Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά"

Transcript

1 Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Σακονίδης, Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Θόδωρος Καρτσιώτης, Καθηγητής Πληροφορικής, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση παρουσιάζεται, ως μελέτη περίπτωσης, ένα πρόγραμμα «σύγχρονης» επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από απόσταση και συγκεκριμένα δασκάλων του νομού Έβρου, με αντικείμενο τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Το μοντέλο επιμόρφωσης από απόσταση που υιοθετήθηκε, στηρίχθηκε α) στην αξιοποίηση «τοπικών» και «απομακρυσμένων» εισηγητών στον ίδιο χρόνο και β) στη διδακτική οργάνωση των μαθημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται μια ποικιλία εποπτικών μέσων και να εξασφαλίζεται μια αλληλεπιδραστική-αμφίδρομη λειτουργία επιμορφούμενων και επιμορφωτών. Η παρουσίαση που ακολουθεί επικεντρώνεται τόσο στην επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό περιβάλλον όσο και στον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας (εποπτικών μέσων, μικροπεριφερειακών εξαρτημάτων των Η/Υ για τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας) για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Επιπλέον, εξετάζονται οι δυνατότητες προσαρμογής του συνηθισμένου τρόπου διδασκαλίας στα (τεχνικά) δεδομένα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση στη διδασκαλία των Μαθηματικών ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Τα προγράμματα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, όπως και γενικότερα η μάθηση από απόσταση, παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παρέχουν νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες όπως: Ανεξαρτησία από τον παράγοντα «τόπο» (σύγχρονη & ασύγχρονη). Δυνατότητα χρησιμοποίησης εισηγητών σε απομακρυσμένες περιοχές (σύγχρονη & ασύγχρονη). Ανεξαρτησία από τον παράγοντα «χρόνο» (ασύγχρονη). Καθορισμό του ρυθμού και του επιπέδου μάθησης από τον ίδιο τον επιμορφούμενο /μαθητή (ασύγχρονη). Ενίσχυση του ατομικού αλλά και του συνεργατικού τρόπου μάθησης με τη μείωση του ανταγωνισμού, τον εμπλουτισμό των πόρων μάθησης, τη στήριξη δραστηριοτήτων όπου η παραδοσιακή διδασκαλία είναι ελάχιστα αποτελεσματική (π.χ., διερεύνηση «ανοικτών» «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 533

2 καταστάσεων) και με την ανάδειξη της σημασίας της διαπραγμάτευσης του περιεχομένου και της διαδικασίας της μάθησης με δεδομένη την απουσία ή την περιορισμένη παρουσία του κυρίαρχου ρόλου του «εκπαιδευτικού» (σύγχρονη & ασύγχρονη). Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τη συγκεκριμένη μορφή παροχής εκπαιδευτικού έργου ιδιαίτερα ελκυστική τόσο στο πλαίσιο του συνηθισμένου σχολικού περιβάλλοντος όσο και σε αυτό της εκπαίδευσης ενηλίκων, γεγονός που αιτιολογεί το ενδιαφέρον που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για την ένταξή της στο σύνολο των μορφών της εκπαίδευσης (Keegan, 1996, Chute et als. 1995, 2000). Η επιμόρφωση (ή η αυτομόρφωση) των εκπαιδευτικών μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τη χρήση των συστημάτων εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς αυτός ο τρόπος αντιμετωπίζει αρκετά αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών (π.χ. διαφορετικό επίπεδο βασικών και άλλων σπουδών) και του εκπαιδευτικού έργου (π.χ, διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης στις πηγές ενημέρωσης των εξελίξεων του επιστημονικού πεδίου) και επιτρέπει το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στη «μικροκλίμακα» του κάθε εκπαιδευτικού. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει τις δυνατότητες που παρέχει η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (πρωτοβουλία e-learning) και έχουν αναπτύξει πολλά εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα προς αυτήν την κατεύθυνση (π.χ. το πρόγραμμα Trends, Training Educators through Networks and Distributed Systems, για την ενδοσχολική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή το Μultimedia portables for teacher pilot για τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις εφαρμογές αυτές είναι ακόμα περιορισμένα, καθώς τα περισσότερα από τα σχετικά προγράμματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ η παράλληλη μελέτη των παραδοσιακών συγκριτικά με τους νέους τρόπους επιμόρφωσης ή αυτομόρφωσης εμφανίζει αρκετές δυσκολίες. Ωστόσο, πληθαίνουν οι προβληματισμοί για τον παιδαγωγικό προσανατολισμό που καλείται να πλαισιώσει τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, καθώς γίνεται όλο και πιο φανερή η σημασία που αποκτά η παιδαγωγική διάσταση στους χώρους ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών τεχνολογικών μορφών. Οι αλλαγές που επιφέρει η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζονται τόσο με το νέο περιβάλλον μάθησης που αναπτύσσεται όσο και με το ρόλο, τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και τις σχέσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων (Salomon, 1995). Διαφαίνεται όμως ότι τα διαφορετικά συστήματα μάθησης, τα οποία σηματοδοτούνται από τον όρο «μάθηση από απόσταση» και αφορούν σε νέες μορφές επικοινωνίας και διάδοσης γνώσεων, δεν αλλάζουν ακόμα τη μορφή και τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς μια νέα κατεύθυνση, όπως θα ήταν αναγκαίο και επιβεβλημένο από τη χρήση των νέων αυτών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης. Συγκεκριμένα, οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα συστήματα (ασύγχρονης) μάθησης από απόσταση στηρίζονται σε μια αυστηρή ιεράρχηση του περιεχομένου, σε εκπαιδευτικό υλικό που δομείται με βάση ρητούς, και στην πλειοψηφία τους, συμπεριφοριστικούς στόχους, στην υπόθεση ότι το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί με έναν απόλυτα γραμμικό τρόπο, ενώ οι «απαντήσεις» αναμένεται να δοθούν με τυποποιημένο τρόπο που καθορίζεται από το σύστημα (Arnold, Shiu & Ellerton, 1996). Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες από πριν, παρατηρείται μια απομάκρυνση στο σχεδιασμό αυτών των περιβαλλόντων μάθησης από τη συμπεριφοριστική αντίληψη προς αυτήν του επικοδομιστικού (π.χ., Thorpe, 1995) και σε ορισμένες περιπτώσεις του κοινωνικο-πολιτισμικού μοντέλου μάθησης (π.χ., Saljo, 1999). Οι αντίστοιχες προσπάθειες βρίσκονται ακόμη σε πειραματική βάση και η έρευνα καλείται να μελετήσει ένα πλήθος παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αναπόφευκτα αποκτούν άλλη σημασία στο πλαίσιο των νέων συστημάτων μάθησης από αυτήν που έχουν στο συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης (Ellerton & Clements, 1996). Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητες συστηματικές μελέτες και εφαρμογές για την ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης που θα αξιοποιεί τα θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα των επιστημών της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με αυτά των 534

3 επιστημών της τεχνολογίας. Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα τηλε-επιμόρφωσης που παρουσιάζεται παρακάτω. Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε τους οργανωτές της πιλοτικής αυτής εφαρμογής αφορούσε στις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία η δραστηριοποίησή της σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον τηλεκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση με τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους και ιδιαίτερα αναφορικά με την επιμόρφωση. Η μελέτη μιας περίπτωσης εφαρμογής ενός επιμορφωτικού μαθήματος από απόσταση θα μπορούσε να συσχετισθεί τόσο με ευρύτερους κοινωνικούς, εργασιακούς παράγοντες όσο και με ειδικότερους, ατομικούς παράγοντες του κάθε επιμορφούμενου (στάσεις, αντιλήψεις, κλπ.). Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, η μελέτη επικεντρώνεται στις παιδαγωγικές και ειδικότερα στις εκπαιδευτικές διαστάσεις του θέματος. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά τόσο στις γενικές αρχές του επιμορφωτικού μαθήματος που σχετίζεται με τη διδασκαλία των Μαθηματικών (γνωστικό αντικείμενο, διδασκαλία και μάθηση) όσο και στις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης (ειδικό διδακτικό περιβάλλον, παρακολούθηση, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, καθώς και χρήση τεχνολογιών νέων δυνατοτήτων). Σχετικά με τη διδακτική διαδικασία, η σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία και τη μάθηση στηρίζεται σε δύο κεντρικές υποθέσεις: σύμφωνα με την πρώτη, η γνώση κατασκευάζεται δυναμικά από το ίδιο το υποκείμενο και δεν προσλαμβάνεται παθητικά από το περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη, το άτομο οργανώνει το περιβάλλον του (είτε σε ατομική είτε σε κοινωνική βάση) και δεν εμπλέκεται σε μια διαδικασία ανακάλυψης ενός κόσμου που προϋπάρχει έξω από το μυαλό του (Von Glaserfeld, 1995, Ernest, 1996). Σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές, το άτομο αναπτύσσει γνώση και, κατά συνέπεια, αναπτύσσεται προς μια γνωστική κατεύθυνση κατά τη διάρκεια πολλαπλών και πολύμορφων εμπειριών σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό μαθησιακό περιβάλλον. Με βάση αυτές τις αντιλήψεις, οι σχετικές έρευνες στο χώρο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης αναζητούν το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για την επιμόρφωση των δασκάλων στη διδασκαλία των Μαθηματικών, δηλαδή ένα σύνολο από υλικές και νοητικές προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους δασκάλους να επανεξετάσουν τη διδακτική τους πράξη στα Μαθηματικά και, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις, να ασκηθούν στην ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων στην τάξη (CBMS, 2001, Laurillard, 1993, Thompson, 1992). Σε αυτήν την κατεύθυνση, αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει τη σημασία να πειστούν καταρχήν οι εκπαιδευτικοί για την αναγκαιότητα αλλαγής των πρακτικών διδασκαλίας τους, γεγονός που απαιτεί την αναγνώριση από μέρους τους των αδυναμιών των διδακτικών τους προσεγγίσεων, καθώς και των αξιόλογων δυνατοτήτων κατανόησης που διαθέτουν οι μαθητές, οι οποίες ελάχιστα αξιοποιούνται από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και από τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην τάξη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων εμφανίζεται να εξαρτάται, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, από το βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να αποδέχονται ή ακόμα και να δημιουργούν στους μαθητές καταστάσεις προβληματισμού, αβεβαιότητας, δοκιμών και λάθους και να τις αξιοποιούν δυναμικά μέσα στη σχολική τάξη (π.χ., Goldsmith & Schifter, 1997). Τέλος, σημαντική αναδεικνύεται η επιλογή των κατάλληλων προβλημάτων και γενικότερα δραστηριοτήτων για την προσέγγιση των επιδιωκόμενων μαθηματικών εννοιών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να παρέχει στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να εστιάσουν τόσο στις πρακτικές διδασκαλίας τους μέσα στην τάξη όσο και σε καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας των μαθηματικών, να προβληματιστούν, να συλλογιστούν, να προκαλέσουν και να αλληλεπιδράσουν σε σχέση με αυτές ως κοινότητα ειδικών, με στόχο το μετασχηματισμό της διδακτικής τους πράξης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας αναγνωρίζεται ότι η μάθηση αποτελεί προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων που εμπλέκονται σε μια κοινή δραστηριότητα, στην οποία καθένας που συμμετέχει 535

4 προσφέρει τη δική του οπτική και το δικό του επίπεδο εξειδίκευσης (Roschelle & Teasey, 1995, Mason, 1998, Collins, Brown & Newman, 1989). Σχετικά με το ειδικό περιβάλλον που χρησιμοποιεί το σύστημα της σύγχρονης ομαδικής τηλεκπαίδευσης, οι υποθέσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν με την επιλογή ενός μοντέλου, εστιασμένου στην ομάδα των επιμορφούμενων, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι δυσκολίες που εντοπίζονται στην υλοποίηση ενός τέτοιου μοντέλου, το οποίο στηρίζεται στα νέα τεχνολογικά μέσα, μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω σημεία: - στην προσαρμογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων σε ένα νέο σύστημα επικοινωνίας, - στον κίνδυνο αποπροσανατολισμού από το κύριο θεματικό αντικείμενο της επιμόρφωσης, - στην οργάνωση και διάθεση των κατάλληλων εκπαιδευτικών πόρων, - στο ίδιο το πρόβλημα της απόστασης (μάθημα μέσα από monitor, περιορισμένη οπτική επαφή του επιμορφωτή, περιορισμένη αλληλεπίδραση). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η πιλοτική εφαρμογή υλοποιήθηκε προς μια κατεύθυνση, η οποία, για να είναι αποτελεσματική, επιχείρησε να διατηρήσει τα γενικά χαρακτηριστικά μιας επιμορφωτικής διαδικασίας για τη διδασκαλία των Μαθηματικών (ανάδειξη ειδικών εκπαιδευτικών προβλημάτων, δραστηριοποίηση των επιμορφούμενων, αλληλεπίδραση και λειτουργία σε ομάδες για τη λύση των προβλημάτων), ενώ παράλληλα καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια αξιοποίησης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών του τεχνολογικού περιβάλλοντος (επικοινωνία, αλληλεπίδραση, χρήση υλικού, λειτουργία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων). ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το πρόγραμμα οργανώθηκε από το 1 ο ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ (σύνολο 40 ωρών). Για την πραγματοποίησή του χρησιμοποιήθηκε το δίκτυο τηλεκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέχει μια ικανοποιητική ποιότητα εικόνας, ήχου και γενικότερα επικοινωνίας (σύνδεση με 2 έως 4 γραμμές ISDN) και έχει λειτουργήσει για περισσότερες από ώρες για την υλοποίηση 40 επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Α.Π.Θ. είναι άρτια εξοπλισμένη και λειτουργεί με την υποστήριξη έμπειρων τεχνικών σε ζητήματα εκπαιδευτικής επικοινωνίας, ενώ αυτή η οποία βρίσκεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα, εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες μιας διδασκαλίας από απόσταση. Οι επιμορφούμενοι ήταν 24 δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την περιοχή του Νομού Έβρου, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας από απόσταση και οι οποίοι επιλέχθηκαν με τις γνωστές διαδικασίες των Π.Ε.Κ. (3 δάσκαλοι δίδασκαν σε σχολεία μειονοτήτων). Για να εξοικειωθούν οι επιμορφούμενοι με το νέο αυτόν τρόπο επιμόρφωσης (ώστε να μη μετακινείται η προσοχή τους από την ουσία του επιμορφωτικού προγράμματος στα μέσα διεξαγωγής του), χρησιμοποιήθηκε ένα εισαγωγικό τετράωρο μάθημα με αντικείμενο τα συστήματα της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Στη διάρκεια αυτού του τετραώρου οι επιμορφούμενοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του συστήματος. Σε ένα από αυτά τα εισαγωγικά μαθήματα παρευρίσκονταν επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί της ΣΕΛΕΤΕ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρακολούθησαν το μάθημα και αντάλλαξαν απόψεις με τους απομακρυσμένους επιμορφούμενους. Έτσι πραγματοποιήθηκε και ένα μάθημα με δύο ακροατήρια. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από δύο εκπαιδευτές, έναν τοπικό (Αλεξανδρούπολη) και έναν απομακρυσμένο (Θεσσαλονίκη), με προηγούμενη εμπειρία σε επιμορφωτικά σεμινάρια και είχε διάρκεια 40 ωρών (10 τετράωρα μαθήματα). Το τελευταίο τετράωρο μάθημα πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με την παρουσία όλης της επιμορφωτικής ομάδας. Οι δύο εκπαιδευτές ήταν παρόντες σε όλα τα μαθήματα. Η επικοινωνία με τον απομακρυσμένο 536

5 εκπαιδευτή και το εκπαιδευτικό υλικό επιτεύχθηκε με τη χρήση monitors (για τη μεταφορά της εικόνας από και προς την τηλετάξη) και συστήματος μεταφοράς ήχου. Η πιλοτική εφαρμογή στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: - τη χρήση ομάδας εκπαιδευτών, - την αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων με τη χρήση πολύμορφου εκπαιδευτικού υλικού, - την ανάπτυξη πολλαπλών μορφών αλληλεπίδρασης και λειτουργίας της τάξης. Η αποτελεσματική λειτουργία του ειδικού επιμορφωτικού μαθήματος αξιολογήθηκε με βάση τρεις τύπους δεδομένων: τις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της τηλεματικής τάξης, τις απαντήσεις των επιμορφούμενων στις ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στο τέλος του επιμορφωτικού προγράμματος, καθώς και σε αυτές μιας άτυπης, ημι-δομημένης ομαδικής συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε σε τρεις χρονικές στιγμές, δηλαδή στην αρχή, στη μέση και μετά τη λήξη του προγράμματος αντίστοιχα. Τα αποβιντεοσκοπημένα μαθήματα εξετάστηκαν ως προς: - την λειτουργία των παράλληλων εκπαιδευτών, - την λειτουργία και την αλληλεπίδραση της τάξης και - την ανταπόκριση των επιμορφούμενων στο εκπαιδευτικό υλικό. Οι ερωτήσεις της συνέντευξης και του ερωτηματολογίου εστιάζονταν: - στην αξιολόγηση του περιεχομένου της κατάρτισης, με επιμέρους ομάδες ερωτήσεων που αφορούσαν το θεωρητικό πλαίσιο, τις μεθόδους διδασκαλίας, την επίτευξη των στόχων, - στην τεχνική αξιολόγηση του προγράμματος, με ερωτήσεις για το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα, - στην αξιολόγηση των επιμορφωτών. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Στόχος του προγράμματος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ήταν η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο να δίνονται ευκαιρίες συλλογισμού και κριτικής θεώρησης της διδακτικής πράξης, έτσι ώστε να τεθεί σε αμφισβήτηση ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας των Μαθηματικών και να αναδειχτούν τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων σε σχέση με αυτόν. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιχειρήθηκε μέσα από την προσεκτική επιλογή του ρόλου των εκπαιδευτών, την κατάλληλη συγκρότηση και χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και γενικότερα των πόρων μάθησης και την οργάνωση της αλληλεπίδρασης των επιμορφούμενων. Οι παράμετροι αυτές, που έπρεπε να προσαρμοσθούν στο ειδικό τεχνολογικό περιβάλλον, συζητούνται στη συνέχεια. 1. Ο ρόλος της ομάδας εκπαιδευτών Ο ρόλος που υιοθετήθηκε από τον «απομακρυσμένο» και τον «τοπικό» εκπαιδευτή είχε ως κύριους στόχους: να θέσει σε συζήτηση βασικούς προβληματισμούς και ευρήματα της έρευνας σε σχέση με τη διδακτική πράξη και τη μάθηση των Μαθηματικών, να διευκολύνει την κριτική θεώρηση της διδακτικής πράξης με την οποία ήταν εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί, να προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εμπλοκής με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας. Καθένα από τα δέκα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν αφορούσε σε τουλάχιστον έναν από αυτούς τους στόχους και συχνά και στους τρεις, ενώ για την επίτευξή τους οι δύο εκπαιδευτές έκαναν χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας διδακτικών στρατηγικών και συγκεκριμένα: (α) Έναρξη μιας συζήτησης, (β) Διατύπωση μετα-σχολίων, (γ) Εκμαίευση ιδεών, (δ) Διατύπωση ερωτήσεων, (ε) Ανάθεση μιας δραστηριότητας, (στ) Μελέτη μιας περίπτωσης, (ζ) Διεξαγωγή μιας άτυπης ή μιας τυπικής συζήτησης και (η) Κλείσιμο των εργασιών μιας περιόδου με τη διατύπωση συμπερασματικών σχολίων. Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η ταυτόχρονη παρουσία των 537

6 εκπαιδευτών να μην οδηγήσει στην κυριαρχία του ενός έναντι του άλλου. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε μάθημα, αν και ο ένας από τους δύο εκπαιδευτές έφερε, εναλλακτικά, την κύρια ευθύνη της οργάνωσης του μαθήματος σε ό,τι αφορούσε στην εξέλιξή του, λειτουργούσαν και οι δύο ως ειδικοί ερευνητές που εμπλέκονταν με την κοινότητα των ασκούντων τη διδακτική πράξη εκπαιδευτικών σε διάλογο και πειραματισμό, με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού παιδαγωγικού λόγου και τη συμφωνία ενός αποδεκτού πλαισίου διδακτικής πρακτικής. 2. Το περιεχόμενο και η οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού Το υλικό που σχεδιάσθηκε για την αποτελεσματική λειτουργία της τάξης είχε ως στόχο: να αναδείξει τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών, να αξιοποιήσει τα νέα τεχνολογικά μέσα προς αυτήν την κατεύθυνση. Για την επίτευξη των στόχων αυτών συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, ένα εκπαιδευτικό υλικό για προβολή, στο οποίο: (α) παρουσιάστηκαν επιλεγμένα φαινόμενα της διδασκαλίας των Μαθηματικών, μέσα από καταγεγραμμένες διδασκαλίες, (β) τέθηκαν ειδικά διδακτικά προβλήματα και ανατέθηκαν δραστηριότητες στους επιμορφούμενους, (γ) καταγράφηκαν οι απαντήσεις και οι απόψεις τους, (δ) παρουσιάστηκαν ενδεικτικές δραστηριότητες και διδακτικό υλικό για διάφορες μαθηματικές ενότητες και (ε) οργανώθηκαν τα συμπερασματικά σχόλια και συνοψίστηκαν τα θεωρητικά στοιχεία, που προέκυπταν από όλα τα παραπάνω. Με την οργάνωση αυτή επιτεύχθηκε μια εναλλαγή μέσων που λειτούργησε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου επιμορφωτικού μαθήματος. Συγκεκριμένα: - προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, - ανταλλάχθηκαν μέσω των υπολογιστών φύλλα εργασίας, - προβλήθηκαν διαφάνειες και άλλο έντυπο υλικό μέσω της document camera, - χρησιμοποιήθηκε ο electronic blackboard για την καταγραφή απόψεων στα προς εξέταση ζητήματα, στο πλαίσιο των συζητήσεων, - αξιοποιήθηκε η on line σύνδεση με το Internet για την προβολή πηγών και πληροφοριών. Η διαρκής εναλλαγή του υλικού διέκοπτε τη συνεχή παρακολούθηση από τη μεριά των εκπαιδευομένων του απομακρυσμένου εκπαιδευτή και εμπλούτιζε το διδακτικό περιεχόμενο. 3. Η οργάνωση των μορφών αλληλεπίδρασης και λειτουργίας της τάξης Οι μορφές αλληλεπίδρασης, όπως περιγράφηκαν ήδη, είχαν ως στόχους: την ανταλλαγή και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, τη λειτουργία της τάξης σε ομάδες με ανάθεση και επίλυση διδακτικών προβλημάτων, την άμεση πρόσβαση σε θεωρητικά στοιχεία, πρακτικά δεδομένα και υλικό. Η μεθοδευμένη εναλλαγή του ρόλου των δύο εκπαιδευτών και η πλαισίωση με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, επιλέχθηκαν για την επίτευξη του κεντρικού παιδαγωγικού στόχου της επιμορφωτικής διαδικασίας που ήταν η δυναμική λειτουργία των επιμορφούμενων, καθώς και του κεντρικού διδακτικού στόχου που ήταν η ανάπτυξη γνώσεων και πρακτικών σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις για τα Μαθηματικά Το διαφορετικό διδακτικό περιβάλλον με τις προϋποθέσεις αυτές δεν αναμενόταν να ενισχύσει την επίτευξη αυτών των στόχων του προγράμματος. ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η πιλοτική εφαρμογή που παρουσιάσθηκε μπορεί να εξεταστεί ως προς δύο διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στους παράγοντες που δε μεταβάλλονται με την παρέμβαση της οθόνης και της απόστασης και είναι η ίδια η εκπαιδευτική επιμορφωτική διαδικασία (διδασκαλία και μάθηση), το ειδικό διδακτικό περιεχόμενο (αντικείμενο μάθησης) και η λειτουργία των εκπαιδευμένων (υποκείμενα μάθησης). Το δεύτερο επίπεδο αφορά στους παράγοντες που μεταβάλλονται σε ένα μάθημα τηλεκπαίδευσης όπως η λειτουργία της ομάδας εκπαιδευτών, η 538

7 λειτουργία των μέσων για τη διαχείριση του διδακτικού υλικού και η λειτουργία της τάξης (επικοινωνία, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων). Η μορφή της τηλεκπαίδευσης που παρουσιάζουμε εξετάζει τα αποτελέσματα στο δεύτερο επίπεδο και τα στοιχεία του πρώτου μόνο σε συνάρτηση με το δεύτερο. 1. Η λειτουργία της ομάδας των εκπαιδευτών Η αποτελεσματική και ισορροπημένη λειτουργία των δύο εκπαιδευτών στηρίχθηκε τόσο στην εμπειρία της ομάδας στην κοινή διδασκαλία όσο και στη μεθοδευμένη και συστηματική εναλλαγή ως προς τα πρόσωπα και το υλικό από την οθόνη. Ο απομακρυσμένος εκπαιδευτής αντιμετώπισε τα νέα προβλήματα που θέτει η επικοινωνία από απόσταση και σχετίζονται με την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής και προσωπικής επαφής, την επιλογή στάσεων, κινήσεων και οπτικής γωνίας προβολής που προϋποθέτουν εκτός από την εξοικείωση με τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων, την ανάγκη έμπειρων τεχνικών στην εναλλαγή εικόνας και εστίασης. Από την ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων γίνεται φανερό ότι αν και αρχικά εμφανίζεται μια αμηχανία του απομακρυσμένου εκπαιδευτή και του τεχνικού σε ό,τι αφορά στη στάση και στην οπτική γωνία λήψης που θα έπρεπε να υιοθετηθεί κάθε φορά, σταδιακά και με τη βοήθεια της παράλληλης παρουσίας παράθυρου που δείχνει την εικόνα που λάμβαναν οι επιμορφούμενοι, το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε. Έτσι, ο απομακρυσμένος εκπαιδευτής και ο τεχνικός φάνηκε να ελέγχουν όλο και πιο αποτελεσματικά τις θέσεις και εστιάσεις που έπρεπε να υιοθετηθούν σε κάθε περίπτωση, όπως για παράδειγμα, παρουσίαση όλης της φιγούρας του επιμορφωτή κατά τη διάρκεια συζητήσεων που απευθύνονταν σε όλους τους επιμορφούμενους, επικέντρωση στο πρόσωπο για προσωπικές αλληλεπιδράσεις, εστίαση του βλέμματος ή της κάμερας στο κατάλληλο σημείο ή πρόσωπο, κτλ. Από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων στο ερωτηματολόγιο για την παιδαγωγική και τεχνική αξιολόγηση του προγράμματος προέκυψε η άποψη ότι η επικοινωνία μεταξύ επιμορφωτών και επιμορφούμενων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν οι δύο εκπαιδευτές διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό αυτήν την επικοινωνία. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των επιμορφούμενων θεώρησε την παρουσία του τοπικού εκπαιδευτή εξαιρετικά σημαντική, αποδίδοντας σε αυτόν τρεις βασικούς ρόλους: του άμεσου διαπραγματευτή και τροφοδότη θεμάτων που αφορούσαν στο περιεχόμενο και στην οργάνωση της εργασίας που επιτελούνταν, καθώς και στη νομιμοποίηση της γνώσης που επεξεργαζόταν, του διαχειριστή και ενισχυτή της επικοινωνίας τους με τον απομακρυσμένο εκπαιδευτή, καθώς και του διαχειριστή της διατήρησης της καλής επικοινωνίας μέσα στην τάξη. 2. Η οργάνωση του υλικού Το νέο τεχνολογικό περιβάλλον ενισχύει, συγκριτικά με το παραδοσιακό, τη χρήση και εναλλαγή πολλών διδακτικών οπτικών μέσων, αλλά και την πρόσβαση σε επιπλέον υλικό δια μέσου του διαδικτύου. Οι δυνατότητες αυτές προϋποθέτουν συστηματικό σχεδιασμό και οργάνωση πολύμορφων διδακτικών υλικών, καθώς και προγραμματισμό της χρήσης και της ροής τους ώστε να αποτελέσουν δυναμικά στοιχεία της διδακτικής επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός αυτός στηρίζεται στη γνώση του γνωστικού αντικειμένου και στις απαιτήσεις μιας αλληλεπιδραστικής επιμορφωτικής διαδικασίας. Η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στόχευε είτε στη μελέτη μιας συγκεκριμένης διδακτικής πρακτικής των μαθηματικών είτε στην κατασκευή και τη διδακτική αξιοποίηση μιας μαθηματικής δραστηριότητας, καθώς και στη θεώρηση των δύο αυτών θεμάτων μέσα από διαφορετικές οπτικές. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος. Έτσι, για παράδειγμα, σε μία περίπτωση που αφορούσε στη διδασκαλία της ενότητας της Ε τάξης που επικεντρωνόταν στο άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου, την αρχική ανάλυση των δύο εκπαιδευτών ακολούθησε προβολή ενός βίντεο με αποσπάσματα από μία παραδοσιακή και μία εναλλακτική προσέγγιση του θέματος σε μία πραγματική τάξη, σχετικές συνεντεύξεις ειδικών επιστημόνων, κείμενα με συγκεκριμένα 539

8 ερευνητικά αποτελέσματα, επίδειξη κατασκευής μιας κατάλληλης δραστηριότητας και αντίστοιχου εποπτικού υλικού και τέλος, κατασκευή μιας ανάλογης δραστηριότητας από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Η ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων και των συνεντεύξεων έδειξε ότι αυτή η ποικιλία προσέγγισης του θέματος έδωσε στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα να προβληματιστούν, να θέσουν ερωτήματα, να διατυπώσουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες να πειραματιστούν και γενικά να επανεξετάσουν με κριτικό τρόπο τις σχετικές διδακτικές αντιλήψεις του, αξιοποιώντας την ποικιλία της πράξης και της επιστημονικής γνώσης που τους παρουσιάστηκε. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων στις αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τις οποίες περισσότεροι από τα 4/5 των επιμορφούμενων αξιολόγησαν θετικά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. 3. Η λειτουργία της τάξης Η δραστηριοποίηση των επιμορφούμενων και η εμπλοκή τους στη διδακτική διαδικασία είναι στοιχεία που μπορεί να επηρεασθούν αρνητικά από τη συγκεκριμένη μορφή διδακτικής επικοινωνίας. Η εναλλαγή ανάμεσα στον απομακρυσμένο και τον τοπικό εκπαιδευτή, η εναλλαγή υλικού και ο προσανατολισμός της διαδικασίας στην ομαδική εργασία με ανάθεση έργων απέτρεψε τον κίνδυνο να μετατραπεί το μάθημα από απόσταση σε παρακολούθηση του ομιλητή από μια οθόνη. Από τις βιντεοσκοπήσεις και τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι μετά από ένα διάστημα προσαρμογής και αμηχανίας, όπως αναφέρθηκε, στο πρώτο κυρίως μάθημα και σε ένα μέρος του δεύτερου, η ομάδα των επιμορφούμενων φάνηκε να εξοικειώνεται προοδευτικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απευθύνονταν κυρίως στον τοπικό εκπαιδευτή, αντιμετωπίζοντας τον απομακρυσμένο εκπαιδευτή ως «πρόσωπο της τηλεόρασης», σταδιακά και εξαιτίας της επίμονης προσπάθειας των εκπαιδευτών να λειτουργήσουν συνεργατικά δια μέσου της ανταλλαγής και αντιπαράθεσης απόψεων, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση άμεσων αναφορών στον απομακρυσμένο εκπαιδευτή, οι οποίες δε διέφεραν ποσοτικά ή και ποιοτικά από αυτές που αφορούσαν στον τοπικό εκπαιδευτή. Έτσι, μετά το τρίτο μάθημα, καταγράφεται μια κανονική λειτουργία της τάξης, με συζητήσεις, ανταλλαγές απόψεων, ερωτήσεις προς τον τοπικό ή απομακρυσμένο εκπαιδευτή, παρουσίαση εργασιών, κτλ. Οι αναλύσεις των δεδομένων υποδεικνύουν ότι η εναλλαγή των εκπαιδευτών, καθώς και η ποικιλία που χαρακτήριζε τη ροή του μαθήματος, το περιεχόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό (ομιλητής από οθόνη, μικρό βίντεο, διαφάνειες, κ.ά) αλλά και τις εργασίες που ζητούνταν από τους εκπαιδευτικούς αποτέλεσαν ιδιαίτερα ελκυστικά στοιχεία, τα οποία διατήρησαν το ενδιαφέρον των επιμορφούμενων, εμπόδισαν την κόπωση και αποτέλεσαν ισχυρά ερεθίσματα ουσιαστικής ενεργοποίησης, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε αυτήν που προσφέρει μια τάξη άμεσης επαφής και επικοινωνίας. Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στις απαντήσεις των επιμορφούμενων στις σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, όπου 4 στους 5 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι κυρίως η λειτουργία της τάξης σε ομάδες εργασίας και η συχνή εναλλαγή μέσων ήταν τα στοιχεία που τους ικανοποίησαν, οδηγώντας τους σε μια θετική κρίση αναφορικά με το σύνολο της διαδικασίας και στην απόκτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε μελλοντικά αντίστοιχα προγράμματα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Κλείνοντας την παρουσίαση αυτού του προγράμματος επιμόρφωσης από απόσταση θεωρούμε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε κάποια βασικά στοιχεία που αναδεικνύονται από τη συγκεκριμένη πιλοτική εφαρμογή. Κεντρικό χαρακτηριστικό του προγράμματος υπήρξε η παρουσία δύο εκπαιδευτών, ενός τοπικού και ενός απομακρυσμένου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η αλληλεπίδρασή τους, καθώς και αυτή με τους εκπαιδευόμενους, ήταν ιδιαίτερα 540

9 αποτελεσματική. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίησή τους από τη μια ως ειδικών σε θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης, καθένας από τους οποίους κατέθετε την επιστημονική του οπτική σε συγκεκριμένες θεματικές, χωρίς απαραίτητα να συμφωνεί με αυτήν του άλλου, προσφέροντας έτσι την αναγκαία και επιστημονικά έγκυρη πλαισίωση των θεμάτων που πραγματεύονταν και, από την άλλη, ως αναλυτών και ερμηνευτών μέσα στο επιστημονικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί της γνώσης της πραγματικότητας της μαθηματικής τάξης που κατέθεταν οι εκπαιδευόμενοι, φάνηκε να εξασφαλίζει έναν αριθμό από σημαντικές για μια αποτελεσματική επιμόρφωση παραμέτρους, μερικές από τις οποίες έχουν ως εξής: Αποκαθιστά σχετικά γρήγορα την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης από απόσταση Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης της έρευνας σε θεωρητικό αλλά και εμπειρικό επίπεδο και της πράξης Διαμορφώνει ένα δυναμικό αλλά και σε μεγάλο βαθμό «ισότιμο» πλαίσιο αλληλεπίδρασης όλων των εταίρων της εκπαιδευτικής πράξης Προσφέρει μεθοδολογικά, επιστημονικά έγκυρα εργαλεία ανάλυσης και κατανόησης της διδακτικής πράξης στους εκπαιδευόμενους Καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία των παραπάνω παραμέτρων διαδραμάτισε το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εντάχθηκε στα μαθήματα. Η ανάλυση των δεδομένων φαίνεται να υποδεικνύει μια σειρά από λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτού του υλικού, σημαντικότερα των οποίων μπορούν να θεωρηθούν τα ακόλουθα: Η προσεκτική αλλά ταυτόχρονα ευέλικτη οργάνωση της ροής του υλικού βοηθά στην αποφυγή της κόπωσης των εκπαιδευόμενων και εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμβολής τους στη διαμόρφωσή του. Η παροχή πολύμορφου υλικού είναι αναγκαία για την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρει το τηλεματικό περιβάλλον αλλά και για την εναλλαγή εστίασης της προσοχής των εκπαιδευόμενων. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που προσφέρεται στη διάρκεια ενός μαθήματος είναι σημαντικό να επιλέγεται με προσοχή, ώστε να εξυπηρετεί με συνέπεια τους στόχους του κάθε μαθήματος. Η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να διακόπτεται από μικρά και σπανιότερα από μεγάλα διαστήματα ανάθεσης εργασιών στους εκπαιδευόμενους, κατά προτίμηση σε ομάδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή τους συμμετοχή στην εκπαιδευτική πράξη. Το τηλεματικό περιβάλλον, ακόμη άγνωστο στην πολυπλοκότητα αλλά και σε ότι αφορά στη λειτουργικότητά του, είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εκπαιδευτικό τοπίο. Η συγκεκριμένη προσπάθεια ανέδειξε μερικές από τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής του λειτουργίας, που ωστόσο χρίζουν περαιτέρω συστηματικής μελέτης. Μερικές από αυτές τις προϋποθέσεις έχουν ως εξής: - εξοικείωση και ίσως κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέματα επικοινωνίας, στάσεων, κινήσεων, οπτικών γωνιών, ακόμα και εμφάνισης, - προσεκτική εκπαίδευση του ειδικού τεχνικού προσωπικού, - κατάλληλη οργάνωση της ροής του χρόνου και της εναλλαγής προσώπων, υλικού και λειτουργίας της τάξης, - εξειδίκευση και προσαρμογή στις απαιτήσεις του κάθε προσφερόμενου μαθήματος. Συμπερασματικά, η διαμόρφωση κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος είτε για σχολική είτε για επιμορφωτική χρήση με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων, απαιτεί τη συστηματική αλληλεπίδραση των τεχνολογικών και των εκπαιδευτικών διαστάσεων του νέου αυτού περιβάλλοντος. Η αλληλεπίδραση αυτή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης που, σε συνδυασμό με το διδακτικό, τον παιδαγωγικό και τον τεχνολογικό παράγοντα θα επιτρέψει τη 541

10 λειτουργία σε πολλαπλά επίπεδα. Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζονται πολλές διεπιστημονικές μελέτες και εφαρμογές, ώστε η σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών διδακτικών ή επιμορφωτικών διαδικασιών και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Arnold, S., Shiu, C. & Ellerton, N. (1996). Critical issues in the distance teaching of mathematics and mathematics education. In A. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick & C. Laborde, International Handbook of Mathematics Education, V.2, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, pp Chute, A., Balthazar, L., & Poston, C. (2000). Learning from telelearning. ERIC, file: //A:\learntt.htm. Chute, A., Shatzer, G., Linda, S. (1995). Designing for International teletraining. Adult learning, Sept/Oct, Vol 7. Number 1. Collins, A., Brown, J. & Newman, S. (1989). Cognitive apprenticeship: teaching the crafts of reading, writing and mathematics. In L. Resnick (ed), Knowing, Learning and Instruction, N. Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp Ellerton, N. & Clements, M. (1996) Locating mathematics, science and technology education within the context of high technology and flexible delivery education programs, Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 19(1), pp Ernest, P. (1996). Varieties of Constructivism: A Framework for comparison. Ιn Steffe, L et als (eds) Theories of Mathematical Learning, Mahwah, New Jersey: IEA, pp Goldsmith, L. & Schifter, D. (1997). Understanding teachers in transition: characteristics of o model for developing teachers. In E. Fennema, B. S. Nelson (eds), Mathematics teachers in transition, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education,. (3rd ed.), New York: Routledge. Laurillard, D. (1993). Rethinking University Teaching: A framework for the effective use of educational technology, London: Routledge. Mason, J. (1998). Enabling teachers to be real teachers: necessary levels of awareness and structure of attention, Journal of Mathematics Teacher Education, 1(3), pp Roschelle, J. & Teasley, S. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative problem solving. In C. O Malley (ed) Computer supported collaborative learning, Berlin: Springer Verlag, pp Saljo, R. (1999). Learning as the use of tools: a sociocultural perpsective on the human technology link. In K. Littleton & P. Light (eds), Learning with Computers, London: Routledge, pp Salomon, G. (1995). What Does the Design of Effective CSCL Require and How Do We Study Its Effects, University of Arizona, Proceedings of CSCL 95. The Conference Board of the Mathematical Sciences (2001). The Mathematical Education of Teachers, Issues in Mathematics Education, Vol. 11, Providence, R.I.:American Mathematical Society. Thompson, A. (1992). Teachers beliefs and conceptions: A synthesis of the research. In D. A. Grouws, Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, New York: Macmillan Publishing Co. Thorpe, M. (1995). The challenge facing course design. In F. Lockwood (ed), Open and Distance Learning Today, London: Routledge and Kegan Paul, pp Von Glaserfeld, E. (1995). Constructivism in Education: A way of knowing and learning, London: Falmer Press. Ε-learning Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Multimedia Portables for Teachers, 542

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer

Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Συνεργατικές δραστηριότητες για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση/υποστήριξη περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer Αναστάσιος Καρακώστας, Θρασύβουλος Τσιάτσος {akarakos,tsiatsos}@csd.auth.gr Τμ. Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου

Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου Διάλεξη 6: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης σε Περιβάλλον Δημοτικού Σχολείου 8.1.1 Περιγραφή προγράμματος 8.1.2 Στόχοι Προγράμματος 8.1.3 Το παιδαγωγικό μοντέλο Γενικές Αρχές Διδακτική μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν στην ερευνητική προσπάθεια εφαρµογής εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Το νέο σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά Στ` ημοτικού» Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Πέτρος Κλιάπης Το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών «Ισχυρή αντίληψη» για τα μαθηματικά: μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Γινόμαστε μικροί ερευνητές»: ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση λογιστικού φύλλου

«Γινόμαστε μικροί ερευνητές»: ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση λογιστικού φύλλου «Γινόμαστε μικροί ερευνητές»: ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση λογιστικού φύλλου Γ. Στύλου 1, Αικ. Μαυραντωνάκη 2 1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Παν/μιο Κρήτης, gstylou@yahoo.gr 2 Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού

(π.χ. Thompson, 1999, McIntosh, 1990, Reys, 1984, Wandt & Brown, 1957). Οι βασικές αιτίες για αυτήν την αλλαγή στη θεώρηση των δύο ειδών υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής, που αναφέρονται στοn τίτλο του βιβλίου αυτού, αποτελούν την επωνυμία της ομάδας των επιστημόνων που εργάζονται για τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών 1ο Κεφάλαιο Μοντέλα Εκπαίδευσης με σκοπό τη Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές ενώσεις, οι συνδικαλιστικοί φορείς και εκπαιδευτικοί της πράξης μέσω συνεδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα