Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης"

Transcript

1 Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

2 Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙΙΙ: 5-10% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ ΙΙΙ-ΙV:15-20% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ IV: 25-50% θνητότητα ανά έτος

3 Ορισµός! συµµόρφωση των ασθενών (patient adherence) ορίζεται ο βαθµός µε τον οποίο η συµπεριφορά τους συµβαδίζει µε τις ιατρικές συµβουλές και κατ επέκταση και µε την φαρµακευτική αγωγή που δίνεται.

4 Όροι! Τελευταία από πολλούς χρησιµοποιείται και ο όρος εµµονή (adherence) στη θεραπεία που όµως δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τον όρο συµµόρφωση.! Ένας άλλος όρος είναι και η παραµονή (persistence) στη θεραπεία.

5 ! Όλοι αυτοί οι όροι µάλλον περιγράφουν το πρόβληµα παρά το λύνουν. Το πρόβληµα είναι τόσο παλιό όσο και η Ιατρική και το είχε εντοπίσει ο Ιπποκράτης τονίζοντας ότι «την αµέλεια του ασθενή την χρεώνεται τελικά ο ιατρός του».

6 Μελέτες συµµόρφωση µελέτες έχουν µπορεί δείξει ότι να το αφορά 30 έως ή την 60% µη των λήψη φαρµάκου, τη λήψη διαφορετικής δόσης σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα ή τελικά τον καθορισµό της θεραπευτικής αγωγής από τον ίδιο φαρµάκου, τον ασθενή. τη λήψη διαφορετικής δόσης σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα ή τελικά τον καθορισµό της θεραπευτικής αγωγής από τον ίδιο τον ασθενή.

7 Ερωτήµατα! Τι συµβαίνει όµως και οι ασθενείς δεν συµµορφώνονται στις συστάσεις, υποδείξεις και θεραπευτικές αγωγές των γιατρών;! φύγουν από το ιατρείο, έχει πτωτική πορεία;! Πως θα αλλάξει αυτή η συµπεριφορά;! των ασθενών θα πρέπει πρώτα να καταλάβουµε την ψυχολογική τους κατάσταση, τις εµπειρίες, τις σκέψεις και τα κίνητρά τους.

8 δεν ακολουθούν την θεραπευτική τους αγωγή είναι:! Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς την σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους!! την αγωγή τους! φαρµακευτικής αγωγής

9 Λόγοι για τους οποίους οι ασθενείς σταµατούν ή δεν ακολουθούν την θεραπευτική τους αγωγή είναι:! Οι παρενέργειες των φαρµάκων τους απωθούν από την αγωγή! Η πληροφόρηση που έλαβαν από τον γιατρό είναι ελλιπής και δεν έχουν πεισθεί. Καθώς επίσης να µην εµπνέει εµπιστοσύνη.! Η προληπτική αγωγή δεν έχει εµφανή και µετρήσιµα αποτελέσµατα! Η χρονική απόσταση από το ένα ραντεβού στο άλλο αφήνει τον ασθενή εκτεθειµένο στις δυσκολίες της καθηµερινότητας δίχως ενηµέρωση, βοήθεια και καθοδήγηση

10 Τέλος, πολλοί άλλοι παράγοντες που εξαρτώνται από την! ηλικία,! το φύλο,! το οικονοµικό επίπεδο,! το µορφωτικό επίπεδο,! το κοινωνικό πλαίσιο,! το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενή είναι καθοριστικοί για τη συµµόρφωσή του σε κάποια θεραπευτική αγωγή.

11 Συνέπειες της µη συµµόρφωσης σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια! Αύξηση της πολυπλοκότητας του σχήµατος θεραπείας αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση της συµµόρφωσης του ασθενούς! Η µη συµµόρφωση στα φάρµακα, µειώνει την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας και εκθέτει τον ασθενή σε κλινική αποσταθεροποίηση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένα συµπτώµατα HF.

12 Έντεκα αναδροµικές µελέτες έχουν αναφερθεί στην επιδείνωση ΚΑ. Οι αιτίες της επιδείνωσης ΚΑ και τη σχέση µε τη µη συµµόρφωση. Σε εννέα από αυτές τις µελέτες, η πιο συχνή αιτία της επιδείνωσης ΚΑ ήταν η µη συµµόρφωση µε τη φαρµακευτική αγωγή και δίαιτα. Σε 21-64% των ασθενών, η µη συµµόρφωση ήταν παράγοντα επιδείνωση ΚΑ, που µερικές φορές οδηγεί στο νοσοκοµείο. Δύο άλλες µελέτες αναφέρονται στην αρρυθµία και την καρδιακή ισχαιµία ως τους σηµαντικότερους λόγους για την επιδείνωση ΚΑ.

13 Συµµόρφωση µε τα φάρµακα! Η φαρµακευτική αγωγή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας ασθενών µε ΚΑ στις µέρες µας.! Τα πιο σηµαντικά φάρµακα που συνιστώνται για ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, σύµφωνα µε την ESC και AHA / ACC κατευθυντήριες γραµµές είναι! αναστολείς ΜΕΑ,! διουρητικά,! β-αναστολείς,! σπειρονολακτόνη και! διγοξίνη.! οι περισσότερες µελέτες περιγράφουν τα ποσοστά συµµόρφωσης περίπου 70%

14 Μερικοί από τους λόγους που αυξάνουν γενικότερα τη συµµόρφωση είναι:! Η συµπτωµατολογία (έντονη συµπτωµατολογία, καλύτερη συµµόρφωση)! Η περιορισµένη αλλαγή φαρµάκων σε κάθε επίσκεψη (πολλές αλλαγές, χειρότερη συµµόρφωση)! Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων ή των άλλων, πλην των φαρµάκων, θεραπευτικών µεθόδων (όπως κινησιοθεραπεία, βελονοθεραπεία κ.ά)! Η ενασχόληση της ή του συζύγου µε τη θεραπεία (δύο άτοµα θυµούνται περισσότερο από ένα)

15 Μερικοί από τους λόγους που αυξάνουν γενικότερα τη συµµόρφωση είναι:! Η βελτίωση της χρηστικότητας των συσκευασιών (συσκευασίες που ανοίγουν εύκολα από χέρια που πονούν και είναι και αδύναµα)! Απλούστερες οδηγίες! Καλύτερη γεύση του σκευάσµατος! Προσαρµογή της θεραπείας στον τρόπο ζωής του ασθενή (lifestyle)

16 Συµµόρφωση στη θεραπεία Σηµείο κλειδί! Η καλή συµµόρφωση στη θεραπεία έχει αποδειχθεί ότι µειώνει τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα, ενώ βελτιώνει τη λειτουργική κατάσταση.! Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, µόνο 20-60% των ασθενών µε ΚΑ έχει καλή συµµόρφωση στη φαρµακολογική και µη θεραπεία.! Δεδοµένα από τη European Heart Failure Survey καταδεικνύουν ότι σηµαντικό ποσοστό ασθενών είτε δεν κατάλαβε είτε ξέχασε τις συστάσεις σχετικά µε την αγωγή ή τη δίαιτα.

17 ! Η στενή σχέση ανάµεσα στο ιατρικό / παραϊατρικό προσωπικό και τον ασθενή! Καθώς και η επαρκής κοινωνική υποστήριξη µέσω ενός οργανωµένου ενεργού κοινωνικού δικτύου έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη συµµόρφωση στη θεραπεία! Επίσης συστήνεται η οικογένεια του ασθενούς να συµµετέχει σε προγράµµατα εκπαίδευσης και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη συνολική αντιµετώπισή του

18 Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν λεπτοµερώς τα σχετικά µε τη φαρµακευτική τους αγωγή! Κυρίως ότι αφορά στη δράση των φαρµάκων! Τις παρενέργειες! Τη δοσολογία και την ανάγκη τιτλοποίησης. Αυτό ίσως να είναι δύσκολο σε ασθενείς µε γνωσιακές διαταραχές.! Οι ασθενείς πρέπει να ενηµερώνονται για πιθανή καθυστέρηση στην εµφάνιση των ευεργετικών αποτελεσµάτων της αγωγής και δεν θα πρέπει να τρέφουν µη ρεαλιστικές προσδοκίες για την αρχική ανταπόκριση στην αγωγή.

19 ! Πρέπει επίσης να ενηµερωθούν ότι οι παρενέργειες συνήθως είναι παροδικές,ενώ µπορεί να χρειασθεί µεγάλο χρονικό διάστηµα για την αύξηση της δοσολογίας, έως ότου απολάβουν τα οφέλη από τη µέγιστη ανεκτή δόση.! Παρεµβάσεις για τη βελτίωση της συµµόρφωσης συστήνονται και θα πρέπει να εξατοµικεύονται από τον κάθε γιατρό.

20 Συµπεράσµατα! Η µη συµµόρφωση των ασθενών µε τη θεραπευτική αγωγή που δίνεται αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα στο σηµερινό σύστηµα υγείας.! Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ή αποτυχία της ιατρικής παρέµβασης µε επιζήµιες συνέπειες τόσο στην υγεία του ασθενούς, όσο και στην αποτελεσµατική χρήση του συστήµατος υγείας και την αξιολόγηση της πραγµατικής ικανότητας και επάρκειας της ιατρικής παρέµβασης.

21 Συµπεράσµατα! Πέρα από τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η στάση αυτή των ασθενών ως προς τη θεραπευτική αγωγή, η µη συµµόρφωση είναι ένα φαινόµενο που φαίνεται να επηρεάζει και σε οικονοµικό επίπεδο την κοινωνία προκαλώντας µείωση στη σχέση κόστους - απόδοσης των ιατρικών παρεµβάσεων

22 Συµπεράσµατα! Το κόστος της µη συµµόρφωσης για το κράτος ανέρχεται σε δισεκατοµµύρια δολάρια κάθε χρόνο και οφείλεται στο ότι µη συµµορφούµενοι ασθενείς έχουν:! α) επαναλαµβανόµενες νοσηλείες! β) επιπλοκές! γ) επιδείνωση της νόσου τους ακόµη και! δ) θάνατο

23

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας λυκείου Αγαπητέ γονέα/ κηδεµόνα, Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη νόσο Κρόουνς για την ενηµέρωση τη

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα Η λέξη κατάθλιψη έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες. Άλλα εννοούµε όταν την χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας γλώσσα και άλλα όταν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας δηµοτικού

Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας δηµοτικού Συνοδευτική επιστολή προς τους κηδεµόνες µαθητή/τριας δηµοτικού Αγαπητέ κηδεµόνα, Ευχαριστούµε που επιλέξατε τον Παγκύπριο Σύνδεσµο για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη νόσο Κρόουνς για την ενηµέρωση τη δική

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπευτική αντιµετώπιση του αυτισµού

Η θεραπευτική αντιµετώπιση του αυτισµού Η θεραπευτική αντιµετώπιση του αυτισµού Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών αποτελεί πρόκληση και αντικείμενο σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΥÏΚΗΣ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ DUCHENNE ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 3 3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 7 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις

Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Aλκοόλ και Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Κλινικές οδηγίες για την ανίχνευση και τις βραχείες παρεµβάσεις Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Ιωάννης ιακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει ηλεκτρισµός εγκεφάλου (DBS) στην νόσο Πάρκινσον Μέρος 1 ο Εισαγωγή και Προεγχειρητικά δεδοµένα Έλλη Μαρκάκη, Ζηνοβία Κεφαλοπούλου, Ιωάννης Ελλούλ, Κωνσταντίνος Κωνσταντογιάννης Νευρολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 01 ΗΜΕΡΙΔΑ: Ελληνικό Δίκτυο για την Αντιμετώπιση του Διαβήτη Τι είπαν οι ομιλητές της Ημερίδας 02 ΕΡΕΥΝΑ: Αξιολόγηση Αντιμετώπισης Ασθενή με Διαβήτη Τύπου 2 A) Αποτελέσματα της Έρευνας στους Ιατρούς B)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV).

Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). β αναστολείς Σύσταση 34: Η χορήγηση β αναστολέων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και κατόπιν συνεργασίας με ειδικούς (IV). Βαθμός τεκμηρίωσης: IV Βαθμός σύστασης: A Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση του Εργασιακού Άγχους στην Απόδοση του Προσωπικού των Τοπικών Επιχειρήσεων

Η Επίδραση του Εργασιακού Άγχους στην Απόδοση του Προσωπικού των Τοπικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Επίδραση του Εργασιακού Άγχους στην Απόδοση του Προσωπικού των Τοπικών Επιχειρήσεων Όνοµα Σπουδάστριας: Μαρία Σιαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Αραπαντώνη Ευγενία Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η πολιτική μας για την ψυχική υγεία είναι βασικός άξονας των προσπαθειών μας προς την κατεύθυνση οικοδόμησης ενός νέου κοινωνικού κράτους και για την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής του τόπου μας. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

Το Eurlyaid είναι µια οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες και από εκπροσώπους ενώσεων γονέων διαφόρων

Το Eurlyaid είναι µια οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες και από εκπροσώπους ενώσεων γονέων διαφόρων Πρώιµη παρέµβαση σε παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές - Ένα µανιφέστο της οµάδας εργασίας Eurlyaid. * J.M.H. De Moor, M. Τζουριάδου, B.T.M. Van Waesberghe, Μ. Κοντοπούλου ηµιουργία της οµάδας Eurlyaid

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο προστάτης; ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο προστάτης είναι ένα συµπαγές όργανο και συγκεκριµένα ένας αδένας, ο οποίος έχει το µέγεθος και το σχήµα κάστανου και βρίσκεται µπροστά από το ορθό και σε στενή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε. ΑΓΑΘΩΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1998 Για την έκδοση συνεργάστηκαν οι: Ε. Αγάθωνος-Γεωργοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας 2012 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (The role of Pediatric Nurse in Greece and worldwide) Τσαπανίδης Ηλίας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα