Τεύχος 134, Δεκέμβριος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος 134, Δεκέμβριος 2006"

Transcript

1

2 Τεύχος 134, Δεκέμβριος 2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και μετοχοποίησης δημόσιων και κερδοφόρων επιχειρήσεων από το 1990 και έπειτα αποτελεί για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, βασικό άξονα των οικονομικών παρεμβάσεων και των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Αποτέλεσε δε, βασικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων τη τελευταία δεκαπενταετία, σε μια διαδικασία ευρύτερων και βαθύτερων πειραματισμών επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς, σε κλάδους στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΟΤΕ ο οποίος εντάχθηκε σε πρόγραμμα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε αυτό το τεύχος παρουσιάζει άρθρο με τις εξελίξεις και τις αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στον συγκεκριμένο κλάδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ το τελευταίο διάστημα. ΜηνιαΙο περιοδικο του ΙνστιτοΥτου ΕργασΙαΣ τησ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΕΚΔΟΤΗΣ: Χρήστος Πολυζωγόπουλος. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Σάββας Ρομπόλης, Γιάννης Κουζής, Πέτρος Λινάρδος - Ρυλμόν, Βασίλης Παπαδόγαμβρος. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Σάββας Ρομπόλης. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας ΓραφεΙα: Eμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα , Τηλ: , , Fax: Ηλεκτρονικη διευθυνση: Ηλεκτρονικη σελιδοποιηση ΠαραγωγΗ: ΚAΜΠΥΛΗ, Αντιγόνης 60, Τηλ: , Fax: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

3 «Το παρον και το μελλον του ΟΤΕ: ΔιδΑγματα απο τη διεθνη εμπειρια» του Λευτέρη Κρέτσου 1. Ο κλάδος των Τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη: Αναδιαρθρώσεις και Πολιτικές Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε σημείο καμπής για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, καθώς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έλαβαν χώρα μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Οι εξελίξεις αυτές άλλαξαν δραστικά το τοπίο των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και ιδιαίτερα τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που δραστηριοποιούνταν μέχρι πρότινος ως εθνικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί (telecom incumbents). Από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας οι οργανισμοί αυτοί εντάχθηκαν σε μια διαδικασία ευρύτερων και βαθύτερων πειραματισμών επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών και της απώλειας του μονοπωλιακού τους χαρακτήρα. Σημαντική ευθύνη για αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισαν οι αποφάσεις πολλών κυβερνήσεων να προχωρήσουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης-μετοχοποίησης των οργανισμών αυτών, καθώς και η αδιάλειπτη βελτίωση της τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η σταδιακή υποχώρηση της δημόσιας παρουσίας στον κλάδο και τα δεδομένα της σύγχρονης συνύπαρξης που παρατηρείται στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας στην Ευρώπη μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτικών κεφαλαίων. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

4 Πίνακας 1 Η σύγχρονη συμβίωση δημοσίου και ιδιωτικών κεφαλαίων στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας στην Ευρώπη ΧΩΡΑ Κλάδος σταθερής τηλεφωνίας Στρατηγικός Επενδυτής - Σύνθεση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΔΑΝΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το κράτος κατέχει το 47,2% της Telekom Austria. Στον κλάδο, ο οποίος απελευθερώθηκε το 1998, δραστηριοποιούνται και άλλοι δημόσιοι φορείς ως επενδυτές. Το κράτος κατέχει το 50,6% του βασικού φορέα. Η Belgacom είναι μια δημόσια επιχείρηση, η οποία διέπεται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Η αγορά απελευθερώθηκε το Το κράτος ελέγχει το 100% της CYTA, αν και η αγορά απελευθερώθηκε το Μόνο μικρές επιχειρήσεις έχουν εμφανισθεί μέχρις στιγμής. Πλήρης απελευθέρωση στα μέσα της δεκαετίας του Το κράτος δεν έχει ποσοστό πλέον στην TDC. Το κράτος ελέγχει το 13,7% της TeliaSonera, η οποία προέκυψε από την συγχώνευση της Telia elia και της Sonera (πρώην κρατικός οργανισμός σταθερής τηλεφωνίας). Το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης και απελευθέρωσης της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του Το κράτος κατέχει το 43% της France Telecom. Η αγορά απελευθερώθηκε αρχικά το 1998 και στη συνέχεια το 2002 περιλαμβάνοντας και τις αστικές κλήσεις. Το ομοσπονδιακό κράτος κατέχει το 23% της Deutsche Telekom Telekom Telekom. Η αγορά απελευθερώθηκε το ΕΛΛΑΔΑ Το κράτος κατέχει το 38% του ΟΤΕ μετά την πρόσφατη απόφαση χρηματοδότησης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου στον Οργανισμό από το ελληνικό δημόσιο βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 3371/ Στο σχετικό νόμο προβλέπονταν η υποχρέωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης άνευ ανταλλάγματος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μετοχών που αντιστοιχούν στο 4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η διαδικασία απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς συνεχίζεται με σταδιακά βήματα. Η Ö A IA (Δημοκρατία της Αυστρίας) διαθέτει κοινές μετοχές ή το 25,39% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με βάση σχετικά στοιχεία της 28 ης Ιουνίου του Το υπόλοιπο 74,61% (ή μετοχές) ανήκει σε διάφορους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές-μετόχους. Πρόκειται για μετοχές που διαπραγματεύονται ελεύθερα στο χρηματιστήριο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των Capital Researc esearc esearc Management anagement anagement anagement anagement (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) (Cali ornia) California) και Capital International (Cali ornia), (Cali ornia), California), οι οποίες κατέχουν μερίδια της τάξεως του 10% και του 4,2% αντίστοιχα. Η κυβέρνηση του Βελγίου διαθέτει το 50.0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και το 53,14% των δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα η elgacom Belgacom διαθέτει δικό της μερίδιο που ανέρχεται στο 5,91% της εταιρικής μετοχικής σύνθεσης. Επιπλέον το 0,55% των μετοχών ανήκει στο προσωπικό της εταιρίας, ενώ διαπραγματεύονται ανοικτά στο χρηματιστήριο το 43,54% των μετοχών. Η εταιρία προέκυψε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Σκανδιναβικής χερσονήσου (της Telia elia με την Sonera), η οποία πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του Το Σουηδικό και το Φινλανδικό κράτος κατέχουν αντίστοιχα το 45,3% και το 13,7% των μετοχών. Θεσμικοί επενδυτές από την Σουηδία και τη Φινλανδία κατέχουν αντίστοιχα το 19,7% και το 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στην τελευταία περιοδική έκθεση αποτελεσμάτων της εταιρίας στις 21/06/2006. Εξαιτίας της πώλησης μετοχών του κράτους στην ίδια την εταιρία κατά το 2005 το γαλλικό κράτος κατέχει πλέον το 32,45% της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

5 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΜΑΛΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ Μόλις το 1% των μετοχών της MATAV ανήκει στο κράτος. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας και η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας έλαβε χώρα μεταξύ Η Eircom είχε πλήρως ιδιωτικοποιηθεί το 1999, ενώ η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του Το κράτος δεν διαθέτει πλέον μερίσματα στην Telecom l Italia. l Η διαδικασία απελευθέρωσης ολοκληρώθηκε στις αρχές του Το κράτος κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Maltacom και λειτουργεί ως μονοπώλιο. Το μερίδιο του κράτους στην KPN είναι 14,2%. Η κυβέρνηση κατέχει επίσης ένα «ειδικό μερίδιο», με ειδικούς συναπτόμενους τίτλους. Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε το Το κράτος ελέγχει το 51% της Telenor. Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του Το κράτος ελέγχει ακόμη το 4% της Telekom nicacj Pol k Polska Pol k ( ). ). Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έλαβε χώρα μεταξύ Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκε το Στις 22 Δεκεμβρίου του 1995 υπογράφθηκε, μετά από ανοιχτή πρόσκληση του κράτους για την εύρεση στρατηγικού επενδυτή της εταιρίας, η τελική συμφωνία εξαγοράς της MATA A A από επιχειρηματικό consortium που αποτελούνταν από την eutsc e Deutsc e ele om ele om Telekom ele om και την Ameritec Ameritec Ameritec Ameritec Ameritec Ameritec International. Οι εταιρίες αυτές απέκτησαν το 30,1% του κεφαλαίου της εταιρίας και το management. Το εγχείρημα ιδιωτικοποίησης της A A MATA ( a ar ( a ar ( a ar Mayar ele om ele om ele om ele om Telekom ele om από τον Μάιο του 2005) είναι το πιο σημαντικό στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και συνιστά την μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στη χώρα. Η κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της 30 ης Ιουνίου του 2006 έχει ως εξής: Θεσμικοί επενδυτές από την Ιταλία 25,36% Άλλοι εγχώριοι μέτοχοι (24,36%) Ξένοι θεσμικοί επενδυτές (21,45%) Olympia S.p.A..A.. (17,99%) Ιταλικές εταιρίες (6,74%) Ξένες εταιρίες (3,07%) Telekom Italia roup (0,94%) Άλλοι μέτοχοι από το εξωτερικό (0,09%) Επί του παρόντος το μεγαλύτερο μερίδιο μετοχών κατέχει ο όμιλος irelli Pirelli (57,66%) και ακολουθούν η Ol mpia Ol mpia Olympia Ol mpia S.p.A..A. (18%), η Hopa opa (16%), η E i ione Edizione E i ione E i ione ol ing Holding ol ing ol ing ol ing ol ing (7,88%) και η Edizione Finance nternational International nternational nternational nternational (8,92%) Το κράτος αρχικά (Ιούνιος 1998) πούλησε το 40% της Maltacom altacom με δημόσια προσφορά μετοχών στο χρηματιστήριο (20% στην εγχώρια αγορά και 20% στο εξωτερικό). Τον Μάιο του 2006 η ECO TECOM Investments n estments n estments n estments και ο επενδυτικός όμιλος του ubai Dubai ( ubai ( ubai ( ubai Dubai n estment n estment n estment Investment n estment n estment roup, roup, roup, roup, roup, roup, roup, roup, ), οι οποίες αποτελούν θυγατρικές της Dubai ubai ubai ol ing, Holding, ol ing, ol ing, ol ing, απέκτησαν το 60% του μεριδίου των μετοχών που άνηκαν στο κράτος. Το κράτος, διαμέσου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου κατείχε μέχρι το τέλος του 2005 το 54% των μετοχών αν και εκφράζεται επίσημα η θέληση της μείωσης του σχετικού ποσοστού στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον το 35,6% του συνολικού μετοχικού αποθέματος ανήκει σε επενδυτές από το εξωτερικό. Πρόκειται κυρίως για τραπεζικούς και επενδυτικούς οίκους, όπως η JPMorgan organ C ase an an Ban και η State Street an an an an an Bank an an an rust rust rust rust rust rust rust rust rust Trust rust Co. Η γεωγραφική προέλευση του μεριδίου των μετοχών που είναι ελεύθερο προς αγοραπωλησία έχει ως εξής: Νορβηγία 21% ΗΠΑ 27% ΗΒ 20% Ευρώπη (εκτός Σκανδιναβικής) 23% Σκανδιναβικές χώρες (εκτός Νορβηγίας) 3% Άλλες χώρες 5% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

6 ΣΛΟΒΑΚΙΑ Το κράτος κατέχει το 49% της Slov k Telecom. Telecom Telecom Η διαδικασία της απελευθέρωσης ξεκίνησε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟ Το κράτος ελέγχει το 63% της Telekom Slovenije. Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε μέσω νομοθεσίας το Το κράτος δεν κατέχει πλέον μερίσματα στην Telefonica και η αγορά έχει πλήρως απελευθερωθεί. Το κράτος ελέγχει το 45,3% των μετοχών της TeliaSonera. Η διαδικασία της απελευθέρωσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του Ιδιωτική ιδιοκτησία. Η B h Telecom Telecom Telecom ιδιωτικοποιήθηκε το 1985 και η απελευθέρωση ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Από τις 8 Μαρτίου του 2006 η εταιρία λειτουργεί με νέα επωνυμία (Slo a Slovak ele om). ele om). ele om). Telekom). Σήμερα αποτελεί θυγατρική του ομίλου της eutsc e Deutsc e ele om, ele om, ele om, Telekom, ο οποίος διαθέτει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το κράτος (Υπουργείο Μεταφορών-Επικοινωνιών) διατηρεί με βάση τον ετήσιο απολογισμό του 2005 το 34% των μετοχών και το Εθνικό Ταμείο Ιδιοκτητών ( ational National Propert ropert ropert ropert Fun ) Fun ) Fun ) Fun ) Fun ) Fun ) το 15%. Σύμφωνα με στοιχεία της 31 ης Αυγούστου του 2006 το κράτος έχει στη διάθεση του το 62,53% των μετοχών της εταιρίας. Ακολουθούν κατά σειρά η Kapitalska apitals a ru ba druzba ru ba ru ba (5,59%) και η Slo. Slo. Odskodninska O s o nins a O s o nins a O s o nins a druzba ru ba ru ba ru ba ru ba ru ba (4,25%). Σύμφωνα με στοιχεία της 7 ης Ιουνίου του 2005 η εταιρία διαθέτει πάνω από 4 τρισεκατομμύρια μετόχους με τα υψηλότερα μερίσματα να περιλαμβάνουν διάφορες τράπεζες και διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Η εταιρία προέκυψε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Σκανδιναβικής χερσονήσου (της Telia elia με την Sonera), η οποία πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του Το Σουηδικό και το Φινλανδικό κράτος κατέχουν αντίστοιχα το 45,3% και το 13,7% των μετοχών. Θεσμικοί επενδυτές από την Σουηδία και τη Φινλανδία κατέχουν αντίστοιχα το 19,7% και το 3,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύτηκαν στις 21/06/2006. Με νομοθετική πρωτοβουλία η κυβέρνηση προώθησε το 1984 την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας κάνοντας δημόσια προσφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Το 1991 και το 1993 η κυβέρνηση ολοκλήρωσε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης πουλώντας όλες τις μετοχές της στη σύνθεση του κεφαλαίου της εταιρίας. Πηγή: Επεξεργασία ετήσιων απολογισμών 2005, Ετήσια Έκθεση INE (2006)/EIRO, Σήμερα ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και να θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς: απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων, απορροφά σημαντικό όγκο επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και έργα υποδομής (ευρυζωνικά δίκτυα κτλ.), αφορά έρευνα επιστημονικής αιχμής και υψίστης σημασίας πεδίο τεχνολογικής εφαρμογής, συνδέεται άμεσα με ζητήματα παροχής ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Η διαχρονική πορεία ανάπτυξης του κλάδου σημείωσε σημαντική υποχώρηση το 2002, όπου και πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση της χρηματιστηριακής αξίας πολλών επιχειρήσεων και εμφανίστηκαν διευρυμένα ελλείμματα στους περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Ωστόσο, ετά το 2002 ο κλάδος παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο, η οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην επέκταση της κινητής τηλεφωνίας και στις διευρυμένες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στο κόστος της σταθερής τηλεφωνίας και κυρίως στο κόστος του πάγιου της σταθερής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με στοιχεία για το 2003, η αύξηση του κύκλου πωλήσεων των επιχειρή- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

7 Πίνακας 2 Οι 20 μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί στην Ευρώπη κατά το 2003 Εταιρία Χώρα προέλευσης Βασική δραστηριότητα * Deutsc e Telekom ele om ele om Γερμανία Πρώην Κύκλος πωλήσεων 2003 (σε εκατ. ευρώ) Αύξηση κύκλου πωλήσεων Αριθμός εργαζομένων ** ,0% odafone Βρετανία Κινητή τηλεφωνία ,5% France Telecom Telecom Italia Γαλλία Ιταλία Πρώην Πρώην Telefonica Ισπανία Πρώην BT Βρετανία Πρώην KPN Ολλανδία Πρώην ivendi Universal ni ersal ni ersal Γαλλία Σταθερή, κινητή, internet, TeliaSonera Σουηδία- Φινλανδία Πρώην mm02 Βρετανία Κινητή τηλεφωνία TDC Δανία Πρώην Portugal Telecom elecom elecom Πορτογαλία Πρώην Belgacom Βέλγιο Πρώην ,1% ,5% ,0% ,1% ,0% ,7% ,0% ,8% ,7% ,5% ,0% Cable Wireless ireless ireless Βρετανία Σταθερή τηλεφωνία ,4% OTE Ελλάδα Πρώην Wind Ιταλία Σταθερή, κινητή, internet, Tele 2 Σουηδία Σταθερή, κινητή, internet, Telekom Austria Αυστρία Πρώην Auna Ισπανία Σταθερή, κινητή, internet, ,0% ,8% ,0% ,6% ,0% Bouygues Telecom elecom elecom Γαλλία Κινητή τηλεφωνία ,5% Πηγή: Αναπαραγωγή πρωτοτύπου από EMCC (2005b). Όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε μονοπωλιακή βάση εντάσσονται σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα του διαδικτύου (internet). Η m m 02 δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διάσπασης της BT και μπορεί να θεωρηθεί ως ο δημόσιος τηλεπικοινωνιακός φορέας της Βρετανίας. Αριθμός εργαζομένων κατά το 2003, εκτός από την Deutsche Telekom (DT) και την Vodafone (μέσος αριθμός εργαζομένων κατά το 2003). Ο ετήσιος κύκλος πωλήσεων και ο αριθμός εργαζομένων περιλαμβάνει τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες του ομίλου Vivendi Universal (SFR Cegetel and Maroc Telecom ). ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

8 σεων του κλάδου εκτιμούταν στο 5,6% στην ΕΕ-15 έναντι 1,7% στις ΗΠΑ και 2,6% στην Ιαπωνία (IDATE, 2004). Επιπλέον με βάση την σχετική μελέτη του IDATE (2004) το 51% των εσόδων των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην Ευρώπη προέρχονταν από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το 35% και το 14% των υπόλοιπων εσόδων προέρχονταν από την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών στο διαδίκτυο αντίστοιχα. Η ανοδική αυτή πορεία του κλάδου μετά το 2002 αποδεικνύεται και από την όξυνση του ανταγωνισμού, η οποία σε ένα βαθμό οφείλεται και στην παρουσία νέων πάροχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κυρίως στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Η odafone αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό. Παρ' όλα αυτά οι ιδιωτικοποιημένοι-πρώην αμιγώς δημόσιοι οργανισμοί εξακολουθούν να κατέχουν τα υψηλότερα μερίδια αγοράς και να αποτελούν τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στο χάρτη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Ευρώπης. Στον πίνακα 2 αποτυπώνονται οι πιο σημαντικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη από πλευράς ετήσιων εσόδων και αριθμού απασχολούμενων. Σε μια πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας στο Δουβλίνο (EFILWC, 2005) αποτυπώνονται οι κυρίαρχες τάσεις μεταμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού χάρτη στην Ευρώπη και ποιες είναι οι βασικές αιτίες των παρατηρούμενων αλλαγών. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη οι σχετικές αλλαγές οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες: 1. Αλλαγή ρυθμιστικού πλαισίου και απελευθέρωση των εθνικών αγορών. 2. Επίδραση της κρίσης του Ένταξη νέων πάροχων στην ευρωπαϊκή αγορά. 4. Εισαγωγή νέας τεχνολογίας και διαδικασία πιστοποίησης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από τους παράγοντες αυτούς αξίζει να υπογραμμίσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις της χρηματιστηριακής κρίσης του 2001, καθώς και οι δύο αυτοί παράγοντες αποτέλεσαν το πρόκριμα για την προώθηση ευρύτερων σχεδίων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στον κλάδο. 1.1 Θέματα ρύθμισης και μετάβασης στο καθεστώς απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών Μέσα σε λιγότερο από δύο δεκαετίες ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει μεταμορφωθεί από μια βιομηχανική δραστηριότητα εθνικής βάσης και εμβέλειας με την μονοπωλιακή παρουσία δημόσιων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε μια ανοιχτή αγορά που λειτουργεί με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι πολιτικές της Commission διευκόλυναν τη συγκεκριμένη διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς του εθνικού προστατευτισμού στο καθεστώς της απελευθέρωσης της αγοράς και της κατάργησης των κρατικών μονοπωλίων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

9 Οι πολιτικές ενίσχυσης της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών ξεκίνησαν αρχικά στις ΗΠΑ και το ΗΒ, ως απόρροια και των κυβερνητικών δεσμεύσεων των κυβερνήσεων Reagan και ac er στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και επεκτάθηκαν αργότερα στο σύνολο της Ευρώπης στα πλαίσια των συνεχών σχετικών προτροπών από διαφόρους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η ATT (Sc neider, 2002). Παρ' όλα αυτά σε επίπεδο Ένωσης η Commission αποτέλεσε τον πιο σημαντικό παράγοντα απελευθέρωσης της αγοράς προωθώντας μια σειρά από ρυθμίσεις, οι οποίες υποχρέωναν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το 2002 μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησαν στην υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου ρυθμίσεων για την εναρμόνιση των κανόνων προώθησης του ελεύθερου ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Το νέο πακέτο ρυθμίσεων αντικαθιστούσε το προηγούμενο θεσμικό οπλοστάσιο της Ένωσης για το άνοιγμα των εθνικών αγορών στις τηλεπικοινωνίες, το οποίο αποτελούνταν μέχρι τις αρχές του 1990 από 20 και πλέον σχετικές οδηγίες. Επιπλέον με το νέο πακέτο η Ένωση εισήγαγε νέους μεθόδους ρύθμισης των εθνικών τηλεπικοινωνιακών αγορών, οι οποίοι στόχευαν στα εξής: Απλοποίηση των αρχών του θεσμικού πλαισίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Απλοποίηση των διαδικασιών κατοχύρωσης και παροχής αδειών λειτουργίας σε ενδιαφερόμενους/ νέους πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ενιαιοποίηση και σύγκλιση των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας στην επικράτεια της Ένωσης. Συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών και της Commission. Η έναρξη ισχύος των νέων μεθόδων ξεκινούσε στις 24 Απριλίου του 2002 και συνδυάστηκε με την υποχρέωση ενσωμάτωσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κρατών-μελών της Ένωσης έξι κοινοτικών οδηγιών και δύο σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Commission, οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ Εκτός, όμως, από τις παραπάνω πρωτοβουλίες της Commission και των άλλων οργάνων της Ένωσης οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αποδείχτηκαν εξίσου καθοριστικός παράγοντας απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Σχεδόν σε όλους τους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς από τις αρχές του 90 πραγματοποιήθηκαν απόπειρες ιδιωτικοποίησης και περιορισμού της κρατικής συμμετοχής στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς με την μέθοδο της μετοχοποίησης. Η περίπτωση της βρετανικής BT ξεχωρίζει, καθώς η διαδικασία ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του 80 και ολοκληρώθηκε το 1991, όπου η συνολική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

10 Πίνακας 3 Θυγατρικές και μητρικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών κατά μήκος της Ευρώπης Εταιρία (εγχώρια αγορά) Deutsc e Telekom (Γερμανία) odafone (Βρετανία) France Telecom (Γαλλία) Telecom Italia (Ιταλία) Telefonica (Ισπανία) (Βρετανία) (Ολλανδία) ivendi Universal*** (Γαλλία) TeliaSonera (Σουηδία-Φινλανδία) mm02 (Βρετανία) C (Δανία) Portugal Telecom (Πορτογαλία) Belgacom (Βέλγιο) Cable Wireless (Βρετανία) O E (Ελλάδα) Tele 2 (Σουηδία) Telekom Austria (Αυστρία) Auna (Ισπανία) Bouygues elecom Telecom elecom (Γαλλία) Βασικές θυγατρικές * και δραστηριοποίηση εταιρίας σε άλλες χώρες της Ευρώπης Χώρες-μέλη της Άλλες ευρωπαϊκές χώρες ΕΕ-15 Αυστρία (T-Mobile, ( - obile, T-Online), -Online), Τσεχία (T-Mobile, ( - obile, PragoNet), rago et), Γαλλία (T-Online), ( -Online), Κροατία (HT), ( ), Ολλανδία (T-Mobile), ( - obile), Ουγγαρία (Matav), ( ata ), Πορτογαλία (Terravista), ( erra ista), Σλοβακία (Slovak (Slo a Telekom), ele om), Ισπανία (Ya.com), ( a.com), Βρετανία ( - obile), - obile), - obile), Mobile), Ιρλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Αλβανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ολλανδία, Μάλτα, Ρουμανία Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία της odafone) o a one) της odafone) o a one) Βέλγιο ( obistar), Mobistar), Πολωνία (TP), ( ), Ολλανδία (Orange), Ρουμανία (Orange), Ισπανία ( ni Uni 2), Σλοβακία (Orange), Ελβετία (Orange), Βρετανία (Orange), Γαλλία (Telecom ( elecom Italia), talia), Γερμανία (Hansenet) ( ansenet) Γερμανία ( ), ), Ιρλανδία (Esat), Ολλανδία ( ), ), Ισπανία ( ), BT), Βέλγιο ( ASE), BASE), Γερμανία (E-plus), Δανία ( elia), Telia), Φινλανδία ( eliasonera), TeliaSonera), Γερμανία (Ο2), Ιρλανδία (O2), Αυστρία(One, ex-connect Austria), Γερμανία (Talkline), ( al line), Ελβετία (TDC ( C Switzerland) Swit erlan ) Γερμανία (C ), ), ), ), Γαλλία (C ), ), ), ), Ισπανία (C W), ), Μονακό (Monaco ( onaco Telecom) elecom) Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Βρετανία (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία της Tele ele 2) Ουγγαρία ( an el) PanTel) Λετονία (Lattelekom), (Lattele om), Λιθουανία (Lietuvos (Lietu os Telekomas), ele omas), Πολωνία (Polkomtel), ( ol omtel), Λιθουανία (Bite ( ite SM), S ), Αρμενία (Armantel), Αλβανία (A C), AMC), Βουλγαρία ( lobul), lobul), Ρουμανία ( om Rom Telecom), elecom), elecom), elecom), Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρωσία, (σε όλες τις χώρες με την επωνυμία της Tele ele 2) Κροατία ( net net S ), S ), S ), S ), Τσεχία (C ec Czec Online), Λιχτενστάϊν (mobil om), mobilkom), Σλοβενία (Si.mobil), Πηγή: Αναπαραγωγή πρωτοτύπου από EMCC (2005b). * Περιλαμβάνονται μόνο οι πάροχοι στους οποίους οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ή έχουν στα χέρια τους το m nagem ent μέσω της λεγόμενης «χρυσής μετοχής». ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ 2006

11 εταιρίας πέρασε εξ ολοκλήρου στα χέρια ιδιωτών. Εξίσου σημαντική ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν και οι νέες χώρες-μέλη της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή η ιδιωτικοποίηση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών πραγματοποιήθηκε με την μορφή της εξαγοράς ενός σημαντικού πακέτου μετοχών από αντίστοιχους οργανισμούς από τη Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως στρατηγικοί επενδυτές (πλειοψηφία μετοχών ή έλεγχο «χρυσής μετοχής», ανάθεση management, μεταφορά τεχνογνωσίας στις αποκτηθείσες επιχειρήσεις). Με τα συγκεκριμένα εγχειρήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων διαμορφώθηκαν σημαντικές εταιρικές συμμαχίες, οι οποίες συνέβαλλαν στη δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι συμμαχίες της T-Mobile και της Orange στις οποίες κυριαρχούν η παρουσία της Deutsc e Telekom και της France Telecom αντίστοιχα αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις, καθώς οι συγκεκριμένες συμμαχίες δραστηριοποιούνται σε όλη σχεδόν την Ευρώπη κατέχοντας υψηλά μερίδια στις εγχώριες αγορές και καλύπτοντας διευρυμένο φάσμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Για παράδειγμα η γερμανικών συμφερόντων Deutsc e Telekom αποτελεί την μητρική εταιρία διαφόρων επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται εκτός γερμανικού εδάφους με άλλο όνομα και ιδιαίτερα συχνά με την επωνυμία της συμμαχίας T-Mobile. Στον πίνακα 3 αποτυπώνεται η αυξημένη διεθνοποίηση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η ΕΕ και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές κατά τις προηγούμενες δεκαετίες αποτέλεσαν βασικούς φορείς ενίσχυσης των διαδικασιών διεθνοποίησης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Η Ένωση επέβαλλε το άνοιγμα των εγχώριων αγορών στο διεθνή ανταγωνισμό και οι κυβερνητικές πολιτικές παραχώρησαν με τη σειρά τους το δικαίωμα διατήρησης κρατικών μονοπωλίων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών προχωρώντας σε ποικίλες απόπειρες ιδιωτικοποίησης με αποτέλεσμα την σταδιακή απελευθέρωση και διεθνοποίηση του κλάδου. Η δημιουργία των εθνικών ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών συνέβαλε σημαντικά στην εξυπηρέτηση των παραπάνω επιδιώξεων των εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών και των κοινοτικών οργάνων. Όπως τονίζεται και σε μια σχετική μελέτη του EIRO (2005) μια βασική πλευρά των αναδιαρθρώσεων που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών από τη δεκαετία του 1990 είναι η μετατόπιση από μια κατάσταση δημοσίου ελέγχου σε πιο χαλαρές και περισσότερο αποκεντρωμένες μορφές διακυβέρνησης, οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοποίηση και στην παρακολούθηση των μηχανισμών της αγοράς, του ανταγωνισμού καθώς και σε ανεξάρτητους ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως τα Γραφεία ή οι Αρχές Ανταγωνισμού. Στις χώρες της παλιάς Ευρώπης (ΕΕ-15) οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές δημιουργήθηκαν μεταξύ Μόνο στη Βρετανία ο σχετικός θεσμός αναπτύχθηκε πολύ νωρίτερα και ειδικότερα μόλις το 1984 αμέσως σχεδόν μετά την σταδιακή ιδιωτικοποίηση της BT. Αντίστοιχα στις 10 νέες χώρεςμέλη της Ένωσης η καθιέρωση ανεξάρτη- 10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

12 της ρυθμιστικής αρχής αποτέλεσε τμήμα της ευρύτερης διαδικασίας προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία. Στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών (EETT) ιδρύθηκε το 1995 και η συνολική της στάση απέναντι στον ΟΤΕ έχει συχνά προκαλέσει τη δυσφορία των συνδικάτων, καθώς συχνά υποστηρίζονται απόψεις ότι η πολιτική της ΕΕΤΤ δεν στρέφεται στην κατεύθυνση της καταπολέμησης και της αποτροπής κάθε αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιριών που λειτουργούν στην ελληνική αγορά. Αντίθετα η ΟΜΕ-ΟΤΕ θεωρεί ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. συμβάλλει στην διασφάλιση ευνοϊκών όρων ανάπτυξης μόνο στις ανταγωνίστριες προς τον ΟΤΕ εταιρίες, επιβαρύνοντας την εταιρία με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και προκαλώντας κύμα διαρροής συνδρομητών του ΟΤΕ προς τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (Κρέτσος, 2005). 1.2 Η επίπτωση της κρίσης του 2001 Η διεύρυνση που προκάλεσε το 1998 η ανάπτυξη των επιχειρήσεων διαδικτύου στις ΗΠΑ μεταφέρθηκε ένα χρόνο αργότερα στην Ευρώπη. Την εποχή εκείνη παρατηρήθηκαν ανοδικές τάσεις στην τιμή των μετοχών των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών συμβάλλοντας στην καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών κερδοφορίας και περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά στις αρχές του 2001 οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στα πλαίσια του διαδικτύου έχασαν περίπου το 80% με 99% της χρηματιστηριακής τους αξίας συμπαρασύροντας σε παρατεταμένη οικονομική κρίση όλους τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, οι οποίοι είχαν επενδύσει σημαντικό μέρος των αποθεματικών τους στο χρηματιστήριο. Το χρέος των οργανισμών αυτών διογκώθηκε προκαλώντας ευρύτερες χρηματοοικονομικές πιέσεις, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό εκτονώθηκαν όπως θα δούμε στη συνέχεια και με την εφαρμογή πολλαπλών και εκτεταμένων προγραμμάτων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης με παρεπόμενες σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 2. Οι επιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Eurostat (2005) στον κλάδο της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας το 2003 εργάζονταν περίπου 1,3 εκατομμύρια σε επίπεδο Ένωσης. Μεταξύ παρατηρείται μέση αύξηση της απασχόλησης της τάξεως του 2%. Παρ' όλα αυτά από το 2001 και μετά παρατηρούνται πτωτικές τάσεις παρά την εμφάνιση νέων εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την επέκταση της δραστηριότητας των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών σε νέους τομείς, όπως το διαδίκτυο και οι επιμέρους υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Οι πίνακες 4 και 5 αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη πτωτική τάση. Βασική ευθύνη για την παρατηρούμενη μείωση της απασχόλησης στον κλάδο αποδί- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

13 δεται στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η οποία συχνά συνεπάγεται την κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα στη Γερμανία οι απασχολούμενοι στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκαν από σε το 2005 (Traxler fort coming). Αντίστοιχα στον πολωνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών (TP) το απασχολούμενο προσωπικό μειώθηκε κατά 50% από το 2001 με τη συνδρομή υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης και αναμένεται νέο σχέδιο ομαδικών απολύσεων της τάξεως των και πλέον εργαζομένων. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνταν και τα τρία συνεχόμενα σχέδια αναδιάρθρωσης της Belgacom από το 1997, τα οποία είχα ως αποτέλεσμα την απώλεια περίπου θέσεων εργασίας (πάνω από το 50% των απασχολούμενων σήμερα) και την εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας της εργασίας. Πίνακας 4 Η απασχόληση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, Μέση ετήσια (%) αύξηση ΕΕ ,0-2,0 ΕΕ ,3-1,6 ΒΕΛΓΙΟ ,7-5,0 ΤΣΕΧΙΑ ,3 ΔΑΝΙΑ ,0-6,5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ,2-2,2 ΕΣΘΟΝΙΑ ,1-8,5 ΕΛΛΑΔΑ ,2 1,2 ΙΣΠΑΝΙΑ ,3-5,0 ΓΑΛΛΙΑ ,6-6,5 ΙΡΛΑΝΔΙΑ ,9-5,8 ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ,3-0,3 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ,0-15,4 ΛΕΤΟΝΙΑ ,1-10,2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ,6 9,6 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ,1-6,1 ΜΑΛΤΑ ,5-13,6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ,4-16,3 ΠΟΛΩΝΙΑ ,3-4,2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ,3-12,4 ΣΛΟΒΕΝΙΑ ,8-2,4 ΣΛΟΒΑΚΙΑ ,1-10,7 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ,8-10,3 ΣΟΥΗΔΙΑ ,9-7,1 ΗΒ ,7 3,5 Πηγή: Αναπαραγωγή πρωτοτύπου από Statistics in Focus, 8/2005. Ποσοστιαία Μεταβολή (%) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

14 Πίνακας 5 Η απασχόληση σε βασικούς ομίλους τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, Όμιλος Deutsc e Telekom odafone France Telecom Telecom Italia Telefonica BT KPN ivendi Universal*** TeliaSonera (Σουηδία- Φινλανδία) mm02 (Βρετανία) C (Δανία) Portugal Telecom (Πορτογαλία) Belgacom (Βέλγιο) Cable Wireless (Βρετανία) O E (Ελλάδα) Win (Ιταλία) Tele 2 (Σουηδία) Telekom Austria (Αυστρία) Auna (Ισπανία) Bouygues Telecom (Γαλλία) Πηγή: EMCC (2005a) Τα προγράμματα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης αποτελούν συνεπώς εξίσου σημαντικό παράγοντα με αυτόν της εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την εκδήλωση της τάσης μείωσης του όγκου της απασχόλησης στις τηλεπικοινωνίες, καθώς συνέβαλλαν στη σταδιακή απομάκρυνση αρκετών εργαζομένων από τις θέσεις εργασίας τους. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιβλήθηκαν από την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στο πλαίσιο της όξυνσης του ανταγωνισμού και της προσπάθειας περιορισμού των συσσωρευμένων χρεών, που διογκώθηκαν στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Ουσιαστικά μετά το 2001 οι επιχειρήσεις του κλάδου στράφηκαν σε μια κατεύθυνση ανάπτυξης και ενίσχυσης της εταιρικής αποδοτικότητας που κινούνταν περισσότερο στον αμυντικό άξονα «περιορισμός εργατικού και λειτουργικού κόστους» και λιγότερο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

15 σε επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και επέκτασης του κύκλου πωλήσεων σε εγχώριες και ξένες αγορές. Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή μείωσης του λειτουργικού και μισθολογικού κόστους στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς της Ευρώπης περιλάμβανε τη λήψη των εξής μέτρων με την μορφή πακέτου: περιορισμός του απασχολούμενου προσωπικού μέσα από την «ορθολογικοποίηση» των προσλήψεων στα πλαίσια της εφαρμογής πιο αυστηρών μεθόδων προγραμματισμού των αναγκών στελέχωσης και της υλοποίησης συνεχόμενων προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης, αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας (προσωρινή-μερική απασχόληση κτλ.), πιο διευρυμένη αξιοποίηση των πρακτικών υπεργολαβίας και ανάθεσης μέρους του παραγωγικού έργου σε τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες) κυρίως στους τομείς συντήρησης του δικτύου και της εξυπηρέτησης πελατών (call centers), εφαρμογή πιο αποδοτικών μεθόδων οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας (πχ. Εισαγωγή πιο προηγμένων αυτοματισμών, etom κτλ.). περιορισμός των επενδύσεων και καλύτερη αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, η οποία συχνά σήμαινε και την πώληση ενός τμήματος παραγωγής ή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε άλλες εταιρίες ή σε ιδιώτες μέσω του χρηματιστηρίου. Τα προγράμματα δηλαδή επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης που έλαβαν χώρα από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας στόχευαν σε πολλαπλούς στόχους και χαρακτηρίζονταν από παράλληλες δράσεις σε διάφορους τομείς και λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η απασχόληση αποτέλεσε το βασικό θύμα των δράσεων αυτών, καθώς με την ολοκλήρωση τους ο αριθμός των εργαζομένων περιορίστηκε δραστικά. Η περίπτωση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς που λειτουργούσαν πριν την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Ο πίνακας 6 είναι ενδεικτικός ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Η διάχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης αποτελεί εξίσου σημαντική διάσταση ως προς το ζήτημα της διερεύνησης των επιπτώσεων των προγραμμάτων επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στην απασχόληση του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των προσωρινών εργαζόμενων και των απασχολούμενων με καθεστώς μερικής απασχόλησης παρουσίασε σημαντική αύξηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βελγική Belgacom και στη γερμανική Deutsc e Telecom οι εργαζόμενοι με το παλαιό ειδικό καθεστώς της «ιδιόμορφης μονιμότητας» αντιπροσωπεύουν μόλις το 70% και 40% αντίστοιχα επί του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών (EIRO, 2005). Τα στοιχεία αυτά δηλώνουν ότι οι συντελούμενες αλλαγές στις δημόσιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (σε όποιες βεβαίως παραμένουν «δημόσιες» και δεν έχουν πλήρως ιδιωτικοποιηθεί) οδη- 14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

16 Πίνακας 6 Η απασχόληση σε πρώην κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ευρώπη Οργανισμός Χώρα Απασχολούμενοι στο τέλος του 2001 Απασχολούμενοι στο τέλος του 2002 Απασχολούμενοι στο τέλος του 2003 Μεταβολή μεταξύ BT ΗΒ ,6% Deutsc e Telekom Γερμανία ,8% France Telecom elecom elecom Γαλλία ,7% KPN Ολλανδία ,1% Swisscom Ελβετία ,2% TDC Δανία ,1% Telecom Italia talia talia Ιταλία ,4% Telefonica Ισπανία ,2% TeliaSonera Σουηδία/ Φινλανδία Πηγή: EMCC (2005a) ,5% γούν στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας εργαζομένων με υποβαθμισμένο εργασιακό καθεστώς κυρίως ως προς τα δικαιώματα και τις αμοιβές (Κουζής, 2006). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με άλλα μέτρα πολιτικής που συνδέθηκαν με την μετάβαση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στον ελεύθερο ανταγωνισμό και της επιχειρησιακής λειτουργίας τους με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είχε σημαντική επίπτωση με την σειρά του στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα μια αδημοσίευτη μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του Δουβλίνου σχετικά με θέματα εργατικής και εργοδοτικής εκπροσώπησης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εργασιακές σχέσεις του κλάδου μεταμορφώθηκαν από το καθεστώς προστασίας των ρυθμίσεων που ισχύουν στο δημόσιο τομέα στις ευέλικτες ρυθμίσεις που ισχύουν για τον ιδιωτικό 1. Εντούτοις, όπως σημειώνεται στη συγκεκριμένη μελέτη τα ποσοστά κάλυψης των εργαζομένων στον κλάδο από το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας προσεγγίζουν επίπεδα της τάξεως του 80%. Μόνο το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, το ΗΒ, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία εμφανίζουν αντίστοιχα επίπεδα μικρότερα του 50%. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην κληρονομιά της θεσμικής προστασίας που απολάμβαναν οι εργαζόμενοι την εποχή της κυριαρχίας του κλάδου από τα κρατικά μονοπώλια και τους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Ωστόσο σύμφωνα με το συντάκτη της έκθεσης με το πέρασμα του χρόνου και ενόσω συνεχίζεται η διαδικασία απομάκρυνσης του κρατικού ελέγχου από τις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω της εφαρμογής σχεδίων ιδιωτικοποίησης και της αλλαγής στο πρότυπο 1 Δες την αδημοσίευτη μελέτη του Traxler. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

17 διοίκησης, ο κίνδυνος επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων και υποβάθμισης του ρόλου της συλλογικής διαπραγμάτευσης συνεχώς αυξάνεται Η περίπτωση του ΟΤΕ Η συζήτηση για το μέλλον του ΟΤΕ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού, καθώς και τις έντονες δυσκολίες υπογραφής της νέας σύμβασης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων και τα σχετικά πρόσφατα μέτρα εθελουσίας εξόδου και άρσης της «μονιμότητας» των νέων υπαλλήλων. Οι εξελίξεις στον Οργανισμό είναι ιδιαίτερα σημαντικές δεδομένου ότι ο ΟΤΕ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας παρέχοντας σημαντικού χαρακτήρα υπηρεσίες για την οικονομική ανάπτυξη, την έρευνα και την εθνική άμυνα. Η πρόσφατη απόφαση να εκχωρηθεί η διοίκηση του Οργανισμού σε ξένο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό με την ταυτόχρονη πώληση μέρους του πακέτου των μετοχών του δημοσίου συνιστά την στρατηγική των προθέσεων για το μέλλον του οργανισμού. Η πρώτη μεγάλη απόπειρα αναδιοργάνωσης της εταιρίας έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1993 όταν η κυβέρνηση επιχείρησε με το νόμο 2167/ 1993 να εκποιήσει σε ιδιώτες το 35% των μετοχών του ΟΤΕ μέσω του χρηματιστηρίου και το 14% σε ξένη εταιρία. Η ξένη εταιρία χαρακτηρίζονταν ως στρατηγικός επενδυτής και θα αναλάμβανε το management. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα συνδικάτα και από διάφορους πολιτικούς φορείς με αποτέλεσμα να ναυαγήσει το συγκεκριμένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης και να επανέλθει το αρχικό καθεστώς ρύθμισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Οργανισμού. Το καθεστώς αυτό προέβλεπε τα εξής: Ο ΟΤΕ διαθέτει μια μόνο μετοχή, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Καταργούνται οι αποφάσεις που προβλέπουν την έκδοση μετοχών και τη διάθεση τους σε τρίτους με στόχο την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου ή την αλλοίωση της μετοχικής σύνθεσης του Οργανισμού. Το καθεστώς αυτό που διασφάλιζε την μόνιμη και αποκλειστική παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις τηλεπικοινωνίες θα καταργηθεί μόλις ένα χρόνο αργότερα όταν με το νόμο /1994 καθίσταται δυνατή η ανοικτή διάθεση μετοχών του Οργανισμού σε τρίτους, με το δημόσιο όμως να διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης. Τον Απρίλιο του 1996 με την είσοδο του ΟΤΕ στο χρηματιστήριο, διατέθηκε το 8% των μετοχών. Τον Ιούνιο του 1997 τίθεται προς πώληση ένα ακόμη 12% των μετοχών και λίγους μήνες αργότερα ακολουθεί νέα διαδικασία πώλησης μετοχών της εταιρίας. 2 Traxler ο.π. 16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

18 Μέχρι το Δεκέμβριο του 2005 οι ιδιώτες και ειδικότερα τα ξένα funds εξασφάλισαν τον έλεγχο του 66% των μετοχών του ΟΤΕ (Στρατούλης, 2005). Μέσα σε μια δεκαετία, δηλαδή, το ελληνικό κράτος απώλεσε την ιδιότητα του μεγαλύτερου μετόχου, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να διατηρεί τον έλεγχο της διοίκησης του Οργανισμού 3. Το γεγονός αυτό είχε σοβαρές συνέπειες στην απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πολίτες της χώρας. 3.1 Απασχόληση Αναφορικά με την απασχόληση παρατηρείται μια διαχρονική τάση συρρίκνωσης του απασχολούμενου προσωπικού με την απώλεια περίπου θέσεων εργασίας. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για αυτήν την απώλεια φέρουν τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα και η σταδιακή αποχώρηση μέρους του προσωπικού λόγω θεμελίωσης δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, οι θέσεις εργασίας του οποίου δεν αναπληρώθηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων της διοίκησης περί ορθολογικοποίησης του προγραμματισμού των προσλήψεων. Οι αποφάσεις αυτές ελλοχεύουν συν τοις άλλοις σοβαρούς κινδύνους και για την χρηματοοικονομική ικανότητα του Ταμείου Ασφάλισης του Προσωπικού του ΟΤΕ. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ δεν πραγματοποιήθηκαν σχεδόν καθόλου προσλήψεις, ενώ μόνο οι εθελούσιες έξοδοι του 1998 και του 2005 είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρηση και (Ά φάση μόνο) εργαζόμενων αντίστοιχα. Έτσι ενώ το 1981 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχονταν αντίστοιχα σε το 2006 ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε άτομα 4. Στις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να επισημανθεί και η διάχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, καθώς σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών ΟΤΕ (ΠΕΤ-ΟΤΕ) στα τέλη του 2003 στον Οργανισμό απασχολούνταν εργαζόμενοι με καθεστώς ενοικίασης ή υπεργολαβίας και περίπου με συμβάσεις μερικής και προσωρινής απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΟΤΕ αρκετές συμβάσεις μερικής απασχόλησης χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά περιθωριακές μορφές εργασίας με την έννοια ότι αφορούν 3ωρη συνήθως ημερήσια εργασία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται εξαιρετικά χαμηλές αποδοχές και περιορισμένη δέσμη παροχών και κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας. 3 Στην πραγματικότητα το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρίας (38%), καθώς το ποσοστό που κατέχουν οι έλληνες και ξένοι θεσμικοί επενδύτες είναι κατακερματισμένο σε διάφορα χαρτοφυλάκια. 4 Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους νέους εργαζόμενους που προορίζεται να προσληφθούν εντός του Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από την Διοίκηση του Οργανισμού στα μέσα του Οκτωβρίου, όπου και ολοκληρώθηκε (14/10/2006) το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του από τον Οργανισμό ενδέχεται να αποχωρήσουν στο άμεσο μέλλον με το συγκεκριμένο πρόγραμμα 800 περίπου εργαζόμενοι των οποίων η αίτηση δεν έγινε δεκτή με βάση τους τιθέμενους όρους θεμελίωσης συνταξιοδότησης. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

19 3.2 Εργασιακές Σχέσεις Οι μεταρρυθμίσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στην απασχόληση του Οργανισμού συνοδεύτηκαν από εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Η πρόσφατη (29/08/2006) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΤΕ να παραχωρήσει μονομερείς αυξήσεις στους εργαζόμενους και ενόσω συνεχίζονταν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης αποτελεί ίσως την πιο απτή ένδειξη της επιδείνωσης της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων στον Οργανισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και 8 μήνες περίπου, γεγονός το οποίο αποτελεί πρωτοφανές προηγούμενο στην ιστορία της επιχείρησης. Βασικό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στη διοίκηση και στα συνδικάτα παραμένει το ζήτημα της αλλαγής του Γενικού Κανονισμού Εργασίας. Το κλίμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης έχει τραυματιστεί ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο μετά από την πολιτική απόφαση να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής από το εξωτερικό με την προοπτική της οριστικής εκχώρησης του management της εταιρίας σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας της εθελουσίας εξόδου. Επίσης, οι σχέσεις των συνδικάτων και της διοίκησης επιδεινώθηκαν έντονα από τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, αφενός μέσω της δραστικής περικοπής του προσωπικού και αφετέρου μέσω της αλλαγής των Γενικών Κανονισμών Προσωπικού (Κρέτσος, 2005). 4. Αντί επιλόγου Τα διδάγματα που προσφέρει η διεθνής εμπειρία αναφορικά με τις πολιτικές επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών συνιστούν σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση τόσο των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ΟΤΕ όσο και των επερχόμενων αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ομίλου στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε οι συντελούμενες αλλαγές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών και κλαδικών αναδιαρθρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την ανάλυση που προηγήθηκε αποδεικνύεται ότι οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον τομέα της απασχόλησης και συνοδεύτηκαν συχνά από φαινόμενα επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας και αλλοίωσης των εργασιακών σχέσεων. Στην περίπτωση των εθνικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών οι επιπτώσεις αυτές ήταν περισσότερο έντονες. Η περίπτωση του ΟΤΕ δεν διαφεύγει του παραπάνω κανόνα. Τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού συνέβαλαν στην σταδιακή μείωση του προσωπικού, στην εισαγωγή πολλαπλών στοιχείων ευελιξίας στο πρότυπο οργάνωσης της εργασίας και στην κατάτμηση του προσωπικού σε παλαιούς και νέους εργαζόμενους και σε ορισμένες περιπτώσεις στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας. 18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

20 Οι θεσμοί εργατικής συμμετοχής έχουν απαξιωθεί, ο αριθμός των ευέλικτων συμβάσεων απασχόλησης έχει αυξηθεί, ενώ ο συντελούμενος προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού έχει οδηγήσει σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να υποστηριχθεί στο ίδιο βαθμό ο ισχυρισμός ότι ο ΟΤΕ αποτελεί «θύλακα» της σταθερής απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι εξελίξεις στον ΟΤΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικές όχι μόνο για τους εργαζόμενους του Ομίλου, αλλά και για το σύνολο των εργαζόμενων της χώρας. Και αυτό γιατί ο ΟΤΕ, όπως και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις και τομείς δραστηριότητας υψηλής σημασίας, όπως οι Τράπεζες και οι Μεταφορές, έχει αφήσει το στίγμα του στο μοντέλο εργασιακών σχέσεων της χώρας. Ως εκ τούτου οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις και στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης στο χώρο του ΟΤΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρόκριμα μελλοντικών και αντίστοιχου χαρακτήρα παρεμβάσεων σε ευρύτερους τομείς και κλάδους της χώρας μας. Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση EIRO (2005): Industrial Relations in Public Utilities, Dublin. EMCC (2005a): Restructuring of Europe s telecom incumbents, Dublin. EMCC (2005b): Trends and drivers of c ange in t e EU telecoms sector: Mapping report, Dublin. Eurostat (2005): Telecommunications in Europe, Statistics in focus, 8/2005. Luxemburg. ATE (2004) European telecom service markets December 2004: Sc neider (2002) e institutional transformation of telecommunications between Europeanisation and lobalization in Jacint J. (ed.) overning telecommunications and t e new information society in Europe, C elt en am (UK), Edwar Elgar. raxler Franz e Social Partners and t eir Representativeness: Telecommunications, unpublis ed study, European Foundation for t e Improvement οf Living and Working Conditions. Ελληνική Βιβλιογραφία Κουζής Γ. (2006) «Για το ζήτημα της άρσης της «μονιμότητας» στον ευρύτερο δημόσιο τομέα», ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 121, Αθήνα: ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ-ΑΔΕ- ΔΥ, Οκτώβριος. Κρέτσος Λ. (2005) «Οι εργασιακές σχέσεις στις ΔΕΚΟ», EIROnline: ttp:// study/index. tml. Στρατούλης Δ. (2005) «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη του νεοφιλελεύθερου τυφώνα», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟσ

21 Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Νοεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση και συζήτηση της μελέτης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας «Διεθνείς εξελίξεις της Εργασίας στην διευρυμένη Ευρώπη». 2-3 Δεκεμβρίου Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ συμμετείχε (Αποστόλης Καψάλης) σε διημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και Υποστήριξης Θυμάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισμού, στα Ιωάννινα με θέμα: «Παράνομη Μετανάστευση και Διακίνηση Ανθρώπων: Πολλαπλές όψεις μιας κρυμμένης πραγματικότητας». Το θέμα της εισήγησης του εκπροσώπου του ΙΝΕ ήταν «Διαστάσεις της Παράνομης Απασχόλησης των Μεταναστών στην Ελλάδα». 4-6 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ Σ. Ρομπόλη στην ετήσια συνάντηση του ΟΟΣΑ για τις «Σύγχρονες εξελίξεις της μετανάστευσης στις χώρες του ΟΟΣΑ». 5 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε ημερίδα που διοργανώθηκε στον Πειραιά, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Ενδυνάμωση των Οικονομικών Μεταναστών και Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας) και το Εργατικό κέντρο Πειραιά, με θέμα: «Μετανάστες-Εργασιακά Δικαιώματα και Συνδικάτα». 6-7 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Α. Καψάλης, Α. Σταμάτη, Λ. Κρέτσος) στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών σχέσεων (EIRO) στο Δουβλίνο. 11 Δεκεμβρίου Ο επιστημονικός σύμβουλος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Γ. Ρωμανιάς σε συνεργασία με την Αναλογιστική Εταιρεία Brudendial (Μαριός Β., Χατζηβασιλείου Ι.), παρουσίασε στη Λευκωσία αναλογιστική μελέτη για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στη Κύπρο, έπειτα από ανάθεση των Κυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Π.Ε.Ο. και της Σ.Ε.Κ με το αντίστοιχο Κυπριακό Υπουργείο. 14 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε σεμινάριο συνδικαλιστικής επιμόρφωσης (Άντα Σταμάτη) που διοργάνωσε το Ε.Κ Θήβας με θέμα. «Η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους χώρους εργασίας». 18 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Π. Λ. Ρυλμόν) σε πρόγραμμα εκδηλώσεων του ΙΣΤΑΜΕ- Ανδρέας Παπανδρέου, με θέμα «Μετανάστευση: Νέοι συμπολίτες σε μια νέα Ελλάδα». Το Θέμα εισήγησης του εκπροσώπου του ΙΝΕ ήταν Μετανάστευση, Ανάπτυξη και αγορά εργασίας. 16 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, σε ημερίδα (Γ. Ρωμανιάς) που διοργάνωσε το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Δ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Σύλλογο δασκάλων Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Σ στην Πτολαιμαΐδα με θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 18 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς), σε ημερίδα που διοργάνωσε το Νομαρχιακό Παράρτημα της ΑΔΕΔΥ στην Κόρινθο με θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 19 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε πρόγραμμα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης που διοργάνωσε στην Αθήνα το Κλαδικό Ινστιτούτο Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας με θέμα «Επίκαιρα εργασιακά θέματα-εργατική νομοθεσία, Υγείαασφάλεια της εργασίας». Τα θέματα που ανέπτυξαν οι εκπρόσωποι του ΙΝΕ ήταν: Επίκαιρα εργασιακά θέματα-αλλαγή Νομοθεσίας (Γ. Κουζής) και Εκπαίδευση-Κατάρτιση: γνώση εργαλείο για την ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου εργασίας (Π.Λ. Ρυλμόν). 20 Δεκεμβρίου Συμμετοχή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (Γ. Ρωμανιάς), σε ημερίδα που διοργάνωσε το Περιφερειακό ΙΝΕ Δυτ. Ελλάδας σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πατρών και θέμα: «Εξελίξεις και Προοπτικές του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 81, Μάρτιος 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2002 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: Προγραμματισμός 2002 Ευρετήριο περιεχομένων Ενημέρωσης Δραστηριότητες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον

Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Φορολογική μεταρρύθμιση: Φορολογική Διοίκηση και Κοινωνικό περιβάλλον Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών 28-11-2012 1 Μέτρα ή μεταρρύθμιση Στην περίοδο της μεταπολίτευσης έγινε μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική Τεύχος 165, Οκτώβριος 2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της πραγματικής οικονομίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη το 2008 και το 2009, διαπερνά τον παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012

Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Ημερίδα Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Αθήνα 6 Απριλίου 2012 Θέμα Εισήγησης Μορφές εφαρμογής Οδηγίας 2009/72 για το νομικό διαχωρισμό των Δικτύων στην ΕΕ Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης Δικηγόρος, LLM, ΜΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα