Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας"

Transcript

1 ΚλασικΕς ιστοπαθολογικες ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ μεθοδοι ÅËËÇÍÉÊÏÕ εκτιμησησ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ τησ ÃÉÁ γαστρικησ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ δυσπλασιασ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Κλασικές ιστοπαθολογικές μέθοδοι εκτίμησης της γαστρικής δυσπλασίας Μαρία Σωτηροπούλου Η καρκινογένεση στο στόμαχο είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία στην οποία υπεισέρχονται περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού) και παράγοντες που σχετίζονται με τον ξενιστή. Ενδιάμεσα στάδια μεταξύ του φυσιολογικού βλεννογόνου και του καρκινώματος είναι η εντερική μετάπλαση και η επιθηλιακή δυσπλασία. 1,2 Η γαστρική δυσπλασία είναι μία μη διηθητική επιθηλιακή αλλοίωση αμέσως προηγούμενη του καρκινώματος, που μπορεί να συνυπάρχει με χρόνια γαστρίτιδα και εντερική μετάπλαση αλλά και με μη μεταπλασμένο βλεννογόνο. Χαρακτηρίζεται από άτυπα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά, ανώμαλη διαφοροποίηση και αρχιτεκτονική διαταραχή σε διάφορες διαβαθμίσεις. Τα κριτήρια αυτά απέχουν πολύ από το να είναι τέλεια. 3 Η επίπτωση της επιθηλιακής δυσπλασίας ποικίλλει ανάλογα με τη συνυπάρχουσα αλλοίωση και τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα, συνυπάρχει στο % των περιπτώσεων πρωίμου γαστρικού καρκίνου και στο 5-80% στο προχωρημένο καρκίνωμα. Στις Δυτικές χώρες τα ποσοστά κυμαίνονται από 0,5 έως 3,75% των γαστρικών βιοψιών, ενώ σε περιοχές με αυξημένη επίπτωση καρκίνου του στομάχου φθάνει στο 9-20% ανάλογα με τις μελέτες. 4,5 Ασθενείς με αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα αναπτύσσουν δυσπλασία μέχρι 10% ενώ ασθενείς με γαστρεκτομή έχουν αυξημένα ποσοστά επίπτωσης επιθηλιακής δυσπλασίας (4-40% ανάλογα με τις διάφορες μελέτες) και μικρή αύξηση όσον αφορά στην επίπτωση του καρκίνου (2-5% Παθολογοανατόμος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ.Π.Ν. «Αλεξάνδρα» 71

2 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΙ μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση, τουλάχιστον χρόνια). 6 Η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση (FAP), το κληρονομούμενο μη πολυποειδικό σύνδρομο του καρκινώματος του παχέος εντέρου (HNPCC) και το κληρονομούμενο σύνδρομο του επιπέδου αδενώματος του παχέος εντέρου είναι επίσης σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης γαστρικής δυσπλασίας. Η γαστρική δυσπλασία συνήθως παρατηρείται σε ενδοσκοπικά επίπεδο βλεννογόνο και σπανιότερα σε πολύποδα ή οζώδη αλλοίωση. Δυσπλαστικό επιθήλιο μπορεί να καταλαμβάνει τον επιφανειακό βλεννογόνο, τον αυχένα του βλεννογόνου ή και τις δύο περιοχές. Με βάση κυτταρολογικά χαρακτηριστικά η γαστρική δυσπλασία διακρίνεται σε εντερικού αδενωματώδους τύπου (τύπου I) και γαστρικών βοθρίων (μη αδενωματώδους τύπου II). Η αδενωματώδους τύπου δυσπλασία είναι περισσότερο συχνή και μορφολογικά έχει ομοιότητα με τα αδενώματα του παχέος εντέρου, ενώ η τύπου II μοιάζει με το επιθήλιο των αδένων. Τα άτυπα επιθηλιακά κύτταρα στην περιοχή του αυχένα ( tubule neck, globoid dysplasia) έχει υποστηριχθεί ότι αντιπροσωπεύουν πρόδρομα κύτταρα του διαχύτου καρκινώματος του στομάχου. 7 Πάντως ο διαχωρισμός σε δύο τύπους δεν έχει κλινική σημασία και οι μελέτες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ταξινόμηση Ως γνωστόν δεν υπάρχουν καλές και κακές ταξινομήσεις αλλά χρήσιμες και λιγότερο χρήσιμες. 8 Για τον κλινικό γιατρό μία ταξινόμηση πρέπει να είναι απλή, αναπαραγώγιμη και να αντανακλά συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η αναπαραγωγιμότητα αφορά στη συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών, αλλά και συμφωνία στη διάγνωση μεταξύ βιοψίας και χειρουργικού παρασκευάσματος για την ίδια αλλοίωση. Ένα από τα προβλήματα στην εκτίμηση της γαστρικής δυσπλασίας έγκειται στη διαφοροποίηση ως προς τα συστήματα ταξινόμησης και την ορολογία μεταξύ Δυτικών και Ιαπώνων. Όμοιες αλλοιώσεις ονομάζονται διαφορετικά και ανόμοιες αλλοιώσεις φέρουν το ίδιο όνομα. Ειδικότερα οι ανατολικοί (Ιάπωνες) δε χρησιμοποιούν τον όρο δυσπλασία παρά μόνο για το πλακώδες επιθήλιο αλλά και τον τόσο συνηθισμένο όρο «καρκίνωμα» τον χρησιμοποιούν για κυτταρολογικές και δομικές αλλαγές, εν αντιθέσει με τους δυτικούς που τον χρησιμοποιούν μόνο σε περιπτώσεις στρωματικής διήθησης. Τέτοιες διαφορές είχαν οδηγήσει σε λανθασμένα στοιχεία όσον αφορά στην επίπτωση των προδιηθητικών αλλοιώσεων του στομάχου και ως εκ τούτου σε διαφορετικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης. Πολλές συγκριτικές μελέτες 9,10 αναγνώρισαν το πρόβλημα και, συγκεκριμένα, ενώ υπήρχε καλή συσχέτιση μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας στις διαφορετικές ομάδες το kappa value ήταν χαμηλότερο (0,54). Όταν όμως ζητήθηκε να κατηγοριοποιηθούν οι αλλοιώσεις σε αρνητικές/ακατάτακτες για δυσπλασία, δυσπλαστικές ή ύποπτες για καρκίνωμα ακολουθώντας ένα σύστημα ταξινόμησης υπήρχε συμφωνία στο 78% (kappa value 0,63). Προκειμένου να λυθεί το 72

3 ΚλασικΕς ιστοπαθολογικες μεθοδοι εκτιμησησ τησ γαστρικησ δυσπλασιασ Πίνακας 1. Αναθεωρημένη ταξινόμηση της Βιέννης της γαστρική επιθηλιακής νεοπλασίας (ΓΕΝ). Κατηγορία Διάγνωση 1 Αρνητική για νεοπλασία 2 Ακαθόριστη για νεοπλασία 3 Βλεννογονική χαμηλόβαθμη νεοπλασία Χαμηλόβαθμο αδένωμα Χαμηλόβαθμη νεοπλασία 4 Βλεννογονική υψηλόβαθμη νεοπλασία 4.1 Υψηλόβαθμο αδένωμα/ νεοπλασία 4.2 Μη διηθητικό καρκίνωμα (καρκίνωμα in situ) 4.3 Ύποπτο για διηθητικό καρκίνωμα 4.4 Ενδοβλεννογονικό καρκίνωμα 5 Διήθηση υποβλεννογονίου χιτώνα από καρκίνωμα πρόβλημα, ακολούθησαν οι κατόπιν συμφωνίας ταξινομήσεις της Padova και Βιέννης το ,12 Η πρώτη αφορά μόνο στο γαστρικό βλεννογόνο ενώ η δεύτερη σε όλο το γαστρεντερικό σωλήνα, όπου και αποφασίσθηκε η μετονομασία της δυσπλασίας σε Γαστρική Επιθηλιακή Νεοπλασία (ΓΕΝ) όρο περισσότερο κατανοητό στους Ιάπωνες. Σύμφωνα με την τελευταία αναθεωρημένη ταξινόμηση της Βιέννης 13 (Πίνακας 1), η ΓΕΝ διακρίνεται σε χαμηλόβαθμη και υψηλόβαθμη με βάση κυτταρολογικά και αρχιτεκτονικά κριτήρια. Ιστολογικά χαρακτηριστικά Στο επιθήλιο με τη χαμηλόβαθμη δυσπλασία τα κύτταρα παρουσιάζουν αύξηση του μεγέθους του πυρήνα με υπερχρωμασία, ψευδοστιβάδωση, μόλις διακρινόμενα πυρήνια, και σπάνιες μιτώσεις. Αρχιτεκτονικές αλλαγές είναι ήπιες και περιλαμβάνουν σχηματισμό θηλωδών σχηματισμών και εστιακό συνωστισμό. Αντιθέτως στην υψηλόβαθμη δυσπλασία υπάρχουν πυρηνικός πλειομορφισμός, έντονα πυρήνια και συχνές μιτώσεις συμπεριλαμβανομένων των ατύπων. Λεπτομερώς τα ιστολογικά χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών της ταξινόμησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2. Αλλοιώσεις οι οποίες είναι ύποπτες για διηθητικό καρκίνωμα ή έχουν σαφή διήθηση του χορίου (ενδοβλεννογονικό καρκίνωμα) ανήκουν σε ξεχωριστή κατηγορία (4.3 και 4.4 αντίστοιχα). Χρησιμοποιώντας ανοσοϊστοχημικούς δείκτες δύναται να αυξηθεί η διαγνωστική και διακριτική ικανότητα όσον, τουλάχιστον, αφορά στις ομάδες ακατάτακτη, αντιδραστική και δυσπλασία-νεοπλασία. Από αυτούς οι πλέον χρήσιμοι είναι ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67, ο οποίος ανιχνεύει κύτταρα που 73

4 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΙ Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά γαστρικής δυσπλασίας-νεοπλασίας. Ιστολογικά χαρακτηριστικά Αντιδραστικός Ακατάτακτος LGD HGD Επιφανειακή ωρίμανση + +/- - - Θηλώδης αρχιτεκτονική +/- +/- +/- +/- Βλενοπενία +/ Ανώμαλα αδένια - +/ Συνωστισμός αδενίων - +/ Ηθμοειδείς αδένες Αύξηση αναλογίας πυρήνα/ +/ πρωτοπλάσματος Ψευδοστιβάδωση - -/ Πυρηνικός πλειομορφισμός - +/ Αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα Ανώμαλες μιτώσεις - - -/+ ++ Φλεγμονή /- +/- βρίσκονται σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου εκτός από τη φάση ηρεμίας S φάση, το μεταλλαγμένο ογκοκατασταλτικό γονίδιο Ρ53 και το MUC5AC ο οποίος είναι δείκτης διαφοροποίησης Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει μεταξύ της ΓΕΝ και της αντιδραστικής υπερπλασίας των βοθρίων που συμβαίνει σε μία ποικιλία γαστριτίδων, στο πεπτικό έλκος, την παλινδρόμηση χολής ή τις αλλοιώσεις από ακτινοβολία/χημειοθεραπεία. 18 Πράγματι οι αλλοιώσεις αυτές αποτελούν μεγάλο πεδίο ασυμφωνιών στη διάγνωση ιδιαίτερα δε η διάκριση μεταξύ χαμηλόβαθμης ΓΕΝ και αντιδραστικών αλλοιώσεων. Σε βλεννογόνο παρακείμενο έλκους ή σε χημική γαστροπάθεια μπορεί να παρατηρηθεί επιμήκυνση και ελίκωση γαστρικών βοθρίων, ελάττωση της βλέννης, υπερχρωμασία πυρήνων και αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα. Πάντως στη ΓΕΝ έχουμε επιπλέον διάσπαση της χρωματίνης, άτυπες μιτώσεις και απώλεια του προσανατολισμού των κυττάρων. Επιπλέον στην ατυπία τη σχετιζόμενη με τη χημειοθεραπεία παρατηρούνται προέχοντα πυρήνια και κύτταρα με άφθονο ηωσινόφιλο ή διαυγές πρωτόπλασμα. Μερικές φορές - ιδιαίτερα σε μικρές και κακά προσανατολισμένες βιοψίες - η διάκριση μεταξύ δυσπλασίας και ενδοβλεννογονικού καρκινώματος ενδέχεται να είναι δύσκολη. Βιοψίες οι οποίες δείχνουν σοβαρά δυσπλαστικό επιθήλιο οριακό για αδενοκαρκίνωμα πρέπει να επαναλαμβάνονται, αν είναι απαραίτητο, ή αν θεωρούνται ύποπτες για διήθηση, να θεραπεύονται. Όσον αφορά τη διάγνωση οι οριακές περιπτώσεις είναι δύο κατηγοριών: 74

5 ΚλασικΕς ιστοπαθολογικες μεθοδοι εκτιμησησ τησ γαστρικησ δυσπλασιασ Α) Μεταξύ οντοτήτων 1. Αντιδραστικές/αναγεννητικές αλλοιώσεις vs νεοπλασματικών αλλοιώσεων σε γενετικά μεταλλαγμένο βλεννογόνο όπου και προκύπτει το δίλημμα αν η συγκεκριμένη αλλοίωση έχει κίνδυνο εξέλιξης σε καρκίνωμα και χρήζει άμεσης αφαιρετικής θεραπείας ή παρακολούθησης. Η συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. 10,19 Τα προβλήματα προκύπτουν από την επάρκεια του υλικού και την περίπτωση η αρχιτεκτονική διαταραχή και η πυρηνική ατυπία να είναι στα όρια της αμφιβολίας. Γνωρίζοντας όμως ότι απουσιάζει η επιφανειακή ωρίμανση του βλεννογόνου στη νεοπλασία και χρησιμοποιώντας ένα δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού σαν τον Ki67 περιορίζουμε το πρόβλημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας όμως, πρέπει να ληφθούν περισσότερες βιοψίες μετά θεραπεία για HP ή μετά από διακοπή των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAIDs) Υψηλόβαθμη δυσπλασία (προκακοήθης) vs καρκινώματος (κακοήθης αλλοίωση). Ο βαθμός συμφωνίας είναι πολύ χαμηλός (1/3 των παθολογοανατόμων 20 ). Το πρόβλημα είναι οι μικρές και κατακερματισμένες βιοψίες. Βιοψίες με σοβαρή δυσπλασία με συνυπάρχουσες θέσεις ύποπτες για διηθητικό καρκίνωμα πρέπει να επαναλαμβάνονται, αν είναι απαραίτητο, ή να θεραπεύονται. Β) Μεταξύ βαθμών Χαμηλόβαθμη ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία vs υψηλόβαθμης (65% συμφωνία). Πάντως εξακολουθεί ασυμφωνία σε μη αποδεκτό βαθμό μεταξύ βιοψίας και χειρουργικού παρασκευάσματος. Αυτό οφείλεται στην πιθανότητα λάθους δείγματος, που μπορεί να παραβλέψει γειτονική διήθηση, δια τούτο στις περιπτώσεις ύποπτες για σοβαρότερη αλλοίωση η προσθήκη στην παθολογοανατομική διάγνωση της λέξης τουλάχιστον- at least είναι ευρέως αποδεκτή. 19,21,22 Η αβεβαιότητα στη διάγνωση της ΓΕΝ δύναται να περιορισθεί από την εξοικείωση των παθολογοανατόμων με τις μορφολογικές αλλαγές και από τη γνώση των περιορισμών στη διάγνωση, γεγονός που επιτυγχάνεται και με την εμπειρία. Πολλές φορές όμως η αβεβαιότητα για τον πλήρη ορισμό μιας μορφολογικής αλλοίωσης δεν είναι ένδειξη ανεπάρκειας, αλλά στοιχείο σωστής κρίσης. Επιπλέον, η απόλυτη συμμόρφωση με τις οδηγίες ταξινόμησης θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη σωστή διάγνωση. Σε περιπτώσεις διαγνώσεων με μεγάλο δείκτη ασυμφωνίας που χρήζουν διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης, η γνώμη δεύτερου έμπειρου παθολογοανατόμου κρίνεται απαραίτητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ½ των βιοψιών που διαγιγνώσκονται σαν δυσπλασία από γενικούς παθολογοανατόμους υποβαθμίζεται σε επανεκτίμηση από παθολογοανατόμους εξειδικευμένους στο πεπτικό. 75

6 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΙ Με την ταξινόμηση της Βιέννης υπάρχει σχετική συμφωνία στις διαγνώσεις μεταξύ των παρατηρητών και μεταξύ του αριθμού των κατηγοριών, ενώ για τις κατηγορίες 1, 4 και 5 οι θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι clear cut. 23 Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι οι παθολογικές αλλοιώσεις είναι συνεχόμενες, ανεξάρτητα αν για χρηστικούς λόγους κατηγοριοποιούνται. Επομένως, οριακές διαγνώσεις θα υπάρχουν ακόμη και με την πλήρη (?) κατανόηση των βιολογικών φαινομένων που υποκρύπτονται στις φαινοτυπικές αλλαγές. Προς το παρόν τα ιστοπαθολογικά διαγνωστικά κριτήρια, βοηθούμενα από απλές ανοσοϊστοχημικές χρώσεις, θεωρούνται επαρκή και βάσει αυτών αποφασίζεται η θεραπεία. Τέλος, η στενή επικοινωνία Παθολογοανατόμων Γαστρεντερολόγων θα έχει ως επακόλουθο τον περιορισμό των διφορούμενων διαγνώσεων από τους πρώτους, τη σωστή λήψη των βιοψιών και γνώση των προβλημάτων εκτίμησης από τους δεύτερους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Correa P. Helicobacter pylori and gastric carcinogenesis. Am J Surg Path 1995;19:S37-S Fox J, Wang T. Inflammation, atrophy and gastric cancer. J Clin Invest 2007;117: Appelman H. What is dysplasia in the gastrointestinal tract. Arch Pathol Lab Med 2005;129: You WC, Blot WJ, et al. Precancerous gastric lesions in a population at high risk of stomach cancer. Cancer Res 1993;53: Lauwers G. Defining the pathologic diagnosis of metaplasia, atrophy, dysplasia and gastric carcinoma. J Clin Gastroenterol 2003;36:S37-S Offerhaus GJ, Standt J, et al. Endoscopic screening for malignancy in the gastric remnant: the clinical significance of dysplasia in gastric mucosa. J Clin Pathol 1984;37: Ghandur-Mnaymneh L, Paz J, et al. Dysplasia of non-metaplastic gastric mucosa. A proposal for its classification and its possible relationship to diffuse type gastric carcinoma. Am J Surg Pathol 1988;12: Dixon MF, Genta RM, et al. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. Am J Surg Patholol 1996;20: Schlemper RJ, Itabashi M, et al. Differences in diagnostic criteria for gastric carcinoma between Japanese and Western pathologists. Lancet 1997;349: Lauwers G, Shimizu M, et al. Evaluation of gastric biopsies for neoplasia. Differences between Japanese and Western pathologists. Am J Surg Pathol 1999;23: Rugge M, Correa P, et al. Gastric dysplasia: the Padova international classification. Am J Surg Pathol 2000;24: Schlemper RJ, Riddell RH, et al. The Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia. Gut 2000;47:

7 ΚλασικΕς ιστοπαθολογικες μεθοδοι εκτιμησησ τησ γαστρικησ δυσπλασιασ 13. Dixon MF. Gastrointestinal epithelial neoplasia. Vienna revised. Gut 2002;51: Testino G, Cornaggio M. P53 protein expression in epithelial high grade dysplasia from the stomach. Scand J Gastroenterol 2002;37: Sugai T, Inomata M, et al. Analysis of mucin, P53 protein and Ki67 expression in gastric differentiated type intramucosal neoplastic lesions obtained from endoscopic mucosal resection samples. A proposal for a new classification of intramucosal neoplasic lesions based on nuclear atypia. Pathol Int 2004;54: Bin Dong,Yu Quan Xie, et al. Differences in biological features of gastric dysplasia, indefinite dysplasia, reactive hyperplasia and discriminant analysis of these lesions World J Gastroenterol 2005;11: Babu S, Jayanthi V, et al. Expression profile of mucins (MUC2, MUC5AC and MUC6) in Helicobacter pylori infected preneoplastic and neoplastic gastric epithelium. Mol Cancer 2006;5: Brien TP, Farraye FA, Odze RD. Gastric dysplasia like epithelial atypia associated with chemoradiotherapy for esophageal cancer: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 15 cases. Mod Pathol 2001;14: The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach and colon. Gastrointest Endosc 2003;58:S1-S Sarela A, Scott N, et al. Diagnostic variation and outcome for high grade gastric epithelial dysplasia. Arch Surg 2005;140: Schlemper R, Kato Y, Stolte M. Review of histological classifications of gastrointestinal epithelial neoplasia: differences in diagnosis between Japanese and Western Pathologists. J Gastroenterol 2001;36: Stolte M. The new Vienna classification of epithelial neoplasia of the gastrointestinal track. Advantages and disadvantages. Virchows Arch 2002;442: Hurlstone DP. Histopathology using the Vienna criteria: Clinical decision making is still adequate. Gut 2004;53:

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών

Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών ÐÑÁÊÔÉÊÁ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Αιτιοπαθογένεια και εξέλιξη βλαβών Χαράλαμπος Τζάθας Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 55 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Η πρόληψη του Καρκίνου του Στομάχου Χ. Τζάθας, Δ/ντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Αν και τα τελευταία χρόνια το περιφερικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 ο Από την Σύνταξη Το περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, το περιοδικό μας, συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου;

Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού καρκίνου; ÐÑÁÊÔÉÊÁ 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Συσχέτιση Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και γαστρικού καρκίνου. Η εκρίζωση του Ελικοβακτηριδίου βοηθά στην πρόληψη του γαστρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία

Ιστοπαθολογική διάγνωση και ανοσοϊστοχημεία Διαγνωστικη ακριβεια των διαφορων ÐÑÁÊÔÉÊÁ μεθοδων 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ανιχνευσης ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ του hp και ÃÉÁ πως ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ μεταβαλλεται στον ÔÏÕ επανελεγχο ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Ιστοπαθολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΠΡΩΪΜΟ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ενδείξεις-Αποτελεσματικότητα-Ασφάλεια

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΠΡΩΪΜΟ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ενδείξεις-Αποτελεσματικότητα-Ασφάλεια ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΠΡΩΪΜΟ ΚΟΛΟΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ενδείξεις-Αποτελεσματικότητα-Ασφάλεια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή αναφέρεται στην αφαίρεση του βλεννογόνου και τμήματος του υποβλεννογονίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 23 Ιστοπαθολογική ταξινόμηση Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ Δέσποινα Βιολιδάκη, Έλιν Ρόννε, Δήμητρα Ροντογιάννη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ NEYΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Τα κύτταρα του «Διάχυτου Νευροενδοκρινούς

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr Τίτλος: Καρκινοειδείς όγκοι στομάχου Συγγραφέας: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης Στρατιωτ. Ιατρός Ειδικός παθολόγος Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Πεπτικού Συστήματος Συν τονισ τεσ: Κ. Μπαρμπάτη Μ. Σωτηροπούλου Β. Τζιούφα Εισ η γ η τ ε σ : Ε. Βρεττού Μ. Δαιμονάκου - Βατοπούλου Δ. Γιαννόπουλος Ε. Καραμητοπούλου Ε. Κατσίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Γιώργος Μορφόπουλος Επιμελητής Α Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ιανουάριος 2005 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Οδοντωτά Αδενώµατα: Το µονοπάτι της οδοντωτής νεοπλασίας

ενδοσκοπήσεις Οδοντωτά Αδενώµατα: Το µονοπάτι της οδοντωτής νεοπλασίας ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Tεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 31 Οδοντωτά Αδενώµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB)

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Ορισμός: είναι ουροθηλιακό καρκίνωμα με αμιγή αδενικό φαινότυπο. Το αδενοκαρκίνωμα στην UB μπορεί να είναι πρωτοπαθές συχνότερα όμως είναι τα κατ επέκτασιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Στόματος Επιστημονικό Εγχειρίδιο Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Eπιμέλεια κειμένου: Αγγελική Θεοδωροπούλου, Γεώργιος Καραμανώλης Μαρία Τζουβαλά, Γρηγόριος Αλ. Πασπάτης Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3. Σκελετός της εργασίας : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Θέµα της Πτυχιακής Εργασίας : «Η διατροφή ως αιτιολογικός παράγοντας για τον

Διαβάστε περισσότερα

MALT λέμφωμα στομάχου

MALT λέμφωμα στομάχου ÐÑÁÊÔÉÊÁ 14ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2009 MALT λέμφωμα στομάχου Σταύρος Σουγιουλτζής Εισαγωγή Τα πρωτοπαθή γαστρικά λεμφώματα είναι σπάνια (0,8-1,2 περιπτώσεις/100.000/

Διαβάστε περισσότερα

Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 8 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 8 η Εκπαιδευτική Διημερίδα Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 8-9 Φεβρουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση, Θεραπεία και Παρακολούθηση του Καρκίνου του Στομάχου 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Ανδρουλάκης Ν., Βασιλειάδης Κ., Βίνη Λ., Γκολφινόπουλος Β., Κατωπόδη Ο., Λιακάκος Θ., Μακατσώρης Θ., Μπούτης Α., Νασιούλας Γ., Ξυνός Ε.,Πενθερουδάκης Γ., Σγουρός

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις άλλο γω! Νέα και Επίκαιρα «Στόχος είναι τα λεφτά»!! Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στις ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου

ενδοσκοπήσεις άλλο γω! Νέα και Επίκαιρα «Στόχος είναι τα λεφτά»!! Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στις ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις νόσους του εντέρου ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Απρίλιος Mάιος Ιούνιος 2010 τεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 16 Νέα και Επίκαιρα «Στόχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της βιοψίας µε λεπτή βελόνη (FNA) στη διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδούς

Η θέση της βιοψίας µε λεπτή βελόνη (FNA) στη διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδούς 10 Η θέση της βιοψίας µε λεπτή βελόνη (FNA) στη διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδούς Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παθολογοανατόμος Κυτταρολόγος Αν. Διευθυντής Παθολογοανατομικού Τμήματος Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ

Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής. Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ Η πρόληψη του οικογενούς γαστρικού καρκίνου ο ρόλος της γαστρεκτομής Xρήστος Καρακόιδας Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΝΑ 12 η Διημερίδα ΕΠ.Ε.Γ.Ε., 20 Σεπτεμβρίου 2014 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2012 Αρ. 11/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Ν. ΕΞΑΡΧΟΥ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Ν. ΕΞΑΡΧΟΥ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 70 ΤΕΥΧΟΣ 2-2008 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 70 NUMBER 2-2008 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund για να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα