Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

2 Αγαπητέ πελάτη, Οδηγίες λειτουργίας Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά πριν την χρήση της συσκευής. Περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση, την ασφαλή χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε το βιβλιαράκι για µελλοντική αναφορά και θυµηθείτε να το περάσετε και στον επόµενο χρήστη. Οδηγός χρήσης του βιβλίου οδηγιών Th e fo llow ing S ym bols w ill b e found in the text to guid e you throu gh th e instruction s Προειδοποίηση Οδηγίες Λειτουργίας S afety Instruction s Παρατηρήσεις & Σηµειώσεις H ints and Tips Οι Προειδοποιήσεις συµβολίζονται µε το προειδοποιητικό τρίγωνο ή µε προειδοποιητικές λέξεις (Προειδοποίηση! Σηµαντικό!), οι οποίες παρέχονται για την δική σας ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει όλες πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Οι Παρατηρήσεις και οι Σηµειώσεις θα σας πληροφορήσουν µε την απαραίτητη γνώση ώστε να χρησιµοποιήσετε την συσκευή οικονοµικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι Οδηγίες Λειτουργίας όπως εµφανίζονται στην ενότητα «Επίλυση Προβληµάτων» περιέχουν οδηγίες για την επίλυση πιθανών βλαβών από τους χρήστες. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθ. Σελίδας Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας.4 Οδηγίες Εγκατάστασης....5 Περιγραφή της Συσκευής....7 Χρήση της Συσκευής...9 Θερµοστάτης....9 Οδηγίες Αναστροφής της κίνησης της πόρτας.11 Αλλαγή Λυχνίας.15 Παρατηρήσεις και Σηµειώσεις.15 Επίλυση Προβληµάτων Σωστή Τοποθέτηση

4 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Οι προειδοποιήσεις παρέχονται για την ασφάλεια σας. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια σας είναι πρωταρχικής σηµασίας. Εάν είστε αβέβαιοι για την σηµασία των προειδοποιήσεων, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για βοήθεια. Ενδεικνυόµενη Χρήση Το ψυγείο ενδείκνυται για οικιακή χρήση, µόνον, δηλαδή για την αποθήκευση τροφίµων σε χαµηλή θερµοκρασία. Εάν το ψυγείο χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς όπως επαγγελµατικές εφαρµογές ή χρησιµοποιηθεί λανθασµένα, ο κατασκευαστής δεν δέχεται καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να παρουσιαστούν. Προσαρµογές ή αλλαγές απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. Πριν την πρώτη χρήση Πριν την σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό ρεύµα και την χρήσης της για πρώτη φορά, αφήστε την συσκευή να σταθεί για 2 ώρες. Ο χρόνος είναι απαραίτητος για να επιτραπεί στο ψυκτικό µέσο να ρέει στον συµπιεστή. ιαφορετικά ο συµπιεστής µπορεί να βλαφθεί. (βλ.ενότητα: «Χρήση της Συσκευής) Ψυκτικό µέσο Το ψυκτικό αέριο περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωµα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα µέρη που αποτελούν το ψυκτικό κύκλωµα δεν έχει βλαφθεί κατά την µεταφορά και την εγκατάσταση. Εάν το ψυκτικό κύκλωµα έχει βλαφθεί: Αποφύγετε να το ανοίξετε κοντά σε φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Αερίστε σχολαστικά το δωµάτιο όπου θα τοποθετηθεί το ψυγείο. Th e fo llow ing S ym bols w ill b e found in the text to guid e you throu gh th e instruction s Αλλες προειδοποιήσεις: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ιατηρήστε τα ανοίγµατα εξαερισµού χωρίς εµπόδια στην περίπτωση που το ψυγείο θα εντοιχιστεί ή θα εγκλειστεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε µηχανικά µέσα ή άλλο για να επιταχύνεται την διαδικασία απόψυξης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην καταστρέφετε το ψυκτικό κύκλωµα.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσα στους θαλάµους εκτός εάν το επιτρέπει ο κατασκευαστής.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Απορρίπτετε την συσκευή µόνο σε εγκεκριµένο σύστηµα ανακύκλωσης. Να µην εκτεθεί κοντά σε φλόγα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται από µικρά παιδιά ή ανάπηρα άτοµα εκτός εάν εποπτεύονται από υπεύθυνα άτοµα που θα εγγυηθούν ότι θα 4

5 χρησιµοποιήσουν την συσκευή ασφαλώς. Απαγορεύεται στα µικρά παιδιά να παίζουν µε την συσκευή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται από άτοµα (ή παιδιά) µε µειωµένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την χρήση της συσκευής από άτοµα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν µε την συσκευή.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν το καλώδιο παροχής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί µε άλλο το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το service.. Ασφάλεια των παιδιών Η συσκευασία (πχ πολυστερίνη κλπ) µπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Κρατήστε µακριά από τα παιδιά τα υλικά συσκευασίας! Θυµηθείτε να απορρίπτεται την παλαιά συσκευή που δεν χρησιµοποιείται. Τραβήξτε την πρίζα παροχής, κόψτε το καλώδιο, σπάστε ή αφαιρέστε τα ελατήρια ή τα µπουλόνια από τις πόρτες. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν µπορούν να κλειδωθούν µέσα στην συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή ότι δεν µπορούν να εκτεθούν σε άλλους κινδύνους γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά όταν παίζουν κοντά στην συσκευή! Καθηµερινή Χρήση οχεία µε εύφλεκτα αέρια ή υγρά µπορεί να παρουσιάσουν διαρροή σε χαµηλές θερµοκρασίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μην αποθηκεύετε δοχεία µε εύφλεκτα υλικά όπως σπρέι στο ψυγείο. Μην λειτουργείται ηλεκτρικές συσκευές µέσα στο ψυγείο (π.χ. ηλεκτρικές παγωτοµηχανές, µίξερ, κλπ). Πριν τον καθαρισµό της συσκευής, πάντα απενεργοποιείτε την συσκευή και την αποσυνδέετε ή κατεβάστε την ασφάλεια. Σε περίπτωση βλάβης Εάν παρουσιαστεί βλάβη, συµβουλευθείτε την ενότητα «Επίλυση Προβληµάτων». Εάν η προτεινόµενη λύση, δεν διορθώσει την βλάβη, απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Σε καµία περίπτωση µην επιχειρείτε να επισκευάσετε την συσκευή, γιατί επισκευές από ανειδίκευτα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς. Προϋποθέσεις εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο. Εφόσον η απόδοση και η ενεργειακή κατανάλωση του ψυγείου εξαρτώνται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε για τα εξής: -Μην εκθέτετε την συσκευή απευθείας στο ηλιακό φως, -Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε σόµπες, κουζίνες, οι άλλες πηγές θερµότητας, Τοποθετήστε την συσκευή σε σηµείο που η θερµοκρασία περιβάλλοντος ανταποκρίνεται στην κλιµατική κατηγορία στην οποία σχεδιάστηκε. Ελέγξτε την κλιµατικά κατηγορία στην ταµπέλα κατασκευής στην άνω αριστερή πλευρά του ψυγείου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κλιµατικές κατηγορίες και τις αντίστοιχες θερµοκρασίες περιβάλλοντος: 5

6 Κλιµατική κατηγορία SN N ST T Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 10~32 o C 16~32 o C 16~38 o C 16~43 o C Η συσκευής σας βαραίνει όταν φορτωθεί µε τρόφιµα γι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε γερό και σταθερό πάτωµα εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην πρίζα. Προϋποθέσεις Αερισµού Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από την συσκευή. Πρέπει να µεσολαβούν 10 εκ. µεταξύ της επάνω πλευράς της συσκευής και των ντουλαπιών, και ένα κενό 2,5 εκ. σε κάθε πλευρά του ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν «πατάει» πάνω στο καλώδιο παροχής. Τµήµατα τα οποία θερµαίνονται δεν πρέπει να εκτίθενται. Εάν πρέπει η οπίσθια πλευρά να είναι κοντά στον τοίχο, θυµηθείτε να αφήσετε ικανή απόσταση για αερισµό. Ευθυγράµµιση Η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη ώστε να µην κουνιέται. Πρέπει να είναι όρθια και τα ποδαράκια να ακουµπάνε σταθερά στο πάτωµα. Μπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος ξεβιδώνοντας τον ρυθµιστή ύψους (µε τα χέρια ή µε κλειδί) προσέχοντας ιδιαίτερα την µετακίνηση της συσκευής γιατί είναι πολύ βαριά. 6

7 Σηµείωση: Λόγω των συνεχών αναβαθµίσεων των προϊόντων µας, το ψυγείο σας µπορεί να διαφέρει λίγο από το Εγχειρίδιο Οδηγιών, αλλά οι λειτουργίες και οι µέθοδοι χρήσης παραµένουν οι ίδιες. Θάλαµος Συντήρησης Ο θάλαµος συντήρησης αποθηκεύει φαγητό το οποίο δεν καταψύχεται. Οι θερµοκρασίες στον θάλαµο συντήρησης διαφέρουν σε κάθε τµήµα ώστε να συντηρήσουν διαφορετικά είδη τροφίµων, όπως φαίνεται στο διάγραµµα: 7

8 Κατάλληλο για την αποθήκευση µικρών φιαλών, κλπ 2 Κατάλληλο για την αποθήκευση βουτύρου, τυριών, κλπ. 3 Κατάλληλο για την αποθήκευση κέικ, έτοιµων φαγητών, αλλαντικών, κονσερβών, κρεάτων, γαλακτοκοµικών, κλπ 4 Κατάλληλο για την αποθήκευση ποτών, αναψυκτικών, κλπ. 5 Κατάλληλο για την αποθήκευση φρούτων, λαχανικών, σαλατικών, κλπ 6 (Κατάψυξη) Κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφών 7(Κατάψυξη) Κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφών Ράφι θαλάµου συντήρησης Υπάρχουν αρκετά ρυθµιζόµενα ράφια στον θάλαµο συντήρησης τα οποία αφαιρούνται για να καθαριστούν. Καπάκι φρουτολεκάνης Προορίζεται για την ρύθµιση της θερµοκρασίας στην φρουτολεκάνη ώστε τα λαχανικά να µην χάσουν υγρασία. Η λαβή στο καπάκι χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει την υγρασία στην φρουτολεκάνη. Κλείνοντας τις λαβές, θα µειωθεί η υγρασία. Παγοθήκες Για να φτιάξετε πάγο, γεµίστε τα ¾ των παγοθηκών µε βρασµένο νερό (που έχει κρυώσει) και τοποθετήστε τις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν βγάλετε τις παγοθήκες, στρέψτε τις ελαφρά, και τα παγάκια θα αφαιρεθούν. Μην τις λυγίζετε, γιατί θα σπάσουν. 8

9 Χρησιµοποιόντας την συσκευή σας Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για οικιακή χρήση, µόνον, ιδιαίτερα για την αποθήκευση τροφίµων. Είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος (εντός χώρου κουζίνας) µεταξύ 18 o C και 38 o C. Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι ψυχρότερη ή θερµότερη, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος παραµείνει εκτός ορίων για πολύ καιρό, η θερµοκρασία της κατάψυξης, θα ανέβει πάνω από τους -18 o C και τα τρόφιµα µπορεί να χαλάσουν. Πριν την χρήση Αφαιρέστε όλες τις ταινίες. Καθαρίστε το εσωτερικό µε διάλυµα χλιαρού νερού και µαγειρικής σόδας (5ml σε 0.5 λίτρα νερού). Μην χρησιµοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικό γιατί η µυρωδιά µπορεί να παραµείνει. Μετά το καθάρισµα, στεγνώστε την συσκευή σχολαστικά. Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Λειτουργίας 1. Αφήστε την συσκευή να σταθεί για 2 ώρες πριν την εγκατάσταση. 2. Συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή. 3. Γυρίστε τον θερµοστάτη στην επιθυµητή θερµοκρασία. 4. Αφήστε την συσκευή ενεργοποιηµένη για 4 ώρες µέχρι να φθάσει την επιθυµητή θερµοκρασία πριν την φόρτωση της µε τρόφιµα. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Ο πίνακας ελέγχου του θερµοστάτη, ελέγχει την θερµοκρασία εντός του θαλάµου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή του θαλάµου ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, και είναι τοποθετηµένος πάνω από την συντήρηση. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ πλήκτρο ON/OFF Πιέστε το πλήκτρο µια φορά, η συντήρηση απενεργοποιείται, και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου είναι ίδια µε αυτή του περιβάλλοντος της κουζίνας. Πιέστε ξανά, το ψυγείο ενεργοποιείται και αρχίζει η ψύξη του θαλάµου. 9

10 Πλήκτρο SUPER COOL (ταχεία συντήρηση) Εάν επιθυµείτε η θερµοκρασία της συντήρησης να πέσει γρήγορα, πιέστε το πλήκτρο SUPER COOL, και η συντήρηση θα µπει σε κατάσταση SUPER COOL µέχρι η θερµοκρασία εντός του θαλάµου να φθάσει την ρύθµιση σας. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SUPER COOL ή τα πλήκτρα ή, και η συντήρηση θα βγει από την κατάσταση SUPER COOL. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Η θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης ρυθµίζεται, πιέζοντας τα πλήκτρα ή, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Επιλέγετε θερµοκρασία κατάψυξης µεταξύ -15 o C έως -24 o C. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η θερµοκρασία του θαλάµου συντήρησης ρυθµίζεται, πιέζοντας τα πλήκτρα ή, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Επιλέγετε θερµοκρασία συντήρησης µεταξύ +1 o C έως +10 o C. ΚΑΤΑΨΥΞΗ πλήκτρο ON/OFF Πιέστε το πλήκτρο µια φορά, η κατάψυξη απενεργοποιείται, και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου είναι ίδια µε αυτή του περιβάλλοντος της κουζίνας. Πιέστε ξανά, η κατάψυξη ενεργοποιείται και αρχίζει η ψύξη του θαλάµου. Πλήκτρο SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη) Εάν επιθυµείτε η θερµοκρασία της κατάψυξης να πέσει γρήγορα, πιέστε το πλήκτρο SUPER FREEZE. Ο θάλαµος κατάψυξης θα µπει σε κατάσταση SUPER FREEZE µέχρι η θερµοκρασία εντός του θαλάµου να φθάσει την ρύθµιση σας. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SUPER FREEZE ή τα πλήκτρα ή, και η κατάψυξη θα βγει από την κατάσταση SUPER FREEZE. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Εάν η πόρτα µείνει ανοιχτή για 2 λεπτά, θα ηχήσει ο συναγερµός για να κλείστε την πόρτα. Εάν η πόρτα παραµείνει ανοιχτή, ο συναγερµός θα ηχήσει 3 φορές για 30 δευτερ. και θα διαρκέσει 10 λεπτά. Μετά ο συναγερµός θα σιγήσει, αυτοµάτως. Συναγερµός θερµοκρασίας Κατάψυξης. 1. Όταν η θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή είναι µεγαλύτερη από τους -10 C και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης έχει ρυθµιστεί µεταξύ -15 C και -24 C, ο συναγερµός υπερθέρµανσης ενεργοποιείται. Ο συναγερµός θα ηχεί 3 φορές κάθε 10 λεπτά; ταυτόχρονα, η λυχνία (LED) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει (όταν το ψυγείο λειτουργεί 10

11 για πρώτη φορά, η ίδια λυχνία συναγερµού αναβοσβήνει.). 2. Όταν ο χρόνος ήχου του συναγερµού διαρκέσει 2 λεπτά, ο συναγερµός σιγεί, αλλά η λυχνία συναγερµού (LED) αναβοσβήνει µέχρι η θερµοκρασία Κατάψυξης να ισούται ή να είναι χαµηλότερη των -10 C. 3. Πιέζοντας µία φορά το πλήκτρο Alarm/M, ο συναγερµός σιγεί, η λυχνία (LED) παύει να αναβοσβήνει αλλά φωτίζεται µέχρι η θερµοκρασία Κατάψυξης να ισούται ή να είναι χαµηλότερη των -10 C. Μνήµη υψηλής θερµοκρασίας 1.Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, η θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή υπερβαίνει τους -10 C και η θερµοκρασία Θαλάµου Κατάψυξης έχει ρυθµιστεί µεταξύ -15 C και -24 C, η µνήµη θα καταγράψει αυτόµατα την υψηλότερη θερµοκρασία που επιτεύχθηκε µέσα στον θάλαµο Κατάψυξης, όταν η ισχύς ήταν off. Όταν η ισχύς είναι on, η λυχνία συναγερµού (LED) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει ασταµάτητα για να υπενθυµίσει στον χρήστη ότι η ισχύς ήταν κάποια στιγµή off. 2. Πιέζοντας το πλήκτρο Alarm/M, εµφανίζεται στην οθόνη της Θερµοκρασίας Κατάψυξης η υψηλότερη θερµοκρασία που επιτεύχθηκε µέσα στον θάλαµο κατάψυξης. Ελέγξτε την ποιότητα των αποθηκευµένων τροφίµων ώστε να διαπιστώσετε αν µπορούν να καταναλωθούν. 3. Σταµατήστε να πιέζετε το πλήκτρο Alarm/M για 5 λεπτά, η τρέχουσα θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης εµφανίζεται στην οθόνη της Θερµοκρασίας Κατάψυξης. Εάν η Θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή είναι χαµηλότερη των -10 C, η λυχνία συναγερµού (LED) σβήνει. Οδηγίες Αναστροφής της κίνησης της πόρτας Αν επιθυµείτε να αναστρέψετε την κίνηση της πόρτας, ακολουθήστε τα παρακάτω: Προειδοποίηση! Όταν αλλάζετε την πλευρά που θα ανοίγει η πόρτα, η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεµένη από το ρεύµα. Εξαρχής, αφαιρέστε το φις παροχής από την πρίζα. Συµβουλή: Τα τρόφιµα στο ψυγείο πρέπει να είναι πάντα καλυµµένα ή συσκευασµένα για να µην στεγνώνουν ή να παίρνουν µυρωδιά. Τα παρακάτω είναι κατάλληλα για συσκευασία: Αεροστεγής σακούλες ή µεµβράνες από πολυαιθυλένιο Πλαστικά δοχεία µε καπάκι Ειδικά ελαστικά καπάκια Αλουµινόχαρτο 11

12 1. Αρχικά, αφαιρέστε το άνω αριστερό καπάκι του µεντεσέ. Μετά αφαιρέστε το άνω δεξί του µεντεσέ, και τα τρια µπουλόνια, µετά αφαιρέστε τον άνω µεντεσέ που κρατάει την πόρτα στην θέση της. Ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε κουβέρτα για να µην γρατζουνιστεί. 2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες φλάντζας, µετά αφαιρέστε τον µεσαίο µεντεσέ που κρατά την χαµηλότερη πόρτα στην θέση της. Ανασηκώστε την 1 πόρτα και τοποθετήστε την σε κουβέρτα για να µην γρατζουνιστεί 3. Αφαιρέστε το τοποθετηµένο στοπ της πόρτας από την κάτω πλευρά της άνω πόρτας και τοποθετήστε το στο σακουλάκι οδηγιών. 12

13 4. Από το σακουλάκι των οδηγιών, βγάλτε ένα άλλο στοπ 5. Αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε τον κάτω µεντεσέ και φυλάξτε τις στο σακουλάκι των οδηγιών. 6. Προµηθευτείτε έναν άλλο µεντεσέ (κάτω) από το σακουλάκι και τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. 7. Μεταφέρετε την χαµηλότερη πόρτα στην θέση του µεντεσέ. Ασφαλίστε την σε ευθυγραµµισµένη θέση και τοποθετήστε τον πύρο του κάτω µεντεσέ στην χαµηλότερη τρύπα της πόρτας και σφίξτε τα µπουλόνια. 13

14 8. Αντιστρέψτε τον µεσαίο µεντεσέ κατά 180 µοίρες, και µεταφέρετε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. Τοποθετήστε τον πύρο του µεσαίου µεντεσέ στην άνω τρύπα της κάτω πόρτας και σφίξτε τα µπουλόνια. 9. Μεταφέρετε την πόρτα στη θέση του µεντεσέ. Ευθυγραµµίστε και ασφαλίστε την πόρτα και τοπο- θετήστε τον πύρο του µεσαίου µεντεσέ στην χαµηλότερη τρύπα της άνω πόρτας. 10. Αντιστρέψτε την διεύθυνση του χαµηλότερου µεντεσέ κατά 180 µοίρες και τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. Βάλτε τον κάτω πύρο του µεντεσέ στην άνω τρύπα της πόρτας, σφίξτε τα µπουλόνια, σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε τις πόρτες. 11. Τοποθετήστε το καπάκι του δε- ξιού άνω µεντεσέ στην αριστερή θέση. Πάρτε άλλο δεξί άνω µεντεσέ από το σακουλάκι και τοποθετήστε το στην θέση του δεξιού µεντεσέ. 12. Τοποθετήστε την κάτω γρίλλια Αντιστροφή χερουλιών πόρτας (προαιρετικό) Αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε το χερούλι στην πόρτα από τις αριστερές τρύπες (βλ.σχέδιο) και µεταφέρετε τις στις καλυµµένες τρύπες στην δεξιά πλευρά, και σφίξτε τις βίδες. Μετά αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε το καπάκι του χερουλιού στην πόρτα από την αριστερή στην δεξιά πλευρά, σφίξτε τις βίδες. Η ίδια µέθοδος ισχύει για το κάτω χερούλι. 14

15 Αλλαγή Λυχνίας Πριν την αλλαγή λυχνίας, αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό ρεύµα. Η παράλειψη της προηγούµενης ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό και ηλεκτροπληξία. a) Αφαιρέστε το καπάκι της λυχνίας µε το ένα χέρι πιέζοντας µε δύναµη την µέση του καπακιού µε το άλλο χέρι. b) Αντικαταστήστε µε λυχνία ψυγείων των 10 watt ιδίου σχήµατος και µεγέθους. c) Επανατοποθετήστε το καπάκι της λυχνίας. Αποθήκευση τροφίµων Παρατηρήσεις και Σηµειώσεις Αποφεύγετε να αγοράζετε κατεψυγµένα τρόφιµα όταν δεν µπορείτε να τα αποθηκεύσετε. Συνιστάται η αποθήκευση των τροφίµων στην συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα κατεψυγµένα τρόφιµα στην κατάψυξη γρήγορα και βεβαιωθείτε ότι: εν αποθηκεύετε πολλά τρόφιµα στα συρτάρια Επιτρέπετε τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορεί γύρω από τα τρόφιµα. εν αποθηκεύετε ακάλυπτα τρόφιµα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγµένα τρόφιµα είναι χρονολογηµένα και επισηµασµένα και καταναλώστε χρονολογικά ώστε να τα καταναλώσετε σε άριστη ποιότητα. Εξοικονόµηση ενέργειας Μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε κουζίνες, πλυντήρια πιάτων και θερµάστρες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετηµένη σε καλά αεριζόµενο δροσερό δωµάτιο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά. Αποφεύγετε τον περιττό πάγο από τον θάλαµο, συσκευάζοντας όλα τα τρόφιµα σε σφραγισµένες συσκευασίες. Αποφεύγετε να κρατάτε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για πολλή ώρα, γιατί εισέρχεται θερµός αέρα ς στον θάλαµο ενώ ο ψυχρός θα εξέλθει και αυτό θα προκαλέσει σπατάλη ενέργειας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εµπόδιο που εµποδίζει την πόρτα να κλείσει σωστά. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος Εάν συµβεί, όταν λειτουργεί η συσκευή, µην ανοίγετε την πόρτα. Εάν η θερµοκρασία εσωτερικά του ψυγείου ανέβει, ώστε τα τρόφιµα θα αποψυχθούν, µην καταψύχετε ξανά τα τρόφιµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες: Παγωτό: Όταν αποψυχθούν, πετάξτε τα. Φρούτα και λαχανικά: Εάν µαλακώσουν, µαγειρέψτε τα το γρηγορότερο. Ψωµί και κέικ: Μπορείτε να τα καταψύξετε ξανά χωρίς κίνδυνο. Θαλασσινά: Τοποθετήστε τα στην συντήρηση και χρησιµοποιήστε τα γρήγορα. Μαγειρεµένα: πχ. της κατσαρόλας, τοποθετούνται στην συντήρηση και καταναλώνονται. 15

16 Μεγάλα κοµµάτια κρέατος: Καταψύχονται ξανά εάν έχουν αποµείνει κρύσταλλοι πάγου στο εσωτερικό τους. Φτερούγες: Να µαγειρευτούν και να καταψυχθούν όπως τα µαγειρεµένα φαγητά. Κοτόπουλο: Να µαγειρευτεί και να καταψυχθεί σαν φρέσκο φαγητό. Συµβουλές εξοικονόµησης ενέργειας 1. Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιµα στην συσκευή. Περιµένετε µέχρι να κρυώσουν, πρώτα. Μην τοποθετείτε την συσκευή δίπλα σε κουζίνες, θερµάστρες, κλπ. Οι υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος µπορεί να προκαλέσουν συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία του συµπιεστή. 2. Προκειµένου να δουλέψει αποδοτικά το σύστηµα ψύξης, βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά τοιχώµατα και η οπίσθια πλευρά βρίσκονται σε απόσταση από τον τοίχο. Συνιστάται η απόσταση να είναι πάνω από 50mm. 3. Όταν η συσκευή λειτουργεί µην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή περισσότερο από όσο χρειάζεται. 4. Μην ρυθµίζεται την θερµοκρασία ψυχρότερη από όσο χρειάζεται. 5. Παρακαλούµε φυλάξτε τα τρόφιµα µακριά από την έξοδο του ψυχρού αέρα. Επίσης, η ποσότητα των τροφίµων πρέπει να είναι λογική, διαφορετικά το παραγεµισµένο ψυγείο µπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή κυκλοφορία του αέρα εσωτερικά. 6. Το διάγραµµα δείχνει τον σωστό συνδυασµό των συρταριών, καλαθιών και ραφιών που µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη εξοικονόµηση ρεύµατος. Εάν αλλαχθεί ο συνδυασµός µπορεί να προκαλέσει σπατάλη ηλεκτρικού ρεύµατος. Θόρυβοι κατά την λειτουργία Επίλυση Προβληµάτων Οι παρακάτω θόρυβοι είναι φυσιολογικοί κατά την λειτουργία του ψυγείου: Όταν ο συµπιεστής ενεργοποιείται/απενεργοποιείται, ακούγεται ένα κλίκ. Όταν ο συµπιεστής λειτουργεί ακούγεται ένα βουητό. Όταν το ψυκτικό µέσο κυκλοφορεί µέσα στους λεπτούς σωλήνες, ακούγονται θόρυβοι σαν βράσιµο ή πιτσίλισµα. Ακόµα και µετά από την απενεργοποίηση του συµπιεστή, ο θόρυβος πιτσιλίσµατος ακούγεται για λίγο. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνικούς. ιαφορετικά, µπορεί να οδηγήσουν σε ιδιαίτερους κινδύνους για τους χρήστες. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το ψυγείο δεν λειτουργεί ΛΥΣΗ Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεµένο στο ρεύµα, η ασφάλεια δεν έχει καεί ή ο διακόπτης κυκλώµατος δεν έχει πέσει. 16

17 Το ψυγείο είναι πολύ ζεστό Ο συµπιεστής λειτουργεί συνέχεια Ελέγξτε τον θερµοστάτη και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πολύ συχνά. Επίσης, ελέγξτε αν η πόρτα κλείνει ερµητικά. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο αερίζεται σωστά, αφήνοντας κενά όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση». Επίσης βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν εκτίθεται απευθείας σε πηγές θερµότητας. Μπορεί να αποθηκεύσατε πολλά τρόφιµα η ότι η πόρτα δεν κλείνει ερµητικά. Επαρκής αερισµός Σωστή Τοποθέτηση Λόγω ασφάλειας, χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος, αξιοπιστίας και αντοχής του ψυγείου, πρέπει να διατηρείται κενό γύρω από το ψυγείο. ιατηρείστε κενό 100mm µεταξύ του τοίχου και της οπίσθιας πλευράς του ψυγείου. Ηλεκτρική Παροχή Το ψυγείο είναι κατάλληλο µόνον για µονοφασικό εναλλασσόµενο ρεύµα V, (50±1) Hz. Καλώδιο Παροχής Το καλώδιο δεν πρέπει ούτε να επιµηκύνεται ούτε να περιτυλίγεται σε σπείρα κατά την λειτουργία του. Επίσης, µην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά ή να αγγίζει τον συµπιεστή εφόσον αναπτύσσεται υψηλή θερµοκρασία στην επιφάνεια του που µπορεί να λυώσει την µόνωση και να προκαλέσει διαρροή ρεύµατος. 17

18 Προστασία από την υγρασία Αποφεύγετε να τοποθετείται το ψυγείο σε χώρους µε υψηλή υγρασία ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα σκουριάς στα µεταλλικά του µέρη. Απαγορεύεται να ψεκάζετε απευθείας το ψυγείο µε νερό γιατί θα προκαλέσει ανεπαρκή µόνωση διαρροή ρεύµατος. Ευθυγράµµιση Η επιφάνεια όπου τοποθετείται το ψυγείο πρέπει να είναι επίπεδη και στερεή και ποτέ πάνω σε µαλακά υλικά όπως αφρώδες πλαστικό, κλπ. Ευθυγραµµίστε, ρυθµίζοντας τα ποδαράκια. Προστασία από την Θερµότητα Το ψυγείο πρέπει να είναι µακριά από πηγές θερµότητας ή το απευθείας ηλιακό φως. Αποφύγετε τον Κίνδυνο εν συνιστάται η τοποθέτηση του ψυγείου κοντά σε εύφλεκτα όπως γκάζι, πετρέλαιο, οινόπνευµα, βερνίκι, λάδι µπανάνας, κλπ. Τα προαναφερόµενα υλικά δεν αποθηκεύονται µέσα στο ψυγείο. Mεταφορά Όταν µεταφέρετε το ψυγείο, µην το ξαπλώνετε οριζοντίως ή σε γωνία χαµηλότερη των

19 Κανονισµοί, Πρότυπα, Κατευθυντήριες γραµµές Αυτή η συσκευή είναι σύµφωνη µε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ: -73/23/EEC Κατευθυντήριες γραµµές χαµηλής τάσης. -89/336/EEC Οδηγία EMC -643/2009 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για οικιακές ψυκτικές συσκευές /32/EC Πλαίσιο για την σύνθεση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια 19

20 20

21 21

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Όρθιος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη

Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη 34 Περιεχόμενα Σελίδα Οδηγίες ρύθμισης...35 Σύνδεση...35 Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής, ρύθμιση της θερμοκρασίας...35 Διακόπτης Cool-Plus...35 Εσωτερικός φωτισμός...35

Διαβάστε περισσότερα

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA

MSZ 801 D/HA MSZ 802 D/HA MSZ 802 DF/HA Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγείο Side By Side GR Ελληνικά Περιεχόμενα Πριν την χρήση της συσκευής, 2 Προφυλάσσοντας το περιβάλλον, 3 Προφυλάξεις και γενικές συστάσεις, 4 Εάν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Ελληνικά, 1 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας Ελέγχου Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, 5-6 Ξεκινώντας τη συσκευή Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR

Kullanma Kılavuzu Masaüstü Buzdolaplar TR Gebrauchsanweisung für Tischkühlschränke Operating instructions for table-height refrigerators Consignes d'utilisation Réfrigérateurs table-top libre Gebruiksaanwijzing voor tafelmodel koelkasten Istruzione

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις Ασφαλείας

Επισηµάνσεις Ασφαλείας Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισµός θέσης και ευθυγράµµιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF "Teka" Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Περιεχόμενα ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 3 3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3.1. Επιλέγοντας τη θέση 4 3.2. Τοποθετώντας και ευθυγραμμίζοντας την συσκευή 4 3.3. Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.1 D) "Teka" 2 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ körting ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης 17 Ψυγείο με κατάψυξη Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost με παγομηχανή, και ζώνη MasterFresh KF 1901 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο DynaCool K 12820 SD edt/cs Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Καταψύκτης με σύστημα NoFrost και με διανεμητή για παγάκια και νερό F 1472 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ψυγείο με ζώνη MasterFresh K 1901 Vi Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα