Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων"

Transcript

1 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ.Συγγρού , Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) , F: (+30) E: Καλλιθέα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 294/2015 ΠΡΟΣ: Δίκτυο Συνεργατών ΚΟΙΝ/ΣΗ: Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, Γενικό & Οικονομικό Δ/ντή, Aναπ/τές Γενικούς Διευθυντές, Δ/ντή Διαχείρισης Κινδύνων & Αναλογιστικής, Εμπορικό Δ/ντή, Επιθεωρητές Πωλήσεων, Υποκαταστήματα Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Η Εταιρεία διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ασφάλισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων, τα οποία προσφέρουν συνδυασμό χρήσιμων καλύψεων που εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία, με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο. Στο Βασικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ενοικιαζομένων Οχημάτων της Υδρογείου περιλαμβάνονται, πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης, επιπλέον συμπληρωματικές καλύψεις για μεγαλύτερη προστασία του ιδιοκτήτη ή/και οδηγού και του οχήματος, όπως Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού, Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα, Νομική Προστασία και Φροντίδα Ατυχήματος. Στο βασικό πρόγραμμα μπορούν προαιρετικά να προστεθούν τα προγράμματα RENT PROTECT A και C, τα οποία περιλαμβάνουν επιπλέον καλύψεις για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, μεταξύ των οποίων και την καινοτόμο κάλυψη της Ολικής Καταστροφής του Οχήματος. (βλέπε τιμολόγιο ενοικιαζομένων, σελίδα 3). Επίσης δημιουργήσαμε νέα κάλυψη θραύσης κρυστάλλων με μειωμένο κόστος για πελάτες που επιθυμούν να την προσθέσουν μόνο στο σύνολο των οχημάτων τους, με κόστος 1,66 / μήνα ανά όχημα. Ο κάθε συνεργάτης θα έχει μοναδικό κωδικό για τη χρήση ενοικιαζομένων. Η καταχώρηση των αιτήσεων ασφάλισης των ενοικιαζομένων καθώς και η έκδοση ασφαλιστηρίων μπορεί να γίνεται και από το συνεργάτη μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής YdrogiosOnLine. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου (πινακίου) καταχωρηθέντων αιτήσεων ανά πελάτη (με βάση τον Α.Φ.Μ.), το οποίο παρέχει πληροφόρηση τόσο για τα προς ασφάλιση οχήματα, όσο και το σύνολο των μικτών ασφαλίστρων. Η Εταιρεία δέχεται προς ασφάλιση ενοικιαζόμενα οχήματα σύμφωνα με την πολιτική ανάληψης κινδύνων που περιγράφεται στο συνημμένο τιμολόγιο. Σε περίπτωση που η αίτηση ασφάλισης αποστέλλεται από δύο συνεργάτες για την ίδια επιχείρηση, γίνεται δεκτή η αίτηση του τοπικού συνεργάτη.

2 Απόδοση ασφαλίστρων Η καταβολή των ασφαλίστρων στην Εταιρεία θα γίνεται πριν τη μετατροπή της αίτησης σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ειδικά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών ανανεώσεων (6 μηνιαίες ανανεώσεις, 3 διμηνιαίες ανανεώσεις, 2 τρίμηνες ανανεώσεις), με συνολική διάρκεια ασφάλισης σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών, ώστε να διατηρείται καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, το ασφάλιστρο του μήνα έναρξης της ασφάλισης. Σημείωση: Οι αιτήσεις πολλαπλών ανανεώσεων καταχωρούνται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Επιβράβευση πελατών με καλό δείκτη ζημίας Σε περίπτωση που από ανάλυση των στατιστικών στοιχείων ζημιών ανά πελάτη (Α.Φ.Μ.) προκύπτει ποσοστό ζημίας μικρότερο του είκοσι πέντε στα εκατό (25%) παρέχεται μόνο στη χρήση Ε.Ι.Χ., έκπτωση δέκα στα εκατό (10%), και έκπτωση επτά στα εκατό (7%) για πελάτες που το ποσοστό ζημίας είναι μικρότερο του πενήντα δύο και μισό στα εκατό (52,5%). Η προμήθεια για τη χρήση αστικής ευθύνης ενοικιαζομένων οχημάτων, δε δύναται να υπερβαίνει το είκοσι στα εκατό (20%). Συνημμένα αποστέλλουμε το τιμολόγιο ασφάλισης ενοικιαζομένων οχημάτων έτους 2015, με ισχύ από 1 ης Απριλίου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Για την «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» Τζένη Αναγνωστάκη Δ/ντρια Κλάδου Έκδοσης Οχημάτων Κωνσταντίνος Λαπιδάκης Δ/ντής Ανάληψης Κινδύνων

3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2015 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από το Συνεργάτη ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Έκδοση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine Ο κάθε Συνεργάτης έχει μοναδικό κωδικό και δυνατότητα καταχώρησης αίτησης ασφάλισης καθώς και έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για τους κωδικούς χρήσεων Ε.Ι.Χ (70, 71) επιλογή Βασικού Πακέτου με επιπλέον δυνατότητα προσθήκης των καλύψεων Θραύσης Κρυστάλλων (15, 142) Οδικής Βοήθειας Ελλάδας (251) ή τον συνδυασμό τους σε μορφή πακέτου με κωδικό 773. Για τους κωδικούς χρήσεων ΜΟΤ/ΤΩΝ 830, 835, 970 και 975 επιλογή Βασικού Πακέτου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του συμβολαίου είναι η επισύναψη της Άδειας Κυκλοφορίας στο σχετικό φάκελο της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Δεν είναι απαραίτητη η Άδεια κυκλοφορίας για όχημα που το 2014 εκδόθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο από την Εταιρεία. Η αίτηση πρωτασφάλισης παραμένει στην εφαρμογή συνολικά 15 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης. Κατά τη μετατροπή της αίτησης σε ασφαλιστήριο, τις πρώτες 5 ήμερες η ημερομηνία έναρξης θα είναι ίδια με αυτή της αίτησης, ενώ μετά την 5 η ημέρα (συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας έναρξης) η ημερομηνία έναρξης θα είναι η ημερομηνία μετατροπής σε συμβόλαιο. Η αίτηση ανανέωσης παραμένει στην εφαρμογή συνολικά 5 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης. Κατά τη μετατροπή της αίτησης σε ασφαλιστήριο η ημερομηνία έναρξης θα είναι ίδια με αυτή της αίτησης. Μετά την πάροδο των 5 ημερών απαιτείται αποστολή ή καταχώρηση νέας αίτησης ασφάλισης. Έκδοση από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο Συνεργάτης θα πρέπει να αποστέλλει μέσω Fax στα , , ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : Συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ανά πελάτη. Θα πρέπει να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένο και πάντα να φέρει τόσο την υπογραφή του λήπτη της ασφάλισης, όσο και τη δική σας. Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος. Για τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις απαιτείται, επιπλέον και ανάλογα με το προτεινόμενο ποσό ασφάλισης : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣ - ΚΛΟΠΗ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ έως Πραγματογνωμοσύνη από έως Έκθεση Ελέγχου Συνεργάτη Πραγματογνωμοσύνη από και άνω Πραγματογνωμοσύνη Πραγματογνωμοσύνη Η διάρκεια ασφάλισης μπορεί να είναι 1,2,3,4,5,6,12 μήνες. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ακυρώσεις συμβολαίων δε γίνονται δεκτές. Εξαίρεση μόνο μετά από ολική καταστροφή οχήματος, με την προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού. Καμία συμπληρωματική κάλυψη δε θα προστίθεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου. 1

4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΣΕ Α ΚΙΝΔΥΝΟ Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη, ρητά αποκλειομένου του εμπρησμού. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλιζόμενου οχήματος από πυρκαγιά ή και έκρηξη που προξενούνται από τρομοκρατικές ενέργειες. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ Καλύπτει την αποζημίωση, μέχρι του ποσού του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, που υποχρεούται να καταβάλει ο ασφαλισμένος σε τρίτους για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που υπέστησαν ως συνέπεια πυρκαγιάς του ασφαλιζόμενου οχήματος. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Καλύπτει την ολική και τη μερική κλοπή εξαρτημάτων του οχήματος, τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του οχήματος και στέρεα προσδεδεμένα σε αυτό. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ανά ,93 Ανά ,44 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (κωδ.15) Καλύπτει κάθε θραύση κρυστάλλου του ασφαλιζόμενου οχήματος. Εξαιρούνται οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί, οι καθρέπτες, οι δείκτες αλλαγής πορείας, οι γυάλινες οροφές και ηλιοροφές. Ισχύει απαλλαγή 30% σε κάθε ζημιά, με ελάχιστο το ποσό των 130. Δεν ισχύει η απαλλαγή εάν το όχημα επισκευαστεί σε συμβεβλημένες εταιρείες. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (κωδ.142) Καλύπτει κάθε θραύση κρυστάλλου του ασφαλιζόμενου οχήματος. Εξαιρούνται οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι φανοί, οι καθρέπτες, οι δείκτες αλλαγής πορείας, οι γυάλινες οροφές και ηλιοροφές. Η κάλυψη αυτή παρέχετε μόνο στην περίπτωση που προστεθεί στο σύνολο των ασφαλιζόμενων οχημάτων. Η επισκευή του οχήματος γίνεται μόνο σε συμβεβλημένες εταιρείες. Για κεφάλαιο Για κεφάλαιο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, τυφώνα, κ.λ.π.). Δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που έχουν ως αιτία τον παγετό. Παρέχεται ισόποσα σε συνδυασμό με την πυρός. Ανά ,55 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Κωδικός πακέτου

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Καλύπτεται η μεταφορά του οχήματος συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής, βλάβης και η επιτόπου επισκευή βλάβης. Η βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο μόνο εντός Ελλάδος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάλυψη παρέχεται μόνο σε Ε.Ι.Χ. ενοικιαζόμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση της χρήσης Οδικής Βοήθειας είναι η επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον υπάλληλο της Οδικής Βοήθειας. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 31 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. Η Υδρόγειος διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης που συνδυάζουν και προαιρετικές καλύψεις, ειδικά τιμολογημένα για τους πελάτες της. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης δε χορηγούνται σε οχήματα αξίας κάτω των και οχήματα που η ηλικία τους υπερβαίνει τα 8 έτη. ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Αποζημίωση του ασφαλιζόμενου οχήματος μετά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή ανεξάρτητα από την ευθύνη του οδηγού του ασφαλιζόμενου οχήματος σε περίπτωση που το κόστος επισκευής είναι πάνω από το 70% της ασφαλιζόμενης αξίας. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος. Προκειμένου η Εταιρεία να αποζημιώσει μετά την επέλευση του κινδύνου απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι η προσκόμιση Δελτίου Συμβάντων Τροχαίας. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RENT PROTECT A ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πυρός σε Α κίνδυνο Τρομοκρατικές Ενέργειες Πυρός Αστική Ευθύνη Πυρός ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8,00 Ολική Καταστροφή Οχήματος RENT ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RENT PROTECT C ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πυρός σε Α κίνδυνο Τρομοκρατικές Ενέργειες Πυρός Αστική Ευθύνη Πυρός Ολική και Μερική Κλοπή ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10,00 Ολική Καταστροφή Οχήματος RENT

6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν στο όχημα συνεπεία σύγκρουσης-πρόσκρουσης-εκτροπής-ανατροπής και κατακρήμνισης, ανεξαρτήτως ευθύνης του οδηγού. Επεκτείνεται η κάλυψη στο ασφαλισμένο όχημα και κατά τη διάρκεια φόρτωσης, μεταφοράς ή εκφόρτωσης του από το γερανοφόρο όχημα, πορθμείο και σιδηρόδρομο, υπό τον όρο ότι ο ασφαλισμένος θα προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του έναντι παντός υπευθύνου της ζημιάς. Παρέχεται μόνο σε Ε.Ι.Χ. με όριο ηλικίας τα 8 έτη και με ελάχιστο κεφάλαιο τα Η κάλυψη έχει απαλλαγή 500 ή 800 και παρέχεται σε συνδυασμό με την κάλυψη πυρός. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟΣ Απαλλαγή 500 Απαλλαγή 800 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΡΤΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ Αίγινα Κύθηρα Μέθανα Πόρος Σπέτσες ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Αστυπάλαια Κάλυμνος Κάρπαθος Κάσος Κως Λέρος Νίσυρος Πάτμος Ρόδος Σύμη Τήλος ΕΒΡΟΥ ΟΧΙ ΟΧΙ Σαμοθράκη ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ Σκύρος ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΧΙ ΟΧΙ 4

7 ΝΟΜΟΣ Απαλλαγή 500 Απαλλαγή 800 ΗΛΕΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ ΟΧΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ Θάσος ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Παξοί ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ιθάκη ΚΙΛΚΙΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αμοργός Άνδρος Αντίπαρος Ίος Κέα Κίμωλος Κύθνος Μήλος Μύκονος Νάξος Πάρος Σαντορίνη Σέριφος Σίφνος Σύρος Τήνος Φολέγανδρος ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Λήμνος ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ Αλόννησος Σκιάθος Σκόπελος

8 ΝΟΜΟΣ Απαλλαγή 500 Απαλλαγή 800 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΞΑΝΘΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΕΛΛΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΣΑΜΟΥ Ικαρία Φούρνοι ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΧΙ ΟΧΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΟΧΙ ΟΧΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ

9 13 ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 9 ΕΩΣ 12 ΙΠΠΟΥΣ ΕΩΣ 8 ΙΠΠΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. Σωματικές Βλάβες Τρίτων: ανά Θύμα Υλικές Ζημιές Τρίτων : ανά Ατύχημα Κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα : Φροντίδα Ατυχήματος Προσωπικό Ατύχημα : Νομική Προστασία : ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 6μηνο 12μηνο 6μηνο 12μηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 6μηνο 12μηνο 6μηνο 12μηνο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 6μηνο 12μηνο 6μηνο 12μηνο Ειδικά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών ανανεώσεων (6 μηνιαίες ανανεώσεις, 3 διμηνιαίες ανανεώσεις, 2 τρίμηνες ανανεώσεις), με συνολική διάρκεια ασφάλισης σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών, ώστε να διατηρείται καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, το ασφάλιστρο του μήνα έναρξης της ασφάλισης. Σημείωση : Οι αιτήσεις πολλαπλών ανανεώσεων καταχωρούνται μόνο από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. 7

10 13 ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 9 ΕΩΣ 12 ΙΠΠΟΥΣ ΕΩΣ 8 ΙΠΠΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο

11 13 ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 9 ΕΩΣ 12 ΙΠΠΟΥΣ ΕΩΣ 8 ΙΠΠΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο 3μηνο 6μηνο 12μηνο

12 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ Ε.Ι.Χ. TIM. 1 Σκιάθος, Χίος, Χαλκιδική. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αργολίδα, Αρκαδία, Δράμα, Μεσσηνία, Κως, Ρόδος. Ηράκλειο. Καβάλα, Μύκονος, Χανιά. Αιτωλοακαρνανία, Αττική, Αχαΐα, Ζάκυνθος. Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Σύρος. Εύβοια, Ηπειρωτική, Θεσσαλονίκη. Σαντορίνη. Λασίθι, Μοίρες, Ρέθυμνο, Τυμπάκι. Αίγινα, Θάσος, Λευκάδα, Μέθανα, Νάξος, Πάρος, Πόρος, Σαμοθράκη, Σκόπελος, Σπέτσες, Ύδρα. Αλόννησος, Αμοργός, Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Ικαρία, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κέα, Κάσος, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λέρος, Λήμνος, Μήλος, Νίσυρος, Παξοί, Πάτμος, Σάμος, Σέριφος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Τήνος, Σίφνος, Φολέγανδρος, Φούρνοι. 10

13 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Σωματικές Βλάβες Τρίτων: ανά Θύμα Υλικές Ζημιές Τρίτων : ανά Ατύχημα Κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα : Φροντίδα Ατυχήματος ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ έως άνω ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ) Σωματικές Βλάβες Τρίτων: ανά Θύμα Υλικές Ζημιές Τρίτων : ανά Ατύχημα Κάλυψη Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα : Φροντίδα Ατυχήματος ΕΞΑΜΗΝΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ έως άνω ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ TIM Λασίθι, Σκιάθος, Χανιά. Αχαΐα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Μύκονος. Νάξος, Ρέθυμνο, Σαντορίνη. Αττική, Ζάκυνθος. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Θάσος, Ικαρία, Μυτιλήνη, Σαμοθράκη, Σάμος, Σκύρος, Φούρνοι, Χαλκιδική. Κέρκυρα, Ρόδος. Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, Άρτα, Βοιωτία, Γρεβενά, Δράμα, Έβρος, Εύβοια, Ευρυτανία, Ηλεία, Ημαθία, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Κόρινθος, Κως, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Φωκίδα. Αμοργός, Αίγινα, Αλόννησος, Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κεφαλονιά, Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λέρος, Λευκάδα, Λήμνος, Μέθανα, Μήλος, Νίσυρος, Παξοί, Πάρος, Πάτμος, Πόρος, Σέριφος, Σίφνος, Σκόπελος, Σπέτσες, Σύμη, Σύρος, Τήλος, Τήνος, Φολέγανδρος, Χίος. 11

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναπροσαρμογή τιμολογίου κλάδου οχημάτων - Οκτώβριος 2012

Θέμα : Αναπροσαρμογή τιμολογίου κλάδου οχημάτων - Οκτώβριος 2012 Καλλιθέα, 26.09.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 246/2012 ΠΡΟΣ : ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Θέμα : Αναπροσαρμογή τιμολογίου κλάδου οχημάτων - Οκτώβριος 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Η συνεχής αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2 1.Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 2 1.Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 2 1.Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΗΜ/ΝΙΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Η πορεία του Ομίλου μας, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγια Ασφαλίστρων

Τιμολόγια Ασφαλίστρων Φεβρουάριος2013 Τιμολόγια Ασφαλίστρων Φεβρουάριος 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έδρα Καλαμαριά Λαγκαδάς Θέρμη Έδρα: 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Θ. 60218 Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 499 000

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγια Ασφαλίστρων

Τιμολόγια Ασφαλίστρων Μάιος2012 Τιμολόγια Ασφαλίστρων Μάϊος 2012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έδρα Καλαμαριά Λαγκαδάς Θέρμη Έδρα: 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Θ. 60218 Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 499 000 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 Αθήνα, Ιανουάριος 2012 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ασφάλιση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων

Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Εγχειρίδιο Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα Ενότητα 1: Home Comfort Ασφάλιση Κατοικίας Πρόγραμμα 1 Πλήρες Πακέτο Καλύψεων Γενικά Στοιχεία. 1 Όροι και Προϋποθέσεις Ανάληψης Διαχείριση. 2 Προνομιακές Παροχές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Αυτοκινήτων ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικοί & Γενικοί Όροι DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01)

Κλάδος Αυτοκινήτων ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικοί & Γενικοί Όροι DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01) Κλάδος Αυτοκινήτων Ειδικοί & Γενικοί Όροι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ειδικός Όρος Αστικής Ευθύνης από την Κυκλοφορία του Οχήματος (ΕΟ 01) Άρθρο 1. Ορισμοί: Αστική ευθύνη είναι η νόμιμη υποχρέωση του νομικού ή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση ιούλιος 2015. Το χαμόγελο είναι η γέφυρα που ενώνει!

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση ιούλιος 2015. Το χαμόγελο είναι η γέφυρα που ενώνει! Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ιούλιος 2015 Το χαμόγελο είναι η γέφυρα που ενώνει! 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης #04-05 Κλάδος Αποζημιώσεων Η Υδρόγειος πρωτοπόρος

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 262/2012 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. INTERAMERICAN

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 262/2012 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. INTERAMERICAN ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 262/2012 Αθήνα, 31/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. INTERAMERICAN Αγαπητοί συνεργάτες, Σας γνωρίζουμε ότι το ομαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την ασφαλιστική κάλυψη 2 Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και οι καλύψεις 2 Επασφάλιστρα και εκπτώσεις 5 Ιστορικό Ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

ΤΕΠΙΧ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα ΤΤΑΑΜΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΠΠΙ ΙΙΧΧΕΕΙ ΙΙΡΡΗΗΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ ΤΤΕΕΠΠΙ ΙΙΧΧ ΤΕΠΙΧ Νησιωτική Επιχειρηματικότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα