Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MODEL:

2 Αγαπητέ πελάτη, Οδηγίες λειτουργίας Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά πριν την χρήση της συσκευής. Περιέχονται απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση, την ασφαλή χρήση και την συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε το βιβλιαράκι για µελλοντική αναφορά και θυµηθείτε να το περάσετε και στον επόµενο χρήστη. Οδηγός χρήσης του βιβλίου οδηγιών Th e fo llow ing S ym bols w ill b e found in the text to guid e you throu gh th e instruction s Προειδοποίηση Οδηγίες Λειτουργίας S afety Instruction s Παρατηρήσεις & Σηµειώσεις H ints and Tips Οι Προειδοποιήσεις συµβολίζονται µε το προειδοποιητικό τρίγωνο ή µε προειδοποιητικές λέξεις (Προειδοποίηση! Σηµαντικό!), οι οποίες παρέχονται για την δική σας ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει όλες πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Οι Παρατηρήσεις και οι Σηµειώσεις θα σας πληροφορήσουν µε την απαραίτητη γνώση ώστε να χρησιµοποιήσετε την συσκευή οικονοµικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι Οδηγίες Λειτουργίας όπως εµφανίζονται στην ενότητα «Επίλυση Προβληµάτων» περιέχουν οδηγίες για την επίλυση πιθανών βλαβών από τους χρήστες. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθ. Σελίδας Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας.4 Οδηγίες Εγκατάστασης....5 Περιγραφή της Συσκευής....7 Χρήση της Συσκευής...9 Θερµοστάτης....9 Οδηγίες Αναστροφής της κίνησης της πόρτας.11 Αλλαγή Λυχνίας.15 Παρατηρήσεις και Σηµειώσεις.15 Επίλυση Προβληµάτων Σωστή Τοποθέτηση

4 Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Οι προειδοποιήσεις παρέχονται για την ασφάλεια σας. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια σας είναι πρωταρχικής σηµασίας. Εάν είστε αβέβαιοι για την σηµασία των προειδοποιήσεων, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για βοήθεια. Ενδεικνυόµενη Χρήση Το ψυγείο ενδείκνυται για οικιακή χρήση, µόνον, δηλαδή για την αποθήκευση τροφίµων σε χαµηλή θερµοκρασία. Εάν το ψυγείο χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς όπως επαγγελµατικές εφαρµογές ή χρησιµοποιηθεί λανθασµένα, ο κατασκευαστής δεν δέχεται καµία ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να παρουσιαστούν. Προσαρµογές ή αλλαγές απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. Πριν την πρώτη χρήση Πριν την σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό ρεύµα και την χρήσης της για πρώτη φορά, αφήστε την συσκευή να σταθεί για 2 ώρες. Ο χρόνος είναι απαραίτητος για να επιτραπεί στο ψυκτικό µέσο να ρέει στον συµπιεστή. ιαφορετικά ο συµπιεστής µπορεί να βλαφθεί. (βλ.ενότητα: «Χρήση της Συσκευής) Ψυκτικό µέσο Το ψυκτικό αέριο περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωµα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα µέρη που αποτελούν το ψυκτικό κύκλωµα δεν έχει βλαφθεί κατά την µεταφορά και την εγκατάσταση. Εάν το ψυκτικό κύκλωµα έχει βλαφθεί: Αποφύγετε να το ανοίξετε κοντά σε φλόγες και πηγές ανάφλεξης. Αερίστε σχολαστικά το δωµάτιο όπου θα τοποθετηθεί το ψυγείο. Th e fo llow ing S ym bols w ill b e found in the text to guid e you throu gh th e instruction s Αλλες προειδοποιήσεις: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ιατηρήστε τα ανοίγµατα εξαερισµού χωρίς εµπόδια στην περίπτωση που το ψυγείο θα εντοιχιστεί ή θα εγκλειστεί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε µηχανικά µέσα ή άλλο για να επιταχύνεται την διαδικασία απόψυξης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην καταστρέφετε το ψυκτικό κύκλωµα.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσα στους θαλάµους εκτός εάν το επιτρέπει ο κατασκευαστής.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Απορρίπτετε την συσκευή µόνο σε εγκεκριµένο σύστηµα ανακύκλωσης. Να µην εκτεθεί κοντά σε φλόγα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται από µικρά παιδιά ή ανάπηρα άτοµα εκτός εάν εποπτεύονται από υπεύθυνα άτοµα που θα εγγυηθούν ότι θα 4

5 χρησιµοποιήσουν την συσκευή ασφαλώς. Απαγορεύεται στα µικρά παιδιά να παίζουν µε την συσκευή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση της συσκευής δεν ενδείκνυται από άτοµα (ή παιδιά) µε µειωµένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται για την χρήση της συσκευής από άτοµα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν µε την συσκευή.. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν το καλώδιο παροχής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί µε άλλο το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή το service.. Ασφάλεια των παιδιών Η συσκευασία (πχ πολυστερίνη κλπ) µπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Κρατήστε µακριά από τα παιδιά τα υλικά συσκευασίας! Θυµηθείτε να απορρίπτεται την παλαιά συσκευή που δεν χρησιµοποιείται. Τραβήξτε την πρίζα παροχής, κόψτε το καλώδιο, σπάστε ή αφαιρέστε τα ελατήρια ή τα µπουλόνια από τις πόρτες. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν µπορούν να κλειδωθούν µέσα στην συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή ότι δεν µπορούν να εκτεθούν σε άλλους κινδύνους γιατί τα παιδιά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά όταν παίζουν κοντά στην συσκευή! Καθηµερινή Χρήση οχεία µε εύφλεκτα αέρια ή υγρά µπορεί να παρουσιάσουν διαρροή σε χαµηλές θερµοκρασίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μην αποθηκεύετε δοχεία µε εύφλεκτα υλικά όπως σπρέι στο ψυγείο. Μην λειτουργείται ηλεκτρικές συσκευές µέσα στο ψυγείο (π.χ. ηλεκτρικές παγωτοµηχανές, µίξερ, κλπ). Πριν τον καθαρισµό της συσκευής, πάντα απενεργοποιείτε την συσκευή και την αποσυνδέετε ή κατεβάστε την ασφάλεια. Σε περίπτωση βλάβης Εάν παρουσιαστεί βλάβη, συµβουλευθείτε την ενότητα «Επίλυση Προβληµάτων». Εάν η προτεινόµενη λύση, δεν διορθώσει την βλάβη, απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Σε καµία περίπτωση µην επιχειρείτε να επισκευάσετε την συσκευή, γιατί επισκευές από ανειδίκευτα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς. Προϋποθέσεις εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο. Εφόσον η απόδοση και η ενεργειακή κατανάλωση του ψυγείου εξαρτώνται από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε για τα εξής: -Μην εκθέτετε την συσκευή απευθείας στο ηλιακό φως, -Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε σόµπες, κουζίνες, οι άλλες πηγές θερµότητας, Τοποθετήστε την συσκευή σε σηµείο που η θερµοκρασία περιβάλλοντος ανταποκρίνεται στην κλιµατική κατηγορία στην οποία σχεδιάστηκε. Ελέγξτε την κλιµατικά κατηγορία στην ταµπέλα κατασκευής στην άνω αριστερή πλευρά του ψυγείου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κλιµατικές κατηγορίες και τις αντίστοιχες θερµοκρασίες περιβάλλοντος: 5

6 Κλιµατική κατηγορία SN N ST T Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 10~32 o C 16~32 o C 16~38 o C 16~43 o C Η συσκευής σας βαραίνει όταν φορτωθεί µε τρόφιµα γι αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σε γερό και σταθερό πάτωµα εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην πρίζα. Προϋποθέσεις Αερισµού Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από την συσκευή. Πρέπει να µεσολαβούν 10 εκ. µεταξύ της επάνω πλευράς της συσκευής και των ντουλαπιών, και ένα κενό 2,5 εκ. σε κάθε πλευρά του ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν «πατάει» πάνω στο καλώδιο παροχής. Τµήµατα τα οποία θερµαίνονται δεν πρέπει να εκτίθενται. Εάν πρέπει η οπίσθια πλευρά να είναι κοντά στον τοίχο, θυµηθείτε να αφήσετε ικανή απόσταση για αερισµό. Ευθυγράµµιση Η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένη ώστε να µην κουνιέται. Πρέπει να είναι όρθια και τα ποδαράκια να ακουµπάνε σταθερά στο πάτωµα. Μπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος ξεβιδώνοντας τον ρυθµιστή ύψους (µε τα χέρια ή µε κλειδί) προσέχοντας ιδιαίτερα την µετακίνηση της συσκευής γιατί είναι πολύ βαριά. 6

7 Σηµείωση: Λόγω των συνεχών αναβαθµίσεων των προϊόντων µας, το ψυγείο σας µπορεί να διαφέρει λίγο από το Εγχειρίδιο Οδηγιών, αλλά οι λειτουργίες και οι µέθοδοι χρήσης παραµένουν οι ίδιες. Θάλαµος Συντήρησης Ο θάλαµος συντήρησης αποθηκεύει φαγητό το οποίο δεν καταψύχεται. Οι θερµοκρασίες στον θάλαµο συντήρησης διαφέρουν σε κάθε τµήµα ώστε να συντηρήσουν διαφορετικά είδη τροφίµων, όπως φαίνεται στο διάγραµµα: 7

8 Κατάλληλο για την αποθήκευση µικρών φιαλών, κλπ 2 Κατάλληλο για την αποθήκευση βουτύρου, τυριών, κλπ. 3 Κατάλληλο για την αποθήκευση κέικ, έτοιµων φαγητών, αλλαντικών, κονσερβών, κρεάτων, γαλακτοκοµικών, κλπ 4 Κατάλληλο για την αποθήκευση ποτών, αναψυκτικών, κλπ. 5 Κατάλληλο για την αποθήκευση φρούτων, λαχανικών, σαλατικών, κλπ 6 (Κατάψυξη) Κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφών 7(Κατάψυξη) Κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγµένων τροφών Ράφι θαλάµου συντήρησης Υπάρχουν αρκετά ρυθµιζόµενα ράφια στον θάλαµο συντήρησης τα οποία αφαιρούνται για να καθαριστούν. Καπάκι φρουτολεκάνης Προορίζεται για την ρύθµιση της θερµοκρασίας στην φρουτολεκάνη ώστε τα λαχανικά να µην χάσουν υγρασία. Η λαβή στο καπάκι χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει την υγρασία στην φρουτολεκάνη. Κλείνοντας τις λαβές, θα µειωθεί η υγρασία. Παγοθήκες Για να φτιάξετε πάγο, γεµίστε τα ¾ των παγοθηκών µε βρασµένο νερό (που έχει κρυώσει) και τοποθετήστε τις στην κατάψυξη για τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν βγάλετε τις παγοθήκες, στρέψτε τις ελαφρά, και τα παγάκια θα αφαιρεθούν. Μην τις λυγίζετε, γιατί θα σπάσουν. 8

9 Χρησιµοποιόντας την συσκευή σας Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για οικιακή χρήση, µόνον, ιδιαίτερα για την αποθήκευση τροφίµων. Είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος (εντός χώρου κουζίνας) µεταξύ 18 o C και 38 o C. Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι ψυχρότερη ή θερµότερη, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά και αποτελεσµατικά. Εάν η θερµοκρασία περιβάλλοντος παραµείνει εκτός ορίων για πολύ καιρό, η θερµοκρασία της κατάψυξης, θα ανέβει πάνω από τους -18 o C και τα τρόφιµα µπορεί να χαλάσουν. Πριν την χρήση Αφαιρέστε όλες τις ταινίες. Καθαρίστε το εσωτερικό µε διάλυµα χλιαρού νερού και µαγειρικής σόδας (5ml σε 0.5 λίτρα νερού). Μην χρησιµοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικό γιατί η µυρωδιά µπορεί να παραµείνει. Μετά το καθάρισµα, στεγνώστε την συσκευή σχολαστικά. Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Λειτουργίας 1. Αφήστε την συσκευή να σταθεί για 2 ώρες πριν την εγκατάσταση. 2. Συνδέστε το φις στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή. 3. Γυρίστε τον θερµοστάτη στην επιθυµητή θερµοκρασία. 4. Αφήστε την συσκευή ενεργοποιηµένη για 4 ώρες µέχρι να φθάσει την επιθυµητή θερµοκρασία πριν την φόρτωση της µε τρόφιµα. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Ο πίνακας ελέγχου του θερµοστάτη, ελέγχει την θερµοκρασία εντός του θαλάµου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ή του θαλάµου ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, και είναι τοποθετηµένος πάνω από την συντήρηση. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ πλήκτρο ON/OFF Πιέστε το πλήκτρο µια φορά, η συντήρηση απενεργοποιείται, και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου είναι ίδια µε αυτή του περιβάλλοντος της κουζίνας. Πιέστε ξανά, το ψυγείο ενεργοποιείται και αρχίζει η ψύξη του θαλάµου. 9

10 Πλήκτρο SUPER COOL (ταχεία συντήρηση) Εάν επιθυµείτε η θερµοκρασία της συντήρησης να πέσει γρήγορα, πιέστε το πλήκτρο SUPER COOL, και η συντήρηση θα µπει σε κατάσταση SUPER COOL µέχρι η θερµοκρασία εντός του θαλάµου να φθάσει την ρύθµιση σας. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SUPER COOL ή τα πλήκτρα ή, και η συντήρηση θα βγει από την κατάσταση SUPER COOL. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Η θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης ρυθµίζεται, πιέζοντας τα πλήκτρα ή, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Επιλέγετε θερµοκρασία κατάψυξης µεταξύ -15 o C έως -24 o C. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η θερµοκρασία του θαλάµου συντήρησης ρυθµίζεται, πιέζοντας τα πλήκτρα ή, µέχρι να εµφανιστεί η επιθυµητή θερµοκρασία. Επιλέγετε θερµοκρασία συντήρησης µεταξύ +1 o C έως +10 o C. ΚΑΤΑΨΥΞΗ πλήκτρο ON/OFF Πιέστε το πλήκτρο µια φορά, η κατάψυξη απενεργοποιείται, και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου είναι ίδια µε αυτή του περιβάλλοντος της κουζίνας. Πιέστε ξανά, η κατάψυξη ενεργοποιείται και αρχίζει η ψύξη του θαλάµου. Πλήκτρο SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη) Εάν επιθυµείτε η θερµοκρασία της κατάψυξης να πέσει γρήγορα, πιέστε το πλήκτρο SUPER FREEZE. Ο θάλαµος κατάψυξης θα µπει σε κατάσταση SUPER FREEZE µέχρι η θερµοκρασία εντός του θαλάµου να φθάσει την ρύθµιση σας. Πιέστε ξανά το πλήκτρο SUPER FREEZE ή τα πλήκτρα ή, και η κατάψυξη θα βγει από την κατάσταση SUPER FREEZE. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Εάν η πόρτα µείνει ανοιχτή για 2 λεπτά, θα ηχήσει ο συναγερµός για να κλείστε την πόρτα. Εάν η πόρτα παραµείνει ανοιχτή, ο συναγερµός θα ηχήσει 3 φορές για 30 δευτερ. και θα διαρκέσει 10 λεπτά. Μετά ο συναγερµός θα σιγήσει, αυτοµάτως. Συναγερµός θερµοκρασίας Κατάψυξης. 1. Όταν η θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή είναι µεγαλύτερη από τους -10 C και η εσωτερική θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης έχει ρυθµιστεί µεταξύ -15 C και -24 C, ο συναγερµός υπερθέρµανσης ενεργοποιείται. Ο συναγερµός θα ηχεί 3 φορές κάθε 10 λεπτά; ταυτόχρονα, η λυχνία (LED) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει (όταν το ψυγείο λειτουργεί 10

11 για πρώτη φορά, η ίδια λυχνία συναγερµού αναβοσβήνει.). 2. Όταν ο χρόνος ήχου του συναγερµού διαρκέσει 2 λεπτά, ο συναγερµός σιγεί, αλλά η λυχνία συναγερµού (LED) αναβοσβήνει µέχρι η θερµοκρασία Κατάψυξης να ισούται ή να είναι χαµηλότερη των -10 C. 3. Πιέζοντας µία φορά το πλήκτρο Alarm/M, ο συναγερµός σιγεί, η λυχνία (LED) παύει να αναβοσβήνει αλλά φωτίζεται µέχρι η θερµοκρασία Κατάψυξης να ισούται ή να είναι χαµηλότερη των -10 C. Μνήµη υψηλής θερµοκρασίας 1.Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη, η θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή υπερβαίνει τους -10 C και η θερµοκρασία Θαλάµου Κατάψυξης έχει ρυθµιστεί µεταξύ -15 C και -24 C, η µνήµη θα καταγράψει αυτόµατα την υψηλότερη θερµοκρασία που επιτεύχθηκε µέσα στον θάλαµο Κατάψυξης, όταν η ισχύς ήταν off. Όταν η ισχύς είναι on, η λυχνία συναγερµού (LED) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει ασταµάτητα για να υπενθυµίσει στον χρήστη ότι η ισχύς ήταν κάποια στιγµή off. 2. Πιέζοντας το πλήκτρο Alarm/M, εµφανίζεται στην οθόνη της Θερµοκρασίας Κατάψυξης η υψηλότερη θερµοκρασία που επιτεύχθηκε µέσα στον θάλαµο κατάψυξης. Ελέγξτε την ποιότητα των αποθηκευµένων τροφίµων ώστε να διαπιστώσετε αν µπορούν να καταναλωθούν. 3. Σταµατήστε να πιέζετε το πλήκτρο Alarm/M για 5 λεπτά, η τρέχουσα θερµοκρασία του θαλάµου κατάψυξης εµφανίζεται στην οθόνη της Θερµοκρασίας Κατάψυξης. Εάν η Θερµοκρασία Κατάψυξης ισούται ή είναι χαµηλότερη των -10 C, η λυχνία συναγερµού (LED) σβήνει. Οδηγίες Αναστροφής της κίνησης της πόρτας Αν επιθυµείτε να αναστρέψετε την κίνηση της πόρτας, ακολουθήστε τα παρακάτω: Προειδοποίηση! Όταν αλλάζετε την πλευρά που θα ανοίγει η πόρτα, η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεµένη από το ρεύµα. Εξαρχής, αφαιρέστε το φις παροχής από την πρίζα. Συµβουλή: Τα τρόφιµα στο ψυγείο πρέπει να είναι πάντα καλυµµένα ή συσκευασµένα για να µην στεγνώνουν ή να παίρνουν µυρωδιά. Τα παρακάτω είναι κατάλληλα για συσκευασία: Αεροστεγής σακούλες ή µεµβράνες από πολυαιθυλένιο Πλαστικά δοχεία µε καπάκι Ειδικά ελαστικά καπάκια Αλουµινόχαρτο 11

12 1. Αρχικά, αφαιρέστε το άνω αριστερό καπάκι του µεντεσέ. Μετά αφαιρέστε το άνω δεξί του µεντεσέ, και τα τρια µπουλόνια, µετά αφαιρέστε τον άνω µεντεσέ που κρατάει την πόρτα στην θέση της. Ανασηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε κουβέρτα για να µην γρατζουνιστεί. 2. Αφαιρέστε τις 2 βίδες φλάντζας, µετά αφαιρέστε τον µεσαίο µεντεσέ που κρατά την χαµηλότερη πόρτα στην θέση της. Ανασηκώστε την 1 πόρτα και τοποθετήστε την σε κουβέρτα για να µην γρατζουνιστεί 3. Αφαιρέστε το τοποθετηµένο στοπ της πόρτας από την κάτω πλευρά της άνω πόρτας και τοποθετήστε το στο σακουλάκι οδηγιών. 12

13 4. Από το σακουλάκι των οδηγιών, βγάλτε ένα άλλο στοπ 5. Αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε τον κάτω µεντεσέ και φυλάξτε τις στο σακουλάκι των οδηγιών. 6. Προµηθευτείτε έναν άλλο µεντεσέ (κάτω) από το σακουλάκι και τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. 7. Μεταφέρετε την χαµηλότερη πόρτα στην θέση του µεντεσέ. Ασφαλίστε την σε ευθυγραµµισµένη θέση και τοποθετήστε τον πύρο του κάτω µεντεσέ στην χαµηλότερη τρύπα της πόρτας και σφίξτε τα µπουλόνια. 13

14 8. Αντιστρέψτε τον µεσαίο µεντεσέ κατά 180 µοίρες, και µεταφέρετε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. Τοποθετήστε τον πύρο του µεσαίου µεντεσέ στην άνω τρύπα της κάτω πόρτας και σφίξτε τα µπουλόνια. 9. Μεταφέρετε την πόρτα στη θέση του µεντεσέ. Ευθυγραµµίστε και ασφαλίστε την πόρτα και τοπο- θετήστε τον πύρο του µεσαίου µεντεσέ στην χαµηλότερη τρύπα της άνω πόρτας. 10. Αντιστρέψτε την διεύθυνση του χαµηλότερου µεντεσέ κατά 180 µοίρες και τοποθετήστε τον στην αριστερή θέση του µεντεσέ. Βάλτε τον κάτω πύρο του µεντεσέ στην άνω τρύπα της πόρτας, σφίξτε τα µπουλόνια, σφίξτε τις βίδες για να ασφαλίσετε τις πόρτες. 11. Τοποθετήστε το καπάκι του δε- ξιού άνω µεντεσέ στην αριστερή θέση. Πάρτε άλλο δεξί άνω µεντεσέ από το σακουλάκι και τοποθετήστε το στην θέση του δεξιού µεντεσέ. 12. Τοποθετήστε την κάτω γρίλλια Αντιστροφή χερουλιών πόρτας (προαιρετικό) Αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε το χερούλι στην πόρτα από τις αριστερές τρύπες (βλ.σχέδιο) και µεταφέρετε τις στις καλυµµένες τρύπες στην δεξιά πλευρά, και σφίξτε τις βίδες. Μετά αφαιρέστε τις βίδες που κρατάνε το καπάκι του χερουλιού στην πόρτα από την αριστερή στην δεξιά πλευρά, σφίξτε τις βίδες. Η ίδια µέθοδος ισχύει για το κάτω χερούλι. 14

15 Αλλαγή Λυχνίας Πριν την αλλαγή λυχνίας, αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό ρεύµα. Η παράλειψη της προηγούµενης ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό και ηλεκτροπληξία. a) Αφαιρέστε το καπάκι της λυχνίας µε το ένα χέρι πιέζοντας µε δύναµη την µέση του καπακιού µε το άλλο χέρι. b) Αντικαταστήστε µε λυχνία ψυγείων των 10 watt ιδίου σχήµατος και µεγέθους. c) Επανατοποθετήστε το καπάκι της λυχνίας. Αποθήκευση τροφίµων Παρατηρήσεις και Σηµειώσεις Αποφεύγετε να αγοράζετε κατεψυγµένα τρόφιµα όταν δεν µπορείτε να τα αποθηκεύσετε. Συνιστάται η αποθήκευση των τροφίµων στην συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα κατεψυγµένα τρόφιµα στην κατάψυξη γρήγορα και βεβαιωθείτε ότι: εν αποθηκεύετε πολλά τρόφιµα στα συρτάρια Επιτρέπετε τον ψυχρό αέρα να κυκλοφορεί γύρω από τα τρόφιµα. εν αποθηκεύετε ακάλυπτα τρόφιµα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγµένα τρόφιµα είναι χρονολογηµένα και επισηµασµένα και καταναλώστε χρονολογικά ώστε να τα καταναλώσετε σε άριστη ποιότητα. Εξοικονόµηση ενέργειας Μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε κουζίνες, πλυντήρια πιάτων και θερµάστρες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετηµένη σε καλά αεριζόµενο δροσερό δωµάτιο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά. Αποφεύγετε τον περιττό πάγο από τον θάλαµο, συσκευάζοντας όλα τα τρόφιµα σε σφραγισµένες συσκευασίες. Αποφεύγετε να κρατάτε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή για πολλή ώρα, γιατί εισέρχεται θερµός αέρα ς στον θάλαµο ενώ ο ψυχρός θα εξέλθει και αυτό θα προκαλέσει σπατάλη ενέργειας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εµπόδιο που εµποδίζει την πόρτα να κλείσει σωστά. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος Εάν συµβεί, όταν λειτουργεί η συσκευή, µην ανοίγετε την πόρτα. Εάν η θερµοκρασία εσωτερικά του ψυγείου ανέβει, ώστε τα τρόφιµα θα αποψυχθούν, µην καταψύχετε ξανά τα τρόφιµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες: Παγωτό: Όταν αποψυχθούν, πετάξτε τα. Φρούτα και λαχανικά: Εάν µαλακώσουν, µαγειρέψτε τα το γρηγορότερο. Ψωµί και κέικ: Μπορείτε να τα καταψύξετε ξανά χωρίς κίνδυνο. Θαλασσινά: Τοποθετήστε τα στην συντήρηση και χρησιµοποιήστε τα γρήγορα. Μαγειρεµένα: πχ. της κατσαρόλας, τοποθετούνται στην συντήρηση και καταναλώνονται. 15

16 Μεγάλα κοµµάτια κρέατος: Καταψύχονται ξανά εάν έχουν αποµείνει κρύσταλλοι πάγου στο εσωτερικό τους. Φτερούγες: Να µαγειρευτούν και να καταψυχθούν όπως τα µαγειρεµένα φαγητά. Κοτόπουλο: Να µαγειρευτεί και να καταψυχθεί σαν φρέσκο φαγητό. Συµβουλές εξοικονόµησης ενέργειας 1. Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιµα στην συσκευή. Περιµένετε µέχρι να κρυώσουν, πρώτα. Μην τοποθετείτε την συσκευή δίπλα σε κουζίνες, θερµάστρες, κλπ. Οι υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος µπορεί να προκαλέσουν συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία του συµπιεστή. 2. Προκειµένου να δουλέψει αποδοτικά το σύστηµα ψύξης, βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά τοιχώµατα και η οπίσθια πλευρά βρίσκονται σε απόσταση από τον τοίχο. Συνιστάται η απόσταση να είναι πάνω από 50mm. 3. Όταν η συσκευή λειτουργεί µην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή περισσότερο από όσο χρειάζεται. 4. Μην ρυθµίζεται την θερµοκρασία ψυχρότερη από όσο χρειάζεται. 5. Παρακαλούµε φυλάξτε τα τρόφιµα µακριά από την έξοδο του ψυχρού αέρα. Επίσης, η ποσότητα των τροφίµων πρέπει να είναι λογική, διαφορετικά το παραγεµισµένο ψυγείο µπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή κυκλοφορία του αέρα εσωτερικά. 6. Το διάγραµµα δείχνει τον σωστό συνδυασµό των συρταριών, καλαθιών και ραφιών που µπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη εξοικονόµηση ρεύµατος. Εάν αλλαχθεί ο συνδυασµός µπορεί να προκαλέσει σπατάλη ηλεκτρικού ρεύµατος. Θόρυβοι κατά την λειτουργία Επίλυση Προβληµάτων Οι παρακάτω θόρυβοι είναι φυσιολογικοί κατά την λειτουργία του ψυγείου: Όταν ο συµπιεστής ενεργοποιείται/απενεργοποιείται, ακούγεται ένα κλίκ. Όταν ο συµπιεστής λειτουργεί ακούγεται ένα βουητό. Όταν το ψυκτικό µέσο κυκλοφορεί µέσα στους λεπτούς σωλήνες, ακούγονται θόρυβοι σαν βράσιµο ή πιτσίλισµα. Ακόµα και µετά από την απενεργοποίηση του συµπιεστή, ο θόρυβος πιτσιλίσµατος ακούγεται για λίγο. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνικούς. ιαφορετικά, µπορεί να οδηγήσουν σε ιδιαίτερους κινδύνους για τους χρήστες. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, απευθυνθείτε στο κατάστηµα αγοράς. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Το ψυγείο δεν λειτουργεί ΛΥΣΗ Ελέγξτε ότι είναι συνδεδεµένο στο ρεύµα, η ασφάλεια δεν έχει καεί ή ο διακόπτης κυκλώµατος δεν έχει πέσει. 16

17 Το ψυγείο είναι πολύ ζεστό Ο συµπιεστής λειτουργεί συνέχεια Ελέγξτε τον θερµοστάτη και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πολύ συχνά. Επίσης, ελέγξτε αν η πόρτα κλείνει ερµητικά. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο αερίζεται σωστά, αφήνοντας κενά όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση». Επίσης βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν εκτίθεται απευθείας σε πηγές θερµότητας. Μπορεί να αποθηκεύσατε πολλά τρόφιµα η ότι η πόρτα δεν κλείνει ερµητικά. Επαρκής αερισµός Σωστή Τοποθέτηση Λόγω ασφάλειας, χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος, αξιοπιστίας και αντοχής του ψυγείου, πρέπει να διατηρείται κενό γύρω από το ψυγείο. ιατηρείστε κενό 100mm µεταξύ του τοίχου και της οπίσθιας πλευράς του ψυγείου. Ηλεκτρική Παροχή Το ψυγείο είναι κατάλληλο µόνον για µονοφασικό εναλλασσόµενο ρεύµα V, (50±1) Hz. Καλώδιο Παροχής Το καλώδιο δεν πρέπει ούτε να επιµηκύνεται ούτε να περιτυλίγεται σε σπείρα κατά την λειτουργία του. Επίσης, µην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά ή να αγγίζει τον συµπιεστή εφόσον αναπτύσσεται υψηλή θερµοκρασία στην επιφάνεια του που µπορεί να λυώσει την µόνωση και να προκαλέσει διαρροή ρεύµατος. 17

18 Προστασία από την υγρασία Αποφεύγετε να τοποθετείται το ψυγείο σε χώρους µε υψηλή υγρασία ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα σκουριάς στα µεταλλικά του µέρη. Απαγορεύεται να ψεκάζετε απευθείας το ψυγείο µε νερό γιατί θα προκαλέσει ανεπαρκή µόνωση διαρροή ρεύµατος. Ευθυγράµµιση Η επιφάνεια όπου τοποθετείται το ψυγείο πρέπει να είναι επίπεδη και στερεή και ποτέ πάνω σε µαλακά υλικά όπως αφρώδες πλαστικό, κλπ. Ευθυγραµµίστε, ρυθµίζοντας τα ποδαράκια. Προστασία από την Θερµότητα Το ψυγείο πρέπει να είναι µακριά από πηγές θερµότητας ή το απευθείας ηλιακό φως. Αποφύγετε τον Κίνδυνο εν συνιστάται η τοποθέτηση του ψυγείου κοντά σε εύφλεκτα όπως γκάζι, πετρέλαιο, οινόπνευµα, βερνίκι, λάδι µπανάνας, κλπ. Τα προαναφερόµενα υλικά δεν αποθηκεύονται µέσα στο ψυγείο. Mεταφορά Όταν µεταφέρετε το ψυγείο, µην το ξαπλώνετε οριζοντίως ή σε γωνία χαµηλότερη των

19 Κανονισµοί, Πρότυπα, Κατευθυντήριες γραµµές Αυτή η συσκευή είναι σύµφωνη µε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ: -73/23/EEC Κατευθυντήριες γραµµές χαµηλής τάσης. -89/336/EEC Οδηγία EMC -643/2009 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για οικιακές ψυκτικές συσκευές /32/EC Πλαίσιο για την σύνθεση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού για συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια 19

20 20

21 21

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ KUMTELKF 5320/ KF 5330 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό φούρνο KUMTEL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης, πριν θέσετε σε λειτουργία την

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7258GD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CRW00P CRW400P ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ CRW00P-CRW400P 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Εγχειρίδιο οδηγιών Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, αφιερώστε χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ψυγείο. Μοντέλο : UND1142L

Εγχειρίδιο χρήσης. Ψυγείο. Μοντέλο : UND1142L Εγχειρίδιο χρήσης Ψυγείο Μοντέλο : UND1142L Περιεχόμενα 1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποθεσία... 2 2.2 Αντιστρέφοντας την κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας... 2 2.3 Απαιτήσεις χώρου για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UND-45087

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο: UND-45087 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UND-45087 Αγαπητέ πελάτη: Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο ψυγείο. Για να εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα από το καινούριο σας ψυγείο, διαθέστε λίγο

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8 Καταψύκτης Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά και θα πρέπει να διατίθενται σωστά όχι απλώς μαζί με τα αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΒΜBL 2021 CF/HA ΒΜBL 2022 CF/HA ΒΜBL 2025 CF/HA. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών ΒΜBL 2021 CF/HA ΒΜBL 2022 CF/HA ΒΜBL 2025 CF/HA. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Αντιστρεφόμενες πόρτες Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας Ελέγχου Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, 5-6

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης 7083 253-01 GT 44 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Συντηρητής κρασιού

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Συντηρητής κρασιού Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Συντηρητής κρασιού GR 7083 595-01 WK Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή της πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο - και όχι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 043-01 CP 46.. 1008 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα