Οι Πολιτικές της Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Πολιτικές της Ε.Ε."

Transcript

1 Οι Πολιτικές της Ε.Ε. Άρης Αλεξόπουλος Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό 2008

2 Δομή και Λειτουργία της ΕΕ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

3 Τι είναι η Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Τα χαρακτηριστικά ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος (Almond 1956 and Easton 1957): σταθεροί και σαφώς καθορισμένοι θεσμοί για την συλλογική λήψη αποφάσεων ανάμεσα και μέσα στους θεσμούς πολίτες και ομάδες πίεσης επιδιώκουν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους προσφεύγοντας στους θεσμού ς του πολιτικού συστήματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

4 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; οι συλλογικές αποφάσεις έχουν σημαντική επίπτωση στην διανομή των οικονομικών πόρων και τον προσδιορισμό των κοινωνικών και πολιτκών αξιών του συστήματος (ρυθμιστικές πολιτικές, ΚΠΣ, υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, δικαίωμα προσφυγής πολιτών στα εθνικά δικαστήρια) συνεχής επαφή, διάδραση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων πολιτικής μέσα από νέες απαιτήσεις, προτεραιότητες, νέες αποφάσεις Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

5 Ε.Ε., Κράτος ή Διεθνής Οργανισμός; Το μονοπώλειο στην νομιμοποιημένη χρήση της βίας και της επιβολής δεν υπάρχει Ετσι η Ε.Ε. είναι ένα σύστημα διακυβέρνησης που ξεπερνά τις αρμοδιότητες ενός διεθνούς οργανισμού αλλά δεν φθάνει τις αρμοδιότητες διακυβέρνησης του κλασικού εθνικού η ομοσπονδιακού κράτους. Δεν πρέπει όμως να είναι θέσφατο ότι η ανάδειξη της ΕΕ σε κρατομορφικό πολιτικό σύστημα θα γίνει μέσα από τον μετασχηματισμό του σε Βεμπεριανό κράτος όπως αυτό καταγράφηκε στην ιστορική περίοδο της Ευρώπης των αρχών του 20αι Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

6 Θεωρίες Ολοκλήρωσης κ Πολιτικές της Ε.Ε. Διακυβερνητισμός Νεολειτουργισμός Νεοθεσμισμός

7 Νεοθεσμισμός Προτιμήσεις Χ Θεσμοί = Δημόσια Πολιτική

8 Θεσμοί Τυπικοί: θεσμοθετημένοι κανόνες Άτυποι: νόρμες, συμπεριφορικά πρότυπα

9 Προτιμήσεις Εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων: για τις δημόσιες πολιτικές Για τους κανόνες -θεσμούς

10 Το Αναλυτικό Πλαίσιο Κατανόησης των Πολιτικών της Ε.E Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από την πλευρά της ζήτησης δημοσίων πολιτικών Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των θεσμικών παραγόντων από την πλευρά της προσφοράς δημοσίων πολιτικών Επικρατούσες ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις (Εξωγενείς) αλλαγές στο συστημικό πεδίο της παραγωγής και της πολιτικής

11 Η αλυσίδα αιτιότητας στην παραγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών Εγχώρια συμφέροντα Κυβερνήσεις Διακυβερνητική Διαπραγμάτευση (Ελάχιστος Κοινός Παρανομαστής) Ευρωπαϊκό Συμφέρον Ευρωπαϊκοί θεσμοί, διεθνικές επιχειρήσεις, διεθνικά συμφέροντα και ομάδες πίεσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

12 Κίνητρα Ευρωπαϊκών Θεσμών Οι θεσμικοί παράγοντες: Έχουν θεσμική υποχρέωση να δράσουν Ενδιαφέρονται για την διατήρηση και την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων τους ώστε να βελτιώνουν την θέση τους στο σύστημα διαχείρισης της εξουσίας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

13 Πηγές Δύναμης Ευρωπαϊκών Θεσμών Θεσμικές δυνατότητες: είτε αυτές προκύπτουν με κατευθείαν ανάθεση από τις Συνθήκες (Treaties) της Ένωσης, είτε μέσα από την αδυναμία των κυβερνήσεων να ελέγξουν απόλυτα την λειτουργία των θεσμών κατά την φάση της υλοποίησης εντολών Κύρος-αξιοπιστία Διαπραγματευτική ικανότητα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

14 Κατηγορίες Δημοσίων Πολιτικών Ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στην οικονομική ατομική και κοινωνική ευημερία οι ΔΠ. ταξινομούνται σε: Ρυθμιστικές (βέλτιστες κατά Pareto) Διανεμητικές (βέλτιστες κατά Pareto) Αναδιανεμητικές (εγχρήματων και θεσμικών πόρων)

15 Αποτυχία της αγοράς και δημόσια πολιτική Περιοχές αποτυχίας της αγοράς Διανομή Δημοσίων αγαθών Διαχείριση κοινών πόρων Αρνητικές Εξωτερικές οικονομίες Θετικές οικονομίες Εμφανιζόμενο πρόβλημα Υποπαραγωγή Υπερ-χρησιμοποίηση Ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις Ακούσιες θετικές επιπτώσεις Πιθανές Λύσεις Δημόσια Διάθεση Τίτλοι ιδιοκτησίας, ρύθμιση, δημόσια διαχείριση, αυτοδιαχείριση Ρύθμιση, Φορολόγηση, ποινές, αντικίνητρα Κίνητρα, δημόσια παροχή

16 Είδη οικονομικών δημοσίων πολιτικών της Ε.Ε. Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να αποκαταστήσουν / εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς Ρυθμιστικές πολιτικές που επιχειρούν να εισάγουν από την αρχή το θεσμό της αγοράς στα πεδία της παραγωγής και της διανομής δημοσίων αγαθών Ρυθμιστικές πολιτικές για την διόρθωση της αδυναμίας της αγοράς να λάβει υπ όψη τους το κοινωνικό κόστος της παραγωγικής λειτουργίας

17 (συνέχεια) Διανεμητικές Αναδιανεμητικές Μακροοικονομικής σταθερότητας: Πολιτικές δημοσιονομικού και νομισματικού χαρακτήρα που προσπαθούν να μειώσουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού και της ανεργίας

18 Τυπολογία μορφών συλλογικής δράσης στην παραγωγή δημοσίων πολιτικών (J.Q.Wilson) Διαχεόμενο όφελος Συγκεντρωμένο όφελος Διαχεόμενο κόστος Συγκεντρωμένο κόστος Έλλειψη κινήτρων για συλλογική δράση και από τις δυο πλευρές Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο κόστος, αλλά και ευκαιρία για τον καινοτόμο να εμπλακεί Πελατειακές σχέσεις προς όφελος αυτών που έχουν συγκεντρωμένο όφελος Σύγκρουση ομάδων συμφερόντων Άρης Αλεξόπουλος 10/2007

19 Ορισμοί διακρατικών και υπερεθνικών οργάνων Διακρατική συγκρότηση, Κρατική εκπροσώπηση, διακρατική λειτουργία (διακρατικό όργανο) Μη υποχρεωτική διακρατική εκπροσώπηση στη συγκρότηση, ανεξαρτησία από κρατικές δεσμεύσεις, υπερεθνική λειτουργία (υπερεθνικό όργανο) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

20 Πολιτικές Αρμοδιότητας της Ένωσης Αποτυπώνονται στην υπό έγκριση Συνταγματική Συνθήκη. Ότι δεν αναφέρεται στην Συνθήκη ανήκει στα ΚΜ Αποκλειστικές Συντρέχουσες Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

21 Αποκλειστικές Αρμοδιότητες Τελωνειακή Ένωση Πολιτική Ανταγωνισμού Κοινή Εμπορική Πολιτική Νομισματική πολιτική Πολιτική διατήρησης των βιολογικών πόρων της θάλασσας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

22 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Εσωτερική Αγορά Περιφερειακή Πολιτική (εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή) Γεωργική και Αλιευτική Πολιτική Μεταφορές Ενέργεια Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

23 Συντρέχουσες Αρμοδιότητες Διευρωπαϊκά Δίκτυα Περιβάλλον Προστασία Καταναλωτή Πολιτικές στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας, και δικαιοσύνης Κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια δημόσιας υγείας Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

24 Υποστηρικτικές, συντονιστικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες Βιομηχανική πολιτική Τουρισμός Πολιτισμός Βελτίωση ποιότητας ανθρώπινης υγείας Παιδεία, νεολαία,αθλητισμός, επαγγελματική κατάρτιση Πολιτική προστασία Διοικητική Συνεργασία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

25 Είδη Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ρυθμιστικές Αναδιανεμητικές Διανεμητικές Σταθεροποιητικές Πολιτικές για την Άμυνα και την Ασφάλεια

26 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1948, Ευρωπαϊκό Κίνημα 1950, Σχέδιο Pleven, Σχεδιο Schuman 1951, Η Ε.Κ.Α.Χ. 1952, Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Συμμαχία, Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα 1954, Απόρριψη της ΕΑΚ 1955 Ίδρυση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

27 Οι πρωτοβουλίες πριν την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1955, Η Διάσκεψη της Μεσσίνα 1957, Η Συνθήκη της Ρώμης, ΕΥΡΑΤΟΜ& ΕΟΚ: Τελωνειακή Ένωση έως το 1969 Κοινή Αγορά προϊόντων-υπηρεσιών Κοινή Αγροτική Πολιτική Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

28 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1961, 1ο Άτυπο Συμβούλιο Κορυφής 1965, Συνθήκη Συγχώνευσης των 3 Κοινοτήτων 1966, Ο συμβιβασμός του Λουξεμβούργου 1968, Υλοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης 1973, Βρετανία, Δανία, Ιρλανδία στην ΕΚ 1979, Δημιουργείται το ΕΝΣ (ΜΣΙ:ECU+-2.5%) 1981, Είσοδος Ελλάδας 1986, Ισπανία Πορτογαλία στην ΕΚ Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

29 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη : τα χρόνια της στασιμότητας , Οικονομική Ύφεση, Θεσμική Δυσπραγία: Διαφωνίες στην αγροτική πολιτική, στον προϋπολογισμό, στην ένταξη Ισπανίας, Πορτογαλίας Διαφοροποιημένες προτάσεις για ξεπέρασμα της κρίσης, Crocodile Group, Kangaroo Group, RTI Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

30 Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1981, Η πρωτοβουλία Genscher-Columbo, 1983, Το ESPRIT 1984, Η διασκεψη κορυφής του Fontainebleau: Επιτροπές Dooge, Adonnino 1984, O Delors πρόεδρος της Επιτροπής 1985, Η «Λευκή Βίβλος» του Λόρδου Cockfield με τις 279 προτάσεις για τη δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς μέχρι το 1992 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

31 Το περιεχόμενο της ΕΕΠ 1985, Μιλάνο ψήφιση της ΕΕΠ: Πρόγραμμα Εσωτερικής Αγοράς Καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα ζητήματα ΕΑ Καθιέρωση της Αρχής της Αμοιβαίας αναγνώρισης Εισάγεται η Διαδικασία της Συνεργασίας με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου Τα Περιφερειακά Ταμεία Διπλασιασμός των δαπανών για R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

32 Από την Τελωνειακή Ένωση στην Εσωτερική Αγορά Βασικός στόχος της Συνθήκης της Ρώμης (1957): η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου βασισμένου σε μια κοινή αγορά Βήμα 1ο: Η Τελωνειακή Ένωση (άρθρο 9 για την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων) Ελεύθερη Ζώνη Συναλλαγών + Κοινό τελωνειακό δασμολόγιο μέχρι τις 31/12/1969 Πράγματι μέχρι τον 7/1968 έφυγαν από τη μέση δασμοί και ποσοστώσεις Αποτέλεσμα intra-trade 1972=9*1958 inter-trade 1972=3*1958

33 Ωφελήθηκαν: Η Πολιτική Οικονομία της Τελωνειακής Ένωσης οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και το εισαγωγικό εμπόριο οι καταναλωτές (έπεσαν οι τιμές 5-10%) Ζημιώθηκαν οι εγχώριες επιχειρήσεις Όμως για την προστασία της εσωτερικής παραγωγής «μόλις συμπληρώθηκε ο δασμολογικός αφοπλισμός εντάθηκε ο χαρτοπόλεμος» επίσης έτσι δικαιολογούν την ύπαρξη τους οι γραφειοκράτες. Έτσι οικοδομήθηκαν νέα τεχνικά, φυσικά και φορολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, που μπορούσαν να οδηγήσουν στον πλήρη αποκλεισμό των προϊόντων από ευρωπαϊκές αγορές. Οι τιμές παρέμειναν διαφοροποιημένες από χώρα σε χώρα. Τα εμπόδια απαλείφθηκαν σε μεγάλο βαθμό το 1992.

34 Βήμα 2ο:Το πρόγραμμα της Εσωτερικής Αγοράς ( ) Tο 1985 γιατί η Κοινή δεν είναι Εσωτερική Αγορά (Λευκή Βίβλος): διοικητικές επιβαρύνσεις στα σύνορα φυτο-υγειονομικοί και κτηνιατρικοί έλεγχοι έγγραφα στα σύνορα για ενημέρωση στατιστικών τεχνικές προδιαγραφές βιομηχανικών προϊόντων δημόσιες προμήθειες κλειστές στου ξένους περιορισμοί στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιορισμοί στην εγκατάσταση ορισμένων επαγγελμάτων επιβολή νομισματικών εξισωτικών ποσών στα γεωργικά προϊόντα άδειες οδικών μεταφορών

35 Οι προτιμήσεις των βασικών κρατών μελών για το περιεχόμενο της ΕΕΠ Προτάσεις Γερμανία Γαλλία Βρετανία Ενίσχυση του νομισματικού συντονισμού Αρνητική μέχρι την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων Θετική Πρόταση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Αρνητική Προώθηση της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας Αρνητική Υπέρ ενίσχυσης της υπάρχουσας διακριτικής συνεργασίας Θετική Πρόταση για τη δημιουργία σχετικής Γενικής Γραμματείας Αρνητική Μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης απόδρασης Υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου και της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο Υπέρ της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Εναντίον της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου Αρνητική Μόνο ανεπίσημες προσπάθειες καλής θέλησης που θα διευκολύνουν τη λήψη απόφασης Απελευθέρωση του εμπορίου και οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς Θετική Αρνητική μέχρι το Θετική μαζί με κοινή R&D, ONE Θετική αλλά αφού ικανοποιηθεί το just retour

36 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ Ερμηνεύει τον καθορισμό του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης ενσωματώνοντας και άλλους - εκτός των κρατών μελών - παίκτες στο παιγνίδι της υιοθέτησης της ΕΕΠ. Η UNICE πρότεινε την καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας στα θέματα αγοράς Το RTI πρότεινε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα Η Επιτροπή: κινήθηκε πρώτη αιφνιδιάζοντας με πρωτότυπες ιδέες και δυσκολεύοντας την αποτίμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της ΕΕΠ κατέθεσε συγκεκριμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα καλλιέργησε τη φήμη του τίμιου διαπραγματευτή αναζήτησε συμμάχους μέσα από δίκτυα διαλόγου (UNICE, RTI) συνέδεσε στόχους ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία του μηχανισμού των παράπλευρων πληρωμών της διασύνδεσης θεμάτων πρότεινε τη δυνατότητα προσωρινής αποχής και μεταβατικών σταδίων στην εφαρμογή της συνθήκης

37 Η συνεισφορά του νεοθεσμισμού στην ερμηνεία της υιοθέτησης της ΕΕΠ (συνέχεια) Συνολικά οι διαπραγματεύσεις ήταν διακυβερνητικές αλλά η Επιτροπή τις επηρέασε αποφασιστικά. Τα συνέδεσε όλα με την πορεία της Εσωτερικής Αγοράς: ΕΑ και θεσμικές μεταρρυθμίσεις ΕΑ και κοινωνική συνοχή και ρύθμιση της αγοράς ΕΑ και περιφερειακή συνοχή (η πρόταση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή)

38 Συνολική Αποτίμηση Η Τελωνειακή Ένωση προχώρησε γιατί τα Κράτη Μέλη βρήκαν άλλους τρόπους να κάνουν προστατευτισμό Η συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της ΕΟΚ περιλαμβάνει μια συμφωνία για την ίδρυση μιας κοινής αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας με την κοινή αγροτική πολιτική για τους αγρότες της Γαλλίας Η ΕΕΠ περιλαμβάνει το πρόγραμμα της εσωτερικής αγοράς αλλά και τα μεσογειακά προγράμματα για τους νότιους και ενίσχυση των περιφερειακών ταμείων. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

39 Η πολιτική της Ένωσης για την προστασία του ανταγωνισμού Η κατάσταση: Ύπαρξη εθνικών πρωταθλητών. Μείωση της συγκέντρωσης σε εθνικό επίπεδο και αύξηση της σε Ευρωπαϊκό. Πανευρωπαϊκή ολιγοπωλιακή λειτουργία καρτέλ (συμφωνίες για μη ανταγωνισμό τιμών και κατοχύρωση μεριδίων αγοράς)

40 Οι στόχοι και τα εργαλεία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Άρθρο 3 της συνθήκης των ΕΚ ο ανόθευτος ανταγωνισμός προγραμματική θέση για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς από ιδιωτικού η δημόσιου χαρακτήρα προστατευτικών μέτρων η πρακτικών προς αντικατάσταση των παραδοσιακών μορφών προστατευτισμού στο εμπόριο (δασμοί και ποσοστώσεις). Άρθρο 81 έλεγχος συμπεριφοράς των επιχειρήσεων (antitrust) Άρθρο 82 κυρίαρχη θέση στην εθνική αγορά (μονοπώλια) Ρύθμιση έλεγχος συγχωνεύσεων (1989) Άρθρο έλεγχος κρατικών ενισχύσεων Πολιτικές εναρμόνισης

41 Ζήτηση Η πολιτική οικονομία της πολιτικής για τον ανταγωνισμό Οι επιχειρήσεις: επιδιώκουν ενιαία ρύθμιση στις συγχωνεύσεις γιατί έτσι μειώνεται το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης συμφωνιών. Αν σε μια χώρα ο έλεγχος είναι αυστηρότερος τότε η εγχώρια επιχείρηση θα αναπτύξει στρατηγικές (μέγεθος και περιοχή πωλήσεων, αναζήτηση συγχωνεύσεων στο εξωτερικό) ώστε να περιέλθει στη δικαιοδοσία του ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πλαισίου της Ένωσης. Τα κράτη με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια προτιμούν την κεντρική ρύθμιση επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό των κρατών με χαλαρά πλαίσια (Delaware effect-reduction of regulatory burden).

42 Η Επιτροπή Η Επιτροπή έχει την ανεξαρτησία από το Συμβούλιο ( για θέματα ανταγωνισμού συγκροτούνται συμβουλευτικές επιτροπές στη δομή της επιτροπολογίας) αλλά και το Κοινοβούλιο στη άσκηση της πολιτικής. Την θεσμική δύναμη να ασκεί έλεγχο και να επιβάλει ποινές την έχει από το 1962 με τον κανονισμό 17. Ωστόσο άρχισε να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες αυτές μετά την υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

43 Ο ρόλος της Δ. Ανταγωνισμού Την δεκαετία του 80 έχουμε μια νέα γενιά στελεχών στην ηγεσία της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής (Sutherland, Leon Brittan) που χαρακτηρίζονται για τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές ιδέες τους και την απέχθεια τους σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης που στηρίζονται στη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών μέσα από διάφορες μορφές προστατευτισμού. Η υλοποίηση της ενιαία αγορά πυροδότησε της συγχωνεύσεις. Ο συνδυασμός αυτός έκανε την Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Δ.Α.) να εκδηλώσει μεγαλύτερη εμπλοκή και «υπερβάλλοντα ζήλο» ενάντια σε συγχωνεύσεις και κρατική βοήθεια για την διάσωση εθνικών πρωταθλητών (υποθέσεις «state aid to Air France», «Aerospatial- De Havilant»).

44 Η Δ. Ανταγωνισμού Η στάση αυτή της Δ.Α. για την προστασία του ανταγωνισμού έχει κατά καιρούς εγείρει αντιδράσεις από την μεριά των θιγόμενων επιχειρήσεων αλλά και των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη συχνά αισθάνονται ότι έχουν παγιδευτεί με την εκχώρηση μιας τέτοιας αρμοδιότητας στην Δ.Α. Έτσι είναι περισσότερο πειστικός ο ισχυρισμός ότι η ατμομηχανή της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στη Δ.Α. ήταν περισσότερο η επιθυμία εισόδου εθνικών πρωταθλητών στις εγχώριες αγορές άλλων κρατών μελών και όχι η κατοχύρωση συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού.

45 Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών Τρεις Στόχοι της πολιτικής της Ένωσης: Κοινή δράση για την προστασία της ανταγωνιστικής θέσης της βιομηχανίας Εναρμόνιση των υπηρεσιών / προϊόντων Απελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά τηλεπικοινωνιών

46 Ιστορικό Η πολιτική Οικονομία της Απελευθέρωσης των ΤΕ Η διαδικασία πήρε τα πάνω της στις αρχές της δεκαετίας του Αρχικά R&D Η εναρμόνιση προδιαγραφών μια αργή διαδικασία που κράτησε 10 χρόνια (video-text κλπ). Προχώρησε πιο εύκολα μόνο για νέες υπηρεσίες που βγήκαν στην αγορά αργότερα την δεκαετία του 90 πχ κινητή τηλεφωνία. Η απελευθέρωση των εθνικών αγορών ήρθε τελευταία Background Ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον: απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ, Ιαπωνία Τεχνολογικές εξελίξεις

47 Οι Παίκτες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Βασικός προωθητής της απελευθέρωσης Η Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιακού υλικού (Telematic equip and service industries): είναι αποκλειστικοί προμηθευτές των εθνικών δημοσίων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών (ΡΤΤς) και εξαγωγικά προσανατολισμένες. Έτσι δεν ήθελαν αλλαγές PTTs: δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το μονοπώλιο και τον ρυθμιστικό τους ρόλο στις εθνικές αγορές Χρήστες (πολυεθνικές εταιρίες, καταναλωτές) που ήθελαν την απελευθέρωση για μείωση του λειτουργικού τους κόστους Κράτη Μέλη: Μ. Βρετανία, Ολλανδία είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης, Γερμανία, Γαλλία είναι υπέρ της διατήρησης του δημοσίου χαρακτήρα των PTTs

48 (συνέχεια) Οι αντιθέσεις εντοπίζονται στην διευθέτηση: Της αναδιανομής του οφέλους ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους εθνικούς πρωταθλητές Της μετατόπισης του επιπέδου ρύθμισης από εθνικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Του κόστους προσαρμογής Του άριστου επίπεδου επίλυσης προβλημάτων

49 Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Επιτροπή είναι ο βασικός παίκτης που προώθησε την απελευθέρωση. Στρατηγικές: Επιλογή πολιτικά ρεαλιστικών προτάσεων για την εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας: R&D, εναρμόνιση, απελευθέρωση Σύνδεση με άλλες δημοφιλείς πολιτικές (Ε.Ε.Π., Κοινωνία της πληροφορίας, Βιομηχανική πολιτική) Δημιουργία συμβουλευτικού δικτύου όπου συνυπάρχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με στόχο την σύγκλιση απόψεων και δημιουργία δικτύου υποστηρικτών. Προώθησε της ανάπτυξη νέων οργανώσεων από την μεριά των καταναλωτώνχρηστών. Εμπλοκή θεσμικών παραγόντων όπως το δικαστήριο: η χρήση του δικαστηρίου, όπως έκανε το1988 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υλικών για τα τερματικά και το 1990 στην οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών εκτός από την σταθερή τηλεφωνία.

50 H Πολιτική για το Περιβάλλον Χαρακτήρας Πολιτικές σχεδιασμένες να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής λειτουργίας στο περιβάλλον λόγω της αδυναμίας του μηχανισμού τον τιμών να συμπεριλάβει στο κόστος παραγωγής αυτό το κοινωνικό κόστος. Η πολιτικές αυτές είναι πολιτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας όπου τελικά όλοι ωφελούνται. Έχει όμως έντονες αναδιανεμητικές επιπτώσεις κατά την φάση της υλοποίησης.

51 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Αυτοί που ασχολούνται σε βιομηχανίες που μολύνουν θα πρέπει η να αλλάξουν απασχόληση η θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας ώστε να μην μολύνουν. Αυτό συσσωρεύει άμεσα υψηλό κόστος στους polluters που τους ευαισθητοποιεί να δράσουν για την μείωση αν όχι την αποφυγή αυτού του κόστους. Αυτοί λοιπόν ζητούν να μην παρθούν μέτρα που τους επιβάλλουν άμεσα μεγαλύτερο κόστος στην λειτουργία τους. Από την άλλη μεριά οι ωφελούμενοι δεν έχουν άμεσο όφελος και συνήθως βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα εργασία η κάποια στιγμή πιθανώς καθαρό περιβάλλον, οπότε έχουν δυσκολία να ευαισθητοποιηθούν ζητώντας τέτοιες πολιτικές.

52 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον Ι Από την μια μεριά οι χώρες θέλουν να λυθεί ένα κοινό περιβαλλοντικό πρόβλημα, από την άλλη κάθε θέλει να δώσει την δικιά της λύση ώστε να πληρώσει το μικρότερο κόστος προσαρμογής. Συγκεκριμένα, χώρες με ανεπτυγμένα ρυθμιστικά πλαίσια για το περιβάλλον δεν έχουν το ίδιο πλαίσιο, έτσι η χώρα που θα εγκαταλείψει τον δικό της τρόπο ρύθμισης θα πρέπει να πληρώσει το κόστος προσαρμογής, έτσι δεν είναι εύκολη η συμφωνία.

53 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙ Οι χώρες με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο επιθυμούν να μείνει έτσι γιατί αυτό είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα στην προσέλκυση βιομηχανικών δραστηριοτήτων που δεν θα βρίσκουν χώρο στον αυστηρό βορρά. Επίσης η υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας απαιτεί πολύ μεγάλες δαπάνες για τις χώρες αυτές που πιθανόν να τις οδηγήσει εκτός παραγωγής. (Βορράς Νότος) Πέρα όμως από τα κοινά προβλήματα, χώρες με αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια επιδιώκουν να εξάγουν την ρυθμιστική τους πολιτική ώστε να αποφύγουν την πιθανή μετανάστευση οικονομικών δραστηριοτήτων σε άλλα πιο φθηνά ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

54 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙΙΙ Πράσινα κινήματα που δρουν διεθνικά αλλά και εθνικά και δεν είναι ικανοποιημένα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας τους επιδιώκουν την αυστηρή ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ επιχειρήσεις που θίγονται από ένα αυστηρό εθνικό πλαίσιο φιλοδοξούν να το χαλαρώσουν μέσω μιας Ευρωπαϊκής ρύθμισης όπου οι πράσινοι είναι πιο δύσκολο να δράσουν

55 Προσφορά Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον ΙV Κυβερνήσεις vs. Επιτροπή Εδώ υπάρχει μια κόντρα για την επέκταση άσκησης της πολιτικής command and control σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί έτσι ισχυροποιούνται οι Βρυξέλες στο επίπεδα της έκδοσης των κανονισμών αλλά κι οι περιφερειακές γραφειοκρατίες στη φάση της υλοποίησης, σε αντίθεση με την αυτό-ρύθμιση και την eco- φορολογία που δεν επηρεάζει το ισοζύγιο δύναμης.

56 Η πολιτική Οικονομία της Πολιτικής για το Περιβάλλον V Στρατηγικές της Επιτροπής για το ξεπέρασμα των αντιθέσεων: Διασύνδεση πολιτικών ώστε να προκύπτει αμοιβαίο όφελος, παράπλευρες πληρωμές, απειλή αντιποίνων στους διαφωνούντες για την μη προώθησητων συμφερόντων τους σε άλλες περιοχές πολιτικής (Package deals, side payments, threats for retaliation in other areas) [έτσι ξεπεράστηκε η αντίδραση των νότιων χωρών] Νόμοι πλαίσια (framework legislation): που θέτουν στόχους χωρίς να προσδιορίζουν την λεπτομερή μέθοδο επίτευξης τους ώστε να μην έρχεται η συζήτηση στην κατανομή του κόστους υλοποίησης Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας Δυνατότητα διαφοροποιημένης εξειδικευμένης πολιτικής για την εξυπηρέτηση του στόχου από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή βάζει τις προδιαγραφές του καθαρού αέρα και η χώρες καθορίζουν τους περιορισμούς στις εκλύσεις αερίων κλπ για την επίτευξη τους. Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας Στρατηγικές σύνδεσης με πιο δημοφιλείς πολιτικές Χρήση του δικαστηρίου Χτίσιμο δικτύων Χρήση των ειδικών

57 Από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ 1991, Η Συνθήκη του Μάαστριχ εισάγει τον όρο ΕΕ: Καθιερώνει την αρχιτεκτονική των τριών πυλώνων Εισάγεται η Αρχή της Επικουρικότητας Εισάγεται η Διαδικασία της Συναπόφασης Εισαγεται η έννοια του πολίτη ΟΝΕ Κοινωνικό Πρωτόκολλο Περιβάλλον Πολιτισμός, Εκπαίδευση Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

58 Τα Στάδια της ΟΝΕ 1ο στάδιο: ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, έναρξη ο στάδιο: δημιουργία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συντονισμός εθνικών νομισματικών πολιτικών γύρω από ποσοτικούς στόχους κριτήρια, ο στάδιο: κλείδωμα των ισοτιμιών, κοινή νομισματική πολιτική, εισαγωγή του Ευρώ στις συναλλαγές, 1/1/1999 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2008

59 Τα Κριτήρια Σύγκλισης-Σύμφωνο Σταθερότητας & Ανάπτυξης Ο πληθωρισμός του ΚΜ δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5% το μ.ο των τριών καλύτερων ΚΜ Το δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος το 60% Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο να μην ξεπερνά το 2% του μ.ο των τρίων ΚΜ με τις πιο σταθερές τιμές Για δυο χρονια δεν έπρεπε να γίνει καμία υποτίμηση του εθνικού νομίσματος Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

60 Αποτίμηση της Συνθήκης του Μάαστριχ Το Μάαστριχ είχε την ΟΝΕ, αλλά και την έγκριση από τους Ευρωπαίους της γερμανικής ενοποίησης που ήταν πρώτης προτεραιότητας για τους Γερμανούς. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

61 Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997, κύρια σημεία: Απλοποίησε και επεξέτεινε της διαδικασία της συναπόφασης Εισηγαγε την αρχή της ευελιξίας και της στενότερης συνεργασίας Θέσπισε την θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ και εισήγαγε την δυνατότητα εποικοδομητικής αποχής Ενίσχυσε το ρόλο του προέδρου της Επιτροπής Πέντε χρόνια μετά την ισχύ της τα μέτρα που αφορούν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων περνάνε στον πρώτο πυλώνα Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

62 Από το Άμστερνταμ στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 1999, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κολωνίας ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με την αναλυψη ευθυνης για εκτέλεση «αποστολών Πέτερσμπερκ» 2000, Φέιρα: αποφασίζεται η σύσταση δύναμη ταχείας επέμβασης για την διαχείριση κρίσεων για διατήρηση της ειρήνης, ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

63 Συνθήκη της Νίκαιας, 2000 Κυρια θέματα: Το μέγεθος και η σύνθεση της Επιτροπής Η στάθμιση των ψήφων του Συμβουλίου Θεσμοποίηση των αλλαγών στην ΚΕΠΠΑ Επέκταση της ενισχυμένης συνεργασίας σε όλους τους πυλώνες Επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας Υιοθέτησε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ευρωπαίου Πολίτη Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

64 Στο κατώφλι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 2001, Λάακεν,αποφασίζεται η συγκλιση της «Ευρωπαϊκής Συνέλευσης» με πρόεδρο τον V.Giscard d Estaing για την σύνταξη ενός σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης 2004, Ρώμη, Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα υπογράφεται από τους αρχηγούς των ΚΜ 2005, απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία σε Γαλλία και Ολλανδία Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

65 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ Πέντε κανόνες εκτέλεσης: Ενιαία δομή Ετήσια βάση Ισοσκελισμένος Εξειδίκευση δαπανών σε συγκεκριμένους σκοπούς Καθολικότητα των εσόδων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

66 Η Διαδικασία Κατάρτισης Του Προϋπολογισμού

67 Πηγές εσόδων Ποσοστό από την φορολόγηση στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες Δασμοί στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες Ποσοστό από τον εισπραττόμενο ΦΠΑ Εισφορές των ΚΜ ανάλογα με το ΑΕΠ τους ( % των εσόδων) Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

68 Δαπάνες ΚΑΠ 47% (2001), (70% το 1980) Διαρθρωτικά Ταμεία 34% (2001), (11% το 1980) ΚΑΠ+ΔΤ=79% ( το ) 7% R&D Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

69 Η Διάρθρωση του Προυπολογισμού

70 Περιφερειακή πολιτική Το ιστορικό: 1975: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979: Ευρωπαϊκό Ταμείό Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ευθύνη της διανομής στην Επιτροπή. 1984: Αφού όλες οι χώρες πάρουν ένα ελάχιστο πόσο τότε η Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία μπορεί να διαθέσει όπως νομίζει τα εναπομείναντα κονδύλια 1988: Η χρηματοδότηση κατευθύνεται σε 6 στόχους προτεραιότητας μέσα από τρία στάδια σχεδιασμού: Κοινοτικό, Εθνικό περιφερειακό 1993: Περιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής Σήμερα: 30% του συνολικού Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

71 Τα Ταμεία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 1979 Κοινό Γεωργικό Ταμείο 1962 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1960 Χρηματοδοτική στήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων 1994 Ταμείο Συνοχής 1991 Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

72 Περιφερειακοί Στόχοι Στοχος 1: οικονομική στήριξη περιοχών με ΑΕΠ/κάτοικο μικρότερο του 75% του Μ.Ο. Στόχος 2: προώθηση οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων Στόχος 3: ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Τρεις κοινοτικές πρωτοβουλίες: Interreg Urban Equal Leader Η Ελλάδα απορροφά πόρους 5-6% του ΑΕΠ Αλεξόπουλος,03/2006

73 Οι Στρατηγικές προώθησης Οι στρατηγικές της Επιτροπής Εκμετάλλευση των παραθύρων ευκαιρίας που ήταν οι διευρύνσεις (Μ Βρετανία, Ισπανία, Σουηδία κλπ) και κάθε φορά που υπήρχε επαναδιαπραγμάτευση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Σύνδεση με δημοφιλείς πολιτικές (Εσωτερική Αγορά, Περιβάλλον) Χτίσιμο δικτύων υποστήριξης (partnership principle) με περιφέρειες παρακάμπτοντας τις κεντρικές κυβερνήσεις Οι στρατηγικές των κρατών Η χώρες που πέτυχαν την αύξηση των κονδυλίων το πέτυχαν με την μορφή παράπλευρων πληρωμών κάτω από την απειλή της χρήσης βέτο Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

74 Συμπερασματικά σχόλια Μέσα από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις και την απειλή χρήσης βέτο από διαφορετικά κράτη μέλη οδηγηθήκαμε από την προσπάθεια αναδιανομής στη διανομή, όπου όλοι παίρνουν κάτι και την καταστρατήγηση της αρχής της συγκέντρωσης της δράσης Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

75 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1992, Ελευθερία Κίνησης Προσώπων: κατάργηση των διασυνοριακών ελέγχων, δικαιωμα εγκατάστασης και παραμονής ακόμα και μετα την λήξη της εργασίας στο ΚΜ Μεταφορά συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 1997, Άμστερνταμ: Ιθαγένεια της ΕΕ 1993, Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

76 Τα Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη 1990, Η Συμφωνία Σέγκεν 1997, Προσάρτηση της στην Συνθήκη του Άμστερνταμ 2005, Σχέδιο Συντάγματος της Ευρώπης: Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων εγγύηση βασικών δικαιωμάτων Άρης Αλεξόπουλος, 03/2006

Διαφάνειες Παραδόσεων

Διαφάνειες Παραδόσεων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Διαφάνειες Παραδόσεων Το αναλυτικό πλαίσιο για την κατανόηση των δημοσίων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι προτιμήσεις και οι στρατηγικές των εμπλεκομένων παικτών από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Η ΕΕ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Τι είναι η διεθνής περιφερειακή συνεργασία και ποια η εξέλιξη του φαινομένου; Μορφές Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.dap-nomikis.gr Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο

www.dap-nomikis.gr Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα: σοβαρό πρόβληµα: επανεξοπλισµός της υτικής Γερµανίας. Ως τότε η υτική Ένωση: έπαιζε το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 6: Οικονομική Ολοκλήρωση Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ B Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 1. Ιστορική εξέλιξη της Χωροταξίας Η Χωροταξία στην Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος (discipline) μεταπολεμικά, στις αρχές του δεύτερου μισού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής

Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Τα Εργαλεία και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική, 1 Οικονοµική, 2013 2012 Ποια Είναι τα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Αθήνα 15.10.2014 Χαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Φυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές

Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Διεθνές εμπόριο και παραγωγικοί συντελεστές Κλασική, Νεοκλασική και σύγχρονη προσέγγιση Προκλασικοί Μερκαντιλισμός Κλασικοί David Ricardo(συγκριτικό πλεονέκτημα) Το αγαθό με το χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκων : Ανδρέας Δημητρόπουλος Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Επιμέλεια Εργασίας : Διονυσία Ραδινού ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα