Ιδιωτική Vs Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδιωτική Vs Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα"

Transcript

1 Ιδιωτική Vs Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα Δρ. Κωνσταντίνος Καραμάνης Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Περίληψη Με το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζουμε εάν το είδος της ιδιοκτησίας της επιχείρησης επηρεάζει την εταιρική της απόδοση. Ως παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον ελληνικό τηλεπικοινωνιακό τομέα και συγκεκριμένα εξετάζουμε εάν η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών στην τηλεφωνία (σταθερή και κινητή) καθώς και στο διαδίκτυο είναι ευνοϊκότερες στις ιδιωτικές από ότι στις κρατικές επιχειρήσεις. Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία αφορούν 44 από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της σταθερής τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και η εξεταζόμενη περίοδος αφορά στα έτη Για την συγκέντρωση αυτών των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και η αξιολόγηση τους έγινε περιγραφικά. Από την ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων δεν διαπιστώνεται ξεκάθαρα εάν το είδος της ιδιοκτησίας επηρεάζει την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: Κρατικές-Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ελλάδα, Τηλεπικοινωνίες, Τιμολόγηση 1. Εισαγωγή Η μεταπολεμική περίοδος παγκοσμίως χαρακτηρίστηκε από ένα καθεστώς οικονομικής οργάνωσης που είχε ως επίκεντρο την αυξανόμενη κρατική ιδιοκτησία έναντι της θεωρίας της ελεύθερης αγοράς. Βασικό επιχείρημα της επέκτασης του δημόσιου τομέα αποτέλεσε η άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δημοκρατική διαταγή που επιβάλλεται από ένα κράτος δικαίου. Από αυτή την άποψη θα ήταν αδύνατο να προωθηθεί η διαδικασία ανάπτυξης χωρίς την ύπαρξη λειτουργικών συστημάτων εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης ή την διασφάλιση των υποδομών ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών και ύδρευσης-αποχέτευσης. Αυτές τις λειτουργίες κατά την επικρατούσα άποψη ήταν σε θέση να τις αναλάβει μόνο το κράτος (Shirley και Walsh 2000, Rondinelli και Iacono 1996, Shleifer 1998, Errunza και Mazumdar 2001, Taylor και Warrack 1998). Ωστόσο, η παραπάνω θεωρία της δημόσιας ιδιοκτησίας αμφισβητήθηκε έντονα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Τα πρώτα σύγχρονα μαζικά προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Βρετανία με σημαντικότερη την πετυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της British Telecom το 1984 (Lal κ.α. 2004, Parker 2003, Yergin και Stanislaw 1998, Puxty 1997, Eckel κ.α. 1997, Menyah και Paudyal 1996, Menyah κ.α. 1995, Vickers και Yarrow 1991). Η επιτυχία του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της Βρετανίας ώθησε τις περισσότερες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν ανάλογα προγράμματα πουλώντας τις δημόσιες επιχειρήσεις τους σε ιδιώτες (Alexandre και Charreaux 2004, Ricketts 2004, OECD 2003, Sztyber 2003, Hanousek και Kocenda 2003, Tchipev 2003, Brainerd 2002, Earle και Telegdy 2002, Pelozo 2001, Dumontier και Laurin 2002, Estache κ.α. 2001). ΕΣΔΟ

2 Στο πλαίσιο της σύγκρισης της δημόσιας με την ιδιωτική ιδιοκτησία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών μελετών που εξετάζει εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν αποδοτικότερα από ό,τι οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ωστόσο είναι διφορούμενα. Ειδικότερα οι Claessens και Djankov 2002, LaPorta κ.α. 2000a, Dewenter και Malatesta 2001, Frydman κ.α. 1997, Majumdar 1996, Ehrlich κ.α. 1994, Vining και Boardman 1992, Boardman και Vining 1989, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη επαρκών στοιχείων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αποδοτικότερες και πιο κερδοφόρες από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα της μελέτης του Omran (2004), ο οποίος εξέτασε 108 αιγυπτιακές επιχειρήσεις (38 πλήρως ιδιωτικοποιημένες, 16 μερικώς ιδιωτικοποιημένες και 54 δημόσιες επιχειρήσεις). Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό αποδίδεται στο ότι η βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων παρέσυρε θετικά από άποψη του ανταγωνισμού και την απόδοση των δημοσίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, συμπεραίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων δεν επηρεάζεται από το εάν η ιδιωτικοποίηση είναι πλήρης ή μερική. Ομοίως, οι Martin και Parker (1995), εξετάζοντας την απόδοση 11 επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που ιδιωτικοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, διαπίστωσαν ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία δεν είναι κατηγορηματικά αποδοτικότερη από την κρατική ιδιοκτησία. Η πλήρης απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς από την 1 Ιανουαρίου 2001 προκάλεσε την διαρκή είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, από το 1992 η σταδιακή απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς στον ανταγωνισμό συνέβαλε στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων επιχειρήσεων. Έτσι, από την μια επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν το 1992 (τον ΟΤΕ) στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, φτάσαμε το 2006 σε περισσότερες από 350 τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 1. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία τους δραστηριοποιείται κυρίως στις υπηρεσίες φωνής και στις υπηρεσίες διαδικτύου. Στην αγορά παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται σήμερα τέσσερις επιχειρήσεις. Το 1992 εισήχθη στην αγορά ένα διπολικό καθεστώς με την αδειοδότηση δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων για την παροχή ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας. Ο OTE, με τη σύσταση θυγατρικής του επιχείρησης το 1998 αποτέλεσε την 3 η επιχείρηση που εισήλθε στην αγορά. Το 2002 αδειοδοτήθηκε και 4 η επιχείρηση, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον 2. Με το παρόν άρθρο εξετάζουμε, εάν το είδος ιδιοκτησίας της επιχείρησης επηρεάζει την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, διερευνούμε: εάν η ιδιοκτησία επηρέασε την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών στην σταθερή (μηνιαίο πάγιο, αστικές κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς 1 EETT, Έκθεση Πεπραγμένων Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματικά λειτουργούν είναι μικρότερος από αυτόν που καταγράφεται στον κατάλογο της ΕΕΤΤ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που κατείχαν άδεια για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κρίνεται για τα ελληνικά δεδομένα σαφώς μεγαλύτερος από εκείνον που μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμος. ΕΣΔΟ

3 κινητά), την κινητή τηλεφωνία (μηνιαίο πάγιο του φτηνότερο προγράμματος, ελάχιστη χρέωση κλήσης από κινητό τηλέφωνο σε κινητό τηλέφωνο και αποστολή ενός SMS), και στο διαδίκτυο (μηνιαίο πάγιο, τέλος χρήσης για μια 1 ώρα και ετήσιο σταθερό τέλος συνδρομής απλής σύνδεσης PSTN 56k) στον ελληνικό τομέα των τηλεπικοινωνιών 3, Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις της έρευνας διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 2. Πεδίο, μεθοδολογία, δείγμα της έρευνας Πεδίο της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου και οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η εξέταση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου, προκειμένου να αντληθούν πρωτογενείς πληροφορίες. Πληροφορίες αντλούνται από τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, για την ιδιοκτησία τους και την τιμολογιακή τους πολιτική(δες Παράρτημα). Από το Μητρώο Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προσδιορίσαμε το συνολικό πληθυσμό 108 επιχειρήσεων παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο). Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε και βελτιώθηκε μέσω μιας πιλοτικής συνέντευξης. Στη δεύτερη φάση προηγήθηκε καταρχήν τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά με . Στην τρίτη φάση επαναλήφθηκαν τηλεφωνικές επαφές, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων. Τελικά, στην έρευνα συμμετείχαν 44 επιχειρήσεις (41%) με μερίδιο αγοράς άνω του 95% για τον υποκλάδο της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και 100% για την κινητή τηλεφωνία. Ο βαθμός αξιοπιστίας του δείγματος θεωρείται υψηλός 4, όπως και η ποιότητα της πληροφόρησης, η οποία προέκυψε από συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη του μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και προσωπικού. Από τις 44 επιχειρήσεις του δείγματος οι 3 είναι κρατικές (εξ αυτών οι δύο παρείχαν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και η μια παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας), και οι 41 είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (εξ αυτών οι 38 δραστηριοποιούνταν στον υποκλάδο της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και οι 3 στον υποκλάδο της κινητής τηλεφωνίας) 5. 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «11th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package» 4 Έγινε ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability Analysis) με τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach Alpha, η τιμή του οποίου ήταν Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη συνοχή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν, δείχνοντας ότι στόχευαν στο ίδιο αντικείμενο. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης κρίνονται ασφαλή. 5 Ως κρατικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις, των οποίων η πλειοψηφία ανήκει στο κράτος και οι διοικήσεις τους ορίζονται από αυτό. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, αντίθετα, είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν αμιγώς σε ιδιώτες. ΕΣΔΟ

4 3. Αποτελέσματα Έρευνας Η τιμολογιακή πολιτική στις τηλεπικοινωνίες, που εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, αφορούσε αποκλειστικά τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΟΤΕ και καθοριζόταν ουσιαστικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Έτσι, κάθε χρόνο η κυβέρνηση στα πλαίσια της ασκούμενης γενικότερης οικονομικής και εισοδηματικής πολιτικής, προέβαινε και σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων του ΟΤΕ, μετά φυσικά από σχετική συνεννόηση με τη διοίκηση του Οργανισμού. Τα βασικά κριτήρια, που λαμβάνονταν υπόψη για τον καθορισμό των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ήταν: ο χαρακτήρας του ΟΤΕ σαν Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, οι μεταβολές του ΔΤΚ (προσαρμογή στον τιμάριθμο), το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΤΕ, τα ελλείμματα των ΕΛΤΑ (τα οποία κατά νόμο υποχρεούταν να καλύπτει ο ΟΤΕ) και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που προέκυπταν από αυτό. Με την πλήρη όμως απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων αυξήθηκαν οι ανάγκες για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και για την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών. Έτσι δημιουργήθηκε επιτακτική η ανάγκη για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες καθορισμού των τιμολογίων των παρόχων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2003 υιοθετήθηκε νέος Κανονισμός (Απόφαση ΕΕΤΤ 277/64/2003), με τον οποίο καθορίσθηκε η διαδικασία έγκρισης των τιμών υπηρεσιών λιανικής και χονδρικής που υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας (όπως το μηνιαίο πάγιο φωνητικής τηλεφωνίας, αστική και υπεραστική χρέωση, τιμολόγια μισθωμένων γραμμών κλπ.), καθώς επίσης και η διαδικασία έγκρισης των προσφορών και εκπτωτικών πακέτων, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την τιμολογιακή πολιτική. Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ανά κατηγορία και ανά είδος επιχείρησης παρουσιάζεται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. Πιο συγκεκριμένα: 3.1 Σταθερή τηλεφωνία Από την διεξαχθείσα έρευνα διαπιστώνεται ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρεώνουν τις αστικές κλήσεις χαμηλότερα (0,024 ) από ότι οι κρατικές επιχειρήσεις (0,026 ). Μεγαλύτερη είναι η διαφορά που παρατηρείται στην χρέωση των υπεραστικών κλήσεων, όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις το ίδιο έτος (2006) χρεώνουν το 1λεπτό 0,047 και οι κρατικές επιχειρήσεις 0,062. Επίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρεώνουν τις διεθνείς κλήσεις σημαντικά χαμηλότερα από ότι οι κρατικές επιχειρήσεις. Χαμηλότερη είναι και η χρέωση των κλήσεων προς τα κινητά τηλέφωνα των ιδιωτικών επιχειρήσεων (0,181 ) σε σύγκριση με τις κρατικές επιχειρήσεις (0,192 ). Το μηνιαίο πάγιο τέλος είναι ακριβώς το ίδιο στις κρατικές και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι μέχρι το 2006 άρτιο πανελλαδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο διέθετε μόνο ο ΟΤΕ και επομένως οι νέες επιχειρήσεις για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ήταν υποχρεωμένες να μισθώνουν γραμμές από τον ΟΤΕ. Οι υψηλότερες χρεώσεις του ΟΤΕ ενδεχομένως να οφειλόταν στο σημαντικά περισσότερο απασχολούμενο προσωπικό και συνεπώς στο αυξημένο λειτουργικό κόστος που αυτός εμφάνιζε (Πίνακας 1). ΕΣΔΟ

5 Πίνακας 1: Τιμολόγηση σταθερής τηλεφωνίας (κλήση 1λεπτού σε χωρίς ΦΠΑ) Μηνιαίο πάγιο (1) 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Μηνιαίο πάγιο (2) 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Αστικές κλήσεις (1) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 Αστικές κλήσεις (2) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Υπεραστικές κλήσεις (1) 0,063 0,063 0,063 0,062 0,062 Υπεραστικές κλήσεις (2) 0,048 0,049 0,047 0,047 0,047 Διεθνείς κλήσεις (π.χ. χώρα της ΕΕ και γειτονική χώρα της ΕΕ (1) 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 Διεθνείς κλήσεις (π.χ. χώρα της ΕΕ και γειτονική χώρα της ΕΕ) (2) 0,173 0,174 0,172 0,160 0,160 Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα (1) 0,268 0,268 0,268 0,192 0,192 Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα (2) 0,208 0,215 0,202 0,181 0,181 (*1=Κρατικές επιχειρήσεις, 2= Ιδιωτικές επιχειρήσεις) Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας 3.2 Κινητή Τηλεφωνία Για την κινητή τηλεφωνία διαπιστώνεται ότι στις κρατικές επιχειρήσεις το μηνιαίο πάγιο τέλος το 2006 ήταν κατά 3,17 χαμηλότερο (7,33 ) από ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (10,50 ). Αντίθετα η ελάχιστη χρέωση της κλήσης όσο και η αποστολή ενός SMS είναι φτηνότερη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις από ότι στις κρατικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η ελάχιστη χρέωση της κλήσης το 2006 είναι 0,0036 και η αποστολή ενός SMS κοστίζει 0,0820, ενώ στις κρατικές επιχειρήσεις είναι 0,0040 και 0,085 αντίστοιχα. (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Τιμολόγηση κινητής τηλεφωνίας (σε χωρίς ΦΠΑ) Μηνιαίο πάγιο(1) ,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 Μηνιαίο πάγιο(2) 27,88 27,88 27,88 22,75 18,34 13,21 12,47 8,36 7,92 7,92 10,50 10,50 10,50 10,50 Ελάχιστη χρέωση ,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0035 0,0035 0,0040 0,0040 κλήσης(1) Ελάχιστη χρέωση 0,1567 0,1644 0,1703 0,2099 0,1805 0,0041 0,0060 0,0044 0,0044 0,0044 0,0041 0,0041 0,0036 0,0036 κλήσης(2) 1 SMS(1) ,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 1 SMS(2) ,079 0,079 0,078 0,081 0,084 0,082 0,085 0,080 0,080 0,082 0,082 (*1=Κρατικές επιχειρήσεις, 2= Ιδιωτικές επιχειρήσεις) Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας 3.3 Διαδίκτυο Για το διαδίκτυο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, το μηνιαίο πάγιο τέλος όπως και το τέλος χρήσης για 1 ώρα είναι το ίδιο και για τις για τις κρατικές και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οριακή διαφορά παρατηρείται μόνο στο σταθερό τέλος για μια ετήσια απλή συνδρομή, όπου οι κρατικές επιχειρήσεις το 2006 την χρεώνουν με 10,28 και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με 10,35. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα υφισταμένων ερευνών. Ειδικότερα, τόσο ο Wallsten (2001) όσο και οι Nicoletti (2001) και Boyland και Nicοletti (2000), δεν διαπίστωσαν καμία σαφή σχέση της ιδιοκτησίας με τις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών στο διαδίκτυο (Πίνακας 3). ΕΣΔΟ

6 Πίνακας 3: Τιμολόγηση διαδικτύου (σε χωρίς ΦΠΑ) Μηνιαίο πάγιο (1) 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Μηνιαίο πάγιο (2) 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Τέλος χρήσης για μια ώρα αιχμής (1) 0,458 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 Τέλος χρήσης για μια ώρα αιχμής (2) 0,458 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 Μηνιαίο σταθερό τέλος για ετήσια απλή συνδρομή (PSTN 17,17 16,79 14,67 14,67 14,63 14,63 12,00 10,28 10,28 56k)(1) Μηνιαίο σταθερό τέλος για ετήσια απλή συνδρομή (PSTN 13,23 13,23 11,50 13,27 13,15 10,94 10,53 10,35 10,35 56k)(2) (*1=Κρατικές επιχειρήσεις, 2= Ιδιωτικές επιχειρήσεις) Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας 4. Συμπεράσματα Με το παρόν άρθρο εξετάσαμε εάν και σε ποιο βαθμό το είδος της ιδιοκτησίας της επιχείρησης επηρεάζει την εταιρική της απόδοση (όπως εκφράζεται μέσα από την τιμολογιακή της πολιτική). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε εμπειρική έρευνα σε 44 από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και συγκεντρώσαμε στοιχεία για την περίοδο Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργαστήκαμε περιγραφικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν προκύπτει κατηγορηματικά εάν η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι αποδοτικότερη από την κρατική ιδιοκτησία. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι στην σταθερή τηλεφωνία οι κλήσεις χρεώνονται ακριβότερα από τις κρατικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, για την κινητή τηλεφωνία διαπιστώνεται ότι οι χρεώσεις είναι χαμηλότερες στις κρατικές επιχειρήσεις από ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση την αποστολή ενός SMS, η οποία είναι φτηνότερη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σχετικά με τις τιμές του διαδικτύου οριακή διαφορά παρατηρείται μόνο στο σταθερό τέλος για μια ετήσια απλή συνδρομή για τα έτη 2005 και 2006, όπου οι κρατικές επιχειρήσεις την χρεώνουν φτηνότερα 6. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Alexandre, H. και Charreaux, G. (2004) Efficiency of French privatizations: a dynamic vision, Journal of Corporate Finance, 10, pp Bordman, A E. και Vining, A.R. (1989) Ownership and Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed and State Owned Enterprises, Journal of Law and Economics, 32, pp Boyland, O. και Nicοletti, G. (2000) Regulation, market structure and performance in telecommunication, OECD. 6 Από το έτος 2007 κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις προχώρησαν στην δημιουργία ιδιόκτητου ευρυζωνικού δικτύου, γεγονός που διαφοροποίησε σημαντικά την τιμολογιακή πολιτική τους τόσο στην σταθερή τηλεφωνία όσο και στο διαδίκτυο. Πλέον, προσφέρουν σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο ακόμη και τηλεόραση στην τιμή ενός συνολικού πακέτου. ΕΣΔΟ

7 Brainerd, E. (2002) Five Years after: The Impact of Mass Privatization on Wages in Russia, , Journal of Comparative Economics, 30 pp Claessens, S. και Djankov, S. (2002) Privatization benefits in Eastern Europe, Journal of Public Economics, 83, pp Dewenter, K. και Malatesta, P. (2001) State-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage and Labor Intensity, American Economic Review, 91, pp Dumontier P. και Laurin C. (2002) The financial impact of the French government nationalization/privatization strategy, Social Science Research Network SSRN. Earle, J. και Telegdy, A. (2002) Privatization Methods and Productivity Effects in Romanian Industrial Enterprises, Journal of Comparative Economics, 30, pp Eckel, C., Eckel, D. και Singal, V. (1997) Privatization and efficiency: Industry effects of the sale of British Airways, Journal of Financial Economics, 43, pp Ehrlich, I., Gallais-Hamonno, G. και Lutter, R. (1994) Productivity Growth and Firm Ownership: An Analytical and Empirical Investigation, Journal of Political Economy, 102, pp Errunza, V. και Mazumdar, S. (2001) Privatization: a theoretical framework, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11, pp Estache, A., Gomez Lobo, A. και Leipziger, D. (2001) Utilities Privatization and the Poor: Lessons and Evidence from Latin America, World Development, 29, pp Frydman, R., Gray, C., Hessel, M. και Rapaczynski, A. (1997) Private Ownership and Corporate Performance - Some Lessons from Transition Economies, New York University. Hanousek, J. και Kocenda, E. (2003) The impact of Czech mass privatization on corporate governance, Journal of Economic Studies, 30, pp Lal, D., Pitt, D. και Strachan, P. (2004) Strategic Change in UK Telecommunications: Empirical Evidence, European Management Journal, 22, La Porta, R., López-de-Silanes, F. και Shleifer, A. (2000) Government Ownership of Banks, World Bank. Majumdar, S. (1996) Assessing Comparative Efficiency of the State- Owned, Mixed and Private Sectors in Indian Industry, Public Choice, 96, pp Martin, S. και Parker, D. (1995) Privatization and Economic Performance throughout the UK Business Cycle, Managerial and Decision Economics, 16, pp Menyah, K. και Paudyal, K. (1996) Share Issue Privatizations: The UK Experience, Empirical Issues in Raising Equity Capital. Menyah, K., Paudyal, K. και Inyangete, C. (1995) Subscriber Return, Underpricing and Long Term Performance of UK Privatization Initial Public Offers, Journal of Economics and Business, 47, pp Nicoletti, G. (2001) Regulation in services: OECD patterns and economic implications, OECD. OECD, (2003) Privatising State-owned Enterprises. An Overview of Policies and Practices in OECD Countries. Omran, M. (2004) The Performance of State Owned Enterprises and Newly Privatized Firms: Does Privatization Really Matter?, World Development, 32, pp Parker, D. (2003) Performance, risk and strategy in privatized, regulated industries: The UK s experience, International Journal of Public Sector Management, 16, pp Pelozo, J. Anibal, I. (2001) Privatization in Paraguay: some lessons, The Quarterly Review of Economics and Finance, 41, pp ΕΣΔΟ

8 Puxty, A. (1997) Accounting Choice and a Theory of Crisis: The Cases of Post Privatization British Telecom and British Gas, Accounting, Organizations and Society, 22, pp Ricketts, M. (2004) Further lessons from privatization, Economic Affairs, 24, pp 9. Rondinelli, D. και Iacomo, M. (1996) Policies and Institutions for Managing Privatization, International Training Centre ITC. Shirley, M. και Walsh, P. (2000) Public versus Private Ownership: The Current State of the Debate, World Bank. Shleifer, A. (1998) State versus Private Ownership, Journal of Economic Perspective, 12, pp Sztyber, W. (2003) Polish mass privatization scheme: The programme of national investment funds, Journal of Economic Studies, 30, pp Taylor, W. και Warrack, A. (1998) Privatization of state enterprise: policy drivers and lessons learned, International Journal of Public Sector Management, 11, pp Tchipev, P. (2003) Bulgarian mass privatization scheme: Implications on corporate governance, Journal of Economic Studies, 30, pp Vickers, J. και Yarrow, G. (1991) Economic Perspectives on Privatization, The Journal of Economic Perspectives, 5, pp Vining, A. και Boardman, A. (1992) Ownership Versus Competition: Efficiency in Public Enterprise, Public Choice, 73, pp Wallsten, S. (2001) An Econometric Analysis of Telecom Competition, Privatization and Regulation in Africa and Latin America, Journal of Industrial Economics, 49, pp Yergin, D. και Stanislaw, J. (1998) The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking The Modern World. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έκθεση Πεπραγμένων Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package. ΕΣΔΟ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ» 1. Τιμολόγηση Σταθερή Τηλεφωνία Μηνιαίο Πάγιο Αστικές Κλήσεις Υπεραστικές Κλήσεις Διεθνείς Κλήσεις α) γειτονική χώρα της ΕΕ β) απομακρυσμένη χώρα της ΕΕ γ) ΗΠΑ/Καναδάς δ) Ιαπωνία/Αυστραλία ε) Ν. Αφρική Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα (μέσος όρος) Κινητή Τηλεφωνία Μηνιαίο Πάγιο Τέλος Χρήσης (το δευτ.) 1 SMS Διαδίκτυο Μηνιαίο Πάγιο Τέλος Τέλος Χρήσης (για 1 ώρα αιχμής/μη αιχμής) Σταθερό Τέλος Συνδρομής (για ετήσια συνδρομή PSTN 56K) ΕΣΔΟ

Keywords: Private Public companies, Greece, Telecommunication, Pricing Policy

Keywords: Private Public companies, Greece, Telecommunication, Pricing Policy Private Vs Public Ownership. Conclusions from Greek Telecommunications Sector Dr Kostas Karamanis Ministry of Employment kkaramanis@yahoo.gr, kkaramanis@vodafone.net.gr Abstract In the present article

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων

Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 414-427 Κων/νος Καραμάνης* Αντώνιος Γεωργόπουλος** Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα

Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει του ΔΛΠ 12», Η Ναυτεμπορική, σελίδα 12, Αθήνα Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Βιβλιογραφία 1. Ελληνική Βιβλιογραφία Αληφαντής, Γ. Σ. (2002), «Η Λογιστική της Αναβαλλόμενης Φορολογίας επί των Αποσβέσεων βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Τι είναι η δημόσια οικονομική Η Δημόσια Οικονομική μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή στην οικονομία. Βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο των δημόσιων δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ METAΠTYXIAKO ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής

Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1 κ ε φ ά λ α ι ο Η Έννοια και η Σημασία της Τιμής 1.1 Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει την έννοια της τιμής σε συνδυασμό με τη σημασία της τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και γενικότερα για την

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση Αγοράς, Ανταγωνισµός και Ποιότητα στις Τηλεπικοινωνίες *

Ρύθµιση Αγοράς, Ανταγωνισµός και Ποιότητα στις Τηλεπικοινωνίες * Ρύθµιση Αγοράς, Ανταγωνισµός και Ποιότητα στις Τηλεπικοινωνίες * Νικόλαος Ε. Λιωνής Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοέµβριος 2005 but is far more true of quality of service than of price that the primary responsibility

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων 8, Χίος, 82 100 τηλ. 2271 035170 E-mail: m.bekiaris@aegean.gr I. Επιστημονικά Ενδιαφέροντα Λογιστική, Λογιστικές Καταστάσεις, Ελεγκτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 2 Πίνακας 0-1.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ Ιστότοπος Σελίδα Οδηγού Σπουδών * Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 8β: Introduction to Economics. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 8β: Introduction to Economics. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 8β: Introduction to Economics Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάννα Χειµωνάκη

Χριστιάννα Χειµωνάκη Βιογραφικό Σηµείωµα Χριστιάννα Χειµωνάκη Εργαστηριακός Συνεργάτης Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας, ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής E-mail: xristianna79@yahoo.gr & xristianna@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Ιούνιος 2015 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). % " $&, " 295 " 72 " marketing 65,, ', (, (.

.,., Klas Eric Soderquist,!., (knowledge transfer). %  $&,  295  72  marketing 65,, ', (, (. ; Klas Eric Soderquist! #$%&'& (knowledge transfer)! # $ () % $& 295 72 marketing 65 ' ( ( ) *: + % % Ελληνική Βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης ΤΕΕ Αθήνα 3-5 Ιουλίου 2006 Αθήνα 1 (knowledge transfer)

Διαβάστε περισσότερα

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan

DNB W o r k i n g P a p e r. Forecasting Financial Stress. No. 292 / April 2011. Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan DNB Working Paper No. 292 / April 2011 Jan Willem Slingenberg and Jakob de Haan Forecasting Financial Stress DNB W o r k i n g P a p e r Forecasting financial stress Jan Willem Slingenberg and Jakob de

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Εταιρική ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διακυβέρνηση Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Σ. Ζούντα Ε-ΜAIL szounta@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Μαρούσι, Ιανουάριος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Μαρούσι, Ιανουάριος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΈΝΝΟΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΕΥΛΌΓΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παναγιώτη Φ. Διαμάντη Ph. D. Φεβρουάριος 2011 2 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παναγιώτης Φ. Διαμάντης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25-6- 1964

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications 2007: GREEK TELECOM MARKET EBITDA OVERVIEW Millions ATO A -19.3 Mobile Operator A FIXED

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Αξιολόγηση και προτάσεις πολιτικής Επανεξετάζοντας τις Πολιτικές για τα Μέσα Ενημέρωσης στην Ευρώπη: Η Αξία των Ελεύθερων και Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης Μαριλένα Σημίτη Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης Τεύχος 42, Ιούλιος 2014, σελ. 36-61 Κράτος και Εθελοντικές Οργανώσεις την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3

Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3 Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3 Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ιούλιος 2015 Ταυτότητα Έρευνας 2 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα Καταναλωτών Αγοράς 3 Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά Χρήστος Τσούµας, Ph.D. Καλαµών 80 Α, 18546 Πειραιάς Τηλ. 210-4610027, 6945232758 e-mail: ctsoum@unipi.gr SSRN ιστοσελίδα: http://ssrn.com/author=798392 Σπουδές ιδακτορικό στη Χρηµατοοικονοµική (Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Θεµατικές Ενότητες Αρµοδιότητες & Εθνικές/ ιεθνείς Σχέσεις Έργο περιόδου 2002-2005

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Α.Α. Δράκου Σεπτέμβριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

Βιογραφικό Σημείωμα Α.Α. Δράκου Σεπτέμβριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σεπτέμβριος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1978, Τρίπολη, Ελλάς. Εθνικότητα: Ελληνική. ιεύθυνση γραφείου: Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, Αµερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τίτλος άρθρου: H αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Το επιχειρηματικό εργαλείο της Θερμοκοιτίδας στην ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Γιώργος Πιερράκος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη Βαθμίδα Καθηγητής

* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη Βαθμίδα Καθηγητής Ονοματεπώνυμο Χαράλαμπος Σπαθής * Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη Βαθμίδα Καθηγητής ++30 2310 996688 Διοικητική Θέση Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών. Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών. Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ 1: Να αναφερθεί στους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy)

Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy) Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy) 1. Εισαγωγή Τρεις είναι οι θεµελιώδεις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη που ασχολούνται µε το σχεδιασµό επιχειρησιακής στρατηγικής:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου. Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαου X. Παπασυριόπουλου Καθηγητή Διεθνών Επενδύσεων και Ανάπτυξης Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα