Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία"

Transcript

1 Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία Παρουσίαση: Σοφία Αθανασοπούλου Παναγιώτα Πέτσα Σχολιασµός: Παναγιώτης Παναγιωτίδης

2 Ασθενής O Άνδρας O 83 ετών O Μόνιµος κάτοικος Ικαρίας O Aγρότης

3 Αιτία Εισόδου O Παραπέµπεται από το κέντρο υγείας Ικαρίας σε νοσοκοµείο Αθηνών λόγω εµπυρέτουκαι σπληνοµεγαλίας.

4 Παρούσα νόσος O Άρχεται προ εξαηµέρου µεδιαλείπον εµπύρετο έως 38 C. Τα πυρετικά κύµατα εµφανίζονται τις βραδινές ώρες, δεν συνοδεύονται µε ρίγος ή φρίκια, και υποχωρούν µε λήψη απλού αντιπυρετικού, ενώ συνυπάρχουν αρθραλγίες και µυαλγίες. O Παράλληλα εµφανίζει δύσπνοιακαι παραγωγικό βήχα µε φαιόχρωµη απόχρεµψη.

5 Ατομικό Αναμνηστικό O Από το 2012, λόγω τυχαίας ανεύρεσης λευκοκυττάρωσης και αιµοσφαιρίνης 18,5 g/dl διεγνώσθη µυελοϋπερπλαστικό νεόπλασµα Bcr-abl (-) και Jak2 (+). Συνεστήθη αγωγή?και ο ασθενής λαµβάνει tab Salospir (ακετυλοσαλικυλικό οξύ)100mg x1καθηµερινά. Από τότε ο ασθενής δεν έχει αιµατολογική παρακολούθηση, µε δική του ευθύνη. O Χρόνια βρογχίτιδα, χωρίς αγωγή O Προ 3 µηνών νοσηλεία επί 10 µέρες στο νοσοκοµείο Ικαρίας µε λοίµωξη αναπνευστικού. O Γαστρίτιδα από διετίας, υπό caps Losec (οµεπραζόλη)20mg 1x1 O Καλοήθης υπερπλασία προστάτη χωρίς αγωγή.

6 Έξεις Συνήθειες Ζωής O Πρώην καπνιστής (80 py), διέκοψε προ 20ετίας. O Αλκοόλ (-) O εν αναφέρει πρόσφατο ταξίδι εκτός Ελλάδος O Αλλεργίες (-)

7 Οικογενειακό Ιστορικό O Οι γονείς απεβίωσαν σε προχωρηµένη ηλικία χωρίς τεκµηριωµένο αίτιο θανάτου. O Τρία αδέρφια, το ένα µε ετερόζυγο β- µεσογειακή αναιµία. O Έγγαµος µε δύο υγιή τέκνα

8 Ανασκόπηση Συστημάτων O Κόπωση, κακουχία, απώλεια βάρους 7kg τους τελευταίους 3 µήνες. O Αναφέρει κνησµό που άρχισε περί το 2011 και από εξαµήνου αναφέρει σηµαντική βελτίωση. O Συχνές λοιµώξεις του αναπνευστικού συστήµατος. O Ουδέν από τα υπόλοιπα συστήµατα.

9 Κλινική Εξέταση O Όψη πάσχοντος, θρέψη ικανοποιητική O GCS 15/15, προσανατολισµένος σε χώρο, χρόνο, πρόσωπα O ΑΠ 135/60 mmhg, ΗR 65/min, SpO2 89% on air, RR 25/min, Θερµοκρασία 37 C. O S1, S2 ευκρινείς, ρυθµικοί, συστολικό φύσηµα 2/6 Ao/M O Εισπνευστικός και εκπνευστικός συριγµός, διάχυτοι ρεγχάζοντες αµφοτερόπλευρα, τρίζοντες βάσεων αµφοτερόπλευρα. O Κοιλία µαλθακή, ευπίεστη, ανώδυνη, µε εντερικούς ήχους παρόντες. Ήπαρ ψηλαφητό (4-5 cm, ανώδυνο, µε οµαλά όρια) καθώς και σπλήνας ψηλαφητός (7 cm κάτωθεν του πλευρικού τόξου) O Λεµφαδένες αψηλάφητοι σε όλες τις περιφερικές θέσεις O Περιφερικές σφύξεις αµφοτερόπλευρα οµότιµα ψηλαφητές

10 Παρακλινικός Έλεγχος O Γενική αίµατος: Hct 45,5%, Hb 13,4 g/dl, MCV 93 fl, WBC K/µL (neut 91%), PLTs 825 Κ/µL O Βιοχηµικός έλεγχος: Na 146 mmol/l, K 5,3 mmol/l, TCa 9,7 mg/dl, Glu 64 mg/dl, Urea 49 mg/dl, Crea 1,1 mg/dl, Tbil 0,32 mg/dl, dbil 0,12 mg/dl, AST 25 U/L, ALT 8 U/L, γ-gt 18 U/L, ALP 181 U/L, LDH 843 U/L, CK 52 U/L, AMS 62 U/L, Troponin 4 ng/l, Fe 20µg/dl, Ferr 38,8 ng/ml, Vit B12: 1408,0 pg/ml O Αιµόσταση-Πήξη:ΑPTT 51 s, INR 1,1, Fibr 315 mg/dl, d- dimers 0,59 (φ.τ. <0,50) O ABGs: ph 7,382, SO2 93%, PO2 62,6 mmhg, PCO2 37,7 mmhg, HCO3 21,9 mmol/l

11 Πορεία Νόσου O O ασθενής τίθεται σε ρινικό οξυγόνο στα 2L, O Πραγµατοποιεί α/α θώρακος χωρίς ιδιαίτερα ευρήµατα. O Λαµβάνονται αιµοκαλλιέργειες και ξεκινά η χορήγηση begalin (αµπικιλλίνηςσουλβακτάµης) 3g x4

12 Πορεία Νόσου Αναπνευστικό σύστημα O Ο ασθενής από την πρώτη µέρα νοσηλείας εµφανίζεται κλινικά βελτιωµένος και απυρετεί. O Βρίσκεται υπό begalin (αµπικιλλίνη-σουλβακτάµη) 3g 1x4, καθώς και atrovent (ιπρατρόπιο) x4και pulmicort (βουδεσονίδης) 1x2. O Την Τρίτη µέρα νοσηλείας είναι βελτιωµένος υποκειµενικά, ακροαστικά και αεριοµετρικά και εποµένως απογαλακτίζεται από την χορήγηση ρινικού.

13 Πορεία νόσου Αιμοποιητικό σύστημα (1) O Στα πλαίσιαγνωστής από διετίας ηπατοσπληνοµεγαλίας, διενεργείται υπερηχογράφηµα άνω κοιλίας, στον οποίο η επιµήκης διάµετρος του σπλήνα είναι 20 cm, ενώ του ήπατος 16,9 cm. O Στο επίχρισµα περιφερικού αίµατος παρατηρούνται τα εξής: WBC /µL (λεµφοκύτταρα 9%, µονοκύτταρα 5%, ηωσινόφιλα 1%, ραβδοπύρηνα 4%, µεταµυελοκύτταρα 2%, πολυµορφοπύρηνα 79 %). Αναφορικά µε την µορφολογία των ερυθρών, παρατηρείται ανισοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση και δακρυοκύτταρα.

14 Πορεία νόσου Αιμοποιητικό σύστημα (2) O Από την πρώτη µέρα νοσηλείας ξεκινά η χορήγηση Zylapour (αλλοπουρινόλης) 300gr 1x1, λόγω των υψηλών επιπέδων ουρικού οξέος. O Κατά τη νοσηλεία του η αιµοσφαιρίνη είναι µειωµένη (Hb 12,3 g/dl), ενώ τα αιµοπετάλιά του παραµένουν αυξηµένα (PLTs k/µl) O Μετά το πέρας της λοίµωξης ξεκινά η χορήγηση Hydrea (υδροξυουρίας) 500mgx2

15 Πορεία νόσου O Ο ασθενής εξέρχεταιτην έκτη µέρα νοσηλείας του µε αποκατεστηµένη την αναπνευστική του λειτουργία. O Θα συνεχίσει την λήψη υδροξυουρίας εξωνοσοκοµειακά.

16 Χρόνια µυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσµατα O Ετερογενής οµάδα O κλωνική υπερπλασία της µυελικής σειράς

17 Πίνακας 1. Ταξινόµηση των Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασµάτων (WHO 2008) O 1. Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσµατα 1.1. Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία, BCR-ABL θετική 1.2. Αληθής Πολυκυτταραιµία 1.3. Ιδιοπαθής Θροµβοκυττάρωση 1.4. Πρωτοπαθής Μυελοΐνωση 1.5. Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιµία 1.6. Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιµία, µη άλλως ταξινοµούµενη 1.7. Μαστοκυττάρωση 1.8. Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσµατα, αταξινόµητα

18 BCR/ABL + BCR/ABL - Xρόνια Mυελογενής Λευχαιµία B-ΟΛΛ ενηλίκων Λοιπά µυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσµατα

19 BCR/ABL O Υβριδική παθολογική πρωτεΐνη η οποία παράγεται κατά την αντιµετάθεση t(9;22), που δηµιουργεί το χρωµόσωµα Φιλαδέλφεια. O Βρίσκεται σε όλα τα περιστατικά χρόνιας µυελογενούς λευχαιµίας και στο ~ 20% των ενηλίκων ασθενών µε Β- ΟΛΛ. O Η ανίχνευση ύπαρξης BCR/ABL γίνεται µε RT-PCR µε ειδικούς εκκινητές σε RNA που αποµονώνεται από κύτταρα της γενικής αίµατος του ασθενούς.

20 Ph χρωμόσωμα O προκύπτει από την αντιµετάθεση t(9;22)

21 Ph χρωμόσωμα O παραγωγή ενός mrna που κωδικοποιεί την χιµαιρική πρωτεΐνη Bcr-Abl O πρωτεϊνη µε έντονη δράση τυροσινικής κινάσης O αυξηµένηπαραγωγή και πρώιµη απελευθέρωση µυελοειδών κυττάρων στο περιφερικό αίµα

22 Ph χρωμόσωμα

23 Ph-µυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσµατα O Αληθής πολυκυτταραιµία (ΑΠ) O Πρωτοπαθής µυελοΐνωση (ΠΜ) O Ιδιοπαθής θροµβοκυττάρωση (ΙΘ)

24 Ph-µυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσµατα O εξαλλαγή πολυδύναµου αρχέγονου αιµοποιητικού κυττάρου O φυσιολογική κυτταρική ωρίµανση O αλληλοεπικάλυψη στην κλινική εικόνα O ΑΠ και ΙΘ µπορεί να καταλήξουν µε ινωτικές αλλοιώσεις στο µυελό των οστών (δευτεροπαθής µυελοΐνωση)

25 ιαγνωστικά κριτήρια PV O Μείζονα: 1. Hb >18,5g/dl (άνδρες) και >16,5g/dl (γυναίκες) ή Hb ή Hct> 99η εκατοστιαία θέση των ορίων αναφοράς για την ηλικία, το φύλο ή το υψόµετρο διαβίωσης ή Hb >17g/dl (άνδρες) και >15g/dl (γυναίκες), αν συνδέεται µε σταθερή αύξηση 2g/dl από τη βασική τιµή του ασθενούς και η αύξηση δεν σχετίζεται µε διόρθωση σιδηροπενικής αναιµίας ή Αυξηµένη µάζα ερυθρών >25% της µέσης φυσιολογικά προβλεπόµενης τιµής 2. Παρουσία της µετάλλαξης JAK2V617F ή άλλου κλωνικού δείκτη

26 ιαγνωστικά κριτήρια PV O Ελάσσονα: 1.Μυελός µε υπερπλασία των τριών κυτταρικών σειρών 2.Ελαττωµένα επίπεδα EPO στον ορό 3.Ανάπτυξη ενδογενών αποικιών ερυθροβλαστών

27 Διάγνωση PV 2 µείζονα + 1 έλασσον ή το πρώτο µείζον + 2 ελάσσονα

28 Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV) O Ετήσια επίπτωση: 2-3/ O Αυξάνεται µε την ηλικία O M:F= 1.2:1 O Μέση ηλικία: 55-60y

29 Εργαστηριακά Ευρήματα PV O Ηct> 55% άντρες, >51% γυναίκες O Λευκοκυττάρωση: >12000/µL έχουν 2/3 των ασθενών. O Βασεοφιλία O Θροµβοκυττάρωση: >400000/µL (50% ασθενών) O Αύξηση Β12(>900pg/mL), Aλκαλικής φωσφατάσης λευκών(>100), ουρικού οξέος O Χαµηλή ΕΡΟ

30 Κλινικές Εκδηλώσεις PV O Θρόµβωση (αρτηριακή, φλεβική, µικροαγγειακή) O Νευρολογικές εκδηλώσεις (κεφαλαλγία, ζάλη,αϋπνία, αµνησία, χορεία, δ/χη όρασης) O Κνησµός (25% συνήθως µετά από ζεστό µπάνιο- έκλυση ισταµίνης από βασεόφιλα) O ερµατικές εκδηλώσεις (πληθωρικό πρόσωπο, ευριαγγείες, ερυθροµελαλγία)

31 Κλινικές Εκδηλώσεις PV O Σπληνοµεγαλία (30-50%)- εξέλιξης σε µυελοΐνωση O Υπέρταση κίνδυνος O Μετάπτωση σε οξεία µυελογενήλευχαιµία (1-3%). (στο 50% των ασθενών η ΟΜΛ είναι JAK2 - )

32 Κλινικές Εκδηλώσεις PV O Μυελοΐνωση (10-20%) ~15y από τη διάγνωση. Η εξέλιξη γίνεται σταδιακά σε διάστηµα πολλών ετών και συνδέεται µε αυξηµένο κίνδυνο εκτροπής σε οξεία λευχαιµία. Προοδευτική αναιµία και σπληνοµεγαλία. Η θεραπεία της είναι όµοια µε αυτή της πρωτοπαθούς µυελοΐνωσης.

33 O ιάγνωση PV OΘεραπεία?

34 Θεραπεία PV O Σκοπός θεραπείας: 1. µείωση κινδύνου θροµβωτικών επεισοδίων 2. έλεγχος των συµπτωµάτων που σχετίζονται µε τη νόσο 3. µείωση κινδύνου εξέλιξης της νόσου O Επιλογή θεραπείας καθορίζεται: 1. ηλικία ασθενούς 2. κίνδυνο θρόµβωσης/ εξέλιξης νόσου

35 Ασθενείς υψηλού κινδύνου O Ηλικία > 60 ετών O Προηγούµενο ιστορικό επιβεβαιωµένης θρόµβωσης ή ερυθροµελαλγία (εάν αυτή είναι ανθεκτική στην ασπιρίνη). O Σακχαρώδη διαβήτη ή αρτηριακή υπέρταση που χρειάζονται αγωγή O Σηµαντική ή συµπτωµατική σπληνοµεγαλία

36 O Ασθενείς χαµηλού κινδύνου θεωρούνται όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς

37 O Ο αριθµός των αιµοπεταλίων δεν έχει συµπεριληφθεί ακόµη στους παράγοντες κινδύνου καθώς δεν έχει αποδειχθεί συσχέτιση µεταξύ του αριθµού τους και της εµφάνισης θροµβωτικών ή αιµορραγικών επεισοδίων, αλλά είναιγεγονός ότι θροµβοκυττάρωση µε ΑΜΠ >1.500x10 9 /Lσχετίζεται µε επίκτητη νόσο von Willebrand και αιµορραγική διάθεση.

38 Θεραπεία PV ασθενείς χαμηλού κινδύνου O Αφαιµάξεις (στόχος Αιµατοκρίτης <45% στους άνδρες και <42% στις γυναίκες) O Χαµηλή δόση ασπιρίνης (75 mg -100 mg/ηµέρα), εκτός εάν υπάρχει αντένδειξη.

39 Θεραπεία PV ασθενείς υψηλού κινδύνου O Υδροξυουρία: Πρώτης γραµµής θεραπεία σε άτοµα > 40 ετών όση έναρξης mg/kg/ηµέρα έως ανταποκρίσεως (Αιµατοκρίτης <45%) Θεραπεία συντήρησης κατάλληλη ώστε να διατηρείται ο αιµατοκρίτης <45% χωρίς να πέφτει ο αριθµός των λευκών <3000 x 109/L.

40 Θεραπεία PV ασθενείς υψηλού κινδύνου O Ιντερφερόνη-α: εύτερης γραµµής (αποτυχία, δυσανεξία στην υδροξυουρία) σε κάθε ηλικία Πρώτης γραµµής σε κύηση Η IFN χορηγείται σε δόση 3 MU/ηµέρα έως ανταποκρίσεως (Αιµατοκρίτης <45%). Θεραπεία συντήρησης στη χαµηλότερη δυνατή δόση ώστε να διατηρείται ο αιµατοκρίτης <45%.

41 Μυελοΐνωση μετά από PV O ~10% των ασθενών µε PV O ιαγνωστικά κριτήρια: 1. Απόδειξη διάγνωσης PV σύµφωνα µε τα κριτήρια WHO 2. Βαθµός ίνωσης µυελού 2-3

42 Μυελοΐνωση μετά από PV Επιπρόσθετα (απαιτούνται 2): 1. Αναιµία (F: Hb<12g/dl, M:Hb< 13,5 g/dl) 2. Σπληνοµεγαλία >5 cm από αριστερό πλευρικό τόξο 3. Εµφάνιση συστηµατικών συµπτωµάτων( >1) : απώλεια βάρους >10% σε 6 µήνες, νυχτερινοί ιδρώτες,πυρετός >37,5 0 C 4. Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση στο επίχρισµα περιφερικού αίµατος

43 Βαθμοί μυελοΐνωσης O MF-0 ιάσπαρτες δικτυωτές ίνες χωρίς διακοπές του αντίστοιχου µυελού O MF-1 ιάσπαρτο δίκτυο δικτυωτών ινών κυρίως περιαγγειακά O MF-2 ιάχυτη και πυκνή αύξηση δικτυωτών ινών µε εστιακή συγκέντρωση κολλαγόνου ή εστιακή οστεοσκλήρυνση O MF-3 ιάχυτη και πυκνή αύξηση δικτυωτών ινών µε µεγάλη συγκέντρωση κολλαγόνου συχνά συνοδευόµενη από σηµαντική οστεοσκλήρυνση

44 Συνοδά ευρήματα O Θροµβοκυττάρωση, ουδετεροφιλία O Εξωµυελική αιµοποίηση O ακρυοκύτταρα, τεράστια αιµοπετάλια στο επίχρισµα περιφερικού αίµατος O υσχερής αναρρόφηση µυελού των οστών (Dry tap)

45 Θεραπεία μυελοΐνωσης μετά από PV O Υπέρκυτταρική φάση (λευκοκυττάρωση, θροµβοκυττάρωση και επιδεινούµενη σπληνοµεγαλία): θεραπεία εκλογής η υδροξυουρία O Υποκυτταρική φάση (αναιµία & θροµβοπενία): χαµηλές δόσεις θαλιδοµίδηςκαι πρεδνιζόνης οδηγούν σε βελτίωση στο 30-50% των περιπτώσεων O Σπληνεκτοµή σε ανθεκτική στην υδροξυουρία O Ακτινοβόληση σπληνός συµπτωµατική σπληνοµεγαλία O Αναστολείς JAK κινάσης

46 RUXOLITINIB (Jakavi) O Αναστέλλει τη δράση της JAK κινάσης O Κέρδος: µείωση του µεγέθους του σπληνός εξαφάνιση γενικών συµπτωµάτων της νόσου O Μειονέκτηµα: επιδείνωση της αναιµίας που διαρκεί 3-4 µήνες

47 RUXOLITINIB (Jakavi) Ενδείξεις ΕΜΑ: O πρωτοπαθής µυελοΐνωση O µυελοΐνωση µετά από αληθή πολυκυτταραιµία ή ιδιοπαθή θροµβοκυττάρωση. Η συνιστώµενη δόση έναρξης είναι 5 mg, 15 mg ή 20 mg δύο φορές την ηµέρα ανάλογα µε τον αριθµό αιµοπεταλίων. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε περίπτωση που δεν παρατηρείται βελτίωση στο µέγεθος του σπληνός ή των συµπτωµάτων µετά από έξι µήνες, ή σε περίπτωση που τα επίπεδα των PLT ή των ουδετεροφίλων υπολείπονται σηµαντικά.

48 JAK2 O Μέλος της οικογένειας των Janus κινασών(1,2,3,4)

49

50

51 O Valine617βρίσκεται στο JH2 τµήµα της JAK2 και δρα καταστέλλοντας τη δραστηριότητα κινάσης.

52 O Μετάλλαξη στη βαλίνη V617θέτει τη κινάση JAK2 σε κατάσταση συνεχούς ενεργοποίησης και οδηγεί σε συνεχή πολλαπλασιασµό των αιµοποιητικών κυττάρων.

53 Κλινική χρησιµότητα JAK2V617F O Επιβεβαιώνει παρουσία Ph µυελοϋπερπλαστικού νεοπλάσµατος O εν διακρίνει µεταξύ των µυελοϋπερπλαστικών

54 Διαγνωστικά κριτήρια Ph- μυελοϋπερπλαστικων

55 JAK2V617F Παρούσα: O ΑΠ: 95% ( JAK2 Εξώνιο 12: 3%) O ΙΜ: 50% (Calreticulin: 30%, MPL: 5%) O ΙΘ: 60% (Calreticulin: 30%, MPL: 3%) O MDS: 0-5%

56 O 5% των περιπτώσεων PV είναι JAK2V617F(-) O Σχεδόν όλοι αυτοί οι ασθενείς φέρουν µετάλλαξη στο εξώνιο 12 της JAK2. O Οι µεταλλάξεις στο εξώνιο αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιες σε ασθενείς µε ET ή PMF.

57

58

59 Ανίχνευση σημειακής μετάλλαξης JAK2V617F με allele specific PCR L exon CN S R 363bp 205bp L. ladder, 1-6.patients, 7.(-) control, 8.(+) control, 9. H 2 O 59

60 Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξώνιο 12 του γονιδίου JAK2 με sequencing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ανιχνεύθηκε η έλλειψη E543-D544 στο εξώνιο 12 του γονιδίου JAK2.

61 Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξώνιο 12 του γονιδίου JAK2 με sequencing ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Από την ανάλυση των αλληλουχιών ανευρέθη ότι στο εξώνιο 12 του γονιδίου JAK2 υπάρχει προσθήκη 27 νουκλεοτιδίων που οδηγούν στην δηµιουργία παθολογικής πρωτεϊνης µε: 1) ιπλασιασµό των αµινοξέων IRNEDLIF στις θέσεις της µεταφραζόµενης πρωτεϊνης (I540-F547 dup8) 2)Eπιπλέον διπλασιασµό του αµινοξέως 547 το οποίο λόγω αλλαγής ενός νουκλεοτιδίου έχει αντικατασταθεί από Φαινυλαλανίνη (F) σε Λυσίνη (L) (F547L). (Αντίστοιχες δηµοσιεύσεις: Scott LM., Am. J. Hematol. 86: , 2011)

62 Ανίχνευση των σημειακών μεταλλάξεων W515Lκαι W515K του γονιδίου MPL με allele specific PCR L W515K W515L H2O L W515K W515L H2O exon 10 FW S RW 218bp 168bp Patient positive for MPL W515K 62

63 Fragment analysis for CALR mutations Ανάλυση PCR προϊόντος για την ανίχνευση μεταλλάξεων του εξωνίου 9 του γονιδίου CALR: Μία μπάντα μεγέθους 265 βάσεων (βέλος) C4.D06_ EQ 265 bp CALR wt Dye Signal Size (nt)

64 Fragment analysis for CALR mutations Ανάλυση PCR προϊόντος για την ανίχνευση μεταλλάξεων C3.C06_ EN του εξωνίου 9 του γονιδίου CALR: Ανίχνευση δύο μπαντών που αντιστοιχούν 1) στο wild type (WT) γονίδιο με μέγεθος 265 βάσεων; 2) στο μεταλλαγμένο (MUT) γονίδιο (βέλη) bp CALR mut 217 bp CALR wt Dye Signal Size (nt)

65 Fragment analysis for CALR mutations Σταµατίου Αποστολία (Αίµα 24/10/2014) Ανάλυση PCR 69.G09_ MD 1) προϊόντος στο wild type για (WT) την ανίχνευση γονίδιο µε µέγεθος μεταλλάξεων 265 βάσεων; του εξωνίου 2) στο µεταλλαγµένο 9 του γονιδίου (MUT) CALR: γονίδιο Ανίχνευση (βέλη) δύο μπαντών που αντιστοιχούν 1) στο wild type (WT) γονίδιο με μέγεθος 265 βάσεων; 2) στο μεταλλαγμένο (MUT) γονίδιο (βέλη) Ανάλυση PCR προϊόντος για την ανίχνευση µεταλλάξεων του εξωνίου 9 του γονιδίου CALR: Ανίχνευση δύο µπαντών που αντιστοιχούν CALR wt 265 bp bp CALR mut Dye Signal Size (nt)

66 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

67

Πηνελόπη Χ. Παρασκευοπούλου

Πηνελόπη Χ. Παρασκευοπούλου Πηνελόπη Χ. Παρασκευοπούλου ΧMΛ Αληθής πολυκυτταραιμία Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία Πρωτοπαθής μυελοΐνωση Χρόνια ουδετεροφιλική Λευχαιμία ( CNL) Χρόνια ηωσινοφιλική Λευχαιμία / Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μ. ΕΛ-ΑΛΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Χ.Μ.Υ.Σ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα είναι μια ετερογενής ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2011 2 Αντί Προλόγου Απαντώντας σε μία πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συντάξαμε το παρόν πόνημα έχοντας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Παρουσίαση Π.Παπαïωάννου Συζήτηση Π.Παναγιωτίδης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γυναίκα 55 ετών, κάτοικος Μ. Βρετανίας/Αθήνας Αιτία εισόδου: πυρετός θρομβοπενία Παρούσα νόσος: Από 24-ώρου παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Στοιχεία ταυτότητος Άνδρας ελληνικής καταγωγής 71 ετών Κρεοπώλης Κάτοικος Αθηνών Αιτία εισόδου Διακομίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αναιμία ορίζεται ως η μείωση της μάζας των ερυθροκυττάρων και πρακτικά ως η μείωση του αιματοκρίτη, της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Υπάρχουν 4 ανατομικοί τύπο λεμφώματος στη γάτα και στο σκύλο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Υπάρχουν 4 ανατομικοί τύπο λεμφώματος στη γάτα και στο σκύλο ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ Το λέμφωμα (κακοήθες λέμφωμα, λεμφοσάρκωμα) είναι κακοήθεια του λεμφοειδούς ιστού με προέλευση συμπαγή όργανα (λεμφογάγγλια,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ

ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ Αλέξανδρος Κόκκινος Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό» Διευθυντής: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ Binocrit 1000 IU/0,5 ml ενέσιµο διάλυµα σε προγεµισµένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Δημήτρης Μήτσιας Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικό Τμήμα Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ Binocrit 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1 Binocrit 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Page1 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 2 η ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2014 2015 Παθολογική Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Eporatio 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Μία προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IntronA 3 εκατομμύρια IU/0,5 ml ενέσιμο ή προς έγχυση διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012

84η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 30 Νοεμβρίου 2012 18. ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΜΕΣΑΓΓΕΙΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Α. Ζαγοριανάκος, Γ. Ντάτσης, Α. Σγάντζος, Β. Κολοβός, Λ. Νακοπούλου*, Ν. Καπερώνης,

Διαβάστε περισσότερα

86η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ Πέμπτη 14/11/13 και Παρασκευή 15/11/ 2013 Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

86η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ Πέμπτη 14/11/13 και Παρασκευή 15/11/ 2013 Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝ ΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr Website: www.ene.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15

Διαβάστε περισσότερα