2011;82: κοχλιακού νεύρου. Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ. Επίδραση στην ακουστική λειτουργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011;82:766-71 κοχλιακού νεύρου. Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ. Επίδραση στην ακουστική λειτουργία"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Intraoperative Colletti V, observation of Mandalà M, changes in Manganotti P, cochlear nerve Ramat S, Sacchetto L, action potentials Colletti L. during exposure to electromagnetic fields generated by mobile phones. Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a nearinfrared system. Auditory Changes in Mobile Users: Is Evidence Forthcoming? Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Panda NK, Modi R, Munjal S, Virk RS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ J Neurol Neurosurg Αλλαγές στο Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση Psychiatry. δυναµικό του 2011;82: κοχλιακού νεύρου Bioelectromagnetics doi: /bem Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144: Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επίδραση στην ακουστική λειτουργία Επιβαρυντική συσχέτιση-στατιστικά σηµαντική επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµαντική ιδίως για χρήση πάνω από 3 χρόνια

2 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Effects of wi-fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function Papageorgiou CC, Hountala CD, Maganioti AE, Kyprianou MA, Rabavilas AD, Papadimitriou GN, Capsalis CN. Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. J Integr Neurosci. 2011;10: Bioelectromagnetics doi: /bem ιαταραχές Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση προσοχής και στατιστικά σηµαντική λειτουργικής µνήµης από σήµατα wi-fi Γνωστικές και φυσιολολογικές λειτουργίες, Υπερευαισθησία στην ΗΜΑ Bioelectromagnetics. Επίδραση στην 2011;32: doi: προσοχή και τη /bem λειτουργική µνήµη απουσία συσχέτισης Απουσία συσχέτισης

3 in young male subjects. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. Bioelectromagnetics. Nοητική λειτουργία απουσία συσχέτισης 2011;32: doi: /bem Danker-Hopfe H, J Sleep Res. Dorn H, Bahr A, 2011;20: doi: Anderer P, Sauter /j C x. Νευρικό σύστηµα (ύπνος) Απουσία επιβαρυντικής συσχέτισης στην αρχιτεκτονική του ύπνου

4 Cell telephone Roach MJ, ownership and Harrington A, social integration Powell H, in persons with Nemunaitis G. spinal cord injury. Walking and Neider MB, talking: Dual-task Gaspar JG, effects on street McCarley JS, crossing behavior Crowell JA, in older adults. Kaczmarski H, Kramer AF. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92: Psychol Aging Κοινωνική Προστατευτική σχέση-στατιστικά συναναστροφή σηµαντική ασθενών µε τραυµατικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης και κινητό τηλέφωνο Ικανότητα Επιβαρυντική σχέση αντίληψης,απόσπαση προσοχής Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Divan HA, Scand J Work Επίδραση στην Kheifets L, Olsen Environ Health. ψυχοκινητική J pii: doi: εξελιξη στην /sjweh βρεφική-νηπιακή ηλικία Απουσία συσχέτισης Associations Augner C, Hacker Int J Public Health. between problematic mobile phone use GW and psychological parameters in young adults. Υπερβολική χρήαη κινητού και ψυχοκοινωνικές συνιστώσες Επιβαρυντική σχέση

5 Mobile phone use Thomée S, and stress, sleep Härenstam A, disturbances, and Hagberg M. symptoms of depression among young adults--a prospective cohort study. ΤΙΤΛΟΣ Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a nearinfrared system. BMC Public Health. 2011;11:66. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Συµπτώµατα επιβαρυντική σχέση µε διαταραχές ψυχικης υγεία, ύπνου στους άνδρες και κατάθλιψης σε στρες, κατάθλιψη (Η ανδρες και γυναικες που έκαναν επίδραση της υπερβολική χρήση κινητού τηλεφώνου έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Bioelectromagnetics. Γνωστικές απουσία συσχέτισης doi: /bem και φυσιολολογικές λειτουργίες, Υπερευαισθησία στην ΗΜΑ Bioelectromagnetics. Εγκεφαλική doi: κυκλοφορία κυρίως /bem στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επιβαρυντική συσχέτισηστατιστικά σηµαντική

6 Non-specific physical symptoms in relation to actual and perceived proximity to mobile phone base stations and powerlines. Wireless communication fields and nonspecific symptoms of ill health: a literature review. Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. The impact of exposure to radio frequency electromagnetic fields on chronic well-being in young people--a cross-sectional study based on personal dosimetry. Baliatsas C, van Kamp I, Kelfkens G, Schipper M, Bolte J, Yzermans J, Lebret E. Röösli M, Hug K. Saravi FD. Heinrich S, Thomas S, Heumann C, von Kries R, Radon K BMC Public Health. 2011;11:421. Wien Med Wochenschr. 2011;161: J Craniofac Surg. 2011;22: Environ Int. 2011;37: Γενικά συµπτώµατα Επιβαρυντική συσχέτισηστατιστικά σηµαντική από την έκθεση στην ΗΜΑ σταθµών βάσης και γραµµών ρεύµατος Γενικά συµπτώµατα από την ΗΜΑ Μυοσκελετικό σύστηµα, Μεταλοποίηση οστού N/a Επιβαρυντική σχέσηστατιστικά συµαντική Γενικά σµπτώµατα (Η απουσία συσχέτισης επίδραση της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ευεξία των νέων ανθρώπων. Μια περιγραφική µελέτη βασισµένη σε µετρήσεις µε ατοµκά δοσίµετρα) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

7 Walking and talking: Dual-task Neider MB, Gaspar JG, Psychol Aging effects on street crossing McCarley JS, Crowell behavior in older adults. JA, Kaczmarski H, Kramer AF. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Aneuploidy studies in human cells exposed in vitro to GSM- 900 MHz radiofrequency radiation using FISH. Bourthoumieu S, Terro F, Leveque P, Collin A, Joubert V, Yardin C. Int J Radiat Biol. 2011;87: Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. Saravi FD. J Craniofac Surg. 2011;22:

8 Effects of cell phone Volkow ND, Tomasi D, JAMA. 2011;305: radiofrequency signal exposure Wang GJ, Vaska P, on brain glucose metabolism. Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. Analysis of Gene Expression in Sakurai T, Kiyokawa T, J Radiat Res (Tokyo). a Human-derived Glial Cell Line Exposed to 2.45 GHz Continuous Radiofrequency Electromagnetic Fields. Narita E, Suzuki Y, Taki M, Miyakoshi J. 2011;52: ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Analysis of three-dimensional SAR distributions emitted by mobile phones in an epidemiological perspective. Deltour I, Wiart J, Taki Bioelectromagnetics doi: M, Wake K, Varsier N, /bem Mann S, Schüz J, Cardis E.

9 Using cell phones to collect postpartum hemorrhage outcome data in rural Ghana. Andreatta P, Debpuur Int J Gynaecol Obstet. D, Danquah A, Perosky 2011;113: J. Given the increasing bias in random digit dial sampling, could respondent-driven sampling be a practical alternative? Lee R, Ranaldi J, Cummings M, Crucetti JB, Stratton H, McNutt LA. Ann Epidemiol. 2011;21: Text Messaging for Enhancement of Testing and Treatment for Tuberculosis, Human Immunodeficiency Virus, and Syphilis: A Survey of Attitudes Toward Cellular Phones and Healthcare. Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Person AK, Blain ML, Jiang H, Rasmussen PW, Stout JE. Gonzalez MA, Satler LF, Rodrigo ME, Gaglia MA Jr, Ben-Dor I, Maluenda G, Hanna N, Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. Telemed J E Health J Interv Cardiol. 2011;24: doi: /j x.

10 Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a metaanalysis. Liang X, Wang Q, Diabet Med. 2011;28: doi: Yang X, Cao J, Chen J, /j Mo X, Huang J, Wang x. L, Gu D. Bacterial colonization of rings and cell phones carried by health-care providers: are these mobile bacterial zoos in the hospital? Saxena S, Singh T, Agarwal H, Mehta G, Dutta R. Trop Doct. 2011;41: Mobile phone in the Chain of Survival. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Telesurveillance of circular frame pin sites: one year's experience at a specialist unit. Khan SK, Abraham A. J Telemed Telecare

11 A randomised controlled trial using mobile advertising to promote safer sex and sun safety to young people. Gold J, Aitken CK, Dixon HG, Lim MS, Gouillou M, Spelman T, Wakefield M, Hellard ME. Health Educ Res Performance factors of mobile rich media job aids for community health workers. Florez-Arango JF, Iyengar MS, Dunn K, Zhang J. J Am Med Inform Assoc. 2011;18: Randomized controlled trial of a personalized cellular phone reminder system to enhance adherence to antiretroviral therapy. Hardy H, Kumar V, AIDS Patient Care STDS. Doros G, Farmer E, 2011;25: Drainoni ML, Rybin D, Myung D, Jackson J, Backman E, Stanic A, Skolnik PR. Cell telephone ownership and social integration in persons with spinal cord injury. Roach MJ, Harrington A, Powell H, Nemunaitis G. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92:472-6.

12 Qualitative Evaluation of a Mobile Phone and Web-Based Collaborative Care Intervention for Patients with Type 2 Diabetes. Lyles CR, Harris LT, Le T, Flowers J, Tufano J, Britt D, Hoath J, Hirsch IB, Goldberg HI, Ralston JD. Diabetes Technol Ther Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Hospitalizations in Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure: The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. India calling: harnessing the promise of mobile phones for HIV healthcare. Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Stangl K, Bohm M, Boll H, Baumann G, Honold M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD Circulation Shet A, de Costa A. Trop Med Int Health. 2011;16: doi: /j x. Osteoarthritis Index delivered Bellamy N, Wilson C, J Clin Epidemiol. 2011;6: by mobile phone (m-womac) Hendrikz J, Whitehouse is valid, reliable, and responsive. SL, Patel B, Dennison S, Davis T; EDC Study Group.

13 Association between number of Lehrer S, Green S, cell phone contracts and brain Stock RG. tumor incidence in nineteen U.S. States. J Neurooncol. 2011;101: Mobile teledermatology in the Tran K, Ayad M, J Am Acad Dermatol. developing world: implications Weinberg J, Cherng A, 2011;64: of a feasibility study on 30 Chowdhury M, Monir Egyptian patients with S, El Hariri M, Kovarik common skin diseases. C. Accessible and inexpensive tools for global HPAI surveillance: A mobile-phone based system. Lin Y, Heffernan C. Prev Vet Med. 2011;98: The uses of the iphone for surgeons. Dala-Ali BM, Lloyd MA, Al-Abed Y. Surgeon. 2011;9:44-8.

14 A feasibility study of cell phone and landline phone interviews for monitoring of risk and protection factors for chronic diseases in Brazil. Moura EC, Claro RM, Cad Saude Publica. 2011;27:277- Bernal R, Ribeiro J, 86. Malta DC, Morais Neto O. Using text messaging in an undergraduate nursing course. Richardson A, Littrell J Nurs Educ. 2011;50: doi: OM, Challman S, Stein / P. Text messaging for HIV prevention with young Black men: formative research and campaign development. Wright E, Fortune T, Juzang I, Bull S. AIDS Care. 2011:1-8. A theory-based video messaging mobile phone intervention for smoking cessation: randomized controlled trial. Whittaker R, Dorey E, J Med Internet Res. 2011;13:e10. Bramley D, Bullen C, Denny S, Elley CR, Maddison R, McRobbie H, Parag V, Rodgers A, Salmon P.

15 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Mobile phone in the Chain of Survival. Gonzalez MA, Satler LF, Rodrigo ME, Gaglia MA Jr, Ben-Dor I, Maluenda G, Hanna N, Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. J Interv Cardiol. 2011;24: doi: /j x. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Hospitalizations in Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure: The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Stangl K, Bohm M, Boll H, Baumann G, Honold M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD; on behalf of the Telemedical Interventional Circulation

16 Monitoring in Heart Failure Investigators. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Effects of electromagnetic fields emitted by mobile phones (GSM 900 and WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. Danker-Hopfe H, Dorn H, Bahr A, Anderer P, Sauter C. J Sleep Res. 2011;20: doi: /j x. Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Divan HA, Kheifets L, Olsen J. Scand J Work Environ Health pii: doi: /sjweh.3157.

17 Effects of cell phone Volkow ND, Tomasi D, JAMA. 2011;305: radiofrequency signal exposure Wang GJ, Vaska P, on brain glucose metabolism. Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Mobile phones and head Levis AG, Minicuci N, tumours. The discrepancies in Ricci P, Gennaro V, cause-effect relationships in the Garbisa S. epidemiological studies - how do they arise? Environ Health. 2011;10:59. Long-Term Mobile Phone Use and the Risk of Vestibular Schwannoma: A Danish Nationwide Cohort Study. Schüz J, Steding-Jessen Am J Epidemiol M, Hansen S, Stangerup SE, Cayé- Thomasen P, Poulsen AH, Olsen JH, Johansen C.

18 Risk of brain tumours in Cardis E, Armstrong Occup Environ Med relation to estimated RF dose BK, Bowman JD, Giles from mobile phones: results GG, Hours M, Krewski from five Interphone countries. D, McBride M, Parent ME, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffmann C, Jarus- Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Vrijheid Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. M. Yakymenko I, Sidorik E, Kyrylenko S, Chekhun V. Exp Oncol. 2011;33: Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Int J Oncol. 2011;38: doi: /ijo

19 Children's health and RF EMF exposure. Views from a risk assessment and risk communication perspective. Wiedemann P, Schütz H. Wien Med Wochenschr. 2011;161: Correlation between cellular phone use and epithelial parotid gland malignancies. Duan Y, Zhang HZ, Bu RF. Int J Oral Maxillofac Surg Association between number of Lehrer S, Green S, cell phone contracts and brain Stock RG. tumor incidence in nineteen U.S. States. J Neurooncol. 2011;101: Time trends ( ) in de Vocht F, Burstyn I, brain cancer incidence rates in Cherrie JW. relation to mobile phone use in England. Bioelectromagnetics doi: /bem ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ

20 Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia. Giannakopoulos XK, Int Urol Nephrol Giotis C, Karkabounas SC, Verginadis II, Simos YV, Peschos D, Evangelou AM. Υπερπλασία προστάτη και χρήση ΗΜΑ για βελτιώση συµπτωµάτων και κλινικής εικόνας ΤΙΤΛΟΣ Cellular Phone and Cellular Phone Accessory Dermatitis Due to Nickel Allergy: Report of Five Cases. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Berk DR, επιβαρυντική συσχέτιση Bayliss SJ. Pediatr Dermatol doi: /j x. ερµατίτιδα από το υλικό του κινητού τηλεφώνου ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

21 Intraoperative observation of changes in cochlear nerve action potentials during exposure to electromagnetic fields generated by mobile phones. Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a near-infrared system. Auditory Changes in Mobile Users: Is Evidence Forthcoming? Colletti V, Mandalà M, Manganotti P, Ramat S, Sacchetto L, Colletti L. Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Panda NK, Modi R, Munjal S, Virk RS. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82: Bioelectromagnetics doi: /bem Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;144: Αλλαγές στο δυναµικό του κοχλιακού νεύρου Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επίδραση στην ακουστική λειτουργία Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση Επιβαρυντική συσχέτιση-στατιστικά σηµαντική επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµαντική ιδίως για χρήση πάνω από 3 χρόνια ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

22 Effects of wi-fi signals on the p300 component of eventrelated potentials during an auditory hayling task. Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Effects of exposure to electromagnetic fields emitted by GSM 900 and WCDMA mobile phones on cognitive function in young male subjects. Papageorgiou CC, Hountala CD, Maganioti AE, Kyprianou MA, Rabavilas AD, Papadimitriou GN, Capsalis CN. Wallace D, Eltiti S, Ridgewell A, Garner K, Russo R, Sepulveda F, Walker S, Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. Sauter C, Dorn H, Bahr A, Hansen ML, Peter A, Bajbouj M, Danker-Hopfe H. J Integr Neurosci. 2011;10: Bioelectromagnetics doi: /bem ιαταραχές προσοχής και λειτουργικής µνήµης από σήµατα wi-fi Γνωστικές και φυσιολολογικές λειτουργίες, Υπερευαισθησία στην ΗΜΑ Bioelectromagnetics. Επίδραση στην 2011;32: doi: προσοχή και τη /bem λειτουργική µνήµη Πιθανή επιβαρυντική συσχέτιση στατιστικά σηµαντική απουσία συσχέτισης Απουσία συσχέτισης Bioelectromagnetics. Nοητική λειτουργία απουσία συσχέτισης 2011;32: doi: /bem

23 Effects of Danker-Hopfe H, electromagnetic fields Dorn H, Bahr A, emitted by mobile Anderer P, Sauter phones (GSM 900 and C. WCDMA/UMTS) on the macrostructure of sleep. Cell telephone ownership and social integration in persons with spinal cord injury. Walking and talking: Dual-task effects on street crossing behavior in older adults. Roach MJ, Harrington A, Powell H, Nemunaitis G. Neider MB, Gaspar JG, McCarley JS, Crowell JA, Kaczmarski H, Kramer AF. J Sleep Res. 2011;20: doi: /j x. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92: Psychol Aging Νευρικό σύστηµα (ύπνος) Απουσία επιβαρυντικής συσχέτισης στην αρχιτεκτονική του ύπνου Κοινωνική Προστατευτική σχέσηστατιστικά σηµαντική συναναστροφή ασθενών µε τραυµατικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης και κινητό τηλέφωνο Ικανότητα Επιβαρυντική σχέση αντίληψης,απόσπαση προσοχής Prenatal cell phone use Divan HA, and developmental Kheifets L, Olsen milestone delays J. among infants. Scand J Work Environ Health pii: doi: /sjweh Επίδραση στην ψυχοκινητική εξελιξη στην βρεφική-νηπιακή ηλικία Απουσία συσχέτισης

24 Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. Augner C, Hacker GW. Int J Public Health Υπερβολική χρήαη κινητού και ψυχοκοινωνικές συνιστώσες Επιβαρυντική σχέση Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults--a prospective cohort study. ΤΙΤΛΟΣ Cognitive and physiological responses in humans exposed to a TETRA base station signal in relation to perceived electromagnetic hypersensitivity. Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. BMC Public Health. 2011;11:66. Συµπτώµατα επιβαρυντική σχέση µε ψυχικης υγεία, διαταραχές ύπνου στους στρες, κατάθλιψη (Η άνδρες και κατάθλιψης επίδραση της σε ανδρες και γυναικες έκθεσης σε που έκαναν υπερβολική ηλεκτροµαγνητική χρήση κινητού ακτινοβολία τηλεφώνου συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ψυχική υγεία των νέων ανθρώπων. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Wallace D, Eltiti Bioelectromagnetics. Γνωστικές απουσία S, Ridgewell A, doi: και φυσιολολογικές συσχέτισης Garner K, Russo /bem λειτουργίες, R, Sepulveda F, Υπερευαισθησία στην Walker S, ΗΜΑ Quinlan T, Dudley S, Maung S, Deeble R, Fox E.

25 Assessment of intermittent UMTS electromagnetic field effects on blood circulation in the human auditory region using a near-infrared system. Non-specific physical symptoms in relation to actual and perceived proximity to mobile phone base stations and powerlines. Wireless communication fields and non-specific symptoms of ill health: a literature review. Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. Spichtig S, Scholkmann F, Chin L, Lehmann H, Wolf M. Bioelectromagnetics doi: /bem Baliatsas C, van BMC Public Health. Kamp I, Kelfkens 2011;11:421. G, Schipper M, Bolte J, Yzermans J, Lebret E. Röösli M, Hug K. Wien Med Wochenschr. 2011;161: Saravi FD. J Craniofac Surg. 2011;22: Εγκεφαλική κυκλοφορία κυρίως στην ακουστική περιοχή και ΗΜΑ Επιβαρυντική συσχέτισηστατιστικά σηµαντική Γενικά συµπτώµατα Επιβαρυντική από την έκθεση στην συσχέτισηστατιστικά ΗΜΑ σταθµών βάσης και γραµµών σηµαντική ρεύµατος Γενικά συµπτώµατα από την ΗΜΑ N/a Μυοσκελετικό Επιβαρυντική σύστηµα, σχέση-στατιστικά Μεταλοποίηση οστού συµαντική

26 The impact of exposure Heinrich S, Environ Int. to radio frequency Thomas S, 2011;37: electromagnetic fields on chronic well-being in young people--a Heumann C, von Kries R, Radon K cross-sectional study based on personal dosimetry. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Walking and talking: Dual-task Neider MB, Gaspar JG, effects on street crossing behavior in McCarley JS, Crowell older adults. JA, Kaczmarski H, Kramer AF. Γενικά σµπτώµατα (Η απουσία επίδραση της έκθεσης συσχέτισης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συχνότητας ραδιοκυµάτων στην ευεξία των νέων ανθρώπων. Μια περιγραφική µελέτη βασισµένη σε µετρήσεις µε ατοµκά δοσίµετρα) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Psychol Aging Ικανότητα αντίληψης,απόσπαση προσοχής ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

27 Aneuploidy studies in human cells Bourthoumieu S, Terro exposed in vitro to GSM-900 MHz F, Leveque P, Collin A, radiofrequency radiation using FISH. Joubert V, Yardin C. Int J Radiat Biol. 2011;87: Πρόκληση ανευπλοειδίας σε καλλιέργειες ανθρωπίνων κυττάρων Απουσία συσχέτισης Asymmetries in hip mineralization in mobile cellular phone users. Saravi FD. J Craniofac Surg. 2011;22: Μυοσκελετικό σύστηµα, Μεταλοποίηση οστού Επιβαρυντική σχέση-στατιστικά συµαντική Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. Volkow ND, Tomasi D, Wang GJ, Vaska P, Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. JAMA. 2011;305: Μεταβολισµός γλυκόζης στους νευρώνες Επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµατική για την περιοχή κοντά τη Analysis of Gene Expression in a Human-derived Glial Cell Line Exposed to 2.45 GHz Continuous Radiofrequency Electromagnetic Fields. Sakurai T, Kiyokawa T, J Radiat Res (Tokyo). Narita E, Suzuki Y, Taki 2011;52: M, Miyakoshi J. Επίδραση της ΗΜΑ στην γονιδιακή έκφραση Απουσία συσχέτισης

28 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Analysis of three-dimensional SAR distributions emitted by mobile phones in an epidemiological perspective. Deltour I, Wiart J, Taki Bioelectromagnetics. M, Wake K, Varsier N, doi: Mann S, Schüz J, Cardis /bem E. Κατανοµή ΗΜΑ στην κεφαλή Ν/a Using cell phones to collect postpartum hemorrhage outcome data in rural Ghana. Andreatta P, Debpuur D, Int J Gynaecol Obstet. Danquah A, Perosky J. 2011;113: Εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου - Tρόπος συλλογής δεδοµένων προστατευτική σχέση Given the increasing bias in random digit dial sampling, could respondent-driven sampling be a practical alternative? Lee R, Ranaldi J, Cummings M, Crucetti JB, Stratton H, McNutt LA. Ann Epidemiol. 2011;21: Εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου - Αναζήτηση ενναλακτικού τρόπου συλλογής δεδοµένων υνητικά προστατευτική σχέση

29 Text Messaging for Enhancement of Testing and Treatment for Tuberculosis, Human Immunodeficiency Virus, and Syphilis: A Survey of Attitudes Toward Cellular Phones and Healthcare. Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST- Segment Elevation Myocardial Infarction. Effect of mobile phone intervention for diabetes on glycaemic control: a meta-analysis. Person AK, Blain ML, Jiang H, Rasmussen PW, Stout JE. Telemed J E Health Gonzalez MA, Satler J Interv Cardiol. LF, Rodrigo ME, Gaglia 2011;24: doi: MA Jr, Ben-Dor I, /j Maluenda G, Hanna N, x. Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. Liang X, Wang Q, Yang X, Cao J, Chen J, Mo X, Huang J, Wang L, Gu D. Diabet Med. 2011;28: doi: /j x. Προγραµµατα ιατρικής ενηµέρωσης και συµόρφωσης στη θεραπεία µέσω κινητού τηλεφώνου Προστατευτική σχέση Πρόγραµµα τηλειατρικής µεσω κινητού. Προνοσοκοµειακό ΗΚΓ σε ασθενείς µε έµφραγµα προστατευτική σχέση µυοκαρδίου Πρόγραµµα συµµόρφωσης στη θεραπεία για τη ρύθµιση σακχαρώδους διαβήτη Προστατευτική σχέση-στατιστικά σηµαντική Bacterial colonization of rings and cell phones carried by health-care providers: are these mobile bacterial zoos in the hospital? Saxena S, Singh T, Agarwal H, Mehta G, Dutta R. Trop Doct. 2011;41: Αποικισµός συσκευών κινητών τηλεφώνων λειτουργών υγείας µε µικρόβια Επιβαρυντική σχέση

30 Mobile phone in the Chain of Survival. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσης,ενηµέρωσης και επειγόντων ενεργειών σε καρδιοπαθείς µέσω προστατευτική σχέση κινητού τηλεφώνου Telesurveillance of circular frame pin sites: one year's experience at a specialist unit. Khan SK, Abraham A. J Telemed Telecare Πρόγραµµα τηλειατρικής (Ορθοπαιδική) µε φωτογράφηση της πάσχουσας περιοχής µε προστατευτική σχέση το κινητό τηλέφωνο A randomised controlled trial using mobile advertising to promote safer sex and sun safety to young people. Gold J, Aitken CK, Dixon HG, Lim MS, Gouillou M, Spelman T, Wakefield M, Hellard ME. Health Educ Res Πρόγραµµα ιατρικής ενηµέρωσης και πρόληψης για σεξουαλική και ηλιακή ασφάλεια προστατευτικη σχεση στατιστικα σηµαντική για τη σεξουαλική ασφ Performance factors of mobile rich Florez-Arango JF, media job aids for community health Iyengar MS, Dunn K, workers. Zhang J. J Am Med Inform Assoc. 2011;18: το κινητό ως εργαλείο στην ιατρική πράξη προστατευτική σχέση

31 Randomized controlled trial of a Hardy H, Kumar V, personalized cellular phone reminder Doros G, Farmer E, system to enhance adherence to Drainoni ML, Rybin D, antiretroviral therapy. Myung D, Jackson J, Backman E, Stanic A, Skolnik PR. Cell telephone ownership and social integration in persons with spinal cord injury. Roach MJ, Harrington A, Powell H, Nemunaitis G. AIDS Patient Care Πρόγραµµα υπενθύµισης STDS. 2011;25: για συµµόρφωση στη αντι HIV θεραπεία Προστατευτική σχέση Arch Phys Med Κοινωνική Rehabil. 2011;92: συναναστροφή ασθενών µε τραυµατικές κακώσεις σπονδυλικής στήλης και Προστατευτική σχέση-στατιστικά σηµαντική κινητό τηλέφωνο Qualitative Evaluation of a Mobile Lyles CR, Harris LT, Le Diabetes Technol Ther. Phone and Web-Based Collaborative T, Flowers J, Tufano J, Care Intervention for Patients with Britt D, Hoath J, Hirsch Type 2 Diabetes. IB, Goldberg HI, Ralston JD. Πρόγραµµα συµµόρφωσης στη θεραπεία για τη ρύθµιση σακχαρώδους διαβήτη Προστατευτική σχέση Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Circulation Hospitalizations in Ambulatory Stangl K, Bohm M, Boll Patients With Chronic Heart Failure: H, Baumann G, Honold The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD Πρόγραµµα τηλειατρικής για µείωση της θνησιµότητας και των νοσηλειών σε ασθενείς Απουσία προστατευτικής σχέσης µε καρδιακή ανεπάρκεια

32 India calling: harnessing the promise Shet A, de Costa A. of mobile phones for HIV healthcare. Trop Med Int Health. 2011;16: doi: /j x. Πρόγραµµα ιατρικής ενηµέρωσης για HIV µέσω κινητού τηλεφώνου Προστατευτική συσχέτιση Osteoarthritis Index delivered by Bellamy N, Wilson C, J Clin Epidemiol. mobile phone (m-womac) is valid, Hendrikz J, Whitehouse 2011;6: reliable, and responsive. SL, Patel B, Dennison S, Davis T; EDC Study Group. Εργαλείο µέσω κινητού τηλεφώνου στην ιατρική πράξη-οστεοαρρίτιδα προστατευτική σχέση-στατιστικά σηµαντική Association between number of cell phone contracts and brain tumor incidence in nineteen U.S. States. Lehrer S, Green S, Stock J Neurooncol. RG. 2011;101: Ογκοι εγκεφάλου και αριθµόςσυνδέσεων κινητής τηλεφωνίας επιβαρυντική συσχέτιση Mobile teledermatology in the Tran K, Ayad M, J Am Acad Dermatol. developing world: implications of a Weinberg J, Cherng A, 2011;64: feasibility study on 30 Egyptian Chowdhury M, Monir S, patients with common skin diseases. El Hariri M, Kovarik C. τεληδερµατολογίαδι γνωση µέσω φωτογραφιών µε χρήση κινητού τηλεφώνου προστατευτική συσχέτιση

33 Accessible and inexpensive tools for Lin Y, Heffernan C. global HPAI surveillance: A mobilephone based system. Prev Vet Med. 2011;98: Το κινητό ως εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης Προστατευτική συσχέτιση The uses of the iphone for surgeons. Dala-Ali BM, Lloyd MA, Al-Abed Y. Surgeon. 2011;9:44-8. Πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσης χειρουργών µέσω iphone Προσταετυτική συσχέτιση A feasibility study of cell phone and Moura EC, Claro RM, landline phone interviews for Bernal R, Ribeiro J, monitoring of risk and protection Malta DC, Morais Neto factors for chronic diseases in Brazil. O. Using text messaging in an undergraduate nursing course. Richardson A, Littrell OM, Challman S, Stein P. Cad Saude Publica. 2011;27: J Nurs Educ. 2011;50: doi: / Εργαλείο επιδηµιολογικής επιτήρησης και ανιχνευσης παραγόντων κινδύνου για χρόνιες νόσους µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου Βοηθητικό πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσς φοιτητών µε υπενθυµισεις µέσω κινητού Απουσία προστατευτικής συσχέτισης Προστατευτική σχέση

34 Text messaging for HIV prevention Wright E, Fortune T, with young Black men: formative Juzang I, Bull S. research and campaign development. AIDS Care. 2011:1-8. Πρόγραµµα πρόληψης από HIV µέσω µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας Προστατευτική σχέση A theory-based video messaging mobile phone intervention for smoking cessation: randomized controlled trial. Whittaker R, Dorey E, Bramley D, Bullen C, Denny S, Elley CR, Maddison R, McRobbie H, Parag V, Rodgers A, Salmon P. J Med Internet Res. 2011;13:e10. Πρόγραµµα ιατρικής ενηµέρωσης και πρόληψης για το κάπνισµα µέσω βιντεοµηνυµάτων κινητού τηλεφώνου Απουσία προστατευτικής σχέσης λόγω µειωµένου δείγµατος ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Cellular Video-Phone Assisted Transmission and Interpretation of Prehospital 12-Lead Electrocardiogram in Acute ST- Segment Elevation Myocardial Infarction. Gonzalez MA, Satler J Interv Cardiol. LF, Rodrigo ME, Gaglia 2011;24: doi: MA Jr, Ben-Dor I, /j Maluenda G, Hanna N, x. Suddath WO, Torguson R, Pichard AD, Waksman R. Πρόγραµµα τηλειατρικής µεσω κινητού. Προνοσοκοµειακό ΗΚΓ σε ασθενείς µε έµφραγµα προστατευτική σχέση µυοκαρδίου

35 Mobile phone in the Chain of Survival. Kovic I, Lulic I. Resuscitation Πρόγραµµα ιατρικής εκπαίδευσης,ενηµέρωσης και επειγόντων ενεργειών σε καρδιοπαθείς µέσω προστατευτική σχέση κινητού τηλεφώνου Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Koehler F, Winkler S, Schieber M, Sechtem U, Circulation Hospitalizations in Ambulatory Stangl K, Bohm M, Boll Patients With Chronic Heart Failure: H, Baumann G, Honold The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study. M, Koehler K, Gelbrich G, Kirwan BA, Anker SD; on behalf of the Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Investigators. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Πρόγραµµα τηλειατρικής για µείωση της θνησιµότητας και των νοσηλειών σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια Απουσία προστατευτικής σχέσης ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

36 Effects of electromagnetic fields Danker-Hopfe H, Dorn emitted by mobile phones (GSM 900 H, Bahr A, Anderer P, and WCDMA/UMTS) on the Sauter C. macrostructure of sleep. J Sleep Res. 2011;20: doi: /j x. Νευρικό σύστηµα (ύπνος) Απουσία επιβαρυντικής συσχέτισης στην αρχιτεκτονική του ύπνου Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants. Divan HA, Kheifets L, Olsen J. Scand J Work Environ Health pii: doi: /sjweh Επίδραση στην ψυχοκινητική εξελιξη στην βρεφική-νηπιακή ηλικία Απουσία συσχέτισης Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism. Volkow ND, Tomasi D, Wang GJ, Vaska P, Fowler JS, Telang F, Alexoff D, Logan J, Wong C. JAMA. 2011;305: Μεταβολισµός γλυκόζης στους νευρώνες Επιβαρυντική σχέση στατιστικά σηµατική για την περιοχή κοντά τη ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

37 Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies - how do they arise? Levis AG, Minicuci N, Ricci P, Gennaro V, Garbisa S. Environ Health. 2011;10:59. Ογκοι εγκεφάλου (review) Επιβαρυντική συσχέτιση Long-Term Mobile Phone Use and the Risk of Vestibular Schwannoma: A Danish Nationwide Cohort Study. Schüz J, Steding-Jessen M, Hansen S, Stangerup SE, Cayé-Thomasen P, Poulsen AH, Olsen JH, Johansen C. Am J Epidemiol Μακροπρόθεσµη εµφάνιση σβαννώµατος και Κινητά απουσία συσχέτισης Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from five Interphone countries. Cardis E, Armstrong Occup Environ Med. BK, Bowman JD, Giles GG, Hours M, Krewski D, McBride M, Parent ME, Sadetzki S, Woodward A, Brown J, Chetrit A, Figuerola J, Hoffmann C, Jarus- Hakak A, Montestruq L, Nadon L, Richardson L, Villegas R, Vrijheid M. Ογκοι εγκεφάλου (γλοίωµα, µηνιγγίωµα) Επιβαρυντική συσχέτιση για µακροχρόνια χρήση κινητού ιδίως για

38 Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: evidences from radars and mobile communication systems. Yakymenko I, Sidorik E, Exp Oncol. 2011;33:62- Νεοπλασία Kyrylenko S, Chekhun 70. V. N/a Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones including living and deceased subjects. Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Int J Oncol. 2011;38: doi: /ijo Ογκοι εγκεφάλου, γλοίωµα Επιβαρυντική σχέση Children's health and RF EMF exposure. Views from a risk assessment and risk communication perspective. Wiedemann P, Schütz H. Wien Med Wochenschr. Ογκοι εγκεφάλου, 2011;161: λευχαιµίες και ΗΜΑ(review) Ν/α Correlation between cellular phone use and epithelial parotid gland malignancies. Duan Y, Zhang HZ, Bu RF. Int J Oral Maxillofac Surg Επιθηλιακός καρκίνος παρωτίδας Επιβαρυντική συσχέτιση- µη στατιστικά σηµαντική

39 Association between number of cell phone contracts and brain tumor incidence in nineteen U.S. States. Lehrer S, Green S, Stock J Neurooncol. RG. 2011;101: Ογκοι εγκεφάλου και αριθµόςσυνδέσεων κινητής τηλεφωνίας επιβαρυντική συσχέτιση Time trends ( ) in brain cancer incidence rates in relation to mobile phone use in England. de Vocht F, Burstyn I, Cherrie JW. Bioelectromagnetics doi: /bem ιαχρονικές τάσεις όγκων εγκεφάλου σε σχέση µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου Απουσία συσχέτισης ΤΙΤΛΟΣ Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Giannakopoulos XK, Int Urol Nephrol Υπερπλασία Προστατευτικη συσχέτιση στατιστικά Giotis C, Karkabounas προστάτη και σηµαντική SC, Verginadis II, χρήση ΗΜΑ για Simos YV, Peschos D, βελτιώση Evangelou AM. συµπτωµάτων και κλινικής εικόνας ΤΙΤΛΟΣ Cellular Phone and Cellular Phone Accessory Dermatitis Due to Nickel Allergy: ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Berk DR, Bayliss SJ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Pediatr Dermatol. ερµατίτιδα επιβαρυντική doi: από το υλικό συσχέτιση /j του κινητού x. τηλεφώνου

40 Report of Five Cases.

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Expert Rev Anticancer Ther 2007;7:5-10. Int J Cancer 2006;119:2382-8. Am J Epidemiol 2006;164:637-43. Differentiation 2006;67:93-7

Expert Rev Anticancer Ther 2007;7:5-10. Int J Cancer 2006;119:2382-8. Am J Epidemiol 2006;164:637-43. Differentiation 2006;67:93-7 Διεθνής Βιβλιογραφία 997-200 Cancer and Mobile Phones Αρ. Τίτλος Αρθρου Έντυπο/Ημερομηνία Θέμα Mobile phones not associated w ith increased risk of cancer.. Expert Rev Anticancer Ther 2007;7:5-0 Καρκινος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Επιπτώσεις στην Υγεία. Ε Πολυχρονόπουλος Αναπλ Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Διατροφής

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Επιπτώσεις στην Υγεία. Ε Πολυχρονόπουλος Αναπλ Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Διατροφής Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Επιπτώσεις στην Υγεία Ε Πολυχρονόπουλος Αναπλ Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής Διατροφής 1 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία(HMA) Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος Συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος

Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Εργασιακό stress και στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Γ. Πλατής (Διοικητής Πρόεδρος ΔΣ ΓΝ Σύρου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18-20 Φεβρουαρίου 2010 1 Εργασιακό stress

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) με τον κίνδυνο για νεοπλασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α DETECT- ED ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής

Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(4):463-480 Eπικαιροποιημένα δεδομένα για τις επιδράσεις των κινητών και ασύρματων τηλεφώνων στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής Η έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Στέλιος Βούλγαρης Χειρουργός Ουρολόγος Υπεύθυνος Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκη LDR Βραχυθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Πανεπιστημιόπολις, Αθήνα 15701. τηλ 210-7274542, fax: 210-7274742 e-mail: lmargar@biol.uoa.gr http://kyttariki.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την ανθρώπινη υγεία! Κωνσταντίνος Γ. Βροντάκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος Στην εποχή µας, ο αναπτυγµένος τεχνολογικά πολιτισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013 M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος

Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Σεμινάριο ομάδας εργασίας 2010 Τι είναι μεταφραστική έρευνα ιονύσιος Φ. Κόκκινος Οόρος«μεταφραστική επιστήμη» νωρίς δεκαετία 1990 αφορούσε προσπάθειες για την ανεύρεση νέων αντικαρκινικών γονιδίων Karp

Διαβάστε περισσότερα

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6)

Λαχανικά. Φυτά. Ψάρια. Ψάρια. Ε ι κ ο σ α ν ο ε ι δ ή. Ακετυλο-CoA. Πλαστίδια. Eλαϊκό οξύ. Ενδοπλασµατικό δίκτυο. Λινελαϊκό οξύ (ω-6) Ω- 6/Ω-3 3 λιπαρά οξέα: το διατροφικό πηλίκο µε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Καλλιόπη Άννα Πούλια, MMedSci Κλινική ιαιτολόγος, ΓΝΑ «Λαϊκό» Φυτά Ψάρια Ακετυλο-CoA Eλαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Lion s Mane. «Η χαίτη του λιονταριού»

Lion s Mane. «Η χαίτη του λιονταριού» Lion s Mane «Η χαίτη του λιονταριού» Hericium Erinaceus Το Hericium Erinaceus είναι γνωστό στην Κίνα και στην Ιαπωνία όπου το χρησιμοποιούν εκατοντάδες χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική και ως τροφή διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Νοταρά Βενετία 1, Κουλουρίδης Κωνσταντίνος 2, Βιόλατζης Αριστείδης 3, Βάγκα Ελισσάβετ 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Msc, Τμήμα Επισκεπτών-τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2

Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2 Πύλλη Μαγδαληνή 1, Βασίλειος Ραφτόπουλος 2, Νίκος Μίντλετον 2, Αντρέας Χαραλάμπους 2 1.Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής Η κύρια λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Τα λάθη στο δείγµα και τη στατιστική ανάλυση Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµέτωποι µε τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή):

Αντιµέτωποι µε τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή): Αντιµέτωποι µε τον «παντογνώστη» ασθενή (ή συγγενή): Όταν ο αυτοέλεγχός µας δοκιµάζεται Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Α Ουρολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών Σύγκρουση συµφερόντων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Ευδοξία Μπουτμπάρα, Δήμητρα Κεσίδου, Θ. Γεωργιάδης, Σ. Παραστατίδης, Γεωργία Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο

Προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο _ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_ Προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και θνητότητας παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προοπτική μελέτη στις επιδράσεις της καθημερινής έκθεσης σε Frei P, Mohler E,

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προοπτική μελέτη στις επιδράσεις της καθημερινής έκθεσης σε Frei P, Mohler E, ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Προοπτική μελέτη στις επιδράσεις της καθημερινής έκθεσης σε Frei P, Mohler E, χαμηλής συχνότητας Η/Μ Braun-Fahrländer C, ακτινοβολία (κινητή τηλεφωνία,

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ AK. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ AK. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ AK. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ NA ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και μαθητές Γυμνασίου: Γνώσεις για την επίδραση της ακτινοβολίας στον άνθρωπο και το περιβάλλον και προφίλ χρήσης

Κινητή τηλεφωνία και μαθητές Γυμνασίου: Γνώσεις για την επίδραση της ακτινοβολίας στον άνθρωπο και το περιβάλλον και προφίλ χρήσης Κινητή τηλεφωνία και μαθητές Γυμνασίου: Γνώσεις για την επίδραση της ακτινοβολίας στον άνθρωπο και το περιβάλλον και προφίλ χρήσης Πέρσα Φώκιαλη 1, Νικόλαος Τσατταλιός 2 1. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Συγγραφείς Βιβλιογραφική αναφορά Θέµα Αξιολόγηση

Τίτλος Συγγραφείς Βιβλιογραφική αναφορά Θέµα Αξιολόγηση Τίτλος Συγγραφείς Βιβλιογραφική αναφορά Θέµα Αξιολόγηση Reducing distracted driving: regulation and education to avert traffic injuries and fatalities. Pedestrians, vehicles, and cell phones. Mobile phone

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ; 10

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΗ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer

Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Βασικοί άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια νόσο Alzheimer Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τμήματος Νευροεκφυλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής, Ομιλητής, Σύμβουλος (κατά την τελευταία 4ετία) για τις εταιρείες: Astellas Pfizer Allergan Galenica Merc Lilly Menarini

Ερευνητής, Ομιλητής, Σύμβουλος (κατά την τελευταία 4ετία) για τις εταιρείες: Astellas Pfizer Allergan Galenica Merc Lilly Menarini Χρόνια προστατίτιδα Αποτελεσματικότητα θεραπείας & συμμόρφωση των ασθενών Ηρακλής Χ. Μητσογιάννης Β Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. Σύγκρουση συμφερόντων Ερευνητής, Ομιλητής,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Διευθυντής τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Ιατρικού Αθηνών 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχεδιασµός µελετών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οι φοιτητές ιατρικής αντιπαθούν την στατιστική όχι όµωςκαιοιγιατροί! Γιατίοιγιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική Διάσταση της Ψυχικής Υγείας

Η Κοινωνική Διάσταση της Ψυχικής Υγείας World Health Organisation Collaborating Centre Η Κοινωνική Διάσταση της Ψυχικής Υγείας 9 0 Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Νίκανδρος Μπούρας Περίγραμμα Ορισμός - Εννοια Ιστορική Θεώριση Το μέγεθος του

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ

Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Δρ. Απόστολος Ι. Δουγαλής Παθολόγος, Επιµελητής Α Νοσοκοµείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, παράρτηµα ΠΑΝΑΓΙΑ Λογικά επιχειρήµατα: Ηλικία "φαρµακοκινητική / φαρµακοδυναµική " τοξικότητα. "φάρμακα" " "αλληλεπιδράσεις. Παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HPV (+) ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών

Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία. Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Αντιμετώπιση της νόσου Πάρκινσον: Νευρολογική Θεραπεία Ιωάννης Ελλούλ Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας Παν/μίου Πατρών Φυσική ιστορία της νόσου Πάρκινσον Διάγνωση 5 έτη 10 έτη 15 έτη Εξέλιξη Δυσκαμψία Βραδυκινησία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ο ετήσιος αριθμός των

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

αναφορά Bioelectromagnetics 2009;30:556-63 Pediatrics 2009;123:e179-85 Traffic Inj Prev 2008;9:42- Οδήγηση ποδηλάτου Accid Anal Prev 2008;40:1859-64

αναφορά Bioelectromagnetics 2009;30:556-63 Pediatrics 2009;123:e179-85 Traffic Inj Prev 2008;9:42- Οδήγηση ποδηλάτου Accid Anal Prev 2008;40:1859-64 Διεθνής Βιβλιογραφία 007-009 ACCIDENTS AA Τίτλος Συγγραφείς Θέμα Αξιολόγηση 4 5 6 7 8 Short-term exposure to mobile phone base station signals does not affect cognitive functioning or physiological measures

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth. Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.gr/mobile/ Video: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2579190/30-000-flights-covering-25-million-miles-beautiful-video-reveals-entire-day-european-air-travel-just-two-minutes.html#v-3330729931001

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

DOI: 105281/zenodo.17458

DOI: 105281/zenodo.17458 (2015), 4, 2 Ί Ω 1, σ ς ς 2, ς ς 2 1. Καθη ή ρια Τ ή α ος Νοση ι ής, Α ά ρ ιο Τ χ ο ο ι ό Ί ρ α Θ σσα ο ί ης 2. Τ ή α Νοση ι ής, Α ά ρ ιο Τ χ ο ο ι ό Ί ρ α Θ σσα ο ί ης DOI: 105281/zenodo.17458 Π σ ώ ς

Διαβάστε περισσότερα