Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα"

Transcript

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός Δ/ντής Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. Φ. ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Δρ Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης 1. ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων και ιδιαίτερα αυτών της ηλεκτρικής παραγωγής αποτελούν μείζονα θέματα των σύγχρονων βιομηχανικών και αναπτυγμένων κοινωνιών. Καθώς προχωρούμε στον 21ο αιώνα είμαστε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό θέμα στρατηγικής: πώς θα καταστεί δυνατός ο συμβιβασμός της αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη και της ενεργειακής κατανάλωσης με τις απαιτήσεις μιας βιώσιμης, αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη σύγκλιση των οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων. Ένα πρώτο ερώτημα που εύλογα προκύπτει κατά την αντιμετώπιση αυτού του θέματος είναι αν τα διαθέσιμα σήμερα αποθέματα ενεργειακών πρώτων υλών επαρκούν για να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες της ανθρωπότητας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια όσον αφορά στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και στις προοπτικές για τον 21 ο αιώνα. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο κανείς πιστεύει ότι τελικά θα επαληθευθεί υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα και ασφαλή δεδομένα, που επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης και τη συμβολή των ενεργειακών πρώτων υλών στην εξέλιξη αυτή. Το 1980 ο πληθυσμός της γης ήταν περίπου 4,5 δις και η παγκόσμια κατανάλωση

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 ενέργειας ανερχόταν σε 10,4 δις TCE (Διάγραμμα 1). Το ίδιο έτος η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν σε 8300 TWh. To 2000 οι κάτοικοι της γης ανέρχονταν σε 6 δις περίπου και η κατανάλωση ενέργειας ήταν της τάξης των 14,0 δις TCE, αυξημένη κατά 34,6% σε σχέση με την αντίστοιχη του 1980 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 1,73%). Η παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν TWh, αυξημένη κατά 83.1% σε σχέση με το 1980 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 4.16%). Το έτος 2020 ο πληθυσμός του πλανήτη αναμένεται να αυξηθεί σε 8 δις, ενώ η κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 19 δις TCE, αυξημένη κατά 82,61% και 36% σε σχέση με το 1980 και 2000, αντίστοιχα. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας 2,1% και 1,6%, αντίστοιχα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια περίοδο εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει στις TWh, αυξημένη κατά 201,2% σε σχέση με το 1980 και 64,5% με το Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε μέσο ρυθμό αύξησης 10,1% και 3.2%, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη αύξηση θα σημειωθεί στις εκτός ΟΟΣΑ χώρες, λόγω των αναμενόμενων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των οικονομιών τους. Στο Διάγραμμα 2 δίνεται η συμμετοχή των διαφόρων πηγών στην παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, για τα έτη 1980 και Στο ίδιο διάγραμμα δίνεται επίσης η πρόβλεψη, σύμφωνα με έγκυρες αναλύσεις, της συμμετοχής των διαφόρων πηγών στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας μέχρι το Αντίστοιχα στοιχεία και προβλέψεις για τη συμμετοχή των διαφόρων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δίνονται στο Διάγραμμα 3. Η ποσοστιαία συμμετοχή των διαφόρων καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για τα έτη 1980/2000 και η προβλεπόμενη διαμόρφωση της συμμετοχής των καυσίμων αυτών μέχρι το 2020 δίνεται στο Διάγραμμα 3. Η συμμετοχή των διαφόρων πηγών ενέργειας στην κάλυψη των συνολικών ενεργειακών αναγκών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο για το 1999 δίνεται στο Διάγραμμα 4.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 Διάγραμμα 1: Αναμενόμενη εξέλιξη της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τον πληθυσμό της γης Διάγραμμα 2: Πρόβλεψη για τη συμμετοχή των διαφόρων πηγών ενέργειας στην παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας Διάγραμμα 3: Πρόβλεψη για τη ποσοστιαία συμμετοχή των διαφόρων καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 Διάγραμμα 4: Συμμετοχή των διαφόρων πηγών ενέργειας στην κάλυψη των συνολικών ενεργειακών αναγκών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο για το 1999 Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει ξεκάθαρα ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι ταχύτερη από όλες τις άλλες μορφές ενέργειας. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι ενεργειακές πρώτες ύλες που σήμερα υπάρχουν στην αγορά, ο άνθρακας, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι αυτές που θα καλύψουν τις επιπλέον ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Οι έντονοι ρυθμοί αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας, για τα επόμενα χρόνια και οι ανησυχητικές συνέπειες από τη σημαντική ενεργειακή εξάρτηση, για τις χώρες εκείνες που δεν διαθέτουν επαρκείς εγχώριες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και οι νέες προκλήσεις που συνοδεύονται με τις κλιματικές αλλαγές, καθιστούν αναγκαία τη χάραξη μιας Ενεργειακής Στρατηγικής, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό έχει εκδώσει την Πράσινη Βίβλο. Οι θεμελιώδεις άξονες της Στρατηγικής που προτείνεται στην Πράσινη Βίβλο είναι οι εξής : ü ü ü Ανταγωνιστικότητα Ασφάλεια εφοδιασμού Προστασία του περιβάλλοντος

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ο άνθρακας αποτελεί την πιο σημαντική ενεργειακή πρώτη ύλη. Το εμπόριο του άνθρακα χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ η Βιομηχανική Επανάσταση του 19 ου αιώνα στηρίχθηκε στην αξιοποίηση του άνθρακα. Είναι επίσης γνωστό ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής σιδήρου και ενέργειας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέχρι το 1960 ο άνθρακας αποτελούσε την πιο σημαντική πρωτογενή ενεργειακή πρώτη ύλη. Στην 10ετία του 1960 το πετρέλαιο πήρε το προβάδισμα σε σχέση με τον άνθρακα. Εκτιμάται ότι από τα μέσα του 21 ου αιώνα και κατά τον 22 ο αιώνα η κατανάλωση άνθρακα θα φθάσει στα μέγιστα επίπεδα παίζοντας πρωτεύοντα ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα άλλα καύσιμα (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) μακροπρόθεσμα δεν αποτελούν μια ρεαλιστική και οικονομική λύση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Άνθρακα, το 1999 το 37% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής προερχόταν από τον άνθρακα, ενώ η συμμετοχή του στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες ανερχόταν στο 24% περίπου (Διάγραμμα 4). Το ποσοστό αυτό κυμαινόταν από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η συμμετοχή του άνθρακα (συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν της τάξης του 56%. Στην Κίνα, Ινδία, Πολωνία, Ν. Αφρική και στα Βαλκάνια το αντίστοιχο ποσοστό κατά μέσο όρο ξεπερνούσε το 70%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο περίπου 27%. Στη Γερμανία η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιθάνθρακα και λιγνίτη το 2000 διαμορφώθηκε σε 52% περίπου. Τα συνολικά αποθέματα άνθρακα ανέρχονται σε 984,2 δις τον. ή 547 δις ΤΟΕ (509,5 δις τον. λιθάνθρακας και 474,7 δις τον λιγνίτης). Με το σημερινό ρυθμό κατανάλωσης (κατανάλωση λιθάνθρακα 1893 εκ. ΤΟΕ/έτος, κατανάλωση λιγνιτών 298 εκ. ΤΟΕ/έτος) τα αποθέματα αυτά επαρκούν για περισσότερα από 200 χρόνια. Στον Πίνακα 1 δίνονται τα παγκόσμια εκμεταλλεύσιμα αποθέματα των στερεών καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Στα στερεά καύσιμα περιλαμβάνονται τα κοιτάσματα άνθρακα υψηλής ποιότητας (λιθάνθρακες, ανθρακίτες και βιτουμενιούχοι

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Πίνακας 1: άνθρακες) και τα κοιτάσματα άνθρακα χαμηλής ποιότητας (υποβιτουμενιούχοι άνθρακες και λιγνίτες). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η ποσοστιαία κατανομή των συνολικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων στους τρεις βασικούς τύπους καυσίμων. Σύμφωνα με αυτά, οι γαιάνθρακες κυριαρχούν με ποσοστό 68%, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ακολουθούν με ποσοστά 17% και 15%, αντίστοιχα. Στο Διάγραμμα 5 δίνεται η κατανομή των αποθεμάτων άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα άνθρακα, αποτελούν τα πιο σημαντικά ενεργειακά αποθέματα, παρουσιάζουν έντονη γεωγραφική εξάπλωση με ομαλή κατανομή σχεδόν σ όλες τις ηπείρους. Αποθέματα άνθρακα απαντούν σε πάνω από 100 χώρες. Αντίθετα τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι συγκεντρωμένα σε μικρό αριθμό χωρών και κυρίως σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από αστάθεια και συγκρούσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά τον άνθρακα την ασφαλέστερη πηγή τροφοδοσίας.

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 Διάγραμμα 5: Κατανομή των αποθεμάτων άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Στο Διάγραμμα 6 δίνεται η παραγωγή λιθάνθρακα στις διάφορες περιοχές του κόσμου κατά το Ο λόγος των αποθεμάτων άνθρακα προς τον σημερινό ρυθμό παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί ασφαλή ένδειξη για τη διάρκεια των αποθεμάτων. Η πρώην Σοβιετική Ένωση παρουσιάζει τον υψηλότερο λόγο αποθεμάτων / κατανάλωση (500 έτη) και ακολουθεί η Αφρική και η Μέση Ανατολή (260 έτη) και η Β. Αμερική (235 έτη). Διάγραμμα 6: Παραγωγή λιθάνθρακα στις διάφορες περιοχές του κόσμου κατά το Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου. Για τη συνέχιση της ανάπτυξής της βασική προϋπόθεση αποτελεί ο ομαλός εφοδιασμός της με ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αξιόλογα ενεργειακά αποθέματα συμβατικών καυσίμων. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές ενεργειακών πρώτων υλών σήμερα είναι περίπου 50% (Διάγραμμα 7). Αν συνεχισθούν οι αυξητικές τάσεις και δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα το 2020 η εξάρτηση αυτή θα αυξηθεί στο 70% περίπου (70% για φυσικό αέριο και 90% για πετρέλαιο). Με βάση επίσημες εκτιμήσεις η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να αυξηθεί το 2020 σε ποσοστό 16% περίπου σε σχέση με το 2000

9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 (Διάγραμμα 8). Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί κυρίως από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Η συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας και του άνθρακα θα παρουσιάσει μικρή πτώση. Για τον άνθρακα η πτώση αυτή αποδίδεται στη μείωση της χρήσης του στη βιομηχανία χάλυβα και στην οικιακή θέρμανση. Διάγραμμα 7: Εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές ενεργειακών πρώτων υλών Διάγραμμα 8: Αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2000 και 2020

10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται το 2020 να αυξηθεί κατά ποσοστό 37% σε σχέση με το Ο άνθρακας, κυρίως εισαγόμενος, θα διατηρήσει τη σημερινή του θέση ενώ σημαντική αναμένεται να είναι η αύξηση του φυσικού αερίου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο άνθρακας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα και στην βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), που υπογράφηκε στις αποσκοπούσε στην προώθηση των θεμάτων άνθρακα (παραγωγή, καύση κλπ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη αυτή λήγει στις Αρχικά οι ανάγκες σε άνθρακα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύφθηκαν κυρίως από εγχώρια κοιτάσματα. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του εμπορίου του άνθρακα και το υψηλό κόστος παραγωγής του λιθάνθρακα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω των δύσκολων τεχνικών και γεωλογικών συνθηκών, οδήγησαν σε σημαντική μείωση Διάγραμμα 9: Η εξέλιξη της παραγωγής και κατανάλωσης λιθάνθρακα (hard coal) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη χρονική περίοδο της παραγωγής άνθρακα με παράλληλη αύξηση των εισαγωγών. Στο Διάγραμμα 9 δίνεται η εξέλιξη της παραγωγής και κατανάλωσης λιθάνθρακα (hard coal) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την χρονική περίοδο Είναι εμφανής η αύξηση των εισαγωγών και η μείωση της παραγωγής. Παρά τη σημαντική μείωση της παραγωγής στερεών καυσίμων, που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή του άνθρακα στην κάλυψη των συνολικών ενεργειακών αναγκών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σήμερα ιδιαίτερα σημαντική όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Διαγράμματος 10.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 Διάγραμμα 10: Συμβολή του άνθρακα στην κάλυψη των συνολικών ενεργειακών αναγκών και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση Ο σημαντικός και εξισορροπητικός ρόλος του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα και τη Γερμανία κατά τα τελευταία χρόνια φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2: Ενεργειακή Πρώτη Ύλη Ευρωπαϊκή Ενωση (%) Ελλάδα (%) Γερμανία (%) Πυρηνική Ενέργεια Υδροηλεκτρικά Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο Ανανεώσιμες Πηγές 3 0,5 4 Λιγνίτης Λιθάνθρακας Αντίθετα με το λιθάνθρακα, ο λιγνίτης που εξορύσσεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια αποδοτική και βιώσιμη δραστηριότητα και η KWh που παράγεται είναι ανταγωνιστική σε σύγκριση με τα άλλα καύσιμα. Το 2000 η παραγωγή λιγνίτη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 241 εκ. τον. με πρώτη τη Γερμανία και δεύτερη την Ελλάδα. Στην Κεντρική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας, η παραγωγή λιγνίτη

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 έφθασε στα 544 εκ. τον. (Διάγραμμα 11). Παγκοσμίως η παραγωγή αυτή ανήλθε σε 810 εκ. τόνους. Διάγραμμα 11: Παραγωγή λιγνίτη στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης κατά το έτος 2000 Διαγράμμα 12: Παραγωγή λιγνίτη από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και συμμετοχή του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες Στα Διαγράμματα 12 δίνεται το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στις συνολικές ενεργειακές ανάγκες. Η προγραμματισμένη διεύ-

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 ρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη της Πολωνίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας κλπ. αυξάνει σημαντικά τη σημασία του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιό της. Σχεδόν όλος ο λιγνίτης που παράγεται χρησιμοποιείται για εγχώρια κατανάλωση. Το διασυνοριακό εμπόριο λιγνίτη, λόγω της χαμηλής θερμογόνου δυνάμεώς του, περιορίζεται σε 1%, ενώ για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το λιθάνθρακα το ποσοστό αυτό ανέρχεται αντίστοιχα σε 58%, 22% και 17%. Διάγραμμα 13: Διακυμάνσεις τιμών άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου κατά την περίοδο Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια εφοδιασμού έχει την ίδια βαρύτητα με την ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική προστασία είναι βέβαιο ότι ο λιθάνθρακας και ο λιγνίτης θα συνεχίσουν και στο μέλλον να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικότεροι λόγοι που συνηγορούν με την άποψη αυτή είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: - Η προμήθεια στερεών καυσίμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αξιόπιστη. Εισαγωγή άνθρακα γίνεται από μεγάλες κυρίως χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Κολομβία, Βενεζουέλα κλπ.). - Οι τιμές του άνθρακα είναι και θα παραμείνουν ανταγωνιστικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του άνθρακα παγκοσμίως παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Για περισσότερο από 20 έτη οι τιμές άνθρακα για ηλεκτρική παραγωγή κυμάνθηκαν από $38-$40 ανά τόνο (τιμή πώλησης σε ευρωπαϊκό λιμάνι). Αντίθετα οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις και είναι απρόβλεπτες και μη ελεγχόμενες (Διάγραμμα 13). - Οι καθαρές τεχνολογίες καύσης και υψηλού βαθμού απόδοσης που αναπτύσσουν οι Ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τις αυξημένες εκπομπές και τα περιβαλλοντικά προβλήματα των ανθρακικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 Διάγραμμα 14: Δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι διάφορες χώρες, όσον αφορά τις εκπομπές CΟ 2, με βάση τη διάσκεψη του Κιότο 4. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η χρησιμοποίηση των στερεών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται και με αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι όλα τα συμβατικά ενεργειακά καύσιμα (fossil fuels), που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή, εκπέμπουν κατά την καύση τους οξείδια του άνθρακα, του θείου, του αζώτου κ.λ.π., ενώ η ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνικά συνδέεται με τα προβλήματα της ασφάλειας και της διάθεσης των αποβλήτων. Για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει σειρά περιοριστικών μέτρων. Η υιοθέτηση των αποφάσεων της Διάσκεψης του Κιότο (ΔΕΚ. 1997) αυξάνει τους περιοριστικούς παράγοντες. Στο Διάγραμμα 14 φαίνονται οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι διάφορες χώρες, όσον αφορά τις εκπομπές CΟ 2, με βάση τη διάσκεψη του Κιότο. Αν ληφθούν υπόψη μόνο οι εκπομπές CΟ 2, τότε τα στερεά καύσιμα και οι λιγνίτες ειδικότερα, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των υπολοίπων υγρών ή αερίων συμβατικών καυσίμων. Αν όμως ληφθούν υπόψη όλα τα εκπεμπόμενα αέρια του θερμοκηπίου, τότε η διαφορά μεταξύ των τριών τούτων συμβατικών καυσίμων (άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) γίνεται σημαντικά μικρότερη.

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 Τα τελευταία χρόνια οι βιομηχανίες άνθρακα των ανεπτυγμένων χωρών έχουν αναπτύξει νέες τεχνολογίες αξιοποίησης/καύσης του άνθρακα, που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον και με υψηλό βαθμό απόδοσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύγχρονα ηλεκτροστατικά φίλτρα συγκράτησης της τέφρας και οι εγκαταστάσεις αποθείωσης και μείωσης του ΝΟ χ αποτελούν βασικό εξοπλισμό των ανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Οι ανθρακικοί σταθμοί με την αύξηση του βαθμού απόδοσης και με τη βελτίωση των χαρακτηριστικών αυτών, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση της εκπομπής του CΟ 2. Στο Διάγραμμα 18 δίνεται η συσχέτιση της εκπομπής CΟ 2 με το βαθμό απόδοσης, ενώ στο Διάγραμμα 19 δίνεται ο βαθμός απόδοσης των λειτουργούντων μονάδων στις διάφορες χώρες, καθώς επίσης και οι τεχνολογικές δυνατότητες αύξησης του βαθμού απόδοσης για τα επόμενα χρόνια. Ήδη σήμερα η συμβατική τεχνολογία της καύσης του κονιοποιημένου άνθρακα με υπερκρίσιμους παραμέτρους ατμού, είναι και δοκιμασμένη και αξιόπιστη τεχνολογία, εφαρμόζεται στη Γερμανία και επιτυγχάνει βαθμό απόδοσης ~ 43%, με προοπτική αύξησης στο 50% τα επόμενα χρόνια. Οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό και με τα άλλα πλεονεκτήματα του άνθρακα ως καύσιμο δημιουργούν θετικές προοπτικές για μια αξιόπιστη, οικονομική και περιβαλλοντικά συμβατή αξιοποίηση του άνθρακα και για το μέλλον. Διάγραμμα 18: Συσχέτιση της εκπομπής CΟ 2 με το βαθμό απόδοσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 Διάγραμμα 19: Βαθμός απόδοσης των λειτουργούντων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις διάφορες χώρες πρόβλεψη του βαθμού απόδοσης μελλοντικών μονάδων λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας 5. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 5.1 Αποθέματα λιγνιτών στην Ελλάδα Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα φτωχών στερεών καυσίμων, όπως είναι ο λιγνίτης και η τύρφη. Η μέχρι σήμερα αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας μας. Η Ελλάδα εισάγει ενέργεια ίση με το 70% των συνολικών ενεργειακών αναγκών. Το υπόλοιπο 30% που αντιστοιχεί στην εγχώρια παραγωγή βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους λιγνίτες. Η κατανομή των λιγνιτικών αποθεμάτων στη χώρα μας δίνεται στο χάρτη του Διαγράμματος 23. Στο χάρτη αυτό δεν δίνονται τα αποθέματα των μικρών και μεγάλων κοιτασμάτων τύρφης, στα οποία περιλαμβάνεται και το τεράστιο κοίτασμα τύρφης και τυρφολιγνίτη των Φιλίππων με αποθέματα 4,3 δις κυβικών μέτρων. Με τα σημερινά τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα και με βάση τις μέχρι σήμερα κοιτασματολογικές έρευνες τα εναπομείναντα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη ανέρχονται σε εκ. τον. ( ), οι οποίοι ισοδυναμούν με 500 εκ. τον. πετρελαίου και έχουν σημερινή αξία πάνω από $ 85 δις. Μέχρι σήμερα από τα Ορυχεία της ΔΕΗ έχουν εξορυχθεί εκ. τον. λιγνίτη (954 εκ. τον. από τα ορυχεία Δυτικής Μακεδονίας και 259 από τα ορυχεία Μεγαλόπολης και

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 Διάγραμμα 23: Κατανομή των λιγνιτικών αποθεμάτων 18,6 εκ. τον. από τα ορυχεία Αλιβερίου). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 25% των αρχικών εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του χάρτη, στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στην τεκτονική τάφρο που αναπτύσσεται στον άξονα Φλώρινα - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη Ελασσόνα, είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο λιγνιτικό δυναμικό της χώρας μας, το οποίο αποτελεί το 64% του συνολικού αποθέματος. Άλλες περιοχές που διαθέτουν αξιόλογα λιγνιτικά κοιτάσματα είναι οι εξής: Η λεκάνη Μεγαλόπολης, στην οποία έχουν εντοπισθεί αξιόλογα κοιτάσματα φτωχού λιγνίτη της τάξεως των 500 εκ. τον. Τα εναπομείναντα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 280 εκ. τον. ( ). Η ευρύτερη περιοχή της Δράμας στην Ανατολική Μακεδονία, με εκμεταλλεύσιμο απόθεμα 900 εκ., σχέση εκμετάλλευσης 6,9:1 m3 : τον. και θερμογόνο δύναμη Kcal/ Kg. Η περιοχή Ελασσόνας στη Θεσσαλία, με εκμεταλλεύσιμο απόθεμα 150 εκ. τον., σχέση εκμετάλλευσης 4,3:1 m3 : τον. και θερμογόνο δύναμη Kcal/Kg. Τα εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα της χώρας μας ανήκουν στην κατηγορία των φτωχών στερεών καυσίμων. Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη του εξορυσσόμενου λιγνίτη κυμαίνεται από 900 Kcal/Kg ( Μεγαλόπολη) μέχρι Kcal/Kg (Φλώρινα).

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η Λιγνιτική δραστηριότητα διαχρονικά και σήμερα Η συστηματική εκμετάλλευση του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άρχισε από το υπόγειο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου το Η προσπάθεια, σε μεγάλη κλίμακα, συνεχίσθηκε με το επιφανειακό λιγνιτωρυχείο της ΛΙΠΤΟΛ στη λεκάνη Πτολεμαΐδας το Λόγω της σπουδαιότητας που διαφάνηκε ότι θα έχει ο λιγνίτης Πτολεμαΐδας για την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας μας οι μετοχές της ΛΙΠΤΟΛ που ανήκαν στο συγκρότημα ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ περιήλθαν το 1959 στη ΔΕΗ (90%) και στην Εθνική Τράπεζα (10%). Το 1975 αποφασίσθηκε, με νομοθετική ρύθμιση, η πλήρης ενσωμάτωση της ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ. Το 1969 η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την ενεργειακή αξιοποίηση πολύ φτωχού λιγνίτη με τη δημιουργία ενεργειακού κέντρου στη Μεγαλόπολη (ΛΚΜ). Το κοίτασμα Μεγαλόπολης αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού σε αυτό εξορύσσεται ο φτωχότερος λιγνίτης που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2002 τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ έφτασαν ετήσιο ρυθμό παραγωγής 68 εκ. τον. Λιγνίτη και συνολικές εκσκαφές 314 εκ. m 3. Η παραγωγή αυτή κατατάσσει την Ελλάδα 2 η λιγνιτοπαραγωγό χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5 η σ όλο τον κόσμο. Η παραγωγή λιγνίτη από τα Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας καλύπτει πάνω από το 79% της συνολικής παραγωγής λιγνίτη της ΔΕΗ. Η ραγδαία ανάπτυξη των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ, και ειδικότερα αυτών της Δυτικής Μακεδονίας, και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν διαχρονικά, φαίνονται παραστατικά στα διαγράμματα 24 και 25, που δίνουν την απαρχής εξέλιξη των συνολικών εκσκαφών και της παραγωγής λιγνίτη. Τα εναπομείναντα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα λιγνίτη επαρκούν να τροφοδοτήσουν τις εγκατεστημένες μονάδες για 45 ακόμη χρόνια στη Δυτική Μακεδονία και για 25 ακόμη χρόνια στη Μεγαλόπολη. Το 2002 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των λιγνιτικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΗΣ της Φλώρινας) ανέρχεται σε MW και αντιστοιχεί σε 52% περίπου της εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος. Στο Ενεργειακό

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 Διάγραμμα 24: Εξέλιξη των συνολικών εκσκαφών από την έναρξη της εκμετάλλευσης των ορυχείων μέχρι σήμερα Διάγραμμα 25: Εξέλιξη της παραγωγής λιγνίτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης των ορυχείων μέχρι σήμερα Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας η ισχύς αυτή ανέρχεται σε MW και το αντίστοιχο ποσοστό σε 44% περίπου. Η συμμετοχή των λιγνιτικών μονάδων στην παραχθείσα ενέργεια από το διασυνδεδεμένο δίκτυο της ΔΕΗ κυμάνθηκε μεταξύ 70% - 77% κατά την τελευταία 5ετία, με μέγιστη τιμή της παραγωγής GWH, η οποία σημειώθηκε το έτος Από την παραγωγή αυτή, που αποτελεί και το ρεκόρ παραγωγής από συστάσεως των μονάδων, GWH παρήχθησαν από τις λιγνιτικές μονάδες του Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 Διάγραμμα 26: Εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο καυσίμου, για τ ην χρονική περίοδο Η εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο καυσίμου, για την χρονική περίοδο δίνεται στο διάγραμμα 26. Από τα διαγράμματα που προηγήθηκαν προκύπτει ξεκάθαρα ότι κατά τις τελευταίες τρεις 10ετίες ο κύριος άξονας των ενεργειακών προγραμμάτων της ΔΕΗ υπήρξε η αξιοποίηση των βασικών εγχώριων ενεργειακών πόρων της χώρας μας, που είναι ο λιγνίτης. Στην πράξη, συνεχώς επιβεβαιώνονται οι ευνοϊκές επιπτώσεις που είχε η επιλογή αυτή στην ενεργειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 5.3 Προοπτικές λιγνιτικής δραστηριότητας στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Μέχρι σήμερα ο λιγνίτης κυριάρχησε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες μονοπωλίου. Οι σημαντικές ανακατατάξεις και οι αλλαγές που έχει επιφέρει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θέτει τα Ορυχεία μπροστά στην επιτακτική ανάγκη να γίνει το προϊόν τους περισσότερο ανταγωνιστικό, δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα των καυσίμων έχει γίνει πλέον σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των νέων μονάδων που εντάσσονται στο σύστημα, αλλά και για τη συνέχιση της

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 λειτουργίας των παλιών. Η λιγνιτική δραστηριότητα στις καινούργιες συνθήκες της απελευθερωμένης αγοράς καλείται να αντιμετωπίζει κινδύνους και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται ξεκινώντας από μια θέση που χαρακτηρίζεται από πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας των Ορυχείων στις καινούργιες αυτές συνθήκες μπορούν να συνοψισθούν στα εξής : ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Σημαντική παραγωγική και τεχνική υποδομή Μεγάλα αποθέματα λιγνίτη Τεχνική γνώση σε βάθος σε θέματα λειτουργίας/ συντήρησης Ασφάλεια εφοδιασμού Λιγνιτική kwh Προβλέψιμο κόστος λιγνίτη Αποδοχή δραστηριοτήτων στις περιοχές που αναπτύσσονται τα ορυχεία ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Εστίαση ενδιαφέροντος σε παραγωγικά/τεχνικά θέματα, λιγότερο κόστος και αποτελέσματα Ανταγωνιστική διαφορά από βέλτιστες πρακτικές Έλλειψη αίσθησης κινδύνου/ κουλτούρα βεβαιότητας Μειωμένη δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ενδυνάμωση ανταγωνιστικής κατάστασης ΔΕΗ λόγω λιγνιτικού χαρτοφυλακίου Σημαντική δυνατότητα βελτίωσης κόστους και παραγωγικότητας σε σχέση με βέλτιστες πρακτικές ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ / ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Επερχόμενος ανταγωνισμός, πίεση για μειωμένο κόστος παραγωγής Φόρος διοξειδίου του άνθρακα (φαινόμενο θερμοκηπίου) Οι βασικές προτεραιότητες των Ορυχείων στις καινούργιες επιχειρηματικές στρατηγικές, για τα επερχόμενα έτη είναι οι ακόλουθες :

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Διασφάλιση λιγνιτικού ισοζυγίου. 2. Δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών. 3. Εκλογίκευση επενδύσεων. 4. Ενίσχυση της οργάνωσης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού. 5. Συμμόρφωση σε ρυθμιστικό πλαίσιο και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη η Επιχείρηση έχει καταρτίσει και εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των λιγνιτοπαραγωγικών μονάδων τριετούς διάρκειας (ΑΛΜΑ 2003), που αποτελεί μέρος του γενικότερου 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης των Ορυχείων, το 2001 καταρτίσθηκε, με ευρεία συμμετοχή των στελεχών των Ορυχείων και τη βοήθεια Συμβούλου, το 3ετές ( ) Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ΑΛΜΑ Βασικός στόχος αυτού του σχεδίου είναι η μείωση των ταμειακών εκροών κατά 16 δις δρχ. κατά την 3ετία και η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιγνίτη. Σημαντικός επίσης στόχος του προγράμματος ΑΛΜΑ 2003 είναι η ανάπτυξη της αντίληψης σ όλο το προσωπικό για αύξηση του αποτελέσματος με έμφαση στη μείωση του κόστους και την αύξηση του κέρδους. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων που προσδοκώνται από την υλοποίηση του προγράμματος ΑΛΜΑ 2003 αναλύονται στο Διάγραμμα 27. Στο Διάγραμμα 28 δίνεται η μείωση των λειτουργικών δαπανών των Ορυχείων για τη χρονική περίοδο σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Επιχείρησης (business plan). Το 2001, πρώτο έτος εφαρμογής του ως άνω προγράμματος, ξεπεράσθηκαν οι στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23 Διάγραμμα 27: Στόχοι του προγράμματος ALMA 2003 και μέχρι σήμερα απολογισμός αποτελεσμάτων Διάγραμμα 28: Μείωση των λειτουργικών δαπανών των Ορυχείων για τη χρονική περίοδο σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Επιχείρησης Στα διαγράμματα 29 και 30 δίνονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στα βασικά παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος και τα αντίστοιχα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 24 Διάγραμμα 29: Αποτελέσματα προγράμματος ALMA 2003 σε ότι αφορά τα βασικά παραγωγικά μεγέθη Διάγραμμα 30: Αποτελέσματα προγράμματος ALMA 2003 σε ότι αφορά τα βασικά οικονομικά μεγέθη Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα εξής : Παραγωγικά μεγέθη Η παραγωγή λιγνίτη από τα δύο Λιγνιτικά Κέντρα έφθασε τα 66,2 εκ. τον., έναντι 63,3 εκ. τον. που ήταν το 2000 (αύξηση 4,6%). Οι συνολικές εκσκαφές ανήλθαν σε 280 εκ. m 3 στ. Οι δαπάνες για υλικά ανταλλακτικά μειώθηκαν κατά 3,8 δις δρχ., ποσοστιαία μείωση 24% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Οι παραπάνω μειώσεις στις λειτουργικές δαπάνες των Ορυχείων βελτίωσαν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη και ισχυροποιούν τη θέση του στις καινούργιες συν-

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25 θήκες της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 5.4 Τα πλεονεκτήματα του λιγνίτη Τα πλεονεκτήματα του λιγνιτικού προσανατολισμού των μέχρι σήμερα αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΔΕΗ, για τις περιοχές των λιγνιτωρυχείων και της χώρα μας γενικότερα, μπορεί να συνοψισθούν στα εξής: Οικονομικότητα Λιγνίτη Η ΔΕΗ στηρίζοντας τις τελευταίες 10ετίες την ηλεκτροπαραγωγή στο λιγνίτη εξασφάλισε, χάρις σ ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη. Επίσης, από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, προκύπτει ότι το μέσο κόστος της λιγνιτικής KWh κατά την τελευταία 3ετία διαμορφώθηκε, κατά Διάγραμμα 31: Σύγκριση κόστους λιγνίτη με το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου με βάση τις τιμές του 2001 μέσο όρο, για το σύνολο των λιγνιτικών σταθμών κάτω από 10,5 δρχ./ KWh στην έξοδο των σταθμών παραγωγής, που είναι το χαμηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος όλων των άλλων ανταγωνιστικών καυσίμων. Το χαμηλό κόστος του λιγνίτη δικαιολογείται από τους παρακάτω λόγους: Η ΔΕΗ είναι ιδιόκτητης της γης όπου διανοίγονται τα ορυχεία Το κράτος επιβάλει χαμηλή φορολόγηση στην ηλεκτροπαραγωγή που βασίζεται στον λιγνίτη. Το κόστος μεταφοράς του λιγνίτη είναι αμελητέο. Το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη είναι επίσης χαμηλό μια και στο σύνολό της πραγματοποιείται σε επιφανειακά ορυχεία. Οι τιμές λιγνίτη είναι σταθερές και προβλέψιμες. Στο Διάγραμμα 31 δίνεται το κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιεί η χώρα μας ανά

Εισήγηση: Η εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Σηµερινή κατάσταση-προοπτικές

Εισήγηση: Η εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Σηµερινή κατάσταση-προοπτικές Εισήγηση: Η εκµετάλλευση του λιγνίτη στην Ελλάδα µε οικονοµικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Σηµερινή κατάσταση-προοπτικές Από ΚΩΝ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙ Η Γενικό ιευθυντή ορυχείων ΕΗ Α.Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κοζάνη, 9.7.2016 Διαδρομή στον Ιστορικό Ρόλο της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Μαυροματίδης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΕ / Δυτικής Μακεδονίας Παρούσα κατάσταση Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας, Ενέργεια & Ανάπτυξη Προτάσεις ολοκληρωμένης προσέγγισης του Ελληνικού ενεργειακού ζητήματος Σκόδρας Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε.

NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. THESSALONIKI SUMMIT 2016 NORTHERN GREECE AT THE CROSSROADS OF THE ENERGY ROADMAP Σταύρος Γούτσος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΗ Α.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα 2: Προτάσεις ολοκληρωμένης προσέγγισης του Ελληνικού ενεργειακού ζητήματος Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δραστηριοτήτων / θέσεων του ΤΕΕ/τΔΜ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής

Παρουσίαση δραστηριοτήτων / θέσεων του ΤΕΕ/τΔΜ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής Παρουσίαση δραστηριοτήτων / θέσεων του ΤΕΕ/τΔΜ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας Κύριοι θεματικοί άξονες στον τομέα της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι Θα ήθελα να απευθύνω έναν χαιρετισµό εκ µέρους

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά. ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιβαλλοντικά. ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Περιβαλλοντικά ζητήματα λιγνιτικών ΑΗΣ Νομών Κοζάνης και Φλώρινας Β.ΤΣΑ ΑΡΗ, /ντρια ΠΠ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ & ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαιδα V

Παρέμβαση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαιδα V Παρέμβαση του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαιδα V Μάρτιος 2015 Εισαγωγικά Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.)

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.) ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΑΠΟ: ΚΩΣΤΑ Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα και διαχείριση των εγχώριων ενεργειακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας;

Λιθάνθρακας. Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Λιθάνθρακας Τι σημαίνει για τη ζωή μας; Σεπτέμβριος 2008 Ενεργειακή Επανάσταση Τώρα! Κείμενο - επιμέλεια: Στέλιος Ψωμάς Σεπτέμβριος 2008 Ελληνικό Γραφείο Greenpeace Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα Τ: 210 38 40

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΝ. Γ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. Αύγουστος 09

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2013 Α. Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση: 10-6-2014 Διασυνδεδεμένα συστήματα MWp Νέα εγκατεστημένη ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου, Κ. Ντελκή και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. E-mail: kapros@central.ntua.gr Αθήνα, Ιούνιος 1999 ΕΜΠ Ιούνιος 1999

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δημήτριος Ζαραφίδης Βοηθός Διευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Φραγκίσκος Παυλουδάκης Τομεάρχης Προστασίας Περιβάλλοντος & Αποκατάστασης Εδαφών Το λιγνιτικό

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα

Δυναμικά την Εθνική Οικονομία. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «INVESTING IN ENERGY 2014», REGIONAL ENERGY OUTLOOK: REGIONAL COOPERATION, SECURITY OF SUPPLY Τίτλος Ομιλίας : ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΣΕΕ-Greenpeace-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005 Στέλιος Ψωµάς Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973.

Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Το ενεργειακό πρόβλημα συνειδητοποιήθηκε όταν εμφανίστηκε η ενεργειακή κρίση του 1973. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος ήταν αποτέλεσμα : - του περιορισμού άντλησης και συνεπώς των ποσοτήτων διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα μας Κυρίες και Κύριοι, Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΙΕΝΕ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή» ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, 11 ΜΑΪΟΥ 2009. ΕΙΣΗΓΗΣΗ «Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και οι Επενδύσεις στη Συμβατική Παραγωγή

Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και οι Επενδύσεις στη Συμβατική Παραγωγή Ημερίδα ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ: «Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος Δομή αγοράς σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη» Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και οι Επενδύσεις στη Συμβατική Παραγωγή Δ. Μετικάνης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα»

«Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» «Ενέργεια & Επενδύσεις στην Ελλάδα» Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Κων/νος Κουκλέλης, Πρόεδρος ΔΣ, ΕΒΙΚΕΝ Εισαγωγικά (1) Βιομηχανία και Ενεργειακός Σχεδιασμός Διεθνώς, η ύπαρξη βιομηχανικής βάσης αποτελεί προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική επιδίωξη των ενεργειακών συστημάτων σήμερα είι ο ερμονισμός Ασφάλειας Εφοδιασμού με ς Περιβαλλοντικο

Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική επιδίωξη των ενεργειακών συστημάτων σήμερα είι ο ερμονισμός Ασφάλειας Εφοδιασμού με ς Περιβαλλοντικο Η Συμβολή οι Προοπτικές Λιγνίτη στην Ηλεκτροπαραγωγή Σ. Βάσσος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ε. Μποτάκη, Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλη Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ Ο ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις. Νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη µέχρι σήµερα 35 εκ. 2014 2018 59 εκ. Κεντρική Μακεδονία µέχρι σήµερα 50 εκ. 2014 2018

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα