ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST]"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] Ονομασία ΧΥΤΑ: Τοποθεσία ΧΥΤΑ: Επωνυμία Φορέα Λειτουργίας ΧΥΤΑ: Ημερομηνία εσωτερικού ελέγχου : Όνομα συντάκτη : 1

2 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Διαχειριστικές δυνατότητες ΧΥΤΑ (διάρκεια ζωής) Έλεγχος τεχνικής υποδομής ΧΥΤΑ Ενημερωτική πινακίδα Ζυγιστήριο (γεφυροπλάστιγγα) Χώρος αναμονής οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων Χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία και αποθήκευση δειγμάτων Εγκατάσταση έκπλυσης τροχών Οικίσκος ελέγχου και διοικητικής υποστήριξης Αποθήκη υλικών Περίφραξη Πύλη εισόδου Οδικό δίκτυο Εσωτερικό δίκτυο Εξωτερικό δίκτυο Εγκατάσταση συντήρησης & επισκευής οχημάτων μηχανημάτων Αποθήκη υγρών καυσίμων Περιμετρική δεντροφύτευση Εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΚΩ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων Έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων Αντιπυρική προστασία (εξοπλισμός οργάνωση) Σύστημα μόνωσης ΧΥΤΑ Σύστημα μόνωσης πυθμένα και πρανών Ζώνη αποστράγγισης Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Σύστημα παρακολούθησης υπογείων υδάτων Σύστημα διαχείρισης βιοαερίου Σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου & ασφάλειας Μηχανολογικός εξοπλισμός ΧΥΤΑ Έλεγχος στοιχείων κατά την παραλαβή των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Καταγραφή στοιχείων αναφορικά με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων Καταγραφή στοιχείων δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την παραλαβή των αποβλήτων. 14 2

3 3.3. Καταγραφή στοιχείων ειδικών αποβλήτων που παρελήφθησαν μετά από ειδική άδεια Δειγματοληπτικοί έλεγχοι Έλεγχος του συστήματος διαχείρισης στραγγισμάτων Έλεγχος σημείων δειγματοληψίας Έλεγχος παραμέτρων στραγγισμάτων Έλεγχος παραμέτρων υδάτων Έλεγχος συστήματος διαχείρισης βιοαερίου Έλεγχος συστήματος επιφανειακής μόνωσης ΧΥΤΑ Έλεγχος λειτουργίας ΧΥΤΑ Καταγραφή του τρόπου και της θέσης εναπόθεσης αποβλήτων Καταγραφή μετεωρολογικών στοιχείων Καταγραφή στοιχείων για τις εκπομπές ρύπων Καταγραφή στοιχείων για τον έλεγχο του απορριμματικού ανάγλυφου του ΧΥΤΑ Σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία ΧΥΤΑ Καταγραφή έκτακτων περιστατικών συμβάντων Πυρκαγιές Κατολισθήσεις καθιζήσεις παραμορφώσεις Υπερχείλιση δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων Υπερχείλιση στραγγισμάτων στη ζώνη αποστράγγισης Κακή λειτουργία Καταστροφή συστήματος διαχείρισης βιοαερίου Ατυχήματα προσωπικού ή άλλων προσώπων Περίοδος αιχμής παραλαβής αποβλήτων Αστοχίες βλάβες μηχανημάτων Μαζική παρουσία τρωκτικών ζώων Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων προσώπων Έλλειψη υλικού ημερήσιας επικάλυψης αποβλήτων Βλάβες αστοχίες στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Οργάνωση λειτουργίας ΧΥΤΑ Συνολική αξιολόγηση ΧΥΤΑ. 24 3

4 1. Διαχειριστικές δυνατότητες ΧΥΤΑ («διάρκεια ζωής»). Συνολική έκταση γηπέδου (m 2 ): Συνολική έκταση λεκάνης ή λεκανών εναπόθεσης αποβλήτων (m 2 ): Καλυμμένη 1 έκταση λεκάνης/ών (m 2 ): Έκταση λεκάνης/ών σε λειτουργία 2 (m 2 ): Συνολική χωρητικότητα ΧΥΤΑ (m 3 ): Σύνολο ήδη εναποτεθέντων αποβλήτων (m 3 ): Απομένουσα χωρητικότητα (σε m 3 ): Εκτιμούμενη υπόλοιπη διάρκεια ζωής ΧΥΤΑ 3 : Δυνατότητα επέκτασης ή δημιουργίας νέας λεκάνης εντός του υφιστάμενου γηπέδου (σε m 2 ): Δυνατότητα επέκτασης σε παρακείμενους χώρους εκτός του γηπέδου (σε m 2 ): Εξυπηρετούμενοι Δήμοι : ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (απ (ΕΣΥΕ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ (αστικός, ημιαστικός, ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ( τόνους/έτος) ευθείας ή μέσω Σ ) παραθεριστικός, αγροτικός) Σχόλια :... Συνδέεται ο ΧΥΤΑ με ΣΜΑ; ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΜΑ/ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κατάσταση ΣΜΑ Δυναμικότητα ΣΜΑ (λειτουργεί, κατασκευάζεται, ΜΠΕ, (τόνοι/έτος) χωροθέτηση, καμία ενέργεια) Τρόπος προεπεξεργασίας / επεξεργασίας αποβλήτων (πριν τη διάθεσή τους στο ΧΥΤΑ): α) Διαλογή στην πηγή Σε περίπτωση θετικής απάντησης: Σημειώνονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε μονάδα ή πρόγραμμα επεξεργασίας αποβλήτων: Φορέας λειτουργίας / διαχείρισης εγκατάστασης επεξεργασίας: Διοικητικά όρια εφαρμογής προγράμματος: 1 έκταση που έχει πληρωθεί και δεν θα επαναχρησιμοποιηθεί 2 έκταση που χρησιμοποιείται σήμερα (μέτωπο) 3 με βάση το προηγούμενο ερώτημα 4

5 Περιγραφή και χωροθέτηση υποδομών επεξεργασίας Γενικά χαρακτηριστικά εφαρμοζόμενης τεχνολογίας: Ετήσια δυναμικότητα (εισερχόμενα απόβλητα) και μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας: Υπολειμματικές ποσότητες προς ταφή στον ελεγχόμενο ΧΥΤΑ κατ έτος: Είδος, παραγόμενες ποσότητες και διάθεση δευτερογενών προϊόντων που δεν οδηγούνται για ταφή κατ έτος: Σχόλια :. Συμμετέχει ο ΧΥΤΑ σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης; Συνολική ποσότητα αποβλήτων που έχουν διατεθεί στο ΧΥΤΑ: έτος τόνοι Νέα εκτιμούμενη διάρκεια ζωής ΧΥΤΑ μετά την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ:.. Σχόλια. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5

6 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΥΤΑ. 2.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Υπάρχει ενημερωτική πινακίδα κοντά στην πύλη εισόδου του ΧΥΤΑ Αναγράφονται στην πινακίδα τα παρακάτω στοιχεία; Είδος εγκατάστασης Όνομα του χώρου Αριθμός άδειας λειτουργίας Φορέας λειτουργίας Τηλέφωνα φορέα Διεύθυνση φορέα Ωράριο λειτουργίας Είδη αποβλήτων που επιτρέπεται η διάθεσή τους Προϋπολογισμός κατασκευής ΧΥΤΑ. Πηγή χρηματοδότησης της κατασκευής του ΧΥΤΑ. Σχόλιο: 2.2 ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ (ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ) Υπάρχει ζυγιστήριο στο ΧΥΤΑ με αυτόματο σύστημα καταγραφής Ποιος είναι ο τύπος γεφυροπλάστιγγας:.. Ποια είναι η δυναμικότητα γεφυροπλάστιγγας:. τόνοι Γίνονται συντηρήσεις γεφυροπλάστιγγας: Με ποια μέθοδο εξασφαλίζεται η ακριβής καταγραφή των εισερχόμενων απορριμμάτων;. Σχόλιο: ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπάρχει στο ΧΥΤΑ χώρος αναμονής οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων; Σχόλιο:. 2.4 ΧΩΡΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Υπάρχει στο ΧΥΤΑ χώρος εκφόρτωσης φορτίων για δειγματοληψία; 6

7 2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ Υπάρχει στο ΧΥΤΑ εγκατάσταση έκπλυσης τροχών; 2.6 ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπάρχει στον ΧΥΤΑ: κατάλληλος οικίσκος ελέγχου και διοικητικής υποστήριξης στο ΧΥΤΑ ηλεκτρονικός υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό στο ΧΥΤΑ κεντρικό σύστημα τηλ ελέγχου χώρος WC ντους στο ΧΥΤΑ κατάλληλο χημικό εργαστήριο στο χώρο του ΧΥΤΑ αποθήκη για όργανα και μικρά εργαλεία χώρος παροχής πρώτων βοηθειών μικρό φαρμακείο: Σχόλιο: ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ Υπάρχει στον ΧΥΤΑ αποθήκη χώρος διαχείρισης υλικών Σχόλιο: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Υπάρχει περίφραξη Καλύπτονται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις Ύψος περίφραξης τουλάχιστον 2,5 m; Υπάρχει οπλισμένο σκυρόδεμα στη βάση της περίφραξης 30x30cm; Απόσταση μεταξύ πασσάλων 3,0m Υπάρχει συρματόπλεγμα με αντηρίδα σε σχήμα Χ Υπάρχει γωνία 30 ο στα τελευταία 50 cm του σιδηροπασσάλου Υλικό πασσάλων: Σχόλιο: ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Υπάρχει πύλη εισόδου ΝΑΙ ΟΧΙ Διαστάσεις εισόδου:. Υλικό κατασκευής:. 7

8 Σχόλιο: ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Υπάρχει λειτουργικό εσωτερικό οδικό δίκτυο Πλάτος τουλάχιστον 3m Κλίση < 15% Υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας Υπάρχουν διασταυρώσεις; Υπάρχει σήμανση; Σχόλια: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Υπάρχει ασφαλτοστρωμένο εξωτερικό οδικό δίκτυο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου είναι σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους Σχόλια: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υπάρχουν εγκαταστάσεις συντήρησης επισκευής οχημάτων στο ΧΥΤΑ; Υπάρχει τάφρος με ανυψωτικό μηχανισμό κατάλληλων διαστάσεων Υπάρχει συνεργείο για εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων Υπάρχει χώρος καθαρισμού μηχανημάτων εργασίας και οχημάτων Πως γίνεται η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που παράγονται από τη συντήρηση και τον καθαρισμό των οχημάτων.. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης. Να σημειωθεί ο τρόπος συντήρησης των οχημάτων μηχανημάτων: Σχόλια: 2.12 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίμων 8

9 2.13 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ Υπάρχει περιμετρική δενδροφύτευση; 2.14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) Υπάρχουν εγκαταστάσεις ΟΚΩ στον ΧΥΤΑ; Υπάρχουν Εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος Νυχτερινός φωτισμός Υπάρχουν Εγκαταστάσεις ύδρευσης Υπάρχουν Εγκαταστάσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας Σχόλιο: ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπάρχει στο ΧΥΤΑ χώρος προσωρινής αποθήκευσης 2.16 ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΌΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Παρεμποδίζεται η είσοδος επιφανειακών υδάτων στο απορριμματικό ανάγλυφο του ΧΥΤΑ» Υπάρχει δίκτυο συλλογής και απορροής όμβριων Υπάρχει τάφρος συλλογής όμβριων Διαστάσεις τάφρου:. Που οδηγούνται τα συλλεχθέντα επιφανειακά ύδατα... Υπάρχει δεξαμενή συλλογής όμβριων Είναι δυνατή η λήψη δειγμάτων επιφανειακών υδάτων που δεν εισέρχονται στο απορριμματικό ανάγλυφο του ΧΥΤΑ» Σχόλιο: 2.17 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α. Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: Υπάρχει αντιπυρική ζώνη πλάτους τουλάχιστον 8m; Υπάρχει αποθηκευμένο εδαφικό υλικό; 9

10 Υπάρχει δεξαμενή πυρόσβεσης; Υπάρχουν πινακίδες απαγόρευσης καπνίσματος; Υπάρχουν συσκευές πυρόσβεσης; Υπάρχει βυτιοφόρο όχημα; Υπάρχει αλεξικέραυνο; Υπάρχει περιμετρικό σύστημα πυρόσβεσης με κρουνούς και πυροσβεστικές φωλιές; Β. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: Υπάρχουν σχέδια αντιπυρικής προστασίας κι αντιμετώπισης πυρκαγιών; Υπάρχει εγχειρίδιο οδηγιών πυροπροστασίας για το προσωπικό; Γίνονται ασκήσεις πυρόσβεσης σε τακτά χρονικά διαστήματα; Υπάρχει ανάρτηση των τηλεφώνων αρμόδιων υπηρεσιών; Σχόλιο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΧΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ. Α. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Σύντομη περιγραφή γεωλογικού φραγμού:. Σύντομη περιγραφή υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών:.. Σύντομη περιγραφή γεωτεχνικών χαρακτηριστικών:.. Υπάρχει λειτουργικό σύστημα μόνωσης πυθμένα και πρανών Σε περίπτωση θετικής απάντησης δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μόνωσης πυθμένα: Πάχος αργιλικής στρώσης: Συντελεστής υδροπερατότητας: K =. cm/sec. Υπάρχει γεωμεμβράνη Πάχος γεωμεμβράνης: mm από.. (υλικό). Σχόλιο: 10

11 ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Υπάρχει λειτουργική ζώνη αποστράγγισης Σε περίπτωση θετικής απάντησης δίνονται τα παρακάτω στοιχεία ζώνης αποστράγγισης: Πάχος ζώνης αποστράγγισης:.. cm Διάμετρος και υλικά αγωγών συλλογής στραγγισμάτων:. από Φ και. atm Αριθμός και θέση φρεατίων συμβολής: Αριθμός και θέση φρεατίων επίσκεψής:. Αριθμός και θέση φρεατίων ελέγχου στραγγισμάτων:. Υπάρχει δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων Οι αγωγοί συλλογής στραγγισμάτων βρίσκονται εκτός του σώματος του ΧΥΤΑ Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και έκπλυσης των αγωγών συλλογής στραγγισμάτων Είναι δυνατή η απρόσκοπτη πρόσβαση στους τάφρους στραγγισμάτων Ποια είναι η μέγιστη απόσταση μεταξύ των αγωγών συλλογής στραγγισμάτων; μέτρα Είναι δυνατή η λήψη δειγμάτων των στραγγισμάτων στη περιοχή του ΧΥΤΑ Σχόλια: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Υπάρχει λειτουργική εγκατάσταση επεξεργασίας των συλλεχθέντων στραγγισμάτων Σχόλιο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Υπάρχουν γεωτρήσεις φρεάτια ελέγχου των υπογείων υδάτων Αριθμός γεωτρήσεων φρεατίων ανάντη του ΧΥΤΑ:. Αριθμός γεωτρήσεων φρεατίων κατάντη του ΧΥΤΑ:.. Βάθος και θέση γεωτρήσεων ως προς την επιφάνεια και τον υδροφόρο ορίζοντα: Θέση γεώτρησης Βάθος ως προς την επιφάνεια Βάθος ως προς τον υδροφόρο ορίζοντα Υπάρχουν πιεζόμετρα Με τι τρόπο γίνεται η παρακολούθηση της στάθμης των νερών των γεωτρήσεων;. 11

12 Σχόλιο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης βιοαερίου Σχόλιο:. Γίνονται μετρήσεις και δειγματοληψίες βιοαερίου 2.20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου και ασφάλειας Σχόλιο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΥΤΑ Αναφέρεται όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός στο ΧΥΤΑ: Μηχανολογικός εξοπλισμός Αριθμός Υπάρχει ικανοποιητική εφεδρεία ανταλλακτικών για το μηχανολογικό εξοπλισμό Γίνονται εργασίες συντήρησης του κινητού εξοπλισμού Σχόλιο:. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 12

13 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 3.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γίνεται έλεγχος κατά την παραλαβή των εισερχόμενων αποβλήτων Συμπληρώνεται πρότυπο εγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής Υπάρχει κανονισμός που διέπει τις υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ Κατά την παραλαβή γίνεται χρήση του Ε.Κ.Α Τα απόβλητα παραλαμβάνονται μετά από επεξεργασία σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Παραλαμβάνονται και άλλα απόβλητα (στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα) εκτός από τα αστικά (δημοτικά). Σε περίπτωση θετικής απάντησης, συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Κωδικός ΕΚΑ Περιγραφή Αποβλήτου Ποσότητα (τν) Παρατηρήσεις Γίνεται παραλαβή αποβλήτων βιομηχανιών στον ΧΥΤΑ; Σε περίπτωση θετικής απάντησης συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Έτος αναφοράς: Βιομηχανία Ποσότητα αποβλήτων σε kg Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τις ανωτέρω βιομηχανίες; Στην σύμβαση γίνεται αναφορά: Στα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στον ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση 2003/33/ΕΚ; Στους κωδικούς ΕΚΑ που θα παραδίδει η Βιομηχανία για υγειονομική ταφή; Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης. Για κάθε είδος αποβλήτου που εναποτίθεται στο ΧΥΤΑ υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες Ποσότητα. Είδος 13

14 Κάτοχος αποβλήτου. Μεταφορέας. Ημερομηνία παραλαβής. Ημερομηνία τελικής αξιολόγησης αποβλήτων. Χώρος εναπόθεσης αποβλήτων. Σχόλιο: 3.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γίνονται οι σχετικές αναλύσεις κατά την παραλαβή των αποβλήτων Εφόσον γίνονται έλεγχοι για την ταυτοποίησης των αποβλήτων: Περιλαμβάνουν οι ταυτοποιήσεις το 2% των ειδών που παραλήφθεισαν και στα οποία έγιναν αντιπροσωπευτικές δειγματοληψίες Τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης των αποβλήτων έχουν καταγραφεί επαρκώς Κατά τη διαδικασία παραλαβής αποβλήτων έχουν επισημανθεί και καταγραφεί είδη αποβλήτων που δεν επιτρέπεται η εναπόθεσή τους στο ΧΥΤΑ Υπήρξε προφορική επιστροφή με οπτικό έλεγχο. Τα δείγματα που κρατήθηκαν έχουν αναλυθεί και καταγραφεί Τα απόβλητα έχουν επιστραφεί και παραληφθεί από τον κάτοχό τους Έχει γίνει στο παρελθόν προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων στο ΧΥΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Σχόλιο: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Έχουν δοθεί στο παρελθόντα χρόνο άδειες για παραλαβή ειδικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Η εναπόθεση των ειδικών αποβλήτων γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο Καταγράφεται η ημερομηνία ταφής των ειδικών αποβλήτων Τηρούνται τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων Τα απόβλητα παραλαμβάνονται μετά από προεπεξεργασία Γίνεται παραλαβή αποβλήτων βιομηχανιών στον ΧΥΤΑ; Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με όλες τις ανωτέρω βιομηχανίες; 14

15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 4.1 Ο ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Ο δειγματοληπτικός έλεγχος περιλαμβάνει: Μόνωση πυθμένα και πρανών. Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων. Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων. Γεωτρήσεις ελέγχου παρακολούθησης. Σχόλιο: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Σημειώνεται κάθε σημείο δειγματοληψίας πάνω σε τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ΧΥΤΑ; Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης. Καταγράφονται (με τη χρήση GPS) οι συντεταγμένες του σημείου μαζί με μία περιγραφή;.α/α Σημείο δειγματοληψίας Συντεταγμένες Περιγραφή σημείου ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ. Σχόλιο:. 15

16 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 1 Η ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:. Παράμετρος 1 η μέτρηση 2 η μέτρηση 3 η μέτρηση ph BOD 5 COD SO 4 NH 4 Οργανικό άζωτο (Ν) Χλώριο Φθόριο TOC Φαινόλες Φωσφορικά άλατα Cu 2+ Cd Cr0 4 Al 3+ Pb 2+ Σχόλια: 4.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 1 Η ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:. Παράμετρος 1 η μέτρηση 2 η μέτρηση 3 η μέτρηση 4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Έλεγχος παραμέτρων βιοαερίου. 16

17 Σχόλιο: 4.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΧΥΤΑ Υπάρχει επιφανειακή μόνωση Σχόλιο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 17

18 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ 5.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Καταγράφεται η θέση όπου γίνεται εναπόθεση των αποβλήτων Το ύψος του κυττάρου καταγράφεται; Ο χρόνος που γίνεται η εναπόθεση καταγράφεται; Σχόλιο: Γίνεται επί μονίμου βάσεως η απαραίτητη συμπίεση των εναποτεθειμένων αποβλήτων ΝΑΙ ΟΧΙ Γίνεται επί μονίμου βάσεως καθημερινή κάλυψη με εδαφικό υλικό ικανοποιητικού πάχους των εναποτεθειμένων αποβλήτων Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης αναφέρονται οι λόγοι:. Πραγματοποιείται η ετήσια καταγραφή της εναπομένουσας διαθέσιμης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Υπάρχει εφεδρικό μέτωπο εργασίας για έκτακτες περιπτώσεις; Σχόλιο: 5.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γίνεται συστηματική παρακολούθηση καταγραφή αξιολόγηση των μετεωρολογικών στοιχείων Καταγράφονται - αξιολογούνται: Ποσότητες βροχόπτωσης Θερμοκρασία Διεύθυνση ανέμων Ισχύς ανέμων Υγρασία Εξατμισοδιαπνοή Σε περίπτωση θετικών απαντήσεων. Αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται και αξιολογούνται τα μετεωρολογικά στοιχεία (Μετεωρολογικός σταθμός εντός/εκτός του ΧΥΤΑ )... Η συχνότητα καταγραφής των μετεωρολογικών στοιχείων - πληροφοριών είναι σύμφωνος με όσα αναφέρει η νομοθεσία 18

19 Σχόλιο: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ. Υπάρχουν πρωτόκολλα αναλύσεων για την ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων Γίνεται συλλογή στραγγισμάτων σε κατάλληλη εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Οι παράμετροι που αναλύονται στα δείγματα και η συχνότητα ανάλυσης των στραγγισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία Έγινε ανάλυση σε τακτά χρονικά διαστήματα των εκροών από την εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Γίνεται καταγραφή της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων στραγγισμάτων Καταγράφονται οι έλεγχοι λειτουργικότητας που γίνονται στους αγωγούς στραγγισμάτων Καταγράφονται οι έλεγχοι στεγανότητας που γίνονται στη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων Καταγράφονται οι έλεγχοι λειτουργικότητας που γίνονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Σχόλιο: Υπάρχουν πρωτόκολλα αναλύσεων για την ποιότητα/ποσότητα του βιοαερίου Καταγράφονται οι έλεγχοι που γίνονται στους αγωγούς συλλογής βιοαερίου; Καταγράφονται οι έλεγχοι λειτουργικότητας που γίνονται στην εγκατάσταση διαχείρισης βιοαερίου; Σχόλιο:. Καταγράφονται οι έλεγχοι των επιπέδων θορύβου, ιδιαίτερα στο μέτωπο εργασίας του ΧΥΤΑ; Καταγράφονται οι έλεγχοι των επιπέδων σκόνης, ιδιαίτερα στο μέτωπο εργασίας του ΧΥΤΑ Σχόλιο:.. 19

20 5.4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Καταγράφονται όλες οι μετρήσεις αναφορικά με το μέτωπο εργασίας όπου γίνεται η εναπόθεση των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Καταγράφονται συνολικά οι μετατροπές - αλλαγές που γίνονται στο μέτωπο εργασίας, στο ύψος και στη μορφή - σχήμα του «σώματος» του ΧΥΤΑ Γίνεται έλεγχος ευστάθειας ΧΥΤΑ Κάθε πότε γίνεται έλεγχος ευστάθειας ΧΥΤΑ;.. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών στο μέτωπο εργασίας Για την ταφή των αποβλήτων χρησιμοποιείται η μέθοδος των ημερήσιων κελιών Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης. Περιγράφεται ο πραγματοποιούμενος τρόπος εναπόθεσης:.. Υπάρχουν στο ΧΥΤΑ ικανοποιητικές ποσότητες εδαφικού υλικού επικάλυψης Γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση του δικτύου εσωτερικής οδοποιίας Γίνεται συστηματικός έλεγχος και συντήρηση της τάφρου απορροής ομβρίων Σχόλιο: 5.5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία) σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Αποστέλλονται οι ετήσιες εκθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες Τηρείται από το φορέα λειτουργία του ΧΥΤΑ ημερολόγιο λειτουργίας ΧΥΤΑ Σχόλιο:. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 20

21 6. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών Σχόλιο: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Υπήρξαν πυρκαγιές κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Συμπληρώνονται ο παρακάτω πίνακες. Πυρκαγιά στο απορριμματικό ανάγλυφο του ΧΥΤΑ Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση Επιφανειακή Πυρκαγιά Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση Έχει προβλεφθεί η λειτουργία εφεδρικού μετώπου εργασίας; 6.2. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Υπήρξαν κατολισθήσεις καθιζήσεις παραμορφώσεις κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Κατολισθήσεις- καθιζήσεις - παραμορφώσεις Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση 6.3. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Υπήρξε υπερχείλιση δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Υπερχείλιση δεξαμενής στραγγισμάτων Ημερομηνία Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση Παρατηρήσεις 6.4. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Υπήρξε υπερχείλιση στραγγισμάτων στη ζώνη αποστράγγισης; 21

22 Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Υπερχείλιση ζώνης αποστράγγισης Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση 6.5. ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Υπήρξε καταστροφή συστήματος διαχείρισης βιοαερίου Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Καταστροφή συστήματος διαχείρισης βιοαερίου Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση 6.6. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπήρξαν ατυχήματα προσωπικού ή άλλων προσώπων κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Ατυχήματα προσωπικού Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση 6.7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπήρξαν περίοδοι αιχμής κατά την παραλαβή των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας. Περίοδος αιχμής παραλαβής αποβλήτων Ημερομηνία Τμήμα ΧΥΤΑ Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση 6.8. ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υπήρξαν βλάβες μηχανημάτων κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Βλάβες μηχανημάτων Ημερομηνία Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση 6.9. ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΖΩΩΝ - ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ Υπήρξε μαζική παρουσία ζώων τρωκτικών κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 22

23 Μαζική παρουσία ζώων τρωκτικών. Ημερομηνία Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση ΈΞΩΘΕΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπήρξαν έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων προσώπων κατά τη λειτουργία ή σε ώρες που δεν λειτουργούσε ο ΧΥΤΑ Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων προσώπων Ημερομηνία Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση ΈΛΛΕΙΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υπήρξαν έλλειψη υλικού ημερήσιας επικάλυψης αποβλήτων κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Έλλειψη υλικού ημερήσιας επικάλυψης αποβλήτων Ημερομηνία Αιτία Επιπτώσεις / αντιμετώπιση ΒΛΑΒΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ Υπήρξε βλάβη στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Σε περίπτωση θετικής απάντησης Βλάβη στην εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων Ημερομηνία Τμήμα Αιτία Επιπτώσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 23

24 7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ Υπάρχει Οργανόγραμμα λειτουργίας ΧΥΤΑ (σχέδιο οργάνωσης); Υπάρχει Πρόγραμμα Λειτουργίας ΧΥΤΑ (ημερήσιο ετήσιο) Υπάρχει πρόγραμμα τρόπου εναπόθεσης αποβλήτων Υπάρχει (διοικητικού χαρακτήρα) κανονισμός λειτουργίας ΧΥΤΑ Υπάρχουν κωδικοποιημένοι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας-φύλαξης ΧΥΤΑ 8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΥΤΑ Συντάκτης καταλόγου εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ: Βασίλης Στοϊλόπουλος 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. VOLUME 5 ISSUE 3 ISSN 1792-4731 SEPTEMBER - DECEMBER 2014 hυgeίa@εργασiα 5 (3) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟΠΕΜΠΤΟ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. VOLUME 5 ISSUE 3 ISSN 1792-4731 SEPTEMBER - DECEMBER 2014 hυgeίa@εργασiα 5 (3) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΤΟΠΕΜΠΤΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Experimental Theater of Thrace Ερευνητικό Θέατρο Θράκης ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ...

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ... Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 Συμβατικό πλαίσιο... 5 Η ομάδα εκπόνησης μελέτης είναι:... 5 Εκπρόσωποι... 5 Σύνταξη μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ. 210 8668979

Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ. 210 8668979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-12 - 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρωτ.: οικ 135977 / 5051 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Σύνταξη Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 Ύδρευση 1.1 Πόση διατροφή 1.2 Καθαριότητα πότισμα πρασίνου 1.3 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 1.4 Λοιπές χρήσεις νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ...2-1 2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...2-4 2.2.1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα