Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

2 Αγαπητέ πελάτη, Οδηγίες λειτουργίας Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά πριν την χρήση της συσκευής. Περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση, την ασφαλή χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε το βιβλιαράκι για µελλοντική αναφορά και θυµηθείτε να το περάσετε και στον επόµενο χρήστη. Οδηγός χρήσης του βιβλίου οδηγιών Th e fo llow ing S ym bols w ill b e found in the text to guid e you throu gh th e instruction s Προειδοποίηση Οδηγίες Λειτουργίας S afety Instruction s Παρατηρήσεις & Σηµειώσεις H ints and Tips Οι Προειδοποιήσεις συµβολίζονται µε το προειδοποιητικό τρίγωνο ή µε προειδοποιητικές λέξεις (Προειδοποίηση! Σηµαντικό!), οι οποίες παρέχονται για την δική σας ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει όλες πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Οι Παρατηρήσεις και οι Σηµειώσεις θα σας πληροφορήσουν µε την απαραίτητη γνώση ώστε να χρησιµοποιήσετε την συσκευή οικονοµικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι Οδηγίες Λειτουργίας όπως εµφανίζονται στην ενότητα «Επίλυση Προβληµάτων» περιέχουν οδηγίες για την επίλυση πιθανών βλαβών από τους χρήστες. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθ. Σελίδας Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας.4 Οδηγίες Εγκατάστασης....5 Περιγραφή της Συσκευής....7 Χρήση της Συσκευής...9 Θερµοστάτης....9 Οδηγίες Αναστροφής της κίνησης της πόρτας.11 Αλλαγή Λυχνίας.15 Παρατηρήσεις και Σηµειώσεις.15 Επίλυση Προβληµάτων Σωστή Τοποθέτηση

4 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Οι προειδοποιήσεις παρέχονται για την ασφάλεια σας. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια σας είναι πρωταρχικής σηµασίας. Εάν είστε αβέβαιοι για την σηµασία των προειδοποιήσεων, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για βοήθεια. Ενδεικνυόµενη Χρήση Το ψυγείο ενδείκνυται για οικιακή χρήση, µόνον, δηλαδή για την αποθήκευση τροφίµων σε χαµηλή θερµοκρασία. Εάν το ψυγείο χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς όπως επαγγελµατικές εφαρµογές ή χρησιµοποιηθεί λανθασµένα, ο κατασκευαστής δεν δέχεται καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να παρουσιαστούν. Προσαρµογές ή αλλαγές απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. Πριν την πρώτη χρήση Πριν την σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό ρεύµα και την χρήσης της για πρώτη φορά, αφήστε την συσκευή να σταθεί για 2 ώρες. Ο χρόνος είναι απαραίτητος για να επιτραπεί στο ψυκτικό µέσο να ρέει στον συµπιεστή. ιαφορετικά ο συµπιεστής µπορεί να βλαφθεί. (βλ.ενότητα: «Χρήση της Συσκευής) Ψυκτικό µέσο Το ψυκτικό αέριο περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωµα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα µέρη που αποτελούν το ψυκτικό κύκλωµα δεν έχει βλαφθεί κατά την µεταφορά και την εγκατάσταση. Εάν το ψυκτικό κύκλωµα έχει βλαφθεί: Αποφύγετε να το ανοίξετε κοντά σε φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Αερίστε σχολαστικά το δωµάτιο όπου θα τοποθετηθεί το ψυγείο. Th e fo llow ing S ym bols w ill b e found in the text to guid e you throu gh th e instruction s Αλλες προειδοποιήσεις: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ιατηρήστε τα ανοίγµατα εξαερισµού χωρίς εµπόδια στην περίπτωση που το ψυγείο θα εντοιχιστεί ή θα εγκλειστεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε µηχανικά µέσα ή άλλο για να επιταχύνεται την διαδικασία απόψυξης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην καταστρέφετε το ψυκτικό κύκλωµα.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσα στους θαλάµους εκτός εάν το επιτρέπει ο κατασκευαστής.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Απορρίπτετε την συσκευή µόνο σε εγκεκριµένο σύστηµα ανακύκλωσης. Να µην εκτεθεί κοντά σε φλόγα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται από µικρά παιδιά ή ανάπηρα άτοµα εκτός εάν εποπτεύονται από υπεύθυνα άτοµα που θα εγγυηθούν ότι θα 4

5 χρησιµοποιήσουν την συσκευή ασφαλώς. Απαγορεύεται στα µικρά παιδιά να παίζουν µε την συσκευή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται από άτοµα (ή παιδιά) µε µειωµένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την χρήση της συσκευής από άτοµα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν µε την συσκευή.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν το καλώδιο παροχής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί µε άλλο το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το service.. Ασφάλεια των παιδιών Η συσκευασία (πχ πολυστερίνη κλπ) µπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Κρατήστε µακριά από τα παιδιά τα υλικά συσκευασίας! Θυµηθείτε να απορρίπτεται την παλαιά συσκευή που δεν χρησιµοποιείται. Τραβήξτε την πρίζα παροχής, κόψτε το καλώδιο, σπάστε ή αφαιρέστε τα ελατήρια ή τα µπουλόνια από τις πόρτες. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν µπορούν να κλειδωθούν µέσα στην συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή ότι δεν µπορούν να εκτεθούν σε άλλους κινδύνους γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά όταν παίζουν κοντά στην συσκευή! Καθηµερινή Χρήση οχεία µε εύφλεκτα αέρια ή υγρά µπορεί να παρουσιάσουν διαρροή σε χαµηλές θερµοκρασίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μην αποθηκεύετε δοχεία µε εύφλεκτα υλικά όπως σπρέι στο ψυγείο. Μην λειτουργείται ηλεκτρικές συσκευές µέσα στο ψυγείο (π.χ. ηλεκτρικές παγωτοµηχανές, µίξερ, κλπ). Πριν τον καθαρισµό της συσκευής, πάντα απενεργοποιείτε την συσκευή και την αποσυνδέετε ή κατεβάστε την ασφάλεια. Σε περίπτωση βλάβης Εάν παρουσιαστεί βλάβη, συµβουλευθείτε την ενότητα «Επίλυση Προβληµάτων». Εάν η προτεινόµενη λύση, δεν διορθώσει την βλάβη, απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Σε καµία περίπτωση µην επιχειρείτε να επισκευάσετε την συσκευή, γιατί επισκευές από ανειδίκευτα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς. Προϋποθέσεις εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο. Εφόσον η απόδοση και η ενεργειακή κατανάλωση του ψυγείου εξαρτώνται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε για τα εξής: -Μην εκθέτετε την συσκευή απευθείας στο ηλιακό φως, -Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε σόµπες, κουζίνες, οι άλλες πηγές θερµότητας, Τοποθετήστε την συσκευή σε σηµείο που η θερµοκρασία περιβάλλοντος ανταποκρίνεται στην κλιµατική κατηγορία στην οποία σχεδιάστηκε. Ελέγξτε την κλιµατικά κατηγορία στην ταµπέλα κατασκευής στην άνω αριστερή πλευρά του ψυγείου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κλιµατικές κατηγορίες και τις αντίστοιχες θερµοκρασίες περιβάλλοντος: 5

6 Κλιµατική κατηγορία SN N ST T Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 10~32 o C 16~32 o C 16~38 o C 16~43 o C Η συσκευής σας βαραίνει όταν φορτωθεί µε τρόφιµα γι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε γερό και σταθερό πάτωµα εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην πρίζα. Προϋποθέσεις Αερισµού Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από την συσκευή. Πρέπει να µεσολαβούν 10 εκ. µεταξύ της επάνω πλευράς της συσκευής και των ντουλαπιών, και ένα κενό 2,5 εκ. σε κάθε πλευρά του ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν «πατάει» πάνω στο καλώδιο παροχής. Τµήµατα τα οποία θερµαίνονται δεν πρέπει να εκτίθενται. Εάν πρέπει η οπίσθια πλευρά να είναι κοντά στον τοίχο, θυµηθείτε να αφήσετε ικανή απόσταση για αερισµό. Ευθυγράµµιση Η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη ώστε να µην κουνιέται. Πρέπει να είναι όρθια και τα ποδαράκια να ακουµπάνε σταθερά στο πάτωµα. Μπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος ξεβιδώνοντας τον ρυθµιστή ύψους (µε τα χέρια ή µε κλειδί) προσέχοντας ιδιαίτερα την µετακίνηση της συσκευής γιατί είναι πολύ βαριά. 6

7 Σηµείωση: Λόγω των συνεχών αναβαθµίσεων των προϊόντων µας, το ψυγείο σας µπορεί να διαφέρει λίγο από το Εγχειρίδιο Οδηγιών, αλλά οι λειτουργίες και οι µέθοδοι χρήσης παραµένουν οι ίδιες. Θάλαµος Συντήρησης Ο θάλαµος συντήρησης αποθηκεύει φαγητό το οποίο δεν καταψύχεται. Οι θερµοκρασίες στον θάλαµο συντήρησης διαφέρουν σε κάθε τµήµα ώστε να συντηρήσουν διαφορετικά είδη τροφίµων, όπως φαίνεται στο διάγραµµα: 7

8 Κατάλληλο για την αποθήκευση µικρών φιαλών, κλπ 2 Κατάλληλο για την αποθήκευση βουτύρου, τυριών, κλπ. 3 Κατάλληλο για την αποθήκευση κέικ, έτοιµων φαγητών, αλλαντικών, κονσερβών, κρεάτων, γαλακτοκοµικών, κλπ 4 Κατάλληλο για την αποθήκευση ποτών, αναψυκτικών, κλπ. 5 Κατάλληλο για την αποθήκευση φρούτων, λαχανικών, σαλατικών, κλπ 6 (Κατάψυξη) Κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφών 7(Κατάψυξη) Κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφών Ράφι θαλάµου συντήρησης Υπάρχουν αρκετά ρυθµιζόµενα ράφια στον θάλαµο συντήρησης τα οποία αφαιρούνται για να καθαριστούν. Καπάκι φρουτολεκάνης Προορίζεται για την ρύθµιση της θερµοκρασίας στην φρουτολεκάνη ώστε τα λαχανικά να µην χάσουν υγρασία. Η λαβή στο καπάκι χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει την υγρασία στην φρουτολεκάνη. Κλείνοντας τις λαβές, θα µειωθεί η υγρασία. Παγοθήκες Για να φτιάξετε πάγο, γεµίστε τα ¾ των παγοθηκών µε βρασµένο νερό (που έχει κρυώσει) και τοποθετήστε τις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν βγάλετε τις παγοθήκες, στρέψτε τις ελαφρά, και τα παγάκια θα αφαιρεθούν. Μην τις λυγίζετε, γιατί θα σπάσουν. 8

9 Χρησιµοποιόντας την συσκευή σας Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για οικιακή χρήση, µόνον, ιδιαίτερα για την αποθήκευση τροφίµων. Είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος (εντός χώρου κουζίνας) µεταξύ 18 o C και 38 o C. Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι ψυχρότερη ή θερµότερη, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος παραµείνει εκτός ορίων για πολύ καιρό, η θερµοκρασία της κατάψυξης, θα ανέβει πάνω από τους -18 o C και τα τρόφιµα µπορεί να χαλάσουν. Πριν την χρήση Αφαιρέστε όλες τις ταινίες. Καθαρίστε το εσωτερικό µε διάλυµα χλιαρού νερού και µαγειρικής σόδας (5ml σε 0.5 λίτρα νερού). Μην χρησιµοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικό γιατί η µυρωδιά µπορεί να παραµείνει. Μετά το καθάρισµα, στεγνώστε την συσκευή σχολαστικά. Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Λειτουργίας 1. Αφήστε την συσκευή να σταθεί για 2 ώρες πριν την εγκατάσταση. 2. Συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή. 3. Γυρίστε τον θερµοστάτη στην επιθυµητή θερµοκρασία. 4. Αφήστε την συσκευή ενεργοποιηµένη για 4 ώρες µέχρι να φθάσει την επιθυµητή θερµοκρασία πριν την φόρτωση της µε τρόφιµα. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Ο πίνακας ελέγχου του θερµοστάτη, ελέγχει την θερµοκρασία εντός του θαλάµου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή του θαλάµου ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, και είναι τοποθετηµένος πάνω από την συντήρηση. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ πλήκτρο ON/OFF Πιέστε το πλήκτρο µια φορά, η συντήρηση απενεργοποιείται, και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου είναι ίδια µε αυτή του περιβάλλοντος της κουζίνας. Πιέστε ξανά, το ψυγείο ενεργοποιείται και αρχίζει η ψύξη του θαλάµου. 9

10 Πλήκτρο SUPER COOL (ταχεία συντήρηση) Εάν επιθυµείτε η θερµοκρασία της συντήρησης να πέσει γρήγορα, πιέστε το πλήκτρο SUPER COOL, και η συντήρηση θα µπει σε κατάσταση SUPER COOL µέχρι η θερµοκρασία εντός του θαλάµου να φθάσει την ρύθµιση σας. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SUPER COOL ή τα πλήκτρα ή, και η συντήρηση θα βγει από την κατάσταση SUPER COOL. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Η θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης ρυθµίζεται, πιέζοντας τα πλήκτρα ή, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Επιλέγετε θερµοκρασία κατάψυξης µεταξύ -15 o C έως -24 o C. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η θερµοκρασία του θαλάµου συντήρησης ρυθµίζεται, πιέζοντας τα πλήκτρα ή, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Επιλέγετε θερµοκρασία συντήρησης µεταξύ +1 o C έως +10 o C. ΚΑΤΑΨΥΞΗ πλήκτρο ON/OFF Πιέστε το πλήκτρο µια φορά, η κατάψυξη απενεργοποιείται, και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου είναι ίδια µε αυτή του περιβάλλοντος της κουζίνας. Πιέστε ξανά, η κατάψυξη ενεργοποιείται και αρχίζει η ψύξη του θαλάµου. Πλήκτρο SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη) Εάν επιθυµείτε η θερµοκρασία της κατάψυξης να πέσει γρήγορα, πιέστε το πλήκτρο SUPER FREEZE. Ο θάλαµος κατάψυξης θα µπει σε κατάσταση SUPER FREEZE µέχρι η θερµοκρασία εντός του θαλάµου να φθάσει την ρύθµιση σας. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SUPER FREEZE ή τα πλήκτρα ή, και η κατάψυξη θα βγει από την κατάσταση SUPER FREEZE. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Εάν η πόρτα µείνει ανοιχτή για 2 λεπτά, θα ηχήσει ο συναγερµός για να κλείστε την πόρτα. Εάν η πόρτα παραµείνει ανοιχτή, ο συναγερµός θα ηχήσει 3 φορές για 30 δευτερ. και θα διαρκέσει 10 λεπτά. Μετά ο συναγερµός θα σιγήσει, αυτοµάτως. Συναγερµός θερµοκρασίας Κατάψυξης. 1. Όταν η θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή είναι µεγαλύτερη από τους -10 C και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης έχει ρυθµιστεί µεταξύ -15 C και -24 C, ο συναγερµός υπερθέρµανσης ενεργοποιείται. Ο συναγερµός θα ηχεί 3 φορές κάθε 10 λεπτά; ταυτόχρονα, η λυχνία (LED) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει (όταν το ψυγείο λειτουργεί 10

11 για πρώτη φορά, η ίδια λυχνία συναγερµού αναβοσβήνει.). 2. Όταν ο χρόνος ήχου του συναγερµού διαρκέσει 2 λεπτά, ο συναγερµός σιγεί, αλλά η λυχνία συναγερµού (LED) αναβοσβήνει µέχρι η θερµοκρασία Κατάψυξης να ισούται ή να είναι χαµηλότερη των -10 C. 3. Πιέζοντας µία φορά το πλήκτρο Alarm/M, ο συναγερµός σιγεί, η λυχνία (LED) παύει να αναβοσβήνει αλλά φωτίζεται µέχρι η θερµοκρασία Κατάψυξης να ισούται ή να είναι χαµηλότερη των -10 C. Μνήµη υψηλής θερµοκρασίας 1.Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, η θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή υπερβαίνει τους -10 C και η θερµοκρασία Θαλάµου Κατάψυξης έχει ρυθµιστεί µεταξύ -15 C και -24 C, η µνήµη θα καταγράψει αυτόµατα την υψηλότερη θερµοκρασία που επιτεύχθηκε µέσα στον θάλαµο Κατάψυξης, όταν η ισχύς ήταν off. Όταν η ισχύς είναι on, η λυχνία συναγερµού (LED) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει ασταµάτητα για να υπενθυµίσει στον χρήστη ότι η ισχύς ήταν κάποια στιγµή off. 2. Πιέζοντας το πλήκτρο Alarm/M, εµφανίζεται στην οθόνη της Θερµοκρασίας Κατάψυξης η υψηλότερη θερµοκρασία που επιτεύχθηκε µέσα στον θάλαµο κατάψυξης. Ελέγξτε την ποιότητα των αποθηκευµένων τροφίµων ώστε να διαπιστώσετε αν µπορούν να καταναλωθούν. 3. Σταµατήστε να πιέζετε το πλήκτρο Alarm/M για 5 λεπτά, η τρέχουσα θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης εµφανίζεται στην οθόνη της Θερµοκρασίας Κατάψυξης. Εάν η Θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή είναι χαµηλότερη των -10 C, η λυχνία συναγερµού (LED) σβήνει. Οδηγίες Αναστροφής της κίνησης της πόρτας Αν επιθυµείτε να αναστρέψετε την κίνηση της πόρτας, ακολουθήστε τα παρακάτω: Προειδοποίηση! Όταν αλλάζετε την πλευρά που θα ανοίγει η πόρτα, η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεµένη από το ρεύµα. Εξαρχής, αφαιρέστε το φις παροχής από την πρίζα. Συµβουλή: Τα τρόφιµα στο ψυγείο πρέπει να είναι πάντα καλυµµένα ή συσκευασµένα για να µην στεγνώνουν ή να παίρνουν µυρωδιά. Τα παρακάτω είναι κατάλληλα για συσκευασία: Αεροστεγής σακούλες ή µεµβράνες από πολυαιθυλένιο Πλαστικά δοχεία µε καπάκι Ειδικά ελαστικά καπάκια Αλουµινόχαρτο 11

12 1. Αρχικά, αφαιρέστε το άνω αριστερό καπάκι του µεντεσέ. Μετά αφαιρέστε το άνω δεξί του µεντεσέ, και τα τρια µπουλόνια, µετά αφαιρέστε τον άνω µεντεσέ που κρατάει την πόρτα στην θέση της. Ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε κουβέρτα για να µην γρατζουνιστεί. 2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες φλάντζας, µετά αφαιρέστε τον µεσαίο µεντεσέ που κρατά την χαµηλότερη πόρτα στην θέση της. Ανασηκώστε την 1 πόρτα και τοποθετήστε την σε κουβέρτα για να µην γρατζουνιστεί 3. Αφαιρέστε το τοποθετηµένο στοπ της πόρτας από την κάτω πλευρά της άνω πόρτας και τοποθετήστε το στο σακουλάκι οδηγιών. 12

13 4. Από το σακουλάκι των οδηγιών, βγάλτε ένα άλλο στοπ 5. Αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε τον κάτω µεντεσέ και φυλάξτε τις στο σακουλάκι των οδηγιών. 6. Προµηθευτείτε έναν άλλο µεντεσέ (κάτω) από το σακουλάκι και τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. 7. Μεταφέρετε την χαµηλότερη πόρτα στην θέση του µεντεσέ. Ασφαλίστε την σε ευθυγραµµισµένη θέση και τοποθετήστε τον πύρο του κάτω µεντεσέ στην χαµηλότερη τρύπα της πόρτας και σφίξτε τα µπουλόνια. 13

14 8. Αντιστρέψτε τον µεσαίο µεντεσέ κατά 180 µοίρες, και µεταφέρετε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. Τοποθετήστε τον πύρο του µεσαίου µεντεσέ στην άνω τρύπα της κάτω πόρτας και σφίξτε τα µπουλόνια. 9. Μεταφέρετε την πόρτα στη θέση του µεντεσέ. Ευθυγραµµίστε και ασφαλίστε την πόρτα και τοπο- θετήστε τον πύρο του µεσαίου µεντεσέ στην χαµηλότερη τρύπα της άνω πόρτας. 10. Αντιστρέψτε την διεύθυνση του χαµηλότερου µεντεσέ κατά 180 µοίρες και τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. Βάλτε τον κάτω πύρο του µεντεσέ στην άνω τρύπα της πόρτας, σφίξτε τα µπουλόνια, σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε τις πόρτες. 11. Τοποθετήστε το καπάκι του δε- ξιού άνω µεντεσέ στην αριστερή θέση. Πάρτε άλλο δεξί άνω µεντεσέ από το σακουλάκι και τοποθετήστε το στην θέση του δεξιού µεντεσέ. 12. Τοποθετήστε την κάτω γρίλλια Αντιστροφή χερουλιών πόρτας (προαιρετικό) Αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε το χερούλι στην πόρτα από τις αριστερές τρύπες (βλ.σχέδιο) και µεταφέρετε τις στις καλυµµένες τρύπες στην δεξιά πλευρά, και σφίξτε τις βίδες. Μετά αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε το καπάκι του χερουλιού στην πόρτα από την αριστερή στην δεξιά πλευρά, σφίξτε τις βίδες. Η ίδια µέθοδος ισχύει για το κάτω χερούλι. 14

15 Αλλαγή Λυχνίας Πριν την αλλαγή λυχνίας, αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό ρεύµα. Η παράλειψη της προηγούµενης ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό και ηλεκτροπληξία. a) Αφαιρέστε το καπάκι της λυχνίας µε το ένα χέρι πιέζοντας µε δύναµη την µέση του καπακιού µε το άλλο χέρι. b) Αντικαταστήστε µε λυχνία ψυγείων των 10 watt ιδίου σχήµατος και µεγέθους. c) Επανατοποθετήστε το καπάκι της λυχνίας. Αποθήκευση τροφίµων Παρατηρήσεις και Σηµειώσεις Αποφεύγετε να αγοράζετε κατεψυγµένα τρόφιµα όταν δεν µπορείτε να τα αποθηκεύσετε. Συνιστάται η αποθήκευση των τροφίµων στην συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα κατεψυγµένα τρόφιµα στην κατάψυξη γρήγορα και βεβαιωθείτε ότι: εν αποθηκεύετε πολλά τρόφιµα στα συρτάρια Επιτρέπετε τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορεί γύρω από τα τρόφιµα. εν αποθηκεύετε ακάλυπτα τρόφιµα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγµένα τρόφιµα είναι χρονολογηµένα και επισηµασµένα και καταναλώστε χρονολογικά ώστε να τα καταναλώσετε σε άριστη ποιότητα. Εξοικονόµηση ενέργειας Μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε κουζίνες, πλυντήρια πιάτων και θερµάστρες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετηµένη σε καλά αεριζόµενο δροσερό δωµάτιο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά. Αποφεύγετε τον περιττό πάγο από τον θάλαµο, συσκευάζοντας όλα τα τρόφιµα σε σφραγισµένες συσκευασίες. Αποφεύγετε να κρατάτε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για πολλή ώρα, γιατί εισέρχεται θερµός αέρα ς στον θάλαµο ενώ ο ψυχρός θα εξέλθει και αυτό θα προκαλέσει σπατάλη ενέργειας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εµπόδιο που εµποδίζει την πόρτα να κλείσει σωστά. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος Εάν συµβεί, όταν λειτουργεί η συσκευή, µην ανοίγετε την πόρτα. Εάν η θερµοκρασία εσωτερικά του ψυγείου ανέβει, ώστε τα τρόφιµα θα αποψυχθούν, µην καταψύχετε ξανά τα τρόφιµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες: Παγωτό: Όταν αποψυχθούν, πετάξτε τα. Φρούτα και λαχανικά: Εάν µαλακώσουν, µαγειρέψτε τα το γρηγορότερο. Ψωµί και κέικ: Μπορείτε να τα καταψύξετε ξανά χωρίς κίνδυνο. Θαλασσινά: Τοποθετήστε τα στην συντήρηση και χρησιµοποιήστε τα γρήγορα. Μαγειρεµένα: πχ. της κατσαρόλας, τοποθετούνται στην συντήρηση και καταναλώνονται. 15

16 Μεγάλα κοµµάτια κρέατος: Καταψύχονται ξανά εάν έχουν αποµείνει κρύσταλλοι πάγου στο εσωτερικό τους. Φτερούγες: Να µαγειρευτούν και να καταψυχθούν όπως τα µαγειρεµένα φαγητά. Κοτόπουλο: Να µαγειρευτεί και να καταψυχθεί σαν φρέσκο φαγητό. Συµβουλές εξοικονόµησης ενέργειας 1. Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιµα στην συσκευή. Περιµένετε µέχρι να κρυώσουν, πρώτα. Μην τοποθετείτε την συσκευή δίπλα σε κουζίνες, θερµάστρες, κλπ. Οι υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος µπορεί να προκαλέσουν συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία του συµπιεστή. 2. Προκειµένου να δουλέψει αποδοτικά το σύστηµα ψύξης, βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά τοιχώµατα και η οπίσθια πλευρά βρίσκονται σε απόσταση από τον τοίχο. Συνιστάται η απόσταση να είναι πάνω από 50mm. 3. Όταν η συσκευή λειτουργεί µην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή περισσότερο από όσο χρειάζεται. 4. Μην ρυθµίζεται την θερµοκρασία ψυχρότερη από όσο χρειάζεται. 5. Παρακαλούµε φυλάξτε τα τρόφιµα µακριά από την έξοδο του ψυχρού αέρα. Επίσης, η ποσότητα των τροφίµων πρέπει να είναι λογική, διαφορετικά το παραγεµισµένο ψυγείο µπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή κυκλοφορία του αέρα εσωτερικά. 6. Το διάγραµµα δείχνει τον σωστό συνδυασµό των συρταριών, καλαθιών και ραφιών που µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη εξοικονόµηση ρεύµατος. Εάν αλλαχθεί ο συνδυασµός µπορεί να προκαλέσει σπατάλη ηλεκτρικού ρεύµατος. Θόρυβοι κατά την λειτουργία Επίλυση Προβληµάτων Οι παρακάτω θόρυβοι είναι φυσιολογικοί κατά την λειτουργία του ψυγείου: Όταν ο συµπιεστής ενεργοποιείται/απενεργοποιείται, ακούγεται ένα κλίκ. Όταν ο συµπιεστής λειτουργεί ακούγεται ένα βουητό. Όταν το ψυκτικό µέσο κυκλοφορεί µέσα στους λεπτούς σωλήνες, ακούγονται θόρυβοι σαν βράσιµο ή πιτσίλισµα. Ακόµα και µετά από την απενεργοποίηση του συµπιεστή, ο θόρυβος πιτσιλίσµατος ακούγεται για λίγο. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνικούς. ιαφορετικά, µπορεί να οδηγήσουν σε ιδιαίτερους κινδύνους για τους χρήστες. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το ψυγείο δεν λειτουργεί ΛΥΣΗ Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεµένο στο ρεύµα, η ασφάλεια δεν έχει καεί ή ο διακόπτης κυκλώµατος δεν έχει πέσει. 16

17 Το ψυγείο είναι πολύ ζεστό Ο συµπιεστής λειτουργεί συνέχεια Ελέγξτε τον θερµοστάτη και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πολύ συχνά. Επίσης, ελέγξτε αν η πόρτα κλείνει ερµητικά. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο αερίζεται σωστά, αφήνοντας κενά όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση». Επίσης βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν εκτίθεται απευθείας σε πηγές θερµότητας. Μπορεί να αποθηκεύσατε πολλά τρόφιµα η ότι η πόρτα δεν κλείνει ερµητικά. Επαρκής αερισµός Σωστή Τοποθέτηση Λόγω ασφάλειας, χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος, αξιοπιστίας και αντοχής του ψυγείου, πρέπει να διατηρείται κενό γύρω από το ψυγείο. ιατηρείστε κενό 100mm µεταξύ του τοίχου και της οπίσθιας πλευράς του ψυγείου. Ηλεκτρική Παροχή Το ψυγείο είναι κατάλληλο µόνον για µονοφασικό εναλλασσόµενο ρεύµα V, (50±1) Hz. Καλώδιο Παροχής Το καλώδιο δεν πρέπει ούτε να επιµηκύνεται ούτε να περιτυλίγεται σε σπείρα κατά την λειτουργία του. Επίσης, µην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά ή να αγγίζει τον συµπιεστή εφόσον αναπτύσσεται υψηλή θερµοκρασία στην επιφάνεια του που µπορεί να λυώσει την µόνωση και να προκαλέσει διαρροή ρεύµατος. 17

18 Προστασία από την υγρασία Αποφεύγετε να τοποθετείται το ψυγείο σε χώρους µε υψηλή υγρασία ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα σκουριάς στα µεταλλικά του µέρη. Απαγορεύεται να ψεκάζετε απευθείας το ψυγείο µε νερό γιατί θα προκαλέσει ανεπαρκή µόνωση διαρροή ρεύµατος. Ευθυγράµµιση Η επιφάνεια όπου τοποθετείται το ψυγείο πρέπει να είναι επίπεδη και στερεή και ποτέ πάνω σε µαλακά υλικά όπως αφρώδες πλαστικό, κλπ. Ευθυγραµµίστε, ρυθµίζοντας τα ποδαράκια. Προστασία από την Θερµότητα Το ψυγείο πρέπει να είναι µακριά από πηγές θερµότητας ή το απευθείας ηλιακό φως. Αποφύγετε τον Κίνδυνο εν συνιστάται η τοποθέτηση του ψυγείου κοντά σε εύφλεκτα όπως γκάζι, πετρέλαιο, οινόπνευµα, βερνίκι, λάδι µπανάνας, κλπ. Τα προαναφερόµενα υλικά δεν αποθηκεύονται µέσα στο ψυγείο. Mεταφορά Όταν µεταφέρετε το ψυγείο, µην το ξαπλώνετε οριζοντίως ή σε γωνία χαµηλότερη των

19 Κανονισµοί, Πρότυπα, Κατευθυντήριες γραµµές Αυτή η συσκευή είναι σύµφωνη µε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ: -73/23/EEC Κατευθυντήριες γραµµές χαµηλής τάσης. -89/336/EEC Οδηγία EMC -643/2009 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για οικιακές ψυκτικές συσκευές /32/EC Πλαίσιο για την σύνθεση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια 19

20 20

21 21

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRW00P CRW400P ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ CRW00P-CRW400P 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 223-00 CN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 221-00 CN 5123 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 271-00 CN 5113 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση MBL 1911 F MBL 1913 F ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση MBL 1911 F MBL 1913 F ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MBL 1911 F MBL 1913 F Περιεχόµενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας ελέγχου Γενική εικόνα Έναρξη λειτουργίας και χρήση, 5-6 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7080 105-01 GT.. 1106

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7080 105-01 GT.. 1106 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7080 105-01 GT.. 1106 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου (αφρώδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης GR 7082 245-00 GT 111 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΟΥ ZD 915 ZD 915 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΩΛΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη

Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη Εγχειρίδιο χρήσης ψυγειοκαταψύκτη 34 Περιεχόμενα Σελίδα Οδηγίες ρύθμισης...35 Σύνδεση...35 Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής, ρύθμιση της θερμοκρασίας...35 Διακόπτης Cool-Plus...35 Εσωτερικός φωτισμός...35

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 225-00 CN..56 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 225-00 CN..56 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 225-00 CN..56 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα