ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει."

Transcript

1 Hymni Homerici III, In Apollinem Fort. auctore Cynaetho Chio (Κύναιθος) 1 Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο, ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. 5 Λητὼ δ' οἴη μίμνε παραὶ Διὶ τερπικεραύνῳ, ἥ ῥα βιόν τ' ἐχάλασσε καὶ ἐκλήϊσε φαρέτρην, καί οἱ ἀπ' ἰφθίμων ὤμων χείρεσσιν ἑλοῦσα τόξον ἀνεκρέμασε πρὸς κίονα πατρὸς ἑοῖο πασσάλου ἐκ χρυσέου τὸν δ' εἰς θρόνον εἷσεν ἄγουσα. 10 τῷ δ' ἄρα νέκταρ ἔδωκε πατὴρ δέπαϊ χρυσείῳ δεικνύμενος φίλον υἱόν, ἔπειτα δὲ δαίμονες ἄλλοι ἔνθα καθίζουσιν χαίρει δέ τε πότνια Λητώ, οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. χαῖρε μάκαιρ' ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα 15 Ἀπόλλωνά τ' ἄνακτα καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, τὴν μὲν ἐν Ὀρτυγίῃ, τὸν δὲ κραναῇ ἐνὶ Δήλῳ, κεκλιμένη πρὸς μακρὸν ὄρος καὶ Κύνθιον ὄχθον, ἀγχοτάτω φοίνικος ὑπ' Ἰνωποῖο ῥεέθροις. Πῶς τάρ σ' ὑμνήσω πάντως εὔυμνον ἐόντα; 20 πάντῃ γάρ τοι, Φοῖβε, νομὸς βεβλήαται ᾠδῆς, ἠμὲν ἀν' ἤπειρον πορτιτρόφον ἠδ' ἀνὰ νήσους. πᾶσαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ' ἅλα δὲ προρέοντες,

2 ἀκταί τ' εἰς ἅλα κεκλιμέναι λιμένες τε θαλάσσης. 25 ἦ ὥς σε πρῶτον Λητὼ τέκε χάρμα βροτοῖσι, κλινθεῖσα πρὸς Κύνθου ὄρος κραναῇ ἐνὶ νήσῳ Δήλῳ ἐν ἀμφιρύτῃ; ἑκάτερθε δὲ κῦμα κελαινὸν ἐξῄει χέρσον δὲ λιγυπνοίοις ἀνέμοισιν ἔνθεν ἀπορνύμενος πᾶσι θνητοῖσιν ἀνάσσεις. 30 ὅσσους Κρήτη τ' ἐντὸς ἔχει καὶ δῆμος Ἀθηνῶν νῆσός τ' Αἰγίνη ναυσικλειτή τ' Εὔβοια Αἰγαί τ' Εἰρεσίαι τε καὶ ἀγχιάλη Πεπάρηθος Θρηΐκιός τ' Ἀθόως καὶ Πηλίου ἄκρα κάρηνα Θρηϊκίη τε Σάμος Ἴδης τ' ὄρεα σκιόεντα 35 Σκῦρος καὶ Φώκαια καὶ Αὐτοκάνης ὄρος αἰπὺ Ἴμβρος τ' εὐκτιμένη καὶ Λῆμνος ἀμιχθαλόεσσα Λέσβος τ' ἠγαθέη Μάκαρος ἕδος Αἰολίωνος καὶ Χίος, ἣ νήσων λιπαρωτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται, παιπαλόεις τε Μίμας καὶ Κωρύκου ἄκρα κάρηνα 40 καὶ Κλάρος αἰγλήεσσα καὶ Αἰσαγέης ὄρος αἰπὺ καὶ Σάμος ὑδρηλὴ Μυκάλης τ' αἰπεινὰ κάρηνα Μίλητός τε Κόως τε, πόλις Μερόπων ἀνθρώπων, καὶ Κνίδος αἰπεινὴ καὶ Κάρπαθος ἠνεμόεσσα Νάξος τ' ἠδὲ Πάρος Ῥήναιά τε πετρήεσσα, 45 τόσσον ἔπ' ὠδίνουσα Ἑκηβόλον ἵκετο Λητώ, εἴ τίς οἱ γαιέων υἱεῖ θέλοι οἰκία θέσθαι. αἱ δὲ μάλ' ἐτρόμεον καὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη Φοῖβον δέξασθαι καὶ πιοτέρη περ ἐοῦσα πρίν γ' ὅτε δή ῥ' ἐπὶ Δήλου ἐβήσετο πότνια Λητώ,

3 50 καί μιν ἀνειρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα Δῆλ' εἰ γάρ κ' ἐθέλοις ἕδος ἔμμεναι υἷος ἐμοῖο Φοίβου Ἀπόλλωνος, θέσθαι τ' ἔνι πίονα νηόν ἄλλος δ' οὔ τις σεῖό ποθ' ἅψεται, οὐδέ σε λήσει, οὐδ' εὔβων σέ γ' ἔσεσθαι ὀΐομαι οὔτ' εὔμηλον, 55 οὐδὲ τρύγην οἴσεις, οὔτ' ἂρ φυτὰ μυρία φύσεις. αἰ δέ κ' Ἀπόλλωνος ἑκαέργου νηὸν ἔχησθα, ἄνθρωποί τοι πάντες ἀγινήσουσ' ἑκατόμβας ἐνθάδ' ἀγειρόμενοι, κνίση δέ τοι ἄσπετος αἰεὶ δημοῦ ἀναΐξει, βοσκήσεις θ' οἵ κέ σ' ἔχωσι 60 χειρὸς ἀπ' ἀλλοτρίης, ἐπεὶ οὔ τοι πῖαρ ὑπ' οὖδας. Ὣς φάτο χαῖρε δὲ Δῆλος, ἀμειβομένη δὲ προσηύδα Λητοῖ κυδίστη θύγατερ μεγάλου Κοίοιο, ἀσπασίη κεν ἐγώ γε γονὴν ἑκάτοιο ἄνακτος δεξαίμην αἰνῶς γὰρ ἐτήτυμόν εἰμι δυσηχὴς 65 ἀνδράσιν, ὧδε δέ κεν περιτιμήεσσα γενοίμην. ἀλλὰ τόδε τρομέω Λητοῖ ἔπος, οὐδέ σε κεύσω λίην γάρ τινά φασιν ἀτάσθαλον Ἀπόλλωνα ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 70 τῷ ῥ' αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν μὴ ὁπότ' ἂν τὸ πρῶτον ἴδῃ φάος ἠελίοιο νῆσον ἀτιμήσας, ἐπεὶ ἦ κραναήπεδός εἰμι, ποσσὶ καταστρέψας ὤσῃ ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν. ἔνθ' ἐμὲ μὲν μέγα κῦμα κατὰ κρατὸς ἅλις αἰεὶ 75 κλύσσει, ὁ δ' ἄλλην γαῖαν ἀφίξεται ἥ κεν ἅδῃ οἱ

4 τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα πουλύποδες δ' ἐν ἐμοὶ θαλάμας φῶκαί τε μέλαιναι οἰκία ποιήσονται ἀκηδέα χήτεϊ λαῶν ἀλλ' εἴ μοι τλαίης γε θεὰ μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι, 80 ἐνθάδε μιν πρῶτον τεύξειν περικαλλέα νηὸν ἔμμεναι ἀνθρώπων χρηστήριον, αὐτὰρ ἔπειτα πάντας ἐπ' ἀνθρώπους, ἐπεὶ ἦ πολυώνυμος ἔσται. Ὣς ἄρ' ἔφη Λητὼ δὲ θεῶν μέγαν ὅρκον ὄμοσσεν ἴστω νῦν τάδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 85 καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσιν ἦ μὴν Φοίβου τῇδε θυώδης ἔσσεται αἰεὶ βωμὸς καὶ τέμενος, τίσει δέ σέ γ' ἔξοχα πάντων. Αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 90 Δῆλος μὲν μάλα χαῖρε γόνῳ ἑκάτοιο ἄνακτος, Λητὼ δ' ἐννῆμάρ τε καὶ ἐννέα νύκτας ἀέλπτοις ὠδίνεσσι πέπαρτο. θεαὶ δ' ἔσαν ἔνδοθι πᾶσαι ὅσσαι ἄρισται ἔσαν, Διώνη τε Ῥείη τε Ἰχναίη τε Θέμις καὶ ἀγάστονος Ἀμφιτρίτη, 95 ἄλλαι τ' ἀθάναται, νόσφιν λευκωλένου Ἥρης ἧστο γὰρ ἐν μεγάροισι Διὸς νεφεληγερέταο. μούνη δ' οὐκ ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια ἧστο γὰρ ἄκρῳ Ὀλύμπῳ ὑπὸ χρυσέοισι νέφεσσιν Ἥρης φραδμοσύνῃς λευκωλένου, ἥ μιν ἔρυκε 100 ζηλοσύνῃ ὅ τ' ἄρ' υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε Λητὼ τέξεσθαι καλλιπλόκαμος τότ' ἔμελλεν.

5 Αἱ δ' Ἶριν προὔπεμψαν ἐϋκτιμένης ἀπὸ νήσου ἀξέμεν Εἰλείθυιαν, ὑποσχόμεναι μέγαν ὅρμον χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον ἐννεάπηχυν 105 νόσφιν δ' ἤνωγον καλέειν λευκωλένου Ἥρης μή μιν ἔπειτ' ἐπέεσσιν ἀποστρέψειεν ἰοῦσαν. αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ' ἄκουσε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις βῆ ῥα θέειν, ταχέως δὲ διήνυσε πᾶν τὸ μεσηγύ. αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἵκανε θεῶν ἕδος αἰπὺν Ὄλυμπον 110 αὐτίκ' ἄρ' Εἰλείθυιαν ἀπὸ μεγάροιο θύραζε ἐκπροκαλεσσαμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα πάντα μάλ' ὡς ἐπέτελλον Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι. τῇ δ' ἄρα θυμὸν ἔπειθεν ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι, βὰν δὲ ποσὶ τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ' ὁμοῖαι. 115 εὖτ' ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια, τὴν τότε δὴ τόκος εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι. ἀμφὶ δὲ φοίνικι βάλε πήχεε, γοῦνα δ' ἔρεισε λειμῶνι μαλακῷ, μείδησε δὲ γαῖ' ὑπένερθεν ἐκ δ' ἔθορε πρὸ φόως δέ, θεαὶ δ' ὀλόλυξαν ἅπασαι. 120 ἔνθα σὲ ἤϊε Φοῖβε θεαὶ λόον ὕδατι καλῷ ἁγνῶς καὶ καθαρῶς, σπάρξαν δ' ἐν φάρεϊ λευκῷ λεπτῷ νηγατέῳ περὶ δὲ χρύσεον στρόφον ἧκαν. οὐδ' ἄρ' Ἀπόλλωνα χρυσάορα θήσατο μήτηρ, ἀλλὰ Θέμις νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 125 ἀθανάτῃσιν χερσὶν ἐπήρξατο χαῖρε δὲ Λητὼ οὕνεκα τοξοφόρον καὶ καρτερὸν υἱὸν ἔτικτεν. Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ Φοῖβε κατέβρως ἄμβροτον εἶδαρ,

6 οὔ σέ γ' ἔπειτ' ἴσχον χρύσεοι στρόφοι ἀσπαίροντα, οὐδ' ἔτι δεσμά σ' ἔρυκε, λύοντο δὲ πείρατα πάντα. 130 αὐτίκα δ' ἀθανάτῃσι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη καὶ καμπύλα τόξα, χρήσω δ' ἀνθρώποισι Διὸς νημερτέα βουλήν. Ὣς εἰπὼν ἐβίβασκεν ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἑκατηβόλος αἱ δ' ἄρα πᾶσαι 135 θάμβεον ἀθάναται, χρυσῷ δ' ἄρα Δῆλος ἅπασα βεβρίθει καθορῶσα Διὸς Λητοῦς τε γενέθλην, γηθοσύνῃ ὅτι μιν θεὸς εἵλετο οἰκία θέσθαι νήσων ἠπείρου τε, φίλησε δὲ κηρόθι μᾶλλον. ἤνθησ' ὡς ὅτε τε ῥίον οὔρεος ἄνθεσιν ὕλης. 140 Αὐτὸς δ' ἀργυρότοξε ἄναξ ἑκατηβόλ' Ἄπολλον, ἄλλοτε μέν τ' ἐπὶ Κύνθου ἐβήσαο παιπαλόεντος, ἄλλοτε δ' ἂν νήσους τε καὶ ἀνέρας ἠλάσκαζες. πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα, πᾶσαι δὲ σκοπιαί τε φίλαι καὶ πρώονες ἄκροι 145 ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ' ἅλα δὲ προρέοντες ἀλλὰ σὺ Δήλῳ Φοῖβε μάλιστ' ἐπιτέρπεαι ἦτορ, ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠγερέθονται αὐτοῖς σὺν παίδεσσι καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν. οἱ δέ σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηθμῷ καὶ ἀοιδῇ 150 μνησάμενοι τέρπουσιν ὅταν στήσωνται ἀγῶνα. φαίη κ' ἀθανάτους καὶ ἀγήρως ἔμμεναι αἰεὶ ὃς τότ' ἐπαντιάσει' ὅτ' Ἰάονες ἀθρόοι εἶεν πάντων γάρ κεν ἴδοιτο χάριν, τέρψαιτο δὲ θυμὸν

7 ἄνδρας τ' εἰσορόων καλλιζώνους τε γυναῖκας 155 νῆάς τ' ὠκείας ἠδ' αὐτῶν κτήματα πολλά. πρὸς δὲ τόδε μέγα θαῦμα, ὅου κλέος οὔποτ' ὀλεῖται, κοῦραι Δηλιάδες Ἑκατηβελέταο θεράπναι αἵ τ' ἐπεὶ ἂρ πρῶτον μὲν Ἀπόλλων' ὑμνήσωσιν, αὖτις δ' αὖ Λητώ τε καὶ Ἄρτεμιν ἰοχέαιραν, 160 μνησάμεναι ἀνδρῶν τε παλαιῶν ἠδὲ γυναικῶν ὕμνον ἀείδουσιν, θέλγουσι δὲ φῦλ' ἀνθρώπων. πάντων δ' ἀνθρώπων φωνὰς καὶ κρεμβαλιαστὺν μιμεῖσθ' ἴσασιν φαίη δέ κεν αὐτὸς ἕκαστος φθέγγεσθ' οὕτω σφιν καλὴ συνάρηρεν ἀοιδή. 165 ἀλλ' ἄγεθ' ἱλήκοι μὲν Ἀπόλλων Ἀρτέμιδι ξύν, χαίρετε δ' ὑμεῖς πᾶσαι ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε μνήσασθ', ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων ἐνθάδ' ἀνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών ὦ κοῦραι, τίς δ' ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 170 ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα; ὑμεῖς δ' εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθ' ἀμφ' ἡμέων τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ, τοῦ πᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν ἀοιδαί. ἡμεῖς δ' ὑμέτερον κλέος οἴσομεν ὅσσον ἐπ' αἶαν 175 ἀνθρώπων στρεφόμεσθα πόλεις εὖ ναιεταώσας οἱ δ' ἐπὶ δὴ πείσονται, ἐπεὶ καὶ ἐτήτυμόν ἐστιν.

8 Homeric hymns III, To Delian Apollo Probable author: Cynaethus of Chios, 522 BC. Translated by Evelyn-White, H G. Loeb Classical Library Volume 57. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd [1] I will remember and not be unmindful of Apollo who shoots afar. As he goes through the house of Zeus, the gods tremble before him and all spring up from their seats when he draws near, as he bends his bright bow. But Leto alone stays by the side of Zeus who delights in thunder; and then she unstrings his bow, and closes his quiver, and takes his archery from his strong shoulders in her hands and hangs them on a golden peg against a pillar of his father's house. Then she leads him to a seat and makes him sit: and the Father gives him nectar in a golden cup welcoming his dear son, while the other gods make him sit down there, and queenly Leto rejoices because she bare a mighty son and an archer. Rejoice, blessed Leto, for you bare glorious children, the lord Apollo and Artemis who delights in arrows; her in Ortygia, and him in rocky Delos, as you rested against the great mass of the Cynthian hill hard by a palm-tree by the streams of Inopus. [19] How, then, shall I sing of you who in all ways are a worthy theme of song? For everywhere, O Phoebus, the whole range of song is fallen to you, both over the mainland that rears heifers and over the isles. All mountain-peaks and high headlands of lofty hills and rivers flowing out to the deep and beaches sloping seawards and havens of the sea are your delight. Shall I sing how at the first Leto bare you to be the joy of men, as she rested against Mount Cynthus in that rocky isle, in sea-girt Delos -- while on either hand a dark wave rolled on landwards driven by shrill winds -- whence arising you rule over all mortal men? [30] Among those who are in Crete, and in the township of Athens, and in the isle of Aegina and Euboea, famous for ships, in Aegae and Eiresiae and Peparethus near the sea, in Thracian Athos and Pelion's towering heights and Thracian Samos and the shady hills of Ida, in Scyros and Phocaea and the high hill of Autocane and fair-lying Imbros and smouldering Lemnos and rich Lesbos, home of Macar, the son of Aeolus, and Chios, brightest of all the isles that lie in the sea, and craggy Mimas and the heights of Corycus and gleaming Claros and the sheer hill of Aesagea and watered Samos and the steep heights of Mycale, in Miletus

9 and Cos, the city of Meropian men, and steep Cnidos and windy Carpathos, in Naxos and Paros and rocky Rhenaea -- so far roamed Leto in travail with the god who shoots afar, to see if any land would be willing to make a dwelling for her son. But they greatly trembled and feared, and none, not even the richest of them, dared receive Phoebus, until queenly Leto set foot on Delos and uttered winged words and asked her: [51] "Delos, if you would be willing to be the abode of my son "Phoebus Apollo and make him a rich temple --; for no other will touch you, as you will find: and I think you will never be rich in oxen and sheep, nor bear vintage nor yet produce plants abundantly. But if you have the temple of far-shooting Apollo, all men will bring you hecatombs and gather here, and incessant savour of rich sacrifice will always arise, and you will feed those who dwell in you from the hand of strangers; for truly your own soil is not rich." [62] So spake Leto. And Delos rejoiced and answered and said: "Leto, most glorious daughter of great Coeus, joyfully would I receive your child the far-shooting lord; for it is all too true that I am ill-spoken of among men, whereas thus I should become very greatly honoured. But this saying I fear, and I will not hide it from you, Leto. They say that Apollo will be one that is very haughty and will greatly lord it among gods and men all over the fruitful earth. Therefore, I greatly fear in heart and spirit that as soon as he sets the light of the sun, he will scorn this island -- for truly I have but a hard, rocky soil -- and overturn me and thrust me down with his feet in the depths of the sea; then will the great ocean wash deep above my head for ever, and he will go to another land such as will please him, there to make his temple and wooded groves. So, many-footed creatures of the sea will make their lairs in me and black seals their dwellings undisturbed, because I lack people. Yet if you will but dare to sware a great oath, goddess, that here first he will build a glorious temple to be an oracle for men, then let him afterwards make temples and wooded groves amongst all men; for surely he will be greatly renowned." [83] So said Delos. And Leto sware the great oath of the gods: "Now hear this, Earth and wide Heaven above, and dropping water of Styx (this is the strongest and most awful oath for the blessed gods), surely Phoebus shall have here his fragrant altar and precinct, and you he shall honour above all."

10 [89] Now when Leto had sworn and ended her oath, Delos was very glad at the birth of the far-shooting lord. But Leto was racked nine days and nine nights with pangs beyond wont. And there were with her all the chiefest of the goddesses, Dione and Rhea and Ichnaea and Themis and loud-moaning Amphitrite and the other deathless goddesses save white-armed Hera, who sat in the halls of cloud-gathering Zeus. Only Eilithyia, goddess of sore travail, had not heard of Leto's trouble, for she sat on the top of Olympus beneath golden clouds by white-armed Hera's contriving, who kept her close through envy, because Leto with the lovely tresses was soon to bear a son faultless and strong. [102] But the goddesses sent out Iris from the well-set isle to bring Eilithyia, promising her a great necklace strung with golden threads, nine cubits long. And they bade Iris call her aside from white-armed Hera, lest she might afterwards turn her from coming with her words. When swift Iris, fleet of foot as the wind, had heard all this, she set to run; and quickly finishing all the distance she came to the home of the gods, sheer Olympus, and forthwith called Eilithyia out from the hall to the door and spoke winged words to her, telling her all as the goddesses who dwell on Olympus had bidden her. So she moved the heart of Eilithyia in her dear breast; and they went their way, like shy wild-doves in their going. [115] And as soon as Eilithyia the goddess of sore travail set foot on Delos, the pains of birth seized Leto, and she longed to bring forth; so she cast her arms about a palm tree and kneeled on the soft meadow while the earth laughed for joy beneath. Then the child leaped forth to the light, and all the goddesses washed you purely and cleanly with sweet water, and swathed you in a white garment of fine texture, new-woven, and fastened a golden band about you. [123] Now Leto did not give Apollo, bearer of the golden blade, her breast; but Themis duly poured nectar and ambrosia with her divine hands: and Leto was glad because she had borne a strong son and an archer. But as soon as you had tasted that divine heavenly food, O Phoebus, you could no longer then be held by golden cords nor confined with bands, but all their ends were undone. Forthwith Phoebus Apollo spoke out among the deathless goddesses: "The lyre and the curved bow shall ever be dear to me, and I will declare to men the unfailing will of Zeus."

11 [133] So said Phoebus, the long-haired god who shoots afar and began to walk upon the wide-pathed earth; and all goddesses were amazed at him. Then with gold all Delos was laden, beholding the child of Zeus and Leto, for joy because the god chose her above the islands and shore to make his dwelling in her: and she loved him yet more in her heart, and blossomed as does a mountain-top with woodland flowers. [140] And you, O lord Apollo, god of the silver bow, shooting afar, now walked on craggy Cynthus, and now kept wandering about the island and the people in them. Many are your temples and wooded groves, and all peaks and towering bluffs of lofty mountains and rivers flowing to the sea are dear to you, Phoebus, yet in Delos do you most delight your heart; for there the long robed Ionians gather in your honour with their children and shy wives: mindful, they delight you with boxing and dancing and song, so often as they hold their gathering. A man would say that they were deathless and unageing if he should then come upon the Ionians so met together. For he would see the graces of them all, and would be pleased in heart gazing at the men and well-girded women with their swift ships and great wealth. And there is this great wonder besides -- and its renown shall never perish -- the girls of Delos, hand-maidens of the Far-shooter; for when they have praised Apollo first, and also Leto and Artemis who delights in arrows, they sing a strain-telling of men and women of past days, and charm the tribes of men. Also they can imitate the tongues of all men and their clattering speech: each would say that he himself were singing, so close to truth is their sweet song. [165] And now may Apollo be favourable and Artemis; and farewell all you maidens. Remember me in after time whenever any one of men on earth, a stranger who has seen and suffered much, comes here and asks of you: "Whom think ye, girls, is the sweetest singer that comes here, and in whom do you most delight?" Then answer, each and all, with one voice: "He is a blind man, and dwells in rocky Chios: his lays are evermore supreme." As for me, I will carry your renown as far as I roam over the earth to the well-placed this thing is true. And I will never cease to praise far-shooting Apollo, god of the silver bow, whom richhaired Leto bare.

12 Homérské hymny III, Na Apollóna Legendárně v 7. století př. n. l., kriticky 522 př. n. l., velmi pravděpodobně Kynaithos z Chiu. Překlad: Otakar Smrčka. 1 Pamětliv Apollóna chci slavit ho, jistého střelce, před nímž se bohové třesou, když Diovým palácem kráčí; všichni tu ze svých křesel se zdvíhají, jakmile blíže přichází on a ještě svůj luk si napíná slavný. 5 Jediná s bouřným Diem tu na místě zůstane Létó, svůj povolí luk a víkem uzavře toulec, lučiště rukama svýma mu sejme se statných plecí, naproti otcovu místu mu na sloup zavěsí obé na zlatý hřeb, jej sama pak usadí na jeho křeslo. 10 Vítaje milého syna sám otec v poháru zlatém ihned mu nektar podá; a potom usednou teprv ostatní bohové též; i plesá v srdci svém Létó, lukem že vládnoucího a silného zrodila syna. Zdráva buď, blažená Létó! Jsou tvoji to zrozenci oba 15 slavní, Apollón vládce a Artemis, střelkyně šípů; tuto jsi v Ortygii, jej na skalnatém zrodila Délu, o patu Kynthu tam jsouc opřena, táhlého vrchu, při břehu Ínópských vod, kde blízká kynula palma. Jak mám opěvovat tebe, jež tolika zpěvy jsi slaven? 20 Všude je rozšířen zvyk, ó Foibe, tě velebit písní, po souši žijící skot i po vodstva ostrovech všude. Veškeré rozhlední vrchy jsi oblíbil sobě a strmé

13 výběžky vysokých hor i do moře tekoucí řeky, břehy, jež do slaných proudů se sklánějí, zátoky mořské. 25 Mám-li zpívat, jak Létó tě zrodila k potěše lidem na výspě skalnaté tam, kde spolehla na horu Kynthskou, na Délu objatém mořem, kde z obou stran černavá vlna svištícím větrem jsouc hnána, výš na suchou stoupala půdu, odkud maje původ, všem lidem smrtelným vládneš? (...) 44 Naxos a blízký Paros i Rhénaia, skalnatá výspa 45 po všech těch místech šla Létó, když měla již porodit Foiba, zda-li by která země ji pro syna útulek skytla. Všechny však strachem se chvěly a odvahu neměla žádná přijmouti božské dítě, byť sebevíc úrodná byla. Teprv na ostrov Délos když vkročila velebná Létó, 50 jeho se tázat jala a pravila perutná slova: Déle, zdaž by ses chtěl stát sídlem pro mého syna, Foiba Apollóna a bohatý chrám mu zde zřídit? Jinak nikdo přec nikdy se nedotkne tebe to poznáš nebude požehnána ni skotem, ni bravem tvá země, 55 nebudeš plodit vína ni oplývat hojností rostlin. Pakli zde bude svůj chrám mít Apollón, nemylný střelec, lidé odevšad sem se budou pak scházet a žertvy přivádět tobě a vonný dým se tu ponese vzhůru z obětí neustálých; svým lidem pak výživu zjednáš 60 z rukou poutníků cizích, když není tučná tvá půda. Radost měl z té řeči Délos a odvětil těmito slovy:

14 Přeslavná velkého Koia zrozenko, velebná Létó, rád bych já věru vítal zde zrození Jistého střelce na své půdě; vždyť vskutku mám příliš neblahou pověst 65 u všech lidí a takto bych cti přec nesmírné došel. Obávám se však, Létó, to zatajit nechci, těch řečí: příliš prý sveřepý bude ten Apollón, říká ta pověst, on jako mocný pán si pak sám prý osvojí vládu nad bohy nesmrtelnými i nad lidmi po zemi živné. 70 Proto já v mysli své tu hroznou obavu chovám, aby pak ten tvůj syn, jak spatří sluneční světlo, nezhrdl ostrovem tímto, když tak má skalnatou půdu, nezvrátil jej svou nohou a nesrazil do proudů mořských. Tam pak mohutná vlna se bude jen přelévat stále 75 přes hlavu mou; on v jinou však zem, jež bude mu milá, přijde a tam si založí chrám a stromové háje, ve mně pak polypů rod své skrýše a tuleni černí bezpečná obydlí svá si zřídí, když nebude lidí. Leč, že bys, bohyně, chtěla mi velkou přísahu složit, 80 první že překrásný chrám on založí na této půdě, aby byl věštírnou lidem, a potom teprve jiné (že si dá zasvětit chrámy a posvátné stromové háje) u všech ostatních lidí, máť mnohými jmény být slaven. Pravil a přísahu bohů mu Létó složila velkou: Svědkem budiž mi Zeus a širá nebesa shůry, 85 jakož i Styžský proud, jenž pod zem stéká a bývá přísahou nejhroznější a největší blaženým bohům:

15 najisto na tvé půdě zde Foibův stát bude povždy vonný oltář a háj a tebe on nad jiné poctí. Když se tak zařekla Létó a skončila přísahu řádně, 90 zaplesal Délos, že jemu se narodí Apollón vládce. Po devět dní a po devět nocí pak trpěla Létó bolesti nesnesitelné. K ní sešly se na ostrov tehdy přední bohyně všecky; tam Dióné byla a Rheia, Ichnajská s nimi Themis i burácná Amfitríté, 95 jakož i bohyně jiné krom Héry bělostných loktů, která prodlévala dál v paláci mračného Dia. Eileithyii jen, pudící plod, vše zůstalo tajno; na vrchu Olympu dlela, kde za clonou oblaků zlatých Héra bělostných loktů ji zúmyslna meškala dlouho, 100 závistí jímána jsouc, že Létó pletenců krásných tenkrát zroditi měla tak silného, mocného syna. Bohyně Íridu tedy z té vzdělané vyslaly výspy, aby též Eileithyii tam přivedla, slíbivše dát jí devítiloketní řetěz, jenž ze zlatých drátků je spleten; 105 stranou, od Héry dál, jí ukládaly s ní mluvit, ta že by ještě svým slovem ji od cesty odvrátit mohla. Jakmile vyslechla Íris, co žádaly, rychlá jak vítr, dala se v běh a spěšným tu vzdálenost proběhla letem. Když pak již v sídle bohů se na strmém Olympu octla, 110 vyzvavši Eileithyii, by ven k ní ze síně vyšla, ihned perutná slova k ní pronesla, všecka tak věrně, jak jí je na srdce kladly ty bohyně z olympských sídel.

16 Řečí svou dovedla tedy jí milé přemluvit srdce, vyšly pak, kráčejíce jak plachých dvé holubic spolu. 115 Sotva se Eleithyia, plod pudící, blížila k Délu, Létó projela bolest a porodit cítila vůli. Objala pažemi palmu a koleny svými se pevně opřela o měkkou louku; tu pod ní se zasmála země, vyklouzlo na světlo dítě a zavýskly bohyně všecky. 120 Tehdy tě bohyně, Foibe, hned omyly, příjemnou vodou čistě, a v běloučké plátno, jež čerstvě utkáno bylo, jemně tě zavinuly a zlatou je ovily stuhou. Nevzala Apollóna pak rodička, aby pil z prsu, Themis mu nektaru dala a líbezné ambrosie 125 rukama nesmrtelnýma; tu radost cítila Létó, z ní že takový syn, ten lučištník silný, se zrodil. Jakmile tehdy, Foibe, té nebeské krmě jsi požil, nestačil povijan zlatý tě držet, jak jsi se třepal, pouta tě přestala vázat a pustily konečky všecky. 130 Potom k bohyním hned tak promluvil Apollón Foibos: V loutně a v křivém luku své zalíbení chci míti, Diovu nezvratnou vůli pak lidem zjevovat věštbou. Děl a po zemi širokých cest se jal kráčeti rázem Foibos s dlouhými vlasy, ten nemylný střelec. I žasly 135 bohyně všecky a Délos se zlatou skvěl září; zíraje na Zevova a Létina skvělého syna, radosti pln, že bůh si ho před ostrovy a souší vyvolil za své sídlo a zvlášť si ho oblíbil v srdci

17 zaplál, jak horský vrchol když lesními květy se zaskví. 140 Sám pak, Stříbroluký, ty jistý střelče, jsi stoupal brzy tam na horu Kynthskou, jež roklemi prorvána všecka, brzy zase po jiných výspách jsi k jiným putoval lidem. Mnohé tvoje jsou chrámy a posvátné stromové háje, všecky též rozhledné vrchy jsou milé tobě a strmé 145 výběžky vysokých hor a do moře tekoucí řeky, nejvíce však, ó Foibe, ty z Délu v srdci se těšíš, kdy k tvé oslavě valně se Ióni s dlouhými rouchy scházejí, manželky ctné i dítky vodíce s sebou; pamětlivi jsou tebe a zápasem pěstním i tancem 150 těší tebe a zpěvem, když zřídí velkou tu slavnost. Kdo by tak shromážděné v ten čas tu Ióny zastal, nesmrtelní že jsou, by řekl, a neznalí stáří; spatřil by všech jich půvab a v svém by se potěšil srdci, na muže pohlížeje i na ženy s krásnými pásy, 155 na jejich rychlé lodi a na všecko bohatství hojné. Mimoto velký ten div, jehož slavná nezajde pověst: délských dívek to sbor, těch služebnic Jistého střelce; ty když Apollóna svou písní oslaví nejdřív, po něm velebnou Létu a panenskou Artemidu, 160 vzpomenou mužů a žen dob dávných a o jejich činech zpívají staré zkazky a jímají zástupy kouzlem. S průvodním klapotem taktu i různé hlasy všech lidí napodobovat znají, a každý by řekl, že slyší vlastní svůj hlas; tak souhlasí věrně ten zpěv jejich vzácný.

18 165 Apollón s Artemidou nám nyní milostiv budiž, zdrávy pak buďte vy všecky! A také vzpomeňte na mne, někdy až z pozemských lidí sem zavítá cizinec jakýs, zkušený svízelů cest a vás se vyptávat bude: Povězte, dívky, který to muž sem nejlepší z pěvců 170 přichází k vám, a který svým zpěvem vás nejvíce těší? Tehdy pak jedním hlasem mu všechny odpověď dejte: Slepý to muž, jehož vlast je skalnatý Chios, ten, jehož veškerých zpěvů i později vytrvá sláva. My zase vaši slávu chcem větrem roznášet dále, 175 pokud se budeme toulat, kde města jsou k bydlení vhodná; všude tam uvěří nám, co také je skutečná pravda.

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey VI Lines 20-40, 48-70, 85-118, 127-185 Greek GCSE Verse Set Text

Odyssey VI Lines 20-40, 48-70, 85-118, 127-185 Greek GCSE Verse Set Text Odyssey VI Lines 20-40, 48-70, 85-118, 127-185 Greek GCSE Verse Set Text - 1 - Homeric Greek Homer s Greek is not (as far as we know) a version of the language which anyone ever used in everyday speech.

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2010 by Geoffrey D. Steadman Revised

Διαβάστε περισσότερα

1. Iοannes Malalas...2 2. Prokοpios z Kaisareie, Historia arcana (= Anecdota)...6 3. Ακάθιστος Υμνος / Akathistos...10 4. Niketas z Amnie, Život

1. Iοannes Malalas...2 2. Prokοpios z Kaisareie, Historia arcana (= Anecdota)...6 3. Ακάθιστος Υμνος / Akathistos...10 4. Niketas z Amnie, Život 1. Iοannes Malalas...2 2. Prokοpios z Kaisareie, Historia arcana (= Anecdota)...6 3. Ακάθιστος Υμνος / Akathistos...10 4. Niketas z Amnie, Život milosrdného Filareta...14 5. Kassia...18 6. Βίος Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus, Historiae IV, 33-35

Herodotus, Historiae IV, 33-35 Herodotus, Historiae IV, 33-35 (33) Πολλῷ δέ τι πλεῖστα περὶ αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ἱρὰ ἐνδεδεμένα ἐν καλάμῃ πυρῶν ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα ἀπικνέεσθαι ἐς Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Iliad 6 and 22

Homer s Iliad 6 and 22 Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2012 by Geoffrey D. Steadman

Διαβάστε περισσότερα

POETRY NIGHT: 3 Tongues of the Muses April 27 th 2006

POETRY NIGHT: 3 Tongues of the Muses April 27 th 2006 1 FOR INTRODUCTION Μεσοµήδης: Ύµνος στην Μούσα (100πΧ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Mesomedes: Hymn to the Muse (100AD) Oh Muse, Thou dear one, sing to me, Commence and order my song. Cool breezes blowing from Thy groves

Διαβάστε περισσότερα

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ.

DECEMBER 25 th The Birth in the Flesh of our Lord, God and Saviour Jesus Christ. ΚΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Η κατα σάρκα Γέννησις του Κυρίου και Θεού και ωτήρος ημών Ιησού Φριστού Ἱερεύς: Εὐλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Translation Contest. This file contains 1) the Greek text, 2) an interlinear translation, and 3) a literal translation, with alternatives.

Translation Contest. This file contains 1) the Greek text, 2) an interlinear translation, and 3) a literal translation, with alternatives. Translation Contest The best translation of Iliad, 3.380-420 will win a prize of a class set of The Iliad and a Skype class session with translator Stephen Mitchell. The winning translation will also be

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Wednesday of the Great Fast: Great Kanon of Saint Andrew of Crete

Fifth Wednesday of the Great Fast: Great Kanon of Saint Andrew of Crete Compunctionate Service of the Great Kanon on the 5th Wednesday of the Great Fast 1 Κατανυκτικῆν Ἀκολουθѳίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος ἐν τῆ ε Τετάρτη τῆ Μεγάλη Τεσσαρακοστή The First Part of the Life of our

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα

The Composite Bible. Gary D. Rose

The Composite Bible. Gary D. Rose By Gary D. Rose Volume VII This edition uses three modified Bibles (Webster, Darby and Young's) arranged in the order that would have been used in the first century. The three Bibles are placed in ascending

Διαβάστε περισσότερα

Charis and Hybris in Pindaric Cosmology. Glenn E. Beauvais B.Sc., Simon Fraser University, 1987 B.A., University of Victoria, 2013

Charis and Hybris in Pindaric Cosmology. Glenn E. Beauvais B.Sc., Simon Fraser University, 1987 B.A., University of Victoria, 2013 Charis and Hybris in Pindaric Cosmology by Glenn E. Beauvais B.Sc., Simon Fraser University, 1987 B.A., University of Victoria, 2013 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS

THE ORESTEIA OF AESCHYLUS THE ORESTEIA OF AESCHYLUS The Oresteia of Aeschylus Agamemnon, Choephori, Eumenides TH E GREEK TEXT as arranged fo r performance at Cambridge PUBLISHERS. W ITH AN ENGLISH VERSE TRANSLATION BY R. C. TREVELYAN,

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

THE HEALING EFFECT OF SONG IN THE POETRY OF PINDAR AND THEOCRITUS VIRGINIA M. LEWIS. (Under the Direction of Charles Platter) ABSTRACT

THE HEALING EFFECT OF SONG IN THE POETRY OF PINDAR AND THEOCRITUS VIRGINIA M. LEWIS. (Under the Direction of Charles Platter) ABSTRACT THE HEALING EFFECT OF SONG IN THE POETRY OF PINDAR AND THEOCRITUS by VIRGINIA M. LEWIS (Under the Direction of Charles Platter) ABSTRACT This thesis is a study of medical metaphors which compare song to

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ I T Euripides Lines 1 57. Iphigeneia enters and eaks the Prologue. She describes her ancestry and how her father Agamemnon intended to sacrifice her to Artemis at Aulis in order

Διαβάστε περισσότερα

BACCIIAE OF EURIPIDES

BACCIIAE OF EURIPIDES THE BACCIIAE OF EURIPIDES THE TEXT, AND A TRANSLATION IN ENGLISH VERSE * A L E X A N D E R K E R R PROFESSOR OF GREEK IN THE UNIVERSITY OF WISCONSIN BOSTON, U.S.A. GINN & COMPANY, PUBLISHERS f&be %t&en%ttnt

Διαβάστε περισσότερα

THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY T. E. PAGE, M.A., AND W. H. D. ROUSE, LITT.D. SOPHOCLES

THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY T. E. PAGE, M.A., AND W. H. D. ROUSE, LITT.D. SOPHOCLES THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY T. E. PAGE, M.A., AND W. H. D. ROUSE, LITT.D. SOPHOCLES I S OPHOCLE S. STATUE IN THE LATERAN MUSEUM, ROME. SOPHOCLES WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY F. STORR, B.A.

Διαβάστε περισσότερα

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides

A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides A second look at the poetics of re-enactment in Ode 13 of Bacchylides The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Citation

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Steadfast in a Multiform Tradition: émpedos and asphalḗs in Homer and Beyond. Master s Thesis. Presented to

Steadfast in a Multiform Tradition: émpedos and asphalḗs in Homer and Beyond. Master s Thesis. Presented to Steadfast in a Multiform Tradition: émpedos and asphalḗs in Homer and Beyond Master s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Graduate Program in

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon THE BIRTH OF A CHILD The Nativity of Our Lord; Christmas Eve December 24, 2013 Lessons Isaiah 9:2-7 Psalm 96 Titus 2:11-14 St. Luke 2:1-14 [15-20] Pastor David J. Risendal www.onelittleword.org www.stplc.org

Διαβάστε περισσότερα

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature

The Consolations of Death In Ancient Greek Literature The Consolations of Death In Ancient Greek Literature By SISTER MARY EVARISTUS, M.A. of THE SISTERS OF CHARITY, HALIFAX, N. S. A DISSERTATION Submitted to the Catholic Sisters College of the Catholic University

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

COMMENTARY TO POEM 17 VERSO

COMMENTARY TO POEM 17 VERSO - 1 - COMMENTARY TO POEM 17 VERSO Verses 20-35: Christ Verse 20 [ⳁ χαίρε]τέ µοι, βαϲιλῆεϲ, ἐπὶ χρόνον ἄϲπετον εὔ6[λ]ειϲ. Rejoice with me, kings, famous for eternity! Dioscorus flipped the piece of papyrus

Διαβάστε περισσότερα

COMMENTARY TO POEM 17 RECTO

COMMENTARY TO POEM 17 RECTO - 1 - COMMENTARY TO POEM 17 RECTO Verses 5-10: Christ Verses 5-8 5 [λώιόν ἐϲτιν ἑὸν παναοίδιµον οὔνοµα µέλψαι], 6 [ὅττι χ]5678 9:; χάρµα καὶ @[ὐε]πίηϲ D[ί]E[ο]F ἄνθο[ϲ], 7 [ὑµνε]ῦϲαι νέον υἷα πολυϲ9mnoρου

Διαβάστε περισσότερα