- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που"

Transcript

1 Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος τηλ: Μέλη: Γεώργιος Κεραμίδας Ακαδημαϊκό Έτος: Ο φοιτητής να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να: - Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που υπάρχουν στα σύγχρονα smartphones). - Μελετήσει κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της απόδοσης και κατανάλωσης ισχύος αυτών των ARM επεξεργαστών καθώς και των περιφερειακών που υπάρχουν σε ένα smartphone (antennas, wifi, κτλ). - Μελετήσει κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Android λειτουργικού συστήματος. - Προσομοιώσει τις παραπάνω διαδικασίες σε ένα πραγματικό περιβάλλον ενός smartphone. Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος της τελευταίας γενιάς των επεξεργαστών τύπου ARM. Αυτοί οι επεξεργαστές υπάρχουν στην πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων και tablets. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα αναπτυχτεί ένα περιβάλλον καταγραφής των μετρήσεων της απόδοσης/ισχύος και στην συνέχεια θα γίνει προσπάθεια μοντελοποίησης των χαρακτηριστικών του ARM επεξεργαστή με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην απόδοση όσο και στην κατανάλωση ισχύος που εισάγεται από το λειτουργικό σύστημα Android. Η ανάπτυξη θα γίνει στο περιβάλλον ενός σύγχρονου smartphone. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Λειτουργικά συστήματα Δευτερεύοντα: C ή C ++, Linux/Android programming Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Πλακέτες ανάπτυξης Smartphone τελευταίας γενιάς ΠΟΥ Θα διατεθούν από το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών Θα διατεθούν από το Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών Στο Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών Σελίδα 1 από 59

2 Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Αγγλικά πολύ καλή υποχρεωτική Σελίδα 2 από 59

3 Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος των νέων ενσωματωμένων επεξεργαστών της εταιρίας Intel» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος τηλ: Μέλη: Γεώργιος Κεραμίδας Ακαδημαϊκό Έτος: Ο φοιτητής να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να: - Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς ενσωματωμένων επεξεργαστών της εταιρίας Intel (επεξεργαστές που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον χώρο των smartphones). - Μελετήσει κατανοήσει τα χαρακτηριστικά της απόδοσης και κατανάλωσης ισχύος αυτών των Intel επεξεργαστών καθώς και των περιφερειακών του. - Μελετήσει κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του Linux λειτουργικού συστήματος. - Προσομοιώσει τις παραπάνω διαδικασίες σε κατάλληλη αναπτυξιακή πλακέτα του εργαστηρίου. Στην παρούσα εργασία αρχικά θα γίνει αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος της νέας γενιάς των ενσωματωμένων επεξεργαστών τύπου Intel. Αυτοί οι επεξεργαστές πρόκειται να κυριαρχήσουν τον χώρος των κινητών τηλεφώνων και tablets. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον επεξεργαστή Atom και τον πρόσφατο επεξεργαστή Quark. Aορχικά θα αναπτυχτεί ένα περιβάλλον καταγραφής των μετρήσεων της απόδοσης/ισχύος και στην συνέχεια θα γίνει προσπάθεια μοντελοποίησης των χαρακτηριστικών των δύο επεξεργαστών με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Η ανάπτυξη θα γίνει πάνω σε αναπτυξιακή πλακέτα του εργαστηρίου. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ενσωματωμένα Συστήματα, Λειτουργικά συστήματα Δευτερεύοντα: C ή C ++, Linux/Android programming Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Πλακέτες ανάπτυξης Smartphones τελευταίας γενιάς ΠΟΥ Θα διετεθούν από το εργαστήριο Σχεδισμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών Θα διετεθούν από το εργαστήριο Σχεδισμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών Στο εργαστήριο Σχεδισμού Εσνωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών Σελίδα 3 από 59

4 Άλλες προϋποθέσεις ΤΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΣΙΑ Αγγλικά πολύ καλή υποχρεωτική Σελίδα 4 από 59

5 Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Συλλογής και Διαχείρισης Στατιστικών Δεδομένων» Επιβλέπων: Τζήμας Γιάννης τηλ: Η εργασία έχει ανατεθεί. Στοιχεία Φοιτητών Α.M. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1492 Μπέσκος Παναγιώτης Ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις σε βάθος σε σχέση με τις τεχνολογίες που εμπλέκονται με την ανάπτυξη εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού, και την ανάπτυξη Android εφαρμογών. Στα πλαίσια των εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού ο φοιτητής θα αποκτήσει κατάλληλες δεξιότητες ώστε να: - Αναπτύσσει ολοκληρωμένες δυναμικές εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού - Αξιοποιεί αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες τεχνολογίες με στόχευση τόσο την ανάπτυξη εφαρμογών φορητών συσκευών, όσο και εφαρμογών για συμβατικούς Η/Υ - Σχεδιάζει και να διαχειρίζεται Βάσεις δεδομένων - Ολοκληρώνει τις συγκεκριμένες τεχνολογίες με άλλες τεχνολογίες ανάπτυξη δυναμικών εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος συλλογής και διαχείρισης στατιστικών δεδομένων. Σε πρώτο επίπεδο θα δημιουργηθεί ένα σύστημα με βάση τεχνολογίες όπως HTML, CSS,AJAX,PHP το οποίο θα συλλέγει τα δεδομένα. Σε δεύτερο επίπεδο θα αναπτυχθεί εφαρμογή σε Java η οποία θα φιλοξενήσει το σύστημα. Σε τρίτο επίπεδο θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα με βάση HTML,CSS,Javascript,AJAX,PHP,jquery,MySQL για την διαχείριση των δεδομένων. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί κρίνεται απαραίτητο να είναι εύχρηστο, να παρουσιάζει στατιστικά των δεδομένων με μορφή κατανοητή και αξιοποιήσιμη από το χρήστη, και να παρέχει ευελιξία τόσο στην διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων όσο και στην διαδικασία της παρουσίασής τους. Πρωτεύοντα: Ανάπτυξη Συστημάτων Παγκόσμιου Ιστού, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: - Όχι Σελίδα 5 από 59

6 Θέμα: «Ανάπτυξη ενός Επεξεργαστή για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κρυπτονομίσματος (Bitcoin) με FPGA» Επιβλέπων: Κίτσος Παρασκευάς τηλ: XXXXX Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα αναπτυχθεί ένα επεξεργαστικό περιβάλλον σε FPGA που θα δημιουργεί ηλεκτρονικά κρυπτονομίσματα (bitcoin). To κρυπτονόμισμα (bitcoin) είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που έχει υλοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών στο διαδίκτυο. Οι χρήστες του κρυπτονομίσματος εκτελούν συναλλαγές υπογράφοντας ψηφιακά τις συναλλαγές τους. Αρχικά θα γίνει ανάλυση του συστήματος και των αλγορίθμων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί, ανάλυση ως προς την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται και έπειτα θα γίνει μια υλοποίηση σε επαναπρογραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα (FPGA) ενός περιβάλλοντος που εξομοιώνει τη παραγωγή κρυπτονομισμάτων. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός επεξεργαστή σε FPGA για τη παραγωγή κρυπτονομισμάτων Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Πρωτεύοντα: Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Δευτερεύοντα: Ψηφιακή σχεδίαση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ ModelSim ISE Xilinx ΠΟΥ Στον υπολογιστή του Στον υπολογιστή του Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα Σελίδα 6 από 59

7 Θέμα: «Ανάπτυξη ενός Επεξεργαστή για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κρυπτονομίσματος (Bitcoin) με Μικροελεγκτή» Επιβλέπων: Κίτσος Παρασκευάς τηλ: XXXXX Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα αναπτυχθεί ένας επεξεργαστής σε FPGA που θα δημιουργεί ηλεκτρονικά κρυπτονομίσματα (bitcoin). To κρυπτονόμισμα (bitcoin) είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που έχει υλοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών στο διαδίκτυο. Οι χρήστες του κρυπτονομίσματος εκτελούν συναλλαγές υπογράφοντας ψηφιακά τις συναλλαγές τους. Αρχικά θα γίνει ανάλυση του συστήματος και των αλγορίθμων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί, ανάλυση ως προς την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται και έπειτα θα γίνει μια υλοποίηση ενός επεξεργαστή με τη βοήθεια του μικροελεγκτή Galileo της Intel που παράγει κρυπτονομίσματα. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός επεξεργαστή σε το Galileo της Intel για τη παραγωγή κρυπτονομισμάτων. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Πρωτεύοντα: Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Δικτύων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Προγραμματισμός C/C++/ άλλη Δευτερεύοντα: Ψηφιακή σχεδίαση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Galileo Board ΠΟΥ Στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικης ΤΕ 2 φορές την εβδομάδα Σελίδα 7 από 59

8 Θέμα: «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Απόδοση Αλγορίθμων Κρυπτογραφίας σε Υλικό, για την Προσέγγιση CAESAR» Επιβλέπων: Σκλάβος Νικόλαος Μέλη: Δρ. Τζήμας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής τηλ: Ακαδημαϊκό Έτος: Οι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας επικεντρώνονται στους: Μελέτη των αλγορίθμων κρυπτογραφίας της προσέγγισης CAESAR, Μελέτη των ιδιοτήτων των αλγορίθμων κρυπτογραφίας, Σύγκριση των διαφορετικών κατηγοριών των αλγορίθμων, Εφαρμογές των αλγορίθμων αυτών, Προτεινόμενες μεθοδολογίες για την υλοποίηση των αλγορίθμων κρυπτογραφίας της προσέγγισης CAESAR, Συγκριτική μελέτη μεθοδολογιών και υλοποιήσεων. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας έχει οργανωθεί στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1.Μελέτη των αλγορίθμων κρυπτογραφίας της προσέγγισης CAESAR, α) Λειτουργία των αλγορίθμων κρυπτογραφίας της προσέγγισης CAESAR, β) Παράμετροι λειτουργίας. 2.Μελέτη των ιδιοτήτων των αλγορίθμων κρυπτογραφίας της προσέγγισης CAESAR, α) Κατηγορίες ιδιοτήτων, β) Παράμετροι ιδιοτήτων. 3.Σύγκριση των διαφορετικών κατηγοριών των αλγορίθμων αυτών, α) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα, β) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε κατηγορίας. 4.Ανάπτυξη κώδικα περιγραφής υλικού για τον προτεινόμενο σχεδιασμό: VHDL, α) Εξομοίωση, έλεγχος ορθής λειτουργίας, β) Βελτιστοποιήσεις σχεδιασμού. 5.Υλοποίηση, α) Σύνθεση, χρήση διατάξεων υλικού, β) Χρήση εναλλακτικών διατάξεων FPGAs. 6.Αξιολόγηση αποτελεσμάτων υλοποίησης: παράμετροι υλοποίησης, βελτιστοποιήσεις, 7.Συγκριτική μελέτη με δημοσιευμένα αποτελέσματα άλλων ερευνητικών ομάδων. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Σελίδα 8 από 59

9 Πρωτεύοντα: Σχεδιασμός Συστημάτων Ασφαλείας σε Υλικό, Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Κρυπτογραφία & Ασφάλεια Υπολογιστών. Δευτερεύοντα: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA, Αγγλικά. Σε συνεργασία με τον/τους επιβλέποντα/ντες. Σελίδα 9 από 59

10 Θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση σε FPGA Σύγχρονων Αλγορίθμων Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης» Επιβλέπων: Κίτσος Παρασκευάς τηλ: XXXXX Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα υλοποιηθεί σε FPGA με τη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού (VHDL) οι αρχιτεκτονικές δύο σύγχρονων αλγορίθμων Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης. Με τον όρο υλοποίηση, εννοείται η ανάπτυξη κώδικα σε VHDL, η εξομοίωση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αρχιτεκτονικής και τέλος η ανάπτυξη της (ολοκλήρωση) σε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες και παρέχουν τους μηχανισμούς για την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών και γενικότερα την εξασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα μια συνάρτηση κατακερματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ψηφιακή υπογραφή, στην ακεραιότητα και την αυθεντικοποίηση. Στις υλοποιήσεις αλγορίθμων κρυπτογραφίας σε υλικό και σε εφαρμογές που απαιτείται μικρή κατανάλωση ενέργειας, το βασικότερο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης σε απόδοση-κόστος μεθόδου υλοποίησης, δηλαδή μια υλοποίηση με το μικρότερο δυνατό χώρο κάλυψης υλικού, που να καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια για συγκεκριμένες απαιτήσεις ταχύτητας υπολογισμού. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχους την μελέτη δύο σύγχρονων αλγορίθμων Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης και την υλοποίηση τους σε FPGA ολοκληρωμένο. Πρωτεύοντα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια δικτύων, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Δευτερεύοντα: Ψηφιακή σχεδίαση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Εργαλείο ModelSim Περιβάλλον Xilinx ISE ΠΟΥ θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή Μία φορά ανά την εβδομάδα Σελίδα 10 από 59

11 Θέμα: «Σχεδιασμός Επεξεργαστή για Πιστοποιημένη Κρυπτογράφηση» Επιβλέπων: Κίτσος Παρασκευάς τηλ: XXXXX Μέλη: Σκλάβος Νικόλαος Ακαδημαϊκό Έτος: Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα υλοποιηθεί σε FPGA με τη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού (VHDL) η αρχιτεκτονική ενός σύγχρονου αλγορίθμου Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης. Με τον όρο υλοποίηση, εννοείται η ανάπτυξη κώδικα σε VHDL, η εξομοίωση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αρχιτεκτονικής και τέλος η ανάπτυξη της (ολοκλήρωση) σε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες και παρέχουν τους μηχανισμούς για την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών και γενικότερα την εξασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα μια συνάρτηση κατακερματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ψηφιακή υπογραφή, στην ακεραιότητα και την αυθεντικοποίηση. Στις υλοποιήσεις αλγορίθμων κρυπτογραφίας σε υλικό και σε εφαρμογές που απαιτείται μικρή κατανάλωση ενέργειας, το βασικότερο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης σε απόδοση-κόστος μεθόδου υλοποίησης, δηλαδή μια υλοποίηση με το μικρότερο δυνατό χώρο κάλυψης υλικού, που να καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια για συγκεκριμένες απαιτήσεις ταχύτητας υπολογισμού. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχους την μελέτη ενός σύγχρονου αλγορίθμου Πιστοποιημένης Κρυπτογράφησης και την υλοποίηση του σε FPGA ολοκληρωμένο. Πρωτεύοντα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια δικτύων, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Δευτερεύοντα: Ψηφιακή σχεδίαση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Εργαλείο ModelSim Περιβάλλον Xilinx ISE ΠΟΥ θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή Μία φορά την εβδομάδα Σελίδα 11 από 59

12 Θέμα: «Σχεδιασμός Συνεπεξεργαστή για την Ασφάλεια Συνθηματικού» Επιβλέπων: Κίτσος Παρασκευάς τηλ: XXXXX Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα υλοποιηθεί σε FPGA με τη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού (VHDL) η αρχιτεκτονική ενός σύγχρονου αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του συνθηματικού (password). Με τον όρο υλοποίηση, εννοείται η ανάπτυξη κώδικα σε VHDL, η εξομοίωση και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της αρχιτεκτονικής και τέλος η ανάπτυξη της (ολοκλήρωση) σε ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες και παρέχουν τους μηχανισμούς για την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών και γενικότερα την εξασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα μια συνάρτηση κατακερματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ψηφιακή υπογραφή, στην ακεραιότητα και την αυθεντικοποίηση. Στις υλοποιήσεις αλγορίθμων κρυπτογραφίας σε υλικό και σε εφαρμογές που απαιτείται μικρή κατανάλωση ενέργειας, το βασικότερο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη μιας βελτιστοποιημένης σε απόδοση-κόστος μεθόδου υλοποίησης, δηλαδή μια υλοποίηση με το μικρότερο δυνατό χώρο κάλυψης υλικού, που να καταναλώνει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια για συγκεκριμένες απαιτήσεις ταχύτητας υπολογισμού. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχους την μελέτη ενός σύγχρονου αλγορίθμου για την ασφάλεια του συνθηματικού (password) και την υλοποίηση τους σε FPGA ολοκληρωμένο. Πρωτεύοντα: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Κρυπτογραφία και Ασφάλεια δικτύων, Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Δευτερεύοντα: Ψηφιακή σχεδίαση Απαιτούμενος εξοπλισμός ΤΙ Εργαλείο ModelSim Περιβάλλον Xilinx ISE ΠΟΥ θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή του φοιτητή Μία φορά την εβδομάδα Σελίδα 12 από 59

13 Θέμα: «Νομική και πληροφορική: παρουσίαση βασικών στοιχείων, μηχανισμών και case studies» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Να κατανοήσει ο φοιτητής τις συσχετίσεις μεταξύ πληροφορικής και νομικής διαδικασίας. της εργασίας είναι η παρουσίαση των σύγρονων συσχετήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ πληροφορικής και νομικής. Θα εξεταστούν ζητήματα όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, η αλληλεπίδραση μεταξύ της επιστήμης της πληροφορικής και των νομικών διαδικασιών, καθώς και τα σημεία όπου η πληροφορική συμβάλλει στη δικονομική διαδικασία Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Κοινωνία της Πληροφορίας Δευτερεύοντα: Νομικά της Τεχνολογίας όχι Σελίδα 13 από 59

14 Θέμα: «Ανάπτυξη ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με διαδικτυακές τεχνολογίες προγραμματισμού. της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης για φίλους της φωτογραφίας. Με την εργασία αυτή ο φοιτητής πραγματεύεται και αποκτά σε τεχνολογίες και εργαλεία όπως HTML, CSS, PHP, Joomla και Bootstrap Πρωτεύοντα: προγραμματισμός διαδικτύου Δευτερεύοντα: ανικειμενοστραφής προγραμματιμός όχι Σελίδα 14 από 59

15 Θέμα: «Πλατφόρμες συνεργατικής μάθησης: ανάπτυξη συστήματος ασύγχρον elearning και eportfolio» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος είναι η εξοικείωση του φοιτητή αφενός με διαδικτυακές ntier εφαρμογές και αφετέρου η κατανόηση των σύγχρονων τάσεων του elearning. της εργασίας είναι η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle καθώς και η ολοκλήρωσή της με μια εγκατάσταση του συστήματος eportfolio Mahara. Πρωτεύοντα: κοινωνία της πληροφορίας Δευτερεύοντα: προγραμματισμός διαδικτύου όχι Σελίδα 15 από 59

16 Θέμα: «Ανάπτυξη πλατφόρμας B2B B2C ηλεκτρονικών αγορών» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος ειναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και τεχνολογιών όπως MySQL, SQLSERVER, ASP.NET, PHP ή JavaEE, HTML, Javascript και Web services με τεχνολογίες XML, SOAP είναι η ανάτπυξη μίας διαδικτυακής πύλης (portal) όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν ένα σύνολο προϊόντων (επιθυμητή λίστα αγορών) από μια λίστα με προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονικά καταστήματα, θα ορίζουν διαστήματα τιμών για τα οποία θα επιθυμούσαν να αγοράσουν το κάθε προϊόν και χρονικά διαστήματα για τα οποία θα επιθυμούσαν να τους έχει παραδοθεί το κάθε προϊόν. Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση MySQL, SQLSERVER, ASP.NET, PHP ή JavaEE, HTML, Javascript και Web services με τεχνολογίες XML, SOAP. Πρωτεύοντα: Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένος Προγραμματισμός, Προγραμματισμός Διαδικτύου Δευτερεύοντα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός όχι Σελίδα 16 από 59

17 Θέμα: «Εργαλεία προσομοίωσης δικτύων: επισκόπηση και σύγκριση δυνατοτήτων» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί με εργαλεία προσωμοίωσης δικτύων και να κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων εργαλείων που προσφέρονται. είναι η εγκατάσταση δύο ή περισσοτέρων εργαλείων προσομοίωσης και η σύγκρισή τους με βάση συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Πρωτεύοντα: προσομοίωση δικτύων Δευτερεύοντα: δίκτυα 1 όχι Σελίδα 17 από 59

18 Θέμα: «Ανάπτυξη εφαρμογής πλοήγησης για κινητές συσκευές» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος της εργασίας είναι η κατανόηση εννοιών και εργαλείων που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών πλοήγησης σε λειτουργικό Android, με χρήση χαρτών και gps. της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής Android που με τη χρήση google maps και το gps της συσκευής θα επιτρέπει σε χρήστες να πλοηγηθούν προς σημεία ενδιαφέροντος. Πρωτεύοντα: αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Δευτερεύοντα: προγραμματισμός διαδικτύου όχι Σελίδα 18 από 59

19 Θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με πλατφόρμες διαδικτυακών πυλών όπως πχ Joomla είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης (portal) με χρήση της πλατφόρμας Joomla, η παρουσίαση με χρήση temlpates για διάφορες συσκευές καθώς και η διασύνδεση της πύλης με βάση δεδομένων. Πρωτεύοντα: προγραμματισμός διαδικτύου Δευτερεύοντα: βάσεις δεδομένων όχι Σελίδα 19 από 59

20 Θέμα: «Νομικά και Πληροφορική: μηχανισμοί συνδρομής δικονομικής διαδικασίας» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Στόχος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τα σύγχρονα τεχνικά εργαλεία εξέτασης πειστηρίων. της εργασίας είναι η εξέταση του νομικού πλαισίου που διέπει το ψηφιακό έγκλημα, η κατανόηση του τρόπου εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων καθώς και η εκτέλεση σχετικών παραδειγμάτων. Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Νομικά της Τεχνολογίας Δευτερεύοντα: Κοινωνία της Πληροφορίας όχι Σελίδα 20 από 59

21 Θέμα: «Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση ενσωμάτωσης αισθητήρων σε πλατφόρμες ενσωμάτων συστημάτων» Επιβλέπων: Αντωνόπουλος Χρήστος Μέλη: Δρ. Χρήστος Π. Αντωνόπουλος Δρ. Νικόλαος Σπ. Βώρος τηλ: 2610-xxxxxx Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση διαδικασιών ενσωμάτωσης συγκεκριμένων αισθητήρων πάνω σε πλατφόρμες βασιζόμενες σε διάφορες αρχιτεκτονικές αεροελεγκτών. Η διαδικασία ενσωμάτωσης αισθητήρων με μικροελεγκτές ενσωματωμένων συστημάτων αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και ενδιαφέρουσα διαδικασία στα πλαίσια της οποία οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων. Στα πλαίσια αυτά οι φοιτητές καλούνται να εμβαθύνουν στον τρόπο επικοινωνίας αισθητήρων με τον μικροεπεξεργαστή, κατανόηση και χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ανάπτυξη πλήρως λειτουργικών παραδειγμάτων χρήσης των αισθητήρων σε επίπεδο εφαρμογής. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς αισθητήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τρείς διαφορετικές πλατφόρμες. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Σχεδίαση συστημάτων, Ενσωματωμένα συστήματα και κυκλώματα, Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών Παρουσίαση υλοποίησης, Πλήρες Κείμενο Σελίδα 21 από 59

22 Θέμα: «Μελέτη, σύγκριση και ανάλυση των προσομοιωτών ns2 και ns3 και ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου Leach στην τελευταία έκδοση του ns2» Επιβλέπων: Αντωνόπουλος Χρήστος τηλ: 2610-xxxxxx Μέλη: Δρ. Χρήστος Π. Αντωνόπουλος Δρ. Βασίλης Τριανταφύλλου Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η λεπτομερής μελέτη και αναλυτική σύγκριση των προσομοιωτών ns2 και ns3 με έμφαση στην ανάδειξη πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων σε διάφορες κατηγορίες. Επίσης βασικός στόχος είναι η ενσωμάτωση του πρωτόκολλου δρομολόγησης Leach στην τελευταία έκδοση του ns2 H παρούσα εργασία συνδυάζει δύο κρίσιμες περιοχές για την μελέτη δικτύων αισθητήρων και ad-hoc δικτύων. Από την μια θέτει ως στόχο την ενδελεχή μελέτη σύγκριση και ανάλυση δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων εξομοιωτών δικτύων και συγκεκριμένα των ns2 και ns3. Η σχετική ανάλυση θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη ξεκινώντας από την χρηστικότητα, τον βαθμό υποστήριξης βασικών πρωτόκολλων αλλά και της ακρίβειας υλοποίησης συγκεκριμένων μοντέλων πρωτοκόλλων. Από την άλλη στόχος είναι η πλήρης ενσωμάτωση ενός βασικού πρωτοκόλλου δρομολόγησης ώστε να κατασταθεί πλήρως λειτουργικό στο περιβάλλον του ns2 Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Ι, Δίκτυα ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα αισθητήρων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών Παράδοση μοντέλου Leach λειτουργικού στην τελευταία έκδοση του ns2, Συγκεκριμένα σενάρια συγκρισης πρωτοκόλλων μεταξύ των προσομοιωτών ns2-ns3 Σελίδα 22 από 59

23 Θέμα: «Μελέτη εφαρμογής του πρωτοκόλλου δρομολόγησης δεδομένων CTP για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων» Επιβλέπων: Αντωνόπουλος Χρήστος τηλ: 2610-xxxxxx Μέλη: Δρ. Χρήστος Π. Αντωνόπουλος Δρ. Νικόλαος Σπ. Βώρος Ακαδημαϊκό Έτος: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 1) κατανόηση του πρωτοκόλλου CTP εστιάζοντας στα WSN δίκτυα 2) μελέτη της απόδοσης του με βάση τον εξομοιωτή Omnet++/Castalia 3) εφαρμογή του σε πραγματικό περιβάλλον WSN. To επίπεδο δρομολόγησης δεδομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στα περισσότερα σύγχρονα WSN δίκτυα. To CTP αποτελεί ένα τυπικό τέτοιο πρωτόκολλο. Κατά συνέπεια στόχος της εργασίας αυτής είναι 1) Η κατανόηση του CTP εστιάζοντας σε WSN δίκτυα 2) Η μελέτη του σε επίπεδο εξομοίωσης 3) Η δυνατότητα εφαρμογής του σε πραγματικές WSN πλατφόρμες 4) Εντοπισμός και αντιμετώπιση μειονεκτημάτων. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Θεωρητική μελέτη, ανάπτυξη ή ανάλυση αλγορίθμων Πρωτεύοντα: Δίκτυα Ι, Δίκτυα ΙΙ, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ, Ασύρματα Δίκτυα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Δίκτυα αισθητήρων, Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Προγραμματισμός Δευτερεύοντα: Ανάλυση, Σχεδιασμός και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών Εκτενή σενάρια προσομοίωσης για την μελέτη απόδοσης του πρωτοκόλλου, Σε βάθος κατανόηση του μοντέλου του πρωτοκόλλου, Συγκεκριμένες επεκτάσεις-παρεμβάσεις στον κώδικα του μοντέλου προς βελτίωσης της απόδοσης Σελίδα 23 από 59

24 Θέμα: «Θεωρητική και πειραματική μελέτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ασύρματο δίκτυο, οι επιπτώσεις της στην υγεία.» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θα κάνει επισκόπηση των βασικών αρχών φυσικής για την παρουσίαση της διαδικασίας μετάδοσης ΗΜ κυμάτων στον ελεύθερο χώρο και της φυσικής διαδικασίας απορρόφησης αυτών από ιστούς. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την αποτύπωση του διαγράμματος λήψης δορυφορικής κεραίας. 1. Αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών διάδοσης ΗΜ ακτινοβολίας. 2. Μελέτη των παραμέτρων της δορυφορικής κεραίας. 3. Πειραματική αποτύπωση τρισδιάστατου διαγράμματος λήψης δορυφορικής κεραίας. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασύρματες Δορυφορικές Επικοινωνίες, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Δευτερεύοντα: Φυσική Σελίδα 24 από 59

25 Θέμα: «Εξαγωγή μοντέλου ραδιοκάλυψης της περιοχής του κέντρου της πόλεως της Ναυπάκτου βάσει πεδιομετρήσεων στάθμης ισχύος λήψης φορητής μονάδας.» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θα κάνει επισκόπηση των βασικών μοντέλων ραδιοκάλυψης περιοχών, κυτταρικό σχεδιασμό καθώς και σχεδιασμό συχνοτήτων. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την ληψη μετρησεων. 1. Αναλυτική παρουσίαση βασικών μοντέλων ραδιοκάλυψης. 2. Εξαγωγή μοντέλου απο πειραματικές μετρήσεις. 3. Λήψη μετρήσεων. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασύρματες Δορυφορικές Επικοινωνίες, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Δευτερεύοντα: Φυσική- Ηλεκτρομαγνητισμός Σελίδα 25 από 59

26 Θέμα: «Εξαγωγή μοντέλου ραδιοκάλυψης της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος του Αντιρρίου βάσει πεδιομετρήσεων στάθμης ισχύος λήψης φορητής μονάδας.» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια θα κάνει επισκόπηση των βασικών μοντέλων ραδιοκάλυψης περιοχών, κυτταρικό σχεδιασμό καθώς και σχεδιασμό συχνοτήτων. Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την ληψη μετρησεων. 1. Αναλυτική παρουσίαση βασικών μοντέλων ραδιοκάλυψης. 2. Εξαγωγή μοντέλου απο πειραματικές μετρήσεις. 3. Λήψη μετρήσεων. Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασύρματες Δορυφορικές Επικοινωνίες, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Δευτερεύοντα: Φυσική- Ηλεκτρομαγνητισμός Σελίδα 26 από 59

27 Θέμα: «Πειραματικός προσδιορισμός βασικών παραμέτρων και αποτύπωση διαγράμματος ακτινοβολίας παραβολικής κεραίας» Επιβλέπων: Ασαρίδης Ηλίας τηλ: Ο φοιτητής θα κάνει επισκόπηση των βασικών αρχών φυσικής για την παρουσίαση της διαδικασίας μετάδοσης ΗΜ κυμάτων στον ελεύθερο χώρο Θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την αποτύπωση του διαγράμματος λήψης δορυφορικής κεραίας. : Βασική φυσική ΗΜ κυμάτων, Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων. 1. Αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών διάδοσης ΗΜ ακτινοβολίας 2. Μελέτη των παραμέτρων της δορυφορικής κεραίας 3. Πειραματική αποτύπωση τρισδιάστατου διαγράμματος λήψης δορυφορικής κεραίας Συγκριτική επισκόπηση ή μελέτη, και πλαίσιο αξιολόγησης Ανάλυση και σχεδιασμό μοντέλων Πρωτεύοντα: Ασύρματες Επικοινωνίες, Ασύρματα Δίκτυα Δευτερεύοντα: Φυσική Σελίδα 27 από 59

28 Θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για διαχείριση αποθεμάτων και αυτοματοποίηση παραγγελιών σε κατάστημα λιανικής πώλησης.» Επιβλέπων: Ευανθία Φαλιάγκα τηλ: 2610-xxxxxx Στόχος της πτυχιακής είναι η κατανόηση των βασικών αρχών ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής Η χρήση της γλώσσας PHP και των βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία μιας εφαρμογής διαδικτύου Πρωτεύοντα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Δευτερεύοντα: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΙ Σελίδα 28 από 59

29 Θέμα: «Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου με χρήση CMS για παροχή υπηρεσιών e-booking με reservation calendar» Επιβλέπων: Ασημακόπουλος Γεώργιος τηλ: Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους όρους front end & back end καθώς και απόκτηση εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού δίνοντας τους απαραίτητες γνώσεις για την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα. της πτυχιακής είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο, να ενημερώνονται για τα επερχόμενα και περασμένα events που παρουσιάζονται εντός ενός reservation calendar, να επιλέγουν μέσα από τις διαθέσιμες ημερομηνίες το event στο οποίο θέλουν να συμμετέχουν, να εισάγουν τα στοιχεία τους μέσω μιας φόρμας και να κλείνουν τη θέση τους ανάλογα με τον επιτρεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων για την εκάστοτε ημερομηνία. Παράλληλα η εφαρμογή θα δίνει στον διαχειριστή τη δυνατότητα συνολικής διαχείρισης των στοιχείων με σκοπό την επιβεβαίωση των συμμετεχόντων κατά την παρουσία τους στον χώρο του event αλλά και την ενημέρωσή τους μέσω newsletter. Θα χρησιμοποιηθούν HTML4/5, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL, Joomla 3, XAMPP Πρωτεύοντα: Προγραμματισμός Διαδικτύο Δευτερεύοντα: Βάσεις Δεδομένων όχι Σελίδα 29 από 59

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ WEB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ MΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ερευνητική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα