Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης, Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο {mastora, 2 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Περίληψη Η αναντιστοιχία µεταξύ των όρων της ερώτησης που υποβάλλει ο χρήστης και των όρων που έχουν ευρετηριαστεί είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο επηρεάζει την ανάκτηση σχετικών τεκµηρίων κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Σε γλώσσες µε έντονη µορφολογία, όπως είναι η Ελληνική γλώσσα, η λέξη παίρνει διαφορετικές µορφές για να εκφράσει αριθµούς, πτώσεις, γένη, χρόνους κτλ. υσχεραίνεται, συνεπώς, το έργο της αναζήτησης πληροφοριών καθώς πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστή η µορφή της λέξης που έχει ευρετηριαστεί ώστε να υποβληθεί οµοίως στο σύστηµα κατά την αναζήτηση. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος της έντονης µορφολογίας των γλωσσών, στο πλαίσιο της αναντιστοιχίας µεταξύ των υποβαλλόµενων όρων σε µια ερώτηση και εκείνων που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο ευρετήριο, σχετίζεται µε τις Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΕΤΓΕ). Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να καταδείξει τα πλεονεκτήµατα των Εφαρµογών Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα συστήµατα αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών και ταυτόχρονα να καταδείξει τα προβλήµατα που προκύπτουν όταν υλοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο οι παραπάνω τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό, εξετάσαµε ως προς την εφαρµογή αυτών των τεχνολογιών Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες που διαθέτουν και OPAC και Ιδρυµατικό Αποθετήριο καθώς και συγκρίναµε τη συνέπεια εφαρµογής αυτών τόσο µεταξύ των συστηµάτων του ίδιου ιδρύµατος όσο και οριζόντια, δηλαδή των ιδρυµάτων µεταξύ τους για να διαπιστώσουµε το βαθµό διαλειτουργικότητας που επιτυγχάνεται. 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 1

2 Λέξεις κλειδιά: Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας, Πληροφοριακά Συστήµατα, ηµόσιοι Κατάλογοι Βιβλιοθηκών, Αποθετήρια, Αναζήτηση Πληροφοριών Abstract A way of dealing with the problem of highly inflectional languages as well as the query document terms mismatch problem is by implementing Language Processing Techniques. The aim of this study is to report, through presenting empirical data, on the Language Processing Techniques and their advantages if implemented by the information retrieval systems of Greek Academic Libraries. The objectives of this study are twofold. First goal is to acknowledge these techniques and then try to designate the interoperability issues deriving from the varying implementations. For this purpose, we examined Greek Academic Libraries which host both an OPAC and an Institutional Repository towards whether they implement any kind of language technology. Additionally, we report whether these techniques are implemented consistently in terms of the OPAC and the Institutional Repository of the same institution, as well as among different institutions. Keywords: Language Processing Techniques, Information Systems, Libraries OPACs, Repositories, Information Search 1. Εισαγωγή Σε γλώσσες µε έντονη µορφολογία, όπως είναι η Ελληνική γλώσσα, η λέξη παίρνει διαφορετικές µορφές για να εκφράσει αριθµούς, πτώσεις, γένη, χρόνους κτλ. και οι χρήστες αποδεικνύονται περισσότερο από πρόθυµοι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει η Ελληνική γλώσσα στη συνδιαλλαγή τους µε τα συστήµατα αναζήτησης πληροφοριών (Mastora and Kapidakis, 2012). Ωστόσο, αυτό το φαινόµενο, παρά τις δυνατότητες που παρέχει για καλύτερη έκφραση του ζητούµενου από την πλευρά του χρήστη, δεν έχει θετικές συνέπειες κατά την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. Στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον γίνεται περισσότερο αντιληπτή η επίδραση του φαινοµένου καθώς βαίνει αυξανόµενη η χρήση λέξεων - κλειδιών για την αναζήτηση ακολουθώντας το παράδειγµα και τις πρακτικές των µηχανών αναζήτησης που αναζητούν περιεχόµενο στο ιαδίκτυο (Hearst, 2009). Συνεπώς φαίνεται ότι οι χρήστες αποφεύγουν να χρησιµοποιούν για τις αναζητήσεις τους ταξινοµικούς αριθµούς αλλά και τη φυλλοµέτρηση (browsing) καθιερωµένων λεξιλογίων (π.χ. θεµατικών επικεφαλίδων) (Salaba, 2009). Άλλωστε η χρήση των ελεγχόµενων λεξιλογίων βαίνει µειούµενη στις ελληνικές 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 2

3 ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, αφού όπως έχει δείξει παλαιότερη έρευνα (Πεπονάκης και Σφακάκης, 2008), σε µεγάλο ποσοστό αποθετηρίων δεν χρησιµοποιείται ελεγχόµενο λεξιλόγιο στα πεδία των θεµάτων. Αυτή την πρακτική µεταφέρουν οι χρήστες και στα συστήµατα αναζήτησης των βιβλιοθηκών, παρά το γεγονός ότι παρέχεται από αυτά δοµηµένη και σηµασιολογικά προσδιορισµένη πληροφορία προστιθέµενης αξίας η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης πιο στοχευµένων αναζητήσεων. Στο Σχήµα 1 αποτυπώνονται, µε τη χρήση ενός παραδείγµατος 1, οι διαφορετικοί τρόποι υποβολής ενός όρου από διαφορετικούς χρήστες και από την άλλη οι όροι που είναι διαθέσιµοι στη βάση δεδοµένων. Είναι εµφανής η ποικιλοµορφία καθώς παρατηρείται χρήση ενικού και πληθυντικού αριθµού, τονισµένων και άτονων χαρακτήρων, διαφορετικών πτώσεων, αλλά και ορθογραφηµένων και ανορθόγραφων λέξεων. Στόχος κατά τη διαδικασία ανάκτησης πληροφοριών είναι τουλάχιστον η αντιστοιχία των δύο στηλών σε λεξικολογικό επίπεδο. Η τρέχουσα πρακτική απαιτεί από τον χρήστη να γνωρίζει εκ των προτέρων τη µορφή µε την οποία έχει ευρετηριαστεί ο επιθυµητός όρος στη βάση δεδοµένων ή να πετύχει την αντιστοιχία µέσω διαδοχικών δοκιµών και συνδυασµού κριτηρίων αναζήτησης. Αυτή η διαδικασία επιβαρύνει τον χρήστη κατά τη διαδικασία αναζήτησης και δεν έχει πάντα το επιθυµητό αποτέλεσµα. Σχήµα 1: Παράδειγµα υποβαλλόµενων ερωτήσεων και διαθεσιµότητα όρων βάσης δεδοµένων Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα αντιµετώπισης αυτού του φαινοµένου χωρίς να απαιτείται ειδική γνώση από τον χρήστη ούτε να επιβαρύνεται µε επιπλέον βήµατα κατά την αναζήτηση πληροφοριών. Πρόκειται για τις Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΕΤΓΕ), οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε µεγάλο βαθµό και στις περιπτώσεις αναζητήσεων µε λέξεις - κλειδιά. Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει στη συνέχεια τις εξής ενότητες. Στην ενότητα 2 γίνεται διατύπωση της ερευνητικής υπόθεσης και των αντικειµενικών σκοπών της έρευνας. Στην ενότητα 3 γίνεται σύντοµη εισαγωγή στις Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας και σύνδεσή τους µε τη διαδικασία της Ανάκτησης Πληροφοριών, ενώ στην ενότητα 4 1 Το παράδειγµα προέρχεται από διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα (Mastora and Kapidakis, 2012). 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 3

4 ακολουθεί η παρουσίαση της µεθοδολογίας της έρευνάς µας. Κατόπιν, στην ενότητα 5 γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων µας και κλείνουµε στην ενότητα 6 µε τα συµπεράσµατα και ειδικότερες επισηµάνσεις για την εφαρµογή των ΕΤΓΕ, µε ιδιαίτερη αναφορά σε θέµατα διαλειτουργικότητας. 2. Υπόθεση έρευνας: στόχος και αντικειµενικοί σκοποί Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να καταδείξει τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα συστήµατα αναζήτησης και ταυτόχρονα να καταδείξει τα προβλήµατα που προκύπτουν όταν υλοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο οι παραπάνω τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό οι αντικειµενικοί σκοποί της έρευνας διακρίνονται σε δύο µέρη. Πρώτα, βασιστήκαµε σε πειραµατικά δεδοµένα που προέκυψαν από την εφαρµογή εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, τα οποία αναπτύξαµε στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνάς µας. Κατόπιν, εξετάσαµε Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες που διαθέτουν και OPAC και Ιδρυµατικό Αποθετήριο σχετικά µε την εφαρµογή Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας. Στη συνέχεια, συγκρίναµε τη συνέπεια υλοποίησης των ΕΤΓΕ τόσο µεταξύ των συστηµάτων του ίδιου ιδρύµατος όσο και οριζόντια, δηλαδή των ιδρυµάτων µεταξύ τους. Ζητούµενο ήταν να διαπιστώσουµε το βαθµό διαλειτουργικότητας στην εφαρµογή των εν λόγω τεχνολογιών ώστε να επισηµάνουµε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο χρήστη και σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, οι οποίες βασίζονται στη διαλειτουργικότητα, από τη µη προβλεπόµενη εφαρµογή των τεχνολογιών. 3. Γλωσσικές τεχνολογίες: εισαγωγή Η Ελληνική γλώσσα είναι µία γλώσσα πλούσια, µε έντονη µορφολογία. Όπως περιγράφεται στο «The Greek Language in the Digital Age» (Gavrilidou et al, 2012) τα Ελληνικά είναι µια γλώσσα µε πλούσιο κλιτικό σύστηµα και το λεξιλόγιό της χαρακτηρίζεται από έκταση και µήκος λέξεων καθώς και όγκο. Μια αιτία για τον όγκο του λεξιλογίου είναι ο µεγάλος αριθµός συνωνύµων που παρατηρείται. Όπως συµβαίνει µε όλες τις γλώσσες, το λεξιλόγιο περιλαµβάνει επίσης λέξεις δανεισµένες από άλλες γλώσσες. Κατά συνέπεια, για την ίδια έννοια είναι πιθανό να υπάρχουν 3 ή 4 λέξεις, καθεµιά προερχόµενη από µια διαφορετική γλώσσα. Μια άλλη αιτία για το εκτενές λεξιλόγιο είναι ο πλούτος του παραγωγικού µορφολογικού συστήµατος: η παραγωγική αλυσίδα ρήµα > ρηµατικό ουσιαστικό > ονοµατικό επίθετο > επίρρηµα είναι πολύ συνηθισµένη (π.χ. δηµιουργώ > δηµιουργία/δηµιουργός > δηµιουργικός > δηµιουργικά). Επίσης, τα Ελληνικά χαρακτηρίζονται από ισχυρό παραγωγικό µηχανισµό για τα υποκοριστικά και τα µεγεθυντικά ουσιαστικών και επιθέτων. Ένα επιπλέον πρόβληµα που δηµιουργείται από τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής γλώσσας έχει να κάνει µε τον τρόπο υποβολής των ερωτηµάτων στα συστήµατα αναζήτησης. Έχει γίνει φανερό από προηγούµενες έρευνες στο συγκεκριµένο πεδίο (Lazarinis, 2007 Efthimiadis et al., 2009 Mastora and Kapidakis, 2012) ότι οι χρήστες αξιοποιούν τις 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 4

5 δυνατότητες της Ελληνικής γλώσσας για να εκφράσουν την πληροφοριακή τους ανάγκη, κάτι που οδηγεί σε ποικιλοµορφία του υποβαλλόµενου ερωτήµατος. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος της έντονης µορφολογίας των γλωσσών στην αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών αλλά και της αναντιστοιχίας µεταξύ των υποβαλλόµενων όρων σε µια ερώτηση και εκείνων που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο ευρετήριο είναι οι Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας. Οι γλωσσικές τεχνολογίες στοχεύουν στην αυτόµατη ανάλυση (και ίσως, κατανόηση) και παραγωγή γραπτών ή προφορικών εκφράσεων της φυσικής γλώσσας (Liddy, 1997) και ποικίλλουν σχετικά µε την πολυπλοκότητα εφαρµογής τους και το πρόβληµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Μερικά από τα πιο βασικά πεδία εφαρµογής γλωσσικών τεχνολογιών είναι η διόρθωση ορθογραφικών λαθών, η υποστήριξη συγγραφής κειµένου, η εκµάθηση γλώσσας υποβοηθούµενη από υπολογιστή, η ανάκτηση πληροφορίας, η εξαγωγή πληροφορίας, η αυτόµατη περίληψη κειµένου, η απάντηση ερωτηµάτων, η αναγνώριση και η σύνθεση φωνής (Gavrilidou et al, 2012). Ειδικότερα, για το πεδίο της ανάκτησης πληροφορίας αποτελεί συνήθη πρακτική η εφαρµογή γλωσσικών τεχνολογιών όπως η αποκατάληξη (stemming), η ληµµατοποίηση (lemmatization), ο διαχωρισµός των λέξεων (tokenization), η διαχείριση σηµείων στίξης και ανεπιθύµητων λέξεων, ο ορθογραφικός έλεγχος, ο εντοπισµός συνωνύµων, η µορφολογική και συντακτική ανάλυση καθώς και η αναγνώριση ονοµατικών οντοτήτων (named entities). Επίσης, σε αυτές τις τεχνολογίες εντάσσονται και θέµατα διαχείρισης των κεφαλαίων πεζών (µικρών) χαρακτήρων καθώς και, ειδικά στην περίπτωση της Ελληνικής γλώσσας, το θέµα των τονούµενων και άτονων χαρακτήρων. 4. Μεθοδολογία Χρησιµοποιήσαµε πειραµατικά δεδοµένα που προέκυψαν από σχετική έρευνα στο παρελθόν (Kapidakis et al, 2012). Τα αποτελέσµατα αυτή της έρευνας κατέδειξαν τη διαφορετικότητα των µορφών µε τις οποίες υποβάλλουν οι χρήστες τα ερωτήµατά τους στα συστήµατα αναζήτησης. Με δεδοµένη την έντονη µορφολογία της Ελληνικής γλώσσας, το πρόβληµα της αναντιστοιχίας µεταξύ του υποβαλλόµενου ερωτήµατος και των όρων της βάσης ήταν ιδιαίτερα έντονο. Στην προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος αναπτύξαµε µια σουίτα εργαλείων η οποία έχει τη δυνατότητα εφαρµογής ad-hoc τεχνολογιών γλωσσικής επεξεργασίας (π.χ. δυνατότητα αποµάκρυνσης των stop words και διαχείρισης σηµείων στίξης, µετατροπής των χαρακτήρων σε µικρούς ή κεφαλαίους καθώς και τονούµενους ή άτονους, καθώς και tokenization ή σύνθεση λέξεων) αλλά και δυνατότητα να καλέσει εξωτερικές εφαρµογές. Στην παρούσα φάση, χρησιµοποιείται για τον ορθογραφικό έλεγχο ο διορθωτής κειµένου Aspell 2 ενώ, για την αντιµετώπιση των πολλαπλών κλιτικών τύπων των 2 Aspell, v by Kevin Atkinson, (Τελευταία πρόσβαση: Σεπτέμβριος 2012) 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 5

6 λέξεων εφαρµόσαµε ληµµατοποίηση 3 χρησιµοποιώντας τον ληµµατοποιητή (ilsp_nlp 4 ) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου, ο οποίος διατίθεται ελεύθερα στο web. Για τους σκοπούς της έρευνας εξετάσαµε τα συστήµατα αναζήτησης ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών ώστε να καταγραφεί η κατάσταση σχετικά µε την εφαρµογή Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας. Επιλέξαµε εκείνα τα ιδρύµατα που είχαν δηµόσιο κατάλογο (OPAC) και διέθεταν επίσης Ιδρυµατικό Αποθετήριο. εν επιλέχθηκαν ιδρύµατα τα οποία είχαν κάποιο σύστηµα αποθετηρίου το οποίο δεν ήταν Ιδρυµατικό αλλά είχε χρησιµοποιηθεί για τη συλλογή και διάθεση οποιουδήποτε είδους υλικού. Συνεπώς, ο περιορισµός ήταν η βιβλιοθήκη να παρέχει τόσο OPAC όσο και Ιδρυµατικό Αποθετήριο µε τα µεταδεδοµένα ελεύθερα στο διαδίκτυο. έκα βιβλιοθήκες πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια. Ωστόσο, µόνο οι εννέα είχαν σε λειτουργία τόσο OPAC όσο και Ιδρυµατικό Αποθετήριο το διάστηµα από την 1 η έως και την 20 η Σεπτεµβρίου 2012 και αυτές µόνον συµπεριελήφθησαν στην έρευνα. Στο παρακάτω γράφηµα φαίνεται η κατανοµή των συστηµάτων αναζήτησης στους OPACs και τα αποθετήρια που περιλαµβάνονται στην έρευνα. Επισηµαίνεται πως η κατανοµή των OPACs δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των συστηµάτων αναζήτησης των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών αλλά η επιλογή καθορίστηκε από την ύπαρξη αποθετηρίου. Το ενδιαφέρον της έρευνάς µας επικεντρώθηκε στο σύστηµα µε το οποίο έρχεται σε επαφή ο χρήστης και όχι το ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµού της βιβλιοθήκης. Για αυτό το λόγο εµφανίζεται στο παρακάτω γράφηµα και στους πίνακες το σύστηµα Opacial παρότι δεν πρόκειται για το ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµού της βιβλιοθήκης. Γράφηµα 1: Κατανοµή των συστηµάτων που διαχειρίζονται OPACs και αποθετήρια 3 Λημματοποίηση είναι η αναγωγή ενός όρου στον πρώτο κλιτικό του τύπο. Πρόκειται επί της ουσίας για τη μορφή του όρου όπως συναντάται στα ερμηνευτικά λεξικά. Για παράδειγμα, η λημματοποίηση του όρου «εθνικών δασών» έχει ως αποτέλεσμα το «εθνικός δάσος». 4 Λημματοποιητής ilsp_nlp, (Τελευταία πρόσβαση: Σεπτέμβριος 2012) 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 6

7 Οι αναζητήσεις υποβλήθηκαν στα συστήµατα των βιβλιοθηκών µέσω του web interface που αυτά διέθεταν. Ο browser που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο Firefox (v ) ενώ οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν στο ευρετήριο «Θέµα» και στο ευρετήριο «Οποιοδήποτε». Τα σηµεία που εξετάστηκαν ήταν σχετικά α) µε τη διαχείριση των πεζών κεφαλαίων χαρακτήρων β) µε τη διαχείριση των τονούµενων άτονων χαρακτήρων, γ) την ύπαρξη ορθογραφικού ελέγχου ή τη δυνατότητα προτεινόµενων όρων και δ) τη δυνατότητα εφαρµογής ληµµατοποίησης (lemmatization) ή αποκατάληξης (stemming). Για τις περιπτώσεις α και β ο έλεγχος γινόταν υποβάλλοντας ως ερώτηση µία λέξη µε πεζούς και µε κεφαλαίους χαρακτήρες και µία µε τονούµενους και άτονους και ελεγχόταν εάν ο αριθµός των αποτελεσµάτων διέφερε αντίστοιχα. Αν διέφερε ο αριθµός των αποτελεσµάτων, εξεταζόταν εάν οι συγκεκριµένες εγγραφές που ανακτήθηκαν (οι οποίες διέθεταν τη λέξη γραµµένη µε ένα συγκεκριµένο τρόπο) επιστρέφονταν όταν ο όρος αναζήτησης ήταν γραµµένος διαφορετικά. Για παράδειγµα, εάν η εγγραφή περιείχε τον όρο «Κρήτη» εξεταζόταν αν η εγγραφή αποτελούσε µέρος των αποτελεσµάτων όταν ο όρος αναζήτησης ήταν «Κρητη» (χωρίς τόνο). Για την περίπτωση γ υποβάλλονταν ερωτήµατα τα οποία περιείχαν ανορθογραφίες, για παράδειγµα «Ιστωρία» ή «Κρύτη». Τέλος, για την περίπτωση δ υποβαλλόταν ένας όρος (ουσιαστικό) στον πρώτο κλιτικό τύπο (ονοµαστική ενικού) και τα αποτελέσµατα συγκρίνονταν µε την αναζήτηση του ίδιου όρου γραµµένου στη γενική ενικού. 5. Αποτελέσµατα Σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή Τεχνικών Γλωσσικής Επεξεργασίας, διαπιστώσαµε ότι παρατηρείται σηµαντική βελτίωση στον αριθµό των ερωτήσεων που επιστρέφουν αποτελέσµατα µετά την εφαρµογή Τεχνικών Γλωσσικής Επεξεργασίας, σε σύγκριση µε τον αριθµό των αποτελεσµάτων που επιστρέφεται χωρίς τη συνδροµή αυτών των τεχνολογιών. Πιο συγκεκριµένα, σε έρευνα που διενεργήσαµε µε πειραµατικά δεδοµένα (Kapidakis et al., 2012), µετά την εφαρµογή του ορθογραφικού ελέγχου καταγράφηκε µείωση του ποσοστού των ερωτήσεων που επέστρεψαν µηδενικά αποτελέσµατα κατά 9,75%. Ενώ µετά και την εφαρµογή της ληµµατοποίησης το ποσοστό των ερωτήσεων µε µηδενικά αποτελέσµατα έπεσε κατά 16,7% επί του συνόλου των αρχικά αποτυχηµένων ερωτήσεων. Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και αφορούν µόνο στην επεξεργασία ερωτηµάτων τα οποία είχαν αρχικά επιστρέψει µηδενικά αποτελέσµατα. Στο Σχήµα 2 αποτυπώνεται ένα παράδειγµα από την εφαρµογή επιλεγµένων Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας. Στην κορυφή του σχήµατος διακρίνουµε έξι διαφορετικούς τύπους µε τους οποίους υποβλήθηκε το ερώτηµα από τους χρήστες καθώς και δύο διαφορετικούς τύπους του όρου που υπάρχουν διαθέσιµοι στο ευρετήριο της βάσης δεδοµένων. Στην περίπτωση που δεν εφαρµόζονται γλωσσικές τεχνολογίες, µόνο ένα από τα έξι υποβαλλόµενα ερωτήµατα θα αντιστοιχιστεί µε όρο από το ευρετήριο της βάσης και, µάλιστα, ακόµη και αυτός ο τρόπος θα οδηγήσει σε απώλεια σχετικών αποτελεσµάτων εφόσον ο δεύτερος όρος του ευρετηρίου δε θα εντοπιστεί. Αν, ωστόσο, ακολουθηθεί η διαδικασία ορθογραφικού ελέγχου, ληµµατοποίησης και µετατροπής των χαρακτήρων σε άτονων κεφαλαίων, τότε όλοι οι τύποι του υποβαλλόµενου ερωτήµατος καταλήγουν στον 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 7

8 εξής έναν, και το ίδιο συµβαίνει για τους όρους του ευρετηρίου της βάσης. ιαπιστώνεται µε αυτό τον τρόπο ότι τουλάχιστον σε λεξικολογικό επίπεδο υπάρχει ταύτιση των ερωτηµάτων µε τους όρους του ευρετηρίου και αποφεύγεται η απώλεια σχετικών αποτελεσµάτων. Ερώτηµα Εθνικός δρυµός Εθνικος δρυµος ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΜΟΣ Εθνικοί δρυµοί Εθνικούς δρυµούς Μη εφαρµογή ΤΓΕ Αντιστοιχία ερωτήµατος µε όρους ευρετηρίου Όροι ευρετηρίου Εθνικοί δρυµοί Εθνικών δρυµών Ορθογραφικός έλεγχος Εθνικός δρυµός ΕΘΝΙΚΌΣ ΡΥΜΌΣ Εθνικοί δρυµοί Εθνικούς δρυµούς Ληµµατοποίηση ΕΘΝΙΚΌΣ ΡΥΜΌΣ Εθνικός δρυµός Ληµµατοποίηση Εθνικός δρυµός Κεφαλαία Άτονα ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ Αντιστοιχία ερωτήµατος µε όρους ευρετηρίου Κεφαλαία Άτονα ΕΘΝΙΚΟΣ ΡΥΜΟΣ Σχήµα 2: Παράδειγµα Εφαρµογής Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την έρευνα στα συστήµατα αναζήτησης των βιβλιοθηκών. Όπως προαναφέρθηκε εξετάστηκαν δύο ευρετήρια: Θέµα και Οποιοδήποτε. Ωστόσο, επειδή ο τρόπος διαχείρισης του ερωτήµατος από κάθε σύστηµα ήταν πανοµοιότυπος και για τα δύο ευρετήρια, οι τιµές στις στήλες των πινάκων είναι κοινές και για τα δύο. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των OPACs που εξετάσαµε. Όπως φαίνεται υπάρχει απόλυτη συνέπεια µεταξύ των OPACs των βιβλιοθηκών στον τρόπο που χειρίζονται τα τονούµενα και τα άτονα, δηλαδή δεν διαφοροποιούν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης ανάλογα µε το αν το υποβαλλόµενο ερώτηµα περιέχει τόνους ή όχι. Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πως δεν αναφερόµαστε σε πολυτονικό σύστηµα αλλά σε µονοτονικό της σύγχρονης δηµοτικής γλώσσας. Σχετικά µε τους προτεινόµενους όρους ή τη δυνατότητα ορθογραφικού ελέγχου, µόνον οι OPACs των βιβλιοθηκών Β, Γ και Θ προτείνουν κάποιους όρους όταν αποτύχει η αναζήτηση. ιαπιστώσαµε ότι αυτή η λειτουργία δεν αποτελεί ορθογραφικό έλεγχο, αλλά 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 8

9 όταν η αναζήτηση έχει µηδενικό αποτέλεσµα, προτείνονται όροι από το εν λόγω ευρετήριο οι οποίοι είναι αλφαβητικά «κοντά» προς τον υποβαλλόµενο όρο. Σε αυτή την περίπτωση, οι προτεινόµενοι όροι παραπέµπουν σε όρους που υπάρχουν στη βάση και οι οποίοι δεν είναι κατ ανάγκη σωστά ορθογραφηµένοι. Τέλος, διαπιστώνεται πως οι OPACs δεν εφαρµόζουν αποκατάληξη ή ληµµατοποίηση. OPACs Βιβ/θήκη Σύστηµα ιαφοροποιεί Ορθογραφικός έλεγχος Αποκατάληξη ή τονούµενα-άτονα ή προτεινόµενοι όροι ληµµατοποίηση Α Horizon Όχι Όχι Όχι Β Aleph Όχι Ναι Όχι Γ Aleph Όχι Ναι Όχι Horizon Όχι Όχι Όχι Ε Advance Όχι Όχι Όχι ΣΤ Horizon Όχι Όχι Όχι Ζ Opacial Όχι Όχι Όχι Η Horizon Όχι Όχι Όχι Θ Aleph Όχι Ναι Όχι Πίνακας 1 ος : OPACs και Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας Η συνοχή του Πίνακα 1 ως προς τα τονούµενα και άτονα φαίνεται να διασπάται στα συστήµατα των αποθετηρίων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Οι τρεις κατάλογοι αποθετηρίων στους εννιά δεν εξισώνουν τα τονούµενα µε τα άτονα. Για τους προτεινόµενους όρους στον κατάλογο του αποθετηρίου της βιβλιοθήκης Α ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο για τους OPACs των βιβλιοθηκών Β, Γ και Θ, δηλαδή όταν η αναζήτηση έχει µηδενικό αποτέλεσµα, προτείνονται όροι από το διαθέσιµο ευρετήριο οι οποίοι είναι αλφαβητικά «κοντά» προς τον υποβαλλόµενο όρο. Τέλος, διαπιστώνεται ότι τα συστήµατα των αποθετηρίων δεν εφαρµόζουν αποκατάληξη ή ληµµατοποίηση. Συστήµατα Αποθετηρίων Βιβ/θηκη Σύστηµα ιαφοροποιεί Ορθογραφικός έλεγχος Αποκατάληξη ή τονούµενα-άτονα ή προτεινόµενοι όροι ληµµατοποίηση Α CDS-WARE Όχι Ναι Όχι Β DSpace Όχι Όχι Όχι Γ Keystone Όχι Όχι Όχι DSpace Ναι Όχι Όχι Ε DSpace Ναι Όχι Όχι ΣΤ DSpace Ναι Όχι Όχι Ζ Fedora Όχι Όχι Όχι Η DSpace Όχι Όχι Όχι Θ DSpace Όχι Όχι Όχι Πίνακας 2 ος : Ιδρυµατικά Αποθετήρια και Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας Μια σηµαντική παρατήρηση, η οποία δεν αποτυπώνεται στους πίνακες, έχει να κάνει µε τη διαχείριση των κεφαλαίων και των µικρών (πεζών) χαρακτήρων. Ενώ, όπως αναφέρθηκε, τα συστήµατα (τόσο των βιβλιοθηκών όσο και των αποθετηρίων) δεν επηρεάζονται από τα κεφαλαία ή πεζά, εξαίρεση αποτελεί ο χαρακτήρας που αντιστοιχεί στο τελικό σίγµα, «ς». Κατά κανόνα, ο χρήστης είτε γράψει µε µικρά είτε µε κεφαλαία το ερώτηµά του θα πάρει το 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 9

10 ίδιο αποτέλεσµα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η λέξη τελειώνει σε «ς» είναι πιθανό να υπάρξει πρόβληµα. Συγκεκριµένα το πρόβληµα προκύπτει από τη µη εξίσωση του «ς» µε το «Σ» ή το «σ» και αυτό ισχύει για τους OPACs των βιβλιοθηκών Α,, ΣΤ, Η καθώς και για τον κατάλογο του αποθετηρίου της βιβλιοθήκης Ε. Είναι προφανές πως το πρόβληµα είναι έντονο για τους χρήστες που πληκτρολογούν τον όρο αναζήτησης µε κεφαλαία γράµµατα. 6. Συµπεράσµατα Οι διαφορετικοί κλιτικοί τύποι ενός όρου µπορεί να επηρεάσουν σηµαντικά την απόδοση της ανάκτησης πληροφορίας, ιδιαίτερα στις δικτυακές µηχανές αναζήτησης. Όταν πρόκειται για γλώσσες µε έντονη µορφολογία («πλούσιο» κλιτικό σύστηµα), η αποτυχία επεξεργασίας των διαφόρων µορφολογικών τύπων των λέξεων µπορεί να οδηγήσει µόνο σε 2%-10% επιτυχή απόδοση της ανάκτησης πληροφορίας (Ζώτος, 2007). Ενώ εκ πρώτης όψης οι ΕΤΓΕ φαίνεται να είναι κάτι που µπορεί να βοηθήσει πολύ, δεν υπάρχει ουσιαστική χρήση τους. Στο Σχήµα 2 αποτυπώνεται η βελτίωση που θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την εφαρµογή ήπιων τεχνικών γλωσσικής επεξεργασίας. Εφαρµόζοντας γλωσσικές τεχνολογίες οι έξι διαφορετικοί τύποι του όρου που υπέβαλαν διαφορετικοί χρήστες κατά την αναζήτηση κατέληξαν στον εξής έναν. Αντίστοιχα, οι δύο διαφορετικοί τύποι του όρου που υπήρχαν στη βάση κατέληξαν στον εξής έναν µε εφικτή πλέον την απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ τους. Με δεδοµένη την ύπαρξη εργαλείων και τεχνικών που θα µπορούσαν να συµβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών αναζήτησης που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες είναι σηµαντικό να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνέργειας στο πλαίσιο µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης του θέµατος. Όµως παρότι αυτά τα εργαλεία υπάρχουν και λειτουργούν σε πειραµατικό στάδιο είναι αναγκαίο για τη βελτίωση των εργαλείων και την προσαρµογή τους στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών να ελεγχθούν σε πραγµατικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η υποβολή τους σε πραγµατικά δεδοµένα ικανού αριθµού ώστε να αναδειχτούν µε ακρίβεια τα πλεονεκτήµατα αλλά και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Για παράδειγµα, πολλές φορές οι χρήστες επιθυµούν την ανάκτηση τεκµηρίων, στα οποία οι όροι να περιέχονται µε τον τρόπο που είναι διατυπωµένοι στο ερώτηµά τους καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η διατήρηση του τονικού σηµείου ή του κεφαλαίου πρώτου γράµµατος µιας λέξης αποσαφηνίζει τη σηµασία της. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν τα «τονικά παρώνυµα», όπως Αθήνα Αθηνά, τσίπουρα τσιπούρα, γέρος γερός, νόµος νοµός. Χαρακτηριστικό, επίσης, παράδειγµα, αποτελούν στη Νέα Ελληνική ορισµένα κύρια ονόµατα, η συµβολοσειρά των οποίων ταυτίζεται απόλυτα µε κάποιους κλιτικούς τύπους ουσιαστικών, π.χ. Μαργαρίτα (κύριο όνοµα), µαργαρίτα (ουσιαστικό). Η µόνη διαφοροποίηση των δυο όρων σε τέτοιες περιπτώσεις έγκειται στον πρώτο χαρακτήρα, ο οποίος είναι κεφαλαίο αλφαβητικό σύµβολο στην περίπτωση των κυρίων ονοµάτων και πεζό αλφαβητικό στην περίπτωση των ουσιαστικών (Ζώτος, 2007). 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 10

11 Αναφορικά µε το δεύτερο αντικειµενικό σκοπό της παρούσας µελέτης, δηλαδή τη διερεύνηση υιοθέτησης Εφαρµογών Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας από τα συστήµατα αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, επισηµαίνουµε ότι αυτές είναι σηµαντικά περιορισµένες σε σχέση µε τις υπάρχουσες δυνατότητες. Περιλαµβάνουν ήπιες τεχνικές, κυρίως αναφορικά µε τη διαχείριση τονούµενων και άτονων χαρακτήρων καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων και πεζών. ιαπιστώνεται, επίσης, ότι ακόµη και στα σηµεία όπου υπάρχει εφαρµογή βασικών γλωσσικών τεχνολογιών, οι διαφορετικές υλοποιήσεις δείχνουν να περιπλέκουν και όχι να απλοποιούν την κατάσταση. Για παράδειγµα, οι τρεις στους εννέα καταλόγους αποθετηρίων δεν εξισώνουν τα τονούµενα µε τα άτονα. Τονίζεται πως αυτό δεν έχει να κάνει µε διαφορετικά συστήµατα αλλά, όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, η διαφοροποίηση καταγράφεται σε υλοποιήσεις του ίδιου συστήµατος (DSpace). Έτσι, από έξι συνολικά εγκαταστάσεις του DSpace στις τρεις τα τονούµενα δεν εξισώνονται µε τα άτονα ενώ στις άλλες τρεις εξισώνονται. Πέραν όµως της ασυνέπειας µεταξύ των διαφορετικών ιδρυµάτων εµφανίζεται σοβαρή ασυνέπεια µεταξύ των δύο καταλόγων του ίδιου ιδρύµατος. Πάνω από τις µισές από τις βιβλιοθήκες (5/9) δεν ακολουθούν την ίδια υλοποίηση αναφορικά µε τα θέµατα που εξετάζονται και αποτυπώνονται στους Πίνακες 1 και 2. Επιπρόσθετα, αν ληφθεί υπόψη και η διαφοροποίηση ανάµεσα στο «Σ» και το «ς» τότε οι οχτώ στις εννιά βιβλιοθήκες δεν έχουν συνέπεια ανάµεσα στον OPAC και το αποθετήριο στα θέµατα που εξετάζουµε. ηλαδή ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση στην αναζήτησή του ανάλογα µε το αν ψάχνει στον OPAC ή τον κατάλογο του αποθετηρίου. Στην εποχή της διάθεσης µεγάλου αριθµού δεδοµένων και ύπαρξης µεγάλων συσσωρευτών (aggregators) περιεχοµένου είναι πολύ σηµαντική η χρήση κοινών πολιτικών ώστε να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα. Όπως επισηµαίνεται σε σχετική µελέτη (Koukourakis 2011, σ.111) αυτό που είναι ύψιστης σηµασίας από εθνική σκοπιά, είναι η υιοθέτηση εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση και τα ζητήµατα διαλειτουργικότητας. Η παραπάνω επισήµανση έχει ακόµη πιο βαρύνουσα σηµασία όταν πρόκειται για θέµατα που σχετίζονται µε τη γλώσσα ενώ πηγάζει από την πεποίθηση ότι για ένα θέµα που πρωτίστως αφορά µια συγκεκριµένη χώρα οι λύσεις δεν πρόκειται να προκύψουν από έρευνα εκτός των συνόρων. Οφείλουµε, όχι µόνο να συµµετέχουµε αλλά να είµαστε πρωτοπόροι σε θέµατα που σχετίζονται µε την Ελληνική γλώσσα καθώς ακόµη και για λύσεις που προέρχονται από διαφορετικές (αλλά παρόµοιας µορφολογίας) γλώσσες, θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες παραµετροποιήσεις ώστε να υπάρξουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και στην Ελληνική γλώσσα. Σηµείωση: H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 11

12 Βιβλιογραφία Efthimiadis, E. et al., Non-english web search: an evaluation of indexing and searching the Greek web. Information Retrieval, 12(3), pp Available at: Gavrilidou, M., Koutsombogera, M. & Patrikakos, A., The Greek Language in the Digital Age, Springer. Available at: Hearst, M.A., Search User Interfaces 1st ed., Cambridge University Press. Available at: Kapidakis, S., Mastora, A. & Peponakis, M., Query Expansion of Zero-Hit Subject Searches: Using a Thesaurus in Conjunction with NLP Techniques. In P. Zaphiris et al., eds. Theory and Practice of Digital Libraries. Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin / Heidelberg, pp Available at: Koukourakis, M., Greek Academic Repositories: Policies for Making Available Scientific and Cultural Content. In ew Trends in Qualitive and Quantitative Methods in Libraries: Selected Papers Presented at the 2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Proceedings of the International Conference on QQML2010 Chani. New Trends in Qualitive and Quantitative Methods in Libraries. Athens: World Scientific Publishing, pp Lazarinis, F., An initial exploration of the factors influencing retrieval of Web images in Greek queries. In Proceedings of the 2007 Euro American conference on Telematics and information systems. EATIS 07. New York, NY, USA: ACM, pp. 69:1 69:4. Available at: Liddy, E. D. (1998). Natural Language Processing for Information Retrieval and Knowledge Discovery. In P. A. Cochrane, & E. H. Johnson (Eds.): Visualizing Subject Access for 21st Century Information Resources [papers presented at the 1997 Clinic on Library Applications of Data Processing, March 2-4, 1997]: Mastora, A. & Kapidakis, S., Query Rewriting Using Shallow Language Processing: Effects on Keyword Subject Searches. In International Workshop on Supporting User s Exploration on Digital Libraries. pp Available at: Salaba, A., End-User Understanding of Indexing Language Information. Cataloging Classification Quarterly, 47(1), pp Available at: Ζώτος, Νικόλαος, Εξατοµικευµένη αναζήτηση πληροφορίας µε χρήση σηµασιολογικών δικτύων. Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήµιο Πάτρας. Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. ιαθέσιµο στο: Πεπονάκης, Μανόλης & Σφακάκης, Μιχάλης, Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας µεταδεδοµένων µεταξύ των ιδρυµατικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών. Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών: Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. Ιωάννινα. ιαθέσιµο στο: 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Οκτωβρίου 2012, Πειραιάς 12

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #03 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #03 Βασικές έννοιες Ανάκτησης Πληροφορίας Δομή ενός συστήματος IR Αναζήτηση με keywords ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Αξιολόγηση διαλειτουργικότητας μεταδεδομένων μεταξύ των ιδρυματικών αποθετηρίων και των καταλόγων (OPACs) των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Πεπονάκης, Μανόλης & Σφακάκης, Μιχάλης Τμήμα Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υλοποίηση συστημάτων ανοικτής πρόσβασης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, ΕΚΤ / ΕΙΕ www.ekt.gr Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικη τεχνολογια. Προεπεξεργασία Κειμένου

Γλωσσικη τεχνολογια. Προεπεξεργασία Κειμένου Γλωσσικη τεχνολογια Προεπεξεργασία Κειμένου Στόχος Επεξεργασίας Γραπτό κείμενο: Τρόπος επικοινωνίας Φέρει σημασιολογικό περιεχόμενο Αναζητούμε τρόπο να: Μετρήσουμε το πληροφοριακό περιεχόμενο Ποσοτικοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα Ανακτώντας Πληροφορία και Γνώση στον Παγκόσμιο Ιστό Γιάννης Τζίτζικας Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και Συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΙΤΕ-ΙΠ 3 Απριλίου 2015 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών

Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Σημασιολογική Ολοκλήρωση Δεδομένων με τη χρήση Οντολογιών Λίνα Μπουντούρη - Μανόλης Γεργατσούλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδίκτυο και Επίπεδα ετερογένειας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ το πρόβλημα 14.11.2015 10o Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 2 σενάριο 14.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιστορία της Πληροφορίας Αθήνα (Νομική Βιβλιοθήκη), 24-25/5/2013 Η ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana ως σημείο συγκέντρωσης Ευρωπαϊκού πολιτιστικού αποθέματος Αλέξανδρος Κουλούρης, δρ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου

Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου Επέκταση του Ελληνικού WordNet µε Όρους Πληροφορικής και Σηµασιολογικές Σχέσεις Βασισµένες σε Μοντέλο Κατανόησης Κειµένου Παναγιώτης Μπλίτσας 1 και Μαρία Γρηγοριάδου 2 1 ΠΜΣ «Βασική & Εφαρµοσµένη Γνωσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (NTINA)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (NTINA) Βιογραφικό σημείωμα Ντίνας Κακάλη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (NTINA) E-mail: nkalal@panteion.gr, constantia.kakali@lis.panteion.gr Σπουδές: 2006, Μεταπτυχιακό δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Οντολογία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αντωνάκης Δημήτρης Μητρέλης Άγγελος Παπουτσής Κωνσταντίνος Θεόδωρος Σιώχος Βασίλειος Νοέμβριος 2006 Πάτρα Χρήση Οντολογιών Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες με τη βοήθεια των οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών: Εργαλείο καταγραφής, ενημέρωσης, συντονισμού και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Κουμούτσος Κωνσταντίνος koumoutsos@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

"The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ "

The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, Μάιος 2007

Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Αθήνα, Μάιος 2007 Κεντρική Μηχανή Μετααναζήτησης των Ηλεκτρονικών Περιοδικών και του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Κλωντίνη Ξενίδου- έρβου Καλλιόπη Φλώρου Λεωνίδας Πισπιρίγγας HEAL-Link Search 1

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης και Σαράντος Καπιδάκης

Μιχάλης Σφακάκης και Σαράντος Καπιδάκης Ενισχύοντας σηµασιολογικά τις διαδικασίες αναζήτησης σε ένα περιβάλλον µετα-αναζήτησης Enabling search semantics in the library meta-search environments Μιχάλης Σφακάκης και Σαράντος Καπιδάκης Τµήµα Αρχειονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες Μάρτιος 2005

Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες Μάρτιος 2005 ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισµικού Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες Μάρτιος 2005 Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Springer Book Series, Springer Science + Business Media

Springer Book Series, Springer Science + Business Media Springer Book Series, Springer Science + Business Media Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων».

Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων». Με την υπ αριθμ. υπ αριθμ. ΣΕΠΠ/1671/9-5-2014 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σημασιολογική Συσταδοποίηση Αντικειμένων Με Χρήση Οντολογικών Περιγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval)

Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Ανάκτηση Δεδομένων (Information Retrieval) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Ανάκτηση Δεδομένων 1 Information Retrieval (1) Βάσεις Δεδομένων: Περιέχουν δομημένη πληροφορία: Πίνακες Ανάκτηση Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση

ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση ΨηφιακόΕλληνικόΠεριεχόμενοκαι Ανοικτή Πρόσβαση Γεωργίου Παναγιώτης panos@lis.upatras.gr Φιόρη Παπαδάτου fiori@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 05.05.06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα