OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu"

Transcript

1 Návod na inštaláciu a obsluhu

2 Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do poradia, v akom budú realizované v priebehu rôznych etáp inštalácie systému. Prečítajte si prosím pred montážou výrobku tieto pokyny a pripojený súbor Upozornenie pre inštalačné techniky. Obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, inštalácie, použitia a údržby. Čokoľvek, čo nie je výslovne predpísané v týchto pokynoch je zakázané. Činnosti, ktoré nie sú uvedené v týchto pokynoch môžu spôsobiť poškodenie výrobku, ľudského zdravia a majetku. Spoločnosť Nice odmieta všetkú zodpovednosť za nesprávne osadenie brán alebo za akékoľvek deformácie, ktoré sa môžu obaviť v priebehu používania. Neinštalujte výrobok vo výbušnom prostredí. 1 Popis výrobku je elektromechanický prevodový pohon určený pre automatizáciu pohybu jednokrídlových alebo dvojkrídlových brán používaných u obytných domoch. K tomu, aby bola zaručená správna prevádzka prevodového pohonu, doporučujeme použitie riadiacich jednotiek NICE. Zariadenie pre odblokovanie umožňuje, aby mohla byť brána ručne otváraná. Obr. 1 zobrazuje komponenty obsiahnuté v balení: a elektromechanický pohon b predný držiak (pre uchytenie pohonu na krídlo) c zadný držiak (pre uchytenie pohonu na stĺpik) d spojovací materiál (skrutky, podložky, atd.) e kľúč pre manuálne odblokovanie pohonu 2 Inštalácia 2.1 Kontrola pred inštaláciou Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či je konštrukcia vhodná, inými slovami, uistite sa, či spĺňa platné normy, hlavne sa uistite, že: brána pri otváraní a zatváraní neviazne; brána je dobre vyvážená, to znamená, pokiaľ ju zastavíte v akejkoľvek polohe, brána sa nezačne pohybovať; brána sa pohybuje ticho a plynule; miesto, ktoré je určené pre upevnenie motora zaručuje, že sa brána bude pohybovať ľahko a bezpečne; balenie je poškodené; oblasť montáže zodpovedá veľkosti motora, majte pritom na pamäti, že otváranie brány a použitá sila motora závisí od miesta, kde je zadná konzola upevnená. Pred samotnou inštaláciou si prečítajte časť Montáž aby ste sa uistili, že brána má dostačujúci uhol otvárania a tlačná sila je taká, aby spĺňala požiadavky zákazníka. Pamätajte, že uvádza do pohybu bránu (jednokrídlovú alebo dvojkrídlovú), ktorá musí byť v dobrom stave a bezpečná; nemôže nahradiť nedostatky zapríčinené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnou údržbou.

3 2.2 Usporiadanie typického systému Obr. 3 A Pohon Wingo E Maják s anténou B Fotobunky F Kľúčový spínač alebo klávesnica C Mechanické dorazy G Riadiaca jednotka D Fotobunky na stĺpikoch 2.3 Limity využitia Pred inštaláciou pohonu skontrolujte či veľkosť a hmotnosť krídla zodpovedá zvolenému pohonu a spadajú do limitov, ktoré sú uvedené v grafe 1. 3 Montáž 3.1 Upevnenie zadnej konzoly: Preveďte nasledujúce činnosti: 1 Zmerajte hodnotu C (obr.4). 2 Nájdite hodnotu C v grafe 2 a vyznačte vodorovnou priamku (obr.5). 3 Nájdite minimálnu hodnotu B v grafe pomocou priamky, ktorú ste práve vyznačili, oblasť nad priamkou obsahuje body, kde môže byť konzola upevnená. 4 Medzi uhlom otvorenia brány a polohami konzoly (A a B) je vzťah, ktorý vyplýva z grafu daných pre každý výrobok (oddiel upevnenia zadnej konzoly), kde rôzne vyfarbené oblasti predstavujú maximálne povolené uhly. Pokiaľ, napríklad (obr.5), musí byť brána otvorená o , hodnoty A a B musia určovať taký bod na grafe, ktorý patrí zodpovedajúcej farebnej oblasti. 5 Pripomíname, že vo vnútri stanovenej oblasti je sila vyvíjaná na bránu a doba otvárania a zatvárania priamo úmerná hodnotám A a B a že pre zaistenie plynulej a lineárnej prevádzky musia byť tieto hodnoty navzájom zhodné, takže je nutné sledovať priamku doporučených hodnôt pre inštaláciu. 3.2 Upevnenie prednej konzoly Predná konzola je upevnená k bráne pri rešpektovaní vzdialenosti D a E (obr. 4); Poznámka: predný držiak je prizváraný priamo k rámu krídla, pokiaľ ho nie je možné prizvárať, použite držiak PLA8 (volitelné príslušenstvo) 1. Stanovte hodnotu rozmeru E pomocou tabuľky Stanovte výšku pozície predného držiaku podľa obr Pripevnite držiak ku krídlu brány

4 TABUĽKA 1 Model: WG2024-WG4024-WG4000 WG-3524-WG5024-WG5000 D (mm): A (mm) E (mm) Pripevnenie pohonu k držiaku 1 Pomocou skrutky, podložky a matice pripevnite ku konzole (obr. 10) 2 Maticu utiahnite a potom ju uvolnite o 1/10 závitu, aby ste nechali malú vôľu. 3.4 Upevnenie prednej časti prevodového pohonu 1 Nasaďte čap pohonu do prednej konzoly (obr. 9) 2 Čap zaistite pomocou skrutky a podložky. 3.3 Nastavenie mechanických dorazov Mechanický koncový doraz umožňuje nastaviť otvorenú pozíciu brány bez nutnosti použitia pevných externých dorazov. UPOZORNENIE - V prípade aplikácie na bránu vybavenú otvorením smerom von (obr. 7) je nutné prehodiť prívodné vodiče. Nastavte koncový doraz otvorenej polohy takto: 01. Odblokujte prevodový motor tak, ako je uvedené na obrázku 15; 02. Povoľte skrutku mechanického dorazu; 03. Nastavte ručne bránu do požadovanej otvorenej polohy; 04. Nastavte koncový doraz a utiahnite skrutku. 05. Nastavte krídla do zavretej polohy a zablokujte prevodový motor.

5 4 Elektrické zapojenie pohonu POZOR! - Chybné zapojenie môže spôsobiť škody na zdraví alebo majetku a preto postupujte obzvlášť opatrne. - Počas pripájania pohonu odpojte riadiacu jednotku od napájania. Pre pripojenie motora k riadiacej jednotke, postupujte takto: 01. Odmontujte kryt z pohonu tak, ako je uvedené na obrázku. 12; 02. Povolte maticu priechodky a pretiahnite kábel otvorom priechodky. Pripojte vodiče podľa obrázku 13 pre verziu 24V alebo podľa obrázku 14 pre verzi 230V; 03. Namontujte späť viečko pohonu. Pre kontrolu zapojenia, smeru otáčania pohonu a nastavenia koncových polôh si preštudujte návod k zapojeniu príslušnej riadiadacej jednotky. DÔLEŽITÉ Pre otváranie smerom von je nutné prehodiť vodiče k pohonu, u verzii 230V prehoďte vodiče ku svorkám OTVORIŤ A ZATVORIŤ. Nezabudnite vždy pripojiť kábel uzemnenia podľa platných noriem (EN IEC 64-1 EN 60335). 5 Ručné ovládanie alebo odblokovanie Ručné ovládanie (obr. 15) brány je nutné prevádzať v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo v prípade závady systému. Ručné ovládanie je umožnené voľným chodom pohonu, kotré je však dosiahnuté len v prípade správnej montáže a keď je použité originálne príslušenstvo. 6 Testovanie Celý systém musí byť testovaný kvalifikovaným a skúseným personálom, ktorý musí previesť požadované skúšky s prihliadnutím k možným rizikám. Pri testovaní zariadenia postupujte podľa nasledujúcich pokynov: zavrite bránu; odpojte napájanie od riadiacej jednotky; odblokujte prevodový pohon; ručne otvorte bránu ; skontrolujte, či brána pri pohybu neviazne; skontrolujte, či sa brána zastavená v akomkoľvek bode nedáva do samovoľného pohybu; skontrolujte, či je bezpečnostný systém a mechanické zarážky v dobrom stave; skontrolujte, či sú skrutkové spoje dobre utiahnuté; skontrolujte, či sú vodiace matice a vnútorné skrutky dobre namazané skontrolujte, či nie je kryt fotobunky znečistený; po dokončení vyššie uvedenej kontroly zablokujte prevodový pohon a pripojte riadiacu jednotku k elektrickému napájaniu. nie je vybavené žiadym zariadením pre nastavenie krútiaceho momentu; tento druh nastavenia je preto zaistený riadiacou jednotkou. zmerajte silu dopadu, ako je stanovené normami EN12453 a EN12445.

6 7 Údržba Zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu, ale plánovanú kontrolu najmenej raz za šesť mesiacov. Tak bude zaistená dlhšia životnosť pohonu a správna a bezpečná prevádzka celého systému. 8 Likvidácia Zariadenie je vyrobené z rôznych druhov materiálov a ich likvidácie musia byť prevádzané v súlade s platnými predpismi daného štátu. V prípade likvidácie systému nevznikajú žiadné zvláštne nebezpečia alebo riziká. Pokiaľ je požadované triedenie odpadu, je nutné jednotlivé materiály rozdeliť podľa ich typu (elektrické súčiastky, hliník, plasty atd.). 9 Technické údaje WG2024 WG3524 WG4024 WG5024 WG4000 WG5000 Typ elektromechanicý prevodový motor pre krídlové brány Napájacie napätie 24 V = 24 V = 24 V = 24 V = 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz Max. odber 3,5 A 3,5 A 3,5 A 3,5 A 1,5 A 1,5 A Nominálny odber 2 A 2 A 2 A 2 A 0,5 A 0,5 A Max. príkon 85 W 85 W 85 W 85 W 200 W 200 W Nominálny príkon 50 W 50 W 50 W 50 W 130 W 130 W Stupeň ochrany IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 Dráha 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm 320 mm 460 mm Rýchlosť naprázdno 0,018 m/s 0,016 m/s 0,018 m/s 0,016 m/s 0,016 m/s 0,013 m/s Rýchlosť pri zaťažení 0,013 m/s 0,012 m/s 0,013 m/s 0,012 m/s 0,012 m/s 0,010 m/s Max. sila 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1500 N 1700 N Nominálna sila 500 N 500 N 500 N 500 N 500 N 600 N Pracovná teplota C Cyklov/hod. pri nom. zaťažení Životnosť až cyklov pri dodržaní technických podmienok Izolačná trieda A A A A F F Rozmery (mm) 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h 770x98x95 h 920x98x95 h Hmotnosť (kg)

7 GRAF 1 Limity použitia hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg) hmotnosť krídla (kg)

8 GRAF 2 C B OPM = odporúčaná priamka montáže OPM (mm) (mm) A (mm) C B OPM = odporúčaná priamka montáže OPM A (mm)

9

10

11

12

13

14 5 μf ČIERNA MODRÁ ZELENÁ BIELA BIELA OTVORIŤ SPOLOČNÝ ZATVORIŤ

15

16 Pokyny a upozornenia pre užívateľa pohonu Gratulujeme vám, že ste si pre vašu posuvnú bránu vybrali výrobok spoločnosti Nice! Spoločnosť Nice S.p.A. vyrába komponenty pre automatické ovládanie brán a posuvných brán, žalúzií a tieniacich markýz: prevodové pohony, riadiace jednotky, diaľkové ovládače, výstražné lampy, fotobunky a príslušenstvo. Spoločnosť Nice používa len kvalitné materiály a moderné technológie; neustále hľadá inovatívne riešenia v oblasti techniky, dizajnu a ergonómie, ktorá v maximálnej miere uľahčuje použitie ich zariadení, venuje veľkú pozornosť. Váš inštalačný technik iste vybral v rozsiahlom výrobnom programe spoločnosti Nice práve ten výrobok, ktorý nejlepšie vyhovuje Vašim konkrétnym požiadavkám. Spoločnosť Nice však nie je výrobcom Vášho automatického systému, celý systém je totiž výsledkom analýzy, zhodnotenie, výberu materiálu a následnej realizácie celého systému, ktorý je prevedený Vašim inštalačným technikom. Každý automatický systém je svojím spôsobom jedinečný a len Váš inštalačný technik má dostatok skúseností a praktických vedomostí, ktoré sú nutné k tomu, aby vytvoril systém práve podľa vašich požiadaviek a aby toto zariadenie bolo bezpečné a spoľahlivo slúžilo po dlhú dobu; a, predovšetkým, aby bolo zariadenie odborne nainštalované a aby celý systém zodpovedal príslušným predpisom. Automatické systémy nám nie len spríjemňujú život, ale sú i účinným zabezpečovacím systémom. Ak mu venujete aspoň minimálnu pozornosť, bude Vám slúžiť dlhé roky. l keď automatické zariadenie, ktoré vlastníte, spĺňa predpísanú úroveň bezpečnostnej ochrany podľa príslušných smerníc, nie je možné vylúčiť existenciu tzv. možného rizika, čo znamená, že môžu nastať situácie, ktoré môžu byť do istej miery nebezpečné, tie sú však obvykle spôsobené nevhodným alebo priamo nesprávnym používaním zariadenia, z tohto dôvodu by sme Vám radi dali niekoľko rád, ako by ste mali so zariadením zachádzať, aby ste sa vyhli všetkým nepríjemnostiam: Predtým, než po prvý raz použijete automatický systém, nechajte si od Vášho inštalačného technika vysvetliť, ako sa vyhnúť možnému riziku a venujte niekoľko minúť prečítaniu návodu Pokyny a upozornenia pre užívateľa, ktorý obdržíte od inštalačného technika. Dobre si tento návod uschovajte pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké pochybnosti, prípadne ich odovzdajte novému užívateľovi automatického zariadenia. Váš automatický systém je mechanizmus, ktorý spoľahlivo plní Vaše pokyny; pokiaľ je tento systém obsluhovaný nevhodným alebo chybným spôsobom, môže sa stať nebezpečným: neuvádzajte systém do pohybu, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú nejaké zvieratá alebo predmety. Deti: Automatický systém zaručuje vysoký stupeň bezpečnostnej ochrany, vždy je zaručené spoľahlivé a bezpečné ovládanie a jeho detekčné systémy zabraňujú uvedenie do chodu v prítomnosti osôb alebo predmetov. Zabráňte deťom, aby sa hrali v blízkosti automatického systému a vyhnete sa tak nežiadúcej aktivácii systému tým, že nebudete nechávať riadiacu jednotku v jej dosahu: Nejedná sa o hračku! Závady: Akonáhle zistíte, že automatický systém reaguje neobvyklým spôsobom, odpojte ho okamžite od elektrickej energie a preveďte ručné odblokovanie. Nepokúšajte sa sami o nejakú opravu, ale privolajte svojho inštalačného technika; medzitým môže zariadenie fungovať, ako brána, ktorá nie je vybavená automatickým systémom, to je však možné len v prípade, že prevodový pohon je odblokovaný podľa postupu, ktorý je uvedený v nasledujúcom texte. Údržba: Tak ako každé technické zariadenie i tento automatický systém vyžaduje pravidelnú údržbu, aby zariadenie čo najdlhšie slúžilo a zostalo po celú dobu bezpečné. Dohodnite sa s Vašim inštalačným technikom plán údržby s pravidelnými intervalmi; spoločnosť Nice doporučuje šesť mesačný interval v prípade, že sa jedná o bežné použitie u obytnej stavby, ale tento interval sa môže meniť v závislosti na tom, ako často je zariadenie používané. Všetky kontroly, údržba alebo opravy musia byť prevádzané len kvalifikovaným personálom. l v prípade, keď sa domnievate, že by ste to zvládli sami, neprevádazjte na zariadení žiadne úpravy a rovnako tak nemeňte naprogramované parametre a nastavenie systému

17 Konečné testovanie, pravidelné údržby a akékoľvek opravy musia byť zdokumentované technikom, ktorý ju previedol a tieto dokumenty zostávajú u majiteľa systému. Likvidácia: Potom čo automatický systém doslúži, zaistite, aby jeho likvidácia bola prevedená kvalifikovaným personálom a aby boli materiály recyklované alebo zlikvidované podľa miestne platných noriem a predpisov. V prípade poškodenia alebo prerušenia dodávky elektrickej energie. V dobe, keď budete čakať na príjazd vášho technika (alebo na obnovenie dodávky elektrickej energie, v prípade, že zariadenie nie je vybavené záložným zdrojom), je možné systém obsluhovať ručne, ako akýkoľvek iný ručne otváraný systém. Aby bylo možné zariadenie obsluhovať týmto spôsobom, je nutné ho najprv ručně odblokovať: toto môže byť prevádzané užívateľom systému a spoločnosť Nice venovala maximálnu pozornosť tomu, aby mohol byť tento úkon prevedený čo najľahším spôsbom, bez použitia náradia alebo bez nutnosti vynakladať fyzické úsilie. 1. Odsuňte ochranný kryt, ako je znázornené na obr Zasuňte kľúč a otočte ním v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obr Zatiahnite za rukoväť v smere šípky až po dosadení znázornenej pozície na obr Dotlačte krídlo brány do krajného bodu polohy otvorené alebo zatvorené. 5. Pri zablokovaní systému postupujte podľa vyššie uvedených činností, ale v opačnom poradí. Dôležité upozornenie: pokiaľ sa funkčnosť diaľkového ovládania (ak je dodané) začne po určitej dobe zhoršovať alebo prestane úplne fungovať, môžu byť vybité batérie (podľa použitého typu môže byť ich životnosť od niekoľkých mesiacov až po dva alebo tri roky). Môžete si to všimnúť podľa toho, že kontrolka OK LED, ktorá signalizuje vysielanie, skúste vymeniť batériu za batériu z funkčného vysielača: ak zistíte, že to bolo príčinou nesprávneho fungovania zariadenia, vymeňte starú batériu za novú rovnakého typu. Ste spokojní? Pokiaľ chcete ku svojmu domu nainštalovať ďalšie automatické zariadenie obráťte sa na vášho inštalačného technika a my vám v spoločnosti Nice poskytneme poradenstvo odborníka, najnovší výrobok na trhu, zaistíte si i lepšiu funkčnosť a maximálnu kompatibilitu Ďakujeme Vám, že ste si prečítali tieto doporučenia a prajeme Vám, aby ste boli maximálne spokojní so svojím novým systémom. Ak máte alebo budete mať akékoľvek požiadavky alebo dotazy, obráťte sa prosím s dôverou na vášho inštalačného technika.

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Run. Návod a upozornenie pre montážneho technika. Pohony posuvných brán RUN1800 RUN1800P RUN2500 RUN2500P

Run. Návod a upozornenie pre montážneho technika. Pohony posuvných brán RUN1800 RUN1800P RUN2500 RUN2500P Run Pohony posuvných brán RUN1800 RUN1800P RUN2500 RUN2500P Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah: Run 1800/1800P 2500/2500P strana 1 Upozornenie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 4 2.1 Limity

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah strana 1 Bezpečnostné inštrukcie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 3 2.1 Limity použitia výrobku 4 2.2 Typické usporiadanie systému

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie Typ FIT 230 Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24 podzemný pohon krídlových brán Prehľad dodávaných modelov Max Menovitý Kondenzáto Max.sil Výkon Napájanie r a IP.hmotnosť Mazanie prúd motora

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

POHON POSUVNEJ BRÁNY K500 Návod na montáž

POHON POSUVNEJ BRÁNY K500 Návod na montáž POHON POSUVNEJ BRÁNY K500 Návod na montáž TRITON s.r.o., tel 02/4445 7945 Strana 1 z 12 Pohon posuvnej brány K 500 Dôleţité bezpečnostné inštrukcie Tieto inštrukcie sú dôležité z hľadiska bezpečnosti osôb.

Διαβάστε περισσότερα

Montážny návod a návod na použitie S Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB

Montážny návod a návod na použitie S Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB Montážny návod a návod na použitie S 201 Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B 190.045-GB S 201 1 Technické údaje S 201 2 S 201 3 S 201 4 S 201 5 S 201 6 Návod na montáž a použitie Vážený zákazník!

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán

Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán Návod a upozornenia pre montážneho technika SPOLOČNOSŤ VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY PODĽA DNV =ISO 9001/2000= Obsah: strana 1) Bezpečnostné inštrukcie

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

23. Zhodné zobrazenia

23. Zhodné zobrazenia 23. Zhodné zobrazenia Zhodné zobrazenie sa nazýva zhodné ak pre každé dva vzorové body X,Y a ich obrazy X,Y platí: X,Y = X,Y {Vzdialenosť vzorov sa rovná vzdialenosti obrazov} Medzi zhodné zobrazenia patria:

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom Demonštračný modul Úlohy. Zostavte matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom 2. Vytvorte simulačný model robota v simulačnom

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Predstavenie produktu Opis riadiacej jednotky Popis pripojení Modely a technická špecifi kácia Zoznam potrebných

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

TERMOELEKTRICKÉ HLAVICE R478-R478M478M R473-R473M473M

TERMOELEKTRICKÉ HLAVICE R478-R478M478M R473-R473M473M TERMOELEKTRICKÉ HLAVICE R478-R478M478M R473-R473M473M OBSAH 1. POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 4. ROZMERY 4. MONTÁŽ 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE 5. UPOZORNENIE B Jún 2009 0102SK ISO 9001 0006/6 R478-R478M R473-R473M

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTKY VYKUROVACIE

JEDNOTKY VYKUROVACIE Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom Telefón: (00421) 032/ 74015 98, 74015 12 Fax : 032/ 74015 20, 74015 13 2009 OBSAH 1. POUŽITIE 1.1 Použitie a funkcia 1.2 Pracovné podmienky 2. POPIS 3. TECHNICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov Riadiace jednotky POA1 Inštrukcie a upozornenia pre montérov POA1 Obsah: strana strana 1 Popis výrobku 3 2 Montáž 3 2 Montáž 3 2.1 Typické priestorové usporiadanie systému 3 2.2 Predbežné kontroly 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

MEDICINÁLNY KOMPRESOR

MEDICINÁLNY KOMPRESOR MEDICINÁLNY KOMPRESOR DK50 DS VÝROBCA EKOM spol. s r. o. Priemyselná 5031/18 SK-921 01 Piešťany Slovak Republic tel.: +421 33 7967255 fax: +421 33 7967223 www.ekom.sk email: ekom@ekom.sk DÁTUM POSLEDNEJ

Διαβάστε περισσότερα

Elektrohydraulický pohon

Elektrohydraulický pohon Elektrohydraulický pohon Typ 3274-11 až - 23 Použitie Regulačné pohony pre nastavovanie regulačných ventilov. Elektrohydraulické zdvihové pohony sú riadené elektrickým regulačným zariadením a to trojbodovým

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie 14A

Návod na inštaláciu a použitie 14A Návod na inštaláciu a použitie 14A Obsah návodu pre riadiacu jednotku 1 Bezpečnostné upozornenia 2 Informácie o produkte 2.1 Popis riadiacej jednotky 2.2 Popis možností pripojenia 2.3 Modely a technic

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL

UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL UŽÍVATEĽSKÝ A INŠTALAČNÝ MANUÁL Ďakujeme Vám za zakúpenie klimatizácie od firmy Hisense Pred prvým použitímsi prosím pozorne prečítajte inštrukcie uvedené v užívateľskom aj inštalačnom manuáli Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a servis

Návod na montáž a servis Návod na montáž a servis Priestorový termostat 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Ovládacia jednotka RC35 Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a servisných prác si prosím pozorne prečítajte.

Διαβάστε περισσότερα

SUNSAVER. Riadiace jednotky fotovoltaických systémov UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MODELY SUNSAVER OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE SS-10-24V / SS-10L-24V

SUNSAVER. Riadiace jednotky fotovoltaických systémov UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MODELY SUNSAVER OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE SS-10-24V / SS-10L-24V SUNSAVER Riadiace jednotky fotovoltaických systémov UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA MODELY SUNSAVER OBSIAHNUTÉ V TEJTO PRÍRUČKE SS-6 / SS-6L SS-10 / SS-10L SS-10-24V / SS-10L-24V SS-20L SS-20L-24V 6A / 12V 10A /

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak.

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. 1. CHARAKTERISTIKA 3 2. PRACOVNÉ PODMIENKY 3 3. UPOZORNENIE A RIZIKÁ 4 4. MONTÁŽE A INŠTALÁCIA 4 4.1 Upevnenie invertora na stenu vo

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ ST, Rada ponorných čerpadiel 5HZ STAIRS ST ponorné čerpadlá Výtlačné a sacie teleso Ložisko je vyrobené z polyacetálu, sú vyrobené z nerezovej ocele zabezpečujúcej špičkovú pevnosť a životnosť. Sacie teleso

Διαβάστε περισσότερα

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru

Káblový systém podlahového vykurovania do poteru Überschrift Inštalačná príručka: Káblový systém podlahového vykurovania do poteru DÔLEŽITÉ UPOZOR- NENIE : Prečítajte si tento návod pred pokusom o inštaláciu vykurovacieho zariadenia do poteru. Nesprávna

Διαβάστε περισσότερα

Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie

Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie Strana 1 (celkovo 12) Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie NORIA.T_180 Výrobok názov: Riadiaca jednotka na ovládanie dvoch čerpadiel typ:

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Elektrický prúd v kovoch 1. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 2 h, ak ním tečie stály prúd 20 ma? [144 C] 2. Prierezom vodorovného vodiča prejde za 1 s usmerneným pohybom 1 000 elektrónov smerom doľava.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ OKCE 100 S/2,2 kw OKCE 200 S/3-6 kw OKCE 300 S/1 MPa OKCE 125 S/2,2 kw OKCE 250 S/2,2 kw OKCE 400 S/1 MPa OKCE 160 S/2,2 kw OKCE 250

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy

EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy EM2-CM-Mat Elektrická vyhrievacia rohož určená na odstránenie snehu z nájazdu a ohrev trasy EM2-CM-Mat Návod na inštaláciu Garáž 1 Vyhrievacia rohož na ohrev nájazdu 2 Studený prívod 3 Snímač teploty a

Διαβάστε περισσότερα

Meranie krútiaceho momentu

Meranie krútiaceho momentu Marios Cassimatis, Peter Herbert Osanna, Ali Af Jehi-Sadat, Jean-Michel Ruiz 20.1 Úvod Krútiaci moment predstavuje silu, ktorá sa snaží spôsobiť otáčanie. Krútiaci moment hrá v priemysle dôležitú úlohu,

Διαβάστε περισσότερα

Skúšanie vozidiel na prepravu osôb na invalidnom vozíku podľa smernice č. 2007/46/ES naposledy zmenenej nariadením komisie (EÚ) č.

Skúšanie vozidiel na prepravu osôb na invalidnom vozíku podľa smernice č. 2007/46/ES naposledy zmenenej nariadením komisie (EÚ) č. Skúšanie vozidiel na prepravu osôb na invalidnom vozíku podľa smernice č. 2007/46/ES naposledy zmenenej nariadením komisie (EÚ) č. 214/2014 1. Úvod Požiadavky vyplývajúce pre schvaľovanie špeciálnych vozidiel

Διαβάστε περισσότερα

Yale - zdvíhacie zariadenia

Yale - zdvíhacie zariadenia Cenník 2007 Yale - zdvíhacie zariadenia Obsah Univerzálne pákové rechtačkové zdviháky: Rechtačkový zdvihák a kladkostroj rady LYNX Rechtačkový zdvihák modely Yalehandy a UNO Rechtačkový zdvihák model PT

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky

Zobrazovacia jednotka Typ DMU Technické podmienky Zobrazovacia jednotka Typ DMU - 11 Technické podmienky Tieto technické podmienky platia pre digitálne zobrazovacie jednotky typu. Stanovujú technické parametre, spôsob montáže, používanie, objednávanie,overovanie

Διαβάστε περισσότερα