Τεύχος 134, Δεκέμβριος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος 134, Δεκέμβριος 2006"

Transcript

1

2 Τεύχος 134, Δεκέμβριος 2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και μετοχοποίησης δημόσιων και κερδοφόρων επιχειρήσεων από το 1990 και έπειτα αποτελεί για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, βασικό άξονα των οικονομικών παρεμβάσεων και των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Αποτέλεσε δε, βασικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων τη τελευταία δεκαπενταετία, σε μια διαδικασία ευρύτερων και βαθύτερων πειραματισμών επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς, σε κλάδους στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΟΤΕ ο οποίος εντάχθηκε σε πρόγραμμα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει άρθρο με τις εξελίξεις και τις αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στον συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ το τελευταίο διάστημα. ΜηνιαΙο περιοδικο του ΙνστιτοΥτου ΕργασΙαΣ τησ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Πολυζωγόπουλος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Σάββας Ρομπόλης. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας ΓραφεΙα: Eμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα , Τηλ: , , Fax: Ηλεκτρονικη διευθυνση: Ηλεκτρονικη σελιδοποιηση ΠαραγωγΗ: ΚAΜΠΥΛΗ, Αντιγόνης 60, Τηλ: , Fax: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

3 «Το παρον και το μελλον του ΟΤΕ: ΔιδΑγματα απο τη διεθνη εμπειρια» του Λευτέρη Κρέτσου 1. Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη: Αναδιαρθρώσεις και Πολιτικές Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, καθώς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έλαβαν χώρα μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Οι εξελίξεις αυτές άλλαξαν δραστικά το τοπίο των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που δραστηριοποιούνταν μέχρι πρότινος ως εθνικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί (telecom incumbents). Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας οι οργανισμοί αυτοί εντάχθηκαν σε μια διαδικασία ευρύτερων και βαθύτερων πειραματισμών επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών και της απώλειας του μονοπωλιακού τους χαρακτήρα. Σημαντική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισαν οι αποφάσεις πολλών κυβερνήσεων να προχωρήσουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης-μετοχοποίησης των οργανισμών αυτών, καθώς και η αδιάλειπτη βελτίωση της τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η σταδιακή υποχώρηση της δημόσιας παρουσίας στον κλάδο και τα δεδομένα της σύγχρονης συνύπαρξης που παρατηρείται στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας στην Ευρώπη μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτικών κεφαλαίων. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

4 Πίνακας 1 Η σύγχρονη συμβίωση δημοσίου και ιδιωτικών κεφαλαίων στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας στην Ευρώπη ΧΩΡΑ Κλάδος σταθερής τηλεφωνίας Στρατηγικός Επενδυτής - Σύνθεση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΔΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το κράτος κατέχει το 47,2% της Telekom Austria. Στον κλάδο, ο οποίος απελευθερώθηκε το 1998, δραστηριοποιούνται και άλλοι δημόσιοι φορείς ως επενδυτές. Το κράτος κατέχει το 50,6% του βασικού φορέα. Η Belgacom είναι μια δημόσια επιχείρηση, η οποία διέπεται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Η αγορά απελευθερώθηκε το Το κράτος ελέγχει το 100% της CYTA, αν και η αγορά απελευθερώθηκε το Μόνο μικρές επιχειρήσεις έχουν εμφανισθεί μέχρις στιγμής. Πλήρης απελευθέρωση στα μέσα της δεκαετίας του Το κράτος δεν έχει ποσοστό πλέον στην TDC. Το κράτος ελέγχει το 13,7% της TeliaSonera, η οποία προέκυψε από την συγχώνευση της Telia elia και της Sonera (πρώην κρατικός οργανισμός σταθερής τηλεφωνίας). Το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης και απελευθέρωσης της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του Το κράτος κατέχει το 43% της France Telecom. Η αγορά απελευθερώθηκε αρχικά το 1998 και στη συνέχεια το 2002 περιλαμβάνοντας και τις αστικές κλήσεις. Το ομοσπονδιακό κράτος κατέχει το 23% της Deutsche Telekom Telekom Telekom. Η αγορά απελευθερώθηκε το ΕΛΛΑΔΑ Το κράτος κατέχει το 38% του ΟΤΕ μετά την πρόσφατη απόφαση χρηματοδότησης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου στον Οργανισμό από το ελληνικό δημόσιο βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 3371/ Στο σχετικό νόμο προβλέπονταν η υποχρέωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μετοχών που αντιστοιχούν στο 4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η διαδικασία απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς συνεχίζεται με σταδιακά βήματα. Η Ö A IA (Δημοκρατία της Αυστρίας) διαθέτει κοινές μετοχές ή το 25,39% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με βάση σχετικά στοιχεία της 28 ης Ιουνίου του Το υπόλοιπο 74,61% (ή μετοχές) ανήκει σε διάφορους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές-μετόχους. Πρόκειται για μετοχές που διαπραγματεύονται ελεύθερα στο χρηματιστήριο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των Capital Researc esearc esearc Management anagement anagement anagement anagement (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) California) και Capital International (Cali ornia), (Cali ornia), California), οι οποίες κατέχουν μερίδια της τάξεως του 10% και του 4,2% αντίστοιχα. Η κυβέρνηση του Βελγίου διαθέτει το 50.0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και το 53,14% των δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα η elgacom Belgacom διαθέτει δικό της μερίδιο που ανέρχεται στο 5,91% της εταιρικής μετοχικής σύνθεσης. Επιπλέον το 0,55% των μετοχών ανήκει στο προσωπικό της εταιρίας, ενώ διαπραγματεύονται ανοικτά στο χρηματιστήριο το 43,54% των μετοχών. Η εταιρία προέκυψε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Σκανδιναβικής χερσονήσου (της Telia elia με την Sonera), η οποία πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του Το Σουηδικό και το Φινλανδικό κράτος κατέχουν αντίστοιχα το 45,3% και το 13,7% των μετοχών. Θεσμικοί επενδυτές από την Σουηδία και τη Φινλανδία κατέχουν αντίστοιχα το 19,7% και το 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στην τελευταία περιοδική έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρίας στις 21/06/2006. Εξαιτίας της πώλησης μετοχών του κράτους στην ίδια την εταιρία κατά το 2005 το γαλλικό κράτος κατέχει πλέον το 32,45% της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

5 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ Μόλις το 1% των μετοχών της MATAV ανήκει στο κράτος. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας έλαβε χώρα μεταξύ Η Eircom είχε πλήρως ιδιωτικοποιηθεί το 1999, ενώ η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του Το κράτος δεν διαθέτει πλέον μερίσματα στην Telecom l Italia. l Η διαδικασία απελευθέρωσης ολοκληρώθηκε στις αρχές του Το κράτος κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Maltacom και λειτουργεί ως μονοπώλιο. Το μερίδιο του κράτους στην KPN είναι 14,2%. Η κυβέρνηση κατέχει επίσης ένα «ειδικό μερίδιο», με ειδικούς συναπτόμενους τίτλους. Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε το Το κράτος ελέγχει το 51% της Telenor. Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του Το κράτος ελέγχει ακόμη το 4% της Telekom nicacj Pol k Polska Pol k ( ). ). Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έλαβε χώρα μεταξύ Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκε το Στις 22 Δεκεμβρίου του 1995 υπογράφθηκε, μετά από ανοιχτή πρόσκληση του κράτους για την εύρεση στρατηγικού επενδυτή της εταιρίας, η τελική συμφωνία εξαγοράς της MATA A A από επιχειρηματικό consortium που αποτελούνταν από την eutsc e Deutsc e ele om ele om Telekom ele om και την Ameritec Ameritec Ameritec Ameritec Ameritec Ameritec International. Οι εταιρίες αυτές απέκτησαν το 30,1% του κεφαλαίου της εταιρίας και το management. Το εγχείρημα ιδιωτικοποίησης της A A MATA ( a ar ( a ar ( a ar Mayar ele om ele om ele om ele om Telekom ele om από τον Μάιο του 2005) είναι το πιο σημαντικό στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και συνιστά την μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στη χώρα. Η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της 30 ης Ιουνίου του 2006 έχει ως εξής: Θεσμικοί επενδυτές από την Ιταλία 25,36% Άλλοι εγχώριοι μέτοχοι (24,36%) Ξένοι θεσμικοί επενδυτές (21,45%) Olympia S.p.A..A.. (17,99%) Ιταλικές εταιρίες (6,74%) Ξένες εταιρίες (3,07%) Telekom Italia roup (0,94%) Άλλοι μέτοχοι από το εξωτερικό (0,09%) Επί του παρόντος το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών κατέχει ο όμιλος irelli Pirelli (57,66%) και ακολουθούν η Ol mpia Ol mpia Olympia Ol mpia S.p.A..A. (18%), η Hopa opa (16%), η E i ione Edizione E i ione E i ione ol ing Holding ol ing ol ing ol ing ol ing (7,88%) και η Edizione Finance nternational International nternational nternational nternational (8,92%) Το κράτος αρχικά (Ιούνιος 1998) πούλησε το 40% της Maltacom altacom με δημόσια προσφορά μετοχών στο χρηματιστήριο (20% στην εγχώρια αγορά και 20% στο εξωτερικό). Τον Μάιο του 2006 η ECO TECOM Investments n estments n estments n estments και ο επενδυτικός όμιλος του ubai Dubai ( ubai ( ubai ( ubai Dubai n estment n estment n estment Investment n estment n estment roup, roup, roup, roup, roup, roup, roup, roup, ), οι οποίες αποτελούν θυγατρικές της Dubai ubai ubai ol ing, Holding, ol ing, ol ing, ol ing, απέκτησαν το 60% του μεριδίου των μετοχών που άνηκαν στο κράτος. Το κράτος, διαμέσου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου κατείχε μέχρι το τέλος του 2005 το 54% των μετοχών αν και εκφράζεται επίσημα η θέληση της μείωσης του σχετικού ποσοστού στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον το 35,6% του συνολικού μετοχικού αποθέματος ανήκει σε επενδυτές από το εξωτερικό. Πρόκειται κυρίως για τραπεζικούς και επενδυτικούς οίκους, όπως η JPMorgan organ C ase an an Ban και η State Street an an an an an Bank an an an rust rust rust rust rust rust rust rust rust Trust rust Co. Η γεωγραφική προέλευση του μεριδίου των μετοχών που είναι ελεύθερο προς αγοραπωλησία έχει ως εξής: Νορβηγία 21% ΗΠΑ 27% ΗΒ 20% Ευρώπη (εκτός Σκανδιναβικής) 23% Σκανδιναβικές χώρες (εκτός Νορβηγίας) 3% Άλλες χώρες 5% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

6 ΣΛΟΒΑΚΙΑ Το κράτος κατέχει το 49% της Slov k Telecom. Telecom Telecom Η διαδικασία της απελευθέρωσης ξεκίνησε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟ Το κράτος ελέγχει το 63% της Telekom Slovenije. Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε μέσω νομοθεσίας το Το κράτος δεν κατέχει πλέον μερίσματα στην Telefonica και η αγορά έχει πλήρως απελευθερωθεί. Το κράτος ελέγχει το 45,3% των μετοχών της TeliaSonera. Η διαδικασία της απελευθέρωσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του Ιδιωτική ιδιοκτησία. Η B h Telecom Telecom Telecom ιδιωτικοποιήθηκε το 1985 και η απελευθέρωση ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από τις 8 Μαρτίου του 2006 η εταιρία λειτουργεί με νέα επωνυμία (Slo a Slovak ele om). ele om). ele om). Telekom). Σήμερα αποτελεί θυγατρική του ομίλου της eutsc e Deutsc e ele om, ele om, ele om, Telekom, ο οποίος διαθέτει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το κράτος (Υπουργείο Μεταφορών-Επικοινωνιών) διατηρεί με βάση τον ετήσιο απολογισμό του 2005 το 34% των μετοχών και το Εθνικό Ταμείο Ιδιοκτητών ( ational National Propert ropert ropert ropert Fun ) Fun ) Fun ) Fun ) Fun ) Fun ) το 15%. Σύμφωνα με στοιχεία της 31 ης Αυγούστου του 2006 το κράτος έχει στη διάθεση του το 62,53% των μετοχών της εταιρίας. Ακολουθούν κατά σειρά η Kapitalska apitals a ru ba druzba ru ba ru ba (5,59%) και η Slo. Slo. Odskodninska O s o nins a O s o nins a O s o nins a druzba ru ba ru ba ru ba ru ba ru ba (4,25%). Σύμφωνα με στοιχεία της 7 ης Ιουνίου του 2005 η εταιρία διαθέτει πάνω από 4 τρισεκατομμύρια μετόχους με τα υψηλότερα μερίσματα να περιλαμβάνουν διάφορες τράπεζες και διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Η εταιρία προέκυψε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Σκανδιναβικής χερσονήσου (της Telia elia με την Sonera), η οποία πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του Το Σουηδικό και το Φινλανδικό κράτος κατέχουν αντίστοιχα το 45,3% και το 13,7% των μετοχών. Θεσμικοί επενδυτές από την Σουηδία και τη Φινλανδία κατέχουν αντίστοιχα το 19,7% και το 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στις 21/06/2006. Με νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση προώθησε το 1984 την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας κάνοντας δημόσια προσφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Το 1991 και το 1993 η κυβέρνηση ολοκλήρωσε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης πουλώντας όλες τις μετοχές της στη σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρίας. Πηγή: Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών 2005, Ετήσια Έκθεση INE (2006)/EIRO, Σήμερα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και να θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς: απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, απορροφά σημαντικό όγκο επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και έργα υποδομής (ευρυζωνικά δίκτυα κτλ.), αφορά έρευνα επιστημονικής αιχμής και υψίστης σημασίας πεδίο τεχνολογικής εφαρμογής, συνδέεται άμεσα με ζητήματα παροχής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Η διαχρονική πορεία ανάπτυξης του κλάδου σημείωσε σημαντική υποχώρηση το 2002, όπου και πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση της χρηματιστηριακής αξίας πολλών επιχειρήσεων και εμφανίστηκαν διευρυμένα ελλείμματα στους περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Ωστόσο, ετά το 2002 ο κλάδος παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο, η οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην επέκταση της κινητής τηλεφωνίας και στις διευρυμένες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στο κόστος της σταθερής τηλεφωνίας και κυρίως στο κόστος του πάγιου της σταθερής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία για το 2003, η αύξηση του κύκλου πωλήσεων των επιχειρή- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

7 Πίνακας 2 Οι 20 μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί στην Ευρώπη κατά το 2003 Εταιρία Χώρα προέλευσης Βασική δραστηριότητα * Deutsc e Telekom ele om ele om Γερμανία Πρώην Κύκλος πωλήσεων 2003 (σε εκατ. ευρώ) Αύξηση κύκλου πωλήσεων Αριθμός εργαζομένων ** ,0% odafone Βρετανία Κινητή τηλεφωνία ,5% France Telecom Telecom Italia Γαλλία Ιταλία Πρώην Πρώην Telefonica Ισπανία Πρώην BT Βρετανία Πρώην KPN Ολλανδία Πρώην ivendi Universal ni ersal ni ersal Γαλλία Σταθερή, κινητή, internet, TeliaSonera Σουηδία- Φινλανδία Πρώην mm02 Βρετανία Κινητή τηλεφωνία TDC Δανία Πρώην Portugal Telecom elecom elecom Πορτογαλία Πρώην Belgacom Βέλγιο Πρώην ,1% ,5% ,0% ,1% ,0% ,7% ,0% ,8% ,7% ,5% ,0% Cable Wireless ireless ireless Βρετανία Σταθερή τηλεφωνία ,4% OTE Ελλάδα Πρώην Wind Ιταλία Σταθερή, κινητή, internet, Tele 2 Σουηδία Σταθερή, κινητή, internet, Telekom Austria Αυστρία Πρώην Auna Ισπανία Σταθερή, κινητή, internet, ,0% ,8% ,0% ,6% ,0% Bouygues Telecom elecom elecom Γαλλία Κινητή τηλεφωνία ,5% Πηγή: Αναπαραγωγή πρωτοτύπου από EMCC (2005b). Όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε μονοπωλιακή βάση εντάσσονται σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα του διαδικτύου (internet). Η m m 02 δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διάσπασης της BT και μπορεί να θεωρηθεί ως ο δημόσιος τηλεπικοινωνιακός φορέας της Βρετανίας. Αριθμός εργαζομένων κατά το 2003, εκτός από την Deutsche Telekom (DT) και την Vodafone (μέσος αριθμός εργαζομένων κατά το 2003). Ο ετήσιος κύκλος πωλήσεων και ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες του ομίλου Vivendi Universal (SFR Cegetel and Maroc Telecom ). ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

8 σεων του κλάδου εκτιμούταν στο 5,6% στην ΕΕ-15 έναντι 1,7% στις ΗΠΑ και 2,6% στην Ιαπωνία (IDATE, 2004). Επιπλέον με βάση την σχετική μελέτη του IDATE (2004) το 51% των εσόδων των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην Ευρώπη προέρχονταν από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το 35% και το 14% των υπόλοιπων εσόδων προέρχονταν από την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών στο διαδίκτυο αντίστοιχα. Η ανοδική αυτή πορεία του κλάδου μετά το 2002 αποδεικνύεται και από την όξυνση του ανταγωνισμού, η οποία σε ένα βαθμό οφείλεται και στην παρουσία νέων πάροχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κυρίως στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Η odafone αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό. Παρ' όλα αυτά οι ιδιωτικοποιημένοι-πρώην αμιγώς δημόσιοι οργανισμοί εξακολουθούν να κατέχουν τα υψηλότερα μερίδια αγοράς και να αποτελούν τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στο χάρτη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ευρώπης. Στον πίνακα 2 αποτυπώνονται οι πιο σημαντικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη από πλευράς ετήσιων εσόδων και αριθμού απασχολούμενων. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας στο Δουβλίνο (EFILWC, 2005) αποτυπώνονται οι κυρίαρχες τάσεις μεταμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού χάρτη στην Ευρώπη και ποιες είναι οι βασικές αιτίες των παρατηρούμενων αλλαγών. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη οι σχετικές αλλαγές οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες: 1. Αλλαγή ρυθμιστικού πλαισίου και απελευθέρωση των εθνικών αγορών. 2. Επίδραση της κρίσης του Ένταξη νέων πάροχων στην ευρωπαϊκή αγορά. 4. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας και διαδικασία πιστοποίησης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από τους παράγοντες αυτούς αξίζει να υπογραμμίσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις της χρηματιστηριακής κρίσης του 2001, καθώς και οι δύο αυτοί παράγοντες αποτέλεσαν το πρόκριμα για την προώθηση ευρύτερων σχεδίων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στον κλάδο. 1.1 Θέματα ρύθμισης και μετάβασης στο καθεστώς απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών Μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει μεταμορφωθεί από μια βιομηχανική δραστηριότητα εθνικής βάσης και εμβέλειας με την μονοπωλιακή παρουσία δημόσιων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε μια ανοιχτή αγορά που λειτουργεί με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι πολιτικές της Commission διευκόλυναν τη συγκεκριμένη διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς του εθνικού προστατευτισμού στο καθεστώς της απελευθέρωσης της αγοράς και της κατάργησης των κρατικών μονοπωλίων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

9 Οι πολιτικές ενίσχυσης της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών ξεκίνησαν αρχικά στις ΗΠΑ και το ΗΒ, ως απόρροια και των κυβερνητικών δεσμεύσεων των κυβερνήσεων Reagan και ac er στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και επεκτάθηκαν αργότερα στο σύνολο της Ευρώπης στα πλαίσια των συνεχών σχετικών προτροπών από διαφόρους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η ATT (Sc neider, 2002). Παρ' όλα αυτά σε επίπεδο Ένωσης η Commission αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα απελευθέρωσης της αγοράς προωθώντας μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες υποχρέωναν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το 2002 μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησαν στην υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των κανόνων προώθησης του ελεύθερου ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Το νέο πακέτο ρυθμίσεων αντικαθιστούσε το προηγούμενο θεσμικό οπλοστάσιο της Ένωσης για το άνοιγμα των εθνικών αγορών στις τηλεπικοινωνίες, το οποίο αποτελούνταν μέχρι τις αρχές του 1990 από 20 και πλέον σχετικές οδηγίες. Επιπλέον με το νέο πακέτο η Ένωση εισήγαγε νέους μεθόδους ρύθμισης των εθνικών τηλεπικοινωνιακών αγορών, οι οποίοι στόχευαν στα εξής: Απλοποίηση των αρχών του θεσμικού πλαισίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Απλοποίηση των διαδικασιών κατοχύρωσης και παροχής αδειών λειτουργίας σε ενδιαφερόμενους/ νέους πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ενιαιοποίηση και σύγκλιση των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας στην επικράτεια της Ένωσης. Συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών και της Commission. Η έναρξη ισχύος των νέων μεθόδων ξεκινούσε στις 24 Απριλίου του 2002 και συνδυάστηκε με την υποχρέωση ενσωμάτωσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατών-μελών της Ένωσης έξι κοινοτικών οδηγιών και δύο σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Commission, οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ Εκτός, όμως, από τις παραπάνω πρωτοβουλίες της Commission και των άλλων οργάνων της Ένωσης οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αποδείχτηκαν εξίσου καθοριστικός παράγοντας απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Σχεδόν σε όλους τους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς από τις αρχές του 90 πραγματοποιήθηκαν απόπειρες ιδιωτικοποίησης και περιορισμού της κρατικής συμμετοχής στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με την μέθοδο της μετοχοποίησης. Η περίπτωση της βρετανικής BT ξεχωρίζει, καθώς η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 80 και ολοκληρώθηκε το 1991, όπου η συνολική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

10 Πίνακας 3 Θυγατρικές και μητρικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών κατά μήκος της Ευρώπης Εταιρία (εγχώρια αγορά) Deutsc e Telekom (Γερμανία) odafone (Βρετανία) France Telecom (Γαλλία) Telecom Italia (Ιταλία) Telefonica (Ισπανία) (Βρετανία) (Ολλανδία) ivendi Universal*** (Γαλλία) TeliaSonera (Σουηδία-Φινλανδία) mm02 (Βρετανία) C (Δανία) Portugal Telecom (Πορτογαλία) Belgacom (Βέλγιο) Cable Wireless (Βρετανία) O E (Ελλάδα) Tele 2 (Σουηδία) Telekom Austria (Αυστρία) Auna (Ισπανία) Bouygues elecom Telecom elecom (Γαλλία) Βασικές θυγατρικές * και δραστηριοποίηση εταιρίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης Χώρες-μέλη της Άλλες ευρωπαϊκές χώρες ΕΕ-15 Αυστρία (T-Mobile, ( - obile, T-Online), -Online), Τσεχία (T-Mobile, ( - obile, PragoNet), rago et), Γαλλία (T-Online), ( -Online), Κροατία (HT), ( ), Ολλανδία (T-Mobile), ( - obile), Ουγγαρία (Matav), ( ata ), Πορτογαλία (Terravista), ( erra ista), Σλοβακία (Slovak (Slo a Telekom), ele om), Ισπανία (Ya.com), ( a.com), Βρετανία ( - obile), - obile), - obile), Mobile), Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Αλβανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Μάλτα, Ρουμανία Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία της odafone) o a one) της odafone) o a one) Βέλγιο ( obistar), Mobistar), Πολωνία (TP), ( ), Ολλανδία (Orange), Ρουμανία (Orange), Ισπανία ( ni Uni 2), Σλοβακία (Orange), Ελβετία (Orange), Βρετανία (Orange), Γαλλία (Telecom ( elecom Italia), talia), Γερμανία (Hansenet) ( ansenet) Γερμανία ( ), ), Ιρλανδία (Esat), Ολλανδία ( ), ), Ισπανία ( ), BT), Βέλγιο ( ASE), BASE), Γερμανία (E-plus), Δανία ( elia), Telia), Φινλανδία ( eliasonera), TeliaSonera), Γερμανία (Ο2), Ιρλανδία (O2), Αυστρία(One, ex-connect Austria), Γερμανία (Talkline), ( al line), Ελβετία (TDC ( C Switzerland) Swit erlan ) Γερμανία (C ), ), ), ), Γαλλία (C ), ), ), ), Ισπανία (C W), ), Μονακό (Monaco ( onaco Telecom) elecom) Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Βρετανία (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία της Tele ele 2) Ουγγαρία ( an el) PanTel) Λετονία (Lattelekom), (Lattele om), Λιθουανία (Lietuvos (Lietu os Telekomas), ele omas), Πολωνία (Polkomtel), ( ol omtel), Λιθουανία (Bite ( ite SM), S ), Αρμενία (Armantel), Αλβανία (A C), AMC), Βουλγαρία ( lobul), lobul), Ρουμανία ( om Rom Telecom), elecom), elecom), elecom), Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία της Tele ele 2) Κροατία ( net net S ), S ), S ), S ), Τσεχία (C ec Czec Online), Λιχτενστάϊν (mobil om), mobilkom), Σλοβενία (Si.mobil), Πηγή: Αναπαραγωγή πρωτοτύπου από EMCC (2005b). * Περιλαμβάνονται μόνο οι πάροχοι στους οποίους οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ή έχουν στα χέρια τους το m nagem ent μέσω της λεγόμενης «χρυσής μετοχής». ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

11 εταιρίας πέρασε εξ ολοκλήρου στα χέρια ιδιωτών. Εξίσου σημαντική ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν και οι νέες χώρες-μέλη της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτικοποίηση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών πραγματοποιήθηκε με την μορφή της εξαγοράς ενός σημαντικού πακέτου μετοχών από αντίστοιχους οργανισμούς από τη Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως στρατηγικοί επενδυτές (πλειοψηφία μετοχών ή έλεγχο «χρυσής μετοχής», ανάθεση management, μεταφορά τεχνογνωσίας στις αποκτηθείσες επιχειρήσεις). Με τα συγκεκριμένα εγχειρήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων διαμορφώθηκαν σημαντικές εταιρικές συμμαχίες, οι οποίες συνέβαλλαν στη δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι συμμαχίες της T-Mobile και της Orange στις οποίες κυριαρχούν η παρουσία της Deutsc e Telekom και της France Telecom αντίστοιχα αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις, καθώς οι συγκεκριμένες συμμαχίες δραστηριοποιούνται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη κατέχοντας υψηλά μερίδια στις εγχώριες αγορές και καλύπτοντας διευρυμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα η γερμανικών συμφερόντων Deutsc e Telekom αποτελεί την μητρική εταιρία διαφόρων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται εκτός γερμανικού εδάφους με άλλο όνομα και ιδιαίτερα συχνά με την επωνυμία της συμμαχίας T-Mobile. Στον πίνακα 3 αποτυπώνεται η αυξημένη διεθνοποίηση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η ΕΕ και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές κατά τις προηγούμενες δεκαετίες αποτέλεσαν βασικούς φορείς ενίσχυσης των διαδικασιών διεθνοποίησης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Η Ένωση επέβαλλε το άνοιγμα των εγχώριων αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό και οι κυβερνητικές πολιτικές παραχώρησαν με τη σειρά τους το δικαίωμα διατήρησης κρατικών μονοπωλίων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προχωρώντας σε ποικίλες απόπειρες ιδιωτικοποίησης με αποτέλεσμα την σταδιακή απελευθέρωση και διεθνοποίηση του κλάδου. Η δημιουργία των εθνικών ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών συνέβαλε σημαντικά στην εξυπηρέτηση των παραπάνω επιδιώξεων των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών και των κοινοτικών οργάνων. Όπως τονίζεται και σε μια σχετική μελέτη του EIRO (2005) μια βασική πλευρά των αναδιαρθρώσεων που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών από τη δεκαετία του 1990 είναι η μετατόπιση από μια κατάσταση δημοσίου ελέγχου σε πιο χαλαρές και περισσότερο αποκεντρωμένες μορφές διακυβέρνησης, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοποίηση και στην παρακολούθηση των μηχανισμών της αγοράς, του ανταγωνισμού καθώς και σε ανεξάρτητους ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως τα Γραφεία ή οι Αρχές Ανταγωνισμού. Στις χώρες της παλιάς Ευρώπης (ΕΕ-15) οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές δημιουργήθηκαν μεταξύ Μόνο στη Βρετανία ο σχετικός θεσμός αναπτύχθηκε πολύ νωρίτερα και ειδικότερα μόλις το 1984 αμέσως σχεδόν μετά την σταδιακή ιδιωτικοποίηση της BT. Αντίστοιχα στις 10 νέες χώρεςμέλη της Ένωσης η καθιέρωση ανεξάρτη- 10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

12 της ρυθμιστικής αρχής αποτέλεσε τμήμα της ευρύτερης διαδικασίας προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία. Στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών (EETT) ιδρύθηκε το 1995 και η συνολική της στάση απέναντι στον ΟΤΕ έχει συχνά προκαλέσει τη δυσφορία των συνδικάτων, καθώς συχνά υποστηρίζονται απόψεις ότι η πολιτική της ΕΕΤΤ δεν στρέφεται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης και της αποτροπής κάθε αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιριών που λειτουργούν στην ελληνική αγορά. Αντίθετα η ΟΜΕ-ΟΤΕ θεωρεί ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. συμβάλλει στην διασφάλιση ευνοϊκών όρων ανάπτυξης μόνο στις ανταγωνίστριες προς τον ΟΤΕ εταιρίες, επιβαρύνοντας την εταιρία με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και προκαλώντας κύμα διαρροής συνδρομητών του ΟΤΕ προς τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (Κρέτσος, 2005). 1.2 Η επίπτωση της κρίσης του 2001 Η διεύρυνση που προκάλεσε το 1998 η ανάπτυξη των επιχειρήσεων διαδικτύου στις ΗΠΑ μεταφέρθηκε ένα χρόνο αργότερα στην Ευρώπη. Την εποχή εκείνη παρατηρήθηκαν ανοδικές τάσεις στην τιμή των μετοχών των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών συμβάλλοντας στην καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών κερδοφορίας και περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά στις αρχές του 2001 οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στα πλαίσια του διαδικτύου έχασαν περίπου το 80% με 99% της χρηματιστηριακής τους αξίας συμπαρασύροντας σε παρατεταμένη οικονομική κρίση όλους τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, οι οποίοι είχαν επενδύσει σημαντικό μέρος των αποθεματικών τους στο χρηματιστήριο. Το χρέος των οργανισμών αυτών διογκώθηκε προκαλώντας ευρύτερες χρηματοοικονομικές πιέσεις, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό εκτονώθηκαν όπως θα δούμε στη συνέχεια και με την εφαρμογή πολλαπλών και εκτεταμένων προγραμμάτων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης με παρεπόμενες σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 2. Οι επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Eurostat (2005) στον κλάδο της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας το 2003 εργάζονταν περίπου 1,3 εκατομμύρια σε επίπεδο Ένωσης. Μεταξύ παρατηρείται μέση αύξηση της απασχόλησης της τάξεως του 2%. Παρ' όλα αυτά από το 2001 και μετά παρατηρούνται πτωτικές τάσεις παρά την εμφάνιση νέων εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την επέκταση της δραστηριότητας των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών σε νέους τομείς, όπως το διαδίκτυο και οι επιμέρους υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Οι πίνακες 4 και 5 αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη πτωτική τάση. Βασική ευθύνη για την παρατηρούμενη μείωση της απασχόλησης στον κλάδο αποδί- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

13 δεται στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η οποία συχνά συνεπάγεται την κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα στη Γερμανία οι απασχολούμενοι στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν από σε το 2005 (Traxler fort coming). Αντίστοιχα στον πολωνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών (TP) το απασχολούμενο προσωπικό μειώθηκε κατά 50% από το 2001 με τη συνδρομή υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης και αναμένεται νέο σχέδιο ομαδικών απολύσεων της τάξεως των και πλέον εργαζομένων. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνταν και τα τρία συνεχόμενα σχέδια αναδιάρθρωσης της Belgacom από το 1997, τα οποία είχα ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου θέσεων εργασίας (πάνω από το 50% των απασχολούμενων σήμερα) και την εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας της εργασίας. Πίνακας 4 Η απασχόληση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, Μέση ετήσια (%) αύξηση ΕΕ ,0-2,0 ΕΕ ,3-1,6 ΒΕΛΓΙΟ ,7-5,0 ΤΣΕΧΙΑ ,3 ΔΑΝΙΑ ,0-6,5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,2-2,2 ΕΣΘΟΝΙΑ ,1-8,5 ΕΛΛΑΔΑ ,2 1,2 ΙΣΠΑΝΙΑ ,3-5,0 ΓΑΛΛΙΑ ,6-6,5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,9-5,8 ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ,3-0,3 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ,0-15,4 ΛΕΤΟΝΙΑ ,1-10,2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ,6 9,6 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,1-6,1 ΜΑΛΤΑ ,5-13,6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ,4-16,3 ΠΟΛΩΝΙΑ ,3-4,2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ,3-12,4 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ,8-2,4 ΣΛΟΒΑΚΙΑ ,1-10,7 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,8-10,3 ΣΟΥΗΔΙΑ ,9-7,1 ΗΒ ,7 3,5 Πηγή: Αναπαραγωγή πρωτοτύπου από Statistics in Focus, 8/2005. Ποσοστιαία Μεταβολή (%) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

14 Πίνακας 5 Η απασχόληση σε βασικούς ομίλους τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, Όμιλος Deutsc e Telekom odafone France Telecom Telecom Italia Telefonica BT KPN ivendi Universal*** TeliaSonera (Σουηδία- Φινλανδία) mm02 (Βρετανία) C (Δανία) Portugal Telecom (Πορτογαλία) Belgacom (Βέλγιο) Cable Wireless (Βρετανία) O E (Ελλάδα) Win (Ιταλία) Tele 2 (Σουηδία) Telekom Austria (Αυστρία) Auna (Ισπανία) Bouygues Telecom (Γαλλία) Πηγή: EMCC (2005a) Τα προγράμματα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης αποτελούν συνεπώς εξίσου σημαντικό παράγοντα με αυτόν της εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την εκδήλωση της τάσης μείωσης του όγκου της απασχόλησης στις τηλεπικοινωνίες, καθώς συνέβαλλαν στη σταδιακή απομάκρυνση αρκετών εργαζομένων από τις θέσεις εργασίας τους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιβλήθηκαν από την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στο πλαίσιο της όξυνσης του ανταγωνισμού και της προσπάθειας περιορισμού των συσσωρευμένων χρεών, που διογκώθηκαν στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Ουσιαστικά μετά το 2001 οι επιχειρήσεις του κλάδου στράφηκαν σε μια κατεύθυνση ανάπτυξης και ενίσχυσης της εταιρικής αποδοτικότητας που κινούνταν περισσότερο στον αμυντικό άξονα «περιορισμός εργατικού και λειτουργικού κόστους» και λιγότερο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

15 σε επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και επέκτασης του κύκλου πωλήσεων σε εγχώριες και ξένες αγορές. Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή μείωσης του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς της Ευρώπης περιλάμβανε τη λήψη των εξής μέτρων με την μορφή πακέτου: περιορισμός του απασχολούμενου προσωπικού μέσα από την «ορθολογικοποίηση» των προσλήψεων στα πλαίσια της εφαρμογής πιο αυστηρών μεθόδων προγραμματισμού των αναγκών στελέχωσης και της υλοποίησης συνεχόμενων προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας (προσωρινή-μερική απασχόληση κτλ.), πιο διευρυμένη αξιοποίηση των πρακτικών υπεργολαβίας και ανάθεσης μέρους του παραγωγικού έργου σε τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες) κυρίως στους τομείς συντήρησης του δικτύου και της εξυπηρέτησης πελατών (call centers), εφαρμογή πιο αποδοτικών μεθόδων οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας (πχ. Εισαγωγή πιο προηγμένων αυτοματισμών, etom κτλ.). περιορισμός των επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία συχνά σήμαινε και την πώληση ενός τμήματος παραγωγής ή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε άλλες εταιρίες ή σε ιδιώτες μέσω του χρηματιστηρίου. Τα προγράμματα δηλαδή επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης που έλαβαν χώρα από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας στόχευαν σε πολλαπλούς στόχους και χαρακτηρίζονταν από παράλληλες δράσεις σε διάφορους τομείς και λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η απασχόληση αποτέλεσε το βασικό θύμα των δράσεων αυτών, καθώς με την ολοκλήρωση τους ο αριθμός των εργαζομένων περιορίστηκε δραστικά. Η περίπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς που λειτουργούσαν πριν την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Ο πίνακας 6 είναι ενδεικτικός ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Η διάχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αποτελεί εξίσου σημαντική διάσταση ως προς το ζήτημα της διερεύνησης των επιπτώσεων των προγραμμάτων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στην απασχόληση του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των προσωρινών εργαζόμενων και των απασχολούμενων με καθεστώς μερικής απασχόλησης παρουσίασε σημαντική αύξηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βελγική Belgacom και στη γερμανική Deutsc e Telecom οι εργαζόμενοι με το παλαιό ειδικό καθεστώς της «ιδιόμορφης μονιμότητας» αντιπροσωπεύουν μόλις το 70% και 40% αντίστοιχα επί του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών (EIRO, 2005). Τα στοιχεία αυτά δηλώνουν ότι οι συντελούμενες αλλαγές στις δημόσιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (σε όποιες βεβαίως παραμένουν «δημόσιες» και δεν έχουν πλήρως ιδιωτικοποιηθεί) οδη- 14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

16 Πίνακας 6 Η απασχόληση σε πρώην κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ευρώπη Οργανισμός Χώρα Απασχολούμενοι στο τέλος του 2001 Απασχολούμενοι στο τέλος του 2002 Απασχολούμενοι στο τέλος του 2003 Μεταβολή μεταξύ BT ΗΒ ,6% Deutsc e Telekom Γερμανία ,8% France Telecom elecom elecom Γαλλία ,7% KPN Ολλανδία ,1% Swisscom Ελβετία ,2% TDC Δανία ,1% Telecom Italia talia talia Ιταλία ,4% Telefonica Ισπανία ,2% TeliaSonera Σουηδία/ Φινλανδία Πηγή: EMCC (2005a) ,5% γούν στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων με υποβαθμισμένο εργασιακό καθεστώς κυρίως ως προς τα δικαιώματα και τις αμοιβές (Κουζής, 2006). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με άλλα μέτρα πολιτικής που συνδέθηκαν με την μετάβαση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στον ελεύθερο ανταγωνισμό και της επιχειρησιακής λειτουργίας τους με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είχε σημαντική επίπτωση με την σειρά του στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα μια αδημοσίευτη μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του Δουβλίνου σχετικά με θέματα εργατικής και εργοδοτικής εκπροσώπησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εργασιακές σχέσεις του κλάδου μεταμορφώθηκαν από το καθεστώς προστασίας των ρυθμίσεων που ισχύουν στο δημόσιο τομέα στις ευέλικτες ρυθμίσεις που ισχύουν για τον ιδιωτικό 1. Εντούτοις, όπως σημειώνεται στη συγκεκριμένη μελέτη τα ποσοστά κάλυψης των εργαζομένων στον κλάδο από το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας προσεγγίζουν επίπεδα της τάξεως του 80%. Μόνο το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, το ΗΒ, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία εμφανίζουν αντίστοιχα επίπεδα μικρότερα του 50%. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην κληρονομιά της θεσμικής προστασίας που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι την εποχή της κυριαρχίας του κλάδου από τα κρατικά μονοπώλια και τους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Ωστόσο σύμφωνα με το συντάκτη της έκθεσης με το πέρασμα του χρόνου και ενόσω συνεχίζεται η διαδικασία απομάκρυνσης του κρατικού ελέγχου από τις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω της εφαρμογής σχεδίων ιδιωτικοποίησης και της αλλαγής στο πρότυπο 1 Δες την αδημοσίευτη μελέτη του Traxler. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

17 διοίκησης, ο κίνδυνος επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων και υποβάθμισης του ρόλου της συλλογικής διαπραγμάτευσης συνεχώς αυξάνεται Η περίπτωση του ΟΤΕ Η συζήτηση για το μέλλον του ΟΤΕ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού, καθώς και τις έντονες δυσκολίες υπογραφής της νέας σύμβασης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων και τα σχετικά πρόσφατα μέτρα εθελουσίας εξόδου και άρσης της «μονιμότητας» των νέων υπαλλήλων. Οι εξελίξεις στον Οργανισμό είναι ιδιαίτερα σημαντικές δεδομένου ότι ο ΟΤΕ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας παρέχοντας σημαντικού χαρακτήρα υπηρεσίες για την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα και την εθνική άμυνα. Η πρόσφατη απόφαση να εκχωρηθεί η διοίκηση του Οργανισμού σε ξένο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό με την ταυτόχρονη πώληση μέρους του πακέτου των μετοχών του δημοσίου συνιστά την στρατηγική των προθέσεων για το μέλλον του οργανισμού. Η πρώτη μεγάλη απόπειρα αναδιοργάνωσης της εταιρίας έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1993 όταν η κυβέρνηση επιχείρησε με το νόμο 2167/ 1993 να εκποιήσει σε ιδιώτες το 35% των μετοχών του ΟΤΕ μέσω του χρηματιστηρίου και το 14% σε ξένη εταιρία. Η ξένη εταιρία χαρακτηρίζονταν ως στρατηγικός επενδυτής και θα αναλάμβανε το management. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα και από διάφορους πολιτικούς φορείς με αποτέλεσμα να ναυαγήσει το συγκεκριμένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης και να επανέλθει το αρχικό καθεστώς ρύθμισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Οργανισμού. Το καθεστώς αυτό προέβλεπε τα εξής: Ο ΟΤΕ διαθέτει μια μόνο μετοχή, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Καταργούνται οι αποφάσεις που προβλέπουν την έκδοση μετοχών και τη διάθεση τους σε τρίτους με στόχο την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή την αλλοίωση της μετοχικής σύνθεσης του Οργανισμού. Το καθεστώς αυτό που διασφάλιζε την μόνιμη και αποκλειστική παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις τηλεπικοινωνίες θα καταργηθεί μόλις ένα χρόνο αργότερα όταν με το νόμο /1994 καθίσταται δυνατή η ανοικτή διάθεση μετοχών του Οργανισμού σε τρίτους, με το δημόσιο όμως να διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης. Τον Απρίλιο του 1996 με την είσοδο του ΟΤΕ στο χρηματιστήριο, διατέθηκε το 8% των μετοχών. Τον Ιούνιο του 1997 τίθεται προς πώληση ένα ακόμη 12% των μετοχών και λίγους μήνες αργότερα ακολουθεί νέα διαδικασία πώλησης μετοχών της εταιρίας. 2 Traxler ο.π. 16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

18 Μέχρι το Δεκέμβριο του 2005 οι ιδιώτες και ειδικότερα τα ξένα funds εξασφάλισαν τον έλεγχο του 66% των μετοχών του ΟΤΕ (Στρατούλης, 2005). Μέσα σε μια δεκαετία, δηλαδή, το ελληνικό κράτος απώλεσε την ιδιότητα του μεγαλύτερου μετόχου, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης του Οργανισμού 3. Το γεγονός αυτό είχε σοβαρές συνέπειες στην απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πολίτες της χώρας. 3.1 Απασχόληση Αναφορικά με την απασχόληση παρατηρείται μια διαχρονική τάση συρρίκνωσης του απασχολούμενου προσωπικού με την απώλεια περίπου θέσεων εργασίας. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για αυτήν την απώλεια φέρουν τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα και η σταδιακή αποχώρηση μέρους του προσωπικού λόγω θεμελίωσης δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, οι θέσεις εργασίας του οποίου δεν αναπληρώθηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων της διοίκησης περί ορθολογικοποίησης του προγραμματισμού των προσλήψεων. Οι αποφάσεις αυτές ελλοχεύουν συν τοις άλλοις σοβαρούς κινδύνους και για την χρηματοοικονομική ικανότητα του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού του ΟΤΕ. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ δεν πραγματοποιήθηκαν σχεδόν καθόλου προσλήψεις, ενώ μόνο οι εθελούσιες έξοδοι του 1998 και του 2005 είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση και (Ά φάση μόνο) εργαζόμενων αντίστοιχα. Έτσι ενώ το 1981 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχονταν αντίστοιχα σε το 2006 ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε άτομα 4. Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να επισημανθεί και η διάχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών ΟΤΕ (ΠΕΤ-ΟΤΕ) στα τέλη του 2003 στον Οργανισμό απασχολούνταν εργαζόμενοι με καθεστώς ενοικίασης ή υπεργολαβίας και περίπου με συμβάσεις μερικής και προσωρινής απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΟΤΕ αρκετές συμβάσεις μερικής απασχόλησης χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά περιθωριακές μορφές εργασίας με την έννοια ότι αφορούν 3ωρη συνήθως ημερήσια εργασία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές και περιορισμένη δέσμη παροχών και κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας. 3 Στην πραγματικότητα το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρίας (38%), καθώς το ποσοστό που κατέχουν οι έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδύτες είναι κατακερματισμένο σε διάφορα χαρτοφυλάκια. 4 Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους νέους εργαζόμενους που προορίζεται να προσληφθούν εντός του Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από την Διοίκηση του Οργανισμού στα μέσα του Οκτωβρίου, όπου και ολοκληρώθηκε (14/10/2006) το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του από τον Οργανισμό ενδέχεται να αποχωρήσουν στο άμεσο μέλλον με το συγκεκριμένο πρόγραμμα 800 περίπου εργαζόμενοι των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή με βάση τους τιθέμενους όρους θεμελίωσης συνταξιοδότησης. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

19 3.2 Εργασιακές Σχέσεις Οι μεταρρυθμίσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στην απασχόληση του Οργανισμού συνοδεύτηκαν από εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Η πρόσφατη (29/08/2006) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΕ να παραχωρήσει μονομερείς αυξήσεις στους εργαζόμενους και ενόσω συνεχίζονταν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης αποτελεί ίσως την πιο απτή ένδειξη της επιδείνωσης της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων στον Οργανισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και 8 μήνες περίπου, γεγονός το οποίο αποτελεί πρωτοφανές προηγούμενο στην ιστορία της επιχείρησης. Βασικό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στη διοίκηση και στα συνδικάτα παραμένει το ζήτημα της αλλαγής του Γενικού Κανονισμού Εργασίας. Το κλίμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης έχει τραυματιστεί ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο μετά από την πολιτική απόφαση να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής από το εξωτερικό με την προοπτική της οριστικής εκχώρησης του management της εταιρίας σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας της εθελουσίας εξόδου. Επίσης, οι σχέσεις των συνδικάτων και της διοίκησης επιδεινώθηκαν έντονα από τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, αφενός μέσω της δραστικής περικοπής του προσωπικού και αφετέρου μέσω της αλλαγής των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού (Κρέτσος, 2005). 4. Αντί επιλόγου Τα διδάγματα που προσφέρει η διεθνής εμπειρία αναφορικά με τις πολιτικές επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών συνιστούν σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση τόσο των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ΟΤΕ όσο και των επερχόμενων αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ομίλου στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε οι συντελούμενες αλλαγές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών και κλαδικών αναδιαρθρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την ανάλυση που προηγήθηκε αποδεικνύεται ότι οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον τομέα της απασχόλησης και συνοδεύτηκαν συχνά από φαινόμενα επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας και αλλοίωσης των εργασιακών σχέσεων. Στην περίπτωση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών οι επιπτώσεις αυτές ήταν περισσότερο έντονες. Η περίπτωση του ΟΤΕ δεν διαφεύγει του παραπάνω κανόνα. Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού συνέβαλαν στην σταδιακή μείωση του προσωπικού, στην εισαγωγή πολλαπλών στοιχείων ευελιξίας στο πρότυπο οργάνωσης της εργασίας και στην κατάτμηση του προσωπικού σε παλαιούς και νέους εργαζόμενους και σε ορισμένες περιπτώσεις στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας. 18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

20 Οι θεσμοί εργατικής συμμετοχής έχουν απαξιωθεί, ο αριθμός των ευέλικτων συμβάσεων απασχόλησης έχει αυξηθεί, ενώ ο συντελούμενος προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού έχει οδηγήσει σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να υποστηριχθεί στο ίδιο βαθμό ο ισχυρισμός ότι ο ΟΤΕ αποτελεί «θύλακα» της σταθερής απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι εξελίξεις στον ΟΤΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικές όχι μόνο για τους εργαζόμενους του Ομίλου, αλλά και για το σύνολο των εργαζόμενων της χώρας. Και αυτό γιατί ο ΟΤΕ, όπως και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις και τομείς δραστηριότητας υψηλής σημασίας, όπως οι Τράπεζες και οι Μεταφορές, έχει αφήσει το στίγμα του στο μοντέλο εργασιακών σχέσεων της χώρας. Ως εκ τούτου οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις και στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο χώρο του ΟΤΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρόκριμα μελλοντικών και αντίστοιχου χαρακτήρα παρεμβάσεων σε ευρύτερους τομείς και κλάδους της χώρας μας. Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση EIRO (2005): Industrial Relations in Public Utilities, Dublin. EMCC (2005a): Restructuring of Europe s telecom incumbents, Dublin. EMCC (2005b): Trends and drivers of c ange in t e EU telecoms sector: Mapping report, Dublin. Eurostat (2005): Telecommunications in Europe, Statistics in focus, 8/2005. Luxemburg. ATE (2004) European telecom service markets December 2004: Sc neider (2002) e institutional transformation of telecommunications between Europeanisation and lobalization in Jacint J. (ed.) overning telecommunications and t e new information society in Europe, C elt en am (UK), Edwar Elgar. raxler Franz e Social Partners and t eir Representativeness: Telecommunications, unpublis ed study, European Foundation for t e Improvement οf Living and Working Conditions. Ελληνική Βιβλιογραφία Κουζής Γ. (2006) «Για το ζήτημα της άρσης της «μονιμότητας» στον ευρύτερο δημόσιο τομέα», ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 121, Αθήνα: ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ-ΑΔΕ- ΔΥ, Οκτώβριος. Κρέτσος Λ. (2005) «Οι εργασιακές σχέσεις στις ΔΕΚΟ», EIROnline: ttp:// study/index. tml. Στρατούλης Δ. (2005) «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη του νεοφιλελεύθερου τυφώνα», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

21 Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Νοεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση και συζήτηση της μελέτης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας «Διεθνείς εξελίξεις της Εργασίας στην διευρυμένη Ευρώπη». 2-3 Δεκεμβρίου Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ συμμετείχε (Αποστόλης Καψάλης) σε διημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού, στα Ιωάννινα με θέμα: «Παράνομη Μετανάστευση και Διακίνηση Ανθρώπων: Πολλαπλές όψεις μιας κρυμμένης πραγματικότητας». Το θέμα της εισήγησης του εκπροσώπου του ΙΝΕ ήταν «Διαστάσεις της Παράνομης Απασχόλησης των Μεταναστών στην Ελλάδα». 4-6 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ Σ. Ρομπόλη στην ετήσια συνάντηση του ΟΟΣΑ για τις «Σύγχρονες εξελίξεις της μετανάστευσης στις χώρες του ΟΟΣΑ». 5 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε ημερίδα που διοργανώθηκε στον Πειραιά, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας) και το Εργατικό κέντρο Πειραιά, με θέμα: «Μετανάστες-Εργασιακά Δικαιώματα και Συνδικάτα». 6-7 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Α. Καψάλης, Α. Σταμάτη, Λ. Κρέτσος) στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών σχέσεων (EIRO) στο Δουβλίνο. 11 Δεκεμβρίου Ο επιστημονικός σύμβουλος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Γ. Ρωμανιάς σε συνεργασία με την Αναλογιστική Εταιρεία Brudendial (Μαριός Β., Χατζηβασιλείου Ι.), παρουσίασε στη Λευκωσία αναλογιστική μελέτη για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στη Κύπρο, έπειτα από ανάθεση των Κυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Π.Ε.Ο. και της Σ.Ε.Κ με το αντίστοιχο Κυπριακό Υπουργείο. 14 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε σεμινάριο συνδικαλιστικής επιμόρφωσης (Άντα Σταμάτη) που διοργάνωσε το Ε.Κ Θήβας με θέμα. «Η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας». 18 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Π. Λ. Ρυλμόν) σε πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΙΣΤΑΜΕ- Ανδρέας Παπανδρέου, με θέμα «Μετανάστευση: Νέοι συμπολίτες σε μια νέα Ελλάδα». Το Θέμα εισήγησης του εκπροσώπου του ΙΝΕ ήταν Μετανάστευση, Ανάπτυξη και αγορά εργασίας. 16 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, σε ημερίδα (Γ. Ρωμανιάς) που διοργάνωσε το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Δ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Σύλλογο δασκάλων Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Σ στην Πτολαιμαΐδα με θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 18 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς), σε ημερίδα που διοργάνωσε το Νομαρχιακό Παράρτημα της ΑΔΕΔΥ στην Κόρινθο με θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 19 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε πρόγραμμα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης που διοργάνωσε στην Αθήνα το Κλαδικό Ινστιτούτο Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας με θέμα «Επίκαιρα εργασιακά θέματα-εργατική νομοθεσία, Υγείαασφάλεια της εργασίας». Τα θέματα που ανέπτυξαν οι εκπρόσωποι του ΙΝΕ ήταν: Επίκαιρα εργασιακά θέματα-αλλαγή Νομοθεσίας (Γ. Κουζής) και Εκπαίδευση-Κατάρτιση: γνώση εργαλείο για την ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου εργασίας (Π.Λ. Ρυλμόν). 20 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς), σε ημερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό ΙΝΕ Δυτ. Ελλάδας σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πατρών και θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 81, Μάρτιος 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: Προγραμματισμός 2002 Ευρετήριο περιεχομένων Ενημέρωσης Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Εκπόνηση: Χρόνης Ευάγγελος Επιβλέπων: Καϊσοπούλου Ζωή Γενικά Ιστορία Ο.Τ.Ε. Ίδρυση με νομοθετικό διάταγμα 1049/1.9.1949 αφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Η Διαχείριση Επενδύσεων στα Ελληνικά Δημόσια Ταμεία Η κατανομή της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στόχος του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος Εξυγίανσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα