2011;82: κοχλιακού νεύρου. Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ. Επίδραση στην ακουστική λειτουργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011;82:766-71 κοχλιακού νεύρου. Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ. Επίδραση στην ακουστική λειτουργία"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Intraoperative Colletti V, observation of Mandalà M, changes in Manganotti P, cochlear nerve Ramat S, Sacchetto L, action potentials Colletti L. during exposure to electromagnetic fields generated by mobile phones. Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a nearinfrared system. Auditory Changes in Mobile Users: Is Evidence Forthcoming? Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Panda NK, Modi R, Munjal S, Virk RS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ J Neurol Neurosurg Αλλαγές στο Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση Psychiatry. δυναµικό του 2011;82: κοχλιακού νεύρου Bioelectromagnetics doi: /bem Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144: Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επίδραση στην ακουστική λειτουργία Επιβαρυντική συσχέτιση-στατιστικά σηµαντική επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµαντική ιδίως για χρήση πάνω από 3 χρόνια

2 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Effects of wi-fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function Papageorgiou CC, Hountala CD, Maganioti AE, Kyprianou MA, Rabavilas AD, Papadimitriou GN, Capsalis CN. Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. J Integr Neurosci. 2011;10: Bioelectromagnetics doi: /bem ιαταραχές Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση προσοχής και στατιστικά σηµαντική λειτουργικής µνήµης από σήµατα wi-fi Γνωστικές και φυσιολολογικές λειτουργίες, Υπερευαισθησία στην ΗΜΑ Bioelectromagnetics. Επίδραση στην 2011;32: doi: προσοχή και τη /bem λειτουργική µνήµη απουσία συσχέτισης Απουσία συσχέτισης

3 in young male subjects. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. Bioelectromagnetics. Nοητική λειτουργία απουσία συσχέτισης 2011;32: doi: /bem Danker-Hopfe H, J Sleep Res. Dorn H, Bahr A, 2011;20: doi: Anderer P, Sauter /j C x. Νευρικό σύστηµα (ύπνος) Απουσία επιβαρυντικής συσχέτισης στην αρχιτεκτονική του ύπνου

4 Cell telephone Roach MJ, ownership and Harrington A, social integration Powell H, in persons with Nemunaitis G. spinal cord injury. Walking and Neider MB, talking: Dual-task Gaspar JG, effects on street McCarley JS, crossing behavior Crowell JA, in older adults. Kaczmarski H, Kramer AF. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92: Psychol Aging Κοινωνική Προστατευτική σχέση-στατιστικά συναναστροφή σηµαντική ασθενών µε τραυµατικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης και κινητό τηλέφωνο Ικανότητα Επιβαρυντική σχέση αντίληψης,απόσπαση προσοχής Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Divan HA, Scand J Work Επίδραση στην Kheifets L, Olsen Environ Health. ψυχοκινητική J pii: doi: εξελιξη στην /sjweh βρεφική-νηπιακή ηλικία Απουσία συσχέτισης Associations Augner C, Hacker Int J Public Health. between problematic mobile phone use GW and psychological parameters in young adults. Υπερβολική χρήαη κινητού και ψυχοκοινωνικές συνιστώσες Επιβαρυντική σχέση

5 Mobile phone use Thomée S, and stress, sleep Härenstam A, disturbances, and Hagberg M. symptoms of depression among young adults--a prospective cohort study. ΤΙΤΛΟΣ Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a nearinfrared system. BMC Public Health. 2011;11:66. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Συµπτώµατα επιβαρυντική σχέση µε διαταραχές ψυχικης υγεία, ύπνου στους άνδρες και κατάθλιψης σε στρες, κατάθλιψη (Η ανδρες και γυναικες που έκαναν επίδραση της υπερβολική χρήση κινητού τηλεφώνου έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Bioelectromagnetics. Γνωστικές απουσία συσχέτισης doi: /bem και φυσιολολογικές λειτουργίες, Υπερευαισθησία στην ΗΜΑ Bioelectromagnetics. Εγκεφαλική doi: κυκλοφορία κυρίως /bem στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επιβαρυντική συσχέτισηστατιστικά σηµαντική

6 Non-specific physical symptoms in relation to actual and perceived proximity to mobile phone base stations and powerlines. Wireless communication fields and nonspecific symptoms of ill health: a literature review. Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. The impact of exposure to radio frequency electromagnetic fields on chronic well-being in young people--a cross-sectional study based on personal dosimetry. Baliatsas C, van Kamp I, Kelfkens G, Schipper M, Bolte J, Yzermans J, Lebret E. Röösli M, Hug K. Saravi FD. Heinrich S, Thomas S, Heumann C, von Kries R, Radon K BMC Public Health. 2011;11:421. Wien Med Wochenschr. 2011;161: J Craniofac Surg. 2011;22: Environ Int. 2011;37: Γενικά συµπτώµατα Επιβαρυντική συσχέτισηστατιστικά σηµαντική από την έκθεση στην ΗΜΑ σταθµών βάσης και γραµµών ρεύµατος Γενικά συµπτώµατα από την ΗΜΑ Μυοσκελετικό σύστηµα, Μεταλοποίηση οστού N/a Επιβαρυντική σχέσηστατιστικά συµαντική Γενικά σµπτώµατα (Η απουσία συσχέτισης επίδραση της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ευεξία των νέων ανθρώπων. Μια περιγραφική µελέτη βασισµένη σε µετρήσεις µε ατοµκά δοσίµετρα) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

7 Walking and talking: Dual-task Neider MB, Gaspar JG, Psychol Aging effects on street crossing McCarley JS, Crowell behavior in older adults. JA, Kaczmarski H, Kramer AF. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Aneuploidy studies in human cells exposed in vitro to GSM- 900 MHz radiofrequency radiation using FISH. Bourthoumieu S, Terro F, Leveque P, Collin A, Joubert V, Yardin C. Int J Radiat Biol. 2011;87: Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. Saravi FD. J Craniofac Surg. 2011;22:

8 Effects of cell phone Volkow ND, Tomasi D, JAMA. 2011;305: radiofrequency signal exposure Wang GJ, Vaska P, on brain glucose metabolism. Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. Analysis of Gene Expression in Sakurai T, Kiyokawa T, J Radiat Res (Tokyo). a Human-derived Glial Cell Line Exposed to 2.45 GHz Continuous Radiofrequency Electromagnetic Fields. Narita E, Suzuki Y, Taki M, Miyakoshi J. 2011;52: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Analysis of three-dimensional SAR distributions emitted by mobile phones in an epidemiological perspective. Deltour I, Wiart J, Taki Bioelectromagnetics doi: M, Wake K, Varsier N, /bem Mann S, Schüz J, Cardis E.

9 Using cell phones to collect postpartum hemorrhage outcome data in rural Ghana. Andreatta P, Debpuur Int J Gynaecol Obstet. D, Danquah A, Perosky 2011;113: J. Given the increasing bias in random digit dial sampling, could respondent-driven sampling be a practical alternative? Lee R, Ranaldi J, Cummings M, Crucetti JB, Stratton H, McNutt LA. Ann Epidemiol. 2011;21: Text Messaging for Enhancement of Testing and Treatment for Tuberculosis, Human Immunodeficiency Virus, and Syphilis: A Survey of Attitudes Toward Cellular Phones and Healthcare. Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Person AK, Blain ML, Jiang H, Rasmussen PW, Stout JE. Gonzalez MA, Satler LF, Rodrigo ME, Gaglia MA Jr, Ben-Dor I, Maluenda G, Hanna N, Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. Telemed J E Health J Interv Cardiol. 2011;24: doi: /j x.

10 Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a metaanalysis. Liang X, Wang Q, Diabet Med. 2011;28: doi: Yang X, Cao J, Chen J, /j Mo X, Huang J, Wang x. L, Gu D. Bacterial colonization of rings and cell phones carried by health-care providers: are these mobile bacterial zoos in the hospital? Saxena S, Singh T, Agarwal H, Mehta G, Dutta R. Trop Doct. 2011;41: Mobile phone in the Chain of Survival. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Telesurveillance of circular frame pin sites: one year's experience at a specialist unit. Khan SK, Abraham A. J Telemed Telecare

11 A randomised controlled trial using mobile advertising to promote safer sex and sun safety to young people. Gold J, Aitken CK, Dixon HG, Lim MS, Gouillou M, Spelman T, Wakefield M, Hellard ME. Health Educ Res Performance factors of mobile rich media job aids for community health workers. Florez-Arango JF, Iyengar MS, Dunn K, Zhang J. J Am Med Inform Assoc. 2011;18: Randomized controlled trial of a personalized cellular phone reminder system to enhance adherence to antiretroviral therapy. Hardy H, Kumar V, AIDS Patient Care STDS. Doros G, Farmer E, 2011;25: Drainoni ML, Rybin D, Myung D, Jackson J, Backman E, Stanic A, Skolnik PR. Cell telephone ownership and social integration in persons with spinal cord injury. Roach MJ, Harrington A, Powell H, Nemunaitis G. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92:472-6.

12 Qualitative Evaluation of a Mobile Phone and Web-Based Collaborative Care Intervention for Patients with Type 2 Diabetes. Lyles CR, Harris LT, Le T, Flowers J, Tufano J, Britt D, Hoath J, Hirsch IB, Goldberg HI, Ralston JD. Diabetes Technol Ther Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Hospitalizations in Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure: The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. India calling: harnessing the promise of mobile phones for HIV healthcare. Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Stangl K, Bohm M, Boll H, Baumann G, Honold M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD Circulation Shet A, de Costa A. Trop Med Int Health. 2011;16: doi: /j x. Osteoarthritis Index delivered Bellamy N, Wilson C, J Clin Epidemiol. 2011;6: by mobile phone (m-womac) Hendrikz J, Whitehouse is valid, reliable, and responsive. SL, Patel B, Dennison S, Davis T; EDC Study Group.

13 Association between number of Lehrer S, Green S, cell phone contracts and brain Stock RG. tumor incidence in nineteen U.S. States. J Neurooncol. 2011;101: Mobile teledermatology in the Tran K, Ayad M, J Am Acad Dermatol. developing world: implications Weinberg J, Cherng A, 2011;64: of a feasibility study on 30 Chowdhury M, Monir Egyptian patients with S, El Hariri M, Kovarik common skin diseases. C. Accessible and inexpensive tools for global HPAI surveillance: A mobile-phone based system. Lin Y, Heffernan C. Prev Vet Med. 2011;98: The uses of the iphone for surgeons. Dala-Ali BM, Lloyd MA, Al-Abed Y. Surgeon. 2011;9:44-8.

14 A feasibility study of cell phone and landline phone interviews for monitoring of risk and protection factors for chronic diseases in Brazil. Moura EC, Claro RM, Cad Saude Publica. 2011;27:277- Bernal R, Ribeiro J, 86. Malta DC, Morais Neto O. Using text messaging in an undergraduate nursing course. Richardson A, Littrell J Nurs Educ. 2011;50: doi: OM, Challman S, Stein / P. Text messaging for HIV prevention with young Black men: formative research and campaign development. Wright E, Fortune T, Juzang I, Bull S. AIDS Care. 2011:1-8. A theory-based video messaging mobile phone intervention for smoking cessation: randomized controlled trial. Whittaker R, Dorey E, J Med Internet Res. 2011;13:e10. Bramley D, Bullen C, Denny S, Elley CR, Maddison R, McRobbie H, Parag V, Rodgers A, Salmon P.

15 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Mobile phone in the Chain of Survival. Gonzalez MA, Satler LF, Rodrigo ME, Gaglia MA Jr, Ben-Dor I, Maluenda G, Hanna N, Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. J Interv Cardiol. 2011;24: doi: /j x. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Hospitalizations in Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure: The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Stangl K, Bohm M, Boll H, Baumann G, Honold M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD; on behalf of the Telemedical Interventional Circulation

16 Monitoring in Heart Failure Investigators. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. Danker-Hopfe H, Dorn H, Bahr A, Anderer P, Sauter C. J Sleep Res. 2011;20: doi: /j x. Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Divan HA, Kheifets L, Olsen J. Scand J Work Environ Health pii: doi: /sjweh.3157.

17 Effects of cell phone Volkow ND, Tomasi D, JAMA. 2011;305: radiofrequency signal exposure Wang GJ, Vaska P, on brain glucose metabolism. Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Mobile phones and head Levis AG, Minicuci N, tumours. The discrepancies in Ricci P, Gennaro V, cause-effect relationships in the Garbisa S. epidemiological studies - how do they arise? Environ Health. 2011;10:59. Long-Term Mobile Phone Use and the Risk of Vestibular Schwannoma: A Danish Nationwide Cohort Study. Schüz J, Steding-Jessen Am J Epidemiol M, Hansen S, Stangerup SE, Cayé- Thomasen P, Poulsen AH, Olsen JH, Johansen C.

18 Risk of brain tumours in Cardis E, Armstrong Occup Environ Med relation to estimated RF dose BK, Bowman JD, Giles from mobile phones: results GG, Hours M, Krewski from five Interphone countries. D, McBride M, Parent ME, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffmann C, Jarus- Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Vrijheid Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. M. Yakymenko I, Sidorik E, Kyrylenko S, Chekhun V. Exp Oncol. 2011;33: Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Int J Oncol. 2011;38: doi: /ijo

19 Children's health and RF EMF exposure. Views from a risk assessment and risk communication perspective. Wiedemann P, Schütz H. Wien Med Wochenschr. 2011;161: Correlation between cellular phone use and epithelial parotid gland malignancies. Duan Y, Zhang HZ, Bu RF. Int J Oral Maxillofac Surg Association between number of Lehrer S, Green S, cell phone contracts and brain Stock RG. tumor incidence in nineteen U.S. States. J Neurooncol. 2011;101: Time trends ( ) in de Vocht F, Burstyn I, brain cancer incidence rates in Cherrie JW. relation to mobile phone use in England. Bioelectromagnetics doi: /bem ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ

20 Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia. Giannakopoulos XK, Int Urol Nephrol Giotis C, Karkabounas SC, Verginadis II, Simos YV, Peschos D, Evangelou AM. Υπερπλασία προστάτη και χρήση ΗΜΑ για βελτιώση συµπτωµάτων και κλινικής εικόνας ΤΙΤΛΟΣ Cellular Phone and Cellular Phone Accessory Dermatitis Due to Nickel Allergy: Report of Five Cases. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Berk DR, επιβαρυντική συσχέτιση Bayliss SJ. Pediatr Dermatol doi: /j x. ερµατίτιδα από το υλικό του κινητού τηλεφώνου ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

21 Intraoperative observation of changes in cochlear nerve action potentials during exposure to electromagnetic fields generated by mobile phones. Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a near-infrared system. Auditory Changes in Mobile Users: Is Evidence Forthcoming? Colletti V, Mandalà M, Manganotti P, Ramat S, Sacchetto L, Colletti L. Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Panda NK, Modi R, Munjal S, Virk RS. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82: Bioelectromagnetics doi: /bem Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144: Αλλαγές στο δυναµικό του κοχλιακού νεύρου Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επίδραση στην ακουστική λειτουργία Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση Επιβαρυντική συσχέτιση-στατιστικά σηµαντική επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµαντική ιδίως για χρήση πάνω από 3 χρόνια ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

22 Effects of wi-fi signals on the p300 component of eventrelated potentials during an auditory hayling task. Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Papageorgiou CC, Hountala CD, Maganioti AE, Kyprianou MA, Rabavilas AD, Papadimitriou GN, Capsalis CN. Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. J Integr Neurosci. 2011;10: Bioelectromagnetics doi: /bem ιαταραχές προσοχής και λειτουργικής µνήµης από σήµατα wi-fi Γνωστικές και φυσιολολογικές λειτουργίες, Υπερευαισθησία στην ΗΜΑ Bioelectromagnetics. Επίδραση στην 2011;32: doi: προσοχή και τη /bem λειτουργική µνήµη Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση στατιστικά σηµαντική απουσία συσχέτισης Απουσία συσχέτισης Bioelectromagnetics. Nοητική λειτουργία απουσία συσχέτισης 2011;32: doi: /bem

23 Effects of Danker-Hopfe H, electromagnetic fields Dorn H, Bahr A, emitted by mobile Anderer P, Sauter phones (GSM 900 and C. WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. Cell telephone ownership and social integration in persons with spinal cord injury. Walking and talking: Dual-task effects on street crossing behavior in older adults. Roach MJ, Harrington A, Powell H, Nemunaitis G. Neider MB, Gaspar JG, McCarley JS, Crowell JA, Kaczmarski H, Kramer AF. J Sleep Res. 2011;20: doi: /j x. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92: Psychol Aging Νευρικό σύστηµα (ύπνος) Απουσία επιβαρυντικής συσχέτισης στην αρχιτεκτονική του ύπνου Κοινωνική Προστατευτική σχέσηστατιστικά σηµαντική συναναστροφή ασθενών µε τραυµατικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης και κινητό τηλέφωνο Ικανότητα Επιβαρυντική σχέση αντίληψης,απόσπαση προσοχής Prenatal cell phone use Divan HA, and developmental Kheifets L, Olsen milestone delays J. among infants. Scand J Work Environ Health pii: doi: /sjweh Επίδραση στην ψυχοκινητική εξελιξη στην βρεφική-νηπιακή ηλικία Απουσία συσχέτισης

24 Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. Augner C, Hacker GW. Int J Public Health Υπερβολική χρήαη κινητού και ψυχοκοινωνικές συνιστώσες Επιβαρυντική σχέση Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults--a prospective cohort study. ΤΙΤΛΟΣ Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. BMC Public Health. 2011;11:66. Συµπτώµατα επιβαρυντική σχέση µε ψυχικης υγεία, διαταραχές ύπνου στους στρες, κατάθλιψη (Η άνδρες και κατάθλιψης επίδραση της σε ανδρες και γυναικες έκθεσης σε που έκαναν υπερβολική ηλεκτροµαγνητική χρήση κινητού ακτινοβολία τηλεφώνου συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Wallace D, Eltiti Bioelectromagnetics. Γνωστικές απουσία S, Ridgewell A, doi: και φυσιολολογικές συσχέτισης Garner K, Russo /bem λειτουργίες, R, Sepulveda F, Υπερευαισθησία στην Walker S, ΗΜΑ Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E.

25 Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a near-infrared system. Non-specific physical symptoms in relation to actual and perceived proximity to mobile phone base stations and powerlines. Wireless communication fields and non-specific symptoms of ill health: a literature review. Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Bioelectromagnetics doi: /bem Baliatsas C, van BMC Public Health. Kamp I, Kelfkens 2011;11:421. G, Schipper M, Bolte J, Yzermans J, Lebret E. Röösli M, Hug K. Wien Med Wochenschr. 2011;161: Saravi FD. J Craniofac Surg. 2011;22: Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επιβαρυντική συσχέτισηστατιστικά σηµαντική Γενικά συµπτώµατα Επιβαρυντική από την έκθεση στην συσχέτισηστατιστικά ΗΜΑ σταθµών βάσης και γραµµών σηµαντική ρεύµατος Γενικά συµπτώµατα από την ΗΜΑ N/a Μυοσκελετικό Επιβαρυντική σύστηµα, σχέση-στατιστικά Μεταλοποίηση οστού συµαντική

26 The impact of exposure Heinrich S, Environ Int. to radio frequency Thomas S, 2011;37: electromagnetic fields on chronic well-being in young people--a Heumann C, von Kries R, Radon K cross-sectional study based on personal dosimetry. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Walking and talking: Dual-task Neider MB, Gaspar JG, effects on street crossing behavior in McCarley JS, Crowell older adults. JA, Kaczmarski H, Kramer AF. Γενικά σµπτώµατα (Η απουσία επίδραση της έκθεσης συσχέτισης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ευεξία των νέων ανθρώπων. Μια περιγραφική µελέτη βασισµένη σε µετρήσεις µε ατοµκά δοσίµετρα) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Psychol Aging Ικανότητα αντίληψης,απόσπαση προσοχής ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

27 Aneuploidy studies in human cells Bourthoumieu S, Terro exposed in vitro to GSM-900 MHz F, Leveque P, Collin A, radiofrequency radiation using FISH. Joubert V, Yardin C. Int J Radiat Biol. 2011;87: Πρόκληση ανευπλοειδίας σε καλλιέργειες ανθρωπίνων κυττάρων Απουσία συσχέτισης Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. Saravi FD. J Craniofac Surg. 2011;22: Μυοσκελετικό σύστηµα, Μεταλοποίηση οστού Επιβαρυντική σχέση-στατιστικά συµαντική Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. Volkow ND, Tomasi D, Wang GJ, Vaska P, Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. JAMA. 2011;305: Μεταβολισµός γλυκόζης στους νευρώνες Επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµατική για την περιοχή κοντά τη Analysis of Gene Expression in a Human-derived Glial Cell Line Exposed to 2.45 GHz Continuous Radiofrequency Electromagnetic Fields. Sakurai T, Kiyokawa T, J Radiat Res (Tokyo). Narita E, Suzuki Y, Taki 2011;52: M, Miyakoshi J. Επίδραση της ΗΜΑ στην γονιδιακή έκφραση Απουσία συσχέτισης

28 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Analysis of three-dimensional SAR distributions emitted by mobile phones in an epidemiological perspective. Deltour I, Wiart J, Taki Bioelectromagnetics. M, Wake K, Varsier N, doi: Mann S, Schüz J, Cardis /bem E. Κατανοµή ΗΜΑ στην κεφαλή Ν/a Using cell phones to collect postpartum hemorrhage outcome data in rural Ghana. Andreatta P, Debpuur D, Int J Gynaecol Obstet. Danquah A, Perosky J. 2011;113: Εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου - Tρόπος συλλογής δεδοµένων προστατευτική σχέση Given the increasing bias in random digit dial sampling, could respondent-driven sampling be a practical alternative? Lee R, Ranaldi J, Cummings M, Crucetti JB, Stratton H, McNutt LA. Ann Epidemiol. 2011;21: Εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου - Αναζήτηση ενναλακτικού τρόπου συλλογής δεδοµένων υνητικά προστατευτική σχέση

29 Text Messaging for Enhancement of Testing and Treatment for Tuberculosis, Human Immunodeficiency Virus, and Syphilis: A Survey of Attitudes Toward Cellular Phones and Healthcare. Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST- Segment Elevation Myocardial Infarction. Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a meta-analysis. Person AK, Blain ML, Jiang H, Rasmussen PW, Stout JE. Telemed J E Health Gonzalez MA, Satler J Interv Cardiol. LF, Rodrigo ME, Gaglia 2011;24: doi: MA Jr, Ben-Dor I, /j Maluenda G, Hanna N, x. Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. Liang X, Wang Q, Yang X, Cao J, Chen J, Mo X, Huang J, Wang L, Gu D. Diabet Med. 2011;28: doi: /j x. Προγραµµατα ιατρικής ενηµέρωσης και συµόρφωσης στη θεραπεία µέσω κινητού τηλεφώνου Προστατευτική σχέση Πρόγραµµα τηλειατρικής µεσω κινητού. Προνοσοκοµειακό ΗΚΓ σε ασθενείς µε έµφραγµα προστατευτική σχέση µυοκαρδίου Πρόγραµµα συµµόρφωσης στη θεραπεία για τη ρύθµιση σακχαρώδους διαβήτη Προστατευτική σχέση-στατιστικά σηµαντική Bacterial colonization of rings and cell phones carried by health-care providers: are these mobile bacterial zoos in the hospital? Saxena S, Singh T, Agarwal H, Mehta G, Dutta R. Trop Doct. 2011;41: Αποικισµός συσκευών κινητών τηλεφώνων λειτουργών υγείας µε µικρόβια Επιβαρυντική σχέση

30 Mobile phone in the Chain of Survival. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσης,ενηµέρωσης και επειγόντων ενεργειών σε καρδιοπαθείς µέσω προστατευτική σχέση κινητού τηλεφώνου Telesurveillance of circular frame pin sites: one year's experience at a specialist unit. Khan SK, Abraham A. J Telemed Telecare Πρόγραµµα τηλειατρικής (Ορθοπαιδική) µε φωτογράφηση της πάσχουσας περιοχής µε προστατευτική σχέση το κινητό τηλέφωνο A randomised controlled trial using mobile advertising to promote safer sex and sun safety to young people. Gold J, Aitken CK, Dixon HG, Lim MS, Gouillou M, Spelman T, Wakefield M, Hellard ME. Health Educ Res Πρόγραµµα ιατρικής ενηµέρωσης και πρόληψης για σεξουαλική και ηλιακή ασφάλεια προστατευτικη σχεση στατιστικα σηµαντική για τη σεξουαλική ασφ Performance factors of mobile rich Florez-Arango JF, media job aids for community health Iyengar MS, Dunn K, workers. Zhang J. J Am Med Inform Assoc. 2011;18: το κινητό ως εργαλείο στην ιατρική πράξη προστατευτική σχέση

31 Randomized controlled trial of a Hardy H, Kumar V, personalized cellular phone reminder Doros G, Farmer E, system to enhance adherence to Drainoni ML, Rybin D, antiretroviral therapy. Myung D, Jackson J, Backman E, Stanic A, Skolnik PR. Cell telephone ownership and social integration in persons with spinal cord injury. Roach MJ, Harrington A, Powell H, Nemunaitis G. AIDS Patient Care Πρόγραµµα υπενθύµισης STDS. 2011;25: για συµµόρφωση στη αντι HIV θεραπεία Προστατευτική σχέση Arch Phys Med Κοινωνική Rehabil. 2011;92: συναναστροφή ασθενών µε τραυµατικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης και Προστατευτική σχέση-στατιστικά σηµαντική κινητό τηλέφωνο Qualitative Evaluation of a Mobile Lyles CR, Harris LT, Le Diabetes Technol Ther. Phone and Web-Based Collaborative T, Flowers J, Tufano J, Care Intervention for Patients with Britt D, Hoath J, Hirsch Type 2 Diabetes. IB, Goldberg HI, Ralston JD. Πρόγραµµα συµµόρφωσης στη θεραπεία για τη ρύθµιση σακχαρώδους διαβήτη Προστατευτική σχέση Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Circulation Hospitalizations in Ambulatory Stangl K, Bohm M, Boll Patients With Chronic Heart Failure: H, Baumann G, Honold The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD Πρόγραµµα τηλειατρικής για µείωση της θνησιµότητας και των νοσηλειών σε ασθενείς Απουσία προστατευτικής σχέσης µε καρδιακή ανεπάρκεια

32 India calling: harnessing the promise Shet A, de Costa A. of mobile phones for HIV healthcare. Trop Med Int Health. 2011;16: doi: /j x. Πρόγραµµα ιατρικής ενηµέρωσης για HIV µέσω κινητού τηλεφώνου Προστατευτική συσχέτιση Osteoarthritis Index delivered by Bellamy N, Wilson C, J Clin Epidemiol. mobile phone (m-womac) is valid, Hendrikz J, Whitehouse 2011;6: reliable, and responsive. SL, Patel B, Dennison S, Davis T; EDC Study Group. Εργαλείο µέσω κινητού τηλεφώνου στην ιατρική πράξη-οστεοαρρίτιδα προστατευτική σχέση-στατιστικά σηµαντική Association between number of cell phone contracts and brain tumor incidence in nineteen U.S. States. Lehrer S, Green S, Stock J Neurooncol. RG. 2011;101: Ογκοι εγκεφάλου και αριθµόςσυνδέσεων κινητής τηλεφωνίας επιβαρυντική συσχέτιση Mobile teledermatology in the Tran K, Ayad M, J Am Acad Dermatol. developing world: implications of a Weinberg J, Cherng A, 2011;64: feasibility study on 30 Egyptian Chowdhury M, Monir S, patients with common skin diseases. El Hariri M, Kovarik C. τεληδερµατολογίαδι γνωση µέσω φωτογραφιών µε χρήση κινητού τηλεφώνου προστατευτική συσχέτιση

33 Accessible and inexpensive tools for Lin Y, Heffernan C. global HPAI surveillance: A mobilephone based system. Prev Vet Med. 2011;98: Το κινητό ως εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης Προστατευτική συσχέτιση The uses of the iphone for surgeons. Dala-Ali BM, Lloyd MA, Al-Abed Y. Surgeon. 2011;9:44-8. Πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσης χειρουργών µέσω iphone Προσταετυτική συσχέτιση A feasibility study of cell phone and Moura EC, Claro RM, landline phone interviews for Bernal R, Ribeiro J, monitoring of risk and protection Malta DC, Morais Neto factors for chronic diseases in Brazil. O. Using text messaging in an undergraduate nursing course. Richardson A, Littrell OM, Challman S, Stein P. Cad Saude Publica. 2011;27: J Nurs Educ. 2011;50: doi: / Εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης και ανιχνευσης παραγόντων κινδύνου για χρόνιες νόσους µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου Βοηθητικό πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσς φοιτητών µε υπενθυµισεις µέσω κινητού Απουσία προστατευτικής συσχέτισης Προστατευτική σχέση

34 Text messaging for HIV prevention Wright E, Fortune T, with young Black men: formative Juzang I, Bull S. research and campaign development. AIDS Care. 2011:1-8. Πρόγραµµα πρόληψης από HIV µέσω µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας Προστατευτική σχέση A theory-based video messaging mobile phone intervention for smoking cessation: randomized controlled trial. Whittaker R, Dorey E, Bramley D, Bullen C, Denny S, Elley CR, Maddison R, McRobbie H, Parag V, Rodgers A, Salmon P. J Med Internet Res. 2011;13:e10. Πρόγραµµα ιατρικής ενηµέρωσης και πρόληψης για το κάπνισµα µέσω βιντεοµηνυµάτων κινητού τηλεφώνου Απουσία προστατευτικής σχέσης λόγω µειωµένου δείγµατος ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST- Segment Elevation Myocardial Infarction. Gonzalez MA, Satler J Interv Cardiol. LF, Rodrigo ME, Gaglia 2011;24: doi: MA Jr, Ben-Dor I, /j Maluenda G, Hanna N, x. Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. Πρόγραµµα τηλειατρικής µεσω κινητού. Προνοσοκοµειακό ΗΚΓ σε ασθενείς µε έµφραγµα προστατευτική σχέση µυοκαρδίου

35 Mobile phone in the Chain of Survival. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσης,ενηµέρωσης και επειγόντων ενεργειών σε καρδιοπαθείς µέσω προστατευτική σχέση κινητού τηλεφώνου Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Circulation Hospitalizations in Ambulatory Stangl K, Bohm M, Boll Patients With Chronic Heart Failure: H, Baumann G, Honold The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD; on behalf of the Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Investigators. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Πρόγραµµα τηλειατρικής για µείωση της θνησιµότητας και των νοσηλειών σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια Απουσία προστατευτικής σχέσης ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

36 Effects of electromagnetic fields Danker-Hopfe H, Dorn emitted by mobile phones (GSM 900 H, Bahr A, Anderer P, and WCDMA/UMTS) on the Sauter C. macrostructure of sleep. J Sleep Res. 2011;20: doi: /j x. Νευρικό σύστηµα (ύπνος) Απουσία επιβαρυντικής συσχέτισης στην αρχιτεκτονική του ύπνου Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Divan HA, Kheifets L, Olsen J. Scand J Work Environ Health pii: doi: /sjweh Επίδραση στην ψυχοκινητική εξελιξη στην βρεφική-νηπιακή ηλικία Απουσία συσχέτισης Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. Volkow ND, Tomasi D, Wang GJ, Vaska P, Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. JAMA. 2011;305: Μεταβολισµός γλυκόζης στους νευρώνες Επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµατική για την περιοχή κοντά τη ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

37 Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies - how do they arise? Levis AG, Minicuci N, Ricci P, Gennaro V, Garbisa S. Environ Health. 2011;10:59. Ογκοι εγκεφάλου (review) Επιβαρυντική συσχέτιση Long-Term Mobile Phone Use and the Risk of Vestibular Schwannoma: A Danish Nationwide Cohort Study. Schüz J, Steding-Jessen M, Hansen S, Stangerup SE, Cayé-Thomasen P, Poulsen AH, Olsen JH, Johansen C. Am J Epidemiol Μακροπρόθεσµη εµφάνιση σβαννώµατος και Κινητά απουσία συσχέτισης Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from five Interphone countries. Cardis E, Armstrong Occup Environ Med. BK, Bowman JD, Giles GG, Hours M, Krewski D, McBride M, Parent ME, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffmann C, Jarus- Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Vrijheid M. Ογκοι εγκεφάλου (γλοίωµα, µηνιγγίωµα) Επιβαρυντική συσχέτιση για µακροχρόνια χρήση κινητού ιδίως για

38 Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. Yakymenko I, Sidorik E, Exp Oncol. 2011;33:62- Νεοπλασία Kyrylenko S, Chekhun 70. V. N/a Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Int J Oncol. 2011;38: doi: /ijo Ογκοι εγκεφάλου, γλοίωµα Επιβαρυντική σχέση Children's health and RF EMF exposure. Views from a risk assessment and risk communication perspective. Wiedemann P, Schütz H. Wien Med Wochenschr. Ογκοι εγκεφάλου, 2011;161: λευχαιµίες και ΗΜΑ(review) Ν/α Correlation between cellular phone use and epithelial parotid gland malignancies. Duan Y, Zhang HZ, Bu RF. Int J Oral Maxillofac Surg Επιθηλιακός καρκίνος παρωτίδας Επιβαρυντική συσχέτιση- µη στατιστικά σηµαντική

39 Association between number of cell phone contracts and brain tumor incidence in nineteen U.S. States. Lehrer S, Green S, Stock J Neurooncol. RG. 2011;101: Ογκοι εγκεφάλου και αριθµόςσυνδέσεων κινητής τηλεφωνίας επιβαρυντική συσχέτιση Time trends ( ) in brain cancer incidence rates in relation to mobile phone use in England. de Vocht F, Burstyn I, Cherrie JW. Bioelectromagnetics doi: /bem ιαχρονικές τάσεις όγκων εγκεφάλου σε σχέση µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου Απουσία συσχέτισης ΤΙΤΛΟΣ Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Giannakopoulos XK, Int Urol Nephrol Υπερπλασία Προστατευτικη συσχέτιση στατιστικά Giotis C, Karkabounas προστάτη και σηµαντική SC, Verginadis II, χρήση ΗΜΑ για Simos YV, Peschos D, βελτιώση Evangelou AM. συµπτωµάτων και κλινικής εικόνας ΤΙΤΛΟΣ Cellular Phone and Cellular Phone Accessory Dermatitis Due to Nickel Allergy: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Berk DR, Bayliss SJ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Pediatr Dermatol. ερµατίτιδα επιβαρυντική doi: από το υλικό συσχέτιση /j του κινητού x. τηλεφώνου

40 Report of Five Cases.

αναφορά Bioelectromagnetics 2009;30:556-63 Pediatrics 2009;123:e179-85 Traffic Inj Prev 2008;9:42- Οδήγηση ποδηλάτου Accid Anal Prev 2008;40:1859-64

αναφορά Bioelectromagnetics 2009;30:556-63 Pediatrics 2009;123:e179-85 Traffic Inj Prev 2008;9:42- Οδήγηση ποδηλάτου Accid Anal Prev 2008;40:1859-64 Διεθνής Βιβλιογραφία 007-009 ACCIDENTS AA Τίτλος Συγγραφείς Θέμα Αξιολόγηση 4 5 6 7 8 Short-term exposure to mobile phone base station signals does not affect cognitive functioning or physiological measures

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συγγραφείς Βιβλιογραφική αναφορά Θέµα Αξιολόγηση

Τίτλος Συγγραφείς Βιβλιογραφική αναφορά Θέµα Αξιολόγηση Τίτλος Συγγραφείς Βιβλιογραφική αναφορά Θέµα Αξιολόγηση Reducing distracted driving: regulation and education to avert traffic injuries and fatalities. Pedestrians, vehicles, and cell phones. Mobile phone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προοπτική μελέτη στις επιδράσεις της καθημερινής έκθεσης σε Frei P, Mohler E,

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προοπτική μελέτη στις επιδράσεις της καθημερινής έκθεσης σε Frei P, Mohler E, ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προοπτική μελέτη στις επιδράσεις της καθημερινής έκθεσης σε Frei P, Mohler E, χαμηλής συχνότητας Η/Μ Braun-Fahrländer C, ακτινοβολία (κινητή τηλεφωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Expert Rev Anticancer Ther 2007;7:5-10. Int J Cancer 2006;119:2382-8. Am J Epidemiol 2006;164:637-43. Differentiation 2006;67:93-7

Expert Rev Anticancer Ther 2007;7:5-10. Int J Cancer 2006;119:2382-8. Am J Epidemiol 2006;164:637-43. Differentiation 2006;67:93-7 Διεθνής Βιβλιογραφία 997-200 Cancer and Mobile Phones Αρ. Τίτλος Αρθρου Έντυπο/Ημερομηνία Θέμα Mobile phones not associated w ith increased risk of cancer.. Expert Rev Anticancer Ther 2007;7:5-0 Καρκινος

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητες Οι επιπτώσεις της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα ακοής και ισορροπίας

Επικαιρότητες Οι επιπτώσεις της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα ακοής και ισορροπίας Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 27, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007, σελίδες 8-20 Επικαιρότητες Οι επιπτώσεις της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα ακοής και

Διαβάστε περισσότερα

Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής

Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):463-480 Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής Η έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της άσκησης στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer

Ο ρόλος της άσκησης στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ο ρόλος της άσκησης στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer Η νόσος Alzheimer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Επιπτώσεις στην Υγεία. Ε Πολυχρονόπουλος Αναπλ Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Διατροφής

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Επιπτώσεις στην Υγεία. Ε Πολυχρονόπουλος Αναπλ Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Διατροφής Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Επιπτώσεις στην Υγεία Ε Πολυχρονόπουλος Αναπλ Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Διατροφής 1 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία(HMA) Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος Συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε

Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε : 229-236, 2013 Ανασκόπηση Συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή: Τι γνωρίζουμε σήμερα και πώς μπορούμε να παρέμβουμε Ε.Γ. Βουρλιωτάκη Ν.Κ. Κεφαλογιάννης Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία, αιτιολογία και πρόληψη του καρκίνου του στόματος

Επιδημιολογία, αιτιολογία και πρόληψη του καρκίνου του στόματος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Επιδημιολογία, αιτιολογία και πρόληψη του καρκίνου του στόματος Ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους Ρεκλείτη Μαρία, 1 Κυριαζής Ιωάννης 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2. Παθολόγος Διαβητολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία ΙII: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση

Παχυσαρκία ΙII: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 22(4):155-166, 2010 Aνασκοπήσεις Παχυσαρκία ΙII: πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπιση Δ. Πανίδης Δ. Φλωράκης Ά. Καρκανάκη Α. Πιούκα Δ. Χατζηδημητρίου Η. Κατσίκης Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και Οργανισμός Science Technologies Δεκέμβριος 2013 Έκδοση Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2013 Τεύχος 63 NEWSLETTER Αγαπητές οί φίλες-οι, Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων Alma-Ata 1978 και σήμερα. Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται;

Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων Alma-Ata 1978 και σήμερα. Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται; ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(1):7-17 Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων Alma-Ata 1978 και σήμερα. Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται; Copyright Athens Medical Society

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 5 Τεύχος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Volume 5 No 1 JANUARY-MARCH 2014 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 5 Τεύχος 1 IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναβολικά στεροειδή Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Αναβολικά στεροειδή Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):601-610 Αναβολικά στεροειδή Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Τα αναβολικά στεροειδή είναι συνθετικά παράγωγα της τεστοστερόνης, η χρήση των οποίων έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):33-43 Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της επίπτωσης του άγχους και

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει παρατηρηθεί

Τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει παρατηρηθεί ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 25 (4), 2014 257 Eρευνητική εργασία Research article Κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρες σε ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας Ε. Ασημακοπούλου, Μ. Μαδιανός Τμήμα Νοσηλευτικής, Eθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Πανεπιστημιόπολις, Αθήνα 15701. τηλ 210-7274542, fax: 210-7274742 e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική υποστήριξη και ποιότητα ζωής στη γυναικολογική ογκολογία

Διατροφική υποστήριξη και ποιότητα ζωής στη γυναικολογική ογκολογία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 10, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 63-70, 2011 Διατροφική υποστήριξη και ποιότητα ζωής στη γυναικολογική ογκολογία Θωμάκος Νικόλαος 1, Πετροχείλου Δήμητρα 1, Κοντορούσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Εφαρμογές της Μελατονίνης

Θεραπευτικές Εφαρμογές της Μελατονίνης Θεραπευτικές Εφαρμογές της Μελατονίνης ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝ Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ Περίληψη: Η μελατονίνη είναι ορμόνη που παράγεται από το κωνάριο ή επίφυση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια αποφρακτική πνευμονoπάθεια και στεφανιαία νόσος

Χρόνια αποφρακτική πνευμονoπάθεια και στεφανιαία νόσος : 44-51, 2014 Ανασκόπηση Χρόνια αποφρακτική πνευμονoπάθεια και στεφανιαία νόσος A.Κ. Παπαζαφειροπούλου Α. Κουτσοβασίλης Σ.Ι. Παππάς Περίληψη Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και η στεφανιαία νόσος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεκαρδιολογία και κλινικές εφαρμογές

Τηλεκαρδιολογία και κλινικές εφαρμογές APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):362-368 Τηλεκαρδιολογία και κλινικές εφαρμογές 1. Εισαγωγή 2. Εφαρμογές Τηλεκαρδιολογίας 2.1. Τηλεκαρδιολογία και οξέα στεφανιαία επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ψυχοθεραπευτικές σχολές έχουν αναπτύξει μοντέλα για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

Όλες οι ψυχοθεραπευτικές σχολές έχουν αναπτύξει μοντέλα για τη θεραπεία της κατάθλιψης. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (3), 2009 211 Ανασκόπηση Review Ι.Μ. Μιχόπουλος, 1 Γ.Μ. Ζέρβας 2 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αττικό» Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα 2 Α Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα