ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων. Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α."

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Σύγκριση 5 Δικτύων Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας σε Ευρώπη/ Στοιχεία φοιτητή: Παπαρδέλης Δημήτριος Αρ. Μητρώου: 21/06 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

2 UNIVERSITY OF MACEDONIA Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis SUBJECT: Comparison Between 5 Mobile Phone Networks in Europe Papardelis Dimitrios Rec.No : 21/06 FEBRUARY 28th,

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ. 4 Summary...σελ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ.σελ Ραδιοεπικοινωνίες γενικότερα Τι είναι Ραδιοκυμα 1.2 Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας σελ Σταθμοί Βάσης και Τηλεφωνικές Συσκευές Ραδιοσυχνότητα σε μορφή κυψελών Cellular Radio..σελ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2.1 Global System for Mobile Communications (GSM)..σελ Δομή του Δικτύου...σελ General Packet Radio Service (GPRS)...σελ Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) or Enhanced GPRS (EGPRS)...σελ Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)...σελ High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA). σελ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 3.1 Vodafone (UK)...σελ T-Mobile (Germany)..σελ Telenor (Norway)... σελ Telecom Italia (Italy)..σελ TeliaSonera (Sweden). σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ......σελ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ..σελ. 21 2

4 CONTENTS Summary (in Greek).... pg 4 Summary(in English)...pg 5 1. INTRODUCTION 1.1 NETWORKS IN GENERAL...pg About Radio Communications What is a Radio Wave 1.3 Mobile Phone Networks..... pg Base Stations and Mobile Phones Cellular Radio...pg 7 2. MOBILE PHONE NETWORK TECHNOLOGIES 2.1 Global System for Mobile Communications (GSM)..pg Network Structure...pg General Packet Radio Service (GPRS).pg Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) or Enhanced GPRS (EGPRS)....pg Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)...pg High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)... pg PHONE COMPANIES MOBILE PHONE NETWORKS IN EUROPE 3.1 Vodafone (UK)...pg T-Mobile (Germany)...pg Telenor (Norway)...pg Telecom Italia (Italy)...pg TeliaSonera (Sweden).... pg CONCLUSION pg INTERNET SOURCES......pg 21 3

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μέσα από την εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια γενική εικόνα των τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν και εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη παραθέτοντας παράλληλα ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 5 εταιριών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Έτσι αρχικά στο πρώτο κομμάτι θα αναφερθούμε γενικά στις τεχνολογίες : 1. GSM (Global System for Mobile Communications), 2. GPRS (General Packet Radio Service), 3. EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution or Enhanced GPRS (EGPRS)) 4. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), και 5. HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις διάφορες εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και στα διάφορα γενικά χαρακτηριστικά τους. Έπειτα θα δώσουμε ορισμένα από τα γενικά χαρακτηριστικά 5 εταιριών κινητής τηλεφωνίας της Ευρώπης, και οι οποίες αποτελούν στην ουσία 5 από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο αυτό. Αυτές είναι οι εξής: - Vodafone (United Kingdom),με δραστηριότητες όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, - T-Mobile (Germany), που δραστηριοποιείται σε Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Αυστρία, Ουγγαρία κ.α - Telenor (Norway), με δίκτυα κυρίως στη Σκανδιναβία και την Ανατολική Ευρώπη. - Telecom Italia (Italy), με δραστηριότητες στην τοπική αγορά της Ιταλίας αλλά και στη Βραζιλία - TeliaSonera (Sweden), με δίκτυα στη Σκανδιναβία, τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ισπανία κ.α Έτσι, μέσα από μια σχετικά σύντομη ανάλυση θα γίνει μια προσπάθεια να γίνει κατανοητή η δραστηριότητα των εταιριών αυτών στη σύγχρονη εποχή της κινητής τηλεφωνίας, βλέποντας τους τομείς και τις αγορές στις οποίες συμμετέχουν και των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους. Τελειώνοντας θα γίνει μια σύντομη σύγκριση των εταιριών και σχολιασμός τους, καθώς και των υπηρεσιών και τεχνολογιών που αναφέρθηκαν στην πορεία της εργασίας. Ενώ θα δοθούν και ορισμένα γενικά συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με την κινητή τηλεφωνία γενικότερα στη σημερινή εποχή. 4

6 SUMMARY: Through this project we will try to give a general picture of the technology of the mobile phone networks which operate and apply today in Europe, giving at the same time some basic characteristics of 5 mobile phone companies, which take action in this area. In the fisrt part we will refer to the technologies in general: 1. GSM (Global System for Mobile Communications) 2. GPRS (General Packet Radio Service) 3. EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution or Enhanced GPRS (EGPRS)) 4. UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), and 5. HSDPA (High-Speed Downliknk Packet Access) which nowadays are used by different mobile phone companies, and we will also refer to their general characteristics. After that, we will write down some of the general characteristics of 5 mobile phone companies in Europe, which actually comprise 5 of the biggest companies in this area. These are the following: - Vodafone (United Kingdom), with business not only in the United Kingdom but also in many other countries in Europe, - T-Mobile (Germany), which takes action in Germany, England, Holland, Austria, Hungary e.t.c., - Telenor (Norway), with networks mainly in Scandinavia and Eastern Europe, - Telecom Italia (Italy), with business in the local market of Italy as well as in Brazil, - TeliaSonera (Sweden), with networks in Scandinavia, Russia, Turkey, Spain e.t.c. Thus, through a short analysis we will make an effort to understand the activities of these companies during the contemporary mobile phone era, seeing the sections and the markets in which they participate and also seeing the services that they provide their customers with. At the end, we will make a short comparison of the companies and comment on them along with the services and the technologies that were mentioned during the project. Furthermore, some general conclusions will be given that will have to do with the mobile phone networks in our days. 5

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ Ραδιοεπικοινωνία γενικότερα: Τα κινητά τηλεφωνά μπορεί να είναι μια σχετικά καινούρια τεχνολογία ωστόσο οι ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται ως μέσο επικοινωνίας για περισσότερο από έναν αιώνα. Ο Marconi έκανε την πρώτη ραδιομεταδοση το 1895 και μέσα σε 30 χρόνια οι ραδιοεπικοινωνίες χρησιμοποιούνταν σε καθημερινή βάση για επικοινωνία από το στρατό και την αστυνομία. Σήμερα, 100 και κάτι χρόνια μετά, δισεκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο απολαμβάνουν τα οφέλη της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας Τι είναι ένα ράδιο κύμα; Τα κινητά τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης τους εκπέμπουν και λαμβάνουν σήματα χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εκπέμπονται από διάφορες φυσικές πηγές, όπως ο ήλιος που μας παρέχει θερμότητα για παράδειγμα, αλλά και από ανθρώπινες κατασκευές, και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από την ταλάντωση ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων ενώ η συχνότητα τους καθορίζει τις ιδιότητες και τη χρήση που μπορούν να έχουν. Οι συχνότητες μετρώνται σε Hertz η Hz (khz, MHz, GHz). Συχνότητες μεταξύ 30 khz και 300 GHz χρησιμοποιούνται ευρέως για τηλεπικοινωνίες. Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν συνήθως σε συχνότητες μεταξύ MHz, MHz και MHz (τα στοιχεία αυτά αναφέρονται για τα δίκτυα της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και στις άλλες χώρες κατά βάση χρησιμοποιείται το ίδιο εύρος συχνοτήτων). Κύματα με μεγαλύτερες συχνότητες έως 60 GHz αναφέρονται ως μικροκύματα και έχουν μια μεγάλη ποικιλία χρήσεων. 1.2 Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας Σταθμοί Βάσης και Τηλεφωνικές Συσκευές Ένα κινητό τηλέφωνο στέλνει και λαμβάνει πληροφορίες (φωνή, μηνύματα, fax, computer data κτλ) με ραδιοεπικοινωνία. Σήματα ραδιοσυχνότητας μεταδίδονται από το τηλέφωνο στον πλησιέστερο σταθμό βάσης (εικόνα 1) και τα εισερχόμενα σήματα, τα οποία μεταφέρουν τη φωνή αυτού που μιλάει προς αυτόν που δέχεται την κλήση, στέλνονται από το σταθμό βάσης στο τηλέφωνο σε μια ελαφρά διαφοροποιημένη συχνότητα. Οι σταθμοί βάσης όπως είναι φυσικό, συνδέουν τα κινητά τηλέφωνα με το υπόλοιπο δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 6

8 Εικόνα 1 Σταθμοί Βάσης Ραδιοσυχνότητα σε μορφή κυψελών Cellular Radio Κάθε σταθμός βάσης παρέχει ραδιοκάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή την οποία αποκαλούμε ως «κελί». Οι σταθμοί αυτοί είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με κέντρα εναλλαγής Switching centres, τα οποία εντοπίζουν τις κλήσεις και τις μεταφέρουν καθώς το άτομο που έχει κάνει την κλήση κινείται από κελί σε κελί. Η εικόνα 2 δείχνει τη δομή αυτών των κελιών ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εικόνα 2 Εικόνα 3 - Κελιά Ηexagonal cells = κελιά σε μορφή εξαγώνου base station = Σταθμοί βάσης mobile phones = κινητά τηλέφωνα radio signals = Ραδιοσήματα 7

9 Ένα ιδανικό δίκτυο θα αποτελούνταν από εξαγωνικά κελιά το κάθε ένα από τα οποία θα είχε από ένα σταθμό βάσης στο κέντρο του. Τα κελιά υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο στις άκρες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες των κινητών παραμένουν πάντα σε μια σχετική απόσταση από κάποιο σταθμό βάσης. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς αρκετούς σταθμούς βάσης στις κατάλληλες περιοχές, τα κινητά τηλέφωνα δε θα λειτουργούσαν. Το μέγεθος του κάθε κελιού εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες όπως τη διαμόρφωση της κάθε περιοχής (δέντρα, σπίτια, λόφοι κ.α. επηρεάζουν τη λειτουργία), τη μπάντα συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από το δίκτυο, αλλά και τη χωρητικότητα (πόσα τηλεφωνήματα μπορούν να υποστηριχθούν) που θέλουμε για κάθε περιοχή. Μέχρι τώρα είδαμε κάποια βασικά και γενικά χαρακτηριστικά των δικτύων γενικότερα. Τώρα ας δούμε ορισμένες από τις τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και αφορούν την εργασία μας. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2.1 Global System for Mobile Communications GSM: (originally from Groupe Spécial Mobile) Το GSM είναι το πιο διάσημο πρότυπο στον κόσμο για τα κινητά τηλέφωνα. Η υπηρεσία GSM χρησιμοποιείται από περισσότερους από 2 δις ανθρώπους σε περισσότερες από 212 χώρες και περιοχές. Η παρουσία του GSM κάνει τη διεθνή περιαγωγή πολύ συχνή μεταξύ των χειριστών της κινητής τηλεφωνίας, δίνοντας την δυνατότητα στους συνδρομητές να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα τους σε πολλές περιοχές του κόσμου. Το GSM διαφέρει σημαντικά από τους προκατόχους του στο ότι τόσο το σήμα όσο και τα κανάλια ομιλίας έχουν ψηφιακή ποιότητα (Digital Call Quality). Αυτό σημαίνει ότι θεωρείται 2ης γενιάς σύστημα κινητής τηλεφωνίας (2G). Από την πλευρά των καταναλωτών το κύριο πλεονέκτημα των συστημάτων GSM είναι η υψηλότερη ψηφιακή ποιότητα φωνής και οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στο να κάνεις κλήσεις όπως η αποστολή μηνυμάτων. Το πλεονέκτημα για τα κέντρα δικτύων είναι η ικανότητα να αναπτύσσουν εξοπλισμό από διάφορους πωλητές γιατί το ανοιχτό πρότυπο επιτρέπει την εύκολη διαλειτουργικότητα. Καθώς το πρότυπο GSM συνέχισε να αναπτύσσεται διατήρησε backward συμβατότητα με τα αρχικά τηλέφωνα GSM. Έτσι για παράδειγμα δυνατότητες πακέτου δεδομένων προστέθηκαν στην έκδοση 97 του πρότυπου, μέσω του GPRS 8

10 που θα δούμε μετά, ενώ με την EDGE που παρουσιάστηκε στην έκδοση 99 του προτύπου παρουσιάστηκε η δυνατότητα μεγαλύτερης ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Το GSM είναι ένα κυψελοειδές δίκτυο, κάτι που σημαίνει ότι τα κινητά τηλέφωνα συνδέονται σε αυτό ψάχνοντας για κελιά σε άμεση πολύ κοντινή απόσταση. Τα δίκτυα GSM λειτουργούν σε 4 διαφορετικές ακτίνες συχνότητας. Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν στα 900 ή 1800 MHz, ενώ μερικές χώρες στην Αμερική χρησιμοποιούν τη ζώνη των 850 και 1900 MHz. Οι πιο σπάνιες συχνότητες των 400 και 450 MHz δίνονται σε κάποιες χώρες κυρίως στη Σκανδιναβία όπου αυτές χρησιμοποιούνταν για τα συστήματα πρώτης γενιάς. Επίσης, στα 900 MHz η uplink(αποστολή σημάτων από το κινητό προς το σταθμό βάσης δηλαδή) ζώνη συχνότητας είναι MHz και η downlink (από το σταθμό βάσης προς το κινητό) είναι MHz, ενώ η ενέργεια μετάδοσης της τηλεφωνικής συσκευής περιορίζεται στα 2 watts το ανώτερο στο GSM850/900 και 1 watt στο GSM1800/1900. Υπάρχουν 4 διαφορετικά μεγέθη κελιών σε ένα δίκτυο GSM - macro, micro, pico και umbrella cells(κελιά) τα οποία φαίνονται στις εικόνες 4, 5, 6. Η περιοχή που καλύπτεται από κάθε κελί διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον εφαρμογής όπως φαίνεται και στις εικόνες, ενώ η μεγαλύτερη απόσταση που οι προδιαγραφές του GSM δικτύου υποστηρίζουν πρακτικά είναι 35 χλμ ή 22 μίλια. Εικόνα 4 macro cells εικόνα 5 - micro cells 9

11 εικόνα 6 pico cells Δομή Του Δικτύου Το δίκτυο πίσω από το σύστημα GSM που βλέπει ο πελάτης είναι αρκετά μεγάλο και πολύπλοκο προκείμενου να παρέχονται όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Διαιρείται σε ένα αριθμό τομέων που φαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα (εικόνα 7) και οι οποίοι είναι οι εξής : Υποσύστημα σταθμού βάσης (Base Station Subsystem) το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των σημάτων μεταξύ των κινητών τηλεφώνων. Network and Switching Subsystem το κομμάτι του δικτύου που ελέγχει τις επικοινωνίες ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. GPRS Core Network το προαιρετικό κομμάτι του δικτύου για την αποστολή πακέτων ίντερνετ. Τέτοιο είναι το GPRS. Εικόνα 7 10

12 2.2 General Packet Radio Service (GPRS) Το GPRS είναι μια υπηρεσία δεδομένων του κινητού διαθέσιμη στους χρήστες του GSM και του IS-136. Η μεταφορά δεδομένων μέσω GPRS συνήθως χρεώνεται για κάθε Megabyte (ΜB) μεταφερόμενων δεδομένων. Το GPRS μπορεί να αξιοποιηθεί για υπηρεσίες όπως η πρόσβαση σε WAP, αποστολή SMS και MMS αλλά και για υπηρεσίες επικοινωνίας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας 2 ης γενιάς 2G συνδυασμένα με GPRS συχνά αναφέρονται ως «2.5G» δηλαδή μια τεχνολογία ανάμεσα στη 2 η (2G)και 3 η γενιά (3G). Το GPRS χρησιμοποιεί το πρότυπο GSM το οποίο αποτελεί και το μόνο δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιείται. Το GPRS είναι διαφορετικό από την παλαιότερη σύνδεση Circuit Switched Data (or CSD) που περιλαμβανόταν στο GSM πρότυπο. Το GPRS είναι packet-switched που σημαίνει ότι πολλοί χρήστες μοιράζονται το ίδιο κανάλι μετάδοσης μεταδίδοντας μόνο όταν έχουν να μεταφέρουν δεδομένα. Η είσοδος στο WEB,η λήψη και τα άμεσα μηνύματα είναι παραδείγματα χρήσεων που απαιτούν διακοπτόμενη μεταφορά δεδομένων. Επίσης, οι πολλαπλές μέθοδοι εισόδου που χρησιμοποιούνται στο GSM με GPRS βασίζονται στο frequency division duplex (FDD) και FDMA. Το GPRS αρχικά υποστήριζε στη θεωρία τουλάχιστον, IP, PPP και X.25 συνδέσεις. Το GPRS ουσιαστικά αναβαθμίζει τις υπηρεσίες δεδομένων του GSM παρέχοντας: - Υπηρεσίες MMS - Multimedia Messaging Service - Υπηρεσίες Push To Talk over Cellular PoC / PTT - Άμεσα Μηνύματα - Εφαρμογές ΙΝΤΕΡΝΕΤ για «έξυπνες» συσκευές μέσω WAP - Υπηρεσίες Point-to-point (PTP): διαδικτυακές εργασίες - Short Message Service (SMS) - Δυνατότητα μελλοντικών εφαρμογών : με πρόσθεση νέων λειτουργιών όπως μεγαλύτερη χωρητικότητα, περισσότεροι χρήστες νέα πρωτόκολλα κ.α. Τέλος, στην καθημερινότητα, οι τιμές του GPRS έχουν κοστολογηθεί σχετικά χαμηλά από τα δίκτυα εν συγκρίσει με την παλιότερη μεταφορά δεδομένων μέσω GSM με αυτές να ποικίλουν μεταξύ 0,24 και 20 ανά megabyte, ενώ η ταχύτητα της σύνδεσης του είναι η ίδια με την σύνδεση ενός μόντεμ σε ένα αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο μεταξύ kbit/s. 11

13 2.3 Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE) or Enhanced GPRS (EGPRS) Το EDGE είναι μια ψηφιακή τεχνολογία κινητών τηλεφώνων που επιτρέπει την αυξημένη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και βελτίωσε την αξιοπιστία της μετάδοσης αυτής. Γενικά κατατάσσεται σαν 2.75G τεχνολογία δικτύου και εμφανίστηκε στα δίκτυα GSM από το Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιεσδήποτε εφαρμογές packet switched όπως είναι οι συνδέσεις στο Ίντερνετ. Οι εφαρμογές μεταφοράς δεδομένων High-speed όπως οι υπηρεσίες βίντεο και πολυμέσων ευνοήθηκαν και αυξήθηκε έτσι η χωρητικότητα δεδομένων. Το EDGE/EGPRS θεωρείται σαν μια βελτίωση στα δίκτυα 2G και 2.5G δίνοντας τους τη δυνατότητα για αναβάθμιση. Μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε οποιοδήποτε δίκτυο που έχει GPRS αρκεί να γίνουν οι απαραίτητες αναβαθμίσεις πρώτα από τον κάτοχο. Αν και δε χρειάζεται αλλαγές σε hardware η software στον πυρήνα του GSM ωστόσο οι σταθμοί βάσης πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να υποστηρίζουν το EDGE. Οι ταχύτητες του για μεταφορά δεδομένων μπορούν να φτάσουν μέχρι τα kbit/s. Υποστηρίζεται από τα GSM δίκτυα κυρίως της Αμερικής και υπάρχει η τάση όμως να αντικατασταθεί σταδιακά από το UMTS. 2.4 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Το UMTS είναι μια από τις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς 3G και αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στις απαιτήσεις για ασύρματα συστήματα 3 ης γενιάς και συχνά αναφέρεται σαν 3GSM ως συνδυασμός του 3G και του GSM. Θεωρητικά μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως 14.0 Mbit/s αλλά για την ώρα οι χρήστες με τα τωρινά δίκτυα θα πρέπει να περιμένουν έως 384 kbit/s. Από το 2006 τα δίκτυα UMTS σε πολλές χώρες άρχισαν να αναβαθμίζονται σε High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) γνωστό και ως 3.5G το οποίο επιτρέπει ταχύτητες downlink μέχρι 3.6Mbit/s. Το UMTS υποστηρίζει κινητή βιντεοδιάσκεψη, κατέβασμα μουσικής και βίντεο καθώς και ζωντανή τηλεόραση. Οι συγκεκριμένες μπάντες συχνοτήτων που αρχικά ορίσθηκαν από το UMTS standard είναι MHz για uplink και MHz για downlink αλλά σε ορισμένες περιοχές θα χρησιμοποιηθούν λίγο διαφοροποιημένες γιατί αυτές ήδη χρησιμοποιούνται. Ωστόσο υπήρχαν και υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με την ανάπτυξη του UMTS: 12

14 - Βαριές συσκευές με μικρή διάρκεια ζωής μπαταρίας - Προβλήματα της χρήσης UMTS με το GSM, πτώση συνδέσεων κ.α. - Αρχική φτωχή κάλυψη δικτύου λόγω του χρόνου που χρειάζεται για να γίνει ένα τέτοιο δίκτυο. - Για την πλήρη κάλυψη των υπηρεσιών UMTS και τη χρήση Video on Demand ένας σταθμός βάσης πρέπει να τοποθετείται κάθε 1 με 1.5 χλμ, κάτι που είναι οικονομικά εφικτό στις πυκνοκατοικημένες περιοχές όχι όμως και στην ύπαιθρο. 2.5 High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) Είναι ένα πρωτόκολλο κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς το οποίο αποτελεί ένα ήρεμο αλλά επαναστατικό μονοπάτι για τα δίκτυα UMTS για υψηλότερη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Τα σημερινά HSDPA υποστηρίζουν downlink με 1.8 Mbit/s, 3.6 Mbit/s και 7.2 Mbit/s, ενώ αργότερα προβλέπεται να φτάσουν μέχρι τα 14.4 Mbit/s. Το HSDPA είναι ήδη διαθέσιμο σε 49 χώρες και 64 δίκτυα, αν και η τεχνολογία 3G δεν είναι διαθέσιμη σε πολλές χώρες αυτό το πρωτόκολλο αποτελεί μια σχετικά εύκολη αναβάθμιση εκεί όπου υπάρχει ήδη το UMTS 3. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Αφού είδαμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας ήρθε η στιγμή να αναφερθούμε και σε 5 μεγάλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. 3.1 Vodafone (UK) Η Vodafone είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο και γενικά μια από τις μεγαλύτερες σε χρηματιστηριακή αξία επιχειρήσεις στον κόσμο. Έχει 13

15 σημαντική παρουσία στην Ηπειρωτική Ευρώπη, το Ην. Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Άπω Ανατολή, με θυγατρικές εταιρείες, ελεγχόμενες εταιρείες και επενδύσεις. Το όνομα της προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Voice data fone και επιλέχθηκε από την εταιρία για να αντικατοπτρίζει την παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στην κινητή τηλεφωνία. Στις 31 Ιανουαρίου 2007, βάσει των εγγεγραμμένων πελατών στις κοινοπραξίες τηλεπικοινωνιών στις οποίες είχε συμφέροντα κυριότητας, ο Όμιλος είχε 200 εκατομμύρια πελάτες σε 27 αγορές και στις 5 ηπείρους. Η εταιρεία έχει επίσης περίπου υπαλλήλους, με μεγαλύτερη συνεισφορά την Vodafone Γερμανίας (12.073) και δεύτερη την Vodafone Η.Β. (11.681). Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και οι Αμερικανικές Μετοχές Παρακαταθήκης («ADS») είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Ν. Υόρκης. Η τρέχουσα αξία του συνόλου των χρηματιστηριακών αξιών της Εταιρείας ήταν κατά προσέγγιση 86 δισεκατομμύρια, το Νοέμβριο Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η Vodafone δε θα μπορούσε να απέχει τεχνολογικά από τις υπηρεσίες της σύγχρονης εποχής. Παρακάτω δίνεται ένα σχεδιάγραμμα με την εξέλιξη των τεχνολογιών που ακολουθεί και θα ακολουθήσει η εταιρία μέσα στα επόμενα έτη. Όπως φαίνεται ήδη καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του δικτύου της με υπηρεσίες 3 ης γενιάς αφού κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα 3G παγκοσμίως με τους περισσότερους σταθμούς βάσης να υποστηρίζουν την τεχνολογία 3G. Από το 2006 μάλιστα θα ξεκινήσει το HSDPA το πρωτόκολλο δηλαδή για υψηλότερη ταχύτητα 14

16 μεταφοράς δεδομένων. Ενώ την επόμενη διετία θα προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και θα αναβαθμίσει σε HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access ). Η Vodafone (United Kingdom) στην οποία αναφερόμαστε κυρίως εδώ, χρησιμοποιεί όλες τις τεχνολογίες GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA που αναφέραμε παραπάνω, όπου μάλιστα χάρη στην HSDPA μπορεί και προσφέρει ταχύτητες download μέχρι και 3.6 Mbps και upload έως 384 Kbps. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων υπηρεσιών όπως είναι τα μηνύματα κειμένου (SMS), τα μηνύματα πολυμέσων (MMS), η χρήση του δικτύου GPRS, ενώ μέσω του Vodafone Live! οι συνδρομητές της απολαμβάνουν υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας παιχνιδιών (JAVA εφαρμογές) κ.α. Επίσης μέσω του Vodafone Live! 3G μπορούν να πραγματοποιήσουν κλήσεις βίντεο, να στείλουν μηνύματα βίντεο, να ακούσουν ολόκληρα μουσικά κομμάτια, να παίξουν παιχνίδια ζωντανά, να κάνουν Chat και να στείλουν άμεσα μηνύματα, να ενημερωθούν για τα τελευταία γεγονότα, να λάβουν τα τους ακόμη και να παρακολουθήσουν τηλεόραση από το κινητό τηλέφωνο τους. 3.2 T-Mobile (Germany) Η T-Mobile είναι μια από τις μεγαλύτερες και κυρίαρχες επιχειρήσεις στην κινητή τηλεφωνία παγκοσμίως και ανήκει στη γερμανική Deutsche Telekom που είναι η μεγαλύτερη εταιρία σταθερής τηλεφωνίας στη Γερμανία. Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 1999 και από τότε πρωτοστατεί στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Ήταν από τις πρώτες εταιρίες που λειτούργησε ένα υπερατλαντικό δίκτυο στηριζόμενη στο πρότυπο GSM, ενώ οι θυγατρικές της αλλά και η ίδια ήταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρίες παγκοσμίως που άρχισαν να εφαρμόζουν τις μελλοντικές τεχνολογίες όπως το GPRS, το UMTS και το 3G. Η προσοχή της επικεντρώνεται κυρίως στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική. Μέχρι το τέλος του 2006 περισσότεροι από 106 εκατομμύρια πελάτες υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνταν στις δώδεκα αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρία ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και οι αγορές της Αγγλίας, Ολλανδίας, Αυστρίας, Ουγγαρίας κ.α. 15

17 Καθώς η χρησιμοποίηση των πολυμέσων στη κινητά τηλέφωνα άρχισε να παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη της κινητής επικοινωνίας και με τη χρήση των τεχνολογιών UMTS/3G, HSDPA, GPRS να ανοίγουν νέους δρόμους στην διασκέδαση, την πληροφορία και την επικοινωνία με τον υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που παρέχουν έχοντας μια υψηλά αναπτυγμένη τεχνολογική πλατφόρμα, η εταιρία δε θα μπορούσε να μείνει από έξω από το παιχνίδι της παροχής νέων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών της Με την επέκταση των υπηρεσιών πολυμέσων της, η T-Mobile παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη μετάδοση των νέων και των πληροφοριών προσφέροντας από το 2002 διάφορες υπηρεσίες όπως t-info, t-sports, t-news, t-finance, t-games and t-music μέσω των Multimedia Messaging Service (MMS). Τον Ιούνιο του 2005 ήταν ο πρώτος πάροδος που έδωσε δωρεάν πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω κινητού τηλεφώνου τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αυστρία ενώ παράλληλα επεκτείνεται και στις άλλες χώρες που δραστηριοποιείται γεγονός που εξασφαλίζει στους πελάτες της απεριόριστη πρόσβαση στο τους και στα εταιρικά δίκτυα. Ακόμη με τη μεγαλύτερη διάδοση του UMTS οι πελάτες της έχουν αυξανόμενα ευκολότερη πρόσβαση σε ολοένα περισσότερες υπηρεσίες όπως η τηλεόραση μέσω του κινητού δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην εταιρία να βελτιώσει πολύ αυτές τις παροχές στις οποίες πρωτοστατούσε έτσι κι αλλιώς. Οι νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ταχύτητα διάδοσης δεδομένων και με τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν αυτές στην αγορά, οδηγούν την T-Mobile στην άμεση αναβάθμιση του UMTS δικτύου της με τη χρήση της HSDPA τεχνολογίας αλλά και της W-LAN τεχνολογίας που επιτρέπει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω φορητού υπολογιστή, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. 3.3 Telenor (Norway) Η εταιρία Telenor είναι ένας από τους μεγαλύτερους παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως με το ενδιαφέρον της να επεκτείνεται σε 13 άλλες εταιρίες στην Ευρώπη και την Ασία και με μια βάση συνδρομητών που αποτελείται από περίπου 105 εκατομμύρια άτομα. Είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες εταιρίες στο χώρο των υπηρεσιών κινητών τηλεφώνων με τα κέρδη του γκρουπ το 2005 να 16

18 φτάνουν τα 68,9 δισεκατομμύρια ΝΟΚ, ενώ απασχολεί και άτομα ως προσωπικό από τους οποίους οι βρίσκονται εκτός Νορβηγίας. Το δίκτυο της υποστηρίζει όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας όπως είναι οι κλήσεις βίντεο, τα ζωντανά παιχνίδια, η λήψη , η παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω των κινητών κ.α. που υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες GSM, GPRS, EDGE, και UMTS. Η εταιρία επίσης δραστηριοποιείται και σε άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως είναι η σταθερή τηλεφωνία, η πρόσβαση στο Ίντερνετ αλλά και η αγορά της τηλεόρασης όπου σε όλα είναι κυρίαρχη στην αγορά της Νορβηγίας. Από το 2005 έχει επιχειρησιακά συμφέροντα σε επιχειρήσεις κινητών που δραστηριοποιούνται στη Δανία, Σουηδία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία κ.α. Οι κοινές τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη βελτιστοποίηση των δικτύων έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς στις εταιρίες του γκρουπ ενώ διατηρεί το ενδιαφέρον της και για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών συνεχώς προκειμένου να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά και να μειώνει το κόστος. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρία λειτουργεί και διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο επίγειας αναμετάδοσης στη Νορβηγία και είναι και ο βασικός προμηθευτής υπηρεσιών δορυφορικής αναμετάδοσης στην ίδια περιοχή χρησιμοποιώντας 3 δορυφόρους 3.4 Telecom Italia (Italy) Η Telecom έχει τη μεγαλύτερη βάση χρηστών στην Ιταλία και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη καθώς απαριθμεί περίπου 61,1 εκατομμύρια συνδρομητές. Επίσης, έχει μεγάλα μερίδια της Telecom Argentina στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας της Αργεντινής, ενώ στην Ευρώπη είναι παρούσα στην Γερμανία, Γαλλία, την Ολλανδία, ακόμη και την Ελλάδα. Οι γραμμές του εσωτερικού της δηλαδή στην Ιταλία οι οποίες λειτουργούν κάτω από το εμπορικό σήμα της ΤΙΜ, στο τέλος του 2005 απαριθμούσαν 31,5 εκατομμύρια γραμμές. Η ΤΙΜ είναι επίσης εγκατεστημένη και λειτουργεί και σε άλλες περιοχές που αναφέρθηκαν πριν, ενώ ήταν αυτή που ξεκίνησε το πρώτο δίκτυο GSM στη Βραζιλία το 2002, του οποίου οι γραμμές σήμερα ξεπερνούν τις 24,1 εκατομμύρια. 17

19 Η καινοτομία είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρίας χάρη στην οποία κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικές επιδόσεις στην Ιταλία, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές όπου συμμετέχει. Ήταν από τις πρώτες που εισήγαγαν στην αγορά τα μηνύματα κειμένου (SMS) το 1997, τα μηνύματα πολυμέσων (MMS) και την τεχνολογία 3G το 2002 πρώτη στην αγορά της Ιταλίας. Επίσης το 2003 από τις πρώτες εταιρίες στον κόσμο όπου κάνει πράξη την τηλεόραση μέσω του κινητού τηλεφώνου (mobile TV) και σταδιακά βάζει σε εφαρμογή τα σχέδια της για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της 3 ης γενιάς. Το 2004 με τις νέες υπηρεσίες της που τις ονομάζει ΤΙΜ Turbo, κάνει το ντεμπούτο της στα δίκτυα που συνδυάζουν τις τεχνολογίες EDGE και UMTS. Το Φεβρουάριο του 2006 η ΤΙΜ άρχισε τις Ευρωπαϊκές πρώτες δοκιμές της τεχνολογίας Wi-Bro ευρείας ζώνης για τα κινητά τηλεφωνά και την ψηφιακή κινητή τηλεόραση. Έτσι η ΤΙΜ συνδυάζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες της κινητής τηλεφωνίας σήμερα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της μέσω του νέου δικτύου 3ης γενιάς της να αποκτήσουν γρηγορότερη πλοήγηση στο Internet και στο WAP, με ταχύτητες μέχρι και 384 kbps, υπηρεσίες multimedia (MMS) με υψηλότερες ταχύτητες και πλουσιότερο περιεχόμενο συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο ήχο και εικόνα, τηλεφωνία και πληροφορική. 3.5 TeliaSonera (Sweden) Η TeliaSonera είναι η κυρίαρχη τηλεφωνική εταιρία στη Σουηδία καθώς και παροχέας κινητής τηλεφωνίας στη Σουηδία και Φινλανδία. Είναι επίσης ενεργή σε άλλες χώρες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης με συνολικά πάνω από 30,2 εκατομμύρια πελάτες ενώ απασχολεί πάνω από εργαζόμενους. Στις τοπικές αγορές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής η TeliaSonera έχει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που περιλαμβάνει κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία, επικοινωνίες δεδομένων Ίντερνετ και δίκτυα ευρείας ζώνης. Οι αγορές της χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη διείσδυση και τη στροφή από τις σταθερές υπηρεσίες στις κινητές καθώς και στις υπηρεσίες που βασίζονται στο Ίντερνετ. Ορισμένες από τις πιο γνωστές υπηρεσίες της μεταξύ άλλων είναι η MMS Gateway που αποτελεί στην ουσία μια πύλη ευκολότερης διαχείρισης των πολυμέσων, το 18

20 Roam Connect - υπηρεσία η οποία παρέχει ευκολία σύνδεσης περιαγωγής στο δίκτυο της εταιρίας. Η υπηρεσία GRX αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για σύνδεση με περιαγωγή σε δίκτυα GPRS/3G όπου επιτρέπει στο χρήστη να συνδεθεί σε οποιοδήποτε παροχέα κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο υπάρχει συμφωνία περιαγωγής απλά συνδέοντας στο GRX της TeliaSonera. Επίσης, άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες είναι voic , υπηρεσίες δεδομένων fax και GSM (9.6 kbit/s), σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS), και high-speed circuit-switched data (HSCSD). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Οι κινητές τηλεπικοινωνίες βιώνουν μια σημαντικότατη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό φυσικά έρχεται ως άμεση συνέπεια της τεχνολογικής ανάπτυξης που έχει επέλθει στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο. Έτσι ενώ η αρχή έγινε με τη χρησιμοποίηση και παροχή απλών υπηρεσιών φωνής και μετέπειτα μηνυμάτων (SMS), μέσω του συστήματος GSM, σταδιακά και μέσα σε μια δεκαετία από την ευρύτερη διάδοση των κινητών τηλεφώνων περάσαμε στην παροχή ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας. Μετέπειτα με την εφαρμογή του GPRS όπου σε συνδυασμό με το EDGE έδωσε τη δυνατότητα στις εταιρίες να προσφέρουν υπηρεσίες διαδικτύου και πολυμέσων στους πελάτες τους, για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της 3 ης γενιάς κινητής τηλεφωνίας 3G και τη λειτουργία ενός νέου λειτουργικού πρότυπου το UMTS. Αυτό προσφέρει καλύτερες ταχύτητες και άρα ακόμη ευρύτερες υπηρεσίες Ίντερνετ, περισσότερα πολυμέσα πέραν των απλών MMS μηνυμάτων, λειτουργίες βίντεο, βιντεοκλήσεις, ζωντανή τηλεόραση μέσω κινητού κ.α Δεν τελειώνουν όλα εδώ όμως και η ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες για την παροχή ακόμη πιο βελτιωμένων και διαδραστικών υπηρεσιών οδηγεί τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας σε ακόμη καλύτερες λύσεις και ακόμη καλύτερες τεχνολογίες όπως η HSDPA αλλά και η HSUPA. - Μια εικόνα της εξέλιξης αυτής δίνεται και στο επόμενο σχεδιάγραμμα.: 19

21 Έτσι όπως είδαμε και στις επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, όλες με τον έναν η τον άλλο τρόπο προσπαθούν να πρωταγωνιστήσουν στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, υιοθετώντας όλες τις νέες υπηρεσίες και μάλιστα όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών τους και να διατηρήσουν έτσι και το μερίδιο αγοράς τους στις περιοχές όπου αναπτύσσονται. Κατά συνέπεια τόσο η Vodafone, όσο και οι T-Mobile,Telenor, Telecom Italia, και TeliaSonera εκτός του ότι επεκτείνονται σε πάρα πολλές χώρες και συμμετέχουν σε πολλές αγορές η καθεμία, δεν παραλείπουν να ενστερνίζονται όλες τις νέες τεχνολογίες GPRS, EDGE πριν μερικά χρόνια, και UMTS, HSDPA σήμερα και να προσπαθούν να τις εφαρμόσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε όσες περισσότερες περιοχές γίνεται. Παράλληλα όμως κάθε μια από αυτές αναπτύσσεται και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους. Έτσι είδαμε ότι όλες ασχολούνται με τις υπηρεσίες διαδικτύου ενώ οι Telenor και TeliaSonera αποτελούν και παροχείς Ίντερνετ (ISP Internet Service Provider), ενώ επίσης όλες οι εταιρίες πλην της Vodafone έχουν στην κατοχή τους και δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας κυρίως στις χώρες τους η ακόμη συμμετέχουν και σε υπηρεσίες δορυφορικής αναμετάδοσης όπως η Telenor. Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε και τη σημασία αυτών των εταιριών στην παγκόσμια αγορά όχι μόνο από τεχνολογικής πλευράς αλλά από οικονομικής καθώς αποτελούν πραγματικούς οικονομικούς κολοσσούς με τεράστιο τζίρο αλλά και κέρδη, ενώ ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός γιατί όπως είναι λογικό προσφέρουν και πάρα πολλές θέσεις εργασίας όπως φάνηκε στα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 20

22 5. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 1. Άρθρο που περιγράφει τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια- περιέχει στοιχεία για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM, UMTS, GPRS 3. περιέχει πληροφορίες για τη λειτουργία και τη δομή των δικτύων, σταθμοί βάσης κ.α 4. πληροφορίες για τα δίκτυα T-mobile, Vodafone 5. άρθρα για τη Ραδιοσυχνότητα, ραδιοεπικοινωνία, μελοντική χρήση τηλεπικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και πως ξεκίνησαν 6. επίσημη ιστοσελίδα της Ιταλικής Telecom Italia, πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της επίσημη ιστοσελίδα της Νορβηγικής εταιρίας Telenor, πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της επίσημη ιστοσελίδα της Σουηδικής εταιρίας Teliasonera, πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της 9. επίσημη ιστοσελίδα της γερμανικής T-Mobile, πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της παρουσίαση των επαγγελματικών προτάσεων της εταιρίας προς τους πελάτες της. 21

23 11. βλέψεις της εταιρίας Teliasonera για το μέλλον, σχέδια της εταιρίας για την ανάπτυξη της, τι θέλει να παρέχει στους πελάτες της από πλευράς εξυπηρέτησης πληροφορίες για τις υπηρεσίες roaming της εταιρίας που αφορούν το σύστημα GRX πληροφορίες για το σύστημα MMS GATEWAY που εφαρμόζει η εταιρία ελληνική ιστοσελίδα της ΤΙΜ, πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία περιέχει πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Vodafone με τη 3G τεχνολογία Technology html ιστοσελίδα με γενικές πληροφορίες,αναζήτηση τεχνολογιών που χρησιμοποιεί στα δίκτυα της η Telenor 17. e&_pagelabel=template05&pageid=bs_0034 επίσημη ιστοσελίδα της Vodafone, περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς και τις δυνατότητες που προσφέρει στους πελάτες της η εταιρία ιστοσελίδα με πληροφορίες για τα δίκτυα και τις τεχνολογίες γενικά, δίκτυα κινητής που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων με υψηλές ταχύτητες ιστοσελίδα επαγγελματικών υπηρεσιών της Vodafone 22

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς).

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Εξέλιξη της Κινητής Τηλεφωνίας Ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις

Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευρυζωνικότητα και κινητή τηλεφωνία: Προοπτικές και προκλήσεις Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος ιευθύνων Σύµβουλος COSMOTE 3 Μαΐου 2006 Ευρυζωνικότητα στην κινητή τηλεφωνία Ευρυζωνικότητα σηµαίνει υψηλές ταχύτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας»

«Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» «Η Ελληνική Πραγματικότητα της Κινητής Ευρυζωνικότητας» Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ: «Οι Παγκόσμιες Δυναμικές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου», 3 Ιουνίου 2007 Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ : Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ- Γ.Δ.,Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ/ΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κουμουνδούρου Άλκηστη Γεωργίου Σπυριδούλα

Κουμουνδούρου Άλκηστη Γεωργίου Σπυριδούλα UMTS NETWORK Universal Mobile Telecommunications System Η Αρχιτεκτονική του δικτύου UMTS Κουμουνδούρου Άλκηστη Γεωργίου Σπυριδούλα 2G Εξελιγμενες Συσκευές (Δυνατότητα Roaming) Περισσότερες Υπηρεσίες (Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα ΓΤΠ61 Θέμα: «Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα» Αντωνοπούλου Ευθυμία Επιβλέπων καθηγητής Ζευγώλης Δημήτριος Για χρόνια η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #9: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση υπολογιστών

Δικτύωση υπολογιστών Δικτύωση υπολογιστών Από το 1985 αρχίζει η δικτύωση των υπολογιστών Επικοινωνία μεταξύ των συνδεδεμένων Η/Υ για μεταφορά αρχείων και δεδομένων Διαχειριστής δικτύου (Server) Εκτυπωτής 1 Πλεονεκτήματα δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet

COSMOTE BUSINESS ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ με Internet Ανακοινώνεται ότι από 22/04/2013 παύει η εμπορική των ακόλουθων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων συμβολαίου: «Απεριόριστα με Internet 25,35,45,65,95,150», «με δωρεάν χρόνο ομιλίας 200, 500, 700,

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON OF FIVE MOBILE OPERATOR NETWORKS IN ASIA-PACIFIC ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΕ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ

COMPARISON OF FIVE MOBILE OPERATOR NETWORKS IN ASIA-PACIFIC ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΕ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ COMPARISON OF FIVE MOBILE OPERATOR NETWORKS IN ASIA-PACIFIC ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΕ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ Μουστάκας Ιωάννης Α.Μ 4/06 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον

IPTV. ένα βήμα προς το μέλλον IPTV ένα βήμα προς το μέλλον Τι είναι το IPTV; Είναι Τηλεόραση Η μετάδοση τηλεοπτικού σήματος γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και πιο συγκεκριμένα ευρυζωνικής σύνδεσης (ADSL). Βασίζεται σε Internet Protocol

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Επικοινωνία Υπολογιστών

Δίκτυα & Επικοινωνία Υπολογιστών Δίκτυα & Επικοινωνία Υπολογιστών Διάλεξη 7η - 8η Computers: Information Technology in Perspective By Long and Long Copyright 2002 Prentice Hall, Inc. Σκοπιμότητα Δικτύωσης 6.2 Κόστος Επετρέπει στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications

Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs. Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications Οι εναλλακτικοί πάροχοι στην Ελλάδα και ως δυνητικοί MVNOs Thomas C. Lanaras Chairman & C.E.O. Lannet Communications 2007: GREEK TELECOM MARKET EBITDA OVERVIEW Millions ATO A -19.3 Mobile Operator A FIXED

Διαβάστε περισσότερα

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager Περιεχόμενα: Apps / Smartphones / Mobile Internet Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά Στρατηγική WIND To

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

On Telecoms IPTV. Κάρολος Γκίκας -CEO. 7 Ιουνίου 2008

On Telecoms IPTV. Κάρολος Γκίκας -CEO. 7 Ιουνίου 2008 On Telecoms IPTV Κάρολος Γκίκας -CEO 7 Ιουνίου 2008 Agenda On Telecoms ΠλατφόρμαIPTV Υπηρεσίες IPTV Η On Telecoms H On Telecoms είναι ο κυρίαρχος πάροχος υπηρεσιών triple-play στην Ελλάδα Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων

Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων Μετάδοση πολυµεσικού περιεχοµένου µέσω ευρυζωνικών συνδέσεων υνατότητες και προοπτικές,, ΓΤΠ 61 Παρουσίαση, 14.12.2008 Πολυµέσα Multimedia = multum + medium Χρήση πολλαπλών µέσων αναπαράστασης και µετάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014

Κινητή Τηλεφωνία. Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Κινητή Τηλεφωνία Ερευνητική Εργασία Β Τάξη Τμήμα 2 Ιανουάριος 2014 Τι θα παρακολουθήσουμε Ιστορική αναδρομή Τι είναι το κινητό Πότε Από ποιον Και γιατί Γενιές Πως λειτουργεί Οικονομικά στοιχεία Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Δουλεύουν τα Modems

Πώς Δουλεύουν τα Modems Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Πώς Δουλεύουν τα Modems Τι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

xg Cell-Insight Αθήνα, Μάιος 2015 FERON Technologies

xg Cell-Insight Αθήνα, Μάιος 2015 FERON Technologies Αξιοποιώντας την Τεχνολογία SDR και Υλικό Γενικού Σκοπού για την Ανάπτυξη ενός Συστήματος Μέτρησης Δεικτών Ποιότητας Ραδιο-δικτύων 4G/4G+ Αθήνα, Μάιος 2015 FERON Technologies Περιεχόμενα Τομέας Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό πακέτο : Εξωτερικό

Οικονομικό πακέτο : Εξωτερικό α/α Χώρα Πρόθεμα Χώρας Τηλεπικοινωνιακός Φορέας που Προθέματα που εξαιρούνται 1 Ανδόρα 376 Κινητά Ανδόρας 3, 4, 5, 6 2 Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι 1340 - χωρίς εξαίρεση 3 Αμερικανική Σαμόα 1684 - χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM/GPRS - UMTS), των κινητών τηλεφώνων και άλλων ασυρμάτων διατάξεων μικρής εμβέλειας (Bluetooth, WLAN) Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών. Όμως, ως ληξιαρχική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ο ΚΕΦΛΙΟ ΚΕΦΛΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΛΙΟΥ 3 3.1 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου 1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης της τεχνολογίας; 2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα