Οι Πολιτικές της Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Πολιτικές της Ε.Ε."

Transcript

1 Οι Πολιτικές της Ε.Ε. Άρης Αλεξόπουλος Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό 2008

2 Δομή και Λειτουργία της ΕΕ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

3 Τι είναι η Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Τα χαρακτηριστικά ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος (Almond 1956 and Easton 1957): σταθεροί και σαφώς καθορισμένοι θεσμοί για την συλλογική λήψη αποφάσεων ανάμεσα και μέσα στους θεσμούς πολίτες και ομάδες πίεσης επιδιώκουν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους προσφεύγοντας στους θεσμού ς του πολιτικού συστήματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

4 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; οι συλλογικές αποφάσεις έχουν σημαντική επίπτωση στην διανομή των οικονομικών πόρων και τον προσδιορισμό των κοινωνικών και πολιτκών αξιών του συστήματος (ρυθμιστικές πολιτικές, ΚΠΣ, υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, δικαίωμα προσφυγής πολιτών στα εθνικά δικαστήρια) συνεχής επαφή, διάδραση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων πολιτικής μέσα από νέες απαιτήσεις, προτεραιότητες, νέες αποφάσεις Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

5 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Το μονοπώλειο στην νομιμοποιημένη χρήση της βίας και της επιβολής δεν υπάρχει Ετσι η Ε.Ε. είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που ξεπερνά τις αρμοδιότητες ενός διεθνούς οργανισμού αλλά δεν φθάνει τις αρμοδιότητες διακυβέρνησης του κλασικού εθνικού η ομοσπονδιακού κράτους. Δεν πρέπει όμως να είναι θέσφατο ότι η ανάδειξη της ΕΕ σε κρατομορφικό πολιτικό σύστημα θα γίνει μέσα από τον μετασχηματισμό του σε Βεμπεριανό κράτος όπως αυτό καταγράφηκε στην ιστορική περίοδο της Ευρώπης των αρχών του 20αι Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

6 Θεωρίες Ολοκλήρωσης κ Πολιτικές της Ε.Ε. Διακυβερνητισμός Νεολειτουργισμός Νεοθεσμισμός

7 Νεοθεσμισμός Προτιμήσεις Χ Θεσμοί = Δημόσια Πολιτική

8 Θεσμοί Τυπικοί: θεσμοθετημένοι κανόνες Άτυποι: νόρμες, συμπεριφορικά πρότυπα

9 Προτιμήσεις Εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων: για τις δημόσιες πολιτικές Για τους κανόνες -θεσμούς

10 Το Αναλυτικό Πλαίσιο Κατανόησης των Πολιτικών της Ε.E Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από την πλευρά της ζήτησης δημοσίων πολιτικών Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των θεσμικών παραγόντων από την πλευρά της προσφοράς δημοσίων πολιτικών Επικρατούσες ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις (Εξωγενείς) αλλαγές στο συστημικό πεδίο της παραγωγής και της πολιτικής

11 Η αλυσίδα αιτιότητας στην παραγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών Εγχώρια συμφέροντα Κυβερνήσεις Διακυβερνητική Διαπραγμάτευση (Ελάχιστος Κοινός Παρανομαστής) Ευρωπαϊκό Συμφέρον Ευρωπαϊκοί θεσμοί, διεθνικές επιχειρήσεις, διεθνικά συμφέροντα και ομάδες πίεσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

12 Κίνητρα Ευρωπαϊκών Θεσμών Οι θεσμικοί παράγοντες: Έχουν θεσμική υποχρέωση να δράσουν Ενδιαφέρονται για την διατήρηση και την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων τους ώστε να βελτιώνουν την θέση τους στο σύστημα διαχείρισης της εξουσίας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

13 Πηγές Δύναμης Ευρωπαϊκών Θεσμών Θεσμικές δυνατότητες: είτε αυτές προκύπτουν με κατευθείαν ανάθεση από τις Συνθήκες (Treaties) της Ένωσης, είτε μέσα από την αδυναμία των κυβερνήσεων να ελέγξουν απόλυτα την λειτουργία των θεσμών κατά την φάση της υλοποίησης εντολών Κύρος-αξιοπιστία Διαπραγματευτική ικανότητα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

14 Κατηγορίες Δημοσίων Πολιτικών Ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ατομική και κοινωνική ευημερία οι ΔΠ. ταξινομούνται σε: Ρυθμιστικές (βέλτιστες κατά Pareto) Διανεμητικές (βέλτιστες κατά Pareto) Αναδιανεμητικές (εγχρήματων και θεσμικών πόρων)

15 Αποτυχία της αγοράς και δημόσια πολιτική Περιοχές αποτυχίας της αγοράς Διανομή Δημοσίων αγαθών Διαχείριση κοινών πόρων Αρνητικές Εξωτερικές οικονομίες Θετικές οικονομίες Εμφανιζόμενο πρόβλημα Υποπαραγωγή Υπερ-χρησιμοποίηση Ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις Ακούσιες θετικές επιπτώσεις Πιθανές Λύσεις Δημόσια Διάθεση Τίτλοι ιδιοκτησίας, ρύθμιση, δημόσια διαχείριση, αυτοδιαχείριση Ρύθμιση, Φορολόγηση, ποινές, αντικίνητρα Κίνητρα, δημόσια παροχή

16 Είδη οικονομικών δημοσίων πολιτικών της Ε.Ε. Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να αποκαταστήσουν / εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να εισάγουν από την αρχή το θεσμό της αγοράς στα πεδία της παραγωγής και της διανομής δημοσίων αγαθών Ρυθμιστικές πολιτικές για την διόρθωση της αδυναμίας της αγοράς να λάβει υπ όψη τους το κοινωνικό κόστος της παραγωγικής λειτουργίας

17 (συνέχεια) Διανεμητικές Αναδιανεμητικές Μακροοικονομικής σταθερότητας: Πολιτικές δημοσιονομικού και νομισματικού χαρακτήρα που προσπαθούν να μειώσουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού και της ανεργίας

18 Τυπολογία μορφών συλλογικής δράσης στην παραγωγή δημοσίων πολιτικών (J.Q.Wilson) Διαχεόμενο όφελος Συγκεντρωμένο όφελος Διαχεόμενο κόστος Συγκεντρωμένο κόστος Έλλειψη κινήτρων για συλλογική δράση και από τις δυο πλευρές Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο κόστος, αλλά και ευκαιρία για τον καινοτόμο να εμπλακεί Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο όφελος Σύγκρουση ομάδων συμφερόντων Άρης Αλεξόπουλος 10/2007

19 Ορισμοί διακρατικών και υπερεθνικών οργάνων Διακρατική συγκρότηση, Κρατική εκπροσώπηση, διακρατική λειτουργία (διακρατικό όργανο) Μη υποχρεωτική διακρατική εκπροσώπηση στη συγκρότηση, ανεξαρτησία από κρατικές δεσμεύσεις, υπερεθνική λειτουργία (υπερεθνικό όργανο) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

20 Πολιτικές Αρμοδιότητας της Ένωσης Αποτυπώνονται στην υπό έγκριση Συνταγματική Συνθήκη. Ότι δεν αναφέρεται στην Συνθήκη ανήκει στα ΚΜ Αποκλειστικές Συντρέχουσες Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

21 Αποκλειστικές Αρμοδιότητες Τελωνειακή Ένωση Πολιτική Ανταγωνισμού Κοινή Εμπορική Πολιτική Νομισματική πολιτική Πολιτική διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

22 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Εσωτερική Αγορά Περιφερειακή Πολιτική (εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή) Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική Μεταφορές Ενέργεια Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

23 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Διευρωπαϊκά Δίκτυα Περιβάλλον Προστασία Καταναλωτή Πολιτικές στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, και δικαιοσύνης Κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια δημόσιας υγείας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

24 Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες Βιομηχανική πολιτική Τουρισμός Πολιτισμός Βελτίωση ποιότητας ανθρώπινης υγείας Παιδεία, νεολαία,αθλητισμός, επαγγελματική κατάρτιση Πολιτική προστασία Διοικητική Συνεργασία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

25 Είδη Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ρυθμιστικές Αναδιανεμητικές Διανεμητικές Σταθεροποιητικές Πολιτικές για την Άμυνα και την Ασφάλεια

26 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1948, Ευρωπαϊκό Κίνημα 1950, Σχέδιο Pleven, Σχεδιο Schuman 1951, Η Ε.Κ.Α.Χ. 1952, Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συμμαχία, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα 1954, Απόρριψη της ΕΑΚ 1955 Ίδρυση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

27 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1955, Η Διάσκεψη της Μεσσίνα 1957, Η Συνθήκη της Ρώμης, ΕΥΡΑΤΟΜ& ΕΟΚ: Τελωνειακή Ένωση έως το 1969 Κοινή Αγορά προϊόντων-υπηρεσιών Κοινή Αγροτική Πολιτική Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

28 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1961, 1ο Άτυπο Συμβούλιο Κορυφής 1965, Συνθήκη Συγχώνευσης των 3 Κοινοτήτων 1966, Ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου 1968, Υλοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης 1973, Βρετανία, Δανία, Ιρλανδία στην ΕΚ 1979, Δημιουργείται το ΕΝΣ (ΜΣΙ:ECU+-2.5%) 1981, Είσοδος Ελλάδας 1986, Ισπανία Πορτογαλία στην ΕΚ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

29 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη : τα χρόνια της στασιμότητας , Οικονομική Ύφεση, Θεσμική Δυσπραγία: Διαφωνίες στην αγροτική πολιτική, στον προϋπολογισμό, στην ένταξη Ισπανίας, Πορτογαλίας Διαφοροποιημένες προτάσεις για ξεπέρασμα της κρίσης, Crocodile Group, Kangaroo Group, RTI Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

30 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1981, Η πρωτοβουλία Genscher-Columbo, 1983, Το ESPRIT 1984, Η διασκεψη κορυφής του Fontainebleau: Επιτροπές Dooge, Adonnino 1984, O Delors πρόεδρος της Επιτροπής 1985, Η «Λευκή Βίβλος» του Λόρδου Cockfield με τις 279 προτάσεις για τη δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς μέχρι το 1992 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

31 Το περιεχόμενο της ΕΕΠ 1985, Μιλάνο ψήφιση της ΕΕΠ: Πρόγραμμα Εσωτερικής Αγοράς Καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα ζητήματα ΕΑ Καθιέρωση της Αρχής της Αμοιβαίας αναγνώρισης Εισάγεται η Διαδικασία της Συνεργασίας με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου Τα Περιφερειακά Ταμεία Διπλασιασμός των δαπανών για R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

32 Από την Τελωνειακή Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Βασικός στόχος της Συνθήκης της Ρώμης (1957): η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου βασισμένου σε μια κοινή αγορά Βήμα 1ο: Η Τελωνειακή Ένωση (άρθρο 9 για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων) Ελεύθερη Ζώνη Συναλλαγών + Κοινό τελωνειακό δασμολόγιο μέχρι τις 31/12/1969 Πράγματι μέχρι τον 7/1968 έφυγαν από τη μέση δασμοί και ποσοστώσεις Αποτέλεσμα intra-trade 1972=9*1958 inter-trade 1972=3*1958

33 Ωφελήθηκαν: Η Πολιτική Οικονομία της Τελωνειακής Ένωσης οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και το εισαγωγικό εμπόριο οι καταναλωτές (έπεσαν οι τιμές 5-10%) Ζημιώθηκαν οι εγχώριες επιχειρήσεις Όμως για την προστασία της εσωτερικής παραγωγής «μόλις συμπληρώθηκε ο δασμολογικός αφοπλισμός εντάθηκε ο χαρτοπόλεμος» επίσης έτσι δικαιολογούν την ύπαρξη τους οι γραφειοκράτες. Έτσι οικοδομήθηκαν νέα τεχνικά, φυσικά και φορολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, που μπορούσαν να οδηγήσουν στον πλήρη αποκλεισμό των προϊόντων από ευρωπαϊκές αγορές. Οι τιμές παρέμειναν διαφοροποιημένες από χώρα σε χώρα. Τα εμπόδια απαλείφθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 1992.

34 Βήμα 2ο:Το πρόγραμμα της Εσωτερικής Αγοράς ( ) Tο 1985 γιατί η Κοινή δεν είναι Εσωτερική Αγορά (Λευκή Βίβλος): διοικητικές επιβαρύνσεις στα σύνορα φυτο-υγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι έγγραφα στα σύνορα για ενημέρωση στατιστικών τεχνικές προδιαγραφές βιομηχανικών προϊόντων δημόσιες προμήθειες κλειστές στου ξένους περιορισμοί στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιορισμοί στην εγκατάσταση ορισμένων επαγγελμάτων επιβολή νομισματικών εξισωτικών ποσών στα γεωργικά προϊόντα άδειες οδικών μεταφορών

35 Οι προτιμήσεις των βασικών κρατών μελών για το περιεχόμενο της ΕΕΠ Προτάσεις Γερμανία Γαλλία Βρετανία Ενίσχυση του νομισματικού συντονισμού Αρνητική μέχρι την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων Θετική Πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αρνητική Προώθηση της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας Αρνητική Υπέρ ενίσχυσης της υπάρχουσας διακριτικής συνεργασίας Θετική Πρόταση για τη δημιουργία σχετικής Γενικής Γραμματείας Αρνητική Μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης απόδρασης Υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου και της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο Υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Εναντίον της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου Αρνητική Μόνο ανεπίσημες προσπάθειες καλής θέλησης που θα διευκολύνουν τη λήψη απόφασης Απελευθέρωση του εμπορίου και οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς Θετική Αρνητική μέχρι το Θετική μαζί με κοινή R&D, ONE Θετική αλλά αφού ικανοποιηθεί το just retour

36 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ Ερμηνεύει τον καθορισμό του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης ενσωματώνοντας και άλλους - εκτός των κρατών μελών - παίκτες στο παιγνίδι της υιοθέτησης της ΕΕΠ. Η UNICE πρότεινε την καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα θέματα αγοράς Το RTI πρότεινε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Η Επιτροπή: κινήθηκε πρώτη αιφνιδιάζοντας με πρωτότυπες ιδέες και δυσκολεύοντας την αποτίμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της ΕΕΠ κατέθεσε συγκεκριμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα καλλιέργησε τη φήμη του τίμιου διαπραγματευτή αναζήτησε συμμάχους μέσα από δίκτυα διαλόγου (UNICE, RTI) συνέδεσε στόχους ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του μηχανισμού των παράπλευρων πληρωμών της διασύνδεσης θεμάτων πρότεινε τη δυνατότητα προσωρινής αποχής και μεταβατικών σταδίων στην εφαρμογή της συνθήκης

37 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ (συνέχεια) Συνολικά οι διαπραγματεύσεις ήταν διακυβερνητικές αλλά η Επιτροπή τις επηρέασε αποφασιστικά. Τα συνέδεσε όλα με την πορεία της Εσωτερικής Αγοράς: ΕΑ και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ΕΑ και κοινωνική συνοχή και ρύθμιση της αγοράς ΕΑ και περιφερειακή συνοχή (η πρόταση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή)

38 Συνολική Αποτίμηση Η Τελωνειακή Ένωση προχώρησε γιατί τα Κράτη Μέλη βρήκαν άλλους τρόπους να κάνουν προστατευτισμό Η συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της ΕΟΚ περιλαμβάνει μια συμφωνία για την ίδρυση μιας κοινής αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας με την κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες της Γαλλίας Η ΕΕΠ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς αλλά και τα μεσογειακά προγράμματα για τους νότιους και ενίσχυση των περιφερειακών ταμείων. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

39 Η πολιτική της Ένωσης για την προστασία του ανταγωνισμού Η κατάσταση: Ύπαρξη εθνικών πρωταθλητών. Μείωση της συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο και αύξηση της σε Ευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκή ολιγοπωλιακή λειτουργία καρτέλ (συμφωνίες για μη ανταγωνισμό τιμών και κατοχύρωση μεριδίων αγοράς)

40 Οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Άρθρο 3 της συνθήκης των ΕΚ ο ανόθευτος ανταγωνισμός προγραμματική θέση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς από ιδιωτικού η δημόσιου χαρακτήρα προστατευτικών μέτρων η πρακτικών προς αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών προστατευτισμού στο εμπόριο (δασμοί και ποσοστώσεις). Άρθρο 81 έλεγχος συμπεριφοράς των επιχειρήσεων (antitrust) Άρθρο 82 κυρίαρχη θέση στην εθνική αγορά (μονοπώλια) Ρύθμιση έλεγχος συγχωνεύσεων (1989) Άρθρο έλεγχος κρατικών ενισχύσεων Πολιτικές εναρμόνισης

41 Ζήτηση Η πολιτική οικονομία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Οι επιχειρήσεις: επιδιώκουν ενιαία ρύθμιση στις συγχωνεύσεις γιατί έτσι μειώνεται το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης συμφωνιών. Αν σε μια χώρα ο έλεγχος είναι αυστηρότερος τότε η εγχώρια επιχείρηση θα αναπτύξει στρατηγικές (μέγεθος και περιοχή πωλήσεων, αναζήτηση συγχωνεύσεων στο εξωτερικό) ώστε να περιέλθει στη δικαιοδοσία του ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης. Τα κράτη με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια προτιμούν την κεντρική ρύθμιση επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό των κρατών με χαλαρά πλαίσια (Delaware effect-reduction of regulatory burden).

42 Η Επιτροπή Η Επιτροπή έχει την ανεξαρτησία από το Συμβούλιο ( για θέματα ανταγωνισμού συγκροτούνται συμβουλευτικές επιτροπές στη δομή της επιτροπολογίας) αλλά και το Κοινοβούλιο στη άσκηση της πολιτικής. Την θεσμική δύναμη να ασκεί έλεγχο και να επιβάλει ποινές την έχει από το 1962 με τον κανονισμό 17. Ωστόσο άρχισε να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες αυτές μετά την υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

43 Ο ρόλος της Δ. Ανταγωνισμού Την δεκαετία του 80 έχουμε μια νέα γενιά στελεχών στην ηγεσία της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής (Sutherland, Leon Brittan) που χαρακτηρίζονται για τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές ιδέες τους και την απέχθεια τους σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που στηρίζονται στη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών μέσα από διάφορες μορφές προστατευτισμού. Η υλοποίηση της ενιαία αγορά πυροδότησε της συγχωνεύσεις. Ο συνδυασμός αυτός έκανε την Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Δ.Α.) να εκδηλώσει μεγαλύτερη εμπλοκή και «υπερβάλλοντα ζήλο» ενάντια σε συγχωνεύσεις και κρατική βοήθεια για την διάσωση εθνικών πρωταθλητών (υποθέσεις «state aid to Air France», «Aerospatial- De Havilant»).

44 Η Δ. Ανταγωνισμού Η στάση αυτή της Δ.Α. για την προστασία του ανταγωνισμού έχει κατά καιρούς εγείρει αντιδράσεις από την μεριά των θιγόμενων επιχειρήσεων αλλά και των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη συχνά αισθάνονται ότι έχουν παγιδευτεί με την εκχώρηση μιας τέτοιας αρμοδιότητας στην Δ.Α. Έτσι είναι περισσότερο πειστικός ο ισχυρισμός ότι η ατμομηχανή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στη Δ.Α. ήταν περισσότερο η επιθυμία εισόδου εθνικών πρωταθλητών στις εγχώριες αγορές άλλων κρατών μελών και όχι η κατοχύρωση συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού.

45 Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών Τρεις Στόχοι της πολιτικής της Ένωσης: Κοινή δράση για την προστασία της ανταγωνιστικής θέσης της βιομηχανίας Εναρμόνιση των υπηρεσιών / προϊόντων Απελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά τηλεπικοινωνιών

46 Ιστορικό Η πολιτική Οικονομία της Απελευθέρωσης των ΤΕ Η διαδικασία πήρε τα πάνω της στις αρχές της δεκαετίας του Αρχικά R&D Η εναρμόνιση προδιαγραφών μια αργή διαδικασία που κράτησε 10 χρόνια (video-text κλπ). Προχώρησε πιο εύκολα μόνο για νέες υπηρεσίες που βγήκαν στην αγορά αργότερα την δεκαετία του 90 πχ κινητή τηλεφωνία. Η απελευθέρωση των εθνικών αγορών ήρθε τελευταία Background Ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον: απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, Ιαπωνία Τεχνολογικές εξελίξεις

47 Οι Παίκτες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Βασικός προωθητής της απελευθέρωσης Η Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιακού υλικού (Telematic equip and service industries): είναι αποκλειστικοί προμηθευτές των εθνικών δημοσίων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών (ΡΤΤς) και εξαγωγικά προσανατολισμένες. Έτσι δεν ήθελαν αλλαγές PTTs: δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το μονοπώλιο και τον ρυθμιστικό τους ρόλο στις εθνικές αγορές Χρήστες (πολυεθνικές εταιρίες, καταναλωτές) που ήθελαν την απελευθέρωση για μείωση του λειτουργικού τους κόστους Κράτη Μέλη: Μ. Βρετανία, Ολλανδία είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, Γερμανία, Γαλλία είναι υπέρ της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα των PTTs

48 (συνέχεια) Οι αντιθέσεις εντοπίζονται στην διευθέτηση: Της αναδιανομής του οφέλους ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους εθνικούς πρωταθλητές Της μετατόπισης του επιπέδου ρύθμισης από εθνικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Του κόστους προσαρμογής Του άριστου επίπεδου επίλυσης προβλημάτων

49 Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Επιτροπή είναι ο βασικός παίκτης που προώθησε την απελευθέρωση. Στρατηγικές: Επιλογή πολιτικά ρεαλιστικών προτάσεων για την εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας: R&D, εναρμόνιση, απελευθέρωση Σύνδεση με άλλες δημοφιλείς πολιτικές (Ε.Ε.Π., Κοινωνία της πληροφορίας, Βιομηχανική πολιτική) Δημιουργία συμβουλευτικού δικτύου όπου συνυπάρχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με στόχο την σύγκλιση απόψεων και δημιουργία δικτύου υποστηρικτών. Προώθησε της ανάπτυξη νέων οργανώσεων από την μεριά των καταναλωτώνχρηστών. Εμπλοκή θεσμικών παραγόντων όπως το δικαστήριο: η χρήση του δικαστηρίου, όπως έκανε το1988 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υλικών για τα τερματικά και το 1990 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών εκτός από την σταθερή τηλεφωνία.

50 H Πολιτική για το Περιβάλλον Χαρακτήρας Πολιτικές σχεδιασμένες να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής λειτουργίας στο περιβάλλον λόγω της αδυναμίας του μηχανισμού τον τιμών να συμπεριλάβει στο κόστος παραγωγής αυτό το κοινωνικό κόστος. Η πολιτικές αυτές είναι πολιτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας όπου τελικά όλοι ωφελούνται. Έχει όμως έντονες αναδιανεμητικές επιπτώσεις κατά την φάση της υλοποίησης.

51 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Αυτοί που ασχολούνται σε βιομηχανίες που μολύνουν θα πρέπει η να αλλάξουν απασχόληση η θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας ώστε να μην μολύνουν. Αυτό συσσωρεύει άμεσα υψηλό κόστος στους polluters που τους ευαισθητοποιεί να δράσουν για την μείωση αν όχι την αποφυγή αυτού του κόστους. Αυτοί λοιπόν ζητούν να μην παρθούν μέτρα που τους επιβάλλουν άμεσα μεγαλύτερο κόστος στην λειτουργία τους. Από την άλλη μεριά οι ωφελούμενοι δεν έχουν άμεσο όφελος και συνήθως βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα εργασία η κάποια στιγμή πιθανώς καθαρό περιβάλλον, οπότε έχουν δυσκολία να ευαισθητοποιηθούν ζητώντας τέτοιες πολιτικές.

52 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Από την μια μεριά οι χώρες θέλουν να λυθεί ένα κοινό περιβαλλοντικό πρόβλημα, από την άλλη κάθε θέλει να δώσει την δικιά της λύση ώστε να πληρώσει το μικρότερο κόστος προσαρμογής. Συγκεκριμένα, χώρες με ανεπτυγμένα ρυθμιστικά πλαίσια για το περιβάλλον δεν έχουν το ίδιο πλαίσιο, έτσι η χώρα που θα εγκαταλείψει τον δικό της τρόπο ρύθμισης θα πρέπει να πληρώσει το κόστος προσαρμογής, έτσι δεν είναι εύκολη η συμφωνία.

53 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙ Οι χώρες με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο επιθυμούν να μείνει έτσι γιατί αυτό είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην προσέλκυση βιομηχανικών δραστηριοτήτων που δεν θα βρίσκουν χώρο στον αυστηρό βορρά. Επίσης η υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας απαιτεί πολύ μεγάλες δαπάνες για τις χώρες αυτές που πιθανόν να τις οδηγήσει εκτός παραγωγής. (Βορράς Νότος) Πέρα όμως από τα κοινά προβλήματα, χώρες με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια επιδιώκουν να εξάγουν την ρυθμιστική τους πολιτική ώστε να αποφύγουν την πιθανή μετανάστευση οικονομικών δραστηριοτήτων σε άλλα πιο φθηνά ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

54 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙΙ Πράσινα κινήματα που δρουν διεθνικά αλλά και εθνικά και δεν είναι ικανοποιημένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας τους επιδιώκουν την αυστηρή ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ επιχειρήσεις που θίγονται από ένα αυστηρό εθνικό πλαίσιο φιλοδοξούν να το χαλαρώσουν μέσω μιας Ευρωπαϊκής ρύθμισης όπου οι πράσινοι είναι πιο δύσκολο να δράσουν

55 Προσφορά Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙV Κυβερνήσεις vs. Επιτροπή Εδώ υπάρχει μια κόντρα για την επέκταση άσκησης της πολιτικής command and control σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί έτσι ισχυροποιούνται οι Βρυξέλες στο επίπεδα της έκδοσης των κανονισμών αλλά κι οι περιφερειακές γραφειοκρατίες στη φάση της υλοποίησης, σε αντίθεση με την αυτό-ρύθμιση και την eco- φορολογία που δεν επηρεάζει το ισοζύγιο δύναμης.

56 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον V Στρατηγικές της Επιτροπής για το ξεπέρασμα των αντιθέσεων: Διασύνδεση πολιτικών ώστε να προκύπτει αμοιβαίο όφελος, παράπλευρες πληρωμές, απειλή αντιποίνων στους διαφωνούντες για την μη προώθησητων συμφερόντων τους σε άλλες περιοχές πολιτικής (Package deals, side payments, threats for retaliation in other areas) [έτσι ξεπεράστηκε η αντίδραση των νότιων χωρών] Νόμοι πλαίσια (framework legislation): που θέτουν στόχους χωρίς να προσδιορίζουν την λεπτομερή μέθοδο επίτευξης τους ώστε να μην έρχεται η συζήτηση στην κατανομή του κόστους υλοποίησης Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας Δυνατότητα διαφοροποιημένης εξειδικευμένης πολιτικής για την εξυπηρέτηση του στόχου από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή βάζει τις προδιαγραφές του καθαρού αέρα και η χώρες καθορίζουν τους περιορισμούς στις εκλύσεις αερίων κλπ για την επίτευξη τους. Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας Στρατηγικές σύνδεσης με πιο δημοφιλείς πολιτικές Χρήση του δικαστηρίου Χτίσιμο δικτύων Χρήση των ειδικών

57 Από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1991, Η Συνθήκη του Μάαστριχ εισάγει τον όρο ΕΕ: Καθιερώνει την αρχιτεκτονική των τριών πυλώνων Εισάγεται η Αρχή της Επικουρικότητας Εισάγεται η Διαδικασία της Συναπόφασης Εισαγεται η έννοια του πολίτη ΟΝΕ Κοινωνικό Πρωτόκολλο Περιβάλλον Πολιτισμός, Εκπαίδευση Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

58 Τα Στάδια της ΟΝΕ 1ο στάδιο: ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, έναρξη ο στάδιο: δημιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συντονισμός εθνικών νομισματικών πολιτικών γύρω από ποσοτικούς στόχους κριτήρια, ο στάδιο: κλείδωμα των ισοτιμιών, κοινή νομισματική πολιτική, εισαγωγή του Ευρώ στις συναλλαγές, 1/1/1999 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

59 Τα Κριτήρια Σύγκλισης-Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης Ο πληθωρισμός του ΚΜ δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5% το μ.ο των τριών καλύτερων ΚΜ Το δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 60% Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο να μην ξεπερνά το 2% του μ.ο των τρίων ΚΜ με τις πιο σταθερές τιμές Για δυο χρονια δεν έπρεπε να γίνει καμία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

60 Αποτίμηση της Συνθήκης του Μάαστριχ Το Μάαστριχ είχε την ΟΝΕ, αλλά και την έγκριση από τους Ευρωπαίους της γερμανικής ενοποίησης που ήταν πρώτης προτεραιότητας για τους Γερμανούς. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

61 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997, κύρια σημεία: Απλοποίησε και επεξέτεινε της διαδικασία της συναπόφασης Εισηγαγε την αρχή της ευελιξίας και της στενότερης συνεργασίας Θέσπισε την θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και εισήγαγε την δυνατότητα εποικοδομητικής αποχής Ενίσχυσε το ρόλο του προέδρου της Επιτροπής Πέντε χρόνια μετά την ισχύ της τα μέτρα που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων περνάνε στον πρώτο πυλώνα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

62 Από το Άμστερνταμ στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 1999, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με την αναλυψη ευθυνης για εκτέλεση «αποστολών Πέτερσμπερκ» 2000, Φέιρα: αποφασίζεται η σύσταση δύναμη ταχείας επέμβασης για την διαχείριση κρίσεων για διατήρηση της ειρήνης, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

63 Συνθήκη της Νίκαιας, 2000 Κυρια θέματα: Το μέγεθος και η σύνθεση της Επιτροπής Η στάθμιση των ψήφων του Συμβουλίου Θεσμοποίηση των αλλαγών στην ΚΕΠΠΑ Επέκταση της ενισχυμένης συνεργασίας σε όλους τους πυλώνες Επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας Υιοθέτησε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

64 Στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 2001, Λάακεν,αποφασίζεται η συγκλιση της «Ευρωπαϊκής Συνέλευσης» με πρόεδρο τον V.Giscard d Estaing για την σύνταξη ενός σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης 2004, Ρώμη, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπογράφεται από τους αρχηγούς των ΚΜ 2005, απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία σε Γαλλία και Ολλανδία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

65 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ Πέντε κανόνες εκτέλεσης: Ενιαία δομή Ετήσια βάση Ισοσκελισμένος Εξειδίκευση δαπανών σε συγκεκριμένους σκοπούς Καθολικότητα των εσόδων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

66 Η Διαδικασία Κατάρτισης Του Προϋπολογισμού

67 Πηγές εσόδων Ποσοστό από την φορολόγηση στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες Δασμοί στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες Ποσοστό από τον εισπραττόμενο ΦΠΑ Εισφορές των ΚΜ ανάλογα με το ΑΕΠ τους ( % των εσόδων) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

68 Δαπάνες ΚΑΠ 47% (2001), (70% το 1980) Διαρθρωτικά Ταμεία 34% (2001), (11% το 1980) ΚΑΠ+ΔΤ=79% ( το ) 7% R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

69 Η Διάρθρωση του Προυπολογισμού

70 Περιφερειακή πολιτική Το ιστορικό: 1975: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979: Ευρωπαϊκό Ταμείό Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ευθύνη της διανομής στην Επιτροπή. 1984: Αφού όλες οι χώρες πάρουν ένα ελάχιστο πόσο τότε η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία μπορεί να διαθέσει όπως νομίζει τα εναπομείναντα κονδύλια 1988: Η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε 6 στόχους προτεραιότητας μέσα από τρία στάδια σχεδιασμού: Κοινοτικό, Εθνικό περιφερειακό 1993: Περιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Σήμερα: 30% του συνολικού Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

71 Τα Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979 Κοινό Γεωργικό Ταμείο 1962 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1960 Χρηματοδοτική στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων 1994 Ταμείο Συνοχής 1991 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

72 Περιφερειακοί Στόχοι Στοχος 1: οικονομική στήριξη περιοχών με ΑΕΠ/κάτοικο μικρότερο του 75% του Μ.Ο. Στόχος 2: προώθηση οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων Στόχος 3: ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Τρεις κοινοτικές πρωτοβουλίες: Interreg Urban Equal Leader Η Ελλάδα απορροφά πόρους 5-6% του ΑΕΠ Αλεξόπουλος,03/2006

73 Οι Στρατηγικές προώθησης Οι στρατηγικές της Επιτροπής Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας που ήταν οι διευρύνσεις (Μ Βρετανία, Ισπανία, Σουηδία κλπ) και κάθε φορά που υπήρχε επαναδιαπραγμάτευση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Σύνδεση με δημοφιλείς πολιτικές (Εσωτερική Αγορά, Περιβάλλον) Χτίσιμο δικτύων υποστήριξης (partnership principle) με περιφέρειες παρακάμπτοντας τις κεντρικές κυβερνήσεις Οι στρατηγικές των κρατών Η χώρες που πέτυχαν την αύξηση των κονδυλίων το πέτυχαν με την μορφή παράπλευρων πληρωμών κάτω από την απειλή της χρήσης βέτο Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

74 Συμπερασματικά σχόλια Μέσα από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και την απειλή χρήσης βέτο από διαφορετικά κράτη μέλη οδηγηθήκαμε από την προσπάθεια αναδιανομής στη διανομή, όπου όλοι παίρνουν κάτι και την καταστρατήγηση της αρχής της συγκέντρωσης της δράσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

75 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1992, Ελευθερία Κίνησης Προσώπων: κατάργηση των διασυνοριακών ελέγχων, δικαιωμα εγκατάστασης και παραμονής ακόμα και μετα την λήξη της εργασίας στο ΚΜ Μεταφορά συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 1997, Άμστερνταμ: Ιθαγένεια της ΕΕ 1993, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

76 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1990, Η Συμφωνία Σέγκεν 1997, Προσάρτηση της στην Συνθήκη του Άμστερνταμ 2005, Σχέδιο Συντάγματος της Ευρώπης: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εγγύηση βασικών δικαιωμάτων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

Διαφάνειες Παραδόσεων

Διαφάνειες Παραδόσεων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Διαφάνειες Παραδόσεων Το αναλυτικό πλαίσιο για την κατανόηση των δημοσίων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο Ανδρέας Τσουρουφλής 7.2.2017 Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό σύστημα Άξονες εξέλιξης Ενοποίηση των προϋπολογισμών Χρηματοδοτική αυτονομία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Aπo το 1950 έως το Aπo το 1992 και μετά O ανασταλτικός ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Aπo το 1950 έως το Aπo το 1992 και μετά O ανασταλτικός ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος πρώτης και δεύτερης έκδοσης... 15 Πρόλογος τρίτης έκδοσης... 19 Πρόλογος του συγγραφέα της πρώτης και δεύτερης έκδοσης... 21 Πρόλογος συγγραφέα τρίτης έκδοσης... 25 Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 7 ο : Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην δεκαετία του 1990 Οι συνθήκες του Άμστερνταμ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια ενωμενη Ευρώπη

Προς μια ενωμενη Ευρώπη Προς μια ενωμενη Ευρώπη Πιστεύω πως, ανάμεσα σε λαούς που αποτελούν γεωγραφικές ενότητες, πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος ομοσπονδιακής ένωσης. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνούν ανά πάσα στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 8 ο : Η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Ιστορικό πλαίσιο Κύρια χαρακτηριστικά Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) Πολυδεύκης Παπαδόπουλος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ) 1950 9 Μαΐου Ο Ρομπέρ Σουμάν, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, εκφωνεί έναν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δρ Νικόλαος Λυμούρης 1945 1959 Μια ειρηνική Ευρώπη - Η αρχή της συνεργασίας - 1950 Διακήρυξη Schuman - 18/4/1951 [Παρίσι] - Ίδρυση ΕΚΑΧ [διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής

Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Η Θεωρία της Εμπορικής Πολιτικής Περιεχόμενα Κεφαλαίου Α. Το Περιεχόμενο της Εμπορικής Πολιτικής Οι Δασμοί στις Εισαγωγές Τα μη Δασμολογικά Μέσα Προστασίας Β. Προστατευτισμός ή Ελεύθερο Εμπόριο Τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εµπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Ποια Είναι τα Εργαλεία της Διεθνούς Δασµοί Εµπορικής Πολιτικής Επιδοτήσεις Εξαγωγών (και Εξαγωγικών Πιστώσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού

Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών. Βαθμός πολιτικού κινδύνου. Βαθμός ανταγωνισμού Κριτήρια επιλογής αγορών του εξωτερικού Δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών Συσχέτιση ζήτησης με: 1) μέγεθος πληθυσμού 2) ρυθμό μεταβολής του πληθυσμού 3) πληθυσμιακή δομή 4) γεωγραφική κατανομή (αστική,

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ HORST REICHENBACH ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΜΠΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 6 ο : Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συνθήκη του Μάαστριχτ Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων Μια σύντομη παρουσίαση...................... 21 1.1 Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Τι σημαίνει "οικονομική ολοκλήρωση"; Ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου»

11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί 11 η Διάλεξη «ΔΟΟ ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου» ΠΟΕ - Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 2 Σίσκος Ευάγγελος Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 3 D.Sc. ΣΙΣΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 2 η : Οι Δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιογραφική Εστία

Δημοσιογραφική Εστία Oμιλία του Προέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Γιαννάκη Λ. Ομήρου στην εκδήλωση του Κ.Σ. ΕΔΕΚ και της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «Οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Με τη νέα Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, παρέχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Κέλλυ Κωτσαρέλη Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας Με το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, οι οικονομίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ. Νίκος Καϊµάκης 1

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ. Νίκος Καϊµάκης 1 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ Νίκος Καϊµάκης 1 Το «όραµα» της τεχνολογικής σύγκλισης Ορµητική είσοδος κέντρων οικονοµικής ισχύος Σκληρός ανταγωνισµός-συγκρούσεις Προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 5 ο : Η δεκαετία του 1980 Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιωάννης Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη.

Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίση στην Ευρωζώνη. Συνέπειες για τη στρατηγική θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο χάρτη. Ιωάννης Τσαμουργκέλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Οικονομική Διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0205(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 6.12.2016 2016/0205(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 1 η : Αρμοδιότητες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας B. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από ιδιωτικά αρχεία (DEP) και πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδυση μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η ανάδυση μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δέσποινα Ασλανίδου Η ανάδυση μιας νέας Ευρωπαϊκής Ένωσης; 3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ «Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Ανιχνεύοντας τον ρόλο των

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις ΑΞΕ & Μέτρα Προσέλκυσης. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιδράσεις ΑΞΕ & Μέτρα Προσέλκυσης. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιδράσεις ΑΞΕ & Μέτρα Προσέλκυσης Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Επιδράσεις στη Χώρα Υποδοχής Μισθοί Σύμφωνα με τις περισσότερες εμπειρικές μελέτες oι ΠΕ προσφέρουν στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα