ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (α,β) τέτοιο ώστε f(χ 0 ΠΡΟΣΟΧΗ 1 Αν επί πλέον η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη στο [α,β] τότε υπάρχει ένα μοναδικό χ 0 (α,β) τέτοιο ώστε f(χ 0 ΠΡΟΣΟΧΗ.Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β) 0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 [α,β] τέτοιο ώστε f(χ 0 ΠΡΟΣΟΧΗ 3.Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ (όχι ένωση διαστημάτων.).και f(x) 0 για κάθε χδ Τότε η f διατηρεί πρόσημο στο Δ ΠΡΟΣΟΧΗ 4.Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ (όχι ένωση διαστημάτων.).και f(x) 0 για κάθε χδ.και υπάρχει ένα αδ τέτοιο ώστε f(α)>0 Τότε Και f(x)>0 για κάθε χδ ΠΡΟΣΟΧΗ 5.Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ (όχι ένωση διαστημάτων.).και f(x) 0 για κάθε χδ.και υπάρχει ένα αδ τέτοιο ώστε f(α)<0 Τότε και f(x)<0 για κάθε χδ ΠΡΟΣΟΧΗ 6 Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ (όχι ένωση διαστημάτων.) Τότε η f διατηρεί πρόσημο σε κάθε διάστημα στο οποίο χωρίζεται το Δ από τις ρίζες της f ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO 1 ΜΟΡΦΗ Αν έχω μια συνάρτηση f και θέλω να δείξω ότι Α) υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (α,β) τέτοιο ώστε f(χ 0 ή Β) η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β ) ή Γ) η εξίσωση f(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β ) ή Δ) η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα χ χ σε ένα τουλάχιστον χ 0 (α,β) Τότε κάνω ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO ΑΣΚΗΣΗ1 Έστω f(x)=4χ -ημπχ-3.να δείξετε ότι η συνάρτηση έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,1) f(0).f(1)=-3.1=-3<0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (0,1) τέτοιο ώστε f(χ 0

2 ΜΟΡΦΗ Αν έχω μια εξίσωση Α(χ)=Β(χ) και θέλω να δείξω ότι έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β ) τότε αρκεί να δείξω ότι η ισοδύναμη εξίσωση Α(χ)-Β(χ f(x όπου f(x)= Α(χ)-Β(χ) έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β ) ΑΣΚΗΣΗ Να δείξετε ότι η εξίσωση 5χ 5 (0,1) =e x -1 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται 5χ 5 -e x +1 =0 f(x αν θέσω f(x)= 5χ 5 -e x +1 οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση f(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,1) f(0)=-1, f(1)=6-e f(0).f(1) <0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (0,1) τέτοιο ώστε f(χ 0 4 x 4 x ΑΣΚΗΣΗ3 Να δείξετε ότι η εξίσωση 0 έχει μια τουλάχιστον x 1 x ρίζα στο (1,) Η εξίσωση για x 1και x ισοδύναμα γίνεται (x +4)(x-)+(x 4 +)(x-1 f(x αν θέσω f(x)=( x +4)(x-)+(x 4 +) (x-1) οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση f(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (1,) Η f συνεχής στο R ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [1,] f(1)=-5, f()=0 άρα f(1).f() <0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (1,) τέτοιο ώστε f(χ 0 3 ΜΟΡΦΗ Αν έχω μια εξίσωση f(x και θέλω να δείξω ότι έχει μια ακριβώς ρίζα στο (α,β ) τότε αρκεί να δείξω ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο [α,β] και ότι ισχύει το θεώρημα BOLZANO ΑΣΚΗΣΗ4 Να δείξετε ότι η εξίσωση e x =5-5χ έχει μια ακριβώς ρίζα στο (0,1) Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται e x =5-5χ e x -5+5χ =0 f(x αν θέσω f(x)= e x -5+5χ οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση f(x έχει μια ακριβώς ρίζα στο (0,1) Η f είναι γνησίως αύξουσα στο R (εύκολο) f(0)=-4, f(1)=e, f(0).f(1) <0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO και αφού η f είναι γνησίως αύξουσα υπάρχει ένα ακριβώς χ 0 (0,1) τέτοιο ώστε f(χ 0

3 4 ΜΟΡΦΗ Αν έχω μια εξίσωση f(x και θέλω να δείξω ότι έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο (α,β) τότε χωρίζω το διάστημα (α,β) σε δύο υποδιαστήματα (α,γ) και (γ,β) και κάνω το θεώρημα BOLZANO και στα δύο ΑΣΚΗΣΗ5 στο (-1,1) Να δείξετε ότι η εξίσωση χ 3 =6χ -1 έχει δύο τουλάχιστον ρίζες Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται χ 3-6χ +1 =0 f(x αν θέσω f(x)= χ 3-6χ +1 οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση f(x έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο (-1,1) Η f συνεχής στο R ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [-1,0] f(-1)=-6, f(0)=1 άρα f(-1).f(0) <0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 1 (-1,0) τέτοιο ώστε f(χ 1 f(1)=-4, f(0)=1 άρα f(1).f(0) <0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ (0,1) τέτοιο ώστε f(χ Αρα τελικά η εξίσωση f(x έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο (-1,1) ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν δίνεται μια ισότητα που περιέχει μια συνεχή συνάρτηση f είναι διαφορετικές οι προτάσεις Η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β) Η εξίσωση ολόκληρη έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β ) 5 ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΗ6 Αν η f συνεχής στο R και f 3 (x)+f(x)=4x-1 για κάθε χ R.Να δείξετε ότι η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,1 ) 4x 1 Είναι f 3 (x)+f(x)=4x-1 f(x).(f (x)+1)=4x-1 f(x)= αφού f (x)+1>0 f ( x) f(0)= <0, f(1)= >0 άρα f(1).f(0) <0 άρα σύμφωνα με το f (0) 1 f (1) 1 θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (0,1) τέτοιο ώστε f(χ 0 6 ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 Αν η f συνεχής στο R και -1< f(x)<0 Να δείξετε ότι η εξίσωση f (x)=f(x)+3x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,1) Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται f (x)=f(x)+3x f (x)-f(x)-3x =0 g(x αν θέσω g(x)= f (x)-f(x)-3x οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση g(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0,1)

4 Η g συνεχής στο R ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [0,1].g(0)= f (0)-f(0)= f(0).( f(0) -)>0 αφού είναι -1< f(0)<0, g(1)= f (1)-f(1)-3 =( f(1) -3)( f(1) +1)<0 αφού είναι -1< f(1)<0 άρα g(0 ). g(1)<0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (0,1) τέτοιο ώστεg (χ 0 4 x ΑΣΚΗΣΗ8 Αν η f συνεχής στο R να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)= x x 3 έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (1,) Η εξίσωση για x 1και x ισοδύναμα γίνεται f(x).( x -χ+3)=4-χ f(x).( x -χ+3)-4+χ =0 g(x αν θέσω g(x)= f(x).( x -χ+3)-4+χ οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση g(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (1,) Η g συνεχής στο R ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [1,].g(1)=-, g()= άρα g(1 ). g()<0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (1,) τέτοιο ώστεg (χ 0 7 ΜΟΡΦΗ Για να δείξω οτι η εξίσωση f(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο κλειστό [α,β[ τότε πρέπει να προσέξω να είναι f(α).f(β) 0 ΑΣΚΗΣΗ 9 Αν η f συνεχής στο [0,1] και 3 f(0+f(1) =0 να δείξετε ότι η εξίσωση f(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο κλειστό [0,1[ Είναι f(1) =-3 f(0) Η f συνεχής στο [0,1] f(0).f(1)= f(0)[ -3 f(0)]=-3f (0) 0 άρα f(0).f(1)<0 ή f(0 ή f(1 οπότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (0,1) τέτοιο ώστε f(χ 0 ή f(0 ή f(1 Αρα τελικά η εξίσωση f(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο κλειστό [0,1 8 ΜΟΡΦΗ Για να δείξω ότι οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f,g τέμνονται σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη χ 0 (α,β) αρκεί να δείξω η εξίσωση f(x)= g(x) έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β) ΑΣΚΗΣΗ 10 Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=lnx και g(x)= x 1 τέμνονται σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη χ 0 ( e 1,e)

5 Αρκεί να δείξω η εξίσωση f(x)= g(x) έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β) Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται f(x)= g(x) f(x)- g(x lnx- x 1 =0 φ(χ αν θέσω φ(χ)= lnx- x 1 οπότε αρκεί να δείξω η εξίσωση φ(x έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο ( e 1,e) Η φ συνεχής στο (0, ) ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [ e 1,e] φ( e 1 )=-1- e<0, φ(e)=1- e 1 >0 άρα φ( e 1 )φ(e)<0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 ( e 1,e) τέτοιο ώστε φ(χ 0 9 ΜΟΡΦΗ Αν η f συνεχής στο ΑΝΟΙΧΤΟ διάστημα Δ και θέλω να δείξω ότι έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο Δ τότε βρίσκω με δοκιμή δυο τιμές α,β Δ ώστε f(α).f(β)<0 και κάνω θεώρημα BOLZANO στο (α,β) ΑΣΚΗΣΗ 11 Έστω f(x)=e x - x 1, χ>0 να δείξετε ότι η f έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (0, ) Είναι f(1)=e-1>0, f( 1 )<0 άρα f(1) f( 1 )<0 και αφού η f συνεχής στο (0, ) ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [1, 1 ] άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (1,) (0, ) τέτοιο ώστε f(χ 0 10 ΜΟΡΦΗ Αν η f συνεχής στο ΑΝΟΙΧΤΟ διάστημα (α,β) και θέλω να δείξω ότι έχει μια τουλάχιστον ρίζα στο (α,β) και lim f(x)<0 τότε και f(x)<0 xa κοντά στο α άρα υπάρχει ένας αριθμός γ (α,β) ώστε f(γ)<0 και τότε και f(x)>0 κοντά στο β Τότε f(γ).f(δ)<0 και κάνω θεώρημα BOLZANO στο [γ,δ] lim f(x)>0 x ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω f(x)= x ρίζα στο (1,) 5x 6 3x να δείξετε ότι η f έχει μια τουλάχιστον Η f συνεχής στο ΑΝΟΙΧΤΟ διάστημα (1,) ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων lim f(x)= x1 lim 5x 6 = x1 x 3x x1 1 5x 6 lim ( )=+ (1)=+ x 1 x

6 lim x f(x)= 5x 6 lim = lim x x 3x x 1 5x 6 ( )=-.4=- x x 1 Αφού lim f(x)= - τότε και f(x)<0 κοντά στο 1 άρα υπάρχει ένας αριθμός γ(1,) x1 ώστε f(γ)<0 Αφού lim x f(x)= + τότε και f(x)>0 κοντά στο άρα υπάρχει ένας αριθμός.τότε f(γ).f(δ)<0 και αφού η f συνεχής στο διάστημα (1,) τότε συνεχής και στο [γ,δ] (1,) άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (γ,δ) (1,) τέτοιο ώστε f(χ 0 11 ΜΟΡΦΗ Για να δείξω ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (α,β) τέτοιο ώστε Α(χ 0 )=Β(χ 0 ) Τότε θεωρώ τη συνάρτηση f(x)= Α(χ)-Β(χ) και κάνω θεώρημα BOLZANO στο [α,β] οπότε σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (α,β) τέτοιο ώστε f (χ 0 Α(χ 0 )-Β(χ 0 ) Α(χ 0 )=Β(χ 0 ) ΑΣΚΗΣΗ 13 Να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 (1,e) τέτοιο ώστε χ 0 ln χ 0 + ln χ 0 =e Έστω f(x)=χ.lnx+lnx-e Η f συνεχής στο (0, ) ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων άρα και στο [1,e] f(1)=-e, f(e)=1 άρα f(1).f(e)<0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον τουλάχιστον χ 0 (1,e) τέτοιο ώστε f (χ 0 χ 0 ln χ 0 + ln χ 0 -e =0 χ 0 ln χ 0 + ln χ 0 =e ΑΣΚΗΣΗ 14 Αν η f συνεχής στο διάστημα [-3,3] και -3< f(x)<3 για κάθε χ [-3,3] Να δείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ(-3,3) τέτοιο ώστε f(ξ)=ξ Έστω g(x)= f(x)-χ Η g συνεχής στο διάστημα [-3,3] ως πράξεις συνεχών συναρτήσεων.g(-3)=f(-3)+3>0,g(3)=f(3)-3<0 άρα g(-3). g(3)<0 άρα σύμφωνα με το θεώρημα BOLZANO υπάρχει ένα τουλάχιστον τουλάχιστον ξ(-3,3) τέτοιο ώστε g(ξ f(ξ)-ξ=0 f(ξ)=ξ

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

23 2011 ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x 0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και Διαγώνισμα στο θεώρημα Bolzano με λύσεις Θέμα 1 ο Να δώσετε μια πρόχειρη γραφική παράσταση συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το R, που να είναι συνεχής στο R-{α,β} και να είναι συνεχής στο [α,β]. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 14 1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονία συνάρτησης Ακρότατα συνάρτησης Θεωρία Σχόλια Μέθοδοι Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε διάστηµα, όταν για οποιαδήποτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. Μια συνοπτική παρουσίαση της Άλγεβρας, για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Για απορίες στο www.commonmaths.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 13 1.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σύνθεση συναρτήσεων

ΜΑΘΗΜΑ 13 1.2 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σύνθεση συναρτήσεων ΜΑΘΗΜΑ 3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σύνθεση συναρτήσεων Θεωρία Σχόλια Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός Έστω οι συναρτήσεις : A R, :Β R Το τυχαίο A, µε την A. αντιστοιχίζεται στην τιµή Αν η τιµή αυτή ( ) B θα αντιστοιχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες)

Θέματα. Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Θέματα Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει P(A-B)=P(A)-P( A B) (10 μονάδες) Β. Είναι Σωστή ή Λάθος καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις ; Θέμα α. Αν x

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. της f : A. Rούτε εύκολη είναι ούτε πάντοτε δυνατή. Για τις συναρτήσεις f (x) = x ηµ x και ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Έστω fµια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το Α. Το σύνολο των τιµών της είναι f( A) { R = υπάρχει (τουλάχιστον) ένα A : f () = }. Ο προσδιορισµός του συνόλου τιµών f( A) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα