ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης Ώρες λειτουργίας για τους Φοιτητές: ος όροφος κτιρίου θεολογικής σχολής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ Τ: F: , M: W: Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής (σε αναμονή η έγκριση της μετονομασίας του σε Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας & Κατάρτισης) ιδρύθηκε το ΔΦΓΥΔΦΓΔΦΓ 2009 με τη με αριθμό 35962/Β1/ απόφαση ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ Β 661/ ). Λειτουργεί στον τέταρτο όροφο του κτιρίου της θεολογικής σχολής από το 2010, οπότε και εγκρίθηκε η κατασκευή του χώρου όπου εδρεύει σήμερα, καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του για την εκπλήρωση των σκοπών του και τις ανάγκες της λειτουργίας του. Σκοποί του Εργαστηρίου, με βάση την ιδρυτική πράξη και τον κανονισμό του, είναι μεταξύ άλλων οι εξής: Η εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο πεδίο της αγωγής των παιδιών και των εφήβων, η ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση και Πρακτική Άσκηση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων στα γνωστικά αντικείμενα της Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής των Θεολογικών μαθημάτων με χρήση Πολυμέσων, νέων μεθόδων και Τεχνολογιών σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τεκμηρίωση, η έρευνα και η μελέτη στα πεδία των θεωρητικών Επιστημών και ιδιαίτερα των Επιστημών της Αγωγής, σε συνάρτηση με τις εφαρμογές τους σε όλες

2 τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η σύλληψη και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου. Η κάθε μορφής συνεργασία με την Εκκλησία, με Κέντρα Ερευνών, Ινστιτούτα, Εργαστήρια και με Πανεπιστημιακά Τμήματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται οι επιστημονικοί τους στόχοι με εκείνους του Εργαστηρίου. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων, καθώς και η διάδοση των ερευνητικών πορισμάτων τους μέσω δημοσιεύσεων και εκδόσεων. Η παροχή ερευνητικών και επιστημονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με θέματα αγωγής, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εκδηλώνουν αντίστοιχο ενδιαφέρον. Το Εργαστήριο έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα σειρά δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών του. Ειδικότερα, οι δράσεις του Εργαστηρίου συνοψίζονται ως εξής: Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και μέσω της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ., το Εργαστήριο υλοποιεί μέχρι σήμερα τα εξής Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ): (Πράξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ): «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ», στο πλαίσιο του μαθήματος: (ΥΕ21) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ IV: Ειδική Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών Πρακτική Άσκηση του ΣΤ και Η Εξαμήνου. [Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.4 «Επαγγελματικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργασίας», Πράξη «Πρακτική Άσκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης»): «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ», στο πλαίσιο του μαθήματος: Ειδική Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών Πρακτική Άσκηση του

3 Η Εξαμήνου]. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη , και πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση συνολικά 236 φοιτητές. Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ) (Πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ [ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ]»): Εισαγωγή Διατμηματικού μαθήματος με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο». [Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, (Ενέργεια «Προγράμματα επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»): Εισαγωγή Διατμηματικού μαθήματος με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο»]. Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος: Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών σε Σχολικές Μονάδες υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής του Τμήματος, στα πλαίσια α) του Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου μαθήματος Ε / Ζ Εξαμήνου (ΥΕ10) «Παιδαγωγικά ΙΙΙ Γενική Παιδαγωγική - Πρακτική Άσκηση» και β) του Υποχρεωτικού / Επιλεγόμενου μαθήματος ΣΤ / Η Εξαμήνου (ΥΕ21) «Παιδαγωγικά ΙV - Ειδική Διδακτική των Θρησκευτικών - Πρακτική Άσκηση». Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην εξοικείωση των Φοιτητών με τους χώρους της μελλοντικής τους εργασίας, σε θέματα που αφορούν τη Γενική Παιδαγωγική Επιστήμη, καθώς και την Επιστήμη της Διδακτικής και ειδικότερα της Ειδικής Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην ουσιαστικότερη και ταυτόχρονα δημιουργικότερη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής και διδακτικής ανατροφοδότησης. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με ένα δίκτυο πενήντα (50) Σχολικών Μονάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται Πειραματικά, Επαγγελματικά, Εσπερινά, Εκκλησιαστικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία, καθώς και ένα Σχολείο Ειδικής Αγωγής, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η ποικιλία των Σχολείων προσβλέπει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη αντιπροσώπευση όλων των ειδών των

4 Εκπαιδευτικών Μονάδων. Καθ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης συντάσσονται εκθέσεις όλων των εμπλεκομένων μερών. Ειδικότερα, συντάσσονται εκθέσεις από τους Φοιτητές, τους Θεολόγους εκπαιδευτικούς και τους Διευθυντές των συνεργαζομένων Σχολικών Μονάδων. Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Στο Εργαστήριο υλοποιούνται, επίσης, εργαστηριακές ασκήσεις για τα εξής παιδαγωγικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα: Γ1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υποχρεωτικό / επιλεγόμενο μάθημα ΣΤ / Η Εξαμήνου: (ΥΕ21) Παιδαγωγικά ΙV Ειδική διδακτική των θρησκευτικών Πρακτική Άσκηση. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Υποχρεωτικό / επιλεγόμενο μάθημα Ε / Ζ Εξαμήνου: (ΥΕ10) Παιδαγωγικά ΙΙΙ Γενική Παιδαγωγική Πρακτική Άσκηση. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Υποχρεωτικό μάθημα Δ Εξαμήνου: (Υ406) Παιδαγωγικά ΙΙ Παιδαγωγική Ψυχολογία. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Υποχρεωτικό μάθημα Β Εξαμήνου: (Υ207) Παιδαγωγικά Ι Θεολογία και εκπαιδευτική Τεχνολογία. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Γ2. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιλεγόμενο μάθημα Παιδαγωγικής Χειμερινού Εξαμήνου: (Χ275) Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Επιλεγόμενο μάθημα Παιδαγωγικής Θερινού Εξαμήνου: (Θ290) Η ομαδική εργασία στο σχολείο και η κοινωνικοποιητική της διάσταση. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής.

5 Επιλεγόμενο Μάθημα χριστιανικής Παιδαγωγικής Θερινού Εξαμήνου: (Θ165) Κατηχητική. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Διατμηματικό επιλεγόμενο μάθημα στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο». Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Επιλεγόμενο Μάθημα Θερινού Εξαμήνου: (Θ242) «Εφαρμογές θρησκευτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό». Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Γ3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό μάθημα Α Εξαμήνου: (ΠΑ5) Χριστιανική Παιδαγωγική. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Μεταπτυχιακό μάθημα Β Εξαμήνου: (ΠΑ7) Ειδική διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Μεταπτυχιακό μάθημα Γ Εξαμήνου: (ΠΑ10) Παιδαγωγική Ψυχολογία. Διδάσκων: Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Χριστιανικής Παιδαγωγικής. Δ. ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Το Εργαστήριο παρέχει στους Φοιτητές, σε ομάδες είκοσι (20) Φοιτητών ανά εβδομάδα, Πρόγραμμα Μικροδιδασκαλιών στα πλαίσια των μαθημάτων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ IV και συγκεκριμένα στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης που εντάσσεται σε αυτά. Αρχικά, πραγματοποιείται μία υποδειγματική μικροδιδασκαλία από το διδάσκοντα. Στη συνέχεια σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται μικροδιδασκαλίες από τους ίδιους τους Φοιτητές με τη χρήση ΤΠΕ, στο πλαίσιο εικονικής τάξης εντός του Εργαστηρίου, με ακροατήριο τους υπόλοιπους Φοιτητές της ομάδας. Κατόπιν, διεξάγεται συζήτηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας σχετικά με το σχεδιασμό, τη μέθοδο και τη διεξαγωγή της. Οι Μικροδιδασκαλίες, αποτελούν

6 απαραίτητα και θεμελιακά στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση, την κατάρτιση και την προετοιμασία των Φοιτητών, προκειμένου να είναι σε θέση να διδάξουν σε μία πραγματική τάξη. Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Στα πλαίσια της εκπλήρωσης του σκοπού του, το Εργαστήριο έχει διοργανώσει και πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα και τις εξής, μεταξύ άλλων, επιστημονικές εκδηλώσεις: Ημερίδα με θέμα: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας: Εφαρμογή Αποτελέσματα Προοπτικές», 30 Μαϊου 2011, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ. Εσπερίδα με θέμα: «παιδεία & παιδί στο έργο του Παπαδιαμάντη, 12 Δεκεμβρίου 2011, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ. Ημερίδα με θέμα: «Σχετικισμός και Αξίες», 8 Μαϊου 2012, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ. Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Το Μάθημα των Θρησκευτικών: Προβληματισμοί Επισημάνσεις Προτάσεις», Μαρτίου 2013, Αίθουσα τελετών ΑΠΘ & Αίθουσα εκδηλώσεων Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Το Εργαστήριο πραγματοποιεί εκδρομές με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εκδρομές: ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ προσκύνημα ιερών Λειψάνων εν πλω, (21 Μαϊου 2013). ΜΕΤΣΟΒΟ Αρχοντικό Τοσίτσα Μουσείο Ηπειρώτικης Λαϊκής Τέχνης, Εκθετήριο Οινοποιείου Αβέρωφ, Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, (4 Δεκεμβρίου 2012). ΜΕΤΕΩΡΑ Ι.Μ. Αγίου Στεφάνου, Ι.Μ. Βαρλαάμ, Μεγάλο Μετέωρο (23 Μαϊου 2012). ΔΡΑΜΑ Ιστορικά Μοναστήρια Παγγαίου, Ι.Μ. Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, Ι.Μ. Αναλήψεως του Σωτήρος, (14 Δεκεμβρίου 2011). ΚΑΣΤΟΡΙΑ Ι.Ν. Αγίου Νικολάου της Αρχόντισσας Θεολογίνας, Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, Ι.Μ. Παναγίας Μαυριώτισσας, (10 Μαϊου 2011).

7 Ζ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Παρέχεται πρόσθετη προγραμματισμένη υποστήριξη στα μαθήματα και τις εφαρμογές της Παιδαγωγικής ειδικά για εργαζόμενους Φοιτητές, οι οποίοι λόγω της εργασίας τους δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη σχολή κατά τις εργάσιμες ώρες συνεργασίας με τους Φοιτητές. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται κατόπιν προσυνεννόησης, σε προγραμματισμένες απογευματινές ώρες.