ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (Kοινό για όλα τα Τμήματα της AΣΕΤEΜ)

2 ΜΑΘΗΜΑ Α1: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ: ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα - Ιστορική Ανασκόπηση. Σχέσεις τους µε τις άλλες Επιστήµες της Αγωγής. Αντικείµενα των Αρχών ιδασκαλίας. - Ορισµός και έννοια της διδασκαλίας. Σχέση διδασκαλίας και µάθησης. Αρχές και συνθήκες µάθησης - Σκοποί της ιδασκαλίας: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ικανοτήτων, ανάπτυξη ενδιαφερόντων, διαµόρφωση προσωπικότητας - Μορφωτικά αγαθά: Θεωρία για την κατάρτιση προγραµµάτων, σκοποί προγράµµατος, εκλογή των µορφωτικών αγαθών (διδακτέας ύλης), παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή τους, είδη προγραµµάτων συγκέντρωση και διάταξη της ύλης - Η πορεία της διδασκαλίας: Σηµασία και ορισµός, συστήµατα, διάρθρωση, παράγοντες, στάδια (Προετοιµασία, Παρουσίαση, Εφαρµογή, οκιµασία) - Το σχέδιο µαθήµατος: Πλεονεκτήµατα, µορφή, κύκλος εργασιών, υποδείγµατα, πρακτική εφαρµογή - ιδακτικές αρχές: Αυτενέργειας, εποπτικότητας,εργασίας, επικαιρότητας, ενίσχυσης, κοινωνικότητας, βιωµατικότητας, αξιολογική, οργανώσεως, ενδιαφέροντος, κινήτρων, ανατροφοδότησης, ελέγχου ερεθισµάτων. - ιοίκηση τάξεως: Συµπεριφορά διδασκόντων και µαθητών, πρόληψη ανωµαλιών, χειρισµός απειθαρχίας, ποινές. - Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού: Έργο, χαρακτηριστικά, σχέσεις µε µαθητές και λοιπούς παράγοντες σχολείου και κοινώνίας ΕΞΑΜΗΝΟ Ε: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΏΡΕΣ: 2/εβδοµάδα - Έννοια και σηµασία της µεθόδου διδασκαλίας. Το διδακτικό σύστηµα - Η διδακτική µέθοδος τορ Ντιούϊ. Το σχολείο εργασίας. Σχέδια Dalton, Winnetca και άλλα. - Η Προγραµµατισµένη ιδασκαλία: Ορισµός, κριτική, τύποι προγραµµάτων. - Η ιάλεξη: Φύση, µορφές. - Η Επίδειξη: φύση, τεχνική. - Η Ερωτηµατική Μέθοδος: φύση, µορφές. - Η Μέθοδος της συζήτησης: φύση, κριτική, χρήσεις,τεχνική, τυποποιηµένες µορφές της. - Η Ατοµική ιδασκαλία και οι Μαθητικές Εργασίες. - Το πείραµα και η έρευνα. - Η διδασκαλία των δεξιοτήτων: φύση δεξιότητας, σχηµατισµός συνηθειών, προπαρασκευαστική εργασία, επίδειξη, πρακτική εξάσκηση. - Μέθοδοι διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού: Υπόκριση, µικρό διδασκαλία, ανάλυση αλληλαντιδράσεων

3 ΜΑΘΗΜΑ Α2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Σχέση των Τοµέων Παραγωγής και των Επαγγελµάτων µε την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Έννοια και Σκοποί της Ανάλυσης Επαγγέλµατος στην Τεχνική καν Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Η Ανάλυση Επαγγέλµατος σαν αφετηρία προσδιορισµού του διδακτικού περιεχοµένου των Μαθηµάτων Ειδικότητας. Εφαρµογή της µεθόδου των Συστηµάτων (SYSTEM APPROACH) στην ανάπτυξη Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Αρχές Σύνταξης Αναλυτικών Προγραµµάτων, µε ειδική αναφορά στα Αναλυτικά Προγράµµατα της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά Ειδικότητα. Σκοπός και περιεχόµενο των Γενικών Μαθηµάτων στα Αναλυτικά Προγράµµατα της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάρτιση των Αναλυτικών Προγραµµάτων. Αντιπροσωπευτικές θεωρίες κατάρτισης Αναλυτικών Προγραµµάτων. Η διαδικασία σύνταξης των Αναλυτικών Προγραµµάτων και ο ρόλος των Συµβουλευτικών Επιτροπών. Σύγχρονες τάσεις στα Αναλυτικά Προγράµµατα Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Οι διδακτικές ενότητες των Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Η Επαγγελµατική εµπειρία του Καθηγητή σαν παράγοντας επιλογής του συγκεκριµένου περιεχοµένου καθεµιάς διδακτικής ενότητας. ιάκριση των ενοτήτων µε βάση τους γενικούς σκοπούς σε Πράξεις και Πληροφορίες. Είδη και χαρακτηριστικά Πράξεων. Εύρεση Πράξεων κατά ειδικότητα και σειρά διδασκαλίας αυτών. Η αναγκαιότητα διδασκαλίας των Πληροφοριών. Ταξινόµηση και αξιολόγηση Πληροφοριών σε κατηγορίες κατά ειδικότητα.

4 ΜΑΘΗΜΑ A3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΏΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Πηγές περιεχοµένου διδασκαλίας Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Εύρεση και αξιολόγηση Πηγών. Το Πρόβληµα του χρόνου της διδασκαλίας και ο χρονικός προγραµµατισµός της διδακτέας ύλης. Οι Ειδικοί Αντικειµενικοί Σκοποί των Ενοτήτων. ιατύπωση αντικειµενικών σκοπών και διάκριση αυτών. Το Πρόγραµµα Σπουδής και η σηµασία του στη διδακτική των Μαθηµάτων Ειδικότητας. ιαµόρφωση Σκελετού Προγράµµατος Σπουδής µε βάση το Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραµµα. Εξεύρεση και προετοίµασία Βοηθητικών Στοιχείων ιδασκαλίας. Εργασίες Μαθητών: Κριτήρια επιλογής τους και η ένταξή τους στη διδακτική των Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων. Τα Εκπαιδευτικά Έργα σαν Φορείς διδασκαλίας Πράξεων και Πληροφοριών. Φύλλο συσχετισµού Εργασιών, ή Έργων και Ενοτήτων. Οργάνωση Τεχνικών και Επαγγελµατικών Μαθηµάτων µε Σύστηµα Καρτελλών. Προετοιµασία και χρησιµοποίηση Φύλλων Πράξεων, Φύλλων Πληροφοριών, Φύλλων Ανάθεσης Εργασιών και Φύλλων Έργων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη µεταβολή του Προγράµµατος Σπουδής. Προσαρµογή Προγράµµατος Σπουδής σε ειδικές συνθήκες και διαµόρφωση Ειδικού Προγράµµατος Σπουδής. Αξιολόγηση του Προγράµµατος Σπουδής µε βάση τις επιδόσεις στο Σχολείο και την επαγγελµατική απόδοση.

5 ΜΑΘΗΜΑ Α4: ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΩΡΕΣ: 2 + 2Ε/εβδοµάδα Α. ΘΕΩΡΙΑ - Εισαγωγή. Ορισµός. Η σπουδαιότητα των Ε.Μ.. στη ιδασκαλία/μάθηση. - Σκοποί των Ε. Μ. ιδασκαλίας. Άλλες ονοµασίες. - Τα Ε. Μ. ιδασκαλίας - oι αισθήσεις µας η ιδασκαλία/μάθηση - Τα πραγµατικά αντικείµενα η ιδασκαλία/μάθηση. Πλεονεκτήµατα/µειoνεκτήµατα. Χαρακτηριστικά των καλών Ε.Μ.. ιαδικασία προβολής στην Τάξη Είδη Ε.Μ. ιδασκαλίας (Μηχανήµατα-Συσκευές) Προγράµµατα-Οθόνες προβολής. Γραφοσκόπιο: (OVERHEAD PROJECTOR) - Ανακλαστικός Προβολέας. Προβολέας διαφανιών. ιαφάνειες Ο.Η. Μηχανήµατα παραγωγής διαφανών Ο.Η. Επισκόπιο: (OPAQUE PROJECTOR) Προβολέας Αδιαφανών εικόνων. Είδη Αδιαφανών εικόνων Επισκσπίου. Επιδιασκόπιο: Προβολέας Αδιαφανών Εικόνων και SLIDES. ιασκόπια: Προβολείς SLIDES. Είδη SLIDES. Προβολέας σταθερών εικόνων (FILM STRIPS) Ειδη σταθερών εικόνων. Ηχοδιασκόπια. Προβολείς SLIDES/FILM STRIPS µε ήχο. Μαγνητόφωνα, Ηλεκτρόφωνα. Κινηµατογραφική Μηχανή Προβολής. TV για υποστήριξη της ιδασκαλίας/μάθησης. Μαγνητοσκόπια (VIDEO), CAMERA. Κλειστό Κύκλωµα TV. Γαιωστατικοί ορυφόροι - ορυφορική Ζεύξη. Φωτογραφία για υποστήριξη της ιδασκαλίας/μάθησης. Φωτογραφικές Μηχανές. FILMS. Τα µη προβαλλόµενα: Βιβλία, Πίνακες, ιδακτικοί χάρτες. Γράµµατα. Μηχανήµατα αναπαραγωγής εντύπου εποπτικού Υλικού. Βιβλιοδεσία. Το κοινωνικό Περιβάλλον σαν πηγή ιδασκαλίας/μάθησης Μεγέθυνση - Σµίκρυνση Μεταφορά Σχεδίων. Κριτήρια Επιλογής Ε.Μ.. για προβολή. Μελλοντολογία - Κίνητρα. Ιεράρχηση των Ε.Μ.. σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά τους στη ιδασκαλία/μάθηση. Για καθένα από τα παραπάνω θα γίνεται διεξοδική ανάλυση - συζήτηση. Πλεονετκτήµατα Μειονεκτήµατα - Πηγές προµηθειών - Κόστος - Σηµερινή εξέλιξη - Σύγκριση µεταξύ τους. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ Ε.Μ.Δ. Στο Εργαστήριο Ε.Μ.. πραγµατοποιούνται ασκήσεις, όπως: - Εκµάθηση χειρισµού των µηχανηµάτων/συσκευών. - Κατασκευή ιαφανιών Γραφοσκοπίου (Ο.Η.) - Κατασκευή Προβαλλαµένων αδιαφανών εικόνων Επισκοπίου. Εγκατάσταση

6 Οθόνης. - Κατασκευή ιδακτικών απεικονίσεων. - Λήψη (φωτογράφηση) µε αρνητικό/θετικό FILM. - Εµφάνιση FILMS αρνητικού/θετικού. - Εκτύπωση Φωτογραφιών. Εµφάνιση φωτογραφιών. - Ηχογράφηση. Παρουσίαση SLIDES/FILMSTRIPS µε ή χωρίς ήχο. - Πολυγράφηση. - Προβολή Κινηµατογραφικής Ταινίας. - TV - Λήψη και εγγραφή VIDEO εκπαιδευτικού θέµατος. - Υπολογισµός και εκτέλεση Ηλεκτρακουστικής εγκατάστασης. - Συντήρηση των Ε.Μ. ιδασκαλίας.

7 ΜΑΘΗΜΑ A5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Εισαγωγή-Ιστορική αναδροµή. Ορισµός της Οργάνωσης. Οργάνωση υπό ευρεία έννοια. Είδη Εργαστηρίων. Σύγκριση Σχολικού -Βιοµηχανικού Εργαστηρίου. Αντικειµενικοί Σκοποί Σχολείου-Βιοµηχανίας. Υπάρχοντα και νέα Σχολικά Εργαστήρια. Πώς γίνεται η µελέτη για τον απαιτούµενο Εργαστηριακό Εξοπλισµό. Συγγραφή προδιαγραφών. ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Χαρακτηρισµός και διαίρεση του εργαστηριακού εξοπλισµού. θεµελιώδεις αρχές Προµηθειών. ωρεές από Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα. Ένταξη του νέου εξοπλισµού στον Υπάρχοντα. Επιλογή Πόλης και θέσης στην πόλη για ίδρυση Τεχνικού Επαγγελµατικού Σχολείου. Χωροταξική τοποθέτηση αιθουσών-εργαστηρίων και λοιπών βοηθητικών χώρων. Το Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα. Γενική Σχεδίαση Σχολικού Συγκροτήµατος. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού, του Αρχιτέκτονα και των άλλων Μηχανικών στη σχεδίαση. Το Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα στη διαµόρφωση σχολικού Συγκροτήµατος και Εργαστηριακών αιθουσών. Σχεδίαση των Εργαστηριακών αιθουσών. Κριτήρια τοποθέτησης του Εργαστηριακού εξοπλισµού στο Εργαστήριο. Περιβαλλοντολογικές συνθήκες στο Εργαστήριο-θόρυβος. Φωτισµός. Είδη. µελέτη φωτισµού. Απογραφή-Αρχειοθέτηση του Εργαστηριακού Εξοπλισµού. Φωτισµός Ασφαλείας. Υγιεινή στον Εργαστηριακό χώρο. Συνθήκες Υγιεινής. Μεταδοτικές ασθένειες. Συνέπεια κακής οργάνωσης. Η πρόληψη Ατυχηµάτων στο Σχολικό Εργαστήριο. Εξοπλισµός Aσφαλείας. Η ευθύνη του Καθηγητή. Ανάλυση της πυρκαγιάς. Κατηγορίες πυρκαγιάς. Καταστολή. Ηλεκτρονική πυρανίχνευση/καταστολή Σχεδίαση Ηλεκτρονικής πυροπροστασίας. Κώδικας χρωµάτων για πρόληψη ατυχηµάτων στο σχολικό εργαστήριο. Εξοπλισµός Φαρµακείου.

8 ΜΑΘΗΜΑ Α6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΏΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα (Αξιολόγηση επίδοσης µαθητών ώρες 2, Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής ώρα 1) 1) Αξιολόγηση Επιδόσεως - Αξιολόγηση της επιδόσεως και εκπαιδευτικές µετρήσεις (ιστορία, εξέλιξη, εφαρµογές). Οι αντικεµενικοί σκοποί συµπεριφοράς, και η σχέση τους µε την Αξιολόγηση. Ιδιότητες οιασδήποτε µεθόδου µετρήσεως: Κύρος (validity ), Αξιοπιστία (realiability), αντικειµενικότητα, διακριτικότητα, περιεκτικότητα, πρακτικότητα και χρησιµότητα. - Κατασκευή αντικειµενικών τεστ επιδόσεως Πολλαπλής Εκλογής, Αληθούς-Εσφαλµένου, Συζεύξεως, Συµπληρώσεως, κλπ. - Κατασκευή και τρόπος διορθώσεως-βαθµολογήσεως εξετάσεως: συντόµου απαντήσεως, αναπτύξεως θέµατος, λύσεως προβλήµατος κλπ. - Η προφορική εξέταση (πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα και χρήση) - Τεστ αντικειµένων. Τεστ εκτελέσεως. - Αξιολόγηση (1) κατ' οίκον γραπτής εργασίας, (2) έργου (project). - Η παρατήρηση ως µέσον αξιολογήσεως - Σχεδίαση και οργάνωση µιας εξετάσεως µε αντικειµενικά τεστ. - Βασικές Στατιστικές Έννοιες και η εφαρµογή τους στην τάξη. - Η σηµασία της ερµηνείας των βαθµών για το διδάσκοντα. Κατανοµή συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις. Μέτρα κεντρικής τάσεως. Μέση Τιµή, ιάµεσος, Επικρατούσα τιµή. Εκατοστιαία θέση ενός βαθµού. Μέτρα διασποράς: Εύρος, διακύµανση, τέταρτοµοριακή απόκλιση, τυπική απόκλιση. Η κανονική κατανοµή. Μέτρηση συσχετίσεως. Βαθµοί και συστήµατα βαθµολογήσεως. Ανάλυση διακριτικότητας-δυσκολίας των ερωτήσεων. Στάθµιση τεστ.

9 ΜΑΘΗΜΑ Α7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα - Σκοπός και περιοχές εκπαιδευτικής έρευνας. - Βασική έρευνα και εφαρµοσµένη έρευνα. - Η δοµή της Εκπανδευτνκής Έρευνας (διατύπωση του προβλήµατος, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µέθοδος της έρευνας, αποτελέσµατα, ερµηνεία αποτελεσµάτων, συµπεράσµατα). - Η Έρευνα ηµοσκόπησης (ερωτηµατολόγνο, συνέντευξη, παράγοντες κόστους, µέθοδοι δειγµατοληψίας, σχεδιασµός των ερωτήσεων, κλίµακες ερωτηµατολογίων, κωδικοποίηση των απαντήσεων, ηλεκτρονική επεξεργασία των απαντήσεων, στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων, σειρά εργασιών διεξαγωγής της έρευνας δηµοσκόπησης). - Η µέτρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα (µεταβλητές, κλίµακες µέτρησης, αξιοπιστία, κύρος). - Η Πειραµατική Έρευνα, (ατελείς, τέλειες, και σχεδόν πειραµατικές έρευνες). - Η έρευνα «εκ των υστέρων» (συγκριτική και συσχετιστική). - Μέθοδοι παρατήρησης και συλλογής στοιχείων (τεστ, ανάλυση περιεχοµένου, σηµαντικός διαφορητής, τεχνική Q). - Η παρουσίαση του κειµένου της έρευνας. - Εφαρµογές εκπαιδευτικής επαγωγικής στατιστικής που θα ακολουθούν την παρουσίαση καθεµιάς µεθόδου έρευνας (η µέθοδος χ 2, έλεγχος της διαφοράς µεταξύ µέσων, έλεγχος σηµαντικότητας συντελεστή συσχέτισης, ανάλυση διακυµάνσεως καί συνδιακυµάνσεως).

10 ΜΑΘΗΜΑ A8: ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Μέθοδοι διδασκαλίας µε Η/Y: Η διαδικασία της διδασκαλίας, η παρουσίαση του µαθήµατος, οι ασκήσεις του µαθήµατος, προσοµοιώσεις, έλεγχος. Η κατασκευή του διδακτικού προγράµµατος: Ο σχεδιασµός του µαθήµατος, σχεδιασµός των εικόνων στην οθόνη, διαγράµµατα ροής, πραγραµµατισµός, αξιολόγηση του διδακτικού προγράµµατος και βελτίωσή του. Κατασκευή προγραµµάτων για την επεξεργασία στοιχείων: 1) Αξιολόγησης επίδοσης µαθητών (κατασκευή καµπύλης βαθµολογίας, υπολογισµός βαθµού δυσκολίας, διακριτικότητας ερωτήσεων και αξιοπιστίας ενός τεστ). 2) Εκπαιδευτικής έρευνας (έλεγχος υποθέσεων εκπαιδευτικής επαγωγικής στατιστικής). Κατασκευή προγραµµάτων για τις διοικητικές Υπηρεσίες του σχολείου (Γραµµατεία, οικονοµική υπηρεσία, βιβλιοθήκη κ.λ.π.).

11 ΜΑΘΗΜΑ A9: ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β' ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα 1) Η επιστήµη της Ψυχολογίας (ορισµός, σκοπός, κλάδοι Ψυχολογίας) 2) Ιστορικά στοιχεία της Ψυχολογίας 3) Σύγχρονες ψυχολογικές Σχολές 4) Μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας 5) Το νευρικό σύστηµα: Φυσιολογική βάση της συµπεριφοράς 6) Αισθήσεις, αναθήµατα, συναισθήµατα 7) Έννοιες, κρίσεις, συλλογισµοί 8) Ανάγκες, προσοχή/ διαφέρον 9) Συνήθειες, έξεις 10) Η φαντασία 11) Η αντίληψη 12) Ψυχοβιολογική θεώρηση (ενότητα σώµατος-ψυχής) 13) Προσωπικότητα (διάφορες θεωρίες) 14) ιαταραχές προσωπικότητας (ψυχικές ασθένειες, ψυχώσεις, νευρώσεις), θεραπεία διαταραχών προσωπικότητας. 15) Προσαρµογή (µαταίωση, σύγκρουση, µηχανισµοί άµυνας)

12 ΜΑΘΗΜΑ Α10: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα - Έννοια και αντικείµενο της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας - (ορισµός και σκοπός της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, σχέσεις της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας µε άλλες επιστήµες και ιδιαίτερα µε την Παιδαγωγική, κυριότεροι σταθµοί στην ιστορία της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας) - Κληρονοµικότητα και Περιβάλλον - Η φύση της µάθησης - Κυριότερες θεωρίες για τη µάθηση (Συνειρµικές θεωρίες - Νοησιαρχικές θεωρίες) - Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση (κίνητρα/ Μέθοδος, µάθησης, ατοµικές διαφορές κλπ) - Οι νόµοι της µάθησης - Μορφές και Τρόποι της µάθησης (η µάθηση µε Παρατήρηση και µίµηση ενός προτύπου, η µάθηση µε λύση Προβλήµατος) - Μάθηση δεξιοτήτων - υσχέρειες µάθησης. - Μεταβίβαση της µάθησης (θεωρίες για τη µεταβίβαση της µάθησης, παράγοντες που ευνοούν τη µεταβίβαση της µάθησης) - Η Κοινωνική µάθηση στην τάξη - Μνήµη και Λήθη - Η νοηµοσύνη και η Μέτρησή της - Η διαδικασία της επικοινωνίας.

13 ΜΑΘΗΜΑ A11: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TOY ΕΦΗΒΟΥ MΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TOY ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Εισαγωγή στην ψυχολογία του παιδιού (στοιχεία, από τη σωµατική, πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική του ανάπτυξη) Ψυχολογία του Εφήβου. Λόγοι σπουδής της εφηβικής ηλικίας. Μέθοδοι συγκέντρωσης πληροφοριών για τους εφήβους. Η εφηβεία ως περίοδος της ζωής του ανθρώπου (ήβη και εφηβεία, επιδράσεις συνειδητές και ασυνείδητες, γενικά χαρακτηριστικά της εφηβείας, η κρίση της εφηβικής ηλικίας). Εξελικτικές µορφές συµπεριφοράς. Οι ανάγκες των εφήβων. Σωµατική ανάπτυξη των εφήβων (ανάπτυξη σώµατος, σεξουαλική ωρίµανση, σχέσεις ανάµεσα στη σωµατική ανάπτυξη και την προσωπικότητα) και τα προβλήµατα, που απορρέουν από αυτή. Πνευµατική ανάπτυξη των εφήβων (νοηµοσύνη, φαντασία, ονειροπολήσεις, καν ενδιαφέροντα) και τα προβλήµατα που απορρέουν απ αυτή. Συναισθηµατική ανάπτυξη των εφήβων (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιµέρους συναισθηµάτων) και τα προβλήµατα που απορρέουν απ αυτή. Κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων (σχέσεις µε τους γονείς, µε τους συνοµηλίκους, µε το άλλο φύλο, µε τους εκπαιδευτικούς, εκλογή επαγγέλµατος, απροσαρµοστία) και τα προβλήµατα που απορρέουν απ αυτή. Θέση των εφήβων στα θέµατα της ηθικής και της θρησκείας. Οι έφηβοι και η φιλοσοφία της ζωής. Ψυχοπροφυλακτική ή ψυχική υγιεινή των εφήβων. Προβλήµατα και κρίσεις των εφήβων. ιαφορές πρώτης και προχωρηµένης εφηβικής ηλικίας. Ολοκλήρωση της προσωπικότητας του εφήβου και εκτίµησή της.

14 ΜΑΘΗΜΑ Α12: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΩΡΕΣ 2/εβδοµάδα 1. Ψυχολογία Σχέσεων εργασίας (έννοια, αποστολή και περιοχές) a. Ιστορική ανασκόπηση (ιστορία της µηχανής) b. Εξέλιξη και εφαρµογές της Ψυχολογίας Σχέσεων εργασίας c. Η Βιοµηχανική πρόοδος στην υπηρεσία του ανθρώπου d. Οικονοµική και ψυχολογία σχέσεων εργασίας 2. Ανθρώπινη συµπεριφορά a. Αιτιώδης σχέση της συµπεριφοράς b. Η ψυχολογία των διαθέσεων c. Μηχανισµοί άµυνας (µαταίωση) d. Το ηθικό και οι διαπροσωπικές σχέσεις e. Τα κίνητρα στην εργασία (παρώθηση) 3. Ατοµικές διαφορές στην ανθρώπινη συµπεριφορά a. Η θεωρία για τις ανθρώπινες ανάγκες του Maslow b. Η σηµασία των ατοµικών διαφορών στην εργασία c. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση 4. Η εργασία a. Η αναγκαιότητα της εργασίας (σηµασία) b. Η αµοιβή της εργασίας c. Το περιβάλλον της εργασίας d. Εργασία και κόπωση e. Εργασία και συνεργασία f. Ελεύθερος χρόνος και εργασία 5. Εργονοµία a. Εργονοµικά παραδείγµατα b. Άνθρωπος και µηχανή 6. Οργάνωση των επιχειρήσεων a. Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού b. Συνέντευξη επιλογής (tests στην εργασία) c. ηµοκρατικές διαδικασίες οργάνωσης των επιχειρήσεων d. Η συµµετοχή των εργαζοµένων (συνδιοίκηση-αυτοδιαχείριση) e. Η συνοχή της οµάδας εργασίας (ηγεσία και διεύθυνση) f. Ελαστικά ωράρια εργασίας 7. Τα ατυχήµατα a. Αίτια των ατυχηµάτων b. Αλυσιδωτή εργασία (µονοτονία, ανία) c. Πρόληψη των ατυχηµάτων (έννοια, πρόληψη, επιπτώσεις) 8. Η ψυχολογία του καταναλωτή a. ηµοσκόπηση b. Έρευνα της αγοράς c. ιαφήµιση 9. Στοιχεία Κυβερνητικής

15 ΜΑΘΗΜΑ Α13: ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η ΏΡΕΣ: 3/εβδοµάδα - Εισαγωγή και εξέλιξη της Οδηγητικής και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. - Σκοπός και έννοια της Οδηγητικής - Ο Σχολικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός στα πλαίσια της Οδηγητικής - Βασικές έννοιες της Οδηγητικής - ΣΕΠ (Αυτογνωσία, αυτοπαραδοχή, γνώση του γύρω κόσµου, ωριµότητα, ευθύνη κ.τ.λ.) - Θεραπεία και πρόληψη - Ψυχολογία της επαγγελµατικής προσαρµογής και ψυχολογία επαγγελµατικής σταδιοδροµίας: διάφορες θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης - Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελµατική ανάπτυξη (οικογενειακή κοινωνικοοικονοµική θέση, οµάδες πίεσης, κ.τ.λ.) - Παράγοντες, που λαµβάνονται υπόψη για την αντιστοιχία ατόµου και επαγγέλµατος: Εκπαίδευση, επαγγελµατική καταλληλότητα (απτιτουτ), ιδιότητες προσωπικότητας, διαφέροντα, σωµατικές ικανότητες, συνθήκες εργασίας. - ιαγνωστικά µέσα για την εξακρίβωση των παραγόντων αυτών (συστηµατική παρατήρηση και χρήση των σχετικών τεστ) - Επαγγελµατική πληροφόρηση: Ταξινόµηση των επαγγελµάτων, λεξικά επαγγελµάτων, εγχειρίδια επαγγελµάτων, επαγγελµατικές µονογραφίες. Άλλα µέσα επαγγελµατικής πληροφόρησης (τέιπς, σλάιτς, επισκέψεις κ.τ.λ.) - Εκπαιδευτική πληροφόρηση (σχολεία-επαγγέλµατα). - Χρήση οδηγού σπουδών κ.τ.λ. - Οµαλή µετάβαση από το σχολείο στην εργασία και η σηµασία της µερικής απασχόλησης των νέων. - Η επαγγελµατική τοποθέτηση και το σχολείο. - Λήψη απόφασης. - Ψυχική υγεία και διαπρασωπικές-οµαδικές σχέσεις µαθητών - ανθρώπινες σχέσεις. - Οδηγητική - Πειθαρχία και σχολείο

16 ΜΑΘΗΜΑ A14: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα - Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο Οργάνωσης και ιοίκησης. Σηµασία της Οργάνωσης και ιοίκησης στη σύγχρονη κοινωνική και οικονοµική ζωή και ιστορική εξέλιξή της. - Βασικές αρχές Οργάνωσης. Συστήµατα Οργάνωσης. Βασικές αρχές Οργάνωσης της Εκπαίδευσης. Βασικές παράµετροι στην Οργάνωση της Εκπαίδευσης: Κοινωνικό, οικονοµικό, τεχνολογικό περιβάλλον. Βασικές µεταβλητές στην Οργάνωση της Εκπαίδευσης: Σκοποί της Εκπαίδευσης, Μαθητικό δυναµικό, Πρόγραµµα Εκπαίδευσης, Υλικοτεχνική υποδοµή. - Βασικές αρχές ιοίκησης. Σχολές ιοίκησης. Λειτουργίες της ιοίκησης. Συστήµατα ιοίκησης. Γραφειοκρατία και Εκπαίδευση. - Η άσκηση της διοίκησης στην Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά καλού Προϊσταµένου ή διευθυντή. Η τεχνική της λήψης αποφάσεων. Ο χειρισµός του ανθρώπινου δυναµικού στο χώρο της Εκπαίδευσης. Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση επίδοσης στο χώρο της Εκπαίδευσης. - Οργανωτική δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και δοµή της διοίκησής του. οµή του εκπαιδευτικού συστήµατος σε διάφορες σύγχρονες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΟΚ. - Οργανα λαϊκής συµµετοχής στην Ο. και. της Εκπαίδευσης. Εξελίξεις και προοπτικές στο χώρο της Οργάνωσης και ιοίκησης της Εκπαίδευσης. - Το πρόβληµα της αγωγής της σχέσεως των δύο φύλων - Εξωδιδακτικές δραστηριότητες. - Ο συναισθηµατικά ταραγµένος µαθητής και τα προβλήµατά του. - Μέθοδοι Ψυχολογικής βοήθειας (Συµβουλευτική) - Μέθοδοι αποδοτικής µελέτης - Φάκελος ατοµικότητας του µαθητή (καρτέλλα, δελτίο υγείας) - Η χρήση των πληροφοριών αυτών, το απόρρητό τους και η εκπαιδευτική δεοντολογία. - Η συνέντευξη σαν µέθοδος διαγνώσεως και παροχής βοήθειας για λήψη αποφάσεων. - Ο σύµβουλος, τα προσόντα του και το έργο του. - Οργάνωση υπηρεσίας Οδηγητικής µέσα σε µια σχολική µονάδα (προσωπικό και µέσα). - Άσκηση µαθητών: Θα παρουσιάσουν εργασία που θα στηρίζεται σε έρευνά τους σε συγκεκριµένο άτοµο (κατά περίπτωση µελέτη) (κέιζ στάντι) - Σχετικές οδηγίες και η µεθοδολογία της εξέτασης περιπτώσεως θα αναπτυχθούν από τον Καθηγητή.

17 -35- \ ΜΑΘΗΜΑ A15: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα - Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο της ΤΕΕ. - Σηµασία της για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. - Βασικοί σταθµοί στην εξέλιξη της ΤΕΕ. - Η εξέλιξη της ΤΕΕ στη νεότερη Ελλάδα. - Σύγχρονες τάσεις στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ΤΕΕ. - Η ΤΕΕ στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Μεταρρυθµίσεων. - Οργανωτική δοµή της ΤΕΕ. - Νόµος 1556/85. - Οργάνωση Σχολικών Μονάδων της ΤΕΕ. - Τεχνικό Επαγγελµατικό - Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο. - Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές. - Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα. - ιάρθρωση του ιδακτικού Προσωπικού, Προσόντα, διορισµοί, τοποθέτηση. - Λειτουργία, διοίκηση των σχολικών µονάδων. - Επιλογή, τοποθέτηση ιευθυντών και υπευθύνων. - Η άσκηση της διοίκησης. - Ο ιευθυντής και το ιδακτικό Προσωπικό. - Ανάθεση διδακτικών και εξωδιδακτικών εργασιών. - Ο ρόλος του Συλλόγου Καθηγητών στην ανάθεση εργασιών. - Σχέσεις ιευθυντή και διδακτικού Προσωπικού. - ιαπροσωπικές σχέσεις Προσωπικού. - Το ιδακτικό Προσωπικό έναντι του /ντή. - Ο /ντής και το Μαθητικό δυναµικό. - Οµαδικές δραστηριότητες των µαθητών. - Ο Σύλλογος των Καθηγητών. - Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των σχολείων της ΤΕΕ. - Όργανα λαϊκής συµµετοχής. - ιακίνηση αλληλογραφίας των Σχολείων. - Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης. - Ισχύουσα Νοµοθεσία σε θέµατα λειτουργίας των σχολείων της ΤΕΕ. - Νεότερες τάσεις στην οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της ΤΕΕ.

18 ΜΑΘΗΜΑ A16: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΞAMHNO: Ζ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα ΜΕΡΟΣ A Εισαγωγή στη Φιλοσοφία - Έννοια και περιεχόµενο - Το φιλοσοφικό πρόβληµα - Η φιλοσοφική µέθοδος - Σχέσεις Φιλοσοφίας και επιστήµης. - ιαίρεση και κλάδοι της Φιλοσοφίας. - Η σηµασία της Φιλοσοφίας - Τα βασικά προβλήµατα της Φιλοσοφίας: Γνωσιολογία, Μεταφυσική, Ηθική, Αισθητική. ΜΕΡΟΣ Β Η φιλοσοφία της Παιδείας - Έννοια. Αγωγή. Εκπαίδευση. Παιδεία. - Τα βασικά προβλήµατα της αγωγής. - Οι φιλοσοφικές κατευθύνσεις της Παιδείας. - Η φιλοσοφική θεµελίωση της παιδείας. - Η φιλοσοφική µέθοδος και η αγωγή. - Η φιλοσοφία της παιδείας και η πολιτική. - Η φιλοσοφία της παιδείας και η κοινωνία. - Αγωγή και κράτος. - Αγωγή και εξουσία. - Σχέσεις γενικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας της παιδείας. - Η χρησιµότητα της φιλοσοφίας της παιδείας. - Η διαµόρφωση µιας φιλοσοφίας της παιδείας. - Η ανάγκη φιλοσοφικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. - Θεµελιώδεις φιλοσοφικές κατευθύνσεις της παιδείας: Κλασικισµός, Ρεαλισµός, Πραγµατισµός, Ανασυγκροτισµός. - ευτερεύουσες φιλοσοφικές κατευθύνσεις: Υπαρξισµός, Σοσιαλισµός (Πολυτεχνική αγωγή). - Σύγχρονες κινήσεις και τάσεις: κριτική χειραφέτηση, παιδαγωγική και παιδαγωγική της ειρήνης - Η αµφισβήτηση του σχολικού θεσµού. Αντισχολικό κίνηµα.

19

20 ΜΕΡΟΣ Γ Σηµαντικότεροι σταθµοί και εκπρόσωποι της Φιλοσοφίας της Παιδείας - Κλασική αρχαιότητα: Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης - Ελληνιστική και Ρωµαϊκή περίοδος - Χριστιανισµός: α. Βυζάντιο, β. Μεσαιωνική Ευρώπη (Σχολαστικισµός) - Αναγέννηση (ανθρωπισµός) - Εκπαιδευτική πραγµατακρατία: Ratke, Komensky - Ευσεβισµός-Νεότερος ανθρωπισµός: Eranke, Fenelon, Herder, Wolf. - ιαφώτιση: John Locke, J.J. Rousseau, E. Kant - 19ος αιώνας: Pestalozzi, Herbart, Spencer - 20ος αιώνας: Dewey, Piaget, Sartre, Marx, Engels, Makarenco, Adorno, Marcuse, Habermas, Ivan Illich, E. Gintis, Bowles.

21 ΜΑΘΗΜΑ Α17: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα ΜΕΡΟΣ Α Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία - Αντικείµενο της Κοινωνιολογίας. - Κοινωνιολογία και κοινωνικές επιστήµες. - ιαίρεση της Κοινωνιολογίας. - Κοινωνιολογικοί κλάδοι. - Μέθοδοι της Κοινωνιολογίας. - Ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας. - Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα. - Θεµελιώδεις έννοιες και βασικές θεωρίες της Κοινωνιολογίας. - Έννοια της κοινωνίας και κοινωνική οµάδα. - Μορφές της κοινωνίας - Κοινωνικοί σχηµατισµοί - Κοινωνία και κοινωνικές επιδράσεις - Πολιτισµός και Κοινωνία - Κουλτούρα - Ιδεολογία - Κοινωνικοποίηση - Κοινωνικός έλεγχος - Κοινωνικά σύστηµα και κοινωνική αλλαγή. - Κοινωνικοί θεσµοί. - Κοινωνικές δοµές και κοινωνική συµπεριφορά: Κοινωνική θέση, ρόλοι, κοινωνικοί κανόνες. - Νοοτροπίες, στερεότυπα, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, κοινωνικές στάσεις, γνώµες - κοινή γνώµη. - "Ανοµία", αλλοτρίωση. - Κοινωνία και τεχνολογία. - Κοινωνία και περιβάλλον. ΜΕΡΟΣ Β Εκπαιδευτική Κοινωνιολογία - Η παιδεία ως διαδικασία κοινωνικοποίησης και ως κοινωνική δραστηριότητα. - Η κοινωνική θεώρηση της παιδείας. Σκοποί. Μέθοδοι. - Εκπαίδευση και κοινωνία. - Κοινωνία. Εκπαίδευση. Σχολείο. - Εκπαιδευτικό σύστηµα και κοινωνία. - Κοινωνικοφιλοσοφική θεµελίωση της παιδείας. - Τα προγράµµατα σπουδών. - Ειδικές κοινωνικές λειτουργίες της παιδείας: Γνώσεις,

22 δεξιότητες, συστήµατα αξιών. - Παιδεία και επιστήµη. - Εκπαίδευση και οικονοµική ανάπτυξη. - Εκπαίδευση και κοινωνική κινητικότητα. - Εκπαίδευση και οικογένεια. - Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών. - Εκπαίδευση και κοινωνικοποίήση. - Η πολιτική της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις) - Το σχολείο ως κοινότητα και ως σύγχρονος κοινωνικός, οργανισµός. - Σχέσεις και επικοινωνία. - Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. - Το κοινωνικός κλίµα του µαθητικού σώµατος. - Η κοινωνιολογία της σχολικής τάξης. - Η σχολική τάξη ως κοινωνική οµάδα. - Η αποτελεσµατικότητα του δασκάλου. - Η αποτελεσµατικότητα του µαθητικού σώµατος. - Αποτελεσµατικότητα και µαθητική αυτονοµία. - Σχέσεις και επικοινωνία στην τάξη.

23 ΜΑΘΗΜΑ A18: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ A/Α ΕΙ ΟΣ. Ι. & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ H ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Ενηµέρωση µε ΒΙΝΤΕΟ 2 ώρες Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών -- 4 ώρες Εργαστηρίων 3. Μικροδιδασκαλίες 2 ώρες 1 ώρα 4. Προκαταρκτικές 2 ώρες Παρακολουθήσεις Μικροδιδασκαλιών 8 ώρες 4 ώρες 6. " Προκαταρκτικών 10 ώρες Παρακολουθήσεις στα ΤΕΛ 12 ώρες Εποπτευόµενη ιδασκαλία 1 ώρα ΣΥΝΟΛΟ 36 ώρες 10 ώρες

24 ΤΕΧΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (θεωρία) ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα - Εκπαιδευτικά προγράµµατα us στόχο τη σύνδεση σχολείου και πραγµατικής ζωής. - Σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ιστορικά στοιχεία και εξέλιξη του µαθήµατος της Τεχνολογίας. - Αντικειµενικοί στόχοι και περιεχόµενο για το µάθηµα της τεχνολογίας σε διάφορες χώρες, σε επίπεδο Γυµνασίου, (όπως ΗΠΑ, υτ.γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, κλπ.) Προσδοκίες των µαθητών και της κοινωνίας. Ηθικοί και φιλοσοφικοί κίνδυνοι. Τεχνολογικές εποχές. Υψηλή Τεχνολογία. Α. Μέθοδος Ατοµικής Εργασίας για µελέτη της Τεχνολογίας - Μελέτη της εξέλιξης, χρησιµότητα και σπουδαιότητα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία ως στοιχείο πολιτισµού και η επίδρασή της ατα άλλα στοιχεία του πολιτισµού (π.χ. στις επιστήµες, στις καλές τέχνες, στην οικονοµία, στην κοινωνία κλπ.). Η.ελληνική πραγµατικότητα στην έρευνα και στην Τεχνολογία (παρελθόν, παρών και µέλλον). - Σύνδεση της εξέλιξης µε πολιτιστικά, οικονοµικά, κοινωνικά, και κατασκευαστικά στοιχεία. - Εκλογή θέµατος εργασίας, κριτήρια, κατασκευαστικές διαδικασίες γραπτές εργασίες, σεµινάρια, εκθέσεις των έργων των µαθητών, αξιολόγηση των µαθητών. Β. Μέθοδος Οµαδικής Εργασίας για µελέτη της Βιοµηχανίας Βιοµηχανία: Κλάδοι, εξέλιξη, έρευνα, σηµασία της Τεχνολογίας στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισµό. Η ελληνική πραγµατικότητα στη Βιοµηχανία (παρελθόν, παρόν και µέλλον). ηµόσιοι οργανισµοί και επιχαιρήσεις. - Μελέτη βιοµηχανιών κατεργασίας πρώτων υλών ή παραγωγής προϊόντων. - Στοιχεία που συνθέτουν το πρόγραµµα του µαθήµατος της Τεχνολογίας (θεωρίες µαθήσεως, ιστορική εξέλιξη, φιλοσοφικές επιδράσεις, κοινωνικά στοιχεία, περιεχόµενο του µαθήµατος, οργάνωση προσωπικού, µέθοδοι παραγωγής, υλικά, εργαλεία, προβλήµατα κλπ.). - Ρόλοι,καθήκοντα, εκλογή βιοµηχανίας για µελέτη, επεξηγήσεις εκπαιδευτικών στόχων, οργάνωση, εκτέλεση καθηκόντων από τους µαθητές, σεµινάρια, γραπτές εργασίες, εργαλεία και εξοπλισµός για εφαρµογή της µεθόδου, εκθέσεις των έργων των µαθητών, αξιολόγηση.

25 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ (Θεωρία) ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Α. Μέθοδος γραµµής παραγωγής για τη µελέτη της Βιοµηχανίας - Εισαγωγή, γενική περιγραφή και στόχοι, κριτήρια εκλογής προϊόντος που θα κατασκευαστεί, διαδικασίες παραγωγής, οργάνωση, ασφάλεια, εργαλεία και υλικά, σχεδίαση του προς παραγωγή προϊόντος, κατασκευή σταθµών εργασίας, χρονοδιαγράµµατα εργασίας, διαµόρφωση της γραµµής παραγωγής στο Εργαστήριο, παραγωγή του προϊόντος, συσκευασία, αξιολόγηση. Β. Μέθοδος έρευνα και πειραµατισµός - Η µέθοδος της έρευνας και του πειραµατισµού στο µάθηµα της τεχνολογίας για εξοικείωση των µαθητών µε την επιστηµονική µέθοδο έρευνας - ο ρόλος του καθηγητή του µαθήµατος της τεχνολογίας, εκλογή θέµατος έρευνας από τους µαθητές, οργάνωση της έρευνας (περιγραφή του προβλήµατος, του σκοπού, των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί, διαµόρφωση της "υπόθεσης" της έρευνας και σχεδίαση της στατιστικής ανάλυσης, ανάλυση των παραµέτρων που θεωρήθηκαν αµελητέες, σχετικά µε την επίδρασή τους στα πειραµατικά αποτελέσµατα, προτάσεις για συµπληρωµατική έρευνα στο µέλλον), σεµινάρια, αξιολόγηση. ΕΞΑΜΗΝΟ Ε' (Εργαστήριο) ΩΡΕΣ: 3/εβδοµάδα Α. Εργαλεία - Όργανα - Συσκευές Μηχανήµατα - Υλικά - Τεχνικό Σχέδιο - Αναγνώριση των εργαλείων, οργάνων και συσκευών του Εργαστηρίου. Επίδειξη του τρόπου χειρισµού τους. - Αναγνώριση των µηχανηµάτων του Εργαστηρίου. Επίδειξη του τρόπου λειτουργίας του χειρισµού τους. - Επίδειξη διάφορων υλικών που χρησιµοποιούνται στο Εργαστήριο. - Γενικά στοιχεία Τεχνικού Σχεδίου. - Ασφάλεια, κώδικες χρωµάτων ασφάλειας και καθαριότητα στο Εργαστήριο. Πρώτες βοήθειες. Β. Η µέθοδος Aτοµικής Εργασίας - Σκοπός - Εκλογή θέµατος προς κατασκευή από το χώρο της τεχνολογίας, (Εργαλεία και Μηχανές, Ενέργεια και Ισχύς, Μεταφορές και Επικοινωνίες). - Μελέτη και κατασκευή του θέµατος. - Σεµινάρια - Γραπτή εργασία. αξιολόγηση Γ. Μέθοδος της Οµαδικής Εργασίας - Σκοπός - Οργάνωση οµάδων εργασίας. Εκλογή βιοµηχανίας προς µελέτη

26 - Χατασκευή οµοιώµατος, προπλάσµατος, µακέτας ή επινόηση ιδιοκατασκευής που αντικατοπτρίζει, τη λειτουργία της πραγµατικής βιοµηχανίας. - Σεµινάρια - Γραπτή εργασία Αξιολόγηση ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ (Εργαστήριο) ΩΡΕΣ: 2/εβδοµάδα Α. Η µέθοδος της Γραµµής Παραγωγής - Σκοπός - Οργάνωση Οµάδων εργασίας - Εκλογή προϊόντος προς κατασκευή - Οργάνωση - Σχεδίαση του προϊόντος - Σταθµοί εργασίας και χρονοδιάγραµµα εργασίας - ασφάλεια. - Παραγωγή του προϊόντος, συσκευασία και κοστολόγηση - Σεµινάρια - Γραπτή εργασία - Αξιολόγηση Β. Η Μέθοδος Έρευνας και Πειραµατισµού - Σκοπός - Εκλογή θέµατος έρευνας - Τίτλος και περιγραφή της έρευνας - Πειραµατισµός - Σεµινάρια - Γραπτή εργασία - Αξιολόγηση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - Την εποπτεία και το συντονισµό των εργαστηριακών ασκήσεων έχει ο Καθηγητής του µαθήµατος, ο οποίος µπορεί να συµµετέχει σε αυτές, να κατανέµει και να εγκρίνει την εργασία των σπουδαστών. - Στα πλαίσια των Εργαστηριακών Ασκήσεων του µαθήµατος Ε και ΣΤ εξαµήνου οι σπουδαστές ασκούνται στα Εργαστήρια διαφόρων ειδικοτήτων (πλην της δικής τους) και µαθαίνουν τις βασικές δεξιότητες, τη χρήση των βασικών εργαλείων, οργάνων, συσκευών και µηχανηµάτων ως και τις βασικές κατασκευαστικές διαδικασίες. ίδεται ευκαιρία στους σπουδαστές να κατασκευάζουν και να κατεργάζονται διάφορα υλικά (ξύλο-µέταλλο πλαστικό κλπ.).

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο)

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) 138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυμνο) Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Ι. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πρόγραµµα Σπουδών Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τίτλος Μαθήµατος Είδος Μαθήµατος Α Εξάµηνο Ώρες Β Εξάµηνο Ώρες Σύνολο Ωρών Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του Βασίλειου Τσατήρη, Προέδρου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ στην Ημερίδα «Το μέλλον των Γεωπονικών Σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο-οι επαγγελματικές προοπτικές»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) http://sep4u.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) http://sep4u. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) 2ωρο Μάθηµα ειδικότητας για την κάθε Οµάδα Προσανατολισµού της Α τάξης ΕΠΑΛ Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) AB ΑΛΗ Α. (1989): Οι Βαθµοί είναι Αναγκαίοι; Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Απόψεις και Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο Σχολείο, Σύγχρονη Εποχή,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο)

132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) 132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Ρέθυμνο) Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PROJECT

Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PROJECT Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PROJECT Μέθοδος Project Ως «µέθοδο Project» µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο της «Οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Υφάσµατος Υφασµατολογία» Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ βιβλιο_layout 1 2/10/2013 4:58 μμ Page 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 19 ΜΕΡΟΣ Α ΜΑΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Τι είναι μάθηση;... 25 1.2. Τα είδη της μάθησης... 28 1.3. Ανάπτυξη και μάθηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ OAE

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ OAE ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ OAE. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 11. Αντικείµενό του έργου είναι η οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών του ΟΑΕ. Η επιµόρφωση θα αφορά σε παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Ορολογία Τέστ είναι το μέσο με το οποίο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ή όχι ένα χαρακτηριστικό Μέτρηση είναι η διαδικασία εξακρίβωσης της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου. (μάθημα ενδιαφέροντος) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ I Β Ενιαίου Λυκείου (μάθημα ενδιαφέροντος) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται η μύηση των μαθητών στον κόσμο της φωτογραφίας ώστε να: 1. Αντιλαμβάνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα