Οι Πολιτικές της Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Πολιτικές της Ε.Ε."

Transcript

1 Οι Πολιτικές της Ε.Ε. Άρης Αλεξόπουλος Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό 2008

2 Δομή και Λειτουργία της ΕΕ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

3 Τι είναι η Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Τα χαρακτηριστικά ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος (Almond 1956 and Easton 1957): σταθεροί και σαφώς καθορισμένοι θεσμοί για την συλλογική λήψη αποφάσεων ανάμεσα και μέσα στους θεσμούς πολίτες και ομάδες πίεσης επιδιώκουν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους προσφεύγοντας στους θεσμού ς του πολιτικού συστήματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

4 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; οι συλλογικές αποφάσεις έχουν σημαντική επίπτωση στην διανομή των οικονομικών πόρων και τον προσδιορισμό των κοινωνικών και πολιτκών αξιών του συστήματος (ρυθμιστικές πολιτικές, ΚΠΣ, υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, δικαίωμα προσφυγής πολιτών στα εθνικά δικαστήρια) συνεχής επαφή, διάδραση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων πολιτικής μέσα από νέες απαιτήσεις, προτεραιότητες, νέες αποφάσεις Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

5 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Το μονοπώλειο στην νομιμοποιημένη χρήση της βίας και της επιβολής δεν υπάρχει Ετσι η Ε.Ε. είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που ξεπερνά τις αρμοδιότητες ενός διεθνούς οργανισμού αλλά δεν φθάνει τις αρμοδιότητες διακυβέρνησης του κλασικού εθνικού η ομοσπονδιακού κράτους. Δεν πρέπει όμως να είναι θέσφατο ότι η ανάδειξη της ΕΕ σε κρατομορφικό πολιτικό σύστημα θα γίνει μέσα από τον μετασχηματισμό του σε Βεμπεριανό κράτος όπως αυτό καταγράφηκε στην ιστορική περίοδο της Ευρώπης των αρχών του 20αι Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

6 Θεωρίες Ολοκλήρωσης κ Πολιτικές της Ε.Ε. Διακυβερνητισμός Νεολειτουργισμός Νεοθεσμισμός

7 Νεοθεσμισμός Προτιμήσεις Χ Θεσμοί = Δημόσια Πολιτική

8 Θεσμοί Τυπικοί: θεσμοθετημένοι κανόνες Άτυποι: νόρμες, συμπεριφορικά πρότυπα

9 Προτιμήσεις Εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων: για τις δημόσιες πολιτικές Για τους κανόνες -θεσμούς

10 Το Αναλυτικό Πλαίσιο Κατανόησης των Πολιτικών της Ε.E Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από την πλευρά της ζήτησης δημοσίων πολιτικών Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των θεσμικών παραγόντων από την πλευρά της προσφοράς δημοσίων πολιτικών Επικρατούσες ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις (Εξωγενείς) αλλαγές στο συστημικό πεδίο της παραγωγής και της πολιτικής

11 Η αλυσίδα αιτιότητας στην παραγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών Εγχώρια συμφέροντα Κυβερνήσεις Διακυβερνητική Διαπραγμάτευση (Ελάχιστος Κοινός Παρανομαστής) Ευρωπαϊκό Συμφέρον Ευρωπαϊκοί θεσμοί, διεθνικές επιχειρήσεις, διεθνικά συμφέροντα και ομάδες πίεσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

12 Κίνητρα Ευρωπαϊκών Θεσμών Οι θεσμικοί παράγοντες: Έχουν θεσμική υποχρέωση να δράσουν Ενδιαφέρονται για την διατήρηση και την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων τους ώστε να βελτιώνουν την θέση τους στο σύστημα διαχείρισης της εξουσίας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

13 Πηγές Δύναμης Ευρωπαϊκών Θεσμών Θεσμικές δυνατότητες: είτε αυτές προκύπτουν με κατευθείαν ανάθεση από τις Συνθήκες (Treaties) της Ένωσης, είτε μέσα από την αδυναμία των κυβερνήσεων να ελέγξουν απόλυτα την λειτουργία των θεσμών κατά την φάση της υλοποίησης εντολών Κύρος-αξιοπιστία Διαπραγματευτική ικανότητα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

14 Κατηγορίες Δημοσίων Πολιτικών Ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ατομική και κοινωνική ευημερία οι ΔΠ. ταξινομούνται σε: Ρυθμιστικές (βέλτιστες κατά Pareto) Διανεμητικές (βέλτιστες κατά Pareto) Αναδιανεμητικές (εγχρήματων και θεσμικών πόρων)

15 Αποτυχία της αγοράς και δημόσια πολιτική Περιοχές αποτυχίας της αγοράς Διανομή Δημοσίων αγαθών Διαχείριση κοινών πόρων Αρνητικές Εξωτερικές οικονομίες Θετικές οικονομίες Εμφανιζόμενο πρόβλημα Υποπαραγωγή Υπερ-χρησιμοποίηση Ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις Ακούσιες θετικές επιπτώσεις Πιθανές Λύσεις Δημόσια Διάθεση Τίτλοι ιδιοκτησίας, ρύθμιση, δημόσια διαχείριση, αυτοδιαχείριση Ρύθμιση, Φορολόγηση, ποινές, αντικίνητρα Κίνητρα, δημόσια παροχή

16 Είδη οικονομικών δημοσίων πολιτικών της Ε.Ε. Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να αποκαταστήσουν / εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να εισάγουν από την αρχή το θεσμό της αγοράς στα πεδία της παραγωγής και της διανομής δημοσίων αγαθών Ρυθμιστικές πολιτικές για την διόρθωση της αδυναμίας της αγοράς να λάβει υπ όψη τους το κοινωνικό κόστος της παραγωγικής λειτουργίας

17 (συνέχεια) Διανεμητικές Αναδιανεμητικές Μακροοικονομικής σταθερότητας: Πολιτικές δημοσιονομικού και νομισματικού χαρακτήρα που προσπαθούν να μειώσουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού και της ανεργίας

18 Τυπολογία μορφών συλλογικής δράσης στην παραγωγή δημοσίων πολιτικών (J.Q.Wilson) Διαχεόμενο όφελος Συγκεντρωμένο όφελος Διαχεόμενο κόστος Συγκεντρωμένο κόστος Έλλειψη κινήτρων για συλλογική δράση και από τις δυο πλευρές Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο κόστος, αλλά και ευκαιρία για τον καινοτόμο να εμπλακεί Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο όφελος Σύγκρουση ομάδων συμφερόντων Άρης Αλεξόπουλος 10/2007

19 Ορισμοί διακρατικών και υπερεθνικών οργάνων Διακρατική συγκρότηση, Κρατική εκπροσώπηση, διακρατική λειτουργία (διακρατικό όργανο) Μη υποχρεωτική διακρατική εκπροσώπηση στη συγκρότηση, ανεξαρτησία από κρατικές δεσμεύσεις, υπερεθνική λειτουργία (υπερεθνικό όργανο) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

20 Πολιτικές Αρμοδιότητας της Ένωσης Αποτυπώνονται στην υπό έγκριση Συνταγματική Συνθήκη. Ότι δεν αναφέρεται στην Συνθήκη ανήκει στα ΚΜ Αποκλειστικές Συντρέχουσες Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

21 Αποκλειστικές Αρμοδιότητες Τελωνειακή Ένωση Πολιτική Ανταγωνισμού Κοινή Εμπορική Πολιτική Νομισματική πολιτική Πολιτική διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

22 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Εσωτερική Αγορά Περιφερειακή Πολιτική (εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή) Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική Μεταφορές Ενέργεια Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

23 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Διευρωπαϊκά Δίκτυα Περιβάλλον Προστασία Καταναλωτή Πολιτικές στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, και δικαιοσύνης Κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια δημόσιας υγείας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

24 Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες Βιομηχανική πολιτική Τουρισμός Πολιτισμός Βελτίωση ποιότητας ανθρώπινης υγείας Παιδεία, νεολαία,αθλητισμός, επαγγελματική κατάρτιση Πολιτική προστασία Διοικητική Συνεργασία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

25 Είδη Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ρυθμιστικές Αναδιανεμητικές Διανεμητικές Σταθεροποιητικές Πολιτικές για την Άμυνα και την Ασφάλεια

26 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1948, Ευρωπαϊκό Κίνημα 1950, Σχέδιο Pleven, Σχεδιο Schuman 1951, Η Ε.Κ.Α.Χ. 1952, Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συμμαχία, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα 1954, Απόρριψη της ΕΑΚ 1955 Ίδρυση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

27 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1955, Η Διάσκεψη της Μεσσίνα 1957, Η Συνθήκη της Ρώμης, ΕΥΡΑΤΟΜ& ΕΟΚ: Τελωνειακή Ένωση έως το 1969 Κοινή Αγορά προϊόντων-υπηρεσιών Κοινή Αγροτική Πολιτική Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

28 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1961, 1ο Άτυπο Συμβούλιο Κορυφής 1965, Συνθήκη Συγχώνευσης των 3 Κοινοτήτων 1966, Ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου 1968, Υλοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης 1973, Βρετανία, Δανία, Ιρλανδία στην ΕΚ 1979, Δημιουργείται το ΕΝΣ (ΜΣΙ:ECU+-2.5%) 1981, Είσοδος Ελλάδας 1986, Ισπανία Πορτογαλία στην ΕΚ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

29 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη : τα χρόνια της στασιμότητας , Οικονομική Ύφεση, Θεσμική Δυσπραγία: Διαφωνίες στην αγροτική πολιτική, στον προϋπολογισμό, στην ένταξη Ισπανίας, Πορτογαλίας Διαφοροποιημένες προτάσεις για ξεπέρασμα της κρίσης, Crocodile Group, Kangaroo Group, RTI Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

30 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1981, Η πρωτοβουλία Genscher-Columbo, 1983, Το ESPRIT 1984, Η διασκεψη κορυφής του Fontainebleau: Επιτροπές Dooge, Adonnino 1984, O Delors πρόεδρος της Επιτροπής 1985, Η «Λευκή Βίβλος» του Λόρδου Cockfield με τις 279 προτάσεις για τη δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς μέχρι το 1992 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

31 Το περιεχόμενο της ΕΕΠ 1985, Μιλάνο ψήφιση της ΕΕΠ: Πρόγραμμα Εσωτερικής Αγοράς Καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα ζητήματα ΕΑ Καθιέρωση της Αρχής της Αμοιβαίας αναγνώρισης Εισάγεται η Διαδικασία της Συνεργασίας με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου Τα Περιφερειακά Ταμεία Διπλασιασμός των δαπανών για R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

32 Από την Τελωνειακή Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Βασικός στόχος της Συνθήκης της Ρώμης (1957): η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου βασισμένου σε μια κοινή αγορά Βήμα 1ο: Η Τελωνειακή Ένωση (άρθρο 9 για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων) Ελεύθερη Ζώνη Συναλλαγών + Κοινό τελωνειακό δασμολόγιο μέχρι τις 31/12/1969 Πράγματι μέχρι τον 7/1968 έφυγαν από τη μέση δασμοί και ποσοστώσεις Αποτέλεσμα intra-trade 1972=9*1958 inter-trade 1972=3*1958

33 Ωφελήθηκαν: Η Πολιτική Οικονομία της Τελωνειακής Ένωσης οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και το εισαγωγικό εμπόριο οι καταναλωτές (έπεσαν οι τιμές 5-10%) Ζημιώθηκαν οι εγχώριες επιχειρήσεις Όμως για την προστασία της εσωτερικής παραγωγής «μόλις συμπληρώθηκε ο δασμολογικός αφοπλισμός εντάθηκε ο χαρτοπόλεμος» επίσης έτσι δικαιολογούν την ύπαρξη τους οι γραφειοκράτες. Έτσι οικοδομήθηκαν νέα τεχνικά, φυσικά και φορολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, που μπορούσαν να οδηγήσουν στον πλήρη αποκλεισμό των προϊόντων από ευρωπαϊκές αγορές. Οι τιμές παρέμειναν διαφοροποιημένες από χώρα σε χώρα. Τα εμπόδια απαλείφθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 1992.

34 Βήμα 2ο:Το πρόγραμμα της Εσωτερικής Αγοράς ( ) Tο 1985 γιατί η Κοινή δεν είναι Εσωτερική Αγορά (Λευκή Βίβλος): διοικητικές επιβαρύνσεις στα σύνορα φυτο-υγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι έγγραφα στα σύνορα για ενημέρωση στατιστικών τεχνικές προδιαγραφές βιομηχανικών προϊόντων δημόσιες προμήθειες κλειστές στου ξένους περιορισμοί στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιορισμοί στην εγκατάσταση ορισμένων επαγγελμάτων επιβολή νομισματικών εξισωτικών ποσών στα γεωργικά προϊόντα άδειες οδικών μεταφορών

35 Οι προτιμήσεις των βασικών κρατών μελών για το περιεχόμενο της ΕΕΠ Προτάσεις Γερμανία Γαλλία Βρετανία Ενίσχυση του νομισματικού συντονισμού Αρνητική μέχρι την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων Θετική Πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αρνητική Προώθηση της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας Αρνητική Υπέρ ενίσχυσης της υπάρχουσας διακριτικής συνεργασίας Θετική Πρόταση για τη δημιουργία σχετικής Γενικής Γραμματείας Αρνητική Μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης απόδρασης Υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου και της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο Υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Εναντίον της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου Αρνητική Μόνο ανεπίσημες προσπάθειες καλής θέλησης που θα διευκολύνουν τη λήψη απόφασης Απελευθέρωση του εμπορίου και οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς Θετική Αρνητική μέχρι το Θετική μαζί με κοινή R&D, ONE Θετική αλλά αφού ικανοποιηθεί το just retour

36 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ Ερμηνεύει τον καθορισμό του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης ενσωματώνοντας και άλλους - εκτός των κρατών μελών - παίκτες στο παιγνίδι της υιοθέτησης της ΕΕΠ. Η UNICE πρότεινε την καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα θέματα αγοράς Το RTI πρότεινε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Η Επιτροπή: κινήθηκε πρώτη αιφνιδιάζοντας με πρωτότυπες ιδέες και δυσκολεύοντας την αποτίμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της ΕΕΠ κατέθεσε συγκεκριμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα καλλιέργησε τη φήμη του τίμιου διαπραγματευτή αναζήτησε συμμάχους μέσα από δίκτυα διαλόγου (UNICE, RTI) συνέδεσε στόχους ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του μηχανισμού των παράπλευρων πληρωμών της διασύνδεσης θεμάτων πρότεινε τη δυνατότητα προσωρινής αποχής και μεταβατικών σταδίων στην εφαρμογή της συνθήκης

37 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ (συνέχεια) Συνολικά οι διαπραγματεύσεις ήταν διακυβερνητικές αλλά η Επιτροπή τις επηρέασε αποφασιστικά. Τα συνέδεσε όλα με την πορεία της Εσωτερικής Αγοράς: ΕΑ και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ΕΑ και κοινωνική συνοχή και ρύθμιση της αγοράς ΕΑ και περιφερειακή συνοχή (η πρόταση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή)

38 Συνολική Αποτίμηση Η Τελωνειακή Ένωση προχώρησε γιατί τα Κράτη Μέλη βρήκαν άλλους τρόπους να κάνουν προστατευτισμό Η συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της ΕΟΚ περιλαμβάνει μια συμφωνία για την ίδρυση μιας κοινής αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας με την κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες της Γαλλίας Η ΕΕΠ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς αλλά και τα μεσογειακά προγράμματα για τους νότιους και ενίσχυση των περιφερειακών ταμείων. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

39 Η πολιτική της Ένωσης για την προστασία του ανταγωνισμού Η κατάσταση: Ύπαρξη εθνικών πρωταθλητών. Μείωση της συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο και αύξηση της σε Ευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκή ολιγοπωλιακή λειτουργία καρτέλ (συμφωνίες για μη ανταγωνισμό τιμών και κατοχύρωση μεριδίων αγοράς)

40 Οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Άρθρο 3 της συνθήκης των ΕΚ ο ανόθευτος ανταγωνισμός προγραμματική θέση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς από ιδιωτικού η δημόσιου χαρακτήρα προστατευτικών μέτρων η πρακτικών προς αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών προστατευτισμού στο εμπόριο (δασμοί και ποσοστώσεις). Άρθρο 81 έλεγχος συμπεριφοράς των επιχειρήσεων (antitrust) Άρθρο 82 κυρίαρχη θέση στην εθνική αγορά (μονοπώλια) Ρύθμιση έλεγχος συγχωνεύσεων (1989) Άρθρο έλεγχος κρατικών ενισχύσεων Πολιτικές εναρμόνισης

41 Ζήτηση Η πολιτική οικονομία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Οι επιχειρήσεις: επιδιώκουν ενιαία ρύθμιση στις συγχωνεύσεις γιατί έτσι μειώνεται το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης συμφωνιών. Αν σε μια χώρα ο έλεγχος είναι αυστηρότερος τότε η εγχώρια επιχείρηση θα αναπτύξει στρατηγικές (μέγεθος και περιοχή πωλήσεων, αναζήτηση συγχωνεύσεων στο εξωτερικό) ώστε να περιέλθει στη δικαιοδοσία του ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης. Τα κράτη με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια προτιμούν την κεντρική ρύθμιση επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό των κρατών με χαλαρά πλαίσια (Delaware effect-reduction of regulatory burden).

42 Η Επιτροπή Η Επιτροπή έχει την ανεξαρτησία από το Συμβούλιο ( για θέματα ανταγωνισμού συγκροτούνται συμβουλευτικές επιτροπές στη δομή της επιτροπολογίας) αλλά και το Κοινοβούλιο στη άσκηση της πολιτικής. Την θεσμική δύναμη να ασκεί έλεγχο και να επιβάλει ποινές την έχει από το 1962 με τον κανονισμό 17. Ωστόσο άρχισε να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες αυτές μετά την υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

43 Ο ρόλος της Δ. Ανταγωνισμού Την δεκαετία του 80 έχουμε μια νέα γενιά στελεχών στην ηγεσία της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής (Sutherland, Leon Brittan) που χαρακτηρίζονται για τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές ιδέες τους και την απέχθεια τους σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που στηρίζονται στη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών μέσα από διάφορες μορφές προστατευτισμού. Η υλοποίηση της ενιαία αγορά πυροδότησε της συγχωνεύσεις. Ο συνδυασμός αυτός έκανε την Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Δ.Α.) να εκδηλώσει μεγαλύτερη εμπλοκή και «υπερβάλλοντα ζήλο» ενάντια σε συγχωνεύσεις και κρατική βοήθεια για την διάσωση εθνικών πρωταθλητών (υποθέσεις «state aid to Air France», «Aerospatial- De Havilant»).

44 Η Δ. Ανταγωνισμού Η στάση αυτή της Δ.Α. για την προστασία του ανταγωνισμού έχει κατά καιρούς εγείρει αντιδράσεις από την μεριά των θιγόμενων επιχειρήσεων αλλά και των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη συχνά αισθάνονται ότι έχουν παγιδευτεί με την εκχώρηση μιας τέτοιας αρμοδιότητας στην Δ.Α. Έτσι είναι περισσότερο πειστικός ο ισχυρισμός ότι η ατμομηχανή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στη Δ.Α. ήταν περισσότερο η επιθυμία εισόδου εθνικών πρωταθλητών στις εγχώριες αγορές άλλων κρατών μελών και όχι η κατοχύρωση συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού.

45 Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών Τρεις Στόχοι της πολιτικής της Ένωσης: Κοινή δράση για την προστασία της ανταγωνιστικής θέσης της βιομηχανίας Εναρμόνιση των υπηρεσιών / προϊόντων Απελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά τηλεπικοινωνιών

46 Ιστορικό Η πολιτική Οικονομία της Απελευθέρωσης των ΤΕ Η διαδικασία πήρε τα πάνω της στις αρχές της δεκαετίας του Αρχικά R&D Η εναρμόνιση προδιαγραφών μια αργή διαδικασία που κράτησε 10 χρόνια (video-text κλπ). Προχώρησε πιο εύκολα μόνο για νέες υπηρεσίες που βγήκαν στην αγορά αργότερα την δεκαετία του 90 πχ κινητή τηλεφωνία. Η απελευθέρωση των εθνικών αγορών ήρθε τελευταία Background Ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον: απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, Ιαπωνία Τεχνολογικές εξελίξεις

47 Οι Παίκτες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Βασικός προωθητής της απελευθέρωσης Η Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιακού υλικού (Telematic equip and service industries): είναι αποκλειστικοί προμηθευτές των εθνικών δημοσίων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών (ΡΤΤς) και εξαγωγικά προσανατολισμένες. Έτσι δεν ήθελαν αλλαγές PTTs: δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το μονοπώλιο και τον ρυθμιστικό τους ρόλο στις εθνικές αγορές Χρήστες (πολυεθνικές εταιρίες, καταναλωτές) που ήθελαν την απελευθέρωση για μείωση του λειτουργικού τους κόστους Κράτη Μέλη: Μ. Βρετανία, Ολλανδία είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, Γερμανία, Γαλλία είναι υπέρ της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα των PTTs

48 (συνέχεια) Οι αντιθέσεις εντοπίζονται στην διευθέτηση: Της αναδιανομής του οφέλους ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους εθνικούς πρωταθλητές Της μετατόπισης του επιπέδου ρύθμισης από εθνικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Του κόστους προσαρμογής Του άριστου επίπεδου επίλυσης προβλημάτων

49 Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Επιτροπή είναι ο βασικός παίκτης που προώθησε την απελευθέρωση. Στρατηγικές: Επιλογή πολιτικά ρεαλιστικών προτάσεων για την εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας: R&D, εναρμόνιση, απελευθέρωση Σύνδεση με άλλες δημοφιλείς πολιτικές (Ε.Ε.Π., Κοινωνία της πληροφορίας, Βιομηχανική πολιτική) Δημιουργία συμβουλευτικού δικτύου όπου συνυπάρχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με στόχο την σύγκλιση απόψεων και δημιουργία δικτύου υποστηρικτών. Προώθησε της ανάπτυξη νέων οργανώσεων από την μεριά των καταναλωτώνχρηστών. Εμπλοκή θεσμικών παραγόντων όπως το δικαστήριο: η χρήση του δικαστηρίου, όπως έκανε το1988 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υλικών για τα τερματικά και το 1990 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών εκτός από την σταθερή τηλεφωνία.

50 H Πολιτική για το Περιβάλλον Χαρακτήρας Πολιτικές σχεδιασμένες να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής λειτουργίας στο περιβάλλον λόγω της αδυναμίας του μηχανισμού τον τιμών να συμπεριλάβει στο κόστος παραγωγής αυτό το κοινωνικό κόστος. Η πολιτικές αυτές είναι πολιτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας όπου τελικά όλοι ωφελούνται. Έχει όμως έντονες αναδιανεμητικές επιπτώσεις κατά την φάση της υλοποίησης.

51 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Αυτοί που ασχολούνται σε βιομηχανίες που μολύνουν θα πρέπει η να αλλάξουν απασχόληση η θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας ώστε να μην μολύνουν. Αυτό συσσωρεύει άμεσα υψηλό κόστος στους polluters που τους ευαισθητοποιεί να δράσουν για την μείωση αν όχι την αποφυγή αυτού του κόστους. Αυτοί λοιπόν ζητούν να μην παρθούν μέτρα που τους επιβάλλουν άμεσα μεγαλύτερο κόστος στην λειτουργία τους. Από την άλλη μεριά οι ωφελούμενοι δεν έχουν άμεσο όφελος και συνήθως βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα εργασία η κάποια στιγμή πιθανώς καθαρό περιβάλλον, οπότε έχουν δυσκολία να ευαισθητοποιηθούν ζητώντας τέτοιες πολιτικές.

52 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Από την μια μεριά οι χώρες θέλουν να λυθεί ένα κοινό περιβαλλοντικό πρόβλημα, από την άλλη κάθε θέλει να δώσει την δικιά της λύση ώστε να πληρώσει το μικρότερο κόστος προσαρμογής. Συγκεκριμένα, χώρες με ανεπτυγμένα ρυθμιστικά πλαίσια για το περιβάλλον δεν έχουν το ίδιο πλαίσιο, έτσι η χώρα που θα εγκαταλείψει τον δικό της τρόπο ρύθμισης θα πρέπει να πληρώσει το κόστος προσαρμογής, έτσι δεν είναι εύκολη η συμφωνία.

53 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙ Οι χώρες με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο επιθυμούν να μείνει έτσι γιατί αυτό είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην προσέλκυση βιομηχανικών δραστηριοτήτων που δεν θα βρίσκουν χώρο στον αυστηρό βορρά. Επίσης η υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας απαιτεί πολύ μεγάλες δαπάνες για τις χώρες αυτές που πιθανόν να τις οδηγήσει εκτός παραγωγής. (Βορράς Νότος) Πέρα όμως από τα κοινά προβλήματα, χώρες με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια επιδιώκουν να εξάγουν την ρυθμιστική τους πολιτική ώστε να αποφύγουν την πιθανή μετανάστευση οικονομικών δραστηριοτήτων σε άλλα πιο φθηνά ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

54 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙΙ Πράσινα κινήματα που δρουν διεθνικά αλλά και εθνικά και δεν είναι ικανοποιημένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας τους επιδιώκουν την αυστηρή ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ επιχειρήσεις που θίγονται από ένα αυστηρό εθνικό πλαίσιο φιλοδοξούν να το χαλαρώσουν μέσω μιας Ευρωπαϊκής ρύθμισης όπου οι πράσινοι είναι πιο δύσκολο να δράσουν

55 Προσφορά Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙV Κυβερνήσεις vs. Επιτροπή Εδώ υπάρχει μια κόντρα για την επέκταση άσκησης της πολιτικής command and control σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί έτσι ισχυροποιούνται οι Βρυξέλες στο επίπεδα της έκδοσης των κανονισμών αλλά κι οι περιφερειακές γραφειοκρατίες στη φάση της υλοποίησης, σε αντίθεση με την αυτό-ρύθμιση και την eco- φορολογία που δεν επηρεάζει το ισοζύγιο δύναμης.

56 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον V Στρατηγικές της Επιτροπής για το ξεπέρασμα των αντιθέσεων: Διασύνδεση πολιτικών ώστε να προκύπτει αμοιβαίο όφελος, παράπλευρες πληρωμές, απειλή αντιποίνων στους διαφωνούντες για την μη προώθησητων συμφερόντων τους σε άλλες περιοχές πολιτικής (Package deals, side payments, threats for retaliation in other areas) [έτσι ξεπεράστηκε η αντίδραση των νότιων χωρών] Νόμοι πλαίσια (framework legislation): που θέτουν στόχους χωρίς να προσδιορίζουν την λεπτομερή μέθοδο επίτευξης τους ώστε να μην έρχεται η συζήτηση στην κατανομή του κόστους υλοποίησης Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας Δυνατότητα διαφοροποιημένης εξειδικευμένης πολιτικής για την εξυπηρέτηση του στόχου από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή βάζει τις προδιαγραφές του καθαρού αέρα και η χώρες καθορίζουν τους περιορισμούς στις εκλύσεις αερίων κλπ για την επίτευξη τους. Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας Στρατηγικές σύνδεσης με πιο δημοφιλείς πολιτικές Χρήση του δικαστηρίου Χτίσιμο δικτύων Χρήση των ειδικών

57 Από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1991, Η Συνθήκη του Μάαστριχ εισάγει τον όρο ΕΕ: Καθιερώνει την αρχιτεκτονική των τριών πυλώνων Εισάγεται η Αρχή της Επικουρικότητας Εισάγεται η Διαδικασία της Συναπόφασης Εισαγεται η έννοια του πολίτη ΟΝΕ Κοινωνικό Πρωτόκολλο Περιβάλλον Πολιτισμός, Εκπαίδευση Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

58 Τα Στάδια της ΟΝΕ 1ο στάδιο: ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, έναρξη ο στάδιο: δημιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συντονισμός εθνικών νομισματικών πολιτικών γύρω από ποσοτικούς στόχους κριτήρια, ο στάδιο: κλείδωμα των ισοτιμιών, κοινή νομισματική πολιτική, εισαγωγή του Ευρώ στις συναλλαγές, 1/1/1999 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

59 Τα Κριτήρια Σύγκλισης-Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης Ο πληθωρισμός του ΚΜ δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5% το μ.ο των τριών καλύτερων ΚΜ Το δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 60% Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο να μην ξεπερνά το 2% του μ.ο των τρίων ΚΜ με τις πιο σταθερές τιμές Για δυο χρονια δεν έπρεπε να γίνει καμία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

60 Αποτίμηση της Συνθήκης του Μάαστριχ Το Μάαστριχ είχε την ΟΝΕ, αλλά και την έγκριση από τους Ευρωπαίους της γερμανικής ενοποίησης που ήταν πρώτης προτεραιότητας για τους Γερμανούς. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

61 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997, κύρια σημεία: Απλοποίησε και επεξέτεινε της διαδικασία της συναπόφασης Εισηγαγε την αρχή της ευελιξίας και της στενότερης συνεργασίας Θέσπισε την θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και εισήγαγε την δυνατότητα εποικοδομητικής αποχής Ενίσχυσε το ρόλο του προέδρου της Επιτροπής Πέντε χρόνια μετά την ισχύ της τα μέτρα που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων περνάνε στον πρώτο πυλώνα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

62 Από το Άμστερνταμ στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 1999, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με την αναλυψη ευθυνης για εκτέλεση «αποστολών Πέτερσμπερκ» 2000, Φέιρα: αποφασίζεται η σύσταση δύναμη ταχείας επέμβασης για την διαχείριση κρίσεων για διατήρηση της ειρήνης, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

63 Συνθήκη της Νίκαιας, 2000 Κυρια θέματα: Το μέγεθος και η σύνθεση της Επιτροπής Η στάθμιση των ψήφων του Συμβουλίου Θεσμοποίηση των αλλαγών στην ΚΕΠΠΑ Επέκταση της ενισχυμένης συνεργασίας σε όλους τους πυλώνες Επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας Υιοθέτησε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

64 Στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 2001, Λάακεν,αποφασίζεται η συγκλιση της «Ευρωπαϊκής Συνέλευσης» με πρόεδρο τον V.Giscard d Estaing για την σύνταξη ενός σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης 2004, Ρώμη, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπογράφεται από τους αρχηγούς των ΚΜ 2005, απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία σε Γαλλία και Ολλανδία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

65 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ Πέντε κανόνες εκτέλεσης: Ενιαία δομή Ετήσια βάση Ισοσκελισμένος Εξειδίκευση δαπανών σε συγκεκριμένους σκοπούς Καθολικότητα των εσόδων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

66 Η Διαδικασία Κατάρτισης Του Προϋπολογισμού

67 Πηγές εσόδων Ποσοστό από την φορολόγηση στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες Δασμοί στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες Ποσοστό από τον εισπραττόμενο ΦΠΑ Εισφορές των ΚΜ ανάλογα με το ΑΕΠ τους ( % των εσόδων) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

68 Δαπάνες ΚΑΠ 47% (2001), (70% το 1980) Διαρθρωτικά Ταμεία 34% (2001), (11% το 1980) ΚΑΠ+ΔΤ=79% ( το ) 7% R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

69 Η Διάρθρωση του Προυπολογισμού

70 Περιφερειακή πολιτική Το ιστορικό: 1975: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979: Ευρωπαϊκό Ταμείό Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ευθύνη της διανομής στην Επιτροπή. 1984: Αφού όλες οι χώρες πάρουν ένα ελάχιστο πόσο τότε η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία μπορεί να διαθέσει όπως νομίζει τα εναπομείναντα κονδύλια 1988: Η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε 6 στόχους προτεραιότητας μέσα από τρία στάδια σχεδιασμού: Κοινοτικό, Εθνικό περιφερειακό 1993: Περιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Σήμερα: 30% του συνολικού Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

71 Τα Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979 Κοινό Γεωργικό Ταμείο 1962 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1960 Χρηματοδοτική στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων 1994 Ταμείο Συνοχής 1991 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

72 Περιφερειακοί Στόχοι Στοχος 1: οικονομική στήριξη περιοχών με ΑΕΠ/κάτοικο μικρότερο του 75% του Μ.Ο. Στόχος 2: προώθηση οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων Στόχος 3: ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Τρεις κοινοτικές πρωτοβουλίες: Interreg Urban Equal Leader Η Ελλάδα απορροφά πόρους 5-6% του ΑΕΠ Αλεξόπουλος,03/2006

73 Οι Στρατηγικές προώθησης Οι στρατηγικές της Επιτροπής Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας που ήταν οι διευρύνσεις (Μ Βρετανία, Ισπανία, Σουηδία κλπ) και κάθε φορά που υπήρχε επαναδιαπραγμάτευση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Σύνδεση με δημοφιλείς πολιτικές (Εσωτερική Αγορά, Περιβάλλον) Χτίσιμο δικτύων υποστήριξης (partnership principle) με περιφέρειες παρακάμπτοντας τις κεντρικές κυβερνήσεις Οι στρατηγικές των κρατών Η χώρες που πέτυχαν την αύξηση των κονδυλίων το πέτυχαν με την μορφή παράπλευρων πληρωμών κάτω από την απειλή της χρήσης βέτο Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

74 Συμπερασματικά σχόλια Μέσα από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και την απειλή χρήσης βέτο από διαφορετικά κράτη μέλη οδηγηθήκαμε από την προσπάθεια αναδιανομής στη διανομή, όπου όλοι παίρνουν κάτι και την καταστρατήγηση της αρχής της συγκέντρωσης της δράσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

75 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1992, Ελευθερία Κίνησης Προσώπων: κατάργηση των διασυνοριακών ελέγχων, δικαιωμα εγκατάστασης και παραμονής ακόμα και μετα την λήξη της εργασίας στο ΚΜ Μεταφορά συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 1997, Άμστερνταμ: Ιθαγένεια της ΕΕ 1993, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

76 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1990, Η Συμφωνία Σέγκεν 1997, Προσάρτηση της στην Συνθήκη του Άμστερνταμ 2005, Σχέδιο Συντάγματος της Ευρώπης: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εγγύηση βασικών δικαιωμάτων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

Διαφάνειες Παραδόσεων

Διαφάνειες Παραδόσεων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Διαφάνειες Παραδόσεων Το αναλυτικό πλαίσιο για την κατανόηση των δημοσίων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ίκαιο Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Χαρακτηρίζεται το σύνολο των κανόνων που αφορούν την ευρωπαϊκή κοινότητα. Η κοινότητα γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η Ε.Ε. ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών. Χειμερινό 2007

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών. Χειμερινό 2007 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών Χειμερινό 2007 Ειδικά Θέματα Κρατικών Πολιτικών Διδάσκων: Άρης Αλεξόπουλος Email: alexopou@pol.soc.uoc.gr Πέμπτες:11.30-14.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας»

στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» 1 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Οικονομική Κρίση και Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Η περίπτωση της Ελλάδας» του Μάριου Α. Γώγου Επιβλέπων Καθηγητής Άγγελος Κότιος Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (7669) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η συμμετοχή της Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε). Οι επιπτώσεις κυκλοφορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΣΥΡΙΖΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Α. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΕΝΑ ΟΧΥΡΟ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 1. Εισαγωγή Η 25η Ιανουαρίου σηματοδότησε μια πολιτική τομή άνευ προηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Articles. 1. Εισαγωγή

Άρθρα Articles. 1. Εισαγωγή Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2006 1 (1), 536 Social Cohesion and Development 2006 1 (1), 536 Άρθρα Articles Εθνικές προτεραιότητες και ευρωπαϊκές προκλήσεις στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκά κείµενα. Η Ευρώπη σε. του Pascal Fontaine. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκά κείµενα Η Ευρώπη σε 12 µαθήµατα του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν φυλλάδιο εκδίδεται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, δανικά, ελληνικά,

Διαβάστε περισσότερα