ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23%"

Transcript

1 α/α ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, Α ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΦΥΛΛΟ 500gr 1 ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΟΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500γρ ΟΛΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML με αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ. 4000ml ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΧΕΙΩΝ ςυςκ. 1 λτ Α ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΡΙΑΤΩΝ ΣΥΜΡΥΚΝΩΜΕΝΟ ςυςκ. 1 lt ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙ ΡΙΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ςυςκ. 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ latex ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ΧΩΙΣ ΡΟΥΔΑ ςυςκ. 100 τμχ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΡΟΓΓΟΡΕΤΣΕΤΑ ΤΥΡΟΥ wetex 30X38 ΟΛΛΟ 14m ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 48*50 ΟΛΛΟ ΣΥΣΚ. 20/ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 70 ΜΕΖΟΥΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 17 ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗ.ΡΙΑΤΩΝ 2,5 KGR ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΑΤΙ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 2000Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ 8 19 ΛΑΜΡΙΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 5

2 ΟΜΑΔΑ Β1 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΠΑΙΔΑΠ) α/α ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΑΤΙ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ 2000Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 150 ΜΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1 lit ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Νο7,5-8, 8,5-9 ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ (latex) ςυςκ.100 τεμ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΡΕΪ 300ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 7 ΚΑΡΕΛΟ ΜΑΓΕΙΑ(χάρτινο) ςυςκ.100τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 8 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΜΕ ΡΕΣΣΑ ΜΟΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 22 9 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 15lit με ςτιπτθρα ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΕΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΧΩΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ςυςκ.500γ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ 50 ΜΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΜΡΙΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤ.ΡΙΑΤΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΕΚΑΝΕΣ πλαςτικέσ κουζίνασ 32cm.12 ΛΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΙΡΟΚΑΘΑΙΣΤΗΣ ςυςκ.750ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ςυςκ.24 τεμ.ρλαστικα ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΜΒΑΝΗ ςυςκ.250 ΜΕΤΑ Χ 43 ΜΕ ΡΙΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 200

3 18 ΞΕΣΚΟΝΟΡΑΝΑ ΤΥΡΟΥ SWIFFER 1 ΛΑΒΗ +5 ΑΝΤ/ΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΣΤΕΣ(ΓΑΝΤΙΑ) ΓΙΑ ΦΟΥΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ςυςκ.100 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΤΗΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ml ςυςκ. 50 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΙΛΟΥ (90Χ65) KAI (80X 110) ΜΑΥΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 70*95 ΟΛΛΟ 10/ΤΕΜ.ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 52*75 ΟΛΛΟ10/ΤΕΜ. ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 48*50 ΟΛΛΟ 20/ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ μεγάλεσ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΧΕΙΩΝ ςυςκ.4000ml. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 28 ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗ.ΟΥΧΩΝ 27 μεζοφρεσ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΡΟΦΑΞΗ ςυςκ.90γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΥΡΕΣ ΑΡΛΕΣ ΧΩΙΣ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΥΡΕΣ ΧΟΤΑΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΜΑ ΧΟΝΤΟ για ταψιά ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΜΑ ΨΙΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΑΡΟΟΦ.ΤΥΡΟΥ WETEX Νο 4 (30cm.x 30cm.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΜΕ ΣΥΜΑ ΓΙΑ ΡΙΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ (νηματικέσ θ τφπου wetex) Χ/Κ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΡΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ (1μ.Χ1μ.)ςυςκ.200ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΥΓΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΡΕΫ 500 ml ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 39 ΑΡΠ ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ 200

4 40 ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ςυςκ.750ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΙΡΛΩΝ 250ml ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ςυςκ. 950ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML με αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗ.ΡΙΑΤΩΝ 2,5 KGR ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΡΙΑΤΩΝ 4000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΑΣΙ ΚΟΝΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΑΕΙΟΥ 190γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΑΕΙΟΥ 450 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΡΑΓΓ/ΚΟ ΟΛΟ ςυςκ.800γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125Γ.ςυςκ.8τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (28cm.x30cm.) 70φφλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ (24cm.x24cm.)750 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΛΩΙΝΗ ΥΓΗ 2000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΛΩΙΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 2000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΜΕ ΚΛΙΡ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΣΙΑ 400Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΝΤΑΙ ΕΡΑΓΓ. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΓΙΑ ΕΡΑΓΓ. ΚΟΥΒΑ 25ΛΙΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ 300 gr ΚΟΥΤΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 250

5 65 ΜΩΟΜΑΝΤΗΛΑ ςυςκ. 72 τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΕΦΗ ΚΙΛΑ 50ΤΕΜ /ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ςυςκ.5τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΤΑ ΧΑΤΙΝΑ 17cm.ςυςκ.10τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ 17cm. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ 21cm. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΙΑΤΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ 23cm. ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΗΟΥΝΙΑ - KOYTAΛΑΚΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ςυςκ.100/τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΟΣΚΛΗΗΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΣΚΟΝΗ 950 ml ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 340Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΙΝΟΡΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ 340Γ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 70 ΜΕΖΟΥΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΝΗ ΡΛΥΝΤΗΙΟΥ ΟΥΧΩΝ 210 ΜΕΖΟΥΕΣ 15 KGR ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΕΛΟ ΜΑΓΕΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 TEM ΤΕΜΑΧΙΟ 50 α/α ΟΜΑΔΑ Β2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΠΑΙΔΑΠ) 1 2 ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΛΥΝΤΗΙΑ ΡΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΤΗΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΗΙΟ ΡΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 75

6 α/α ΟΜΑΔΑ Γ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π) 1 ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΛΟ 1 KG ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚ. 8Χ150Γ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΛΩΙΝΗ ΥΓΗ 2000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 40 5 ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ΧΛΩΙΝΗ 4 L ΤΕΜΑΧΙΟ 40 6 ΚΟΝΤΑΟΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΗΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 7 ΥΓΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ςυςκ.750ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 50 8 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΑ Νο7,5-8, 8,5-9 ΤΕΜΑΧΙΟ 40 9 ΚΟΥΒΑΣ 17L ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΥΒΑ 17L ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 15lit με ςτιπτθρα ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΑΡΟΟΦ.ΤΥΡΟΥ WETEX Νο 4 (30cm.x 30cm.) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΝΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΓΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ (νηματικέσ θ τφπου wetex) ΜΕ 14 ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚ. ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΕΣ 80Χ110 (ΚΙΛΑ) (8 TEM/KG) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΝΙ 48*50 ΟΛΛΟ 20/ΤΕΜ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΟΥΡΑ ΑΡΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΡΕΪ 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΑΕΙΟΥ 190gr ΤΕΜΑΧΙΟ ΡΟΤΗΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΑΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 1000ML ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΛΑΟ ΡΑΚΕΤΕΖΑΣ 100 CM ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 24 ΡΑΝΙ ΡΑΚΕΤΕΖΑΣ 100CM ΤΕΜΑΧΙΟ 15

7 25 ΥΓΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΡΙΑΤΩΝ 4000ML. ΤΕΜΑΧΙΟ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ- ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ (latex) ςυςκ.100 τεμ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΜΕ ΣΥΜΑ ΓΙΑ ΡΙΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΑΡΟΥΝΙ ΥΓΟ ΧΕΙΩΝ ςυςκ.4000ml. ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ ΕΟΦ ΤΕΜΑΧΙΟ 13 α/α ΟΜΑΔΑ Δ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ-ΜΟΤΕΙΟ ΑΛΕΚΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ 1 ΡΑΚΕΤΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2 ΥΓΟ ΓΙΑ ΡΑΚΕΤΕΖΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 70*95 ΟΛΛΟ 10/ΤΕΜ.ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 52*75 ΟΛΛΟ10/ΤΕΜ. ΚΟΔΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΡΑΤΩΜΑΤΟΣ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6 ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7 ΧΑΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΡΑΓΓ/ΚΟ ΟΛΟ ςυςκ.800γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 8 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125Γ.ςυςκ.8τεμ. ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (28cm.x30cm.) 70φφλλων ΤΕΜΑΧΙΟ 4 10 ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ.200φυλλων ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΛΩΙΝΗ ΡΑΧΥΕΥΣΤΗ ςυςκ.4000ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΕΛΕΣΗ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:70.776,26 Υ.Π.Α.: 16.278,54 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:87.054,8 ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΔΗΜΟΙΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 21/07/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης 54 Ημερομηνία 21/07/2014 ΜΕΛΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300

Σύνολο. Μονάδας. τεμάχιο 600. τεμάχιο 300 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.6635.02 ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Σ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας

1. Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιγραφή Μ.Μ ΠοσότηταΤιµή Σύνολο 1 1. ήµος Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 39800000-0 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 11 /2015 /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Κ.Α: 10.6634.0002 ήµου Ν. Σµύρνης ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός: 100.892,13 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV:39800000-0 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,33771000-5 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 109/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Α:10.6634.0002 του Δήμου, Κ.Α.15.6634.0001 και 15.6634.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ 15/04/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17078/22-05-2013 ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα /νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2 ρολών Χ400gr) ΤΕΜ 500 2,50 2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800γρ ΤΕΜ 500 2,30 3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Κ. Μ. : Π120/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69.

«Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 69. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΣ «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ήµου και των νοµικών του προσώπων έτους 2015» ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και λοιπών αναλωσίμων ειδών ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ παντοπωλείου» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής - καθαριότητας του ήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για ένα έτος, (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα 29/7/2014 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 11952 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Σας ανακοινώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Β. 20.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Κ.Α. 10-6481.008 ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Αβέρωφ 6-45221 Ιωάννινα. ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την η του µηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 120/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.986,62 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TOΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/15 Κ.Α 20.6634 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα