Οι Πολιτικές της Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Πολιτικές της Ε.Ε."

Transcript

1 Οι Πολιτικές της Ε.Ε. Άρης Αλεξόπουλος Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό 2008

2 Δομή και Λειτουργία της ΕΕ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

3 Τι είναι η Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Τα χαρακτηριστικά ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος (Almond 1956 and Easton 1957): σταθεροί και σαφώς καθορισμένοι θεσμοί για την συλλογική λήψη αποφάσεων ανάμεσα και μέσα στους θεσμούς πολίτες και ομάδες πίεσης επιδιώκουν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους προσφεύγοντας στους θεσμού ς του πολιτικού συστήματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

4 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; οι συλλογικές αποφάσεις έχουν σημαντική επίπτωση στην διανομή των οικονομικών πόρων και τον προσδιορισμό των κοινωνικών και πολιτκών αξιών του συστήματος (ρυθμιστικές πολιτικές, ΚΠΣ, υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, δικαίωμα προσφυγής πολιτών στα εθνικά δικαστήρια) συνεχής επαφή, διάδραση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων πολιτικής μέσα από νέες απαιτήσεις, προτεραιότητες, νέες αποφάσεις Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

5 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Το μονοπώλειο στην νομιμοποιημένη χρήση της βίας και της επιβολής δεν υπάρχει Ετσι η Ε.Ε. είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που ξεπερνά τις αρμοδιότητες ενός διεθνούς οργανισμού αλλά δεν φθάνει τις αρμοδιότητες διακυβέρνησης του κλασικού εθνικού η ομοσπονδιακού κράτους. Δεν πρέπει όμως να είναι θέσφατο ότι η ανάδειξη της ΕΕ σε κρατομορφικό πολιτικό σύστημα θα γίνει μέσα από τον μετασχηματισμό του σε Βεμπεριανό κράτος όπως αυτό καταγράφηκε στην ιστορική περίοδο της Ευρώπης των αρχών του 20αι Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

6 Θεωρίες Ολοκλήρωσης κ Πολιτικές της Ε.Ε. Διακυβερνητισμός Νεολειτουργισμός Νεοθεσμισμός

7 Νεοθεσμισμός Προτιμήσεις Χ Θεσμοί = Δημόσια Πολιτική

8 Θεσμοί Τυπικοί: θεσμοθετημένοι κανόνες Άτυποι: νόρμες, συμπεριφορικά πρότυπα

9 Προτιμήσεις Εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων: για τις δημόσιες πολιτικές Για τους κανόνες -θεσμούς

10 Το Αναλυτικό Πλαίσιο Κατανόησης των Πολιτικών της Ε.E Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από την πλευρά της ζήτησης δημοσίων πολιτικών Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των θεσμικών παραγόντων από την πλευρά της προσφοράς δημοσίων πολιτικών Επικρατούσες ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις (Εξωγενείς) αλλαγές στο συστημικό πεδίο της παραγωγής και της πολιτικής

11 Η αλυσίδα αιτιότητας στην παραγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών Εγχώρια συμφέροντα Κυβερνήσεις Διακυβερνητική Διαπραγμάτευση (Ελάχιστος Κοινός Παρανομαστής) Ευρωπαϊκό Συμφέρον Ευρωπαϊκοί θεσμοί, διεθνικές επιχειρήσεις, διεθνικά συμφέροντα και ομάδες πίεσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

12 Κίνητρα Ευρωπαϊκών Θεσμών Οι θεσμικοί παράγοντες: Έχουν θεσμική υποχρέωση να δράσουν Ενδιαφέρονται για την διατήρηση και την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων τους ώστε να βελτιώνουν την θέση τους στο σύστημα διαχείρισης της εξουσίας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

13 Πηγές Δύναμης Ευρωπαϊκών Θεσμών Θεσμικές δυνατότητες: είτε αυτές προκύπτουν με κατευθείαν ανάθεση από τις Συνθήκες (Treaties) της Ένωσης, είτε μέσα από την αδυναμία των κυβερνήσεων να ελέγξουν απόλυτα την λειτουργία των θεσμών κατά την φάση της υλοποίησης εντολών Κύρος-αξιοπιστία Διαπραγματευτική ικανότητα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

14 Κατηγορίες Δημοσίων Πολιτικών Ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ατομική και κοινωνική ευημερία οι ΔΠ. ταξινομούνται σε: Ρυθμιστικές (βέλτιστες κατά Pareto) Διανεμητικές (βέλτιστες κατά Pareto) Αναδιανεμητικές (εγχρήματων και θεσμικών πόρων)

15 Αποτυχία της αγοράς και δημόσια πολιτική Περιοχές αποτυχίας της αγοράς Διανομή Δημοσίων αγαθών Διαχείριση κοινών πόρων Αρνητικές Εξωτερικές οικονομίες Θετικές οικονομίες Εμφανιζόμενο πρόβλημα Υποπαραγωγή Υπερ-χρησιμοποίηση Ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις Ακούσιες θετικές επιπτώσεις Πιθανές Λύσεις Δημόσια Διάθεση Τίτλοι ιδιοκτησίας, ρύθμιση, δημόσια διαχείριση, αυτοδιαχείριση Ρύθμιση, Φορολόγηση, ποινές, αντικίνητρα Κίνητρα, δημόσια παροχή

16 Είδη οικονομικών δημοσίων πολιτικών της Ε.Ε. Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να αποκαταστήσουν / εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να εισάγουν από την αρχή το θεσμό της αγοράς στα πεδία της παραγωγής και της διανομής δημοσίων αγαθών Ρυθμιστικές πολιτικές για την διόρθωση της αδυναμίας της αγοράς να λάβει υπ όψη τους το κοινωνικό κόστος της παραγωγικής λειτουργίας

17 (συνέχεια) Διανεμητικές Αναδιανεμητικές Μακροοικονομικής σταθερότητας: Πολιτικές δημοσιονομικού και νομισματικού χαρακτήρα που προσπαθούν να μειώσουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού και της ανεργίας

18 Τυπολογία μορφών συλλογικής δράσης στην παραγωγή δημοσίων πολιτικών (J.Q.Wilson) Διαχεόμενο όφελος Συγκεντρωμένο όφελος Διαχεόμενο κόστος Συγκεντρωμένο κόστος Έλλειψη κινήτρων για συλλογική δράση και από τις δυο πλευρές Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο κόστος, αλλά και ευκαιρία για τον καινοτόμο να εμπλακεί Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο όφελος Σύγκρουση ομάδων συμφερόντων Άρης Αλεξόπουλος 10/2007

19 Ορισμοί διακρατικών και υπερεθνικών οργάνων Διακρατική συγκρότηση, Κρατική εκπροσώπηση, διακρατική λειτουργία (διακρατικό όργανο) Μη υποχρεωτική διακρατική εκπροσώπηση στη συγκρότηση, ανεξαρτησία από κρατικές δεσμεύσεις, υπερεθνική λειτουργία (υπερεθνικό όργανο) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

20 Πολιτικές Αρμοδιότητας της Ένωσης Αποτυπώνονται στην υπό έγκριση Συνταγματική Συνθήκη. Ότι δεν αναφέρεται στην Συνθήκη ανήκει στα ΚΜ Αποκλειστικές Συντρέχουσες Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

21 Αποκλειστικές Αρμοδιότητες Τελωνειακή Ένωση Πολιτική Ανταγωνισμού Κοινή Εμπορική Πολιτική Νομισματική πολιτική Πολιτική διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

22 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Εσωτερική Αγορά Περιφερειακή Πολιτική (εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή) Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική Μεταφορές Ενέργεια Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

23 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Διευρωπαϊκά Δίκτυα Περιβάλλον Προστασία Καταναλωτή Πολιτικές στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, και δικαιοσύνης Κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια δημόσιας υγείας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

24 Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες Βιομηχανική πολιτική Τουρισμός Πολιτισμός Βελτίωση ποιότητας ανθρώπινης υγείας Παιδεία, νεολαία,αθλητισμός, επαγγελματική κατάρτιση Πολιτική προστασία Διοικητική Συνεργασία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

25 Είδη Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ρυθμιστικές Αναδιανεμητικές Διανεμητικές Σταθεροποιητικές Πολιτικές για την Άμυνα και την Ασφάλεια

26 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1948, Ευρωπαϊκό Κίνημα 1950, Σχέδιο Pleven, Σχεδιο Schuman 1951, Η Ε.Κ.Α.Χ. 1952, Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συμμαχία, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα 1954, Απόρριψη της ΕΑΚ 1955 Ίδρυση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

27 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1955, Η Διάσκεψη της Μεσσίνα 1957, Η Συνθήκη της Ρώμης, ΕΥΡΑΤΟΜ& ΕΟΚ: Τελωνειακή Ένωση έως το 1969 Κοινή Αγορά προϊόντων-υπηρεσιών Κοινή Αγροτική Πολιτική Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

28 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1961, 1ο Άτυπο Συμβούλιο Κορυφής 1965, Συνθήκη Συγχώνευσης των 3 Κοινοτήτων 1966, Ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου 1968, Υλοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης 1973, Βρετανία, Δανία, Ιρλανδία στην ΕΚ 1979, Δημιουργείται το ΕΝΣ (ΜΣΙ:ECU+-2.5%) 1981, Είσοδος Ελλάδας 1986, Ισπανία Πορτογαλία στην ΕΚ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

29 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη : τα χρόνια της στασιμότητας , Οικονομική Ύφεση, Θεσμική Δυσπραγία: Διαφωνίες στην αγροτική πολιτική, στον προϋπολογισμό, στην ένταξη Ισπανίας, Πορτογαλίας Διαφοροποιημένες προτάσεις για ξεπέρασμα της κρίσης, Crocodile Group, Kangaroo Group, RTI Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

30 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1981, Η πρωτοβουλία Genscher-Columbo, 1983, Το ESPRIT 1984, Η διασκεψη κορυφής του Fontainebleau: Επιτροπές Dooge, Adonnino 1984, O Delors πρόεδρος της Επιτροπής 1985, Η «Λευκή Βίβλος» του Λόρδου Cockfield με τις 279 προτάσεις για τη δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς μέχρι το 1992 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

31 Το περιεχόμενο της ΕΕΠ 1985, Μιλάνο ψήφιση της ΕΕΠ: Πρόγραμμα Εσωτερικής Αγοράς Καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα ζητήματα ΕΑ Καθιέρωση της Αρχής της Αμοιβαίας αναγνώρισης Εισάγεται η Διαδικασία της Συνεργασίας με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου Τα Περιφερειακά Ταμεία Διπλασιασμός των δαπανών για R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

32 Από την Τελωνειακή Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Βασικός στόχος της Συνθήκης της Ρώμης (1957): η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου βασισμένου σε μια κοινή αγορά Βήμα 1ο: Η Τελωνειακή Ένωση (άρθρο 9 για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων) Ελεύθερη Ζώνη Συναλλαγών + Κοινό τελωνειακό δασμολόγιο μέχρι τις 31/12/1969 Πράγματι μέχρι τον 7/1968 έφυγαν από τη μέση δασμοί και ποσοστώσεις Αποτέλεσμα intra-trade 1972=9*1958 inter-trade 1972=3*1958

33 Ωφελήθηκαν: Η Πολιτική Οικονομία της Τελωνειακής Ένωσης οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και το εισαγωγικό εμπόριο οι καταναλωτές (έπεσαν οι τιμές 5-10%) Ζημιώθηκαν οι εγχώριες επιχειρήσεις Όμως για την προστασία της εσωτερικής παραγωγής «μόλις συμπληρώθηκε ο δασμολογικός αφοπλισμός εντάθηκε ο χαρτοπόλεμος» επίσης έτσι δικαιολογούν την ύπαρξη τους οι γραφειοκράτες. Έτσι οικοδομήθηκαν νέα τεχνικά, φυσικά και φορολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, που μπορούσαν να οδηγήσουν στον πλήρη αποκλεισμό των προϊόντων από ευρωπαϊκές αγορές. Οι τιμές παρέμειναν διαφοροποιημένες από χώρα σε χώρα. Τα εμπόδια απαλείφθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 1992.

34 Βήμα 2ο:Το πρόγραμμα της Εσωτερικής Αγοράς ( ) Tο 1985 γιατί η Κοινή δεν είναι Εσωτερική Αγορά (Λευκή Βίβλος): διοικητικές επιβαρύνσεις στα σύνορα φυτο-υγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι έγγραφα στα σύνορα για ενημέρωση στατιστικών τεχνικές προδιαγραφές βιομηχανικών προϊόντων δημόσιες προμήθειες κλειστές στου ξένους περιορισμοί στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιορισμοί στην εγκατάσταση ορισμένων επαγγελμάτων επιβολή νομισματικών εξισωτικών ποσών στα γεωργικά προϊόντα άδειες οδικών μεταφορών

35 Οι προτιμήσεις των βασικών κρατών μελών για το περιεχόμενο της ΕΕΠ Προτάσεις Γερμανία Γαλλία Βρετανία Ενίσχυση του νομισματικού συντονισμού Αρνητική μέχρι την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων Θετική Πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αρνητική Προώθηση της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας Αρνητική Υπέρ ενίσχυσης της υπάρχουσας διακριτικής συνεργασίας Θετική Πρόταση για τη δημιουργία σχετικής Γενικής Γραμματείας Αρνητική Μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης απόδρασης Υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου και της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο Υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Εναντίον της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου Αρνητική Μόνο ανεπίσημες προσπάθειες καλής θέλησης που θα διευκολύνουν τη λήψη απόφασης Απελευθέρωση του εμπορίου και οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς Θετική Αρνητική μέχρι το Θετική μαζί με κοινή R&D, ONE Θετική αλλά αφού ικανοποιηθεί το just retour

36 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ Ερμηνεύει τον καθορισμό του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης ενσωματώνοντας και άλλους - εκτός των κρατών μελών - παίκτες στο παιγνίδι της υιοθέτησης της ΕΕΠ. Η UNICE πρότεινε την καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα θέματα αγοράς Το RTI πρότεινε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Η Επιτροπή: κινήθηκε πρώτη αιφνιδιάζοντας με πρωτότυπες ιδέες και δυσκολεύοντας την αποτίμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της ΕΕΠ κατέθεσε συγκεκριμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα καλλιέργησε τη φήμη του τίμιου διαπραγματευτή αναζήτησε συμμάχους μέσα από δίκτυα διαλόγου (UNICE, RTI) συνέδεσε στόχους ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του μηχανισμού των παράπλευρων πληρωμών της διασύνδεσης θεμάτων πρότεινε τη δυνατότητα προσωρινής αποχής και μεταβατικών σταδίων στην εφαρμογή της συνθήκης

37 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ (συνέχεια) Συνολικά οι διαπραγματεύσεις ήταν διακυβερνητικές αλλά η Επιτροπή τις επηρέασε αποφασιστικά. Τα συνέδεσε όλα με την πορεία της Εσωτερικής Αγοράς: ΕΑ και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ΕΑ και κοινωνική συνοχή και ρύθμιση της αγοράς ΕΑ και περιφερειακή συνοχή (η πρόταση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή)

38 Συνολική Αποτίμηση Η Τελωνειακή Ένωση προχώρησε γιατί τα Κράτη Μέλη βρήκαν άλλους τρόπους να κάνουν προστατευτισμό Η συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της ΕΟΚ περιλαμβάνει μια συμφωνία για την ίδρυση μιας κοινής αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας με την κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες της Γαλλίας Η ΕΕΠ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς αλλά και τα μεσογειακά προγράμματα για τους νότιους και ενίσχυση των περιφερειακών ταμείων. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

39 Η πολιτική της Ένωσης για την προστασία του ανταγωνισμού Η κατάσταση: Ύπαρξη εθνικών πρωταθλητών. Μείωση της συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο και αύξηση της σε Ευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκή ολιγοπωλιακή λειτουργία καρτέλ (συμφωνίες για μη ανταγωνισμό τιμών και κατοχύρωση μεριδίων αγοράς)

40 Οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Άρθρο 3 της συνθήκης των ΕΚ ο ανόθευτος ανταγωνισμός προγραμματική θέση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς από ιδιωτικού η δημόσιου χαρακτήρα προστατευτικών μέτρων η πρακτικών προς αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών προστατευτισμού στο εμπόριο (δασμοί και ποσοστώσεις). Άρθρο 81 έλεγχος συμπεριφοράς των επιχειρήσεων (antitrust) Άρθρο 82 κυρίαρχη θέση στην εθνική αγορά (μονοπώλια) Ρύθμιση έλεγχος συγχωνεύσεων (1989) Άρθρο έλεγχος κρατικών ενισχύσεων Πολιτικές εναρμόνισης

41 Ζήτηση Η πολιτική οικονομία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Οι επιχειρήσεις: επιδιώκουν ενιαία ρύθμιση στις συγχωνεύσεις γιατί έτσι μειώνεται το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης συμφωνιών. Αν σε μια χώρα ο έλεγχος είναι αυστηρότερος τότε η εγχώρια επιχείρηση θα αναπτύξει στρατηγικές (μέγεθος και περιοχή πωλήσεων, αναζήτηση συγχωνεύσεων στο εξωτερικό) ώστε να περιέλθει στη δικαιοδοσία του ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης. Τα κράτη με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια προτιμούν την κεντρική ρύθμιση επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό των κρατών με χαλαρά πλαίσια (Delaware effect-reduction of regulatory burden).

42 Η Επιτροπή Η Επιτροπή έχει την ανεξαρτησία από το Συμβούλιο ( για θέματα ανταγωνισμού συγκροτούνται συμβουλευτικές επιτροπές στη δομή της επιτροπολογίας) αλλά και το Κοινοβούλιο στη άσκηση της πολιτικής. Την θεσμική δύναμη να ασκεί έλεγχο και να επιβάλει ποινές την έχει από το 1962 με τον κανονισμό 17. Ωστόσο άρχισε να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες αυτές μετά την υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

43 Ο ρόλος της Δ. Ανταγωνισμού Την δεκαετία του 80 έχουμε μια νέα γενιά στελεχών στην ηγεσία της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής (Sutherland, Leon Brittan) που χαρακτηρίζονται για τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές ιδέες τους και την απέχθεια τους σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που στηρίζονται στη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών μέσα από διάφορες μορφές προστατευτισμού. Η υλοποίηση της ενιαία αγορά πυροδότησε της συγχωνεύσεις. Ο συνδυασμός αυτός έκανε την Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Δ.Α.) να εκδηλώσει μεγαλύτερη εμπλοκή και «υπερβάλλοντα ζήλο» ενάντια σε συγχωνεύσεις και κρατική βοήθεια για την διάσωση εθνικών πρωταθλητών (υποθέσεις «state aid to Air France», «Aerospatial- De Havilant»).

44 Η Δ. Ανταγωνισμού Η στάση αυτή της Δ.Α. για την προστασία του ανταγωνισμού έχει κατά καιρούς εγείρει αντιδράσεις από την μεριά των θιγόμενων επιχειρήσεων αλλά και των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη συχνά αισθάνονται ότι έχουν παγιδευτεί με την εκχώρηση μιας τέτοιας αρμοδιότητας στην Δ.Α. Έτσι είναι περισσότερο πειστικός ο ισχυρισμός ότι η ατμομηχανή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στη Δ.Α. ήταν περισσότερο η επιθυμία εισόδου εθνικών πρωταθλητών στις εγχώριες αγορές άλλων κρατών μελών και όχι η κατοχύρωση συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού.

45 Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών Τρεις Στόχοι της πολιτικής της Ένωσης: Κοινή δράση για την προστασία της ανταγωνιστικής θέσης της βιομηχανίας Εναρμόνιση των υπηρεσιών / προϊόντων Απελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά τηλεπικοινωνιών

46 Ιστορικό Η πολιτική Οικονομία της Απελευθέρωσης των ΤΕ Η διαδικασία πήρε τα πάνω της στις αρχές της δεκαετίας του Αρχικά R&D Η εναρμόνιση προδιαγραφών μια αργή διαδικασία που κράτησε 10 χρόνια (video-text κλπ). Προχώρησε πιο εύκολα μόνο για νέες υπηρεσίες που βγήκαν στην αγορά αργότερα την δεκαετία του 90 πχ κινητή τηλεφωνία. Η απελευθέρωση των εθνικών αγορών ήρθε τελευταία Background Ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον: απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, Ιαπωνία Τεχνολογικές εξελίξεις

47 Οι Παίκτες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Βασικός προωθητής της απελευθέρωσης Η Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιακού υλικού (Telematic equip and service industries): είναι αποκλειστικοί προμηθευτές των εθνικών δημοσίων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών (ΡΤΤς) και εξαγωγικά προσανατολισμένες. Έτσι δεν ήθελαν αλλαγές PTTs: δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το μονοπώλιο και τον ρυθμιστικό τους ρόλο στις εθνικές αγορές Χρήστες (πολυεθνικές εταιρίες, καταναλωτές) που ήθελαν την απελευθέρωση για μείωση του λειτουργικού τους κόστους Κράτη Μέλη: Μ. Βρετανία, Ολλανδία είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, Γερμανία, Γαλλία είναι υπέρ της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα των PTTs

48 (συνέχεια) Οι αντιθέσεις εντοπίζονται στην διευθέτηση: Της αναδιανομής του οφέλους ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους εθνικούς πρωταθλητές Της μετατόπισης του επιπέδου ρύθμισης από εθνικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Του κόστους προσαρμογής Του άριστου επίπεδου επίλυσης προβλημάτων

49 Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Επιτροπή είναι ο βασικός παίκτης που προώθησε την απελευθέρωση. Στρατηγικές: Επιλογή πολιτικά ρεαλιστικών προτάσεων για την εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας: R&D, εναρμόνιση, απελευθέρωση Σύνδεση με άλλες δημοφιλείς πολιτικές (Ε.Ε.Π., Κοινωνία της πληροφορίας, Βιομηχανική πολιτική) Δημιουργία συμβουλευτικού δικτύου όπου συνυπάρχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με στόχο την σύγκλιση απόψεων και δημιουργία δικτύου υποστηρικτών. Προώθησε της ανάπτυξη νέων οργανώσεων από την μεριά των καταναλωτώνχρηστών. Εμπλοκή θεσμικών παραγόντων όπως το δικαστήριο: η χρήση του δικαστηρίου, όπως έκανε το1988 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υλικών για τα τερματικά και το 1990 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών εκτός από την σταθερή τηλεφωνία.

50 H Πολιτική για το Περιβάλλον Χαρακτήρας Πολιτικές σχεδιασμένες να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής λειτουργίας στο περιβάλλον λόγω της αδυναμίας του μηχανισμού τον τιμών να συμπεριλάβει στο κόστος παραγωγής αυτό το κοινωνικό κόστος. Η πολιτικές αυτές είναι πολιτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας όπου τελικά όλοι ωφελούνται. Έχει όμως έντονες αναδιανεμητικές επιπτώσεις κατά την φάση της υλοποίησης.

51 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Αυτοί που ασχολούνται σε βιομηχανίες που μολύνουν θα πρέπει η να αλλάξουν απασχόληση η θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας ώστε να μην μολύνουν. Αυτό συσσωρεύει άμεσα υψηλό κόστος στους polluters που τους ευαισθητοποιεί να δράσουν για την μείωση αν όχι την αποφυγή αυτού του κόστους. Αυτοί λοιπόν ζητούν να μην παρθούν μέτρα που τους επιβάλλουν άμεσα μεγαλύτερο κόστος στην λειτουργία τους. Από την άλλη μεριά οι ωφελούμενοι δεν έχουν άμεσο όφελος και συνήθως βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα εργασία η κάποια στιγμή πιθανώς καθαρό περιβάλλον, οπότε έχουν δυσκολία να ευαισθητοποιηθούν ζητώντας τέτοιες πολιτικές.

52 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Από την μια μεριά οι χώρες θέλουν να λυθεί ένα κοινό περιβαλλοντικό πρόβλημα, από την άλλη κάθε θέλει να δώσει την δικιά της λύση ώστε να πληρώσει το μικρότερο κόστος προσαρμογής. Συγκεκριμένα, χώρες με ανεπτυγμένα ρυθμιστικά πλαίσια για το περιβάλλον δεν έχουν το ίδιο πλαίσιο, έτσι η χώρα που θα εγκαταλείψει τον δικό της τρόπο ρύθμισης θα πρέπει να πληρώσει το κόστος προσαρμογής, έτσι δεν είναι εύκολη η συμφωνία.

53 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙ Οι χώρες με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο επιθυμούν να μείνει έτσι γιατί αυτό είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην προσέλκυση βιομηχανικών δραστηριοτήτων που δεν θα βρίσκουν χώρο στον αυστηρό βορρά. Επίσης η υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας απαιτεί πολύ μεγάλες δαπάνες για τις χώρες αυτές που πιθανόν να τις οδηγήσει εκτός παραγωγής. (Βορράς Νότος) Πέρα όμως από τα κοινά προβλήματα, χώρες με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια επιδιώκουν να εξάγουν την ρυθμιστική τους πολιτική ώστε να αποφύγουν την πιθανή μετανάστευση οικονομικών δραστηριοτήτων σε άλλα πιο φθηνά ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

54 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙΙ Πράσινα κινήματα που δρουν διεθνικά αλλά και εθνικά και δεν είναι ικανοποιημένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας τους επιδιώκουν την αυστηρή ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ επιχειρήσεις που θίγονται από ένα αυστηρό εθνικό πλαίσιο φιλοδοξούν να το χαλαρώσουν μέσω μιας Ευρωπαϊκής ρύθμισης όπου οι πράσινοι είναι πιο δύσκολο να δράσουν

55 Προσφορά Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙV Κυβερνήσεις vs. Επιτροπή Εδώ υπάρχει μια κόντρα για την επέκταση άσκησης της πολιτικής command and control σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί έτσι ισχυροποιούνται οι Βρυξέλες στο επίπεδα της έκδοσης των κανονισμών αλλά κι οι περιφερειακές γραφειοκρατίες στη φάση της υλοποίησης, σε αντίθεση με την αυτό-ρύθμιση και την eco- φορολογία που δεν επηρεάζει το ισοζύγιο δύναμης.

56 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον V Στρατηγικές της Επιτροπής για το ξεπέρασμα των αντιθέσεων: Διασύνδεση πολιτικών ώστε να προκύπτει αμοιβαίο όφελος, παράπλευρες πληρωμές, απειλή αντιποίνων στους διαφωνούντες για την μη προώθησητων συμφερόντων τους σε άλλες περιοχές πολιτικής (Package deals, side payments, threats for retaliation in other areas) [έτσι ξεπεράστηκε η αντίδραση των νότιων χωρών] Νόμοι πλαίσια (framework legislation): που θέτουν στόχους χωρίς να προσδιορίζουν την λεπτομερή μέθοδο επίτευξης τους ώστε να μην έρχεται η συζήτηση στην κατανομή του κόστους υλοποίησης Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας Δυνατότητα διαφοροποιημένης εξειδικευμένης πολιτικής για την εξυπηρέτηση του στόχου από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή βάζει τις προδιαγραφές του καθαρού αέρα και η χώρες καθορίζουν τους περιορισμούς στις εκλύσεις αερίων κλπ για την επίτευξη τους. Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας Στρατηγικές σύνδεσης με πιο δημοφιλείς πολιτικές Χρήση του δικαστηρίου Χτίσιμο δικτύων Χρήση των ειδικών

57 Από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1991, Η Συνθήκη του Μάαστριχ εισάγει τον όρο ΕΕ: Καθιερώνει την αρχιτεκτονική των τριών πυλώνων Εισάγεται η Αρχή της Επικουρικότητας Εισάγεται η Διαδικασία της Συναπόφασης Εισαγεται η έννοια του πολίτη ΟΝΕ Κοινωνικό Πρωτόκολλο Περιβάλλον Πολιτισμός, Εκπαίδευση Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

58 Τα Στάδια της ΟΝΕ 1ο στάδιο: ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, έναρξη ο στάδιο: δημιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συντονισμός εθνικών νομισματικών πολιτικών γύρω από ποσοτικούς στόχους κριτήρια, ο στάδιο: κλείδωμα των ισοτιμιών, κοινή νομισματική πολιτική, εισαγωγή του Ευρώ στις συναλλαγές, 1/1/1999 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

59 Τα Κριτήρια Σύγκλισης-Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης Ο πληθωρισμός του ΚΜ δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5% το μ.ο των τριών καλύτερων ΚΜ Το δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 60% Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο να μην ξεπερνά το 2% του μ.ο των τρίων ΚΜ με τις πιο σταθερές τιμές Για δυο χρονια δεν έπρεπε να γίνει καμία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

60 Αποτίμηση της Συνθήκης του Μάαστριχ Το Μάαστριχ είχε την ΟΝΕ, αλλά και την έγκριση από τους Ευρωπαίους της γερμανικής ενοποίησης που ήταν πρώτης προτεραιότητας για τους Γερμανούς. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

61 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997, κύρια σημεία: Απλοποίησε και επεξέτεινε της διαδικασία της συναπόφασης Εισηγαγε την αρχή της ευελιξίας και της στενότερης συνεργασίας Θέσπισε την θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και εισήγαγε την δυνατότητα εποικοδομητικής αποχής Ενίσχυσε το ρόλο του προέδρου της Επιτροπής Πέντε χρόνια μετά την ισχύ της τα μέτρα που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων περνάνε στον πρώτο πυλώνα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

62 Από το Άμστερνταμ στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 1999, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με την αναλυψη ευθυνης για εκτέλεση «αποστολών Πέτερσμπερκ» 2000, Φέιρα: αποφασίζεται η σύσταση δύναμη ταχείας επέμβασης για την διαχείριση κρίσεων για διατήρηση της ειρήνης, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

63 Συνθήκη της Νίκαιας, 2000 Κυρια θέματα: Το μέγεθος και η σύνθεση της Επιτροπής Η στάθμιση των ψήφων του Συμβουλίου Θεσμοποίηση των αλλαγών στην ΚΕΠΠΑ Επέκταση της ενισχυμένης συνεργασίας σε όλους τους πυλώνες Επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας Υιοθέτησε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

64 Στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 2001, Λάακεν,αποφασίζεται η συγκλιση της «Ευρωπαϊκής Συνέλευσης» με πρόεδρο τον V.Giscard d Estaing για την σύνταξη ενός σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης 2004, Ρώμη, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπογράφεται από τους αρχηγούς των ΚΜ 2005, απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία σε Γαλλία και Ολλανδία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

65 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ Πέντε κανόνες εκτέλεσης: Ενιαία δομή Ετήσια βάση Ισοσκελισμένος Εξειδίκευση δαπανών σε συγκεκριμένους σκοπούς Καθολικότητα των εσόδων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

66 Η Διαδικασία Κατάρτισης Του Προϋπολογισμού

67 Πηγές εσόδων Ποσοστό από την φορολόγηση στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες Δασμοί στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες Ποσοστό από τον εισπραττόμενο ΦΠΑ Εισφορές των ΚΜ ανάλογα με το ΑΕΠ τους ( % των εσόδων) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

68 Δαπάνες ΚΑΠ 47% (2001), (70% το 1980) Διαρθρωτικά Ταμεία 34% (2001), (11% το 1980) ΚΑΠ+ΔΤ=79% ( το ) 7% R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

69 Η Διάρθρωση του Προυπολογισμού

70 Περιφερειακή πολιτική Το ιστορικό: 1975: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979: Ευρωπαϊκό Ταμείό Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ευθύνη της διανομής στην Επιτροπή. 1984: Αφού όλες οι χώρες πάρουν ένα ελάχιστο πόσο τότε η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία μπορεί να διαθέσει όπως νομίζει τα εναπομείναντα κονδύλια 1988: Η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε 6 στόχους προτεραιότητας μέσα από τρία στάδια σχεδιασμού: Κοινοτικό, Εθνικό περιφερειακό 1993: Περιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Σήμερα: 30% του συνολικού Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

71 Τα Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979 Κοινό Γεωργικό Ταμείο 1962 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1960 Χρηματοδοτική στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων 1994 Ταμείο Συνοχής 1991 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

72 Περιφερειακοί Στόχοι Στοχος 1: οικονομική στήριξη περιοχών με ΑΕΠ/κάτοικο μικρότερο του 75% του Μ.Ο. Στόχος 2: προώθηση οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων Στόχος 3: ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Τρεις κοινοτικές πρωτοβουλίες: Interreg Urban Equal Leader Η Ελλάδα απορροφά πόρους 5-6% του ΑΕΠ Αλεξόπουλος,03/2006

73 Οι Στρατηγικές προώθησης Οι στρατηγικές της Επιτροπής Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας που ήταν οι διευρύνσεις (Μ Βρετανία, Ισπανία, Σουηδία κλπ) και κάθε φορά που υπήρχε επαναδιαπραγμάτευση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Σύνδεση με δημοφιλείς πολιτικές (Εσωτερική Αγορά, Περιβάλλον) Χτίσιμο δικτύων υποστήριξης (partnership principle) με περιφέρειες παρακάμπτοντας τις κεντρικές κυβερνήσεις Οι στρατηγικές των κρατών Η χώρες που πέτυχαν την αύξηση των κονδυλίων το πέτυχαν με την μορφή παράπλευρων πληρωμών κάτω από την απειλή της χρήσης βέτο Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

74 Συμπερασματικά σχόλια Μέσα από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και την απειλή χρήσης βέτο από διαφορετικά κράτη μέλη οδηγηθήκαμε από την προσπάθεια αναδιανομής στη διανομή, όπου όλοι παίρνουν κάτι και την καταστρατήγηση της αρχής της συγκέντρωσης της δράσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

75 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1992, Ελευθερία Κίνησης Προσώπων: κατάργηση των διασυνοριακών ελέγχων, δικαιωμα εγκατάστασης και παραμονής ακόμα και μετα την λήξη της εργασίας στο ΚΜ Μεταφορά συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 1997, Άμστερνταμ: Ιθαγένεια της ΕΕ 1993, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

76 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1990, Η Συμφωνία Σέγκεν 1997, Προσάρτηση της στην Συνθήκη του Άμστερνταμ 2005, Σχέδιο Συντάγματος της Ευρώπης: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εγγύηση βασικών δικαιωμάτων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

Διαφάνειες Παραδόσεων

Διαφάνειες Παραδόσεων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Διαφάνειες Παραδόσεων Το αναλυτικό πλαίσιο για την κατανόηση των δημοσίων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκων : Ανδρέας Δημητρόπουλος Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Επιμέλεια Εργασίας : Διονυσία Ραδινού ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση»

«Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΑΠ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟ 33 (3η ΕΡΓΑΣΙΑ 2004-2005) (Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΑΠ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟ 33 (3η ΕΡΓΑΣΙΑ 2004-2005) (Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΑΠ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟ 33 (3η ΕΡΓΑΣΙΑ 2004-2005) (Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης) ΘΕΜΑ: Η αδράνεια που χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τις πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ EIΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα: Πολ. Οικονομίας Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε.

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Η Ελληνική στρατηγική επιλογή του «εξευρωπαϊσμου» των Ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015 2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία Από 1/1/2015 πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Χάουσμαν: Η λύση βρίσκεται στις εξαγωγές Κέρδος online 10/6/2011 15:26 http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1511781&nt=103 Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούσε παρά θα επέλυε τυχόν έξοδος της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΕ Agrino 1955 Ίδρυση της εταιρείας με έδρα το Αγρίνιο. 1962 Κατασκευή του πρώτου εργοστασίου στο Αγρίνιο. 1969 Δημιουργία του σήματος Agrino Τυποποίηση στη χάρτινη συσκευασία.

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention»

Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. «1ο Eurobank Greek Exports Convention» 26.11.2014 Κεντρική Ομιλία κ. Θεόδωρου Φέσσα Προέδρου του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών «1ο Eurobank Greek Exports Convention» Αθήνα, 26.11.2014 Ξενοδοχείο Intercontinental 1. Εισαγωγή Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013

Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Προοπτικές της ΚΑΠ και προώθηση προϊόντων "Εξάγοντας ποιοτικά γεωργικά προϊόντα" Costa Navarino, Πύλος 11 Μαρτίου 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα