ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΊΑ Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων από το αρχείο του «Θριασίου» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΑΡΑΠΕΙΑ Λιάπη Γεωργία «Θριάσιο»» Νοσοκομείο Ελευσίνος

2 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα Αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου Αδενοκαρκίνωμα από τα κύτταρα των αδενοκυψελών Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα Πολύμορφο αδενοκαρκίνωμα χαμηλής κακοηθείας Κακοήθης μικτός όγκος - Καρκίνωμα από μικτό όγκο - Καρκινωσάρκωμα - Μεθιστάμενος μικτός όγκος Καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα Βασικοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα Επιθηλιακό-μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα Κυσταδενοκαρκίνωμα Αδιαφοροποίητα καρκινώματα - Μικροκυτταρικό αδιαφοροποίητο καρκίνωμα - Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα - Λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα Ογκοκυτταρικό καρκίνωμα Καρκίνωμα από πόρους Σμηγματογόνο καρκίνωμα και λεμφαδενοκαρκίνωμα Μυοεπιθηλικό καρκίνωμα Αδενοπλακώδες καρκίνωμα Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα

3 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, χαμηλής κακοηθείας Αδενοκαρκίνωμα από τα κύτταρα των αδενοκυψελών (κυψελοειδές) Πολύμορφο αδενοκαρκίνωμα χαμηλής κακοηθείας Βασικοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα Αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου, χαμηλής κακοηθείας Επιθηλιακό-μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα Διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα Κυσταδενοκαρκίνωμα - θηλώδες - μη-θηλώδες Μεθιστάμενος μικτός όγκος

4 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, μέσης κακοηθείας Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα, ηθμοειδούςσωληνώδους τύπου Αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου, μέσης κακοηθείας Σμηγματογόνα καρκινώματα - σμηγματογόνο καρκίνωμα - σμηγματογόνο λεμφαδενοκαρκίνωμα Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα

5 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Βλεννοεπιδερμοειδές, υψηλής κακοηθείας Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα, συμπαγούς τύπου Κακοήθης μικτός όγκος - καρκίνωμα από μικτό όγκο - καρκινοσάρκωμα Κακόηθες ογκοκύτωμα Καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα - μικροκυτταρικό αδιαφοροποίητο καρκίνωμα - λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα - άλλα Αδενοπλακώδες καρκίνωμα Καρκίνωμα από τους πόρους Αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου, υψηλής κακοηθείας

6 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΟΓΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Αδενοκαρκίνωμα από τα κύτταρα των αδενοκυψελών Πολύμορφο αδενοκαρκίνωμα χαμηλής κακοηθείας Βασικοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα Επιθηλιακό-μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα Διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα Κυσταδενοκαρκίνωμα ΜΕΣΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Σμηγματογόνα καρκινώματα Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα Μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Κακόηθες ογκοκύτωμα Πλακώδες καρκίνωμα Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα Αδενοπλακώδες καρκίνωμα Καρκίνωμα από τους πόρους

7 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΙΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καρκίνωμα από μικτό όγκο ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΙΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα

8 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: ΠΡΟΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Δεκαετής επιβίωση: 75% έως 99% Τοπική υποτροπή σε 10% έως 30% Μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες: 1% - 20% Απομακρυσμένες μεταστάσεις σπάνιες (συνήθως λιγότερο από 10%) και μετά μακρό χρόνο παραμονής του πρωτοπαθούς όγκου ή σε περίπτωση υποτροπής Η χειρουργική εξαίρεση είναι η συνήθης θεραπευτική αντιμετώπιση

9 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: ΠΡΟΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Δεκαετής επιβίωση: 50% έως 75% Τοπική υποτροπή σε 15% έως 40% Μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες: 15% - 40% Απομακρυσμένες μεταστάσεις σε 10% έως 30% Η χειρουργική εξαίρεση είναι συνήθως η αρχική θεραπευτική αντιμετώπιση οι υποτροπές ή οι μεταστάσεις θα μπορούσαν να θεραπευθούν με ακτινοθεραπεία

10 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ: ΠΡΟΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Δεκαετής επιβίωση λιγότερη από 50% Τοπική υποτροπή πάνω από 25% Μεταστάσεις σε επιχώριους λεμφαδένες: άνω του 30% Απομακρυσμένες μεταστάσεις: άνω του 30% Η χειρουργική εξαίρεση και η ακτινοθεραπεία συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό

11 ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ παρουσίαση περιστατικού

12 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το συχνότερο νεόπλασμα των σιελογόνων αδένων, δεύτερο σε συχνότητα μεταξύ όλων και μόνο μετά το μικτό όγκο Διάγνωση με βάση το αρχιτεκτονικό πρότυπο ανάπτυξης και τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά Εντόπιση: 53 % στους μεγάλους και 21% στους μικρούς σιελογόνους αδένες Φύλο: συχνότερα σε γυναίκες (60,2 %) Συμπτώματα: συνήθως άνευ ευαισθησία, πόνος, μονόπλευρη ωτόρροια, δυσφαγία, μυϊκός σπασμός μασητήρων, παράλυση προσωπικού Οι όγκοι των μικρών σιελογόνων αδένων υποδύονται καλοήθεις βλάβες Μονήρης εντόπιση αρχικά

13 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ * Χαρακτηρίζεται από ποικιλία τύπων κυττάρων και αρχιτεκτονικών προτύπων ανάπτυξης, αν και ο όρος δίνει έμφαση στα βλεννώδη και επιδερμοειδή κύτταρα Αρχιτεκτονικά πρότυπα προέχον κυστικό στοιχείο ή περιστασιακά θηλώδες κυστικό και μικροί σχηματισμοί σαν αδένια. Οι αυλοί περιέχουν βλέννη μπορεί και στο στρώμα και ως λίμνες βλέννης συμπαγείς αθροίσεις κυττάρων σε δοκίδες, φωλιές και ταινίες μέσα σε ινώδες στρώμα, συνήθως άφθονο ή και υαλοειδοποιημένο Οι κυστικοί χώροι ή οι συμπαγείς μάζες επενδύονται ή αποτελούνται από επιδερμοειδή, διάμεσα, βλεννώδη, καλυκοειδή και διαυγή κύτταρα

14 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ * Κυτταρική σύνθεση: βλεννώδη, επιδερμοειδή, διάμεσα, κυλινδρικά, διαυγή κύτταρα, το καθένα αναπτυσσόμενο μόνο ή σε συνδυασμό, που επενδύουν κυστικούς χώρους ή σχηματίζουν συμπαγείς μάζες α. βλεννώδη κύτταρα - αποτελούν μικρό ποσοστό στους περισσότερους όγκους και σε λιγότερους από 5% είναι το προέχον κύτταρο - περιέχουν βλέννη (mucicarmin και PAS διαστάση ανθεκτική) β. διάμεσα κύτταρα: πρόκειται για βασικά κύτταρα χωρίς σαφή στοιχεία διάκρισης κυρίως από τα μεγάλα επιδερμοειδή γ. πλακώδη κύτταρα: μόνο περιστασιακά σχηματίζουν σφαίρες κερατίνης ή παρουσιάζουν μεμονωμένη κερατινοποίηση δ. διαυγή κύτταρα: μπορεί να επικρατούν σε μεγάλες περιοχές, περιέχουν γλυκογόνο ή και βλέννη ε. κυλινδρικά κύτταρα: λιγότερα, που όταν υπάρχουν επενδύουν κυστικούς σχηματισμούς και πόρους

15 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ* Κυτταροκερατίνες θετική αντίδραση: διάμεσα, κυλινδρικά και επιδερμοειδή κύτταρα αρνητική αντίδραση: βλεννώδη κύτταρα ποικίλη αντίδραση: διαυγή κύτταρα ΕΜΑ: συνήθως θετικό ποικίλες αντιδράσεις σε: Vimentin, SMA, S-100 (συχνότερα μονοκλωνική), CEA, GFAP, a-fp Η ετερογένεια του ανοφαινότυπου γενικά δεν συσχετίζεται με το βαθμό κακοηθείας. Μεταλλάξεις της p53 δεν είναι συχνές Τα βλεννώδη κύτταρα έχουν μικρότερο ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού από τα διάμεσα κύτταρα Ο αυξημένος ρυθμός κυτταρικού πολλαπλασιασμού συσχετίζεται με επιθετική κλινική πορεία

16 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Η βαθμολόγηση γίνεται με συνδυασμό του πρότυπου ανάπτυξης και των κυτταρολογικών χαρακτηριστικών Υπάρχει φάσμα κακοήθειας από πολλή χαμηλής σε υψηλής με ύπαρξη και ενδιάμεσων μορφών Το κυστικό πρότυπο, με περισσότερα βλεννώδη αδένια χαμηλής κακοήθειας Το συμπαγές πρότυπο με περισσότερα επιδερμοειδή υψηλής κακοήθειας Κυτταρολογικά αξιολογούνται η κυτταρική ατυπία και η μιτωτική δραστηριότητα Οι νεκρώσεις, η πολυμορφία, υπερχρωμασία και περινευρικές διηθήσεις στοιχειοθετούν στοιχεία υπέρ υψηλής κακοήθειας νεοπλάσματος

17 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ κατά AFIP * ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Ενδοκυστικό συστατικό στοιχείο <20% Παρουσία διήθησης νεύρου Νέκρωση Τέσσερις ή περισσότερες μιτώσεις/10 ο.π.μ.μ. Αναπλασία ΒΑΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ Χαμηλή κακοήθεια Μέση κακοήθεια Υψηλή κακοήθεια ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ και άνω

18 ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Γυναίκα ηλικίας 61 Κλινικές πληροφορίες: Ρινορραγία CT: όγκος που καταλαμβάνει τον παραφαρυγγικό, προσπονδυλικό και καρωτιδικό χώρο. Τ2: σκιαγραφική ενίσχυση, υπερκυτταρικός όγκος με κύστεις, χωρίς αποτιτανώσεις. Υλικό: πολλαπλά ιστοτεμάχια συνολικών διαστάσεων 2Χ1,5Χ0,7 εκ., χροιάς λευκόφαιης και σύστασης ελαστικής. Προηγηθείσα ιστολογική εξέταση αλλαχού: ανάστροφο θήλωμα Ιστολογική διάγνωση: Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα χαμηλής κακοηθείας

19 ΒΛΕΝΝΟΕΠΙΔΕΡΜΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ β α δ β β α β γ α δ δ α. αδενικοί σχηματισμοί με βλέννη στον αυλό β. συμπαγείς αθροίσεις διάμεσων κυττάρων γ. επιδερμοειδή, δηλ. πλακώδη, κύτταρα δ. ινοβλαστικό στρώμα δ α α β γ β α

20 βλεννώδη κύτταρα διάμεσα κύτταρα ινοβλαστικό στρώμα αδενικοί σχηματισμοί

21 αδενικοί σχηματισμοί, βλεννώδη κύτταρα, βλέννη στους αυλούς alcian blue-pas

22 β β β. διάμεσα κύτταρα α β. διάμεσα κύτταρα α α α α α. αδενικοί σχηματισμοί α. υποτυπώδης αδενικός σχηματισμός

23 αρχιτεκτονική: - συμπαγείς αθροίσεις διάμεσων κυττάρων - υποτυπώδεις αδενικοί σχηματισμοί με βλεννώδη κύτταρα - εστίες πλακώδους διαφοροποίησης μικτός κυτταρικός πληθυσμός: α. διάμεσα κύτταρα β. επιδερμοειδή κύτταρα γ. βλεννώδη κύτταρα μέσα σε ινοβλαστικό στρώμα δ. δ γ α β

24 επιδερμοειδή κύτταρα επιδερμοειδή κύτταρα

25 στρωματικοί βλεννοπολυσακχαρίτες ελεύθερη βλέννη στο στρώμα εστία υαλοειδοποίησης υαλοειδοποίηση του στρώματος

26 Alcian blue-pas: έκφραση όξινων βλεννών από τα βλεννώδη κύτταρα

27 CK 5/6 επιδερμοειδή κύτταρα θετικά CK 7 βλεννώδη κύτταρα θετικά CK 5/6 CK 7

28 ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ παρουσίαση περιστατικού

29 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κυρίως στους μεγάλους σιελογόνους αδένες, αλλά σχετικά συχνά και σε μικρούς σιελογόνους, ιδιαίτερα της υπερώας 4ος στη σειρά συχνότερος κακοήθης όγκος των σιελογόνων (μετά το βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, το αδενοκαρκίνωμα από τα κύτταρα των αδενοκυψελών και το αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου, αρχείο AFIP) Θέσεις ανάπτυξης: 28% παρωτίδα, 25% υπογνάθιοι, 21% υπερώα, άλλες θέσεις 16%, γλώσσα 6%, παρειά 4% Συχνότητα: η μεγαλύτερη στην 5η και 6η δεκαετία Φύλο: συχνότερα σε γυναίκες (Α:Γ 3:2) Συμπτώματα: ευαισθησία, πόνος, παράλυση προσωπικού νεύρου Συνήθως βραδέως αναπτυσσόμενοι οι όγκοι της υπερώας συχνά εμφανίζουν εξέλκωση.

30 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μπορεί να συνυπάρχουν κύτταρα με διαφοροποίηση τύπου κύτταρων πόρων και μυοεπιθηλιακών κυττάρων Κυτταρική σύνθεση: - μικρά ομοιόμορφα κύτταρα, που θυμίζουν βασικά κύτταρα - στρογγυλά ή ωοειδή περιγράμματα κυττάρων και πυρήνων, αλλά πιο χαρακτηριστικά είναι ανώμαλα και γωνιώδη - κυτταρόπλασμα στρογγυλών κυττάρων συνήθως αμφιφιλικό ή ηωσινόφιλο, κυτταρόπλασμα γωνιωδών κυττάρων αραιοχρωματικό ή διαυγές - μεταξύ των βασικού τύπου κυττάρων με μυοεπιθηλιακή διαφοροποίηση (ανοσοφαινοτυπικά και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) εστίες με μικρά, κυβοειδή, ηωσινόφιλα κύτταρα των πόρων, που περιβάλλουν μικρούς αυλούς Κύριο χαρακτηριστικό η τάση διήθησης νεύρων

31 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ 1. Ηθμοειδής 2. Σωληνώδης 3. Συμπαγής Τα περισσότερα αδενοειδή κυστικά καρκινώματα δεν βρίσκονται σε αμιγείς μορφές από πλευράς αρχιτεκτονικού πρότυπου, δηλαδή ως συμπαγής, ηθμοειδής ή σωληνώδης τύπος Γενικά οι όγκοι ταξινομούνται με βάσει το προέχον ιστολογικό πρότυπο συμπαγές πρότυπο σε ποσοστό 30% και άνω θεωρείται προγνωστικά σημαντικό.

32 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ * Ηθμοειδής τύπος τα κύτταρα διατάσσονται σε φωλιές ποικίλου σχήματος και μεγέθους και περιέχουν στρογγυλούς ή ωοειδείς χώρους, που προσδίδουν εικόνα «ελβετικού» τυριού οι χώροι μπορεί να περιέχουν ελαφρά βασίφιλη ουσία ή υαλοειδοποιημένες ηωσινόφιλες ζώνες οι χώροι δεν είναι αληθείς αυλοί, αλλά περιοχές του στρώματος το ηθμοειδές πρότυπο είναι το συχνότερο

33 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΤΥΠΟΙ * Σωληνώδης τύπος τα κύτταρα διατάσσονται σε σειρές και σχηματίζουν απλές δομές σαν πόρους οι αυλοί περιέχουν ελαφρά ηωσινόφιλη βλεννώδη ουσία συχνά συνυπάρχει ηθμοειδές και σωληνώδες πρότυπο, όπως και εικόνες μετάπτωσης μεταξύ των δύο αρχιτεκτονικών προτύπων Συμπαγής τύπος τα ομοιόμορφα κύτταρα σχηματίζουν φωλιές ή δοκίδες ποικίλου σχήματος και μεγέθους με ελάχιστες ηθμοειδής ή σωληνώδεις δομές νέκρωση μπορεί να υπάρχει (απουσιάζει από τους άλλους δύο υποτύπους κυτταρική πολυμορφία και μιτώσεις (πιο ευδιάκριτες από τους άλλους δύο υποτύπους

34 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση το αρχιτεκτονικό πρότυπο η κυτταρική μορφολογία είναι πολλή χαρακτηριστική σε όλα τα πρότυπα και μεταξύ όλων των άλλων νεοπλασμάτων των σιελογόνων αδένων Σωληνώδης, ηθμοειδής, συμπαγής τύπος με σειρά φθίνουσας πρόγνωσης από καλή σε φτωχή Ο συμπαγής τύπος συνδέεται με πιο επιθετική κλινική πορεία, πρώιμες μεταστάσεις και επιβίωση κάτω των 5 ετών Είναι σωστό να διακρίνονται οι ιστολογικοί τύποι σε ηθμοειδή/σωληνώδη και συμπαγή - τα ηθμοειδή/σωληνώδη είναι συνήθως χαμηλής και μέσης κακοήθειας - τα συμπαγή είναι υψηλής κακοήθειας

35 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Οαργός ρυθμός ανάπτυξης και μετάσταση σε προχωρημένο χρονικό σημείο της νόσου δίνουν σχετικά ευνοϊκή πρόγνωση για 5/ετή επιβίωση Υποτροπή από 35% έως 70% Η υποτροπή, ενδεικτική του ανίατου του όγκου, γενικά προδικάζει αυξημένη πιθανότητα μετάστασης και φτωχή πρόγνωση μακροπρόθεσμα Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ιστολογικού προτύπου και της πιθανότητας υποτροπής και άρα της πρόγνωσης Διήθηση νεύρων μακριά από τον όγκο έχει προγνωστική σημασία Οι μεγάλοι σιελογόνοι ως επί τω πλείστον είναι ευκολότεροι στη διαχείριση από ότι οι μικροί και άρα επιτυχέστεροι οι θεραπευτικοί χειρισμοί

36 ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Άνδρας 83 ετών Κλινικές πληροφορίες: ανάρροια από 3/μήνου, διάβρωση μαλθακής υπερώας Πιθανή κλινική διάγνωση: Πλακώδες Ca αμυγδαλής Υλικό: ιστοτεμάχια από στοματοφάρυγγα δεξιά (άνω πόλος αμυγδαλής): τμήμα βλεννογόνου διαστάσεων 1,1Χ0,4 εκ. με πάχος χορίου 0,4 εκ. και δύο ιστοτεμάχια συνολικών διαστάσεων 0,7Χ0,7Χ0,2 εκ., χροιάς λευκωπής και εν μέρει ερυθρόφαιης.

37 ΑΔΕΝΟΕΙΔΕΣ ΚΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ποικίλα μορφολογικά πρότυπα μέσα στο ίδιο νεόπλασμα: σωληνώδεις σχηματισμοί, ηθμοειδές πρότυπο, μικτό σωληνώδες-ηθμοειδές

38

39 ομάδες μυοεπιθηλιακών κυττάρων με λίγους μικρούς αυλούς

40 υαλοειδοποιημένο στρώμα με συμπιεσμένα νεοπλασματικά κύτταρα σε δοκίδες

41 περινευρικές διηθήσεις συχνές αλλά όχι παθογνωμονικές Alcian blue-pas Alcian-blue-PAS

42 ηθμοειδείς σχηματισμοί με ψευδείς αυλούς και γλυκοζαμινογλυκάνες

43 έκφραση των κυτταροκερατινών

44 ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ παρουσίαση περιστατικού

45 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σπάνιος τύπος, που αναγνωρίσθηκε ως ξεχωριστό νεόπλασμα με την ταξινόμηση της ΠΟΥ το 1991 Κατατάσσεται στους χαμηλής κακοηθείας όγκους ως θηλώδης και μη-θηλώδης τύπος Θέσεις ανάπτυξης: 65 % σε μεγάλους σιελογόνους και κυρίως στην παρωτίδα με φθίνουσα συχνότητα σε χείλη, στοματικό βλεννογόνο, υπερώα, γλώσσα, περιοχή πίσω από τους γομφίους, έδαφος στόματος Ηλικία: 70 % άνω των 50 ετών Φύλο: ίση σε άνδρες και γυναίκες Συμπτώματα: σπάνια πόνος ή παράλυση προσωπικού νεύρου Συνήθως βραδέως αναπτυσσόμενοι ασυμπτωματικοί όγκοι εντόπιση στην υπερώα μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του οστού και διήθηση της ρινικής κοιλότητας και των παραρρινίων κόλπων

46 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ πολυάριθμοι κυστικοί σχηματισμοί, που δημιουργούν περιγεγραμμένη μάζα χωρίς κάψα οι κυστικοί χώροι διαχωρίζονται από συνδετικό ιστό ή διατάσσονται πυκνά μεταξύ τους οι αυλοί είναι γεμάτοι βλέννη, που μπορεί να παρουσιάζει αποτιτανώσεις, όπως και το στρώμα μπορεί να υπάρχουν μικρού και μέσου μεγέθους αδενικοί σχηματισμοί συμπαγείς νησίδες επιθηλιακών κυττάρων υπάρχουν μόνο σε μικρή έκταση, βρίσκονται μεταξύ των κύστεων και μπορεί να αναπτύξουν αδενικούς σχηματισμούς διηθητική ανάπτυξη προς το σιελογόνο αδένα και τους πέριξ ιστούς διάσπαση των κύστεων με αιμορραγική διήθηση και φλεγμονώδη αντίδραση

47 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 75% έχουν θηλώδες στοιχείο ποικίλουσας εμφάνισης με ένα ή περισσότερους στίχους κυττάρων ή και ηθμοειδές πρότυπο επικρατών κυτταρικός τύπος τα μικρά κυβοειδή κύτταρα πάνω από 60 % των όγκων, μεγαλύτερα κυβοειδή (16 %) ή ψηλά κυλινδρικά (12 %) τα κυλινδρικά κύτταρα θυμίζουν κύτταρα του πεπτικού με αραιοχρωματικό κυτταρόπλασμα και εικόνα πλούσιου σε βλέννη, που ιστοχημικά είναι λίγη ή απούσα το μέγεθος, το σχήμα, οι χρωστικές ιδιότητες των πυρήνων ποικίλουν ελάχιστα πυρήνια συνήθως υπάρχουν οι μιτώσεις είναι σπάνιες Όγκοι με μέτρια πυρηνική πολυμορφία δεν έχουν συσχετισθεί με επιθετικότερη κλινική πορεία.

48 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Κυτταροκερατίνες χαμηλού μοριακού βάρους: θετική αντίδραση Human Milik Fat Globule: αναφέρεται θετική C-erb B2: η θετική έκφραση αναφέρεται ως ειδική

49 ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Γυναίκα 66 ετών Κλινικές πληροφορίες: Όγκος άνω πόλου παρωτίδας στερά προσκολλημένος στο κροταφικό οστούν Μακροσκοπική εικόνα: ογκοειδές μόρφωμα διαστάσεων 4Χ3,2Χ2,9 εκ. με πολυοζώδη εξωτερική επιφάνεια, το οποίο στη διατομή εμφανίζει πολυκυστική διαμόρφωση με παχύρρευστο άμορφο λευκόφαιης χροιάς περιεχόμενο. Μικρός ενδοπαρωτιδικός λεμφαδένας εμφανίζει αντιδραστικού τύπου αλλοιώσεις.

50 ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

51 θηλώδεις προσεκβολές με ποικιλία διακλαδώσεων, που προβάλλουν στην κύστη

52

53 Alcian-blue-PAS: εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια παραγωγή όξινης κυρίως βλέννης

54 CK7 CK 7 έκφραση χαμηλού μοριακού βάρους κερατίνης στα κύτταρα με την παραγωγή βλέννης CK 7

55 Human Milk Fat Globule

56 c-erb B2

57 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ παρουσίαση περιστατικού

58 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σπάνιος τύπος, υψηλής κακοηθείας, που θυμίζει διατεταμένους πόρους σιελογόνου αδένα συχνά με φαγεσωρικού τύπου νέκρωση. Αναγνωρίσθηκε ως ξεχωριστό νεόπλασμα με την ταξινόμηση της ΠΟΥ το Συχνότητα: περίπου 3,5 % των όγκων των σιελογόνων αδένων Θέσεις ανάπτυξης με φθίνουσα συχνότητα: παρωτίδα, υπογνάθιοι, μικροί σιελογόνοι στόματος Ηλικία: κυρίως 6η και 7η δεκαετία Φύλο: κυρίως άνδρες (75%) Συμπτώματα: διόγκωση παρωτίδας, δυσλειτουργία ή παράλυση προσωπικού νεύρου στο ¼ των ασθενών, μετάσταση σε τραχηλικούς λεμφαδένες στο 1/3 των περιπτώσεων

59 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ * ποικίλου μεγέθους στρογγυλοί όζοι, μικροί συμπαγείς ή κυστικοί με κεντρική νέκρωση επιθήλιο κυστικών όζων: αποπλατυσμένο, θηλώδες ή με ηθμοειδή διαμόρφωση κυτταρική πολυμορφία από ελαφρά έως μέτρια κύτταρα κυβοειδή και πολυγωνικά με άφθονο ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα, στρογγυλοί ή ωοειδείς πυρήνες, αλλά συνήθως ανώμαλου σχήματος μιτώσεις συνήθως πολλές (μια ανά ο.π.μ.μ.) μικρές αθροίσεις νεοπλασματικού επιθηλίου μεταξύ ή δίπλα στους όζους συχνές περινευρικές διηθήσεις και έμβολα σε λεμφαγγεία εμφανής, χαρακτηριστική ίνωση μεταξύ των νεοπλασματικών πόρων και μεταξύ των τύπου πόρων επιθηλιακών κυττάρων, εστιακή υαλοειδοποίηση του στρώματος απουσία κάψας και διηθητική ανάπτυξη προς το σιελογόνο αδένα και τους πέριξ ιστούς

60 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ - θετικές αντιδράσεις: ΕΜΑ, κυτταροκερατίνη, CEA και σε δείκτες καρκινώματος μαστού, όπως HMFG - αναφέρονται επίσης ως θετικές: S-100, SMA, myosin - οι θετικές αντιδράσεις σε c-erb B2 και androgen receptor θεωρούνται χαρακτηριστικές για το νεόπλασμα -ER και PR και δείκτες καρκινώματος προστάτη: αρνητικοί

61 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ Άνδρας 58 ετών Υλικό: όγκος παρωτίδας, ολική παρωτιδεκτομή Υλικό: δύο ιστοτεμάχια διαστάσεων 5,5Χ4Χ2,5 εκ. και 4Χ3,5Χ2 εκ. αντίστοιχα. Στη διατομή, το μεγαλύτερο εξ αυτών περικλείει λευκωπής χροιάς ογκοειδές μόρφωμα διαστάσεων 3Χ2 εκ. Το δεύτερο ιστοτεμάχιο αφορά σε τμήμα σιελογόνου αδένα και περικλείει τρεις λεμφαδένες. Υψηλής κακοήθειας καρκινώμα εκ των πόρων της παρωτίδας με περιορισμένης έκτασης ηθμοειδές πρότυπο ανάπτυξης Τρεις ενδοπαρωτιδικοί λεμφαδένες με εκτεταμένη μεταστατική διήθηση από το καρκίνωμα. Στην υπόλοιπη έκταση η παρωτίδα δεν εμφανίζει ουσιώδεις αλλοιώσεις.

62 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ

63

64 HMFG στους φυσιολογικούς πόρους CK 7 στους φυσιολογικούς πόρους Lysozyme στους φυσιολογικούς πόρους CD44 στους φυσιολογικούς πόρους

65 lysozyme CK 7 lysozyme CK 7

66 CD 44

67 c-erb B2

68 HMFG

69 androgen receptor

70 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟ ΟΓΚΟ ΑΤΥΠΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟ ΟΓΚΟ ΜΕ ΚΑΨΑ

71 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟ ΟΓΚΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αφορά σε κακοήθη εξαλλαγή μέσα σε μικτό όγκο Το ενδεχόμενο ανάπτυξης καρκινώματος σε μικτό όγκο είναι ανάλογο με το χρόνο και ποικίλει από σύντομο σε μακρό Συχνότητα: αντιπροσωπεύει το 4,5 % όλων των μικτών όγκων, το 5ο συχνότερο νεόπλασμα των σιελογόνων αδένων Θέσεις ανάπτυξης: 63% παρωτίδα, 13% υπογνάθιοι, 11% υπερώα και άλλες θέσεις 11% Φύλο: ελαφρά περισσότερο σε γυναίκες Συμπτώματα: ταχεία αύξηση μεγέθους, πόνος, παράλυση προσωπικού και καθήλωση στους πέριξ ιστούς

72 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟ ΟΓΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η διάγνωση απαιτεί την αναγνώριση και των δύο τύπων νεοπλάσματος μέσα στον ίδιο όγκο, δηλαδή καλοήθους μικτού όγκου και καρκινώματος Η αναλογία των δύο μπορεί να ποικίλει σημαντικά με υπεροχή του ενός ή του άλλου στοιχείου Οι κακοήθεις περιοχές τυπικά χαρακτηρίζονται από την αυξημένη σχέση πυρήνος/πρωτοπλάσματος, υπερχρωμασία, εμφανές πυρήνιο και άφθονες μιτώσεις Η καταστροφική διηθητική ανάπτυξη στους πέριξ ιστούς είναι τα σημαντικότερο ιστολογικό κριτήριο.

73 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟ ΟΓΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση το πρόπυπο ανάπτυξης ή τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά Οι περισσότεροι είναι υψηλής κακοήθειας Το πιο κοινό κακόηθες συστατικό είναι το χαμηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωμα ή αδιαφοροποίητο καρκίνωμα μπορεί όμως και πλακώδες καρκίνωμα, βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα, αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα, διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα και θηλώδες κυσταδενοκαρκίνωμα Αυτοί οι όγκοι βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια, που ισχύουν για τον καθένα από αυτούς π.χ. αδενοκαρκίνωμα μη-ειδικού τύπου με βάση τα κυτταρολογικά κριτήρια, βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα με τα αντίστοιχα για αυτό το νεόπλασμα κριτήρια, αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα με το αρχιτεκτονικό πρότυπο ανάπτυξης

74 ΜΙΚΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ

75

76 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΑΤΥΠΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΟΓΚΟΣ Πρόκειται για περιπτώσεις μικτών όγκων, που έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, που θέτει θέμα για τη βιολογική τους συμπεριφορά, και που δεν είναι αρκετό για να πιστοποιήσει κακοήθεια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μπορεί να είναι: 1. διήθηση της κάψας 2. έλλειψη κάψας σε όγκο μεγάλου σιελογόνου αδένα 3. όγκος μέσα σε μικρά αγγεία μέσα ή δίπλα στην κάψα 4. ατυπία κυτταρολογική Διάγνωση κακοήθειας δεν δικαιολογείται σε όγκους κατά τα άλλα τυπικούς, κυτταρολογικά καλοήθεις χωρίς κάψα, με διάσπαση της κάψας ή όγκο μέσα σε μικρά αγγεία. Δεν υπάρχουν ειδικές αποδείξεις (G.L. Ellis) ότι αυτά τα χαρακτηριστικά συσχετίζονται με υψηλότερο ποσοστό υποτροπών ή με τον αινιγματικό «μεθιστάμενο μικτό όγκο» Δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια, που αφορούν στο βαθμό της κυτταρικής ατυπίας, που απαιτείται για τη διάκριση μεταξύ καλοήθους και κακοήθους όγκου Μιτώσεις μία ή περισσότερες ανά τρία ο.π.μ.μ. είναι έντονα υπαινικτικές κακοήθειας.

77 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΜΙΚΤΟ ΟΓΚΟ ΜΕ ΚΑΨΑ Καρκίνωμα από μικτό όγκο με κάψα ή μη-διηθητικό καρκίνωμα από μικτό όγκο ή in situ καρκίνωμα Αφορά σε όγκους με κάψα, χωρίς διηθητική ανάπτυξη στους πέριξ ιστούς, αλλά με έντονη ατυπία κυτταρολογικά, ώστε η διάγνωση της κακοήθους εξαλλαγής είναι αναπόφευκτη. Η διάκριση μεταξύ διηθητικού και μη καρκινώματος από μικτό όγκο είναι πολλή σημαντική προγνωστικά: - έχουν άριστη πρόγνωση, εάν η κάψα μείνει ακέραιη κατά τη χειρουργική εξαίρεση - διήθηση της κάψας και των πέριξ ιστών έχει σχετικά κακή πρόγνωση - ηδιήθησημικρότερητων8 χιλιοστών είναι το όριο μεταξύ της καλής και κακής πρόγνωσης και οι υποτροπές είναι σαφώς συχνότερες όταν η διήθηση είναι πάνω από τα 6 χιλιοστά

78 ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ και ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ

79 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Πολλοί διαφορετικοί τύποι καλοήθων και κακοήθων όγκων των σιελογόνων αδένων μπορεί να περιέχουν διαυγή κύτταρα, όπως ο μικτός όγκος, το ογκοκύτωμα, βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, αδενοκαρκίνωμα από αδενοκυψέλες, και πολύμορφο χαμηλής κακοήθειας αδενοκαρκίνωμα Πολλά διαυγοκυτταρικά νεοπλάσματα των σιελογόνων αδένων έχουν διαγνωσθεί ως βλεννοεπιδερμοειδή και αδενοκαρκίνωμα από αδενοκυψέλες Τα αναφερόμενα με τους όρους διαυγοκυτταρικό αδένωμα, αδένωμα πλούσιο σε γλυκογόνο, διαυγοκυτταρικός όγκος, αδενοκαρκίνωμα πλούσιο σε γλυκογόνο, διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα σήμερα ταξινομούνται ως δίμοφρο επιθηλιακόμυοεπιθηλιακό καρκίνωμα

80 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Χαμηλής κακοήθειας καρκίνωμα Συχνότητα: περίπου 1 % των όγκων των σιελογόνων αδένων Θέσεις ανάπτυξης: 60 % των περιπτώσεων σε μικρούς σιελογόνους αδένες επίσης υπερώα, βλεννογόνος στόματος, γλώσσα, έδαφος στόματος, χείλη, περιοχή αμυγδαλής Ηλικία: η μεγαλύτερη συχνότητα από 6η έως 7η δεκαετία (μία περίπτωση σε παιδί) Φύλο: ίση συχνότητα σε άνδρες και γυναίκες Μέγεθος όγκου συνήθως 3 εκατοστά ή λιγότερο, διάρκεια από την εμφάνιση ένας μήνας έως 15 χρόνια Συμπτώματα: το μόνο σύνηθες είναι η διόγκωση, εξέλκωση και πόνος σε εντόπιση στο στόμα Πρόγνωση: Λίγες μεταστάσεις σε τραχηλικούς λεμφαδένες, θάνατοι: όχι Θεραπεία: θεραπευτική αντιμετώπιση η χειρουργική εξαίρεση Δ.Δ. κρίσιμη από διαυγοκυτταρικό οδοντογενές καρκίνωμα

81 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασαφώς περιγεγραμμένος όγκος με συνήθη διήθηση των πέριξ ιστών, περιλαμβανομένης και της βλεννογονικής επιφάνειας, οστού και νεύρων Αρχιτεκτονική: διάταξη σε ταινίες, φωλιές ή δοκίδες, αλλά κάθε νεόπλασμα συνήθως έχει ομοιομορφία - μικροκύστεις περιστασιακά, σχηματισμοί πόρων γενικά απόντες Κυτταρικός πληθυσμός: μονόμορφα πολυγωνικά ή ωοειδή κύτταρα με διαυγές και μερικά με αραιοχρωματικό κυτταρόπλασμα - κύτταρα γενικά μεγαλύτερα από τα φυσιολογικά κυψελιδοκύτταρα με στρογγυλό, έκκεντρο πυρήνα και με συχνά μικρό πυρήνιο Μερικοί όγκοι έχουν μέτρια πυρηνική πολυμορφία Μιτώσεις σπάνιες Το στρώμα ποικίλει από αλληλοσυνδεόμενο, λεπτά έως παχιά ινώδη διαφραγμάτια, που μπορεί να είναι κυτταριβριθή, υαλοειδοποιημένο ή χαλαρό κολλαγονώδες Το γλυκογόνο ποικίλει από άφθονο έως αφανές, ενδοκυττάρια βλέννη απούσα σπάνια βλεννώδη κύτταρα δεν αποκλείουν τη διάγνωση

82 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΑΥΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ Τα περισσότερα νεοπλάσματα τουλάχιστον εστιακά είναι κυτταροκερατίνη + Οι αντιδράσεις στην S-100, vimentin, SMA, GFAP έχουν αναφερθεί και ως θετικές και ως αρνητικές Με το ΗΜ τα κύτταρα έχουν διαφοροποίηση κυττάρων πόρων, αλλά όχι μυοεπιθηλιακών κυττάρων

83 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΜΟΦΡΟ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ-ΜΥΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ Χαμηλής κακοήθειας αδενοκαρκίνωμα Συχνότητα: περίπου 1 % των όγκων των σιελογόνων αδένων Θέσεις ανάπτυξης: ¾ των περιπτώσεων στην παρωτίδα, τα υπόλοιπα με ίση συχνότητα σε υπογνάθιους και μικρούς σιελογόνους αδένες Ηλικία: η μεγαλύτερη συχνότητα την 7η δεκαετία Φύλο: κυρίως γυναίκες Συμπτώματα: πόνος και αδυναμία προσωπικού Μέγεθος όγκου συνήθως 2-3, αλλά και ως 12 εκατοστά Διφασικό νεόπλασμα: μυοεπιθηλιακά και κύτταρα πόρων με προέχοντα τα μεγάλα διαυγή μυοεπιθηλιακού τύπου κύτταρα. Ο διφασικός χαρακτήρας των κυττάρων επιβεβαιώνεται με το ΗΜ. Πρόγνωση: υποτροπές: 35 %, μεταστάσεις σε λεμφαδένες: 18 % και σπάνια απομακρυσμένες και θάνατος: 8 % Θεραπεία: οι περισσότεροι έχουν θεραπευθεί με χειρουργική εξαίρεση συμπληρωματική ακτινοθεραπεία συνήθως σε περιπτώσεις ατελούς εκτομής.

84 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΜΟΦΡΟ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ-ΜΥΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καλά περιγεγραμμένο ή τμηματικά με κάψα, αρκετά πολύλοβα Συχνή η διήθηση της κάψας από φωλιές του νεοπλασματικού ιστού Η αρχιτεκτονική ποικίλει: από δοκίδες σε οργανοειδή διάταξη όζων και σε φωλιές και μπορεί να είναι συμπαγείς ή κυστικοί Δύο τύποι κυττάρων σε ποικίλο ποσοστό μέσα στον ίδιο όζο: - σχηματισμοί πόρων με κυβοειδή κύτταρα, παρεμβαλλόμενα ηωσινόφιλα κύτταρα τύπου πόρου, που περιβάλλουν τον αυλό, και επί τα εκτός μεγάλα διαυγή μυοεπιθηλιακά κύτταρα - τα διαυγή κύτταρα με αραιοχρωματικό ή αμφίφιλο κυτταρόπλασμα περιέχουν γλυκογόνο. Η χρώση mucicarmine είναι αρνητική. - οι πόροι περιέχουν PAS-διαστάση ανθεκτική ουσία, που βρίσκεται και μεταξύ των κύττάρων - θηλώδεις προσεκβολές από το διπλό κυτταρικό πληθυσμό μπορεί να γεμίζουν τους κυστικούς χώρους τμηματικά ή πλήρως - στρώμα από χαλαρό ινώδη ιστό έως υαλοειδοποιημένο - οι γειτονικές φωλιές συχνά διαχωρίζονται από PAS θετική βασική μεμβράνη, που είναι έντονα παχυσμένη με ηωσινόφιλη εμφάνιση - μιτώσεις σπάνιες - εστίες νέκρωσης, περινευρική διήθηση και ενδαγγειακή ανάπτυξη

85 ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΔΙΜΟΦΡΟ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ-ΜΥΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ - τα κύτταρα των πόρων: κυτταροκερατίνη + - μυοεπιθηλιακά κύτταρα: S διαυγή κύτταρα: συνήθως έντονα θετικά σε SMA και με ποικίλουσες αντιδράσεις σε vimentin και myosin

86 ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ Μεταστάσεις στους σιελογόνους αδένες από εντοπίσεις κάτω από την κλείδα είναι σπάνιες Οι μεταστάσεις στον υπερκλείδιο βόθρο είναι πιο συχνές από καρκίνωμα νεφρού, που μεθίσταται στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου, και σε πολλές περιπτώσεις η μετάσταση σε σιελογόνο αδένα ήταν η πρώτη εκδήλωσή του Και οι δύο τύποι νεοπλασμάτων έχουν από κοινού: - συμπαγές, οργανοειδές πρότυπο ανάπτυξης, με διήθηση - μπορεί να αποτελούνται κατά αποκλειστικότητα από διαυγή κύτταρα - συχνά μικρή κυτταρική ατυπία - λίγες μιτώσεις Δ.Δ.: υπέρ καρκινώματος νεφρού: - Κλινικά στοιχεία ή σχετική διερεύνηση - Η μεγαλύτερη πολυμορφία και κυτταρική ατυπία - Η πλέον ετερόλογη αρχιτεκτονική - Μεγαλύτερη αγγειοβρίθεια με εμφανέστερους, διατεταμένους ή και κολποειδείς αγγειακούς κλάδους - Αιμορραγία και αιμοσιδηρίνη γενικά περισσότερη - Η ανεύρεση mucicarmine μπορεί, αν και όχι πάντα, να το αποκλείσει - Πρωτοπλασματικά λιποειδή (μονιμοποιημένες τομές ψυκτικού)

87 Ευχές για άριστη επίδοση στην αποστολή Σας ως Παθολογοανατόμων Καλή επιτυχία στις εξετάσεις και τη σταδιοδρομία Σας Με πολλή αγάπη Γεωργία Λιάπη

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Προεγχειρητικός ανδρογονικός αποκλεισμός LHRH αγωνιστές (μερικός ) ή και μη στεροειδές αντιανδρογόνο (πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας ΕΓΠΠΑ, Α.Π.Θ. Μαστός Λοβοί: εκβάλουν στη θηλή με γαλακτοφόρο πόρο. Διακλαδιζόμενοι πόροι κατάληξη-λοβιακές λοβιακές μονάδες. Λοβιακή μονάδα: αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αιδοίου Σπάνιο, 1,5 ανά 100 000 γυναίκες στις ΗΠΑ Τρειςομάδεςγυναικών:

Διαβάστε περισσότερα

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς»

Κων/να Παναγιωτοπούλου. Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» Κων/να Παναγιωτοπούλου Επιμ. Α Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Γ.Ν.Ν.Θ «Γ. Γεννηματάς» ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΓΚΟΙ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Εάν σας ρωτήσουν : Ένα παιδάκι γνωστό μου χειρουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ Ανωορρηκτικοί κύκλοι Εξωγενή οιστρογόνα Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Παχυσαρκία Όγκοι ωοθηκών Εφηβία Παραγωγική ηλικία Κλιμακτήριο εμμηνόπαυση ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ Θωµάς Ζαραµπούκας Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Όγκοι της Αστροκυτταρικής Γλοίας Πιλοκυτταρικό αστροκύτωµα Πιλοµυξοειδές αστροκύτωµα Πλειόµορφο ξανθοαστροκύτωµα

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ M. Rouprêt, R. Zigeuner, J. Palou, A. öhle, E. Kaasinen, M. abjuk, R. Sylvester, W. Oosterlinck Eur Urol 2011 Apr;59(4):584-94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (Mερική ενημέρωση κειμένου Δεκέμβριος 2010) M.Babjuk, W. Oosterlinck, R. Sylvester, E. Kaasinen, A. Böhle, J. Palou, M. Rouprê Eur Urol

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Δρ. Άρτεμις Στυλιανίδου Επιμελήτρια Α Π.Γ.Ν. Μ. Έλενα Βενιζέλου ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου)

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) Διαφορές μεταξύ τραχήλου και αιδοίου Κύτταρο-στόχος: κυρίως πλακώδες δεν υπάρχει εκτεθειμένος πολυδύναμος πληθυσμός, όπως στον τράχηλο Σχετιζόμενοι HPV: κυριαρχούν

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ. Μαρία Παπαευθυμίου Διευθύντρια Κυτταρ/κού Τμήματος Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα"

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ. Μαρία Παπαευθυμίου Διευθύντρια Κυτταρ/κού Τμήματος Νοσοκομείο Αλεξάνδρα ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ Μαρία Παπαευθυμίου Διευθύντρια Κυτταρ/κού Τμήματος Νοσοκομείο "Αλεξάνδρα" ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΔΕΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ (Σύστημα Bethesda 2001) 1) Άτυπα αδενικά

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις µελανοκυτταρικοί όγκοι Ταξινόµηση WHO 2006 1% - 2% των βρεφών Επιφανειακοί Όψιµοι Επιφανειακοί Οποιαδήποτε ανατοµική θέση Μ.δ. < 1,5 cm Κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες Λευκόφαιοι έως µελανόφαιοι Ωοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015 Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία Δ Ροντογιάννη Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση Βιολογικοί δείκτες Μοριακή Παθολογία Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαδενικοί και ηθμοειδείς σχηματισμοί σε βιοψία προστάτη. Κίττυ Παυλάκη

Μικροαδενικοί και ηθμοειδείς σχηματισμοί σε βιοψία προστάτη. Κίττυ Παυλάκη Μικροαδενικοί και ηθμοειδείς σχηματισμοί σε βιοψία προστάτη Κίττυ Παυλάκη Εάν υπάρχει καρκίνος Εάν υπάρχουν ευρήματα που να καθιστούν απαραίτητη την επανάληψη της βιοψίας σε σύντομο χρονικό διάστημα Ker

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΟΥ -- ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Π.Γ.Ν.ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 21/4/2004 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του καρκίνου του

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΛΗ Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Νοσοκομείου «Ελενα Βενιζέλου» ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Πρώτη επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Μάρτιος 2009 Σύνταξη Προτεινόµενου Προσχεδίου Ιστολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μονήρης Πνευμονικός Όζος Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» ΟΡΙΣΜΟΙ Όζος: σφαιρική ή ωοειδής σκίαση με σαφή όρια, 3 εκ, περιβαλλόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας.

Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και. κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Γαστρεντερικό σύστημα Οισοφάγος: Η παθολογοανατομική βάση της «στένωσης» ή απόφραξης. Μορφολογικές και κλινικές συσχετίσεις. Αίτια και μηχανισμοί δυσφαγίας. Τι προκαλεί η παλινδρόμηση γαστρικού οξέος στον

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος καρκίνος ουροδόχου κύστεως θηλώματα:

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος καρκίνος ουροδόχου κύστεως θηλώματα: 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος καρκίνος ουροδόχου κύστεως θηλώματα: Ο καρκίνος της κύστης αποτελεί τον δεύτερο συχνότερο ουρολογικό καρκίνο. ευθύνονται για το 3% των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ Κοίλο μυώδες όργανο που υποδέχεται, αποθηκεύει και αποβάλλει τα ούρα Μέρη της κύστης Κορυφή Σώμα Πυθμένας Ανατομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Συχνότης - Επιδημιολογία: ΟΓKΟΙ ΟΡΧEΩΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙKΑ KΥΤΤΑΡΑ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Οι όγκοι του όρχεως αποτελούν λιγότερο από 1% των όγκων του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στους άνδρες 1 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (TUR( TUR-BΤ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και τυπικά εμφανίζεται στην πέμπτη και έκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ: Οργανισµού για την πρόληψη και την καταπολέµηση του µελανώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝ Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ϊ Σ ΤΑΜ Ε Ν Η ΟΥ Ρ ΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ- Ο Γ ΚΟΛΟ Γ Ι ΚΟΥ Τ Μ Η Μ ΑΤΟ Σ ΑΝ Θ «Θ Ε ΑΓ Ε Ν Ε Ι Ο» ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογική Εξέταση Κολπικών Επιχρισμάτων

Κυτταρολογική Εξέταση Κολπικών Επιχρισμάτων Κυτταρολογική Εξέταση Κολπικών Επιχρισμάτων Διαφέρουν οι παρακάτω εικόνες; Κ.Ε.Κ.Ε. Αρχή της Κ.Ε.Κ.Ε.: εκτίμηση των αλλαγών που υφίστανται τα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου του κόλπου κατά την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (1) Δύο πλάγιοι λοβοί συνδεόμενοι με λεπτό ισθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Η Κυτταρολογία συμβάλλει στην προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου του μαστού με την εξέταση δειγμάτων από:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια λειτουργίες κάλυψη επένδυση > εσωτερικών εξωτερικών επιφανειών & αυλών

Διαβάστε περισσότερα

KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΚΚΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ (Αν/τρια Διευθύντρια Παθ/κού εργ. ΕΑΝΠ Μεταξά) KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΕΟΥΣ Α. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστεί κανείς ουσιαστικά, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό «Ευαγγελισμός»

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό «Ευαγγελισμός» ΥΠΕΖΩΚΩΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό «Ευαγγελισμός» 28-01 01-2004 Εισαγωγή Τα νοσήματα του υπεζωκότα αποτελούν αιτιολογικά ετερογενή ομάδα νοσημάτων που περιλαμβάνει αντιδραστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Ποιοί παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Είναι συχνός ο καρκίνος του προστάτη; Πρόκειται για το συχνότερο καρκίνο και τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες. Η συχνότητά του αυξάνει με την αύξηση της ηλικίας και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Γιώργος Μορφόπουλος Επιμελητής Α Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ιανουάριος 2005 ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο δεύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΚΝΣ: πολυσύνθετο σύστηµα πολλές από τις λειτουργίες του αδιευκρίνιστες Πρώτες ανατοµικές µελέτες Αριστοτέλης και Γαληνός

Διαβάστε περισσότερα

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αιτιολογία: επίμονη λοίμωξη με ογκογόνο στέλεχος HPV (16, 18, 31, 33, 35, 45 κλπ) Πρωτογενής πρόληψη: εμβολιασμός (2 εμβόλια τετραδύναμο, διδύναμο) Δευτερογενής πρόληψη: προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ Τ.Β. & ΤΗΣ FNA ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ε. ΤΡΙΧΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ Τ.Β. & ΤΗΣ FNA ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ε. ΤΡΙΧΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ Τ.Β. & ΤΗΣ FNA ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ε. ΤΡΙΧΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ Τ.Β. & ΤΟΥ FNA Η προεγχειρητική, μη-επεμβατική διάγνωση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Διαφορικήδιάγνωση Γ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ειδικευόμενη: Σοφία Κραββαρίτη Επιμελητής: Εμμανουήλ Ανδρεάδης Διευθυντής: Γεώργιος Μουσούλης ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ταχύπνοια: αναπνοές >30/min

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H.M. Παράγοντες κινδύνου καρκινώματος τραχήλου Ηλικία κατά την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΗILTON CYPRUS.

Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΗILTON CYPRUS. edtime - Σταδιοποίηση Καρκίνου Παχέος Εντέρου Written by Παπασταματίου Μιλτιάδης, Νικολόπουλος Δημήτριος Παρασκευή, 15 Ιανουάριος 2010 There are no translations available Παπασταματίου Μιλτιάδης, MD, PhD,

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA

BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA To περί ού ο λόγος BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ Συνήθως ζητείται επί περιπτώσεων - Αζωοσπερμίας - Ολιγοσπερμίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα του καρκίνου του νεφρού :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα του καρκίνου του νεφρού : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα του καρκίνου του νεφρού : Πολλά ονόματα..για να περιγράψουν τον ίδιο καρκίνο : 1. Υπερνέφρωμα Ονομάζονταν έτσι στο παρελθόν, διότι πιστεύονταν πως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του 1 ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του σώματος που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Παπανικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Αικατερίνη Ν. Πολίτη Επίκ. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Αρεταίειο Νοσοκοµείο Ιστορική αναδροµή 1845 Donne: ταυτοποίηση αποφολιδοµένων βρογχικών κυττάρων σε πτύελα

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς

1/21/2013. 1, Εγκάρσιο κόλον 2, ήπαρ 3, δε. Νεφρός. 5, αορτή 6, κάτω πόλος αριστερού νεφρού 7, κατιόν κόλον 8, ορθός κοιλιακός μυς 1, Δεξιός πνεύμων 2, αορτή. 3, αριστερός πνεύμων. 4, αριστερό επιεφρίδιο 5, σπλην 6, σπληνική. 7, Παχύ έντερο. 8, πυλαία φλέβα. 9, ηπατική φλέβα 10, ήπαρ. Κάτω κοίλη φλέβα 2, δεξιός νεφρός 3, κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB)

Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα της ουροδόχου κύστεως (UB) Ορισμός: είναι ουροθηλιακό καρκίνωμα με αμιγή αδενικό φαινότυπο. Το αδενοκαρκίνωμα στην UB μπορεί να είναι πρωτοπαθές συχνότερα όμως είναι τα κατ επέκτασιν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος και Κύηση. Γεράσιμος Ηλία Πανάγος Διευθυντής Β Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Καρκίνος και Κύηση. Γεράσιμος Ηλία Πανάγος Διευθυντής Β Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Καρκίνος και Κύηση Γεράσιμος Ηλία Πανάγος Διευθυντής Β Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Καρκίνος και κύηση - 2 Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής. Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Κυστίτιδες Πρόσφατες κατατάξεις ουροθηλιακού καρκινώματος Ελένη Σ. Παπαγιάννη Παθολογοανατόμος Επιμελήτρια 3 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Τετάρτη 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟ ΟΖΟ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Θεμιστοκλής Τζώτζας Ενδοκρινολόγος Κλινική Ενδοκρινολογίας Διαβήτη Μεταβολισμού Νοσοκομείο Αγ. Παύλος-Παναγία Θεσ/νίκης Ο θυρεοειδής αδένας Θυροειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ.

ΠΛΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ DNA ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 Hepatobiliary and Pancreatic Surgical Department, Oxford Radcliffe Hospitals NHS Foundation Trust, UK., 2 Institute of Liver Studies, King s College Hospital, School of Medicine,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ. Κουθούρης Ακύλας Γεώργιος Ουρολόγος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ. Κουθούρης Ακύλας Γεώργιος Ουρολόγος ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ Κουθούρης Ακύλας Γεώργιος Ουρολόγος Ανατοµία της επιδιδυµίδας Χωρίζεται σε κεφαλή,σώµα,ουρά Έχει µία κυστική απόληξη στην κεφαλή Συνδέεται µε τον όρχι µε ένα πολύπλοκο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ιστοπαθολογίας για τον Καρκίνο του Μαστού.

Έκθεση Ιστοπαθολογίας για τον Καρκίνο του Μαστού. Ο οδηγός σας αναφορικά µε την Έκθεση Ιστοπαθολογίας για τον Καρκίνο του Μαστού. Κάθε φορά που αφαιρείται ιστός από το σώµα µας για να ελεγχθεί ως προς την ύπαρξη καρκίνου, συντάσσεται µια έκθεση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15

A Λοιµώξεις. Β Τοπικές νόσοι µη λοιµώδους αιτιολογίας. κεφάλαιο. κεφάλαιο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 A Λοιµώξεις ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ... 15 α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ... 15 Περιακρορριζικό κοκκίωµα... 16 Περιακρορριζικό απόστηµα... 19 β. ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΣΤΙΤΙΔΕΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ ενημερωτικός οδηγός για τον ασθενή και την οικογένεια Ο θυρεοειδής αδένας: έχει σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο λαιμό ακριβώς μπροστά από το λάρυγγα και αποτελείται από δύο λoβούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος. Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009

ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος. Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιµοποιούµενη ορολογία. Είδη βιοψιών ιαγνωστικά πρότυπα (pattern) και αλγόριθµος αξιοποίησής τους στην καθηµερινή πράξη Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟΣ Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Στόματος Επιστημονικό Εγχειρίδιο Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της βιοψίας µε λεπτή βελόνη (FNA) στη διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδούς

Η θέση της βιοψίας µε λεπτή βελόνη (FNA) στη διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδούς 10 Η θέση της βιοψίας µε λεπτή βελόνη (FNA) στη διερεύνηση των παθήσεων του θυρεοειδούς Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παθολογοανατόμος Κυτταρολόγος Αν. Διευθυντής Παθολογοανατομικού Τμήματος Δ.Θ.Κ.Α. «Υγεία» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 12-15 Ιουνίου 2014, Ναύπλιο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 11.00-12.00 Προσέλευση Εγγραφές 12.00-13.30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις Προεδρείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συµµετέχει στις καρκινογόνες διεργασίες του στόµατος; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ακτινοµύκητας Israeli Ποια από τις παρακάτω κύστεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος

Πρόλογος. Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόλογος ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Η πρόληψη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν ΔεύτερηπιοσυχνήαιτίαθανάτουUSA Πιο συχνή αιτία θανάτου στους άνδρες 33% θανάτων από

Διαβάστε περισσότερα

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. Stafford Warren, 1930, επί ασθενών, (στερεοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ (Eνημέρωση κειμένου Απρίλιος 2010) G. Pizzocaro, F. Algaba, S. Horenblas, E. Solsona, S. Tana, H. Van Der Poel, N. Watkin Eur Urol 2010 Jun;57(6):1002-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ. Ελένη Κουρέα Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΑΡΚΙΝΟΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ. Ελένη Κουρέα Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΚΑΡΚΙΝΟΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΑΣ Ελένη Κουρέα Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Πατρών Oρισμός Νεόπλασμα της μήτρας με μικτά κακοήθη επιθηλιακά και μεσεγχυματογενή χαρακτηριστικά Εναλλακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 59 ετών ΑΥ υσλιπιδαιµία Γνωστό λέµφωµα κυττάρων µανδύα ελεύθερος νόσου από το 2010 ιαταραχές κενώσεων

Διαβάστε περισσότερα