Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS)"

Transcript

1 Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονοµασία: Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακός Τοµέας) Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα Περιεχόµενα 1. Επικοινωνία 2. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων 3. Στατιστική παρουσίαση 4. Μονάδα µέτρησης 5. Περίοδος αναφοράς 6. Θεσµική εντολή 7. Εµπιστευτικότητα 8. Πολιτική ανακοινώσεων 9. Συχνότητα διάχυσης 10. Μορφή διάχυσης 11. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης 12. ιαχείριση ποιότητας 13. Χρησιµότητα 14. Ακρίβεια και αξιοπιστία 15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια 16. Συγκρισιµότητα 17. Συνοχή 18. Κόστος και επιβάρυνση 19. Αναθεώρηση δεδοµένων 20. Στατιστική επεξεργασία 21. Σχόλια 1. Επικοινωνία Περιεχόµενα 1.1 Υπηρεσία Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 1.2 Μονάδα Υπηρεσίας ιεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης 1

2 1.3 Όνοµα υπευθύνου. Πρώµου 1.4 Αρµοδιότητα υπευθύνου Υπεύθυνη για το σχεδιασµό και τη διενέργεια της έρευνας. Υπάλληλος 1.5 Ταχυδροµική διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ Πειραιάς 1.6 ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1.7 Αριθµός τηλεφώνου (+30) , Αριθµός fax (+30) Ενηµέρωση µεταδεδοµένων Περιεχόµενα 2.1 Μεταδεδοµένα που επικυρώθηκαν τελευταία 2.2 Μεταδεδοµένα που αναρτήθηκαν τελευταία 2.3 Μεταδεδοµένα που ενηµερώθηκαν τελευταία Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2014 Ιούνιος Στατιστική παρουσίαση Περιεχόµενα 3.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων Σκοπός της Έρευνας «Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή Σπουδαστή» του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που αφορά στα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και η οποία διενεργείται µε το ερωτηµατολόγιο ΣΕ-11, είναι η συλλογή και πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν στους φοιτητές - σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτη φορά ή όχι κατά Ίδρυµα, Σχολή και Τµήµα, φύλο, έτος γέννησης, υπηκοότητα, τόπο διαµονής κατά τη γέννηση και τόπο στον οποίο ανήκει το λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν, γραµµατικές γνώσεις και κύρια απασχόληση των γονέων τους κλπ., κατά την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους. 3.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης International Standard Classification of Education (ISCED) της UNESCO Πανεπιστηµιακός Τοµέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης ISCED επίπεδο 5 (νεοεισαχθέντες φοιτητές σπουδαστές, που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Τµήµα ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι άλλο πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης). 3.3 Κάλυψη κλάδων Όλα τα Ιδρύµατα, οι Σχολές και τα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. 3.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών Η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς: τον Πανεπιστηµιακό Τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει: τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Τεχνολογικό Τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει: Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Στην έρευνα του Τεχνολογικού Τοµέα περιλαµβάνονται, επίσης, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, οι Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Παροχής Υπηρεσιών και οι Καλλιτεχνικές). Για την εισαγωγή στα ανωτέρω εκπαιδευτικά ιδρύµατα απαιτείται απολυτήριο λυκείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επιτυχής δοκιµασία στις πανελλαδικές ή άλλες ειδικές εξετάσεις. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης κυµαίνεται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) εξάµηνα. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης κυµαίνεται από έξι (6) έως οκτώ (8) εξάµηνα. 3.5 Στατιστικές µονάδες Ιδρύµατα, Σχολές και Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 2

3 3.6 Πληθυσµός αναφοράς Η έρευνα είναι απογραφική και αναφέρεται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές - σπουδαστές στα Ιδρύµατα, τις Σχολές και τα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. 3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη) Σύνολο Ελλάδος, Περιφέρεια (NUTS 2) και Νοµός. 3.8 Χρονική κάλυψη Από το ακαδηµαϊκό έτος 1954/1955 µέχρι το 2013/ Περίοδος βάσης εν υπάρχει. 4. Μονάδα µέτρησης Περιεχόµενα 1- αριθµός εκπαιδευτικών µονάδων (ιδρυµάτων - σχολών - τµηµάτων) 2- αριθµός νεοεισαχθέντων φοιτητών - σπουδαστών ανά ίδρυµα, σχολή και τµήµα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. 5. Περίοδος αναφοράς Περιεχόµενα Η έρευνα είναι ετήσια, µε περίοδο αναφοράς των στοιχείων το πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. 6. Θεσµική εντολή Περιεχόµενα 6.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑT είναι: Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 90 του Νόµου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α ) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», µε το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α ) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», µε το άρθρο 45 του Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α ) «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α ) «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, Οργανισµού ιαχείρισης ηµοσίου Χρέους, ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» και µε το άρθρο 51 του Νόµου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/τ.Α ) «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις». Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164). Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α ) «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». Παράγραφος 1γ του άρθρου 3, του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α ) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης». Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος. Προεδρικό ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α ) «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος». Άρθρα 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α ) «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση θεµάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ». 3

4 Επιπρόσθετα: Η νοµική βάση για την έρευνα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ.13534/ (ΦΕΚ 174/ τ.β ) «Περί προγράµµατος εργασιών της Υπηρεσίας Στατιστικής Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νοµική βάση για την εν λόγω έρευνα είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 88/2011 της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση, όσον αφορά στις στατιστικές για τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 6.2 ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων Εµπιστευτικότητα Περιεχόµενα 7.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται µε τα άρθρα 6, 7 και 8 του Νόµου 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Νόµου 3842/2010 και το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010, καθώς και µε το άρθρο 8 του Νόµου 2392/1996, το οποίο επανήλθε σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Νόµου 3842/2010. Επιπλέον, η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του στατιστικού απορρήτου. 7.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δεν διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που τα παρείχαν µε την αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για στατιστικούς σκοπούς ή έµµεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσµατα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της µονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και µόνον εφόσον: α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή β) η µονάδα των στατιστικών στοιχείων συµφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδοµένων. Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης µόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί µε πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να εισηγείται: για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδοµένα, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα, κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες, για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς. 8. Πολιτική ανακοινώσεων Περιεχόµενα 8.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων εν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία ανακοίνωσης. Τα οριστικά αποτελέσµατα της έρευνας µε στοιχεία έναρξης ακαδηµαϊκού έτους ανακοινώνονται δώδεκα (12) µήνες µετά την περίοδο αναφοράς. 4

5 8.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων Χωρίς εφαρµογή. 8.3 Πρόσβαση χρηστών Τα δεδοµένα διατίθενται ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόµενους και τους χρήστες µε ανάρτηση πινάκων στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και στο σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα > Εκπαίδευση > Γ θµια Εκπαίδευση > ΑΕΙ Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή» και από τη ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων / Τµήµα Βιβλιοθήκης και Τµήµα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης µέσω αίτησης. Πειραιώς 46 και Επονιτών ΤΚ Πειραιάς Τηλ. (+30) , 2022, 2346, 2308 Fax: (+30) , εν υπάρχει κανενός είδους πρόσβαση στα δεδοµένα από χρήστες πριν την ανακοίνωσή τους. 9. Συχνότητα διάχυσης Περιεχόµενα Τα οριστικά ετήσια αποτελέσµατα της έρευνας είναι έτοιµα προς διάχυση δώδεκα (12) µήνες µετά την περίοδο αναφοράς. 10. Μορφή διάχυσης Περιεχόµενα 10.1 ελτία Τύπου Χωρίς εφαρµογή ηµοσιεύµατα Α) «Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος» Β) «Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος» 10.3 Βάση δεδοµένων on-line Χωρίς εφαρµογή Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα Μικροδεδοµένα και πρωτογενή δεδοµένα είναι διαθέσιµα κατόπιν αίτησης στη: ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων Πειραιώς 46 και Επονιτών ΤΚ Πειραιάς Τηλ.: (+30) , 2022, 2346, 2308 Fax: (+30) , Η εµπιστευτικότητα των στοιχείων διασφαλίζεται πάντα κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Στατιστικού Απορρήτου Άλλη διάχυση δεδοµένων Οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιµη στη: ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων Πειραιώς 46 και Επονιτών ΤΚ Πειραιάς Τηλ.: (+30) , 2022, 2346, 2308 Fax: (+30) , Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης Περιεχόµενα 11.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας Σύντοµες µεθοδολογικές σηµειώσεις είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα και στο σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα > Εκπαίδευση > Γ θµια Εκπαίδευση > ΑΕΙ Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή» Τεκµηρίωση επί της ποιότητας Κατόπιν συλλογής των δεδοµένων µε το ερωτηµατολόγιο ΣΕ-11 της έρευνας, εκτελούνται όλοι οι λογικοί έλεγχοι για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων µε άµεση επικοινωνία µε τους φορείς καθώς και όλοι οι ηλεκτρονικοί και ποιοτικοί έλεγχοι επί των πινακοποιηµένων αποτελεσµάτων τους. 5

6 12. ιαχείριση ποιότητας Περιεχόµενα 12.1 ιασφάλιση ποιότητας Η επεξεργασία των δεδοµένων περιλαµβάνει τη σύγκρισή τους, κυρίως, µε αυτά του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, προκειµένου να εντοπιστούν πιθανές αποκλίσεις. Αφού εντοπιστούν, γίνεται περαιτέρω διερεύνηση σε συνεργασία µε τις Γραµµατείες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ώστε αυτές να διευκρινιστούν και όπου είναι αναγκαίο να διορθωθούν Αξιολόγηση ποιότητας Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται από τους φοιτητές - σπουδαστές και αποστέλλονται από τις Γραµµατείες των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης, όπου ελέγχονται για την πληρότητα και την ορθή συµπλήρωσή τους και συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. 13. Χρησιµότητα Περιεχόµενα 13.1 Ανάγκες χρηστών Οι κύριοι εγχώριοι χρήστες των ερευνών µας είναι κρατικοί φορείς, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ακαδηµαϊκοί, καθηγητές, φοιτητές, δηµοσιογράφοι κλπ., ενώ σε διεθνές επίπεδο, ο κύριος χρήστης είναι η Eurostat, καθώς και άλλοι διεθνείς οργανισµοί (Unesco, Oecd κ.α.) Οι ανάγκες χρηστών καταγράφονται στο Πληροφοριακό ελτίο της ιεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων / Τµήµα Βιβλιοθήκης, το οποίο δηµοσιεύεται κάθε εξάµηνο Ικανοποίηση χρηστών Γενικά, υπάρχει οµαλή συνεργασία και όσο το δυνατόν πιο άµεση ανταπόκριση στα αιτήµατα, µε τα σχόλια που λαµβάνονται από τους χρήστες να είναι θετικά. Ταυτόχρονα, η ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί έρευνα ικανοποίησης χρηστών κάθε έξι µήνες Πληρότητα Οι µεταβλητές συλλέγονται βάσει των ευρωπαϊκών κανονισµών και των αναγκών των χρηστών. 14. Ακρίβεια και αξιοπιστία Περιεχόµενα 14.1 Συνολική ακρίβεια Η συνολική ακρίβεια είναι υψηλή διότι η έρευνα είναι απογραφική ειγµατοληπτικά σφάλµατα εν υπάρχουν Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα εν υπάρχουν διότι η έρευνα είναι απογραφική και διενεργείται µε τη µεσολάβηση των Γραµµατειών των Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια Περιεχόµενα 15.1 Επικαιρότητα Τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας, µε στοιχεία έναρξης ακαδηµαϊκού έτους, είναι διαθέσιµα και ανακοινώνονται δώδεκα (12) µήνες µετά την περίοδο αναφοράς Χρονική ακρίβεια Παρατηρούνται καθυστερήσεις στη συµπλήρωση και αποστολή των ερωτηµατολογίων από τα Τµήµατα των Σχολών του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης. 6

7 16. Συγκρισιµότητα Περιεχόµενα 16.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και ο Εφαρµοστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 88/ ) και οι µεθοδολογικές αρχές σε εκτέλεση αυτών εξασφαλίζουν καλή συγκρισιµότητα µε τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Εκπαίδευσης ιαχρονική συγκρισιµότητα Τα δεδοµένα της Έρευνας είναι πλήρως συγκρίσιµα στην πορεία του χρόνου. Ύπαρξη δεδοµένων ανά ακαδηµαϊκό έτος από το Συνοχή Περιεχόµενα 17.1 ιατοµεακή συνοχή ιαφορές µε άλλες σχετικές έρευνες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να υπάρξουν λόγω διαφορετικής περιόδου αναφοράς της έρευνας Εσωτερική συνοχή εν παρατηρούνται µη συνεκτικά αποτελέσµατα. 18. Κόστος και επιβάρυνση Περιεχόµενα εν υπάρχει επιβάρυνση παρά µόνο λειτουργικά έξοδα του Τµήµατος / ιεύθυνσης της ΕΛΣΤΑΤ. 19. Αναθεώρηση δεδοµένων Περιεχόµενα 19.1 Πολιτική αναθεώρησης Συνήθως είναι ακόλουθη µε αυτή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων Πρακτική αναθεώρησης Τελευταία αναπροσαρµογή του ερωτηµατολογίου ΣΕ-11 του Πανεπιστηµιακό Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης έγινε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2001/2002 βάσει του Ν. 2916/ Στατιστική επεξεργασία Περιεχόµενα 20.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων Το ερωτηµατολόγιο ΣΕ-11 της έρευνας «Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή» περιλαµβάνει συγκεντρωτικά αριθµητικά στοιχεία των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Σχολών, Τµηµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που αναφέρονται σε φοιτητές - σπουδαστές που εγγράφονται για πρώτη φορά ή όχι Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων Τα δεδοµένα συλλέγονται µία φορά το χρόνο στην έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων Το Τµήµα Στατιστικών Εκπαίδευσης αποστέλλει τα ερωτηµατολόγια ΣΕ-11 στα Ιδρύµατα, τις Σχολές και τα Τµήµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, απ όπου και συλλέγονται συµπληρωµένα Επικύρωση δεδοµένων Η επικύρωση των δεδοµένων γίνεται διαµέσου σειράς ελέγχων. Η διαδικασία ελέγχου των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει στάδια, όπως έλεγχο πληρότητας, ακρίβειας, λογικό έλεγχο σε επίπεδο Τµήµατος, ηλεκτρονικό και ποιοτικό. Συγκρίσεις των βασικών µεγεθών µε αντίστοιχα µεγέθη άλλων στατιστικών πηγών. ιασταυρώσεις του πρωτογενούς υλικού µε αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενου έτους Κατάρτιση δεδοµένων Τα δεδοµένα, αµέσως µετά τη συλλογή τους, ελέγχονται λογικά, κωδικοποιούνται, εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση, πινακοποιούνται και τέλος δηµοσιοποιούνται. 7

8 20.6 Προσαρµογές εν είναι απαραίτητες. 21. Σχόλια Περιεχόµενα 8

Χώρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα. 1. Επικοινωνία Περιεχόμενα

Χώρα: Ελλάδα. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα. 1. Επικοινωνία Περιεχόμενα Χώρα: Ελλάδα Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) Ονομασία: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Εισαγωγή 3. Ενημέρωση μεταδεδομένων 4. Στατιστική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.) Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΛ.Σ.Σ.) Άρθρο 1 Αρχές και περιεχόμενο του ΕΛ.Σ.Σ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014 και την από 18/11/2012 Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 423 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 9 Μαρτίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3832 Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο Τ Η σ ε Λ σ ΤαΤ α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 0 α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 5 Πειραιασ 2015 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη Αναφορά στο Έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αύγουστος 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011 2013 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Άρθρο 4 του νέου στατιστικού Νόμου υπ αριθ. 3832/2010 «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Στατιστική Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7 Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002259798 2014-08-27

14PROC002259798 2014-08-27 «ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Υποέργο 1 «Επανασχεδιασµός και Αναβάθµιση του Υποσυστήµατος Στατιστικών Εργασιών του ΟΠΣ της ΕΛΣΤΑΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Α ΑΜ: 14PROC002259798 2014-08-27

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09: «ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 01/06/2011 Αρ. πρωτ.: 5529 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα