Η Πράσινη Χημεία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: Υποχρέωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Εργαλείο Αειφόρου Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πράσινη Χημεία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: Υποχρέωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Εργαλείο Αειφόρου Ανάπτυξης"

Transcript

1 Η Πράσινη Χημεία στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: Υποχρέωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Εργαλείο Αειφόρου Ανάπτυξης Α.Β. Θεοχάρης, Α.Ι.Μαρούλης 1, Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη 1 (1)Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διακηρυγμένος σκοπός των φαρμακευτικών εταιρειών είναι η ανακάλυψη και η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία είτε αποκαθιστούν την υγεία ή παρατείνουν το προσδόκιμο επιβίωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών 1. Προς το σκοπό αυτό, μόνο το 2008 και μόνο στις ΗΠΑ, για την έρευνα & ανάπτυξη (R&D) 2700 υποψήφιων νέων φαρμάκων διατέθηκαν $65,2 εκατομμύρια, επένδυση πενταπλάσια (σε ποσοστό ως προς το κύκλο πωλήσεων) από το μέσο όρο των υπολοίπων κλάδων της βιομηχανίας, καταγράφοντας το 38 ο έτος συνεχόμενης αύξησης των δαπανών R&D. 2 Επιπλέον, η Φαρμακευτική Βιομηχανία (ΦΒ) υπήρξε από τις πρωτοπόρες σε διακηρύξεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας και σχεδιασμούς Αειφόρου Ανάπτυξης. Κινητήριες δυνάμεις για την ταχεία αποδοχή και συνυπογραφή αυτών των αρχών αποτέλεσαν: 1. η φύση (:ανθρώπινη χρήση) των προϊόντων της, τα οποία θεωρούνται κοινωνικό αγαθό και απολαμβάνουν πλεονεκτήματα τιμών και προστασίας, 2. η διάθεση τους σε παγκόσμιο επίπεδο, 3. η πολυεπιστημονική διάρθρωση και στελέχωση των ΦΒ, 4. η στενή συνεργασία τους με όλο το εύρος της ακαδημαϊκής κοινότητας των Επιστημών Ζωής.

2 Σε αυτό το ευνοϊκό τοπίο (: διακηρυγμένη εταιρική ευαισθησία, έντονα χρηματοδοτούμενη πολυεπιστημονική συνεργασία και καθημερινή χρήση τεχνολογίας - μεθοδολογίας ανίχνευσης ευεργετικών και τοξικών δράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό από χημικές ουσίες σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις), θα περίμενε κανείς το πνεύμα και οι αρχές της Πράσινης Χημείας να έχουν ήδη υιοθετηθεί και ενστερνισθεί σε μέγιστο βαθμό. Αν δε συνυπολογισθεί και το γεγονός, ότι στα φαρμακευτικά καταγράφεται ο υψηλότερος λόγος παραπροϊόντων ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (Πίνακας 1), τότε η εφαρμογή πράσινων αρχών αποκτά χαρακτήρα επιτακτικής προτεραιότητας για τη παραγωγική διαδικασία της ΦΒ. Πίνακας 1: Κατάταξη Χημικών Βιομηχανιών κατά σειρά αυξανόμενης ποσότητας παραπροϊόντων ανά Kg προϊόντος 3 Τομέας Χημικής Βιομηχανίας Ποσότητα προϊόντων (tn) Kg παραπροϊόντων / Kg προϊόντος Διύλιση Πετρελαίου ~ 0,1 Χημικά Προϊόντα (Bulk) < 15 Χημικά Προϊόντα (Fine) Φαρμακευτικά Φαρμακευτικά (ΜΒ<1000) 200 ( ) Φαρμακευτικά (ΜΒ>1000) Και πράγματι, αμέσως μετά τη δημοσίευση της «Πράσινης Χημείας» από τους Anastas & Warner, οι πρώτες εφαρμογές (και βραβεία) πράσινων διεργασιών σε φαρμακευτικές εταιρείες (BHC (τώρα BASF) 1997, Lilly 1999, Roche & Bayer 2000) αποδεικνύουν και τα ταχύτατα αντανακλαστικά και τις ικανότητες της ΦΒ. Όμως, τα παραδείγματα αυτά απέχουν πολύ από το να χαρακτηρίσουν τη συνολική στάση της ΦΒ αυτή την αρχική περίοδο, στην οποία οι μεμονωμένες πράσινες πρωτοβουλίες προέρχονται κυρίως από την εργοστασιακή παραγωγή και όχι τα αντίστοιχα τμήματα R&D, ενώ κυριαρχούν δύο αντιλήψεις: α) το ίχνος των δραστηριοτήτων της ΦΒ είναι μικρό, β) τα προϊόντα έχουν τέτοια ευεργετική επίδραση στο ανθρώπινο είδος, ώστε ακόμη και αυτό το ίχνος είναι αποδεκτό. Οι αντιλήψεις αυτές, (παρότι λαθεμένες και παρότι υπαρκτές μέχρι και σήμερα, π.χ. στο Σχήμα 2 φαίνεται ότι η εικόνα της ΦΒ είναι σταθερά πάνω από το μέσο όρο, και απέχει από τη χημική βιομηχανία περισσότερο από ότι η τελευταία απέχει από τη πυρηνική ενέργεια), παρεμπόδισαν για ικανό διάστημα την ανάπτυξη μιας στρατηγικής αφομοίωσης των αρχών της Πράσινης Χημείας στην συνολική παραγωγική διαδικασία της ΦΒ.

3 Σχήμα 2: Εικόνα της Χημικής Βιομηχανίας στην ΕΕ 4 Παρ όλα αυτά, σε μία δεύτερη φάση ( ), το τοπίο της ΦΒ αλλάζει και οι μεγάλες εταιρίες, που μόλις έχουν εξέλθει από ένα κυκεώνα συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναπτύσσουν τα πρώτα εργαλεία αξιολόγησης (Score Cards) και τα πρώτα μοντέλα πράσινης χημείας (Roche 2001), τα οποία διαδίδονται, χρησιμοποιούνται από όλες σχεδόν τις προσανατολισμένες στην Έρευνα & Ανάπτυξη φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτές οι κινήσεις οδηγούν τις Bayer AG (2001), Pfizer (2002), BMS (2004), και Merck (2005 & 2006) σε διαδοχικές κατακτήσεις του Προεδρικού Βραβείου Πράσινης Χημείας (US EPA Presidential Green Chemistry Challenge), 5,6 ενώ κορυφαία στιγμή της περιόδου θεωρείται η ίδρυση (2005) από τις Pfizer και Merck του American Chemical Society Green Chemistry Institute (ACS GCI), με σκοπό την διάδοση και την εφαρμογή της πράσινης χημείας στη ΦΒ. 7 Από τότε μέχρι και σήμερα, εννέα ακόμη εταιρείες συμμετέχουν στο ACS GCI, ενώ οι υπόλοιπες αναπτύσσουν μαζί του ενεργά προγράμματα συνεργασίας, με αποτέλεσμα να ασκούν πρακτικές πράσινης χημείας περισσότερο από το 85% των εταιρειών που αποτελούν το Fortune 500, κυρίως σε επίπεδο εξεύρεσης πιο πράσινων αντιδράσεων, πιο κατάλληλων διαλυτών, ακόμη μεγαλύτερης αξιοποίησης του ατόμου (ενσωμάτωση μεγαλύτερου ποσοστού των αντιδρώντων στο τελικό προϊόν). Όμως, αυτή η κατάσταση αντιπροσωπεύει μόνο τα μέλη της PhRMA, ενώ παγκοσμίως δραστηριοποιούνται πολλές εκατοντάδες φαρμακευτικών εταιρειών, που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εμπορεύονται πάνω από διαφορετικά φάρμακα, γεγονός που καθιστά το ποσοστό των φαρμάκων, στα οποία εφαρμόζεται κάποιου είδους πράσινες διαδικασίες, μικρότερο του 1%.

4 Κάποια από τα εμπόδια που υφίστανται [θεωρούμενα (Θi) και πραγματικά (Πi)] για μια ταχύτερη διάδοση και εφαρμογή της πράσινης χημείας στη ΦΒ είναι: ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ (Θ1) Η ΦΒ ήδη εφαρμόζει πρακτικές πράσινης χημείας, (Θ2) Το περιβαντολλογικό ίχνος της ΦΒ είναι μικρό και χωρίς συνέπειες, (Θ3) Η προσφορά νέων φαρμάκων στους ασθενείς είναι τόσο σημαντική, που δικαιολογούνται οι περιβαντολλογικές συνέπειες της παραγωγής τους, (Θ4) Η αξιοποίηση των αποβλήτων αποτελεί ένα επιπλέον κόστος, (Θ5) Η πράσινη χημεία κοστίζει και επιβραδύνει τα R&D προγράμματα, (Θ6) Οι ρυθμιστικές αρχές (FDA, EMEA, ΕΟΦ) καθυστερούν τη πιστοποίηση εφαρμογών πράσινης μεθοδολογίας. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ (Π1) Η συμμόρφωση με τα υπάρχοντα όρια ρύπων, (Π2) Μερική ή ολική αδιαφορία της εταιρικής ηγεσίας (CEO, CFO, CTO,..), (Π3) Η εστίαση στην ανάπτυξη νέων υποψήφιων προϊόντων (pipeline) σε βάρος πράσινων πρωτοβουλιών που καθυστερούν τη διαδικασία R&D, (Π4) Έλλειψη πράσινης εκπαίδευσης, (Π5) Έλλειψη πράσινης θεώρησης του συνολικού σχεδιασμού παραγωγής, (Π6) Έλλειψη μεθοδολογίας-οργανολογίας ελέγχου πράσινης χημείας, (Π7) Μερική ή ολική άγνοια της ανάλυσης κύκλου ζωής των προϊόντων, (Π8) Μερική ή ολική άγνοια περιβαντολλογικής τοξικότητας, (Π9) Ακανθώδεις σχέσεις μεταξύ: R&D παραγωγής και εταιρικών παραγόντων ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρχών, (Π10) Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ ΦΒ, ακαδημαϊκών, κυβερνητικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εάν χρησιμοποιηθούν με τη μορφή RYG Score Card, τα παρακάτω στοιχειώδη και χονδρικά κριτήρια αποτίμησης μιας διαδικασίας: Red-Yellow-Green Score Card 8 Η πρακτική της ΦΒ θεωρείται η καλύτερη εφαρμοζόμενη μεταξύ όλων (best in class) και εφαρμόζεται εκτεταμένα σε αυτό το τμήμα της βιομηχανίας Η ΦΒ έχει αρχίσει να υιοθετεί αυτή την αρχή και γίνονται προσπάθειες να υπερκερασθούν τεχνολογικές και διαδικαστικές δυσκολίες Η ΦΒ δεν απασχολείται με αυτή την αρχή είτε λόγω τεχνολογικής αδυναμίας, είτε θεωρώντας ότι η πράσινη χημεία δεν έχει ρόλο, είτε θεωρώντας ότι οι υφιστάμενες πρακτικές - προσεγγίσεις είναι αρκετές τότε μία σημερινή (2009) αξιολόγηση της εφαρμογής των δώδεκα αρχών της πράσινης χημείας στην ΦΒ, αποδίδεται με τον παρακάτω πίνακα και την αντίστοιχη χρωματική επίδοση:

5 Αξιολόγηση της ΦΒ ως προς τις δώδεκα αρχές της πράσινης χημείας 8 1. Πρόληψη αποβλήτων 2. Σχεδίαση ασφαλέστερων ενδιάμεσων χημικών & τελικών προϊόντων 3. Σχεδιασμός λιγότερο τοξικών χημικών συνθέσεων 4. Χρήση ανακυκλώσιμων πρώτων υλών 5. Χρήση καταλυτικών διεργασιών αντί στοιχειομετρικών ποσοτήτων 6. Ελαχιστοποίηση ενδιάμεσων χημικών παραγώγων 7. Μεγιστοποίηση ατομικής οικονομίας 8. Χρήση ασφαλέστερων διαλυτών & συνθηκών αντίδρασης 9. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης 10. Σχεδιασμός αποσυντιθέμενων ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων 11. Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο παραπροϊόντων και ρυπαντών 12. Ελαχιστοποίηση κινδύνου ατυχημάτων Ιδιαίτερες προκλήσεις για τη ΦΒ αποτελούν η αρχή Ν ο 4, που συνεπάγεται αποδέσμευση από το πετρέλαιο και η αρχή Ν ο 10, αφού η απαίτηση σταθερότητας αποτελεί παγκοσμίως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας και τα φαρμακευτικά προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην αποσυντίθενται με την επίδραση θερμότητας, φωτός, οξέων, βάσεων ή οξυγόνου, τις κατ εξοχήν οδούς αποικοδόμησης στη φύση, με αποτέλεσμα να εγερθεί πρόσφατα 9 θέμα ελέγχου συγκεντρώσεων φαρμακευτικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον 1 Pharmaceutical Research & Manufacturers of America (PhRMA) Mission Statement, 2 PhRMA 2009 Profile Final, 3 SV Ho presentation, 11 th Green Chemistry & Engineering Conference, Washington, DC, June European Chemical Industry Council, Πανευρωπαϊκή Έρευνα της εικόνας της Χημικής Βιομηχανίας, 2008; 5 Presidential Green Chemistry Challenge Award Winners, 6 Presidential Green Chemistry Challenge, BW Cue, Green Chemistry in the Pharmaceutical Industry, Rachel Carson Legacy Conference, April 23, 2009;

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία

Νανοτεχνολογία και Πράσινη Χημεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων

Όλοι γνωρίζουμε και αποτελεί αντικείμενο έντονων Ο Ρόλος των γενοσήμων (GENERICS) στην καθημερινή ιατρική πράξη ΜΑΓΔΑ ΤΣΟΛΑΚΗ MD PhD, Νευρολόγος-Ψυχίατρος, Θεολόγος Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Σύμφωνα με τον Κάτο, 1996 ο όρος «καινοτομία» σημαίνει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, μιας νέας τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ»

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ναυτιλία, Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 1.1.ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2.1. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...8 2.2 H.GLAXOSMITH KLINE...9

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 1.1.ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2.1. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...8 2.2 H.GLAXOSMITH KLINE...9 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4 1.1.ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2.1. Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ...8 2.2 H.GLAXOSMITH KLINE...9 2.3. O ΚΛΑΔΟΣ -ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ...10 2.3.1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Αλεξάνδρα Τζέλου Επιβλέπων: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: Ο Βιομηχανικός τομέας και η σημασία του στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Paul T. Anastas John C. Warner ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Μετάφραση Κωνσταντίνος Αµπελιώτης Μαρία Καπασσά Παναγιώτης Α.

Paul T. Anastas John C. Warner ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Μετάφραση Κωνσταντίνος Αµπελιώτης Μαρία Καπασσά Παναγιώτης Α. Paul T. Anastas John C. Warner ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Μετάφραση Κωνσταντίνος Αµπελιώτης Μαρία Καπασσά Παναγιώτης Α. Σίσκος Επιστηµονική επιµέλεια Παναγιώτης Α. Σίσκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020 Σελίδα 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Μακρο-οικονομικό περιβάλλον και επιδόσεις του συστήματος έρευνας και καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου

Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του φαρμάκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ YΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ιπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κατεύθυνση του Φαρμακευτικού Marketing Oικονομικές πολιτικές στην αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα