ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο βρέθηκαν παρόντα 11 (ένδεκα) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : ουδείς, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, των Νοµικών Συµβούλων κ.κ. Στάγκα Εµµ. και Φραράκη Θεοδώρου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζούρδη Αικατερίνης υπαλλήλου του γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου, των κ.κ. Κανάκα Εµµ. και Αφαντενού Νικόλαου, δηµοτικών υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών, όπως επίσης και του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Χατζηµάρκου Γεωργίου, ο οποίος παρέστη σε µέρος της συνεδρίασης και απεχώρησε λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη δύο (2) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα, συνέχισε, αφορά τη λήψη απόφασης περί του διορισµού Νοµικού Συµβούλου πληρεξουσίου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το ήµο Ρόδου, 1

2 σε δικάσιµο που έχει οριστεί για την 8 η , για την παραίτηση από τέσσερις (4) αιτήσεις ακύρωσης του πρώην ήµου Καλλιθέας, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και το δεύτερο τη λήψη απόφασης για παραίτηση από αίτηση ακυρώσεως, η οποία ασκήθηκε από τον πρώην ήµο Ροδίων και θα συζητηθεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν τα ανωτέρω θέµατα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 292/2011 (Α..Α: 45Ο0Ω1Ρ-69Τ) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί του ορισµού νοµικού συµβούλου-πληρεξουσίου δικηγόρου και παραίτησης από τέσσερις (4) αιτήσεις ακύρωσης του πρώην ήµου Καλλιθέας στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε δικάσιµο την 8 η /11/2011. (Εισήγηση-γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου και προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «Θέµα : Τέσσερις (4) αιτήσεις ακύρωσης του ήµου Καλλιθέας στο Συµβούλιο της Επικρατείας µε δικάσιµο την ΣΧΕΤ: Το από επείγον έγγραφο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Α) Σύµφωνα µε το συνηµµένο από σχετικό έγγραφο του Συµβουλίου της Επικρατείας, επί τεσσάρων (4) αιτήσεων ακύρωσης του πρώην ήµου Καλλιθέας Ρόδου κατά του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. των οποίων µετ αναβολή δικάσιµος έχει ορισθεί η , «ενόψει της ενοποίησης του ήµου Καλλιθέας στο ήµο Ρόδου» ζητείται «να προβούµε σε ενηµέρωση το ταχύτερο δυνατόν σχετικά µε τις προθέσεις του ήµου Ρόδου ως προς τη συνέχιση των εκκρεµών δικών ή την τυχόν παραίτηση από αυτές». Τα ειδικότερα στοιχεία των υποθέσεων έχουν ως εξής: 1. ήµος Καλλιθέας Ρόδου κατά Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αριθµ. καταθ. 5968/2004), µε την οποία ζητείται η ακύρωση της υπ αρ. Α.Π. ΠΝΑ 2399/ΕΥ 651/ απόφασης ένταξης της πράξης «Αγωγός µεταφοράς λυµάτων από Αρχάγγελο στις ΕΕΛ Ρόδου Β Φάση» στο περιφερειακό 2

3 επιχειρησιακό πρόγραµµα νοτίου Αιγαίου του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 2. ήµος Καλλιθέας Ρόδου και ΕΥΑΚ ήµου Καλλιθέας κατά Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (αριθµ. καταθ. 5969/2004), µε την οποία ζητείται η ακύρωση του υπ αριθµ. 9/ πρακτικού της Τριµελούς Επιτροπής του αρ. 7 του ν. 2839/2000 ν. ωδεκανήσου. 3. ήµος Καλλιθέας Ρόδου κατά της Νοµ/κης Αυτ/σης ωδεκανήσου (αριθµ. καταθ. 7094/2005) µε την οποία ζητείται η ακύρωση του υπ αριθµ. 13 ης /1/ πρακτικού συνεδρίασης της Νοµ/κής Επιτροπής Οικονοµικών Ανάπτυξης και Εκτέλεσης Έργων της Νοµαρχιακής Αυτ/σης ωδεκανήσου και 4. ήµος Καλλιθέας Ρόδου κατά της Νοµ/κής Αυτ/σης ωδεκανήσου (αριθµ. καταθ. 7094/2005), µε την οποία ζητείται η ακύρωση του υπ αριθµ. 19 ης / πρακτικού συνεδρίασης της Νοµ/κής Επιτροπής Οικονοµικών Ανάπτυξης και Εκτέλεσης Έργων της Νοµαρχιακής Αυτ/σης ωδεκανήσου. Β) Όπως είναι γνωστό ο πρώην ήµος Καλλιθέας είχε ασκήσει επίσης και ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου την από προσφυγή του µε την οποία ζητούσε την ακύρωση: α) της υπ αριθµ. 9/ απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 2839/2000, µε την οποία απορρίφθηκε η από προσφυγή που άσκησε ο προσφεύγων ήµος κατά της υπ αριθµ. 2/ απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ωδεκανήσου περί έγκρισης οριστικής µελέτης του έργου «Αγωγός µεταφοράς λυµάτων των ήµων Αρχαγγέλου, Αφάντου και των Κοινοτήτων Καλυθιών, Κοσκινού στο κέντρο Βιολογικού Καθαρισµού του ήµου Ρόδου, στη θέση «Βόδι» (Β φάση), προϋπολογισµού ευρώ και β) της τελευταίας ως άνω 2/ απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ωδεκανήσου. Με την αρ.πρωτ. 2/17039/ γνωµοδότηση µας εισηγηθήκαµε την παραίτηση του ήµου Ρόδου, ως διαδόχου του ήµου Καλλιθέας, από την παραπάνω προσφυγή και η εισήγηση µας αυτή έγινε οµόφωνα δεκτή από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου σύµφωνα µε την υπ αρ. 278/ απόφαση της. Γ) Λαµβάνοντας υπόψη ότι πράγµατι υφίσταται κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο του Συµβουλίου της Επικρατείας, εισηγούµαστε να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και λαµβάνοντας υπόψη ότι ουσιαστικά αφορά το ίδιο θέµα για το οποίο ελήφθη η υπ αρ. 278/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδοτούµε εισηγούµαστε οµοίως µε την αρ. πρωτ. 2/17039/ γνωµοδότηση µας, ως εξής: 3

4 Προκειµένου ο νέος ήµος Ρόδου στον οποίο συνενώθηκε ο ήµος Καλλιθέας ωδεκανήσου (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 10.Α.1 του Ν. 3852/2010) και ο υπογράφων νοµικός σύµβουλος ως πληρεξούσιος δικηγόρος του (Αποφ. 4/2011 ηµάρχου Ρόδου) να νοµιµοποιηθούν επί των παραπάνω (Α) τεσσάρων (4) εκκρεµών δικών στο Συµβούλιο της Επικρατείας (άρθρο 283 παρ. 1 Ν. 3852/2010) θα πρέπει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου, ως αρµόδιο πλέον όργανο να εγκρίνει: Α) Τον διορισµό του υπογράφοντος νοµικού συµβούλου πληρεξουσίου δικηγόρου και Β) Την παραίτηση από τις παραπάνω τέσσερις (4) αιτήσεις ακυρώσεως του πρώην ήµου Καλλιθέας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας οι οποίες κατά τη γνώµη µας θα πρέπει να γίνουν, εξαιτίας του πολυπληθέστερου των πρώην ήµων Αφάντου και Αρχαγγέλου και των προβληµάτων δηµόσιας υγείας που αντιµετωπίζουν οι δηµότες και οι κάτοικοί τους, λαµβάνοντας υπόψη δηλαδή ότι στο ήµο Ρόδου δεν ανήκει µόνο ο πρώην ήµος Καλλιθέας αλλά και οι λοιποί µε αντίθετα συµφέροντα εξυπηρετούµενοι από την εκτέλεση του έργου (αγωγός µεταφοράς λυµάτων από Αρχάγγελο στο Ε.Ε.Λ.. Ρόδου) πρώην ήµοι Αρχαγγέλου και Αφάντου και το γεγονός ότι και κατά το νόµο η εξυπηρέτηση του συµφέροντος του συνόλου των δηµοτών είναι για τους δηµοτικούς συµβούλους πρώτιστη υποχρέωση (άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 3852/2010). Σε αντίθετη περίπτωση που ήθελε εκτιµηθεί ότι θα πρέπει να µην γίνει παραίτηση και να συνεχισθεί η δίκη, τότε θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως για ποιόν λόγο θα πρέπει να συνεχισθεί η δίκη και ότι αυτό δεν είναι σε βάρος του συµφέροντος του ενιαίου πλέον ήµου Ρόδου». Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (οι κ.κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος) και Μαχραµάς Μιχαήλ απουσίαζαν από την ψηφοφορία) λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, την εισήγηση γνωµοδότηση του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου µε αρ. πρωτ. 2/ , εγκρίνει : 4

5 µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ., Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ζαννετίδης Φιλήµονας και Στάγκας Στέργος, δήλωσαν «παρόντες», Α) τον διορισµό του υπογράφοντος την ανωτέρω εισήγηση-γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου, πληρεξουσίου δικηγόρου, προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, και Β) την παραίτηση από τις παραπάνω τέσσερις (4) αιτήσεις ακυρώσεως του πρώην ήµου Καλλιθέας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, που εξετάζονται την 8 η και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν εξαιτίας των προβληµάτων δηµόσιας υγείας που αντιµετωπίζουν οι δηµότες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετούνται από την εκτέλεση του έργου (αγωγός µεταφοράς λυµάτων από Αρχάγγελο στο Ε.Ε.Λ.. Ρόδου). ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 293/2011 (Α..Α:45ΟΓΩ1Ρ-ΠΞ6) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της παραίτησης από αίτηση ακυρώσεως του πρώην ήµου Ροδίων που εκκρεµεί να εκδικαστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Φραράκη Θεοδώρου, µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «Θέµα: λήψη αποφάσεως για παραίτηση από αίτηση ακυρώσεως. Ο ήµος Ροδίων είχε ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία είχε ζητήσει την ακύρωση των ακόλουθων πράξεων : 1)τής αποφάσεως µε αριθµό πρωτ /3380 /14 Οκτωβρίου 2005 τής ιεύθυνσης Επιθεώρησης..,Ν.Π. & ΕΚΟ. Τµήµατος Α!, της Γεν. /σης Οικονοµικής Επιθεώρησης τού Υπουργείου Οικονοµίασς καί Οικονοµικών, 2) τού υπ αριθ.πρωτ. 1794/ εγγράφου της Οικονοµικής Επιθεώρησης Κρήτης τού Υπουργείου Οικονοµικών πού αφορά τήν διενέργεια διαχειριστικού-οικονοµικού ελέγχου στόν ήµο Ροδίων, καί κάθε άλλης συναφούς πράξεως. Η εκδίκαση της υποθέσεως αυτής εκκρεµεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 5

6 Ο διαχειριστικός αυτός έλεγχος δεν έγινε και εκ των πραγµάτων έχει µαταιωθεί τόσο γιατί πέρασε µακρός χρόνος χωρίς να εκτελεσθεί όσο και γιατί ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης των κατηργηµένων ήµων έχει υπαχθεί σε άλλο νοµοθετικό καθεστώς από τον ν.3852/2010 (πρόγραµµα Καλικράτης). Ως εκ τούτου η αίτηση ακυρώσεως είναι πιά χωρίς αντικείµενο και έχει εκλείψει το έννοµο συµφέρον του ήµου Ρόδου, ως διαδόχου του πρώην ήµου Ροδίων, να ζητήσει την ακύρωση της. Για τους λόγους αυτούς, εισηγούµεθα στην Οικονοµική Επιτροπή να λάβει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περίπτωσι ιγ του ν.3852/2010 να λάβη απόφαση για να προβεί ο ήµος σε δήλωση παραιτήσεως από αυτήν την αίτηση ακυρώσεως, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται». (ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Φραράκη Θεοδώρου) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στη συνέχεια και µετά την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε πρότεινε να αναβληθεί το ανωτέρω θέµα σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπου και θα προσκοµιστούν περαιτέρω στοιχεία που θα καταστούν υποβοηθητικά για την λήψη σχετικής εµπεριστατωµένης απόφασης. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, (οι κ.κ. Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος) και Μαχραµάς Μιχαήλ απουσίαζαν από την ψηφοφορία) αναβάλλει την συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέµα σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπου και θα προσκοµιστούν περαιτέρω στοιχεία που θα καταστούν υποβοηθητικά για την λήψη σχετικής εµπεριστατωµένης απόφασης. ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 294/2011 (Α..Α: 45ΟΛΩ1Ρ-Η5Ο) Έγκριση για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου. (Εισήγηση Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, /νσης Οικονοµικών & 6

7 Α/Α Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπης, την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων και Εξόδων της ιεύθυνσης Οικονοµικών και Ταµείου µε αρ. πρωτ. 2 / στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: ιάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 2011 Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, εδάφιο δ, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, [Φεκ 87, τεύχος Α ], ορίζεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφασίζει για τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011, για την πληρωµή δαπανών κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ, 6.780,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΑΓΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ,100,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι ΙΩΤΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 22/8/2011 ΕΩΣ 26/9/2011. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά,118,45 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/08 ΕΩΣ 31/4/08 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΩ & ΣΙΑ ΟΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά, 46,42 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΑΝΗ 2ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ 6.780,00 100,00 118,45 46,42 7

8 5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "WWW.RHODES GR" Ι "WWW.RODOS GR" ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΜΠΟΥΧΟΥΝΑΣ Χ. ΤΡΗΣ Χ. ΟΕ NOISIS» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά,43,99 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ACS» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες τετρακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά, 7.424,64 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 7ου λογ. έργου "ΑΝΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΝΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά, 4.018,92 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου 1ης ΣΣ. έργου "ΑΝΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΝΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά, ,70 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Ι Ο ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες οκτακόσια εικοσιένα ευρώ και εβδοµήντα 43, , , , ,77 8

9 10. ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ επτά λεπτά, 6.821,77 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΑΠΟΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,ΛΙΝ ΟΥ Ι Ν.ΡΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/01/2011 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και εννέα λεπτά, ,09 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου "ΤΑΣΚΕΥΗ ΗΡΩΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, ,49 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Πρόγραµµα δράσης Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά, ,35 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΣΧΕΤ ΣΥΜΒ 2678/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα ένα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά, 2.751,82 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ» , , , ,82 9

10 ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εικοσιπέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά, ,68 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου "ΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΣΥΗΣ ΣΤΟ ΣΟΡΩΝΗΣ Ι ΦΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΜΕΙΡΟΥ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ,14.950,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «INFOTEC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, ,45 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου,5ου λογ. µελέτης" ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ι ΕΓΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΡ ΟΥ " ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΙ «ΗΡΑΚΛΕΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ, ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, ,56 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου,3ου,4ου,5ου λογ. έργου "ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ(ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «Κ/Ξ ΠΑΪΣΙΟΣ Β. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ» ΑΦΟΡΑ , , , ,56 10

11 ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ 18. ΕΛΤΑ 5402 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά, 25,65 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΤΕΛΗ 25,65 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ 19. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5568 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά, 6.781,48 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Ι ΣΚΕΥΩΝ 6.781,48 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΠΛΑΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 7η ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ,00 ΕΣΠΑ 06 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ).ΛΙΝ ΙΩΝ- ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 8η ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ,00 ΕΣΠΑ 06 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ).ΜΕΙΡΟΥ- ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. 22. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΟ ΑΠΟ Εξόφληση 2ου λογ.1ης ΣΣ έργου ΣΑΤΑ "ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 07 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΟ ΟΥ -ΛΛΙΘΕΑΣ (Α ,00 ΦΑΣΗ)"1η ΣΣ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ» 23. ΕΞΟ Α 5588 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια 1.039,52 11

12 ΤΑΞΙ ΙΟΥ τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, 1.039,52 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛ. ΑΙΤΕΡΙΝΗΣ ΒΕΛΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσίας "Σύµβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης &λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων.καµείρου Ρόδου και εκπαίδευσης προσωπικού" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 444,44 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Ι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια τριανταένα ευρώ και πενήντα λεπτά, 931,50 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισµού ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΒΙΟ Ο Α.Ε.Β.Ε. ΡΑΓΙΑΝΝΙ Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΣΚΕΥΩΝ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι µία χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά, ,88 σε βάρος του του ,00 444,44 931, ,88 12

13 28. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ & ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και τρία λεπτά,10.841,03 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ι ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΟΛΟΚ/ΜΕΝΑ ΣΥΣΤ/ΤΑ Θ/ΣΜΟΥ ΑΒΕΕ GLASS CLEANING» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά, 746,80 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΑΤΤΙΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΦΟΓΡΑΜ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά, 8.782,30 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ ΟΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ " ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ " Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα επτά ευρώ και δεκαεννέα λεπτά,157,19 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους ,03 746, , ,00 157,19 13

14 33. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΗ Π. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙ. ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. ΗΜΟΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ευρώ, 500,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ, 5.400,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ, 1.000,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ ( ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ)Ν.3584/2007Α αρθρο 64 ΠΑΡ.5 Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΠΙ ΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ.21/2009 ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι ΑΠΟΦ.203/2011 ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ (ΦΤΑΚΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά, ,10 σε βάρος του , ,00 500, , , , ,10 14

15 40. ΕΡΓΑΣΙΕΣ προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & Ο ΟΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡ.. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΜΕ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά, ,10 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & Ο ΟΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡ.. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΜΕ Α.Ε ,10 Προκειµένου να ληφθούν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε το Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30(α.π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών.» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και του Αναπληρωτή ιευθυντή Οικονοµικών και Ταµείου κ. Στεργιούλη Βασιλείου) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σ αυτό το σηµείο προτρέπει τα µέλη να διατυπώσουν ερωτήσεις επί του θέµατος εάν υπάρχουν. Στη συνέχεια γίνονται ερωτήσεις από τα µέλη της Επιτροπής οι οποίες απαντώνται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και από την υπάλληλο του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων-Εξόδων του ήµου Ρόδου, κα Κουκιαϊνη έσποινα. Αµέσως µετά ζητά και παίρνει τον λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρεται σε θέµατα κόστους καθαριότητας και ειδικότερα στο γεγονός που κατά την άποψή του δεν θα µπορεί να ανταπεξέλθει οικονοµικά, αφού, όπως ισχυρίζεται χρειάζονται ,00 ευρώ, ενώ οφείλονται µέχρι τέλους Οκτωβρίου 150 χιλιάδες για Αρχάγγελο και Λίνδο και άλλες ,00 ευρώ από 1 Μαΐου, όπου δεν υπάρχει σύµβαση µε την καθαριότητα. Συνολικά αναφέρει ότι θα χρειαστούν γύρω στις ,00 ευρώ για την καθαριότητα. Παράλληλα, συνεχίζει, επειδή έρχονται σαν θέµα διάθεσης πίστωσης τα δυο απορριµµατοφόρα που αγόρασε ο πρώην ήµος Πεταλούδων τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν µέσω του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», ενώ εκταµιεύτηκαν τα ποσά από τον πρώην ήµο Πεταλούδων, τα συγκεκριµένα απορριµµατοφόρα δεν πληρώθηκαν. Τώρα επωµίζεται ο νέος ήµος και αυτόν τον λογαριασµό. Πώς λοιπόν, αναρωτιέται, θα ανταπεξέλθει η καθαριότητα µε τόσα υπέρογκα βάρη; 15

16 Ο Πρόεδρος απαντώντας αναφέρει ότι είναι θέµατα που έχουν συζητηθεί επανειλληµένως και από την Οικονοµική Επιτροπή και από το ηµοτικό Συµβούλιο, διεξοδικά. Στην συνέχεια ζητά και παίρνει τον λόγο ο κ. Περδίκης, ο οποίος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του µε τον τρόπο που εξελίσσεται η συζήτηση αναφέροντας ότι δεν τον ικανοποιεί και επειδή, συνεχίζει, η Οικονοµική Επιτροπή είναι κορυφαίο συλλογικό όργανο του ήµου, ο κύριος προθάλαµος ουσιαστικά πριν εισαχθούν θέµατα προς στο ηµοτικό Συµβούλιο, καταθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή την εξής πρόταση η οποία παρακαλεί να γίνει αποδεκτή, να µην γίνονται, δηλαδή, ψηφίσεις πιστώσεων κ.λ.π,. για τους πρώην ήµους Αρχαγγέλου και Πεταλούδων, αφού δεν έχουν καταθέσει απολογισµούς-ισολογισµούς. Προτείνει στη συνέχεια, καµιά ψήφιση πίστωσης να µην έρχεται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, µέχρι να εκπληρωθούν οι διαδικαστικές οικονοµικές υποχρεώσεις που έχουν αυτοί και να εκληφθεί αυτή η πρόταση, ως ένα άµεσο µέτρο άσκησης πίεσης, προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες για να περαιωθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα αυτή η εκκρεµότητα. Απαντώντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι θεωρεί ότι η παρέµβαση του κ. Περδίκη ίσως είναι στην θετική κατεύθυνση και θα ήταν πράγµατι, τονίζει, εάν αυτές οι διαθέσεις πιστώσεων έµπαιναν σε ένα µοναδικό κωδικό για να ψηφιστούν σε µια και µοναδική ψήφιση, χωρίς να ελεγχθούν. Στην παρούσα χρονική περίοδο, όµως, συνεχίζει, υπάρχουν ψηφίσεις που έρχονται προς συζήτηση, αφού προηγουµένως, ελέγχονται από την καθ ύλην αρµόδια Υπηρεσία, τουλάχιστον αναφορικά µε τη νοµιµότητα των εγγράφων που σχετίζονται µε αυτήν την πίστωση. Αναφορικά, τονίζει, µε τα έργα που έχουν γίνει σε πρώην ήµους αυτά έχουν ελεγχθεί και ως προς την σκοπιµότητα αλλά και την νοµιµότητα και έχουν παραληφθεί νοµότυπα από τους καθ ύλην αρµόδιους υπαλλήλους µηχανικούς και τις αρµόδιες Υπηρεσίες που υπάγονται. Στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, πληροφορεί τα µέλη, ότι θα κατατεθούν τα στοιχεία ισολογισµού του πρώην ήµου Πεταλούδων, καθώς γίνονται προσπάθειες για να κλείσει και η εκκρεµότητα µε τον ήµο Αρχαγγέλου όπου εκεί, αναφέρει ότι είναι περισσότερο περίπλοκα τα πράγµατα, αναφορικά µ αυτό το ζήτηµα. Οι συγκεκριµένοι ήµοι, συνεχίζει, συνεργάζονταν µε εξωτερικούς συνεργάτες για τη διευθέτηση αυτών των απολογισµών-ισολογισµών, ζήτηµα το οποίο δυστυχώς δεν επετεύχθη µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους Συνεχίζοντας ο κ. Περδίκης αναφέρει ότι δεν νοείται να απολογείται η ηµοτική Αρχή ή ο Αντιδήµαρχος επί των Οικονοµικών του ενιαίου ήµου Ρόδου για πράξεις και παραλείψεις των πρώην ήµων Αρχαγγέλου και Πεταλούδων. Απαντώντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι είναι άδικο, αλυσιδωτά, και για τους εργολάβους ή προµηθευτές που σχετίζονταν µε συνεργασίες µε αυτούς τους ήµους να µην µπορούν τελικά να εισπράξουν τα χρήµατά τους και να είναι όµηροι αυτής της κατάστασης. Γι αυτό συνεχίζει γίνονται ψηφίσεις πιστώσεων κατά περίπτωση και όχι στο σύνολο. 16

17 Ο κ. Κινδυλίδης σ αυτό το σηµείο ζήτησε και πήρε το λόγο αναφέροντας ότι συµφωνεί µε την τοποθέτηση του κ. Περδίκη. Πράγµατι, συνεχίζει, υπάρχει πρόβληµα και αυτό αποδεικνύεται διότι καθηµερινά σχεδόν στη ηµοτική Ενότητα Αρχαγγέλου παρουσιάζονται σηµαντικά σχετικά θέµατα, για τα οποία και αναφέρει ενδεικτικά παραδείγµατα. Εάν, συνεχίζει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν καταθέσουν µε ευκρίνεια την απόλυτη αλήθεια για τα οικονοµικά στοιχεία, αυτά δεν θα µπορέσουν να ανευρεθούν. Θα πρέπει, συνεχίζει, να ανευρεθούν, επιπροσθέτως, και να αποδοθούν ευθύνες οπουδήποτε κι αν ανήκουν αυτές. Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Σαββής, ο οποίος αναφέρει ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι ένα συλλογικό όργανο του ήµου και όχι δικαστήριο. εν είναι η θέση της Οικονοµικής Επιτροπής να κρίνει εάν οι ενέργειες των πρώην ήµων του νησιού ήταν καλές ή κακές συµπεριλαµβανοµένου και του πρώην ήµου Νότιας Ρόδου, συµπληρώνει. Η δηµόσια διοίκηση οι Ο.Τ.Α. κλπ έχουν θεσµικά όργανα ελέγχου και κανένας δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί πολιτικά αυτήν την δυνατότητα που έχει η Πολιτεία, να ενεργοποιήσει αξιόπιστα αυτούς τους µηχανισµούς για όλους και οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο ρόλος των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής είναι να αποφασίζουν για την λειτουργία του σηµερινού ενιαίου ήµου. Για τις επιµέρους ερωτήσεις, διαβεβαιώνει ο κ. Σαββής όλα τα µέλη της Επιτροπής, ότι η τεχνική υπηρεσία είναι στην διάθεση όλων, για διευκρινήσεις και απαντήσεις οποιονδήποτε ερωτήσεων για οποιοδήποτε έργο και για οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτό. Ο κ. Καµπουρόπουλος, ζητά και παίρνει το λόγο λέγοντας ότι είναι σύµφωνος µε τη θέση του κ. Περδίκη και συµπληρώνει καταθέτοντας την άποψη ότι ο διαχειριστικός έλεγχος στον οποίο αναφερόµαστε, τονίζει δεν απορρέει µέσα από τους ισολογισµούς, απορρέει µέσα από την διαδικασία της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, συνεχίζει, δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για κάθε επιµέρους θέµα που τους τίθεται αιφνιδίως. Αναφέρει επίσης ότι ο ίδιος ήταν από τους πρώτους που είπε ότι για τις αποφάσεις των διαθέσεων πιστώσεων δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη συζήτηση, για τα έργα ιδιαιτέρως που γνωρίζουµε και υπάρχει σχετική ανάλυση, αλλά για έργα τα οποία δεν γνωρίζουµε, συνεχίζει, ή για έργα που υπάρχουν ερωτηµατικά, γι αυτά θα πρέπει, τονίζει, να ανευρίσκονται περισσότερες λεπτοµέρειες. Ο κ. Περδίκης, συνεχίζει ο κ. Καµπουρόπουλος, αναφέρεται σ αυτή τη θέση, επειδή οι Υπηρεσίες των πρώην ήµων Αρχαγγέλου και Πεταλούδων δεν έχουν δώσει µια επίσηµη και πραγµατική κατάσταση η οποία θα είναι υποβοηθητική για τις περαιτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντώντας, αναφέρεται στο ότι πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι µε το να γίνουν αποδεκτά τα στοιχεία της Απογραφής στις αρχές του 2011, έγιναν αποδεκτές οι σύννοµες υποχρεώσεις που απορρέουν απ αυτήν. εν γίνεται διάθεση πίστωσης για κανέναν κωδικό εάν προηγουµένως δεν έχει γίνει η µετάπτωση από το πρόγραµµα, η οποία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και στα στοιχεία της Απογραφής που έγινε αποδεκτή, τονίζει. Κάνει την πρόταση να ληφθεί απόφαση για 17

18 τις συγκεκριµένες διαθέσεις κατά περίπτωση και να διασαφηστεί ποιες τελικώς θα εξαιρεθούν από την σχετική απόφαση. εν είναι δυνατόν, τονίζει, να εξαιρεθούν όλες οι περιπτώσεις, χωρίς ουσιαστικό λόγο και για όλους τους πρώην ήµους. εν µπορούν να εξαιρεθούν π.χ. περιπτώσεις που οι προµηθευτές ή οι εργολάβοι έχουν κάνει νόµιµα όλες τις διαδικασίες και να µην µπορούν τελικώς να πάρουν τα χρήµατα τους. Ο κ. Σαββής λαµβάνοντας το λόγο, αναφέρει, ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί τέτοιου είδους απόφαση που θα γίνει τροχοπέδη για την περαίωση έργων για τα οποία οφείλονται σε µερικές περιπτώσεις µικροποσά (αναφέρεται σε παραδείγµατα). Επίσης συνεχίζοντας ενηµερώνει ότι όταν παρέλαβε τον ήµο Νότιας Ρόδου υπήρχε ένα έλλειµµα της τάξης των ευρώ. Ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τους αρµόδιους φορείς, συνεχίζει, για να δοθούν διευκρινήσεις πως αυτό το ποσό θα παρουσιαζόταν τελικώς. ιανύουµε το 2011 και ακόµα αυτό δεν έχει διευκρινιστεί, αναφέρει. Έπρεπε, αναρωτιέται να µην παραληφθεί τότε ο ήµος της Νότιας Ρόδου, επειδή υπήρχε αυτή η εκκρεµότητα; Ο Πρόεδρος καταλήγοντας, τονίζει, ότι δεν συνήλθε η Επιτροπή για να απονείµει ευθύνες σε παλιούς συναδέλφους αιρετούς αλλά ούτε και να καλύψει τίποτε και κανέναν. Υπάρχει επιπροσθέτως, συνεχίζει, τεράστια πίεση στον ίδιο αλλά και στην Υπηρεσία, από ανθρώπους που δεν ευθύνονται σε τίποτα για να µπορέσουν να πληρωθούν για προµήθειες ή έργα που είναι καθ όλα νόµιµες. Οι σηµερινοί έλεγχοι για τους ήµους Αρχαγγέλου και Πεταλούδων γίνονται πλέον από υπηρεσιακούς παράγοντες του ενιαίου ήµου Ρόδου. Επίσης δεν ειπώθηκε ποτέ, είπε, ότι αυτοί οι δυο ήµοι δεν είχαν λογιστήρια. Ειπώθηκε ότι είχαν συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες για το κλείσιµο του ισολογισµού τους, όπως συνέβαινε και µε άλλους πρώην ήµους ή Νοµικά Πρόσωπα. Οι συγκεκριµένοι λοιπόν πρώην ήµοι Αρχαγγέλου και Πεταλούδων, συνεχίζει, δεν ανέθεσαν σε εξωτερικούς συνεργάτες το 2010 το κλείσιµο του ισολογισµού τους, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν υπάρχουν ισολογισµοί µέχρι και σήµερα. Λογιστήριο και λογιστικές εγγραφές υπάρχουν σ αυτές τις επιµέρους υπηρεσίες, αυτό που δεν έχει γίνει στο κοµµάτι που αφορά το ήµο Αρχαγγελου είναι αυτό που σχετίζεται µε το Ταµειακό, καταλήγει. Ο κ. Ταρασλιάς παίρνοντας τον λόγο αναφέρει ότι αποδεικνύεται περίτρανα αυτό το οποίο είχε εντοπιστεί από τα µέλη της µειοψηφίας, το γεγονός δηλαδή ότι τα στοιχεία της Απογραφής ήταν τέτοιου είδους που δεν επέτρεπαν µε σωστό τρόπο να συνεχιστεί η πορεία του ενιαίου νέου ήµου. Αποδεικνύεται πλέον καθηµερινά, συνεχίζει, ότι ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούσαν οι συγκεκριµένοι πρώην ήµοι, αλλά και το πώς έγινε αποδεκτό να παραληφθεί όλο αυτό το «προϊόν» ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Οφείλουµε να πούµε ταυτόχρονα, τονίζει, ότι θα έπρεπε να πιεστεί το συγκεκριµένο προσωπικό µε διάφορους τρόπους και ενέργειες ή να υιοθετηθεί µια διαδικασία ταυτόσηµη µε αυτήν που πολύ εύκολα χρησιµοποιήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτών των Ε..Ε. Αποδεικνύεται, λέει καταλήγοντας, ότι υπάρχουν ουσιώδη θέµατα στα οποία δεν προχώρησε η ηµοτική Αρχή και αυτό 18

19 πρέπει να κατατεθεί µετά και την τελευταία συζήτηση του ηµοτικού Συµβουλίου για τους απολογισµούς, θέµατα τελικώς επέφεραν αδιέξοδο. Ο κ. Ζαννετίδης λαµβάνοντας τον λόγο αναφέρει, ότι η πρόταση του κ. Περδίκη έρχεται σε µια περίοδο που «ξενίζει», διότι χρονολογικά βρισκόµαστε στο 10ο µήνα. Έχει περάσει από την Οικονοµική Επιτροπή ήδη µεγάλος αριθµός αποφάσεων για διαθέσεις πιστώσεων, συνεχίζει και αυτό θα µπορούσε να είχε γίνει πρωτύτερα, ως µέτρο άσκησης πίεσης. Απευθυνόµενος στον κ. Περδίκη, λέει, ότι και αυτός είναι µέλος της πλειοψηφίας και θα έπρεπε να είχε ασκήσει πιέσεις νωρίτερα για την έγκαιρη κατάθεση αυτών των ισολογισµών. Όφειλε η ηµοτική Αρχή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις να ενεργήσει µε ταυτόσηµο τρόπο και όχι να παρέλθει ο χρόνος µέχρι και την τελευταία εβδοµάδα για να διαταχθεί έλεγχος, αναφέρει καταλήγοντας. Ο κ. Μαχραµάς, ζητά και παίρνει και τον λόγο λέγοντας, ότι συνυπογράφει τη θέση του κ. Περδίκη, αλλά θα ήθελε την ίδια ευαισθησία να την επεδείκνυε ο κ. Περδίκης, και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο παράδειγµα της Απογραφής, η οποία αποδείχθηκε ανακριβής, ελλιπής ή όπως αλλιώς µπορεί να χαρακτηρισθεί. ιοικείται ένας ήµος, δηλαδή, συνεχίζει, µε λάθος στοιχεία και επιλεκτικά ενώ αναφέρεται και πάλι στην υπόθεση της εκποίησης του γνωστού ακινήτου στον πρώην ήµου Αφάντου. Συνεχίζει, τονίζοντας ότι η ηµοτική Αρχή «κωφεύει» µέχρι και σήµερα για την ανωτέρω σηµαντική υπόθεση. Στηρίζει την απόφαση του κ. Περδίκη, λέει καταλήγοντας, αλλά θα πρέπει να µην αποδειχθούν αυτές οι τοποθετήσεις επιλεκτικές. Ο κ. Στάγκας, στη συνέχεια παίρνει το λόγο και αναφέρεται στο ότι Απογραφή, κατά την άποψη του, στην ουσία δεν υπάρχει, επίσης γίνεται προσπάθεια, συνεχίζει, να κατατεθεί το τεχνικό πρόγραµµα χωρίς προβλεπόµενα καινούργια έργα, ο προϋπολογισµός, επιπροσθέτως, εάν δεν υπάρχουν τα στοιχεία δεν µπορεί να κατατεθεί, ακόµη πέρασαν δέκα ολόκληροι µήνες και οι πρώην ήµοι Αρχαγγέλου και Πεταλούδων δεν κατέθεσαν ισολογισµούς, όλα αυτά, τονίζει, σηµατοδοτούν ότι δεν υπάρχει, µετά από τόσο µεγάλο διάστηµα, µια καθαρή εικόνα. Ενώ επίσης ορίστηκαν ορκωτοί λογιστές για το 2010, συνεχίζει, αυτοί δεν έχουν τα στοιχεία για τα προηγούµενα οικονοµικά έτη και προτείνουν να οριστούν άλλοι γι αυτά ώστε τελικώς να µπορέσουν να βγάλουν σαφή συµπεράσµατα και για το Στην ουσία λοιπόν ψηφίζουµε, τονίζει, ανεξέλεγκτες καταστάσεις. εν είναι δυνατόν καταλήγει να ψηφίζονται διαθέσεις πιστώσεων έργων για τα οποία δεν γνωρίζουµε τα επιµέρους στοιχεία και τους λογαριασµούς τους από τους σχετικούς φακέλους τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντώντας αναφέρεται στο γεγονός ότι τις εισηγήσεις για τις διαθέσεις πιστώσεων δεν τις υπογράφει µόνος, αλλά και ο ιευθυντής της αρµόδιας Υπηρεσίας. Αυτό σηµατοδοτεί, συνεχίζει, ότι κάθε µια από αυτές τις διαθέσεις πιστώσεων, αλλά και ο φάκελος τους έχει ελεγχθεί πρωταρχικώς από την Υπηρεσία, έπειτα γίνονται οι σχετικές προτάσεις και έρχεται προς ψήφιση στην Οικονοµική Επιτροπή ένας συνοπτικός πίνακας αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες ελέγχονται, επιπροσθέτως, και από την Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τονίζει. 19

20 Ο κ. Κινδυλίδης, δευτερολογώντας αναφέρει, ότι οτιδήποτε λέγεται στα συλλογικά όργανα του ήµου σηµατοδοτεί τον πολιτικό προσανατολισµό του ενιαίου ήµου. Οι συνάδελφοι, συνεχίζει, της µείζονος µειοψηφίας αλλά πολύ περισσότερο της πλειοψηφίας σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος. Ο Αντιδήµαρχος επί των Οικονοµικών, ο Αντιδήµαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών, συνεχίζει, φέρουν το µεγαλύτερο βάρος που σχετίζεται µε τα ανωτέρω θέµατα όπως θίχθηκαν προηγουµένως. Το διαδικαστικό µέρος των ανωτέρω θεµάτων ελέγχονται από τις Υπηρεσίες αλλά και από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση µε τη νοµιµότητα τους, αναφέρει. Ο κ. Περδίκης θέλει να δώσει ένα µήνυµα, συµπεραίνει, για την προϋπάρχουσα κακοδαιµονία για την οποία δεν φταίει ούτε ο Αντιδήµαρχος επί των Οικονοµικών, ούτε και συνολικά η σηµερινή ηµοτική Αρχή. Ο Πρόεδρος καταλήγοντας συµπερασµατικά αναφέρει ότι αφού ελέγχονται οι διαθέσεις πιστώσεων από τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες αλλά και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν υπάρχει θέµα να εξαιρεθούν διαθέσεις πιστώσεων από την συνολική εισήγηση όπως κατατέθηκε. Αµέσως µετά θεωρεί περαιωµένη τη συζήτηση και καλεί τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ. (εκτός των εγγραφών µε αρ. 13, 15, 17, 19 τις οποίες και καταψηφίζει), Σαββή Εµµανουήλ, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Περδίκη Ιωάννη (εκτός των εγγραφών µε αρ. 13, 15, 17, 19 τις οποίες και καταψηφίζει), Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδης Φιλήµονας, Μαχραµάς Μιχαήλ και Στάγκας Στέργος, δήλωσαν «παρόντες» για το σύνολο των εγγραφών της εισήγησης, {Οι εγγραφές µε αριθµούς 13, 15, 17, 19 που αφορούν δαπάνες παρελθόντων ετών των πρώην ήµων Αρχαγγέλου & Πεταλούδων καταψηφίζονται από τους κ.κ. Καµπουρόπουλο Εµµ. και Περδίκη Ιωάννη, µε την επισήµανση ότι δεν έχουν κατατεθεί προς έγκριση έως σήµερα οι απολογισµοί ισολογισµοί παρελθόντων οικονοµικών ετών που τους αφορούν και ως εκ τούτου αφαιρούνται (ψήφοι υπέρ πέντε [5] κατά έξι [6]) από τη συνολική εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου, ως µη εγκεκριµένες από την Οικονοµική Επιτροπή ήµου Ρόδου, και εγκρίνει (η Επιτροπή) τις διαθέσεις πιστώσεων που εµπεριέχονται στην εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου µε αρ. πρωτ. 2/ (εκτός των εγγραφών 13, 15, 17, 19), οι οποίες 20

21 συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύουν τις επιµέρους πιστώσεις στον σχετικό Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.. 113/2010 και στην κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π /20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών, ως ακολούθως: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ, 6.780,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΑΓΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ,100,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι ΙΩΤΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 22/8/2011 ΕΩΣ 26/9/2011. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά,118,45 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/08 ΕΩΣ 31/4/08 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΩ & ΣΙΑ ΟΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά, 46,42 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΑΝΗ 2ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "WWW.RHODES GR" Ι "WWW.RODOS GR" ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «6.780,00 100,00 118,45 46,42 21

22 5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Π..Ε ΜΠΟΥΧΟΥΝΑΣ Χ. ΤΡΗΣ Χ. ΟΕ NOISIS» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά,43,99 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ACS» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτά χιλιάδες τετρακόσια εικοσιτέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά, 7.424,64 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 7ου λογ. έργου "ΑΝΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΝΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά, 4.018,92 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου λογ. έργου 1ης ΣΣ. έργου "ΑΝΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΝΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ" ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά, ,70 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 5ου λογ. έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Ι Ο ΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες οκτακόσια εικοσιένα ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτά, 6.821,77 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 1ου λογ. έργου "ΑΠΟΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ 43, , , , ,77 22

23 10. ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,ΛΙΝ ΟΥ Ι Ν.ΡΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 28/01/2011 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Π..Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ και εννέα λεπτά, ,09 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου "ΤΑΣΚΕΥΗ ΗΡΩΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟΥ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά, ,49 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Πρόγραµµα δράσης Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εβδοµήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και τριανταπέντε λεπτά, ,35 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΣΧΕΤ ΣΥΜΒ 2678/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , , , ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΕΠ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδοµήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εικοσιπέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά, ,68 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ. έργου "ΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΣΥΗΣ ΣΤΟ ΣΟΡΩΝΗΣ Ι ΦΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΜΕΙΡΟΥ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ,68 23

24 16. ΜΕΛΕΤΗ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά, ,45 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 4ου,5ου λογ. µελέτης" ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ι ΕΓΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΡ ΟΥ " ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΙ «ΗΡΑΚΛΕΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΡΦΑΡΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ, ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» , ΕΛΤΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εικοσιπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά, 25,65 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΤΕΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ 25, ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ).ΛΙΝ ΙΩΝ- ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 8η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ).ΜΕΙΡΟΥ- ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε. Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Εξόφληση 2ου λογ.1ης ΣΣ έργου , , ,00 24

25 ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Ι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΟ ΟΥ -ΛΛΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)"1η ΣΣ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους χίλια τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, 1.039,52 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛ. ΑΙΤΕΡΙΝΗΣ ΒΕΛΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 5ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσίας "Σύµβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης &λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων.καµείρου Ρόδου και εκπαίδευσης προσωπικού" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά, 444,44 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Ι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" Τη δέσµευση πίστωσης ύψους εννιακόσια τριανταένα ευρώ και πενήντα λεπτά, 931,50 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών λοιπού εξοπλισµού ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΒΙΟ Ο Α.Ε.Β.Ε. ΡΑΓΙΑΝΝΙ Η 1.039, ,00 444,44 931,50 25

26 27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟ ΑΠΟ Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΣΚΕΥΩΝ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι µία χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά, ,88 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ & ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΗΜΟΥ ΛΙΝ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα ευρώ και τρία λεπτά,10.841,03 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ι ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΟΛΟΚ/ΜΕΝΑ ΣΥΣΤ/ΤΑ Θ/ΣΜΟΥ ΑΒΕΕ GLASS CLEANING» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά, 746,80 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ «ΑΤΤΙΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΦΟΓΡΑΜ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά, 8.782,30 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΦΟΙ ΣΙΕΧ ΟΕ» Τη δέσµευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα ευρώ, ,00 σε βάρος του του προϋπολογισµού έτους 2011 για 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ " ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ , ,03 746, , ,00 26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 14 / 27-04-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθμός: 10/20-04-2015 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 19 / 09-06-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 15/22-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 194/2015 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 31 / 18-11-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 18 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2017 Αριθ. Πρωτ. : 15931

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 35 / 22-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 22 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 30/8/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 26-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 21/2/2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/ Από το πρακτικό της 22/10/ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 191/ Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/30-9-. Στους Αµπελόκηπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Αποφ. 484/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Αποφ. 484/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Αποφ. 484/15-03-2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 13 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-02-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 2/7-02-2014 Αριθ. Απόφασης: 59/7-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 564 /2011 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/3/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 20 / 12-11-2012 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, σήµερα ευτέρα, 12 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 20/9/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-ΚΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον ΚΑ:) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 4/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 20/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 881

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) µέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης: 198/18-07-2016 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14773/18-07-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης για την «Μελέτη για τη συλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 25/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 12575

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 32/14 Περίληψη ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 175 /2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 22/2/2012 Αριθ. Πρωτ. : 2060/23-2-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλ. Φάληρο 02.02.2015 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1840/22.01.2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της 3ΗΣ ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 20/3/2017 Αριθ. Πρωτ. : 5969

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 3/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου οικ. έτους 2014 παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα