ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30"

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,30

2 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» 1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της προµήθειας Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισµού ,30 µαζί µε τον ΦΠΑ 23%, συντάσσονται µετά από προφορική εντολή του κ. ηµάρχου, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ήµου σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό και υλικά. Προορισµός Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των υλικών θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά από το µόνιµο προσωπικό του ήµου. Ο παρακάτω εξοπλισµός και υλικά, καλύπτει όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος των πιθανά απαιτούµενων υλικών, προκειµένου να είναι εφικτή η αποκατάσταση βλαβών, η συντήρηση ή και η µερική αντικατάσταση πεπαλαιωµένων τµηµάτων και σε ορισµένες περιπτώσεις η κατασκευή µικροεπεκτάσεων σε υφιστάµενα τµήµατα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριµένα ο προβλεπόµενος εξοπλισµός θα χρησιµοποιηθεί από το µόνιµο προσωπικό του ήµου, προκειµένου να αποκαθίστανται τυχόν βλάβες στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστηµα και να είναι δυνατή η εκτέλεση µικροεπεκτάσεων στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτροφωτισµού, ηλεκτροδοτήσεων) των υπαίθριων δικτύων καθώς και των κτιρίων του ήµου. Όλα τα υλικά απαιτείται να έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή, προκειµένου να εξασφαλιστεί στο µέγιστο η ασφαλής και οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του ήµου. 1

3 ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις α) Της αριθ /93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β) β) Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α) ΑΡΘΡΟ 3ο Πιστοποίηση υλικών Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο το οποίο κατασκευάζει τα προσφερόµενα υλικά, το οποίο θα διαθέτει απαραίτητα ISO 9001:2000 και θα κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο του πιστοποιητικού. Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιηµένα από Ελληνικό φορέα. Τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν για κάθε περιγραφόµενο υλικό ΣΥΚΙΕΣ 14 /6/2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΕ4/Β 2

4 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 2Χ0.75 HO3VV-F m ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 3Χ1.5 HO5VV-F m ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 3Χ2.5 HO5VV-F m ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 5Χ2.5 HO5VV-F m ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 3Χ6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 4Χ1,5 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 m ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 m ΚΑΛΩ ΙΟ 1Χ10 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑ 1,5 ΚΙΤΡΙΝΟ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑ 1,5 ΜΑΥΡΟ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑ 1,5 ΜΠΛΕ m ΚΑΛΩ ΙΟ UTP CAT 5e m ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1,5 m ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ2,5 m ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΛΑΚΕ 2Χ0.75 NYFAZ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ m ΚΑΛΩ ΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΟΡΥΦ. m ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 12Χ15 m ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 20x13 m ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 25Χ25 m ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 16x25 m ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 40x25 m ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 40x40 m ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 60x40 m ΣΩΛΗΝΑ HELI FLEX Φ16 m ΣΩΛΗΝΑ HELI FLEX Φ22 m ΣΩΛΗΝΑ HELI FLEX Φ32 m ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ Φ16 m ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ Φ20 m ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ SM 16 τεµ ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ SM 20 τεµ ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ SM 16 τεµ 50 3

5 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 34 ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ SM 20 τεµ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ CL 16 τεµ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ CL 20 τεµ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦ 6Α 1/Π Β 3kA τεµ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦ 16Α 1P + Ν 1/Π τεµ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 1Χ40Α τεµ 5 40 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 3Χ40Α τεµ 5 41 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 3Χ63Α τεµ 5 42 ΑΣΦΑΛΕΙΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ 3Χ16 Α τεµ ΑΣΦΑΛΕΙΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ 3Χ25 Α τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΕΗ 50Α Ε16 ΗΛΕΚ τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 50A τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 63A τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 25A τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 35A τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΟΛΙΑΘ 50A τεµ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΟΛΙΑΘ 63A τεµ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 3Α τεµ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5Α τεµ ΜΗΤΡΕΣ 50Α τεµ ΜΗΤΡΕΣ 63Α τεµ ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΟΥ 1/Π 25Α τεµ ΡΕΛΕ 12KW 3P τεµ 5 57 ΡΕΛΕ Α ΚW Ιe 25A 400V τεµ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΟΤ 100ΕΑ) τεµ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63 τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΠΟΛΙΚΟΣ 1/Π 40Α τεµ ΧΡΟΝΟ /ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ + ΕΦΕ ΡΕΙΑ τεµ ΧΡΟΝΟ /ΤΗΣ 24h + ΕΦΕ ΡΕΙΑ τεµ 5 63 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP55 3 ΣΕΙΡΩΝ 36MODUL τεµ 3 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP55 2 ΣΕΙΡΩΝ 24MODUL τεµ 3 65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ START-STOP τεµ /ΠΡΙΖΟ ΣΚΕΤΟ τεµ /ΠΡΙΖΟ ΣΚΕΤΟ τεµ /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 3Μ τεµ /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 3Μ τεµ /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 3Μ τεµ /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 1Μ τεµ /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 1Μ τεµ ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (Α) τεµ ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΘΥΛΗΚΟ (Α) τεµ ΦΙΣ ΛΕΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ ΦΙΣ ΛΕΥΚΟ ΘΥΛΗΚΟ τεµ ΦΙΣ ΛΕΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑ τεµ ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 5 79 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32Α ΘΗΛΥΚΟ τεµ 5 80 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ32Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 5 81 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ32Α ΘΗΛΥΚΟ τεµ 5 82 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ63Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 5 83 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ63Α ΘΗΛΥΚΟ τεµ 5 84 SWITCHING HUB 24ΘΕΣΕΩΝ τεµ 1 4

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 85 ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ IP65 (ΣΤΕΓΑΝΗ) τεµ ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΣΟΥΚΟ τεµ ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ IP65 τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΠΛΟΣ IP65 τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ τεµ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ τεµ PATCH PANEL 24 ΘΕΣΕΩΝ CAT 6 τεµ 2 95 ΚΥΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ IP Χ100 τεµ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W τεµ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-65W τεµ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΟΜΠΛΕ τεµ ΛΑΜΠΑ HIT 150W E27 VENTURE τεµ ΛΑΜΠΑ HIS G12 70W ΛΕΥΚΟ τεµ ΛΑΜΠΑ GU10 220V/35W τεµ ΛΑΜΠΑ SON-T 70W I E27 τεµ ΛΑΜΠΑ NAV-T Ε40 250W 4YEARS τεµ ΛΑΜΠΑ NAV-E Ε40 250W 4YEARS τεµ ΛΑΜΠΑ PL 18W 2 ΕΠΑΦΩΝ COOL τεµ ΛΑΜΠΑ PL 26W 2 ΕΠΑΦΩΝ COOL τεµ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ DICHROIC 12VAC 50mm, GU5.3/GX5.3 35W WARM WHITE τεµ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ DICHROIC 12VAC 50mm, GU5.3/GX5.3 20W WARM WHITE τεµ ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W E27 τεµ ΛΑΜΠΑ ΗΛ/ΚΗ 14W E14 WARMWHITE τεµ ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 15W E27 CLASS A WARMWHITE LILIPUT-MICRO τεµ ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 21W E27 COOL τεµ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 120W τεµ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 230W τεµ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 400W τεµ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 80W 74,9mm τεµ ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣ ΑΧ/ Ι Ε27 160W τεµ ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣ ΑΧ/ Ι Ε40 250W τεµ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ POWER STAR 150W E40 τεµ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ POWER STAR 400W E40 τεµ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 NAV-70W τεµ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 NAV-E100W τεµ ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 NAV-E110W (I) τεµ ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ R50 τεµ ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ R63 τεµ ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ R80 τεµ ΛΑΜΠΑ HALOSPOT W 12V τεµ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/VALUE τεµ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W/VALUE τεµ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 32W ΚΥΚΛΙΚΗ τεµ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 40W ΚΥΚΛΙΚΗ τεµ ΛΑΜΠΑ HQI 250W E40 τεµ ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W τεµ 50 5

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 134 ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ BSN 100W τεµ ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ BSN 70W τεµ ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ BSN 250W τεµ ΜΠΑΛΑΣΤ 36W τεµ ΜΠΑΛΑΣΤ 18W τεµ ΜΠΑΛΑΣΤ 26W τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΛΙΠΣ-8P τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΛΙΠΣ-6P τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΙΠΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΠΛΗ τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 3 τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 3 τεµ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΜΟΥΦΑ Θ/Θ τεµ ΜΠΑΤΑΡΙΑ SEALED LEAD BATTERY 12V 5AH 9X7X10 τεµ ΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛ/ΩΝ 4,8X300 ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛ/ΩΝ 3,6X250 ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛ/ΩΝ 2,5X150 ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2,5mm2 10αδα ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4mm2 10αδα ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 10mm2 10αδα ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 16mm2 10αδα ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 25mm2 10αδα ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERLIFE ΜΙΝΙΟΝ ΑΑΑ τετραδα ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERLIFE ΜΙΝΙΟΝ ΑΑ τετραδα ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR14 ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V δυάδα ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR20 ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V δυάδα ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 6LR61 9V τεµ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΑΚΟΥ 6V LANTERN τεµ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΑΚΟΥ 6V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 5AH KB645 τεµ ΡΟΚΑ 8/35 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 9/35 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 6/35 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 16/35 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 12/35 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 14/35 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ 14/45 ΚΟΥΤΙ ΡΟΚΑ ΠΛΑΚΕ 5/25 ΚΟΥΤΙ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 WONDER τεµ ΟΥΠΑ 6 mm µπετου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΟΥΠΑ 6 mm τουβλου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΟΥΠΑ 8 mm µπετου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΟΥΠΑ 8 mm τουβλου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΟΥΠΑ πλαστικά γυψοσανίδας περιστροφικά TOX ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ τεµ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ε27/Ε40 τεµ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ε40/Ε27 τεµ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 2' PH τεµ 2 6

8 Α/Α 185 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ ΒΑΝΑ ΙΟ VDE 1000V 2,5X75 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεµ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΕΝ,. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ ΒΑΝΑ ΙΟ VDE 1000V 3X100 τεµ ΠΕΝΣΑ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ ΒΑΝΑ ΙΟ 180mm τεµ ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ ΒΑΝΑ ΙΟ 180mm τεµ ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ MAKITA PH-PZ-TORKX τεµ ΚΟΦΤΑΚΙ ΕΝ. TYPOY PIERGIACONNI TR25 τεµ ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΑ σετ 10 τεµ ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙ Ο ΕΝ.. TYPOY PIERGIACONNI PN2001 τεµ Σπρει γρασο 450ml τεµ Σπρει αντισκοριακό WD40 450ML τεµ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 220V τεµ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ 220V τεµ 20 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4,8V ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 197 ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΕΝ.ΤΥΠΟΥ MAKITA τεµ 1 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 Αποφασης του Υπουρ Εσωτερικων - "Περί προµηθειων ΟΤΑ και θα χρηµατοδοτηθει από πιστώσεις του ήµου οικονοµικού έτους ΣΥΚΙΕΣ 14 /6/2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΕ4/Β ΜΥΡΤΩ ΠΑΥΛΟΥ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΛΤΣΙ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β 7

9 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα προς προµήθεια ηλεκτρολογικά είδη και υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισµών και τα παρακάτω: 1. Κανονισµοί Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωµένα πρότυπα ποιότητας και κανονισµοί των παρακάτω αναφερόµενων οργανισµών: - Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή - Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή - ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) Θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά. 2. Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα αυτής 3. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελατώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνισή τους. 4. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 8

10 TEXNIKEΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. Σε ό,τι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήµισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεµάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. - Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. Σε ό,τι αφορά τους σωλήνες θα παραδίδονται ακέραιες κουλούρες ή ήµισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεµάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ. - Tα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασµένα από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεµάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά. - Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιηµένο κατασκευαστή. - Οι διακόπτες και οι ρευµατοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand σειρά Galea (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασµένoι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεµάχια, πλήρη, συνοδευόµενα από όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώµατος λευκού εκτός κι αν ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώµα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας. - Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασµένoι σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. - Οι τηλεφωνικές συσκευές κέντρου θα είναι ενδεικτικού τύπου SIEMENS EUROSET 5020 (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) και θα πρέπει να είναι απόλυτα 9

11 συµβατές µε το τηλεφωνικό κέντρο του ήµου, Η συµβατότητά τους θα ελεγθεί από την υπηρεσία και εφόσον διαπιστωθεί ασυµβατότητα εν µέρει ή συνολικά, αυτές θα αντικατασταθούν άµεσα µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. - Αντίστοιχα, οι ασύρµατες τηλεφωνικές συσκευές θα είναι ενδεικτικού τύπου SIEMENS (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) απλής χρήσης και λειτουργίας και θα πρέπει να είναι απόλυτα συµβατές µε το τηλεφωνικό κέντρο του ήµου, Η συµβατότητά τους θα ελεγθεί από την υπηρεσία και εφόσον διαπιστωθεί ασυµβατότητα εν µέρει ή συνολικά, αυτές θα αντικατασταθούν άµεσα µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. - Το Switcing Hub 24 θέσεων, θα είναι ενδεικτικού τύπου D-LINK DGS-1224T (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασµένo σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιηµένο κατασκευαστή. Να διαθέτει 24 θύρες και πλέον αυτών 2 θύρες επέκτασης µε ενσωµατωµένο το module για µονότροπη οπτική ίνα. Να έχει ταχύτητα 10/100/1000 Mbs. Να διαθέτει επεκτασιµότητα τεχνολογιών διασύνδεσης. Να έχει δυνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µε απευθείας σύνδεση και σύνδεση µέσω δικτύου. Να έχει την δυνατότητα διαχείρησης από τον Η/Υ του δικτύου του ήµου. Να περιλαµβάνει το απαραίτητο λογισµικό διαχείρησης και αναβάθµισης. Να υπάρχουν Leds για την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας κάθε θύρας, για την ύπαρξη collisions και avtivities. Να υπάρχει υποστήριξη WLAN. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. ΕΓΓΥΗΣΗ Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση θα περιλαµβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτηµάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεία αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προµήθεια υλικών, είτε αυτό αναφέρεται στην περίοδο «παιδικής θνησιµότητας» είτε σε µειωµένο χρόνο ζωής, σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριµένου τύπου υλικού µε άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προµηθευτή µε δική του ευθύνη και δαπάνη. Ειδικά για το Switcing Hub 24 Θέσεων η εγγύηση καλής λειτιυργίας θα είναι τρία (3) έτη. 10

12 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στους αποθηκευτικούς χώρους του ήµου, που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η δαπάνη µεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η προσφορά θα είναι ενιαία και θα περιλαµβάνει το σύνολο των περιγραφόµενων ειδών. Οι τιµές προσφοράς δεσµεύουν τον ανάδοχο για περίοδο τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης χωρίς καµία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιµής σε βάρος του ήµου ή της αλλαγής του προσφερόµενου προϊόντος. ΣΥΚΙΕΣ 14 /6/2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΕ4/Β ΜΥΡΤΩ ΠΑΥΛΟΥ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΛΤΣΙ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β 11

13 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» 4. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 2Χ0.75 HO3VV-F m 200 0,33 66,00 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 3Χ1.5 HO5VV-F m 600 0,86 516,00 3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 3Χ2.5 HO5VV-F m 600 1,42 852,00 4 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 5Χ2.5 HO5VV-F m 500 2, ,00 5 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 3Χ6 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ m 100 3,47 347,00 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΥΚ/ΤΟ 4Χ1,5 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ m 300 1,14 342,00 7 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 m 500 0,93 465,00 8 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 m 500 1,41 705,00 ΚΑΛΩ ΙΟ 1Χ10 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΑΥΡΟ 9 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ m 100 1,80 180,00 10 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑ 1,5 ΚΙΤΡΙΝΟ m 200 0,26 52,00 11 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑ 1,5 ΜΑΥΡΟ m 200 0,26 52,00 12 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑ 1,5 ΜΠΛΕ m 200 0,26 52,00 13 ΚΑΛΩ ΙΟ UTP CAT 5e m 305 0,34 103,70 14 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1,5 m 100 1,35 135,00 15 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ2,5 m 100 2,17 217,00 16 ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΛΑΚΕ 2Χ0.75 NYFAZ m 200 0,33 66,00 17 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ m 400 0,17 68,00 18 ΚΑΛΩ ΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΟΡΥΦ. m 100 0,53 53,00 19 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 12Χ15 m 200 1,14 228,00 20 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 20x13 m 300 1,49 447,00 21 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 25Χ25 m 200 1,92 384,00 22 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 16x25 m 200 1,75 350,00 23 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 40x25 m 100 2,09 209,00 24 ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 40x40 m 100 1,61 161,00 25 ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟ 60x40 m 100 2,20 220,00 26 ΣΩΛΗΝΑ HELI FLEX Φ16 m 60 0,52 31,20 27 ΣΩΛΗΝΑ HELI FLEX Φ22 m 90 0,80 72,00 28 ΣΩΛΗΝΑ HELI FLEX Φ32 m 30 1,38 41,40 29 ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ Φ16 m 108 0,79 85,32 30 ΣΩΛΗΝΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ Φ20 m 108 0,89 96,12 31 ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ SM 16 τεµ 60 0,12 7,20 32 ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ SM 20 τεµ 60 0,25 15,00 12

14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ 33 SM 16 τεµ 50 0,70 35,00 ΣΥΝ ΕΤΙΚΕΣ ΜΟΥΦΕΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑ 34 SM 20 τεµ 50 0,75 37,50 35 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ CL 16 τεµ 300 0,05 15,00 36 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ CL 20 τεµ 300 0,06 18,00 37 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦ 6Α 1/Π Β 3kA τεµ 300 3,10 930,00 38 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦ 16Α 1P + Ν 1/Π τεµ 12 8,35 100,20 39 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 1Χ40Α τεµ 5 29,30 146,50 40 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 3Χ40Α τεµ 5 39,65 198,25 41 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ 3Χ63Α τεµ 5 63,70 318,50 42 ΑΣΦΑΛΕΙΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ 3Χ16 Α τεµ 20 12,68 253,60 43 ΑΣΦΑΛΕΙΟ ΙΑΚΟΠΤΕΣ 3Χ25 Α τεµ 20 12,68 253,60 44 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΕΗ 50Α Ε16 ΗΛΕΚ τεµ 50 0,60 30,00 45 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 50A τεµ 100 0,52 52,00 46 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 63A τεµ 100 0,59 59,00 47 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 25A τεµ 100 0,35 35,00 48 ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 35A τεµ 100 0,40 40,00 49 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΟΛΙΑΘ 50A τεµ 100 0,24 24,00 50 ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΟΛΙΑΘ 63A τεµ 100 0,24 24,00 51 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 3Α τεµ 50 0,20 10,00 52 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5Α τεµ 50 0,20 10,00 53 ΜΗΤΡΕΣ 50Α τεµ 20 0,32 6,40 54 ΜΗΤΡΕΣ 63Α τεµ 20 0,32 6,40 55 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΩΡΕΥΤΟΥ 1/Π 25Α τεµ 15 13,65 204,75 56 ΡΕΛΕ 12KW 3P τεµ 5 32,38 161,90 57 ΡΕΛΕ Α ΚW Ιe 25A 400V τεµ 30 27,00 810,00 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΟΤ ΕΑ) τεµ 10 40,57 405,70 59 ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63 τεµ 20 12,75 255,00 60 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΠΟΛΙΚΟΣ 1/Π 40Α τεµ 12 8,45 101,40 61 ΧΡΟΝΟ /ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ + ΕΦΕ ΡΕΙΑ τεµ 10 39,00 390,00 62 ΧΡΟΝΟ /ΤΗΣ 24h + ΕΦΕ ΡΕΙΑ τεµ 5 31,85 159,25 63 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP55 3 ΣΕΙΡΩΝ 36MODUL τεµ 3 55,15 165,45 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ IP55 2 ΣΕΙΡΩΝ 24MODUL τεµ 3 47,20 141,60 65 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ START- STOP τεµ 3 192,00 576, /ΠΡΙΖΟ ΣΚΕΤΟ τεµ 20 5,00 100, /ΠΡΙΖΟ ΣΚΕΤΟ τεµ 20 5,40 108, /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 3Μ τεµ 50 5,50 275, /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 3Μ τεµ 100 6,65 665, /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 3Μ τεµ 50 7,50 375, /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 1Μ τεµ 50 4,00 200, /ΠΡΙΖΟ + ΚΑΛΩ ΙΟ 1Μ τεµ 50 5,35 267,50 73 ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (Α) τεµ 50 2,45 122,50 74 ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΘΥΛΗΚΟ (Α) τεµ 30 3,15 94,50 75 ΦΙΣ ΛΕΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 150 0,80 120,00 76 ΦΙΣ ΛΕΥΚΟ ΘΥΛΗΚΟ τεµ 100 1,10 110,00 77 ΦΙΣ ΛΕΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑ τεµ 40 0,95 38,00 78 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 5 5,00 25,00 79 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ32Α ΘΗΛΥΚΟ τεµ 5 5,75 28,75 80 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ32Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 5 6,75 33,75 13

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 81 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ32Α ΘΗΛΥΚΟ τεµ 5 7,20 36,00 82 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ63Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεµ 5 25,00 125,00 83 ΦΙΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 5Χ63Α ΘΗΛΥΚΟ τεµ 5 28,80 144,00 84 SWITCHING HUB 24ΘΕΣΕΩΝ τεµ 1 490,00 490,00 85 ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ IP65 (ΣΤΕΓΑΝΗ) τεµ 50 7,15 357,50 86 ΠΡΙΖΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΣΟΥΚΟ τεµ 150 2,85 427,50 87 ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ τεµ 20 1,90 38,00 88 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ IP65 τεµ 50 2,98 149,00 89 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΠΛΟΣ IP65 τεµ 50 3,78 189,00 90 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ τεµ 100 3,05 305,00 91 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ τεµ 100 2,40 240,00 92 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ τεµ 50 2,85 142,50 93 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ τεµ 50 6,30 315,00 94 PATCH PANEL 24 ΘΕΣΕΩΝ CAT 6 τεµ 2 145,00 290,00 95 ΚΥΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ IP Χ100 τεµ 20 3,45 69,00 96 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W τεµ 500 0,53 265,00 97 ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 4-65W τεµ 500 0,53 265,00 98 ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΟΜΠΛΕ τεµ 20 11,65 233,00 99 ΛΑΜΠΑ HIT 150W E27 VENTURE τεµ 48 30, , ΛΑΜΠΑ HIS G12 70W ΛΕΥΚΟ τεµ 40 22,85 914, ΛΑΜΠΑ GU10 220V/35W τεµ 40 2,06 82, ΛΑΜΠΑ SON-T 70W I E27 τεµ , , ΛΑΜΠΑ NAV-T Ε40 250W 4YEARS τεµ , , ΛΑΜΠΑ NAV-E Ε40 250W 4YEARS τεµ , , ΛΑΜΠΑ PL 18W 2 ΕΠΑΦΩΝ COOL τεµ 20 2,10 42, ΛΑΜΠΑ PL 26W 2 ΕΠΑΦΩΝ COOL τεµ 20 2,10 42, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ DICHROIC 12VAC 50mm, GU5.3/GX5.3 35W WARM WHITE τεµ 20 0,90 18, ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ DICHROIC 12VAC 50mm, GU5.3/GX5.3 20W WARM WHITE τεµ 50 0,90 45, ΛΑΜΠΑ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W E27 τεµ 48 2,55 122, ΛΑΜΠΑ ΗΛ/ΚΗ 14W E14 WARMWHITE τεµ 150 3,90 585, ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 15W E27 CLASS A WARMWHITE LILIPUT-MICRO τεµ 200 3,90 780, ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ 21W E27 COOL τεµ 500 3, , ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 120W τεµ 20 3,06 61, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 230W τεµ 20 3,06 61, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 400W τεµ 20 3,06 61, ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 80W 74,9mm τεµ 30 3,06 91, ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣ ΑΧ/ Ι Ε27 160W τεµ 48 5,30 254, ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣ ΑΧ/ Ι Ε40 250W τεµ 48 8,75 420, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ POWER STAR 150W E40 τεµ , , ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ POWER STAR 400W E40 τεµ 24 19,80 475, ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 NAV-70W τεµ , , ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 NAV-E100W τεµ , , ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ Ε27 NAV-E110W (I) τεµ 96 13, , ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ R50 τεµ 50 7,70 385, ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ R63 τεµ 50 8,70 435, ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ R80 τεµ 50 13,70 685, ΛΑΜΠΑ HALOSPOT W 12V τεµ 30 4,90 147, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/VALUE τεµ 50 2,15 107,50 14

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 129 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W/VALUE τεµ 50 3,15 157, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 32W ΚΥΚΛΙΚΗ τεµ 20 4,95 99, ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 40W ΚΥΚΛΙΚΗ τεµ 20 5,80 116, ΛΑΜΠΑ HQI 250W E40 τεµ 12 21,30 255, ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W τεµ 50 8,90 445, ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ BSN 100W τεµ 50 26, , ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ BSN 70W τεµ 60 19, , ΜΕΤ/ΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ BSN 250W τεµ 40 32, , ΜΠΑΛΑΣΤ 36W τεµ 150 3,45 517, ΜΠΑΛΑΣΤ 18W τεµ 150 3,45 517, ΜΠΑΛΑΣΤ 26W τεµ 30 3,45 103, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΛΙΠΣ-8P τεµ 50 0,17 8, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΛΙΠΣ-6P τεµ 100 0,12 12, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΙΠΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ τεµ 50 0,60 30, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ τεµ 50 0,42 21, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ τεµ 20 52, , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΠΛΗ τεµ 15 28,00 420, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 τεµ 100 0,92 92, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 τεµ 50 0,92 46, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 3 τεµ 20 1,42 28, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ADAPTOR ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 3 τεµ 20 1,42 28, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΜΟΥΦΑ Θ/Θ τεµ 100 0,62 62, ΜΠΑΤΑΡΙΑ SEALED LEAD BATTERY 12V 5AH 9X7X10 τεµ 48 23, , ΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛ/ΩΝ 4,8X300 ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 25 2,70 67, ΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛ/ΩΝ 3,6X250 ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 50 1,85 92, ΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛ/ΩΝ 2,5X150 ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 25 0,62 15, ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2,5mm2 10αδα 20 0,50 10, ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4mm2 10αδα 20 0,61 12, ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 10mm2 10αδα 40 1,56 62, ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 16mm2 10αδα 30 1,85 55, ΚΛΕΜΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 25mm2 10αδα 20 2,15 43, ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERLIFE ΜΙΝΙΟΝ ΑΑΑ τετραδα 80 2,40 192, ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERLIFE ΜΙΝΙΟΝ ΑΑ τετραδα 140 2,40 336, ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR14 ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V δυάδα 40 2,97 118, ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR20 ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1,5V δυάδα 40 3,95 158, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 6LR61 9V τεµ 50 3,05 152, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΑΚΟΥ 6V LANTERN τεµ 2 8,00 16,00 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΑΚΟΥ 6V ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 166 5AH KB645 τεµ 3 12,00 36, ΡΟΚΑ 8/35 ΚΟΥΤΙ 10 1,92 19, ΡΟΚΑ 9/35 ΚΟΥΤΙ 20 2,00 40, ΡΟΚΑ 6/35 ΚΟΥΤΙ 10 1,72 17, ΡΟΚΑ 16/35 ΚΟΥΤΙ 5 4,05 20, ΡΟΚΑ 12/35 ΚΟΥΤΙ 5 3,44 17, ΡΟΚΑ 14/35 ΚΟΥΤΙ 3 3,90 11, ΡΟΚΑ 14/45 ΚΟΥΤΙ 3 3,90 11, ΡΟΚΑ ΠΛΑΚΕ 5/25 ΚΟΥΤΙ 10 1,52 15, ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 WONDER τεµ 300 0,62 186, ΟΥΠΑ 6 mm µπετου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 100 1,98 198, ΟΥΠΑ 6 mm τουβλου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 100 1,98 198, ΟΥΠΑ 8 mm µπετου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 10 3,96 39,60 15

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 179 ΟΥΠΑ 8 mm τουβλου FISHER ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 10 3,96 39, ΟΥΠΑ πλαστικά γυψοσανίδας περιστροφικά TOX ΕΚΑΤΟΝΤΑ Α 20 14,00 280, ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ τεµ 20 1,40 28, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ε27/Ε40 τεµ 30 3,00 90, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ε40/Ε27 τεµ 30 3,00 90, ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 2' PH τεµ 2 7,00 14,00 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ 185 ΒΑΝΑ ΙΟ VDE 1000V 2,5X75 τεµ 5 6,90 34,50 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΕΝ,. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ 186 ΒΑΝΑ ΙΟ VDE 1000V 3X100 τεµ 5 7,20 36,00 ΠΕΝΣΑ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ ΒΑΝΑ ΙΟ mm τεµ 4 28,00 112,00 ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX ΧΡΩΜΙΟ 188 ΒΑΝΑ ΙΟ 180mm τεµ 4 28,80 115, ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΕΝ. ΤΥΠΟΥ MAKITA PH-PZ-TORKX τεµ 3 50,00 150, ΚΟΦΤΑΚΙ ΕΝ. TYPOY PIERGIACONNI TR25 τεµ 3 16,00 48, ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΑ σετ 10 τεµ 1 10,00 10, ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙ Ο ΕΝ.. TYPOY PIERGIACONNI PN2001 τεµ 2 21,00 42, Σπρει γρασο 450ml τεµ 30 6,00 180, Σπρει αντισκοριακό WD40 450ML τεµ 30 5,25 157, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 220V τεµ 15 32,52 487, ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ 220V τεµ 20 36,00 720, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4,8V ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΕΝ.ΤΥΠΟΥ τεµ 1 40,00 40,00 MAKITA ΣΥΝΟΛΟ = ,59 ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ = 6,41 ΣΥΝΟΛΟ = ,00 ΦΠΑ 23% = ,30 ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = ,30 Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,30. µαζί µε τον ΦΠΑ 23%. ΣΥΚΙΕΣ 14 /6/2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΕ4/Β ΜΥΡΤΩ ΠΑΥΛΟΥ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΛΤΣΙ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β 16

18 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο - Αντικείµενο της προµήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις βλαβών, συντηρήσεις και µικροεπεµβάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δηµοτικών κτιρίων και δικτύων φωτισµού του ήµου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2012» µε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισµού δαπάνης ,30 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) Της αριθ /93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. β) Του εν ισχύει.κ.κ. ΑΡΘΡΟ 3o - Συµβατικά τεύχη Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 2) Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου 3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 4) Η συγγραφή υποχρεώσεων 5) Η τεχνική περιγραφή 17

19 ΑΡΘΡΟ 4 ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΑΡΘΡΟ 5 ο - Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την υποχρέωση µαζί µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς να προσκοµίσουν και εγγυητική επιστολή, αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π.Κ.. για ποσό ίσο µε το 5% ( 3.678,32 ) του προϋπολογισµού µε το Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που θα ισχύει για τέσερις (4) µήνες από την διενέργεια του διαγωνισµού. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο. 2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος στο όνοµα του οποίου κατεκυρώθη η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, µε εγγύηση ίση προς 10% του συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης ή κατά την υπογραφή αυτής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ηµόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν θα γίνονται δεκτές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. ΑΡΘΡΟ 7 ο Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ήµου. 18

20 2. Ο ήµος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης κάθε τυχόν γενόµενης σ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας. ΑΡΘΡΟ 8 ο - Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου 1.- Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 2.- Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. 3.- Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4.- Με απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, που γίνεται σε βάρος του. 5.- Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. β) Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση είτε µε διενέργεια διαγωνισµού είτε µε απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του ηµοτικού Συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 19

21 γ) Προσωρινός αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του ΟΤΑ για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύµβαση προµηθευτή είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 6.-Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. ΑΡΘΡΟ 9 ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 1.- Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µεγίστου προβλεποµένου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 2.- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 20

22 3.- Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4.- Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης-παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. 5.- Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από τα προβλεπόµενα κατά τα ανωτέρω, πρόστιµο καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής που υπολογίζεται από εποµένη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης µέχρι της προσκόµισης του συµβατικού υλικού µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 6.- Η ύπαρξη του προστίµου και των τόκων επί των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 7.- Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 10 ο Προσωρινή και οριστική παραλαβή 1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν τυχόν ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προµήθειας. 3. Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας συντ ασσεται προωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και µετά την πάροδο έξι (6) µηνών ολοκληρώνεται η προµήθεια µε την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 21

23 ΑΡΘΡΟ 11 ο Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. ΣΥΚΙΕΣ 14 /6/2012 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΤΕ4/Β ΜΥΡΤΩ ΠΑΥΛΟΥ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΛΤΣΙ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ4/Β 22