ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΘΕΜΕΛΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΘΕΜΕΛΗ"

Transcript

1 Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PNR) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Του Ιωάννη Θ. Θέµελη, ικηγόρου 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποµένη της τροµοκρατικής επίθεσης της 11 ης Σεπτεµβρίου 2001, οι Η.Π.Α. θέσπισαν νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία οι αεροµεταφορείς που οργανώνουν πτήσεις προς, από ή δια Η.Π.Α. θα πρέπει να παράσχουν στις αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στα πληροφοριακά συστήµατα κρατήσεων και αναχωρήσεων, τα οποία ονοµάζονται "Passenger Name Records" (PNR) Ονοµατικό Μητρώο Επιβατών. Ένα Ονοµατικό Μητρώο Επιβατών (στο εξής PNR) είναι ένα ταξιδιωτικό µητρώο για ένα ιδιώτη (ή για µια µικρή οµάδα ιδιωτών) όπως αυτό καταγράφεται στις βάσεις δεδοµένων από τις αεροπορικές και ταξιδιωτικές εταιρίες για την πραγµατοποίηση µιας κράτησης για µια πτήση µε την εταιρία αυτή. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στις βάσεις δεδοµένων κρατήσεων και στις βάσεις δεδοµένων για την καθοδήγηση κατά την αναχώρηση. Τα PNR επιτρέπουν σε όλους τους εµπλεκόµενους στο χώρο αεροµεταφορών, από το ταξιδιωτικό πράκτορα και τα ηλεκτρονικά συστήµατα κρατήσεων (CRS) έως τον αεροµεταφορέα και τους υπαλλήλους στα αεροδρόµια να αναγνωρίζουν κάθε επιβάτη και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το ταξίδι του/της : πτήσεις αναχώρησης και επιστροφής, πτήσεις ανταπόκρισης (αν υπάρχουν), ειδικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια πτήσης, κτλ. Πιο συγκεκριµένα, τα PNR µπορεί να διαφέρουν από το µοναδικό έξι χαρακτήρων κωδικό κράτησης της πτήσης του επιβάτη. Από τεχνικής απόψεως, πέντε µέρη των PNR απαιτούνται προτού η κράτηση ολοκληρωθεί. Αυτά είναι : Το όνοµα του επιβάτη/ών. ιευκρινήσεις επαφής µε το ταξιδιωτικό γραφείο ή την αεροπορική εταιρία. Θέµατα εισιτηρίου, κωδικός εισιτηρίου ή χρόνος έκδοσης αυτού. Προορισµός ταξιδιού, που θα πρέπει να είναι κοινός για όλους τους επιβάτες στη λίστα. 1 Ο δικηγόρος Ιωάννης Θ. Θέµελης είναι µέλος του ικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου έχοντας παράλληλα πραγµατοποιήσει µεταπτυχιακές σπουδές στο ευρωπαϊκό δίκαιο στο Université de Liège (Ulg) στο Βέλγιο. Το παρόν άρθρο προετοιµάστηκε και παρουσιάστηκε στα πλαίσια ετήσιου ευρωπαϊκού σεµιναρίου που πραγµατοποιήθηκε στις 14 µε 15 Μαρτίου 2007 στο University of Nijmegen στην Ολλανδία µε θέµα την προστασία προσωπικών δεδοµένων των επιβατών. 1

2 Όνοµα εκείνου που έκανε την κράτηση. Ωστόσο η άνω αρίθµηση αποτελεί το ελάχιστο των πληροφοριών που απαιτούνται ενώ ένα άλλο πλήθος πληροφοριών απαιτείται από την αεροπορική εταιρία και το ταξιδιωτικό γραφείο κράτησης ώστε να εξασφαλιστεί µια αποτελεσµατική πτήση. Αυτά περιλαµβάνουν : Πληροφορίες σχετικά µε το εισιτήριο και οποιαδήποτε επιφύλαξη µπορεί να διατυπωθεί πάνω σ αυτό. Ο τύπος πληρωµής αυτού, ώστε και να εξακριβωθεί εάν δεν χρησιµοποιήθηκε. ιευθύνσεις και τηλέφωνο ενδιαφεροµένου που δόθηκαν κατά την κράτηση και σκοπός ταξιδιού. Πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία του επιβάτη (ασυνόδευτα παιδιά, εγκυµονούσες µητέρες, ηλικιωµένα πρόσωπα που ζητούν βοήθεια κτλ). Λεπτοµέρειες περιγραφής ιδιαίτερων διατροφικών απαιτήσεων που αφορούν το γεύµα εντός του αεροπλάνου, την προτίµηση θέσης καθώς και άλλα συναφή θέµατα. Εν συνεχεία, πολλές κυβερνήσεις απαίτησαν να συµπεριληφθούν περαιτέρω πληροφορίες για πιο ευαίσθητα δεδοµένα ώστε να ενισχύσουν τις έρευνες τους για τον εντοπισµό εγκληµατιών ή τροµοκρατίας. Μεταξύ αυτών των δεδοµένων είναι : Ολόκληρο το επώνυµο και το όνοµα των επιβατών (πριν την 11/9 αρκούσε το αρχικό γράµµα του ονόµατος του επιβάτη και το επίθετό του για την κράτηση ενός εισιτήριου). Πληροφορίες σχετικά µε το διαβατήριο εθνικότητα, αριθµός και ηµεροµηνία λήξης αυτού. Ηµεροµηνία και τοποθεσία γέννησης. Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ i) Από τη σκοπιά του ικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης Αναµφισβήτητα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προστασία των ευαίσθητων δεδοµένων των ιδιωτών και η εκτός συνόρων ανταλλαγή και χρήση αυτών προκάλεσε το αντικείµενο ενός σηµαντικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Ε έχοντας εκδηλώσει σαφώς το ενδιαφέρον της σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων του ιδιώτη, ήδη τον Οκτώβριο του 1995 υιοθετεί µια οδηγία, την Οδηγία 95/94/EC 2 µε σκοπό τη δηµιουργία ενός υψηλού και εναρµονισµένου πεδίου προστασίας σε όλα τα κράτη-µέλη της Ένωσης. Αυτή η Οδηγία επιδιώκει την 2 Πιο συγκεκριµένα : Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, OJ L 281, , p

3 εκπλήρωση δύο από τις πιο παλιές φιλοδοξίες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση : την επίτευξη µιας Ενιαίας Αγοράς (συγκεκριµένα η ελεύθερη διακίνηση προσωπικών πληροφοριών) και την αποτελεσµατική προστασία των Θεµελιωδών ικαιωµάτων και Ελευθεριών των πολιτών στην Ευρώπη. 3 Στο πεδίο της Οδηγίας και οι δύο αυτοί αντικειµενικοί στόχοι είναι εξίσου σηµαντικοί. Ως απάντηση στο αίτηµα για τη µεταφορά των ευρωπαϊκών PNR από τα Κράτη- Μέλη, αυτή η Οδηγία προσφέρει δύο πολύ ισχυρά επιχειρήµατα που εναντιώνεται στην ικανοποίηση αυτής της απαίτησης. Πρώτον, η Οδηγία απαγορεύει, γενικά, κάθε µεταφορά των προσωπικών δεδοµένων σε «τρίτες χώρες» (µη µέλη της Ε.Ε.) εάν αυτές δεν παρέχουν τις εγγυήσεις για ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδοµένων αυτών. Το Άρθρο 25 ορίζει την έννοια του «ικανοποιητικού επιπέδου» προστασίας αυτών. Οι Η.Π.Α. θεωρούνται ως τρίτη χώρα, εποµένως οφείλει να συµµορφωθεί απέναντι σ αυτές τις επιφυλάξεις δεδοµένου δε, ότι δεν προσφέρει τις επαρκείς εγγυήσεις για οποιαδήποτε προστασία των προσωπικών δεδοµένων µε τα κριτήρια που ορίζει η Οδηγία σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Οµάδας του Άρθρου Ακόµη και αν κάποιος ισχυριστεί ότι η απόφαση αυτή βρίσκεται σε αντίθεση µε το συµβατικό σκοπό των αεροπορικών εταιριών (µε το σκεπτικό ότι χωρίς την παραχώρηση των δεδοµένων αυτών θα απαγορευτεί η είσοδος των πελατών τους στις Η.Π.Α.), η µεταφορά των PNR µπορεί να απαγορευτεί καθώς οι Η.Π.Α. δεν παρέχουν τις συγκεκριµένες εγγυήσεις. Αυτή η απαγόρευση θα µπορούσε να καταστρατηγηθεί µόνο όταν οι αεροπορικές εταιρίες έχουν µια «σαφή» συναίνεση από τους επιβάτες τους µετά την ενηµέρωσή τους σχετικά (δες Άρθρο 26 της Οδηγίας 95/94/EC). Αυτό πρακτικά σηµαίνει, υπό το πρίσµα της Οδηγίας, µια «ελεύθερη, συγκεκριµένη και τυπική έκφραση της βούλήσης του ατόµου».οι πληροφόρηση σχετικά µε τα ζητούµενα προσωπικά δεδοµένα που θα παρέχεται στον επιβάτη θα πρέπει να περιλαµβάνει την ταυτότητα των Αµερικανικών Αρχών, το σκοπό της χρήσης τους, και τη βεβαίωση ότι τα δεδοµένα δεν θα µεταφερθούν σε άλλη χώρα η οποία δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας (Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 95/94/EC). Και δεύτερον, υπάρχουν βασικές εξαιρέσεις, όπως το άρθρο 13 της Οδηγίας 95/94/EC. Το άρθρο 13 ορίζει ότι ένα Κράτος Μέλος µπορεί να επιφυλαχτεί για την εφαρµογή των άρθρων της Οδηγίας αυτής όταν αυτό το αναγκαίο µέτρο έρχεται σε αντιδιαστολή µε λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας, εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης, καταστολής εγκληµατικών ενεργειών ή άλλων σχετικών λόγων που δεν σχετίζονται µε τις απαιτήσεις των Η.Π.Α. Η έννοια του «αναγκαίου µέτρου» ερµηνεύεται καθαρά ως αναγκαία προϋπόθεση µόνο για συγκεκριµένους ποινικούς σκοπούς και επιδιώξεις. Εποµένως, η εξαίρεση του άρθρου 13 δεν δικαιολογεί τις 3 Βλ. COM (90) 314 final - SYN 287 AND 288, 13 September 1990, page 4: "The diversity of national approaches and the lack of a system of protection at Community level are an obstacle to completion of the internal market. If the fundamental rights of data subjects, in particular their right to privacy, are not safeguarded at Community level, the cross-border flow of data might be impeded " European Union. 4 Βλ.: Article 29 Working Party's Opinion Nr. 66 of October 24, 2002 (pdf) 3

4 αυστηρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία παρά µόνο από το γεγονός ότι οι Αµερικανικές Αρχές υποχρεώνουν απλά τη συστηµατική µεταφορά τους. Οι Η.Π.Α. οφείλουν να ενηµερώνουν τα Κράτη για συγκεκριµένους λόγους και για συγκεκριµένες υποθέσεις το λόγο ανάγκης περισυλλογής των πληροφοριών αυτών και όχι επικαλούµενες γενικούς λόγους. Καθώς όµως το άρθρο 13 απαιτεί αίτηση βάσει ανά συγκεκριµένη υπόθεση, το γενικό αίτηµα των Η.Π.Α. δεν ικανοποιείται µε την προϋπόθεση αυτή. Για τους λόγους αυτούς, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι αυτές οι διατάξεις σχετικά µε τα PNR θα µπορούσαν να έρθουν σε αντίθεση µε την κοινοτική νοµοθεσία και την νοµοθεσία των κρατών µελών για την προστασία δεδοµένων, ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε τις αρχές των ΗΠΑ. Ύστερα από αυτές τις διαπραγµατεύσεις, η Επιτροπή εξέδωσε στις 14 Μάη 2004 µία Απόφαση (η Απόφαση της Επάρκειας) θεωρώντας ότι το Γραφείο Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) διασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο για την προστασία των δεδοµένων που µεταφέρονται από την Κοινότητα, σε αντίθεση µε την άποψη της Οµάδας του Άρθρου 24. Στις 17 Μάη 2004, το Συµβούλιο εξέδωσε µια Απόφαση για την έγκριση της σύναψης µιας Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ΗΠΑ για την επεξεργασία και διαβίβαση των δεδοµένων PNR από τους αεροµεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στα Κράτη µέλη της Κοινότητας προς το CBP. Αυτή η συµφωνία υπογράφηκε στην Washington στις 28 Μάη 2004 και τέθηκε σε εφαρµογή την ίδια µέρα. Εν συνεχεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγµατοποιεί δύο Αιτήµατα στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο για την ακύρωση αυτής της συµφωνίας. Την 21 η Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο της Κοινότητας µια γνώµη σχετικά µε το κατά πόσο η Συµφωνία ήταν συµβατή µε τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω µεταξύ, η συµφωνία είχε ολοκληρωθεί. Έπειτα, στις 25 Ιουνίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να διενεργήσει µια ενέργεια ακύρωσης της διεθνούς συµφωνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 230 της Συνθ.ΕΕ. Τελικά, το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάνει δεκτό το αίτηµα ακύρωσης της συµφωνίας αυτής µε την απόφαση C-317/04/CJCE στις 30 Μαΐου 2006 κρίνοντας για την καταλληλότητα αυτής. Έτσι, η συµφωνία ακυρώνεται διατηρώντας όµως την ισχύ της µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου ii) Η απόφαση C-317/04/CJCE 5 του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου σχετικά µε την άρνηση παραχώρησης των PNR προς τις Η.Π.Α. Κατά τη διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβαλλε έξι λόγους ακυρώσεως της απόφασης του Συµβουλίου. Μεταξύ αυτών, το ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε εσφαλµένη νοµική βάση (στο άρθρο 95 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) και ότι παραβιάζει το θεµελιώδες δικαίωµα της 5 όλο το κείµενο της απόφασης είναι δηµοσιευµένο στη ιστοσελίδα : 4

5 προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Κατά της απόφασης της Επιτροπής επικαλείται τέσσερις λόγους ακυρώσεως, µεταξύ των οποίων η υπέρβαση εξουσίας και η παράβαση ατοµικών θεµελιωδών δικαιωµάτων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της Επιτροπής βασίσθηκε όπως εξετάσαµε ήδη, στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδοµένων αυτών. Η οδηγία αυτή αφήνει έξω από το πεδίο της την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όταν θίγονται περιπτώσεις που αφορούν θέµατα δηµόσιας ασφάλειας, εθνικής άµυνας ή ασφάλειας κράτους. Για τις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις για τα θέµατα της χρήσης και της διαβίβασης των ευαίσθητων αυτών δεδοµένων αφορούν αποκλειστικά τα Κράτη Μέλη που θα κρίνουν βάσει τις κείµενες διατάξεις των εθνικών τους δικαίων και όχι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο σύνολο της. Εν συνεχεία, το δικαστήριο κρίνει ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου κινείται εκτός του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 95 της Συνθήκης των Ε.Κ. το οποίο χρησιµεύει ως βάσει για την έκδοση πράξεων που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και όχι στην καταπολέµηση οργανωµένων εγκληµάτων όπως η τροµοκρατία ή στη θεσµική προστασία των προσωπικών δεδοµένων. ηλαδή, για να εφαρµοστεί το άρθρο αυτό τα κριτήρια θα πρέπει να είναι οικονοµικά µε σκοπό την προστασία και προαγωγή της ενιαίας αγοράς της Κοινότητας µέσω της οικονοµικής συνεργασίας των Κρατών και όχι η προστασία κατά προσβολών της ατοµικής ζωής ή της ασφάλειας µέσω συµπεριφορών ποινικού χαρακτήρα µε ενέργειες όπως η τροµοκρατία. Το δικαστήριο, εποµένως, απορρίπτει την εφαρµογή της συµφωνίας αυτής για τυπικούς λόγους κρίνοντας ότι οι λόγοι του παραδεκτού στηρίζονται σε λανθασµένη νοµική βάση χωρίς να κρίνει όµως στην ουσία την υπόθεση. Μόνα εποµένως αρµόδια καθίστανται τα Κράτη Μέλη της Ένωσης τα οποία θα πρέπει να διαπραγµατεύονται βάσει διµερών συµφωνιών και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της. Ας εξετάσουµε, εν συνεχεία, στο επόµενο κεφάλαιο τι προβλέπει το ελληνικό δίκαιο για τη µεταφορά και διαχείριση των PNR. Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ i) Η Ελληνική Νοµική Βάση Η διαχείριση και µεταβίβαση των "Passenger Name Records" (PNR) Ονοµατικό Μητρώο Επιβατών από το ελληνικό δίκαιο θα µπορούσε να στηριχθεί βάσει της εφαρµογής των παρακάτω βασικών διατάξεων : Κατά το άρθρο 9 Α του Συντάγµατος : «Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών 5

6 δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει». Κατά δε το άρθρο 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για καθορισµένους σκοπούς και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς λόγους που προβλέπονται από τον νόµο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής». Κατά το άρθρο 9 του Ν. 2472/97 : «1.( ) Η διαβίβαση προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν υποστεί ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία µετά τη διαβίβασή τους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια της Αρχής ( )». Κατά το άρθρο 11 του Ν. 2472/97 : «1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείµενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β) τον σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, δ) την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης. 2. ( ) 3. Εάν τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. ( )». Σύµφωνα µε το άρθρο 25 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ το οποίο ορίζει τα εξής: «Η Επιτροπή µπορεί να αποφανθεί, µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2, ότι µια τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 6

7 λόγω της εσωτερικής νοµοθεσίας ή των διεθνών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει, ιδίως κατόπιν των διαπραγµατεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών ελευθεριών και δικαιωµάτων των προσώπων. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθούν µε την απόφαση της Επιτροπής». ii) Η απόφαση ΑΡ. 67 / 2004 της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Με την απόφαση αριθµός 67/2004 την 20 η εκεµβρίου 2004 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει της αίτησης από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.» (Ο.Α.) ζητείται η χορήγηση αδείας διαβίβασης προσωπικών δεδοµένων στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 2472/97. Η Αρχή έκανε δεκτό το αίτηµα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. Χορήγησε στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. την άδεια διαβίβασης των προσωπικών δεδοµένων των επιβατών των πτήσεων της εταιρείας προς και από τις ΗΠΑ ή διαµέσου αυτών, τα οποία περιλαµβάνονται στο Passenger Name Record (PNR) που τηρεί η εταιρεία, προς το Γραφείο Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» να ενηµερώνει πλήρως τους επιβάτες σχετικά µε τη διαβίβαση των δεδοµένων τους στις ΗΠΑ, δηλαδή ποια συγκεκριµένα δεδοµένα θα διαβιβάζει, την επεξεργασία που αυτά πρόκειται να υποστούν εκεί, το νοµικό πλαίσιο που διέπει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αµερικανικό επίπεδο την επεξεργασία αυτή, τα δικαιώµατά τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων αυτών, σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο ενηµέρωσης που έχει προτείνει η Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 στη γνωµοδότηση αρ. 8/2004 και περιλαµβάνει µια σύντοµη και µια εκτενή µορφή ενηµέρωσης. 7

8 β) Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να λαµβάνει χώρα από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ» ή τους συνεργαζόµενους µε αυτήν ταξιδιωτικούς πράκτορες, πριν από την κράτηση θέσης σε κάθε πτήση µε τελικό προορισµό τις ΗΠΑ και σε κάθε πτήση που διέρχεται διαµέσου των ΗΠΑ. Συγκεκριµένα η εκτενής µορφή κειµένου της ενηµέρωσης θα πρέπει να δίδεται στον επιβάτη από την εταιρεία ή τους συνεργαζόµενους µε αυτήν ταξιδιωτικούς πράκτορες, πριν από την κράτηση θέσης σε πτήση µε προορισµό τις ΗΠΑ και η σύντοµη µορφή της να επικολλάται στο εισιτήριο. γ) Το κείµενο της ενηµέρωσης να αναρτάται και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ Με το ν. 2472/ επιδιώκεται η προστασία του ατόµου από την αθέµιτη (ηλεκτρονική ή µη) επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων, δηλ. κάθε πληροφορίας που αναφέρεται σε αυτό. Με το άρθρο 13 του νόµου αυτού κατοχυρώνεται το «δικαίωµα αντίρρησης» το οποίο µάλιστα κατέχει «κεντρική θέση» ανάµεσα στα άλλα δικαιώµατα του υποκειµένου 7 σύµφωνα µε την κρατούσα θεωρία 8. Γενικά, ο φορέας του δικαιώµατος αντίρρησης δικαιούται να προβάλει οποτεδήποτε, δηλ. σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας, αλλά και πριν από αυτήν, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων που τον αφορούν (δικαίωµα σχετικής αντίρρησης, άρθρο 13 παρ. 1,2). Ειδικότερα, ο καθένας µπορεί, µε δήλωση του στην Αρχή, να αποκλείσει την επεξεργασία προσωπικών του δεδοµένων από οποιονδήποτε για λόγους προώθησης πωλήσεων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως (δικαίωµα απόλυτης αντίρρησης, άρθρο 13 παρ. 3) 9. Όσον αφορά την επεξεργασία των PNR το δικαίωµα αντίρρησης είναι σχετικό καθώς ο σκοπός επεξεργασίας τους είναι ποινικός και όχι οικονοµικός, αφορά την προστασία του ατόµου από την προσβολή του µε την τυχόν τέλεση ποινικών πράξεων όπως είναι η τροµοκρατία. Εποµένως θα περιµέναµε ότι θα έπρεπε να έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και Όµως η απόφαση 6 ΦΕΚ Α 50/ «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα». 7 Τα άλλα είναι : το δικαίωµα ενηµέρωσης (άρθρο 11), το δικαίωµα πρόσβασης (άρθρο 12) και το δικαίωµα προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 14). 8 Τουντόπουλος, Β. Το δικαίωµα αντίρρησης του υποκειµένου των δεδοµένων, Το Σ 1/1999, σελ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και το δικαίωµα αντίρρησης, Αρµεν. 2005, τ.1 σελ Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1και 2 του ν.2472/1997, «1. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των 8

9 67/2004 της Αρχής βάσει του αιτήµατος της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» για την χορήγηση άδειας διαβίβασης των PNR δεν αναγνωρίζει το δικαίωµα αντίρρησης του υποκειµένου και κατ επέκταση το δικαίωµα πρόσβασης και προσωρινής δικαστικής προστασίας αλλά µόνο το δικαίωµα ενηµέρωσης (άρθρο 11). Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και κάθε αεροπορική εταιρία ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου που της έχει ανατεθεί η επεξεργασία και η συγκέντρωση προσωπικών δεδοµένων αυτής της φύσεως νοµιµοποιείται να διαβιβάσει αυτά τα δεδοµένα µε απλή µόνο την ενηµέρωση του προσώπου χωρίς αυτό να αντιτάξει τις αντιρρήσεις του. Η απάντηση είναι θετική βάσει του άρθρου 2 παρ. ζ και του άρθρου 3 παρ.3 σηµ. α που καθιστά τις εταιρίες αυτές ως «υπεύθυνους επεξεργασίας» αρµόδιες για τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους 11 υποκαθιστώντας τους βασικούς φορείς δικαιωµάτων επί αυτών δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα. Εποµένως, σύµφωνα µε το σκεπτικό της ως άνω απόφασης από την Αρχή κατά την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας το άρθρο 9 που αφορά την διασυνοριακή ροή δεδοµένων όπου η διαβίβαση τους επιβάλλεται για την αντιµετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και για τη διαφύλαξη υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος υπερισχύει του δικαιώµατος αντίρρησης του υποκειµένου δηλ. του άρθρου 13. Οι λόγοι είναι καθαρά δηµοσίου συµφέροντος εφόσον δεν έχουµε εν προκειµένω την οικονοµική διαχείριση των δεδοµένων του υποκειµένου οπότε και θα επιβαλλόταν το δικαίωµα απόλυτης αντίρρησης. Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συµπερασµατικά για τη διαχείριση και την µεταβίβαση των PNR παρά την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια που τελικά κατέληξε σε άρνηση για τη µεταφορά τους προς τις Η.Π.Α. µε οριστική απόφαση από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, το ελληνικό κράτος εφαρµόζοντας την αρχή της αναλογικότητας προχώρησε σε θετική γνωµοδότηση ικανοποιώντας το αίτηµα των Η.Π.Α. Ο επιδιωκόµενος σκοπός, αντιρρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενηµερώσει το υποκείµενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχοµένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτηµα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή. 2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, µπορεί να επιβάλλει την άµεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.» 11 Άρθρο 2 παρ ζ : «Υπεύθυνος επεξεργασίας, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.» και άρθρο 3 παρ. 3 α : «Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτή εκτελείται: α) Από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει του δηµοσίου διεθνούς δικαίου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο.» 9

10 δηλαδή η προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας κρίνεται ότι υπερισχύει της προστασίας του ατοµικού δικαιώµατος του υποκειµένου. Ο κίνδυνος όµως η εξαίρεση να ακυρώσει τον κανόνα είναι ορατός καθώς ως αρχή αποτελεί η προστασία του υποκειµένου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό θεσµικό επίπεδο ενώ η χρήση τους για λόγους εθνικής και δηµόσιας ασφάλειας επιβάλλεται εξαιρετικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη αυτής της συζήτησης που τα αποτελέσµατά της είναι σηµαντικά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το έργο της Εθνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων µέσα στο πλαίσιο αυτό θα καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο, αλλά συνάµα και πιο ενδιαφέρον, όσο η πληροφορική τεχνολογία θα εξελίσσεται και οι διεθνείς συγκυρίες θα καθίστανται ολοένα και πιο επιτακτικές, εξυπηρετώντας καλύτερα το οικονοµικό γίγνεσθαι και τη παγκόσµια ασφάλεια, αλλά διεισδύοντας περισσότερο στην ιδιωτική µας ζωή. 10

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2410/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Αθήνα, 02-05-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3168/02-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2015 Αθήνα, 12-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5921/12-11-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 29 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/987/13-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4024/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 98/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/27-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2088-1/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1668/09-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2016 COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5991-1/08-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/15-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20/7/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5070/20.07.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 102/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του προεδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2001 (Ν. 138(Ι)/2001),

2001 (Ν. 138(Ι)/2001), Θέμα: Υποβολή Γνωστοποιήσεων Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείων/Έναρξη Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν. 138(Ι)/2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6151-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6151-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017 Αθήνα, 16-10-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6151-1/16-10-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27/ 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1595/04-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 27/ 2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 22-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2054/22-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4241-1/07-07-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αθήνα, 16-10-2015 Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/16-10-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 106 2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6338-1/23-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 157/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 11.9.2008 C 233/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7854-1/21-12-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1861/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OMNIGEN A.E. Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την OMNIGEN A.E.

OMNIGEN A.E. Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την OMNIGEN A.E. OMNIGEN A.E. Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου κατά την Επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων από την OMNIGEN A.E. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της OMNIGEN A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 12.7.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1198/2009, του J.F.K., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 Αθήνα, 29-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2264/29-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/468/23-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 2.5.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1998/2014, του/της S. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2927-1/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 103/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4478-1/28-09-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.7.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη μελλοντική διεθνή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3360/29-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/471/24-01-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Αθήνα, 12-02-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/976/12-02-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3129-1/09-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 143/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8213/21-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα