Ιδιωτική Vs Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιδιωτική Vs Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα"

Transcript

1 Ιδιωτική Vs Κρατική Ιδιοκτησία. Συμπεράσματα από τον Ελληνικό Τηλεπικοινωνιακό Τομέα Δρ. Κωνσταντίνος Καραμάνης Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Περίληψη Με το συγκεκριμένο άρθρο εξετάζουμε εάν το είδος της ιδιοκτησίας της επιχείρησης επηρεάζει την εταιρική της απόδοση. Ως παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον ελληνικό τηλεπικοινωνιακό τομέα και συγκεκριμένα εξετάζουμε εάν η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών στην τηλεφωνία (σταθερή και κινητή) καθώς και στο διαδίκτυο είναι ευνοϊκότερες στις ιδιωτικές από ότι στις κρατικές επιχειρήσεις. Τα συγκεντρωθέντα στοιχεία αφορούν 44 από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της σταθερής τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και η εξεταζόμενη περίοδος αφορά στα έτη Για την συγκέντρωση αυτών των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και η αξιολόγηση τους έγινε περιγραφικά. Από την ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων δεν διαπιστώνεται ξεκάθαρα εάν το είδος της ιδιοκτησίας επηρεάζει την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Λέξεις κλειδιά: Κρατικές-Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ελλάδα, Τηλεπικοινωνίες, Τιμολόγηση 1. Εισαγωγή Η μεταπολεμική περίοδος παγκοσμίως χαρακτηρίστηκε από ένα καθεστώς οικονομικής οργάνωσης που είχε ως επίκεντρο την αυξανόμενη κρατική ιδιοκτησία έναντι της θεωρίας της ελεύθερης αγοράς. Βασικό επιχείρημα της επέκτασης του δημόσιου τομέα αποτέλεσε η άποψη ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δημοκρατική διαταγή που επιβάλλεται από ένα κράτος δικαίου. Από αυτή την άποψη θα ήταν αδύνατο να προωθηθεί η διαδικασία ανάπτυξης χωρίς την ύπαρξη λειτουργικών συστημάτων εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης ή την διασφάλιση των υποδομών ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών και ύδρευσης-αποχέτευσης. Αυτές τις λειτουργίες κατά την επικρατούσα άποψη ήταν σε θέση να τις αναλάβει μόνο το κράτος (Shirley και Walsh 2000, Rondinelli και Iacono 1996, Shleifer 1998, Errunza και Mazumdar 2001, Taylor και Warrack 1998). Ωστόσο, η παραπάνω θεωρία της δημόσιας ιδιοκτησίας αμφισβητήθηκε έντονα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 υπέρ της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Τα πρώτα σύγχρονα μαζικά προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Βρετανία με σημαντικότερη την πετυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της British Telecom το 1984 (Lal κ.α. 2004, Parker 2003, Yergin και Stanislaw 1998, Puxty 1997, Eckel κ.α. 1997, Menyah και Paudyal 1996, Menyah κ.α. 1995, Vickers και Yarrow 1991). Η επιτυχία του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της Βρετανίας ώθησε τις περισσότερες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετήσουν ανάλογα προγράμματα πουλώντας τις δημόσιες επιχειρήσεις τους σε ιδιώτες (Alexandre και Charreaux 2004, Ricketts 2004, OECD 2003, Sztyber 2003, Hanousek και Kocenda 2003, Tchipev 2003, Brainerd 2002, Earle και Telegdy 2002, Pelozo 2001, Dumontier και Laurin 2002, Estache κ.α. 2001). ΕΣΔΟ

2 Στο πλαίσιο της σύγκρισης της δημόσιας με την ιδιωτική ιδιοκτησία υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εμπειρικών μελετών που εξετάζει εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν αποδοτικότερα από ό,τι οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ωστόσο είναι διφορούμενα. Ειδικότερα οι Claessens και Djankov 2002, LaPorta κ.α. 2000a, Dewenter και Malatesta 2001, Frydman κ.α. 1997, Majumdar 1996, Ehrlich κ.α. 1994, Vining και Boardman 1992, Boardman και Vining 1989, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προκύπτουν από την έλλειψη επαρκών στοιχείων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αποδοτικότερες και πιο κερδοφόρες από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα της μελέτης του Omran (2004), ο οποίος εξέτασε 108 αιγυπτιακές επιχειρήσεις (38 πλήρως ιδιωτικοποιημένες, 16 μερικώς ιδιωτικοποιημένες και 54 δημόσιες επιχειρήσεις). Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτό αποδίδεται στο ότι η βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων παρέσυρε θετικά από άποψη του ανταγωνισμού και την απόδοση των δημοσίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, συμπεραίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων δεν επηρεάζεται από το εάν η ιδιωτικοποίηση είναι πλήρης ή μερική. Ομοίως, οι Martin και Parker (1995), εξετάζοντας την απόδοση 11 επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, που ιδιωτικοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980, διαπίστωσαν ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία δεν είναι κατηγορηματικά αποδοτικότερη από την κρατική ιδιοκτησία. Η πλήρης απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς από την 1 Ιανουαρίου 2001 προκάλεσε την διαρκή είσοδο νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, από το 1992 η σταδιακή απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς στον ανταγωνισμό συνέβαλε στη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού νέων επιχειρήσεων. Έτσι, από την μια επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν το 1992 (τον ΟΤΕ) στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, φτάσαμε το 2006 σε περισσότερες από 350 τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, όπως αυτές καταγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 1. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία τους δραστηριοποιείται κυρίως στις υπηρεσίες φωνής και στις υπηρεσίες διαδικτύου. Στην αγορά παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται σήμερα τέσσερις επιχειρήσεις. Το 1992 εισήχθη στην αγορά ένα διπολικό καθεστώς με την αδειοδότηση δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων για την παροχή ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας. Ο OTE, με τη σύσταση θυγατρικής του επιχείρησης το 1998 αποτέλεσε την 3 η επιχείρηση που εισήλθε στην αγορά. Το 2002 αδειοδοτήθηκε και 4 η επιχείρηση, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον 2. Με το παρόν άρθρο εξετάζουμε, εάν το είδος ιδιοκτησίας της επιχείρησης επηρεάζει την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, διερευνούμε: εάν η ιδιοκτησία επηρέασε την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών στην σταθερή (μηνιαίο πάγιο, αστικές κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς 1 EETT, Έκθεση Πεπραγμένων Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματικά λειτουργούν είναι μικρότερος από αυτόν που καταγράφεται στον κατάλογο της ΕΕΤΤ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που κατείχαν άδεια για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κρίνεται για τα ελληνικά δεδομένα σαφώς μεγαλύτερος από εκείνον που μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμος. ΕΣΔΟ

3 κινητά), την κινητή τηλεφωνία (μηνιαίο πάγιο του φτηνότερο προγράμματος, ελάχιστη χρέωση κλήσης από κινητό τηλέφωνο σε κινητό τηλέφωνο και αποστολή ενός SMS), και στο διαδίκτυο (μηνιαίο πάγιο, τέλος χρήσης για μια 1 ώρα και ετήσιο σταθερό τέλος συνδρομής απλής σύνδεσης PSTN 56k) στον ελληνικό τομέα των τηλεπικοινωνιών 3, Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις της έρευνας διακρίνονται σε κρατικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 2. Πεδίο, μεθοδολογία, δείγμα της έρευνας Πεδίο της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου και οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο σχετικό μητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η εξέταση των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου, προκειμένου να αντληθούν πρωτογενείς πληροφορίες. Πληροφορίες αντλούνται από τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, για την ιδιοκτησία τους και την τιμολογιακή τους πολιτική(δες Παράρτημα). Από το Μητρώο Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προσδιορίσαμε το συνολικό πληθυσμό 108 επιχειρήσεων παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο). Η πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε και βελτιώθηκε μέσω μιας πιλοτικής συνέντευξης. Στη δεύτερη φάση προηγήθηκε καταρχήν τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά με . Στην τρίτη φάση επαναλήφθηκαν τηλεφωνικές επαφές, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων. Τελικά, στην έρευνα συμμετείχαν 44 επιχειρήσεις (41%) με μερίδιο αγοράς άνω του 95% για τον υποκλάδο της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και 100% για την κινητή τηλεφωνία. Ο βαθμός αξιοπιστίας του δείγματος θεωρείται υψηλός 4, όπως και η ποιότητα της πληροφόρησης, η οποία προέκυψε από συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη του μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και προσωπικού. Από τις 44 επιχειρήσεις του δείγματος οι 3 είναι κρατικές (εξ αυτών οι δύο παρείχαν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και η μια παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας), και οι 41 είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις (εξ αυτών οι 38 δραστηριοποιούνταν στον υποκλάδο της σταθερής τηλεφωνίας και του διαδικτύου και οι 3 στον υποκλάδο της κινητής τηλεφωνίας) 5. 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «11th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package» 4 Έγινε ανάλυση αξιοπιστίας (Reliability Analysis) με τον υπολογισμό του συντελεστή Cronbach Alpha, η τιμή του οποίου ήταν Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη συνοχή των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν, δείχνοντας ότι στόχευαν στο ίδιο αντικείμενο. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης κρίνονται ασφαλή. 5 Ως κρατικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις, των οποίων η πλειοψηφία ανήκει στο κράτος και οι διοικήσεις τους ορίζονται από αυτό. Ιδιωτικές επιχειρήσεις, αντίθετα, είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν αμιγώς σε ιδιώτες. ΕΣΔΟ

4 3. Αποτελέσματα Έρευνας Η τιμολογιακή πολιτική στις τηλεπικοινωνίες, που εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, αφορούσε αποκλειστικά τα τιμολόγια των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ΟΤΕ και καθοριζόταν ουσιαστικά από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Έτσι, κάθε χρόνο η κυβέρνηση στα πλαίσια της ασκούμενης γενικότερης οικονομικής και εισοδηματικής πολιτικής, προέβαινε και σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων του ΟΤΕ, μετά φυσικά από σχετική συνεννόηση με τη διοίκηση του Οργανισμού. Τα βασικά κριτήρια, που λαμβάνονταν υπόψη για τον καθορισμό των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ήταν: ο χαρακτήρας του ΟΤΕ σαν Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, οι μεταβολές του ΔΤΚ (προσαρμογή στον τιμάριθμο), το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΤΕ, τα ελλείμματα των ΕΛΤΑ (τα οποία κατά νόμο υποχρεούταν να καλύπτει ο ΟΤΕ) και οι χρηματοδοτικές ανάγκες που προέκυπταν από αυτό. Με την πλήρη όμως απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων αυξήθηκαν οι ανάγκες για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και για την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών. Έτσι δημιουργήθηκε επιτακτική η ανάγκη για την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες καθορισμού των τιμολογίων των παρόχων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2003 υιοθετήθηκε νέος Κανονισμός (Απόφαση ΕΕΤΤ 277/64/2003), με τον οποίο καθορίσθηκε η διαδικασία έγκρισης των τιμών υπηρεσιών λιανικής και χονδρικής που υπόκεινται σε υποχρέωση κοστοστρέφειας (όπως το μηνιαίο πάγιο φωνητικής τηλεφωνίας, αστική και υπεραστική χρέωση, τιμολόγια μισθωμένων γραμμών κλπ.), καθώς επίσης και η διαδικασία έγκρισης των προσφορών και εκπτωτικών πακέτων, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την τιμολογιακή πολιτική. Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ανά κατηγορία και ανά είδος επιχείρησης παρουσιάζεται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. Πιο συγκεκριμένα: 3.1 Σταθερή τηλεφωνία Από την διεξαχθείσα έρευνα διαπιστώνεται ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρεώνουν τις αστικές κλήσεις χαμηλότερα (0,024 ) από ότι οι κρατικές επιχειρήσεις (0,026 ). Μεγαλύτερη είναι η διαφορά που παρατηρείται στην χρέωση των υπεραστικών κλήσεων, όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις το ίδιο έτος (2006) χρεώνουν το 1λεπτό 0,047 και οι κρατικές επιχειρήσεις 0,062. Επίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις χρεώνουν τις διεθνείς κλήσεις σημαντικά χαμηλότερα από ότι οι κρατικές επιχειρήσεις. Χαμηλότερη είναι και η χρέωση των κλήσεων προς τα κινητά τηλέφωνα των ιδιωτικών επιχειρήσεων (0,181 ) σε σύγκριση με τις κρατικές επιχειρήσεις (0,192 ). Το μηνιαίο πάγιο τέλος είναι ακριβώς το ίδιο στις κρατικές και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι μέχρι το 2006 άρτιο πανελλαδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο διέθετε μόνο ο ΟΤΕ και επομένως οι νέες επιχειρήσεις για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ήταν υποχρεωμένες να μισθώνουν γραμμές από τον ΟΤΕ. Οι υψηλότερες χρεώσεις του ΟΤΕ ενδεχομένως να οφειλόταν στο σημαντικά περισσότερο απασχολούμενο προσωπικό και συνεπώς στο αυξημένο λειτουργικό κόστος που αυτός εμφάνιζε (Πίνακας 1). ΕΣΔΟ

5 Πίνακας 1: Τιμολόγηση σταθερής τηλεφωνίας (κλήση 1λεπτού σε χωρίς ΦΠΑ) Μηνιαίο πάγιο (1) 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Μηνιαίο πάγιο (2) 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Αστικές κλήσεις (1) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 Αστικές κλήσεις (2) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Υπεραστικές κλήσεις (1) 0,063 0,063 0,063 0,062 0,062 Υπεραστικές κλήσεις (2) 0,048 0,049 0,047 0,047 0,047 Διεθνείς κλήσεις (π.χ. χώρα της ΕΕ και γειτονική χώρα της ΕΕ (1) 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 Διεθνείς κλήσεις (π.χ. χώρα της ΕΕ και γειτονική χώρα της ΕΕ) (2) 0,173 0,174 0,172 0,160 0,160 Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα (1) 0,268 0,268 0,268 0,192 0,192 Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα (2) 0,208 0,215 0,202 0,181 0,181 (*1=Κρατικές επιχειρήσεις, 2= Ιδιωτικές επιχειρήσεις) Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας 3.2 Κινητή Τηλεφωνία Για την κινητή τηλεφωνία διαπιστώνεται ότι στις κρατικές επιχειρήσεις το μηνιαίο πάγιο τέλος το 2006 ήταν κατά 3,17 χαμηλότερο (7,33 ) από ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (10,50 ). Αντίθετα η ελάχιστη χρέωση της κλήσης όσο και η αποστολή ενός SMS είναι φτηνότερη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις από ότι στις κρατικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η ελάχιστη χρέωση της κλήσης το 2006 είναι 0,0036 και η αποστολή ενός SMS κοστίζει 0,0820, ενώ στις κρατικές επιχειρήσεις είναι 0,0040 και 0,085 αντίστοιχα. (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Τιμολόγηση κινητής τηλεφωνίας (σε χωρίς ΦΠΑ) Μηνιαίο πάγιο(1) ,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 Μηνιαίο πάγιο(2) 27,88 27,88 27,88 22,75 18,34 13,21 12,47 8,36 7,92 7,92 10,50 10,50 10,50 10,50 Ελάχιστη χρέωση ,0041 0,0041 0,0041 0,0041 0,0035 0,0035 0,0040 0,0040 κλήσης(1) Ελάχιστη χρέωση 0,1567 0,1644 0,1703 0,2099 0,1805 0,0041 0,0060 0,0044 0,0044 0,0044 0,0041 0,0041 0,0036 0,0036 κλήσης(2) 1 SMS(1) ,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 1 SMS(2) ,079 0,079 0,078 0,081 0,084 0,082 0,085 0,080 0,080 0,082 0,082 (*1=Κρατικές επιχειρήσεις, 2= Ιδιωτικές επιχειρήσεις) Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας 3.3 Διαδίκτυο Για το διαδίκτυο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, το μηνιαίο πάγιο τέλος όπως και το τέλος χρήσης για 1 ώρα είναι το ίδιο και για τις για τις κρατικές και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οριακή διαφορά παρατηρείται μόνο στο σταθερό τέλος για μια ετήσια απλή συνδρομή, όπου οι κρατικές επιχειρήσεις το 2006 την χρεώνουν με 10,28 και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με 10,35. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα υφισταμένων ερευνών. Ειδικότερα, τόσο ο Wallsten (2001) όσο και οι Nicoletti (2001) και Boyland και Nicοletti (2000), δεν διαπίστωσαν καμία σαφή σχέση της ιδιοκτησίας με τις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών στο διαδίκτυο (Πίνακας 3). ΕΣΔΟ

6 Πίνακας 3: Τιμολόγηση διαδικτύου (σε χωρίς ΦΠΑ) Μηνιαίο πάγιο (1) 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Μηνιαίο πάγιο (2) 6,02 6,75 6,75 8,22 9,98 10,49 11,40 11,90 11,90 Τέλος χρήσης για μια ώρα αιχμής (1) 0,458 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 Τέλος χρήσης για μια ώρα αιχμής (2) 0,458 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 Μηνιαίο σταθερό τέλος για ετήσια απλή συνδρομή (PSTN 17,17 16,79 14,67 14,67 14,63 14,63 12,00 10,28 10,28 56k)(1) Μηνιαίο σταθερό τέλος για ετήσια απλή συνδρομή (PSTN 13,23 13,23 11,50 13,27 13,15 10,94 10,53 10,35 10,35 56k)(2) (*1=Κρατικές επιχειρήσεις, 2= Ιδιωτικές επιχειρήσεις) Πηγή: επεξεργασία στοιχείων έρευνας 4. Συμπεράσματα Με το παρόν άρθρο εξετάσαμε εάν και σε ποιο βαθμό το είδος της ιδιοκτησίας της επιχείρησης επηρεάζει την εταιρική της απόδοση (όπως εκφράζεται μέσα από την τιμολογιακή της πολιτική). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε εμπειρική έρευνα σε 44 από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και συγκεντρώσαμε στοιχεία για την περίοδο Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργαστήκαμε περιγραφικά με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δεν προκύπτει κατηγορηματικά εάν η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι αποδοτικότερη από την κρατική ιδιοκτησία. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι στην σταθερή τηλεφωνία οι κλήσεις χρεώνονται ακριβότερα από τις κρατικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, για την κινητή τηλεφωνία διαπιστώνεται ότι οι χρεώσεις είναι χαμηλότερες στις κρατικές επιχειρήσεις από ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση την αποστολή ενός SMS, η οποία είναι φτηνότερη στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σχετικά με τις τιμές του διαδικτύου οριακή διαφορά παρατηρείται μόνο στο σταθερό τέλος για μια ετήσια απλή συνδρομή για τα έτη 2005 και 2006, όπου οι κρατικές επιχειρήσεις την χρεώνουν φτηνότερα 6. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Alexandre, H. και Charreaux, G. (2004) Efficiency of French privatizations: a dynamic vision, Journal of Corporate Finance, 10, pp Bordman, A E. και Vining, A.R. (1989) Ownership and Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed and State Owned Enterprises, Journal of Law and Economics, 32, pp Boyland, O. και Nicοletti, G. (2000) Regulation, market structure and performance in telecommunication, OECD. 6 Από το έτος 2007 κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις προχώρησαν στην δημιουργία ιδιόκτητου ευρυζωνικού δικτύου, γεγονός που διαφοροποίησε σημαντικά την τιμολογιακή πολιτική τους τόσο στην σταθερή τηλεφωνία όσο και στο διαδίκτυο. Πλέον, προσφέρουν σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο ακόμη και τηλεόραση στην τιμή ενός συνολικού πακέτου. ΕΣΔΟ

7 Brainerd, E. (2002) Five Years after: The Impact of Mass Privatization on Wages in Russia, , Journal of Comparative Economics, 30 pp Claessens, S. και Djankov, S. (2002) Privatization benefits in Eastern Europe, Journal of Public Economics, 83, pp Dewenter, K. και Malatesta, P. (2001) State-Owned and Privately Owned Firms: An Empirical Analysis of Profitability, Leverage and Labor Intensity, American Economic Review, 91, pp Dumontier P. και Laurin C. (2002) The financial impact of the French government nationalization/privatization strategy, Social Science Research Network SSRN. Earle, J. και Telegdy, A. (2002) Privatization Methods and Productivity Effects in Romanian Industrial Enterprises, Journal of Comparative Economics, 30, pp Eckel, C., Eckel, D. και Singal, V. (1997) Privatization and efficiency: Industry effects of the sale of British Airways, Journal of Financial Economics, 43, pp Ehrlich, I., Gallais-Hamonno, G. και Lutter, R. (1994) Productivity Growth and Firm Ownership: An Analytical and Empirical Investigation, Journal of Political Economy, 102, pp Errunza, V. και Mazumdar, S. (2001) Privatization: a theoretical framework, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 11, pp Estache, A., Gomez Lobo, A. και Leipziger, D. (2001) Utilities Privatization and the Poor: Lessons and Evidence from Latin America, World Development, 29, pp Frydman, R., Gray, C., Hessel, M. και Rapaczynski, A. (1997) Private Ownership and Corporate Performance - Some Lessons from Transition Economies, New York University. Hanousek, J. και Kocenda, E. (2003) The impact of Czech mass privatization on corporate governance, Journal of Economic Studies, 30, pp Lal, D., Pitt, D. και Strachan, P. (2004) Strategic Change in UK Telecommunications: Empirical Evidence, European Management Journal, 22, La Porta, R., López-de-Silanes, F. και Shleifer, A. (2000) Government Ownership of Banks, World Bank. Majumdar, S. (1996) Assessing Comparative Efficiency of the State- Owned, Mixed and Private Sectors in Indian Industry, Public Choice, 96, pp Martin, S. και Parker, D. (1995) Privatization and Economic Performance throughout the UK Business Cycle, Managerial and Decision Economics, 16, pp Menyah, K. και Paudyal, K. (1996) Share Issue Privatizations: The UK Experience, Empirical Issues in Raising Equity Capital. Menyah, K., Paudyal, K. και Inyangete, C. (1995) Subscriber Return, Underpricing and Long Term Performance of UK Privatization Initial Public Offers, Journal of Economics and Business, 47, pp Nicoletti, G. (2001) Regulation in services: OECD patterns and economic implications, OECD. OECD, (2003) Privatising State-owned Enterprises. An Overview of Policies and Practices in OECD Countries. Omran, M. (2004) The Performance of State Owned Enterprises and Newly Privatized Firms: Does Privatization Really Matter?, World Development, 32, pp Parker, D. (2003) Performance, risk and strategy in privatized, regulated industries: The UK s experience, International Journal of Public Sector Management, 16, pp Pelozo, J. Anibal, I. (2001) Privatization in Paraguay: some lessons, The Quarterly Review of Economics and Finance, 41, pp ΕΣΔΟ

8 Puxty, A. (1997) Accounting Choice and a Theory of Crisis: The Cases of Post Privatization British Telecom and British Gas, Accounting, Organizations and Society, 22, pp Ricketts, M. (2004) Further lessons from privatization, Economic Affairs, 24, pp 9. Rondinelli, D. και Iacomo, M. (1996) Policies and Institutions for Managing Privatization, International Training Centre ITC. Shirley, M. και Walsh, P. (2000) Public versus Private Ownership: The Current State of the Debate, World Bank. Shleifer, A. (1998) State versus Private Ownership, Journal of Economic Perspective, 12, pp Sztyber, W. (2003) Polish mass privatization scheme: The programme of national investment funds, Journal of Economic Studies, 30, pp Taylor, W. και Warrack, A. (1998) Privatization of state enterprise: policy drivers and lessons learned, International Journal of Public Sector Management, 11, pp Tchipev, P. (2003) Bulgarian mass privatization scheme: Implications on corporate governance, Journal of Economic Studies, 30, pp Vickers, J. και Yarrow, G. (1991) Economic Perspectives on Privatization, The Journal of Economic Perspectives, 5, pp Vining, A. και Boardman, A. (1992) Ownership Versus Competition: Efficiency in Public Enterprise, Public Choice, 73, pp Wallsten, S. (2001) An Econometric Analysis of Telecom Competition, Privatization and Regulation in Africa and Latin America, Journal of Industrial Economics, 49, pp Yergin, D. και Stanislaw, J. (1998) The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking The Modern World. ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έκθεση Πεπραγμένων Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package. ΕΣΔΟ

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ» 1. Τιμολόγηση Σταθερή Τηλεφωνία Μηνιαίο Πάγιο Αστικές Κλήσεις Υπεραστικές Κλήσεις Διεθνείς Κλήσεις α) γειτονική χώρα της ΕΕ β) απομακρυσμένη χώρα της ΕΕ γ) ΗΠΑ/Καναδάς δ) Ιαπωνία/Αυστραλία ε) Ν. Αφρική Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα (μέσος όρος) Κινητή Τηλεφωνία Μηνιαίο Πάγιο Τέλος Χρήσης (το δευτ.) 1 SMS Διαδίκτυο Μηνιαίο Πάγιο Τέλος Τέλος Χρήσης (για 1 ώρα αιχμής/μη αιχμής) Σταθερό Τέλος Συνδρομής (για ετήσια συνδρομή PSTN 56K) ΕΣΔΟ

Keywords: Private Public companies, Greece, Telecommunication, Pricing Policy

Keywords: Private Public companies, Greece, Telecommunication, Pricing Policy Private Vs Public Ownership. Conclusions from Greek Telecommunications Sector Dr Kostas Karamanis Ministry of Employment kkaramanis@yahoo.gr, kkaramanis@vodafone.net.gr Abstract In the present article

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων

Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 414-427 Κων/νος Καραμάνης* Αντώνιος Γεωργόπουλος** Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων

ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων ηµοσιογραφική ιάσκεψη Επιτρόπου Ρύθµισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Απολογισµός Έργου & Προοπτική Αγοράς Θεµατικές Ενότητες Αρµοδιότητες & Εθνικές/ ιεθνείς Σχέσεις Έργο περιόδου 2002-2005

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος και τόπος γέννησης: 1978, Τρίπολη, Ελλάς. Εθνικότητα: Ελληνική. ιεύθυνση γραφείου: Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, Αµερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελένη Ευστρατίου Σαλαβού ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1972 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ e mail: esalav@aueb.gr 1. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Π. Ανδρικόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αμαρούσιο Αττικής 01/08/1976 Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία:

Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία: Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet Association of Hellenic Internet Users Εθνική ανάπτυξη στην ευρυζωνική οικονομία: Αν είναι να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιώτεροι, ας μη μείνουν πίσω οι φτωχοί. Creating regional

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα

Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα Ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια: Παρούσα κατάσταση, Προοπτική και Προβλήµατα ρ. Αλέξανδρος Κ. Παπασπυρίδης Director, Corporate Solutions & Carrier Services Vivodi Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. apapaspyridis@vivodi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : 210-3676416 (κιν:

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1987-1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1987-1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απόστολος Α. Μπάλλας Επίκ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, Αθήνα 10434 E-mail: aballas@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 9/87-11/91 PhD in Finance and Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε.

Τέλος, είναι Πρόεδρος του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε. Ο Γεώργιος Αναστασόπουλος είναι Αναπληρωτής Στρατηγικού και Διεθνούς Μάνατζµεντ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών. Πραγµατοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο University of

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 205 ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Χ. ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλέφωνο Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου

Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου Παράρτηµα : Εξωτερικές Οικονοµίες ικτύου ΕΕΤΤ Μάιος 2006. 267 Η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας τη σκοπιµότητα της περαιτέρω αύξησης του βαθµού διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και λαµβάνοντας υπόψη και την πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ(ΑΓΓΛΙΚΑ) ΠΡΟΤΕΙΝ.ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ένας από τους πιο κερδοφόρους και γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο Πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Γιάννης Παναγόπουλος Ερευνητής A' Βαθµίδoς Ερευνητική Περιοχή : Μακροοικονοµικά Ειδικά Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Νοµισµατικά, Προβλέψεις, Πληθωρισµός, Εργατικά. E-mail : ypanag@kepe.gr Τηλέφωνο : (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολιτικές Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Περιφέρεια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. Τρούλος, Β. Μερεκούλιας, Β. Μάγκλαρης { ktroulos, merek, maglaris } @ netmode.ntua.gr «Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Εκπόνηση: Χρόνης Ευάγγελος Επιβλέπων: Καϊσοπούλου Ζωή Γενικά Ιστορία Ο.Τ.Ε. Ίδρυση με νομοθετικό διάταγμα 1049/1.9.1949 αφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Ευρυζωνική πρόσβαση και ευρυζωνικές υπηρεσίες (χάριν συντομίας Ευρυζωνικότητα ή ευρυζωνικό περιβάλλον) ορίζεται σε ευρεία έννοια το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Oικονοµική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα ήµερα, ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους τεχνολο- Σ γικά σπουδαιότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους κλάδους της οικονοµίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗ Όνομα Πατρός: Χρήστος Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ημερομηνία Γεννήσεως: 23 Νοεμβρίου 1972 Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

EV/EBITDA (03) Ν/Α EV/EBITDA (04) Ν/Α

EV/EBITDA (03) Ν/Α EV/EBITDA (04) Ν/Α 26 Αυγούστου 2003 Σχόλιο Αγοράς Ανόδου συνέχεια στο ΧΑΚ, µε το Γενικό είκτη να καταγράφει νέα υψηλά 7µήνου και τον όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του έτους. Κατά τη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αργ. Α. Κανελλόπουλου και Ανασ. Π. Ξεπαπαδέα Παν/μιο Πειραιώς και Παν/μιο Κρήτης, αντιστοίχως 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 2ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Σεπτέμβριος 2013

Στατιστικό Δελτίο. για την παρακολούθηση της. Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης. για το 2ο Τρίμηνο 2013. Έκδοση Σεπτέμβριος 2013 Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 2ο Τρίμηνο 2013 Έκδοση Σεπτέμβριος 2013 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από

Διαβάστε περισσότερα