.Κ) και β) για συµπληρωµατικές εργασίες για την λειτουργία του Βαφείου Αµµοβολίου (Κτίριο ) Το έργο αφορά: i) τη µελέτη και κατασκευή της Κάτω ιάβασης (Κ..) στην Χ.Θ της γραµµής Αθηνών Θεσσαλονίκης που θα εξυπηρετεί πεζούς και ποδήλατα ii) τη µελέτη και κατασκευή της Κάτω ιάβασης (Κ..) στην Χ.Θ της γραµµής Θεσ/νίκης - Πλατέος που θα εξυπηρετεί δύο µικρά επιβατηγά αυτοκίνητα και πεζούς. εδοµένου ότι οι προτεινόµενες διαβάσεις βρίσκονται σε γραµµές υψηλών ταχυτήτων δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων κατά την διάρκεια των εργασιών. (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ιευθυντής Γραµµής / Ε ΙΣΥ ιευθυντής Γραµµής / Ε ΙΣΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ιεύθυνση Παραγωγής / Ε ΙΣΥ ιεύθυνση Παραγωγής / Ε ΙΣΥ Α.Ε (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) Σε Εξέλιξη , 7/3/7 7//7 ΟΣΙΡΙΣ ,6 4,7% 7// , 3// Σε Εξέλιξη.9. 9/9/5 //6 Σε Εξέλιξη 985., 9/6/7 //9 BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) Κ/Ξ ΚΑΛΑΜΙ Ξ.Τ.Ο.Ε- ΚΟΡΟ ΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,99 7,% // ,99 8/4/ ,9 4,36% /6/ Σε Εξέλιξη.., 3//6 /7/6 Ε ΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΤΕΒΕ , /3/7..3,7 (.4) 34 9 ' ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΜΑΣ(Α.Σ.77/9) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΜΑΣ(Α.Σ.77/9) Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και στον ευπρεπισµό διαφόρων µικρών σταθµών περιοχής του Γ Τµήµατος Γραµµής ράµας. Συγκεκριµένα προβλέπονται να γίνουν εργασίες στους σιδηροδροµικούς σταθµούς Καστανούσας, Ροδόπολης, Μανδρακίου, Βυρώνειας, Στρυµόνα, Σιδηροκάστρου, ράµας, Παρανεστίου και Νεοχωρίου ιευθυντής Γραµµής / Ε ΙΣΥ Α.Ε ιεύθυνση Παραγωγής / Ε ΙΣΥ Σε Εξέλιξη 78., 7/7/7 9/3/9 ΚΡΟΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 57.8,38 36,58% 8/4/ 49.48,88 8// ' ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΤΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ.ΒΟΛΟΥ (Α.Σ.86/8) ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΤΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Σ.ΒΟΛΟΥ (Σ.86/8) Το έργο αφορά την ανακαίνιση επισκευή του Υπόστεγου των Τόρνων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Συγκροτήµατος του Σιδηροδροµικού Σταθµού Βόλου ιευθυντής Γραµµής / Ε ΙΣΥ ιεύθυνση Παραγωγής / Ε ΙΣΥ Α.Ε Σε Εξέλιξη.765., 6//7 9/5/8 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ,4 44,4% 9/5/ , 9// ' Προσαρµογή Προσαρµογή συστήµατος συστήµατος σηµατοδότησης σηµατοδότησης τηλεδιοίκησης και τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στη νέα τηλεπικοινωνιών στη νέα παραλλαγή Στρυµόνα (Σ. παραλλαγή Στρυµόνα (Σ. 3/8) 3/8) Εγκατάσταση συστήµατος σηµατοδότησης τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στη νέα παραλλαγή σιδηροδροµικής γραµµής και στο σιδηροδροµικό σταθµό Στρυµόνα ιευθυντής Γραµµής Παραγωγής Σε Εξέλιξη ,8 6/5/8 //8 ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ,96 /4/ , ' 38 9 ' Αντικατάσταση δύο Αντικατάσταση δύο υφιστάµενων ΑΣΙ, υφιστάµενων ΑΣΙ, εγκατάσταση νέου και εγκατάσταση νέου και λοιπές εργασίες λοιπές εργασίες σιδηροδροµικής γραµµής σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης (Σ. Αλεξανδρούπολης (Σ. 46/9) 46/9) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Θ-Α ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ - Σ.Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Α.Σ.43/4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Θ-Α ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ - Σ.Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Α.Σ.43/4) Εγκατάσταση τριών ΑΣΙ στην περιοχή ράµας και Αλεξανδρούπολης Το έργο αφορά την αντικατάσταση των υλικών επιδοµής από τη Χ.Θ.59+4 έως 7+7 (έξοδος Σ.Σ. Λευκοθέας) της γραµµής Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης µε νέα υλικά, δηλαδή ολόσωµους στρωτήρες από προεντεταµένο σκυρόδεµα Β7 και σιδηροτροχιές UIC54, υλικό σύνδεσης τύπου Vossloh και σκύρα σκληρότητας µεγαλύτερης ή ίσης του. Το συνολικό µήκος είναι,3 χιλιόµετρα ιευθυντής Γραµµής ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ιεύθυνση Παραγωγής Σε Εξέλιξη.8.5,7 3/9/8 3/4/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ.3.79,4 6,% 3/4/ 34.56,35 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 4.8., //3 3/5/4 ΤΕΣ..,36 8,84% 3//5.6.39,7 3/6/ 6/8

17 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 39 9 ' 4 9 ' ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ Σ.Σ. ΟΪΡΑΝΗΣ (Α.Σ. 5/7) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Χ.Σ Σ.Σ. ΟΪΡΑΝΗΣ (A.Σ. 5/7) H αναβάθµιση µε νέα υλικά (στρωτήρες ολόσωµους από σκυρόδεµα, σιδηροτροχιές UIC54, σκύρα µεγαλύτερης σκληρότητας) της µονής σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης µεταξύ Χ.Σ Σ.Σ. οϊράνης. Το συνολικό µήκος της γραµµής είναι 36 χιλιόµετρα. Το έργο περιλαµβάνει την αναβάθµιση-βελτίωση της σιδηροδροµικής γραµµής Α-Ο µεταξύ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Σ. ιδυµοτείχου-σ.σ. Μαρασίων. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Στη κύρια γραµµή θα γίνει ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ αντικατάσταση των υλικών επιδοµής ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. µε νέα υλικά, δηλαδή ολόσωµους ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Σ.Σ. στρωτήρες από προεντεταµένο Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ (Α.Σ. σκυρόδεµα Β7 και σιδηροτροχιές ΜΑΡΑΣΙΩΝ (Α.Σ. 55/7) UIC54, υλικό σύνδεσης τύπου 55/7) Vossloh και σκύρα σκληρότητας µεγαλύτερης ή ίσης του. Το συνολικό µήκος είναι 54,8 χιλιόµετρα ΣΑΕ 78/7 8ΣΕ787 ΣΑΕ 78/7 6ΣΕ7876 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 3.., 3/7/6 /4/7 ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ,35 43,% /4/ ,6 8// Σε Εξέλιξη 34.., 8/9/6 7/5/7 ARCHIRODON GROUP N.V ,5 34,% 7// ,97 7/3/ 4 9 ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΑΜΑΣ (Α.Σ. ΡΑΜΑΣ (Α.Σ. 67/7) 67/7) Το έργο αφορά την συντήρηση και τις εργασίες γενικής επισκευής των κυρίων γραµµών σε εντοπισµένα τµήµατα των υφισταµένων σιδηροδροµικών γραµµών, υπό κυκλοφορία, στη δικαιοδοσία του Γ Τµήµατος Γραµµής ράµας ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 5.5., 3/8/6 3/7/7 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ , 3,% 3/7/ ,8 3// 4 9 ' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.Σ. 68Α/7) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α.Σ.68Α/7) Το έργο αφορά την συντήρηση και τις εργασίες γενικής επισκευής των κυρίων γραµµών σε εντοπισµένα τµήµατα των υφισταµένων σιδηροδροµικών γραµµών, υπό κυκλοφορία, στη δικαιοδοσία του Τµήµατος Γραµµής Αλεξανδρούπολης ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 5.., 3/8/6 3/7/7 ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ,99 3,3% 3/7/9.4.4,59 3// ' ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝ ΡΙΤΣΑΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ- ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ- ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΝ ΡΙΤΣΑΣ- ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ-ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ- ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Το έργο αφορά στην ανακαίνιση και συντήρηση,της υφιστάµενης σιδ/κής γραµµής µεταξύ ΑΝ ΡΙΤΣΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ συνολικού µήκους 79. µ ΣΑΕ 78/7 8ΣΕ787 5 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 4.5., /5/ /9/3 Κ/Ξ ΤΕΣ ΒΙΟΤΕΡ ,4,54% /9/ ,56 9/4/ 44 9 ' Οι εργασίες που εκτελούνται προβλέπουν την διαµόρφωση νέας δευτερεύουσας εισόδου του σταθµού από την οδό Μαργαροπούλου µε την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ παράλληλη διάνοιξη της υπόγειας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ σήραγγας προς την οδό ΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Μοναστηρίου. Γίνεται πλήρης ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΣ αντικατάσταση των υλικών και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΑΣ 5 5 εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων της υπόγειας σήραγγας που οδηγεί στις αποβάθρες παρέχοντας ευχέρεια πρόσβασης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σε Εξέλιξη 3.6., 5/5/6 3//6 ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ,7 4,8% 3// , ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟ ΙΚΤΥΟ. ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ Χ.Θ. 6+ ΕΩΣ Χ.Θ (ΣΤΟΜΙΟ C&C ΝΑΤΟ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. + ΕΩΣ Χ.Θ. + (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ) Κατασκευή των έργων υποδοµής της νέας Σιδηροδροµικής γραµµής που συνδέει τον εµπορικό Λιµένα Ν. Ικονίου µε το Θριάσιο Πεδίο και συγκεκριµένα από την Χ.Θ. 6+ έως την Χ.Θ εκτός των τεχνικών (Γέφυρα αφνίου Χ.Θ. 8+54, Γέφυρα Χ.Θ. +6, Κ.. οδού Γ6 Χ.Θ. +784), η ωριµότητα των µελετών των οποίων δεν επιτρέπει να δηµοπρατηθούν ενιαία και εντάσσονται στην ΦΑΣΗ ΙΙΙ. ΣΑΕ 78/7 ΣΕ787 8 Συνοχής ΙΙ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ I Σε Εξέλιξη , //4 /8/4 ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ ,85 38,4% /4/ ,76 3/4/ 49 9 ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Χωµατουργικά και τεχνικά έργα για την γραµµή σύνδεσης του λιµένα Ν. Ικονίου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. Τµήµα από Χ.Θ (στόµιο εισόδου Cut & Cover ΝΑΤΟ) έως τέλους συµπεριλαµβανοµένων: του τµήµατος από Χ.Θ. + έως Χ.Θ. + (παραλλαγή χάραξης στην Ολοκλήρωση των έργων υποδοµής της νέας Σιδηροδροµικής γραµµής που συνδέει τον εµπορικό Λιµένα Ν. Ικονίου µε το Θριάσιο Πεδίο και συγκεκριµένα από την Χ.Θ έως τέλος συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών (Γέφυρα αφνίου Χ.Θ. 8+35, Γέφυρα Κατολίσθησης Χ.Θ. +545, Κ.. οδού ΚΟΝ Χ.Θ. +95,9), την κατασκευή της περιοχή της κατολίσθησης), επιδοµής, σηµατοδότησης, της γέφυρας αφνίου, της τηλεπικοινωνιών, Η/Μ σηράγγων και επιδοµής - σηµατοδότησης - εγκαταστάσεων εντός ιδιοκτησίας τηλεπικοινωνιών, Η/Μ ΟΛΠ. σηράγγων, εγκαταστάσεων ΟΛΠ (Γ' ΦΑΣΗ) ΣΑΕ 78/7 ΣΕ787 8 Συνοχής ΙΙ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ I Σε Εξέλιξη , /5/7 6/7/7 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ,5 3,77% 6/5/ , 6//9 5 9 ' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ ΜΕ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ( Χ.Θ. + ΕΩΣ Χ.Θ. 7+,57)" Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών σταθεροποίησης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρανών της νέας µονής σιδηροδροµικής γραµµής σύνδεσης του Λιµένα Ικονίου µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. Προβλέπεται να εγκατασταθούν φυτά και να γίνουν καλλιεργητικές εργασίες ανάπτυξης των φυτών αυτών. ΣΑΕ 78/7 ΣΕ787 8 Συνοχής ΙΙ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ I Προς ανάθεση «.77.» ή « » *(µε πρόβλεψη αναθεώρησης & ΦΠΑ) 5/8/9 7/8

18 55 9 ' 57 9 ' 6 9 ' () Τίτλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Αναβάθµιση Τµήµατος Τρεις Γέφυρες ΣΚΑ Αεροδρόµιο (έργα υποδοµής, επιδοµής, σηµατοδότησης τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ () ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ Κατασκευή έργων υποδοµής τετραπλού σιδ/κού διαδρόµου στο τµήµα µεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδροµικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), έργων υποδοµής για την ολοκλήρωση του ΣΚΑ και όλων των απαιτούµενων έργων επιδοµής, σηµατοδότησης τηλεδιοίκησης, Κατασκευή επιδοµής δέσµων γραµµών µήκους 3. µέτρων, στην περιοχή που περιλαµβάνεται σε οριζόντια προβολή από την Χ.Θ.3+ έως την Χ.Θ.34+6 της κύριας γραµµής, γεφυρών πάνω από το ρέµα Γιαννούλας, δικτύου οδοποιίας και στάθµευσης, οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, περίφραξης των διαφόρων χώρων και εγκαταστάσεων, επέκτασης της Κάτω ιάβασης πεζών του Σ.Σ. Ασπροπύργου, πλήρους δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, πλήρους εγκατάστασης Ηλεκτροφωτισµού, εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Ανατολικής Λεωφ. Ασπροπύργου, καθώς και διαµόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού Θριασίου. ηλεκτροκίνησης και σιδ/κών εγκαταστάσεις τεχνικών έργων (Cut & σταθµών, για την πλήρη Cover Αγ.Αναργύρων & Πύργουθι, λειτουργία των σιδ/κών διαβάσεων οχηµάτων/πεζών και γραµµών στο τµήµα Τρεις υπαίθριων χώρων καθώς και λοιπές Γέφυρες-ΣΚΑ-Νέο εργασίες για την ολοκλήρωση του αεροδρόµιο Αθηνών στα έργου Κατασκευή: - του Σιδηροδροµικού Σταθµού Ζευγολατιού και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, - της Άνω ιάβασης Ζευγολατιού, - του ηλεκτροφωτισµού των Κ.. Πασσίου Ολοκλήρωση φυσικού και Α.. Κιάτου, - τους περιβάλλοντες αντικειµένου τµήµατος Αρχ. Κόρινθος-Κιάτο, κατασκευή σιδ. στάσης Ζευγολατιού και περιβάλλοντα χώρου, Α.. Ζευγολατιού, οδικής γέφυρας ποταµού Ελισσώνα, τοπικών οδικών δικτύων, δεξαµενών ανάσχεσης και διευθέτησης Ελισσώνα και Η/Μ εργασιών Κ.. Πασσίου και Α.. Κιάτου. Κατασκευή έργων υποδοµής τετραπλού διαδρόµου στο τµήµα Τρεις Γέφυρες ΣΚΑ, έργων επιδοµής, σηµατοδότησηςτηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης για τη πλήρη λειτουργία των σιδηροδροµικών γραµµών στο τµήµα 3 Γέφυρες-ΣΚΑ-Αεροδρόµιο. Επίσης τη κατασκευή σιδηροδροµικών σταθµών και τα έργα εγκαταστάσεωνεξοπλισµών των σταθµών και αποβαθρών σε όλο το τµήµα Τρεις Γέφυρες ΣΚΑ Αεροδρόµιο. Η/Μ χώρους και τις παρακείµενους οδούς των Σ.Σ. Κιάτου και Ζευγολατιού, - των παράλληλων έργων στην Σιδηροδροµική Γραµµή Κορίνθου- Πατρών, τα οποία αποτελούνται από την κατασκευή της οδικής γέφυρας Ελισσώνα και την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου, µεταξύ της γέφυρας Ελισσώνα και της Άνω ιάβασης Κιάτου, την κατασκευή της ανάντη στην ΣΓΥΤ οδοποιίας (µεταξύ Άνω ιάβασης Ζευγολατιού και της Άνω ιάβασης «Γήπεδο»), την κατασκευή τριών δεξαµενών ανάσχεσης, την διευθέτηση του ποταµού Ελισσώνα και του ρέµατος Χαϊκάλη. (4.) Συλλ. ΣΑΕ 78/7 ΣΑΕ 78/7 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) ΣΕ787 ΣΕ787 ΙΙ ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ I Κατασκευών ΕΡΓΑ I Κατασκευών ΕΡΓΑ I (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) Σε Εξέλιξη , //7 3/5/7 ΜΟΧΛΟΣ ,5 7,85% 4// ,37 3/9/9 Σε Εξέλιξη , 6// 4/5/ Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ, ΕΤΕΘ ,67,66% 4/5/ , ,35 3// Σε Εξέλιξη 8.9., 6//7 /4/7 ΙΟΝΙΟΣ , 3,39% /4/ , /4/ (.4) 6 9 ' ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΠΛΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΠΛΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ I Προς Ανάθεση 55.67,5 /9/9 6 9 ' ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΙΑΤΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΙΑΤΟ Εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών και κατασκευών µε σκοπό την προστασία από τις διαβρώσεις των σχηµατισθέντων ορυγµάτων και επιχωµάτων, την σταθεροποίηση τους προς αποφυγή επικείµενων κατολισθητικών φαινοµένων σ αυτά και συγχρόνως την περιβαλλοντική τους αποκατάσταση από τις τυχόν επιπτώσεις που προκλήθηκαν σ αυτό από την εκτέλεση του έργου, και γενικά τη βελτίωση της αισθητικής της σιδηροδροµικής γραµµής ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ I Προς Ανάθεση /9/ ' Ολοκλήρωση Νέας ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας Λιανοκλαδίου - οµοκού Α Φάση Κατασκευής Χωµατουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας- Λιανοκλαδίου στο τµήµα από χλµ. 4 έως χλµ. 54, των Υπολειποµένων Εργασιών στο τµήµα από χλµ. 9 έως χλµ. 4 και του Κτιρίου Επιβατών και του Περιβάλλοντος Χώρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού Μώλου (ΑΣ 78/5) Κατασκευή της υποδοµής (χωµατουργικά και τεχνικά έργα) για τη νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας- Λιανοκλαδίου στο τµήµα από χλµ. 4 έως το Σ.Σ. Τιθορέας (χλµ. 54), των Υπολειποµένων Εργασιών στο τµήµα από χλµ. 9 έως χλµ. 4 (αφαίρεση επιφόρτισης κατασκευή υδραυλικών έργων και ολοκλήρωση επιχώµατος και παράδροµων και του Κτιρίου Επιβατών και του Περιβάλλοντος Χώρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού Μώλου) ΣΑΕ 78/7 5ΣΕ787 ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ Σε εξέλιξη , 5/4/5 3/9/5 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε 47.7., 4,7% 3/6/ , //9 8/8

19 7 9 ' 7 9 ' 7 9 ' 73 9 ' 8 9 ' 84 9 ' 87 9 ' 88 9 ' () Τίτλος Ολοκλήρωση Νέας ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας Λιανοκλαδίου - οµοκού Ολοκλήρωση Νέας ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας Λιανοκλαδίου - οµοκού Ολοκλήρωση Νέας ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας Λιανοκλαδίου - οµοκού Ολοκλήρωση Νέας ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Τιθορέας Λιανοκλαδίου - οµοκού () Κατασκευή Υποδοµής από Χ.Θ. 5+ έως Χ.Θ. 5+ της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου οµοκού (ΑΣ 458/7) Κατασκευή Υποδοµής από Χ.Θ. 4+ έως Χ.Θ. 5+ (Μεγάλη σήραγγα Όθρυος) της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου οµοκού (ΑΣ 47/7) Κατασκευή Υποδοµής από Χ.Θ. + έως Χ.Θ. 4+ της νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου - οµοκού (ΑΣ 47/6) Υπολειπόµενες εργασίες για την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόµου, των χωµατουργικών και λοιπών έργων για την νέα Σ.Γ. Τιθορέας- Λιανοκλαδίου, τµήµα από Σ.Σ. Τιθορέας (Χ.Θ. +) έως Χ.Θ. 9+ (ΑΣ 535/6) Κατασκευή χωµατουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου οµοκού στο τµήµα από τη Χ.Θ περίπου, έως την είσοδο του Σ.Σ. οµοκού στη Χ.Θ , συνολικού µήκους 6,3 χλµ. και περιλαµβάνει χωµατουργικές και λοιπές εργασίες για την κατασκευή της υποδοµής, την κατασκευή 8 σηράγγων, τεχνικών C&C, 5 σιδηροδροµικών γεφυρών, 4 ανισόπεδων διαβάσεων, Σιδηροδροµικού Σταθµού και Σιδηροδροµικών Στάσεων Κατασκευή χωµατουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου οµοκού στο τµήµα από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ. 4+46, συνολικού µήκους,93χλµ. και περιλαµβάνει χωµατουργικές και λοιπές εργασίες για την κατασκευή της υποδοµής, την κατασκευή σηράγγων, τεχνικού C&C και 5 σιδηροδροµικών γεφυρών Κατασκευή χωµατουργικών και τεχνικών έργων για τη νέα διπλή σιδηροδροµική γραµµή υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλαδίου οµοκού στο τµήµα από την έξοδο του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου στη Χ.Θ. +4 έως τη Χ.Θ. 3+53, συνολικού µήκους,3 χλµ. και περιλαµβάνει τις χωµατουργικές εργασίες για την κατασκευή της υποδοµής, την κατασκευή 3 σηράγγων, τεχνικού C&C, 3 σιδηροδροµικών γεφυρών και 3 ανισόπεδων διαβάσεων Ολοκλήρωση της υποδοµής της σήραγγας του όρους Καλλιδρόµου, καθώς και την ολοκλήρωση των χωµατουργικών, των τεχνικών έργων και των λοιπών εργασιών για την κατασκευή της υποδοµής του τµήµατος από Σ.Σ. Τιθορέας (Χ.Θ. ) έως Χ.Θ. 9 Το έργο αφορά την κατασκευή Κάτω ιάβασης πεζών και µικρών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ ΚΑΤΩ Κατασκευή δύο () Κάτω οχηµάτων στη θέση «Σαράγια» του ΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ιαβάσεων στις θέσεις ήµου Τρικκαίων, στη χ.θ ΣΑΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΖΕΛΟ Σαράγια & Γκάζελο του της Σιδηροδροµικής Γραµµής ( ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΣΤΗ ήµου Τρικκαίων στη Παλαιοφάρσαλος-Καλαµπάκα, καθώς ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ σιδηροδροµική γραµµή και την κατασκευή Κάτω ιάβασης ΓΡΑΜΜΗ Παλαιοφάρσαλου- πεζών στη θέση «Γκαζέλο» του ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - Καλαµπάκας ήµου Τρικκαίων, στη χ.θ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ της Σιδηροδροµικής Γραµµή Παλαιοφάρσαλος-Καλαµπάκα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΓ ΟΜΟΚΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ Αναβάθµιση τµηµάτων της υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα οµοκός- Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση της επιδοµής και υποδοµής της υφιστάµενης διπλής σιδηροδροµικής γραµµής, σε εντοπισµένα υποτµήµατα των τµηµάτων µεταξύ των Σ.Σ. οµοκού Θεσσαλονίκης (ΤΧ) που κρίθηκαν αναγκαίες οι επεµβάσεις, καθώς και περίφραξη της σιδηροδροµικής γραµµής, σε επιλεγµένες περιοχές των τµηµάτων αυτών () Χωµατουργικές εργασίες υποδοµής (κατασκευή επιχωµάτων ορυγµάτων) έως και το υπόστρωµα της επιδοµής για την σιδηροδροµική γραµµή ενώ για το οδικά έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου έως την επιφάνεια κύλισης των Κατασκευή υποδοµής στο οχηµάτων (άσφαλτος στις κάθετες τµήµα Πολύκαστροοδούς και βάση οδοστρωσίας στους Ειδοµένη, από χ.θ. 53+ παράπλευρους)) Τεχνικά έργα. () έως χ.θ , χ.θ. Σιδηροδροµικές γέφυρες & 5 Κάτω 63+6 έως χ.θ , ιαβάσεις οδών. Υδραυλικά έργα χ.θ έως χ.θ. (οχετοί, τάφροι, κλπ.) για την πλήρη 7+73 και χ.θ αποχέτευση των υδάτων και την έως χ.θ (Β προστασία της κατασκευαζόµενης Φάση). Σ.Γ. και των αντιστοίχων έργων. Η/Μ εργασίες, ήτοι οδοφωτισµός, Άνω και Κάτω ιαβάσεων, γειώσεις τεχνικών έργων και εργασίες προστασίας έναντι Ηλεκτροκίνησης. Περίφραξη Σιδηροδροµικής Γραµµής. Εργασίες κατασκευής της επιδοµής της νέας µονής γραµµής µεταξύ Πολυκάστρου Ειδοµένης και πιο συγκεκριµένα: Α) Στρώση της επιδοµής στον Νέο σιδηροδροµικό Κατασκευή επιδοµής σταθµό Πολυκάστρου και σύνδεση παραλλαγής Θεσσαλονίκηςτου µε την υφιστάµενη γραµµή προς Ειδοµένης στο τµήµα τον υφιστάµενο Σ.Σ. Πολυκάστρου. Πολύκαστρο-Ειδοµένη, από Β) Ηλεκτροκίνηση (µελέτη, Χ.Θ. 53+ έως Χ.Θ. προµήθεια, παράδοση, κατασκευή 73+, επιδοµής Σ.Σ. εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία Πολυκάστρου, εργασίες και εν λειτουργία παράδοση του ηλεκτροκίνησης, συστήµατος ηλεκτροκίνησης) µε τηλεδιοίκηση τηλεδιοίκηση της µονής ηλεκτροκίνησης µονής σιδηροδροµικής γραµµής της νέας γραµµής στη νέα παραλλαγής της σιδηροδροµικής παραλλαγή και περίφραξη γραµµής και των περιοχών σύνδεσης γραµµής της υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής µε την νέα παραλλαγή στην περιοχή των Ν.Σ.Σ. Πολυκάστρου, Χ.Θ και στην είσοδο του υφιστάµενου Σ.Σ. Ειδοµένης (4.) Συλλ. ΣΑΕ 78/7 ΣΑΕ 78/7 ΣΑΕ 78/7 78/7 ΣΑΕ 78/7 ΣΑΕ 78/7 ΣΑΕ 78/9 ΣΑΕ 78/9 Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) 7ΣΕ ΣΕ ΣΕ787 ΣΕ787 5ΣΕ787 5ΣΕ ΣΕ789 8ΣΕ789 ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΠ/ΣΑΑΣ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ Κατασκευών ΕΡΓΑ IΙΙ (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) Σε εξέλιξη /6/7 //7 ΤΕΡΝΑ Α.Ε ,8% // Σε εξέλιξη //6 3/4/7 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε ,3% 3/4/ ,49 Σε εξέλιξη //6 7//6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε ,8% 7/8/ , Σε εξέλιξη //6 8/9/6 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ - J&P ΑΒΑΞ ,5% 8// Σε εξέλιξη ,5 /5/6 5/8/6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Α.Ε 3.85.,48 6,% 5//8 9.58, 9/9/9 (.3) Σε εξέλιξη //6 /8/6 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ,3 4,4% 5// , 5//9 Σε εξέλιξη , //7 3/3/8 ΘΟΛΟΣ ,9 4,% 3/9/ , 3/9/9 Σε εξέλιξη /9/8 5/4/9 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε ,49 43,3% 5/4/ (.4) 9/8

20 () Τίτλος () (4.) Συλλ. Στοιχεία χρηµατοδότησης της κατασκευής () (4.) (8.) / (8.) (9.) (9.) (.) () Στοιχεία υλοποίησης της (.) (.3) (.4) 96 9 ' Κατασκευή νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, στο τµήµα Κιάτο- Ροδοδάφνη Αφορά στην κατασκευή της Σιδηροδροµικής Σήραγγας Αιγίου, τις σήραγγες διαφυγής αυτής και τα τεχνικά έργα εισόδου και εξόδου. Ειδικότερα περιλαµβάνονται: (α) Η κατασκευή της σήραγγας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής µε υπόγεια διάνοιξη µήκους 35m. και η κατασκευή τριών στοών διαφυγής µε τις αντίστοιχες οδούς πρόσβασης Κατασκευή Σήραγγας Αιγίου προς τα µέτωπα των στοών στο τµήµα Κιάτο - Αίγιο της διαφυγής. (β) Η κατασκευή δύο Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Αθηνών Πατρών (Α.Σ. 465) τεχνικών διπλής σιδηροδροµικής γραµµής µε τη µέθοδο της κάλυψης και εκσκαφής (Cover & Cut) στην είσοδο και στην έξοδο της σήραγγας. (γ) Η κατασκευή των χωµατουργικών έργων για την κατασκευή της υποδοµής της Ν.Σ.Γ συµπεριλαµβανοµένης της στρώσης διαµόρφωσης χωµατουργικών και του υποστρώµατος επιδοµής. (δ) Οι πρόδροµες εργασίες των Η/Μ εγκαταστάσεων της Σήραγγας. (ε) Όλες οι αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. ΣΑΕ 78/7 5ΣΕ787 Συνοχής ΙΙ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ IV Σε εξέλιξη //6 4/5/6 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ, ΜΟΧΛΟΣ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ,5 6,5% 4/3/ /3/ 97 9 ' Κατασκευή νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, στο τµήµα Κιάτο- Ροδοδάφνη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΠΛΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟ Ο ΑΦΝΗ ΑΠΟ Χ.Θ. + ΕΩΣ Χ.Θ. 8+, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ Κατασκευή των χωµατουργικών έργων της σιδηροδροµικής γραµµής σε όλο το µήκος της γραµµής από Χ.Θ.+ έως Χ.Θ. 8+ (εντός και εκτός της σήραγγας Μελισσίου) έως και το υπόστρωµα επιδοµής, η κατασκευή της σήραγγας Μελισσίου συνολικού µήκους.85,6m από Χ.Θ. 5+8,5 έως Χ.Θ ,, η αποκατάσταση του οδικού δικτύου λόγω κατασκευής του σιδηροδροµικού έργου σε όλο το µήκος αυτού, παραλλαγές της υφιστάµενης κυκλοφορούσας µετρικής γραµµής, στις θέσεις όπου αυτή συναντά την προς κατασκευή Σ.Γ.Υ.Τ.(Σιδηροδροµική Γραµµή Υψηλών Ταχυτήτων) και έργα αποχέτευσης των οµβρίων υδάτων από τα προς κατασκευή έργα της παρούσας και έργα αποκατάστασης του υφιστάµενου υδρογραφικού δικτύου στις θέσεις που αυτό επηρεάζεται από τα έργα της ΣΓΥΤ, στο συγκεκριµένο τµήµα. 78/7 5ΣΕ787 Συνοχής ΙΙ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ IV Σε εξέλιξη /3/6 5/6/6 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ,77 33,86% 5// /3/ 98 9 ' 99 9 ' Κατασκευή νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, στο τµήµα Κιάτο- Ροδοδάφνη Κατασκευή νέας σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ), - Πάτρας, στο τµήµα Κιάτο- Ροδοδάφνη Κατασκευή της υποδοµής της Νέας Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) στο τµήµα από Χ.Θ. 8+, Χ.Θ , και από Χ.Θ. 79+, Χ.Θ. 9+5, (εκτός σήραγγας Αιγίου) ήτοι: χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή Κατασκευή υποδοµής της τεχνικών έργων (σιδηροδροµικές νέας διπλής σιδηροδροµικής γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις, γραµµής στο τµήµα Κιάτο Ροδοδάφνη, από Χ.Θ. 8+ έως Χ.Θ µε σήραγγες ερβενίου και από Χ.Θ έως 9+5 (εκτός σήραγγας Αιγίου) (Α.Σ.5). Κατασκευή σηράγγων Τράπεζας, Πλατάνου και γέφυρας Λαδοποτάµου Α.Σ. 533/6 απαραίτητα τεχνικά αντιστήριξης), κατασκευή δύο σηράγγων στην περιοχή του ερβενίου, κατασκευή/ αποκατάσταση κάθετου και παράπλευρου τοπικού οδικού δικτύου, έργα αποχέτευσης/ αποστράγγισης της σιδηροδροµικής γραµµής και παράπλευρου οδικού δικτύου, αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου της περιοχής, αναγκαίες προσωρινές παραλλαγές της υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής, και αρχαιολογικές έρευνες και µελέτες. Περιλαµβάνεται η κατασκευή: i) Της σιδηροδροµικής σήραγγας Πλατάνου για διπλή γραµµή µήκους.5 µ µε δύο στοές διαφυγής συνολικού µήκους 645 µ και Cut & Cover εισόδου και εξόδου συνολικού µήκους 33µ. ii) Της σιδηροδροµικής γέφυρας Λαδοποτάµου µήκους 9, 5 µ. iii) Της σιδηροδροµικής σήραγγας Τράπεζας για διπλή γραµµή µήκους.7 µ µε δύο στοές διαφυγής µήκους 398 µ και Cut & Cover εισόδου και εξόδου συνολικού µήκους 34, 5 µ. iv) του οδικού δικτύου πρόσβασης στα στόµια των σηράγγων καθώς και αρχαιολογικές έρευνες και µελέτες. ΣΑΕ 78/7 ΣΑΕ 78/7 5ΣΕ787 5ΣΕ787 Συνοχής ΙΙ Συνοχής ΙΙ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ Κατασκευών ΕΡΓΑ IV Κατασκευών ΕΡΓΑ IV Σε εξέλιξη , 3/3/7 7/5/7 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ,5 9,63% 7// /9/ Σε εξέλιξη //6 8/9/6 Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ, J&P- ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ,9 8,73% 8/9/ ,6 9/6/ /8

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ? Έ έ πό Έ & Έ & Έ ( π ά ς ί & ύ έ ) EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα, Ελλάς Κατασκευή τµήµατος αυτοκινητόδροµου διπλής κατεύθυνσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012

ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Οκτώβριος 2012 ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Σήµερα, στην Αθήνα λειτουργούν 29 Σταθµοί Μετρό και 31 χλµ δικτύου των Γραµµών 2 & 3

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Προσπελασιμότητας 277211 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ» ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.274.003.178,92 Αττική 216819 ΝΕΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

1. Σήραγγα του οδικού τμήματος Έδεσσα όρια Νομού Φλώρινας 2. Σήραγγα Cut & cover (25x250m) Θεσσαλονίκη 3. Σήραγγα Cut & cover Νότια Παράκαμψη Έδεσσας

1. Σήραγγα του οδικού τμήματος Έδεσσα όρια Νομού Φλώρινας 2. Σήραγγα Cut & cover (25x250m) Θεσσαλονίκη 3. Σήραγγα Cut & cover Νότια Παράκαμψη Έδεσσας Ποιοι είμαστε Η εταιρεία μελετών "Ι.Μαυράκης και Συνεργάτες Γραφείο Τεχνικών Μελετών Α.Ε." ιδρύθηκε το 1999 και ήταν το αποτέλεσμα της εξέλιξης μιας ατομικής επιχείρησης με αφετηρία το 1978( ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας

Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου. το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Νομαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Πελοποννήσου το παράδειγμα του Νομού Λακωνίας Παναγιώτης Γ. Παναγάκης Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Προϊστάμενος ΤΕΕ Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λακωνίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Ηµερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε. ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε. 1. Χαραδρογέφυρες Εθνικής οδού Πρέβεζας-Πάργας ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1987-1989 2. Προεντεταμένοι σωλήνες αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4.970.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4.970.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας Οδού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 EΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Ηµεροµηνία 3/11/2015 5021 14858- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΑΠΟΧ/ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο ΟΥΣ (S.R) ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΑ ΤΜΗΜ.: Α)ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012

Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012 Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΓ Ε - ΕΥ Ε/ΜΕ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ 2009 212.832.896 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/12/2013 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απάντηση Μ. Χρυσοχοϊδη στο ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας Απάντηση στη επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας για τα έργα της Κάρλας απέστελλε ο Υπουργός Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1995 - Νοέµβριος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Νικόλαος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 05 / 07 / 1975, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ...2 2. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ...4 3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΠΑΡΤΗΣ...5 4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ...6 5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MoS UPGRATED. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MoS UPGRATED Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRI-UP Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ελλάδα (3) - Ιταλία (4) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (Επικεφαλής) Λιμενική Αρχή Ανκόνα Λιμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Στοιχεία του Έργου Αύγουστος 2007 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 12 Ι ΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜ 14 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 17 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46Ψ8ΟΝ-4ΤΕ 819 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 819 της 819ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 07.03.14 Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000

Βιογραφικό Σηµείωµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) Ηµεροµηνία : Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 2000 Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Επώνυµο : Γαργερός 2. Όνοµα : Γεώργιος 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 31 / 7 / 1976, ΑΘΗΝΑ 4. Υπηκότητα: Ελληνική 5. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος 6. Εκπαίδευση : Απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) : ΤΕΧΝIΚΗ ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΔΡ 1303/2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Π Ε Π ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ) ημοπρατήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Οκτώβριος 2006 ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το Μετρό είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β - - ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΤΑΜΕΙΟ ΥΝΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ (Α/3, Α/7, ΑΕΠ/3, ΑΜΠ/3 & ΑΝΑ/3) ΕΠΑ 2007-203 (Α/8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ : Δήμος Ρεθυμνου. ΘΕΣΗ : Εντός οικισμού Γερανίου, Δήμοτικη Ενότητα Νικηφόρου Φωκά, Δημός Ρεθύμνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τηλ. 210.368.9762, 9763, 9710 και 9756 Αθήνα 16-12-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 23/2/2016

Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 23/2/2016 Υπηρεσίες κατά Περιφέρεια από 25/8/2015 έως 23/2/2016 Ηµερ_ ιαγ/σµού Φορέας Εργο - (Κατηγορία) Π.Υ. χωρίς Εκπτωση % 1ος Μειοδότης Περιφέρεια: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 19/11/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 16863

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Μ Ε Τ Α Ξ Υ 1. ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ. Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ-ΕΡΓΟΥ Εντοπισμός της περιοχής μελέτης. Τα Φάρσαλα είναι έδρα Δήμου και πρωτεύουσα την ομώνυμης επαρχίας. Ανήκει διοικητικά στο νομό Λάρισας. Σήμερα είναι μια σύγχρονη και δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ. 19779Α/ΣΜ/σµ Αθήνα, εκεµβρίου 008 Π Ρ Ο Σ Τον Γενικό Γραµµατέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ)" ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΟΥΛΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΘΕΣΗ ΦΙΛΙΑΝΤΡΑ) ΠΡΟΫΠ.: ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/5 GR-Αθήνα: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών 2009/S 30-043772 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα