ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του σήματος ποιότητος QUALICOAT στα επιστρώματα με πούδρες, λάκες και υγρές βαφές στο αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονική χρήση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του σήματος ποιότητος QUALICOAT στα επιστρώματα με πούδρες, λάκες και υγρές βαφές στο αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονική χρήση"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του σήματος ποιότητος QUALICOAT στα επιστρώματα με πούδρες, λάκες και υγρές βαφές στο αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονική χρήση 13 η ΕΚΔΟΣΗ Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της QUALICOAT στις 10/05/2012 Σε ισχύ από 1 η Σεπτεμβρίου 2012 Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά την προηγούμενη και μπορεί να συμπληρωθεί με νέες Αναθεωρήσεις. Τα παραρτήματα 7 και 9 αναθεωρούνται συνεχώς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μιχαλακοπούλου 41-43, ΑΘΗΝΑ Τηλ Fax

2 Κύριες αλλαγές σε σχέση με την 12 Η εκδοση (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 12 ης Έκδοσης. 1. Οπτική αξιολόγηση μετά από τεχνητή και φυσική γήρανση 2. Τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τις συνθήκες πολυμερισμού 3. Νέοι κανόνες για τα αποκλεισμένα χρώματα 4. Αποσαφήνιση αβεβαιοτήτων στις προδιαγραφές 5. Συμπλήρωμα στον εργαστηριακό εξοπλισμό των προμηθευτών (παραγωγών) πούδρας 6. Διευκρίνση σχετική με την αποστολή δειγμάτων (πούδρας0 στην FLORIDA 7. Τιμή αγωγιμότητας στα απόνερα σε προεργασία με ανοδίωση 8. Διαφορά μεταξύ φούρνων στεγνώματος και πολυμερισμού 9. Προετοιμασία πλακιδίων δοκιμίων 10. Διευκρινήσεις σχετικές με τις πούδρες ειδικής διαμόρφωσης (structured) 11. Αναφορά στα Παραρτήματα 5 και Καθημερινός έλεγχος του βαθμού προσβολής κατά την διάρκεια παραγωγής Seaside 13. Περίληψη των απαιτήσεων για έγκριση πουδρών βαφής (Κλάσεις 1,2 και 3) 14. Απαιτήσεις πάχους για 3 δοκιμές (Απότομη παραμόρφωση, ευκαμψία, κοίλανση) 15. Ανανέωση μεταλλικών χρωμάτων 16. Εξοπλισμός επιθεωρητών 17. Διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση μη συμμορφώσεων 18. Διευκρίνιση για την απονομή άδειας σε βαφεία 19. Προετοιμασία Πλακιδίων-Δοκιμίων 20. Διεκρίνηση σχετικά με τις προδιαγραφές για τον βαθμό περοσβολής ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Νο 1. Αναφορά στις Προδιαγραφές QUALIDECO στα κεφάλαια 1 και 5. Νο 2. Διευκρινίση αναφορικά με την εκτέλεση των μηχανικών και των δοκιμών διάβρωσης (Κεφ.2) Νο 3. Διευκρίνιση αναφορικά με την τελική αξιολόγηση της δοκιμής αλατονέφωσης (παρ.2.10) Νο 4. Αναδιοργάνωση των παραγράφων 3.2 έως 3.4 (χημική προεργασία) Νο 5. Αναθεωρημένο κεφάλαιο 4 (Έγκριση Οργανικών πουδρών βαφής) περιλαμβανομένων των ακόλουθων προτάσεων: o Αναφορά σε προεκτάσεις και εγκρίσεων για διακόσμηση o Διαχωρισμός ανάμεσα σε τυπικές και ειδικές εγκρίσεις o Εισαγωγή του όρου «προέκταση» o Εισαγωγή του όρου «χρώμα υπό αναστολή» Νο 6. Διευκρινήσεις πάνω στο κεφάλαιο 5 σχετικές με τις προκαταρκτικές επιθεωρήσεις και την ακολουθία των επιθεωρήσεων Νο 7. Τροποποιημένος πίνακας που συνοψίζει τις προδιαγραφές για τον εσωτερικό αυτοέλεγχο που περιλαμβάνει την ελάχιστη συχνότητα μέτρησης του βαθμού προσβολής (Απόφαση 5/TC ) Τροποποιημένη διαδικασία για την αξιολόγηση των εναλλακτικών υλικών χημικής προεργασίας Αναθεωρημένο παράρτημα 6 Διακοπή επιθεωρήσεων στην περίπτωση πολιτικών αναταραχών Νέα παράγραφος στο κεφάλαιο 5 (Απόφαση 5/ΕC ) 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ MΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εμφάνιση Στιλπνότητα (gloss) Πάχος επικάλυψης βαφής (coating thickness) Πρόσφυση (Adhesion) Σκληρότητα (Indentation) Δοκιμή Κοίλανσης (Cupping test) Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα (Βend test) Δοκιμή αντοxής σε απότομη παραμόρφωση (Impact test) Αντοχή σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία διοξειδίου του θείου Αντοχή σε αλατονέφωση οξικού άλατος Δοκιμή Machu Επιταχυνόμενη Τεχνητή Γήρανση Φυσική Γήρανση Πολυμερισμός Αντοχή στα δομικά υλικά Αντοχή σε βραστό νερό Δοκιμή αντοχής σε συμπυκνώματα νερού Κοπή-Φρεζάρισμα-Τρύπημα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποθήκευση προϊόντων για επεξεργασία και διάταξη του εξοπλισμού Αποθήκευση Διάταξη εξοπλισμού Προετοιμασία των επιφανειών Βαθμός προσβολής Χημική παθητικοποίηση Χημική παθητικοποίηση με Χρωμάτωση Χημική παθητικοποίηση με Εναλλακτική προεργασία Προεργασία με ανοδίωση (αυτομάτως SEASIDE) Επιστρώματα με ηλεκτροφορετική επίστρωση Ξήρανση (Φούρνος Στεγνώματος) Βαφή και Πολυμερισμός Βαφή Πολυμερισμός Εργαστήριο Εσωτερικός έλεγχος Οδηγίες εργασίας Αρχεία - Βιβλία ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ Απονομή μια έγκρισης Ελάχιστος εξοπλισμός εργαστηρίου Δοκιμές για απονομή μιας έγκρισης Βασικά χρώματα για δοκιμές για τυπικές εγκρίσεις Βασικά χρώματα για δοκιμές για ειδικές εγκρίσεις ή προεκτάσεις Ειδικές εγκρίσεις κατάλληλες για ένα μόνο χρώμα Ειδικές εγκρίσεις κατάλληλες για διακόσμηση Προέκταση για τεχνολογία πούδρα σε πούδρα Προέκταση για τεχνολογία σουμπλιχρωμίας Δειγματοληψία Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών Επιθεώρηση σε μονάδα παραγωγής πούδρας η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 3

4 4.2. Ανανέωση των εγκεκριμένων συστημάτων Εργαστηριακές δοκιμές και έκθεση στην Florida Δειγματοληψία Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από την έκθεση στην Florida Διαδικασία για τα αποκλεισμένα χρώματα Ανάκληση μιας έγκρισης Χρήση του σήματος ποιότητας από τους παραγωγούς χρωστικών υλών ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΦΗΣ Απονομή μιας Άδειας (Πιστοποιητικού/Σήματος Ποιότητος) Επιθεώρηση Υλικών Επιθεώρηση εργαστηριακού εξοπλισμού Επιθεώρηση παραγωγικής διαδικασίας και εξοπλισμού Επιθεώρηση της χημικής προ-επεξεργασίας Επιθεώρηση τελικών προϊόντων Επιθεώρηση στα δοκίμια (πλακίδια) Ανασκόπηση του Εσωτερικού ελέγχου και των αρχείων Τελική αξιολόγηση για την απονομή του σήματος Ελεγχοι επιτήρησης σε Πιστοποιημένες Μονάδες Χρήση του σήματος ποιότητας από τις μονάδες βαφής ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Έλεγχος Παραμέτρων Μπάνια Χημικής Προεπεξεργασίας Ποιότητα νερού Μέτρηση Θερμοκρασιών Μπάνιων προεργασίας και ξεπλυμάτων Μέτρηση Θερμοκρασίας Στεγνώματος Έλεγχος των συνθηκών πολυμερισμού Έλεγχος Ποιότητας Χημικής Προεργασίας Έλεγχος του βαθμού προσβολής Έλεγχος του βάρους επιστρώματος παθητικοποίησης Έλεγχος Ποιότητας των Τελικών Προϊόντων Δοκιμή Στιλπνότητας (EN ISO 2813) Δοκιμή πάχους βαφής (ΕΝ ISO 2360) Έλεγχος Εμφάνισης Δοκιμή πρόσφυσης (EN ISO 2409) Δοκιμή σκληρότητας (EN ISO 2815) Δοκιμή αντοχής σε διαλύτη (πολυμερισμού) Δοκιμή κοίλανσης (EN ISO 1520) Δοκιμή κάμψης (EN ISO 1519) Δοκιμή απότομης παραμόρφωσης (ΕΝ ISO 6272 / ASTM D 2794) Δοκιμή MACHU Αρχεία Ελέγχου Ποιότητας Αρχείο ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας Αρχείο ελέγχων στα πλακίδια - δοκίμια Αρχείο ελέγχου των τελικών προϊόντων Συνοπτικός Πίνακας Προδιαγραφών για τον Εσωτερικό Έλεγχο η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «ΚΑΝ 01- Κανονισμός για την χρήση του σήματος ποιότητας QUALICOAT που απονέμεται στα επιστρώματα βαφής σε αλουμίνιο που προορίζεται για αρχιτεκτονική χρήση» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Δεν χρησιμοποιειται (πρωην Προδιαγραφές QUALIDECO) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Αλλαγές στη χημική σύνθεση των πουδρών με έγκριση QUALICOAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Μεταλλικά οργανικά επιστρώματα βαφής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Ειδικές Προδιαγραφές για την βαφή χυτών εξαρτημάτων για αρχιτεκτονικές εφαρμογές υπό το σήμα ποιότητας QUALICOAT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Διαδικασία για αξιολόγηση Εναλλακτικών συστημάτων προεργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. RAL / Επιτρεπόμενες αποκλίσεις ΔΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Προδιαγραφές για προεργασία κατά παρτίδες σε καλάθια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Κατάλογος σχετικών προτύπων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Περίληψη των απαιτήσεων για έγκριση πουδρών βαφής (Κλάσεις 1, 2 και 3) η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 6

7 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι προδιαγραφές αυτές εφαρμόζονται για την απονομή του σήματος ποιότητος QUALICOAT, που είναι ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα. Οι κανονισμοί για την χρήση του σήματος ποιότητος αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στόχος των προδιαγραφών αυτών είναι ο καθορισμός των ελάxιστων απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται στις εγκαταστάσεις, στα τελικά προϊόντα και στις πρώτες ύλες. Οι προδιαγραφές αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα βαφής σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αναξάρτητα από το είδος βαφής που χρησιμοποιείται. Κάθε επεξεργασία των προϊόντων που δεν αναφέρεται σ αυτές τις προδιαγραφές μπορεί να επιδράσει στην ποιότητα των βαμένων προϊόντων και είναι στην ευθύνη αυτών που την εφαρμόζουν. Οι προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις των μονάδων είναι οι ελάxιστες απαιτήσεις για την επίτευξη καλής ποιότητας. Αλλοι τρόποι παραγωγικής διαδικασίας μπορούν να xρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση της QUALICOAT. Το αλουμίνιο και τα κράματα αλουμινίου πρέπει να είναι τέτοιας ποιότητας που να προσφέρονται για επικαλύψεις που εφαρμόζονται με τον τρόπο που περιγράφονται σ'αυτό το κείμενο. Πρέπει να είναι καθαρό από διαβρώσεις, να μην έχει παλιά ανοδικά ή οργανικά επιστρώματα (εκτός της ανοδίωσης ως προεργασία όπως καθορίζεται σ αυτές τις προδιαγραφές) ή άλλες οργανικές επικαλύψεις. Πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένο από άλλους ρύπους και ειδικότερα από λιπαντικά σιλικόνης. Οι ακμές να είναι όσον το δυνατόν μεγαλύτερων γωνιών. Οι μονάδες βαφής που κατέχουν το σήμα ποιότητος πρέπει να επεξεργάζονται όλα τα προϊόντα που προορίζονται για αρχιτεκτονική χρήση σύμφωνα με τις παρούσες Προδιαγραφές και πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο υλικά επικάλυψης που έχουν την έγκριση της QUALICOAT για αυτά τα προϊόντα. Για εξωτερικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά επικάλυψης μόνο κατόπιν γραπτής απαίτησης του πελάτη και μόνον όταν υπάρχουν είδικοί τεχνικοί λόγοι γι αυτό. Δεν επιτρέπεται η χρήση μη εγκεκριμένων υλικών επικάλυψης για εμπορικούς λόγους. Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν την βάση για την απονομή και ανανέωση του σήματος ποιότητας. Πρέπει να εκπληρούνται όλες οι απαιτήσεις αυτών των προδιαγραφών πριν την απονομή του σήματος ποιότητας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αβεβαιοτήτων σε οποιοδήποτε σημείο θα πρέπει ζητείται διευκρίνιση από την QUALICOAT. Ο υπεύθυνος ποιότητας της μονάδας που κατέχει το σήμα ποιότητος QUALICOAT, πρέπει να έχει και να χρησιμοποιεί πάντα την τελευταία έκδοση των Προδιαγραφών. Οι Προδιαγραφές μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται με Φύλλα αναθεώρησης τα οποία θα ενσωματώνουν τις αλλαγές που αποφασίζονται από την QUALICOAT ή από τον Φορέα Πιστοποίησης μέχρι την νέα έκδοση. Αυτά τα αριθμημένα Φύλλα θα αναφέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (λόγοι, πεδίο εφαρμογής, απόφαση, ημερ.εφαρμογής) για την ενσωμάτωση τους. Οι Προδιαγραφές και τα Φύλλα Αναθεώρησης θα διανέμονται σε όλους τους κατόχους τους σήματος, ή σε αυτούς που επιθυμούν να το αποκτήσουν. Οι Προδιαγραφές αυτές δεν είναι εφαρμόσιμες για την βαφή ταινιών. Οι διαδικασίες για την απονομή και ανανέωση αδειών για διακόσμηση είναι πλέον διαφορετικές προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν μετάφραση και απόδοση στην ελληνική γλώσσα των επίσημων προδιαγραφών της QUALICOAT (English version) που αποτελούν και το έγγραφο αναφοράς. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 7

8 ΟΡΙΣΜΟΙ «Έγκριση»: Επιβεβαίωση ότι ένα ειδικό υλικό (πούδρα βαφής ή χημική προεργασία) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών QUALICOAT. «Βαφέας/Εταιρεία Βαφής»: Εταιρεία που διαθέτει μία ή περισσότερες μονάδες βαφής «Γραμμή βαφής»: Μια γραμμή παραγωγής που περιλαμβάνει, προετοιμασία επιφανείας, παθητικοποίηση και στέγνωμα που χρησιμοποιείται για την βαφή αλουμινίου που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές «Μονάδα Βαφής/Βαφείο»: Μια μονάδα παραγωγής που περιλαμβάνει, μια ή περισσότερες γραμμές βαφής που χρησιμοποιείται για την βαφή αλουμινίου που προορίζεται για αρχιτεκτονικές εφαρμογές «Άδεια»: Έγκριση για την χρήση του σήματος/πιστοποιητικού ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές QUALICOAT «Πιστοποιημένη μονάδα»: Η μονάδα που κατέχει μια άδεια/πιστοποιητικό «Γενική άδεια»: Έγκριση που επιτρέπει σε έναν Φορέα να απονέμει άδειες και εγκρίσεις σε μια συγκεκριμμένη περιοχή Φορέας Πιστοποίησης ΦΠ : Εθνικός ή Διεθνής οργανισμός που κατέχει την «Γενική άδεια» QUALICOAT για μια καθορισμένη περιοχή. Εργαστήρια δοκιμών : Ανεξάρτητα εργαστήρια ελέγχου ποιότητος που ανήκουν στον Φορέα Πιστοποίησης ή έχουν την έγκριση του Φορέα Πιστοποίησης ή της QUALICOAT. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 9

10 2 MΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι μέθοδοι δοκιμών που περιγράφονται παρακάτω χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των τελικών προϊόντων και/ή για την έγκριση των συστημάτων επικάλυψης (βλέπε Κεφ. 4 και 5). Οι μέθοδοι δοκιμών βασίζονται σε διεθνή πρότυπα που υπάρχουν στο Παράρτημα 9. Οι απαιτήσεις καθορίζονται από την QUALICOAT βάσει της πρακτικής εμπειρίας και προγραμμάτων δοκιμών οργανωμένων από την QUALICOAT. Για τις μηχανικές δοκιμές (παρ. 2.6, 2.7 και 2.8), τα πλακίδια δοκίμια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κράμα ΑΑ Η24 ή Η14, (AlMg1- ημίσκληρο), με πάχος δοκιμίου 0,8 mm ή 1 mm, εκτός αν υπάρxει διαφορετική έγκριση από την Τενική Επιτροπή. Οι δοκιμές διάβρωσης (παρ και 2.11)και ο xημικός έλεγxος θα πρέπει να γίνονται σε δοκίμια που προήλθαν από διέλαση κράματος ΑΑ 6063 (AlMgSi0,5) ή ΑΑ Εάν η κύρια παραγωγή της μονάδας είναι σε φύλλα ή σε άλλα κράματα από τα ΑΑ 6063 ή ΑΑ 6060 τότε οι δοκιμές διάβρωσης θα γίνονται στα κράματα που χρησιμοποιούνται στην πράξη Εμφάνιση Η εμφάνιση θα πρέπει να αξιολογείται στην σημαντική επιφάνεια. Η σημαντική επιφάνεια καθορίζεται από τον πελάτη και είναι το μέρος της συνολικής επιφάνειας που η εμφάνιση έχει σημασία καθώς και για την δυνατότητα συντήρησης του κομματιού. Οι άκρες και οι δευτερεύουσες επιφάνειες δεν περιλαμβάνονται στην σηματική επιφάνεια. Η επικάλυψη που υπάρχει στη σημαντική επιφάνεια δεν πρέπει να παρουσιάζει χαραγές που να φθάνουν μέχρι το μέταλλο. Οταν η επικάλυψη των σημαντικών επιφανειών εξετάζεται υπό πλάγια οπτική γωνία περίπου 60 0, κανένα από τα παρακάτω ελαττώμματα δεν πρέπει να είναι ορατά από απόσταση 3 μέτρων: αδρότητα (ρυτίδες), δάκρυσμα, φουσκάλες, εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού, εγκλείσεις (παγιδευμένα αντικείμενα), κρατήρες, στίγματα (λεκέδες), τρύπες βελόνας, εκδορές ή άλλα απαράδεκτα σφάλματα. Η επικάλυψη πρέπει επίσης, να παρουσιάζει ομοιομορφία χρώματος και στιλπνότητας με καλή καλυπτικότητα.οταν η παρατήρηση γίνεται στην μονάδα πρέπει να λαμβάνονται υπ'όψη τα παρακάτω κριτήρια: -Για αντικείμενα εξωτερικής χρήσης: η εξέταση γίνεται από απόσταση 5 μέτρων -Για αντικείμενα εσωτερικής χρήσης: η εξέταση γίνεται από απόσταση 3 μέτρων 2.2. Στιλπνότητα (gloss) EN ISO H δοκιμή γίνεται με γωνία πρόσπτωσης του φωτός 60 ο από την κανονική. Εαν η σημαντική επιφάνεια του δοκιμίου είναι πολύ μικρή ή ακατάλληλη για χρήση του οργάνου, για την μέτρηση της στιλπνότητας γίνεται οπτική σύγκριση, υπό την ίδια γωνία, με δοκίμιο αναλόγου στιλπνότητας. Απαιτήσεις: Στιλπνότητα Απόκλιση Κατηγορία 1 (Ματ): μονάδες Κατηγορία 2 (Ημι-ματ/ημιγυαλιστερό): μονάδες Κατηγορία 3 (Γυαλιστερό): μονάδες Οι επιτρεπτές αποκλίσεις από την κανονική τιμή καθορίζονται από τον προμηθευτή των χρωστικών επικαλύψεων. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 10

11 2.3. Πάχος επικάλυψης βαφής (coating thickness) ΕΝ ISO 2360 Σε κάθε προϊόν που ελέγxεται, η μέτρηση είναι απαραίτητο να γίνεται στην σημαντική επιφάνεια σε πέντε τουλάχιστον διαφορετικά σημεία. Σε κάθε θέση, επιφάνειας 1cm 2 περίπου, γίνονται 3 ως 5 ξεχωριστές μετρήσεις. Η μέση τιμή των ξεχωριστών μετρήσεων δίνει την μετρούμενη τιμή για κάθε θέση και αναγράφεται στην έκθεση ελέγxου. Καμμία από της μετρούμενες τιμές δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 80% της ελάχιστης προδιαγραφόμενης τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση η δοκιμή μέτρησης του πάχους θεωρείται στο σύνολο της μη ικανοποιητική. Απαιτήσεις: Ελάχιστο πάχος της επικάλυψης στις ορατές επιφάνειες. 1. Βαφή με πούδρα Κλάση 1 1 Κλάση 2 Κλάση 3 60 μm 60 μm 50 μm με πούδρα δύο στρώσεων (κλάση 1 & 2) 110 μm με πούδρα PVDF δύο στρώσεων 80 μm 2. Υγρές βαφές και λάκκες PVDF, δύο στρώσεις 35 μm Μεταλλική βαφή PVDF τριών στρώσεων 45 μm Πολυεστέρας σιλικόνης χωρίς υπόστρωμα ( min 20% ρητίνη σιλικόνης) 30 μm Χρώματα υδατοδιαλυτά 30 μm Αλλες θερμοσκληρηνόμενες υγρές βαφές 50 μm Υγρές βαφές δύο συστατικών 50 μm 3. Ηλεκτροφορετικές επικαλύψεις 25 μm Αλλα συστήματα βαφής μπορεί να απαιτούν άλλα πάχη επικάλυψης, η εφαρμογή τους όμως μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αδείας της QUALICOAT. Τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται όπως δείχνεται παρακάτω με τέσσερα τυπικά παραδείγματα (ελάχιστο πάχος βαφής για επικαλύψεις πουδρών των 60μm). Παράδειγμα 1: Μετρηθείσες τιμές σε μm: 82, 68, 75, 93, 86 μέσος όρος: 81 Αξιολόγηση: Τό δείγμα είναι απόλυτα ικανοποιητικό Παράδειγμα 2: Μετρηθείσες τιμές σε μm: 75, 68, 63, 66, 56 μέσος όρος 66 Αξιολόγηση: Το δείγμα αυτό είναι καλό γιατί ο μέσος όρος του πάχους έιναι πάνω από 60 μm και επειδή καμμιά από τις επιμέρους τιμές δεν είναι μικρότερη των 48 μm (80% των 60 μm). Παράδειγμα 3: Μετρηθείσες τιμές σε μm: 57, 60, 59, 62, 53 μέσος όρος: 58 Αξιολόγηση: Το δείγμα δεν είναι καλό και εμπίπτει στην κατηγορία απορριπτόμενα δείγματα στον πίνακα της παρ. Ε.1.4. Παράδειγμα 4: Μετρηθείσες τιμές σε μm: 85,67, 71, 64, 44 μέσος όρος : 66 Αξιολόγηση: Τό δείγμα αυτό δεν είναι καλό αν και ο μέσος όρος του πάχους είναι πάνω από 60 μm. Ολόκληρος ο έλεγχος της μονάδας βαφής θεωρείται σαν μη ικανοποιητικός επειδή μια επιμέρους τιμή είναι 44 μm, δηλαδή κάτω από το όριο ανοχής του 80%. (48 μm). 1 Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κλάσεις πουδρών οι οποίες πρέπει να καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις. Η κάθε κλάση αναγράφεται στην έγκριση. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 11

12 2.4. Πρόσφυση (Adhesion) ΕΝ ΙSΟ 2409 Η αυτοκόλλητη ταινία πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο. Η απόσταση μεταξύ των χαραγών πρέπει να είναι 1mm για πάxος βαφής μέxρι 60 μm, 2mm για πάxος βαφής από μm και 3mm για πάχος που υπερβαίνει τα 120 μm. Απαιτήσεις: Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι GT= Σκληρότητα (Indentation) ΕΝ ΙSΟ 2815, (Buchholz) Απαιτήσεις: Ελάχιστο 80 με μέτρηση στο προδιαγραφόμενο πάχος επικάλυψης Δοκιμή Κοίλανσης (Cupping test) ΕΝ ΙSΟ 1520, Όλες οι οργανικές βαφές εκτός των συστημάτων πούδρας 2 των Κλάσεων 2 και 3: Για τα συστήματα πούδρας των Κλάσεων 2 και 3: ΕΝ ΙSΟ 1520, ακολουθούμενη από την δοκιμή επικόλλησης και αποκόλλησης αυτοκόλλητης ταινίας ως εξής: -μετά την μηχανική παραμόρφωση, εφαρμόζεται μια αυτοκόλλητη ταινία (βλέπε παράγραφο 2.4). Το αποτύπωμα (το κυρτό μέρος) καλύπτεται με την ταινία πιέζοντας με το δάκτυλο ώστε να φύγουν τυχόν εγκλίσεις αέρα. Μετά από 1 λεπτό τραβάμε την ταινία ομοιόμορφα και σε ορθή γωνία σε σχέση με το επίπεδο του δοκιμίου. Απαιτήσεις: Η διείσδυση πρέπει να είναι: - Ελάχιστο όριο 5 mm για επικαλύψεις με πούδρα (Κλάση 1, 2 και 3) - Ελάχιστο όριο 5 mm για υγρή βαφή εκτός: - Ελάχιστο όριο 3mm για υγρές βαφές και λάκες 2 συστατικών - Ελάχιστο όριο 3mm για υδατοδιαλυτές υγρές βαφές και λάκες - Ελάχιστο όριο 5 mm για ηλεκτροφορετικές επικαλύψεις Η δοκιμή θα πρέπει να γίνεται σε μια οργανική βαφή με πάχος περίπου το ελάχιστο απαιτούμενο. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί σε δείγμα με πάχος βαφής των: 60 με 70 μm για Κλάσεις 1 και 2 50 με 60 μm για Κλάση 3 Εξεταζόμενη με καλή όραση, η επίστρωση δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα σημάδι σπασίματος ή αποκόλλησης, (εκτός των κλάσεων 2 και 3). Πούδρες κλάσης 2 και 3: Εξεταζόμενη με καλή όραση, η επίστρωση δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα σημάδι αποκόλλησης, μετά την εφαρμογή της δοκιμής της αυτοκόλλητης ταινίας. 2 Βλέπε προηγούμενη σημείωση 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 12

13 2.7. Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα (Βend test) Όλα τα συστήματα πούδρας 3 εκτός των συστημάτων Κλάσεων 2 και 3: ΕΝ ΙSΟ 1519 Για τα συστήματα πούδρας κλάσεων 2 και 3: ΕΝ ΙSΟ 1519, ακολουθούμενη από την δοκιμή επικόλλησης και αποκόλλησης αυτοκόλητης ταινίας ως εξής: μετά την μηχανική παραμόρφωση, στο αποτύπωμα, εφαρμόζεται μια αυτοκόλλητη ταινία (βλέπε παράγραφο 2.4). Το αποτύπωμα (το κυρτό μέρος) καλύπτεται με την ταινία πιέζοντας με το δάκτυλο ώστε να φύγουν τυχόν εγκλίσεις αέρα. Μετά από 1 λεπτό τραβάμε την ταινία ομοιόμορφα και σε ορθή γωνία σε σχέση με το επίπεδο του δοκιμίου. Η δοκιμή θα πρέπει να γίνεται σε μια οργανική βαφή με πάχος περίπου το ελάχιστο απαιτούμενο. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η δοκιμή θα πρέπει να επαναληφθεί σε δείγμα πάχους βαφής: 60 με 70 μm για Κλάσεις 1 και 2 50 με 60 μm για Κλάση 3 Απαιτήσεις: Χρησιμοποιείται κυλινδρικός άξονας με διάμετρο 5mm, εκτός της περίπτωσης συστημάτων δύο συστατικών και των υδατοδιαλυτών υγρών βαφών και λακκών όπου χρησιμοποιείται άξονας διαμέτρου 8mm. Εξεταζόμενη με καλή όραση, η επίστρωση δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα σημάδι σπασίματος ή αποκόλλησης, (εκτός των κλάσεων 2 και 3). Πούδρες κλάσης 2 και 3: Εξεταζόμενη με καλή όραση, η επίστρωση δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα σημάδι αποκόλλησης, μετά την εφαρμογή της δοκιμής της αυτοκόλλητης ταινίας Δοκιμή αντοxής σε απότομη παραμόρφωση (Impact test) (Χρησιμοποιείται μόνο για επιστρώματα πούδρας) Η δοκιμή θα πρέπει να γίνεται στην πίσω πλευρά και τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται στην σημαντική επιφάνεια. Πούδρες Κλάσης 1 (μιας ή δύο στρώσεων), ενέργεια:2,5 Νm: EN ISO / ASTM D 2794 (διάμετρος σφαίρας 15,9 mm) Επικαλύψεις με PVDF δύο στρώσεων, ενέργεια:1,5 Νm: EN ISO ή EN ISO / ASTM D 2794 (διάμετρος σφαίρας 15,9 mm) Πούδρες Κλάσης 2 και 3, ενέργεια:2,5 Νm: : EN ISO ή EN ISO / ASTM D 2794 (διάμετρος σφαίρας 15,9 mm), ακολουθούμενη από την δοκιμή επικόλλησης και αποκόλλησης αυτοκόλητης ταινίας ως εξής: μετά την μηχανική παραμόρφωση, στο αποτύπωμα, εφαρμόζεται μια αυτοκόλλητη ταινία (βλέπε παράγραφο 2.4).Το αποτύπωμα (το κυρτό μέρος) καλύπτεται με την ταινία πιέζοντας με το δάκτυλο ώστε να φύγουν τυχόν εγκλίσεις αέρα. Μετά από 1 λεπτό τραβάμε την ταινία ομοιόμορφα και σε ορθή γωνία σε σχέση με το επίπεδο του δοκιμίου. Η δοκιμή θα πρέπει να γίνεται σε μια οργανική βαφή με πάχος περίπου το ελάχιστο απαιτούμενο. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η δοκιμή θα πρέπει να επαναληφθεί σε δείγμα πάχους βαφής: 60 με 70 μm για Κλάσεις 1 και 2 50 με 60 μm για Κλάση 3 Απαιτήσεις: Εξεταζόμενη με καλή όραση, η επίστρωση δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα σημάδι σπασίματος ή αποκόλλησης, (εκτός των κλάσεων 2 και 3). Πούδρες κλάσης 2 και 3: Εξεταζόμενη με καλή όραση, η επίστρωση δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα σημάδι αποκόλλησης, μετά την εφαρμογή της δοκιμής της αυτοκόλλητης ταινίας. 3 Βλέπε προηγούμενη σημείωση 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 13

14 2.9. Αντοχή σε υγρή ατμόσφαιρα παρουσία διοξειδίου του θείου ΕΝ ΙSΟ-3231 (0,2 l SO 2-24 κύκλοι) Γίνεται μια σταυροειδής εγκοπή πάχους 1mm που φθάνει ως το μέταλλο. Απαιτήσεις: Δεν πρέπει να υπάρχει διείσδυση σε έκταση μεγαλύτερη του 1mm και στις δύο πλευρές από την αρχική σχισμή και να μην υπάρχει αλλαγή στο χρώμα ή φλύκταινες (φουσκάλες) πάνω από 2 (S2) σύμφωνα με το ISO Αντοχή σε αλατονέφωση οξικού άλατος ΙSΟ-9227 Στην επικαλυμένη επιφάνεια χαράσεται μέχρι το μέταλλο ένας σταυρός με πάχος 1mm. Η δοκιμή πρέπει να διενεργείται σε 3 κομμάτια διέλασης από κράμα ΑΑ6060 ή ΑΑ6063. Κλάσεις 1 και 2: Κλάση 3 : χρόνος δοκιμής: 1000 ώρες χρόνος δοκιμής: 2000 ώρες Απαιτήσεις: Όχι φλύκταινες (φουσκάλες) πάνω από 2 (S2) σύμφωνα με το ISO Είναι αποδεκτή μια διείσδυση (διάβρωση) σε μέγιστη έκταση 16mm 2 για χαραγή 10cm αλλά το μήκος κάθε απλής διείσδυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4mm. Ο επιθεωρητής παίρνει 3 δείγματα προφίλ από διαφορετικές παρτίδες.τα αποτελέσματα κατατάσσονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα: ΚΛΑΣΗ Δείγματα ικανοποιητικά Δείγματα μη ικανοποιητικά A 3 0 B 2 1 C 1 2 D 0 3 Τελική Αξιολόγηση αποτελεσμάτων: Δοκιμή Επιθεώρηση A: Ικανοποιητική Ικανοποιητική Β: Ικανοποιητική Ικανοποιητική, με παρατήρηση προς την μονάδα βαφής C: Μη Ικανοποιητική -Επαναλαμβάνεται η δοκιμή αλατονέφωσης. -Αν το αποτέλεσμα της νέας δοκιμής είναι Α ή Β, τότε η επιθεώρηση θεωρείται ικανοποιητική, -αλλιώς είναι μη ικανοποιητική και η επιθεώρηση θα πρέπει να επαναληφθεί. D: Μη Ικανοποιητική Μη Ικανοποιητική, η επιθεώρηση θα πρέπει να επαναληφθεί. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 14

15 2.11. Δοκιμή Machu (Είναι μια γρήγορη δοκιμή διάβρωσης, που διενεργείται σε κομμάτια προφίλ μόνο κράμα ΑΑ6060 ή ΑΑ6063) Πριν απο την εμβάπτιση, στην επιφάνεια χαράζεται μία σταυροειδής εγκοπή πάχους 1mm, με ειδικό όργανο, που να φθάνει μέχρι το μέταλλο βάσης. Σύνθεση του διαλύματος: NaCl 50 1 gr/l CH 3 COOH (παγετώδες) 10 1 ml/l H 2 O 2 (30%) 5 1 ml/l Θερμοκρασία δοκιμής 37 1 ο C Διάρκεια δοκιμής ώρες pη του διαλύματος Μετά από 24 ώρες, προστίθενται επιπλέον 5 ml/l Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (H 2 O 2 30%) και διορθώνεται το PH του διαλύματος με παγετώδες οξικό οξύ ή καυστική σόδα. Για κάθε δοκιμή xρησιμοποιείται καινούργιο διάλυμα. Απαιτήσεις: H διάβρωση δεν πρέπει να επεκταθεί σε έκταση μεγαλύτερη από 0,5 mm και από τις δύο πλευρές της αρχικής σχισμής Επιταχυνόμενη Τεχνητή Γήρανση ΕΝ ISO Ισχύς φωτεινότητας W/m 2 ( nm) Θερμοκρασία μαύρου δοκιμίου αναφοράς 65 5 ο C Απιονισμένο νερό maximum 10 μs Ειδικό U.V. (υπεριώδεs) φίλτρο (290 nm) Κύκλος των 18 πρώτων λεπτών σε υγρό μέσο και 102 πρώτων λεπτών σε ξηρό μέσο. Μετά από 1000 ώρες (2000 ώρες για πούδρες κλάσης 3) παραμονής στις παραπάνω συνθήκες τα δοκίμια ξεπλένονται σε απιονισμένο νερό και ελέγχονται για: Απώλεια της στιλπνότητας: Σύμφωνα με την μέθοδο EN ΙSΟ 2813 και με γωνία 60 ο. Αλλαγή xρωματισμού: Σύμφωνα με τον τύπο ΔΕ CIELAB κατά ISO 7724/3, με στιλπνότητα. Στα δείγματα που έχουν υποστεί την δοκιμή, αφού καθαρισθούν και στα δείγματα αναφοράς που δεν έχουν υποστεί την δοκιμή, γίνονται 3 χρωματομετρικές μετρήσεις, σε διαφορετικά σημεία. Για τις πούδρες κλάσης 3, τα δείγματα πρέπει να ελέγχονται μαζί με ένα δείγμα αναφοράς που υποδεικνύεται από την QUALICOAT. Η στιλπνότητα και η αλλαγή χρωματισμού πρέπει να ελέγχονται κάθε 500 ώρες. Απαιτήσεις: Απώλεια στιλπνότητας : Μετά την δοκιμή, η απώλεια της στιλπνότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της αρχικής τιμής ή το 10% για τις πούδρες της Κλάσης 2 και 3. Μια επιπρόσθετη οπτική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται για: -Συστήματα πουδρών βαφής με ονομαστική τιμή στιλπνότητας κάτω από 20 μονάδες -Ειδικά διαμορφωμένα συστήματα (structured) σε όλες τις κατηγορίες στιλπνότητας -Αποχρώσεις με μια μεταλλική χροιά (βλέπε Παράρτημα 4) Αλλαγή χρώματος: Σύμφωνα με τις τιμές ΔΕ του πίνακα στο Παράρτημα 7. Για τις πούδρες Κλάσης 2 και 3, η αλλαγή του χρώματος ΔΕ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 50% των οριακών τιμών που περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 15

16 2.13. Φυσική Γήρανση Έκθεση στην Florida σύμφωνα με ΙSΟ 2810 Η δοκιμή πρέπει να ξεκινά τον Απρίλιο. Πούδρες (οργανικές βαφές) Κλάσης 1: Τα δείγματα πρέπει να εκτίθενται σε στηρίγματα με γωνία 5 0 σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο και με προσανατολισμό προς τον νότο για 1 χρόνο. 4 πλακίδια δοκίμια ανά απόχρωση απαιτούνται (3 για φυσική γήρανση και 1 σαν δείγμα αναφοράς). Πούδρες (οργανικές βαφές) Κλάσης 2: Οι πούδρες κλάσης 2 πρέπει να εκτίθενται σε στηρίγματα με γωνία 5 0 σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο και με προσανατολισμό προς τον νότο για 3 χρόνια με ετήσια αξιολόγηση. 10 πλακίδια δοκίμια ανά χρωματική απόχρωση απαιτούνται (3 τον χρόνο για φυσική γήρανση και 1 σαν δείγμα αναφοράς) Πούδρες (οργανικές βαφές) Κλάσης 3: Οι πούδρες κλάσης 3 πρέπει να εκτίθενται σε στηρίγματα με γωνία 45 0 σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο και με προσανατολισμό προς τον νότο για 10 χρόνια. 13 πλακίδια δοκίμια ανά χρωματική απόχρωση απαιτούνται (12 για φυσική γήρανση και 1 σαν δείγμα αναφοράς) Όλα τα δείγματα πρέπει να καθαρίζονται και να μετρώνται σε ετήσια βάση από το εργαστήριο στην Florida. Μετά από 1, 4 και 7 χρόνια, 3 δείγματα θα στέλνονται για αξιολόγηση στo εγκεκριμένο από την QUALICOAT εργαστήριο. Τα εναπομείναντα 3 δείγματα θα στέλνονται τελικά πίσω στο εγκεκριμένο εργαστήριο στο τέλος της 10ετούς περιόδου έκθεσης. Για όλες τις κλάσεις: Οι διαστάσεις των πλακιδίων πρέπει να είναι : 100 Χ 305 Χ 0,8-1 mm περίπου. Μετά την έκθεση τα δείγματα πρέπει να καθαρίζονται ακολουθώντας την παρακάτω μέθοδο: Εμβάπτιση σε απιονισμένο νερό με 1% επιφανειακής δράσης καθαριστικό για 24 ώρες, μετά καθαρισμός με ένα βρεγμένο σπόγγο (απιονισμένο νερό με 1% επιφανειακής δράσης καθαριστικό) υπό ελαφρά πίεση, ή χρησιμοποιώντας όποια άλλη μέθοδο είναι εγκεκριμένη από την Τεχνική Επιτροπή. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να χαράζει την επιφάνεια. Η στιλπνότητα μετράται σύμφωνα με το EN ISO 2813, υπό γωνία Ο μέσος όρος λαμβάνεται από τις μετρήσεις του χρωματόμετρου. Οι συνθήκες μέτρησης και η χρωματομετρική αξιολόγηση είναι: - Αλλαγή χρώματος: τύπος ΔΕ CIELAB σύμφωνα με το ISO 7724/3, μέτρηση που περιλαμβάνει κατοπτρική ανάκλαση. - Η χρωματομετρική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται για το φωτεινό πρότυπο D65 και υπό 10 o φυσική παρατήρηση. Στα καθαρισμένα δείγματα που έχουν εκτεθεί, καθώς και στα δείγματα αναφοράς που δεν έχουν εκτεθεί γίνονται από 3 μετρήσεις για την στιλπνότητα και το χρώμα σε διάφορα σημεία του δοκιμίου που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 50mm. Απαιτήσεις: Στιλπνότητα. -Για οργανικές βαφές Κλάσης 1, η απομένουσα στιλπνότητα στην επιφάνεια, πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής τιμής. -Για οργανικές βαφές Κλάσης 2, και τις υγρές βαφές εφαρμόζονται οι παρακάτω τιμές: Απομένουσα στιλπνότητα μετά 1 χρόνο στην Florida Τουλάχιστον 75% Απομένουσα στιλπνότητα μετά 2 χρόνια στην Florida «65% Απομένουσα στιλπνότητα μετά 3 χρόνια στην Florida «50% 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 16

17 -Για οργανικές βαφές Κλάσης 3, εφαρμόζονται οι παρακάτω τιμές: απομένουσα στιλπνότητα μετά 1 χρόνο στην Florida Τουλάχιστον 90% απομένουσα στιλπνότητα μετά 4 χρόνια στην Florida Τουλάχιστον 70% απομένουσα στιλπνότητα μετά 7 χρόνια στην Florida Τουλάχιστον 55% απομένουσα στιλπνότητα μετά 10 χρόνια στην Florida Τουλάχιστον 50% Μια επιπρόσθετη οπτική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται για: - Συστήματα πουδρών βαφής με ονομαστική τιμή στιλπνότητας κάτω από 20 μονάδες - Ειδικά διαμορφωμένα συστήματα (structured) σε όλες τις κατηγορίες στιλπνότητας - Αποχρώσεις με μια μεταλλική χροιά (βλέπε Παράρτημα 4) Αλλαγή χρώματος: -Για οργανικές βαφές Κλάσης 1, Οι τιμές ΔΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος 7. -Για οργανικές βαφές Κλάσης 2 και τις υγρές βαφές εφαρμόζονται οι παρακάτω τιμές: Μετά από 1 χρόνο στην Florida Μετά από 2 χρόνο στην Florida Μετά από 3 χρόνο στην Florida Όχι μεγαλύτερο από το 65% των ορίων που προδιαγράφονται στον πίνακα Όχι μεγαλύτερο από το 75% των ορίων που προδιαγράφονται στον πίνακα Εντός των ορίων που προδιαγράφονται στον πίνακα -Για οργανικές βαφές Κλάσης 3, η τιμή ΔΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5 του πίνακα (Παράρτημα 7) μετά από 10 χρόνια στην Florida Πολυμερισμός Σαν διαλύτης χρησιμοποιείται: -Για τις υγρές βαφές: ΜΕΚ (Methyl Ethyl Ketone) ή όπως αλλιώς προδιαγράφεται από τους παραγωγούς των συστημάτων αυτών και μετά από έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής QUALICOAT. -Για τα συστήματα πούδρας: ξυλόλη (xylene), ή όπως αλλιώς προδιαγράφεται από τους παραγωγούς των συστημάτων αυτών και μετά από έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής QUALICOAT. Ενα κομμάτι βαμβάκι εμποτίζεται με τον κατάλληλο διαλύτη. Σε διάστημα 30 δευτερολέπτων, πραγματοποιούμε 30 διαδρομές μετ' επιστροφής, τρίβοντας ελαφρά το κομμάτι του βαμβακιού πάνω στο δοκίμιο. Αναμένουμε 30 λεπτά πριν γίνει η αξιολόγηση. Η εκτίμηση της ποιότητας γίνεται με την παρακάτω κλίμακα: 1: Το επίστρωμα είναι πολύ θολό και πολύ μαλακό 2: Το επίστρωμα είναι πολύ θολό και χαράσεται με το νύχι 3: Ελαφρά απώλεια στιλπνότητας (λιγότερο από 5 μονάδες) 4: Καμμιά ουσιώδης αλλαγή και δεν χαράσεται με το νύχι. Απαιτήσεις: Οι βαθμολογίες 3 και 4 είναι ικανοποιητικές Οι βαθμολογίες 1 και 2 είναι μη ικανοποιητικές. Η δοκιμή είναι προαιρετική στον εσωτερικό έλεγχο. Ενα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα της δοκιμής αυτής, δεν είναι από μόνο του αρκετό να δημιουργήσει αμφιβολίες για την ποιότητα βαφής. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 17

18 2.15. Αντοχή στα δομικά υλικά Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ (παράγραφος 5.9) Απαιτήσεις: Ο πολτός (το δομικό υλικό) πρέπει να αφαιρείται με ευκολία, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Τυχόν γδαρσίματα της επιφάνειας που προκύπτουν από την μηχανική τριβή των κόκκων της άμμου δεν λαμβάνονται υπ' όψη. Οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση/χρώμα των μεταλλικών επιστρωμάτων βαφής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 της κλίμακας αναφοράς (βλέπε Παράρτημα 4). Όλα τα άλλα χρώματα δεν πρέπει να παρουσιάζουν καμιά αλλαγή Αντοχή σε βραστό νερό Μέθοδος 1: δοκιμή με βραστό νερό. Το δoκίμιο παραμένει 2 ώρες σε βραστό απιονισμένο νερό (μέγιστη αγωγιμότητα 10 μs στους 20 0 C). Βγάζουμε το δείγμα και το αφήνουμε να κρυώσει μέχρι να αποκτήσει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στην επιφάνεια εφαρμόζουμε μιά αυτοκόλλητη ταινία (βλέπε παράγραφο 2.4), με προσοχή ώστε να μην εγκλωβιστεί αέρας. Μετά από ένα λεπτό τραβιέται η ταινία μ'ένα ζωηρό και ομοιόμορφο τράβηγμα υπό γωνία 45 ο. Μέθοδος 2: Δοκιμή σε χύτρα πίεσης (η δοκιμή στην χύτρα πίεσης εφαρμόζεται μόνο σε επικαλύψεις με πούδρα ή με ηλεκτροφορετική μέθοδο): Σε μια xύτρα πίεσης εσωτερικής διαμέτρου 200mm περίπου, τοποθετείται μέχρι ύψους 25 mm από τον πυθμένα απιονισμένο νερό (μέγιστη αγωγιμότητα 10 μs στους 20 0 C). - Τοποθετείται το δοκίμιο, μήκους 50mm - Τοποθετείται το σκέπασμα και ζεσταίνεται η xύτρα πίεσης μέχρι να βγεί ατμός από την βαλβίδα. - Τοποθετείται η ασφαλιστική βαλβίδα (που πρέπει να έχει δείκτη πίεσης) με τέτοιο φορτίο ώστε να δημιουργηθεί μια εσωτερική πίεση ΚΡα (1 bar περίπου). Η θέρμανση συνεχίζεται για 1 ώρα από την στιγμή που βγήκε ο πρώτος ατμός. Στην συνέχεια ψύχεται η χύτρα, βγάζουμε το δοκίμιο και το αφήνουμε να κρυώσει στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στην επιφάνεια εφαρμόζουμε μιά αυτοκόλλητη ταινία (βλέπε παράγραφο 2.4), με προσοχή ώστε να μην εγκλωβιστεί αέρας. Μετά από 1 λεπτό τραβιέται η ταινία μ'ένα ζωηρό και ομοιόμορφο τράβηγμα υπό γωνία 45 ο. Απαιτήσεις: Όχι φλύκταινες (φουσκάλες) πάνω από 2 (S2) σύμφωνα με το ISO Δεν πρέπει να υπάρχουν σφάλματα επιφάνειας ούτε αποκόλληση. Μια διαφορά στην απόχρωση είναι αποδεκτή Δοκιμή αντοχής σε συμπυκνώματα νερού EN ISO Στην επικαλυμένη επιφάνεια χαράσεται μέχρι το μέταλλο ένας σταυρός με πάχος 1mm. Η διάρκεια δοκιμής είναι 1000 ώρες για κλάσεις 1 και 2 και 2000 ώρες για κλάση 3. Απαιτήσεις: Όχι φλύκταινες (φουσκάλες) πάνω από 2 (S2) σύμφωνα με το ISO Η μέγιστη διείσδυση στις πλευρές της χαραγής να μην είναι μεγαλύτερη του 1 mm Κοπή-Φρεζάρισμα-Τρύπημα Η καλή ποιότητα των επιστρωμάτων βαφής ελέγχεται χρησιμοποιόντας καλά ακονισμένα εργαλεία κατάληλα για αλουμίνιο. Απαιτήσεις: Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα σπάσιμο ή αποκόλληση της επικάλυψης. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 19

20 3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. Αποθήκευση προϊόντων για επεξεργασία και διάταξη του εξοπλισμού Αποθήκευση Αλουμίνιο Τα κομμάτια που πρόκειται να επεξεργασθούν πρέπει να αποθηκεύονται σε ιδιαίτερο χώρο ή μακριά από τα μπάνια επεξεργασίας. Πρέπει επίσης να προστατεύονται από συμπυκνώματα και ρύπους. Πούδρες και υλικά υγρής βαφής Τα υλικά βαφής πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραγωγού. Χημικά Προϊόντα Τα χημικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραγωγού των χημικών προϊόντων Διάταξη εξοπλισμού Η διάταξη του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων θα πρέπει είναι σχεδιασμένος με τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε είδος μόλυνσης Προετοιμασία των επιφανειών Οι επιφάνειες των κομματιών για επεξεργασία πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από οποιοδήποτε οξείδωση, λάδια, γράσα, λιπαντικά, αποτυπώματα ή οποιαδήποτε άλλη μόλυνση που μπορεί να είναι επιζήμια για το τελικό φινίρισμα. Στην επιφάνεια των κομματιών θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επεξεργασία χημικής προσβολής πριν από την παθητικοποίηση και την βαφή. Δύο αρχικές προ-επεξεργασίες καθορίζονται: Η τυπική (υποχρεωτικά) και η ενισχυμένη (εθελοντική, για προέκταση SEASIDE). Τα κομμάτια που πρόκειται να υποστούν σε προεργασία, πρέπει είτε να αναρτηθούν σε μπάρες αυτόνομα, είτε να τοποθετηθούν σε καλάθι όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 8. Κάθε κομμάτι πρέπει να επεξεργαστεί πλήρως σε μια διαδρομή, για κάθε στάδιο της προεργασίας. Τα χυτά εξαρτήματα έχουν ειδικές απαιτήσεις (βλέπε Παράρτημα 5- Ειδικές Προδιαγραφές για την βαφή χυτών εξαρτημάτων για αρχιτεκτονικές εφαρμογές υπό το σήμα ποιότητας QUALICOAT) Βαθμός προσβολής Για όλους τους τύπους προεργασίας που γίνεται σε αντικείμενα που πρόκειται να βαφούν με πούδρες ή υγρές βαφές, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένα αρχικό στάδιο προσβολής του αλουμινίου. Αυτό το στάδιο προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στάδια, με το τελευταίο πριν την παθητικοποίηση της επιφανείας (χρωμάτωση ή εναλλακτική παθητικοποίηση) να διενεργείται πάντοτε σε όξινο περιβάλλον. Ο βαθμός προσβολής μετράται, υπολογίζοντας τη διαφορά βάρους ενός δείγματος πριν και μετά την διαδικασία προσβολής. Αν το δείγμα δεν μπορεί να ληφθεί (π.χ. κάθετη γραμμή), η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της προσβολής θα πρέπει να καθορίζεται σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης. Κάθε νέα γραμμή προεργασίας πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει την λήψη των δειγμάτων μετά από κάθε στάδιο. Ο βαθμός προσβολής μετράται σε διατομές από κράμα αλουμινίου ΑΑ6060 ή ΑΑ6063. Εάν η κύρια παραγωγή στις μονάδες είναι φύλλα ή προϊόντα άλλων κραμάτων από ΑΑ6060 ή ΑΑ6063, ο επιθεωρητής θα πρέπει επίσης να ελέγξει τον βαθμό της προσβολής στο υλικό που χρησιμοποιείται. Δεν καθορίζεται βαθμός προσβολής σε προϊόντα έλασης και χυτά. Η προσβολή είναι προαιρετική σε αυτά τα προϊόντα. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 20

21 Δύο αρχικές προεργασίες καθορίζονται: Βασική προεργασία (υποχρεωτική) Ο συνολικός βαθμός προσβολής που επιτυγχάνεται πρέπει να είναι 1,0 gr/m 2 τουλάχιστον Παραθαλάσσια προεργασία (Seaside) Τύπος Α: Απλή όξινη προσβολή Ο συνολικός βαθμός προσβολής που επιτυγχάνεται πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 gr/m 2 Τύπος ΑΑ: Διπλή προσβολή (αλκαλική προσβολή και όξινη προσβολή) Ο συνολικός βαθμός προσβολής που επιτυγχάνεται πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 gr/m 2. Κάθε βαθμός προσβολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 gr/m 2. Οι μονάδες που επιθυμούν να έχουν την επισήμανση Seaside στο Πιστοποιητικό τους πρέπει να απευθύνονται στον Φορέα Πιστοποίησης Χημική παθητικοποίηση Τα κομμάτια που έχουν περάσει από την διαδικασία προεργασίας δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται πάνω από 16 ώρες. Κανονικά θα πρέπει να βάφονται κατ'ευθείαν μετά την προεργασία. Οσο μεγαλώνει ο χρόνος μεταξύ προεργασίας και βαφής μεγαλώνει και ο κίνδυνος της απώλειας πρόσφυσης. Η ατμόσφαιρα στον χώρο αποθήκευσης θα πρέπει να είναι απηλλαγμένη από σκόνες και να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ολοι οι χειριστές που χειρίζονται τα προεργασμένα κομμάτια πρέπει να φέρουν καθαρά υφασμάτινα γάντια ώστε να αποφεύγεται κάθε ρύπανση της επιφάνειας Χημική παθητικοποίηση με Χρωμάτωση Η διαδικασία της χρωμάτωσης ή φωσφατοχρωμάτωσης θα πρέπει να γίνεται όπως καθορίζεται από το πρότυπο ISO Η αγωγιμότητα του τελευταίου μπάνιου ξεπλύματος πριν το μπάνιο της χρωμάτωσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γραπτές οδηγίες του προμηθευτή και να ελέγχεται από τον επιθεωρητή. Το τελικό ξέπλυμα, μετά την χρωμάτωση και πρίν το στέγνωμα, γίνεται με απιονισμένο νερό. Η αγωγιμότητα των απόνερων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30μS/cm στους 20 o C. Η αγωγιμότητα μετράται μόνο σε ανοικτά προφίλ ή αντικείμενα και όχι σε σωληνωτά. Το επιφανειακό βάρος χρωμάτωσης πρέπει να είναι: χρωμάτωση (κίτρινη) 0,6-1,2 gr/m 2 Φωσφατοχρωμάτωση (πράσινη) 0,6 1,5 gr/m Χημική παθητικοποίηση με Εναλλακτική προεργασία Εκτός των παραπάνω μεθόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι προεργασίας. Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφ όσον έχουν την έγκριση της QUALICOAT μετά από ένα πρόγραμμα δοκιμών. Οι μονάδες βαφής που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους θα πρέπει να ενημερώνουν πρώτα τον Φ.Π. ή την QUALICOAT (σε περίπτωση απουσίας). Οι μονάδες βαφής και οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 21

22 3.4. Προεργασία με ανοδίωση (αυτομάτως SEASIDE) Οι επιφάνειες του αλουμινίου πρέπει να επεξεργάζονται καλά ώστε να ελαχιστοποιούνται όλες οι ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανοδίωση. Οι συνθήκες ανοδίωσης πρέπει να επιλέγονται ώστε να δημιουργηθεί ένα ανοδικό επίστρωμα τουλάχιστον 3μm και όχι πάνω από 8 μm, χωρίς την παρουσία πούδρας ή επιφανειακών σπηλαιώσεων. Οι παράμετροι ανοδίωσης μπορούν να είναι ως ακολούθως: Συγκέντρωση οξέος (θειϊκό και οξαλικό οξύ) gr/l Συγκέντρωση περιεχομένου αλουμινίου 5 15 gr/l Θερμοκρασία (επιλέγεται από τον βαφέα και τηρείται με απόκλιση 1 0 C) C Πυκνότητα ρεύματος 0,8 2,0 A/dm 2 Ανάδευση του ηλεκτρολύτη Μετά την ανοδίωση, το αλουμίνιο πρέπει να ξεπλένεται με απιονισμένο νερό και σε τέτοια θερμοκρασία (μικρότερη από 60 ο C) ώστε να αφαιρεθεί όλη η ποσότητα οξέως από τους πόρους. Η αγωγιμότητα των απονέρων του τελευταίου ξεπλύματος δεν πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο τα 30μS/cm στους 20 ο C. Η αγωγιμότητα πρέπει να μετράται μόνο σε ανοικτά προφίλ και όχι σε σωληνωτά. Οι μονάδες βαφής που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο προεργασίας πρέπει να διενεργούν επιπλέον τους παρακάτω ελέγχους: Μπάνια ανοδίωσης: Μία ανάλυση (συγκέντρωση οξέως και περιεχόμενο αλουμίνιο) κάθε 24 ώρες λειτουργίας Η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται 1 ώρα μετά από την έναρξη λειτουργίας της ανοδίωσης και στη συνέχεια κάθε 8 ώρες. Έλεγχος των βαμένων τελικών προϊόντων: Κάθε σύστημα χρωστικών υλών πρέπει να ελέγχεται πριν την εφαρμογή του με τη δοκιμή της αντοχής σε βραστό νερό ακολουθούμενη από τη δοκιμή αντοχής σε πρόσφυση (βλέπε παράγραφο 2.4). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, διενεργείται η δοκιμή της αντοχής σε βραστό νερό ακολουθούμενη από τη δοκιμή αντοχής σε πρόσφυση κάθε 4 ώρες λειτουργίας. Οι μονάδες βαφής που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους θα πρέπει να ενημερώνουν πρώτα τον Φ.Π. ή την QUALICOAT (σε περίπτωση απουσίας) Επιστρώματα με ηλεκτροφορετική επίστρωση Ολα τα κομμάτια που θα βαφούν πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με το κατάλληλο όξινο ή αλκαλικό διάλυμα. Τα καθαρά κομμάτια ξεπλένονται πριν την βαφή με απιονισμένο νερό του οποίου η αγωγιμότητα πρέπει να είναι μικρότερη από 30μS/cm στους 20 ο C. Η προεργασία αυτή πρέπει να προσφέρει μια επιφάνεια που διαβρέxεται καλά με το νερό. Τα κομμάτια πρέπει να βαφούν αμέσως. Ολοι οι χειριστές που χειρίζονται τα προεργασμένα κομμάτια πρέπει να εργάζονται με καθαρά υφασμάτινα γάντια. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 22

23 3.6. Ξήρανση (Φούρνος Στεγνώματος) Μετά την προεργασία και πριν την βαφή, τα κομμάτια πρέπει να στεγνώσουν εντελώς σε ένα φούρνο. Για αυτόν τον λόγο, ένας φούρνος στεγνώματος (ξηραντήριο) πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κάθε μονάδα βαφής. -Για συνεχή παραγωγική διεργασία η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, είναι 100 o C. -Για μη συνεχή παραγωγική διεργασία τα κομμάτια πρέπει να στεγνώνουν στις παρακάτω θερμοκρασίες: χρωμάτωση (κίτρινη) Μέγιστη 65 o C Φωσφατοχρωμάτωση (πράσινη) Μέγιστη 85 ο C Οι παραπάνω θερμοκρασίες αναφέρονται στην θερμοκρασία μετάλλου και όχι στην θερμοκρασία του αέρα. Τα προϊόντα πρέπει να στεγνώνουν εντελώς, πριν την βαφή, ανεξάρτητα από την παραγωγική διαδικασία, συνεχή ή μη συνεχή. Για προεργασία με ανοδίωση, η θερμοκρασία στεγνώματος πρέπει να είναι μικρότερη των 80 ο C για προστασία του ανοδικού επιστρώματος. Τα εναλλακτικά συστήματα προεργασίας πρέπει να στεγνώνουν ακολουθώντας τις οδηγίες του προμηθευτή Βαφή και Πολυμερισμός Βαφή Η μονάδα βαφής πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο πούδρες που έχουν έγκριση QUALICOAT. Αν ένα χρώμα έχει απορριφθεί τότε ο βαφέας πρέπει να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί αυτό το χρώμα. Αν η έγκριση για ένα σύστημα πούδρας ανακληθεί, τότε επιτρέπεται στο βαφείο να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για 3 μήνες ακόμη το μέγιστο, με σκοπό να ολοκληρώσει ατελείωτη εργασία Πολυμερισμός Η γραμμή πρέπει να διαθέτει ένα φούρνο για ξήρανση και έναν για πολυμερισμό. Σε περιπτώσεις όπου ο φούρνος είναι συνδυασμός (ικανός και για τις δύο λειτουργίες), πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και του χρόνου, για να εξασφαλίζεται ότι οι συνιστώμενες από του προμηθευτές συνθήκες μπορούν να τηρούνται. Ο χώρος της παραγωγικής διαδικασίας μεταξύ καμπίνας βαφής και του φούρνου πολυμερισμού πρέπει να είναι καθαρός από σκόνες και άλλους ρύπους. Ολες οι επικαλύψεις πρέπει να ψήνονται χωρίς καθυστέρηση μετά την βαφή. Ο φούρνος θα πρέπει να φέρνει τα μεταλλικά κομμάτια στην κατάλληλη θερμοκρασία και να τα διατηρεί σ'αυτή τη θερμοκρασία καθ'όλον τον προβλεπόμενο χρόνο. Η θερμοκρασία του μετάλλου πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από τις τιμές που προδιαγράφονται στα τεχνικά έντυπα του προμηθευτή. Συνιστάται η διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ του πιο κρύου σημείου και του πιο ζεστού των κομματιών να είναι μικρότερη από 20 ο C. Η θερμοκρασία πρέπει να μπορεί να μετρηθεί σε όλο το μήκος του φούρνου. Ο φούρνος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με σύστημα συναγερμού που θα μπαίνει σε λειτουργία αμέσως μόλις η θερμοκρασία φύγει από τα όρια εργασίας. 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 23

24 3.8. Εργαστήριο Η μονάδα βαφής πρέπει να περιλαμβάνει ένα εργαστήριο ελέγχου που θα βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από την γραμμή παραγωγής.το εργαστήριο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τα αναγκαία όργανα και xημικά αντιδραστήρια που απαιτούνται για τον έλεγxο των μπάνιων και των τελικών προϊόντων. Ο ελάxιστος εξοπλισμός είναι : 1) Μια συσκευή για την μέτρηση της στιλπνότητας 2) Δύο συσκευές για την μέτρηση του πάχους επικάλυψης 3) Ενας αναλυτικός ζυγός (με ακρίβεια 0,1mg) 4) Ενα κοπτικό όργανο και τα κατάλληλα εξαρτήματα για την δοκιμή πρόσφυσης 5) Μια συσκευή για την μέτρηση της σκληρότητας (Buchholz) 6) Μια συσκευή για την μέτρηση της πρόσφυσης και ελαστικότητας (Cupping test) 7) Μια συσκευή για την δοκιμή αντοχής σε απότομη παραμόρφωση (EN ISO 6272). 8) Ενα καταγραφικό για την συνεχή μέτρηση της θερμοκρασίας του μετάλλου σε συνάρτηση με τον χρόνο παραμονής στον φούρνο ψησίματος με δυνατότητα ανάγνωσης της θερμοκρασίας του αντικειμένου σε τρία σημεία αναφοράς και του αέρα σε ένα σημείο αναφοράς. 9) Μια συσκευή μέτρησης της αγωγιμότητας 10) Μια συσκευή για την δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξωνα. 11) Διαλύματα, υλικά και ειδικό κοπτικό όργανο για την δοκιμή MACHU. 12) Διαλύματα για την δοκιμή αντοχής σε διαλυτικά. 13) ph-μετρο Για κάθε συσκευή πρέπει να τηρείται αρχείο με τα στοιχεία της συσκευής και τους ελέγχους βαθμονόμησης και διακρίβωσης. Η μονάδα βαφής οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια του καταγραφικού οργάνου της θερμοκρασίας, το λιγότερο δύο φορές τον χρόνο. Τα αποτελέσματα των ελέγxων αυτών πρέπει να φυλάσσονται και να είναι διαθέσιμα στον επιθεωρητή κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης. Οι εργαστηριακές συνθήκες μπορεί να διαφέρουν από αυτές που προδιαγράφονται από τα πρότυπα ISO για τις μηχανικές δοκιμές Εσωτερικός έλεγχος Οι μονάδες βαφής που κατέχουν το πιστοποιητικό ποιότητος QUALICOAT είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν και να τηρούν διαδικασίες ελέγχου των συνθηκών παραγωγής και ελέγχου των τελικών προϊόντων τους σύμφωνα με το Κεφάλαιο Οδηγίες εργασίας Για κάθε δοκιμή η μονάδα βαφής πρέπει να διαθέτει τα σχετικά πρότυπα ή Διαδικασίες εκτέλεσης δοκιμών που βασίζονται σε αυτά. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι στην διάθεση όλων αυτών που πραγματοποιούν τις δοκιμές Αρχεία - Βιβλία Το βαφείο πρέπει να διαθέτει καταγραφές σε αρχεία/βιβλία για: Την παραγωγή προϊόντων με σήμα QUALICOAT Τον εσωτερικό έλεγχο Τα παράπονα πελατών 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ 13 η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 25

26 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ Οι οργανικές βαφές (πούδρες) που xρησιμοποιούνται από ένα βαφείο με σήμα ποιότητας πρέπει να έxουν πάρει έγκριση πριν xρησιμοποιηθούν. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή μιας δεύτερης στρώσης για τις οργανικές βαφές στις οποίες έχει προβλεφθεί και εγκριθεί μια μόνο επίστρωση. Σε περίπτωση εφαρμογής συστήματος δύο επιστρώσεων (primer και έγχρωμο επίστρωμα) το οποίο έχει την έγκριση της QUALICOAT, η μονάδα βαφής πρέπει να χρησιμοποιήσει επικάλυψη πούδρας κλάσης 1 ή κλάσης 2 πάνω σε εγκεκριμένο primer. Δεν είναι απαραίτητο να έχει δύο εγκεκριμένα συστήματα. Εν τούτοις ο βαφέας θα πρέπει να χρησιμοποιεί προϊόντα από τον ίδιο προμηθευτή. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δευτέρου επιστρώματος σε συστήματα που προορίζονται και έχουν εγκριθεί για εφαρμογές ενός επιστρώματος. Κάθε διαφοροποίηση των χημικών ιδιοτήτων του σταθεροποιητή (ρητίνες ή/και σκληρυντές) ισοδυναμεί με νέο προϊόν και οπωσδήποτε απαιτεί νέα έγκριση της QUALICOAT (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Επιπλέον, άν η φυσική εμφάνιση της βαφής τροποποιείται, ο παραγωγός της πούδρας πρέπει να έχει την ειδική έγκριση της QUALICOAT (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Η συγκεκριμένη πούδρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βαφές με λεία τελική επιφάνεια. Ειδικές εγκρίσεις η προεκτάσεις σε ήδη υπάρχουσες εγκρίσεις μπορούν να απονεμηθούν για συγκεκριμένα χρώματα και εφαρμογές όπως η διακόσμηση Απονομή μια έγκρισης Τα συστήματα βαφής έχουν μια αναφορά που χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη χημική σύσταση. Κάθε σύστημα μπορεί να έχει ένα εύρος κατηγοριών στιλπνότητας (matt, satin, ή/και gloss) και επεξεργασιών (βλέπε Παράρτημα 3). Εγκρίσεις απονέμονται σε κάθε σύστημα, κατηγορία στιλπνότητας και επεξεργασία. Συνήθως οι εγκρίσεις ζητούνται από τους ίδιους τους παραγωγούς, αλλά οποιοδήποτε τρίτο μέρος ενδιαφέρεται μπορεί να ζητήσει έγκριση για ένα σύστημα που επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά κάτω από την δική του επωνυμία, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει ξεκάθαρα την Εθνική Ένωση και την QUALICOAT για τις πηγές που χρησιμοποιεί. Μια έγκριση δίνεται για μια μόνο μονάδα παραγωγής. Αν ένας κάτοχος έγκρισης αλλάξει τις πηγές του, θα πρέπει να ενημερώσει την Εθνική Ένωση και την QUALICOAT και να ξεκινήσει την διαδικασία για έλεγχο νέου συστήματος. Για να δοθεί μια έγκριση, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες: Ελάχιστος εξοπλισμός εργαστηρίου 1)Στιλπνόμετρο 2) Συσκευές για την μέτρηση του πάχους 3)Εξοπλισμός για δοκιμή αντοχής στο σπάσιμο κατά την κάμψη σε κυλινδρικό άξονα (bend test) 4)Κοπτικά όργανα και εξοπλισμός για την δοκιμή πρόσφυσης (adhesion test) 5)Όργανο για μέτρηση της σκληρότητας (indentation hardness test) 6)Εξοπλισμός για δοκιμή κοίλανσης (cupping test) 7)Συσκευή δοκιμής αντοχής σε απότομη παραμόρφωση (impact test) 8)Εξοπλισμός για τον έλεγχο θερμοκρασίας και χρόνου πολυμερισμού 9)Σύστημα για έλεγχο του πολυμερισμού 10)Σπεκτροφωτόμετρο 11)Εξοπλισμός για επιταχυνόμενη τεχνητή γήρανση 4 Για κάθε συσκευή πρέπει να τηρείται αρχείο με τα στοιχεία της συσκευής και τους ελέγχους βαθμονόμησης και διακρίβωσης. 4 Η δοκιμή επιταχυνόμενης τεχνητής γήρανσης μπορεί να γίνεται εκτός μονάδας, από ένα εργαστήριο εγκεκριμένο από την QUALICOAT ή άλλο εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο για την συγκεκριμένη δοκιμή σύμφωνα με το ISO η Εκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Σελ. 26

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ AΝΟ ΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ð Å Ñ É Å Ï Ì Å Í Á ÃåíéêÜ...4 Ç ôå íïëïãßá ôçò áíïäßùóçò...8 ÐïéïôéêÜ áñáêôçñéóôéêü

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.2010 σε ισχύ από 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά την προηγούµενη (15/9/2004) και περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011. Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox

2010-2011. Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox 2010-2011 Feel the Difference! Κατάλογος Καγκέλων Αλουμινίου Τύπου Inox Φροντίδα & Συντήρηση Η φυσική ομορφιά και η λάμψη της ανοδίωσης έχει αποδειχτεί ότι αντέχει το τεστ του χρόνου. Ακόμα και μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν

Aqua-Siegel. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046. Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ. Ι. Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.046 Aqua-Siegel Γυαλιστερό και Μεταξένιο- µατ Ι. Προϊόν Τύπος: Το προϊόν einza Aqua-Siegel είναι υδατοδιαλυτο, καθαρό βερνίκι ενός συστατικού για εµποτισµό/βαφη ξύλων και

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΑ 1.1 PVC

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΑ 1.1 PVC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΑ 1.1 PVC Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) είναι θερμοπλαστικό υλικό που παράγεται με βάση το πετρέλαιο και το χλώριο και είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο συνθετικό υλικό. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ - ΣΙ ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 Ηράκλειο, 30 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια Χρωµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θµιας & B/θµιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ιαλύεται στο νερό, δηµιουργεί λεπτό/φυσικό φιλµ, και έχει εφαρµογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.161 Aqua-Holzlasur Ι. Το προϊόν Είναι διαλυτό στο νερό, είναι κατάλληλο για εµποτισµό ξύλων µε ανοικτούς πόρους, και έχει γενική εφαρµογή σε όλες τις ξύλινες κατασκευές (εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση : 2-5 εβδομάδες ανάλογα το υλικό

Παράδοση : 2-5 εβδομάδες ανάλογα το υλικό Τα προϊόντα της εταιρίας Lechner διατίθενται κατόπιν παραγγελίας, στις τελικές διαστάσεις του πελάτη και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη εργασία/ επεξεργασία από τον επιπλοποιό. Εξαιρείται η κατηγορία Elements

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Φ Α Ρ Ε Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Φ Ω Ρ Ω Ν. Α. ΦΤΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ σε πάχος 4-10cm

Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Φ Α Ρ Ε Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Φ Ω Ρ Ω Ν. Α. ΦΤΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ σε πάχος 4-10cm «ΠΛΗΡΩ ΚΑΘΕΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ» ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 38 ΦΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Π Α Ι Δ Ι Κ Ε Φ Α Ρ Ε Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Φ Ω Ρ Ω Ν Α. ΦΤΣΑ ΕΛΑΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΥΑΛΕΙΑ σε πάχος 4-10cm ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου

Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 1 2 3 Ανοδιωμένο σύστημα καγκέλων αλουμινίου 4 5 Γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουμινίου από το 1974, σήμερα είναι μια από τις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. Page 1/12 Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι ένα σύστημα θερμομόνωσης υγρομόνωσης για οικοδομές ή τμήματα οικοδομών που είτε στερούνται θερμομόνωσης ή η θερμομόνωσή τους δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά

Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1889 και από τότε έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην παραγωγή εξαρτημάτων για πόρτες και παράθυρα από προφίλ αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN

Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Εύκαμπτα καλώδια TECHNERGY TECWIND για ανεμογεννήτριες από την PRYSMIAN Καλώδια σε ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα Η διαρκής επέκταση της χρήσης των ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Eργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι μετρήσεις για προσδιορισμό τω χαρακτηριστικών του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Α Γ Η Π Ε Δ Α ΜΠΑΚΕΣ- ΒΟΛΕΪ ΦΑΝΣΜΠΟΛ. Α. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΑΝΣΙΚΡΑΔΑΜΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ISOPOL & ELASTOTURF 851 Ε ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΑΦΟ 6-12mm

Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Α Γ Η Π Ε Δ Α ΜΠΑΚΕΣ- ΒΟΛΕΪ ΦΑΝΣΜΠΟΛ. Α. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΑΝΣΙΚΡΑΔΑΜΙΚΟ ΤΠΟΣΡΩΜΑ ISOPOL & ELASTOTURF 851 Ε ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΑΦΟ 6-12mm «ΠΛΗΡΩ ΚΑΘΕΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ» ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 38 ΦΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε Ξ Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Α Γ Η Π Ε Δ Α ΜΠΑΚΕΣ- ΒΟΛΕΪ ΦΑΝΣΜΠΟΛ Προτεινόμενες διαστάσεις γηπέδων καλαθοσφαίρισης Εσωτερικές διαστάσεις: 28m

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Η Sedna Aire είναι προσφέρει με υπερηφάνεια το σύστημα κλιματισμού SolarCool. Είναι ο συνδυασμός ενός πατενταρισμένου ηλιακού συλλέκτη κενού με ένα διβάθμιο μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου!

Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου! Νέα σειρά περιποίησης αυτοκινήτου! ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Κωδ. aρ. 0893 285 501 Περιεχόμενο: 500ml Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-14 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Συλλέχθηκαν 43 δείγματα ελαιολάδου (Κωδικός: 101-143) με τις πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία των παραγωγών, τις ποικιλλίες, τις συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/01/2014 (v1) Κωδικός: 03.06.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000270000010 EN 1504-2 12 0921 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα