ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ"

Transcript

1 ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

2 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Μετοχική Σύνθεση Συμμετοχές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διοικητικό Συμβούλιο Ελεγκτική Επιτροπή Εσωτερικός Έλεγχος Εποπτικό Συμβούλιο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Υπηρεσία Συμμόρφωσης Κώδικας Δεοντολογίας Διαδικασία Απόδοσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Ποσοτική Αξιολόγηση Ποιοτική Αξιολόγηση Διαμόρφωση Τελικού Αποτελέσματος Γνωστοποίηση Τελικού Αποτελέσματος Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για πενήντα χρόνια, η ICAP αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει στενά την ιστορία της με την οικονομική εξέλιξη της χώρας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της παρέχονται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και χρησιμοποιούνται στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ICAP δραστηριοποιείται από το 1992 ενεργά στο χώρο της μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αξιοποιώντας την ICAP DATABANK, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στην Ελλάδα η οποία περιέχει στοιχεία για περισσότερες από επιχειρήσεις. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσαν τον Κανονισμό 1060/2009 όπου θέτει μία σειρά από κριτήρια τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Σε συνέχεια της παραπάνω εξέλιξης, το Σεπτέμβριο του 2010 η ICAP Group κατέθεσε στις αρμόδιες εποπτικές αρχές το φάκελο υποψηφιότητας για την εγγραφή της στα μητρώα των Credit Rating Agency. Μετά το πέρας των απαιτούμενων διαβουλεύσεων, η αρμόδια Ευρωπαϊκή αρχή (European Securities and Markets Authority) και η αντίστοιχη Ελληνική εποπτική αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) δημοσίευσαν την εγγραφή της ICAP Group στα μητρώα των CRAs με ημερομηνία ισχύος την 07 Ιουλίου Μετά από την παραπάνω εξέλιξη, και σε συμφωνία με το Άρθρο 12, Παράρτημα 1, Ενότητα Ε, Παράγραφος ΙΙΙ, του αναθεωρημένου Κανονισμού (1060/2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η ICAP Group δημοσιεύει την παρούσα Έκθεση Διαφάνειας η οποία καλύπτει την περίοδο από έως ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 3

4 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 1.1 Μετοχική Σύνθεση Η ICAP ιδρύθηκε το 1971, με έδρα την Αθήνα προερχόμενη από μετατροπή σε Α.Ε. της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ICAP HELLAS Ε.Π.Ε., η οποία είχε συσταθεί το 1964 (Φ.Ε.Κ. Νο. 106 / 1964) από ομάδα Ελλήνων και ξένων οικονομολόγων και επιχειρηματιών. Στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας μετέχει έμμεσα η GLOBAL FINANCE, καθώς και ο Γαλλικός Όμιλος COFACE, ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς ομίλους ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων και οικονομικών πληροφοριών. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας όπως αυτή ίσχυε στις έχει ως εξής: α/α Επωνυμία Ποσοστό 1 THORFINN INVESTMENTS LTD 75,58% 2 COFINPAR S.A. 13,28% 3 Λοιποί Μέτοχοι 11,14% Σύνολο 100,00% Το μετοχικό κεφάλαιο την ανερχόταν σε Euro διαιρούμενο σε μετοχές των 0,30 Euro. Η THORFINN INVESTMENTS LTD ελέγχεται από την GLOBAL FINANCE, τη μεγαλύτερη εταιρία ιδιωτικών κεφαλαίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία δραστηριοποιείται από το Η GLOBAL FINANCE διαχειρίζεται έναν αριθμό από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, το κάθε ένα από τα οποία έχει ένα συγκεκριμένο, ξεκάθαρα προσδιορισμένο - γεωγραφικά και επενδυτικά - στόχο, υποστηρίζοντας την περιφερειακή επέκταση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι επενδυτικές δραστηριότητες της GLOBAL FINANCE αποτελούνται από επενδύσεις στους κλάδους μεταποίησης, πληροφορικής, εξειδικευμένης λιανικής, μέσων μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η COFINPAR S.A. έχει μέτοχο () τη Γαλλική COFACE, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και οικονομικών πληροφοριών (έδρα: 12, Cours Michelet, La Defense 10, Puteaux, France). Οι δραστηριότητες της COFACE περιλαμβάνουν την ασφάλιση, χρηματοδότηση, τη διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων και την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 4

5 1.2 Συμμετοχές Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συμμετέχει η Εταιρεία όπως αυτά ίσχυαν την Επωνυμία Εταιρείας ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) ICAP ADVISORY Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) ICAP SECURITY SERVICES Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) TAYLOR NELSON SOFRES ICAP ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Α.Ε. (TNS ICAP Α.Ε.) (ΕΛΛΑΔΑ) ICAP BULGARIA EAD (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ICAP CYPRUS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ) ICAP ROMANIA S.R.L. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) ICAP BUSINESS SERVICES d.o.o. Beograd (ΣΕΡΒΙΑ) CYCLE EUROPEAN S.R.L. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) CYCLE CREDIT d.o.o. Beograd (ΣΕΡΒΙΑ) CYCLE CREDIT BULGARIA SOLE LIMITED (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS SOLE LIMITED ( ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ) Ποσοστό συμμετοχής ICAP Έδρα Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αττική Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αττική Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αττική Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αττική Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αττική 49% Σεβαστουπόλεως 154Α, 11526, Αθήνα 43 Christopher Columbus Blvd, 1592 Sofia, Bulgaria 169 Athalassas Av., 2015 Strovolos, Office 102, Nicosia, Cyprus 10 Bucuresti-Nord Road, Building O21 Voluntari, Ilfov, Romania 90v Omladinskih Brigada Str., Novi Belgrade, Serbia 10 Bucuresti-Nord Road, Building O21 Voluntari, Ilfov, Romania 90v Omladinskih Brigada Str., Novi Belgrade, Serbia 43 Christopher Columbus Blvd, 1592 Sofia, Bulgaria 43 Christopher Columbus Blvd, 1592 Sofia, Bulgaria Ίδρυση Κλάδος δραστηριότητας Υπηρεσίες call center, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης Υπηρεσίες management consulting και ανθρώπινου δυναμικού Υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης Παροχή προσωπικού υπηρεσιών ασφαλείας Υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 2002 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς Υπηρεσίες management consulting Υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβούλων επιχειρήσεων Υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβούλων επιχειρήσεων Υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβούλων επιχειρήσεων Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 5

6 Επωνυμία Εταιρείας ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) SKYRMET INVESTMENTS LIMITED (KΥΠΡΟΣ) CYCLE INTERNATIONAL S.A. (ΤΟΥΡΚΙΑ) Ποσοστό συμμετοχής ICAP Έδρα 10 Bucuresti-Nord Road, Building O21 Voluntari, Ilfov, Romania Νάξου 4, Λευκωσία, Κύπρος 51% Sun Plaza, Bilim Sok, No: 5 Kat: 14, Maslak, Istanbul, Turkey Ίδρυση 2013 Κλάδος δραστηριότητας Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού 2007 Συμμετοχική εταιρεία 2013 Υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων Η ICAP συμμετέχει στις παραπάνω εταιρείες άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών της. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 6

7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι δομές που εξασφαλίζουν την: Ακεραιότητα Διαφάνεια Αξιοπιστία και ποιότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Τήρηση των κανόνων για την οργάνωση και συμπεριφορά της εταιρείας ώστε να προωθείται η ανεξαρτησία της και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. 2.1 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων (τιμών, αμοιβών, προσλήψεων, διαχειρίσεως, προσωπικού κ.ο.κ.) σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την είχε ως εξής: A/A Ονοματεπώνυμο Θέση στην Εταιρεία 1 Γεώργιος Κούρτης Πρόεδρος 2 Νικήτας Κωνσταντέλλος Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος 3 Παναγιώτης Λαγαρίας Μέλος 4 Eric Vaignedroye Μέλος 5 Εμμανουήλ Κοτρωνάκης Μέλος 6 Χαράλαμπος Σαχίνης Ανεξάρτητο Μέλος 7 James Murphy Ανεξάρτητο Μέλος 2.2 Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελεί ένα όργανο παρακολούθησης και ελέγχου των χρηματοοικονομικών κινδύνων του οργανισμού. Ουσιαστικά αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Απαρτίζεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν τον κατάλληλο βαθμό αντικειμενικότητας και τις απαραίτητες δεξιότητες για να χειρίζονται αναλυτικότερα τα θέματα αυτά. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση: της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, της ελεγκτικής διαδικασίας, της διαδικασίας για την παρακολούθηση της τήρησης των νόμων και κανονισμών και του εταιρικού κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς και της σύγκρουσης συμφερόντων της ICAP με τους μετόχους της (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των θυγατρικών τους) και τα στελέχη της. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7

8 2.2.1 Εσωτερικός Έλεγχος Το τμήμα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρείας και αναφέρεται απ ευθείας στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από ένα μόνιμο υπάλληλο. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας όπως και αυτών της εταιρικής διακυβέρνησής της. Ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτές οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: την επισκόπηση των λειτουργιών και των σχετικών δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των τεθέντων στόχων την ποιοτική αξιολόγηση διοικητικών και οικονομικών πληροφοριών τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις Εταιρικές Κατευθυντήριες Γραμμές και με τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις καθιερωμένες πολιτικές και με τους σχετικούς νομικούς περιορισμούς (συγκεκριμένα, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 9001 ελέγχεται σε ετήσια βάση) τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την πολιτική ασφαλείας IS-IT τον έλεγχο της νομιμότητας των χρηματικών αποζημιώσεων προς τα μέλη της διοίκησης τον έλεγχο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών. 2.3 Εποπτικό Συμβούλιο Το Εποπτικό Συμβούλιο αναφέρεται απ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει κάτω από την επίβλεψή του την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης και την Υπηρεσία Συμμόρφωσης. Αποτελείται από τρία μέλη, ένα εκ των οποίων δεν έχει καμία σχέση με την ICAP ενώ τα δύο άλλα μέλη κατέχουν θέση Ανεξάρτητου Μέλους στο Δ.Σ. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει η ενότητα ΙΙΙ σημείο 13 της σύστασης 2005/162/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Το Εποπτικό Συμβούλιο δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τις διαδικασίες απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και με το λειτουργικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις δραστηριότητες του Τομέα Credit Risk Services. Οι αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τα εξής: Παρακολούθηση της επάρκειας των αποτελεσμάτων των μεθοδολογιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αξιολόγησή τους Λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη / αναθεώρηση των μεθοδολογιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 1060/2009 Επικοινωνία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές Αξιολόγηση των εργασιών των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επανεξέτασης και Συμμόρφωσης. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 8

9 2.3.1 Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα της Εταιρείας και έχει ως κύριο καθήκον την τακτική παρακολούθηση των μεθοδολογιών για την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία αναφέρεται απ ευθείας στο Εποπτικό Συμβούλιο και δεν έχει καμία εξάρτηση από τον Τομέα Credit Risk Services. Απασχολεί ένα μόνιμο υπάλληλο. Όλες οι αναφορές / μελέτες που εκπονούνται από την Υπηρεσία υποβάλλονται στο Εποπτικό Συμβούλιο για την εξέτασή τους και τη λήψη αποφάσεων. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την απόδοση και τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, κρίνοντας την πορεία των εργασιών σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα καθώς και την ποιότητα των πραγματοποιηθέντων μελετών. Το κυριότερο καθήκον της Υπηρεσίας είναι η ετήσια αξιολόγηση της ακρίβειας και της διακριτικής ικανότητας των μεθοδολογιών για την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση πραγματοποιείται τους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους και περιλαμβάνει μία σειρά ελέγχων για τη μέτρηση της ακρίβειας των αποδιδόμενων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. Η Υπηρεσία, εκτός από την αναφορά των αποτελεσμάτων των ελέγχων στο Εποπτικό Συμβούλιο, προτείνει, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του μεθοδολογικού πλαισίου. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα η Υπηρεσία παρακολουθεί την επίδραση των αλλαγών συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών στις παραγόμενες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και την εξέλιξη των ποσοστών ασυνέπειας τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας και αναλόγως προτείνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για την ευθυγράμμιση των διαδικασιών με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης συνεργάζεται με τα σχετικά τμήματα λαμβάνοντας υπ όψιν τυχόν παρατηρήσεις / προτάσεις από τους εμπλεκόμενους για την αναβάθμιση των υπαρχουσών μεθοδολογιών Υπηρεσία Συμμόρφωσης Η Υπηρεσία Συμμόρφωσης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθεί η Εταιρεία ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων και των κριτηρίων που θέτει ο Κανονισμός 1060/2009 για τη λειτουργία των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και την παροχή κάθε πληροφορίας και υποστήριξης στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Υπηρεσία αναφέρεται στο Εποπτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την απόδοση και τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας, κρίνοντας την πορεία των ελεγκτικών εργασιών σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα και την ποιότητα του ελέγχου, ανασκοπώντας την πληρότητα των πεδίων / περιοχών που ελέγχθηκαν. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελείται από δύο μόνιμους υπάλληλους οι απασχολούνται πλήρως με τη λειτουργία της Υπηρεσίας. οποίοι Τα κυριότερα καθήκοντα της Υπηρεσίας αφορούν την: Παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας και της εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους των μέτρων και διαδικασιών που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας σύμφωνα με τις ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 9

10 απαιτήσεις του Κανονισμού 1060/2009 καθώς και των ενεργειών που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών στη συμμόρφωση της Εταιρείας προς τις υποχρεώσεις της, Παροχή συμβουλών και συνδρομής ώστε τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας να είναι συμμορφωμένα με τα θέματα του Κανονισμού, Συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες της Εταιρείας για τη συμμόρφωση, όπου απαιτείται, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, Ενημέρωση και την παροχή υποστήριξης προς τις εποπτικές αρχές, Ενημέρωση του Εποπτικού και Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε διαπιστωθείσα παράβαση του ισχύοντος πλαισίου ή για τυχόν σημαντικές ελλείψεις στην τήρηση των υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει, Ενημέρωση των νέων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων σεμιναρίων γενικής ενημέρωσης (induction programs). Επίσης ενημέρωση των υφιστάμενων υπαλλήλων για τυχόν εξελίξεις σε σχετικά θέματα. 2.4 Κώδικας Δεοντολογίας Ο Κώδικας Δεοντολογίας που ακολουθείται και διέπει το πλαίσιο απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων συνιστά μία συγκεντρωτική καταγραφή συγκεκριμένων μηχανισμών, η υιοθέτηση των οποίων είναι πρόσφορη και ικανή να προστατέψει την ανεξαρτησία των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, να εντοπίσει, εξαλείψει ή/και να διαχειρισθεί ενδεχόμενες καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και να συνδράμει στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές του Κώδικα του IOSCO για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και έχει ως στόχο την εναρμόνισή του με τον Κανονισμό και τις οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors CEBS) για τους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Η ICAP παρέχει τις υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και διαφάνεια. Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η ICAP έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει όλους τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας, ιδίως ως προς την αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 2.5 Διαδικασία Απόδοσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία που έχει αναπτύξει η ICAP για την απόδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings) για επιχειρήσεις κατ εφαρμογή των οδηγιών του αναθεωρημένου Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και των οδηγιών της CESR (10-347). Η απόδοση αξιολόγησης σε μία επιχείρηση συνδέεται με την εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας της επιχείρησης, σύμφωνα με τον ορισμό ασυνέπειας της ICAP, μέσα στους επόμενους 12 μήνες (χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης). ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 10

11 Η διαδικασία απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας ενεργοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της επικαιροποίησης των στοιχείων της εταιρείας και περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Εκτέλεση ποσοτικής αξιολόγησης (βαθμολογεί τα οικονομικά στοιχεία, τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς και τα Εμπορικά Στοιχεία της επιχείρησης). Ποιοτική Αξιολόγηση της εξεταζόμενης οικονομικής μονάδας Διαμόρφωση τελικού αποτελέσματος. Ενημέρωση της εξεταζόμενης εταιρείας για την αξιολόγησή της. Σύμφωνα με την ορολογία του CEREP ( CESR s Guidelines for the implementation of the CEREP, Ref.: , σελίδα 9), η ICAP παρέχει μόνο αξιολογήσεις για επιχειρήσεις εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών οργανισμών Ποσοτική Αξιολόγηση Η ICAP έχει αναπτύξει στατιστικά υποδείγματα για την ποσοτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Τα υποδείγματα εξετάζουν: Την οικονομική θέση της επιχείρησης ελέγχοντας χρηματοοικονομικούς δείκτες. Τη φερεγγυότητα της επιχείρησης ελέγχοντας για τυχόν εμφάνιση στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς. Την εμπορική θέση της επιχείρησης ελέγχοντας μεταξύ άλλων το μέγεθος βάσει προσωπικού, την πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και τα έτη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασίζονται στη στατιστική τεχνική της λογιστικής παλινδρόμησης και: Προβλέπουν την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας. Κατατάσσουν την εταιρεία σε πιστοληπτική διαβάθμιση ανάλογα με την παραπάνω πρόβλεψη. Οι βασικές παράμετροι των υποδειγμάτων είναι: Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης ορίζεται στους 12 μήνες από την ημερομηνία αξιολόγησης. Ο χαρακτηρισμός μίας επιχείρησης ως ασυνεπής προκύπτει από γεγονότα όπως Πτωχεύσεις ή Αιτήσεις Πτώχευσης καθώς και από άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν σημαντική αδυναμία της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέγονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που αξιολογούνται (περίοδος επίδοσης ή performance period) ορίζεται: o για τα οικονομικά στοιχεία η τελευταία τριετία πριν την ημερομηνία διαβάθμισης, o για τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς η τελευταία διετία, o για τα εμπορικά στοιχεία συλλέγονται τα πλέον πρόσφατα Ποιοτική Αξιολόγηση Στόχος της ποιοτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων είναι να συνδυάσει το αποτέλεσμα της ποσοτικής αξιολόγησης με πρόσθετες πληροφορίες ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την οικονομική μονάδα. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται από τις οδηγίες του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16 ης Σεπτεμβρίου 2009 και των οδηγιών της CESR (10-347). Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών η οποία διασφαλίζει την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και τη συνέπεια της απόφασης του Αναλυτή (credit rating opinion) σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής μονάδας. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 11

12 Η διαδικασία απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας πραγματοποιείται από δύο ομάδες που απασχολούν 17 Αναλυτές και 2 Επικεφαλής Αναλυτές,, οι οποίοι επιβλέπουν τις διαδικασίες και εγκρίνουν τις αξιολογήσεις. Σημειώνεται πως ο Επικεφαλής Αναλυτής είναι υπεύθυνος για την ανάθεση των νέων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας στους Αναλυτές με βάση τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και τον αριθμό των αξιολογήσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους ο Αναλυτής. Σε κάθε νέα αξιολόγηση, ο Αναλυτής δηλώνει στον Επικεφαλή Αναλυτή εάν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων έτσι ώστε να εξαιρεθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης εταιρείας. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, η μεθοδολογία που εφαρμόζει η ICAP βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου που αξιολογούν και οι οποίες είναι: Επιχειρηματικός Κίνδυνος Οικονομικός Κίνδυνος Κλαδικός Κίνδυνος Διαμόρφωση Τελικού Αποτελέσματος Ο Aναλυτής συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων, όπως εξηγήθηκαν παραπάνω, καταλήγει σε μια πρόταση διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης. H πρόταση αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι υπεύθυνη για να αποφασίσει για την τελική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας. Η επιτροπή Αξιολογήσεων συνεδριάζει αν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Αν η αξιολογούμενη εταιρεία έχει Σύνολο Ενεργητικού άνω των 100εκ., Αν έχουν συμβεί ειδικά γεγονότα όπως: συγχωνεύσεις / απορροφήσεις αλλαγές στα Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (από Ε.Λ.Σ. σε Δ.Π.Χ.Π.) αλλαγές διοίκησης που επηρεάζουν την κατάσταση της εταιρείας απώλεια των εμπορικών σημάτων / δικαιωμάτων εκπροσώπησης εισφοράς / απορρόφησης κλάδου/ων δραστηριότητας Διαφωνία σχετικά με τη διαβάθμιση που θα αποδοθεί μεταξύ του Αναλυτή και του Επικεφαλής Αναλυτή, Αν η αξιολογούμενη εταιρεία εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και παραχωρήσει επιπλέον στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η τελική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας που συναποφασίζεται από τον Αναλυτή και τον Επικεφαλής Αναλυτή ή την Επιτροπή Αξιολογήσεων (αν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις), καταχωρείται από τον Αναλυτή στη βάση δεδομένων της ICAP συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεκμηρίωση και ακολουθεί η γνωστοποίηση του αποτελέσματος στην αξιολογούμενη εταιρεία Γνωστοποίηση Τελικού Αποτελέσματος Μετά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος η ICAP επικοινωνεί με την αξιολογούμενη εταιρεία για να την ενημερώσει για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας καθώς και για τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Η επικοινωνία με την αξιολογούμενη εταιρεία πραγματοποιείται τουλάχιστον 12 εργάσιμες ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση της αξιολόγησής της. Σε περίπτωση που η αξιολογούμενη εταιρεία δεν προβάλλει κάποια αντίρρηση, τόσο για την αξιολόγησή της όσο και για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, τότε ενεργοποιείται η διαδικασία δημοσιοποίησης της αξιολόγησης. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 12

13 Σε περίπτωση κατά την οποία η αξιολογούμενη εταιρεία δεν συμφωνήσει με την αξιολόγηση που της έχει αποδοθεί, τότε δύναται να ενεργοποιηθεί μια διαδικασία που περιλαμβάνει υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εταιρεία και της ζητείται είτε να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της είτε να πληροφορήσει την ICAP με νεότερα στοιχεία. Τέλος, με στόχο το σαφή διαχωρισμό τους από τις αξιολογήσεις που δεν εντάσσονται στον Κανονισμό 1060/2009, οι συγκεκριμένες αξιολογήσεις αποτυπώνονται με το χαρακτηρισμό Credit Ratings. 2.6 Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας Η ICAP ενδέχεται να επανεξετάσει την αξιολόγηση μίας επιχείρησης είτε: α) στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας της Επιχείρησης (τουλάχιστον δύο φορές σε διάστημα ενός έτους), β) είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη που υποβάλλεται στην ICAP αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Η επανεξέταση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μετά από κάθε σημαντικό γεγονός που περιέρχεται εις γνώση της ICAP και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις πιο πρόσφατες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η ICAP διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αναβάλλει ή να διακόψει την έκδοση αξιολόγησης για μία συγκεκριμένη Επιχείρηση, καθώς και να τροποποιήσει, να υποβαθμίσει, να αναβαθμίσει ή να αποσύρει την αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης Επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση της αξιολογούμενης Επιχείρησης, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση την απαραίτητη αιτιολόγηση. Οι αναθεωρήσεις των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας της Εταιρείας δεν εξαρτώνται από οιαδήποτε επίπτωση (οικονομική, πολιτική ή άλλη) ενδέχεται να έχουν αυτές για την ΙCAP, την αξιολογούμενη Επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Για το σκοπό αυτό, η ΙCAP έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την ανεξαρτησία των λειτουργιών απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών από οποιασδήποτε μορφής επιρροή, εσωτερική ή εξωτερική. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 13

14 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Παρακάτω αποτυπώνεται η κατανομή του προσωπικού μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2013 με βάση τις κύριες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία απόδοσης πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ανώτερη Διοίκηση: το προσωπικό που απασχολείται στην ανώτερη διοίκηση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Εσωτερικού Ελέγχου, των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επανεξέτασης και Συμμόρφωσης και του Εποπτικού Συμβουλίου. Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας: το προσωπικό που απασχολείται στην απόδοση αξιολογήσεων είτε σε νέες εταιρείες είτε σε επανεξετάσεις. Αποτελείται από τους Αναλυτές, Επικεφαλής Αναλυτές, τον Προϊστάμενο και το Διευθυντή του Τμήματος. Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Μοντέλων: το προσωπικό που απασχολείται στην ανάπτυξη και συντήρηση της μεθοδολογίας για την εφαρμογή των υποδειγμάτων κατά την απόδοση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και την υποστήριξη των εργασιών που σχετίζονται με τις εφαρμογές πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υποστήριξη Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας: το προσωπικό που απασχολείται με τη διαδικασία της συνεχούς ενημέρωσης της βάσης με στοιχεία από σταθερές πηγές δεδομένων, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών και την υποστήριξη της παραγωγής των παραδοτέων. Κατανομή Προσωπικού Ανώτερη Διοίκηση 7 - Εποπτικό Συμβούλιο 3 - Υπηρεσία Συμμόρφωσης 2 - Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 1 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1 Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας 21 - Αναλυτές 17 - Επικεφαλής Αναλυτές 2 - Διευθυντής/ Προϊστάμενος 2 Ανάπτυξη Μεθοδολογιών και Μοντέλων 3 Υποστήριξη Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 9 Σημειώνεται ο σημαντικός ρόλος της Επιτροπής Αξιολογήσεων στη διαδικασία απόδοσης πιστοληπτικών διαβαθμίσεων. Αποτελείται από έναν Αναλυτή, Επικεφαλής Αναλυτή, τον Προϊστάμενο και το Διευθυντή του Τομέα Credit Risk Services. Συνεδριάζει με σκοπό να αποφασίσει για τη διαβάθμιση που θα αποδοθεί σε εταιρείες που υπόκεινται σε συγκεκριμένα κριτήρια με βάση την Πολιτική της ICAP. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 14

15 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ TΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Η ICAP διατηρεί στις εγκαταστάσεις της για τουλάχιστον 5 χρόνια τα ακόλουθα: Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με κάθε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, όπως: o Δεδομένα εισόδου (οικονομικά, συναλλακτικής συμπεριφοράς και ποιοτικά χαρακτηριστικά καθώς και λοιπές σχετικές πληροφορίες που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν όπως οικονομικές μελέτες), o Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από τα βήματα της μεθοδολογίας αξιολόγησης που εφαρμόστηκε καθώς και τα τελικά αποτελέσματα, o Τα ονόματα των εμπλεκόμενων μερών στη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και οι απόψεις που διατυπώθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών των Αναλυτών οι οποίες παραδόθηκαν στην Επιτροπή Αξιολογήσεων και των πρακτικών κάθε συνεδρίασης), o Πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την παρουσίαση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. ημερομηνία αξιολόγησης). Αρχεία των επικοινωνιών με τις αξιολογούμενες εταιρείες που εστάλησαν και παρελήφθησαν κατά τη διαδικασία της απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και των σχετικών εσωτερικών επικοινωνιών. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν: o Τις συνεντεύξεις με τις αξιολογούμενες εταιρείες για τη συλλογή ή / και τη διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων o Την κοινοποίηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας προς τις αξιολογούμενες εταιρείες πριν τη δημοσιοποίησή τους και τις αντίστοιχες αποκρίσεις των αξιολογούμενων εταιρειών o Τις εσωτερικές επικοινωνίες της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (π.χ. μεταξύ των Αναλυτών και των Επικεφαλής Αναλυτών ή μεταξύ των Τμημάτων της Διεύθυνσης) καθώς και μεταξύ της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλων σχετικών Διευθύνσεων / Τμημάτων (π.χ. τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών για την παροχή σχετικών πληροφοριών). Αυτές οι επικοινωνίες μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή ( / fax ή επιστολές / ερωτηματολόγια / εσωτερικά σημειώματα), εκτός των τηλεφωνικών συνεντεύξεων που πραγματοποιούνται με τις αξιολογούμενες εταιρείες για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Όλα τα , ανεξάρτητα από τις ενέργειες των χρηστών, αποθηκεύονται κεντρικά στο server της ICAP ενώ όλες οι έγγραφες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των επικοινωνιών μέσω fax, αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα αρχεία υπό την ευθύνη του σχετικού υπαλλήλου του Τομέα Credit Risk Services (π.χ. Αναλυτή, Επικεφαλής Αναλυτή, μέλος της Επιτροπής Αξιολογήσεων). Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων (ανά πελάτη): o Προϊόντων / Υπηρεσιών που ζητήθηκαν και τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα συμβόλαια. o Ληφθείσες Αμοιβές Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε ανεξάρτητο σύστημα πληροφορικής. Όλα τα έγγραφα που περιγράφουν τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες και τις πολιτικές αξιολόγησης που εφαρμόζει η ICAP. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 15

16 Όλα τα έγγραφα που περιγράφουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές που εφαρμόζει η ICAP για την εναρμόνιση με τον Κανονισμό. Στο ίδιο αρχείο αποθηκεύονται τα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης καθώς και οι εκθέσεις που παραδόθηκαν στο Εποπτικό Συμβούλιο. Επίσης, στο συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται για τη διαχείριση των παραβάσεων του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, τηρείται σχετικό αρχείο για μία σειρά από πληροφορίες στοιχεία όπως: o Τα πρακτικά του Δ.Σ o Τα πρακτικά του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και οι εκθέσεις του προς το Δ.Σ. o Οι διαδικασίες και οι εκθέσεις των Υπηρεσιών Εσωτερικής Επανεξέτασης και Συμμόρφωσης o Η επικοινωνία της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης με τους εργαζόμενους στον Τομέα Credit Risk Services o Τα αρχεία που αποστέλλονται στο CEREP and SOCRAT o Αρχεία και έγγραφα που επικοινωνούνται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, κ.λ.π. Για όλη την παραπάνω πληροφορία εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης / εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ανάλογα με την ιδιότητα, τις εργασίες και το επίπεδο ιεραρχίας του κάθε χρήστη στην Εταιρεία. Επίσης, για όλα τα παραπάνω η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία back-up ώστε σε περίπτωση βλάβης ή άλλης δυσλειτουργίας να μπορούν να ανακτηθούν. Η ICAP θα διατηρήσει την παραπάνω πληροφόρηση στις εγκαταστάσεις της για τουλάχιστον 5 χρόνια. Τέλος, η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση ζήτησης από τις αρμόδιες αρχές. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 16

17 5. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γενικές πληροφορίες Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ανασκόπηση της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης για το έτος Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η εκτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των υπαρχουσών διαδικασιών και πρακτικών αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Σεπτεμβρίου 2009 (καθώς επίσης και την αναθεώρησή του που αφορά το 2 ο εξάμηνο του έτους 2013). Ειδικότερα, η ανασκόπηση αφορούσε τους παρακάτω τομείς: Αποτελεσματικότητα των ελέγχων της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης σχετικά με θέματα αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αξιολόγησε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου για την αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων. Κατά τη δειγματοληψία οι μηχανισμοί βρέθηκαν να λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1060/2009, μη προκαλώντας ανησυχία. Αποτελεσματικότητα των ελέγχων της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης αναφορικά με την εξασφάλιση διαφάνειας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Διενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος με στόχο την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1060/2009 όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την απόδοση βαθμολογίας αξιολόγησης. Τα κριτήρια της δειγματοληψίας επικεντρώθηκαν στην επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος αξιολογούμενων εταιρειών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τον έλεγχο αφορούσε την επισκόπηση των βημάτων της διαδικασίας απόδοσης αξιολόγησης, τη διενέργεια συνεντεύξεων με το προσωπικό της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης και τους Αναλυτές, καθώς επίσης και την επισκόπηση των καταγεγραμμένων ιστορικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν εγείρουν ιδιαίτερα θέματα. Εφαρμογή του προγράμματος εργασιών, όπως κοινοποιήθηκε στην ESMA Επιβεβαιώθηκε ότι οι υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης αναφορικά με την υποβολή των Εκθέσεων στην ESMA (εκθέσεις, γνωστοποιήσεις και τα ad-hoc αιτήματα) εκπληρώθηκαν εμπρόθεσμα. Επάρκεια των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το υφιστάμενο προσωπικό πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές. Η θεματολογία της εκπαίδευσης κάλυψε τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και του Εποπτικού Πλαισίου βάσει του Κανονισμού 1060/2009. Επιπροσθέτως, κινούμενοι προς την κατεύθυνση της διαρκούς ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις τροποποιήσεις του πλαισίου, υπήρξε σχετική αναφορά στις τροποποιητικές διατάξεις του συμπληρωματικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 17

18 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Η ICAP έχει αναπτύξει πολιτική εναλλαγής των Αναλυτών / Επικεφαλής Αναλυτών για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και διαφάνειας της διαδικασίας απόδοσης αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και για την αποφυγή εμφάνισης συγκρούσεων συμφερόντων. Η πολιτική μετακίνησης προβλέπει ότι ένας Αναλυτής θα μπορεί να αξιολογεί μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για 4 χρόνια ενώ οι Επικεφαλής Αναλυτές καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολογήσεων θα μπορούν να αξιολογούν μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για 7 χρόνια. Για την τήρηση της πολιτικής κρατείται συγκεκριμένο αρχείο για κάθε Αναλυτή, Επικεφαλής Αναλυτή και μέλος της Επιτροπής Αξιολογήσεων των εταιρειών που έχουν αξιολογήσει κατά τις παραπάνω χρονικές περιόδους. Επιπρόσθετα, η πολιτική προβλέπει ότι μετά από την εφαρμογή της εναλλαγής, οι Αναλυτές, οι Επικεφαλής Αναλυτές και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολογήσεων δεν μπορούν να αξιολογήσουν πάλι μία συγκεκριμένη επιχείρηση ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις πριν την πάροδο 2 ετών από την τελευταία αξιολόγηση που πραγματοποίησαν. ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 18

19 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ετήσια έσοδα της Εταιρείας τα οποία προέρχονται από εργασίες σχετικές με την υπηρεσία απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων (Credit Ratings) και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες αναφέρονται στο οικονομικό έτος που έκλεισε στις Συγκεκριμένα: Συνολικά Έσοδα Εταιρείας Έσοδα Credit Ratings: τα έσοδα που προκύπτουν από την υπηρεσία απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Έσοδα από Business Reports: τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης εξαιρουμένων των ζητήσεων που αφορούν την υπηρεσία απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Λοιπά Έσοδα Τομέα Credit Risk Services: τα έσοδα που προκύπτουν από τις λοιπές δραστηριότητες του Τομέα Credit Risk Services όπως Κλαδικές Μελέτες και Εκδόσεις Οικονομικών Οδηγών. Έσοδα Λοιπών Τομέων Εταιρείας: τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που προσφέρουν οι υπόλοιποι τομείς της Εταιρείας Ομοίως, η κατανομή των εσόδων που προέρχεται από τους πελάτες που κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Credit Ratings έχει ως εξής: Συνολικά Έσοδα από Πελάτες Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων Έσοδα σχετιζόμενα με Υπηρεσίες Credit Rating Έσοδα σχετιζόμενα με Βοηθητικές Υπηρεσίες, δηλ. Business Reports, Εκδόσεις Οικονομικών Οδηγών, Κλαδικές Μελέτες ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 19

20 8. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κατά την έννοια του άρθρου 46α παράγραφος 1 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, συντάσσεται η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως εξής: Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (a) υποπεριπτώσεις (i) και (ii) Η Εταιρεία οικειοθελώς εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας («Κώδικας») για την απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων, όπως ο Κώδικας περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 2.4 της παρούσας. Ο Κώδικας περιέχει κανόνες ανάλογους με τον Κώδικα της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (Κώδικας της IOSCO). O Κώδικας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας που απασχολείται στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, επίσης είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος προς κάθε απασχολούμενο του Τμήματος. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (a) υποπερίπτωση (iii) Το ελληνικό δίκαιο δεν προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί η Εταιρεία ειδικά για τη δραστηριότητα της απόδοσης πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ( μη εισηγμένη εταιρεία ), οπότε δεν υπόκειται στις ελληνικές διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 3016/2002. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (b) Δεν εφαρμόζεται στην προκείμενη περίπτωση. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (c) Ο Εσωτερικός Έλεγχος περιγράφεται στο ανωτέρω κεφάλαιο 2 της παρούσας. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικά θέματα που αφορούν πιστωτικό, λειτουργικό και κίνδυνο ρευστότητας. Η ICAP εφαρμόζει ακριβείς και έγκυρες διαδικασίες για τη διασφάλιση της σύγχρονης παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων της, σύμφωνα με τις τρέχουσες αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα. Επίσης, η Εταιρεία αναπτύσσει και ενημερώνει περιοδικά την εταιρική χρηματοοικονομική πολιτική της καθώς και τις διαδικασίες που την περιβάλλουν έτσι ώστε τα στοιχεία ελέγχου να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και να εφαρμόζονται με συνέπεια και σε αρμονία με τη διοικητική δομή και προσέγγιση. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, εφαρμόζονται μία σειρά μέτρων όπως: Η Εταιρεία έχει ένα πλήρες λογιστικό σχέδιο που παρέχει μία λεπτομερή περιγραφή του κάθε λογαριασμού και προσδιορίζει πώς κάθε λογαριασμός έχει αντιστοιχιστεί στη Γενική Λογιστική καθώς και τους συνδεδεμένους λογαριασμούς και τα δείγματα καταχωρήσεων. Σε τριμηνιαία βάση γίνεται έλεγχος του Λογιστικού Σχεδίου με τα Λογιστικά Πρότυπα σε συνεργασία με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιείται συμφωνία των λογαριασμών και ελέγχεται η ορθότητα του Λογιστικού Σχεδίου με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε να τηρούνται οι σωστοί κατά περίπτωση λογαριασμοί. Όλοι οι λογαριασμοί συμφωνούνται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Επιπροσθέτως, πραγματοποιούνται συχνότερες συμφωνίες για τους ευαίσθητους λογαριασμούς οι οποίοι έχουν υψηλότερους όγκους και πιο περίπλοκες συναλλαγές. Οι ευαίσθητοι ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 20

21 λογαριασμοί είναι αυτοί του Ταμείου, των Πελατών, των Προμηθευτών, των Υποχρεώσεων σε Τράπεζες & Εφορία και των Παγίων. Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης, πλήρους και ακριβής οικονομικής δήλωσης κλεισίματος υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες, όπως η ανάλυση διακυμάνσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων και των διεταιρικών υπολοίπων. Σημαντικό στοιχείο μίας διαδικασίας οικονομικού ελέγχου είναι οι πολιτικές γήρανσης και διαγραφής των ανενεργών ή μη συμφωνημένων λογαριασμών. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει λογαριασμούς ενηλικίωσης και αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαγραφή αυτών. Το προσωπικό της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι άρτια καταρτισμένο και διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Το τμήμα αποτελείται από 8 άτομα με συναφείς πανεπιστημιακούς τίτλους. Τέλος, το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και ανώτερα διοικητικά στελέχη εποπτεύουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Το Δ.Σ. και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη δρουν προληπτικά και είναι πάντα ενεργά κατά την αναθεώρηση και την εφαρμογή αλλαγών στο περιβάλλον οικονομικού ελέγχου. Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε λογιστικούς ελέγχους και σε θέματα σχετικά με την εταιρική πολιτική σχεδιασμού των λογιστικών διαδικασιών. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (d) Όλες οι άμεσες και έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω παράγραφο 1.2 της παρούσας. Δεν υπάρχουν άλλοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, εκτός από τους μετόχους της. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι αναγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.1 της παρούσας, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, προστατεύονται και τα δικαιώματα μικρομετόχων, εφόσον αυτοί εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, χωρίς να προβλέπεται κανένας περιορισμός σ αυτό από το Καταστατικό της. Επίσης, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης έκπτωσης ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προβλέπεται ότι τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. υποχρεωτικά εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Δεν υπάρχουν εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως σώμα μπορεί να αποφασίσει τη διάθεση μετοχών μόνον στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τη έκδοση νέων μετοχών) και των διατάξεων του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (e) Οι αρμοδιότητες, η σύγκληση, η συνεδρίαση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, η απαρτία και η πλειοψηφία και γενικά η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 46α, παρ. 1, περίπτωση (f) ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 21

22 Η σύνθεση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης και εποπτείας, καθώς και των σχετικών επιτροπών, της Εταιρείας περιγράφεται ανωτέρω στις παρ. 2.1 (Διοικητικό Συμβούλιο), 2.2 (Ελεγκτική Επιτροπή), 2.3 (Εποπτικό Συμβούλιο). ICAP GROUP Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 22

ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ICAP GROUP A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 4 1.1 Μετοχική Σύνθεση... 4 1.2 Συμμετοχές... 5 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOY ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...9 Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ..31 1. Γενικά.31 2. Αρχαίοι Χρόνοι και Έλεγχο...33 3. Μεσαίωνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ SPIDER ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41 Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την από 31.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα